után sajtótájékoztatón értékelték a látottakat. Röviden

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "után sajtótájékoztatón értékelték a látottakat. Röviden"

Átírás

1 Pápa és Vidéke március 5. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 1. szám Utazás Kiállítás Élményt nyújtó bemutatkozás Testületi ülés Megnézték a Dohánygyár épületét Ülést tartott ma délelõtt Pápa város képviselõ-testülete. A programot külsõ helyszínen kezdték: a testület megtekintette a régi Dohánygyár épületét, mert az önkormányzat szeretné megvenni és hasznosítani azt. A Városházán többek között személyi ügyekkel kapcsolatos döntések szerepeltek az ülés napirendi pontjai között, és elfogadták a megváltozott szociális támogatásokkal kapcsolatos rendelet módosítását is. Csütörtökön kezdõdött és vasárnap este zárult az Utazás 2015 Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás Budapesten, a Hungexpón. A legnevesebb hazai turisztikai rendezvényen közel háromszáz kiállító, köztük turisztikai szolgáltatók, szálláshelyek, TDM szervezetek, városok, régiók mutatkoztak be a hazai kínálatban, mellettük pedig több tucat ország kínálta idegenforgalmi attrakcióit a látogatóknak. Pápa idén is önálló standon, rendkívül látványos installációval, számos érdekességgel és élményt nyújtó bemutatkozással csalogatta a városba a kiállításlátogatókat. A fõszerepet ezúttal az Esterházy-kastély kapta, mely az áprilisi nyitásra hívta fel az érdeklõdõk figyelmét és a kastély különlegességeit ajánlotta a kirándulási, utazási célokat keresõk figyelmébe. A kastély az egyik impozáns helyiségét, a Vörös szalont jelenítette meg a standon, gyönyörû barokk ruhákba öltözött grófkisasszonyok fogadták a vendégeket, Boros Katalin, a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetõje pedig a kastély szolgáltatásairól tájékoztatta a látogatókat. Részletek a 3. oldalon Közös gyakorlat a reptéren Közösen gyakorlatoztak magyar és amerikai katonák a Pápai Bázisrepülõtéren. Az Olaszországból érkezett gépbõl együtt ugrottak ki, majd elfoglaltak egy épületet, közösen használták a titkos rádiósávokat. A feladatokat fegyelmezetten hajtották végre, a látottakat kitûnõre értékelte a magyar és amerikai hadvezetés, és elismerõen szólt az Amerikai Egyesült Államok nagykövetasszonya is. Közel két órát töltöttek a képviselõ-testület tagjai a volt Dohánygyár épületében, erre a látogatásra azért került sor, mert az önkormányzat szeretné megvásárolni és hasznosítani az épületet, melyet a mostani tulajdonos, a Haas and Soon Kft. hirdetett meg eladásra. Az adás-vételt azonban egy környezetvédelmi vizsgálati eredmény megvárása miatt elhalasztották, mondta el dr. Áldozó Tamás polgármester az ülést követõ sajtótájékoztatón. - A városfejlesztési stratégiába beillesztettük a Dohánygyár hasznosítását, mert úgy véljük, hogy a Béke tér környékét és az egész Erzsébetvárost új funkciókkal kell ellátni. Terveink szerint a volt Dohánygyár épületébe olyan új funkciókat tudnánk telepíteni, amik a környéknek ismét magasabb presztízst adnának. Jelentkezni fogunk egy hasznosítási javaslattal, amely például orvosi rendelõ elhelyezéséstõl ipartörténeti múzeum létrehozásásig, közösségek számára megnyitható terektõl akár sportcélú hasznosításig sok mindent tartalmazhat. Ha megszerezzük az épületet, azt a nagyközönség számára bejárhatóvá tennénk, megmutatnánk egy-két alkalommal, és várnánk javaslatokat a pápaiaktól a hasznosításra vonatkozóan mondta dr. Áldozó Tamás. Továbbiak a 2. oldalon Fegyverropogástól volt hangos a pápai bázisrepülõtér a közelmúltban, és ejtõernyõsök is ugrottak, majd a kijelölt objektum elfoglalása után sajtótájékoztatón értékelték a látottakat. Röviden így lehetne összefoglalni a NATO keretében megtartott gyakorlatot, melyet megtekintett Ben Hodges altábornagy, Colleen Bell nagykövet és Hende Csaba honvédelmi miniszter. Folytatás a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke március 5. A kommunizmus áldozataira emlékeztek Hazánkban 2000 óta emlékezünk a kommunista diktatúra áldozataira február 25-én. Pápa Város Önkormányzata Sulyok Dezsõ szobránál koszorúzással és gyertyagyújtással rótta le tiszteletét az áldozatok emléke elõtt. Kovács Bélát, a Független gezett a megszállás közepette Kisgazdapárt fõtitkárát polgármesterként február 25-én köztársaság-ellenes novemberében listavezetõ összeesküvés volt Veszprém megyében, vádjával letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. Bûne csupán annyi volt, hogy nézetei nem egyeztek a kommunista elvekkel. Húsz évre ítélték, 1956-ban engedték haza, három évvel késõbb meghalt. Kovács Béla letartóztatása az elsõ állomása volt annak a kommunista párt által eltervezett folyamatnak, amellyel Magyarországon egypárti diktatúra kiépítését valósították meg. Az önkényuralom halottainak emléknapján Kovács Beatrix, a Veszprém Megyei Közgyûlés tagja mondott beszédet. Szólt a rendszer áldozatairól, köztük Sulyok Dezsõrõl, a pápai megemlékezés és tagja lett a nemzetgyûlésnek. Tildy Zoltán köztársa- ikonikus alakjáról. sági elnök megválasztását Mint mondta, politikáját követõen felmerült, hogy mindenekelõtt a demokráciáért és a nemzeti eszméért való küzdelem jellemezte. Pápán óriási munkát vé- Sulyok Dezsõ lesz Magyarország miniszterelnöke. Ezt nem csak a kisgazdapárt, hanem késõbb a baloldali Folytatás az 1. oldalról Az altábornagy az Amerikai Egyesült Államok Európában szolgálatot teljesítõ szárazföldi haderejének parancsnoka kizárólag ez alkalomból érkezett Pápára, és mint elmondta, biztos volt a gyakorlat sikerében, mert már sokszor megbizonyosodott a magyar katonák képességeirõl. Colleen Bell amerikai nagykövet jelenlétével is biztosította a NATO-partnereket arról, hogy szükség van az együttmûködésre. blokká szervezõdött munkáspártok és a parasztpárt is elfogadta. Mivel ezután nem azt a politikát követte, amit a kisgazdapárt centruma, kizárták a pártból. Végül augusztus közepén kénytelen volt elhagyni az országot, és az Amerikai Közös gyakorlat a reptéren A gyakorlat elõtt a vendégek megtekintették a bázis fõbb épületeit, és tájékoztatást kaptak a reptéren folyó munkáról is. va Egyesül Államokban telepedett le. Az ilyen emlékezõ pillanatokban érdemes rövid visszapillantást tennünk a pusztításokban és diktatúrákban bõvelkedõ véres huszadik századra. A kommunista diktatúra talán egyik legborzasztóbb tulajdonsága pedig, hogy a nemzet nevében tiporta sárba az egyént és annak legszentebb jogát, a szabadság gyakorlását, hangsúlyozta zárszavában Kovács Beatrix. Az emlékbeszéd után a jelenlévõk elhelyezték koszorúikat és mécsest gyújtottak Sulyok Dezsõ szobránál a Pálos téren, majd átvonultak a Mándi Márton utcába Katona István emléktáblájához, ahol fõhajtással rótták le tiszteletüket. M.A. Testületi ülés Megnézték a Dohánygyár épületét Folytatás az 1. oldalról Személyi ügyeket tárgyalt elsõ ízben a testület a Városháza üléstermében, Bali Istvánt és Baracska Lászlót külsõ bizottsági tagnak választották. Megválasztották a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testületet is, az elnök Bocskay László képviselõ lett. Módosították a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetõjének munkaszerzõdését, majd elfogadták a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról szóló rendelet módosítását. - A változás lényege az, hogy az aktív korú ellátás átkerült az önkormányzattól a Kormányhivatalhoz. A foglalkoztatást helyettesítõ támogatást, melynek finanszírozása korábbban 10 százalék önkormányzati támogatással történt, és 90 százalékot adott hozzá az állam, most az állam magához vonta ezt, nálunk pedig települési támogatásként a rendszeres szociális támogatások maradtak meg. Egy nagyon széles lehetõséget kaptunk a szabályozásra, mi települési közgyógyellátást, települési ápolási díjat és települési lakásfenntartási támogatást fogadtunk el. Megmaradt cmég néhány olyan támogatási forma, mely korábban is létezett, ilyen a tankönyvtámogatás, a temetési segély és az étkezési támogatás. 40 millió forint normatív támogatást kapunk az állami költségvetésbõl, és 63 millió forintot terveztünk mi magunk. Ez kevesebb, mint amennyire tavaly szükség volt, tehát kevesebb önkormányzati pénzbõl lehet biztosítani ugyanannak az ellátási rendszernek a fedezetét, mint eddig részletezte a sajtótájékoztatón a polgármester. A vegyes ügyek keretében többek közt a képviselõk az önkormányzat tulajdonrészének arányában támogatást szavaztak meg a Deák Ferenc utca 1. szám alatti épület tetejének felújítására. vb Jobbik Pápai Szervezete Bemutatkozott az IT új elnöke Bak Xavér Ferenc lett a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ifjúsági Tagozatának pápai elnöke, aki sajtótájékoztatón szólt céljáról, valamint terveirõl. Jelentõs változások történtek az elmúlt hónapokban a Jobbik helyi szervezetének életében. Orbán Imre elnök még decemberben lemondott, helyét Süle Zsolt vette át a pártban. Alelnöknek Töreki Milánt, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnökét választották, míg az õ pozícióját Bak Xavér Ferenc tölti be ezentúl. Bak Xavér Ferenc Ajkán született és jelenleg egy pápai középiskola tanulója. Mint mondta, azért lépett be a Jobbik Ifjúsági Tagozatának pápai szervezetébe, hogy egy olyan közösség tagja lehessen, ahol hozzá hasonló gondolkodású és tájékozottságú emberek vannak. Az IT célja egy olyan fiatalokból álló nemzedék kinevelése, akik a jövõben együtt tehetnek azért, hogy szeretett országuk szebb és biztonságosabb legyen. Bak Xavér Ferenc hangsúlyozta, szeretné folytatni az ifjúsági tagozatban már korábban megkezdett tevékenységeket. A tagsággal közösen szeretnék felhívni a figyelmet a mai fiatalokat érintõ problémákra, nehézségekre és veszélyforrásokra. Szeretnék, ha olyan jellegû szabadidõs tevékenységek kerülnének be a szürke hétköznapokba, melyek megmozgatják a pápai és a környékbeli ifjúságot. Végezetül az új elnök hozzátette, hogy tagságuk várja azoknak a 15 és 30 év közötti fiataloknak a jelentkezését, akik hajlandóak szabadidejükbõl egy keveset áldozni városukért a szebb és élhetõbb jövõ reményében. Meleg Andrea

3 2015. március 5. Pápa és Vidéke 3 Utazás Kiállítás Élményt nyújtó bemutatkozás Folytatás az 1. oldalról A szavakon túl az interaktív terminálok is kedvet ébresztettek a pápai látogatáshoz, hiszen az Õsök csarnoka festményeivel, a Pápa látképpel is megismerkedhettek az érdeklõdõk, a hibakeresõ és képkirakó játék pedig gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt érdekes szórakozást nyújtott. A szakemberek a gyermekekre külön is gondoltak, a kézmûves sarokban az úrfik Csót, Vanyola Közösen szedtek szemetet Hulladékot szedtek a közelmúltban Csót és Vanyola között, az akciót a csóti és a vanyolai önkormányzat közösen teljesítette. A szemétgyûjtést a két község közmunkaprogramban résztvevõ foglalkoztatottjai végezték, mindkét faluból 5-5 közmunkás szedett szemetet. A csóti és vanyolai közös útelágazás után, a Vanyola felé vezetõ úton, az elsõ kanyarnál lévõ dûlõút elején rendszeresen megjelenik az illegálisan lerakott hulladék. Ezt a szemetet szedték össze a két község közfoglalkoztatottjai. Az akciót a csóti polgármester kezdeményezte. - Elég elkeserítõ látni közlekedés közben, hogy mennyi szemetet raknak le szûkebb és tágabb környezetünkben az utak mentén, ezért gondoltuk, hogy felszámoljuk a falvaink határán lévõ illegális szemétlerakóhelyeket, és elhatároztuk, hogy igyekszünk tenni a továbbiakban is annak érdekében, hogy ezek a hulladéklerakó-helyek ne alakulhassanak ki. Sajnos ezek a környékünket teljesen elcsúfítják és ráadásul a környezetet is szennyezik. Ha itt végezünk, elmegyünk a Gerence patakig, és az út jobb és bal oldalán lévõ szemetet is összeszedjük még a délelõtt folyamán - nyilatkozta Kékesi István, Csót polgármestere. A Vanyolai önkormányzat örömmel csatlakozott a felhíváshoz, mondta el Varga Rita polgármester. - Nagyon örültem a kezdeményezésnek, és szeretném, ha ez az együttmûködésünk a jövõben is folytatódna. Vanyolán sajnos nincs hulladék-lerakóhely, de a munkások hetente két alkalommal járják a falut, és összeszedik az eldobált szemetet - mondta el Varga Rita. A csóti önkormányzat is idõrõl idõre összegyûjteti a falu utcáin megjelenõ hulladékot a közmunkásokkal, szerencsére csak a boltok és az italboltok környéke szokott alkalmanként szemetesebb lenni, nagy baj a településen nincs a szemeteléssel. A faluban van egy hulladékudvar is, ide péntekenként mindenki ingyenesen lerakhatja a háztartásában keletkezett hulladékot, tudtuk meg a Tisztelt pápai ebtulajdonosok! Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló évi XXVIII. törvényben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat évben ebösszeírást végez Pápa város közigazgatási területén. Az összeírás önbevallásos módszerrel történik. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány beszerezhetõ a Pápai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, a magán-állatorvosi rendelõkben, a településrészi mûvelõdési házban, továbbá letölthetõ a honlapról. A bevallást az eb oltási könyve alapján, minden ebrõl külön-külön kell kitölteni. A kitöltött nyomtatványokat március 31-ig postai úton a Pápai Polgármesteri Hivatal 8500 Pápa, Fõ u. 5. címre kell megküldeni, vagy a Pápai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a településrészeken elhelyezett gyûjtõládába helyezni. Kanozsainé dr. Pék Mária,címzetes fõjegyzõ díszes koronát készítettek, a kisleányok pedig saját készítésû legyezõvel a kezükben válhattak grófkisasszonnyá. A pápai stand másik szereplõje a Várkertfürdõ volt a kiállításon. A hatalmas, színes fotókon a strand, a termálfürdõ és a wellness szolgáltatások keltettek vágyat a fürdõzésre, bárki belekóstolhatott a masszázs frissítõ élményébe, a kvízjátékon fürdõbelépõt és várkertfürdõs ajándékokat nyerhettek a játékos kedvû érdeklõdõk, a szakemberek pedig a létesítmény régi és új szolgáltatásait ajánlották a vendégek figyelmébe. A rendezvényt ezúttal is felkereste a Pápai Barokk Hagyományõrzõ Egyesület, a várost és az Esterházy-kastélyt népszerûsítõ kö- lakosság zösség látványos barokk viseletbe öltözött tagjai szombaton keltettek feltûnést a Hungexpón. A négynapos kiállítás során több százan keresték fel a pápai standot, ahonnan élményekkel gazdagodva, Pápára szóló meghívással térhettek haza. Forrás: papa-ma polgármestertõl, aki úgy véli, a mostanihoz hasonló közös akciót többször is kellene tartani. - Szeretném, ha Nagygyimót elindulna Csót felé, Csót Nagygyimót felé, félúton találkoznánk, visszafelé már örülhetnénk, hogy már nincs szemetünk. Aztán következhetne ugyanez Pápateszérrel és Bébbel kapcsolatban, és idõvel tisztább lenne az egyész környék is - fogalmazott a csóti polgármester. A Csót és Vanyola közti dûlõúton jócskán akadt hulladék. A közmunkások mûanyagüvegeket és zacskókat, kidobott edényeket és bútorokat és egyéb háztartási hulladékot szedtek össze illegális szemétlerakóhelyrõl. Varga Bea Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy a borsosgyõri rendelés január 26-tól az új rendelõ átadásáig szünetel. Ez idõ alatt a pápai (Bástya u. 11., elõjegyzés szükséges 0630/ ) és kéttornyúlaki rendelõben az ismert és kifüggesztett rendelési idõ szerint zavartalanul folytatódik. Egészségügyi Alapellátási Intézet Rendõrségi évértékelõ Ismételten elnyerte a Pápai Rendõrkapitányság Az év rendészeti tevékenységéért díjat Veszprém megyében. A kapitányság nyomozás-eredményességi mutatója évek óta meghaladja a hatvan százalékot, a kiemelt bûncselekmények száma pedig folyamatosan csökken. Az állománygyûlésen Szappan Csaba rendõr alezredes értékelte a kapitányság elmúlt évi eredményeit szakterületekre bontva. Mint mondta, a regisztrált bûncselekmények száma a évi 1311-rõl 1219-re csökkent, ebbõl 826 bûncselekmény volt Pápán, míg 393 a községekben. A hatékony bûnüldözõ munka eredményeként az év során 42 fõt vettek õrizetbe, akik közül 28 fõ került elõzetes letartóztatásba. A láthatóbb rendõrség megvalósulása érdekében a biztonságérzetének javítására továbbra is szervezett keretek között tettek lépéseket. Az elsõ félévben a fokozott ellenõrzéseket hetente egy alkalommal, 6-8 rendõr részvételével valamennyi település érintésével hajtották végre. A külterületi ingatlanokban, tanyákon, elnéptelenedõ falvakban élõk sérelmére elkövetett jogsértéseket szintén igyekeztek megelõzni, ezen belül bûnmegelõzési tevékenységük fókuszában továbbra is az idõskorúak védelmének erõsítése állt. Az év második felében az országos rendõrfõkapitány elrendelte a 24 órás közterületi jelenlét 19 megyére történõ kiterjesztését. Ennek keretében a korábbi szolgálatokat kiegészítve Pápa városát napi 24 órában további 2 fõs járõrpárral ellenõrizték. Naponta visszatérõ ellenõrzésre kerültek azok a települések is, ahol a közbiztonsági vagy közlekedésrendészeti szempontok ezt indokolták, tájékoztatott Szappan Csaba. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatosan a rendõrkapitány elmondta, hogy hasonló képet mutat az elõzõ évhez viszonyítva. Összesen 88 személyi sérüléssel járó baleset történt, ami eggyel több az elõzõ évinél. A sérüléses baleseteken beül kevesebb lett a súlyos sérüléssel járó balesetek száma, míg a könnyû sérüléseké nõtt. A balesetben meghaltak száma hétrõl ötre csökkent. Nagy hangsúlyt fektettek az ittas jármûvezetõk forgalomból történõ kiszûrésére. A baleseti okok közül továbbra is a gyorshajtás, az elsõbbségi jog meg nem adása, valamint a kanyarodási szabályok megszegése volt a jellemzõ. A kapitányság dolgozói továbbra is elkötelezettek abban, hogy minél jobban eleget tudjanak tenni a lakosság jogos elvárásainak. Céljuk a pápai járásban élõk nyugodt, biztonságos életfeltételeinek erõsítése, hangsúlyozta a rendõr alezredes. Az állománygyûlésen jelen volt dr. Áldozó Tamás polgármester, aki felszólalásában kifejtette, hogyan vélekedik a város vezetése a helyi rendõrség munkájáról, valamint felvázolta az önkormányzat azon terveit, amelyek hozzájárulhatnak a jövõben a közbiztonság és a közlekedésbiztonság megerõsítéséhez. Az értekezlet végén Anda György rendõr ezredes, megyei rendõrfõkapitány-helyettes elismerõen szólt az állomány tevékenységérõl, és kérte az eredmények megtartását, illetve azok javítását az idei esztendõben. M.A. Pedagógus emlékdiploma 2015 A Polgármesteri Hivatal 2015-ben is közremûködik a pedagógus emlékdiplomára jogosultak kérelmének eljuttatásában az emlékdiplomát kiállító felsõoktatási intézmény felé. A kérelmeket kérjük, szíveskedjenek március 13-ig a Pápai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjéhez eljuttatni. Az emlékdiploma kiállításához szükséges dokumentumok: Kérelem a felsõoktatási intézmény vezetõjének Kitöltött adatlap a kérelmezõ személyes adataival (az adatlap a Polgármesteri Kabinetnél átvehetõ) Önéletrajz Arany emlékdiploma kérelme esetén: eredeti oklevél, diploma, továbbá 30 éves, pedagógus pályán eltöltött munkaviszony igazolása (munkakönyv) Többi emlékdiploma kérelme esetén: elõzõleg megkapott emlékdiploma Arany emlékdiploma: 50 év Gyémánt emlékdiploma: 60 év Vas emlékdiploma: 65 év Rubin emlékdiploma: 70 év További információ és felvilágosítás: Polgármesteri Kabinet, telefon: 89/

4 4 Pápa és Vidéke március 5. Sántha Csaba, az Edvy Malom Fogadó tulajdonosa köszöntötte a jubileumi elõadáson megjelenteket, majd az elmúlt 10 év ren- Kétszázadik elõadás Kétszázadik elõadását tartotta múlt pénteken délután az Edvy Malom. A jubileumi alkalmon dr. Gazdag Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára tartott elõadást az érdeklõdõknek. Az egykori türrös diák hazánk elmúlt 25 évérõl beszélt, s arról, hogy merre tart Magyarország - mint kompország - hajója. dezvényeire, elõadássorozataira emlékezett, melyek között olyanok szerepeltek, mint például a Malomparti vígasságok, a Csendes csodák vagy az Értékeink élõben. Külön köszöntötte a Partitúra rendezvényszervezõ csapatot, õk voltak azok, akik fiatalos lendülettel elindították a malomban a rendezvénysorozatokat. A kétszázadik elõadáson a Közszolgálati Egyetem tanára történelmi-politikai kirándulásra invitálta az érdeklõdõket. Gazdag Ferenc azt a kérdést járta körül, hogy merre tart Magyarország hajója. - Úgy gondolom, hogy jó A Pápai Lelki Elsõsegély Telefonszolgálat leendõ új ügyelõinek 120 órás képzést hirdet. Elvárások: segítõkészség, nyitottság, empátia, jó kommunikációkészség. Beadandó: érettségi nizonyítvány másolata, kézzel írott önéletrajz és kézzel írott motivációs levél. Névvel, elérhetõséggel kérjük leadni lezárt borítékban Lelkisegély címmel a pápai Kórház Jókai utcai üvegajtós recepcióján. Határidõ: március 9. Érdeklõdni: telefonon 8-22 óráig. Balázsné Márton Mária szervezõ irányba tartunk, az ország azon az oldalon áll Európában, ahova tartozik. Ne feledjük el, hogy államalapító királyunknak ez a horgonyzása már egyszer megmutatta, hogy a keresztény Európához kell tartoznunk. Most megint itt tartunk, még akkor is, ha Európa a kereszténységet már nem a régi hangsúlyokkal használja - fogalmazott az elõadó, aki hozzátette: bár türelmetlen, zaklatott társadalomban élünk, és szinte mindent csak anyagiakban mérünk, Magyarország ma mégis a helyén van. - Az, ami történik 2010 óta, tehát amióta egy politikai irányváltást vettünk, elindultunk fölfele. Az elsõ 20 évben egy olyan politikai oszcilláció látszott, amit úgy szoktak leírni, hogy egy lépés elõre, egy másik lépés vissza, de így nehéz haladni, de talán most már vannak olyan tünetek és adatok, amelyek azt mutatják, hogy az ország gazdaságilag is elindult - nyilatkozta az elõadó. Gazdag Ferenc elárulta, a Türr István Gimnáziumban érettségizett, és középiskolás éveire mindig nagy szeretettel és meghatódottsággal emlékezik vissza. Elmondta azt is, nagy öröm és megtiszteltetés számára, hogy õt kérték fel a kétszázadik elõadás megtartására. Varga Bea Al Mawed Omár - Az egész lakásban energiatakarékos égõ van, és mindig odafigyelek arra, hogy lekapcsoljam magam után a villanyt. Elég sokat vagyok a számítógépnél, hiszen mára a tanuláshoz is elengedhetetlen, de ha nem használom, kikapcsolom. Soha nem szól úgy a tv a lakásban, ha nem nézem. Nemcsak én, az anyukám is ott spórol, ahol tud. Egyrészt azért, mert érinti a pénztárcát, másrészt, mert a feleslegesen elpazarolt energia elõbb vagy utóbb hiányozni fog a természetbõl, és ki tudja, milyen Lelki esték a JMSZK-ban A megelégedéssel teli párkapcsolatokól beszélt az országos médiából is ismert Almási Kitti a párkapcsolatokról Hétfõ este volt a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõközpont Lelki esték programsorozatának második alkalma. Az érdeklõdõknek Almási Kitti klinikai szakpszichológus beszélt arról, hogy mitõl lesz jó egy párkapcsolat. A szakember elõadásásban hangsúlyozta: ha nem nézünk szembe a problémákkal, annak eltávolodás lehet a vége. klinikai szakpszichológus, és arról, hogy milyen egy jó, egy ideális párkapcsolat. Almási Kittitõl megkérdeztük, vajon ilyen egyáltalán létezik-e? - Szerencsére látok olyan kapcsolatokat, amelyek biztatóak lehetnek mások számára. Nagyon sok tényezõnek kell teljesülnie egy kapcsolatban, hogy arra kijelenthessük, hogy ideális. Inkább azt mondhatjuk, hogy vannak olyan életszakaszok, amikor kialakulhat egy nagyfokú harmónia egy Hogyan takarékoskodik? Tettük fel a kérdést az energiatakarékossági világnaphoz kapcsolódóan a Kossuth utca járókelõinek. Magyarország 2000-ben csatlakozott a március 6-ai világnaphoz, melynek programja nemcsak arra hívja fel a figyelmünket, hogy törõdjünk önmagunkkal, hanem a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra is. Aprónak tûnõ szokásokkal, egy kis odafigyeléssel csökkenthetjük a fogyasztásunkat, ami javunkra válik. A kormány rezsicsökkentése mellett újabb forintok maradhatnak a zsebünkben. Al Mawed Omár következményei lesznek ennek. Micsik Zoltán - Energiatakarékos izzókat használok, nem folyatom a vizet, lekapcsolom a villanyokat. Viszont nem csak otthon takarékoskodom, hanem a munkahelyemen is. Vetítés után amint lehet, mindent lekapcsolunk a kollégáimmal. Aztán nem égnek egész nap a kinti fények, csak szürkületben. Az energiatakarékosság sok elõnnyel járhat, hiszen Micsik Zoltán párkapcsolatban. Olyan, hogy az évtizedekig fennálljon, abban nem nagyon hiszek, hiszen mi magunk is változunk, így újra és újra össze kell csiszolódnunk fogalmazott a pszichológus. Szinte minden kapcsolatban van konfliktus, csak sokan nem foglalkoznak vele. De ha nem nézünk szembe a problémákkal, annak eltávolodás lehet a vége, hangsúlyozta az elõadó. - Szükséges dolog a konfliktus egy párkapcsolatban, de ezekrõl beszélni kell, ezeket ki kell jelenteni, és meg kell mutatni a másik fél számára. Sokkal jobb ez annál, mint amikor az egyik fél visszahúzódóbb, és mindenben a másik akaratát szolgálja ki. Ilyenkor egy áldozati játszmát látunk, melyben két nem egyenrangú ember áll kapcsolatban egymással mondta Almási Kitti. A mindennapi életbõl vett példákkal is illusztrált esten a pszichológus hangsúlyozta, nagyon fontos a jó önismeret, amely bár sokszor fájdalommal jár, de alapja a kapcsolatnak. Almási Kitti elmondta azt is, hogy az emberi játszmák közül a felnõtt-felnõtt párosításra kell törekednünk, mert csak ekkor élhetünk jó párkapcsolatban. A Lelki esték elõadássorozat következõ alkalmai áprilisban lesznek. Akkor Buda László és Pál Feri atya fog beszélni a pápaiaknak a gyógyító kommunikációról, illetve arról, hogy miképpen juthatunk el a magánytól az összetartozásig. V.B. pénzt spórolhatunk és a környezetünket is megkímélhetjük vele. Ha kevesebb energiát használnánk, nem lennénk rákényszerülve arra, hogy több erõmûveket építsünk. Márkusné Bak Enikõ - Igyekszem a gyerekeimnek szólni, hogy kapcsolják le maguk után a lámpát, fogmosásnál csak akkor engedjék a vizet, amikor öblítik a szájukat. Megpróbálunk figyelni arra, hogy feleslegesen ne menjen a tv, a rádió, a számítógép, valamint ne égjen a villany. A konyhában is odafigyelek arra, mit használok, hiszen energiatakarékos a tûzhelyem és kuktában fõzök. Fontos a takarékoskodás, mert nem mindegy, hogy mennyit fizetünk. Három gyerkõc van a családban, õket is igyekszem arra nevelni, hogy nem szabad pocsékolni. M.A. Márkusné Bak Enikõ

5 2015. március 5. Pápa és Vidéke 5 Szürreális szerelem egy apró garzonlakásban Bagoly és cica Pápán is Az elmúlt években az Orlai Produkció jóvoltából több nagysikerû színdarabot láthatott a pápai publikum a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ színházbérleteiben, elég csak a Sírpiknik, az Esõember, A nagy négyes, a Kramer kontra Kramer vagy A szív hídjai címû elõadásokra gondolni. Február 21-én egy világsikerû film színpadi adaptációját láthattuk Pápán, Bill Manhoff Bagoly és cica mûvét, amelynek a mozivásznon Barbara Streisand és George Segal volt a fõszereplõje. A történetben Felix ifjú író, aki évek óta dolgozik nagy regényen, ám a kiadók sorra visszautasítják. Dorist, a fiatal modell lányt az éjszaka közepén kiteszik a lakásából, õ pedig bekopog, hogy menedéket keressen Felixnél. Náluk ellentétesebb két embert nem hordott még a hátán a föld, ám mindent megtesznek, hogy valahogy túléljék ezt a helyzetet egy apró amerikai garzonlakásban... A vígjáték két fõhõsét ragyogóan alakította az egyik legtehetségesebb hazai fiatal színésznõnek tartott Jordán Adél, valamint a tévés produkciókból és mozifilmekbõl is ismert Szabó Kimmel Tamás. A Bagoly és cica kellemes, könnyed másfél órás szórakozás volt, amely igazi felüdülést hozott a szürke, álmos, februári hétköznapokban. Polgár Szilárd Balatonfüredtõl Veszprémig érkeztek diákok Megyei csellótalálkozó ötödször A pápai Bartók Béla Zeneiskola lelkes csellótanárai évtizedek óta minden lehetõséget kihasználnak arra, hogy népszerûsítsék és megszerettessék a csellómuzsikát nemcsak az intézmény növendékeivel, hanem a városi közönséggel is. Február 20-án immáron ötödik alkalommal rendezte meg a Zeneiskola a Veszprém Megyei Csellótalálkozót, amelyen Balatonfüredrõl, Balatonalmádiból, Balatoncsicsóról Tapolcáról, Veszprémbõl és Pápáról érkeztek diákok. A pápai programon Hetyei József, a Bartók Béla Zeneiskola igazgatója, valamint Egyházi Andrea, a tankerület vezetõje köszöntötte a növendékeket és tanáraikat. A házigazda pápai intézmény célja egy barátságos légkörû, továbbmozdító élményekkel teli, örömzenélésre biztató nap megteremtése volt. A szervezõk a korábbi verseny helyett ezúttal a fiatalokat csellótalálkozóra invitálták, ahol nem volt zsûri, a diákok egymást hallgatták, a díszteremben pedig nemcsak szólóprodukciók, hanem csoportos elõadások is felcsendültek. A csellótalálkozón emellett volt pletykafal, hangszer- és kottavásár, diák szavazólap, valamint a zenetanárok közös koncertje is. A zenei program után a diákokról az Esterházy-kastélyban barokk ruhában csellós fotográfia is készült a Zeneiskola Alapítványának támogatásával. A csellótalálkozón magas színvonalon teljesítettek a tehetséges gyermekek, városunkat tizenhat diák képviselte, akiket Mészáros Sándorné és Némethné Farkas Nóra készített fel a megyei programra. A kiváló zenepedagógusok egyben a rendezvény fõszervezõi is voltak. Polgár Szilárd A pápai zsidóság egy évszázada Bérlõbõl polgár a Levéltárban Már eddig is számtalan értékes program helyszíne volt a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Fióklevéltárának udvari nagyterme, ahol az elmúlt csütörtökön dr. Jakab Réka fõlevéltáros Bérlõbõl polgár Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete címû kötetének tartották a bemutatóját. A Bérlõbõl polgár címû könyvet dr. Hudi József, a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója mutatta be a jelenlévõknek. A kötet egy dunántúli mezõváros zsidó társadalmának rekonstrukciójára tesz kísérletet, végigkövetve a rendi társadalmon kívül esõ zsidóság Pápa városi közösségének helyi társadalmi és gazdasági integrációját, egészen az arra meghatározó befolyással bíró földesúri hatalom megszûnéséig. A rendkívül alapos és igényes kötet azért is hiánypótló olvasmány, mert fontos minden pápai polgárnak emlékeznie arra, hogy a XIX. század közepén a legnagyobb dunántúli zsidó közösség városunkban élt. A digitális melléklettel, valamint angol nyelvû összegzéssel kiegészített könyvet dr. Jakab Réka a rendezvény végén dedikálta is, majd a könyvbemutató kötetlen beszélgetéssel fejezõdött be. Polgár Szilárd A Pápai Polgári Kör következõ összejövetelét március 12-én, csütörtökön 18 órai kezdettel tartja az Ipartestület székházában. Vendég: Farkas Erika, a Kossuth Rádió riportere. Munkácsy Mihály Általános Iskola Portik Péter kiállítása Minden évben megrendezi a Munkácsy-napot névadójának születésnapján a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi és Nyelvoktató Általános Iskola. A jeles alkalmon az iskolai diákprogramok mellett idén ezúttal Portik Péter festõmûvész alkotásaiból nyílt tárlat az oktatási intézményben február 20-án, amelyet Molnár László rajztanár nyitott meg. A kiállított kompozíciók hiteles áttekintést nyújtanakportikpétermûvészetébõl, megismerhetjük általuk azt a sajátos és nagyon egyedi képi világot, amely a Kupon élõ alkotóra jellemzõ. Markáns színvilág, jellegzetes tájképek, mesélõ csendéletek, geometrikus formák és lágy, nõi arcélek alkotnak valódi egységet festményein, amelyeken fellelhetünk impresszionista, naturalista vagy éppen szürrealista stílusjegyeket is. Portik Péter igazán különleges kompozíciói a tavaszi szünetig láthatóak az iskola kisgalériájában. Polgár Sz.

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Galántai Istvánra emlékeztek

Galántai Istvánra emlékeztek 2009. szeptember 10. Közéleti hetilap VII. évfolyam 32. szám Ahol szolgálat van, ott élet van Galántai Istvánra emlékeztek Pápa városképének egyik legismertebb mûemléképülete az egykori református nõnevelõ

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

OMSZ rendszerébe. Az 1990-es évek közepétõl kezdve ugyanis az egyes mérõállomások eltérõ eszközöket

OMSZ rendszerébe. Az 1990-es évek közepétõl kezdve ugyanis az egyes mérõállomások eltérõ eszközöket Pápa és Vidéke 2013. április 4. Közéleti hetilap XI. évfolyam 7. szám Korszerû eszközökkel a pontos elõrejelzésért Kéttornyúlakon is lehet részönkormányzat Testületi ülés Márciusi ülését tartotta múlt

Részletesebben

Nemzeti gyásznapunkon, több mint kétszázan emlékeztek az 1848-as forradalom hõs tábornokaira a Március 15. téren.

Nemzeti gyásznapunkon, több mint kétszázan emlékeztek az 1848-as forradalom hõs tábornokaira a Március 15. téren. Pápa és Vidéke 2013. október 17. Közéleti hetilap XI. évfolyam 21. szám Kempinges évadzáró Az aradi vértanúkra emlékezett a város Az idei évben is a pápai Várkert Termálkempingben rendezte meg évadzáró

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

járási tankerület vezetõje. A mai nap csak a tiétek, a mai nap titeket ünnepel mindenki. Továbbiak a 3. oldalon meg a régi városháza tanácstermének

járási tankerület vezetõje. A mai nap csak a tiétek, a mai nap titeket ünnepel mindenki. Továbbiak a 3. oldalon meg a régi városháza tanácstermének Pápa és Vidéke 2015. május 14. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 6. szám Elballagtak végzõseink Mi búcsúzunk és elmegyünk, a mi idõnk lejárt, e jól ismert dallamok kíséretében indultak végzõseink a központi

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia.

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia. Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. január 25. Közéleti hetilap V. évfolyam 3. szám Õrzõk, vigyázzatok a strázsán! A Jókai Mór Mûvelõdési Központban rendezték január

Részletesebben

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Pápa és Vidéke 2012. április 19. Közéleti hetilap X. évfolyam 8. szám Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Iskolások jártak a reptéren Látogatói napot tartottak pénteken a Pápa Bázisrepülõtéren.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ Pápa és Vidéke 2012. május 31. Közéleti hetilap X. évfolyam 11. szám Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ A Jókai Mór Mûvelõdési

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. május 27. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 19. szám Akadály- és díjugratóverseny Lovas nap Csóton Holland módszert mutattak be a Ballában Új tanulásszervezési formák

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Dicsõ tetteiket hirdeti

Dicsõ tetteiket hirdeti 2011. március 31. Közéleti hetilap IX. évfolyam 12. szám Emléktáblát avattak Dicsõ tetteiket hirdeti Munkatársakat keresnek a kastélyba A barokk élet elevenedik Nagy erõkkel zajlanak a Várkastély felújítási

Részletesebben

Egyszer véget ér a lázas ifjúság...

Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. május 7. Közéleti hetilap VII. évfolyam 17. szám Elballagtak végzõseink Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal

Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal 2011. január 13. Közéleti hetilap IX. évfolyam 1. szám Idén hatvanöt éves a zenekar Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal Idõközi választás Pápán Dr. Kovács Zoltán polgármestert Orbán Viktor miniszterelnök 2011.

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám Nagytevel Nemzetiségi fesztivál Az elmúlt szombaton került sor Nagytevelen a hagyományos Német Nemzetiségi Fesztivál és Találkozó

Részletesebben