Általános Szerződési Feltételek Q-Pont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek Q-Pont"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Q-Pont Az Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban ÁSZF, vagy szabályzat) tartalmazzák Stefán József egyéni vállalkozó, a domain alatt található Q-Pont elnevezésű weboldal (a továbbiakban weboldal), mint szerzői jogi védelem alatt álló mű felhasználási engedélyével rendelkező szolgáltató (a továbbiakban szolgáltató) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Jelen szabályzat kiterjed a szolgáltató által díjmentesen, illetve díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelekre (a továbbiakban felhasználók) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen dokumentum minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető a következő linkről: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: Stefán József egyéni vállalkozó A szolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Komp u. 17/b/15 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Nyilvántartási száma: Adószáma: Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Fővárosi 03 Kerületi Önkormányzat Telefonszámai: , A szerződés nyelve: magyar 1. Alapvető rendelkezések 1.1. Törvényi háttér A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ( Ptk. ) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak Hatály, érvényesség elfogadása Jelen szabályzat verziószáma: v1.0, hatályos február 7-től, mely napon az addig hatályos ÁSZF hatályát veszítette. Az ÁSZF jelenlegi és minden további módosítása nem jelenti annak elfogadási kötelezettségét, azonban a weboldal további igénybe vétele ráutaló magatartással az elfogadás megvalósulását eredményezi Jogi védelem A Q-Pont név, a q-pont.com domain, a weboldal egyes szoftveres összetevői, illetve a weboldalon lévő, vagy az onnan elérhető szöveges-, képi-, és egyéb tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, azok részben, vagy egészben történő felhasználása a szerző előzetes írásos felhasználási engedélye nélkül tilos, és kártérítési felelősségre-vonást eredményez. A Q-Pont kuponoldal az IM4A néven regisztrált védjegyben rögzített üzletmodell alapján működik, ezért az oldal működési elemeinek részleges, vagy teljes átvétele védjegybitorlásnak minősül, és kártérítési eljárást vonhat maga után,

2 amennyiben az nem a védjegy tulajdonosának előzetes írásos engedélye alapján valósul meg. Az Intelligent Marketing For All, az Intelligens Marketing Mindenkinek, a Fapados Kuponoldal elnevezések, továbbá az IM4A és az IMM rövidítések használata ugyancsak védjegybitorlásnak minősül, és kártérítési eljárást vonhat maga után, amennyiben az nem a védjegy tulajdonosának előzetes írásos engedélye alapján valósul meg Elérhetőség, rendelkezésre állás A weboldal rendelkezésre állása a mindenkori tárhelyszolgáltató által vállalt rendelkezésre állás garanciális körülményei közt valósul meg. A weboldal karbantartásához, fejlesztéseihez köthető esetleges leállásokat a szolgáltató 0 és 4 óra közötti időszakra időzíti a legalacsonyabb napi látogatottsági időszakra vonatkozó adatok alapján Adatkezelési szabályok A weboldal működése során, kizárólag statisztikai célból, személyi azonosításra alkalmatlan adatokat gyűjt közvetlen és közvetett eszközökkel. Az ilyen adatokat a weboldal szemantikus webanalízis eljárásokhoz használja fel, melyekből képződő elemzéseket az előfizetéssel rendelkező felhasználók részére bocsátja. Feldolgozás nélküli, nyers adatok nem kerülnek átadásra harmadik fél részére, illetve a feldolgozás során sem jönnek létre személyi azonosításra alkalmas adatok. A weboldal működése során az előfizetéssel regisztráló felhasználóktól személyi azonosításra alkalmas adatokat kizárólag önkéntes alapon gyűjt, és azokat kifejezetten a számlázással és jogi kapcsolattartással összeköttetésben használja fel (ügyfélkapcsolati adatkezelés), harmadik fél számára azokat a jogszabályi lehetőségek közt nem adja ki. Ezen adatok kezelése a Skycentrum Betéti Társaság (1089 Budapest, Golgota utca 3.), mint adatkezelő közreműködésével történik. A weboldal működése során, a díjfizetés-mentes szolgáltatásaira regisztrált felhasználóktól kizárólag önkéntes alapon gyűjt személyi azonosításra alkalmas adatokat (ügyfélkapcsolati adatkezelés), azokat a felhasználók visszaigazolt hozzájárulása alapján, szolgáltatás, marketing vagy kommunikációs célra használja fel. A weboldal üzemeltetése során feldolgozás nélküli, egyedileg azonosítható személyi adatok harmadik fél számára, a jogszabályi lehetőségek közt nem kerülnek kiadásra. Mivel a szolgáltató kizárólag vele ügyfélkapcsolatban álló személyektől származó személyes adatokat kezel, így a évi CXII. tv. 65. (3) a) bekezdése értelmében nem szerepel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásában. A szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatója a címen érhető el. 2. A weboldal működési jellemzői 2.1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre A weboldal szolgáltatása forgalmi jellemzők statisztikai kimutatásaival egybekötött kuponkibocsátási (hirdetési) illetve kuponletöltési lehetőség, melyek egy része térítésmentesen igénybe vehető. A megjelenített szolgáltatási csomagok csak online vásárolhatóak meg. A weboldal fizikai termékeket nem értékesít, az árak ÁFA tartalommal, és anélkül is fel vannak tüntetve. Mivel a weboldalon nincsen fizikai termékértékesítés, az árak nem tartalmazzák a házhoz szállítási díjat, illetve a csomagolási díjat Csomaginformációk A weboldalon a szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatási csomagok nevét, leírását, az előfizetési időszakokat, és a csomagok árait. A szolgáltató lehetőséget ad a szolgáltatási csomagokon kívüli igények jelzésére is, ezek megvalósítására azonban előzetesen garanciát nem vállal.

3 2.3. Kuponletöltői regisztráció A weboldal a kuponletöltők számára regisztráció nélkül korlátozásokkal érhető el, de a korlátozások feloldásához ingyenes regisztrációt biztosít. A regisztrációval elérhető többletszolgáltatások a elérési helyen nyilvánosak. A regisztráció a Regisztráció menüpont alatt megnyíló űrlap értelemszerű kitöltésével, és az adatok elküldésével valósul meg. A regisztráció önkéntes, a megadott adatok valóságtartamáért a regisztráló felhasználó felel, és a regisztráció ráutaló magatartási forma jelen ÁSZF megismerésére és elfogadására Kuponkiadói regisztráció A weboldal a kuponkiadásra csak előfizetéssel használható, melyet a kuponkiadói regisztrációt követően lehet kezdeményezni a elérési helyen található űrlap értelemszerű kitöltésével és az adatok elküldésével. A regisztráció önkéntes, a megadott adatok valóságtartamáért a regisztráló felhasználó felel, és a regisztráció, illetve az előfizetési díjak átutalása ráutaló magatartási forma jelen ÁSZF megismerésére és elfogadására Kuponkiadói regisztráció adatgazda közvetítésével A pontban szereplő kuponkiadói regisztráció történhet független adatgyűjtő magánszemély, vagy vállalkozás (a továbbiakban adatgazda) által közvetített adatcsomag alapján is. Az adatgazdák adatközvetítéséhez a jelentkező kuponkiadó írásos, vagy tevőleges hozzájárulása szükséges. Amennyiben a továbbított adatcsomag alapján létrejön a kuponkiadói előfizetés, úgy a hozzájárulást ráutaló magatartás következtében megvalósultnak tekinti a szolgáltató Kuponok böngészése, keresése és letöltése Kuponokat bárki kereshet kategóriák alapján, a keresőmenüből, vagy a weboldal ajánlásai alapján. A kuponlisták rövid ismertetővel vannak ellátva, ezen ismertetőkben elhelyezett linkeken keresztül lehet eljutni a kuponok adatlapjára. Ha a kupon részletes feltételei alapján a kuponletöltő felhasználó a kupon letöltését jelző linkre kattint, a kupont a weboldal pdf formátumban elkészíti, és megindul annak letöltése a kuponletöltő felhasználó számítógépén. A letöltött kuponok felhasználása önkéntes, de az egyes felhasználók által rendszeresen végzett indokolatlan, és felhasználást nem eredményező kuponletöltések alapján a vétkes felhasználó kuponletöltései korlátozhatóak Kuponok rendelése Kuponokat minden előfizetéssel rendelkező kuponkiadó felhasználó az előfizetési csomagjának paraméterei alapján rendelhet. A kuponrendelés folyamatát a elérési címen szereplő leírás tartalmazza. Kuponrendelést minden kuponkiadó felhasználó a saját felelősségére összeállított tartalommal végzi, a felhasználók által megjelenített tartalmakért a szolgáltató felelősséget nem vállal. A kuponrendeléssel a kuponkiadó felhasználó írásos üzleti ajánlattételt tesz a kuponletöltő felhasználók felé, melyet a letöltött kuponok beváltása során érvényesíteni köteles. A vállalt ajánlattétel a kuponkiadó felhasználón jogilag érvényesíthető Moderáció A weboldalon tartalmat közölni csak regisztrált felhasználók tudnak. A közölt tartalmakért a közzétevő felhasználó felelős, a szolgáltató e tekintetben felelősséget nem vállal. Ugyanakkor a szolgáltató moderálhatja az egyes jogszabályba ütköző (uszító, félelmet keltő, stb.), közerkölcsbe ütköző (trágár, obszcén, stb.), bizonyítottan hitelrontó, vagy a weboldal jó hírének ártó közzétételeket. A moderációt bármely felhasználó is kérheti a szolgáltatónak történő, indoklással ellátott írásos jelzéssel a címen, de a szolgáltató mérlegelési joga a moderáció elvégzése. A weboldal felhasználói jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy tartózkodnak minden jogszabályba, vagy jó erkölcsbe ütköző, illetve hitelrontó tartalmak közlésétől, és tudomásul veszik, hogy ezen szabályozás háromszori megszegése szerződésszegésnek minősül.

4 2.8. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek A weboldal adatbeviteli megoldásai egy űrlapos kivitelűek. Az adatok továbbítása az űrlapok alján található gomb megnyomása segítségével történik, de az adatküldés előtt a bevitt adatok korlátlan számban ellenőrizhetők és javíthatóak. Ha ennek ellenére téves adatrögzítés és adattovábbítás történt, akkor a oldalon jelezve a hiba a teljesítés előtt még korrigálható. Téves csomagrendelés esetén ha a csomag kifizetése már megtörtént, de a csomagban szereplő szolgáltatások felhasználása még nem, ugyancsak a címen van lehetőség a hiba javítására azzal, hogy a megrendelt és kifizetett csomag vételára a q-pont rendszerén belül levásárolható, pénzvisszafizetésre nincs mód. 3. A szolgáltatással kapcsolatos lehetőségek, kötelezettségek és szankciók 3.1. Fizetési lehetőségek A weboldal előfizetéseinek kiegyenlítésére átutalással van lehetőség a szolgáltató számlaszámú pénzforgalmi folyószámlájára. Az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a felhasználói nevet, és a megrendelt csomag megnevezését. A megrendelt szolgáltatási csomag az átutalt összegnek a nevezett bankszámlára történő beérkezését követő 24 órán belül, de legkorábban az előző előfizetés lejártát követő nap 0 órájától aktiválódik Visszaigazolások A szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését a felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak Számlázási rend A szolgáltató a megrendelés tényéről díjbekérő, proforma számlát küld a felhasználónak elektronikus formában. A felhasználó a megrendelt szolgáltatási csomag ellenértékét a 3.1. pontnak megfelelően a proforma száma alapján egyenlíti ki. A díjbekérő alapján történt befizetést követően a szolgáltató a megrendelt és kifizetett szolgáltatásról számlát állít ki, és juttat el a felhasználó részére. A felhasználó, mint számlabefogadó jelen ÁSZF elfogadásával, a évi CXXVII. tv (3) b) pontja alapján beleegyezik, hogy a szolgáltató a megrendelt és kifizetett szolgáltatásról elektronikus számlát bocsásson ki, de jelezheti a szolgáltató felé, ha papír alapú számlát kér a pénzügyi teljesítésről Szolgáltatói nemteljesítés Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét önhibáján kívül nem tudja teljesíteni, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni Felhasználói nemteljesítés Ha a felhasználó a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a megrendelt szolgáltatási csomag nem aktiválódik Szerződésszegés Ha a felhasználó által közölt tartalom háromszor szorul moderálásra, az szerződésszegésnek minősülő esemény, és a szolgáltató jogosult a felhasználónak a weboldalhoz való hozzáférését

5 korlátozni, szüneteltetni, vagy megszüntetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a felhasználó a weboldalhoz való hozzáférését rosszhiszeműen, más felhasználók, vagy a weboldal ellen irányuló rossz hír keltésére, vagy egyéb károkozásra használja fel. Különösen súlyos szerződésszegésnek minősül, ha ezt megfontoltan, üzleti, vagy egyéb érdekből teszi. Ez utóbbi esetekben a szolgáltató a vétkes felhasználó hozzáférését azonnal megszünteti, és felhívja a sértett fél figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A súlyos szerződésszegést kiváltó aktivitást a szolgáltató tárolja, így egy esetleges jogorvoslati eljárásban az bizonyítékként felhasználható. Ha a felhasználó hozzáférése szerződésszegés miatt kerül korlátozásra, vagy megszüntetésre, a már megfizetett előfizetési díjak részleges vagy teljes visszafizetését a szolgáltató megtagadhatja Elállás joga A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a felhasználó a megrendelt szolgáltatási csomag aktiválásától számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem érvényesítheti az elállási jogát a felhasználó, ha az elállási határidőn belül megkezdte a szolgáltatás felhasználását Garanciakizárások A szolgáltató a weboldalon keresztül a kuponletöltő felhasználók felé nem vállal garanciát a kuponkiadó felhasználók által kiadott kuponok tartalmáért, azok beválthatóságáért, illetve a kuponokért vásárolt termékek és szolgáltatások minőségéért. Ilyen ügyletekben fogyasztói panasszal a kuponletöltő felhasználó közvetlenül a kuponkiadó felhasználóval szemben élhet. A szolgáltató a weboldalon keresztül a kuponkiadó felhasználók felé garanciát vállal a megrendelt szolgáltatási csomagokban vállalt kötelezettségeiért. Amennyiben a megrendelt szolgáltatások az előfizetési időszakban nem elérhetőek, ezt a szolgáltató arányos pénzvisszafizetéssel, vagy többletszolgáltatások jóváírásával kompenzálja. A szolgáltató az előfizetéssel járó szolgáltatási csomagokban foglalt szolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért nem vállal garanciát. Így különösen nem garantál a kuponkiadó felhasználók felé látogatottsági, kuponletöltési, vagy kuponfelhasználási adatokban bekövetkező változást, üzleti forgalomnövekedést, vagy egyéb üzleti előnyöket. Mivel a kuponkiadó felhasználók köre igencsak összetett és sokszínű, a szolgáltató ugyancsak nem vállal garanciát a weboldalon közvetlenül, vagy közvetve keresztül, a kuponkiadó felhasználók felé érkező üzleti és marketingtanácsok egyforma alkalmazhatóságára, és üzleti eredményességére Garancia A szolgáltató az 1.4 pontban megfogalmazott keretek közt garanciát vállal a szolgáltatás folyamatosságára, a kuponok megrendelési és a weboldalon való megjelenési idejére, a kuponok elérhetőségére, illetve a látogatottsági statisztikai adatoknak a megrendelt csomag szerinti biztosítására. Amennyiben ezen garanciaparaméterekben a szolgáltató hibájából részleges, vagy teljes nemteljesítés valósul meg, úgy a szolgáltató vállalja a vonatkozó előfizetési díj arányos megtérítését a felhasználó felé. Amennyiben a felhasználó a díjak megtérítése helyett a következő előfizetési időszakba való beszámítást, vagy többletszolgáltatás igénybe vételét választja, ez elől a szolgáltató nem zárkózik el A béta tesztelési időszak garanciális viszonyai A szolgáltató a weboldal indulásától számított fél éven belül a garanciális jogokat annyiban korlátozhatja, hogy a fejlesztésből adódó rendelkezésre állási és szolgáltatási hibákért díjvisszatérítést nem, csak többletszolgáltatást teljesítését vállal. Amennyiben a szolgáltató él ezzel a jogával, úgy a kuponkiadó felhasználók előfizetési megrendeléseire vonatkozó előfizetési időszakot a fizetendő szolgáltatási díj változatlanul tartása mellett megduplázza. A megduplázott szolgáltatási időszak magában foglalhatja a rendelkezésre állási, illetve szolgáltatási hibákért járó kártalanítás teljesítését. A garanciális jogok ilyen korlátozására a szolgáltató a megrendelést

6 megelőzően felhívja a felhasználó figyelmét Panaszkezelés A fogyasztói panaszok ügyintézésének székhelye a szolgáltató székhelye azzal a kitétellel, hogy a panaszkezelés folyamatát a lehetőségekhez mérten a felek elektronikus úton igyekeznek gyakorolni. Panaszbejelentés a címen tehető a panaszos megnevezése, felhasználóneve, elektronikus és telefonos elérhetőségei, és a panasz részletes leírásának elküldésével. Panaszbejelentés esetén a szolgáltató vállalja a panaszos féllel való kapcsolatfelvételt a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül. 4. Vegyes rendelkezések A szolgáltató és a felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A felhasználó és a szolgáltató a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Ráckevei Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF") tartalmazzák a cégadatokat. (székhely:.., adószám:...), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hotelkupon.hu A Hotelkupon.hu felhasználói szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az Company Info Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Hotelkupon.hu oldalon

Részletesebben

Üzletszabályzat. Általános Szerződési Feltételek. Cégadatok

Üzletszabályzat. Általános Szerződési Feltételek. Cégadatok Üzletszabályzat Általános Szerződési Feltételek Mely a www.taskaszalon.hu webáruházat (a továbbiakban webáruház) üzemeltető Prémium Webáruházak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Szolgáltató

Részletesebben

borarum.hu Általános Szerzo dési Feltételek

borarum.hu Általános Szerzo dési Feltételek borarum.hu Általános Szerzo dési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hotelkupon.hu A Hotelkupon.hu felhasználói szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az Company Info Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Hotelkupon.hu oldalon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Parlagfűbiobolt.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nádland Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403., adószám: 12762693-2-41), mint szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek www.agrooroszi.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek OM-TIRI Shop Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek GaranataPetShop.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek April-optic.hu Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2014. július 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Fonalparadicsom.hu - ASZF - 2014

Fonalparadicsom.hu - ASZF - 2014 Fonalparadicsom.hu Általános Szerződési Feltételek Bevezető Tisztelettel kérlek, hogy a vásárlás megkezdése előtt tájékozódj a vásárlási feltételekről. A félreértések elkerülése végett kérlek, olvasd végig

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Pingdigital.hu. Általános Szerződési Feltételek

Pingdigital.hu. Általános Szerződési Feltételek Pingdigital.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek okokucko.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ScifiMarket.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Webshop.atxcomp.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek VILLANYKAPCSOLÓ WEBÁRUHÁZ Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

1. Alapvető rendelkezések:

1. Alapvető rendelkezések: Általános Szerződési Feltételek Minimobaby Webshop 1. Alapvető rendelkezések: A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2014. március 21-i dátummal lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes. 1. BEVEZETÉS Kérjük, amennyiben vásárlója,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

TWG.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TWG.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TWG.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

KONYHAGEPSZEGED.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KONYHAGEPSZEGED.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KONYHAGEPSZEGED.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, utólagosan nem hozzáférhető, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Dekorlak.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Angelstore.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Karacsonyiajandekok.net Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben