Az európai gazdasági környezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az európai gazdasági környezet"

Átírás

1 Gazdaság

2 Az európai gazdasági környezet Az új tagállamok növekedési üteme magasabb a régieknél, de Az új tagállamok eredményessége meg sem közelíti a 15-öket Az új tagállamok belépésével Európa gazdasági pozíciója statisztikailag romlott Az gazdasági társadalmi egyenlőtlenségek növekedtek, illetve a korábbinál nagyobb egyenlőtlenségekkel kell a kibővült uniónak szembenéznie- a szolidaritás és kohézió elveinek fenntartása mellett

3 Lisabon Economic Indicators, a 27-ek átlagától való

4 Lisabon Economic Indicators,

5

6

7

8

9

10

11 Az európai gazdaság pozíciói egyes területeken romlottak az elmúlt években A versenyhelyzetet a megújult lisszaboni stratégia életbelépése óta három területen szokták mérni Feldolgozóipar ITC technológiák K+F ráfordítás

12

13

14

15

16 A éves népesség gazdasági aktivitása az Európai Unióban, az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban, 2005-ben EU25 EU15 NMS10 * USA Japán Népesség (millió fő) Foglalkoztatási ráta,% 63,8 65,2 56,9 71,5 69,3 Munkanélküliségi ráta,% 8,8 7,9 13,4 5,1 4,4 Aktivitási ráta,% 70,2 71,0 65,8 75,4 72,6 *2004-ben csatlakozott országok Forrás: EUROSTAT,OECD

17 EU-25 growth: contributions of employment and labour productivity Labour productivity Employment % f 2007f 2008f Note: The two components sum up to the average annual GDP growth rate in the respective periods. Data source: European Commission (AMECO).

18

19 VERSENYHELYZET:Manufacturing sectors in EU-25 with steepest decline in production in % p.a Office machinery and computers Tobacco products Textiles Wearing apparel; dressing; dyeing of fur Tanning, dressing of leather; manufacture of luggage Total manufacturing

20 VERSENYHELYZET:Manufacturing sectors in EU-25 with highest production growth in % p.a Recycling Chemicals and chemical products Motor vehicles, trailers and semitrailers Medical, precision and optical instruments, watches and clocks Food products and beverages Total manufacturing

21 Lead Markets: diffusion of Internet in selected countries (source: ITU) 600 User per 1000 people USA 500 Japan 400 Germ any 300 France

22 VERSENYHELYZET:The competitiveness of the EU ICT sector:export shares of ICT manufacturing industries 1995 and 2004 (percent) ICT 1995 ICT 2004 EU EU EU EU E U Cyprus Latvia Slovenia Greece Lithuania Luxembourg Estonia Malta Slovakia Portugal Poland Denmark Austria Spain Czech Rep. Finland Belgium Philippines Italy Sweden Hungary Thailand Ireland France Mexico United Kingdom Netherlands Malaysia Taiwan Korea Singapore Germany USA Japan China

23 Külföldi tőkebefektetés

24 Meghatározó nemzetközi folyamatok (úmft 28) Bulgária, Románia csatlakozásával nemcsak a versenytársak száma gyarapszik, hanem a potenciális piacok is nőnek Logisztikai pozíciónk különösen jó- megfelelő közlekedésfejlesztés és logisztikai beruházások mellett E két ország működő tőke vonzása jelentős Határmenti gazdasági kölcsönkapcsolatok fejlődhetnek, különösen : Pozsony, Kassa-Miskolc, Arad-Szeged, Békéscsaba, Nagyvárad-Debrecen, Nagyvárad- Szabolcs,

25

26 Elszegényedési kockázat

27 A hazai fejlesztés helyzetét meghatározó nemzetközi folyamatok (úmft 28) Mo kedvező földrajzi helyzete Komparatív előnyök okán a külföldi tőkebefektetési hajlandóság jelentős Környezetünkben lévő gazdaságok fejletlenebbek A világ gazdaságnövekedésben van, még Európa is Exportorientációnk okán a magyar gazdaság teljesítmény növekedésének van -külső- motorja

28 A gazdaság szerkezeti jellegzetességei rendszerváltást követően privatizáció és zöldmezős beruházások révén- bekapcsolódtunk a nemzetközi munkamegosztásba (gépipar, műszeripar: alkatrész gyártás, összeszerelés Az export 57%-át jelenti (2004) Széleskörűen kiépült modern pénzügyi és távközlési szektor Leszálló ágban lévő iparágak szerkezeti részesedésének csökkenése (mg, könnyűipar) Felszálló ágban lévő ágazatok növekedése: gép-,vegyi-, építőipar, szolgáltató szektor, turizmus

29 Külföldi tőke M.on. És magyar tőke külföldön

30 Tőkebefektetések a származási ország szerint 2000-ben Ausztria 12% USA 9% Hollandia 22% Nagy- Britannia 2% Franciaország 6% Olaszország 3% Svájc 2% Belgium 2% Japán 2% Egyéb 12% Németország 28%

31

32 A befektetések ágazati megoszlása

33 Hazai tőkebefektetők külföldön

34 Újrabefektetés

35

36 Makró ill. átfogó gazdasági problémák 1. Államháztartás növekvő hiánya Jelenős ikerdeficit ( külső-, belső eladósodás) Alacsony lakossági megtakarítás Stop and go gazdaságpolitika: konszenzus hiánya Konvergencia program negatív hatása a növekedésre Az európai konjunkturális helyzettől való függőség Versenykörnyezet változása Dél-kelet ázsiai országok növekvő exportjának hatása hazai termelőágazatokra Jelentős energiafüggőség(2003-ban:74%)

37 Makró ill. átfogó gazdasági problémák 2. Közszféra magas kiadási rátája és túl magas foglalkoztatási szintje Nem ösztönző adórendszer, magas munkára rakodó közterhek Gyenge piacszabályozás: monopol és oligopol piacok magas aránya Kedvezőtlen demográfiai trendek Oktatás és képzés szerkezeti zavarai Alacsony foglalkoztatási szint Fekete és szürkegazdaság magas aránya Közlekedési infrastruktúra gyengeségei

38 Duális gazdasági szerkezet millió vállalkozás Többszázer önfoglalkoztató Többszázezer mikró vállalkozás Helyi piacokra termel, külpiaci kapcsolatok hiány Alacsony hatékonyság Tőkeszegénység, Alacsony technológiai színvonal KKV-k foglalkoztatásban betöltött szerepe jelentős

39 Duális gazdasági szerkezet nél alig több nagyvállalat Néhányezer középvállalat Jól beépültek a nemzetközi termelési láncokba

40 Telephelyek és foglalkoztatottak száma telephely % foglalkoztato tt % 59, ,7 10, ,3 6,0 7, , , , , , , , , , ,0 össz

41

42 Jelentős területi különbségek alakultak ki GDP regionális szóródása magas és tovább növekszik Régiók, kistérségek foglalkoztató képességében jelentős különbségek Az egyes régiók elérhetősége lassan javul A külföldi tőke csak fokozatosan lépi át a délnyugat észak keleti tengelyt A régiók gazdasági szerkezetében is jelentkezik a felszálló és leszálló ágazatok közötti szakadék

43 Az egy főre jutó GDP változása ezer Ft, folyó áron Változás, 2001/ 1994 Közép-Magyarország ,72 Közép-Dunántúl ,71 Nyugat-Dunántúl ,55 Dél-Dunántúl ,07 Észak-Magyarország ,23 Észak-Alföld ,08 Dél-Alföld ,95 Ország összesen ,43 Megyék összesen ,31

44 A tervezési-statisztikai régiók alapadatai Terület Népesség (2005) GDP, PPS (2004) 1. táblázat: km 2 % Fő % millió euró % K-M , , ,5 KR , , ,5 K-D , , ,5 Ny-D , , ,3 D-D , , ,9 É-M , , ,4 Forrás: Eurostat, KSH É-A , , ,0 D-A , , ,3 M-o , , ,0

45 Bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása, 2002 (%) Közép- Magyarország 46% Dél-Alföld 9% Észak alföld 10% Észak- Magyarország 8% Közép- Dunántúl 10% Nyugat- Dunántúl 10% Dél- Dunántúl 7%

46 Összes beruházás, 2002 millió forint Budapest Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak Alföld 0 Dél-Alföld

47 A területi egyenlőtlenségek mérése Gazdasági dimenzió : GDP-hez való hozzájárulás, területi GDP Humán dimenzió: HDI-index (human development Index) Jövedelem Iskolázottság Munkanélküliség Foglalkoztatás Migráció

48 Példa a települési egyenlőtlenségekre Egyenlőtlenségi dimenziók Nagyváros Aprófalu 1. Elhelyezkedés centrális peremhelyzetű 2. Mennyiség népes kicsi 3. Minőség fejlett elmaradott 4. Szerkezet tagolt homogén 5. Szerepkör sokfunkciós funkcióhiányos 6. Kapcsolatok kapcsolatgazdag elszigetelt 7. Viszonyok irányító függő

49

50

51 ELÉRÉS Budapest=50, nyugati határ (1)=20, 3 régióközpont=30 Elérési kategóriák 3,66 5,00 (24) 3,14 3,66 (26) 2,72 3,14 (24) 2,35 2,72 (26) 1,81 2,35 (24) 1,00 1,81 (26) TERRA STUDIO Kft adatai alapján

52 ELÉRÉS Budapest=40, megyeszékhely=25, kistérség köpont=25, saját sz.=10 TERRA STODIO Kft adatai alapján Elérési kategóriák 3,49 5,00 (26) 3,06 3,49 (24) 2,79 3,06 (25) 2,47 2,79 (26) 2,24 2,47 (23) 1,69 2,24 (26)

53

54 ELÉRÉS a hétköznapokon Megyeszékhely=40, kistérség központ=40, saját szerep=20 Elérési kategóriák 3,88 5,00 (29) 3,38 3,88 (24) 3,21 3,38 (22) 3,04 3,21 (23) 2,77 3,04 (25) 2,02 2,77 (27) A TERRA STUDIO Kft adatai alapján

55 2012-re becsült elérés

56 Az aktív keresők számának változása, 1999/1990 (Az évi népszámlálás és az OMMK becslése alapján, %) Jelmagyarázat KSH, 2000, FA -6,8 0,0 (20) -9,9-6,8 (17) -13,0-9,9 (20) -18,1-13,0 (19) -20,1-18,1 (19) -22,6-21,0 (17) -25,6-22,6 (18) -46,9-25,6 (20)

57 Centrum-periféria/fejlettség

58 A fejlettség indikátora: Ezer lakosra jutó gépkocsik száma

59 A fejlettség indikátora: Villamosenergia fogyasztás kistérségenként

60 Fiatalabb és idősebb térségek

61 A lakosság sűrűsödésének és ritkulásának irányai

62 Az elvándorlók célterületei

63

64

65

66

67

68

69 Kistérségi gazdasági-foglalkoztatási szerkezet 3K Consens, 2007 Átlag alatti foglalkoztatási szint, leszálló ipar túlsúlya (48) Átlag alatti foglalkoztatási szint, kiegyenlített felszálló-leszálló iparágak (22) Átlag alatti foglalkoztatási szint, feszálló ipar túlsúlya (10) Átlag feletti foglalkoztatási szint, leszálló ipar túlsúlya (22) Átlag feletti foglalkoztatási szint, kiegyenlített felszálló-leszálló iparágak (26) Átlag feletti foglalkoztatási szint, felszálló ipar túlsúlya (40)

70 Kistérségi gazdasági-foglalkoztatási szerkezet Átlag alatti foglalkoztatási szint, leszálló ipar túlsúlya Sátoraljaújhelyi Abaúj Hegyközi Tokaji Szerencsi Ibrány Nagyhalászi Bélapátfalvai Tiszavasvári Baktalórántházai Hevesi Szikszói Balmazújvárosi Bodrogközi Nagykállói Csengeri Mezőcsáti Hajdúböszörményi Nyírbátori Tiszafüredi Derecske Létavértesi Püspökladányi Vásárosnaményi Csurgói Ceglédi Berettyóújfalui Szeghalomi Kunszentmiklósi Kunszentmártoni Sarkadi Szarvasi Lengyeltóti Tamási Csongrádi Békéscsabai Kalocsai Kisteleki Mezőkovácsházai Sásdi Nagyatádi Jánoshalmai Komlói Szigetvári Bajai Bácsalmási Barcsi Szentlőrinci Mohácsi 3K Consens, 2007 Sellyei Siklósi

71 Kistérségi gazdasági-foglalkoztatási szerkezet Átlag alatti foglalkoztatási szint, kiegyenlített felszálló-leszálló iparágak Edelényi Encsi Sárospataki Kisvárdai Szobi Füzesabonyi Mezőkövesdi Mátészalkai Hajdúhadházi Fehérgyarmati Nagykátai Mezőtúri Törökszentmiklósi Karcagi Balatonföldvári Fonyódi Sárbogárdi Letenyei Marcali Orosházai Pécsváradi Makói 3K Consens, 2007

72 Kistérségi gazdasági-foglalkoztatási szerkezet Átlag alatti foglalkoztatási szint, feszálló ipar túlsúlya Kazincbarcikai Ózdi Salgótarjáni Szécsényi Miskolci Bátonyterenyei Pétervásárai Pásztói Polgári Jászberényi 3K Consens, 2007

73 Kistérségi gazdasági-foglalkoztatási szerkezet Átlag feletti foglalkoztatási szint, leszálló ipar túlsúlya Kapuvári Csornai Csepregi Pannonhalmai Pápai Sárvári Ercsi Celldömölki Adonyi Vasvári Sümegi Enyingi Őriszentpéteri Dombóvári Kaposvári Kiskunfélegyházai Kiskőrösi Szentesi Kiskunhalasi Mórahalomi Hajdúszoboszlói Gyulai 3K Consens, 2007

74 Kistérségi gazdasági-foglalkoztatási szerkezet Átlag feletti foglalkoztatási szint, kiegyenlített felszálló-leszálló iparágak Mosonmagyaróvári Balassagyarmati Egri Nyíregyházai Komáromi Téti Kőszegi Zirci Gárdonyi Dabasi Szolnoki Szentgotthárdi Zalaszentgróti Zalaegerszegi Tapolcai Keszthely Hévízi Abai Kecskeméti Békési Lenti Paksi Szekszárdi Bonyhádi Kiskunmajsai Szegedi Hódmezővásárhelyi 3K Consens, 2007

75 Kistérségi gazdasági-foglalkoztatási szerkezet Átlag feletti foglalkoztatási szint, felszálló ipar túlsúlya Sopron Fertődi Szombathelyi Körmendi Rétsági Gyöngyösi Esztergomi Váci Veresegyházi Győri Tatai Szentendrei Dorogi Aszódi Hatvani Dunakeszi KisbériTatabányaiPilisvörösvári Gödöllői Oroszlányi Budapest Bicskei Budaörsi Monori Móri Gyáli Várpalotai Ajkai Ráckevei Veszprémi Székesfehérvári Balatonalmádi Balatonfüredi Dunaújvárosi Siófoki Tiszaújvárosi Debreceni Nagykanizsai Tabi Pécsi 3K Consens, 2007

76 Gazdasági aktivitás és munkanélküliség a 15-64, 2005

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

Országos területi helyzetkép

Országos területi helyzetkép Területi versenyképesség alakulása A területi versenyképesség a vállalkozások gazdasági versenyképességén túl magában foglalja az adott terület fizikai, környezeti és humán adottságait. Ennek megfelelően

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 118 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Szentiványi Tamás, Szentiványi Zoltán, Nagy János, Entz Domokos A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

FEL IS ÚT, LE IS ÚT (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN)

FEL IS ÚT, LE IS ÚT (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 1: 1 41 FEL IS ÚT, LE IS ÚT (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) (Rise and fall Changes in Hierarchical Position of the

Részletesebben

Zöldenergia Program a szociális feszültségek enyhítéséért

Zöldenergia Program a szociális feszültségek enyhítéséért 262 gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 3. SZÁM V ITA Zöldenergia Program a szociális feszültségek enyhítéséért GERGELY SÁNDOR Kulcsszavak: zöldenergia, kistérség, szociális helyzet, zöldenergia program forgatókönyvek.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

FEL IS ÚT, LE IS ÚT... (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN)

FEL IS ÚT, LE IS ÚT... (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) Tér és Társadalom 18. évf. 2004/1. 1-41. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 1: 1-41 FEL IS ÚT, LE IS ÚT... (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) (Rise and

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Az Európa Befektetési Alapkezelı Zrt. (1011 Budapest, Fı u.14., cégjegyzékszám: 01-10-043775, a továbbiakban: Alapkezelı) tájékoztatja az Európa

Részletesebben

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím 10 City SPAR 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 63 11 SPAR 1031 Budapest Monostori út 3 14 SPAR 1036 Budapest Pacsirtamező utca 49 15 SPAR 1039 Budapest Viziorgona

Részletesebben

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban*

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Tanulmányok A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: Nora.Kelemen@ksh.hu 2004. május 1-jén Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország,

Részletesebben