MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Magyarországon Általános szerződési feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Magyarországon Általános szerződési feltételek"

Átírás

1 MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Magyarországon Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés A MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram (vagy Program ) egy kuponos kedvezményprogram, amelyre a jelen Szabályzat irányadó. A Programban Kártyabirtokosok vagy Vállalati kártya-birtokosok feliratkozás útján vehetnek részt. A feliratkozás után egy Programfiók jön létre, amelyen keresztül a feliratkozott kártyabirtokosok rendszeresen olyan Kuponokat kapnak, amelyeket a jelen Szabályzat alapján letölthetnek és beválthatnak a Program Partnerek árui vagy szolgáltatásai megvásárlásakor. A Program jelen Szabályzat szerinti magyarországi promócióját a MasterCard Europe Sprl végzi, amely egy belga, a nivelles-i kereskedelmi bíróság (Belgium) által bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, belgiumi cégjegyzékszáma: RPR , székhelye: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). A jelen Programnak NEM működtetői a bankkártyákat kibocsátó különböző pénzintézetek vagy a MasterCarddal a fogyasztók számára történő különböző ajánlatok biztosításában együttműködő kereskedők vagy más szervezetek (például gyártók). A jelen Program elválik az Ön (alábbiakban meghatározott) Pénzintézete által kezelt Kártyaszerződéstől. A MasterCard NEM pénzintézet és nem bocsát ki semmilyen típusú vagy jellegű hitelkártyát, betéti kártyát, csekket vagy bankkártyát, és nem vesz rész pénzügyi szolgáltatás nyújtásában. Ön a Kártyája tekintetében az Ön Pénzintézetével áll jogviszonyban és nem a MasterCarddal. Kérjük, hogy az Kártyájával vagy kártyabirtokosi számlájával kapcsolatos kérdéseivel az Ön Kártyáját kibocsátó Pénzintézethez forduljon és ne a MasterCardhoz. A MasterCard csak a Programért felel (lásd az alábbi 2. Pontot, A MasterCard által nyújtott szolgáltatások ). A MasterCard ugyan kapcsolatban állhat az Ön Pénzintézetével, ez a kapcsolat azonban nem vonatkozik az egyedi kártyabirtokosokra (azaz nem keletkeztet közvetlen jogokat és kötelezettségeket az egyes kártyabirtokosok számára) vagy azoknak a fizetési kártyához kapcsolódó bankszámlájára. Jelen Szabályzatban foglalt eltérő rendelkezés hiányában az Ön és a Pénzintézete közötti bármely megállapodás feltételei nem érintik a jelen Szabályzatot. 2. A MasterCard által nyújtott szolgáltatások A Program során a MasterCard hosting szolgáltatás és online platform ( Weboldal ) biztosításából álló szolgáltatást valamint mobil alkalmazásokat ( Program Alkalmazás vagy Alkalmazás ) nyújt az Ön számára, amelyek biztosítják annak a technikai feltételeit, hogy Ön hozzáférhessen az (alábbiakban meghatározott) Programfiókjához valamint a MasterCardra, a Programra, a Program Partnerekre vagy harmadik felekre vonatkozó marketing- és egyéb információkhoz. A MasterCard által a Program révén az Ön számára nyújtott szolgáltatás nem haladja meg a jelen Szabályzatban leírt keretet. Így a szolgáltatás különösen (de nem kizárólag) az alábbiakra nem terjed ki: (i) a feliratkozás során megadott adatok érvényességének ellenőrzése, (ii) a Kuponok tartalmának meghatározása, (iii) a Kuponok kibocsátási gyakoriságának a meghatározása, (iv) az (alábbiakban meghatározott) Program Partnerek kiválasztása és Programba történő bevonása, és (v) a Kuponok beváltása vagy annak biztosítása, hogy a Kuponokat a Program Partnerek beváltsák. A KUPONOK MENNYISÉGÉNEK ÉS TARTALMÁNAK VALAMINT A KUPONOK ÖNNEK TÖRTÉNŐ ELKÜLDÉSE GYAKORISÁGÁNAK A MEGHATÁROZÁSÁRA A MASTERCARDNAK NINCS RÁHATÁSA, NEM RÉSZE A SZOLGÁLTATÁSNAK, ÉS A MASTERCARD AZ ÖN IRÁNYÁBAN

2 SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL E TEKINTETBEN. A KUPONOKKAL VAGY A KUPONOK BEVÁLTÁSÁVAL KACSOLATOS IGÉNYEK KEZELÉSE NEM A MI FELADATUNK, ÉS NEM VÁLLALUNK ÉRTE FELELŐSSÉGET. A Kuponok beváltásának a feltételeire az Ön és a Kupont nyújtó Program Partner közötti egyedi szerződés vonatkozik. A MasterCard alvállalkozó(ka)t is bevonhat a Szolgáltatások teljesítésébe, amelyek kiválasztása a MasterCard saját döntése alapján történik. 3. Feliratkozás és Részvétel (a) Érvényes kártya birtokában levő Kártyabirtokosok valamint a Kártyafelhasználók közvetlenül a Weboldalon/Program Alkalmazásban iratkozhatnak fel a Programra, vagy közvetve egy Feliratkozást Végző Pénzintézet révén egy Feliratkozási Űrlap kitöltésével (amelynek része a jelen Szabályzat kötelezőként történő elfogadása) és annak MasterCard számára ajánlatként történő benyújtásával. Az érvényes ajánlatnak érvényes adatokat kell tartalmaznia, beleértve egy érvényes címet is. A Kártyabirtokosok több Kártyával is feliratkozhatnak. A feliratkozásra vonatkozó információk a Weboldalon, a Program Alkalmazásban, illetve a Feliratkozást Végző Pénzintézetnél ismerhetők meg. (b) A Feliratkozási Űrlap kézhezvétele után a MasterCard üzenetet küld Önnek arról, hogy az Ön feliratkozási ajánlatát elfogadta, egyben megküldi azt a linket, ahol Ön bejelentkezhet a Weboldalra és a Program Alkalmazásba, és aktiválhatja a fiókját. Az Ön és a MasterCard közötti szerződés akkor jön létre, amikor Ön megkapta a MasterCard üzenetét az Ön jelen Szabályzat szerint megadott feliratkozási ajánlatának az elfogadásáról. A jelen Szabályzat irányadó az Ön és a MasterCard között létrejött szerződésre. Ha érvényesen feliratkozott a Programra, az címével és jelszavával jelentkezhet be a Weboldalra és a Program Alkalmazásba, illetve bizonyos esetekben (a feliratkozáskor megadott) titkos kérdésekre is választ kérhet a rendszer. (c) A MasterCard azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést nyilvánvalóan érvénytelen vagy hiányos adatok megadása esetén. Kizárhatjuk a Programban történő részvételből és érvényteleníthetjük az összegyűjtött, de még le nem töltött Kuponjait, illetve felfüggeszthetjük a hozzáférését a Kuponokhoz, ha a jelen Szabályzat 8. pontjában (A Programban történő részvétel felfüggesztése) és 9. pontjában (Az Ön részvételének feltételei) meghatározott feltételek fennállnak az Ön esetében. (d) Az Ön részvétele a Programban ingyenes. Jelenleg a MasterCard nem tervezi a fogyasztók által a részvételért fizetendő díj bevezetését a közeljövőben. Ha azonban mégis díj bevezetésére vonatkozó szándék merülne fel, erről Ön értesítést fog kapni, és lehetősége lesz a jelen Szabályzat ilyen tartalmú módosításához adott hozzájárulását megtagadni a jelen Szabályzat 12. pontjának (Módosítások) megfelelően. (e) A MasterCard vagy az Ön Pénzintézete (amennyiben az Ön Pénzintézete révén iratkozott fel a Programra) tárolja az Ön által a Program tekintetében megkötött szerződés(eke)t, és azokat hozzáférhető teszi az Ön számára. 4. Meghatározások A jelen Szabályzatban: Számla a Pénzintézet által vezetett és az Ön nevére (vagy egy Vállalati kártya esetében a vállalat nevére) szóló Kártya számla. Kártya az Ön bankkártyája, amelyet az Ön Pénzintézete Magyarország területén a MasterCard valamely márkanevével bocsátott ki (mint például, de nem kizárólagosan Debit MasterCard, MasterCard vagy Maestro márkanévvel), és amely az Ön Programba történő feliratkozásának tárgya a Feliratkozási Űrlapon jelzettek szerint. Kártyaszerződés az Ön és a Pénzintézete közötti szerződés, amely az Ön Kártyájának kibocsátására vonatkozik. Kártyafelhasználó egy Vállalati kártyával kapcsolatos Program esetében a Programra feliratkozott vállalat alkalmazottja, akinek a birtokában van a vállalat Vállalati kártyája. Vállalati kártya egy olyan Kártya, amellyel a birtokosa tranzakciókat végezhet egy gazdálkodó szervezet számlájáról, és amelyet vállalati és üzleti célokra használnak. MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram vagy Program a MasterCard

3 magyarországi fogyasztói kedvezmény programja, amelyre a jelen Szabályzat irányadó. Kupon egy végső soron a Program Partner által meghatározott promóciós üzenetet tartalmazó (bármely formában létező) jegy vagy dokumentum, amelyet a MasterCard küld az Ön számára (a Programfiókja vagy más technikai eszköz révén) a Programban történő letöltés céljából a jelen Szabályzatnak megfelelően, amely az adott Program Partnernél beváltható a Kuponon szereplő feltételeknek megfelelően (jellemzően egy árengedményre vagy más előnyre a Program Partner termékének vagy szolgáltatásának megvásárlásakor, amelyet a Program Partner határoz meg). Feliratkozási Űrlap a Programban történő részvételre szolgáló regisztrációs űrlap, amely a Weboldalon/Program Alkalmazásban az alábbi linken érhető el, vagy amelyet az Ön Feliratkozást Végző Pénzintézete biztosít. Feliratkozást Végző Pénzintézet egy olyan Pénzintézet, amely a Programba történő feliratkozás lebonyolítására szerződésben áll a MasterCard-dal. Pénzintézet az Ön Kártyáját kibocsátó, Magyarország területén létesített kibocsátó bank vagy más pénzintézet. Program az 1. pontban (Bevezetés) meghatározott program. Programfiók a Weboldal és/vagy a Program Alkalmazás nem nyilvános módon hozzáférhető, jelszóval védett része, amelyhez a Programba történő feliratkozás után Ön a bejelentkezési adatainak a megadásával férhet hozzá. Program Alkalmazás vagy Alkalmazás a MasterCard által a Program céljára kifejlesztett mobil alkalmazás. Program Telefonos Ügyfélszolgálat az általunk fenntartott telefonos ügyfélszolgálati központ, amelynek célja a Programmal kapcsolatos kérdések megválaszolása, valamint technikai segítségnyújtás a Weboldal vagy a Program Alkalmazás használatával vagy adatok módosításával kapcsolatban. A Program Telefonos Ügyfélszolgálati Központot a Weboldalon/Alkalmazásban megadott számon érheti el. Program Partnerek azok a vállalatok (pl. kereskedők vagy szolgáltatók, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a nagyközönség, gyártók vagy kiskereskedők számára), amelyek a Program keretében Kuponokat és/vagy Kuponok beváltására szolgáló lehetőséget biztosítanak. A Program Partnerek aktualizált listája a Weboldalon/Program Alkalmazásban található meg. Tesztidőszak az a MasterCard által megállapított, várhatóan június 1. és június 30. közötti időszak, amely alatt a Program beindul és kísérleti üzemben működik. Weboldal a Program web portálja a linken érhető el. Promóció bármely kereskedelmi promóció, beleértve korlátozás nélkül bármely nyereményjátékot, tombolát, pályázatot, promóciós sorsjátékot vagy más promóciós akciót, amelyet a MasterCard szervez vagy a megrendelésünk alapján a Program részvevői felé közvetít. Szabályzat a Program jelen feltételeit jelenti. Szolgáltatások az 2. pontban (A MasterCard által nyújtott szolgáltatások) meghatározott szolgáltatások. Mi a MasterCard-ot jelenti. Írás bármely írásos kommunikáció, beleértve az elektronikus úton megjelenő írást. Ön az Ön személyét jelenti, azt az egyént vagy vállalatot (egy Vállalati kártya esetében), akinek/amelynek a nevében a Számlát megnyitották és vezetik. 5. Kuponok (a) A Kuponokhoz a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint férhet hozzá. A Kuponok mennyiségét és tartalmát kizárólag a Program Partnerek határozzák meg. (b) A Kuponokat Ön (i) a Programfiókján keresztül tudja letölteni és kinyomtatni vagy (ii) a Program Alkalmazásban tudja letölteni. A MasterCard fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza egy adott Kupon letöltéseinek számát. Ilyen korlátozás hiányában a Kupont többször is le lehet tölteni az

4 érvényességi ideje alatt. (c) A jelen Szabályzatban meghatározott feltételek mellett az adott Kupon beváltására vonatkozó feltételeket a Program Partnerek határozzák meg, és azok közvetlenül a Kuponon szerepelnek. (d) Habár a Programban történő részvétele keretében Kuponokat biztosítunk Önnek, az Önnek nyújtott Szolgáltatásunknak nem része a Kuponon szereplő információk helyességének és pontosságának a biztosítása (ideértve különösen a beváltási feltételeket), illetve annak biztosítása, hogy a Kupont az azt kibocsátó Program Partner beváltja. Csak az adott Program Partner felelős az általa a Programban biztosított Kupon helyességéért és pontosságáért valamint a Kupon beváltásáért. A Weboldalon/Alkalmazásban még nem megnyitott/letöltött Kuponok nem átruházhatók. 6. A kártyabirtokosok kötelezettségei - Ön köteles érvényes és helyes adatokat megadni a Programba történő feliratkozásakor; létrehozni a profilját a Weboldalon/Program Alkalmazásban, amint megkapta tőlünk üzenetben a megerősítést a Programba történt feliratkozásáról; haladéktalanul kijavítani és/vagy módosítani a Programfiókján szereplő adatokat, ideértve különösen az elérhetőségeit, amennyiben ezekben az adatokban változás történik; titokban tartani a Weboldal/Program Alkalmazás használatára szolgáló jelszavát/bejelentkezési adatait más személyek előtt; haladéktalanul írásban értesíteni minket, amennyiben a Számláját lezárják (vagy Ön vagy az Ön Pénzintézete bármely okból); haladéktalanul írásban értesíteni minket, amennyiben a Kártyáját vagy Vállalati kártyáját, amellyel feliratkozott a Programba, az Ön Pénzintézete bármely okból érvénytelenítette (beleértve az ellopását, elvesztését stb.). 7. A Ön Kuponjainak a beváltása (a) A Kupon csak a jelen Szabályzatnak és a Kuponon szereplő beváltási feltételeknek megfelelően váltható be. A Kuponon szereplő eltérő feltétel hiányában a Kupont csak úgy lehet beváltani, ha a Program Partnernél történő beváltáskor azt bemutatja, és a vásárláskora feliratkozott Kártyájával fizet. (b) A Kuponok nem átválthatók, és pénzre nem válthatók: nincs készpénz értékük és nem válthatók készpénzre. 8. A Programban történő részvételének a felfüggesztése Az alábbi körülmények bármelyikének fennállása esetén az Ön számára elektronikus úton elküldött, de Ön által még le nem töltött Kupont érvényteleníthetjük és/vagy a Kuponok Önnek történő küldését felfüggeszthetjük: az Ön Programban történő részvételével kapcsolatban csalás gyanúja merül fel; az általunk az Ön számára az Ön által megadott elérhetőségre küldött levél (beleértve üzenetet) visszaérkezik hozzánk; a regisztrációt vagy az utolsó Kuponbeváltást követő 12 hónapon belül nem történik Kupon letöltés; vagy a jelen Szabályzat bármely rendelkezését Ön megszegi. A felfüggesztés időtartamát a MasterCard a Program hatékony működtetéséhez szükséges védelmet figyelembe véve határozza meg. Ön értesítést kap a Kuponok érvénytelenítéséről vagy a felfüggesztésről, amely azonnal és külön cselekmény nélkül hatályosul. Értesíteni fogjuk a Programban történő részvételének aktiválásához szükséges lépésekről. 9. Az Ön részvételének időtartama és felmondása (a) A jelen Szabályzat elfogadásával Ön elfogadja, hogy a Feliratkozását követően Szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek. Az alkalmazandó jogszabályok alapján a feliratkozását követő tizennégy (14) napon belül ingyenesen és indoklás nélkül, megfelelő írásos nyilatkozattal elállhat a Programban történő részvételétől (illetve visszavonhatja erre vonatkozó hozzájárulását). (b) A Program időtartama során bármikor 30 napra indokolás nélkül, írásban (ideértve az t) felmondhatja a Programban történő

5 részvételét. (c) A Program időtartama során bármikor jogunkban áll indoklás nélkül felmondani a Programban történő részvételét. Ebben az esetben előzetesen írásos értesítést (beleértve vagy SMS üzenetet) küldünk Önnek az Ön Programban történő részvételének a felmondásáról 30 (harminc) naptári nappal korábban; részvételét azonban csak fontos okból mondhatjuk fel, amelyet felmondásban tudomására hozunk. Az alábbiak tekintendők (nem kizárólagosan) az Ön Programban történő részvétele felmondására indokot adó komoly oknak: az Ön kártyáját bármely okból visszavonják/érvénytelenítik; az Ön Számláját lezárják (Ön vagy az Ön Pénzintézete bármely okból); az Ön Programban történő részvételével kapcsolatban a csalás gyanúja merül fel; a jelen Szabályzat bármely rendelkezését Ön megszegi; nem tudjuk Önt elérni az Ön által megadott elérhetőségeken, mivel az elérhetőségek helytelenek; vagy a regisztrációt vagy az utolsó Kupon beváltást követő 12 hónapon belül nem történik Kupon letöltés. Bármelyik fenti felmondási oknál a felmondást esetről esetre mérlegeljük. Az Ön Programban történő részvétele automatikusan megszűnik a 30 (harminc) naptári napos felmondási idő leteltével. A fentiek szerinti elállás (visszavonás) vagy felmondás után a MasterCard nem nyújtja tovább a Szolgáltatást és valamennyi megmaradó (még le nem töltött) Kupon visszavonásra kerül. 10. A Program megszüntetése Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Programot vagy annak bármely részét bármikor (akár a Tesztidőszak alatt, akár azt követően) megszüntessük az Ön számára 30 (harminc) naptári nappal korábban küldött értesítés révén vagy az erre vonatkozó tájékoztatás Weboldalon/Program Alkalmazásban történő közzétételével. Ebben a tájékoztatásban megadjuk a napot, amelytől kezdve Ön már nem fog hozzáférni a Kuponokhoz és az időszakot, amely során az Önnek küldött Kuponok érvényesek maradnak. A Program automatikusan megszűnik a 30 (harminc) naptári napos felmondási idő után. A felmondás után a MasterCard nem nyújtja tovább a Szolgáltatást. 11. Promóciók A MasterCard Promóciókat szervezhet, amely révén Ön további Kuponokat kaphat. A részvételi szabályok, a juttatások és a további Kuponok megszerzésének a feltételei az adott Promóció szabályzatában szerepelnek. 12. Módosítások (a) A MasterCard az alábbiak szerint módosíthatja vagy aktualizálhatja a jelen Szabályzat részeit. A módosításokra vonatkozó értesítést a Weboldalon/Program Alkalmazáson tesszük közzé és az Ön címére küldjük el. Visszamenőleges hatályú módosításra nem kerül sor. A módosítások az Ön címére történő elküldést vagy a Weboldalon/Program Alkalmazásban történő közzétételt követő 30. (harminc) naptári naptól kezdve hatályosak és vonatkoznak Önre. (b) Ha bármely módosítás címre történő elküldését és a Weboldalon/Program Alkalmazásban történő közzétételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül Ön nem utasítja vissza az elfogadását vagy írásos értesítés révén, akkor úgy tekintjük, hogy hozzájárult a Szabályzat módosításához. A Szabályzat módosítása elfogadásának kifejezett visszautasítása az Ön Programban történő részvételének felmondását jelenti, amely az írásos visszautasítás MasterCard általi kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári nappal lép életbe. (c) A Program jelen Szabályzatban nem szereplő részleteinek a módosításai, például a Program Partnerek listája vagy a Kuponok tartalma, bármikor értesítés nélkül történhetnek, és nem jelentik a jelen Szabályzat módosítását. (d) Ezúton Ön kifejezetten elfogadja, hogy a MasterCard jelen Szabályzatból eredő jogait és kötelezettségeit

6 átruházhatja más személyre. A félreértések elkerülése érdekében a jelen pont (a) és (b) bekezdéseiben szereplő követelmények nem vonatkoznak az ilyen átruházásra. 13. Program Partnerek A jelen Szabályzat révén nem jön létre köztünk és a Program Partnerek között semmilyen ügynökségi, partnerségi vagy vegyesvállalati jogviszony. Nem felelünk és nem vállalunk felelősséget a Program Partnerek által biztosított Kuponokon szereplő információk módosulásaiért, megszűnéséért vagy helyességéért. A MasterCard - az irányadó jog által megengedett mértékig - nem felel az olyan veszteségért vagy kárért (ideértve különösen a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott vagy a Programmal nem kapcsolatos károkat), amely az Ön és a Program Partner közötti bármely kapcsolatból ered. Ön ezúton tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzat szerinti Szolgáltatások nyújtása során a MasterCard nem nyújt támogatást, illetve szavatosságot sem a Program Partnerek, sem az általuk biztosított Kuponok tekintetében, és a Program Partnerekkel, illetve az általuk biztosított Kuponokkal kapcsolatos valamennyi kérdést közvetlenül Önnek kell rendeznie az adott Program Partnerrel a MasterCard bevonása nélkül. 14. Titoktartás Amennyiben Ön természetes személy (és nem cég vagy egyéni vállalkozó), MasterCard az Ön szermélyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályok és szabályzatok szerint gyűjti és kezeli, amely a linken érhető el. 15. Felelősség A hatályos jogszabályok által megengedett mértékig a jelen Szabályzat elfogadása révén Ön elfogadja, hogy nem felelünk semmilyen kárért, amelyet Ön a Programban történő részvétele során szenved el, kivéve az általunk szándékosan okozott, valamint az emberi élet, testi épség vagy egészség megsértésével okozott károkat. Ennek keretében különösen nem vállalunk felelősséget az Ön Programfiókjával kapcsolatban Ön vagy harmadik felek által okozott visszaélés vagy károkozás tekintetében. Ön ezúton kifejezetten elfogadja, hogy a jogszabályok által megengedett mértékig - nem nyújtunk szavatosságot a termékek hibáiért vagy hiányosságaiért a Kuponok tekintetében, és nem vállalunk semmilyen termékfelelősséget. A MasterCard semmilyen körülmények között sem tekinthető a Kuponok jogtulajdonosának vagy szállítójának. A Kupon minőségével kapcsolatos kérdések esetén az adott Program Partnerrel léphet kapcsolatba. 16. Panaszok A Kuponok beváltásával kapcsolatos panaszaival az adott Program Partnerhez fordulhat. Amennyiben a panaszát az adott Program Partner nem kezeli, illetve a Weboldal működésével kapcsolatos panasza van, lépjen kapcsolatba velünk telefonon, , minden hétköznap 08:00-20:00 között, vagy levélben Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31. vagy üzenetben leírva a panaszát és megadva a kapcsolattartó nevét és a telefonszámát. A panaszának kézhezvétele után 2 (kettő) munkanapon belül kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk telhetőt a panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében. Nem vonatkozik ránk magatartási kódex vagy kötelező vitarendezési mechanizmus. 17. Kapcsolattartás, megkeresések, értesítés A Program keretében az alábbi módokon léphet velünk kapcsolatba (illetve kérhet tőlünk tájékoztatást): telefonon: minden hétköznap 08:00-20:00 között, vagy levélben Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31. vagy révén Mi az Ön által a Weboldalon megadott elérhetőségeken vagy az Ön által számunkra megadott bármely már elérhetőségen lépünk kapcsolatba Önnel. 18. Adó A MasterCard a Programmal kapcsolatos valamennyi adózási kötelezettségnek eleget tesz, amennyiben a hatályos adózási jogszabályok szerint a MasterCard feladata az adó

7 bevallása, levonása vagy befizetése. Az Ön Programban történő részvételével kapcsolatos valamennyi adózási kötelezettségért Ön felel. Amennyiben a Program az Ön Vállalati kártyájára vonatkozik, Ön köteles megerősíteni, hogy a Kupont vállalati vagy üzleti célokra fogja használni. Ön köteles a MasterCardot mentesíteni az adóhatóságok minden olyan követelésével szemben, ami abból ered, hogy a Kupont nem vállalati vagy nem üzleti célokra használták, és kártalanítani a MasterCardot az ezzel kapcsolatban felmerülő minden kiadás tekintetében. 19. Átruházás A jelen Szabályzat elfogadásával Ön kifejezetten elfogadja, hogy bármikor bármely személynek átruházhatjuk a jelen Szabályzat szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket, és az ilyen átruházásra nem vonatkozik a jelen Szabályzat 12. pontjának (Módosítások) (a) és (b) bekezdése. 20. Elválaszthatóság Amennyiben a jelen Szabályzat bármely része vagy rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, akkor azt a részt a jelen Szabályzattól elkülönülőnek kell tekinteni, amely nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére és végrehajthatóságára. A jelen Szabályzat a Programmal kapcsolatos valamennyi megelőző szerződés, jognyilatkozat, szavatosság és megállapodás helyébe lép. Amennyiben a jelen Programban vagy azzal kapcsolatban bármi ellentétes vagy nem összeegyeztethető a jelen Szabályzattal, úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szabályzat az irányadó. Ha a MasterCard elmulasztja a jelen Szabályzat bármely rendelkezésének kikényszerítését, az nem tekinthető az ilyen rendelkezésről vagy érvényesítéséről való joglemondásnak. 21. Irányadó jog A jelen Szabályzatra és az Ön Programban történő részvételére vonatkozóan a magyar jog irányadó. Amennyiben Ön nem fogyasztó, a Programban történő részvételéből eredő viták elbírálása a magyar rendes bíróságok kizárólagos joghatóságába tartozik, továbbá a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Járásbíróság, valamint a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes, az irányadó jog által megengedett mértékig.

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Filamania Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.philament.eu

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.)

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) 1) 1.1. Az Új Nissan Pulsar és Note Nissan Nyílt Napok promóciós játék (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata:

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: 1. A promóció szervezője A Polus Társasház Üzemeltető Kft. (H-1152 Budapest, Szentmihályi út 131.; továbbiakban: Szervező ) regisztrációhoz

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától)

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) határozzák meg a Kedvezhetek.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

1.3. A Youtube-linket a teljes nevével, email címével és telefonszámával elküldi a szpisjak.blanka@lira.hu email címre.

1.3. A Youtube-linket a teljes nevével, email címével és telefonszámával elküldi a szpisjak.blanka@lira.hu email címre. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. szeptember 17. és október 19. között szervezett A MÁSIK ÉN KIHÍVÁS nyereményjáték feltételei. 1. A Játékban való részvétel általános

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

SuperShop Kft október országos promóció október október 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SuperShop Kft október országos promóció október október 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SuperShop Kft. 2016. október országos promóció 2016. október 1. 2016. október 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A SuperShop Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10., nyilvántartási

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen általános szerződési

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Adatvédelmi Szabályzat

MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Adatvédelmi Szabályzat Hatályba lépés napja: 2015. május 26. verziószám: 1.0 MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Adatvédelmi Szabályzat A MasterCard tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. Jelen Adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervező: Vince Magazinkiadó Kft. (székhely: Göd, 2131 Termálfürdő körút 2/b) a továbbiakban: Szervező ). Az előkészítésben és lebonyolításban (adatfeldolgozóként is)

Részletesebben

Az LG 3D TV-hez mobiltelefon promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei (továbbiakban: Feltételek )

Az LG 3D TV-hez mobiltelefon promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei (továbbiakban: Feltételek ) Az LG 3D TV-hez mobiltelefon promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei (továbbiakban: Feltételek ) 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 1.1.A 3D TV-hez mobiltelefon promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. oldal / 5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Adatok Jelen nyilatkozat és tájékoztató a divinamoda.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 1. A kampány meghirdetője Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével:

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével: Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. július 1-je és július 31-e között szervezett Nyerjen Ízek és Érzések magazin egyéves előfizetést nyereményjáték feltételei.

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. oldal / 5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Adatok Jelen nyilatkozat és tájékoztató a hollywoodshop.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

CitiManager: Migrációs gyors útmutató kártyabirtokosok részére

CitiManager: Migrációs gyors útmutató kártyabirtokosok részére Ez a Gyors útmutató az alábbiakban segít: 1. Regisztráció a CitiManager portálra a) Csak már meglévő online kivonatos kártyabirtokosok részére b) Csak papír alapú kivonatos kártyabirtokosok részére 2.

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

DiBook karácsonyi nyereményjáték

DiBook karácsonyi nyereményjáték DiBook karácsonyi nyereményjáték 1. A nyereményjáték szervezője szervező: Markweb Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 9. cégjegyzékszáma: 01-09-920767 2. A nyereményjáték

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Sensodyne promóció. Nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Sensodyne promóció. Nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata Sensodyne promóció Nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1 PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 1. A Sensodyne promóció nyereményjáték ( Promóció ) szervezője a GlaxoSmithKline- Consumer Kft. (1124 Budapest,

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

SuperShop Kft január országos promóció január január 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SuperShop Kft január országos promóció január január 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SuperShop Kft. 2016. január országos promóció 2016. január 1. 2016. január 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A SuperShop Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10., nyilvántartási

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Volán co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs, Agip u. 4.)

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. Fogyasztói nyereményjáték és promóció a DALLAS Étteremben: Pont Neked KIDS Christmas

Hivatalos játékszabályzat. Fogyasztói nyereményjáték és promóció a DALLAS Étteremben: Pont Neked KIDS Christmas Hivatalos játékszabályzat Fogyasztói nyereményjáték és promóció a DALLAS Étteremben: Pont Neked KIDS Christmas 2015. november 02.-2015. december 20. Szervező: Dallas Food Kft. 1037 Budapest, Zay u. 5.

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Bankszámla Hirdetmény 10. számú melléklet Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHBLibri Kultúrakártya Hatályos: 2017. július 17. napjától Közzététel napja: 2017. április 28. FHBLibri Kultúrakártya

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

Játékszabályzat. 1. A Játékban való részvétel általános feltételei

Játékszabályzat. 1. A Játékban való részvétel általános feltételei Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2016. szeptember 12-e és szeptember 18-a között szervezett Benyák Zoltán: A nagy illúzió nyereményjáték feltételei. 1. A Játékban

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

BOOK24 karácsonyi promóció A főnyeremény leírása és szabályzata Londoni utazás és Harry Potter tematikus út

BOOK24 karácsonyi promóció A főnyeremény leírása és szabályzata Londoni utazás és Harry Potter tematikus út BOOK24 karácsonyi promóció A főnyeremény leírása és szabályzata Londoni utazás és Harry Potter tematikus út 1. A promóció szervezője szervező: Book24 Zrt. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1021 Budapest,

Részletesebben

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Játék szervezője: UNICHEM GAIA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

A regisztrációkor a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak.

A regisztrációkor a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. december 6 és 26-a között szervezett Karácsonyi ajándékeső Hannah Browntól! nyereményjáték feltételei. 1. A Játékban való részvétel

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. [Magyarország] Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és valamennyi leányvállalata (együttesen TomTom ) Tartalom 1 Hatály... 3 2

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató 2015. július 02. (módosítva: 2015. július 20. ) Az Addict Interactive Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. cégjegyzékszám: 01-09-873617)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció.

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. október 7-ei hatállyal módosult. Új szolgáltatási opció kerül bevezetésre. I. 1. sz. Díjszabás

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben