MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Magyarországon Általános szerződési feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Magyarországon Általános szerződési feltételek"

Átírás

1 MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Magyarországon Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés A MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram (vagy Program ) egy kuponos kedvezményprogram, amelyre a jelen Szabályzat irányadó. A Programban Kártyabirtokosok vagy Vállalati kártya-birtokosok feliratkozás útján vehetnek részt. A feliratkozás után egy Programfiók jön létre, amelyen keresztül a feliratkozott kártyabirtokosok rendszeresen olyan Kuponokat kapnak, amelyeket a jelen Szabályzat alapján letölthetnek és beválthatnak a Program Partnerek árui vagy szolgáltatásai megvásárlásakor. A Program jelen Szabályzat szerinti magyarországi promócióját a MasterCard Europe Sprl végzi, amely egy belga, a nivelles-i kereskedelmi bíróság (Belgium) által bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, belgiumi cégjegyzékszáma: RPR , székhelye: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). A jelen Programnak NEM működtetői a bankkártyákat kibocsátó különböző pénzintézetek vagy a MasterCarddal a fogyasztók számára történő különböző ajánlatok biztosításában együttműködő kereskedők vagy más szervezetek (például gyártók). A jelen Program elválik az Ön (alábbiakban meghatározott) Pénzintézete által kezelt Kártyaszerződéstől. A MasterCard NEM pénzintézet és nem bocsát ki semmilyen típusú vagy jellegű hitelkártyát, betéti kártyát, csekket vagy bankkártyát, és nem vesz rész pénzügyi szolgáltatás nyújtásában. Ön a Kártyája tekintetében az Ön Pénzintézetével áll jogviszonyban és nem a MasterCarddal. Kérjük, hogy az Kártyájával vagy kártyabirtokosi számlájával kapcsolatos kérdéseivel az Ön Kártyáját kibocsátó Pénzintézethez forduljon és ne a MasterCardhoz. A MasterCard csak a Programért felel (lásd az alábbi 2. Pontot, A MasterCard által nyújtott szolgáltatások ). A MasterCard ugyan kapcsolatban állhat az Ön Pénzintézetével, ez a kapcsolat azonban nem vonatkozik az egyedi kártyabirtokosokra (azaz nem keletkeztet közvetlen jogokat és kötelezettségeket az egyes kártyabirtokosok számára) vagy azoknak a fizetési kártyához kapcsolódó bankszámlájára. Jelen Szabályzatban foglalt eltérő rendelkezés hiányában az Ön és a Pénzintézete közötti bármely megállapodás feltételei nem érintik a jelen Szabályzatot. 2. A MasterCard által nyújtott szolgáltatások A Program során a MasterCard hosting szolgáltatás és online platform ( Weboldal ) biztosításából álló szolgáltatást valamint mobil alkalmazásokat ( Program Alkalmazás vagy Alkalmazás ) nyújt az Ön számára, amelyek biztosítják annak a technikai feltételeit, hogy Ön hozzáférhessen az (alábbiakban meghatározott) Programfiókjához valamint a MasterCardra, a Programra, a Program Partnerekre vagy harmadik felekre vonatkozó marketing- és egyéb információkhoz. A MasterCard által a Program révén az Ön számára nyújtott szolgáltatás nem haladja meg a jelen Szabályzatban leírt keretet. Így a szolgáltatás különösen (de nem kizárólag) az alábbiakra nem terjed ki: (i) a feliratkozás során megadott adatok érvényességének ellenőrzése, (ii) a Kuponok tartalmának meghatározása, (iii) a Kuponok kibocsátási gyakoriságának a meghatározása, (iv) az (alábbiakban meghatározott) Program Partnerek kiválasztása és Programba történő bevonása, és (v) a Kuponok beváltása vagy annak biztosítása, hogy a Kuponokat a Program Partnerek beváltsák. A KUPONOK MENNYISÉGÉNEK ÉS TARTALMÁNAK VALAMINT A KUPONOK ÖNNEK TÖRTÉNŐ ELKÜLDÉSE GYAKORISÁGÁNAK A MEGHATÁROZÁSÁRA A MASTERCARDNAK NINCS RÁHATÁSA, NEM RÉSZE A SZOLGÁLTATÁSNAK, ÉS A MASTERCARD AZ ÖN IRÁNYÁBAN

2 SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL E TEKINTETBEN. A KUPONOKKAL VAGY A KUPONOK BEVÁLTÁSÁVAL KACSOLATOS IGÉNYEK KEZELÉSE NEM A MI FELADATUNK, ÉS NEM VÁLLALUNK ÉRTE FELELŐSSÉGET. A Kuponok beváltásának a feltételeire az Ön és a Kupont nyújtó Program Partner közötti egyedi szerződés vonatkozik. A MasterCard alvállalkozó(ka)t is bevonhat a Szolgáltatások teljesítésébe, amelyek kiválasztása a MasterCard saját döntése alapján történik. 3. Feliratkozás és Részvétel (a) Érvényes kártya birtokában levő Kártyabirtokosok valamint a Kártyafelhasználók közvetlenül a Weboldalon/Program Alkalmazásban iratkozhatnak fel a Programra, vagy közvetve egy Feliratkozást Végző Pénzintézet révén egy Feliratkozási Űrlap kitöltésével (amelynek része a jelen Szabályzat kötelezőként történő elfogadása) és annak MasterCard számára ajánlatként történő benyújtásával. Az érvényes ajánlatnak érvényes adatokat kell tartalmaznia, beleértve egy érvényes címet is. A Kártyabirtokosok több Kártyával is feliratkozhatnak. A feliratkozásra vonatkozó információk a Weboldalon, a Program Alkalmazásban, illetve a Feliratkozást Végző Pénzintézetnél ismerhetők meg. (b) A Feliratkozási Űrlap kézhezvétele után a MasterCard üzenetet küld Önnek arról, hogy az Ön feliratkozási ajánlatát elfogadta, egyben megküldi azt a linket, ahol Ön bejelentkezhet a Weboldalra és a Program Alkalmazásba, és aktiválhatja a fiókját. Az Ön és a MasterCard közötti szerződés akkor jön létre, amikor Ön megkapta a MasterCard üzenetét az Ön jelen Szabályzat szerint megadott feliratkozási ajánlatának az elfogadásáról. A jelen Szabályzat irányadó az Ön és a MasterCard között létrejött szerződésre. Ha érvényesen feliratkozott a Programra, az címével és jelszavával jelentkezhet be a Weboldalra és a Program Alkalmazásba, illetve bizonyos esetekben (a feliratkozáskor megadott) titkos kérdésekre is választ kérhet a rendszer. (c) A MasterCard azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést nyilvánvalóan érvénytelen vagy hiányos adatok megadása esetén. Kizárhatjuk a Programban történő részvételből és érvényteleníthetjük az összegyűjtött, de még le nem töltött Kuponjait, illetve felfüggeszthetjük a hozzáférését a Kuponokhoz, ha a jelen Szabályzat 8. pontjában (A Programban történő részvétel felfüggesztése) és 9. pontjában (Az Ön részvételének feltételei) meghatározott feltételek fennállnak az Ön esetében. (d) Az Ön részvétele a Programban ingyenes. Jelenleg a MasterCard nem tervezi a fogyasztók által a részvételért fizetendő díj bevezetését a közeljövőben. Ha azonban mégis díj bevezetésére vonatkozó szándék merülne fel, erről Ön értesítést fog kapni, és lehetősége lesz a jelen Szabályzat ilyen tartalmú módosításához adott hozzájárulását megtagadni a jelen Szabályzat 12. pontjának (Módosítások) megfelelően. (e) A MasterCard vagy az Ön Pénzintézete (amennyiben az Ön Pénzintézete révén iratkozott fel a Programra) tárolja az Ön által a Program tekintetében megkötött szerződés(eke)t, és azokat hozzáférhető teszi az Ön számára. 4. Meghatározások A jelen Szabályzatban: Számla a Pénzintézet által vezetett és az Ön nevére (vagy egy Vállalati kártya esetében a vállalat nevére) szóló Kártya számla. Kártya az Ön bankkártyája, amelyet az Ön Pénzintézete Magyarország területén a MasterCard valamely márkanevével bocsátott ki (mint például, de nem kizárólagosan Debit MasterCard, MasterCard vagy Maestro márkanévvel), és amely az Ön Programba történő feliratkozásának tárgya a Feliratkozási Űrlapon jelzettek szerint. Kártyaszerződés az Ön és a Pénzintézete közötti szerződés, amely az Ön Kártyájának kibocsátására vonatkozik. Kártyafelhasználó egy Vállalati kártyával kapcsolatos Program esetében a Programra feliratkozott vállalat alkalmazottja, akinek a birtokában van a vállalat Vállalati kártyája. Vállalati kártya egy olyan Kártya, amellyel a birtokosa tranzakciókat végezhet egy gazdálkodó szervezet számlájáról, és amelyet vállalati és üzleti célokra használnak. MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram vagy Program a MasterCard

3 magyarországi fogyasztói kedvezmény programja, amelyre a jelen Szabályzat irányadó. Kupon egy végső soron a Program Partner által meghatározott promóciós üzenetet tartalmazó (bármely formában létező) jegy vagy dokumentum, amelyet a MasterCard küld az Ön számára (a Programfiókja vagy más technikai eszköz révén) a Programban történő letöltés céljából a jelen Szabályzatnak megfelelően, amely az adott Program Partnernél beváltható a Kuponon szereplő feltételeknek megfelelően (jellemzően egy árengedményre vagy más előnyre a Program Partner termékének vagy szolgáltatásának megvásárlásakor, amelyet a Program Partner határoz meg). Feliratkozási Űrlap a Programban történő részvételre szolgáló regisztrációs űrlap, amely a Weboldalon/Program Alkalmazásban az alábbi linken érhető el, vagy amelyet az Ön Feliratkozást Végző Pénzintézete biztosít. Feliratkozást Végző Pénzintézet egy olyan Pénzintézet, amely a Programba történő feliratkozás lebonyolítására szerződésben áll a MasterCard-dal. Pénzintézet az Ön Kártyáját kibocsátó, Magyarország területén létesített kibocsátó bank vagy más pénzintézet. Program az 1. pontban (Bevezetés) meghatározott program. Programfiók a Weboldal és/vagy a Program Alkalmazás nem nyilvános módon hozzáférhető, jelszóval védett része, amelyhez a Programba történő feliratkozás után Ön a bejelentkezési adatainak a megadásával férhet hozzá. Program Alkalmazás vagy Alkalmazás a MasterCard által a Program céljára kifejlesztett mobil alkalmazás. Program Telefonos Ügyfélszolgálat az általunk fenntartott telefonos ügyfélszolgálati központ, amelynek célja a Programmal kapcsolatos kérdések megválaszolása, valamint technikai segítségnyújtás a Weboldal vagy a Program Alkalmazás használatával vagy adatok módosításával kapcsolatban. A Program Telefonos Ügyfélszolgálati Központot a Weboldalon/Alkalmazásban megadott számon érheti el. Program Partnerek azok a vállalatok (pl. kereskedők vagy szolgáltatók, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a nagyközönség, gyártók vagy kiskereskedők számára), amelyek a Program keretében Kuponokat és/vagy Kuponok beváltására szolgáló lehetőséget biztosítanak. A Program Partnerek aktualizált listája a Weboldalon/Program Alkalmazásban található meg. Tesztidőszak az a MasterCard által megállapított, várhatóan június 1. és június 30. közötti időszak, amely alatt a Program beindul és kísérleti üzemben működik. Weboldal a Program web portálja a linken érhető el. Promóció bármely kereskedelmi promóció, beleértve korlátozás nélkül bármely nyereményjátékot, tombolát, pályázatot, promóciós sorsjátékot vagy más promóciós akciót, amelyet a MasterCard szervez vagy a megrendelésünk alapján a Program részvevői felé közvetít. Szabályzat a Program jelen feltételeit jelenti. Szolgáltatások az 2. pontban (A MasterCard által nyújtott szolgáltatások) meghatározott szolgáltatások. Mi a MasterCard-ot jelenti. Írás bármely írásos kommunikáció, beleértve az elektronikus úton megjelenő írást. Ön az Ön személyét jelenti, azt az egyént vagy vállalatot (egy Vállalati kártya esetében), akinek/amelynek a nevében a Számlát megnyitották és vezetik. 5. Kuponok (a) A Kuponokhoz a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint férhet hozzá. A Kuponok mennyiségét és tartalmát kizárólag a Program Partnerek határozzák meg. (b) A Kuponokat Ön (i) a Programfiókján keresztül tudja letölteni és kinyomtatni vagy (ii) a Program Alkalmazásban tudja letölteni. A MasterCard fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza egy adott Kupon letöltéseinek számát. Ilyen korlátozás hiányában a Kupont többször is le lehet tölteni az

4 érvényességi ideje alatt. (c) A jelen Szabályzatban meghatározott feltételek mellett az adott Kupon beváltására vonatkozó feltételeket a Program Partnerek határozzák meg, és azok közvetlenül a Kuponon szerepelnek. (d) Habár a Programban történő részvétele keretében Kuponokat biztosítunk Önnek, az Önnek nyújtott Szolgáltatásunknak nem része a Kuponon szereplő információk helyességének és pontosságának a biztosítása (ideértve különösen a beváltási feltételeket), illetve annak biztosítása, hogy a Kupont az azt kibocsátó Program Partner beváltja. Csak az adott Program Partner felelős az általa a Programban biztosított Kupon helyességéért és pontosságáért valamint a Kupon beváltásáért. A Weboldalon/Alkalmazásban még nem megnyitott/letöltött Kuponok nem átruházhatók. 6. A kártyabirtokosok kötelezettségei - Ön köteles érvényes és helyes adatokat megadni a Programba történő feliratkozásakor; létrehozni a profilját a Weboldalon/Program Alkalmazásban, amint megkapta tőlünk üzenetben a megerősítést a Programba történt feliratkozásáról; haladéktalanul kijavítani és/vagy módosítani a Programfiókján szereplő adatokat, ideértve különösen az elérhetőségeit, amennyiben ezekben az adatokban változás történik; titokban tartani a Weboldal/Program Alkalmazás használatára szolgáló jelszavát/bejelentkezési adatait más személyek előtt; haladéktalanul írásban értesíteni minket, amennyiben a Számláját lezárják (vagy Ön vagy az Ön Pénzintézete bármely okból); haladéktalanul írásban értesíteni minket, amennyiben a Kártyáját vagy Vállalati kártyáját, amellyel feliratkozott a Programba, az Ön Pénzintézete bármely okból érvénytelenítette (beleértve az ellopását, elvesztését stb.). 7. A Ön Kuponjainak a beváltása (a) A Kupon csak a jelen Szabályzatnak és a Kuponon szereplő beváltási feltételeknek megfelelően váltható be. A Kuponon szereplő eltérő feltétel hiányában a Kupont csak úgy lehet beváltani, ha a Program Partnernél történő beváltáskor azt bemutatja, és a vásárláskora feliratkozott Kártyájával fizet. (b) A Kuponok nem átválthatók, és pénzre nem válthatók: nincs készpénz értékük és nem válthatók készpénzre. 8. A Programban történő részvételének a felfüggesztése Az alábbi körülmények bármelyikének fennállása esetén az Ön számára elektronikus úton elküldött, de Ön által még le nem töltött Kupont érvényteleníthetjük és/vagy a Kuponok Önnek történő küldését felfüggeszthetjük: az Ön Programban történő részvételével kapcsolatban csalás gyanúja merül fel; az általunk az Ön számára az Ön által megadott elérhetőségre küldött levél (beleértve üzenetet) visszaérkezik hozzánk; a regisztrációt vagy az utolsó Kuponbeváltást követő 12 hónapon belül nem történik Kupon letöltés; vagy a jelen Szabályzat bármely rendelkezését Ön megszegi. A felfüggesztés időtartamát a MasterCard a Program hatékony működtetéséhez szükséges védelmet figyelembe véve határozza meg. Ön értesítést kap a Kuponok érvénytelenítéséről vagy a felfüggesztésről, amely azonnal és külön cselekmény nélkül hatályosul. Értesíteni fogjuk a Programban történő részvételének aktiválásához szükséges lépésekről. 9. Az Ön részvételének időtartama és felmondása (a) A jelen Szabályzat elfogadásával Ön elfogadja, hogy a Feliratkozását követően Szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek. Az alkalmazandó jogszabályok alapján a feliratkozását követő tizennégy (14) napon belül ingyenesen és indoklás nélkül, megfelelő írásos nyilatkozattal elállhat a Programban történő részvételétől (illetve visszavonhatja erre vonatkozó hozzájárulását). (b) A Program időtartama során bármikor 30 napra indokolás nélkül, írásban (ideértve az t) felmondhatja a Programban történő

5 részvételét. (c) A Program időtartama során bármikor jogunkban áll indoklás nélkül felmondani a Programban történő részvételét. Ebben az esetben előzetesen írásos értesítést (beleértve vagy SMS üzenetet) küldünk Önnek az Ön Programban történő részvételének a felmondásáról 30 (harminc) naptári nappal korábban; részvételét azonban csak fontos okból mondhatjuk fel, amelyet felmondásban tudomására hozunk. Az alábbiak tekintendők (nem kizárólagosan) az Ön Programban történő részvétele felmondására indokot adó komoly oknak: az Ön kártyáját bármely okból visszavonják/érvénytelenítik; az Ön Számláját lezárják (Ön vagy az Ön Pénzintézete bármely okból); az Ön Programban történő részvételével kapcsolatban a csalás gyanúja merül fel; a jelen Szabályzat bármely rendelkezését Ön megszegi; nem tudjuk Önt elérni az Ön által megadott elérhetőségeken, mivel az elérhetőségek helytelenek; vagy a regisztrációt vagy az utolsó Kupon beváltást követő 12 hónapon belül nem történik Kupon letöltés. Bármelyik fenti felmondási oknál a felmondást esetről esetre mérlegeljük. Az Ön Programban történő részvétele automatikusan megszűnik a 30 (harminc) naptári napos felmondási idő leteltével. A fentiek szerinti elállás (visszavonás) vagy felmondás után a MasterCard nem nyújtja tovább a Szolgáltatást és valamennyi megmaradó (még le nem töltött) Kupon visszavonásra kerül. 10. A Program megszüntetése Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Programot vagy annak bármely részét bármikor (akár a Tesztidőszak alatt, akár azt követően) megszüntessük az Ön számára 30 (harminc) naptári nappal korábban küldött értesítés révén vagy az erre vonatkozó tájékoztatás Weboldalon/Program Alkalmazásban történő közzétételével. Ebben a tájékoztatásban megadjuk a napot, amelytől kezdve Ön már nem fog hozzáférni a Kuponokhoz és az időszakot, amely során az Önnek küldött Kuponok érvényesek maradnak. A Program automatikusan megszűnik a 30 (harminc) naptári napos felmondási idő után. A felmondás után a MasterCard nem nyújtja tovább a Szolgáltatást. 11. Promóciók A MasterCard Promóciókat szervezhet, amely révén Ön további Kuponokat kaphat. A részvételi szabályok, a juttatások és a további Kuponok megszerzésének a feltételei az adott Promóció szabályzatában szerepelnek. 12. Módosítások (a) A MasterCard az alábbiak szerint módosíthatja vagy aktualizálhatja a jelen Szabályzat részeit. A módosításokra vonatkozó értesítést a Weboldalon/Program Alkalmazáson tesszük közzé és az Ön címére küldjük el. Visszamenőleges hatályú módosításra nem kerül sor. A módosítások az Ön címére történő elküldést vagy a Weboldalon/Program Alkalmazásban történő közzétételt követő 30. (harminc) naptári naptól kezdve hatályosak és vonatkoznak Önre. (b) Ha bármely módosítás címre történő elküldését és a Weboldalon/Program Alkalmazásban történő közzétételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül Ön nem utasítja vissza az elfogadását vagy írásos értesítés révén, akkor úgy tekintjük, hogy hozzájárult a Szabályzat módosításához. A Szabályzat módosítása elfogadásának kifejezett visszautasítása az Ön Programban történő részvételének felmondását jelenti, amely az írásos visszautasítás MasterCard általi kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári nappal lép életbe. (c) A Program jelen Szabályzatban nem szereplő részleteinek a módosításai, például a Program Partnerek listája vagy a Kuponok tartalma, bármikor értesítés nélkül történhetnek, és nem jelentik a jelen Szabályzat módosítását. (d) Ezúton Ön kifejezetten elfogadja, hogy a MasterCard jelen Szabályzatból eredő jogait és kötelezettségeit

6 átruházhatja más személyre. A félreértések elkerülése érdekében a jelen pont (a) és (b) bekezdéseiben szereplő követelmények nem vonatkoznak az ilyen átruházásra. 13. Program Partnerek A jelen Szabályzat révén nem jön létre köztünk és a Program Partnerek között semmilyen ügynökségi, partnerségi vagy vegyesvállalati jogviszony. Nem felelünk és nem vállalunk felelősséget a Program Partnerek által biztosított Kuponokon szereplő információk módosulásaiért, megszűnéséért vagy helyességéért. A MasterCard - az irányadó jog által megengedett mértékig - nem felel az olyan veszteségért vagy kárért (ideértve különösen a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott vagy a Programmal nem kapcsolatos károkat), amely az Ön és a Program Partner közötti bármely kapcsolatból ered. Ön ezúton tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzat szerinti Szolgáltatások nyújtása során a MasterCard nem nyújt támogatást, illetve szavatosságot sem a Program Partnerek, sem az általuk biztosított Kuponok tekintetében, és a Program Partnerekkel, illetve az általuk biztosított Kuponokkal kapcsolatos valamennyi kérdést közvetlenül Önnek kell rendeznie az adott Program Partnerrel a MasterCard bevonása nélkül. 14. Titoktartás Amennyiben Ön természetes személy (és nem cég vagy egyéni vállalkozó), MasterCard az Ön szermélyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályok és szabályzatok szerint gyűjti és kezeli, amely a linken érhető el. 15. Felelősség A hatályos jogszabályok által megengedett mértékig a jelen Szabályzat elfogadása révén Ön elfogadja, hogy nem felelünk semmilyen kárért, amelyet Ön a Programban történő részvétele során szenved el, kivéve az általunk szándékosan okozott, valamint az emberi élet, testi épség vagy egészség megsértésével okozott károkat. Ennek keretében különösen nem vállalunk felelősséget az Ön Programfiókjával kapcsolatban Ön vagy harmadik felek által okozott visszaélés vagy károkozás tekintetében. Ön ezúton kifejezetten elfogadja, hogy a jogszabályok által megengedett mértékig - nem nyújtunk szavatosságot a termékek hibáiért vagy hiányosságaiért a Kuponok tekintetében, és nem vállalunk semmilyen termékfelelősséget. A MasterCard semmilyen körülmények között sem tekinthető a Kuponok jogtulajdonosának vagy szállítójának. A Kupon minőségével kapcsolatos kérdések esetén az adott Program Partnerrel léphet kapcsolatba. 16. Panaszok A Kuponok beváltásával kapcsolatos panaszaival az adott Program Partnerhez fordulhat. Amennyiben a panaszát az adott Program Partner nem kezeli, illetve a Weboldal működésével kapcsolatos panasza van, lépjen kapcsolatba velünk telefonon, , minden hétköznap 08:00-20:00 között, vagy levélben Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31. vagy üzenetben leírva a panaszát és megadva a kapcsolattartó nevét és a telefonszámát. A panaszának kézhezvétele után 2 (kettő) munkanapon belül kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk telhetőt a panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében. Nem vonatkozik ránk magatartási kódex vagy kötelező vitarendezési mechanizmus. 17. Kapcsolattartás, megkeresések, értesítés A Program keretében az alábbi módokon léphet velünk kapcsolatba (illetve kérhet tőlünk tájékoztatást): telefonon: minden hétköznap 08:00-20:00 között, vagy levélben Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31. vagy révén Mi az Ön által a Weboldalon megadott elérhetőségeken vagy az Ön által számunkra megadott bármely már elérhetőségen lépünk kapcsolatba Önnel. 18. Adó A MasterCard a Programmal kapcsolatos valamennyi adózási kötelezettségnek eleget tesz, amennyiben a hatályos adózási jogszabályok szerint a MasterCard feladata az adó

7 bevallása, levonása vagy befizetése. Az Ön Programban történő részvételével kapcsolatos valamennyi adózási kötelezettségért Ön felel. Amennyiben a Program az Ön Vállalati kártyájára vonatkozik, Ön köteles megerősíteni, hogy a Kupont vállalati vagy üzleti célokra fogja használni. Ön köteles a MasterCardot mentesíteni az adóhatóságok minden olyan követelésével szemben, ami abból ered, hogy a Kupont nem vállalati vagy nem üzleti célokra használták, és kártalanítani a MasterCardot az ezzel kapcsolatban felmerülő minden kiadás tekintetében. 19. Átruházás A jelen Szabályzat elfogadásával Ön kifejezetten elfogadja, hogy bármikor bármely személynek átruházhatjuk a jelen Szabályzat szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket, és az ilyen átruházásra nem vonatkozik a jelen Szabályzat 12. pontjának (Módosítások) (a) és (b) bekezdése. 20. Elválaszthatóság Amennyiben a jelen Szabályzat bármely része vagy rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, akkor azt a részt a jelen Szabályzattól elkülönülőnek kell tekinteni, amely nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére és végrehajthatóságára. A jelen Szabályzat a Programmal kapcsolatos valamennyi megelőző szerződés, jognyilatkozat, szavatosság és megállapodás helyébe lép. Amennyiben a jelen Programban vagy azzal kapcsolatban bármi ellentétes vagy nem összeegyeztethető a jelen Szabályzattal, úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szabályzat az irányadó. Ha a MasterCard elmulasztja a jelen Szabályzat bármely rendelkezésének kikényszerítését, az nem tekinthető az ilyen rendelkezésről vagy érvényesítéséről való joglemondásnak. 21. Irányadó jog A jelen Szabályzatra és az Ön Programban történő részvételére vonatkozóan a magyar jog irányadó. Amennyiben Ön nem fogyasztó, a Programban történő részvételéből eredő viták elbírálása a magyar rendes bíróságok kizárólagos joghatóságába tartozik, továbbá a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Járásbíróság, valamint a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes, az irányadó jog által megengedett mértékig.

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat Az MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik az MVM PARTNER Zrt. (1031

Részletesebben

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, felhasználói regisztráció, hírlevél

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, felhasználói regisztráció, hírlevél Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.09.29. napjától A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a Wellnesscentrum.hu Kft. kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.wellnesscentrum.hu

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ OTP BANK OTPAY MOBILALKALMAZÁSÁNAK

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalom 1. ÉRTELMEZÉS... 3 2. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK... 4 3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA... 5 4. FIZETÉS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK... 6 5. AZ ELŐFIZETŐ

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Alaprendelkezések. I. A Weboldal működési elve

Alaprendelkezések. I. A Weboldal működési elve Alaprendelkezések A jelen Általános Felhasználási Feltételek határozzák meg a Hotel Outlet Internetes Utazásközvetítő Kft - továbbiakban Szolgáltató, Hotel Outlet Kft. - (1056 Budapest, Váci utca 9., Cg.

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habostorta Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. Cg. 01-09-687659; a továbbiakban: Üzemeltető) által

Részletesebben

Általános Felhasználási és Szerző

Általános Felhasználási és Szerző Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek Általános Felhasználási és Szerző dési Feltételek, mely tartalmazza a www.remekaron.hu weboldal tulajdonosa, üzemeltetője és az oldal látogatói és/vagy

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2013. július 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Space and More Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.myhome.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hatályos 2015. június 26. napjától

Hatályos 2015. június 26. napjától Hatályos 2015. június 26. napjától A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) határozzák meg a Skoopy Kft. (1075 Budapest, Madách tér 4., Cg. 01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) ( Skoopy

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek I. Bevezetés Az online ügyfélszolgálati felület tulajdonosa és üzemeltetője a Budai Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-692609,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek a Booktrader Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.angolkonyvek.com internetes oldalán elérhető szolgáltatás igénybevevője

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IPTV HUNGARY az EuroCable Magyarország Kft. által számítógépes hálózat útján történő OTT alapú, Lineáris IPTV Streaming a távollévő közönség tagjai által egyénileg megválasztott Interneten keresztüli hozzáférési

Részletesebben

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: A WWW.JATEKNET.HU, WWW.TULLI.HU ÉS WWW.TOPJATEK.HU WEBÁRUHÁZAKBAN ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 22-TŐL Tájékoztatjuk, hogy a www.jateknet.hu (JátékNet), www.tulli.hu

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben