A VÁROSMARKETING KONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSMARKETING KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 Záhony Város Városmarketing Terv 2009.

2 I. rész A VÁROSMARKETING KONCEPCIÓJA

3 1. A városmarketing koncepciója A városmarketing, (településmarketing) a marketingtudományok viszonylag fiatal, de igen dinamikusan fejlődő ága. Alapvetően az Amerikai Egyesült Államokból indult, de ma már elmondható, hogy több külföldi és hazai sikeres kistérség, város fejlődésében oroszlánrésze volt a tudatos marketing koncepció elkészítésének és végrehajtásának. Kotler szerint a Marketing olyan társadalmi és vezetési eljárás, amelynek segítségével egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás között, miközben szükségleteiket és igényeiket kielégítik. A városmarketing értelmezése, alapfogalmak A városmarketing európai története a múlt század nyolcvanas éveire tehető. Először főleg amerikai tapasztalatokra épülve kezdett kibontakozni. Az USA városmarketing gyakorlata arra a tényre vezethető vissza, hogy ott a városok saját bevételeik jelentős részéről maguk gondoskodnak, tehát az állami településfinanszírozás sokkal csekélyebb mértékű. Ennek köszönhetően a sikeres városmarketing, a sikeres menedzselés nagyban hozzájárul a városok bevételeinek megteremtéséhez, így az eredményes működéshez. A városmarketing tehát a piacorientáció sajátos megjelenése a település működésében. Jelen esetben a gyártó az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek, a lakosok. A termék pedig a lakossági ügyintézés, a szociális juttatások, a városi beruházások, építkezések, az oktatás, a város élhetősége, a befektetési lehetőségek, a képzett munkaerő, stb. A vevők ebben az aspektusban a helyi lakosság, a vállalkozók, a potenciális befektetők, a turisták és a térségi valamint országos döntéshozók. A profi városmarketingben nem csak a meglévő funkciók jobb kielégítéséről van szó, hanem a sajátos célcsoportok igényeinek feltárásáról és kielégítéséről. A települések életétől soha nem állt távol a versengés, hiszen évszázadokkal ezelőtt is versenyeztek egy-egy királyi adókedvezményért, céhes mesterért. Ma amikor a befektetők lehetőségeit támogatja a szabad földrajzi telephelyválasztás, a korlátlan kommunikáció lehetősége, az Internet, fokozottan megnőtt a jelentősége a városok önmenedzselésének. Ma a lakosság életmódja, a munka helyszínéhez való kötetlenség, a fogyasztói magatartásokban és a családok szokásaiban bekövetkezett változások miatt a

4 szolgáltatások értéke, benne a pihenési, közművelődési, oktatási és szórakozási lehetőségek összessége adja egy város élhetőségét, értékét. A városmarketing fő funkciója mára, hogy egy sajátos településpolitikai eszközként előmozdítsa a lakók és a település érdekében munkálkodó intézmények, vállalkozások, cégek igényeinek, érdekeinek kielégítését. Szintetizáló, koordináló eszköztár, amely egységes arculat formájában megjeleníti, pozícionálja, kommunikálja a település értékeit, ezáltal egy vezetési, működtetési szemlélet és ezzel összefüggő profi eszközrendszer. A városmarketing alapfogalmai A termék A városmarketing terméke maga a város, a hely, az általa kínált adottságok, élmények, lehetőségek, szolgáltatások, produktumok. Ezek egy része közjavak, amelyek tulajdonosa az önkormányzat vagy az állam. Ilyenek az utak, telkek, iskolák, természeti adottságok, stb. Másrészük magántulajdon, amely helyi vagy máshol élő magánszemélyek vagy vállalkozások, szervezetek tulajdonát képezi. Pl. fürdők, magánpanziók, éttermek, stb. A város értékeinek tehát nincs egységes tulajdonosa, ezért nagyon fontos, hogy a tulajdonosok között megfelelő kommunikáció alakuljon ki a közös cél érdekében. A közös cél nem más, mint az adott város olyan eredményes működtetése, hogy az lakosainak minél magasabb életszínvonalat, jólétet biztosíthasson. A városmarketingben a termék legfőbb jellemzői, amelyre figyelemmel kell lenni: Komplexitás: mivel célcsoportjainak tagjai rendkívül heterogének, heterogén célokkal, igényekkel. Kettős jelleg: mivel a termék fizikai megjelenésén túl nagyban befolyásoló a szubjektív képek kialakulása Lassan fejleszthető: mivel a célcsoportok heterogenitása nagy A vevők, célcsoportok Elsődleges célcsoportunk azon emberek csoportja, akiknek lehetőségük van lakhelyül választani Záhonyt. Ez egyrészt az újonnan betelepülőkre vonatkozik, másrészt az ott élők megtartására. Ide tartozik azon emberek köre is, akik ideiglenesen, pl. munkavégzés, tanulás, pihenés, átmenőturizmus okán tartózkodnak a városban.

5 Második legjelentősebb célcsoportba azon gazdálkodó szervezetek tartoznak, akik telephelyül, működési helyül választják Záhonyt, így ott beruházva munkahelyet biztosítanak, értéket teremtenek, szolgáltatásokat nyújtanak. Miként a lakosoknál, itt is az újonnan betelepülők és a már itt tevékenykedők folyamatos elégedettségét, megnyerését kell elérni. Van egy különleges célcsoport. Mindazon személyek és szervezetek, amelyek döntéseikkel befolyásolják a város sikeres működését és fejlesztését. A záhonyi városmarketing terv alapvető célja tehát Záhony város versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása, fejlesztése és kommunikálása a sokrétű jóléti fejlesztési célok elérése szolgálatában. A városmarketing megvalósítói A városmarketing minden Záhonyban élő és tevékenykedő ember együttes cselekvéseiből áll össze, de van aki csak mindennapi cselekedeteivel ( pl. a háza előtti közterület virágosításával), míg mások tudatos munkával tesznek érte. A konkrét városmarketing stratégia csak akkor lesz igazán sikeres, ha tudatos és folyamatos kommunikációval egy hosszú távú magatartásformáló mechanizmus épül ki a lakosság és az önkormányzat között. A kompetencia-marketing A városmarketingben a termék mint fogalom kettős jelleggel bír. Egyrészt tartalmazza mindazon funkciókat, adottságokat, értékeket, amelyeket a település intézményei nyújtanak, másrészt a termék maga a település, a város neve, sajátos megítélése, azaz az IMÁZSA. Az imázs a területidentitás visszatükröződése, eredménye és a sikeresség alapvető meghatározója. A pozitív város imázs kialakítás két fő tevékenységből áll: 1. A kínálat tárgyi és szolgáltatáselemeinek tudatos, vevőorientált fejlesztése 2. Egységes, tervezett, tudatos kommunikációs tevékenység Fentiek a bizalom kiépítését szolgálják a város iránt. A bizalom a kulcsszó, mindennek alapja. A vevői döntésekben a települések esetében is egyre nagyobb szerepre tesz szert a bizalom. A városmarketingben a vevő nem tárgyiasult javakat vesz meg, hanem képességeket, kompetenciákat, bízva az abból eredő sikeres üzleti tevékenységben és a körülményekben.

6 A városvezetés fő feladata tehát a kompetencia imázs felépítése. A város termékei sokszor olyan sajátosak, amelyek többnyire fizikailag nem foghatók meg ( szolgáltatástermékek ), csak a vásárlási döntések után készülnek el. Pl. milyen az oktatás vagy a hivatali ügyintézés folyamata. A vevő, a Záhonyban letelepedő lakos, a betelepülő vállalkozás ebben az esetben nem konkrét fizikai terméket vesz meg, hanem a kompetenciák által megerősített bizalmat, hitet az megfelelő szolgáltatás megvalósulására. A városmarketingnek meg kell találnia azt az eszköztárat, amellyel a legjobban tud hatni célpiacára. Ez pedig ma a XXI. Században nem más, mint a kapcsolati marketing. A városmarketing 5 marketing alrendszerből elépül fel: 1. Inputmarketing: az erőforrások, a külső befektetők, együttműködők, támogatók megnyerésére, megszerzésére 2. Belső marketing: a város lakóinak és civil szervezeteinek, valamint a helyi vállalkozásoknak a megnyerésére, kapcsolati marketingje 3. Outputmarketing: a település, mint termék kifelé irányuló imázsának értékesítése 4. Versenymarketing: a hasonló helyzetű településekkel, mint versenytársakkal számoló marketing 5. PR tevékenység: a széles közvélemény, mint konkrétan meg nem jelenő célcsoport megnyerése A kialakítandó városmarketing terv ötvözi a Szolgáltatásmarketing B2B marketing Politikai marketing Kapcsolati marketing és a Nonprofit marketing eszköztárát.

7 2. Általános helyzetelemzés Értékaudit Záhony város Szabolcs Szatmár - Bereg megye legészakibb pontján, a Nyírség északkeleti peremén, az ukrán határ mentén, közel a szlovák határhoz található. Legközelebbi nagyváros, Nyíregyháza 70 km távolságban van. Szlovákiától és Ukrajnától földrajzilag a Tisza határolja el. Éghajlata az Alföldhöz igazodik, de a Kárpátok közelsége is befolyásoló hatással bír. A városhoz tartozó viszonylag kis területű szántóföldet közepes minőségű réti illetve nyers öntéstalaj alkotja. Növénytársulásaira a homok-puszta-gyepek, homoki legelők a jellemzők. Erdőtársulásait a tölgy, kőris, szil ligeterdők és pusztai tölgyesek alkotják. Történelem Záhony nevét először 1324-ben említi egy oklevél. Hosszú évszázadokon át egy volt a környék közepes nagyságú falvai között. A város története igazából az 1800-as években kezdett íródni, de komoly fejlődés az 1950-es évektől tapasztalható. Az eredetileg Ung megyéhez tartozó falucska a trianoni békeszerződés után 1922-ben kerül véglegesen Szabolcs megyéhez. A település igazi fejlődése a nagy ívű vasúti fejlesztéseknek köszönhető. Záhony a II. világháború után ismét határállomás lett. Mivel Kárpátalját 1945-ben bekebelezte a Szovjetunió, az addig ott lévő normál nyomtávú vasútvonalakat a szovjet vasút a saját fazonjához igazította. Ez azt is magával hozta, hogy az árú kényszerű, de szükséges átrakásához megfelelő helyet kellett találni. Erre Záhony kiválóan alkalmasnak bizonyult. Az első széles nyomtávú vonalat 1946-ban építették, majd az állomást is folyamatosan bővítették. Az átrakó pályaudvar és a szállítási volumen fokozatos növekedésével párhuzamosan számos egyéb beruházás is megvalósult és Záhony igazi vasutas várossá lett. A város gazdaságát máig a vasút és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások határozzák meg. Ezek miatt nagyobb mértékű ipartelepítés nem következett be. A vasút mellett a többször bővített, s 2002-ben az unió normái szerint átépített közúti határátkelőhely forgalmáról sem szabad megfeledkezni. Ez a 4.sz. főút menti kiemelt és nagy forgalmú határ állomás. Tervek szerint erre vezet majd az M3-as autópálya egyik gyorsforgalmi ága Városnaménytól. Záhony a vezető települése a Felső Szabolcsi Kistérségi Fejlesztési Társulásnak, amelynek égisze alatt több régiós beruházás valósult már meg. Ezek közül kiemelkedik a 270 millió forintos beruházásként uniós normával is korszerűnek számító hulladéklerakó, vagy a 250 millió forintba kerülő szennyvíztelep-bővítés

8 rekonstrukció. A kistérség fejlesztésnek motorja a volt vonat kísérő laktanya gyökeres átalakítása és modernizálása nyomán létrejött logisztikai központ lett. A centrum működése nemcsak a kereskedelem és vállalkozás fejlesztés közvetlen céljait szolgálja, de áttételesen új munkahelyek létrejöttét is segítheti. Az utóbbi évek gazdasági környezeti változásai természetesen Záhonyt is érintették. A múltban az állami tulajdonú vasút biztosította a lakosság számára a munkát, a közszolgáltatásokat, a kikapcsolódást, a szórakozást. Ma már ez nincs így. A vasúti munka egyes területeit különböző társaságok látják el: MÁV Start, Trakció, Gépészet, Záhony-Port, Cargo, Vasútőr, Ingatlankezelő, Informatika stb. A korábban a vasút által biztosított szolgáltatásokat a város látja el. Az állami tulajdonú, közszolgáltatást végző társaságok, mint a MÁV is, nem fizet helyi adót. A helyi adóbevétel így az újonnan alakult cégektől származik. A város gazdaságilag ezekre a cégekre támaszkodik, az ő IPA befizetéseiből tudja finanszírozni magát. A vállalkozások jelentős része közvetlenül kapcsolódik a vasúti fuvarozáshoz, illetve közvetett módon a lakosság pénztárcáján keresztül a kereskedők, szolgáltatók is. A város helyi adóbevétele 2008 évben összesen Ft volt. Ezt az összeget több mint háromszáz vállalkozás fizette be. A bevételek több mint felét a tíz legnagyobb forgalmú társaság adja. Ezek a cégek közel 400 főt alkalmaznak a városban, és ennek többszörösét a térségben. Építészet, kulturális értékek Záhony régi utcái az egykori városközpontot jelentő 1817-ben felszentelt, copf stílusban megépített református templomtól a város egyetlen műemlék jellegű épületétől indultak sugarasan. Az egyik hajdani földesúri família, a Homonnai család 1437-es esztendei birtokbecsűje szerint Záhonyban akkoriban már állt egy kápolna, amely fából volt megépítve. A település református templomát 1890-ben állították helyre, s a folyamatos karbantartásnak, állagmegóvásnak köszönhetően ma is múltidézésre alkalmas ékessége a városnak. Néhány évvel ezelőtt görög-, valamint római katolikus templomot is emeltek, ám ezek már a modern kor stílusjegyeit viselik magukon. Ugyanez vonatkozik az egész város képére, hiszen a múltból szinte lakóépület sem maradt. Település fejlettségi mutatók: Lakosság száma: fő Lakások száma: 1.819

9 Belterület: Külterület: 18,2 ha 50,5 ha Vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya: 98 % Vezetékes gázzal ellátott lakások aránya: 62 % Telefonnal ellátott lakások aránya: 85 % Internettel ellátott lakások aránya: 90 % Burkolt ( portalanított ) utak aránya: 99 % A helyi adó és gépjárműadó bevételek és fejlesztési kiadások Záhonyban évben Év Helyi adó bevételek Gépjárműadó Fejlesztési, felújítási kiadások Forrás: Záhony Város Önkormányzata Gazdasági adattár Adó-Ötlet Kft. Alfagas Kft. Arady és Fia kft. Balogh és Fia Kft. Barna Medve Kft. Black Cobra bt. BLI Kft. BOMISZ-EXIM Bt. CSERÓ+A Bt. Csillag Csemege Kft.

10 Davident Bt. Delej Bt. Dota Sped Kft. Dunatex Kft. Erste Bank Befektetési Zrt. EszJenGab Bt. Euro-Pázsit Kft. Fada Kft. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Kht. Feng-Lida kft. Fodrász és Ált. Ip. Kft. GO-KO Bt. GOLL-IMPEX Kft. GOLL-R Kft. Gyénesi Kft. Hunalco Rt. IBUSZ Utazási Irodák Kft. Kelet-Hídja Kft. Kelet-Trans 2000 Kft. Kiút Térségfejlesztési Egyesület Kohán Kft. Lomex kft. Magiszter-S. Kft. Masped Rt. Mátrix Team Kft. MÁV Raktár Kft. MÁV Zrt. Mávtranssped Kft. Metcontrol Zrt. Mk Keleti Raktáráruház Kft. Molnár-95 Bt. Molnár és Társa Bt. Molnár és Társa Kft. Nyírzem rt. OFFI Zrt. Orient Travel Kft. OTP és Ker. Bank Rt. Pagoda 97 Panzió Kft.

11 Pongó-Szer Kft. Postabank és Takarékpénztár Rt. Profi Magyarország Ker. Rt. Remetis-3 Kft. Rétköz Takarékszövetkezet Soft-Dekor Bt. Soma 96 Kft. Soós-Udvar Eü. Bt. Stefi-Soft-Zh Kft. Sz&An Kft. SZ-S Ügyvédi Iroda Szuper Sport Kft. Szvák és Társa Bt. Tisza-Trade Z. Kft. Tiszakönyök ÁFÉSZ Tiszamenti Vízművek Zrt. Transfer-R Kft. Tarnz-Globál Kft. Várda-Garden Kft. Villcomp Bt. Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. Záhony-Trade Kft. Záhonyi Határ-Diszkont Kft. Záhonyi Hőtáv Kft. Záhonyi Váll. Övezet Szolg.Kht. Zálorasz Zrt. Város imázs Záhony város történelme 1945 óta összeforrott a vasúttal. A lakosság zöme a Magyar Állam Vasutaknál talált munkát. A város közszolgáltatásait is javarészt a MÁV biztosította. A városnak, bár a Tisza folyó mellett található, nem alakult ki turisztikai imázsa. Legfőképpen, mint határváros jelenik meg az emberek képzetében. Az 1817-ben felszentelt műemlék jellegű református templomon kívül nincs olyan építészeti alkotás amely turistákat vonzana a városba. A viszonylag magas IPA bevétel segítségével viszont egy élhető, kellemes kisvárossá tudott válni, ahol jó lakni, jó az infrastruktúrális ellátottság és a határ komoly üzleti lehetőségeket hordoz magában a vállalkozások számára.

12 Vevőaudit (Lakossági életmód audit) Lásd később. Konkurencia audit Záhony városa a Tiszazugi Térség vezető települése. Település-fejlettségi mutatók összehasonlítása a térségi konkurens településekkel: Település Lakosság száma Lakások száma Vezetékes ivóvíz ellátottság Vezetékes gáz ellátottság Vonalas telefon ellátottság Burkolt utak aránya Záhony fő db 98 % 62 % 85 % 99 % Mándok fő db 99 % 58 % 70 % 100 % Fényeslitke fő 820 db 99 % 75 % - 99 % Tornyospálca fő 920 db 85 % 80 % 35 % 95 % Tuzsér fő db 85 % 65 % 50 % 100 % Benk 485 fő 165 db 98 % 60 % 55 % 100 % Tiszamogyorós 772 fő 258 db 80 % 60 % 25 % 100 % Tiszaszentmárton fő 420 db 95 % 40 % 11 % 100 % Eperjeske fő 400 db 70 % 60 % 20 % 80 % Győröcske 133 fő 56 db 80 % 40 % 30 % 100 % Tiszabezdéd 1875 fő 610 db 95 % 67 % 38 % 100 % Mezőladány 1117 fő 346 db 80 % 50 % 20 % 70 % Zsurk 775 fő 269 db 95 % 80 % 80 % 80 % Komoró fő 420 db 78 % 60 % 60 % 100 % Forrás: Az unió határmezsgyéje 2007., Kovács Bertalan Polgármesteri, képviselőtestületi kommunikáció A hatékony kommunikációs stratégia kidolgozásának elengedhetetlen feltétele az Önkormányzat jelenlegi lakossági kommunikációjának feltérképezése. Az alábbi kérdések tisztázása szükséges: Jelenleg hogyan kommunikál a polgármester a lakossággal, és mennyi időnként? Lesku Miklós polgármester októbere óta tölti be a városvezetői posztot.

13 Független polgármesterként jó a kapcsolata a lakossággal. Lakossági fórumot évente egyszer a kötelező közmeghallgatáson tart decemberben. Szervezett fogadóórát nem tart. A lakosok bármikor felkereshetik problémájukkal. Milyen kommunikációs csatornákon át kommunikál a városvezetés a lakosság felé? A Képviselő-testület üléseit a Zemplén Televízió szerződés alapján közvetíti. A Záhony Rádió honlapján online szintén figyelemmel kísérhető az ülés menete. Ez általában lakost jelent, amely nem túl sok. Ennek ellenére hasznos ötlet, mert akik nem kísérik figyelemmel, azok számára is egy pozitív lehetőségként jelenik meg a dolog. Különösen hangsúlyos figyelmet kap a kommunikációban a Záhonyi Zóna, mint ingyenes önkormányzati havilap. Ez minden háztartásba eljut, így a legalkalmasabb fórum arra, hogy üzeneteket továbbítsanak a lakosság széles rétegei felé. Rádiókkal, televíziókkal, országos médiával nincs kiépített, szervezett kapcsolat, ezek kiépítése a jövő feladata. Mi az üzenet? Konkrét, előre meghatározott, tervezett üzenet jelenleg nincs a lakosság felé. Az egyes ügyek kommunikálása folyamatos, de esetleges, nem előre tervezett. Hogyan jutnak el az aktuális üzenetek a lakossághoz? Az aktuális üzenetek a különböző hirdetmények és újságinterjúk alapján jutnak el a lakossághoz. Mivel minden nyilatkozó a saját szemszögéből világítja meg a dolgokat, a kommunikáció ezen formája nem túl hatékony. Nem tiszták az üzenetek és nincs meg a szükséges találkozási szám. Van-e erre konkrét terv? Eddig nem volt konkrét terv a kommunikációra. Ki írja a honlapra kerülő dolgokat, híreket? Szekeres István írja a honlapra felkerülő írásokat. Az írásokból kitűnik, hogy lojális az önkormányzathoz, a fotói megfelelőek. Kiküszöbölendő probléma, hogy a honlappal nagyon hasonló, összemosható a jelenlegi városi honlap, ezért a városi honlapnak mindenképpen önálló egyéniséget kell adni.

14 Ki irányítja Őt? Önállóan végzi munkáját, operatív irányítás nélkül. Van-e Önkormányzati újság? Záhony Város önkormányzati újságja a Záhonyi Zóna. Ingyenes, havonta megjelenő, színes lap. Az önkormányzat munkájáról megfelelő mennyiségben tudósít és összességében igen jól szerkesztett újság. Szükséges lenne viszont kissé bulvárosabb, lakos közelibb irányba vitele. Van-e önkormányzati hírlevél 3 havonta, vagy gyakrabban? Nincs önkormányzati hírlevél. Ezt a funkciót jelenleg a Záhonyi Zóna próbálja ellátni. Mikor volt utoljára az önkormányzatnál sajtótájékoztató? Nem volt eddig gyakorlat a sajtótájékoztatók tartása. Milyen írott sajtót olvasnak, néznek a helyi lakosok? Záhonyi Zóna, Kelet Magyarország, Népszabadság Honnan értesülnek az önkormányzati döntésekről? Televíziós közvetítés, Záhonyi Zóna Ki tartja a kapcsolatot a regionális és a helyi médiával? Nincs kapcsolattartás. Milyen a város Internet ellátottsága? A város Internet ellátottsága 90 % feletti!!

15 Van-e iwiw tagsága a városnak, illetve a képviselőtestületnek? Sem a város, sem a képviselő-testület nem jelenik meg az iwiw-en! Van-e iwiw tagsága a polgármesternek? A polgármesternek nincs iwiw tagsága! Iwiw tagok száma a városban? 2082 tag (4446 lakosra)!!! A város lakosságának 47%-a iwiw-tag! RENDEZVÉNYMARKETING Milyen önkormányzat által támogatott rendezvények vannak a városban? Városnap április 30. Mindenki karácsonya december 21. Nők hete márciusban (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nőszövetség Záhonyi alapszervezete szervezésében) M.É.Z. Fesztivál júliusban (támogatott, de magánszervezés) Idősek Világnapja október 6. Van-e V.I.P. lista, akik személyes meghívót kapnak ezen rendezvényekre? Nincs ilyen. Hol vannak hirdetve a rendezvények? Záhonyi Zóna + honlap. Honlapon elérhető-e a rendezvények információ? Igen.

16 Ki tölti fel ezen információkat? Szekeres István A rendezvényekről utólag van-e beszámoló a honlapon? Igen, képes beszámoló. Információs csatornák Helyi médiák: Záhonyi Zóna Megyei médiák: Nincs állandó kapcsolat, nem irányított Rádió: Nincs állandó kapcsolat, nem irányított Televízió: Nincs állandó kapcsolat, nem irányított Szórólap: Nincs Hírlevél: Nincs Plakát: Nincs Kisbíró: Nincs Internet: Van városi honlap, de átalakításra szorul! Fogadóórák: Nincs szervezett polgármesteri és képviselői fogadóóra. Lakossági fórumok: Aktuális ügyek esetén, nem rendszeresen. Szabályozottság: A polgármesteri és képviselői kommunikáció jelenleg nincs szabályozva.

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA VI. rész INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA Záhony települési honlap javasolt szerkezeti felépítése Nyitólap 3-féle választási lehetőséggel: Helyi lakos vagyok Vendég vagyok Legfrissebb hírek A nyitólapon

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2015. november 25. Előzmények A korábbi időszakban Ózd város területén

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon Desztináció menedzsment A Tourinform rendszer Magyarországon A Tourinform irodák szerepe A turizmus non-profit szervezeti rendszerének részét képező Tourinformirodák területi illetékességű információs

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató A GREENFLOW vezetője: Őri István, vezérigazgató Környezetvédelmi és közigazgatási szakértő, 1980-tól dolgozik a hazai környezetügyben, kezdetben állami

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD.

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD. KÉRDŐÍV Sárosd Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a Településrendezési eszközök 2014-es felülvizsgálatához 1. Szervezet neve, székhelye, telephelye:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

1. Vezetői Összefoglaló

1. Vezetői Összefoglaló TANULMÁNY A záhonyi térség különleges gazdasági övezete komplex gazdaságfejlesztési programjának összehangolása a térség A Felső-Szabolcsi VKE Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának összehangolása a Záhony

Részletesebben

NAPOS BERUHÁZÁSOK A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEMSZÖGÉBôL

NAPOS BERUHÁZÁSOK A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEMSZÖGÉBôL NAPOS BERUHÁZÁSOK A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEMSZÖGÉBôL elôadó: Csanaky Lilla SUNNY DAY KONFERENCIA Budapest, 2012. április 11. 2 RÓLUNK 1990 óta Célunk: új szemléletmód Eszközeink: kutatás,

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben