A Göd Jövője Klub véleménye Göd város Településszerkezeti Tervének civil egyeztetésre kiküldött, előterjesztés előtt álló tervezetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Göd Jövője Klub véleménye Göd város Településszerkezeti Tervének civil egyeztetésre kiküldött, előterjesztés előtt álló tervezetéről"

Átírás

1 A Göd Jövője Klub véleménye Göd város Településszerkezeti Tervének civil egyeztetésre kiküldött, előterjesztés előtt álló tervezetéről 1. Általános megjegyzések A Településszerkezeti Terv (továbbiakban: TSZT) az előzményeként elkészült és elfogadott Településfejlesztési Koncepció (továbbiakban: TFK)-val nincs teljes egészében összhangban, annak ellenére, hogy az ott leírtakat figyelembe kellene vennie. Az egyeztetésre megküldött TSZT tervezet sajnos éppen úgy nem vette figyelembe a Göd Jövője Klub - a korábbi TFK tervezetéhez adott - véleményben megfogalmazottakat, mint ahogy a TFK végleges változata sem tartalmazza azokat. A véleményben megfogalmazott döntő kérdések nem kerültek beépítésre TSZT-be. Az elképzelés alapvetően nem változott meg a TFK első változatában lefektetettekhez képest. Kétségtelen tény, hogy a TSZT részeként elkészült a terület-felhasználási térkép ismeretében látható, hogy arányaiban kedvezőbb a TSZT-ben tervezett terület-felhasználás, mint a korábbi változatokban, de még mindig olyan alapelvek nyomán került kidolgozásra, amelyekkel nem tudunk azonosulni. A véleményezés során zavaró tényként lépett fel, hogy az egyes terv-változatok nem kerültek egyértelmű azonosításra és így nem lehetett követni, hogy mikor melyik az aktuális változat és melyek a legjelentősebb különbségek köztük, mi a város vezetésének szándéka, milyen irányba fejlődik a tervezés. Megkérdőjelezhetővé tette az Önkormányzat együttműködési szándékát az a módszer, amellyel a TSZT véleményezésre kerülő változata eljutott az érdeklődő, érintett civil szervezetekhez. A TFK-hoz hasonlóan adós marad a terv is "alapvető gödi cél" (az "egyedi" gödi lehetőség, a "fő identitás", a "fejlesztési koncepció és a terv fő üzenete") meghatározásával, amire épülhet a város fejlesztése, illetve a javasolt fejlesztési megoldások több esetben ellentmondanak annak a kertváros definíciónak, amit végül is a terv rögzít. A javasolt megoldások elsősorban a területfelhasználás tekintetében - gyakorlatilag a város eddigi fejlesztési elképzelései során is követett - általános lehetőségeket vetítik elénk (jelentős lakóterület és iparterület fejlesztés). Szemben azokkal a lakossági fórumokon elhangzott igényekkel, amelyek egy helyi specialitásra épülő, egyedi fejlesztési irány kidolgozására sarkallták a tervezőket. A TSZT illetve a megalapozó koncepció - alapvető dolgokat és fogalmakat nem tisztáz, melyeket - előzetes felmérés alapján - definiálnia kellene. Jelenleg úgy néz ki, hogy a tervben a "fejlődés" és a "fejlesztés" alapvetően a gazdasági fejlődést jelenti szociális, kulturális, életminőségbeli fejlesztésekről, illetve ezek területhasználati következményeiről (gyalogos, kerékpáros utak, játszóterek, közösségi terek, szolgáltatások, kulturális létesítmények, zöldfelület-fejlesztés, parkosítás) nem kellő súllyal esik szó a tervben. Lakóparkok, építkezések, iparosítás, vállalkozások, urbanizálódás ez jelenti Göd fejlődését a terv szerint. Holott a beköltöző és a továbbiakban idevonzani kívánt emberek nagy része - pont ezek elől menekült Gödre a fővárosból. Számunkra a fejlődés új parkokat, közeli - gyalogosan elérhető - lehetőségeket, jobb színvonalú szolgáltatásokat, a veszélytelen és élhető természetközeli környezetet jelenti. Az elbíráláshoz szükséges lenne, hogy a TSZT megalapozó dokumentációjában az anyag adjon programot a leírt célok megvalósításra és rendelje hozzá az erőforrásokat, prioritásokat (felelős szervezet, pénzügyi kihatás). Adja meg az egyes programpontok időtávlatát. A megvalósítható koncepció és terv alapfeltétele, hogy a tervezés időtávlatára előzetesen megismerjük az időszakban várható bevételeket és kiadásokat. Az itt szabadon maradó összegből lehet megtervezni a biztosan megvalósítható fejlesztéseket. Amennyiben az időszakban többletbevételre sikerül szert tenni, ebben az esetben másodlagos prioritáslistáról további fejlesztések is megvalósíthatók. A TSZT és a megalapozó koncepció is - figyelmen kívül hagyja a Gödhöz szervesen csatlakozó, de jelenleg más településhez tartozó területeket (Nevelek-dűlő, Sződligeti lakópark), melyek közül a Nevelek-dűlő csatlakozása a terv érvényességi ideje alatt meg fog történni. E területek lakói Göd infrastruktúráját használják ma is, és a jövőben is (óvoda, iskola, orvosi ellátás stb.). A terv nem számol a külső fejlesztési tervekkel (régió, szomszédos települések), nem veszi figyelembe a környező települések fejlesztési elképzeléseit, nem törekszik együttműködésre a területfejlesztés,

2 településfejlesztés terén. A TSZT-ből már kimaradtak a koncepcióban leírt térségi/kistérségi kapcsolatokat felvázoló zónák. A Börzsöny, a Dunakanyar, a Szentendrei sziget községeivel, valamint az Alföld felől határos településekkel szoros kistérségi együttműködési kapcsolatokat kell építeni és a közös célokat és fejlesztési lehetőségeket is figyelembe kell venni. Ezt támogatja a Duna mint összekötő kapocs, valamint a jelenlegi út-, és vasúthálózat is. A keleti irányú kapcsolatok tengelye a tervezett Csomád felé vezető közút lehet. Azokkal a településekkel és területekkel érdemes számolni, amelyek valóban elérhetőek Gödről. Az elszigetelt fejlesztéseknek ebben a régióban nincs létjogosultsága és egyetlen eredménye a teljes urbanizálódás lehet. A terv nem szabályozza, hogy mely területek beépítésére kötelező helyi szabályozási tervet készíteni. Javaslatunk szerint legyen kötelező szabályozási tervet készíteni a településközponti vegyes, a különleges, a szolgáltató, az ipari területekre, valamint a Duna-partra. A TSZT készítésében érintett szakhatóságok véleményét nem kaptuk meg, illetve tudomásunk szerint a civil véleményezésre kiadott változat a szakhatósági véleményeket nem tartalmazza. Fontosnak tartjuk a szakhatóságok véleményének megismerését, a szakhatósági állásfoglalások alapján javított változat véleményezését. 1. Részletes megjegyzések A. Terület-felhasználás Korábbi javaslataink ellenére nem változott a tervezet terület-felhasználás jellege. Annak ellenére, hogy Göd kertváros kíván maradni, a város még meglevő külterületének jelentős része még beépítésre tervezett. Az általunk nem támogatott lakóterület és túlzott mértékű iparterület-fejlesztést a jelen tervezet tovább viszi. Az intézményi területek fejlesztésének egy része is megkérdőjelezhető. A Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Tervének tervezetében javasolt terület-felhasználások és további javaslatok egybeesnek a GJK szerint is követendő fejlesztési irányokkal és ezért javasoljuk, hogy az ott leírtak figyelembevételével készüljön el a TSZT. A terv 45, 3 %-os belterület aránnyal és 37,2 %-os zöldterület aránnyal számol. A jelenlegi TSZT tervezetben egyik sem teljesül, hiszen a tervezett beépítésekkel a belterület-külterület arány megfordul, és 52 % - 48 %-ra módosul. Az iparterületként tervezett zöldmezős beruházások megvalósulása után a zöldövezet aránya is a javasolt alá csökken. A Bp Agglomeráció TFT-éből: Az agglomeráció ÉK-i szektorának középső zónája ma még nem beépített. A szerkezeti terv itt a két erőteljesen urbanizálódó zóna között - éppen e zónák összenövésének megakadályozására egy erőteljes, széles zöld zónát tervez. Ez a zöldövezet szerves részét képező zóna a településekhez kapcsolódó részein a rekreáció célterülete, tervezi fenti zöld zóna kapcsolatát a Dunával, ezzel biztosítva a 2-es út mentén erőteljesen urbanizálódó (és több helyen összeépülő) térség szükséges tagolását. A terv megakadályozni tervezi a Duna menti területek további beépítését, illetve a zöldterületek más célú felhasználását. Nem látszik a koncepció az egyes terület-felhasználási kategóriák elhelyezésében. Főleg az iparterületek elhelyezkedésére nem adható logikai magyarázat. A város lakosságának száma már ma is meghaladja a rendelkezésre álló infrastruktúra (iskola, orvosi ellátás stb.) kapacitását, minden további terjeszkedés infrastrukturális korlátokba ütközik és az egészséges életmód rovására megy. Ennek ellenére az önfenntartás okán valamint az utóbbi évek terjeszkedési tendenciái eredményeképpen elfogadható mértékű terjeszkedést kénytelenek vagyunk elfogadni. Viszont ebben lakóterület fejlesztésnek nincs helye, a meglévő lakossági létszámra kell tervezni az intézményi fejlesztéseket. További belterületbe vonást csakis a szükséges intézményi területek kialakítása céljából tudjuk elfogadni. A külterületek be nem építendő megmaradó részét zöldövezetbe kell döntően sorolni (erdők, gyepek, tervezett zöldfelületek, mezőgazdasági területek). Kialakítandók azok az erdősávok, ökológiai zöld folyosók, amelyek a meglévő természeti területek összekötésével a természetes élővilág megmaradását szolgálhatják. A tervezés során figyelembe kell venni a csatlakozó községek hasonló adottságú területeit, tervezett beépítéseit is. A meglévő és tervezett iparterületek köré véderdőket, véderdő-sávokat kell tervezni. A zöld területek további jelentős csökkenése nem fogadható el egy kertvárosban!

3 B. Lakóterületek Teljes mértékben elutasítjuk azt a tervezett terület-felhasználási elképzelést, amely a jelenleg megkezdett lakóterület-fejlesztések mellett még további lakóterületek, lakóparkok kialakítását tervezi. Belterületbe vonást csak intézményi terület kialakítása érdekében tartunk elfogadhatónak. A GJK teljes lakóterület-fejlesztési moratóriumot kíván elérni. A felvázolt fejlesztési irányt azért sem tartjuk elfogadhatónak, mivel a korábbi koncepció változatokban hivatkozás van arra, hogy lakótelkekből túlkínálat van és, hogy a bevándorlás-kivándorlás lassan egyensúlyba kerül a régióban. (Ezt támasztják alá a tapasztalatok is és híven tükrözi az Oázis és a sződligeti lakóparkok lassú beépülésének üteme is.) Ennek ellenére alapvető koncepcionális javaslatként további lakóterület fejlesztéseket javasol a terv. Ez a megoldás egyértelműen azt tükrözi számunkra, hogy a terv igazából nem tudott hatékony javaslatot adni a város jelenlegi pozíciójának megváltoztatására. A közösségi területek/terek fejlesztése igen fontos a lakosság identitástudatának alakulása szempontjából, ezért prioritást kell élvezniük a fejlesztések során. Álljanak a városfejlesztés homlokterében. Ezzel ellentétben a tervben a közterek nem különülnek el a lakóterületektől, így a környező terület beépítésének megfelelően beépíthetőek (Bozóky tér, Kossuth tér, Petőfi tér, a fenyves erdő-folt a golfpálya mellett (Felsőgöd), strandok területe (Alsó- és Felsőgöd). C. Intézményi területek Az intézményi területek kialakítására szükség van. A tervezetben szereplő intézményi területek túlzott terület-felhasználást céloznak meg. A településközpontok, fő utcák kialakítása elfogadható javaslat, de a kivitelezésére nem látjuk a megoldás lehetőségét a meglévő nem szerencsés - városszerkezet miatt. A fő utcák környéke már jelenleg is sűrűn beépített terület, rengeteg tulajdonossal, így központi, önkormányzati fejlesztéseket itt megvalósítani szinte lehetetlen. Egy valódi városközpont felépítését - a legfontosabb intézmények központi elhelyezését - támogatjuk. Sajnos a még beépítetlen területek egyike sem - így a javasolt terület sem - alkalmas valójában erre a célra. Azért kell ezt a - nem szerencsés - új központot kialakítani, mert a korábbi tervek intézményfejlesztésre szánt területeit lakó-, és iparterületként hasznosították. D. Kereskedelmi-szolgáltató területek A belső elrendezést több alközpontban képzeli el a koncepció. Átgondolandó egy olyan diffúz hálós megoldás is, ahol a szolgáltatások a megfelelő elrendezésben az egyes lakóterületek közelében állnak rendelkezésre. A központ nagyrészt azokat szolgálja majd csak ki, akik a közvetlen közelében laknak, vagy hatalmas autóforgalmat fog generálni az adott körzetekben. E. Ipari-gazdasági területek Az iparterület fejlesztés mértékét még mindig túlzottan magasnak tartjuk, annak ellenére, hogy itt is megfigyelhető csökkenés a korábbi tervezetek, illetve a korábbi ÁRT módosításai során kialakított iparterület fejlesztések arányához képest. Gyakorlatilag abban az esetben, ha ez az arány megmarad, már kertvárosról nem beszélhetünk! Ez ellen a tervrész ellen a város jellegének megőrzése, és életkörülményeink gyökeres megváltoztatása miatt határozottan tiltakozunk! Teljesen elhibázott koncepciónak tartjuk a 2/A területen túli óriási ipari-gazdasági terület betervezését. Sem nagyságában, sem elhelyezkedésében nem szerencsés a terület kijelölése. Egyrészt községhatáron, másrészt egy értékes, nagykiterjedésű zöld felület (hozzá számítva természetesen a szomszédos községek külterületeit is) közepében került kialakításra. Semmilyen racionális várostervezési szempont nem indokolja a kialakítását. Inkább gátolni fogja a szomszédos községekkel való együttműködés lehetőségét. A vállalkozási (ipari) területek fejlesztését még kisebb kiterjedésben is - csak korlátozásokkal tudjuk elfogadni. Meg kell találni azokat a speciális vállalkozási lehetőségeket, amelyek kis területigény mellett - nem termelő és nem összeszerelő ipar abszolút környezetkímélő módon járulnak hozzá a város kibontakozásához. Turisztikai (lovas turizmus, termálfürdő-turizmus, kulturális turizmus) és

4 lágy ipar. Semmiféle termelő ipart nem szabad a város területére beengedni; valóban csak "lágy", végszerelő ipar engedhető be. Kifejezetten támogatnánk például informatikai, távképzési, távmunkával dolgozó vállalkozások városunkba csábítását. Konkrétan, előre meg kell határozni, hogy milyen típusú vállalkozások engedhetők be a vállalkozói zónákba. A külterületek védelme értelmében szigorúan szabályozni kell az új vállalkozói zóna kiterjedését. Az újonnan kijelölt ipari- szolgáltató területekkel kapcsolatban képviselőtestületi határozatba kell foglalni, hogy oda a városban jelenleg lakóövezetben már működő szolgáltatásoknak, ipari tevékenységeknek ki kell települni. F. Különleges területek A termálközpont fejlesztése valóban fontos, de nem értünk egyet azzal, amennyiben csak élményfürdő kialakításával képzeli el a terv a fejlesztést. Gyakorlatilag minden város és község - ahol termálvíz van - ezzel próbálkozott. Erős a konkurencia Budapesten és vidéken is. Olyan fejlesztést tudunk támogatni, ami a város lakosságának igényeit is kielégíti és nem csak az idegenforgalomra épít. Itt sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy rangos sportesemények befogadására és a lakosság vízisport igényeinek kiszolgálására alkalmas úszómedence álljon rendelkezésre, amely egyben a város közösségét is szolgálja. G. Mezőgazdasági területek A mezőgazdasági terület csökkenése jelentős részben arányos a belterület és az iparterület növeléssel. Meg kell találni a mezőgazdasági területek olyan természetkímélő és/vagy turisztikai célú hasznosítását, amelyek lehetővé teszik, hogy a föld tulajdonosai arányos bevételekre tegyenek szert, mindamellett, hogy a város külterületén zöld felületek nem csökkennek. E hasznosítás hiányában a mezőgazdasági területek csak az elkövetkezendő tervezések potenciális belterületeiként továbbra is a beépítés veszélyével néznek szembe. H. Erdőterületek A meglévő erdőterületek és a tervezett erdők mellett kialakítandók azok az erdősávok, ökológiai (zöld) folyosók, amelyek a meglévő természeti területek, védett természeti területek összekötésével a természetes élővilág megmaradását szolgálhatják. A tervezés során figyelembe kell venni a csatlakozó községek hasonló adottságú területeit, tervezett beépítéseit is. A meglévő és tervezett iparterületek köré mindenhol és lehetőség szerint a belterületek határára - véderdőket, véderdő-sávokat kell tervezni. Ugyan így célszerű a mezőgazdasági táblák széleiről kipusztított mezővédő erdősávok visszatelepítése is. A telepítések során előnyben kell részesíteni a táj karakterét megőrző őshonos fafajokat, illetve azok elegyes állományait. I. Közparkok A jelenlegi belterületen belül közparkok közé kell még besorolni a következőket: Gödi Parkerdő Szakács-kert és a Duna parti erdők Biológiai Állomás kertje J. Építészeti értékvédelem Ki kell jelölni és rendeletben megjeleníteni a helyi védelemre érdemes épületeket, építményeket. Fel kell mérni a város területén található egyedi tájértékeket, melynek listája a TSZT részét képezi. K. Természeti-táji értékvédelem

5 A már védetté nyilvánított természeti területeket egyértelműen fel kell tüntetni a térképeken. A védett területekre vonatkozó megfelelő korlátozásokat érvényesíteni kell a tervben (Gödi Láprét (Golfpálya), Gödi Kékperjés Láprét, Gödi Sziget és Dunaág, FVM Üdülő kertje). A Gödi Láprét, a Gödi Sziget és Dunaág ezek közül országos természetvédelmi oltalmat élvez!! A golf-pálya csak, mint sport terület szerepel, a tervben és nincs figyelembe véve azt, hogy a terület jelentős része országos védelem alatt álló természetvédelmi terület, mely a legértékesebb védett természeti területe a városnak!! Szintén országos védelmet élveznek védőzónájukkal együtt - a források, melyek jelentős számban vannak a város dunaparti részén. Az erre vonatkozó korlátozásokat a tervben és fejlesztések során figyelembe kell venni. A természetvédelmi területeknek növekedni kell, a természetvédelmi oltalomra érdemes természeti területek védetté nyilvánításával. Mivel nem sok ilyen értékkel rendelkezik a város, a meglévőket mindenképpen természetvédelmi oltalom alá kell helyezni. A tervben védelemre tervezett területként javasoljuk szerepeltetni a következő értékes természeti területeket: Szakács-kert, ELTE Biológiai Állomás (Dunakutató) kertje, Nemeskéri parkerdő. A védetté nyilvánításhoz szükséges dokumentáció és a részletes indoklás mindhárom védelem re javasolt terület esetében rendelkezésre áll! L. Közlekedésfejlesztés A tervben megfogalmazott célok egyik kulcskérdése a közlekedés. A központok minőségének javítása, és a kertvárosi jelleg erősítése csak úgy képzelhető el, ha minimalizáljuk az átmenő forgalmat (régi 2-es út visszaépítése, lassítása, valamint a terhelt belső utak tehermentesítése). Ennek érdekében nem értünk egyet a régi 2-es út és a 2/A út település belterületén belül tervezett összekötéseivel. Az átkötéseket a város belterületén kívül attól északra illetve délre javasoljuk megoldani. A belterületre bevezető utak csak közvetlenül a város elérését illetve abból legrövidebb úton történő eltávozást szolgálhatják, lecsökkentve a belső forgalmat. Ennek megfelelően kell kialakítani őket, megnehezítve az átmenő gépjármű forgalom számára történő felhasználásukat. A belső útkialakítást úgy kell módosítani, hogy a település gyalog és kerékpárral is átjárható legyen (a városközpontok gyorsan és biztonságosan elérhetők) főutak biztonságosan keresztezhetők (gyalogátkelők) legyenek; a főutak szabályozási szélességében járdák, és kerékpárutak kerüljenek kialakításra. Az úthálózatnak a belső tömegközlekedés kialakíthatóságát is szolgálnia kell. A közlekedés fejlesztésével kapcsolatosan nem értünk egyet az Ady E. út forgalmának két párhuzamos útra történő átterelésével (Lenkey utca, Terv utca). Mindkét út alkalmatlan a tervezett forgalom lebonyolítására. Ezzel csak azt érjük el, hogy még két utca lehetetlenedik el Gödön. A Lenkey utca gyűjtőútként való kialakítása is megkérdőjelezhető, hiszen közvetlenül az Ady E. út mellett van. Kiépítését csak forgalomcsillapítás egyidejű alkalmazásával tartjuk elképzelhetőnek. Szükségesnek tartjuk, hogy a Csomádra átvezető út terve szerepeljen a tervezetben. Nem szól a terv egy igen jelentős területről, a regionális közlekedés és budapesti ingázás feltételeinek javításáról. Ha végül a település az önellátás"-ra szavaz, akkor is évekig fennmarad még az a helyzet, hogy a munkahelyek %-a Budapesten van. M. Egyéb javaslatok A turizmussal kapcsolatosan nem elégséges a kereskedelmi szálláshelyek növelése és az egyéb területekre irányuló turizmus hátterének megteremtése. Saját turisztikai attrakciókat is ki kell fejleszteni (kulturális események, fesztiválok, sportesemények, falusi turizmus stb.). A Göd fő vonzerejének számító Duna-partnak, a Kiságnak és a Szigetnek nagyobb hangsúlyt kell adni a tervben. A terv nagy léptékekben csak a Dunapartot akarja rekreációs célokra használni. Ezt a területet eddig is erre használták a gödiek, itt csak véglegesíteni kell az állapotot. A Gödi Parkerdő, a város külterületén található erdők és a tervezett zöldövezetek hasonló célokat szolgálhatnak. Az iparterületek elhelyezésénél figyelemmel kell lenni e rekreációs zónák védelmére is.

6 - 0 - A Göd Jövője Klub az alább kiemelt szempontok, javaslatok figyelembe vétele nélkül jelenlegi formájában nem ért egyet a tervezettel, és nem javasolja Göd Város Önkormányzata részére a Településszerkezeti Terv elfogadását: A terület-felhasználás újragondolása a belterület-külterület arány, az új lakóterületek létesítése, az iparterületek kiterjedése és elhelyezkedése, valamint a belterületi intézményi területek kiterjedése és elhelyezkedése tekintetében. A Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Tervének tervezetében szereplő területarányokhoz igazodó terület-felhasználás kialakítása. A tervben szereplő terület-felhasználás szakmai szempontú, részletes indoklása. A Gödhöz csatlakozó és a jövőben csatlakozó településrészek figyelembe vétele a tervezés során. A terv részét nem képező, de annak kialakítását döntő mértékben befolyásoló térségi, kistérségi, régiós fejlesztésekhez történő kapcsolódás, a környező településekkel történő együttműködés tervezete, koncepciója; a térség jövőképe és abban Göd szerepének kialakítása. A lakosság identitástudatát és a városi lakosság önszerveződését segítő közösségi terek és létesítmények kialakítása, elhelyezése. A főutca program gyakorlati megvalósítási szempontjainak és lehetőségének ismertetése. A külterületek, zöldövezetbe sorolt területek, mezőgazdasági és erdőterületek hasznosításának, felhasználásának jövőképe, koncepciója (ne a későbbi tervek potenciális belterületeinek szerepét töltsék be). Az ipari-gazdasági területek hasznosítása során a városban telepítendő vállalkozások körének meghatározása. Annak az átfogó koncepciónak az ismertetése, amely meghatározza azt, hogy a területek értékesítésének befejezése után milyen forrásokból kívánja a város fenntartani magát és a tervezett fejlesztéseket elvégezni. A már meglévő védett természeti területeken található természeti értékek megőrzésének koncepciója, a legértékesebb természeti területek helyi védelem alá helyezése. A közlekedésfejlesztés átgondolása és a lakossági javaslatokat és a város hosszú távú érdekeit figyelembe vevő kialakítása. Szerepeljen a tervben a részletes szabályozási terv készítésére kötelezett területek listája és az általunk javasolt területek szerepeljenek ebben a listában. Bocsássák rendelkezésünkre a szakhatósági állásfoglalásokat, illetve a szakhatósági állásfoglalások beépítése után módosult tervváltozatot. Mivel a terv Göd város lakosságának hosszú távú jövőjét határozza meg, a felmerülő lakossági problémafelvetések és javaslatok megvitatására, valamint a jelenlegi tervezetben foglalt tervezési irányelvek és megoldások önkormányzati és tervezői indoklása érdekében - a tervezési részletek megvitatására is kiterjedő lakossági egyeztető fórumot kell tartani. Göd, január 17.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

#87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST

#87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST #87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST koncepció / stratégia gazdasági ütemezés fejlesztési csoport zöldfelületek fejlesztése / autómentes terület árvízvédelem színesedő funkciók építészeti

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Tervi előzmények JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését 2003-2004-ben a TTT Városépítő,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/126/2007. ELŐTERJESZTÉS. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 13-i ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/126/2007. ELŐTERJESZTÉS. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 13-i ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/126/2007. ELŐTERJESZTÉS Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 13-i ülésére Tárgy: Tapolca város településszerkezeti tervének módosítása a településfejlesztési

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ Erdőkertes község Képviselő testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a község településszerkezeti tervét és szabályozási

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Előterjesztés. Óvodaépítés lehetséges helyszínéről

Előterjesztés. Óvodaépítés lehetséges helyszínéről Előterjesztés Óvodaépítés lehetséges helyszínéről Biatorbágy város óvodai hálózata nem képes kielégíteni a növekvő lakossági igényeket és a változó jogszabályi kötelezettségeket, ezért szükséges döntést

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése T6-L ÉPÜLETTERVEZÉS VI. (ÉPÍTÉSZ BSC-LEVELEZŐ) Budapesti projektek ALAPADATOK FÉLÉV VEZETŐJE OKTATÓK, ELŐADÓK LEÍRÁS ELŐADÁSOK SZÁMA (HETENTE) GYAKORLATOK SZÁMA (HETENTE) VIZSGA / ZH : dr. A SZIE YMÉK

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben