A Göd Jövője Klub véleménye Göd város Településszerkezeti Tervének civil egyeztetésre kiküldött, előterjesztés előtt álló tervezetéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Göd Jövője Klub véleménye Göd város Településszerkezeti Tervének civil egyeztetésre kiküldött, előterjesztés előtt álló tervezetéről"

Átírás

1 A Göd Jövője Klub véleménye Göd város Településszerkezeti Tervének civil egyeztetésre kiküldött, előterjesztés előtt álló tervezetéről 1. Általános megjegyzések A Településszerkezeti Terv (továbbiakban: TSZT) az előzményeként elkészült és elfogadott Településfejlesztési Koncepció (továbbiakban: TFK)-val nincs teljes egészében összhangban, annak ellenére, hogy az ott leírtakat figyelembe kellene vennie. Az egyeztetésre megküldött TSZT tervezet sajnos éppen úgy nem vette figyelembe a Göd Jövője Klub - a korábbi TFK tervezetéhez adott - véleményben megfogalmazottakat, mint ahogy a TFK végleges változata sem tartalmazza azokat. A véleményben megfogalmazott döntő kérdések nem kerültek beépítésre TSZT-be. Az elképzelés alapvetően nem változott meg a TFK első változatában lefektetettekhez képest. Kétségtelen tény, hogy a TSZT részeként elkészült a terület-felhasználási térkép ismeretében látható, hogy arányaiban kedvezőbb a TSZT-ben tervezett terület-felhasználás, mint a korábbi változatokban, de még mindig olyan alapelvek nyomán került kidolgozásra, amelyekkel nem tudunk azonosulni. A véleményezés során zavaró tényként lépett fel, hogy az egyes terv-változatok nem kerültek egyértelmű azonosításra és így nem lehetett követni, hogy mikor melyik az aktuális változat és melyek a legjelentősebb különbségek köztük, mi a város vezetésének szándéka, milyen irányba fejlődik a tervezés. Megkérdőjelezhetővé tette az Önkormányzat együttműködési szándékát az a módszer, amellyel a TSZT véleményezésre kerülő változata eljutott az érdeklődő, érintett civil szervezetekhez. A TFK-hoz hasonlóan adós marad a terv is "alapvető gödi cél" (az "egyedi" gödi lehetőség, a "fő identitás", a "fejlesztési koncepció és a terv fő üzenete") meghatározásával, amire épülhet a város fejlesztése, illetve a javasolt fejlesztési megoldások több esetben ellentmondanak annak a kertváros definíciónak, amit végül is a terv rögzít. A javasolt megoldások elsősorban a területfelhasználás tekintetében - gyakorlatilag a város eddigi fejlesztési elképzelései során is követett - általános lehetőségeket vetítik elénk (jelentős lakóterület és iparterület fejlesztés). Szemben azokkal a lakossági fórumokon elhangzott igényekkel, amelyek egy helyi specialitásra épülő, egyedi fejlesztési irány kidolgozására sarkallták a tervezőket. A TSZT illetve a megalapozó koncepció - alapvető dolgokat és fogalmakat nem tisztáz, melyeket - előzetes felmérés alapján - definiálnia kellene. Jelenleg úgy néz ki, hogy a tervben a "fejlődés" és a "fejlesztés" alapvetően a gazdasági fejlődést jelenti szociális, kulturális, életminőségbeli fejlesztésekről, illetve ezek területhasználati következményeiről (gyalogos, kerékpáros utak, játszóterek, közösségi terek, szolgáltatások, kulturális létesítmények, zöldfelület-fejlesztés, parkosítás) nem kellő súllyal esik szó a tervben. Lakóparkok, építkezések, iparosítás, vállalkozások, urbanizálódás ez jelenti Göd fejlődését a terv szerint. Holott a beköltöző és a továbbiakban idevonzani kívánt emberek nagy része - pont ezek elől menekült Gödre a fővárosból. Számunkra a fejlődés új parkokat, közeli - gyalogosan elérhető - lehetőségeket, jobb színvonalú szolgáltatásokat, a veszélytelen és élhető természetközeli környezetet jelenti. Az elbíráláshoz szükséges lenne, hogy a TSZT megalapozó dokumentációjában az anyag adjon programot a leírt célok megvalósításra és rendelje hozzá az erőforrásokat, prioritásokat (felelős szervezet, pénzügyi kihatás). Adja meg az egyes programpontok időtávlatát. A megvalósítható koncepció és terv alapfeltétele, hogy a tervezés időtávlatára előzetesen megismerjük az időszakban várható bevételeket és kiadásokat. Az itt szabadon maradó összegből lehet megtervezni a biztosan megvalósítható fejlesztéseket. Amennyiben az időszakban többletbevételre sikerül szert tenni, ebben az esetben másodlagos prioritáslistáról további fejlesztések is megvalósíthatók. A TSZT és a megalapozó koncepció is - figyelmen kívül hagyja a Gödhöz szervesen csatlakozó, de jelenleg más településhez tartozó területeket (Nevelek-dűlő, Sződligeti lakópark), melyek közül a Nevelek-dűlő csatlakozása a terv érvényességi ideje alatt meg fog történni. E területek lakói Göd infrastruktúráját használják ma is, és a jövőben is (óvoda, iskola, orvosi ellátás stb.). A terv nem számol a külső fejlesztési tervekkel (régió, szomszédos települések), nem veszi figyelembe a környező települések fejlesztési elképzeléseit, nem törekszik együttműködésre a területfejlesztés,

2 településfejlesztés terén. A TSZT-ből már kimaradtak a koncepcióban leírt térségi/kistérségi kapcsolatokat felvázoló zónák. A Börzsöny, a Dunakanyar, a Szentendrei sziget községeivel, valamint az Alföld felől határos településekkel szoros kistérségi együttműködési kapcsolatokat kell építeni és a közös célokat és fejlesztési lehetőségeket is figyelembe kell venni. Ezt támogatja a Duna mint összekötő kapocs, valamint a jelenlegi út-, és vasúthálózat is. A keleti irányú kapcsolatok tengelye a tervezett Csomád felé vezető közút lehet. Azokkal a településekkel és területekkel érdemes számolni, amelyek valóban elérhetőek Gödről. Az elszigetelt fejlesztéseknek ebben a régióban nincs létjogosultsága és egyetlen eredménye a teljes urbanizálódás lehet. A terv nem szabályozza, hogy mely területek beépítésére kötelező helyi szabályozási tervet készíteni. Javaslatunk szerint legyen kötelező szabályozási tervet készíteni a településközponti vegyes, a különleges, a szolgáltató, az ipari területekre, valamint a Duna-partra. A TSZT készítésében érintett szakhatóságok véleményét nem kaptuk meg, illetve tudomásunk szerint a civil véleményezésre kiadott változat a szakhatósági véleményeket nem tartalmazza. Fontosnak tartjuk a szakhatóságok véleményének megismerését, a szakhatósági állásfoglalások alapján javított változat véleményezését. 1. Részletes megjegyzések A. Terület-felhasználás Korábbi javaslataink ellenére nem változott a tervezet terület-felhasználás jellege. Annak ellenére, hogy Göd kertváros kíván maradni, a város még meglevő külterületének jelentős része még beépítésre tervezett. Az általunk nem támogatott lakóterület és túlzott mértékű iparterület-fejlesztést a jelen tervezet tovább viszi. Az intézményi területek fejlesztésének egy része is megkérdőjelezhető. A Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Tervének tervezetében javasolt terület-felhasználások és további javaslatok egybeesnek a GJK szerint is követendő fejlesztési irányokkal és ezért javasoljuk, hogy az ott leírtak figyelembevételével készüljön el a TSZT. A terv 45, 3 %-os belterület aránnyal és 37,2 %-os zöldterület aránnyal számol. A jelenlegi TSZT tervezetben egyik sem teljesül, hiszen a tervezett beépítésekkel a belterület-külterület arány megfordul, és 52 % - 48 %-ra módosul. Az iparterületként tervezett zöldmezős beruházások megvalósulása után a zöldövezet aránya is a javasolt alá csökken. A Bp Agglomeráció TFT-éből: Az agglomeráció ÉK-i szektorának középső zónája ma még nem beépített. A szerkezeti terv itt a két erőteljesen urbanizálódó zóna között - éppen e zónák összenövésének megakadályozására egy erőteljes, széles zöld zónát tervez. Ez a zöldövezet szerves részét képező zóna a településekhez kapcsolódó részein a rekreáció célterülete, tervezi fenti zöld zóna kapcsolatát a Dunával, ezzel biztosítva a 2-es út mentén erőteljesen urbanizálódó (és több helyen összeépülő) térség szükséges tagolását. A terv megakadályozni tervezi a Duna menti területek további beépítését, illetve a zöldterületek más célú felhasználását. Nem látszik a koncepció az egyes terület-felhasználási kategóriák elhelyezésében. Főleg az iparterületek elhelyezkedésére nem adható logikai magyarázat. A város lakosságának száma már ma is meghaladja a rendelkezésre álló infrastruktúra (iskola, orvosi ellátás stb.) kapacitását, minden további terjeszkedés infrastrukturális korlátokba ütközik és az egészséges életmód rovására megy. Ennek ellenére az önfenntartás okán valamint az utóbbi évek terjeszkedési tendenciái eredményeképpen elfogadható mértékű terjeszkedést kénytelenek vagyunk elfogadni. Viszont ebben lakóterület fejlesztésnek nincs helye, a meglévő lakossági létszámra kell tervezni az intézményi fejlesztéseket. További belterületbe vonást csakis a szükséges intézményi területek kialakítása céljából tudjuk elfogadni. A külterületek be nem építendő megmaradó részét zöldövezetbe kell döntően sorolni (erdők, gyepek, tervezett zöldfelületek, mezőgazdasági területek). Kialakítandók azok az erdősávok, ökológiai zöld folyosók, amelyek a meglévő természeti területek összekötésével a természetes élővilág megmaradását szolgálhatják. A tervezés során figyelembe kell venni a csatlakozó községek hasonló adottságú területeit, tervezett beépítéseit is. A meglévő és tervezett iparterületek köré véderdőket, véderdő-sávokat kell tervezni. A zöld területek további jelentős csökkenése nem fogadható el egy kertvárosban!

3 B. Lakóterületek Teljes mértékben elutasítjuk azt a tervezett terület-felhasználási elképzelést, amely a jelenleg megkezdett lakóterület-fejlesztések mellett még további lakóterületek, lakóparkok kialakítását tervezi. Belterületbe vonást csak intézményi terület kialakítása érdekében tartunk elfogadhatónak. A GJK teljes lakóterület-fejlesztési moratóriumot kíván elérni. A felvázolt fejlesztési irányt azért sem tartjuk elfogadhatónak, mivel a korábbi koncepció változatokban hivatkozás van arra, hogy lakótelkekből túlkínálat van és, hogy a bevándorlás-kivándorlás lassan egyensúlyba kerül a régióban. (Ezt támasztják alá a tapasztalatok is és híven tükrözi az Oázis és a sződligeti lakóparkok lassú beépülésének üteme is.) Ennek ellenére alapvető koncepcionális javaslatként további lakóterület fejlesztéseket javasol a terv. Ez a megoldás egyértelműen azt tükrözi számunkra, hogy a terv igazából nem tudott hatékony javaslatot adni a város jelenlegi pozíciójának megváltoztatására. A közösségi területek/terek fejlesztése igen fontos a lakosság identitástudatának alakulása szempontjából, ezért prioritást kell élvezniük a fejlesztések során. Álljanak a városfejlesztés homlokterében. Ezzel ellentétben a tervben a közterek nem különülnek el a lakóterületektől, így a környező terület beépítésének megfelelően beépíthetőek (Bozóky tér, Kossuth tér, Petőfi tér, a fenyves erdő-folt a golfpálya mellett (Felsőgöd), strandok területe (Alsó- és Felsőgöd). C. Intézményi területek Az intézményi területek kialakítására szükség van. A tervezetben szereplő intézményi területek túlzott terület-felhasználást céloznak meg. A településközpontok, fő utcák kialakítása elfogadható javaslat, de a kivitelezésére nem látjuk a megoldás lehetőségét a meglévő nem szerencsés - városszerkezet miatt. A fő utcák környéke már jelenleg is sűrűn beépített terület, rengeteg tulajdonossal, így központi, önkormányzati fejlesztéseket itt megvalósítani szinte lehetetlen. Egy valódi városközpont felépítését - a legfontosabb intézmények központi elhelyezését - támogatjuk. Sajnos a még beépítetlen területek egyike sem - így a javasolt terület sem - alkalmas valójában erre a célra. Azért kell ezt a - nem szerencsés - új központot kialakítani, mert a korábbi tervek intézményfejlesztésre szánt területeit lakó-, és iparterületként hasznosították. D. Kereskedelmi-szolgáltató területek A belső elrendezést több alközpontban képzeli el a koncepció. Átgondolandó egy olyan diffúz hálós megoldás is, ahol a szolgáltatások a megfelelő elrendezésben az egyes lakóterületek közelében állnak rendelkezésre. A központ nagyrészt azokat szolgálja majd csak ki, akik a közvetlen közelében laknak, vagy hatalmas autóforgalmat fog generálni az adott körzetekben. E. Ipari-gazdasági területek Az iparterület fejlesztés mértékét még mindig túlzottan magasnak tartjuk, annak ellenére, hogy itt is megfigyelhető csökkenés a korábbi tervezetek, illetve a korábbi ÁRT módosításai során kialakított iparterület fejlesztések arányához képest. Gyakorlatilag abban az esetben, ha ez az arány megmarad, már kertvárosról nem beszélhetünk! Ez ellen a tervrész ellen a város jellegének megőrzése, és életkörülményeink gyökeres megváltoztatása miatt határozottan tiltakozunk! Teljesen elhibázott koncepciónak tartjuk a 2/A területen túli óriási ipari-gazdasági terület betervezését. Sem nagyságában, sem elhelyezkedésében nem szerencsés a terület kijelölése. Egyrészt községhatáron, másrészt egy értékes, nagykiterjedésű zöld felület (hozzá számítva természetesen a szomszédos községek külterületeit is) közepében került kialakításra. Semmilyen racionális várostervezési szempont nem indokolja a kialakítását. Inkább gátolni fogja a szomszédos községekkel való együttműködés lehetőségét. A vállalkozási (ipari) területek fejlesztését még kisebb kiterjedésben is - csak korlátozásokkal tudjuk elfogadni. Meg kell találni azokat a speciális vállalkozási lehetőségeket, amelyek kis területigény mellett - nem termelő és nem összeszerelő ipar abszolút környezetkímélő módon járulnak hozzá a város kibontakozásához. Turisztikai (lovas turizmus, termálfürdő-turizmus, kulturális turizmus) és

4 lágy ipar. Semmiféle termelő ipart nem szabad a város területére beengedni; valóban csak "lágy", végszerelő ipar engedhető be. Kifejezetten támogatnánk például informatikai, távképzési, távmunkával dolgozó vállalkozások városunkba csábítását. Konkrétan, előre meg kell határozni, hogy milyen típusú vállalkozások engedhetők be a vállalkozói zónákba. A külterületek védelme értelmében szigorúan szabályozni kell az új vállalkozói zóna kiterjedését. Az újonnan kijelölt ipari- szolgáltató területekkel kapcsolatban képviselőtestületi határozatba kell foglalni, hogy oda a városban jelenleg lakóövezetben már működő szolgáltatásoknak, ipari tevékenységeknek ki kell települni. F. Különleges területek A termálközpont fejlesztése valóban fontos, de nem értünk egyet azzal, amennyiben csak élményfürdő kialakításával képzeli el a terv a fejlesztést. Gyakorlatilag minden város és község - ahol termálvíz van - ezzel próbálkozott. Erős a konkurencia Budapesten és vidéken is. Olyan fejlesztést tudunk támogatni, ami a város lakosságának igényeit is kielégíti és nem csak az idegenforgalomra épít. Itt sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy rangos sportesemények befogadására és a lakosság vízisport igényeinek kiszolgálására alkalmas úszómedence álljon rendelkezésre, amely egyben a város közösségét is szolgálja. G. Mezőgazdasági területek A mezőgazdasági terület csökkenése jelentős részben arányos a belterület és az iparterület növeléssel. Meg kell találni a mezőgazdasági területek olyan természetkímélő és/vagy turisztikai célú hasznosítását, amelyek lehetővé teszik, hogy a föld tulajdonosai arányos bevételekre tegyenek szert, mindamellett, hogy a város külterületén zöld felületek nem csökkennek. E hasznosítás hiányában a mezőgazdasági területek csak az elkövetkezendő tervezések potenciális belterületeiként továbbra is a beépítés veszélyével néznek szembe. H. Erdőterületek A meglévő erdőterületek és a tervezett erdők mellett kialakítandók azok az erdősávok, ökológiai (zöld) folyosók, amelyek a meglévő természeti területek, védett természeti területek összekötésével a természetes élővilág megmaradását szolgálhatják. A tervezés során figyelembe kell venni a csatlakozó községek hasonló adottságú területeit, tervezett beépítéseit is. A meglévő és tervezett iparterületek köré mindenhol és lehetőség szerint a belterületek határára - véderdőket, véderdő-sávokat kell tervezni. Ugyan így célszerű a mezőgazdasági táblák széleiről kipusztított mezővédő erdősávok visszatelepítése is. A telepítések során előnyben kell részesíteni a táj karakterét megőrző őshonos fafajokat, illetve azok elegyes állományait. I. Közparkok A jelenlegi belterületen belül közparkok közé kell még besorolni a következőket: Gödi Parkerdő Szakács-kert és a Duna parti erdők Biológiai Állomás kertje J. Építészeti értékvédelem Ki kell jelölni és rendeletben megjeleníteni a helyi védelemre érdemes épületeket, építményeket. Fel kell mérni a város területén található egyedi tájértékeket, melynek listája a TSZT részét képezi. K. Természeti-táji értékvédelem

5 A már védetté nyilvánított természeti területeket egyértelműen fel kell tüntetni a térképeken. A védett területekre vonatkozó megfelelő korlátozásokat érvényesíteni kell a tervben (Gödi Láprét (Golfpálya), Gödi Kékperjés Láprét, Gödi Sziget és Dunaág, FVM Üdülő kertje). A Gödi Láprét, a Gödi Sziget és Dunaág ezek közül országos természetvédelmi oltalmat élvez!! A golf-pálya csak, mint sport terület szerepel, a tervben és nincs figyelembe véve azt, hogy a terület jelentős része országos védelem alatt álló természetvédelmi terület, mely a legértékesebb védett természeti területe a városnak!! Szintén országos védelmet élveznek védőzónájukkal együtt - a források, melyek jelentős számban vannak a város dunaparti részén. Az erre vonatkozó korlátozásokat a tervben és fejlesztések során figyelembe kell venni. A természetvédelmi területeknek növekedni kell, a természetvédelmi oltalomra érdemes természeti területek védetté nyilvánításával. Mivel nem sok ilyen értékkel rendelkezik a város, a meglévőket mindenképpen természetvédelmi oltalom alá kell helyezni. A tervben védelemre tervezett területként javasoljuk szerepeltetni a következő értékes természeti területeket: Szakács-kert, ELTE Biológiai Állomás (Dunakutató) kertje, Nemeskéri parkerdő. A védetté nyilvánításhoz szükséges dokumentáció és a részletes indoklás mindhárom védelem re javasolt terület esetében rendelkezésre áll! L. Közlekedésfejlesztés A tervben megfogalmazott célok egyik kulcskérdése a közlekedés. A központok minőségének javítása, és a kertvárosi jelleg erősítése csak úgy képzelhető el, ha minimalizáljuk az átmenő forgalmat (régi 2-es út visszaépítése, lassítása, valamint a terhelt belső utak tehermentesítése). Ennek érdekében nem értünk egyet a régi 2-es út és a 2/A út település belterületén belül tervezett összekötéseivel. Az átkötéseket a város belterületén kívül attól északra illetve délre javasoljuk megoldani. A belterületre bevezető utak csak közvetlenül a város elérését illetve abból legrövidebb úton történő eltávozást szolgálhatják, lecsökkentve a belső forgalmat. Ennek megfelelően kell kialakítani őket, megnehezítve az átmenő gépjármű forgalom számára történő felhasználásukat. A belső útkialakítást úgy kell módosítani, hogy a település gyalog és kerékpárral is átjárható legyen (a városközpontok gyorsan és biztonságosan elérhetők) főutak biztonságosan keresztezhetők (gyalogátkelők) legyenek; a főutak szabályozási szélességében járdák, és kerékpárutak kerüljenek kialakításra. Az úthálózatnak a belső tömegközlekedés kialakíthatóságát is szolgálnia kell. A közlekedés fejlesztésével kapcsolatosan nem értünk egyet az Ady E. út forgalmának két párhuzamos útra történő átterelésével (Lenkey utca, Terv utca). Mindkét út alkalmatlan a tervezett forgalom lebonyolítására. Ezzel csak azt érjük el, hogy még két utca lehetetlenedik el Gödön. A Lenkey utca gyűjtőútként való kialakítása is megkérdőjelezhető, hiszen közvetlenül az Ady E. út mellett van. Kiépítését csak forgalomcsillapítás egyidejű alkalmazásával tartjuk elképzelhetőnek. Szükségesnek tartjuk, hogy a Csomádra átvezető út terve szerepeljen a tervezetben. Nem szól a terv egy igen jelentős területről, a regionális közlekedés és budapesti ingázás feltételeinek javításáról. Ha végül a település az önellátás"-ra szavaz, akkor is évekig fennmarad még az a helyzet, hogy a munkahelyek %-a Budapesten van. M. Egyéb javaslatok A turizmussal kapcsolatosan nem elégséges a kereskedelmi szálláshelyek növelése és az egyéb területekre irányuló turizmus hátterének megteremtése. Saját turisztikai attrakciókat is ki kell fejleszteni (kulturális események, fesztiválok, sportesemények, falusi turizmus stb.). A Göd fő vonzerejének számító Duna-partnak, a Kiságnak és a Szigetnek nagyobb hangsúlyt kell adni a tervben. A terv nagy léptékekben csak a Dunapartot akarja rekreációs célokra használni. Ezt a területet eddig is erre használták a gödiek, itt csak véglegesíteni kell az állapotot. A Gödi Parkerdő, a város külterületén található erdők és a tervezett zöldövezetek hasonló célokat szolgálhatnak. Az iparterületek elhelyezésénél figyelemmel kell lenni e rekreációs zónák védelmére is.

6 - 0 - A Göd Jövője Klub az alább kiemelt szempontok, javaslatok figyelembe vétele nélkül jelenlegi formájában nem ért egyet a tervezettel, és nem javasolja Göd Város Önkormányzata részére a Településszerkezeti Terv elfogadását: A terület-felhasználás újragondolása a belterület-külterület arány, az új lakóterületek létesítése, az iparterületek kiterjedése és elhelyezkedése, valamint a belterületi intézményi területek kiterjedése és elhelyezkedése tekintetében. A Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Tervének tervezetében szereplő területarányokhoz igazodó terület-felhasználás kialakítása. A tervben szereplő terület-felhasználás szakmai szempontú, részletes indoklása. A Gödhöz csatlakozó és a jövőben csatlakozó településrészek figyelembe vétele a tervezés során. A terv részét nem képező, de annak kialakítását döntő mértékben befolyásoló térségi, kistérségi, régiós fejlesztésekhez történő kapcsolódás, a környező településekkel történő együttműködés tervezete, koncepciója; a térség jövőképe és abban Göd szerepének kialakítása. A lakosság identitástudatát és a városi lakosság önszerveződését segítő közösségi terek és létesítmények kialakítása, elhelyezése. A főutca program gyakorlati megvalósítási szempontjainak és lehetőségének ismertetése. A külterületek, zöldövezetbe sorolt területek, mezőgazdasági és erdőterületek hasznosításának, felhasználásának jövőképe, koncepciója (ne a későbbi tervek potenciális belterületeinek szerepét töltsék be). Az ipari-gazdasági területek hasznosítása során a városban telepítendő vállalkozások körének meghatározása. Annak az átfogó koncepciónak az ismertetése, amely meghatározza azt, hogy a területek értékesítésének befejezése után milyen forrásokból kívánja a város fenntartani magát és a tervezett fejlesztéseket elvégezni. A már meglévő védett természeti területeken található természeti értékek megőrzésének koncepciója, a legértékesebb természeti területek helyi védelem alá helyezése. A közlekedésfejlesztés átgondolása és a lakossági javaslatokat és a város hosszú távú érdekeit figyelembe vevő kialakítása. Szerepeljen a tervben a részletes szabályozási terv készítésére kötelezett területek listája és az általunk javasolt területek szerepeljenek ebben a listában. Bocsássák rendelkezésünkre a szakhatósági állásfoglalásokat, illetve a szakhatósági állásfoglalások beépítése után módosult tervváltozatot. Mivel a terv Göd város lakosságának hosszú távú jövőjét határozza meg, a felmerülő lakossági problémafelvetések és javaslatok megvitatására, valamint a jelenlegi tervezetben foglalt tervezési irányelvek és megoldások önkormányzati és tervezői indoklása érdekében - a tervezési részletek megvitatására is kiterjedő lakossági egyeztető fórumot kell tartani. Göd, január 17.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához T elj es eljár ás Előzetes tájékoztatási dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt. 2016. KÜLZETLAP

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Hajdúnánás Város Településrendezési tervének 2016. évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy: Településszerkezeti Terv felülvizsgálata

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

#87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST

#87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST #87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST koncepció / stratégia gazdasági ütemezés fejlesztési csoport zöldfelületek fejlesztése / autómentes terület árvízvédelem színesedő funkciók építészeti

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben