FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN"

Átírás

1 ELEMZÉSEK FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN Nyugat-Dunántúl felkészülése az európai uniós csatlakozásra; az együttműködés eredményei Magyarország Európai Unióba történő integrálódásának fontos szakasza volt a regionalizmus eszméjének meghonosítása. Ennek sajátos formáját képezi az országhatáron átnyúló kapcsolatrendszerek kialakulása és elmélyülése. Határ menti európai uniós együttműködési programok és eredmények Az Európai Közösségek Tanácsa 1989 decemberében indította el PHARE-programját. A Phare feladata a rendszerváltó közép-európai országokban a csatlakozásra való felkészülés elősegítése, a piacgazdaság és modernizáció támogatása. Magyarország és az Európai Unió Bizottsága 1990 őszén kötötte meg a Phare-program felhasználásáról szóló úgynevezett keretmegállapodást, ami a támogatás odaítélésének és felhasználásának feltételeit, körülményeit szabályozta, és a csatlakozásra való eredményes felkészülést segítette. Az évek során sokféle Phare-program indult, attól függően, hogy milyen területet érintettek. A határ menti térségek együttműködésének támogatására jött létre a Phare Credo és a Phare CBC-program. Az ország és különösen a nyugat-dunántúli régió számára az utóbbi jelentősége a nagyobb (a Phare Credo az osztrák magyar határt nem érintette). A Phare CBC-projektek tükörprogramokként működnek az európai uniós tagállamok országhatárok menti térségei számára létrehozott INTERREG-programokkal, amelyek szintén a határrégiók gazdasági-társadalmi lemaradásának kiegyenlítésére, a határon átnyúló együttműködések koordinálására szolgálnak. Az országban a jelenleg érvényben lévő Phare CBC-program az uniós csatlakozás után az érvényes INTERREG-szabályozásnak megfelelően működik tovább. További EU-s pénzalapok segítik még a magyar határ menti térségek fejlődését. A LACE-program pénzügyi eszközökkel támogatja a határrégiókat, az ISPA- és a SA- PARD-alapok pedig 2000-től a területfejlesztést szolgálják. Az előbbi program a csatlakozó országokban a jelentősebb közlekedési és környezetvédelmi fejlesztéseket segíti, míg a határ menti régiókban ezeket a programokat Phare CBC-források támogatják. A SAPARD a mezőgazdaság és a vidék fejlesztéséhez járul hozzá. A Phare CBC-támogatást az országban elsőként Ausztria évi európai uniós taggá válása után a nyugat-dunántúli régió vehette igénybe. Kezdettől sikerült olyan fejlesztési programokat meghatározni, melyek elsősorban a régió gazdaságának fejlődését, élénkítését tették lehetővé, s a kialakult határon túli

2 NYUGAT-DUNÁNTÚL FELKÉSZÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSRA 253 együttműködés révén ez a gazdaság bekapcsolódhatott a nyugat vérkeringésébe, mintegy megkönnyítve az uniós csatlakozás utáni nehézségek leküzdését. Az együttműködés élénkülése nemcsak a gazdasági életben, hanem a társadalom szinte minden területén mutatkozott. Mindamellett gyakorlati haszna is van a projekteknek, többek között a pályázati rendszer működési logikájának megismerése és az, hogy a pályázatkészítés elsajátítása a határ menti térség szereplőit időben felkészíti az elkövetkezendő időkre, az Európai Unió egyéb támogatási formáinak megszerzésére. A Phare-CBC úgynevezett határ menti együttműködési projekteket a Phareországprogramtól elkülönítve kezelik. Öt fejlesztési irányra koncentrálnak: 1. regionális tervezés, 2. közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztés, 3. gazdaság- és turizmusfejlesztés, 4. humánerőforrás-fejlesztés, 5. környezet- és természetvédelem. Az osztrák magyar határ menti Phare CBC-projektek a nyugat-dunántúli régióban valósulnak meg. A kedvezményezett térségben a meghirdetett projekteket, illetve a támogatásokat pályázat útján lehet megnyerni. A pályáztatás rendszere szerint a projektalapokat két éves időhátralékban írják ki. Jelenleg a évi alapokra lehet pályázni, a korábbi évek ebből a szempontból már lezártnak tekinthetők. Kivételt képez az 1998-as év, ekkor nem állt rendelkezésre Phare CBC támogatási alap. Eleinte a Phare CBC-program csak az osztrák magyar együttműködésről szólt, néhány évvel később indult a román magyar, a szlovák magyar és a szlovén magyar határ menti együttműködési program, majd két hármashatár menti program is. A támogatás nagysága mindvégig a nyugat-dunántúli régióban volt a legnagyobb, és a határ menti együttműködés is itt volt a legvirágzóbb és a legtöbb ágazatot érintő. Az eddig kiírt és megnyert projektek két nagy csoportba sorolhatók, az úgynevezett nagy és kis projektekre. A két típus mintegy kiegészíti egymást, a nagy projektek általában a nagyobb volumenű fejlesztéseket, míg a kis programalapok elsősorban a kisebb beruházást igénylő célkitűzéseket támogatják. Az előbbiek száma általában kevesebb, de a támogatási keret a célkitűzések megvalósításához lényegesen nagyobb összegű. A Phare CBC nagy programok között a nagy projektek relatív többsége közel háromtizede a közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztést támogatta, de jelentős számban fordultak elő a környezet- és természetvédelem, valamint a gazdaságfejlesztés területén is. Legnagyobb támogatási keretet szintén a közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztésekhez ezen belül is főként a közlekedésfejlesztéshez nyújtottak, éves szinten átlagban közel 4 millió eurót. Jelentős összegek jutottak éves átlagban több mint 2 millió euró a természet- és környezetvédelemre és a gazdaságfejlesztő projektekre is. A nagy projektek között a turisztikai és a humánerőforrás-fejlesztésiek kevésbé jellemzőek, ugyanakkor a kis projektek között ezek száma és aránya a legnagyobb (1. ábra).

3 254 FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN A Phare CBC együttműködési programok megoszlása projekttípusok szerint, Nagy projektek Kis projektek 1. ábra 29,7% 4,1% 18,9% 11,4% 6,5% 19,6% 16,2% 35,1% 20,3% 10,8% 27,3% regionális tervezés turisztikafejlesztés környezet- és természetvédelem közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztés gazdaságfejlesztés humánerőforrás-fejlesztés környezetvédelem Az ország EU-s előcsatlakozási időszakában különösen az közötti években a nyugat-dunántúli régió sikeresen használta ki az EU által nyújtott lehetőségeket, az úgynevezett előcsatlakozási alapok közül a határ menti együttműködési programokat. Azzal, hogy a szomszédos Ausztria uniós tagállam lett, a Phare CBC-projektek révén a nyugat-dunántúli régió jelentős támogatási összegeket kapott, olyan előnyökhöz jutott, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az ország második legfejlettebb régiója maradjon. A támogatás elsősorban Ausztria keleti határ menti tartománya, Burgenland és a nyugatdunántúli megyék (Győr-Moson-Sopron, Vas, és Zala) kapcsolatainak szélesítésére, a gazdasági együttműködés feltételeinek javítására és a helyi infrastruktúra fejlesztésére szolgál. A támogatott célok között szerepel még a szociális és egészségügyi rendszerek fejlesztése is. A nagy projektek típus szerinti összetételéből arra lehet következtetni, hogy Nyugat- Dunántúlon a közlekedés területén volt a legnagyobb lemaradás. A közlekedési projektekből közvetetten kiolvasható, hogy hiányoznak a korszerű és jó minőségű fő- és mellékutak, a városokon átmenő forgalom csökkentését segítő elkerülő utak, a turisztikai célt szolgáló kerékpárutak, és nincsenek szállítóterminálok. Nem volt elegendő pénz a már meglévő közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, de még a felújítására sem. Ehhez nyújtottak és nyújtanak nagy segítséget az európai uniós projektek és támogatások, melyek nélkül ezek a jelentős beruházások soha nem, vagy csak nagy időhátránnyal valósultak volna meg.

4 NYUGAT-DUNÁNTÚL FELKÉSZÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSRA 255 Közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés, (Phare CBC nagy projektek) 2. ábra A hatékony és a jövőben megtérülő környezet- és természetvédelemhez szintén sok forrás szükséges. Az Európai Unió különösen nagy figyelmet fordít e két ágazat fejlesztésére és határokon átnyúló hatásaik miatt is jelentős mértékben támogatja az ilyen típusú programokat. Uniós segítséggel épült meg többek között a veszélyeshulladék-lerakó Nagykanizsán, a regionális hulladéklerakó Zalaegerszegen, a kommunálishulladék-lerakó Kőszegen, a légszennyezettség-vizsgáló állomás Szombathelyen, továbbá szennyvízcsatorna-hálózat Őriszentpéteren a natúrparkhoz kapcsolódva és a Szentgotthárd környéki településeken. Uniós közreműködéssel alakítottak ki, illetve fejlesztettek néhány natúrparkot is (3. ábra). Közvetlen gazdaságfejlesztő hatása az ipari parkoknak, az innovációs és technológiaközpontoknak, a vállalkozási zónának, a kereskedelmi központoknak van. Szép számmal jöttek létre ilyenek a Phare-projektek segítségével. A gazdaságfejlesztő programok közül különösen sok köthető Győrhöz, ilyen célú programok hathatós segítségével készült el az Innovációs és Technológia-központ az ipari park területén, a Kereskedelmi Központ, valamint a Győri Oktató és Szolgáltató Központ. A gazdaság fejlődését elősegítő további jelentős fejlesztések valósultak meg a Szentgotthárd heiligenkreuzi ipari parkhoz kötődően, valamint Szombathelyen az innovációs zóna, Sopronban a vállalkozási zóna és innovációs központ, illetve Lentiben az inkubátorház kialakításával. Ez utóbbi program térségi hiány pótlására szerveződött, a gazda-

5 256 FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN sági nehézségekkel küzdő határ menti településen a kezdő kis- és középvállalkozások számára kedvező működési feltételek biztosításához (4. ábra). Környezet- és természetvédelem, (Phare CBC nagy projektek) 3. ábra A turisztikai nagy projektek zömmel határ menti településekhez, illetve egyéb turisztikai vonzerőhöz (például Duna, Fertő tó, termálfürdő) köthető kerékpárutak kiépítését célozták (5. ábra). A humánerőforrás-fejlesztési nagy projektek között jelentős szerepe van a munkaügyi együttműködést elősegítő programoknak, a különböző oktatási és képzési projekteknek, mint például a szociálökológiai menedzserképzés, a CERNET Nemzetközi középiskolai program, a vállalati adminisztrátorok középfokú képzési együttműködése, pályaorientációs trénerek közös képzése stb. (6. ábra). A csatlakozás évéhez közeledve a nagy projektek száma csökkent, ugyanakkor az egy-egy célra kiírt támogatási összeg növekedett ben egy nagy projektre átlagosan 2,3 millió euró támogatás jutott, míg 7 évvel korábban 261,5 ezer euró. A kis projektek száma szintén egyre kevesebb, támogatottságuk 1997-et kivéve alig változott ben kiugróan nőtt, majd 2001-ben visszaesett. Ekkor az egy-egy kis projektre jutó keretösszeg átlagosan 38,5 ezer euró volt (1. táblázat).

6 NYUGAT-DUNÁNTÚL FELKÉSZÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSRA 257 Gazdaságfejlesztés, (Phare CBC nagy projektek) 4.ábra Turizmusfejlesztés, (Phare CBC nagy projektek) 5. ábra

7 258 FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN Humánerőforrás-fejlesztés, (Phare CBC nagy projektek) 6. ábra A Phare CB-projektek száma és a támogatás nagysága a nyugat-dunántúli régióban az osztrák magyar határszakaszon * 1. táblázat Év A nagy projektek száma A kis projektek A nagy projektekhez A kis projektekhez nyújtott támogatások összege 1000 euró Egy nagy projekthez Egy kis projekthez nyújtott átlagos támogatás ,5 449,3 261,5 8, ,9 450,0 485,8 10, ,8 300,0 749,3 6, ,0 490, ,3 12, , , ,0 92, ,0 924, ,0 38,5 * Forrás: VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-dunántúli Területi Képviselet. Az uniós tagságra való felkészülés intenzitása nem volt egyforma a régió megyéiben. Győr-Moson-Sopron és Vas megyében közel azonos számú nagy projekt valósult meg, Zalában lényegesen kevesebb. A kis projektek közül viszont Vas megye területéhez kötődött a legtöbb az elmúlt 7 év alatt. Azonban mindhárom megyében évenként jelentős különbséggel valósultak meg a kis és a nagy projektek.

8 NYUGAT-DUNÁNTÚL FELKÉSZÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSRA 259 Győr-Moson-Sopron megyében 7 év alatt 32 nagy projekt támogatását nyerték el a pályázók. Közülük a közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztő, a gazdaság- és a turizmusfejlesztő programok egyaránt nagy arányban, egyenként 25%-kal szerepeltek. Környezet- és természetvédelemről szóló program a 7 év alatt mindössze egy volt, 1995-ben. Kimagasló összegű támogatást kapott néhány olyan program a megyében, mint például a Ro Ro-kikötő Győr Gönyű-projekt, melynek megvalósulásával lehetővé vált a korszerű, közúti és vasúti szállítással kombinált vízi úton történő áruszállítás. A megépült Ro Ro-terminál a kapcsolódó létesítményekkel elsődlegesen a közlekedési infrastruktúrát fejlesztette a Nyugat-Dunántúlon, másodlagosan erősítette a közlekedési, szállítási kapcsolatokat a Duna menti országokkal, és nem utolsó sorban kedvezően hatott a térség munkaerő-helyzetére. Támogatottságát tekintve kitűnik még a Soproni Innovációs Központ kialakítását célzó projekt, amelynek jelentős gazdaságfejlesztő hatása várható. Volumenében és várható hatását tekintve legnagyobb jelentőségű a Győr Pér repülőtérprojekt volt, amely két ütemben valósult meg júniusára megépült Péren a regionális nemzetközi repülőtér, amely Nyugat-Magyarország kereskedelmének, üzleti életének és idegenforgalmának katalizátoraként fog működni. A péri repülőtér 1450x30 m-es beton felszállópályájával, a hozzá tartozó műszaki infrastruktúrával és számos kapcsolódó létesítményével, megfelelő személyzettel szinte egész nap képes fogadni és indítani a regionális forgalomban használatos személy- és teherszállító repülőgépeket. A reptér sikeréhez döntő mértékben járult hozzá az uniós Phare CBC mintegy 2,4 millió eurós támogatása. A péri repülőtér az ország európai uniós csatlakozása után válhat igazán az európai légi közlekedés részévé, ettől az időponttól ugyanis több légitársaság menetrendszerű és charterjáratainak indítását tervezi e helyről. Ez a fejlesztés kedvező feltételeket biztosít a vállalkozói tőke és a munkaerő szabad áramlásának, és ezek által a nyugat-dunántúli régió, illetve Győr-Moson-Sopron megye az eddigieknél is kedveltebb befektetési színhellyé válik. Vas megyében 7 év alatt összesen 30 nagy projektet indítottak el. Egyedül a regionális tervezés ágazatban nem volt nagy projekt. Két kiemelkedő jelentőségű, több fázisban megvalósuló fejlesztéshez nyújtott jelentős támogatást a Phare CBC-program. A Szentgotthárdi ipari park kialakítását és határ menti összeköttetését a Heilikenkreuzi ipari parkkal összesen 4,4 millió euróval, a 89. számú főút új nyomvonalának kiépítését Szombathely és az osztrák határ között 2,5 millió euróval támogatta. Ez utóbbi projektnél első lépcsőben a főút Bucsu Schachendorf magyar osztrák határátkelő-szakaszát és a számú út Bucsu Bozsok közötti 2,2 km hosszú útszakaszt építették meg. A Phare CBC a beruházás várható költségeihez közel 60%-os támogatást nyújt. Az útszakasz elkészültével csökken az országhatár, az osztrák A2 autópálya és Szombathely elérési ideje, ezáltal javul az együttműködés, élénkül a gazdasági kapcsolat Ausztriával. Zalában 1995 óta 12 nagy program indult el Phare CBC-támogatással, 37,5%-kal kevesebb, mint Győr megyében. Támogatottságuk azonban viszonylag magasabb volt, mivel többnyire különösen nagy költségvonzatú projekteket indítottak el egyrészt a közlekedés, másrészt a környezetvédelem területén. Zala megyének 2001-ben nem volt Phare CBC nagyprojekt-pályázata, az előző években is csak egy-egy nagy program valósult meg, melyek közül beruházási értéke és támogatottsága miatt kiemelkedik a

9 260 FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN több fázisban készülő 74. számú út Zalaegerszeget elkerülő szakaszának a megépítése. Ehhez a Phare 1996-ban 165 ezer euróval, 1997-ben 1,3 millió euróval, az 1999-es programban pedig 1,5 millió euróval járult hozzá. A munkálatok során számos kapcsolódó műszaki létesítmény is megépült, két nagy és több kisebb híd, a vasút felett közúti felüljáró, a gyalogosoknak és kerékpárosoknak aluljáró, a vadátjárás biztosítására és az árvizek levezetésére átereszek. Az elkerülő út megépítésével jelentősen csökkent a megyeszékhelyen áthaladó forgalom, javult a közlekedés biztonsága, a levegő tisztasága, és mérséklődött a zajterhelés a városközpontban. A nagy fejlesztő programok közül a legnagyobb összegű támogatásban magas költségvonzatuk miatt a közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztési projektek részesültek. Legkisebb volt a ráfordítás a regionális tervezés, illetve fejlesztés típusú projektek esetében. Ide tartoznak a területfejlesztési programok, térségfejlesztési stratégiák stb. A régióban között a közlekedés és infrastruktúra, 2000-ben, 2001-ben a környezetés természetvédelem fejlesztésére fizették ki a legnagyobb támogatást. 2. táblázat A Phare CBC nagy projektek támogatásai fejlesztési típusonként a nyugat-dunántúli régióban az osztrák magyar határszakaszon * (ezer euró) Év Regionális Környezet- és Közlekedés- és Humán- fejlesztés, Gazdaság- Turizmus- természetvédelem infrastruktúra- erőforrás- tervezés fejlesztés A kifizetett támogatások összege ,0 1770,0 1272,0 1230,0 459,5 721, ,0 3117,7 1950,2 2169,4 476,0 2429, ,0 5489,1 5455,7 277,0 600,0 1565, ,0 1450, , ,0 3800, ,0 2500,0 4000,0 Egy projektre jutó támogatás ,0 295,0 318,0 410,0 153,2 180, ,0 779,4 487,6 309,9 238,0 809, ,0 1097,8 1091,1 277,0 300,0 391, ,0 1450, , ,0 1900, ,0 2500,0 2000,0 * Forrás: VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-dunántúli Területi Képviselet. A régió megyéi közül a támogatott években a nagy programok uniós kerete Vas megyében volt a legnagyobb, összesen 24,7 millió eurót használtak fel különböző fejlesztésekre. Valamivel kevesebb, 20,7 millió euró támogatás jutott Győr-Moson-Sopron megyének, Zala megye pedig mindössze 10,2 millió euró Phare-támogatást nyert a különböző fejlesztési programok megvalósítására. Győr-Moson-Sopron megyében a közlekedés- és gazdaságfejlesztésre, Vas megyében a közlekedésfejlesztésre és a környezetvédelemre fordítottak kiemelkedően sokat, míg Zalában leginkább a közlekedési projektek támogatásaira. Szembetűnő, hogy a régió északi megyéjében környezetvédelmi nagy

10 NYUGAT-DUNÁNTÚL FELKÉSZÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSRA 261 projekt csupán 1995-ben volt, melynek támogatottsága sem volt jelentős. Nem maradtak el azonban itt sem a környezet- és természetvédelmi beruházások, a nagy programok helyett számos kis projekttel valósították meg az ilyen célkitűzéseket. További érdekesség, hogy Vas és Zala megyében nem volt regionális tervezési projekt, emellett Zala nagyobb volumenű humánerőforrás-fejlesztési támogatást sem vett igénybe. Ehelyett az ilyen típusú fejlesztésekhez a Phare CBC kisprojekt-alapokat használta fel. A Phare CBC kis projektek A nyugat-dunántúli régióban az osztrák magyar határszakaszon között 245 kis projekt valósult meg, 3,3-szer több, mint nagy projekt. Támogatottságuk megközelítette a 6 millió eurót, ami a nagy programok keretösszegének alig több mint a tizedét tette ki. A legtöbb kis projekt az első évben realizálódott, később számuk egyre csökkent, végül 2001-ben 56%-kal kevesebb programmal pályáztak, mint 7 évvel korábban. Általános jellemzőjük, hogy legnagyobb hányaduk a hat év átlagában a humánerőforrás- és a turisztikai fejlesztéseket támogatta. Évenként vizsgálva a Phare CBC kis projekteket, 1995-ben közel 50%-ban humánerőforrás-fejlesztést segítő projektek voltak, 1996-ban az előbbiek nagy száma mellett a turisztikai programok is gyakoribbá váltak, majd 1997-ben és 2000-ben is a legtöbb pályázat a turisztika fejlesztése érdekében valósult meg. Év A Phare CBC kis projektek támogatásai fejlesztési típusonként a nyugat-dunántúli régióban az osztrák magyar határszakaszon * Regionális tervezés, fejlesztés Gazdaság- 3. táblázat (ezer euró) Turizmus- Humán- erőforrás- Környezetvédelem fejlesztés A kifizetett támogatások összege ,0 58,2 96,3 205,3 63, ,0 50,0 160,0 170,0 40, ,2 51,3 116,1 63,1 36, ,0 121,0 67,0 144,4 80, ,5 838, ,2 642,0 97, ,2 259,5 247,2 242,1 86,4 Egy projektre jutó támogatás ,7 6,5 12,0 7,9 7, ,0 10,0 10,0 10,0 10, ,1 7,3 7,3 4,2 7, ,3 13,4 7,4 13,1 13, ,5 69,9 128,6 71,3 48, ,6 43,3 41,2 30,3 43,2 * Forrás: VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-dunántúli Területi Képviselet. A kis projektek régión belüli eloszlása sem egyenletes, legnagyobb hányaduk, közel négytizedük Vas megyei program volt, míg a másik két megyében kevesebb, de hason-

11 262 FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN lóan nagy számú projektet zártak le. A típusok szerinti összetételben is eltérés mutatkozott a megyéknél. Győr-Moson-Sopron és Vas megyében a humánerőforrás-fejlesztési programalapok, Zalában viszont a turisztikai vonzerő fokozására irányulók domináltak. A legtöbb pénzt mindhárom megyében a turizmus fejlesztésére nyerték a pályázók. A többi projekthez viszonyított arány alapján különösen Zala megyében magas a turizmus támogatottsága, összegszerűen és projektre vetítve viszont Győr-Moson-Sopronban. A turizmus fejlesztése különösen fontos cél a régióban. Nyugat-Dunántúl tájegységei, települései kiemelkedő idegenforgalmi vonzerővel rendelkeznek, szinten tartásuk és fejlesztésük egyre költségesebb. Ehhez nyújtanak segítséget a kisprojekt-alapok, amelyek a turizmus feltételeinek javítását szolgálták. Elkészült a Fertőrákos Sopron Ágfalva, valamint a Szombathely Kám kerékpárutak tervezése, megvalósították a Felsőcsatári turisztikai gyalogutat. A turizmust fejlesztő kis projektek segítségével a legkülönbözőbb rendezvények, tanfolyamok megszervezése, tanulmányutak, kastélyprogramok, borutak, kiadványok, kistérségi társulások turisztikai fejlesztései váltak lehetővé. A régió néhány határon túlmutató turizmusfejlesztő kis projektje: A XIV XVI. Zala menti napok rendezvénysorozat megszervezése, lebonyolítása, Zalalövő; Mura menti települések turisztikai felmérése, Szepetnek; Velem klimatikus gyógyhellyé nyilvánításának előkészítése; Falusi turizmus, szobakiadás, Keszthely; Idegenforgalmi terv elkészítése, Darnózseli; Celldömölki hőforrások hasznosítása, Celldömölk; Országos turisztikai konferencia, Kőszeg; Turisztikai ajánlóműsor-sorozat a Nyugat-Dunántúl régió és Burgenland helyi televízióiban, Győr; A Kőszegi-hegység határátlépő-pontjainak tájékoztató-rendszere, Kőszeg; Sallafürdő Egészségközpont I. ütem, Zalalövő; Borkultúra határon innen és túl, Oszkó; Az egészségturizmus lehetőségei a Kőszegi-hegységben. A kis projektek között a humánerőforrás-fejlesztési programok a leggyakrabban előfordulók és egyben a legszélesebb skálát alkotók. Zömében határ menti találkozók, közös rendezvények, kooperációs találkozók alkotják ezt a projekttípust, de idetartoznak a munkaerő- és ingázási programok, az oktatási és egészségügyi fejlesztések is. E projektek közvetlen hatást fejtenek ki az ágazati fejődésre és az életminőség javítására, közvetve pedig hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez. A régió néhány kiemelkedő és jelentőségét tekintve határon túlmutató humánerőforrás-kisprojektje: CERNET A, B, C, D Bécsi Európai Középiskola, Győr; Határ menti munkaerő-piaci együttműködés, megyei munkaügyi központok; Osztrák magyar határ menti ingázói egyezmény, megyei munkaügyi központok; Foglalkoztatási paktum Kemenesalján, Celldömölk; Állásrotáció Best Practice foglalkozáspolitikai eszköz elterjesztése a határ menti régióban, Szombathely;

12 NYUGAT-DUNÁNTÚL FELKÉSZÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSRA 263 Határ menti Területfejlesztési Dokumentumtár és Információs Központ, Győr; Felnőttképzési hálózat kialakítása Burgenlandban és a nyugat-dunántúli régióban, Szombathely; Konferenciák: Térségi kézműves-konferencia, Szombathely; Cigány foglalkoztatási konferencia, Zalaegerszeg; Nemzetközi közlekedési nyári egyetem, Győr; Savaria urbanisztikai nyári egyetem, Szombathely; Új lehetőségek a regionális együttműködésben konferencia, Szombathely. A három megyében végrehajtott összes beruházáshoz képest a már megvalósult Phare CBC-fejlesztések ugyan nem képviselnek jelentős súlyt, ennek ellenére egy-egy térség konkrét problémájának megoldásában nagy segítséget jelent az adott projekt megvalósítása. Az így támogatott fejlesztésekhez nyújtott összeg között a nyugatdunántúli megyék összes beruházási értékének mindössze 1,2%-át tette ki. A SAPARD-pályázatok jelentősége és a támogatások eredményei Az Európai Unióhoz csatlakozó országok mezőgazdasági szerkezetátalakítását és vidéki térségeik hátrányainak mérséklését a SAPARD előcsatlakozási alap hivatott segíteni. A szeptember végéig országszerte benyújtott pályázatoknak mintegy harmada, ezen belül a nyugat-dunántúliaknak kissé magasabb hányada nyert támogatást. 7. ábra SAPARD-pályázattal támogatott beruházások egy lakosra jutó bekerülési értéke régiónként támogatási cél szerint, szeptember 30-ig * Termékfeldolgozás és marketing Mezőgazdasági beruházások Vidéki infrastruktúra Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl a) Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Ft * Forrás: a SAPARD Program hivatalos honlapja 2004 márciusában. a) Pest megye lakónépességére vetítve.

13 264 FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN A támogatott beruházások bekerülési 1 értéke a régióban viszonylag alacsony, összefüggésben a gazdaság kedvezőbb helyzetével. A legmagasabb összegű beruházások és támogatások a régióban a vidéki infrastruktúra, országosan viszont a mezőgazdasági termékfeldolgozás fejlesztését szolgálták. Az infrastruktúra-fejlesztés kiemelt támogatása elsősorban az aprófalvas településszerkezettel függ össze, ezért térségünkön kívül Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon jellemző. A SAPARD-pályázatok benyújtása és a támogatások odaítélése 2003 októberétől megélénkült, ezért Nyugat-Dunántúlon az egy lakosra jutó, támogatással megvalósuló beruházások bekerülési értéke a szeptember végi 1700 forintról március elejéig 8400 forintra növekedett. A régióban március elejéig benyújtott pályázatok többsége a mezőgazdasági vállalkozások beruházását, ezen belül legnagyobb számban a gépesítést célozta meg. A régióban benyújtott igényléseknek négytizede nyert támogatást. Ezen belül megyénként is hasonló az arány, a támogatható célok szerint azonban már jelentős a szóródás. A gépvásárlásra és az egyéb gazdasági épületekre beadott pályázatoknak jóval alacsonyabb hányada részesült kedvező elbírálásban, mint a termékfeldolgozás és a marketing, továbbá a vidéki infrastruktúra fejlesztésére benyújtottaké. A Nyugat-Dunántúlon benyújtott SAPARD-pályázatok száma és megoszlása március elejéig * 8. ábra Gépbeszerzés 31% 69% Állattartó-épület 42% 58% Egyéb gazdasági épület 30% 70% támogatott elutasított és elbírálatlan Termékfeldolgozás 57% 43% Vidéki infrastruktúra 46% 54% darab * Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda. A támogatott pályázatok átlagos bekerülési értéke az anyagi-műszaki jelleg szerint igen változó. A pályázatok benyújtói arra törekedtek, hogy az igényelhető maximális mértékű támogatást nyerjék el. A gépvásárlásokra és az infrastrukturális beruházásokra viszonylag kevesebbet, a termékfeldolgozáshoz kapcsolódókra pedig általában többet 1 Bekerülési érték: beszerzési és előállítási érték. Tartalmát lásd a számvitelről szóló törvényben (2003. évi LXXXV. törvény 52. -ának 12. bekezdése).

14 NYUGAT-DUNÁNTÚL FELKÉSZÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSRA 265 fordít egy-egy pályázó. Az infrastruktúra-fejlesztés keretében ugyanis a viszonylag költséges mezőgazdasági útépítésen kívül a mindössze néhány millióból létrehozható informatikai csomópontokra és középületek fűtéskorszerűsítésére is bőven akadt jelentkező (4. táblázat). A mezőgazdasági és halászati termékfeldolgozásra támogatást igénylők egy része tőkeerős nagyvállalat, mely a nagy összegű saját forrását egészíti ki SAPARD-támogatással. Nyugat-Dunántúlon például jelentős, millió forintnyi támogatást kapott a Kaiser Food Kft., a Pannonhalmi Borház Rt. és a Pannontej Rt. 4. táblázat A SAPARD-támogatások főbb jellemzői fejlesztési célonként a Nyugat-Dunántúlon március elejéig * A támogatások igényelhető tényleges egy pályázatra egy lakosra Megnevezés jutó összege mértéke, % 1000 Ft forint Gépbeszerzés 40 39, Állattartó-épület 50 46, Egyéb gazdasági épület 50 45, Termékfeldolgozás és marketing 40 37, Vidéki infrastruktúra 75 73, Összesen.. 47, * Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda. A SAPARD-támogatások egy lakosra jutó összege március elejéig * 9. ábra Állattartási épület Egyéb gazdasági épület Gép Győr-Moson- Sopron Termékfeldolgozás Vidéki infrastruktúra Vas Zala Nyugat-Dunántúl Ft * Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda.

15 266 FEHÉRNÉ BRANDISZ KATALIN KAPOSI LAJOS KRAMARICS TIBORNÉ NOVÁK ZOLTÁN Nyugat-Dunántúl megyéi közül a lakosság számához képest Zalában kapták a SA- PARD-pályázók a legtöbb támogatást. Ezen belül a vidéki infrastruktúra fejlesztésére ítélték oda a bírálók a legnagyobb összeget. A mezőgazdasági vállalkozások beruházásaira a Vas megyei igénylők nyerték a legtöbbet, Győr-Moson-Sopronban pedig a termékfeldolgozás fejlesztésére juttattak kiemelt nagyságú pénzeszközt (9. ábra). A támogatással megvalósuló beruházások bekerülési érték szerinti megoszlása mutatja, hogy a SAPARD előcsatlakozási alap elsősorban a környezet- és egészségvédelmi szempontokat érvényesítő termékfeldolgozás és a hátrányos helyzetű vidéki infrastruktúra felzárkóztatását szolgálta (10. ábra). 10. ábra A SAPARD-támogatások megoszlása a beruházások bekerülési értéke szerint március elejéig * % Vidéki infrastruktúra Termékfeldolgozás és marketing Egyéb gazdasági épület Állattartó-épület 20 Gépbeszerzés 0 Nyugat-Pannóniában régmúltra tekint vissza az osztrák magyar határ két oldalán élők együttműködése. A gazdasági és társadalmi kapcsolatokat azonban először a trianoni határ, majd a II. világháború utáni határzár szelte ketté. A határ menti kapcsolatok újjáélesztése először intézmények között indult meg az 1970-es években. Kormányszinten 1985-ben jött létre a Magyar Osztrák Területrendezési és Tervezési Bizottság, amelynek legfontosabb feladata az együttműködések kialakítása volt. A vasfüggöny leomlását követően a kapcsolatok kiépítése felgyorsult és célirányossá vált ben megalakult a Határ Menti Regionális Tanács, amely javaslatokat fogalmazott meg a határterület fejlesztésével kapcsolatban. A Tanácsnak Burgenland mellett a nyugat- Győr- Moson- Sopron Vas Zala Nyugat- Dunántúl * Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda. Az osztrák magyar határ menti együttműködés szervezeti kerete a West/Nyugat- Pannónia EuRégió

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása J U S Z T I N V A L É R I A S Ó V Á G Ó K R I S Z T I N A VÁTI. Kht. A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása I. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a hazai területfejlesztési

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Zimonyi Nóra: Az előcsatlakozási alapok szerepe Magyarország és Zala megye felkészülésében az Európai Unióhoz történő csatlakozásra

Zimonyi Nóra: Az előcsatlakozási alapok szerepe Magyarország és Zala megye felkészülésében az Európai Unióhoz történő csatlakozásra Zimonyi Nóra: Az előcsatlakozási alapok szerepe Magyarország és Zala megye felkészülésében az Európai Unióhoz történő csatlakozásra 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés..6 II. Az Európai Unió keleti bővítése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Tanulmányok Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Lehmann Kristóf, az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója

Részletesebben

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA 99 1. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. 1 Szabályozó joganyag A területfejlesztés eszközrendszerének alapelemei a szabályozó joganyagok,

Részletesebben

Területi kohézió 2009. április

Területi kohézió 2009. április Területi kohézió 2009. április TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS...2 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...3 1. TERÜLETI BEOSZTÁS RENDSZEREI...4 2. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK, KISTÉRSÉGEK VÁLTOZÓ SZEREPE, NEMZETKÖZI KITEKINTÉS...5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 2007-2013 Verzió: NYDOP_070704.doc Oldalszám összesen: 145 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

II. A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL 224 A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljának megfelelően hozta

Részletesebben

EuRégió West/Nyugat Pannónia. Jövőkép és Fejlesztési Stratégia. I. Kötet

EuRégió West/Nyugat Pannónia. Jövőkép és Fejlesztési Stratégia. I. Kötet EuRégió West/Nyugat Pannónia Jövőkép és Fejlesztési Stratégia I. Kötet 2003. Október 1 K Ö S ZÖ N T Ő Tizennégy éve szakadt át a Vasfüggöny, Öt éve alakult meg az EuRégió West/Nyugat Pannónia, Egy éve

Részletesebben

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön 28/39 Összeállította: KSH Debreceni Igazgatósága www.ksh.hu II. évfolyam 39. szám 28. április 2. Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Ipari parkok 2 Az észak-alföldi

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER térségek)

A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER térségek) 2009/103 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 103. szám 2009. július 16. A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER térségek) A tartalomból 1 Bevezetõ 1 A LEADER programok

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Akciócsoport neve: Zala Termálvölgye Egyesület HVS címe: Stratégia a Zala Termálvölgye térség sikeres közösségeiért és vállalkozásaiért Zala Termálvölgye

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 5. egyeztetési változat 2014. június 19. 1 Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas megye.

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Egy önmagára talált kistérség

Egy önmagára talált kistérség A Nyugat-Balaton régiójának fenntartható fejlődést ígérő példái Huszti Levente Bevezetés Az új évezred kezdetén megfigyelhető, hogy a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a nemzetközi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban

Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban MEZŐ FERENC Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet, Turizmus Tanszék Eger 3300, Egészségház u. 4. ferenc.mezo@ektf.hu Észak-alföldi Regionális

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30.

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megbízásából. A Megbízó

Részletesebben

Készült az Európai Unió támogatásával

Készült az Európai Unió támogatásával Készült az Európai Unió támogatásával Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban

Részletesebben

Hat eredményes év. a fejlesztéspolitikában. Összefoglaló az európai uniós támogatások felhasználásáról 2004 2010

Hat eredményes év. a fejlesztéspolitikában. Összefoglaló az európai uniós támogatások felhasználásáról 2004 2010 Hat eredményes év a fejlesztéspolitikában Tartalomjegyzék 7 I. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és Kohéziós Alap eredményei 9 I. 1. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv eredményei számokban 11 I. 2. Az I. NFT

Részletesebben