Katolikus, társadalmi. Bormisszió. Ötven éve szentelték pappá Kozma Imre atyát. Személyes megoldások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katolikus, társadalmi. Bormisszió. Ötven éve szentelték pappá Kozma Imre atyát. Személyes megoldások"

Átírás

1 A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIX. évfolyam :: 3. szám :: szeptember Bormisszió Ötven éve szentelték pappá Kozma Imre atyát Katolikus, társadalmi Személyes megoldások a Máltai Szeretetszolgálat adományvonala Hívásával 250 forinttal támogatja a Szeretetszolgálat tevékenységét.

2 2 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember aktuális Gyerekek ezreinek tette szebbé a nyarat a Máltai Szeretetszolgálat A Máltai Szeretetszolgálat nyári programjai gyerekek ezreinek ajándékoztak emlékezetes élményeket. A karitatív szervezet intézményei és önkéntes csoportjai a korábbi évekhez hasonlóan az idén is az ország egész területérôl gyûjtötték össze a rászoruló, nélkülözô vagy fogyatékkal élô gyerekeket és fiatalokat, akiknek az iskolai szünet máskülönben nem nyári vakációt, hanem céltalan, eseménytelen idôszakot jelentett volna. A programok száznál is több helyszínen zajlottak. Az általában egyhetes táborokba nél kü lözô családok, leszakadó kistelepülések, halmozottan hátrányos helyzetû közösségekben élô gyerekek jutottak el. A legszegényebb kistérségekben, nyomortelepeken, szegregált településrészeken lakó gyerekek közül sokan életükben elôször aludtak az otthonuktól távol, többen elôször jártak a szülôfalujuk határain túl, és elsô ízben tapasztalták meg, milyen érzés nyaralni menni. A szervezôk minden alkalommal gazdag programot állítottak össze, melynek során a játszás mellett a gyerekek ismereteinek vagy készségeinek fejlesztését is célul tûzték ki. Volt, ahol a fogyatékos emberek mindennapjaival ismerkedhettek a táborozók, mások a tízparancsolat üzeneteirôl tanultak, a legelmaradottabb körülmények közül érkezô gyerekek pedig személyiségfejlesztô foglalkozásokba kapcsolódtak be. A táborok egy részét a gyerekek lakóhelyéhez közel esô településeken szervezték meg, de gyakori helyszín volt a Balaton is, és a határokon túlra is vittek gyerekeket. A programok közül sok szempontból kiemelkedett a balatonföldvári mozgáskorlátozott tábor, ahol 110 kerekesszékes fiatal töltött egy hetet ugyanennyi kortárs önkéntes segítô társaságában. A Máltai Szeretetszolgálat intézményei, önkéntes csoportjai és integrációs programjainak munkatársai számára intenzív munkával telt a nyár. A nagyvárosokban mûködô tizenhárom máltai játszótér, és a nyolc kistérség 251 kistelepülését járó nyolc mobil játszótér mindegyike különleges programokkal, rendezvényekkel, vetélkedôkkel várta a gyerekeket. Események és programok sorozatát szervezték a családokat és fogyatékkal élô embereket ellátó máltai intézmények is, melyek közül több is egyfajta vakációs napköziként mûködött a nyáron A Balaton minden résztvevônek emlékezetes élmény volt 2. A mozgáskorlátozott tábor résztvevôi az ünnepélyes megnyitón és a tábor egy átlagos napján

3 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember 3 tartalom beköszöntô Máltai játszóterek Az elsô máltai játszóteret 1998-ban adták át Budapesten. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a gyermekekre és fiatalokra. Az elsô máltai játszótér megnyitását további 12 követte, jelenleg összesen 13 játszótér található az országban, 7 Budapesten, 6 pedig vidéken. A zsúfolt lakótelepeken, betondzsungelek közepén épített játszóterek elsôdleges célja az volt, hogy az unatkozó, céltalanul csellengô gyerekeket összegyûjtse, és számunkra vonzó programokat kínáljon a szabadidô hasznos eltöltésére. A nagyvárosi máltai játszóterek szigetet jelentettek a szürke betonrengetegben, és már a kezdeti idôkben nagy sikerük és magas látogatottságuk volt. A családokat, iskolai és egyéb csoportokat, önállóan betérô tinédzsereket életkori sajátosságaiknak megfelelô programokkal, játékokkal várják. Céljuk, hogy olyan játszóhelyeket mûködtessenek, amelyek a szociálisan terhelt lakóterületeken élô gyermekek egészséges testi és lelki fejlôdését szolgálják. A máltai játszóterek kiemelt feladatuknak tekintik a közösségépítést. Tevékenységük fókuszában a hátrányos helyzetû gyermekes családok és a csellengôk megszólítása áll. Az intézmények állandó és a játszóteret használók igényeihez igazodó spontán programokkal várják a látogatókat. Van színjátszó kör, karate csoport, bábkuckó, farsang, papírszínház, vetélkedô, jelmezverseny, görhoki, aszfaltrajz, de ide tartoznak a sportrendezvények, a tanulószobai elfoglaltságok is. A játszóterek szociálpedagógus munkatársai gyerekek és felnôttek számára egyéni, csoportos valamint közösségteremtô elfoglaltságokat szerveznek, miközben bizalmas, közvetlen kapcsolatot építenek ki velük. Aktuális A máltai nyár 2. oldal Aktuális Máltai játszóterek 3. oldal Aktuális Ötven éve szentelték pappá Kozma Imre atyát 4. oldal Évforduló Húszéves a Béres Alapítvány 6. oldal Újabb máltai iskola nyílt 7. oldal Aktuális Én a személyes megoldásokban hiszek Beszélgetés László Tamás polgármesterrel 8. oldal Esemény Katolikus Társadalmi Napok 10. oldal Történelem Gertrudis királyné 12. oldal Interjú Bormisszió Zilai Zoltán a borfesztivál üzenetérôl 14. oldal Borünnep 16. oldal A címlapon :: Katolikus Társadalmi Napok Kedves Olvasó! Tisztelettel, Szabadhegÿ Péter A Máltai Lovagrend magyarországi kommunikációs vezetôje Az iskolai tanév indításakor számos tervezéssel, felkészüléssel kapcsolatos tevékenységet végeznek a pedagógusok, a szülôk, és természetesen a diákok is. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen felkészültséggel, milyen kedvvel kezdünk bejárni az iskolába. A tanév kezdete nagy kihívás a Magyar Máltai Szeretet szol gálatnak is, hiszen a Deve cser ben újonnan meg nyitott isko lája már a negyedik fenn tartott oktatási intézménye Magyarországon. Arra törek szik, hogy ne csak jó szakembereket kovácsoljon diákjaiból, hanem kiegyensúlyozott, megbízható értékrenddel rendelkezô fiatal embereket bocsásson a világba. Szeptemberi számunkban felidézzük az elmúlt nyári gyerekeket szórakoztató programjainkat, illetve bemutatjuk a hajléktalanok problémáival foglalkozó, a Budapest XV. kerülettel közös sikertörténetünket. Történelmi rovatunkban több évszázadra is visszatekintünk, tudniillik II. András magyar király máltai rendtag elsô felesége, Gertrud, kereken 800 éve, szeptember 28-án vált gyilkosság áldozatává. Ki emlékszik még erre történelmi tanulmányaiból? Jó olvasást kívánok!

4 4 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember aktuális Ötven éve szentelték pappá Kozma Imre atyát Ünnepi szentmisét mutattak be szeptember 14-én a budapesti ferences templomban abból az alkalomból, hogy ötven éve szentelték pappá Kozma Imre atyát. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke 1968-tól nyolc éven át volt káplán a templomban. Kozma Imre atya szerint ez a hely az ország lelki középpontja volt a diktatúra idején. A papi jubileumát ünneplô irgalmas rendi szerzetes a Ferenciek terén pontosan száz hónapig szolgált, között. A zsúfolá sig megtelt templomban Reisz Pál ferences templomigazgató köszöntô beszédében emlékeztetett rá: 1950-ben eltávolították innen a fe ren cese ket, a hívek azonban ki tartottak e templom mellett, és azokban az években, amikor Kozma Imre fiatal káplán ként itt szolgált, jelentôs mértékben neki kö szönhetôen újra felvirágzott a hitélet. Miséi re, konferenciabeszédeire és hittanóráira százával jöttek az egyetemista fiatalok. A Máltai Szeretetszolgálat vezetôje visszaemlékezésében felidézte, hogy az egyetemisták közül számosan meg is szenvedték a hit iránti elkötelezettségüket, mert eltávolították Az ország templomának nevezte Kozma Imre atya a pesti ferences templomot, az itt bemutatott aranymiséjén, szeptember 14-én. A pappá szentelésének ötvenedik évfordulójára tartott mise ünnepi szónoka Böjte Csaba atya volt, aki elmondta, hogy fiatal szerzetesként II. János Pál pápa és Teréz anya mellett Kozma atya volt a példaképe. Reisz Pál templomigazgató arról is szólt, hogy Kozma Imre olyan korban választotta a papi hivatást, amikor az egyházat gyalázták, a papokat üldözték. ôket az egyetemrôl. Abban az idôben naponta öt pap gyóntatott párhuzamosan a sekrestye melletti gyóntatóhelyiségben, olyan sok volt a gyónó. Gyakran reggel hattól 12-ig ki sem tudtam jönni a gyóntatófülkébôl, egymásnak adták a kilincset a hívek. Csodálatos idôk voltak idézte fel Kozma Imre atya. Az ötvenéves papi jubileum alkalmából bemutatott aranymise ünnepi szónoka Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt, aki elmondta: fiatal szerzetesként és papnövendékként II. János Pál pápa, Teréz anya és Kozma Imre atya voltak a példaképei. Elmondta: Olyan jó volt nekünk, fiatal papoknak látni, hogy van egy olyan pap Imre atya, aki belevaló. Meri az evangélium szellemében élni az életét. Akinek mindig van ideje a szeretetre, az irgalomra, a jóságra. Mi, magyarok, sokat nyafogunk, panaszkodunk. Kozma Imrét sohasem hallottam panaszkodni. Mindig tudott bizalommal, reménnyel, hittel a holnap elé nézni. Ezt látom Ferenc pápában is. Olvasom a leveleit, beszédeit. Nem azt mondja, hogy olyan rossz a mai világ. Nem nyafog. Nincs soha negatív üzenete. Csak bizalom, remény, hogy meg tudjuk csinálni. Fogjunk össze!

5 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember 5 Az életünk közös út Az életünk közös út - emelte ki június 23-án szülôfaluja, a szigetközi Gyôrzámoly katolikus templomában tartott aranymiséjén Kozma Imre atya, aki gyalogos zarándoklata során egy hét alatt kereste fel papi hivatásának állomásait. Isten keresésének útján egymásra is találunk, az igazi találkozásokkal pedig az ember mindig gyarapodik - hangsúlyozta Kozma Imre, egy héten át tartó zarándokútja végén, napra pontosan fél évszázaddal az után, hogy ugyanitt celebrálta elsô szentmiséjét. Zarándoklata során szentmisét tartott a budai Irgalmasrendi Kápolnában, a Zugligeti Plébániatemplomban, a Pesti Ferences Templomban, a dorogi bányalelkészségen, a Táti Plébániatemplomban és a Gyôrzámolyi Plébániatemplomban. Ha valaki a magyar nemzet bajait, sebeit látta, akkor az Imre atya. De nem arról beszél, hogy milyen rossz a mi népünk, milyen rossz a világ, hanem arról, hogy fogjunk össze, és meg tudjuk csinálni. Hogy van remény. Érdemes ezeknek az embereknek a nyomán elindulni mondta a dévai árvák megmentôje, gyámolítója. Kozma Imre atya pedig leszögezte: Egy biztos: Isten ügyét csak azok tudják szolgálni, elôrevinni, akik életüket kockáztatják érte. Kozma atyáról mondták Kereszténységéért, a magyar nemzet legszebb értékei nek megjelenítéséért a Magyar Nemzetért Ezüstérmet ítélte oda augusztusban a Magyarok Világszövetsége Kozma Imre atyának, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökének és a Betegápoló Irgalmasrend magyaror szági vezetôjének. Kozma Imre atya tevékenységét rövid idôn belül immár másodjára ismerik el kitüntetéssel, a hónap elején a Holokauszt Közalapítvány és az Igaz Emberekért Társaság a Humánum ôrzôje címet adományozta neki. Böjte Csaba Kozma Imrét soha nem hallottam panaszkodni. Reisz Pál Prédikációival, miséivel olyan lelki centrummá tette a templomot, ami példamutató volt azokban a vészterhes idôkben.

6 6 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember évforduló Húszéves a Béres Alapítvány A húszéves fennállását ünneplô Béres Alapítvány vezetôjével, Béres Klárával beszélgettünk. Emlékeznek-e az Alapítvány elsô nagyobb akciójára, vagy az elsô támogatott emberekre? Miben különbözött az Alapítvány mûködése az elsô A húszéves fennállását ünneplô Béres Alapítvány vezetôjével, Béres Klárával beszélgettünk. Milyen megfontolásból és hogyan jött létre a Béres Alapítvány? A segítségnyújtás szándéka egyidôs a Béres Részvénytársasággal, hiszen a rendszerváltással egyidejûleg létrehozott új vállalkozásban a kezdetektôl élô volt az a mély segítôszándék, melyet az alapító Béres József egész életén át magában hordozott. Mondhatom, teljesen természetes, hogy egy olyan jó ember nyomdokán haladva, mint amilyen ô volt, a vállalatunkban is gyökeret eresztett a karitatív gondolkozásmód. A kezdetektôl sokféle kérés futott be hozzánk, melyeket a magunk eszköztárával igyekeztünk megoldani, míg végül célszerûnek látszott, ha szervezeti formát adunk ezek kezelésére. Így hoztuk létre 1993-ban a Béres Alapítványt. Változtak-e az elmúlt húsz év során az Alapítvány célkitûzései? A húsz évvel ezelôtt megfogalmazott szándék ma is ugyanaz. Lehetôségeink szerint segítségére lenni a lehetô legtöbb embernek, a lehetô leghatékonyabb módon. Ha a céljaink nem is változtak, a tapasztalatok sokat finomítottak a módszereinken. Ma már nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatjuk, a támogatásaink eljutnak azokhoz, akiknek szánjuk ôket, és azt a célt szolgálják, amire adjuk. Talán nem is gondolják az emberek, hogy ez korántsem egyszerû feladat. idôszakban a mai gyakorlattól? Az elsô nagy karácsonyi termékadományunk melyben százezer üveg Béres Cseppet kívántunk eljuttatni a rászorulók részére, éppen a máltaiak segítségével meglehetôsen viharos fogadtatásban részesült. Meghirdettük az akciót a televízióban, s nem számoltunk azzal, hogy rengeteg ember elindul, hogy éljen a lehetôséggel. Pillanatok alatt emberek ezrei sorakoztak a Máltai Szeretetszolgálat központjánál a felkínált adományért. Csak a nagy rutin és a máltaiak végtelen türelme mentett meg a botránytól. Az okos ember okul a tapasztalatokból. Ma nyugodtan mondhatom, megtanultunk jól adni. Milyen módon nyújt segítséget a Béres Alapítvány a rászorulóknak? Hányféle tevékenységet végez az Alapítvány? Az Alapítványhoz befutó kéréseket a kuratórium tagjai értékelik. Olyan támogatások élveznek preferenciát, melyek megfelelnek a lefektetett alapelveknek, és amelyekrôl úgy ítéljük meg, hogy a mi segítségünk nélkül nem tudnának megvalósulni, illetve ahol a kevés is sokat jelent. Ez a fajta gyakorlat több elôkészületet, gondosabb odafigyelést igényel a részünkrôl, ugyanakkor a hosszú évek tapasztalata azt mondatja velem, hogy hatékonyabb is. Vannak magunk által létrehozott támogatási formák is. Például több iskolában mûködik a Béres ösztöndíj, vagy említhetem a 2002 óta fókuszban lévô Béres a daganatos betegekért programunkat. A támogatásaink nagyon sokfélék. Elsôsorban az egészségügy területén mozognak, de fontos számunkra az oktatás, a magyar kultúra, az egyházak támogatása is. Összesítették-e, hány embernek nyújtottak segítséget? Lehetetlenség lenne számba venni, de nem is ez a lényeges. Ami az igazán nagyszerû, tudni azt, hogy adományunk emberek százezreinek egészségéhez járult hozzá, hogy támogatásainkkal sokaknak adtunk reményt, kapaszkodót nehéz helyzetükben, odafigyelésünk sokaknak jelentett könnyebb jövôt, lelki gazdagodást.

7 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember Újabb máltai iskola nyílt 1. Béres Klára 2. Tanévnyitó a gyöngyösi középiskolában 3. Iskola avató ünnepség Devecserben 4. Évkezdet Tarnabodon Hány szervezet kapcsolódott be az Alapítvány munkájába és kikkel mûködnek együtt? A Béres Alapítvány nem rendelkezik saját alkalmazottakkal, ezért ahhoz, hogy a magunk szándéka szerint, valóban a rászorulók sokaságához tudjuk eljuttatni az adományainkat, nekünk is segítô kezekre van szükségünk. Nem tévedek nagyot, ha azt mondom, majd 3000 szervezettel álltunk kapcsolatban ennyi idô alatt, köztük országos nagy szolgálatokkal is. Az ô segítségük nélkül egészen biztos, hogy sokkal kevésbé tudtunk volna ennyire hatékonyan mûködni. Mindig nagy hálával gondolunk az ô önzetlen hozzájárulásukra. Hogyan került kapcsolatba a Béres Alapítvány a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal? Már akkor együttmûködtünk, amikor még nem is létezett a mi alapítványunk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az egyik legnagyobb presztizsû karitatív szervezet Magyarországon. Gyorsan kialakult köztünk egy gyümölcsözô, nagyon jó kapcsolat. Sokat tanultunk is tôlük, nem felejtem el azt sem, amit Kozma Imre atya mondott nekem sok évvel ezelôtt: Soha nem elégedhetünk meg a majdnemekkel, arra kell törekednünk, hogy a támogatásaink valóban eljussanak azokhoz, akiknek szükségük van rá. Ma meggyôzôdésem, hogy ez pontosan így van náluk. Tapasztalatból tudom ezt, hiszen az évek során többször dolgoztunk együtt különféle projektekben, s ez nagyon jó. Minden tiszteletet megérdemelnek. Vannak-e új feladatai az Alapítványnak? Milyen a jövôképe? Úgy gondolom, a jóra, figyelmes támogatásra, odaadó, önzetlen szeretetre, míg a világ, világ, szükség van. Sajnos azt is érzem, nemhogy fogyna az igény iránta, de nôttön nô. A feladatunk továbbra is az, amit alapításkor célul tûztünk magunk elé. Kérjük a Jóistent, hogy segítse munkánkat, hogy tovább mehessünk a megkezdett úton, mindannyiunk javára. Devecserben szeptember 1-jén, Tarnabodon, Gyöngyösön és Budapesten pedig szeptember 2-án kezdôdött a es tanév a Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskoláiban. Az újonnan nyíló Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola tanévnyitó ünnepségérôl beszámolt a Veszprémi Napló. A lap idézi Toldi Tamás polgármestert, aki szerint a város jövôje szempontjából fontos, hogy legyenek munkahelyek, ehhez pedig iparterület és kedvezô közgazdasági környezet szükséges. Az iparterület épül, a járás pedig az észak-dunántúli országrészben az egyetlen szabad vállalkozási zóna, amely kedvezményekkel várja a befektetôket. A sorból már csak a piacképes szakmunkásképzés hiány zott, amelyet a máltai iskola adhat meg a városnak. Gyôri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetô alelnöke azt mondta, a legnagyobb szükség a szakképzésre van, mert sok az iskolát elhagyó fiatal. A szakiskolában a fiúk hegesztônek, a lányok szociális ápolónak tanulhatnak. Szeptember 1-jén és 2-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat isko láiban is meg kezdô dött az új tanév. Devecserben új iskolát nyitott a Szeretetszolgálat, ezzel a karitatív szervezet által fenntartott oktatási intézmények száma négyre emelkedett.

8 8 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember aktuális Én a személyes megoldásokban hiszek Szokatlan lépésre szánta el magát a XV. kerületi önkormányzat, amikor az újpalotai kiserdôben Beszélgetés László Tamással, a XV. kerület polgármesterével lakó hajléktalan emberekrôl A XV. kerületi önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között döntött: a Máltai Szeretetszolgálat bevonásával személyre szabott ben jött létre együttmûködés, megoldást keresett az érintetteknek. melynek célja az újpalotai lakótelep melletti Páskomliget kiserdôben tartózkodó hajléktalan emberek elhelyezése volt. A sikerrel zárult közös akció nyomán nemrég újabb közös akció indult. László Tamás polgármesterrel a kerületet érintô szociális kérdésekrôl, a hajléktalan ságról, és a lehetséges kiutakról beszélgettünk. A hajléktalanságról általánosságban László Tamás elmondta, hogy véleménye szerint a hajléktalan emberek a rendszerváltás hajótöröttjei. Álláspontja szerint világosan kell látni azt, hogy az illetô nem csupán önszántából választotta ezt az életformát, családi élete összeomlott, fokozatosan került egyre reménytelenebb helyzetbe, míg a leépülés során idáig jutott. A hajléktalanná válás ebben az értelemben egy keserves út, de a polgármester szerint akkor lennie kell egy visszaútnak is. Ezzel a hittel és meggyôzôdéssel kezdett bele abba a programba, amely a Szentmihályi út melletti Páskom-liget kiserdôben élô hajléktalan emberek helyzetét, és magának a kiserdônek a rendeltetésszerû hasznosítását volt hivatott a megoldás irányába vinni. A probléma már korábban is létezett, errôl így beszél László Tamás: 2006 és 2010 között országgyûlési képviselôként a szociális bizottság tagja voltam. Az újpalotai kiserdôben akkor már hajléktalan emberek egész kolóniája élt, de amikor ez a kérdés a bizottság ülésén szóba került, az akkori polgármester azt mondta: nem tud ilyen problémáról. Lehet úgy tenni, mintha a probléma nem létezne, de ezzel nem oldunk meg semmit. A parkos részt a hajléktalanok egy része nyári szállásként használta, a téli idôszakban behúzódott a házak közé, jó idôben pedig kiköltözött az erdôbe. De voltak, akik egész évben ott éltek az erdôben. Néhányan közülük naponta bejártak a lakótelepre, mások a városon kívül találták meg a saját lehetôségeiket. A képviselôtestület 2011-ben úgy határozott, hogy megoldást keres a problémára. Az újpalotai kiserdôben több mint nyolcvan hajléktalan ember lakott. Ezt onnan tudjuk, hogy ennyit számoltak össze a Máltai Szeretetszolgálat és a kerületi szociális iroda dolgozói. (A kerületben egyébként kb. kétszer ennyien vannak). Ez a terület eredendôen a 40 ezer újpalotai lakos pihenését, kikapcsolódását kellene, hogy szolgálja, de ezt a funkcióját nem tudta betölteni az ott élô hajléktalanok miatt. Ez köztisztasági, közbiztonsági, környezet-, közvagyonvédelmi, tûzvédelmi problémát egyaránt jelentett. A fô kérdés tehát az volt, hogy 40 ezer újpalotai ember használja, vagy a hajléktalan emberek vegyék birtokba? Az önkormányzat feladata egyértelmû volt, a területet a lakosság birtokába kell adni. Mi a 40 ezer újpalotaira szavaztunk, de nem elüldözni, hanem személyre szóló megoldások biztosításával szerettünk volna megoldást kínálni az ott élô hajléktalan embereknek. A nagy kérdés az volt, hogyan lehet ezt úgy

9 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember 9 megtenni, hogy a problémát nem exportáljuk, hanem valamilyen tartós megoldást keresünk rá. Ezen a ponton lépett be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. idézi fel az eseményeket László Tamás. Arra a kérdésre, hogy miért éppen a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot választották, László Tamás a következôképpen válaszolt: Mi úgy láttuk, hogy a Szeretetszolgálatnak jobb készségei vannak ilyen típusú szociális feladat ellátására, a civil szervezettel kapcsolatos korábbi tapasztalataink, és a Szeretetszolgálat addigi tevékenysége is ezt támasztotta alá. A Máltai Szeretetszolgálat egy másfajta személyközpontúságot képvisel, ahol biztosíték van arra, hogy a szociális munka más minôségben jelenik meg, és az utcai szociális munkájukról is sok pozitívat hallottunk. A civil szervezet munkája ott kezdôdik, ahol az intézmények kompetenciája véget ér. A kétféle szervezet szemléletmódja viszont jól kiegészíti egymást. Olyan ez, mint a híd, aminek egyszerre kell szilárdnak és rugalmasnak lennie. A Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, Vecsei Miklós régi ismerôsöm, tudtam, hogy a szervezet gondolkodásmódja közel áll ahhoz, amit én személy szerint is képviselek. Fontos szempont volt az is, hogy a Szeretetszolgálat keresztény szervezet, amely másfajta empátiával tekint a rászorulókra, mint egy önkormányzati intézmény. A hívô ember számára többet is, mást is jelent a másik személyisége, és ebben egyfajta garanciát is lát tam arra, hogy méltó megoldást találunk majd. A közös munka érdekesen alakult. Az elején természetesen kompetencia-kérdések merültek fel: ki a fônök? Azt kértem a munkatársaimtól, hogy fogadják el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetését, hiszen ôk jelentôs tapasztalatokkal rendelkeznek a hajléktalan emberekkel folytatott szociális munkában. A program elején a nyolcvan emberbôl körülbelül harmincan maguktól elköltöztek, amikor hírét vették, hogy nem maradhatnak ott. Az ott maradókról részletes és mindenre kiterjedô felmérés készült, mindenkivel külön elbeszélgettek a programban résztvevô munkatársak. Felmértük azt, hogy mi lehetett a hajléktalanná válás, a lecsúszás oka, és vizsgáltuk azt is, hogy a folyamat visszafordítható-e? Mindezt azzal a meggyôzôdéssel, hogy minden ember értékes, minden ember szeretetre méltó. Negyvenöt embernek sikerült valamilyen személyre szabott megoldást találni. Volt, akit munkásszállón helyeztük el, volt, akinek albérletet vettünk ki, másoknak egy tanyát kerestünk, de olyan ember is akadt, akinek munkát szereztünk. A lényeg, hogy mindenkinek testreszabott megoldást sikerült találni. Olyat, amit ô is elfogad, amire úgy tekint, mint reális lehetôségre, sokuk esetében ez egyben a hajléktalan-létbôl való kikerülés elsô lépése volt. Fel sem merült, hogy néhány budapesti önkormányzathoz hasonlóan rendészeti megoldást alkalmazzanak? kérdezzük László Tamást. A problémát véleményünk szerint a sorsok gyökerénél kell megoldani. válaszolja. A hajléktalan létforma nem azonnal oldható meg, az nem megoldás, hogy karhatalommal költöztetjük ki a hajléktalan embereket. Ide kívánkozik, amit a programban résztvevô máltaiaktól hallottam: Van egy pillanat, amikor meg lehet nyerni az illetô bizalmát, amikor megnyílik, amikor el lehet kezdeni az érdemi munkát. Ki kell várnunk ezt a pillanatot. Mi segítô kezet akarunk nyújtani. Nincs csodafegyver, összetett problémára csak összetett válasz létezik. Nincs megoldás a hajléktalan ember bevonása nélkül. Egy TÁMOP-pályázat keretében például bizonyos értelemben folytatjuk a megkezdett munkát szociális intézményeink segítségével, és ez a program 110 hajléktalan embert érint a kerületben. Másodszor pedig fontosnak tartottam, hogy a lakosság birtokba vegye a területet, járjon kirándulni, piknikezni, rekreálódni. Ennek a munkának a megkönnyítése érdekében civil szervezetek segítségét kértem László Tamás polgármester 2. A Kiserdôben megszüntetett életterek egyike 3. Végül az utolsó erdei kalyibát is elhagyták

10 10 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember esemény Katolikus Társadalmi Napok Szeptember között rendezték meg a Nemzeti Múzeum kertjében a Katolikus Társadalmi Napok programsorozatot, amelyen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is bemutatkozott. A katolikus egyház tanítását követô szervezetek seregszemléjét elsô alkalommal rendezték meg Magyarországon. Erdô Péter bíboros és Veres András szombathelyi megyés püspök köszöntôjével nyílt meg a katolikus szervezetek seregszemléje szeptember 20-án a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Erdô Péter köszöntôjében arról beszélt, hogy katolikus és társadalmi is a rendezvény, mert Krisztus jó hírének és a belôle fakadó egyházi tanításnak az alapján, elsôsorban a közösségi életre, a társadalom életére, benne a gazdasági, szociális, kommunikációs, kulturális kérdésekre keresi a választ. A bíboros kiemelkedô társadalmi problémának nevezte a demográfiai kérdést. Mint elmondta, sokan beszélnek túlnépesedésrôl, de a fejlettnek mondott, gazdag világ az elöregedéstôl, a születések számának katasztrofális csök ke nésétôl is szenved. Szerinte az emberiség mûködésének jelenlegi módja mintha közelítené természeti erôforrásainak határait. A társadalom közvetlenül szembesült a feldolgozhatatlanul bôséges információáradattal. Az interneten hozzáférhetô virtuális világ bizonyos értelemben a valóság új szintjét alkotja. Mint fogalmazott, sokszor nehezünkre esik látni, keresni, figyelni az egészet, mert elveszünk a részletek szédítô gazdagságában. De ha nem érezzük az egészet, akkor a felelôsségünkre sem ébredünk rá, akkor foglyai maradunk a pillanatnak tette hozzá. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat sátránál számos érdekes program várta a látogatókat. A budapesti máltai játszóterek munkatársai légvárat állítottak a gyerekeknek, de volt arc festés és kötélhúzás is. A késô estig nyitva tartó sátorban önkéntesek fogadták az érdeklôdôket. Nagy sikere volt a máltai totónak, a bátrabbak kipróbálhatták a gólyalábon járást, mások célbadobással tehették próbára ügyességüket. A látogatók bekapcsolódhattak a mesefal-festô program munkájába, és megtekinthették a Szeretetszolgálat nyolc mobil játszóterének egyikét is. Az elôadó sátorban Vecsei Miklós alelnök tartott elôadást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetésébôl fakadó feladatairól.

11 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember A Máltai Szeretetszolgálat az egyik meghatározó kiállító volt 2. Változatos programok várták a gyerekeket 3. Élettel telt meg a múzeumkert 4. A máltai sátornál mindenki talált valami érdekeset 5. Élményekkel teli pillanatok voltak 6. Az is jó helyre érkezett, aki csak egy jót beszélgetni akart

12 12 Máltai Hírek :: 2013 :: Szeptember történelem Gertrudis királyné Szöveg :: Legeza László A királynét meg ölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem. (János esztergomi érsek híres kétértelmû mondata Gertrudis megölése kapcsán) Az Árpád-ház magyar királyai közül egyedül II. András volt johannita rendtag. Elsô felesége, Gertrudis történelmünk egyik legnépszerûtlenebb királynéja, ugyanakkor Árpád-házi Szent Erzsébet és IV. Béla királyunk édesanyja kereken 800 éve, szeptember 28-án vált gyilkosság áldozatává. Gertrudis négy unokáját avatta az Egyház szentté vagy boldoggá. Gertrudis királyné (Merániai Gertrúd, németül: Gertrud von Andechs-Meran) szeptember 24-én született IV. Bertold merániai herceg és Rochlitzi Ágnes legfiatalabb lányaként. Nôvére, Merániai Ágnes híres szépség volt, II. Fülöp Ágost francia királyhoz ment feleségül. Másik nôvére Sziléziai Szent Hedvig. Legfiatalabb öccse, Berthold kalocsai érsek lett. Két másik testvére, Eckbert bambergi püspök és Henrik isztriai gróf 1208-ban Magyarországra menekültek, mert meggyanúsították ôket, hogy közük volt Fülöp német király meggyilkolásához ban az Andechs család örökös nélkül kihalt, bajorországi és isztriai birtokaikat a Wittelsbach bajor hercegi család örökölte, az Isztriaifél sziget pedig hamarosan velencei, illetve Habsburg kézre került. Meránia történelmi tájnév a német Meer (tenger) szó latinosított középkori változatából ered, mint Tengermellék. Fôleg a Német-római Birodalomban használták az Adriai-tenger keleti partvidékére, a mai Horvátország tengerpartjára. A Meránia hercege címet a 13. század elején az andechsi bajor grófok kapták meg. Merániai Gertrúdot András magyar herceg, Imre király ( ) öccse jegyezte el. A hagyomány szerint az esküvôt 1203-ban tartották meg. Öt gyermekük született, köztük a késôbbi IV. Béla király és Árpád-házi Szent Erzsébet. Gertrúd befolyása nyomán II. András király ( ) elképesztô pénzszórásba kezdett, aminek kedvezményezettjei rendre a királyné külföldi kegyencei, illetve a Magyarországra menekülô Meráni hercegi család tagjai voltak. Ez rövid idôn belül kiváltotta az elhanyagolt országnagyok felháborodását, akik miután panaszaik süket fülekre találtak elhatározták, hogy megölik a királynét. A gyilkosság színhelye a királyné vadászkastélyában, a pilisi ciszterci monostor közelében történt. A vadászkastély a mai Podmaniczky-major melletti dombháton állott, alapjai ma is láthatók. Gertrudis ünnepséget tartott itt szeptember 28-án, a Magyarországra lá togató VI. Lipót osztrák herceg ( ) tiszteletére. Ez a fogadás több szempontból is kiváló alkalmat biztosított a merénylethez: egyfelôl azért, mert a gyûlölt királyné várától és testôrségétôl egyaránt távol került, másfelôl pedig azért, mert a férj, II. András király ebben az idôszakban Halicsban háborúzott. Az összeesküvô Péter csanádi ispán, a Kacsics nembeli Simon bán és vélhetôen Bánk szlavóniai bán hajtották végre a gyilkosságot. Az akkor mindössze 28 éves királynéra valószínûleg Péter ispán mérte a halálos csapást, akit a testôrség még a gyilkosság helyszínén megölt. Lipót herceg csak a szerencsének köszönhette, hogy túlélte a támadást. Az uralkodói hatalom gyengesége miatt II. András gyakorlatilag büntetlenül hagyta

Katolikus, társadalmi. Bormisszió. Ötven éve szentelték pappá Kozma Imre atyát. Személyes megoldások

Katolikus, társadalmi. Bormisszió. Ötven éve szentelték pappá Kozma Imre atyát. Személyes megoldások A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIX. évfolyam :: 3. szám :: 2013. szeptember Bormisszió Ötven éve szentelték pappá Kozma Imre atyát Katolikus, társadalmi Személyes

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok Orvosolt gondok Egy ember Jeruzsálembôl Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. ( ) Egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Gyerekek és családok. Játszani is engedd

Gyerekek és családok. Játszani is engedd Játszani is engedd Abban az idôben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tôle:»ki a legnagyobb a mennyek országában?«odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta:»bizony

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Csillagokat szóró kapcsolat

Csillagokat szóró kapcsolat Csillagokat szóró kapcsolat A huszadik pohlheimi adomány érkezett Zircre A pohlheimi vöröskereszt huszadik alkalommal segíti a rászoruló zirci családokat. A Városházán ünnepi fogadásra került sor, Zirc

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 Zárókiadvány TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja ésaz intenzív utógondozás modellje Nemzetgazdasági Minisztérium TETT-program az áldozatokért

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért!

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! S A J T Ó A N Y A G Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! Az Idősek világnapjához közeledvén kiemelt hangsúlyt kap az immár nyolcadik éve élő Tápláló szeretet program, mely a nógrádi nyugdíjasok

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva Kézen fogva Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdô, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák. ( ) De volt ott egy ember, aki

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

A máltai misszió. A bizalom jelképe

A máltai misszió. A bizalom jelképe A bizalom jelképe A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot küldetése a hit védelmére és a szegények megsegítésére szólítja. Az örök életbe vetett hite alapján megkérdôjelezhetetlen bizalommal hagyatkozik a

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

Civil feszt a Szent György-napok alatt. Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai.

Civil feszt a Szent György-napok alatt. Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai. Civil feszt a Szent György-napok alatt Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai. Bemutatkozott az Europe Direct Tarnave információs központ, amely egy kiadványsátorral

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben