A Képviselő-testületről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testületről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép."

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-4/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje: február 27. A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Díszterem Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Csernai Ferencné Kracson Norbert Lukács Tamás Palicz István Pasztorniczky István Sárosi Józsefné Schweitzer Tamás Szabó János Szabó Lajosné Szőnyi István Képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Márton Mihály a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csicsvári Miklósné a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Páles Gábor a Városellátó Szervezet mb. igazgatója, Rózsás Andrea Sátoraljaújhelyi Tankerület Igazgatója Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Páles Gábor a Városellátó Szervezet mb igazgatója A Képviselő-testületről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép. A jegyzőkönyvet Bakos Tóth Ildikó szervezési referens vezette. Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően felkérte a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással adózzanak a kommunizmus áldozatainak emlékére.

2 2 A tiszteletadást követően elmondta, hogy a második napirendi pont előterjesztője dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, akit egyidejűleg köszöntött. Második alkalommal számol be munkájáról képviselő úr a ciklusban. Mielőtt a napirendi pontokkal kapcsolatos javaslatokat kérne, elmondta, hogy a 8. napirendi pontot nem tárgyalja a testület, mert a tankerület igazgatónak regionális értekezleten kell részt vennie. Márciusi ülésre visszajön ez a napirendi pont. Megkérdezte, hogy ezen kívül van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, javaslat. Pasztorniczky István képviselő: javasolta, hogy a márciusi ülésre a Miskolci Tankerületet is hívjuk meg, ugyanis a középfokú oktatási intézmények odatartoznak. Szamosvölgyi Péter polgármester: részben tartoznak oda, mert az egyik egyházi intézmény, a másik a minisztériumi, a harmadik a Klebelsbergé, és maradt egy, nagyon nem érintett a megyei tankerület. Pasztorniczky István képviselő: a lakosságot érdekli. Szamosvölgyi Péter polgármester: a lakosságot nem tudja mennyire érdekli a Miskolci Tanerület, de meghívjuk. Ezzel a kiegészítéssel elfogadásra javasolta a napirendet. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint. N a p i r e n d : 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 2. Tájékoztató az országgyűlési képviselő elmúlt két évi munkájáról Előterjesztő: dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő 3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítására Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófiacímzetes főjegyző 4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 5. Tájékoztató Sátoraljaújhely város környezet állapotáról Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 6. Tájékoztató a évi helyi adóbevételekről Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

3 3 7. Előterjesztés a évi tavaszi-nyári közterület takarítási, útüzemeltetési és forgalombiztosítási feladatok intézkedési tervére Előterjesztő: Páles Gábor, a Városellátó Szervezet mb. igazgatója 8. Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sátoraljaújhelyi Tankerületének évi munkájáról Előterjesztő: Rózsás Andrea Erzsébet tankerületi igazgató 9. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2005.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 10. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11. Tájékoztató a magántulajdonban lévő lakásbérbeadási program tapasztalatairól Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 13. Egyebek Zárt ülés 1. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 2. Indítvány a sátoraljaújhelyi Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására Indítványozó: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 1.Napirend Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Szamosvölgyi Péter polgármester: a fiatal Sátoraljaújhely és lakáskoncepció jelenlegi állásáról tartunk tájékoztatást holnap délelőtt 10. órakor a Hivatalban. A hétközi fogadó órákon pozitív változás volt tapasztalható, mert egy fogadóórán két vállalkozó jelezte, hogy szeretne létszámot bővíteni. Február 5-én a kórházban összdolgozói értekezlet volt, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselővel vett részt. Dr. Tóth Ildikó megbízott főigazgató asszony a kórház dolgozóival, és a sajtó szereplőivel volt egy közös találkozó.

4 4 Február 6-án Babják Zoltán Beregszász polgármesterénél tettünk látogatást. A két település későbbi együttműködéséről tartottunk eszmecserét. Február 7-én 90 éves születésnapján köszöntöttük Matiszkó Károlyt, akikről sokan nem tudták, novellákat verseket írt. Bár látását nagyrészt elveszített és ágyhoz kötött mégis telve van optimizmussal. Február 11-én a választási irodában volt eskütétel, ezután a Tatrapoma képviselőivel volt egy találkozó. Február 10-én a Kórházban volt egyeztetés az új igazgatóval, február 13-án 90. születésnapján Miklós Istvánnét köszöntöttük. Február 14- én dr. Rózsahegyi Ferenc képviselte az önkormányzatot a ZHK sárospataki ülésén. Február 15-én három helyszínen köszöntötte a farsangi bálok résztvevőit: Kazinczy iskolai bál, Szlovák Iskolai bál, Gombász Egyesület bálja. Február 18-án észt és lett vendégeink voltak a leendő testvérvárosból. Még ezen a napon Miskolcon megyei fejlesztési programmal kapcsolatban volt egyeztetés. Február 19-én a Börtönben állománygyűlés volt, ahol képviselte a várost. Február 21-én került sor a Kórház ünnepi projektzáró programjára. Megköszönte mindenkinek aki ebben a teljes beruházás megvalósulásában részt vettek, a munkáját. Még az egyharmada van hátra, ez pedig márciusban elindul és a tavasz végével a beruházás végleg befejeződhet. Február 22-én az V. István Katolikus Szakközépiskolában a Görög Katolikus Egyházközség bálját nyitotta meg, február 25-én a kommunizmus áldozataira emlékeztünk. Szintén ezen a napon sajtótájékoztatót tartott dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úrral a Zemplén Hús újraindításával kapcsolatban. A jelek szerint áprilisban kezdődik a termelés. Február 26-án Sikora Ádámnak adta át aki a Trefort iskola diákja, a Polgármester Ösztöndíjasa díjat, ő a második személy akinek jár díj a tantestület döntése alapján. Szerdahelyi István nyugdíjas testnevelő tanár kérésére tájékoztatta a testületet és a tévénézőket, hogy február 18-án Tiszaújvárosban megrendezett megyei diákolimpián asztalitenisz döntőn a Jókai Mór tagintézmény két tehetséges sportolója mindent megnyert. Fantasztikus formában, színvonalas csatákban vívták ki a bajnoki címeket. Fiú egyéni: megyei bajnok Török Tamás, Fiú csapat, megyei bajnok a Jókai Tagintézmény csapata: Török Tamás, Rendes Benjámin. A gyerekekkel foglalkozó team lelkiismeretes munkája is benne van a kiemelkedő eredményekben. Tagjai: Szerdahelyi István, Nagy Zoltán, Budavári Csaba, Bálint Attila. Gratulálunk a győzteseknek és köszönjük a felkészítő tanárok munkáját. 2.Napirend Tájékoztató az országgyűlési képviselő elmúlt két évi munkájáról dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő: a Sátoraljaújhely városa-, és térségében végzett országgyűlési képviselői munkámról legutóbb október 18-án számoltam be a képviselő-testület előtt. Most pedig az azóta eltelt időszakban végzett munkámat szeretném a röviden összefoglalni. Mindezt a januári képviselő-testületi ülésen szerettem volna megtenni, de az ismert ukrajnai események miatt, mint az Országgyűlés Európai Bizottság elnökének Athénba kellett utaznom, ezért februárra csúszott a beszámoló. Városunk életében az elmúlt másfél esztendő talán leglényegesebb eseménye az un. adósság-konszolidáció rendezése volt. Még 2012.késő őszén kezdtük meg a tárgyalásokat arról, polgármester úrral,m hogy a kormány átvállalja a város fennálló adósságállományának jelentős részét. A bizonyos mutatók, és törvényi előírások alapján 50

5 5 %-ra voltunk jogosultak. Azonban folyamatos egyeztetésnek köszönhetően, a minisztériumi konzultációkon sikerült elérni, hogy a város adósságállományának 60 %-át engedjék el. Így ennek köszönhetően 2013 februárjában Miskolcon írhattuk alá polgármester úrral azt a konszolidációs levelet, amiben a Kormány a város fennálló (közel 3,2 milliárd forint) adósságának kétharmadát átvállalja. Ennek eredményeképpen 2 milliárd forint adósság állománytól szabadult meg Sátoraljaújhely, ez pontosan eft! A Kormány újabb intézkedéseinek köszönhetően pedig a fennmaradó mintegy 1,4 milliárd forint kötvényt pontosan - mai árfolyammal számítva eft - vállal át február 28-ig. Ezzel Sátoraljaújhely végképpen megszabadul minden banki adósságától. Úgy vélem, hogy ez egy teljesen új fejezetet nyit városunk életében! Köszönhetően a Kormányzat és a város vezetése közötti jó együttműködésnek. Csak megjegyzem, hogy ezzel évente több mint 100 millió forinttal több marad az önkormányzat zsebében. Nem kell a részleteket törleszteni, hanem a bevételeket másra lehet fordítani. Képviselői munkám jelentős részét alkotta az elmúlt másfél esztendő során, hogy részt vehettem a Miniszterelnöki Hivatal által koordinált, Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Program kidolgozásában. Emlékeztetem képviselő-társaimat, hogy a korábbi beszámolóban ez a program szóba került már akkor még a Darányi Ignác fejlesztési program ismertetésénél tartottunk. Ennek köszönhetően a Kormány, az 1981/2013. (XII. 29.) számú határozatával A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program ban, mintegy 30 milliárd forintnyi forrást biztosít 2014 és 2020 között a térség számára. Ebben a programban Tokaj-hegyalja 27 települése között, természetesen Sátoraljaújhely, már csak lakossági arányainak is megfelelően kiemelt helyet és szerepet kap. Ennek első bizonyítékaként január hónapban már 200 millió forint érkezett az önkormányzat számlájára, amit február végig még , azaz összesen 305 millió forint követ. Mindez a február 26-án megjelent 1083/2014. (II.26) Kormány határozatban olvasható. Majd március közepéig további 100 millió forint követ egy un. ÉMOP-os, a hegyaljai településekre kiírt pályázat alapján. Ezzel összeállt a forrás a Magas-hegyi Sportcentrum továbbfejlesztése zárt és nyitott drótkötélpályák létesítésével, valamint a hozzájuk tartozó infrastruktúra kiépítésével önkormányzati projekthez. Így most már márciusára elhárul minden akadály, hogy végre tovább folytatódjék a Magas-hegyi sportcentrum közel 600 millió forintos bővítése. Ez jelentős a város életében, mert újabb munkahelyeket jelent Újhelyben. De legalább ilyen fontos azt is megemlíteni, hogy ezzel a kaland-park turisztikai attrakciója nagymértékben bővül. Ettől pedig azt várjuk, hogy az idelátogató turisták száma jelentősen növekedjen. Ezzel pedig a város bevétele szintén jelentősen emelkedik. Az említett és közötti fejlesztési program évenkénti ütemezése során természetesen még több dedikált forrás érkezik Sátoraljaújhelybe. Ugyanakkor általánosságban még az is érinti Sátoraljaújhelyt, hogy egyrészt a as időszakban indított vidékfejlesztést célzó fejlesztéseket támogató állami pályázatok során a Tokajhegyalja térségéről így tehát Újhelyből is - beérkezett pályázatok súlyozottan vehetők figyelembe a támogatásokról történő döntéshozatal során. Régi vágyunk volt, mivel Tokaj-hegyalja a világörökség része az itt lévő 27 településsel, több alkalommal panaszkodtunk arra, hogy bizonyos világörökségi ellenőrzésben részesültek, az itt gazdálkodók életét előírások nehezítették től kezdve próbáljuk kimunkálni, hogy

6 6 plusz pontot, támogatást kapjon az a pályázó, aki a sátoraljaújhelyi járásból pályázik és Tokaj-hegyaljához tartozik, bármilyen magyarországi pályázaton indul. Képviselői munkám másik jelentős területe, az infrastruktúra fejlesztéséért végzett tevékenység volt. Az elmúlt időszakban ez régi örökség, elhasználódtak a zempléni utak. Erre az adott több lehetőséget, hogy 2013 júliusától a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, a B- A-Z megyében útügyi miniszteri biztosnak nevezett ki. Új feladat, régi, már-már akuttá váló problémákkal terhelve. Első feladat volt a források előteremtése. A többi megyei útügyi biztossal többször konzultáltunk Orbán Viktor miniszterelnök úrnál. Mint az Országgyűlés Európai ügyek Bizottsága elnöke, többször tárgyaltam Brüsszelben, az uniós források becsatornázása miatt. Korábbi meglévő, infrastuktúrára fordítható UNIÓ-s pénzek nem voltak költhetők ezekre az utakra és a vasútra sem, csak arra amit Brüsszel jóváhagyott. A visszamaradt pénzeket Brüsszel megengedte, hogy egy részét a nemzeti forrásokhoz csatlakoztatva új útfelújításokat kezdjünk el. Végül szeptember első napjaiban állt össze a teljes forrás. Országos viszonylatban a mi megyénk kapta a legtöbbet, mintegy 3,4 milliárd forintot. Ha megnézzük mi vagyunk a legnagyobb megye az országban, a legleromlottabb állapotú utakkal rendelkezünk, ezért kaptuk ezt a pénzt, ugyanakkor 12 milliárd forintra lenne szükség a megyében, hogy az utakat helyreállítsuk. Ezek után a közlekedési tárcával és a megyei közútkezelő kht-vel következett egy igen intenzív egyeztetés. Végre november 4-én elkezdődött a 37-es út felújítása, mintegy 2,1 milliárd forint értékben. Külön harcot kellett folytatni, hogy ne Gesztelynél kezdjék el, hanem Újhelynél, a határátkelőtől kezdődjön el a beruházás december közepéig, Szerencsig haladtak az építők. Mihelyt az idő engedi, tavasszal tovább folynak a munkálatok Szerencstől egészen a Gesztelyi partig. Úgy vélem, hogy ezzel jelentős lépés történt a zempléni infrastruktúra fejlesztésében. Sátoraljaújhelyt is részben érintő, számú Vajdácskai kül-, és belterületi utat végre sikerült teljesen felújítani és még az elmúlt év decemberében átadni a forgalomnak. Ugyancsak előrelépés történt a számú Sárospatak Cigánd (Kisvárda) összekötő út ügyében, mert elkészültek a felújítás elkezdéséhez szükséges tervek. Az alapos tervezés következtében a korábbi 1,9 milliárdról mintegy 4 milliárd forintra lesz szükség az új út rekonstrukciójához. Mint miniszteri útbiztos többször interveniáltam a Zemplénen keresztül átzúduló tranzitkamion forgalom miatt. A júliusától bevezetett útdíj és az azt koordináló, HU-GO rendszertől azt vártuk, hogy ez a forgalom csökkeni fog. Közel fél évbe tellett, amíg sikerült korrigálni a rendszert oly módon, hogy most már nyugodt szívvel tudtuk kihelyezni a 7,5 tonnás korlátozó táblákat Kisvárdán, Cigándon vagy éppen Sárospatakon. Ezzel véglegesen megszűnt a tranzit kamion invázió. Végül szeretném megemlíteni, hogy kidolgoztam a Tokaj-hegyalja Világörökség területére az un. ráhordó mellék utak felújítási tervét mintegy 10 milliárd forint összegben. Ennek köszönhetően nyarától kezdetét veheti a Telkibánya-Pálháza-Sátoraljaújhely út, aztán az Erdőhorváti-Tolcsva-Vámosújfalu útszakasz, majd az Aranyosi-völgy egyes útszakaszainak, a Sárospatak-Bodorogolaszi-Vámosújfalu út és végül a Sárospatak-Cigánd út felújítása. Mindez természetesen a források szakaszolásának megfelelően a as periódusban. A 37-es főútvonal négysávosítása, az eredeti terveknek megfelelően 2017-től várható a Sárga-borház tarcali elágazójáig. A megyei fejlesztés terv lassan a végéhez közeledik. A térség polgármesterei és vállalkozói véleményét is figyelembe véve, úgy gondolom, hogy a

7 7 négysávosítást az Újhelyi határig kell folytatni. Ez nemcsak biztonságossá teszi a 37-esen való közlekedést, hanem elősegíti a térségbe irányuló vállalkozói-befektetői szándékot. Szakmai vita alakult ki a szőlészek-borászok között, akik nem szeretnék ezt, azonban szükséges ennek a az útnak a bővítése. Végül 2014-ben is folytatódik a Mezőzombor-Sátoraljújhely vasút-villamosítási programja, a Bodrogkeresztúr-Tolcsva közötti pályatest rekonstrukciójával. Jelenleg még folynak a tárgyalások, hogy ezt egy ütemben tovább folytassák Újhelyig. Majd ezt követi 2015-től a jelzőberendezések rekonstrukciója végül pedig 2016/17-ben a villamos vezeték kiépítése. Itt szembesültem azzal, hogy egyetlen egy európai folyosón nem vagyunk rajta, ezért nem lehet Uniós pénzt költeni. Csak hazai forrásokból a MÁV éves költségvetéséből lehet ezt kiszorítani. Ezért halad lassabban ez a program. Zemplén egészét tekintve jelentős lépésnek tartom a vízi-közmű szolgáltatásunk stabilizálását azzal, hogy sikerült megőrizni az önkormányzatok tulajdonában lévő Zemplén Vízmű Kft önállóságát. Nem kellett összeállni egyetlen egy szolgáltatóval sem, mert az Energiahivatallal folytatott tárgyalások eredményeképpen, az országban az elsőként kiadott 14 működési engedély közül mi is meg tudtuk kapni azt. A hulladékgazdálkodás területén is jelentős lépést tudtunk megtenni. Mint az Abaúj- Zemplén Önkormányzati Hulladéktársulás (társadalmi) elnöke közreműködtem a térséget illető 3,9 milliárd forintos pályázat megvalósításában, aminek eredményeképpen a rossz emlékezetű Néma-hegyi és a Torzsás-dűlő szeméttelepek rekultivációját (490 millió forintértékben) ez év első felében be tudjuk fejezni. Sikerült átalakítani a ZHK-t a törvényi előírásoknak megfelelően non-profit önkormányzati kft-vé. Ennek első eredményeképpen megnyertünk egy 950 millió forintos TIOP-os uniós pályázatot, ami biztosítja városunk és Zemplén hossztávú hulladék gazdálkodását, például 9 db új szállító-, és egyéb gépek beszerzésével. Külön megemlítem, hogy az új szemét szállító eszközök beszerzésével lehetővé válik egy régi már-már akuttá váló probléma megoldása. Tudniillik a környező apró települések, főleg nyugdíjasai, sokat panaszkodtak arra, hogy az elszállított szemét súlya nincs arányban a befizetett díjjal. Van, aki csak igen kevés mennyiségű szemetet tesz a kukába és ő is annyit fizet, mint aki tele rakja. Az új technika ezt is megoldja. Lesz egy alap-díj, ami sokkal kevesebb lesz, mint a mostani általány díj és ezen felül mindenki az elszállított szemét súlyának megfelelően fog kiegészítő díjat fizetni. Ezzel főként a kisfalvas településeken az idős állampolgárok gondját oldjuk meg. Sok gondot jelentett az, hogy két-három zsebkendőt tesznek a kukába és mégis ugyanannyit kell fizetni mint aki teliteszi a kukáját. A ZHK zavartalan működése érdekében szükség van egy millió forintos rullirozó hitelre, aminek a kimunkálásán elkezdtünk dolgozni. Ez azért fontos, hogy a polgárok ne érezzék meg az átalakulást. Van a megyében olyan hely, ahol a katasztrófavédelemnek kellett átvenni a szemétszállítást, hogy a problémát megoldják. Városunk és térségünk fejlődését sikerült olyan uniós és hazai pályázatok elnyerésével segíteni, ami az itt élő polgárok mindennapjait teszi könnyebbé. Vegyük sorra az említett másfél év alatt megnyert pályázatokat. Több ÉMOP-os és KEOP-os pályázat sikerességének érdekében működtem közre. Így például a leromlott városi lakóterületek felújítására 270 millió forintot, a szociális városrehabilitációra 395 millió forintot, a bölcsőde felújításra 185 millió forintot, a köves-hegyi szociális-otthon felújítására 171 millió forintot, a városi orvosi rendelőre 59 millió forintot, a szennyvízelvezetés és tisztítás bővítésére 52 millió forintot nyertünk. A Zemplén kalandpark energetikai pályázatán 38 millió forintot, a polgármesteri hivatal

8 8 energetikai pályázatán 40 millió forintot nyertünk. Megjegyzem, hogy az V. István Közgazdasági Szakközépiskola energetikai korszerűsítési 90 millió forintos pályázata túljutott az első bírálaton. Ez összesen millió forint pályázat elnyerését jelentette csak az említett es időszakban. A fentieken kívül, a Sátoraljaújhelyben működő cégek és vállalkozások az elmúlt két év során is pályázataikkal, több milliárd forint beruházást valósítottak meg, ami főleg bővítésekről és új gépek technológiák vásárlásáról szólt. Ezek közül is kiemelkedik a Prec- Cast Kft logisztikai csarnokának az építése közel 500 millió forintos uniós támogatással. A cég a saját erő mellett, újabb 1 milliárdos pályázattal szeretné bővíteni a kapacitását. Ezzel közel, 300 új munkahelyet szeretnének létre hozni! Az említett csarnokátadási ünnepségen megjelent Szijjártó Péter államtitkár úr ígéretet tett a cég és a Kormány közötti partnerségi szerződés jövőbeni megkötésére. Ezt nagyon nagy eredménynek tartom. De ugyancsak fontos megemlíteni azt a Dohány-gyári 1,9 milliárdos beruházást, ami 400 milliós uniós pályázat elnyerésével nagymértékben hozzájárult a cég versenyképességének növeléséhez. Ezzel, mintegy 25 fővel tovább nőtt a 250 főt foglalkoztató gyár munkahelyi gárdája! Közel egy éves kitartó próbálkozás után, végre április 1-én beindulhat a több mint 100 éves múltra visszatekintő Zemplén Hús, Zemplén-Food Kft néven 20 munkaerővel. Ebben az önkormányzatnak 5 %-os tulajdonrésze van. Mindezt többek között a 2,5 %-os növekedési hitelprogram és a munkahelyteremtő pályázat és a város szabad-vállalkozási övezetbe való besorolása tette lehetővé. A Vidékfejlesztési Minisztérium illetékeseivel tovább folytatjuk a tárgyalást a cég megsegítéséről. A húspiacon ádáz küzdelem folyik, ennek van része Zemplénnek is, emlékeztetve az idősebbeket a lókolbászra és régi húsipari termékekre. Ennek szeretnénk továbbra is piacot teremteni. Ebben még tavaly januárban kaptunk ígéretet, Budai Gyula államtitkár úrtól. A helyi vállalkozások aktivitásának köszönhetően a különböző uniós és hazai pályázatok, valamint a Kormány munkahelyvédelmi, munkahely-teremtési programjainak közreműködésével a városban és sátoraljaújhelyi járásban 5 %-kal csökkent a munkanélküliek száma és 350 munkavállalóval többen dolgoznak, Ezt nagyon nagy eredménynek tartom. Az újhelyi és a járás területén működő vállalkozások szempontjából két fontos dolgot emelek ki. Az egyik, 2013 nyarára fél éves intenzív lobbinak köszönhetően - sikerült elérni, hogy a városunk és a járás kerüljön be, az un. szabadvállalkozási övezet kategóriájába. Ugyanis 2013 januárjában örömmel fogadtuk a vásárosnaményi kihelyezetett kormányülés után a bejelentést a szabad vállalkozási zónák létesítéséről, ahová 33 járást soroltak be. A hírek arról szóltak, hogy többségükben Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéről. Amikor megjelent az NFÜ honlapján a besorolás, meglepődve tapasztaltam, hogy ebből kimaradt a sátoraljaújhelyi járás. Sátoraljaújhely polgármestere és szinte az összes érintett település vezetője és számos vállalkozója azonnal megkeresett és magyarázatot kért. Azonnal kezdeményeztem, hogy a Kormány vizsgálja felül a szabad vállalkozási zónákhoz való besorolást, és a Sátoraljaújhelyi Járás is kerülhessen be a szabad vállalkozási zónák közé. Végül mindezt nyarára sikerült elérni. Így az Újhelyben és a járás területén működő vállalkozások ugyan olyan eséllyel indulhatnak a munkahelyteremtés, vagy megtartó pályázatoknál, mint a cigándi, gönci vagy a pataki járásban. Ez esetenként egy-egy új munkahely beállításával 2-2,5 millió forint per fő

9 9 támogatást jelenthet. Az eltelt 7 hónap alatt közel két tucat újhelyi és térségi kisvállalkozás élt ezzel a lehetőséggel, 68 új munkahelyet létesítettek. A másik: a Széchenyi Programirodának, a megyében Miskolc után a második, az újhelyi kirendeltségnek a megnyitása, ahol három munkatárs fogadja a vállalkozásokat. Kiemelt fontossága lehet ennek az irodának a nyarán induló hét éves uniós pályázatok tekintetében, hogy minél sikeresebbek lehessenek a városban és a térségben élő vállalkozások. Az Erzsébet Kórház immáron állami tulajdonban működik. De polgármester úrral továbbra is figyelemmel kísérjük a kórházunk sorsát. Sikerült az egészségügyi kormányzatnál elérni, hogy a beruházás zavartalan folytatásához 92 millió forint forrást kapjunk, illetve a kórházak konszolidációja keretében 220 millió forint támogatást szerezni. Ezzel nagyot javult az intézmény likviditási mérlege. Az új megbízott igazgató kinevezésével újabb lendületet vesz a kórház pályázatának a 2014 nyarára tervezett befejezése. Az előző beszámolóban is említettem, hogy az Erzsébet kórház átvette a Cigándi Járóbeteg Szakellátó Központ irányítását. Jelenleg eljutottunk oda, hogy tavaly ősztől már nullaszaldós az intézmény. A működési problémákkal küzdő gönci Abaúji Járóbeteg Szakellátó Központ irányítását is megkapta a kórház. Ez új kihívást és lehetőséget is jelent. Jelenleg folyik az intézmény átvilágítása. Egyébként az a két intézmény működtetése tovább erősíti az Erzsébet Kórház regionális pozícióját. A októberi beszámolómban még tervként említettem, mára már valósággá lett a volt városi múzeum állami üzemeltetése. Hosszas tárgyalások eredményeképpen a Petőfi Irodalmi Múzeum, A Magyar Nyelv Múzeuma, a Kazinczy Mauzóleum és a Kazinczy Múzeum egy egységben került át az állami fenntartású Petőfi Irodalmi Múzeum kezelésébe. Ezzel az önkormányzat, nagyon helyesen, éves szinten mintegy 20 milliót tud megspórolni. A múzeum épületében a kiállítás nagyon szépen megújult, aminek átadására Halász János államtitkár úr is megjelent. Ami a járás területét illeti, néhány fontosabb beruházást, illetve pályázatot említek. A legjelentősebb talán a fűzéri-vár rekonstrukciója mintegy 2,1 milliárd forint összeggel, ennek a közbeszerzése a napokban indul meg, májusban elkezdődhet a beruházás. Teljes rekonstrukcióra kerül sor, régi fényében fog pompázni a vár. Meg kell említeni a mikóházi záportározót, aminek a munkálatai tavasszal fejeződnek be, a füzérradványi Károlyi kastély parkjának rekonstrukciója az Észak-erdő sikeres pályázatának köszönhetően közel 300 millió forint értékben kezdődnek meg hamarosan. A pálházi Perlit 92 Kft sikeres környezetvédelmi beruházást hajtott végre, ami munkahelyek megőrzését jelentette. Megújult a füzérradványi önkormányzat ifjúsági táborának a konyhája, a vilyvitányi önkormányzat idősek napközi otthona, a füzérkomlósi önkormányzat szolgáltatói központja újult meg. Végül megemlítem, hogy 2012 novemberétől 2014 februárjáig az Országgyűlésben 21 alkalommal, közel 1 óra 45 perces időkeretben szólaltam fel. Mint a Fidesz-KDNP frakcióvezető helyettese, és az Európai ügyek Bizottsága elnöke is végeztem képviselői munkám. Számtalan nemzetközi fórumon képviseltem hazánkat és szólaltam fel az UNIÓ számos nemzeti parlamentjében, 2013-ban a Közép Európai Kezdeményezés (KEK) elnöki tisztét valamint továbbra is az Euró Mediterrán Parlamenti Közgyűlés (EUMED PK) magyar delegáció vezetői pozícióját töltöttem be. Képviselői munkámról illetve a Parlament aktuális eseményeiről a Zemplén Televízióban rendszeresen beszámoltam. A Kossuth Rádióban, az Európa Rádióban, a Katolikus

10 10 Rádióban, valamint a Magyar Televízióban, a Duna TV-ben és az ECHO TV-ben többször szerepeltem szakma-politikai műsorokban. Megköszönöm a képviselő-testület minden tagjának, legyen bármilyen párt tagja az együttműködést, a megfogalmazott kritikákat és az együttműködést Sátoraljaújhely minden polgárának. Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte a beszámolót, és a munkáját is amit a térségért, ezen belül Sátoraljaújhelyért és az itt élőkért végzett. Kiegészítésként elmondta, hogy gyakori rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot, pályázatokkal és egyéb bármilyen feladat ellátása során. Képviselő úrra mindig lehet számítani a város ügyében. Mindig talál hatékony megoldást, vagy olyan személyt akinél meghallgatásra kerül a kérésünk. Nem is volt olyan az elmúlt 4 évben, hogy reménytelen lett volna a közbeavatkozása. 99 %-ban pozitív volt a segítsége. Ez elismerésre méltó munka volt. Kérdések, vélemények: Pasztorniczky István képviselő: a maga sajátos szemszögéből értékelve a beszámolót elmondta, kicsit értékelve kiterjesztve az értékelését, nem annyira előre, sok mindenről beszélt képviselő úr. Inkább csak visszatekintenek, ugyanis képviselő úr a rendszerváltás óta egy ciklus kivételével országgyűlési képviselő volt. Felelőssége van abban, hogy a térségünk, a választókerületünk lecsúszott. Lakói néhány kivétellel, és Ön is a kivételek közé tartozik, elszegényedtek, a térség elöregedik, elnéptelenedik, a házak üresen állna, eladhatatlanul. Az Ön pártja szerint a kalandvágyó fiatalok, akik sokszor 50 év felettiek, tömegesen kényszerülnek külföldön munkát vállalni. Különösen igaz ez városainkra, és közte Sátoraljaújhelyre, ami lassan átjáró házzá válik, olyan mértékű az elvándorlási kedv. Sátoraljaújhely az Ön képviselői működési alatt lélekszámról re csökkent, de Sárospatakon sem jobb a helyzet. Az elvándorlás ettől nagyobb mértékű, a tanult, szakképzett emberek elmennek és idejönnek helyettük a falvakból a tanulatlan, jobb híján szaporodásból megélő családok. A falvakban sem jobb a helyzet, hisz országos szinten itt található a két leghátrányosabb kistérség a Bodrogközi és az Abaúj-Zempléni. Ehhez hozzá kell tenni, miután a termelő cégek megszűntek, elmentek innen a közhivatalok és a közszolgáltatók is, lassan a kereskedelem is megszűnik, különösen a falvakban, ahol már csak a mozgóboltok maradtak talpon. Csak 2012-ben az egyéni vállalkozások száma 10 %- al apadt. Ez képviselő úr, bármilyen imponálók a milliárdok amiket elmondott, és látjuk a fejlesztéseket, ezek a mutatók az Ön felelősségét is jelentik. Lehet hivatkozni a világgazdasági válságra, amiről tudjuk, hogy nem világgazdasági, mert vannak a világnak olyan részei, melyek szépen fejlődnek ez alatt, de az elmúlt 24 évben Ön alaposan benne volt azokban a változásokban, ami Magyarország és a térség lecsúszását eredményezte. Sorolhatná a kezdetektől, a tavaszi nagytakarítás elmaradásától kezdve az olajbussines, cukorgyárak, ipar lerombolása, amiben Ön is érintett, hisz az európai közösségi bizottságok tagjaként, Integrációs, Európai ügyek bizottságok tagjaként elnökeként, ezekben a döntésekben részt vett. Meg lehet említeni az izraeli kémrepülőgépeket is, ami nyilván nem helyi téma, de Ön, mint az Euro Mediterrán Parlament tagja valahol az ország szuverenitását sértette ilyen tekintetben, rátekintése van erre a területre is. Ilyen tekintetben valamilyen rátekintése van erre a területre is. Természetesen méltányoljuk az erőfeszítéseit, a Dohánygyár megmentése érdekében is, volt ilyen veszély, meglett az eredménye, a Dohánygyár talpon maradt és Önök pedig a trafik, illetve dohánypiacot megszerezték. Nem sorolja tovább, azokat a közvéleményt borzoló dolgokat, például a

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Városháza Díszterme A Képviselő-testületi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-21/2014. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-21/2014. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-21/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A jegyzőkönyvet Bakos Tóth Ildikó szervezési referens vezette.

JEGYZŐKÖNYV. A jegyzőkönyvet Bakos Tóth Ildikó szervezési referens vezette. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje: 2014.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Készült: nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Díszterem A képviselő-testületi

Részletesebben

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről.

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-11/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 2351 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 204-220/2011. c./ rendeletei: 39-42/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

Napirend előtt: Napirend:

Napirend előtt: Napirend: 2566 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendelete: 43/2012. e./ határozatai: 279-290/2012. Napirend előtt: "Együtt

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. január 22. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-7/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 22.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 22. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 22. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22. napján 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott nyilvános üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-19/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1446 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 27-29/2012. c./ határozatai: 153-173/2012. Napirend előtt: - a Nyíregyháza

Részletesebben

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 18. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Bakó László, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. május 24. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 9. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Város képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ikt. szám: T-48-2/2011.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/88-1/2013. FFB-29/2013. sz. ülés (FFB-138/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/88-1/2013. FFB-29/2013. sz. ülés (FFB-138/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FFB/88-1/2013. FFB-29/2013. sz. ülés (FFB-138/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2013. október 3-án, csütörtökön, 13 óra 5 perckor kezdődően

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 01/00025-017/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 30-án 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben