Prohászka a szívekben Magyar Fioretti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prohászka a szívekben Magyar Fioretti"

Átírás

1 PPEK 550 Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti Horváth Kálmán Prohászka a szívekben Magyar Fioretti mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb hírekért látogassa meg a internetes címet.

2 2 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti Impresszum Horváth Kálmán Prohászka a szívekben Magyar Fioretti A Prohászka Ottokár Jubileumi Sorozat második és harmadik kötete A sorozat első kötete: Prohászka Ottokár életének titka A borítón Fülöp Elemér Prohászka szobra látható Szerkesztette: Felsővályi Ákos Sorozatszerkesztő: Barlay Ö. Szabolcs A könyvvel kapcsolatos levelezési cím: A könyv elektronikus változata Ez a publikáció az azonos című két kötetes mű elektronikus változata. A két kötet ben jelent meg a Prohászka Baráti Kör kiadványaként, Székesfehérvárott, az ISBN (I. kötet) és az (II. kötet) azonosítóval. Az elektronikus változat a két kötetet együtt tartalmazza. Az elektronikus változat a szerző jugutódjának az engedélyével készült. A könyvet lelkipásztori célokra a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni. Minden más jog a szerző jogutódjáé. Ez az elektronikus változat tartalmaz a Függelékben Horváth Kálmántól egy feljegyzést a Prohászka-kutatás történetéről, melyet a könyv kinyomtatása után találtunk.

3 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti 3 Tartalomjegyzék Impresszum...2 Tartalomjegyzék...3 Beköszöntő...8 Előszó...9 I. rész...10 Emlékezés Prohászka Ottokárról (Írta és részben rádión elmondotta: Bilkei Ferenc)...11 Dömötör István apátplébános...23 Kovács Géza székesfehérvári egyházmegyei pap...23 Dr. Halnek Béla teológiai tanár...23 Lapos István...23 Tőke István c. kanonok...24 Mócsy Gabriella...24 Angéla nővér...25 Dr. Dienes Valéria...28 Dr. Lutter János egyetemi tanár...29 Kriegs-Au Emil ny. városmajori plébános...29 Egyházmegyénk egyik idős papja...31 Györgyi János ny. hittanár...31 Kéri Nándor székesfehérvár-vasútvidéki plébános...31 D. N. a következőkben örökíti meg élményeit...32 Dr. Potyondy Imre püspöki helynök...35 Kuthy István prépost-kanonok...35 Sikora Andrea...35 Galamb Imre kislángi plébános...36 Mayer József c. prépost, sárbogárdi plébános...36 Dr. Büttner Ferenc apát-kanonok...36 Hajós József kanonok...37 Dr. Géfin Gyula szombathelyi kanonok kutatásaiból...37 Dezső István emlékei Prohászka Ottokárról...39 Langhammer János csabdi plébános...41 Az indexre tétel egyházpolitikai háttere...41 Kuthy István rektor-kanonok...43 Egy székesfehérvári táblabíró idős özvegye...43 Mócsy ny. esztergomi tanítóképzői igazgató...43 Dr. Kátay Béla apát-plébános...45 Shvoy Lajos megyéspüspök...45 Dessewffy Aladárné...50 Dr. Székely Ottokár O. Ciszt Kivonat a Zsámbéki Plébánia Historia Domusából...53 Balogh Károly bicskei esperes plébános...54 Dr. Büttner Ferenc apát-kanonok...54 Dr. Csapodi István orvosprofesszor...55 Deym Béla ny. esperes-plébános...57 Laczó Alajos sárkeresztúri plébános...58 Dr. Metzker József...60 Metzker Mária...61

4 4 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti Kovács Dénesné, Budapest...61 Sávoly János altábornagy özvegye, Budapest...61 Somogyi Lajosné altábornagyné...61 Egy magát meg nem nevező író (Budapest, március 12.)...62 Névtelen író a Schütz-hagyatékból...63 Özv. Csiky Imréné (Budapest, Karácsony)...63 Szilágyi Béláné (Budapest, Gyarmat u. 8.)...64 Szakváry Károlyné, Budapest...64 Tar János sárszentmiklósi esperes plébános...67 Plávics Mária, Fremieta nővér...67 Imameghallgatások (Schütz Antal hagyatékából)...70 A békéscsabai Jézus Szent Szíve Templom építése...72 Csodálatos megtérés...74 Stoffer Mici...74 Rábapordány...75 Markhet Angéla...76 Tomsich Kálmánné...77 Levél...78 Laudisz János...78 Ackermann Gusztávné, Újvidék...79 Dienes Valéria...83 Bizonyítvány...83 Dr. Sima Alaksic...84 Parti Lajosné...84 Rádai Irén, Laura nővér...85 Dr. Rogács Ferenc pécsi segédpüspök...85 Prohászka Ottokár utolsó konferenciabeszédének kivonatos jegyzete...86 Kovács János pápai prelátus...90 Lendvay Zoltán...92 Csontos Márton...92 Szabó József...92 II. rész...94 Dr. Lutter János...95 Turzó Antal csepeli plébános...95 Kormos Ottó márianosztrai plébános...97 Beke József...99 Jandik József pápai kamarás Dr. Marczell Mihály egyetemi tanár Pálos Lajosné Székesfehérvár Ami a Soliloquiá-ból kimaradt I Dr. Miklós Antal vasútvidéki káplán Némethy Ernő pápai kamarás Lendvay Zoltán adonyi plébános Kuthy István rektor, prépost-kanonok Györgyi János hittanár Hell Ferenc ny. visegrádi esperes-plébános Shvoy Lajos megyéspüspök Prockl Gyula ny. igazgató tanító Szarka Géza leánygimnáziumi igazgató Dr. Potyondy Imre nagyprépost, püspöki helynök...117

5 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti 5 Kisteleki István apátkanonok Fejes István ny. igazgató Ami a Soliloquiá-ból kimaradt II Angéla nővér Hajós József székesegyházi kanonok Az intellektualizmus túlhajtásai Kriegs-Au Mella Kicsindy Kálmán ny. igazgató-tanító, Süttő Csemez Paula, Fót Molnár Gyula pápai kamarás Ravasz László református püspök Sikora Andrea főnöknő Merényi Ferenc, Székesfehérvár Géber Ferenc, Székesfehérvár Merényi Ferenc, Székesfehérvár Dr. Potyondy Imre püspöki helynök Dr. Halász Piusz Szigeti Endre újságíró Endrődy Sybill, Bécs Boér Jenő ker. isk. tanár Zámori Imre igazgató tanító Skorka Károly újságszerkesztő Oppenhauser Elvira ny. igazgató Dr. Dienes Valéria Dr. Molnár Gyula pápai kamarás, váli plébános Schnattner Szigfrid O. S. B Sándor István, Budapest Sipos Borbála szomolnoki élményei Dr. Némethy Ernő pápai kamarás Kéri Nándor prépost-plébános Bencsik József székesfehérvári gazdálkodó Hoffer Ilona, Budapest Bernáth Pál, Székesfehérvár Veszprémi Tibor piarista tanár, Kecskemét Bernáth Pál Dr. Szántay Szémán István Angéla nővér Grasselli Ilona, Norberta nővér Szerényi Margit, Angéla nővér Dr. Némethy Ernő pápai kamarás, ny. regnumi plébános Levél Prohászka Ottokárhoz Ijjas József kalocsai érsek április 2-án mondott emlékbeszédéből Chay Antal váli plébános Prohászka Ottokár egyházkormányzási levelei III. rész

6 6 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti IV. rész Főtisztelendő Láng János városmajori plébános Alexa nővér Tisztelendő Gabriella anyánk mondta el Kedves Camilla anyánk emlékei Ft. Folba János prelátus úr emlékei Főtisztelendő Berta Lajos tábori főesperes úr emlékezése Rita nővér Dr. Kovács Gábor, volt váci szemináriumi spirituális Ft. Juhász Gergely O. S. B Aloysia nővérünk mondja Anna nővérünk szomolnoki élményei 1918-ból Istenben boldogult Ancilla nővérünk emlékét még 1930 óta Alexa nővérünk őrizte meg269 Pálosi Beatrix nővér mondta el Kedves Borbála nővér mondta el Dina néni Edina nővérünk emlékei Emília nővérünk emléke Felicitas nővérünk Hedvig nővérünk így ír Dobos Teréz Hermina szociális missziós nővér Ilona nővér emlékei Csomor Mária, Johanna növérünk Jolanta nővérünk emlékei Jozefin nővérünk így beszélte el Józsa nővérünknek mondta el Verona nővérünk Katalin nővérünk így emlékezik Elvira nővérünk mondta el Elekes Klára nővér Cornélia nővérünk két emléke Ladiszla nővérünk őrizte meg ezt a két gyöngyszemet Lenke nővérünk írta augusztus 11-én, Kassáról Magdolna nővérünk Marcella nővér élménye (Székesfehérvár, VI. 1.) Melitta nővérünk élményei Kedves Notburga nővérünk így ír Michaela nővérünk emlékei Petra nővérünk első emléke Orsolya nővérünk emlékei Orsolya nővérünknek mondotta el valaki, Ottilia nővérünk mondta el Paula nővérünk emlékei Laurencia nővérünk így emlékezik...299

7 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti 7 Leóna nővérünk mondta el Regina nővér emlékei Magyar bácsi kertje Skolasztika nővérünk Olga nővérünk emléke Szaniszla nővérünk emléke Teréz nővérünk emlékei Melánia nővér mondta el A Hubertus-hegy alatt, a Pilis patak partján Gertrúd nővérünk Kiss Erzsébet, Viola nővérünk mondta el Maráczi Margit irgalmas nővér emlékei Tisztelendő Gabriella anyánk édesapja, Mócsy László mondta el Maráczi Margit gráci irgalmas nővér mondta el Adorján G. Imelda nővér, az Isteni Megváltó Leányainak egyike mondta Hajnal Ferenc tanító beszélte el Pápán az irgalmas nővéreknél Meindlné Horváth Klára Kripta-őrző Annus néni Cser Jolán keresztesnővér mondta el Kolompár Mária Jórán Zsófia Hamel mamuska Oborzil Ferencék Galambos Annusék Gusnek család emlékei özv. Follinusz Árpádné, Darnay Margit Ribiánszky Józsefné Schweiger Jolán Kis Sanyi gyógyulása özv. Halmi Gyuláné kültagunk Planéter Jolán tanárnő Egy kedves, idős néni tette ezt a vallomást G. D. kültagunk, Ottokár Atyánk lelki leánya mondotta el dr. Hegyi Árpádné, kaposvári elnöknőnk emlékei Függelék A Szerkesztő tájékoztatója Horváth Kálmán ( ) Új életrajz Prohászkáról? Névmutató és életrajzi adattár Tárgymutató A Prohászka-kutatás története (Horváth Kálmán feljegyzése) Jegyzetek...412

8 8 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti Beköszöntő Jubileumi sorozatunk második-harmadik kötetével olyan művet adunk olvasóink kezébe, melyről azt szokták mondani: nem lehet letenni. Természetesen ezt nekünk, szerkesztőknek nem illik prejudikálni, de meg vagyok győződve, hogy a nyájas olvasó ugyanezt fogja tapasztalni. A Prohászka a szívekben valóban rendkívül leköti az ember figyelmét, mert a magyar nép, a magyar kereszténység egyik legnagyobb példaképének, nemzedékek tanítómesterének, főpapok, egyháziak, hívők, hitetlenek apostolának és jövőbe látó prófétájának, Prohászka Ottokár püspöknek hétköznapjairól szól. Kiadványunk egy kéziratnak most először közreadott kritikai kiadása. Története röviden: Shvoy Lajos, Prohászka utóda az ötvenes években a kommunista diktatúra tiltása ellenére azzal bízta meg Horváth Kálmánt, a kupolás Prohászka-templom plébánosát, hogy szinte házról házra járva gyűjtsön össze minden emléket szentéletű elődjéről, és azt majd gépelve adja át neki. Munkájához írógépet is adott. Nos ezt a feladatot hűségesen és tökéletesen teljesítette, és 1972-re lezárta az itt olvasható gyűjteményt. Mi Spányi Antal megyéspüspök úrtól kaptuk a kéziratot és az engedélyt arra, hogy közkinccsé tehessük. Én mint történész és mint a jubileumi sorozat létrehozója azért nevezem hézagpótlónak és egyedülálló kincsnek a kézirat közreadását, mert ezzel új fejezet kezdődik a Prohászka-kutatás vonalán. Hogy ezen mit értek, azt a Függelékben közölt Új életrajz Prohászkáról? című rövid tanulmányban mondom el. Tény, hogy az eddig meg nem írt, minden részletre kiterjedő Prohászka-életrajz talán épp azért váratott magára, mert mindannyian éreztük, hogy valami még hiányzik. A váz, a csontváz már megvolt, hiszen a kortárs Schütz Antaltól kezdve Gergely Jenőig és Szabó Ferencig írtak már összefoglalót Prohászka életéről, életének legfontosabb történéseit feldolgoztuk konferenciák megszámlálhatatlan előadásában, de mégha ezeket megfelelő tematikai kategorizálással és kronológiai besorolással némi egységbe is rendeznénk, akkor is kimaradna a lényeg: Prohászka mindennapi élete. A rózsa, a gyöngyvirág, a liliom lehet szemre gyönyörű és hiteles, vagyis valódi, de mit ér, ha hiányzik mindegyiknél a rá jellemző és egyedi illat. Ilyen ráadás ez a Bokrétának is nevezett és mai szóval élve riportösszeállítás, melyben megrendítő és máshol nem is olvasható történések, epizódok, lelki, szellemi baráti pillanatfelvételek találhatók. E sorok írója új alcímet írt az eredeti alá: Magyar Fioretti. A gondolatot maga Horváth Kálmán, a kézirat szerzője és a riportok készítője adta, hiszen művét ő is Bokrétának érezte: a legkülönbözőbb és legszebb vad és kerti virágok csokrának. Én a kézirat olvasásakor mindvégig a Fiorettire gondoltam tudván, hogy Prohászka Rómából hazajövet, 1882-ben napokat töltött Assisiben, és Szent Ferencet élete végéig egyik példaképének tartotta. Ha van lényegbevágó különbség Szent Ferenc és Prohászka Fiorettije között, akkor a mérleg e mű oldalára billen. Tudniillik itt nem legendákat olvashatunk egy szentről, melyeket halála után állítottak össze, hanem itt elhangzott szavak, megtörtént események, sok száz szemnek lencséjével, titkos kamerájával rögzített magatartásmozaikok tanúságtételéről van szó. Ez az, amire a szenttéavatási kongregáció leginkább érzékeny: a tetten érés! Nem nekünk kell utólag írnunk, hogy nem volt a modernizmus eretneke, hanem húgának vallomását kell meghallgatnunk, aki látta a püspöki kápolna oltárán hajnalig égő gyertyákat, melyeknek fényében adoráció közben megfogalmazta hűség nyilatkozatát a Szentszéknek (498. cikkely). És olvasás közben rá fogunk ébredni, hogy a sorok mögött minden lapon valóban egy szenttel találkoztunk. Így már megértjük, hogy papjai és hívei miért nevezték már életében szent püspöknek. Székesfehérvár, 2009 Pünkösd Barlay Ö. Szabolcs

9 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti 9 Előszó Amikor január 16-án átvettem a Székesfehérvár Vasútvidéki Plébánia vezetését, megboldogult főpásztorom, Shvoy Lajos megyéspüspök úr ezeket írta diszpozíciós levelében: Az Ottokár-templom plébánosának más hivatottsága is van: nevelni kell és ébren kell tartani Ottokár püspök tiszteletét, gyűjteni a nagy szellem emlékének adatait. Fehérvári kápláni működésed külön predestinál erre. Így lett a hívek gondozása, az emléktemplom restaurálása mellett a harmadik nagy gondom a Prohászka-emlékek gyűjtése. Összegyűlt a Vasútvidéki Plébánia és a püspökségi Prohászka-szoba anyaga. 1 Beszéltem sokakkal, akik elmondották azt, amit a szívükben hordoztak Ottokár püspökről. Az utolsó pillanatban történt, hiszen azóta már nagyon sokan az örökkévalóságban vannak. Valaki azt mondotta a gyűjtés megkezdése előtt, azt szeretné látni, hogy Ottokár püspök a nagy igazságokat, amelyeket hirdetett, hogyan tudta apró pénzre váltani, életében megvalósítani. A gyűjtés ezt szeretné bemutatni. A gyűjtött anyag négy részből áll. Az I. és II. a különböző beszélgetések alkalmából készült jegyzetek alapján. A III. rész Grasselli Ilona, Norberta emlékei. Először a gyűjtő rendelkezésére bocsátotta jegyzeteit, majd kérésére saját maga rendezte, kidolgozta. A IV. rész az, amit társai gyűjtöttek össze. A gyűjtést szeretettel ajánlom kispapjaink figyelmébe. Ők már nem ismerték Ottokár püspököt és azok közül is keveset, akik kapcsolatban álltak vele. Lendítse őket felfelé magasztos hivatásukban a küzdelmes mindennapi életben benne álló Ottokár püspök példája nagyböjtjén: Horváth Kálmán váli plébános

10 10 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti I. rész

11 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti 11 Emlékezés Prohászka Ottokárról (Írta és részben rádión elmondotta: Bilkei Ferenc) 2 [1] Mintha most is ott állanék a püspöki várakozó szobában. A szemben levő ajtó és utcai ablak között áll a nagy Püspök állóíróasztala. Előtte áll, olvas vagy ír a Püspök. Minden idegem megfeszítésével figyelem a túlsó szobában mozduló zajt. Egyszerre megroppan a parkett s kemény, férfias lépésekkel közeledik valaki. Hirtelen föltárul az ajtó s mosolyogva jön felém a nagy Püspök sudár, szép, férfias alakja. Szent Ágoston s utána a katolikus világ legnagyobb egyházfejedelmeinek egyike, büszkesége és dicsősége: Prohászka Ottokár. Jobbját nyújtja felém és férfias kemény fogással megszorítja a kezemet. Én pedig lehajlok és melegen megcsókolom nem a gyűrűjét, az egyházhatalom jelvényét, hanem a kezét, úgy, mintha az édesapám kezét csókolnám meg. Helyet mutat a piros bársonyszéken, leül velem szemben, és kezdődik a beszélgetés, és folyik negyedóra, félóra, háromnegyed órán keresztül. A másik teremben várakozók nem tudják elgondolni, hogy mi lehet a fontos beszélnivalónk? Minden érdekli. Megbeszéljük az aktualitásokat, aztán ha a Püspöknek úgy tetszik, folytatódik a nagy egyházi, országos dolgokról stb. (Sokszor gondoltam, hogy talán jól esik neki kiszellőztetni ilyenkor a gondolatait, amik foglalkoztatták, hogy jó nemcsak a fejben, hanem kifelé is megforgatni őket. Sokszor hangosan fölkacag, élvezi a karikatúrát, az iróniát, amit lelke a dolgokról meglátott.) Sokan kérdezték tőlem, hogy milyen volt Prohászka Ottokár? Röviden azt felelem: Nem olyan, mint más ember. Vagy, ahogyan a szellemes író, Landauer Béla mondta róla: antisablon, olyan, aki mindenben különbözik a többi embertől. Nagyobb, nemesebb náluk. Azon is gondolkoztam sokszor, hogy mi alakította ki Prohászka Ottokár legjellemzőbb vonásait, életirányát? S azt gondolom, hogy a lelki tisztaság és az Oltáriszentség. Sokszor voltam vele együtt szentségimádáson. Ő a püspöki zsámolyon térdelt, én távolabb. Úgy térdelt, mintha márványból faragott szobor lett volna. Nem mozdult negyedórán, félórán, egy órán keresztül. Nézte, itta, élvezte Krisztust. Krisztus pedig magába olvasztotta, magába faragta az Ő kedves fiát. Van egy jóbarátom, Bory Jenő szobrászművész, most már a Képzőművészeti Főiskola nyugalmazott rektora. Úgy ötven év előtt egy Krisztus-szobrot mintázott. A mű nagyon megtetszett nagybátyámnak, Platz Bonifácnak s megkérte a művészt, hogy faragja ki számára carrarai márványból. Mikor a szobor szerintünk már készen volt, elhalmoztuk a művészt dicséretekkel. Ő azonban dolgozott, faragott tovább. Apró, nekünk láthatatlan, megfoghatatlan finomságokat faragott a márványba. Mikor kérdeztük, hogy mit csinál, azt felelte: most faragom beléje a lelket, hogy beszélni tudjon. A nagy elmélyedések idején, az Oltáriszentség imádásának titokzatos óráiban véste, faragta Krisztus a maga képét, a maga titokzatos valóságát Prohászka Ottokár tiszta lelkiségébe, egyéniségébe. Azt, hogy lehetőleg olyan legyen, mint Ő. Úgy tudjon szeretni, lelkesedni, dolgozni, magát odaadni, mint ahogyan azt Krisztus cselekedte, amint azt egy embertől született embertől elvárni lehet. [2] A tanító bácsi dicsérete. Fiatal püspök volt még Prohászka Ottokár, mikor valamelyik Székesfehérvárhoz közel eső faluba vasárnapra misézőt kerestek a püspökségen. Mindenki le volt már foglalva. Az aulikusok 3 törték a fejüket, hogy kit lehetne valahogyan előrántani. Prohászka püspök értesült az esetről s rögtön fölajánlotta a maga szolgálatát. Kocsi nehezen került elő, s a püspök a maga személyében segített, amennyiben gyalog vágott neki az útnak. Persze egyszerű, sőt a hosszú viseléstől fényes reverendában. A mise nagyon szép volt, a szentbeszéd nem különben. Mikor aztán mindennek vége lett, a jó tanító bácsi, aki természetesen a kántori méltóságot is viselte, becsületbeli kötelességének tekintette, hogy az

12 12 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti egész egyházközség nevében is köszönetet mondjon az ismeretlen, de nagyon szép szavú fiatal papnak: Köszönjük a tisztelendő úr nagy jóságát és megveregette a püspök vállát nagyon szép prédikációt mondott nekünk, s ha így folytatja, idővel még a legnagyobb plébániák vezetésére is méltó lesz. Prohászka püspök megköszönte a szívből jövő jókívánságot és amint később mondotta nagyon büszke volt az öreg tanító bácsi dicséretére. [3] Az ercsi pap plébánossága. Dömötör István, mint újmisés, egy esztendeje működött már mint káplán az ercsi plébánián, mikor előde, a plébános elhalálozott. A kegyúr és a nép is annyira szerették, hogy hő óhajként jelentették ki, hogy ő legyen az új ercsi plébános. Dömötör István mindenképpen szabadkozott a nagy megtiszteltetés ellen. Főleg két okot hozott fel. Először: hogy nem tud rácul, pedig az öreg hívek között akadnak, akik régi anyanyelvükön szeretnének gyónni; másodszor: még fiatal és szívesen vár és tanul addig, míg méltó lesz a plébánosi állásra. Az ügy Prohászka püspök elé került, aki pár szóval így vágta el a gordiuszi csomót: Nem tud rácul majd megtanul! A fiatalság meg olyan akadály, amely minden esztendőben egy egész évvel javul. Így lett Dömötör István 18 éven át nagy, kedves, népszerű plébánosa Ercsi községnek. [4] Prohászka püspök szerette Csórt. Nemcsak azért, mert a Bakony hegyei ott kezdik Veszprém felé magasra emelgetni a fejüket, hanem főleg azért, mert az egyszerű kis templomot mindig rendben találta, s ami a fő, az örökmécses állandóan világított az Örökkévaló előtt. Egyszer egy erdélyi papot vitt ki Csórra látogatóba, és előre dicsekedett vele, hogy az örökmécses egészen bizonyosan égni fog. Mikor aztán odaértek, a püspök szinte gyermeki örömöt érzett, s szinte ujjongva mutatta a Krisztusra mutató örök világosságot. [5] Ezért volt kényes az oltárra, s annak fölszerelésére, ahol a szentáldozatot bemutatni szokták. Egy öreg papja régóta emlegette már és célozgatott rá, hogy a kanonoki stallumba való elhelyezkedésre talán az ő érdemei is megvolnának. Az öreg plébános öreg nővérei pedig maestoso, religioso, sőt tremolo 4 fuvolázva, buzgón kontráztak bátyjuknak, hogy bizony a sáros falu helyett a villanyra vágynak. A püspöknek a kanonoki kinevezéseknél mindig azért fájt a szíve, hogy egynek örömöt szerez, tizet pedig csalódásban, szomorúságban hagy. Ebben az esetben azonban a hirtelen támadó őszi szél lemarta a szépen érni kezdő remények gyümölcseit. A püspök misét mondott a kanonokjelölt pap templomában és megdöbbenve látta, hogy a corporalé, a fehér kendő, amelyre a pap a kelyhet és később a konszekrált ostyát helyezni szokta, rongyos. A kanonoki remények éretlenül hullottak le, s a püspöknek az volt az ítélete, hogy a pap legfőbb gondja az oltár legyen, s a testvérek pedig ne fuvolázzanak, hanem varrják meg a templomi ruhákat. [6] A harmincas években meglátogatott a minap örökre elköltözött régi iskolatársam, akivel hetven esztendővel ezelőtt a kis iskolában együtt kóstolgattuk a tudományokat. Arra kért, hogy együtt menjünk ki a Szentháromság-temetőbe, Prohászka püspök sírjához. Miközben a nagy püspökről beszélgettünk, azt mondtam a barátomnak: Te Pista! Engem nagyon szeretett Prohászka püspök! Erre az én barátom hangosan fölkacagott. Megdöbbenve néztem rá, ő pedig sietve adta meg rá a magyarázatot:

13 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti 13 Hánytól hallottam én már ezt! Akik Prohászka püspök közelében állottak, s akik sokszor érintkeztek vele, valamennyien azt hitték, hogy a nagy püspök őket különösen kedveli. A valóság pedig az, hogy Prohászka püspök mindenkit nagyon szeretett. [7] Prohászka püspök és a jó nevelés. Sokszor mentem Prohászka püspök úrhoz. Mint mindig, kegyesen, jóságosan, szeretettel fogadott. Énbelőlem pedig kidöbbent az őszinteség: hogyan lehet az püspökatyám, hogy én ahányszor jövök ide, a püspökatya engem mindig szeretettel, jósággal fogad, pedig talán történhetett valami kellemetlenség, fölbosszanthatta valaki, vagy rosszul aludt. Erre a nagy püspök ezt mondta: Kedves Bilkei úr, jegyezze meg jól magának, hogy ez a jó neveléshez tartozik. Milyen jó volna, ha ezt mindenki, de főleg a hivatalvezetők és a családfők tudnák és aszerint élnének. Persze itt is arról van szó, hogy kinek ki a nevelője? Akitől Prohászka püspök, a nagy életművész tanult: a jó Jézus Krisztus! [8] Prohászka püspök a betegek és kicsinyek között. Fölséges, mondjuk: krisztusi vonás volt Prohászka Ottokárban, ahogyan a betegeket szerette. Nem tudjuk, hogyan tudta meg, de meglepően tudott róluk. Nemcsak a jómódúakról, hanem sőt inkább a szegényekről. A felsővárosi plébániával szemben lakott egy utcaseprő. Ennek a leánya tuberkulózisban sorvadt. Levágták a jobb lábát, a bal kezét, ő pedig a megmaradt jobb kezével és a fogával gyönyörű kézimunkákat készített a templom számára. Naponta mentem hozzá a Szentkenyérrel. Prohászka püspök többször meglátogatta a szegény szenvedőt. Órák hosszat elbeszélgetett az okos, mélylelkű leánnyal, s mint nekem egyszer mondotta: Ez az Erzsi olyan szép lélek, hogy a középkorban a nép már szentnek kiáltotta volna ki. [9] Egy másik, szintén felsővárosi betegem egy szegény mosónő volt. Fiatal korában mosás közben agyonfázott s a köszvény agyonnyomorította a kezét, lábát, úgy hogy mozdulni sem tudott vagy harminc esztendőn keresztül. Hozzátartozói, ha munkába mentek, reggel leültették az ágy szélére, és szegényke ott ült az ágy szélén késő estig, amikor a hazajövők ágyba fektették. Prohászka püspök annak is állandó látogatója volt. Persze nemcsak szavával vigasztalta, hanem anyagi segítséggel is, ha neki is volt. Mi azt is Prohászka püspöknek tudtuk be, hogy ehhez a szegény beteghez hónaponként ellátogatott egy pesti előkelő fiatal hölgy, és szépen kitakarította a pici szobát (két lépés széles és négy lépés hosszú volt), rendbe hozta az ágyat, ruhákat stb. Aztán elbeszélgetett a beteggel úgy, mintha testvérek vagy régi barátnők lettek volna. Te -nek szólították egymást. [10] Az ilyen látogatások itt-ott a humort sem nélkülözték. A püspök Fehérvárra érkezése után nemsokára történt: Megtudta, hogy Kis-Kecskeméten 5, a városon kívül levő tanyasoron egy szegény beteg hosszú időn keresztül gyógyíthatatlan betegségben sínylődik. Titkárával, dr. Viszotával, elment meglátogatni. A titkár kint az udvaron sétálgatott. A püspök pedig bent a családtagokkal, az alacsony földes szobában vigasztalgatta a beteget. Akkor még senki sem tudta közülük, hogy a látogató maga a megyéspüspök. Egy jó idő múlva az egyik férfi kijött a betegszobából, azért mert mint később másoknak mondotta az okos ember ésszel gondolkozik: Az egyik, aki a beteget vigasztalja, oly gyönyörűen beszél, mintha édesméz csorogna az ajka csücskén, én meg kigyüttem, hogy hátha a másik azalatt a konyha alacsony keményéből leakaszt egy sonkát vagy egy csomó kolbászt és odébb áll. Aki a logika szigorú szabályai szerint gondolkozik, nem is talál Isten ellen való vétket a mi magyarunk esze járásában. Az adventi disznóölések utáni korszak a mi magyarjainknak olimpuszi gyönyörűség. Fölnézni az alacsony kéménybe és látni az ádázul mosolygó sonkák

14 14 PPEK / Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben Magyar Fioretti vigyorgását, a gyöngyfüzérhez hasonló kolbászkák idilli rendjét, amelyet a gondviselő jó Isten mégis csak az emberi nemzetség megvigasztalására rendelt, hogy növekedjenek és gyarapodjanak, aki mindezt ésszel föléri, az nem csodálkozik, hogy a mi jó magyarunk féltő gonddal őrzi mindazt, amit a jó Isten jókedvében mégiscsak a magyar nemzetnek ajándékozott. [11] Egyszer a püspökatya várószobájában egy barátom leánykájával találkoztam. Nagy baj volt otthon. A leányka édesanyja hosszú idő óta idegösszeroppanásban s ezzel kapcsolatban álmatlanságban szenvedett. Egy ilyen szörnyű éjszakán kiment a házból és beleugrott a ház mély kútjába. Valahogyan kimentették, de a lelke beteg maradt. Azt meg kellett valakinek gyógyítani. S ki lett volna a beteg orvosa más, mint Prohászka püspök, a nagy lélekgyógyító. Ezért jött a leányka. Én azt mondtam neki, hogy először én megyek be a püspök úrhoz, s mivel a helyzetet ismerem, én fogom informálni. Így is lett. Ekkor mondta a püspökatya énnekem: Ha valaki hosszú időn át álmatlanságban szenved, attól azt sem lehet csodálni, ha reggel két revolvert vesz a kezébe, lemegy az utcára, és mindenkit agyonlövöldöz, aki útjába akad. Ezt a jó püspök úr a maga keserves tapasztalatából mondotta, mert akkor már ő is hónapok óta álmatlanságban szenvedett. 6 De az is természetes, hogy kiment a Szőlőhegyre és megvigasztalta a beteget. [12] Egy hideg őszi délután Prohászka püspök az utca kockakő gyalogjárójának szélén egy 4-5 éves kisleányt látott üldögélni. Szegényke nem tudta a módját és csak közvetlenül kuporodott le a jéghideg kőre. A püspök látta, hogy ennek egy nagy meghűlés és talán betegség lesz a következménye. Fölállította a kisleányt, megigazította a ruháját és arra ültette a picikét. Így, kislányom! Az pedig nyitott szájjal bámult a jó bácsira, aki olyan volt, mint a jó Jézus, akiről az édesanyja beszélni szokott: körüljárt jót cselekedvén. 7 [13] A Treszka néni esete. Ha másféle is, de méltán sorakozik a fentiekhez: Treszka néni a püspöki palotával szemben elterülő tér másik felén gyümölcsárulásból kereste meg a mindennapi kenyerét. Nekem is gyerekkori ismerősöm volt. Nála szoktam eldorbézolni azt a vastag kövér négy krajcárost, amit az édesapámtól zsebpénz fejében kaptam. Treszka néni jó asszony volt. Jó, mint a vajaskenyér. Csak egy baja volt: hogy tenyérre téve elnyomhatta volna a kilócskát. Ott üldögélt télen, úgy mint nyáron; napsütésben és hóviharok förgetegében. Prohászka püspök úr tekintete, ha kinézett állóíróasztala mellől, nem kerülhette el Treszka nénit. Egy téli napon is süvöltött a szél, hordta a havat, amikor a nagy Püspök kitekintett az ablakon, és látta, hogy a jó Treszka néni rendületlenül ül a posztján. Mint a kőbefaragott kötelességteljesítés. Mi sem természetesebb, mint az, hogy a jó püspök mélyen megsajnálta a viharral dacoló hőst. Hogy fázhat szegény! gondolta Milyen jó volna most neki egy bögre jó forró tea! A gondolatot tett követte. Beszólította huszárját, Pistát, és megkérte, hogy vigyen Treszka néninek egy jó nagy bögre teát, jól megcukrozva, egy fél citrommal idealizálva és egy kupica kisüstön főtt pálinkával körülteremtettézve. Pista huszár teljesítette a főpásztori parancsot, a püspökatya pedig onnan felülről nézte a hatást. Treszka néni ünnepi fohásszal emelte kékre-zöldre fagyott ajkaihoz a bögrét és túlvilági gyönyörűséggel kortyolgatta az áldott nedűt az utolsó csöppig. Megnyalta a szája szélét, kitárta a két karját, szemmel láthatólag tanúnak hívta az ég összes szentjeit, miszerint

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

EGRI FEHÉR/FEKETE. a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Templomunk Szent Kereszt oltára a bal oldali leghátsó mellékkápolnában

EGRI FEHÉR/FEKETE. a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Templomunk Szent Kereszt oltára a bal oldali leghátsó mellékkápolnában XX. évf. 1. (67.) sz. 2013. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja Fénykép: Kovács Ottó Templomunk Szent Kereszt oltára a bal oldali leghátsó mellékkápolnában A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka PPEK 549 Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka Barlay Ö. Szabolcs Prohászka Ottokár életének titka mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Krajsovszky Gábor Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3)

Krajsovszky Gábor Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3) PPEK 620 Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké Krajsovszky Gábor Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3)

Részletesebben

A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 15. évfolyam 5. szám 2013. május Anyáknapja alkalmából az egyházközség nevében köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat! 149. szám Hallotta? 2 Ferenc pápa

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

György Attila: A szeretet parancsai

György Attila: A szeretet parancsai PPEK 749 György Attila: A szeretet parancsai György Attila A szeretet parancsai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás

a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás GUBICZA ILONA Gubicza Antal (1899-1973) a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás 1 Gubicza Antal, a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás, Bakonyszentlászlón született 1899. január 15-én

Részletesebben

3 Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és

3 Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és www.szentlelekszatmarnemeti.ro Ardai Attila atya, 2011 Süllyed a hajó. A kapitány elkiáltja magát: Minden fölösleges terhet a tengerbe! A sok utas között egy pap is van. Nagy léleknyugalommal előveszi

Részletesebben

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 HAJDÜSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6 HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 . 5LS6»i W / HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

HŐSI HELYTÁLLÁSSAL. Az 1991. április 12-i Mindszenty József szobor megszentelésének ünnepsége a Szent Gellért Plébániatemplomban

HŐSI HELYTÁLLÁSSAL. Az 1991. április 12-i Mindszenty József szobor megszentelésének ünnepsége a Szent Gellért Plébániatemplomban HŐSI HELYTÁLLÁSSAL Az 1991. április 12-i Mindszenty József szobor megszentelésének ünnepsége a Szent Gellért Plébániatemplomban Összeállította: Krajsovszky Gábor Budapest 1999 1 Mártír volt Ő, aki csodálatos

Részletesebben

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES SZEHKE S:l TI SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES KATHERINE MANSFIELD CSANÁD BÉLA írásai., 1~J~ MAJUS Ára li forint

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 4. 15.

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 4. 15. Bérmálás Marthe Robin Egyházközségi bál CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 2. 4. 15. Bérmálás 2014. május 25. Helytörténet Marics József (Berzence) Nagybajom

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

Sík Sándor: A szeretet pedagógiája. Válogatott írások

Sík Sándor: A szeretet pedagógiája. Válogatott írások PPEK 112 Sík Sándor: A szeretet pedagógiája Sík Sándor A szeretet pedagógiája Válogatott írások mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog Új esztendőt kívánunk kedves híveinknek!

Áldott Karácsonyt és boldog Új esztendőt kívánunk kedves híveinknek! 15. évfolyam 1. szám 2013. január A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 146. Áldott Karácsonyt és boldog Új esztendőt kívánunk kedves híveinknek! Helytörténet Marics József (Berzence) Nagybajom

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./2. szám Te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és telet. Zsolt 74,17 2 2013 / 2 1919-ben a harmadik angol-afgán háborúban, május

Részletesebben

Lengyel László. Család

Lengyel László. Család Lengyel László Az interjút készítette: Tímár Lajos Szerkesztette: Kádár Judit Debrecen, 2013-2014. Család Nagyszülők Édesanyánk szülei Háromszék megyében éltek, édesanyánk székely volt, édesapám pedig

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk! Adventi lelkinap - 7. oldal Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor?

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? 3. oldal Az élet szolgálatában Egy rabszolgalány, aki megmutatja az élet útját 8. oldal Vezércikk Negyven nap Horváth István

Részletesebben

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 Felelős kiadó Kabdebó Lóránt Felelős szerkesztő Ruttkay Helga Tördelte Somogyi Gábor

Részletesebben

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám Csatka kegyszobor Várja Fiát, égi Urát Ó Mária Szent Szíve, szûz virág! Harmata, illata imádság. Várja Fiát, égi Urát,

Részletesebben