Új Ptk., vörös csillag és az ügyvédjelölt íróasztala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Ptk., vörös csillag és az ügyvédjelölt íróasztala"

Átírás

1 Új Ptk., vörös csillag és az ügyvédjelölt íróasztala Az elmúlt hónapban megjelent jogszabályok alapján úgy tűnik, a jogalkotó ébredezik téli álmából. Februárban elfogadták az év első törvényeit, köztük az új Polgári Törvénykönyvet is. A Kormány kialakította a kiemelt felsőoktatás rendszerét, a miniszterelnök kinevezte az új rendőrfőkapitányt és tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A 16/2013. (II. 1.) ME határozat az országos rendőrfőkapitány kinevezését tartalmazza. A miniszterelnök a belügyminiszter javaslatára Papp Károly rendőr vezérőrnagyot nevezte ki országos rendőrfőkapitánnyá február 4-ei hatállyal. Az 1047/2013. (II. 7.) Korm. határozat a kiemelt felsőoktatási intézményekről rendelkezik. A Kor - mány a közötti minősítési időszakra kiemelt felsőoktatási intézménynek minősítette a Debreceni Egyetemet, az Eötvös Loránd Tudo - mány egyetemet és a Szegedi Tudományegyetemet. A 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szól. A jogszabály rögzíti, hogy a nemzeti felsőoktatási kiválóság rendszere Szibériai olajvezeték: nincs tagi hozzájárulás magában foglalja a kiemelt felsőoktatási intézményt, a kutatóegyetemet, a kutató kart, az alkalmazott tudományok főiskoláját, továbbá a hallgatói kiválóság és a tehetséggondozás rendszerét, a felsőoktatási kollégiumok, diákotthonok tehetséggondozó műhelyeit, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjat. Ezt követően a rendelet részletesen szabályozza a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményeit, a hallgatók, oktatók és kutatók kutatói kiválóságának állami elismerését és támogatását, a tudományos diákköri kiválóság elismerését és a tehetséggondozás rendszerét. Az NFM közleménye a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékét tartalmazza. A közlemény a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Közgyűlésének 6/2012. (XI. 28.) számú határozata alapján közzéteszi a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások január 1-jétől kötelező mértékét. A kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértéke a következő: benzin típusú üzemanyagok esetében a díj mértéke Ft/1000 liter, kerozin esetében Ft/ 1000 liter, gázolaj esetében Ft/1000 liter, fűtőanyagok esetében Ft/tonna és földgáz esetében 60,50 Ft/GJ. A 4/2013. (II. 12.) OVB határozat aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről szól. Az 2

2 Országos Választási Bizottság Brumbauer Tibor, a Tiszai Vitorlás Egyesület elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. A beadványozó aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az OVB-hez, melyen a következő szerepelt: Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés napirendjére tűzze a halászatról és a horgászatról szóló évi XLI. törvény megvitatását az általános (március 01. napjától június 01. napjáig tartó) halászati tilalmi időszak bevezetése végett? Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népi kezdeményezésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének akadálya nincs. A 3/2013. (II. 14.) AB határozat a Fővárosi Törvényszék 29.Kpk /2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről rendelkezik. Az Alkotmánybíróság bírói döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszok alapján megállapította, hogy a Fővárosi Törvényszék 29.Kpk /2012/2. számú végzése amely a Lehet Más a Politika gyülekezési jogával kapcsolatban született sérti az Alaptörvényben biztosított békés gyülekezéshez való jogot, ezért a bírósági végzést megsemmisítette. Ezen kívül megállapította, hogy az Alaptörvényből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti bírói felülvizsgálatnak legyen helye a rendőrségnek a rendezvény bejelentéséről hozott, hatáskör hiányát megállapító határozatával szemben. A bíróságnak a hatáskör hiányát megállapító rendőrhatósági határozat jogszerűségét és megalapozottságát érdemben kell vizsgálnia. A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szól. A jogszabály lényeges változásokat vezet be a pénztárgépekkel és a taxaméterekkel kapcsolatban. Rögzíti a kötelező használat eseteit, a pénztárgép és taxaméter forgalmazása engedélyezésének, üzemeltetésének, valamint szervizelésének szabályait. Fontos újdonság az adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásának kötelezettsége. A 34/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Őszi halászat: tavaszi általános tilalom? Régi taxaméter 3

3 Korm. rendeletet módosítja. A 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet nyugellátásra vonatkozó szabályai kiegészültek azzal a rendelkezéssel, mely szerint a jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás hagyatékként történő kiutalását az örökös a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány egyidejű csatolásával kérheti. Az elhunyttal közös háztartásban való együttélésre tekintettel a hozzátartozó által előterjesztett, az ellátás felvétele iránti kérelmet az ONYF által erre a célra rendszeresített, és az ONYF hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az 1067/2013. (II. 19.) Korm. határozat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések lakosságának az adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatásával összefüggő feladatokat tartalmazza. A Kormány az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó településeken érvényes lakóhellyel rendelkező állampolgároknak a Kormány által végrehajtott önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatásának sikeres lebonyolítása érdekében felhívta a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a címzettek részére megküldendő miniszterelnöki levelek megszemélyesítésével, a küldemények összeállításával, a borítékok nyomdai előállításával és a címzettek részére való soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a KEK KH útján gondoskodjon. A évi III. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényt módosítja. A központi költségvetésről szóló törvény kiegészült azzal a rendelkezéssel, miszerint az állam készfizető kezesként felel az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-nek az E.ON SE-vel kötött adásvételi szerződésből eredő, az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. részesedéseinek megvásárlásáért fizetendő legfeljebb 875 millió eurónak megfelelő, az adásvételi szer- ződésben meghatározott árfolyamon számított forint összegű, valamint a megvásárolandó társaságok tevékenységéhez kapcsolódó készletek megvásárlásáért fizetendő legfeljebb 90 milliárd forint összegű fizetési kötelezettségei teljesítéséért. A módosítás rögzíti azt is, hogy a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló évi XXXI. törvény és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet alapján az életjáradék összege március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik. A évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szól. Az új Ptk. nyolc könyvből áll, ezen belül részekre tagolódik. Talán legfontosabb változás, hogy a Polgári Törvénykönyvben került szabályozásra a társasági jog, a családjog és az ingatlannyilvántartásra vonatkozó joganyag is. Ezen kívül jelentősen módosultak az özvegyi jogra, az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó szabályok. Az új törvény március 15-én lép hatályba. A 3/2013. (II. 26.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékét tartalmazza. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a jegybanki alapkamat mértéke február 27-től 5,25%-ra csökkent. A 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletet módosítja. A jogszabály rögzíti, hogy az Ipari Park cím és a Tudományos és Technológiai Park cím elnyerésére irányuló pályázatot az iparügyekért felelős miniszter egyidejűleg, évenként egy alkalommal írja ki, legkésőbb április 30-ig. A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, honlapján és az ipari park portálon közzé kell tenni. Ezen kívül megváltoztak az Ipari Park cím elnyerésének Pályázóra vonatkozó feltételei is. 4

4 Az 1033/2013. (II. 1.) Korm. határozat az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezéséről szól. A Kormány felhívta a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, mint támogató, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, mint kedvezményezett, valamint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, mint jogosult között január 3-án létrejött támogatási szerződés módosítása iránt, akként, hogy a 21 millió USD támogatási összeg valamennyi folyósított részlete és teljes egésze tekintetében a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló határideje június 30. napja legyen. A Kormány kifejtette azt is, egyetért azzal, hogy a és évre vonatkozó támogatási összeg külföldön élő Holokauszt túlélők részére történő folyósítása érdekében a MAZSÖK a Claims Conference-szel megállapodást kössön. A 15/2013. (II. 1.) ME határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének kinevezését tartalmazza. A miniszterelnök a belügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter együttes javaslata alapján dr. Hatala József rendőr altábornagyot nevezte ki a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökévé február 4-ei hatállyal. A 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképet rögzíti. A rendelet a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére kibocsátott számla számlaképére vonatkozó követelményeit határozza meg. Az egyetemes szolgáltató a rendelet mellékletében meghatározott adatokat az ott rögzített elrendezésben köteles feltüntetni. Ezen kívül az egyetemes szolgáltató köteles a számlán alkalmazott rövidítések és a felhasználók számára ne- hezen érthető szakkifejezések magyarázatát rendszeresen, legalább évente egyszer a számlához csatoltan megadni. A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szól. Támogatás az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek harmadik országokban történő megismertetését és promócióját célzó, három év időtartamot meg nem haladó program megvalósításához igényelhető. A támogatási keretösszeg a 2013/2014. borpiaci évben 1 millió euró. A támogatás mértéke a támogatásra jogosult nettó költségek 50%-a. Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 25 ezer, legfeljebb 250 ezer euró. Programjavaslatot a szőlő és borágazatban működő szakmaközi szervezet, a programjavaslat benyújtásának időpontjáig termékleírást már benyújtott hegyközségi szervezet, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, vagy legalább 5 hegyközségi tag által létrehozott társadalmi szer vezet, egyesület vagy gazdasági társaság nyújthat be. A 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól rendelkezik. A Kormány a leghátrányosabb helyzetű térségekben található települé seket szabad vállalkozási zónává nyilvánította. A szabad vállalkozási zónává kijelölt települések listáját a jogszabály melléklete tartalmazza. A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére meghirdetett pályázat alapján a szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások az alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül többlettámogatást igényelhetnek. A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 5 évre szól. 5

5 Az 1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeit határozza meg. A szabályzat szerint az ügyvédjelöltet foglalkoztató ügyvéd köteles biztosítani az ügyvédjelölt számára, hogy munkáját önálló munkavégzési helyen (külön íróasztalon) végezhesse, munkavégzése során számítógépet, jogszabályokat használhasson, munkaviszonyából származó kötelezettségei teljesítése érdekében telefonon, en elérhető legyen. Egy ügyvédjelölt foglalkoztatásának további előfeltétele, hogy az őt foglalkoztató ügyvéd (ügyvédi iroda egy főre eső) tárgyévet megelőző igazolt éves bevétele áfa nélkül legalább 5 millió Ft legyen. Ha az ügyvédjelöltet foglalkoztató ügyvéd (ügyvédi iroda) alkalmazott ügyvédet is alkalmaz, akkor az egy főre jutó igazolt éves bevételnek áfa nélkül alkalmazott ügyvédenként további 5 millió Ftnak kell lennie. Megjelent a NAV közleménye a március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról. A közlemény szerint az ESZ 95 ól- mozatlan motorbenzin ára 431 forint, a gázolajé 435 forint, a keveréké 462 forint, az LPG-autó gázé pedig 271 forint literenként. A közleményben szereplő áraknak azért is van jelentősége, mert ha a személyi jövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyag költséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie. A 4/2013. (II. 21.) AB határozat a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 269/B. -a alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről szól. Az Alkotmánybíróság e határozatában megállapította, hogy a Btk. 269/B. -a mely az önkényuralmi jelképek használata bűncselekmény törvényi tényállását rögzíti alaptörvény-ellenes, ezért azt április 30-ával megsemmisítette. Az AB álláspontja szerint a Btk. 269/B. (1) bekezdése túl tágan határozza meg a büntetendő magatartások körét, mert nem differenciál, hanem a jelképhasználatot általában rendeli büntetni, jóllehet a célzat, az elkövetési módozat vagy a kiváltott eredmény figyelembevétele az egyes szimbólumok esetében elengedhetetlen lehet. A jelképhasználat általános büntetendővé nyilvánítása ahhoz vezet, hogy olyan magatartások is büntetendőnek minősülnek, amelyek bűncselekménnyé nyilvánítása aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát. A jogbiztonság szempontjából aggályos határozatlanság az önkényes jogértelmezés és jogalkalmazás lehetőségében jelentkezik. Bodolai László Szovjet sapkarózsa: tiltott vagy nem tiltott? 6 XX. évfolyam 3. szám n március

Hungarikum tanúsítvány, közösségi közlekedés és a fogyatékosok jogai

Hungarikum tanúsítvány, közösségi közlekedés és a fogyatékosok jogai Hungarikum tanúsítvány, közösségi közlekedés és a fogyatékosok jogai Talán egyetérthetünk abban, hogy a hónap legfontosabb eseménye a sok fontos joganyag megjelenése mellett a köztársasági elnök lemondása

Részletesebben

Új munka törvénykönyve, nemzeti felsőoktatás és elszálló Malév

Új munka törvénykönyve, nemzeti felsőoktatás és elszálló Malév Új munka törvénykönyve, nemzeti felsőoktatás és elszálló Malév A decemberi jogszabály-dömpinghez képest az elmúlt hónapban pihent a jogalkotás, hiszen mind számában, mind jelentőségében kevesebb jogszabály

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete, a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

1 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések

1 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. április 27. Ára: 4935 Ft 4. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról hatályos: 2015.07.03-2015.12.31

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 6., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E -AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. május X. évfolyam 5. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Közvetítői tevékenység adózása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 93. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 9., kedd. Tartalomjegyzék. A Clark Ádám emlékérme kibocsátásáról 25970

MAGYAR KÖZLÖNY. 93. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 9., kedd. Tartalomjegyzék. A Clark Ádám emlékérme kibocsátásáról 25970 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 9., kedd 93. szám Tartalomjegyzék 10/2011. (VIII. 9.) MNB rendelet 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 41/2011. (VIII. 9.) NFM rendelet

Részletesebben

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről. Általános rendelkezések

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről. Általános rendelkezések 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám 4871 módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek, b) a 73/2009/EK tanácsi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 20., csütörtök Tartalomjegyzék 87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 5., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CCIII. törvény A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről A szociális

Részletesebben

T/7028. számú. törvényjavaslat

T/7028. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7028. számú törvényjavaslat az adózást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi törvény az adózást

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat Tartalomjegyzék 2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2868 3012 II. GAZDASÁG 3013 3074 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3075 3162

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2868 3012 II. GAZDASÁG 3013 3074 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3075 3162 Budapest, 2012. július 25. Ára: 4935 Ft 9. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2868 3012 II. GAZDASÁG 3013 3074 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3075 3162 2868 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben