TANULMÁNYOK GYERMEKSZÍNHÁZRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK GYERMEKSZÍNHÁZRÓL"

Átírás

1 A TANULMÁNYOK GYERMEKSZÍNHÁZRÓL MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET BUDAPEST 1987

2

3 A TANULMÁNYOK GYERMEKSZÍNHÁZRÓL MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET BUDAPEST 1987

4 Szerkesztette: Főidényi F. László ISBN Felelős kiadó: dr. Kerényi Ferenc a Magyar Színházi Intézet igazgatója Készült az MSZI sokszorosító üzemében Felelős vezető: Kardos Gyula gazdasági igazgató

5 Bevezető (Keleti István) Gyermekszínházi állapotrajz (Nánay István) 2 A gyermeki gondolkodás a színházi élmény szempontjából (dr. Popper Péter) 50 Gyermekszínház - diákszínház. Néhány gondolat fejlődéslélektani szempontból (dr. Vekerdy Tamás) 61 A gyermek erkölcsi világképe a színházi élmény szempontjából (dr. Popper Péter) 88 A zene funkciója gyermekszínházi produkciókban (Dévényi Róbert) 98

6 BEVEZETŰ 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekév előkészítése kapcsán, bizonyos fajta hiányérzet jelentkezett a gyermekszínházi i - gények kielégítésében. A gyermekeknek szóló színház művelői azt tapasztalták, hogy a repertoár lassan elöregszik, a szakirodalom tápláló erei elapadnak, az elvi alapok bizonytalanokká válnak. Ugyanakkor - s talán ugyancsak a "gyermekévi" fellendülés hatására - a gyermekszínházi struktúra is kezdett áttagolódni: előbb kitűnt, hogy sokkal nagyobb méretű a gyermekszínházi működési terület, mint azt korábban hittük; majd kiviláglott, hogy a nagyobb mennyiségű produkció szükségszerűen kevéssé értékes teljesítménnyé hígul. Ez utóbbi körülmény létrejöttében nem csekély a szerepe a k r i t i k a i visszajelzés hiányának. Amikor a Művelődési Minisztérium - az említett hiányérzetet tapasztalva - a gyermekszínházi munka átfogó újragondolását tűzte ki egy szakmai munkacsoport céljául, igen hamar kitűnt, hogy legsürgősebben - gyermekesztétikai - gyermeklélektani és - k r i t i k a i hiányainkat, lemaradásainkat kell pótolni, behozni. A korábbi munkacsoport azóta mint Országos Gyermek- és Ifjúsági Színházi Módszertani Központ /0GYSZK/ további rendszeres elvi, elemző és módszertani tevékenységet f e j t ki, illetőleg igyekszik megalapozni, szélesebb körben vizsgálja és segíti a gyermekszínházi munkát. A jelen kötet az említett első, alapvető lépésekről ad számot. Módszeres, évadösszefoglaló bírálatok, dramaturgiai és fejlődéslélektani tanulmányok /ill. azok részletei/ képezik anyagát; elméleti a- nyagokat egy koszerű gyermekszínházi gyakorlat érdekében. Keleti István

7 Nánay István GYERMEKSZÍNHÁZI ÁLLAPOTRAJZ

8 A gyermekszínházi tevékenység viszonylag rövid múltra tekint vissza. Az előző három-három és fél évtizedben lassan és elszórtan bontakozott ki a gyermekszínház ügye. /Csak címszavakban utalok az Úttörő és Ifjúsági Színházakra, a Duka Margit vezette, de sem állandó helyiséggel, sem önálló társulattal nem rendelkező, mégis jó művészi színvonalat képviselő gyermekszínházra, a Bartók, majd a Budapest i Gyermekszínház létrejöttére, a vidéki színházak lassan rendszeressé vált gyerekelőadásaira, az Állami Déryné, illetve a Népszínház jelentős számú tájelóadására - mint e fejlődés fő állomásaira és etapjaira./ Az elmúlt években viszont robbanásszerű változásnak lehettünk tanúi. E változás leglényegesebb jellemzője a gyerekszínházi produkciók iránt megnövekedett társadalmi igény, s ez igény nyomán a különböző művészi vállalkozások megsokasodása. Az vita tárgya lehet, mennyire valós a gyerekprodukciók iránti igény, mennyi ebben a televízió rendszeres gyerekszínházi közvetítéseinek a hatása, mennyi a divat, s főleg mennyi a megnövekedett szabadidő, a szabadszombatok következménye, de az tény, hogy jó üzlet a gyerekszínházi produkció - különösen a struktúrán kívüli, azaz hakni csoportok számára. Biztos közönségük van. Vagy inkább múlt időben kellene már fogalmazni? Hiszen a lendületes felfutást, a konjunktúrát bizonyos hatások az elmúlt egy-két évben fékezik. Mindenekelőtt a művelődési intézmények egyre szűkebb anyagi lehetőségei, a színházak mind vészesebb gazdasági kötöttségei, s a családok költségvetésében is bekövetkezett kényszerű megszorítások. De az igényt egészen más oldalról is meg lehet, sőt vizsgálódásunk szempontjából meg is kell közelíteni. Ha meggondoljuk, hogy a kétmilliós Budapest egyetlen hivatásos, önálló gyerekszínházzal rendelkezik, hogy a vidéki színházak évente csupán egy, maximum két gyerekeknek / i s / szóló előadást mutatnak be, s hogy kisebb városok, nagy-

9 községek néhány tucatjába jut csak el a Népszínház mint a legnagyobb gyerekszínház, akkor belátható, hogy az ország iskoláskorúinak csupán egy tört része ismerkedhet meg az élő színház embert formáló élményével, s az is csak elvben. Hiszen önmagában az, hogy egy gyerek egyszer vagy szerencsés esetben többször is láthat színházi előadást, nem elegendő. S nem mindegy, milyen színházi élményt kap, milyen művészi hatások alá kerül, lezárja-e vagy kitárja a további színházi élmények felé nyíló kapukat, az első impulzus az elandalító giccs vagy a gondolkodtató, felkavaró művészet befogadására készít-e f e l. De ez már a művészi minőség, a gyerekszínházi tevékenység céljának, feladatának, módszereinek meghatározása, az érték-kategóriák problémaköre, valamint azé, hogy a ténylegesen vagy divatból időlegesen megnőtt színházi igényt k i elégíteni akarók - vezesse őket a legnemesebb művészi szándék vagy csupán az üzleti haszon - nincsenek felkészülve sem elméletileg, sem praktikus színházi szempontokból váll a l t tevékenységükre, azaz a gyerekszínházi előadások túlnyomó része sem pedagógiailag, sem pszichológiailag, sem művészileg nem üti meg a kívánt és elvárható mértéket, színvonalat, sőt nem egy esetben több kárt okoz, mint hasznot. Mielőtt részletekbe menően kísérletet teszek arra, hogy felvázoljam a gyerekszínházi terület helyzetét, le kell szögeznem, hogy a gyerekszínház csak egy egységes színházkultúrán belül vizsgálható. Ez egyrészt azt jelenti, hogy sem művészileg, sem strukturálisan, sem ideológiailag nem különülhet el a színházművészet e speciális ága az egésztől, sőt az egész determinálja a résztevékenységet, másrészt azt jelenti, hogy bár van bizonyos korosztályok szer i n t i elhatárolódás a színházkultúrán belül, minden szín-

10 házformának - a legkisebbeknek szóló bábszínháznak, a nagyobbaknak való gyerek, majd ifjúsági előadásoknak és a felnőtteknek szánt produkcióknak - egyetlen folyamatban egymásra kell - vagy legalábbis kellene - épülniük, és így szolgálniuk az egyén szellemi-lelki gazdagodását. Másfelől a bábszínház éppen úgy szerves és kiszakíthatatlan része a gyerekszínjátszásnak, mint az élő színház, az amatőrök által létrehozott művek ugyanúgy értékelendők, mint a hakni műsorok vagy a hivatásos színházak produkciói. Hiszen a közönség számára nem léteznek ezek a kategóriák, számára csak a látott előadás van, annak maradandó vagy elfeledendő hatása. Ám e széles terület teljes feltérképezése meghaladja a jelen tanulmány kereteit. így ezúttal csak a hivatásos színházak, illetve színházi csoportosulások élőszínházi produkcióiról szólok. Évek óta rendszeresen nézem a gyerekelőadásokat, gyakorlatilag az évadok bemutatóinak túlnyomó többségét ismerem. Tapasztalataimról időről időre publikációkban, i l l e t v e é- vadösszefoglalókban beszámolok. Ezúttal az elmúlt öt év azon előadásairól szóló észrevételeimet gyűjtöttem össze, amely előadások vagy általánosítható esztétikai, befogadáslélektani problémák megvilágítására szolgáltatnak példát, vagy olyan kimagasló értékekkel rendelkeznek, hogy ilyen formában történő megörökítésük is fontos lehet. A gyerekeknek szóló színjátszásban kimondva vagy kimondatlanul két alapvető szemlélet létezik, ezek szabják meg egy-egy színház vagy előadás gondolatiságát és formavilágát. Az egyik szemlélet teljesértékű, de életkoránál fogva kevesebb tapasztalattal, egyszerűbb fogalmi gondolkodási készséggel, ám korlátlan fantáziával és hihetetlen érzékenységgel rendelkező embernek tekinti a gyereket, a másik a fejlődés alacsonyabb fokán álló, tehát nem teljesértékű lénynek. Az egyik szerint oda kell fordulnia a művésznek a

11 gyerekhez, a másik szerint le kell hajolnia hozzá. Az egyik az alkotóval egyenrangú befogadónak tartja a gyereket, a másik csupán leegyszerűsített, preparált igazságok megértésére képesnek. Az egyik bonyolult és teljes művészi élményt kínál, a másik didaktikusán redukáltat. Az egyik a gyerek továbbépítő fantáziájára alapoz, a másik zárt, lekerekít e t t, a tanulságokat kerek szentenciákba fogalmazó színpadi világot teremt. Az egyik partnernek tekinti a gyereket, a másik gügyögve, s cseppnyi lekezeléssel szól hozzá. Nem kétséges, melyik szemlélet az, amely pedagógiailag, pszichológiailag és művészileg egyaránt értékesebb, mégis a hazai gyerekprodukciók túlnyomó része a második szemlélet jegyében készül. Színházféle az óvodáskorúaknak Bíztató, hogy néhány kezdeményezés, amely az óvodáskorúaknak szól, az első szemléletet képviseli. A szakirodalom is megoszlik abban a kérdésben, hány éves kortól kezdve érdemes a gyerekeket színházba vinni, melyik az az életkor, amelytől kezdve a gyerekek képesek a színház komplex élményét befogadni. Valószínű, hogy erre nagyon nehéz általánosan érvényes választ adni; a 4-7 évesek korosztályában igen nagy egyéni szórások fordulnak elő, de az bizonyosra vehető, hogy amint a bábszínházi produkciókat a 4-6 évesek már általában jól értik és minden további nélkül be tudják fogadni, úgy az élő színház bizonyos előadásaira is fogékonyak lehetnek. Két kísérlet nem is egészen színházi előadás, inkább dramatikus elemeket felhasználó közös játék. A Budapesti Gyermekszínház egy csoportjának műsora volt néhány éve a Tömöry Márta szövegkönyvére épülő Macska mester avagy a Csizmás kandúr. Az előadás kollektív alkotás, a színészek és a gyerekek együtt élik át, játsszák el a népmeséből ké-

12 szült darabot. Az előadás két részből áll, egy előkészítő "bemelegítésből", és magából a mesejátékból. A gyerekek a Móra Könyvkiadó modern épületének kiállító termében gyülekezve szabadon olvasgathatnak, nézelődhetnek a tárlókra helyezett képeskönyvek között. A megjelenő színészek öszszegyüjtik a gyerekeket, és többnyire az óvodából, iskolából ismert dalokat énekelnek velük együtt. Labdajáték vezet át a darabhoz: színes asztalitenisz labdákat osztanak szét a gyerekek között, akik a labdákat körbeadogatják, majd egy hálóba dobják. Az összegyűlt labdákból egy paravánon bábokat állítanak össze a színészek, és e bábokkal röviden eljátsszák azt a mesét, amit később élőben is bemutatnak. Ezután kézen fogva átvezetik a gyerekeket egy másik terembe, ahol a játékteret három oldalról körülvevő széksorokban foglalnak helyet a nézők. Mindenkinek jut egy párna, amelyen különböző jelek vannak: teve, nyuszi, fenyő stb. A színházi játék azzal kezdődik, hogy a színészek egy nagy ládából előszedik a jelmezeket, a kellékeket, megbeszélik a nézőkkel, mi a jelmez, mi a kellék, mi kell egy előadáshoz, aztán szerepet osztanak. Kis közjátékként öszszevesznek, ki játssza a címszerepet, s a gyerekek közreműködésével kiválasztják maguk közül a szereplőket. Egyegy ruhadarab jelzésszerűen öltözteti a szereplőket, a gyerekek számára e jelzések teljes értékűek. A játék során a szereplők cserélgetik a szerepeket, ez a nézők számára magától értetődő. A gyerekek is résztvesznek a darab előadásában, a színészek időnként felszólítják őket, hogy aki az ilyen és ilyen jelű párnán ül, az jelentkezzen és kap valamilyen feladatot. Ezek a feladatok rendkívül különbözőek, van, aki csak mint fa hajladozik ide-oda a szélben a helyén, s van, aki bemehet a játéktérre, és őrtálló vagy egy nyuszi-csapat tagja lehet. Két olyan pillanata van az elő-

13 adásnak, amikor gyakorlatilag mindenki résztvehet a játékban: amikor egy kék lepellel jelzett folyóból kell kihúzni az egyik szereplót, összefogódzva, láncot alkotva erőlködnek, illetve az előadás végén a nagy esküvői bálon körtáncot járnak. De az előadás olyan lazán szerkesztett, hogy tulajdonképpen bármikor beleszólhatnak, belekapcsolódhatnak a gyerekek is a játékba, a két játékvezetői szerepet is ellátó színész jól tartja kézben a játék levezetését, és nem erőszakolják, hogy valaki mindenáron szerepeljen, de azt sem engedik, hogy szétessen a produkció. Néhány apró, a gyerekszínházakban visszatérő ügyetlenség /daltanítás rövid idő alatt, a szerepet kapott gyerek magára hagyása egy idő után, a még játszani akaró gyerek helyre küldése stb./ i t t is felfedezhető, de az egész előadás hallatlanul kedves, természetes, a színházat nem misztifikáló, hanem a gyerek mindennapi játéktevékenységéhez kötő emberi magatartást sugall, s ez az előadás, miközben közös játéknak tűnik, megteremti a színház élményét. A másik kezdeményezés Levente Péter nevéhez fűződik, az ő előadásaiknak a Mikroszkóp Színpad adott és ad otthont. Régebbi produkciójuk, a Zűrhajó is egy bemelegítő mozzanattal indul, a színház társalgójában gyülekező gyerekeknek e- lőször Gryllus Vilmos mutatkozik be, s megtanítja őket egy dalra. Szinte kizárólag közép- és nagycsoportos óvodások alkotják a közönséget. Ezt figyelembe véve, csoportokra bontják a közönséget, és külön a szöveget, majd a dallamot is csoportonként és együttesen tanulják meg. Az eredmény: amikor Levente Péter - már egy szituációban - megjelenik közöttük, a dal értelmet is kap, a gyerekek tudják, hogy a naphívogatót miért tanulták meg. Az óvodásokat az óvónők nélkül, a színház saját személyzete vezeti be a színházterembe, ezzel eleve kizárják, hogy az óvónők fegyelmezzék a gyerekeket. Hiszen i t t nem a jólnevelt részvétlenség, hanem a felszabadult részvétel a cél. A darab maga furcsa űruta-

14 zás, amelynek során egy idegen bolygó bajba jutott lakóit segítik meg a kisemberek: a sötétségbe borult bolygóra visszahívják a fényt, az életet adó napot. Az előadás számos kitűnő epizódja alkalmat ad arra, hogy bizonyos ismereteket rögzítsenek, de arra is, hogy együtt játszanak. A színpadon csak egy zongoraszék van, ami azonban nagyon sok minden lehet, s miközben e széket átlényegítik, a színész az egész nézőteret megmozgatja, vélemények hangzanak el, a gyerekek ötleteket adnak. Levente Péter kitűnő kiegészítő, játékvezető társa a zenész, Gryllus Vilmos, aki hangszerek, például egy cselló, átlelkesítésével lopja be magát a gyerekek szívébe. KittTnő játék az űrhajós élelmezési jelenet, amikor léggömböket pöccintenek a gyerekek közé, és csodálatos játék kezdődik. Abban különbözik sok más előadáson látott labda- és léggömbdobálástól, hogy i t t egyrészt, pontosan körvonalazott dramaturgiai funkciója van a léggömböknek, másrészt a kis terem lehetővé teszi, hogy minden gyerek legalább egyszer hozzáérhessen a lufikhoz, a játék tehát nem válik öldöklő versennyé, harccá; ki szerezze meg a léggömböt. Ehhez hasonlóan az előadás szinte minden eleme végig van gondolva, színházi, és pedagógiai-pszichológiai téren is. Levente Péter néhány gyerekkel az előtéri epizódtól kezdve állandó kontaktust tart, ezek a gyerekek a színházterem különböző pontjaira kerülnek, így azok, akik körülöttük ülnek, úgy érzik, velük is közvetlenül beszélget a játékos. I t t is szerepet kap néhány gyerek, ez a legkevésbé megoldott részlet. Az űrhajó földi személyzeteként a gyerekeknek nincs valódi feladatuk,s így hosszú percekre - a cselekmény menetének megfelelően - magukra maradnak, zavartan álldogálnak, sem a szereplőkhöz, sem a nézőkhöz nem tartoznak. 3) Leventéék következő előadása, a Motoszka, szintén hasonló úton jár. Az első rész i t t is a gyerekek lazítása, leválasztása felnőttekről. A második a ráhangolás: a szín-

15 házteremben elhelyezkedő gyerekeknek a színészek bemutatják a színházat, a reflektorokat, a díszletet - hogy a gyerekek később ne a technikai megoldásokra figyeljenek elsősorban-, bemutatják és eljátsszák a földgömböt, az országokat mint fagylaltkupacokat jelenítik meg, aztán a gyerekkel közösen játszanak, varázsitalt készítenek. A darab furcsa kis lényekről szól, akik kísértetiesen úgy élnek, olyan gondokkal kerülnek szembe, mint az emberek, a gyerekek. A darab során olyan kérdéseket tudnak játékosan megbeszélni, illetve élmény formában feldolgozni, mint a család, a családban a kicsik helyzete, a születés, a halál, a barátság, egymás megsegítése stb. Levente Péter egy régi meséből indítja az előadást, s rögtön az elején elvarázsolja a közönséget: ő lesz a nagykabát, a nézők a kiskabátok. Az előadás során e szerepből is többször kilépnek, s csigák lesznek, meg békák, majd a produkció végén ismét visszaváltoznak gyerekké, de alighanem még sokáig é- l i k kiskabát létüket is. A történet a vándorlásmotívumra fűzött epizód fűzére, amelyben az átváltozások különböző dramaturgiai funkciót töltenek be. A békává változás pl. minden szempontból megalapozott és végiggondolt, a békák és a gólyák összecsapásában igen lényeges erkölcsi tételek jelennek meg. A gyerekeknek ugyanis el kell dönteniük, k i nek a pártján állnak, amikor a szára-zságban mindkét állat enni akar, s a békák természetesen a gólyák martalékául esnének. Meg kell érteniük, hogy a gólyáknak, az ő ellenségüknek is élniük kell, s ehhez éppen őket kellene megenniük. Az előadás nagy bravúrja, hogy ezt a helyzetet mintaszerűen képes feloldani. Az aktivizálás buktatói A magyar gyerekszínház egyik jellegzetes alkotója lett az elmúlt fél évtizedben Nóvák János, aki produkcióról pro-

16 dukcióra, konokul igyekszik megvalósítani egy olyan gyerekszínházi formát, amelynek döntő tényezője a közönség együttjátszása, ám az adott keretek között ez a modell nem, vagy csak nagyon sok problémával működik. Az ifjúsági irodalom egyik alapműve szolgált kiindulópontul Horváth P^ t e r írónak és Nóvák János zeneszerző-rendezőnek a Maugli című produkcióhoz, amelyet a Játékszín mutatott be az 1982/83-as szezonban, majd Miskolcon is játszották. A gyerekek ugyan nem ismerhetik, de a szakma számára ismerős a Tabakov-stúdió bravúros Dzsungel könyve-előadása, s ezzel az emlékkel is valamelyest meg kellett küzdenie a társulatnak. Könnyen kikerülték az összehasonlítást, ugyanis egészen másfelől közelítettek a műhöz, ennek az előadásnak a szervezőereje a zene, s nem a mozgás. Ám éppen a zenéből adódik a legtöbb probléma. Nóvák János zenéje a ma oly divatos generál gitárzene, amelyet ugyan könnyen lehet játszani, sőt megtanulni is, de még könnyebb az egyszerű dallamokat elfelejteni. Az előadás előtt a narrátor-énekes-gitáros Nóvák megtanítja a gyülekező gyerekekenk a darab legfontosabb dalait, de a gyerekek nem tudják, miért tanulják ezeket az alig megjegyezhető szövegű dalocskákat. Az előadás rendkívül lazán összefércelt, lényegében önálló jelenetek fűzére, a jeleneteknek nincs dramaturgiája, az eredeti történetet Maugli sorsának alakulását alig lehet követni. Ennek csak egyik oka a vázlatos történet, a másik az, hogy a meglévő cselekményváz is elvész az állandó dalolásban. Az úgynevezett musical-szerkes-ztés, a zárt jelenetek és a zárt számok váltogatása nem a gyerekeknek való dramaturgia, mert a dalok közben leáll a cselekmény, s a dalok szövegében elrejtett tanulságok, fontos információk jószerivel elvesznek. Ennek a zenének a hangzásvilága ráadásul kissé idegen is a gyerekektől, ez inkább a nagykamaszok vagy a még nagyobbak ízlé-

17 séhez áll közelebb. Az előadás különben olyan elveket hirdet, melyek hatása több mint meggondolandó. Egyfelől a jelenetek, a párharcok azt sugallják, s a szöveg többször is hangsúlyozza, hogy csak "az erő győzhet", másfelől viszont azt állítják, hogy minden rossznak az okozója az ember. Az állatok egy csoportjával, s mindenekelőtt Mauglival lehet és kell azonosulnia a gyerekeknek, ezek, de még az őket fenyegető többi állat is valamilyen módon az ember kiszolgáltatottja. Az előadás végén, amikor az ember meg is jelenik, az ellenszenves állatokat alakító színészek játsszák a buta, korlátolt, vérszomjas embereket. A gondolati problémák mellett a gyerekek aktivizálása sem megoldott. Van i t t minden, ami ebben a "műfajban" elképzelhető. Együtténeklés, a színpadra felözönlés, kérdésfelelet, labdahajigálás stb. A feladatok álfeladatok. Nóvák általában meghatározza, mit kell a gyerekeknek csinálniuk, de arra már nem figyel, hogy feladat közben is irányítsa őket, jelezze, mikor hagyhatják abba a dalolást vagy hajladozást vagy amit éppen előírt. Ezért egy idő u- tán a gyerekek már bele sem mennek a közös játékba, kivéve mikor a színpadra mehetnek. így például a gyerekek segítségével rabolják el a majmok Mauglit. De nem i l l i k kitenni annak a gyerekeket, hogy az, akivel azonosulhatnak, éppen az ő közreműködésükkel kerüljön bajba. Ezt a megoldást az sem menti, hogy egy ellenséges Majom csapta be őket. Hiszen a majom számukra - a színész kitűnő mókázásának is köszönhetően - kedves állat. A néző már akkor ambivalens helyzetbe kerül, amikor e kedves állatot játszó színész hívására a színpadra megy, bár tudja, hogy ez az állat az ő kedvenc hősének az ellensége. Az egészében véve sikerületlen díszlet, a zagyva jelmezek, a fáradt és nem egy e- setben kedvetlen színészi játék, a dramaturgiai és hatás-

18 keltésbeli következetlenségek miatt, ez az előadás csupán ígéretnek számított egy új szemléletű gyerekszínjátszás felé vezető úton. Nóvák János utóbbi két munkáját a Radnóti Miklós Színpadon készítette el. Horváth Péter japán népmesékből szerkesztette A farkas szempillái''című, két és fél órás, rendkívül hosszú és igen bonyolult cselekményű darabot. Ez az előadás is előjátékkal kezdődik: az előcsarnokban a gyerekek végignézhetik, ahogy a színészek elkészítik maszkjukat, majd együtt énekelnek, mondókákat tanulnak, s közös nótázás közben, együtt vonulnak a nézőtérre. Az alig követhető meséjű darab egy többszörös vándorlás-sztori. A gyerekek ismét fontos szerepet kapnak, hol együtt kell énekelniük a főhőssel, hogy egy szalagköteget kell a nézőtéren keresztül a fejük felett végiggörgetniük, hol kötélhúzásban jeleskedhetnek vagy bűvös tárgyakat őrizhetnek, a kiválasztottak pedig kutyaként, fácánként, majomként segíthetik a főszereplőt. A játék látványos és jól pergő, a többségükben fiatal szereplők főképpen erőteljes mozgással jellemzik figuráikat - legtöbben több szerepet is játszanak -, a díszlet egyszerű, stilizált, mégis helyszínt és miliőt érzékeltető, fantáziamozgató, az alaptrikóra öltött jelmezek, i l l e t ve jelmezjelzések hasonló funkciójúak. A színpadra ültetett két zenész különböző furcsa és ismerős hangszeren kíséri az előadást. Ugyanakkor a dalok kísérete gépzenei, sőt egyes esetekben az egész dal is, így többféle play back megoldás születik, ami enyhén szólva zavaró. A zene minősége meglehetősen eklektikus: keleties hangzású dalok mellett rockos, vagy egyértelműen slágerzenei intonációjú és ritmikájú is megszólal. Ezúttal a gyerekekkel való közös játékok jóval átgondoltabbak és funkcószerűbbek, mint a Mauglinál voltak, de még így sem illeszkednek szervesen a cselekménybe, leál-

19 litják az előadás menetét, minden ilyen akció után újra kell kezdeni az előadás ívének kialakítását. Az előadás o- lyan revűként marad meg a nézők emlékezetében, amelyben a játékos és látványos színi megoldások mellett feltűnő menynyiségben jelennek meg a didaktikus tanító szentenciák /"Légy kíváncsi!", "Mindenkiben együtt van a jó és rossz", "A rendetlenség a legnagyobb bűn" stb./. Nóvák legutóbbi bemutatója a Tamkó Sirató Károly műveiből készült Mesélő kert^ímű zenés happening. Ez jóval kevésbé sikerült, mint az előző produkció, mivel a versek összeszerkesztésének nincs kitapintható belső rendje, az előadás meséje alig érthető, a gyerekek nehezen követik a színészek szerepváltásait, nem tudnak azonosulni a főszereplő Tengerecki Pállal, mivel nem lehet kikövetkeztetni, mit akar a főhős. A gyerekek által jól ismert verseket áttételesebb, szürreális költemények, röpirat és kiáltványszövegek követik; a nézők hol együtt mondják a színészekkel az ismert strófákat, hol pedig teljes értetlenséggel hallíatják a számukra felfoghatatlan szövegeket. A szituációk sak önmagukban élnek, nem kapcsolódnak színpadi folyamattá. A belső hiányosságokat a rendező-zeneszerző-író külsődleges eszközökkel igyekszik ellensúlyozni. A közönség egy labirintuson s a színpadon elhelyezett játszótéri csúszdán keresztül érkezik a nézőtérre, a labirintusban az előadás egyes helyszíneit jelzik, i t t kezdődik el az az "együttjátszás", ami ez esetben azt jelenti, hogy az egyes helyszíneken lévő színészek bugyuta kérdéseket tesznek fel a gyerekeknek, s az előadás folyamán majd felhangzó dalrészleteket, mondókákat ismertetnek meg velük. Ebben az előadásba is bevonják a gyerekeket, de ezek ezúttal is álcselekvések. Csak néhány gyerek jut szerephez, tülekedés, harc folyik a gyerekek között a szereplésért. Az akciók ezúttal is leállítják, szétszabdalják az előadást, ez a módszer a valódi gyerek-

20 színházi problémák megkerülését j e l e n t i. Egy számítógépes videóprogram - amit egyébként egy gyerek készített - nem teszi korszerűbbé és elfogadhatóbbá a produkciót. Nóvák János módszere nehezen érvényesíthető azokban a kis színházakban, amelyekben e produkciók eddig létrejöttek. Nem is annyira magával a metódussal van baj, mint inkább azokkal a körülményekkel, amelyek között Nóvák az eddigiekben dolgozott. Néps zínház A legnagyobb gyerekszínháznak nevezhető Népszínház gyerekprodukciói meglehetősen vegyes színvonalúak. Évente négy-öt bemutatót tartanak az utazó társulatok, s a darabválasztást, a szereposztást, képikivitelt alapvetően az határozza meg, hogy a gyerekelőadások mindig adott összetételű, felnőtteknek szóló darabokat bemutató társulatra épülnek, illetve a mostoha játszási körülmények határt szabnak a tervezői elképzeléseknek, a rendezői fantáziának. Mindezeket figyelembe véve sem érthető az, hogy a nemes i - rodalmi anyagú darabok mellett hogyan szerepelhet a színház társulatainak műsorán olyan, semmilyen mércével sem mérhető darab, mint Gyárfás Endre: Márkus mester, ezermestere, Szekernyés László: Trón alatt a királya vagy Páskándi Géza: A királylány bajusza. Az elmúlt években bemutatott, mintegy húsz előadás közül ezúttal háromra szeretném felhívni a figyelmet. A Thália színházbeli hosszú széria és számos amatőr színpadi bemutató után ban a Népszínház színpadára is eljutott Lázár Ervin: A hétfejű tündére/^a darab dramaturgiai felépítése nem mérhető össze az író epikájának frissességével, humorával, mélységével. Az egyes történeteket csak az azonos szereplők tartják össze. Az író nem is törekedett másra, mint hogy a szereplók elmondhassák a kitűnő szöveget,

21 azaz nincs színpadi értelemben vett szituáció, nincs konfliktus. Csak figurák vannak. A darab sikere tehát a színészeken múlik, azon, hogyan tudják a maguk egyéniségét, szuggesztivitását átadni az állatfiguráknak. A rendezőnek tehát "csak" fel kell szabadítania, helyzetbe kell hoznia a színészeket. Konter László e z t a minimális f e l a d a t o t sem végezte el. Már maga a díszlet is gátolja a jókedvű, tartalmas játékot. A cirkuszporondot idéző, erősen lejtő, puha talajú színpadot vastraverzek veszik körül, s egy trambulin, meg egy pózna egészíti ki. A trambulin is, a pózna is kitűnő játékeszköz lehetne, de ezeket alig veszik igénybe a színészek. A vastraverzek funkciója az előadás során nem derül ki. Ez a díszlet a színészeket a színpad elejére szorítja. Itteni statikus játékuk mélypontja a címadó mese oratórikus felmondása. A színészek adósak maradnak azzal a többlettel, amely a Lázár Ervin-mesékből megteremtené azt a csodát, ami nélkül nem érdemes színházat csinálni. Egészen más stílusú előadás a Mark Twain-regényből adap- 8) tált Tamás úrfi mint detektív, amelyet az éppen akkor a Népszínházban dolgozó Malgot-csoport játszott. A mese nem túl bonyolult: Tom és Huck nyomába ered néhány gazembernek, különféle bonyodalmak után kiderítik az igazságot, leleplezik a bűnösöket. Az egyszerű történetet azonban megemeli az előadás szemlélete. A konfliktusokat - bár a történet enyhén idézőjeles - komolyan veszik, az előadásnak kifejezetten félelmetes jelenetei is vannak, de ezeket egy humoros epizóddal, egy country muzsikára ropott tánccal, egy énekkel levezetik. A színészek maszkosak, mozgásuk szögletes, bábos imitációjú, ami nyilvánvalóan az alkotók bábos múltjából következik. Ez a színészmozgatás egyrészt elfedi a színészek felkészültségeinek hiányosságait, másrészt bizonyos távolságot eredményez a történet és a nézők között. A díszlet - hálók, ládák együttese - variábilis, minden helyszín jelzésére alkalmas, ugyanakkor maximálisan épít a gyerekek képkiegészí-

22 tő fantáziájára. Többszörösen kihasználják az álruhába bújás mindig hatásos lehetőségét, újabb és újabb csavarásokkal ez válik a játék egyik szervező erejévé. A főszereplőket leszámítva a színészek több szerepet játszanak - jól. Néhány ügyetlenség tűnik csak f e l, főleg a gyerekekkel való kapcsolatban. Ha egyszer megkérdezik a közönséget: "el tudjátok képzelni, hogy Frici bácsi bűnös?", és a színész maszkja, külseje ellenszenves, akkor logikus válasz az igen, holott a darab lényege szerint épp az ellenkező felelet lenne várható. Az előadás egészséges, felszabadult vidámsága /egyszersmind a drámai fordulatok komolyan vétele/, formai bravúrjainak sorozata egy lehetséges gyerekszínházi kifejezési forma jó példáját nyújtja, amelynek azonban nemigen volt folytatása. A legutóbbi szezonban olyan darabokat is bemutattak a Népszínházban, amelyek azokban az időkben születtek, amikor a Bartók Gyerekszínház a legjobb írókat tudta szerzőgárdájába vonni. A hatvanas években többek között Zelk Zoltán, Kolozsvári Grandpierre Emil, Vargha Balázs, Képes Géza, Weöres Sándor írt a gyerekeknek szép, bár nem mindig színpadszerű drámai műveket. Ezek egyike A. Fauques-TamássyZdenkó-Vargha Balázs műve, a Toronyóra lánccal, amelyet Meczner János igényesen, határozott, markáns tílusban állított színre. A rendező erős kézzel tömörítette a kissé terjengős, csekély drámai feszültséggel bíró zenés darabot, az ökonomikusabb szerkezet erősítette a darab drámaiságát, a dalok egy részét sikerült szituációba helyezni, így kevésbé állítják meg a cselekményt. Az előadás látványvilága igen érdekes: a díszlet óriási é- pítőkockákból áll össze, az elemek könnyen variálhatók, ami praktikus, s egyben a gyereknézők fantáziáját is megmozgatja. A színészek rikító színű pamutparókát hordanak,

23 mozgásuk kicsit szögletes, bábszerű. Mindez együttesen segít kiküszöbölni a darab didaktikusságát és szentimentalizmusát. A színészek fegyelmezetten, a rossz ízű gyerekszínjátszási sablonok csábításának általában ellenállva, játszanak. Fővárosi kínálat A főhivatású Gyermekszínház mellett az utőbbi időben számos helyen játszanak a gyerekeknek. A már említett Radnóti Színpadon illetve a Játékszínen kívül a József Attila Színház, a Thália Színház is több-kevesebb rendszerességgel tart bemutatót, a Vidám Színpad, illetve a különböző színházi vállalkozások is. Előadásaik azonban többnyire igen alacsony színvonalúak, nagyon sok szakmai, lélektani, pedagógiai ostobaság rontja a gyerekelőadások hitelét. Csak a legkirívóbb példákra szeretnék utalni. A Thália Színház mutatta be Maeterlinck: A kék madár* ckmű, nem minden tekintetben gyerekeknek szóló darabját. Az előadást este tartották, így a gyerekek nem szervezetten, hanem szüleikkel együtt nézték meg, ami a befogadás intenzitása és mélysége szempontjából igen kívánatos megoldás. Ám a nézők végül is nem Maeterlinck darabját láthatták, hanem a dráma ürügyén egy aerobicbe oltott, diszkósított revűt. Ez önmagában ugyan látványos, de nem illeszkedik az eredeti műből megmaradt szövegek és jelenetek lényegéhez. A keretjeleneteken kívül a két gyerek - Tyltil és Mytil - vándorlásából csupán néhány jelenet maradt meg, ugyanakkor bántóan aktualizáló részek kerültek a darabba /az első csapásról, az ember elpusztításáról szóló passzusok, vagy háborúskodás és békesség szembeállítása egy békedemonstráción transzparen sekkel, táblákkal/. A revüsítés következménye, hogy összefüggő cselekményt alig lehet kitapintani, az előadás szóló számokká, kórusokká, betétekké szabdalódik szét.

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben Gyűjtötte, összeállította és szerkesztette: Tamáska Zoltán Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! BEVEZETŐ Minél pörgősebb, minél egyszerűbben

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

ÁRLISTA. Érvényes: január 1-től november 30-ig.

ÁRLISTA. Érvényes: január 1-től november 30-ig. ÁRLISTA. Érvényes: január 1-től november 30-ig. Mesejátékok 50-60 perces, jelmezes, díszletes, zenés, élős szereplős, igazi színházi előadások. Az ár tartalmazza: jelmezeket, díszleteket, kellékeket, szereplőket,

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Ething (Scratchmeccs 1. helyezett)

Ething (Scratchmeccs 1. helyezett) Ething (Scratchmeccs 1. helyezett) Önfeledt játékélmény világosak, elérhetőek és fejlődésre, további munkára sarkallnak. Összetett A program által felvetett probléma komolyabb gondolkodást, tervezést igényel

Részletesebben

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Amikor a zenei választás kiindulópontját keressük, tudnunk kell,

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SIÓAGÁRDI FECSKE BÁBCSOPORT

BEMUTATKOZIK A SIÓAGÁRDI FECSKE BÁBCSOPORT BEMUTATKOZIK A SIÓAGÁRDI FECSKE BÁBCSOPORT A FECSKÉK MÚLTJA A Fecske Bábcsoport 1965-ben alakult meg, de a történet 1960-tól datálódik, amikor Tarlós Lászlóné Edit néni, mint óvodapedagógus az óvodások

Részletesebben

XV. évfolyam - 2. szám 2014. Február megfejtve a jelképes üzeneteket a mese analógiájára megoldást kaptak saját problémáikra, életkérdéseikre is. Ezért is alkalmazzák a mai kor vívmányát is a meseterápiát,

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

MIT NYÚJTANAK ÖNNEK A RIPPEL PRODUKCIÓK?

MIT NYÚJTANAK ÖNNEK A RIPPEL PRODUKCIÓK? MŰSORAJÁNLÓ 2017 A RIPPEL BROTHERS A háromszoros Állami Díjjal kitüntetett, immár kilencszeres világrekorder Rippel Ferenc és Rippel Viktor a mai napig a külföldi nagy show-k és TV műsorok állandó sztárjai.

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa. Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa. Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék Hol volt hol,nem volt I. A mesék kialakulása -földrajztörténeti irányzat:

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Játékvezető személyisége

Játékvezető személyisége Játékvezető személyisége Személyiség játék irányítási képesség 2013.05.01. CSLSZ JB továbbképzés Kormányos Gábor 1 Történelmi áttekintés abban a pillanatban, amikor az önfeledt játék átalakult tétmérkőzésekké

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk FOGALOMTÁR abgang (német) Elmenetel, kimenetel. Így nevezik a színész vagy énekes hatásos távozását a színpadról. Abgangmondat: hatásos, csattanós, tapsot provokáló mondat, mielőtt a színész távozna a

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek 2013 június 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Magvető értékelve Kiadó könyvklubja Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Képek és történetek kereszttüzében élünk, és belezavarodhatunk vagy visszatérhetünk

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Marica Bábszínház- Holnemvolt Park

Marica Bábszínház- Holnemvolt Park Marica Bábszínház- Holnemvolt Park Játszók: Tárnok Marica és Sz. Nagy Mária bábművészek Június 6. péntek 15.00 Vásárosdi (3-8 éveseknek) Játszók : Tatai Zsolt és Tatai Amál 15 perces bábelőadások. Belépő:

Részletesebben

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy Monokli A Pesti Színház március közepén mutatta be a Monokli címû elôadást Molnár Ferenc írásaiból, Fesztbaum Béla ren dezésében. A szerzô jeleneteibôl, novelláiból és publicisztikáiból gyúrta az anyagot

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Szeretni kellett volna

Szeretni kellett volna Nézőpont Federico García Lorca: Yerma (Radnóti Színház) 7óra7 5 pont Közösség 7.11 pont Idő 1 óra 35 perc, szünet nélkül Szeretni kellett volna Fotó: Mészáros Csaba / Teátrumfotó Yerma - Wéber Kata Egy

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Gerold László Olvasópróba A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Március idusa előtt új ősbemutató volt az Újvidéki Színházban. Aaron Blumm: Hamlett halott. Már közvetlen

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázatot hirdet kortárs művészeti Beavató Programban való részvételre a 2013/2014-es tanév első, őszi félévében. A

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

2015. október 26-i rendes ülésére

2015. október 26-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. új programjainak várható

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ INTÉZET ÓVÓKÉPZŐ SZAKCSOPORT PEDAGÓGIAI NAPLÓ. I. évfolyam 2.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ INTÉZET ÓVÓKÉPZŐ SZAKCSOPORT PEDAGÓGIAI NAPLÓ. I. évfolyam 2. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ INTÉZET ÓVÓKÉPZŐ SZAKCSOPORT PEDAGÓGIAI NAPLÓ I. évfolyam 2. félév Javasolt érdemjegy: Ph. Óvoda neve: Hallgató neve: A naplót

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

a debreceni Csokonai Színház előadása jegyár: 1300 Ft február óra nagyszínpad - színpadi nézőtér 2 óra 20 perc, szünet nélkül

a debreceni Csokonai Színház előadása jegyár: 1300 Ft február óra nagyszínpad - színpadi nézőtér 2 óra 20 perc, szünet nélkül ELŐADÁSOK ÉS KÍSÉRŐPROGRAMOK Első nap: 2011. február 9., szerda Mesés férfiak szárnyakkal Oleg Zsukovszkij - Szénási Miklós - Lénárd Ödön szövegei rendezte Vidnyánszky Attila a debreceni Csokonai Színház

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben