ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság április 7-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. április 7-i ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság április 7-i ülésére Tárgy: VKSZ Zrt-vel kötendő szerződések jóváhagyása: 1/A. VMJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között a parkfenntartási feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződés évi módosításának elfogadása 1/B. VMJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződés évi módosításának elfogadása 1/C. VMJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között a köztisztasági feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződés évi módosításának elfogadása Előterjesztő: Schmidt István irodavezető Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. részéről: Helyes Zoltán, Gősi Zoltán, Sudár László, Strenner József, Pernesz Katalin Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: Schmidt István, Kovács Zoltán, Haluza János, Melich Antal, Károlyi Zoltán, dr. Vikman László 1

2 Tisztelt Bizottság! Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2002.(XI.15.) Ör. 5. (3) bek. b/8. pontja alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladatköre kiegészült a városüzemeltetés körébe tartozó üzemeltetési szerződések megkötésének jóváhagyásával. A felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a VKSZ Zrt. között decemberében határozatlan időre megkötött üzemeltetési szerződések évi aktualizálásáról szóló előterjesztést a Bizottság elé terjesztem. 1/A: VMJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között a parkfenntartási feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződés évi módosításának elfogadása A Közgyűlés a 4/2009 (II.27.) Ör. sz. rendeletében a feladat ellátására bruttó Ftot biztosított. Az Iroda és a VKSZ Zrt. szakemberei ennek ismeretében részletesen áttekintették a szerződést és annak mellékleteit, és a évi dokumentációhoz képest, néhány ponton a szakmailag indokolt változtatásokra tettek javaslatot. Ezek a változtatások a következők: - a szerződésben a tárgyévi szerződéses összeg Ft-ra módosult; - a szerződés 1. számú melléklete (fizetési ütemterv) a fentiek szerint át lett dolgozva; - a szerződés 3. sz. mellékletében (részletes műszaki tartalom) a 3. fenntartási kategóriában a kaszálások száma évi 5-ről évi 4-re módosult; - a szerződés 4. számú mellékletében (a kertészeti körzetek összefoglaló adatai) a körzetek összesítő adatait és a részletes adatokat is pontosítottuk. Ugyanitt pontosításra kerültek a körforgalmak, a zúzottköves felületek és a kerti csapok adatai is. - az 5. számú melléklet (erdők adatai) pontosítottuk, és kiegészítettük a konkrét tárgyévi feladatokkal. A dokumentáció egyéb tartalmi elemei a évi szerződéshez képest nem változtak. Kérem a tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg és támogassa az előterjesztést. Veszprém, március 27. Schmidt István irodavezető 2

3 HATÁROZATI JAVASLAT./2009. (IV.07..)VFKB. sz. határozat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 35/2002.(XI.15.) Ör. 5. (3) bek. b/8. pontjában biztosított átruházott hatáskörében, jóváhagyja a városi parkfenntartás, így a parkgondozás, zöldfelület fenntartás, egyéb kiemelten kezelendő zöldterületek fenntartása, zöldterületek takarítása, parkerdők, külterjes területek fenntartása, egyéb parkfenntartáshoz köthető feladatok ellátására vonatkozóan a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendő szerződésmódosítás tervezetét, a mellékleteivel együtt, az előterjesztés részletezése szerint. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: Debreczenyi János polgármester Schmidt István irodavezető, Scher Ágota irodavezető Határidő: április 30. Veszprém, április 7. Brányi Mária s.k. VFKB elnöke 3

4 Szerződésmódosítás Mely létrejött egyrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9, törzsszám: ), képviseli: Debreczenyi János polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a " VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8201 Veszprém, Házgyári út 1., adószám: , bankszámlaszáma: Inter Európa Bank ), képviselő Göttlinger László vezérigazgató (továbbiakban: Szolgáltató), között a mai napon, az alábbi feltételek szerint. 1. A megállapodás tárgya: Szolgáltatót az Önkormányzat december 28-án kötött határozatlan idejű szerződés alapján megbízta, hogy lássa el a városi parkfenntartás körébe tartozó feladatokat az Önkormányzat 235/2007. (X.18.) számú határozata szerint így parkgondozás, zöldfelület fenntartás, egyéb kiemelten kezelendő zöldterületek fenntartása, zöldterületek takarítása, parkerdők, véderdők, külterjes területek fenntartása, egyéb parkfenntartáshoz köthető feladatok. (A szerződés elválaszthatatlan részét képező 2., 3. és 5. számú mellékletben meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően.) 2. Felek az 1. pontban hivatkozott szerződést a következők szerint módosítják: 2.1. Az alapszerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. A szolgáltatás díja évben bruttó ,- Ft. A szolgáltatás finanszírozási ütemtervét, az fenntartási kategóriákra, parkerdőkre, valamint a teljes munkaterületre vonatkozó havi időbeli részletezéssel az 1. számú melléklete tartalmazza és az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás teljesítési ütemezésének alapját képezi Az alapszerződés mellékletei (1-4. számú mellékletek) a jelen szerződésmódosításhoz csatoltak szerint módosulnak, illetve az alapszerződés az 5. számú melléklettel egészül ki. 3. Az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. 5. A Szolgáltató illetve Önkormányzat a szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés működtetése során keletkező véleménykülönbségek fennállta esetén a vitákat elsősorban tárgyalások, kölcsönös egyeztetések útján rendezik. Jogvita esetére a felek kikötik értékhatártól függően a Veszprémi Városi Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság illetékességét. 4

5 6. Felek a szerződést elolvasták és annak értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Veszprém, április..... Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviseli: Debreczenyi János polgármester képviseli: Göttlinger László vezérigazgató Önkormányzat Szolgáltató Ellenjegyzem:. Scher Ágota Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetője 5

6 1. számú melléklet A/ fasorok, cserjefelületek sövények, örökzöldek üzemeltetési feladatai (bruttó Ft ) B/ egynyári virágok, évelők, hagymás és kétnyári növények, virágdézsák kőedények és ámpolna növények fenntartása, üzemeltetése (bruttó Ft ) FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV január december 31. C/ fűnyírás és D/ az összes E/ parkgondnoki kaszálás feladathoz feladatok gyűjtéssel, kapcsolódó (bruttó Ft) valamint a takarítási és gyepfelület szállítási fenntartás összes feladatok, feladata illegális hulladék (bruttó Ft) elszállítása és lerakása (bruttó Ft) F/ murvás felületek üzemeltetése és takarítása, téli síkosság mentesítése, kerti csapok üzemeltetése, csőkorlátok és pollerek üzemeltetése ( bruttó Ft ) Összesen bruttó (Ft) 30.jan Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 28.febr Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 31.márc Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 30.ápr Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31.máj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 30.jún Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31.júl Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31.aug Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 30.szept Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31.okt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 30.nov Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 31.dec Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Összesen bruttó (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6

7 FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV január december 31. A/ fasorok, cserjefelületek sövények, örökzöldek üzemeltetési feladatai (bruttó Ft ) B/ egynyári virágok, évelők, hagymás és kétnyári növények, virágdézsák kőedények és ámpolna növények fenntartása, üzemeltetése (bruttó Ft ) C/ fűnyírás és kaszálás gyűjtéssel, valamint a gyepfelület fenntartás összes feladata (bruttó Ft) D/ az összes feladathoz kapcsolódó takarítási és szállítási feladatok, illegális hulladék elszállítása és lerakása (bruttó Ft) E/ parkgondnoki feladatok (bruttó Ft) F/ murvás felületek üzemeltetése és takarítása, téli síkosság mentesítése, kerti csapok üzemeltetése, csőkorlátok és pollerek üzemeltetése ( bruttó Ft ) Összesen bruttó (Ft) 1. kategória Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2.kategória Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3. kategória Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Összesen bruttó (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7

8 2. számú melléklet A feladatok általános jellegű meghatározása Funkció szerint a Szolgáltatóhoz tartozó közterületek az önálló parkok, gyep- és pázsitfelületek, a cserjével, talajtakaróval borított területek, sövények, egynyáriakkal, évelőkkel beültetett virágfelületek, árnyéki évelők, parkfák, fenyők, örökzöldek, út menti zöldsávok, fasorok, terelőszigetek, körforgalmak zöldterületei, a parkokon áthaladó murvás járdák és sétányok, a közterületi játszóterek teljes zöldfelülete, az edényes növények és a kandeláberekre telepített növények, városi kezelésű parkerdők. Nem tartozik a jelen szerződés hatókörébe a szilárd és nem szilárd burkolatú közlekedési utak, a szilárdburkolatú járdák, és a szilárd, vagy murvás burkolatú gépjármű parkolók takarítása, tisztítása, téli síkosság mentesítése, valamint a kézi szemetesek ürítése és a szervezett szemétszállítás. A feladat része a gyephézagos burkolatú parkolók takarítása, előírt gyakoriságú szerinti fűnyírása. Az üzemeltetési feladatok végzése során szükség esetén, amennyiben a munkavégzés közművet érint, a közmű nyilatkozatok beszerzése a Szolgáltató feladata. Az üzemeltetést érintő tervezési feladatok (pl. egynyári és évelő virágágyak tervezése) a szolgáltató feladata, a hozzá kapcsolódó közmű nyilatkozatok beszerzésével együtt. Az elvégzendő feladatokba beletartozik a parkfenntartás és növényápolás valamennyi alapvető feladata: tavaszi levegőztető gereblyézés, hengerezés, öntözés (a fenntartási kategóriák függvényében), a kaszálás és fűnyírás, gyepszél vágás, talajszellőztetés, kaszálék, lomb összegereblyézése, elszállítása, a szemét és hulladék folyamatos összegyűjtése, elszállítása, talajlazítás, fa és cserje metszés, fa és cserje ifjítás, fák és cserjék sarj irtása, virágévelő és cserjefelületek gyomlálása, őszi ásás, virágágyak gondozása, virágtelepítés, növényvédelem (csak a virágok, évelők, cserjék esetében), növénypótlás, fák metszése, fák kivágása, fák pótlása, fák cserjék és virágok öntözése, növények tápanyag-utánpótlása, sérült növények ápolása, fák sebkezelése, murvás gyalogutak takarítása, murvás gyalogutak téli síkosság- mentesítése, zöldterületek gereblyézése, a zöldfelület és a növényzet szinten tartásához szükséges ifjítási feladatok ellátása, edényes-dézsás növények gondozása, virágdézsák és virágedények karbantartása, kandeláberekre telepített növényzet gondozása, valamint a körforgalmak teljes zöldfelületének a kategória szerinti gondozása. A nem megfelelő gondozásból adódó növénypusztulás, károsodás, kiszáradás esetén a növényzet pótlása a Szolgáltató kötelessége az alapfeladaton belül, a fasorokban, a cserje és évelő felületeken, a virágágyakban, a csüngő, edényes és ládás növényzet tekintetében egyaránt. A vegyszeres növényvédelmet az egynyári és évelő állományokban évente legalább cserjeállományokban évente legalább egyszer kell elvégezni. háromszor, a A vadgesztenye fák és a platánfák aknázómoly, gnomónia és csipkés poloska elleni permetezését évente háromszor kell elvégezni. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos alapvető elvárás az, hogy a parkok, zöldterületek, növényzetek állapota, színvonala a szerződés időtartama alatt nem romolhat, legyen folyamatosan tiszta, karbantartott, méltó Veszprém e területen kivívott elismeréséhez, híréhez és megjelenéséhez, a "Virágos Magyarországért" mozgalomban elért eredményekhez. Amennyiben jelen szerződésben rögzített feladatokhoz képest valamely feladatcsoportnál megtakarítás keletkezik, azt - Önkormányzattal egyeztetve - más feladatok ellátására lehet felhasználni. Amennyiben jelen dokumentációban rögzített feladatokhoz képest valamely feladatcsoportnál többlet költség keletkezik, azt - Önkormányzattal egyeztetve - más feladatok terhére lehet elszámolni. Önkormányzat a jelen szerződésben rögzített szolgáltatási díjon felüli pótmunkát nem tud elszámolni. 8

9 A feladatok részletes meghatározása 1. Kaszálás, fűnyírás 1.1 A kertészeti körzetek részletes leírása az 4. számú mellékletben található. Az kategóriákban a kaszálások gyakorisága a 3. számú mellékletben (fenntartási kategóriák) van részletezve Amennyiben az adott naptári időszakban adott kertészeti körzetben a füves területek előírt kaszálása (fűnyírása) nem történik meg, a kaszálás ellenőrzési jegyzőkönyvben tételesen és m2 feltüntetésével szereplő területek gondozási díja a tárgyhavi kaszálási rész-számlából levonásra kerül Időjárási anomália - extrém szárazság vagy extrém csapadék - esetén az ütemtervben meghatározott kaszálások az ütemtervhez képest legfeljebb 3 héttel előrébb vagy hátrébb tolhatók Önkormányzat rendelkezése szerint. Az ilyen eltéréseket mindig írásban kell rögzíteni, és Önkormányzat jóváhagyását követően kerülhet sor az ütemtervtől eltérő munkavégzésre A kaszálás, fűnyírás ellenőrzése Szolgáltató készre jelentését követően történik. Az ellenőrzés tételes. A kifizethető összeg a határidőre lekaszált területekre eső munkadíjjal azonos. A munkavégzés akkor van befejezve egy adott területen, ha a fű le van nyírva, össze van gyűjtve és el van szállítva. Amennyiben a fű össze van gyűjtve, de nincsen elszállítva, az Önkormányzat 10% levonást érvényesít az adott területre eső kaszálási munkadíjból A gyephézagos elemekből kirakott gépkocsi parkolók területének fűnyírása, gereblyézése, takarítása a feladat része. A munkagyakoriságok és a műszaki tartalom azonos a gyephézagos parkolók mellett lévő zöldterületre megállapított műszaki tartalommal A parlagfű irtása, kaszálása valamennyi fenntartási kategóriában kötelező, amely alapesetben az ütemezett kaszálások és fűnyírások keretén belül valósul meg a fenntartott zöldterületeken Indokolt esetben (csapadékos, meleg időjárás) a kaszálási terv szerinti kaszálásokat adott területen az Önkormányzattal egyeztetve előrébb lehet hozni. Egyes esetekben a kaszálási tervben meghatározotthoz képest pluszkaszálásra is sor kerülhet. Ennek költségét a szerződés keretébe tartozó egyéb feladat terhére lehet elvégezni, az Önkormányzattal való előzetes egyeztetés alapján A "kaszálás/fűnyírás gyűjtéssel és elszállítással" feladat határideje az ütemtervben meghatározott hónap utolsó naptári napja. 2. Takarítás, szállítás 2.1. Fűkaszálék, gally, nyesedék, törmelék elszállítása az 1. kategóriás területeken 24 órán belül, a 2-3. kategóriás területeken a munkavégzést követő 48 órán belül történjen meg Az I-III. kategóriájú területek első tavaszi nagytakarítása március 31-ig történjen meg, utána a kategóriának megfelelő gyakoriságú legyen. A kategóriákban szükséges takarítási gyakoriságokat a 3. számú melléklet részletezi. A murvás utak, játszóterek felsorolása körzetenként a 4. számú mellékletben található. A játszótéri zöldfelületek takarítását a körülötte lévő zöldterületre meghatározott gyakorisággal kell elvégezni A feladat része a lakosság által létesített illegális hulladéklerakók folyamatos megszüntetése a zöldterületen. A mellékletben fel van tüntetve az elszállításra tervezhető lakossági hulladék éves mennyisége. A rendszeresített hulladékgyűjtő konténerek 5 méteres körzetében és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 5 méteres körzetében elhelyezett lakossági hulladék elszállítása a köztisztasági Szolgáltató szervezet feladata. A szél által a zöldterületen szétszórt hulladék összeszedése és elszállítása a parkfenntartó szervezet feladata. A közlekedési utak, parkolók, körforgalmak zöldterületein elvégzett kaszálást követően a burkolatokra került kaszálékot, egyéb hulladékot Szolgáltató összegyűjti és elszállítja A takarításba a lombtakarítás is beleértendő (kivéve a szilárd burkolatú és nem szilárd burkolatú utak, a parkolók és a szilárd burkolatú járdák felületét). Az őszi lombgereblyézés és lombszállítás időszaka október

10 december 15., a tavaszi lombgereblyézés és lombszállítás időszaka március 1.- április 15. valamennyi fenntartási kategóriában A feladat része a kertészeti körzetekben lévő gyephézagos parkolók, játszóterek, murvás utak, körforgalmak teljes felületének kategória szerinti takarítása, lombgyűjtése, szemétszedése. Az összegyűjtött hulladékot a meghatározott határidőn belül el kell szállítani a zöldterületekről, ideiglenes depónia legfeljebb a körzetre megállapított szállítási határidő időtartamáig hozható létre. A határidőn túl közterületen deponált hulladék a munkavégzés nem megfelelőségét vonja maga után A zöldterületek fenntartó jellegű takarítása a téli időszakban is a kategóriákban előírt gyakoriság szerint - havas időben is - végzendő! A Szolgáltató nem vizsgálhatja a zöldterületen lévő hulladék eredetét: ha a hulladék az általa fenntartott zöldterületen, játszótéren, labdapályán, murvás felületen van, azt haladéktalanul el kell szállítania A leggyakoribb rendezvény helyszínek és azok éves gyakorisága a következő: - Vár utca 15 nap/év - Óváros tér 20 nap/év - Kossuth utca 25 nap/év - Fortuna udvar 25 nap/év - Gizella udvar 25 nap/év - Sarolta udvar 25 nap/év - Barátság park 15 nap/év - Megyeház tér 10 nap/év - Színház kert 15 nap/év - Dózsa György tér 4 nap/év - Március 15. út (Sportcsarnok) 15 nap/év 2.8. A kategóriákra megadott takarítási gyakoriságok mellett csak ritkán van szükség a rendezvényekkel kapcsolatos külön takarításra, mivel a rendezvények szervezőinek feladata a szükséges takarítás megrendelése a Szolgáltatónál. A rendezvények szervezőit az Önkormányzat kötelezi arra, hogy a rendezvényeket követő takarítást, továbbá a zöldterületeken, szemétgyűjtő edényekben, köztéri bútorokban, stb. esetlegesen keletkezett károk helyreállítását a Szolgáltatónál rendeljék meg. 3. Fák, fasorok 3.1. A fák részletes adatai az 4. számú mellékletben találhatók. A légvezetékek alatti fák szakszerű metszését november 1. és április 15. közötti időszakban kell elvégezni úgy, hogy a fák lombja két metszés között sem közelítheti meg a légvezetéket 1,0 méternél jobban. Sebkezelést kell alkalmazni a fákon és a cserjéken az 5 cmnél nagyobb átmérőjű sebek esetén. Városi szinten mintegy 85 fasor érintett a vezeték alatti fák érintésvédelmi metszése tekintetében A közlekedési, beruházási, érintésvédelmi szempontból szükségessé vált fametszéseket a jelentkező igényeknek megfelelően folyamatosan és haladéktalanul el kell végezni, indokolt esetben a nyári félévben is Az eseti fametszési, fakivágási kérelmek teljesítési határideje a feladat Szolgáltató általi kézhezvételét követő 10. naptári nap Haladéktalanul el kell végezni az Önkormányzat által elrendelt eseti fametszéseket. Szintén folyamatosan végezhető a társasházi, lakótelepi övezetekben az épületeket, ablakokat, háztetőt súroló ágak, gallyak, valamint a járdák, utak, parkolók keresztszelvényébe hajló ágak és a KRESZ táblákat takaró ágak indokolt mértékű és szakszerű levágása, érintésvédelmi metszések A feladat része a száraz fák és cserjék kivágása, amelyet a Szolgáltató önállóan és folyamatos felderítéssel, a beérkező bejelentések alapján, valamint az Önkormányzat jelzései alapján folyamatosan végez. A száraz fák kivágását megelőzően a "Közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelméről" szóló 32/2007 (VI.28.) Kr. szerint kell eljárni. A száraz fák kivágása a fasori munkák része, amelyért Szolgáltató külön összeget nem számlázhat. Szintén a feladat része a fakivágási engedéllyel rendelkező közterületi fák folyamatos kivágása. A feladat része a kivágott fák kituskózása, ezt követő tereprendezése és a rendezett terület füvesítése. 10

11 3.6. A parkfák esetén valamennyi kategóriában követelmény a növények alapvető gondozása, a törések kezelése, sebkezelés, valamint gyalogutak mellett a balesetmentes közlekedés biztosítása (zöldmetszés, száraz ágak és ágcsonkok levágása, sebkezelés). A gömbkoronás ostorfáknál a nyári időszakban 1-2 alkalommal zöldmetszést kell végezni (180 cm alá hajló zöldhajtások lemetszése) A feladat része a közlekedési utak, járdák, sétányok, buszmegállók és buszváró szigetek keresztszelvényébe, valamint a közlekedési jelzőtáblákra hajló ágak lemetszése Az EON Szolgáltató által közterületen más Szolgáltatóval elvégeztetett érintésvédelmi metszések nyesedékének elszállítása a Szolgáltató feladata. 4. Öntözés 4.1. Az öntözővíz-hálózat részletezését a külön mellékletben közöljük. A vízórák és a locsolóhálózatok tulajdonosa Veszprém Város, üzemeltetője a Szolgáltató. A vízórák üzemeltetését a Szolgáltató a Bakonykarszt Zrt-nél nevére íratja, és a továbbiakban e szerződés keretein belül a teljeskörű üzemeltetésüket önállóan végzi, úgy mint: vízdíjak rendezése, teljeskörű üzemeltetés, javítás, karbantartás, téli fagytalanítás. Ahol a közelben vízkivételi lehetőség nincs, ott a Szolgáltató lajtkocsival oldja meg öntözési feladatait A kerti csapok részletes adatai a mellékletben találhatók A Belváros 1. és 2. kategóriában lévő cserjék és fák esetében évente 200 mm öntözővíz kijuttatása indokolt. Az 1. kategóriába tartozó gyep esetében évente 200 mm öntözővíz kijuttatása indokolt. A virágágyak, évelő ágyak, virágdézsák és kőedények, függő virágkosarak esetében május 1-től október 30-ig, hetente négyszeri öntözést kell biztosítani. 5. Felújítások 5.1. A felújítási feladatok nem tartoznak a jelen szolgáltatási szerződés keretébe. A felújítások tárgyévi mértékét és annak műszaki tartalmát a VFKB javaslatai alapján a Közgyűlés határozza meg, tárgyév tavaszán A felújított gyep és cserjefelületeket, fasorokat, újonnan létesített zöldterületeket, parkokat, parkrészleteket a megkötött szerződés keretén belül, folyamatos utógondozásban kell részesíteni Önkormányzat a Szolgáltatón kívül más vállalkozásoktól is kérhet árajánlatokat és köthet szerződéseket a felújítások és beruházások tekintetében. 6. Virágdézsák, függő virágkosarak 6.1. A gondozandó virágládák és kőedények együttes száma a közterületeken összesen 275 db. A virágdézsák elhelyzési helyszíneiről, ki- és áthelyezéséről a Szolgáltató a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően dönt A kihelyezett valamennyi fadézsa éves gondozásának része a dézsák évi egyszeri lazúros festése, laza abroncsok feszítése, festése, eltört abroncsok szükség szerinti javítása, törött lécek szükség szerinti pótlása, széttört - szétfagyott - műkő edények szükség szerinti javítása vagy teljes cseréje A városban évente több tucat szabadtéri rendezvény van, amely főként a Belváros 1. és 2. fenntartási kategóriába sorolt területeit érinti. A rendezvények után az út és a járdafelületek takarítása, a hulladék elszállítása a szervezők - ill. a szervezők külön megrendelése alapján a Közüzemi Szolgáltató - feladata. A zöldterületek takarításának és szemétszedésének elvégeztetése a rendezvények szervezőinek feladata. A növényzetben (főleg cserjék és virágok) keletkezett esetleges taposási károk helyreállíttatása a rendezvény szervezőjének feladata. A helyreállításról szóló szerződéseket a rendezvényszervezők a Szolgáltatóval köti meg A zöldterületeken meglévő csőkorlátok, pollerek, lánctartó oszlopok karbantartása, pótlása, évi egyszeri festése a Szolgáltató feladata. 11

12 6.5. A függő virágkosarakat a Belváros következő területeire kell kihelyezni, kandeláberenként 6 db virágedény, 2x3-as osztásban: Kossuth utca, Fortuna udvar, Gizella udvar, Sarolta udvar, Óváry utca, Brusznyai utca, Megyeháza tér, Csaplár János utca. 7. Zúzottköves felületek 7.1. A zúzottköves felületek körzetenkénti leírása a 4. számú mellékletben található A Szolgáltató feladata az általa fenntartott körzetben lévő zúzottköves, murvás sétafelületek kategóriának megfelelő gyakoriságú takarítása, gondozása, felülterítése, gyomirtása, téli síkosság mentesítése A zúzottköves felületek kategóriának megfelelő éves munkaütemezése és ennek mértéke a kategóriák leírásánál szerepel. 8. Körforgalmak zöldterületei A körforgalmak zöldterületeit együtt kell kezelni az azt körülvevő zöldterületekkel, a gondozási feladatok megegyeznek az adott körzetre meghatározott feladatokkal. A körforgalmak elhelyezkedését a 4. számú melléklet részletezi. 9. Illegális hulladék A kertészeti körzetekben folyamatosan keletkező illegális hulladék gyűjtése, elszállítása - beleértve a hulladéklerakási díjat is - a feladat része. Az évente képződő illegális hulladék mennyiségét városrészenként a 4. számú melléklet tartalmazza. 12

13 3. számú melléklet A parkfenntartási feladatok részletezése 1. fenntartási kategória Füves területek Öntözés: a gyep és cserje felület 100%-án, esőztető öntözéssel, 200 mm/vegetációs időszak. Az öntözés szükségessége általában május 1. és augusztus 31. között. Ilyenkor hetente 1 alkalommal, alkalmanként 20 mm vizet célszerű kijuttatni. Ha az időjárás csapadékos, nem szükséges öntözni. Tápanyag-visszapótlás: 5-8 dkg/m2 NPK vegyes műtrágya fejtrágyaként való március-áprilisi kijuttatásával, beöntözésével. Pázsit levegőztető gereblyézés és az összegyűlt hulladék elszállítása tavasszal márciusban 1 alkalommal. Gyepszélvágás a hulladék elszállításával: májustól szeptemberig 6 alkalom/év. Vegyszeres gyomirtás a felület 25%-án. Levegőztető gereblyézés a felület 100%-án, összegyűlt hulladék elszállításával tél végén, márciusáprilisban 1 alkalommal. Hengerezés a felület 100%-án. Pázsitfelújítás a felület 10%-án 2 dkg/m2 fűmag felhasználásával, a fűmag begereblyézésével, hengerezéssel, beöntözéssel, folyamatos utógondozással. Kaszálás: KASZÁLÁS / FŰNYÍRÁS/ ÜTEMTERV április 30-ig május 31-ig június 30-ig Július 31-ig augusztus 30-ig szeptember 31-ig október 30-ig ÖSSZESEN 1 naptári évre, a szerződés időtartama alatt 1. kategória 2 X 3 X 3 X 3 X 3 X 2 X 2 X 18 X Kaszálék összegyűjtése elszállítással és elhelyezéssel: 18 alkalom/év. Cserje felületek - metszés a felületborító, talajtakaró cserjék felületének 30 %- án a nyesedék elszállításával évente 1 alkalommal (március-április): 1 alkalom/év - metszés a térhatároló, ill. takaró cserjék felületének 30 %- án a nyesedék elszállításával évente 1 alkalommal (március-április): 1 alkalom/év - térhatároló, ill. takaró cserjék esetén őszi hantos ásás: 1 alkalom/év - őszi és tavaszi lazító-gyomtalanító ásás 1-1 alkalommal (március-április és október) - felületborító, talajtakaró cserjék kapálása, gyomtalanítása hulladékszállítással: 5 alkalom/év - térhatároló, takaró cserjék kapálása, gyomtalanítása hulladékszállítással: 3 alkalom/év - gyepszélvágás, hulladékszállítással: 5 alkalom/év 13

14 - öntözés a cserjefelület 50 %-án, havonta 2 alkalommal, 20 mm/alkalom: 10 alkalom/év - növényvédelem a felület 100 %-án, évente 3 alkalommal. - cserjék lombtakarítása: ősszel két alkalommal, tavasszal 1 alkalommal - cserjefelületek takarítása (szemétszedés) és hulladékszállítás hetente 5 alkalommal Sövények - formára nyírás 3 oldalról évente 4 alkalommal - tápanyag visszapótlás: 4 dkg/m2 NPK műtrágya: 1 alkalom/év - kapálás: 4 alkalom/év - takarítás és hulladékszállítás: heti 5 alkalom - lombtakarítás és elszállítás: ősszel 2 alkalom, tavasszal 1 alkalom - öntözés alapesetben nem szükséges - ifjító metszés évente a felület 15 %-án Fák, fasorok A parkfákat 15 cm törzsátmérőig tányérozni és öntözni kell a nyári félévben. A kategóriában lévő fák 70 %-ának ellenőrző jellegű metszése, gallyazása, korona alakítása november 1- és április 15. között. A fatányérokat, faverem rácsokat hetente 5 alkalommal takarítani kell, gyomtalanítás havonta 1 alkalommal. A járdára és útra hajló ágak zöldmetszése a nyári félévben. Sebkezelés 3 cm-nél nagyobb sebfelület esetén kötelező. Szárazfa felderítés és kivágás folyamatosan és eseti bejelentésekre, tuskózással és tereprendezéssel együtt. Lomb gereblyézés és lomb elszállítása ősszel október 15-december 15. közötti időszakban 2 alkalommal, tavasszal április 15-ig 2 alkalommal. Örökzöldek, fenyők: - tányérozás és öntözés 15 cm törzsátmérőig: 10 alkalom/év - öntözés 5 évesnél fiatalabb egyedek esetében a vegetációs időben, árasztással szükség szerint - koronaalakító metszés 10 évesnél fiatalabb fák esetében: 1 alkalom/év - a téli időszakban a fák koronájára tapadt hó és jég eltávolítása - jegesedés esetén a karcsú vagy törésre érzékeny egyedek koronájának összehúzatása kötözéssel - A fatányérokat, faverem rácsokat hetente 5 alkalommal takarítani kell, gyomtalanítás havonta 1 alkalommal. A járdára és útra hajló ágak zöldmetszése kora tavasszal. Sebkezelés 3 cm-nél nagyobb sebfelület esetén kötelező. Szárazfa felderítés és kivágás folyamatosan és eseti bejelentésekre, tuskózással és tereprendezéssel együtt. Évelő növények: - elvirágzott, elpusztult növényi részek eltávolítása, elszállítása: 3 alkalom/év - évelő virágok pótlásához növényültetés talaj-előkészítéssel / ásás, gereblyézés / egyszer - tápanyag- visszapótlás szerves trágyával évente egyszer 5 kg/m2, a felület 25%-án - évelő virágfelületek gyomlálása a hulladék elszállításával: 3 alkalom/év - évelő virágfelületek kapálása a hulladék elszállításával: 3 alkalom/év - gyepszél vágás a hulladék elszállításával: 5 alkalom/év - kártevők és kórokozók elleni növényvédelem: 3 alkalom/év - öntözés a nyári félévben a felület 100 %-án, 200 mm/vegetációs időszak: hetente 1 alkalommal, 20 mm/alkalom 14

15 Virágágy: ( egy és kétnyári virágok) - az előző kiültetés maradványainak eltávolítása, elszállítása 2 alkalom/év - tápanyag-visszapótlás szerves trágya szállításával, 3-5 cm-es terítésével, beásásával évente egyszer - vízmegkötő műgyanta adagolása 1 kg/100 m2 mennyiségben 1 alkalom/év - egynyári virágok ültetése talaj-előkészítéssel / ásás, gereblyézés /, április-május során 1 alkalom/év - elvirágzott növényi részek folyamatos eltávolítása a virágfelület 100 % - án 4 alkalom/év - kétnyári virágok és tavasszal virágzó hagymások ültetése (október) 1 alkalom/év; a kétnyáriaknál tavasszal 10%-os pótlással kell számolni - hagymás növények ültetése az ágyások felületének 100 %-án - egy-, ill. kétnyári virágágyak gyomlálása: 3 alkalom/év - egy -, ill. kétnyári virágágyak kapálása: 3 alkalom/év - gyepszél vágás, hulladék elszállítása: 6 alkalom/év - virágágyak öntözése a felület 100 %-án a vegetációs időben hetente 3 alkalommal, 20 mm víz/alkalom; 50 alkalom/év - kártevők, ill. kórokozók elleni növényvédelem: legalább 3 alkalom/év - rongálásból, lopásból adódó tőszám pótlás a felület 10 %-án Virágtartó edények (dézsák, kőedények) - edények talajának pótlása/cseréje tőzeges virágföldkeverékkel, az edények űrtartalmának 50%-os mennyiségében: 1 alkalom/év - vízháztartást javító műgyanta adagolása 5 kg/100 db edény mennyiségben: 1 alkalom/év - edények kiültetése egy-, illetve kétnyári-, részben évelő virágokkal, örökzöldekkel és törpe cserjékkel (átlag évi 25%-os pótlással számolva): 1 alkalom/ év - gyomlálás a hulladék elszállításával: 7 alkalom/év - öntözés a vegetációs időben kétnaponta, edényenként átlag 20 liter/alkalom: 40 alkalom/év - a kiszáradt, kirángatott, ellopott növényeket 1 héten belül pótolni kell - elmozdított, felborított edények helyre rakása szükség szerint - összetört vagy hiányzó edény pótlása (beültetéssel) 2 héten belül A virágtartó edények növényzetének a teljes vegetációs időszakban teljesnek és jó állapotúnak kell lennie. Az üzemeltető feladata, hogy ezt az állapotot folyamatosan biztosítsa. Rózsafelületek nyitás tavasszal: 1 alkalom/év tavaszi indító metszés, vadalás, hulladék elszállítása: 1 alkalom/év növényvédelem: permetezés lisztharmat, rozsda és levéltetvek ellen a vegetációs időben 2-3 hetente: 6 alkalom/év elvirágzott részek eltávolítása: metszés, vadalás vegetációs időben havonta, hulladék elszállítással: 5 alkalom/év kapálás: talajlazítás, gyomirtás, vadalással, hulladék elszállítás: 5 alkalom/év gyepszélvágás: 6 alkalom/év öntözés: májustól augusztusig heti 1 alkalommal, 20 mm/alkalom: 20 alkalom/év talajjavítás szerves trágyával: tőzegfekál szállítása, elterítése 3 cm vastagságban, beforgatás: 1 alkalom/év pótlás: 1 db/m2/év Ámpolna növények (kandeláberre telepített növények) - a virágtartók kihelyezése és beültetése áprilisban - tápoldatos öntözés áprilistól októberig hetente 4-5 alkalommal - növényvédelem szükség szerint - rongálás, lopás esetén a tartószerkezet, az edényzet és a növényzet pótlása 1 héten belül - gyomlálás szükség szerint A többi kertészeti körzetben kandeláberre telepített növényzet megvalósítása nem tervezett. 15

16 Az ámpolna növények esetében április 15-től október 31-ig 70 öntözéssel kell tervezni. Az ámpolna növények növényvédelmét a vegetációs időszakban 5 alkalommal kell tervezni. Murvás felületek Vegyszeres gyomirtás Casoron G granulátum (vagy ehhez hasonló egyéb technológia) a felület 100 %-án: évente 3 alkalom Kézi gyomirtás (kapálás), a felület 100 %-án: 3 alkalom/év Felület felülterítése évente az összfelület 25 %-án. Gyepszélvágás évente egyszer a teljes gyepszéli szakaszon: 1 alkalom. Az elöregedett, földdel és gyeppel berakódott szakaszok teljes felújítása 5 cm vastagságban (tükör kiszedés, új 5/12-es osztályozott zúzalék leszórása és rendezése, hengerezés, szállítási feladatok) a teljes felület 50 %-án: 1 alkalom/év Takarítás és szállítás Takarítás hetente 5 munkanapon, az év minden hetében. A takarítás, szemétszedés kiterjed a teljes zöldfelületre, a murvás utakra, és a kertészeti körzetben lévő játszóterek és homokozók teljes területére. A takarítás és szemétszedés a téli időszakban is folyamatosan végzendő. Fűkaszálék, gally, nyesedék, törmelék elszállítása a keletkezést követő 24 órán belül. A kategóriába tartozó területek első, gereblyézéssel összekötött tavaszi nagytakarítása március 31-ig történjen meg. A feladat része a lakosság által létesített illegális hulladéklerakók folyamatos megszüntetése, a keletkezést követő 24 órán belül. A takarításba a lombtakarítás is beleértendő (kivéve a szilárd burkolatú és nem szilárd burkolatú utak, a parkolók és a szilárd burkolatú járdák felületét). Az őszi lombgereblyézés és lombszállítás időszaka október 20.-december 15., a tavaszi lombgereblyézés és lombszállítás időszaka március 1.- április 15. A feladat része a kertészeti körzetekben lévő játszóterek, murvás utak és homokozók, zöldsávok, körforgalmak zöldfelületei, terelőszigetek teljes felületének a fentiek szerinti takarítása. A zöldterületek fenntartó jellegű takarítása a téli időszakban is a kategóriában előírt gyakoriság szerint - havas téli időben is - végzendő! 16

17 2. fenntartási kategória (belterjesen kezelt zöldterületek) Belterjes fenntartás: Takarítás: Pázsit kaszálás: A munkavégzés rendszeres, előre ütemezett. A takarítás heti 3 alkalommal, a fűnyírás a vegetációs időben 3 hetes gyakorisággal történik. A virágfelület aránya nem jelentős, fák, cserjék öntözésére csak a telepítés évében, illetve az azt követő első évben kerül sor. E fenntartási mód az átlagos városi zöldterületekre, lakótelepekre, lakóövezetekre jellemző. rendszeresen, hetente 3 alkalommal május 01-től október 30-ig átlag 3 hetes gyakorisággal 8 alkalom/év kasszálék összegyűjtése és elszállítása a szeméttelepre (szemételhelyezési díj!) vagy komposzttelepre: 8 alkalom/év gyepszélvágás a hulladék elszállításával: májustól szeptemberig: 3 alkalom/év lombgereblyézés és lomb elszállítása: ősszel: 2 alkalom/év tavasszal: 1 alkalom/év összesen: 3 alkalom/év KASZÁLÁS / FŰNYÍRÁS/ ÜTEMTERV 1 naptári évre, a szerződés időtartama alatt 2. kategória április 1-től május 31-ig 3 X június 30-ig 1 X Július 31-ig 1 X augusztus 30-ig 1 X szeptember 31-ig 1 X október 30-ig 1 X ÖSSZESEN 8 X Virágágy: egy-, illetve kétnyári virágok esetében: Az előző kiültetés maradványainak eltávolítása, elszállítása: tápanyagvisszapótlás szerves trágya szállításával, 3-5 cm-es terítésével, beásásával vízmegkötő műgyanta adagolása 1kg/100m 2 mennyiségben egynyári virágok ültetése (10%-os pótlással számolva!) talajelőkészítéssel (ásás, gereblyézés) elvirágzott növényi részek eltávolítása a virágfelület 100%-án: kétnyári virágok ültetése(átlag 10%-os pótlással számolva!): egy, - ill. kétnyári virágágyak gyomlálása: 2 alkalom/év 1 alkalom/év 1 alkalom/év 1 alkalom/év 3 alkalom/év 1 alkalom/év 3 alkalom/év 17

18 Elvirágzott részek eltávolítása: metszés, vadalás egy-, ill. kétnyári virágágyak kapálása: 3 alkalom/év gyepszélvágás, hulladék elszállítása: 6 alkalom/év virágágyak öntözése a vegetációs időben heti 2 alkalommal, 20 mm/alk. vízmennyiséggel 35 alkalom/év növényvédelem: 3 alkalom/év évelő virágok esetében: elvirágzott, elpusztult növényi részek eltávolítása, elszállítása: 3 alkalom/év évelő virágok pótlásához növényültetés talajelőkészítéssel (ásás, gereblyézés, tápanyagvisszapótlás szerves trágyával) a felület 25%-án. 1 alkalom/év évelő virágfelületek gyomlálása a hulladék elszállításával: 3 alkalom/év évelő virágfelületek kapálása a hulladék elszállításával: 5 alkalom/év gyepszélvágás a hulladék elszállításával: 4 alkalom/év öntözés vegetációs időben 2 hetes gyakorisággal, 20 mm vízmennyiséggel 10 alkalom/év kártevők és kórokozók elleni növényvédelem: 3 alkalom/év virágtartó edények: edények talajának pótlása tőzeges virágföldkeverékkel, az edények űrtartalmának átlag 50%-os mennyiségben: 1 alkalom/év vízháztartást javító műgyanta adagolása 5 kg/100 db edény mennyiségben: 1 alkalom/év edények kiültetése részben egy-, ill. kétnyári, részben évelő virágokkal, részben örökzöldekkel, ill. törpecserjékkel (átlag 25%-os pótlással számolva!): 2 alkalom/év gyomlálás a hulladék elszállításával: 6 alkalom/év öntözés a vegetációs időben 2 naponta, öntöző gépkocsi igénybevételével, átlag 20 liter/edény/alkalom vízmennyiség kijutattásával: 40 alkalom/év Cserjefelületek: rózsafelületek: nyitás tavasszal: 1 alkalom/év tavaszi indító metszés, vadalás, hulladék elszállítása 1 alkalom/év növényvédelem: permetezés rozsda, lisztharmat és levéltetvek ellen: 2-3 hetente, vegetációs időben 6 alkalom/év elvirágzott részek eltávolítása: metszés, vadalás vegetációs időben havonta, hulladék elszállítása: 5 alkalom/év kapálás: talajlazítás, gyomírtás, vadalással, hulladék elszállítása 5 alkalom/év gyepszélvágás 5 alkalom/év öntözés: május-augusztus hónapokban legalább heti 1 alkalommal, 20 mm/alkalom vízmennyiséggel 20 alkalom/év talajjavítás szervestrágyával: tőzegfekál 18

19 szállítása, elterítése 3 cm vastagságban, beforgatás pótlás: tapasztalatok szerint kb. 1 db/m2 növény ültetése betakarás 1 alkalom/év 1 alkalom/év 1 alkalom/év talajtakaró és térhatároló cserjék: metszés felületborító-, ill. talajtakaró cserjefelület 25%-án évente, hulladék elszállítása 1 alkalom/év metszés térhatároló-, ill. takaró cserjék esetében a felület 25%-án, hulladék elszállítása 1 alkalom/év térhatároló-, ill. takaró cserjék esetében őszi hantos ásás: 1 alkalom/év kapálás, gyomtalanítás a felületborító-, ill. talajtakaró cserjék esetében (+ hulladékszállítás): 4 alkalom/év ua. térhatároló-, ill. takaró cserjék esetében (+hulladékszállítás): 2 alkalom/év gyepszélvágás (+hulladékszállítás): 2 alkalom/év öntözés teljes cserjefelület 10%-án a vegetációs időben havonta, 25 mm víz kijuttatásával 10 alkalom/év cserjefelületek lombtakarítása ősszel és tavasszal (+hulladékszállítás): 3 alkalom/év takarítás: hetente 3x Sövény: nyírás három oldalról 4 alkalom/év tápanyagvisszapótlás: műtrágya kiszórása kézzel: 4dkg/1m 2 mennyiségben 1 alkalom/év kapálás 3 alkalom/év takarítás hetente 3x hulladékszállítás: 4 alkalom/év lombtakarítás és elszállítás: 3 alkalom/év koronaalakító metszés: 10 évesnél fiatalabb fák esetében (+hulladékszállítás): 1 alkalom/év elpusztult fák kivágása szükség szerint Murvás, kavicsos út és térfelületek: gyomirtás (vegyszeresen): gyomirtás (kézi, az előző kiegészítése) laza burkolat (murva, gyöngykavics) esetében csere 5 cm vastagságban a felület 30 %-án (kitermelés, szállítás, új anyag szállítása, terítése): 1 alkalom/év 3 alkalom/év 1 alkalom/év 19

20 3. fenntartási kategória (Külterjesen kezelt zöldterületek fenntartási munkái) Külterjes fenntartás: Takarítás: A takarítás (szemétszedés) e területeken havonta kétszer, a kaszálás 4 alkalom/év gyakorisággal történik. Virágfelület, öntözés nincs (kivétel: az újonnan telepített fák esetében a telepítést követő 1. vegetációs ciklusban kb. havonta). E fenntartás a városszéli zöldterületekre jellemző. havonta 2 alkalom Pázsit kaszálás: május 01-től október 30-ig 4 alkalom/év Kaszálék összegyűjtése és elszállítása a szeméttelepre (szemételhelyezési díj!) vagy komposzttelepre: 4 alkalom/év lombgereblyézés és lomb elszállítása tavasszal 1 alkalom/év Parkfák, fenyők: Füves területek elpusztult fák kivágása szükség szerint Öntözés: a gyepfelület 0%-án. Tápanyag-visszapótlás: nincs. Pázsit levegőztető gereblyézés és az összegyűlt hulladék elszállítása tavasszal márciusban 1 alkalommal. Felújítás: az III. kategóriába tartozó gyepfelületeknek évi 0,1 %-át teljesen fel kell újítani, talajlazítással, 4 dkg/m2 fűmag vetésével, folyamatos beöntözéssel. A felújítás lehetséges időpontjai: március-április és/vagy szeptember. Kaszálás: KASZÁLÁS / FŰNYÍRÁS/ ÜTEMTERV 1 naptári évre, a szerződés időtartama alatt 3. kategória április 1-június 31. között 2 X Július 31-ig 1 X augusztus 30-ig - szeptember 1. és október 30. között 1 X ÖSSZESEN 4 X Cserje felületek - metszés a teljes cserje felület 10 %- án a nyesedék elszállításával évente 1 alkalommal (március-április) - őszi és tavaszi lazító-gyomtalanító ásás, kapálás nincs, a cserjék alját a kaszálások során kell gyomtalanítani. - öntözés a cserjefelület 0 %-án - növényvédelem a felület 100 %-án, szükség szerint. - takarítás és hulladékszállítás a takarításra meghatározott gyakoriság szerint. A kategóriába tartozó felületeknek évente 0,5 %-át - az elöregedett növények kiszedését követően - teljesen fel kell újítani. A munkafolyamat: elöregedett növényi részek kiszedése és elszállítása, talajlazítás 35 cm mélységig, talajjavítás 5 kg/ m2 szerves anyag beforgatásával 35 cm mélységig. 20

Parkfenntartási munkatípusok. egségár (bruttó)

Parkfenntartási munkatípusok. egségár (bruttó) I. II. 1 Fiatal díszfák, sorfák gondozása vázágak kinevelése, nyesedék elszállítása lerakóhelyre lerakási díjjal Ft/db 600 db 100 db 50 db 250 db 1000 db 2 3 sorfametszés Gömbkoronájú fák 3 évenkénti visszametszése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i ülésére Tárgy: Rákóczi tér zöldfelületeinek módosított növénykiültetési terve (2013. november) című dokumentáció

Részletesebben

Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében.

Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében. Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 19-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 19-i

Részletesebben

J A V A S L A T. Összeállította: Nagy László osztályvezető Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

J A V A S L A T. Összeállította: Nagy László osztályvezető Városüzemeltetési és Beruházási Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE VB: 83.390/2006 J A V A S L A T 2007-2010. évi Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül parkfenntartás városüzemeltetési feladat közbeszerzési pályáztatásának

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

Kertfenntartási árak jegyzéke

Kertfenntartási árak jegyzéke tétel megnevezése részletezés menny egység Munkadíj anyag/ egység munka/ egység anyag össz. munka össz. Munkadíj Állandó ügyfélnél 1 fő/ megkezdett óra 1,0 óra 0 Ft 2 500 Ft 0 Ft 2 500 Ft Munkadíj Alkalmi

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Játszóterek felújítási és bontási munkáinak elvégzése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Játszóterek felújítási és bontási munkáinak elvégzése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban Tájékoztató az eljárás eredményéről - Játszóterek felújítási és bontási munkáinak elvégzése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/58 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4 / 2016. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása

Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A parkfenntartással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A parkfenntartással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/ Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A parkfenntartással összefüggő

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Tapolca Város közterületein lévő parkok, zöldterületek és virágos felületek ápolási és fenntartási munkáinak elvégzése, továbbá közterületen végzett köztisztasági feladatok ellátása. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság városüzemeltetési költségelıirányzatok I. V Á L T O Z A T. feltétlenül elvégzendı feladatok

Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság városüzemeltetési költségelıirányzatok I. V Á L T O Z A T. feltétlenül elvégzendı feladatok Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság városüzemeltetési költségelıirányzatok 2010. I. V Á L T O Z A T adatok bruttó eft/ban Helyi utak, hidak üzemeltetése 119.300 - Helyi utak, hidak rekonstrukciója

Részletesebben

Közutakon elvégzendő munkálatok

Közutakon elvégzendő munkálatok Közutakon elvégzendő munkálatok gyakoriság mennyiség munkaóra anyag anyagár szállítási ktsg. és alapanyag) kátyúzás évente 2 négyzetméter 1 óra/nm 0,1 köbméter,hideg aszfalt, mart aszfalt 2500 padka javítás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Társaság elvevezése: BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

A Környezet-gazdálkodási Csoport tájékoztatója a tevékenységéről. PARKFENNTARTÁS, KÖZTISZTASÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2005.

A Környezet-gazdálkodási Csoport tájékoztatója a tevékenységéről. PARKFENNTARTÁS, KÖZTISZTASÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2005. Parkfenntartás A Környezet-gazdálkodási Csoport tájékoztatója a tevékenységéről PARKFENNTARTÁS, KÖZTISZTASÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2005. első félév A parkfenntartó szervezetek az új, kibővített

Részletesebben

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ 3/b/1. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ E F ebből: kötelezően ellátandó feladatok önként vállalt feladatok

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budafok-Tétény

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Startmunka-program elindításáról, elvégzett munkákról és eredményekrıl

B e s z á m o l ó a Startmunka-program elindításáról, elvégzett munkákról és eredményekrıl B e s z á m o l ó a Startmunka-program elindításáról, elvégzett munkákról és eredményekrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az idén országosan is bevezetésre kerülı startmunka-programra,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 3, A 42/2009. (IX. 30.) 4, A 45/2010.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, A 45/2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: 2130-6/2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i Közgyűlésére

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER A KÖZTERÜLETEN KIVÁGOTT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK PÓTLÁSÁRÓL ÉS PÉNZBENI MEGVÁLTÁSÁRÓL

ALPOLGÁRMESTER A KÖZTERÜLETEN KIVÁGOTT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK PÓTLÁSÁRÓL ÉS PÉNZBENI MEGVÁLTÁSÁRÓL BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER R ENDELETTERVEZET A KÖZTERÜLETEN KIVÁGOTT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK PÓTLÁSÁRÓL ÉS PÉNZBENI MEGVÁLTÁSÁRÓL Készítette: Előterjesztő: Polinszky Tibor dr.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 12./ Napirendi pont. S-Palace Kft (Hotel Viktória) vendéglátó ipari előkert létesítése Sárvár Posta téren iránti kérelem

ELŐTERJESZTÉS. 12./ Napirendi pont. S-Palace Kft (Hotel Viktória) vendéglátó ipari előkert létesítése Sárvár Posta téren iránti kérelem 12./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS S-Palace Kft (Hotel Viktória) vendéglátó ipari előkert létesítése Sárvár Posta téren iránti kérelem Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Az

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város közterületein végzett

Részletesebben

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda A fórumon vizsgált helyszínek számozása XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve 2014. évben közbeszerzés tárgya ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS becsült érték nettó (HUF) Összeszámítás megjegyzés 2014.01.17 Nagyfelületű útjavítás I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Autóbusz-állomás Laktanya Vasútállomás Jutaspuszta Dózsa Gy. tér Pápai úti ford.

Autóbusz-állomás Laktanya Vasútállomás Jutaspuszta Dózsa Gy. tér Pápai úti ford. 1 Menetidő 2 1 Autóbusz-állomás Laktanya Vasútállomás Jutaspuszta Dózsa Gy. tér Pápai úti ford. 0 0 Autóbusz-állomás 2 2 Petőfi S. u. 3 3 Jutasi út 61. 4 4 Jutasi úti ltp. 5 5 Laktanya 7 7 Aradi Vértanúk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/4/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére Tárgy: FESZOFE Kft. környezetvédelmi korszerűsítési és illemhely

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BTG Budaörsi Településgazdálkdási Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. Tel./Fax: 06-23-421-010 E-mail: titkarsag@btg.hu Webcím: www.btg.hu Pstacím: 2041 Budaörs, Pf. 57.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére 2. Tárgy: Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület szeptember 23-i nyilvános ülésére. Ötven év Ötven fa faültetési kezdeményezés

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület szeptember 23-i nyilvános ülésére. Ötven év Ötven fa faültetési kezdeményezés 12. Napirend Ügyiratszám: 14/946-3/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Ötven év Ötven fa faültetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

~~. számú előterjesztés

~~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta,

Részletesebben

Kerti pad Kerti pad elhelyezése a főbejárat előtti burkolaton történik.

Kerti pad Kerti pad elhelyezése a főbejárat előtti burkolaton történik. 8. Kertépítés 1. Előzmények Tervezési feladat a versenyuszoda együttes környezetének kertépítészeti kialakítása. A tervezési terület a Ksp 09/S/30//40-160/03-//150 övezeti besoroláshoz tartozik, így minimálisan

Részletesebben

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejö( egyrészről: Velem községi Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) 9726 Velem, Rákóczi u. 73., mint megbízó másrészt: a Velem Vid

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési

Részletesebben

CÉGBEMUTATÁS ROYAL-KERT KFT. 2011. január Cégnév: Royal-Kert Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8. Ügyvezető: Kishalmi Tibor

CÉGBEMUTATÁS ROYAL-KERT KFT. 2011. január Cégnév: Royal-Kert Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8. Ügyvezető: Kishalmi Tibor CÉGBEMUTATÁS ROYAL-KERT KFT. 2011. január Cégnév: Royal-Kert Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8. Ügyvezető: Kishalmi Tibor Royal-Kert Kft. 1. Cégünkről A Royal-Kert Kft. közel egyéves előkészítés

Részletesebben

Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása - Eljárást megindító felhívás

Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása - Eljárást megindító felhívás Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/287-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 19-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 19-i

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartására és egyéb szolgáltatások végzésére. Az ajánlati felhívásra beérkezett pályázatok

tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartására és egyéb szolgáltatások végzésére. Az ajánlati felhívásra beérkezett pályázatok ÉS cégnév: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. Dr. Ipkovich György polgármester ) más cégnév:. székhely:. cégjegyzékszám:.. mint vállalkozó (a

Részletesebben

JAVASLAT. a közterületi autóbuszvárók felújítására, karbantartására vonatkozó ajánlat elbírálására. Előterjesztő: Polgármester

JAVASLAT. a közterületi autóbuszvárók felújítására, karbantartására vonatkozó ajánlat elbírálására. Előterjesztő: Polgármester JAVASLAT a közterületi autóbuszvárók felújítására, karbantartására vonatkozó ajánlat elbírálására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi

Részletesebben

Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése

Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése Költségbecslés 1-9 modul összesítő nettó 1. modul 25 310 000 Ft 2. modul 61 640 000 Ft 3. modul 35 337 000 Ft 4. modul 8 150 000 Ft 5. modul 19 300 000 Ft 6. modul 103 200 000 Ft 7. modul 11 900 000 Ft

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/212-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása 2. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet célja

A rendelet hatálya. A rendelet célja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (VI.04.) rendelete a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák védelméről

Részletesebben

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Készült: Budapest, 2009. október 19. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, /2009.

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézmények tervszerű karbantartása: E Ft E Ft E Ft

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézmények tervszerű karbantartása: E Ft E Ft E Ft F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Teljesítés 2003.12.31. A./ Intézmények tervszerű karbantartása: 350.000 E Ft 338.178 E Ft 286.896 E Ft B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Rendelettervezet - minősített többség Határozati javaslatok egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 32. 8500 PÁPA, Fı utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. áprilisi ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének III. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 324/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a parkolás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE 9. sz. előterjesztés A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/211/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/367-./2015. Előkészítő: Kosler Zoltán/Mészáros Zoltán ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés. Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által november és december hónapokban elvégzett munkálatokról

Előterjesztés. Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által november és december hónapokban elvégzett munkálatokról Előterjesztés Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2015. november és december hónapokban elvégzett munkálatokról 1. előterjesztés száma: 17/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze

Részletesebben