ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság április 7-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. április 7-i ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság április 7-i ülésére Tárgy: VKSZ Zrt-vel kötendő szerződések jóváhagyása: 1/A. VMJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között a parkfenntartási feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződés évi módosításának elfogadása 1/B. VMJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződés évi módosításának elfogadása 1/C. VMJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között a köztisztasági feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződés évi módosításának elfogadása Előterjesztő: Schmidt István irodavezető Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. részéről: Helyes Zoltán, Gősi Zoltán, Sudár László, Strenner József, Pernesz Katalin Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: Schmidt István, Kovács Zoltán, Haluza János, Melich Antal, Károlyi Zoltán, dr. Vikman László 1

2 Tisztelt Bizottság! Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2002.(XI.15.) Ör. 5. (3) bek. b/8. pontja alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladatköre kiegészült a városüzemeltetés körébe tartozó üzemeltetési szerződések megkötésének jóváhagyásával. A felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a VKSZ Zrt. között decemberében határozatlan időre megkötött üzemeltetési szerződések évi aktualizálásáról szóló előterjesztést a Bizottság elé terjesztem. 1/A: VMJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között a parkfenntartási feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződés évi módosításának elfogadása A Közgyűlés a 4/2009 (II.27.) Ör. sz. rendeletében a feladat ellátására bruttó Ftot biztosított. Az Iroda és a VKSZ Zrt. szakemberei ennek ismeretében részletesen áttekintették a szerződést és annak mellékleteit, és a évi dokumentációhoz képest, néhány ponton a szakmailag indokolt változtatásokra tettek javaslatot. Ezek a változtatások a következők: - a szerződésben a tárgyévi szerződéses összeg Ft-ra módosult; - a szerződés 1. számú melléklete (fizetési ütemterv) a fentiek szerint át lett dolgozva; - a szerződés 3. sz. mellékletében (részletes műszaki tartalom) a 3. fenntartási kategóriában a kaszálások száma évi 5-ről évi 4-re módosult; - a szerződés 4. számú mellékletében (a kertészeti körzetek összefoglaló adatai) a körzetek összesítő adatait és a részletes adatokat is pontosítottuk. Ugyanitt pontosításra kerültek a körforgalmak, a zúzottköves felületek és a kerti csapok adatai is. - az 5. számú melléklet (erdők adatai) pontosítottuk, és kiegészítettük a konkrét tárgyévi feladatokkal. A dokumentáció egyéb tartalmi elemei a évi szerződéshez képest nem változtak. Kérem a tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg és támogassa az előterjesztést. Veszprém, március 27. Schmidt István irodavezető 2

3 HATÁROZATI JAVASLAT./2009. (IV.07..)VFKB. sz. határozat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 35/2002.(XI.15.) Ör. 5. (3) bek. b/8. pontjában biztosított átruházott hatáskörében, jóváhagyja a városi parkfenntartás, így a parkgondozás, zöldfelület fenntartás, egyéb kiemelten kezelendő zöldterületek fenntartása, zöldterületek takarítása, parkerdők, külterjes területek fenntartása, egyéb parkfenntartáshoz köthető feladatok ellátására vonatkozóan a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendő szerződésmódosítás tervezetét, a mellékleteivel együtt, az előterjesztés részletezése szerint. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: Debreczenyi János polgármester Schmidt István irodavezető, Scher Ágota irodavezető Határidő: április 30. Veszprém, április 7. Brányi Mária s.k. VFKB elnöke 3

4 Szerződésmódosítás Mely létrejött egyrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9, törzsszám: ), képviseli: Debreczenyi János polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a " VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8201 Veszprém, Házgyári út 1., adószám: , bankszámlaszáma: Inter Európa Bank ), képviselő Göttlinger László vezérigazgató (továbbiakban: Szolgáltató), között a mai napon, az alábbi feltételek szerint. 1. A megállapodás tárgya: Szolgáltatót az Önkormányzat december 28-án kötött határozatlan idejű szerződés alapján megbízta, hogy lássa el a városi parkfenntartás körébe tartozó feladatokat az Önkormányzat 235/2007. (X.18.) számú határozata szerint így parkgondozás, zöldfelület fenntartás, egyéb kiemelten kezelendő zöldterületek fenntartása, zöldterületek takarítása, parkerdők, véderdők, külterjes területek fenntartása, egyéb parkfenntartáshoz köthető feladatok. (A szerződés elválaszthatatlan részét képező 2., 3. és 5. számú mellékletben meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően.) 2. Felek az 1. pontban hivatkozott szerződést a következők szerint módosítják: 2.1. Az alapszerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. A szolgáltatás díja évben bruttó ,- Ft. A szolgáltatás finanszírozási ütemtervét, az fenntartási kategóriákra, parkerdőkre, valamint a teljes munkaterületre vonatkozó havi időbeli részletezéssel az 1. számú melléklete tartalmazza és az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás teljesítési ütemezésének alapját képezi Az alapszerződés mellékletei (1-4. számú mellékletek) a jelen szerződésmódosításhoz csatoltak szerint módosulnak, illetve az alapszerződés az 5. számú melléklettel egészül ki. 3. Az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. 5. A Szolgáltató illetve Önkormányzat a szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés működtetése során keletkező véleménykülönbségek fennállta esetén a vitákat elsősorban tárgyalások, kölcsönös egyeztetések útján rendezik. Jogvita esetére a felek kikötik értékhatártól függően a Veszprémi Városi Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság illetékességét. 4

5 6. Felek a szerződést elolvasták és annak értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Veszprém, április..... Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviseli: Debreczenyi János polgármester képviseli: Göttlinger László vezérigazgató Önkormányzat Szolgáltató Ellenjegyzem:. Scher Ágota Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetője 5

6 1. számú melléklet A/ fasorok, cserjefelületek sövények, örökzöldek üzemeltetési feladatai (bruttó Ft ) B/ egynyári virágok, évelők, hagymás és kétnyári növények, virágdézsák kőedények és ámpolna növények fenntartása, üzemeltetése (bruttó Ft ) FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV január december 31. C/ fűnyírás és D/ az összes E/ parkgondnoki kaszálás feladathoz feladatok gyűjtéssel, kapcsolódó (bruttó Ft) valamint a takarítási és gyepfelület szállítási fenntartás összes feladatok, feladata illegális hulladék (bruttó Ft) elszállítása és lerakása (bruttó Ft) F/ murvás felületek üzemeltetése és takarítása, téli síkosság mentesítése, kerti csapok üzemeltetése, csőkorlátok és pollerek üzemeltetése ( bruttó Ft ) Összesen bruttó (Ft) 30.jan Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 28.febr Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 31.márc Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 30.ápr Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31.máj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 30.jún Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31.júl Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31.aug Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 30.szept Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31.okt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 30.nov Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 31.dec Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Összesen bruttó (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6

7 FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV január december 31. A/ fasorok, cserjefelületek sövények, örökzöldek üzemeltetési feladatai (bruttó Ft ) B/ egynyári virágok, évelők, hagymás és kétnyári növények, virágdézsák kőedények és ámpolna növények fenntartása, üzemeltetése (bruttó Ft ) C/ fűnyírás és kaszálás gyűjtéssel, valamint a gyepfelület fenntartás összes feladata (bruttó Ft) D/ az összes feladathoz kapcsolódó takarítási és szállítási feladatok, illegális hulladék elszállítása és lerakása (bruttó Ft) E/ parkgondnoki feladatok (bruttó Ft) F/ murvás felületek üzemeltetése és takarítása, téli síkosság mentesítése, kerti csapok üzemeltetése, csőkorlátok és pollerek üzemeltetése ( bruttó Ft ) Összesen bruttó (Ft) 1. kategória Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2.kategória Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3. kategória Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Összesen bruttó (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7

8 2. számú melléklet A feladatok általános jellegű meghatározása Funkció szerint a Szolgáltatóhoz tartozó közterületek az önálló parkok, gyep- és pázsitfelületek, a cserjével, talajtakaróval borított területek, sövények, egynyáriakkal, évelőkkel beültetett virágfelületek, árnyéki évelők, parkfák, fenyők, örökzöldek, út menti zöldsávok, fasorok, terelőszigetek, körforgalmak zöldterületei, a parkokon áthaladó murvás járdák és sétányok, a közterületi játszóterek teljes zöldfelülete, az edényes növények és a kandeláberekre telepített növények, városi kezelésű parkerdők. Nem tartozik a jelen szerződés hatókörébe a szilárd és nem szilárd burkolatú közlekedési utak, a szilárdburkolatú járdák, és a szilárd, vagy murvás burkolatú gépjármű parkolók takarítása, tisztítása, téli síkosság mentesítése, valamint a kézi szemetesek ürítése és a szervezett szemétszállítás. A feladat része a gyephézagos burkolatú parkolók takarítása, előírt gyakoriságú szerinti fűnyírása. Az üzemeltetési feladatok végzése során szükség esetén, amennyiben a munkavégzés közművet érint, a közmű nyilatkozatok beszerzése a Szolgáltató feladata. Az üzemeltetést érintő tervezési feladatok (pl. egynyári és évelő virágágyak tervezése) a szolgáltató feladata, a hozzá kapcsolódó közmű nyilatkozatok beszerzésével együtt. Az elvégzendő feladatokba beletartozik a parkfenntartás és növényápolás valamennyi alapvető feladata: tavaszi levegőztető gereblyézés, hengerezés, öntözés (a fenntartási kategóriák függvényében), a kaszálás és fűnyírás, gyepszél vágás, talajszellőztetés, kaszálék, lomb összegereblyézése, elszállítása, a szemét és hulladék folyamatos összegyűjtése, elszállítása, talajlazítás, fa és cserje metszés, fa és cserje ifjítás, fák és cserjék sarj irtása, virágévelő és cserjefelületek gyomlálása, őszi ásás, virágágyak gondozása, virágtelepítés, növényvédelem (csak a virágok, évelők, cserjék esetében), növénypótlás, fák metszése, fák kivágása, fák pótlása, fák cserjék és virágok öntözése, növények tápanyag-utánpótlása, sérült növények ápolása, fák sebkezelése, murvás gyalogutak takarítása, murvás gyalogutak téli síkosság- mentesítése, zöldterületek gereblyézése, a zöldfelület és a növényzet szinten tartásához szükséges ifjítási feladatok ellátása, edényes-dézsás növények gondozása, virágdézsák és virágedények karbantartása, kandeláberekre telepített növényzet gondozása, valamint a körforgalmak teljes zöldfelületének a kategória szerinti gondozása. A nem megfelelő gondozásból adódó növénypusztulás, károsodás, kiszáradás esetén a növényzet pótlása a Szolgáltató kötelessége az alapfeladaton belül, a fasorokban, a cserje és évelő felületeken, a virágágyakban, a csüngő, edényes és ládás növényzet tekintetében egyaránt. A vegyszeres növényvédelmet az egynyári és évelő állományokban évente legalább cserjeállományokban évente legalább egyszer kell elvégezni. háromszor, a A vadgesztenye fák és a platánfák aknázómoly, gnomónia és csipkés poloska elleni permetezését évente háromszor kell elvégezni. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos alapvető elvárás az, hogy a parkok, zöldterületek, növényzetek állapota, színvonala a szerződés időtartama alatt nem romolhat, legyen folyamatosan tiszta, karbantartott, méltó Veszprém e területen kivívott elismeréséhez, híréhez és megjelenéséhez, a "Virágos Magyarországért" mozgalomban elért eredményekhez. Amennyiben jelen szerződésben rögzített feladatokhoz képest valamely feladatcsoportnál megtakarítás keletkezik, azt - Önkormányzattal egyeztetve - más feladatok ellátására lehet felhasználni. Amennyiben jelen dokumentációban rögzített feladatokhoz képest valamely feladatcsoportnál többlet költség keletkezik, azt - Önkormányzattal egyeztetve - más feladatok terhére lehet elszámolni. Önkormányzat a jelen szerződésben rögzített szolgáltatási díjon felüli pótmunkát nem tud elszámolni. 8

9 A feladatok részletes meghatározása 1. Kaszálás, fűnyírás 1.1 A kertészeti körzetek részletes leírása az 4. számú mellékletben található. Az kategóriákban a kaszálások gyakorisága a 3. számú mellékletben (fenntartási kategóriák) van részletezve Amennyiben az adott naptári időszakban adott kertészeti körzetben a füves területek előírt kaszálása (fűnyírása) nem történik meg, a kaszálás ellenőrzési jegyzőkönyvben tételesen és m2 feltüntetésével szereplő területek gondozási díja a tárgyhavi kaszálási rész-számlából levonásra kerül Időjárási anomália - extrém szárazság vagy extrém csapadék - esetén az ütemtervben meghatározott kaszálások az ütemtervhez képest legfeljebb 3 héttel előrébb vagy hátrébb tolhatók Önkormányzat rendelkezése szerint. Az ilyen eltéréseket mindig írásban kell rögzíteni, és Önkormányzat jóváhagyását követően kerülhet sor az ütemtervtől eltérő munkavégzésre A kaszálás, fűnyírás ellenőrzése Szolgáltató készre jelentését követően történik. Az ellenőrzés tételes. A kifizethető összeg a határidőre lekaszált területekre eső munkadíjjal azonos. A munkavégzés akkor van befejezve egy adott területen, ha a fű le van nyírva, össze van gyűjtve és el van szállítva. Amennyiben a fű össze van gyűjtve, de nincsen elszállítva, az Önkormányzat 10% levonást érvényesít az adott területre eső kaszálási munkadíjból A gyephézagos elemekből kirakott gépkocsi parkolók területének fűnyírása, gereblyézése, takarítása a feladat része. A munkagyakoriságok és a műszaki tartalom azonos a gyephézagos parkolók mellett lévő zöldterületre megállapított műszaki tartalommal A parlagfű irtása, kaszálása valamennyi fenntartási kategóriában kötelező, amely alapesetben az ütemezett kaszálások és fűnyírások keretén belül valósul meg a fenntartott zöldterületeken Indokolt esetben (csapadékos, meleg időjárás) a kaszálási terv szerinti kaszálásokat adott területen az Önkormányzattal egyeztetve előrébb lehet hozni. Egyes esetekben a kaszálási tervben meghatározotthoz képest pluszkaszálásra is sor kerülhet. Ennek költségét a szerződés keretébe tartozó egyéb feladat terhére lehet elvégezni, az Önkormányzattal való előzetes egyeztetés alapján A "kaszálás/fűnyírás gyűjtéssel és elszállítással" feladat határideje az ütemtervben meghatározott hónap utolsó naptári napja. 2. Takarítás, szállítás 2.1. Fűkaszálék, gally, nyesedék, törmelék elszállítása az 1. kategóriás területeken 24 órán belül, a 2-3. kategóriás területeken a munkavégzést követő 48 órán belül történjen meg Az I-III. kategóriájú területek első tavaszi nagytakarítása március 31-ig történjen meg, utána a kategóriának megfelelő gyakoriságú legyen. A kategóriákban szükséges takarítási gyakoriságokat a 3. számú melléklet részletezi. A murvás utak, játszóterek felsorolása körzetenként a 4. számú mellékletben található. A játszótéri zöldfelületek takarítását a körülötte lévő zöldterületre meghatározott gyakorisággal kell elvégezni A feladat része a lakosság által létesített illegális hulladéklerakók folyamatos megszüntetése a zöldterületen. A mellékletben fel van tüntetve az elszállításra tervezhető lakossági hulladék éves mennyisége. A rendszeresített hulladékgyűjtő konténerek 5 méteres körzetében és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 5 méteres körzetében elhelyezett lakossági hulladék elszállítása a köztisztasági Szolgáltató szervezet feladata. A szél által a zöldterületen szétszórt hulladék összeszedése és elszállítása a parkfenntartó szervezet feladata. A közlekedési utak, parkolók, körforgalmak zöldterületein elvégzett kaszálást követően a burkolatokra került kaszálékot, egyéb hulladékot Szolgáltató összegyűjti és elszállítja A takarításba a lombtakarítás is beleértendő (kivéve a szilárd burkolatú és nem szilárd burkolatú utak, a parkolók és a szilárd burkolatú járdák felületét). Az őszi lombgereblyézés és lombszállítás időszaka október

10 december 15., a tavaszi lombgereblyézés és lombszállítás időszaka március 1.- április 15. valamennyi fenntartási kategóriában A feladat része a kertészeti körzetekben lévő gyephézagos parkolók, játszóterek, murvás utak, körforgalmak teljes felületének kategória szerinti takarítása, lombgyűjtése, szemétszedése. Az összegyűjtött hulladékot a meghatározott határidőn belül el kell szállítani a zöldterületekről, ideiglenes depónia legfeljebb a körzetre megállapított szállítási határidő időtartamáig hozható létre. A határidőn túl közterületen deponált hulladék a munkavégzés nem megfelelőségét vonja maga után A zöldterületek fenntartó jellegű takarítása a téli időszakban is a kategóriákban előírt gyakoriság szerint - havas időben is - végzendő! A Szolgáltató nem vizsgálhatja a zöldterületen lévő hulladék eredetét: ha a hulladék az általa fenntartott zöldterületen, játszótéren, labdapályán, murvás felületen van, azt haladéktalanul el kell szállítania A leggyakoribb rendezvény helyszínek és azok éves gyakorisága a következő: - Vár utca 15 nap/év - Óváros tér 20 nap/év - Kossuth utca 25 nap/év - Fortuna udvar 25 nap/év - Gizella udvar 25 nap/év - Sarolta udvar 25 nap/év - Barátság park 15 nap/év - Megyeház tér 10 nap/év - Színház kert 15 nap/év - Dózsa György tér 4 nap/év - Március 15. út (Sportcsarnok) 15 nap/év 2.8. A kategóriákra megadott takarítási gyakoriságok mellett csak ritkán van szükség a rendezvényekkel kapcsolatos külön takarításra, mivel a rendezvények szervezőinek feladata a szükséges takarítás megrendelése a Szolgáltatónál. A rendezvények szervezőit az Önkormányzat kötelezi arra, hogy a rendezvényeket követő takarítást, továbbá a zöldterületeken, szemétgyűjtő edényekben, köztéri bútorokban, stb. esetlegesen keletkezett károk helyreállítását a Szolgáltatónál rendeljék meg. 3. Fák, fasorok 3.1. A fák részletes adatai az 4. számú mellékletben találhatók. A légvezetékek alatti fák szakszerű metszését november 1. és április 15. közötti időszakban kell elvégezni úgy, hogy a fák lombja két metszés között sem közelítheti meg a légvezetéket 1,0 méternél jobban. Sebkezelést kell alkalmazni a fákon és a cserjéken az 5 cmnél nagyobb átmérőjű sebek esetén. Városi szinten mintegy 85 fasor érintett a vezeték alatti fák érintésvédelmi metszése tekintetében A közlekedési, beruházási, érintésvédelmi szempontból szükségessé vált fametszéseket a jelentkező igényeknek megfelelően folyamatosan és haladéktalanul el kell végezni, indokolt esetben a nyári félévben is Az eseti fametszési, fakivágási kérelmek teljesítési határideje a feladat Szolgáltató általi kézhezvételét követő 10. naptári nap Haladéktalanul el kell végezni az Önkormányzat által elrendelt eseti fametszéseket. Szintén folyamatosan végezhető a társasházi, lakótelepi övezetekben az épületeket, ablakokat, háztetőt súroló ágak, gallyak, valamint a járdák, utak, parkolók keresztszelvényébe hajló ágak és a KRESZ táblákat takaró ágak indokolt mértékű és szakszerű levágása, érintésvédelmi metszések A feladat része a száraz fák és cserjék kivágása, amelyet a Szolgáltató önállóan és folyamatos felderítéssel, a beérkező bejelentések alapján, valamint az Önkormányzat jelzései alapján folyamatosan végez. A száraz fák kivágását megelőzően a "Közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelméről" szóló 32/2007 (VI.28.) Kr. szerint kell eljárni. A száraz fák kivágása a fasori munkák része, amelyért Szolgáltató külön összeget nem számlázhat. Szintén a feladat része a fakivágási engedéllyel rendelkező közterületi fák folyamatos kivágása. A feladat része a kivágott fák kituskózása, ezt követő tereprendezése és a rendezett terület füvesítése. 10

11 3.6. A parkfák esetén valamennyi kategóriában követelmény a növények alapvető gondozása, a törések kezelése, sebkezelés, valamint gyalogutak mellett a balesetmentes közlekedés biztosítása (zöldmetszés, száraz ágak és ágcsonkok levágása, sebkezelés). A gömbkoronás ostorfáknál a nyári időszakban 1-2 alkalommal zöldmetszést kell végezni (180 cm alá hajló zöldhajtások lemetszése) A feladat része a közlekedési utak, járdák, sétányok, buszmegállók és buszváró szigetek keresztszelvényébe, valamint a közlekedési jelzőtáblákra hajló ágak lemetszése Az EON Szolgáltató által közterületen más Szolgáltatóval elvégeztetett érintésvédelmi metszések nyesedékének elszállítása a Szolgáltató feladata. 4. Öntözés 4.1. Az öntözővíz-hálózat részletezését a külön mellékletben közöljük. A vízórák és a locsolóhálózatok tulajdonosa Veszprém Város, üzemeltetője a Szolgáltató. A vízórák üzemeltetését a Szolgáltató a Bakonykarszt Zrt-nél nevére íratja, és a továbbiakban e szerződés keretein belül a teljeskörű üzemeltetésüket önállóan végzi, úgy mint: vízdíjak rendezése, teljeskörű üzemeltetés, javítás, karbantartás, téli fagytalanítás. Ahol a közelben vízkivételi lehetőség nincs, ott a Szolgáltató lajtkocsival oldja meg öntözési feladatait A kerti csapok részletes adatai a mellékletben találhatók A Belváros 1. és 2. kategóriában lévő cserjék és fák esetében évente 200 mm öntözővíz kijuttatása indokolt. Az 1. kategóriába tartozó gyep esetében évente 200 mm öntözővíz kijuttatása indokolt. A virágágyak, évelő ágyak, virágdézsák és kőedények, függő virágkosarak esetében május 1-től október 30-ig, hetente négyszeri öntözést kell biztosítani. 5. Felújítások 5.1. A felújítási feladatok nem tartoznak a jelen szolgáltatási szerződés keretébe. A felújítások tárgyévi mértékét és annak műszaki tartalmát a VFKB javaslatai alapján a Közgyűlés határozza meg, tárgyév tavaszán A felújított gyep és cserjefelületeket, fasorokat, újonnan létesített zöldterületeket, parkokat, parkrészleteket a megkötött szerződés keretén belül, folyamatos utógondozásban kell részesíteni Önkormányzat a Szolgáltatón kívül más vállalkozásoktól is kérhet árajánlatokat és köthet szerződéseket a felújítások és beruházások tekintetében. 6. Virágdézsák, függő virágkosarak 6.1. A gondozandó virágládák és kőedények együttes száma a közterületeken összesen 275 db. A virágdézsák elhelyzési helyszíneiről, ki- és áthelyezéséről a Szolgáltató a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően dönt A kihelyezett valamennyi fadézsa éves gondozásának része a dézsák évi egyszeri lazúros festése, laza abroncsok feszítése, festése, eltört abroncsok szükség szerinti javítása, törött lécek szükség szerinti pótlása, széttört - szétfagyott - műkő edények szükség szerinti javítása vagy teljes cseréje A városban évente több tucat szabadtéri rendezvény van, amely főként a Belváros 1. és 2. fenntartási kategóriába sorolt területeit érinti. A rendezvények után az út és a járdafelületek takarítása, a hulladék elszállítása a szervezők - ill. a szervezők külön megrendelése alapján a Közüzemi Szolgáltató - feladata. A zöldterületek takarításának és szemétszedésének elvégeztetése a rendezvények szervezőinek feladata. A növényzetben (főleg cserjék és virágok) keletkezett esetleges taposási károk helyreállíttatása a rendezvény szervezőjének feladata. A helyreállításról szóló szerződéseket a rendezvényszervezők a Szolgáltatóval köti meg A zöldterületeken meglévő csőkorlátok, pollerek, lánctartó oszlopok karbantartása, pótlása, évi egyszeri festése a Szolgáltató feladata. 11

12 6.5. A függő virágkosarakat a Belváros következő területeire kell kihelyezni, kandeláberenként 6 db virágedény, 2x3-as osztásban: Kossuth utca, Fortuna udvar, Gizella udvar, Sarolta udvar, Óváry utca, Brusznyai utca, Megyeháza tér, Csaplár János utca. 7. Zúzottköves felületek 7.1. A zúzottköves felületek körzetenkénti leírása a 4. számú mellékletben található A Szolgáltató feladata az általa fenntartott körzetben lévő zúzottköves, murvás sétafelületek kategóriának megfelelő gyakoriságú takarítása, gondozása, felülterítése, gyomirtása, téli síkosság mentesítése A zúzottköves felületek kategóriának megfelelő éves munkaütemezése és ennek mértéke a kategóriák leírásánál szerepel. 8. Körforgalmak zöldterületei A körforgalmak zöldterületeit együtt kell kezelni az azt körülvevő zöldterületekkel, a gondozási feladatok megegyeznek az adott körzetre meghatározott feladatokkal. A körforgalmak elhelyezkedését a 4. számú melléklet részletezi. 9. Illegális hulladék A kertészeti körzetekben folyamatosan keletkező illegális hulladék gyűjtése, elszállítása - beleértve a hulladéklerakási díjat is - a feladat része. Az évente képződő illegális hulladék mennyiségét városrészenként a 4. számú melléklet tartalmazza. 12

13 3. számú melléklet A parkfenntartási feladatok részletezése 1. fenntartási kategória Füves területek Öntözés: a gyep és cserje felület 100%-án, esőztető öntözéssel, 200 mm/vegetációs időszak. Az öntözés szükségessége általában május 1. és augusztus 31. között. Ilyenkor hetente 1 alkalommal, alkalmanként 20 mm vizet célszerű kijuttatni. Ha az időjárás csapadékos, nem szükséges öntözni. Tápanyag-visszapótlás: 5-8 dkg/m2 NPK vegyes műtrágya fejtrágyaként való március-áprilisi kijuttatásával, beöntözésével. Pázsit levegőztető gereblyézés és az összegyűlt hulladék elszállítása tavasszal márciusban 1 alkalommal. Gyepszélvágás a hulladék elszállításával: májustól szeptemberig 6 alkalom/év. Vegyszeres gyomirtás a felület 25%-án. Levegőztető gereblyézés a felület 100%-án, összegyűlt hulladék elszállításával tél végén, márciusáprilisban 1 alkalommal. Hengerezés a felület 100%-án. Pázsitfelújítás a felület 10%-án 2 dkg/m2 fűmag felhasználásával, a fűmag begereblyézésével, hengerezéssel, beöntözéssel, folyamatos utógondozással. Kaszálás: KASZÁLÁS / FŰNYÍRÁS/ ÜTEMTERV április 30-ig május 31-ig június 30-ig Július 31-ig augusztus 30-ig szeptember 31-ig október 30-ig ÖSSZESEN 1 naptári évre, a szerződés időtartama alatt 1. kategória 2 X 3 X 3 X 3 X 3 X 2 X 2 X 18 X Kaszálék összegyűjtése elszállítással és elhelyezéssel: 18 alkalom/év. Cserje felületek - metszés a felületborító, talajtakaró cserjék felületének 30 %- án a nyesedék elszállításával évente 1 alkalommal (március-április): 1 alkalom/év - metszés a térhatároló, ill. takaró cserjék felületének 30 %- án a nyesedék elszállításával évente 1 alkalommal (március-április): 1 alkalom/év - térhatároló, ill. takaró cserjék esetén őszi hantos ásás: 1 alkalom/év - őszi és tavaszi lazító-gyomtalanító ásás 1-1 alkalommal (március-április és október) - felületborító, talajtakaró cserjék kapálása, gyomtalanítása hulladékszállítással: 5 alkalom/év - térhatároló, takaró cserjék kapálása, gyomtalanítása hulladékszállítással: 3 alkalom/év - gyepszélvágás, hulladékszállítással: 5 alkalom/év 13

14 - öntözés a cserjefelület 50 %-án, havonta 2 alkalommal, 20 mm/alkalom: 10 alkalom/év - növényvédelem a felület 100 %-án, évente 3 alkalommal. - cserjék lombtakarítása: ősszel két alkalommal, tavasszal 1 alkalommal - cserjefelületek takarítása (szemétszedés) és hulladékszállítás hetente 5 alkalommal Sövények - formára nyírás 3 oldalról évente 4 alkalommal - tápanyag visszapótlás: 4 dkg/m2 NPK műtrágya: 1 alkalom/év - kapálás: 4 alkalom/év - takarítás és hulladékszállítás: heti 5 alkalom - lombtakarítás és elszállítás: ősszel 2 alkalom, tavasszal 1 alkalom - öntözés alapesetben nem szükséges - ifjító metszés évente a felület 15 %-án Fák, fasorok A parkfákat 15 cm törzsátmérőig tányérozni és öntözni kell a nyári félévben. A kategóriában lévő fák 70 %-ának ellenőrző jellegű metszése, gallyazása, korona alakítása november 1- és április 15. között. A fatányérokat, faverem rácsokat hetente 5 alkalommal takarítani kell, gyomtalanítás havonta 1 alkalommal. A járdára és útra hajló ágak zöldmetszése a nyári félévben. Sebkezelés 3 cm-nél nagyobb sebfelület esetén kötelező. Szárazfa felderítés és kivágás folyamatosan és eseti bejelentésekre, tuskózással és tereprendezéssel együtt. Lomb gereblyézés és lomb elszállítása ősszel október 15-december 15. közötti időszakban 2 alkalommal, tavasszal április 15-ig 2 alkalommal. Örökzöldek, fenyők: - tányérozás és öntözés 15 cm törzsátmérőig: 10 alkalom/év - öntözés 5 évesnél fiatalabb egyedek esetében a vegetációs időben, árasztással szükség szerint - koronaalakító metszés 10 évesnél fiatalabb fák esetében: 1 alkalom/év - a téli időszakban a fák koronájára tapadt hó és jég eltávolítása - jegesedés esetén a karcsú vagy törésre érzékeny egyedek koronájának összehúzatása kötözéssel - A fatányérokat, faverem rácsokat hetente 5 alkalommal takarítani kell, gyomtalanítás havonta 1 alkalommal. A járdára és útra hajló ágak zöldmetszése kora tavasszal. Sebkezelés 3 cm-nél nagyobb sebfelület esetén kötelező. Szárazfa felderítés és kivágás folyamatosan és eseti bejelentésekre, tuskózással és tereprendezéssel együtt. Évelő növények: - elvirágzott, elpusztult növényi részek eltávolítása, elszállítása: 3 alkalom/év - évelő virágok pótlásához növényültetés talaj-előkészítéssel / ásás, gereblyézés / egyszer - tápanyag- visszapótlás szerves trágyával évente egyszer 5 kg/m2, a felület 25%-án - évelő virágfelületek gyomlálása a hulladék elszállításával: 3 alkalom/év - évelő virágfelületek kapálása a hulladék elszállításával: 3 alkalom/év - gyepszél vágás a hulladék elszállításával: 5 alkalom/év - kártevők és kórokozók elleni növényvédelem: 3 alkalom/év - öntözés a nyári félévben a felület 100 %-án, 200 mm/vegetációs időszak: hetente 1 alkalommal, 20 mm/alkalom 14

I. Köztisztasági feladatok részletes leírása tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (4.sz.mell.)

I. Köztisztasági feladatok részletes leírása tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (4.sz.mell.) A Közpark Nonprofit Kft 2009. évi üzleti terve 2008 év folyamán vettem át a Közpark Nonprofit Kft vezetését. E rövid időszak alatt igyekeztem a céget az új igényeknek megfelelően átszervezni. Ezt a munkát

Részletesebben

Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2004.

Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2004. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 24. Az 1995. évi Környezetvédelmi Törvény előírásainak megfelelően minden évben tájékoztatjuk a lakosságot a város környezeti állapotáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, a Kht. által közszolgáltatási tevékenység

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2012. FŐKERT Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERV 2012. FŐKERT Nonprofit Zrt. ÜZLETI TERV 2012 FŐKERT Nonprofit Zrt. TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 I. Közszolgáltatási tevékenység, jogszabályi környezet... 8 I.1. Közszolgáltatási szerződés tevékenységi köre... 10 I. 2.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

CSEVAK Zrt. BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2007. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására

CSEVAK Zrt. BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2007. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. BESZÁMOLÓ a CSEVAK Zrt. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2007. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására Készítette:

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2008. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a településtisztaságról

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2008. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a településtisztaságról TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2008. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a településtisztaságról Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a köztisztaságról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Önkormányzatának

Részletesebben

2009. évi Éves beszámoló

2009. évi Éves beszámoló VÜSZI Gödöllıi Városüzemeltetı és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2009. évi Éves beszámoló A változat Elızı év Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) 2008. év 2009. év A. Befektetett eszközök 146

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

/((o. számú előterjesztés

/((o. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /((o. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról

Részletesebben

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Zsámbék Város * Képviselő-testületének 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és környezetvédelemről a 21/1970(VI.21. Korm. Rendelet, 2000 évi XXXV törvény, 49/(IV.3.) Kormányrendelet,

Részletesebben

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E egységes szerkezetben a 13/1999.(V.31), a 4/2000. (II.04.), a 5/2001. (II.01.), a 20/2001.(XII.22), a 6/2002.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET 2013. ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE

BUDAPEST XVI. KERÜLET 2013. ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE Környezetállapot jelentés - 2013 BUDAPEST XVI. KERÜLET 2013. ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE Összeállította: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája Budapest, 2014 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft 204.évi Üzleti terv Bevezetés A Vállalkozás neve: Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Székhely: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos 2014.06.01-től.

A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos 2014.06.01-től. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 Ügyszám: /2015/Ó. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. február 23-án (hétfő), 18

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete

Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva)

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben