A nagy kihívásra készülve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagy kihívásra készülve"

Átírás

1 május/június, 16. szám 36 oldal, ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. Dr. Peisch Sándor köszöntő sorai A nagy kihívásra készülve Tisztelt Olvasók! Kedves Magyar Barátaim! Örömmel teszek eleget a szerkesztőség kérésének és a Berlini Híradó hasábjain tisztelettel köszöntöm a Berlini Magyar Egyesület vezetőit, tagjait és valamennyi itt élő honfitársamat. Amint az talán Önök előtt is ismert, január 10-én adtam át megbízólevelemet Johannes Rau szövetségi elnök úrnak és kezdtem meg nagyköveti tevékenységemet Németországban. A hazánk nemzetközi kapcsolatrendszerében oly kitüntetett helyet elfoglaló Németország egyik legfontosabb szövetségesünk, stratégiai partnerünk. Elég arra emlékeztetni a kedves Olvasót, hogy Magyarország külkereskedelmi forgalmának egyharmada bonyolódik Németországgal, ide áramlik exportunk 36 %-a, míg a német vállalatok és vállalkozók a hazánkban eddig végrehajtott összes beruházás 1/3-át képviselik. Számtalan német részesedésű vegyes vállalat működik nálunk, amelyek magas színvonalú termelési kultúrával, szervezéssel ugyancsak hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk a rendszerváltozást követően rohamléptekkel haladhatott előre az európai integráció göröngyös ösvényein. Ma már büszkén jelenthetjük, hogy elvégeztük az eddigi feladatokat és április 16-án a csatlakozási szerződés aláírásával belépünk az EU kapuján. A magyar delegáció a lakosság impozáns támogatásával a tarsolyában utazik Athénba. Az EU-tagság új minőséget jelent a magyar-német kapcsolatokban is. A hosszú történelmi múltra visszatekintő barátság most már a közös értékeket vallók klubjának tagságával egészül ki. Tudjuk jól, hogy az európai integráció története kompromisszumok története. Ahhoz, hogy a siker reményében foghassunk hozzá érdekeink érvényesítéséhez, barátokra van szükség. Magyarország az utóbbi időben dinamikusan fejlesztette kapcsolatait az Európai Unió valamennyi tagállamával. Ezen örvendetes fejlődés sem feledtetheti azonban a magyar-német viszony kiemelt jelentőségét. Ugyanakkor az országaink közötti kapcsolatok nem korlátozódnak a politika és a gazdaság területére. A tudomány, az oktatás, a kultúra mind-mind számos lehetőséget ad arra, hogy megismerhessük egymás értékeit és a közös érdekek alapján együttműködjünk. Örülünk annak is, hogy a főváros mellett a különböző tartományok is érdekeltek a magyar-német kapcsolatok fejlesztésében. E kapcsolatok erősítése, bővítése, szilárdítása a legfontosabb feladatom. Ebben a korántsem egyszerű munkában segítenek munkatársaim, a Németországban működő magyar képviseletek, hivatásos és tiszteletbeli konzulok. De nem E számunk tartalmából: Hírek események programok Új paragrafusok Berlin két fiatal magyar szemével Krónika 2002: A Magyar Egyesület szóban és képben Új ízek Bözsike konyhájából Magyar siker az idei Berlinálén TV-műsor Vers, regény, könyvespolc nélkülözhetjük a magyar-német társaságok, a magyar egyesületek nagyra becsült munkáját sem, hiszen olyan fontos területen működnek, ami meghatározó az államközi kapcsolatok légkörét illetően, s ez az emberek közötti viszony. Amellett, hogy ápolják a magyar nyelv és kultúra hagyományait, értékeit, a maguk környezetében nagyban hozzájárulnak a Magyarországról alkotott kép teljesebbé tételéhez. Az Önök munkája is benne van abban, hogy hazánk a legnépszerűbb EU-tagjelölt Németországban. Ez a barátság igen fontos a számunkra. Ápolása minden itt élő magyar feladata. Ehhez a küldetéshez kívánok mindannyiuknak sok sikert, erőt, egészséget.

2 2003. május/június 2. oldal A NYEOMSZSZ évi budapesti december 6 8. között tartotta meg a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) évi rendes közgyűlését Budapesten, amin e sorok írója mint a BUOD (a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége) elnökhelyettese vett részt. A találkozón mind a 13 nyugat-európai országos tagszervezet vezetősége képviselve volt (összesen 36-an voltunk). A közgyűlés alaptémája az országhatárokat átívelő kapcsolatok továbbépítése, a közös problémák és aktivitások megvitatása volt. Kiindulva minden ország részletes és informatív jelentéséből, a tanácskozás a nyugati szórvány-magyarság jellegzetes kérdéseivel, problémáival foglalkozott (jelentésünk A Németországban (NSZK) élő magyarságról a BUOD honlapján található: A rendkívül effektív tanácskozás ami higgadt hangulatban, demokratikus tárgyalási modorban zajlott le egy egységesen elfogadott memorandumban nyert összegezést: NYEOMSZSZ memorandum: Intézményesített kapcsolatok Magyarországgal (ez csúcsszervünk honlapján olvasható: Az alábbi alcímek jelölik a memorandum fő témáit, javaslatait és elvárásait: 1. A nyugat-európai magyar szervezeti élet kialakulása és jelenlegi helyzete 2. A nyugat-európai magyarság megmaradásának fontossága 3. A nyugat-európai magyarság megmaradásának elősegítése. Itt a szükséges jogi/politikai (a magyar állampolgárság megadása a határon túlról származó magyaroknak, a nyugati magyar állampolgárok választási jogának rendezése stb.) és tárgyi támogatás (az itteni anyanyelvi oktatás, a gyermek- és ifjúsági munka, a kulturális aktivitások közgyűléséről stb. anyagi támogatása) lett konkrétan megfogalmazva. December 7-én délután a közgyűlésen részt vett a magyar kormány megbízottjaként Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Szabó Béla, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) elnökhelyettese és a parlamenti pártok képviselői. Az ülés egész időszakán jelen volt Pusztaszeri László, a HTMH főtanácsosa. Szabó Vilmos és a többi hivatalos személy felszólalásában megértéssel, elismeréssel és segítőkészsége kifejezésével értékelte az előkészített memorandumot és az ismertetett országos jelentéseket. A NYEOMSZSZ jövőbeli munkáját továbbra is a tagszervezetek összefogására, aktivitásainak koordinálására és az érdekükben kitűzött célok megvalósítására összpontosítja; tevékenységét az európai és egyetemes magyarság érdekében fejti ki kormányoktól és pártpolitikától függetlenül. Több konkrét feladat ellátásával foglalkozott még a közgyűlés, illetve oktatási, kommunikációs, gazdasági és kulturális szekciója. Különösen említésre méltó aktivitások 2003-ra: honlap szerkesztése, ahol minden ország bemutatkozik; a tagországok beszámolói könyv formájában is ki lesznek adva egyelőre a Bécsi Napló lesz a NYEOMSZSZ fóruma, ahol rövid, aktuális hírek jelennek meg a tagországokból az Ausztriai Központi Szövetséggel közösen konferencia rendezése Kufsteinben Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek témával két tanárképző tanfolyam rendezése a Balassi Bálint Intézettel közösen a kárpát-medencei és a nyugati magyar tanárok számára a tagállamok magyar vállalkozói címtárának összeállítása. A Szervezet segítségével a budapesti közgyűlésre jelent meg egy nagyon színvonalas, kétkötetes tankönyv külhoni magyar diákok számára: Haza, a magasban Magyar Nemzetismeret I., II.: ára euró (részletek a Szövetség honlapján az Aktuális cím alatt). A mindvégig kitűnő légkörű és igen eredményes közgyűlés, valamint a többnapos kellemes együttlét sok impulzust adott az itteni, az országos és az európai szintű magyar egyesületi élet előmozdítására. Hetey László Megkezdődött a visszaszámlálás Igen az európai uniós csatlakozásra igen nem Nem szokásunk napi politikai híreket közölni, de ezúttal kivételt teszünk. Úton a Magyarország jövőjére nézve bizonyára meghatározó jelentőséggel bíró, jövő májusban megvalósuló EUtagság felé sorsdöntő esemény volt a április 12-iki népszavazás. A hivatalos közlemény szerint ezen a választáson a szavazásra jogosultaknak ugyan csupán 45,62 százaléka jelent meg, de a ténylegesen választók 83,76 százaléka a csatlakozás mellett tette le a voksot. Ezzel a lakossági támogatással a háttérben április 16-án Athénban sor került a csatlakozási szerződés aláírására. Így most már folyik a visszaszámlálás az Európai Unió és Magyarország még szorosabban összefonódó életének rajtja számára.

3 3. oldal május/június Kedves Olvasóink! Vannak még meglepetések. Volt a Híradónak egy szép, de már feledésbe merült hagyománya, miszerint a Magyar Köztársaság berlini misszióvezetője cikkel köszönti olvasóinkat, miután megkezdte városunkban működését. Ezért nagyon örülünk, hogy dr. Peisch Sándor nagykövet úr eleget tett felkérésünknek, és megtiszteli a Nagyérdeműt a címoldalon olvasható sorokkal. Annál is inkább köszönjük hozzászólását, mivel tudjuk, hogy nagyon elfoglalt mostanában, de lapzárta előtti saját elmondása szerint addig nem tért nyugovóra, amíg meg nem született a kért írás. Csak remélhetjük, hogy a cikkírás nem okozott álmatlan éjszakákat. Apropó nagykövet: Az előző számunkban közzétett, az akkori misszióvezetőnek címzett olvasói Nyílt levélre, amelynek szerzője nem személyeskedni, hanem többek által sérelmezett hiányosságokat kívánt szóvá tenni, egynéhány hozzászólást kaptunk mint a levélnek fórumot adó lap. Ezek egy része egyetértett a levél szerzőjével, másik része éppen ellenkezőleg, nagyon is elutasította az írást. A szerkesztőség a Magyar Egyesület vezetőségével egyetértésben tekintettel a berlini magyarok és a berlini magyar intézmények között igen jól alakuló kapcsolatokra is úgy gondolja, a témát lezártnak tekintheti. Vannak még meglepetések II. Éppen ezen a helyen keserű humoros krokival panaszoltuk, hogy potenciális cikkíróink mily sokszor cserben hagynak bennünket, és a szerkesztőség utolsó pillanatban pótolni kényszerül a hézagokat, a kevés idő pedig még tetézi a gondokat. Csodával határos módon e számunkban, amely ráadásul rég nem látott 36 oldalon jelenik meg elnézést is kérünk olvasóinktól, hogy emiatt a lap árát önhatalmúlag 2 euróra emeltük, számos érdekes, friss és helyenként nyelvileg is kiváló sorokkal lepett meg bennünket több érdekes, friss és helyenként nyelvileg is kiváló, új szerző. Olvasóinknak külön figyelmébe ajánljuk a Híradó jelen számában Szabó László, Klostermann Anikó, Zurbuchen Mária, Ilse Józsa, Teidelt Benjamin és Dr. Alfred Krautz írását. És ha kellemesen telt az idő lapunk elolvasásával, kérjük kedves Olvasóinkat, szerezzenek örömöt honfi- és embertársaiknak a 17. számba küldött érdekes olvasmányokkal. Az anyaggyűjtés folyamatos, tehát nem kell október végéig várni, korábban is elfogadjuk az időálló cikkeket. Előre is köszönjük. Berlini énekesek, gyertek! Kedves Olvasók! Nagy hálával gondolok szüleimre és volt tanáraimra. Nagy kincset adtak nekem azzal, hogy a budapesti Kodály-iskolába járhattam. A mindennapi énekórák hangulatát a mai napig magamban hordozom. A közös éneklés öröme, a kórustalálkozókra való készülődés számtalan felejthetetlen emberi élményt adott. Hol kórustagként, hol kórusvezetőként. Úgy gondolom, nekünk felnőtteknek is nagyon jót tesz, ha valamilyen kapcsolatban maradunk a zenével. Leginkább énekelve, hallgatóként, ill. művelőként. Ezért nagy szeretettel várunk mindenkit szerdánként a Magyar Házban együtt énekelni, zenét hallgatni. Többek között régi Kodály-kórusműveket, madrigálokat, spirituálékat, Kalákafelvételeket, és más nemcsak kórus felvételeket. Kérem, nálam jelentkezzetek! Gaál-Teidelt Katalin, tel

4 2003. május/június 4. oldal Dr. Peisch Sándor, a Magyar Köztársaság berlini nagykövete és Dr. Masát András, a Collegium Hungaricum Berlin igazgatója hívta meg magyar honfitársainkat és hozzátartozóikat a Collegium Hungaricumban március 15-én tartott márciusi ünnepségre. Az ünnepségen részt vevők száma minden várakozást felülmúlt. A nagy moziterem a beállított számtalan pótszék ellenére sem tudta befogadni a nem csupán Berlinből és környékéről, így például Potsdamból, hanem többek között Göttingából, Hamburgból, Hannoverből, Magdeburgból és Rostockból érkezett több mint 400 vendéget. Sokan kint ragadtak, de az előrelátó szervezésnek köszönhetően az előcsarnokban felállított nagy vetítővászon előtt is figyelemmel kísérhették a kivetített programot. A megemlékezést a Himnusz és a Nemzeti dal elhangzása után a ház igazgatója, Dr. Masát András professzor és Dr. Peisch Sándor nagykövet nyitotta meg. Masát professzor beszédében szeretettel üdvözölte a megjelent vendégeket, bocsánatot kérve azoktól, akik csak állva tudták végignézni az ünnepséget a moziteremben, illetve azoktól, akiknek benn még állóhely sem jutott. Szép és tartalmas beszédében elemezte az es eseményeket, azok kihatásait a magyarországi és európai fejlődésre, kitérve arra is, hogy milyen jelentőségük van ezeknek az eseményeknek napjainkban. Dr. Peisch Sándor nagykövetnek a németországi magyarság nagyobb köre előtti első fellépését igen nagy várakozás előzte meg. Ez egyrészt az elmúlt évek ünnepségeinek szervezésével, másrészt azzal a természetes kíváncsisággal és várakozással magyarázható, amely az új nagykövetet fogadja tevékenységének székhelyén. Színvonalas, emberi hangvitelű beszédével láthatóan megnyerte a jelenlevők rokonszenvét, ha szabad így fogalmaznom, befogadták nagykövetnek. Számomra Szép és méltó megemlélkezés két tény kristályosodott ki a két beszédet hallgatva. Az egyik a mai nemzedék igen fontos feladata kiváltképpen az egyesülő Európa közepette, hogy 1848 március szelleme tovább éljen a felnövő fiatalság körében is. A másik pedig az, hogy történelmi hagyományainkra visszatekintve felemelt fővel és nagy bizakodással indulhatunk az egyesülő Európába. A köszöntő beszédek után rangos műsor elevenítette fel az es forradalom és szabadságharc emlékét. Mécs Károly színművész, akit Budapestről hívtak meg az ünnepségre, már a Nemzeti dal elszavalásakor érezhetően megrendítette a megjelenteket. Irodalmi műsorát, amelynek keretében Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre és Vörösmarty Mihály verseit adta elő, rendkívül finom érzékkel állította össze. Szavalása lenyűgöző volt. Fellépését fergeteges tapssal köszönte meg a hallgatóság. Nagy sikert aratott a vonóstrió is, melynek fiatal tagjai, Szűcs Dea (hegedű), Chloe Lyneham (brácsa) és ifj. Mező László (cselló), bizonyságot tettek tehetségükről. Rendkívül jól muzsikáltak. Szerencsés kézzel választották ki a zeneszerzőt és annak művét. Az 1877-ben született Dohnányi Ernő, híres zeneszerző, zongoraművész és karmester, budapesti zeneakadémiai tanulmányai után között Budapesten és Bécsben élt, majd 10 évig Berlinben, ahol a Zeneakadémia tanára volt. A Szerenád op. 10 C-dúr művét, melynek I-III. tételét a műsor első részében, IV-V. tételét pedig annak második részében hallhattuk, már 1902-ben, tehát fiatalon írta. Talán ezzel magyarázható a zene üdesége, frissessége. Kellemes élmény volt, amelyre szívesen fogunk visszaemlékezni. A műsort befejező Szózat elhangzásakor mint már annyiszor az este folyamán - sok-sok szemben megcsillantak a könnyek. Szép és méltó megemlékezés volt. Köszönet illeti a Nagykövetséget és a Magyar Házat. A kép nem lenne azonban teljes, ha nem szólnék a megemlékezést követő ünnepi fogadásról. Gazdagon terített asztalok ínyenc falatokkal és finom italokkal várták a vendégeket. Figyelemmel a vártnál nagyobb számban érkezett vendégekre két külön teremben volt terítve. Alig lehetett mozdulni, de ez nem rontotta a jó hangulatot, a kellemes légkört. Gondolom, hogy a magyar ügy, a magyar kultúra sok-sok új barátot szerzett ezen az estén. Barátokat, akik a Collegium Hungaricum Berlin más rendezvényeit is szívesen fogják látogatni, hacsak ezek nem esnek egybe a Nagykövetség valamilyen színvonalas kulturális vagy egyéb rendezvényével. De ennek egyeztetése szinte már gyerekjáték azok számára, akik ilyen megemlékezést szerveztek. Legalábbis ez lenne a közös érdek. Szabó László

5 5. oldal május/június Mi az ott? Mi ez itt? / Március Idusa / Közeleg megint Március Idusa, s nekem bizony még mindig lelkitusa szeretem, várom-e még mint egykoron, mikor még csak csipp-csupp kislány-gondokon csínyeken, hahotákon járt az eszem? De ha már vén fejjel még számba veszem későbbi önmagam, s elgondolkodom, hát bizony: őszintén be kell vallanom igen! Ma is megrezegteti szívem s feltépett, bús-fájó, s víg emlékeken elborongok Egyedül ldegenben S visszahúz minden, mert a gyökerekben nincsenek gonoszok. Csak te vagy, s a rög, mely egykor e csúf világra kilökött. Álomvilágban, nagy csodákban éltél azon a földön, ahol születtéi! Hazádban, magyar földön! Magyar nyelven! S vonultál kokárdáddal önfeledten! Matróz-blúz, kék szoknya, iskolatársak, hová lettek? Látjátok, nem vigyáztak, nem bizony, senki sem őrzött bennünket. Szerte széledtünk, mert rosszul szerettek Világgá futottunk! Bele is haltunk Se hazánk, se Istenünk, hová jutottunk? Március Idusa, állok egymagam, s ha tépdesem ruhám s néhány szál hajam, akkor sem értem: mivé lett a világ? Vén ajkam lefittyedt, nem kiált: Vivát! Motyog csak magának, és emlékezik Egyre csak zokogja: Mi az ott? Mi ez itt? Zsolnai Hédi február Közös csoportunk a Márványpalota előtt Potsdami kirándulásunk Már lassan tradíció, hogy évente egy közös programot szervezünk a kedves potsdami magyarokkal. Március 29-én megint sikerült e jó hagyományt folytatni. Talán ez volt idén az első igazán tavaszi nap: kellemes levegő, napsütés reggeltől estig! Potsdami vendéglátóink már vártak ránk a pályaudvaron, autóba tették a kávézásra hozott batyuinkat és elindultak velünk az idén megtekintésre kiszemelt Márványpalotába. Ez a nemrég szépen restaurált klasszicista kastély II. Frigyes Vilmos porosz király nyári rezidenciája volt: a pompás bál- és zeneterem, a fényűző orientális kabinet és a vendégszobák sejtetik, miért kapta Nagy Frigyes unokaöccse a porosz Don Juan elismerő (?) nevet. Luthardt Ágnes kitűnő, professzionális vezetése után a Neuer Garten egy-két érdekességét is megnéztük, például egy nagy piramist, ami a király hűtőszekrénye volt: ételét-italát a szomszédos Heiliger See jegével itt tartósította. A délutánt Lemke Gizi munkahelyén, a Potsdami Egyetem egyik szemináriumi termében töltöttük, amit vendéglátóink kidíszítettek, hangulatossá tettek. Egy nagyon jól kiegyensúlyozott együttlét várt ránk: szerető vendéglátás szépen terített asztal ínyenc falatokkal lakmározás csevegés borozgatás egy kis kultúrbetét kávézás általános jókedv Valahogy eltalálták, hogy hogyan tetszhet majd mindannyiunknak! Alig vettük észre, hogy már sötétedett, mikor lassan hazaindultunk. Ahogy már többször aznap is megállapíthattuk: A különben olyan nehézkes Berlin Brandenburger Fusion a magyarságnál semmi problémát nem okoz! Hetey László Eyke & László Szabó (VÜD) Für die Berliner Gerichte und Notare allgemein beeidigte Dolmetscherin Ungarisch Technischer Übersetzer und Konferenzdolmetscher Ungarisch Krossener Straße 24, Berlin Tel.: (030) , Fax: (030)

6 2003. május/június 6. oldal Erfolgreiches Fazit Ungarn auf der Grünen Woche Gestiegene Besucherzahlen und verstärkte Abkäufe wurden auf der 68. Internationalen Grünen Woche allgemein verzeichnet. Die Messeleitung berichtete von über Besuchern. Auf dem 500 m 2 großen ungarischen Nationalstand, traditionell als Tscharda gestaltet, war kaum Platz zu bekommen, Firmenstände, Weinverkostungen und Spezialitätenrestaurant waren stets dicht umlagert. Ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen, eine noch größere Betonung der Verbraucherinteressen und schließlich die fachfundierte Präsenz vieler EU-Beitrittsstaaten kennzeichneten den Verlauf der Messetage. Waren im letzten Jahr, kurz nach Einführung des Euro, noch beträchtliche Unsicherheiten und vorsichtiges Käuferverhalten zu beobachten, so haben die Besucher 2003 im Durchschnitt pro Person 183,- Euro und damit 12,- Euro mehr als im Vorjahr ausgegeben. Aktives Marketing Auch ungarische Produzenten und Händler zogen eine durchweg positive Bilanz. Neben der Präsenz zur Verbrauchermesse in Moskau ist die Berliner Grüne Woche die einzige Agrarschau für den Endkunden, auf der über das AMC (Agrármarketing Centrum) eine starke Unterstützung für kleine und mittlere Betriebe offeriert wird. Als Familienunternehmen geführte Firmen wie Noszlopi Konzerv mit Gulasch-, Paprika- und kussechter! Knoblauchcreme oder die Aktivitás GmbH mit Blüten-, Nussund Lindenhonig, vor allem den in den neuen deutschen Bundesländern beliebten Honigbären, haben auf der Grünen Woche direkten Zugang zum Käufer. Die Aussteller erhalten über die Kofinanzierung von Standmiete und Standbau eine wesentliche Unterstützung durch den AMC. Aus Berlin Berlinbői jelentjük Gerade für mittelständische Unternehmen ist eine langjährige Messepräsenz unerlässlich, um Produkte im Käuferbewusstsein zu verankern und eine gezielte Nachfrage im Handel zu initiieren. Zudem sieht der AMC, der sonst nur auf Agrarfachmessen präsent ist, seine hiesige Aufgabe in der Geschäftsanbahnung zwischen ausländischen Händlern und ungarischen Produzenten. Gesprächspartner in Produkträten werden benannt, Verbindungen zu Fachverbänden angeboten, Kontakte zu den Messevertretern großer Unternehmen wie Globus, Várda Drink, Univer oder Vinitor vermittelt. 25%iges Umsatzplus Zum zweiten Mal, mit erheblich vergrößerter Standfläche und einer Umsatzsteigerung von einem Viertel, war die Fornetti GmbH als Produzent von Mini-Plunder- und Blätterteigprodukten in Berlin vertreten. In Ungarn selbst als Franchisingsystem mit Ladenanbindung ausgebaut, konzentriert sich die deutsche Niederlassung erfolgreich auf den Einstieg in den Einzelhandelsmarkt. Wöchentlich mehrere Tonnen, tiefgefroren aus Ungarn per LKW-Express geliefert, finden sich derweil in 160 deutschen Extra-Supermärkten. Bemühungen um Kontakte zu weiteren Handelsketten und die Erweiterung auf andere Produktsegmente sind erklärte Unternehmensziele für Wöchentlich 50 Tonnen sollen dazu künftig das Stammwerk in Kecskemét verlassen. Grünes Reisen Touristische Angebote gehören zum festen Bestandteil der Grünen Woche. Edit Szalai von Ungarn Tours berichtete von zehnmal mehr Buchungen und hundertmal mehr Katalognachfragen als zur vorhergehenden Internationalen Tourismusbörse ITB. Sie schätzt den direkten Kontakt zum Endverbraucher, während die ITB mehr und mehr zu einer Imageveranstaltung werde. Auch ihre Kolleginnen vom Reisecenter am Alex und dem Ungarischen Tourismusamt bestätigen einen Trend zu Reit- und Landurlauben, allesamt kinderfreundlich und mit Sport- und Wellnessangeboten kombiniert. Die Entwicklung gehe zu Ungunsten der Städte- und Kurzreisen, hier würden allerdings vielfach spezielle Tipps nach klischeebehafteten Jahrhundertwenderestaurant nachgefragt. Im Angebot finden sich Weinreisen entlang der Tokajer Weinstraße in der Region Tokaj-Hegyalja für etwa 530,- Euro, bei der neben Weinverkostung und Dorfbesichtigung aktives Mitmachen bei Weinlese und Weinpressen angeboten wird. Für 475,- Euro buchbar ist eine 6-Tage-Reise entlang der mediterranen Weinstraße zwischen Pécs, Siklós, Villány und Harkány. Ein Segment, dessen Weiterentwicklung nach der erfolgreichen Einstufung ungarischer Weine in EU-Bewertungen in vielen der 23 ungarischen Anbaugebiete wünschenswert ist.

7 7. oldal május/június Attraktive Businessprogramme Zur dreitägigen Fachexposition Fruit Logistika für den Obst- und Gemüsehandel war Ungarn mit acht Unternehmen präsent. Dem hohen Stellenwert gesunder Ernährung mit frischen Produkten trägt die Messe durch eine Erweiterung von drei Hallen in den letzten Jahren auf sechs im Jahre 2003 Rech- nung. Alle ungarischen Anbieter berichteten gegenüber dem AMC von steigenden Abkaufszahlen in breitesten Sortimenten und von erfolgreichen Geschäftsabschlüssen. Die deutsch-österreichische Initiative nach amerikanischem Vorbild 5 x täglich Genuss-Airbag für die Gesundheit, die dazu aufruft, pro Tag fünfmal 100 g Gemüse und fünfmal 50 g Obst zu essen, bietet dem ungarischen Fruchthandel bei geschicktem Ausbau der Marktpräsenz die Chance zu wesentlichen Exportsteigerungen und gewinnbringenden Kontakten zum Einzelhandel weltweit. Das zweitägige Ost-West-Agrarforum, an dem auch Landwirtschaftsminister Németh teilnahm, bot die Möglichkeit zu kommerziellen und wissenschaftlichen Kontakten über das Gastland Deutschland hinaus und wurde vor allem für bilaterale Gespräche zwischen den EU-Beitrittsstaaten genutzt. Lutz Lorenz Neues von anderswo Máshonnan jelentjük Fränkisch-ungarische Städtepartnerschaft Hans-Günther Fiebig, ehemaliger Kommilitone des Autors dieser Zeilen aus Ungarnzeiten, meldet aus dem fränkischen Gräfenberg (Wappen nebenstehend), wo dieser heute zu Hause ist: Nach 15 Jahren mehr oder minder regelmäßiger Kontakte zwischen der Stadt und dem ostungarischen Tiszaföldvár, deren Ursprung in Sängerbegegnungen gelegen hatte, aus denen nun eine offizielle Städtepartnerschaft werden soll, wird es in Kürze zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde kommen. Dazu reist eine Gräfenberger Delegation vom 29. April bis 3. Mai nach Tiszaföldvár, der Gegenbesuch der Ungarn erfolgt im Juli Im Vorfeld dieser offiziellen Verbindung wurde Ende Februar ein Partnerschaftsverein Tiszaföldvár e.v. gegründet, dem bereits auf der Gründungsversammlung spontan 33 anwesende Bürgerinnen und Bürger beitraten. Der Verein sucht intensiv nach fruchtbringenden Kontakten zu anderen Gruppierungen in Deutschland, denen Ungarns Land und Leute am Herzen liegen. Auch ist ein erster Kontakt zum Direktor des Berliner CH, Prof. Masát geknüpft worden, um in Zukunft möglichst auch kulturell Interessantes auf die Beine zu bringen. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Der eingangs erwähnte rührige Hans-Günther Fiebig steht an der Spitze des Gräfenberger Partnerschaftsvereins, und er hat elanvolle Mitstreiter um sich, unter ihnen auch Gábor Kapocsányi, Ehemann der dort praktizierenden Zahnärztin Viel Erfolg für die zukünftige Vereinstätigkeit! Hans-Ulrich Moritz Szabó-kiállítás Potsdamban március 13-án neves magyar és brandenburgi vendégek jelenlétében Szabó István személyét és filmjeit bemutató kiállítás nyílt meg a potsdami Filmmúzeumban. Aki ott volt, nemcsak Johanna Wanka brandenburgi kulturális miniszter asszonyt és Gyürey Verát, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgató asszonyát láthatta, hanem magát az ünnepeltet, Szabó István rendezőt és külön meglepetésként Rolf Hoppe német színészt, a Mephisto egyik főszereplőjét is felfedezhette. A június 15-ig látható kiállítással párhuzamosan filmsorozatot is indítottak Szabó műveiből. Hogy az érdeklődő közönség mikor láthatja még a Mephisto, Hanussen, Redl ezredes, Taking Sides és Apa című filmeket, azt a múzeumban (Marstall, Potsdam, tel.: (0331) , nyitva naponta óra), ill. az alábbi honlapon kérjük megtudakolni:

8 2003. május/június 8. oldal Hans Kollmann Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.v. Bilanz 2002 Schwerpunkte 2003 Am 20. Februar 2003 fand im Vortragssaal der Ungarischen Botschaft vor zahlreichen Gästen aus dem Collegium Hungaricum, den ungarischen Vereinen in Berlin und Vertretern der DUG Bonn die Jahreshauptversammlung für 2002 statt. In seiner Eröffnungsrede betonte Botschafter Dr. Sándor Peisch die Wichtigkeit der regionalen und fachlich orientierten deutsch-ungarischen Gesellschaften sowie der zahlreichen Ungarnvereine für die gute Entwicklung auf allen Ebenen der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn. Die Tätigkeit dieser deutschlandweit mehr als 50 gemeinnützigen Gesellschaften trage zur Pflege und zum Ausbau eines positiven Ungarn-Images in der Bevölkerung bei. In der Bundeshauptstadt mit ihren vielen Ämtern, Stiftungen, ausländischen Vertretungen und Kulturinstituten sei insbesondere das Wirken der DUG Berlin von besonderer Bedeutung. Der Botschafter erklärte, dass er der Gesellschaft weiterhin die größtmögliche Unterstützung gewähren werde. Im Anschluss daran eröffnete Prof. Dr. István Mustó, Präsident der DUG, die Diskussion zum Jahresbericht Im vergangenen Jahr wurden 26 Veranstaltungen organisiert mehr als je zuvor seit Bestehen der DUG. Die Hälfte davon befasste sich mit Fragen der Wirtschaft und der Außenpolitik Ungarns, vor allem mit Blick auf den EU-Beitritt und die Beziehungen zu den Nachbarländern. Mit drei Veranstaltungen Literatur, Umwelt und Gemäldeausstellung kam auch die Kultur nicht zu kurz. Die besten Besucherzahlen (60 und mehr) wurden in Kooperation mit anderen Institutionen wie der Ungarischen Botschaft, der Europäischen Akademie, Infraneu und dem Collegium Hungaricum Berlin erreicht. Im vergangenen Jahr wurde die Studie Die ungarischen Minderheiten in Berlin und Brandenburg erarbeitet. Aus dieser geht hervor, dass sich 90 % der Personen, die sich in den letzten 50 Jahren in Deutschland niederließen, gut in der neuen Heimat eingelebt und gleichzeitig den Kontakt zu Ungarn behalten haben. Die 12seitige Studie kann gegen eine geringe Gebühr in der Geschäftsstelle der DUG angefordert werden. Der Präsident berichtete weiter, dass anlässlich der Vorbereitung des zehnten Jahrestages der DUG ( ) die Idee geboren wurde, dieses Jubiläum nicht nur zu begehen, sondern ein sichtbares, ein lesbares Zeichen der zehnjährigen Tätigkeit der Gesellschaft zu setzen. Nach fast einjähriger Arbeit liegt dieser Almanach, ein Jahrbuch zu Aktivitäten und Vereinsleben, nunmehr vor. Er ist gegen eine Schutzgebühr (Spende) bei der DUG erhältlich. Die 200 Seiten enthalten: Vorwort des Altpräsidenten von Ungarn, Árpád Göncz, einen geschichtlichen Abriss über die Tätigkeit der DUG in der Zeit von (insgesamt 180 Veranstaltungen!), Beiträge der drei Direktoren des Collegium Hungaricum in dieser Periode, Gyula Kurucz, György Dalos und András Masát, neun ausgewählte Beiträge von Referenten, die zur ungarischen Geschichte und zur Gegenwart gehalten wurden (Themen: ungarische Kulturinstitute im Ausland, ungarische Minderheit in Berlin, Trianon, Revolution von 1956, Situation der Zigeuner/Roma, Honvéd-Armee in der NATO, Ungarn und die Globalisierung, Euroregion im Dreiländereck). Europa im Wandel Dies ist das Motto der DUG für ihre Aktivitäten im Jahr Im Februar dieses Jahres befasste sich der Vortrag von Prof. I. Mustó in der Europäischen Akademie mit Chancen und Unwägbarkeiten der EU-Erweiterung. Bei der anschließenden Weinprobe (natürlich mit ungarischen Spitzenweinen) blieben die Gäste in lebhafter Diskussion lange beisammen. Am 11. März wurde die Kunstausstellung von Áron Gábor und Zsuzsa Heller mit einer Vernissage in der Ungarischen Botschaft eröffnet. Sie kann noch bis zum 2. Mai besichtigt werden. Am 9. April fand unter aktiver Teilnahme von Medizinern und interessierten Mitgliedern der DUG eine Konferenz der Botschaft über Medizintechnik, Biotechnologie und Gesundheitstourismus statt. Für den 20. Mai ist ein Panel mit anschließender Diskussion zum Thema Die EU-Erweiterung wie sie von ihren Bürgern gesehen wird geplant. Im Juni ist eine Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Präsidiums vorgesehen. Am 17. Juli und am 27. August sind ungarische Jugendliche des Schüleraustausches des DUF (siehe Seite 9) Gäste der DUG in Berlin. Im September geht es mit einem Besuch in der Gauck-Behörde weiter, dann folgen Veranstaltungen zur NATO-Problematik, zum EU- Konvent und zur PISA-Studie in Ungarn und Deutschland (mit Gymnasiasten, die in beiden Ländern die Schule besuchten). Das anspruchsvolle Programm findet somit auch im 12. Jahr unseres Bestehens seine Fortsetzung. Wir freuen uns auf die aktive Mitarbeit interessierter Mitglieder und Gäste bei der Gestaltung des Programms.

9 9. oldal május/június 10 Jahre Verehrte Gäste, kedves barátaink, wir feiern heute mit Ihnen den 10- jährigen Geburtstag des Fördervereins Deutsch-Ungarische Freundschaft. Viel gemeinnützige Arbeit wurde in dieser Zeit zum Wohle der Kinder und Jugendlichen des Kreises Oberhavel und des Komitats Heves geleistet. In dieser Zeit konnte für Jugendliche ein 10tägiger Aufenthalt im jeweiligen Gastland organisiert werden. Und immer kehrten die Jugendlichen voller Erlebnisse und guter Eindrücke in ihr Heimatland zurück. Noch Jahre später berichten sie mit strahlenden Augen, wie schön doch diese Begegnung war. Die Jugendbegegnungen haben keine touristischen Ziele. Die Angebote richten sich an die Förderschüler aller Fördereinrichtungen des Kreises Oberhavel sowie an Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien des Komitats Heves. Diesen Jugendlichen die Möglichkeit eines Aufenthaltes im Ausland zu bieten, sie fühlen zu lassen, selbst einmal Ausländer zu sein, das ist unser Anliegen. Die Jugendlichen sollen Land und Leute hautnah erleben. Deshalb arbeiten wir auch mit ganzjährigen Projekten. Dafür brauchen wir die Mitarbeit der betreffenden Schulen in Deutschland und in Ungarn. Herzlichen Dank an die Pädagogen für die Unterstützung bei unserem deutsch-ungarischen Jugendaustausch. Durch die Arbeit mit Projekten beschäftigen sich die Jugendlichen intensiv mit dem entsprechenden Gastland. Ein Wochenende in deutschen Familien, bzw. ein Familientag in ungarischen Familien, gemeinsame Sport- und Spielwettkämpfe, Deutschunterricht für die ungarischen Jugendlichen und eine kleine Einführung in die ungarische Sprache für die deutschen Förderschüler all das dient unserem Anliegen. 10 Jahre Förderverein Deutsch-Ungarische Freundschaft Auszüge aus der Festrede der Vorsitzenden Christa Loerke am Jahre Förderverein Deutsch- Ungarische Freundschaft Es war kein glatter Weg, den die Mitglieder zurücklegten. Erfolge und Schwierigkeiten lagen dicht beieinander. Ich erinnere mich beispielsweise an die schwierigen Zugfahrten mit Rollstühlen und viel Gepäck, welches die Kinder allein nicht immer bewältigen konnten. Ein Erlebnis in Budapest ist sicher manchem noch in Erinnerung: Wir kamen pünktlich, mit dem Bus aus Heves zur Heimfahrt nach Deutschland in Budapest an. Dass der Zug in Richtung Deutschland 40 Minuten früher abfahren sollte, wussten wir nicht. Ich hing dem Schaffner, der das Abfahrtssignal geben sollte, ca. 10 Minuten am Arm, um dies zu verhindern. Denn zwei Jungen standen noch ziemlich weit weg vom Zug und warteten auf Hilfe für den Transport des Gepäcks der Rollstuhlkinder. Keinesfalls wollten wir sie in Budapest zurück lassen. Seit einigen Jahren fahren wir nun nur noch mit dem bequemen Bus von Berci, inzwischen ein guter Freund und zuverlässiger Partner. Für ihn und unseren ungarischen Partner, dem Leiter des Kinderhauses in Heves Herrn István Jurányi und seinen Mitarbeiterinnen ein herzliches Dankeschön. Alljährlich bringen sie unseren Jugendlichen eine unbeschreiblich herzliche Gastfreundschaft entgegen, die besonders unseren Förderschülern sehr gut tut. Unser Blick sollte am heutigen Tag noch weiter zurückschweifen als 10 Jahre. Wir feiern heute auch 30 Jahre Jugendbegegnungen zwischen Oranienburg und Heves. Seit 1972 gab es alljährlich einen Schüleraustausch zwischen diesen beiden Städten. Unser Förderverein ist entstanden, um diese gute Tradition über die Wende zu retten und freundschaftliche Kontakte weiter zu pflegen. So ist es ganz selbstverständlich, dass zu diesem Jubiläum auch Gäste aus Ungarn unter uns sind, die bereits 1972 die Jugendbegegnungen begleiteten. Aus der langjährigen Beziehung ist der Wunsch unserer Vereinsmitglieder gewachsen, die Gründung einer Städtepartnerschaft zwischen Oranienburg und Heves vorzuschlagen und zu unterstützen. Der Bürgermeister der Stadt Heves hat bereits sein Wohlwollen signalisiert. Und noch einen Wunsch möchte ich äußern: Wir hätten gern eine Begegnungsstätte im Landkreis Oberhavel. Unser Förderverein besitzt keinerlei Räumlichkeiten bzw. Kapazitäten, um die Jugendbegegnungen weiter auszubauen. Wir möchten nicht nur die Jugendlichen in Ungarn unterstützen, sondern auch die in anderen Ländern unter schlechteren Bedingungen lebenden ungarischen Jugendlichen, beispielsweise die, die in Rumänien oder in der Slowakei leben. Wir würden uns auch gern weiter öffnen für multikulturelle Kontakte mit weiteren Ländern. Mit viel Engagement und Herzblut haben wir unsere erste Broschüre über 10 Jahre Förderverein Deutsch-Ungarische Freundschaft mit dem heutigen Tage aus der Taufe gehoben. Wir bemühten uns, einen Überblick über die Aktivitäten der Mitglieder des Fördervereins in den zurückliegenden 10 Jahren zu geben. Das Programm 2003: Deutsche Jugendliche fahren vom bis nach Heves. Ungarische Kinder aus Heves kommen vom bis nach Zühlsdorf. Das Familienwochenende findet vom 12. bis 13. Juli statt. Ungarische Jugendliche aus Rumänien treffen am in Zühlsdorf ein und bleiben bis , ihr Familienwochenende liegt am 30. und Für die Familienwochenenden werden Gastgeberfamilien gesucht. Auch bittet der Verein um Spenden in Form der Übernahme des Teilnehmerbetrages in Höhe von 180 Euro für einen ungarischen oder rumänischen Jugendlichen.

10 2003. május/június 10. oldal Pub mellett söröző vagy kocsma is Január elsejével életbe lépett a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény. Ennek lényege, hogy a magyar újságokban, rádióés televízió-műsorokban, az óriásplakátokon, a középületeken és közterületeken, valamint a tömegközlekedési eszközökön idegen nyelvű reklámok és tájékoztató feliratok csak úgy jelenhetnek meg, ha a szöveg ugyanakkora méretben magyar nyelven is szerepel. Hasonlóképpen: az áruk címkéin, használati utasításain is el kell igazítani azokat is, akik csak magyarul tudnak. A tavalyi év elején elfogadott jogszabály eddig csak az újonnan nyíló üzletekre, új reklámokra volt érvényes, január elsejétől azonban már nincs kivétel. A változtatások célja a törvény indoklása szerint a magyar nyelv óvása, a magyar állampolgárok egyik alkotmányos jogának, az információs szabadság nyelvi hátterének biztosítása. A jogszabály szerint a távközlés és a tömegtájékoztatás területén a legutóbbi évtizedekben tapasztalható technikai fejlődés miatt állandóan rengeteg idegen nyelvi hatás éri a magyar nyelvet, amellyel segítség nélkül csak nehezen képes megbirkózni. A nemzetközi vállalkozásoknak persze nem kell új nevet felvenniük, illetve új nevet adniuk termékeiknek, mivel a rendelkezés nem vonatkozik a cégnevekre, a vállalkozás megjelölésére és az árujelzőkre. A jogalkotó árujelzőnek tekinti azt a védjegyet, elnevezést vagy megjelölést, amelyről valamely vállalkozás áruját vagy szolgáltatását felismerik. Ezzel szemben a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője korábban úgy tájékoz- tatott: ha például a shop, a pub vagy a citycenter kifejezésekről van szó, ezek a helyükön maradhatnak, de melléjük oda kell írni, hogy bolt, söröző, bevásárlóközpont. Ugyanakkor például a pizzéria kifejezés értelmesen nem magyarosítható. Az idegen nyelvű szlogeneket le kell fordítani magyarra. Kérdés persze, hogy a rendőrök járművein és ruházatán lévő police felirat mellé kötelezően felkerül-e, hogy rendőrség, vagy, hogy a peepshow a jövőben például kukkoldaként hirdeti-e műsorát. A nemzetközi szabvány szerint, vagyis franchise-rendszerben működő üzletek ilyen például a gyorséttermi hálózatok többsége a kivételek közé tartoznak: a cégtábláikon szereplő elnevezések nemzetközileg védettnek számítanak ugyanis. Nem kell magyarul kiírni a kisebbségi nyelven megjelenített gazdasági reklámokat és feliratokat sem, legalábbis a nemzetiségi településeken. Akadnak olyan szavak, kifejezések, amelyek már meghonosodtak (ilyen például a hotel), ezekre sem terjed ki a törvény. Ezzel kapcsolatban az MTA elnöke által kinevezett tanácsadó testület állásfoglalása az irányadó. Végső esetben a panaszos bírósághoz fordulhat. Az előírások betartását a médiában a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség kirendeltségei; az üzletek, középületek esetében a területileg illetékes jegyző; a tömegközlekedési eszközöknél pedig az illetékes közlekedési felügyelet ellenőrzi. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek bírságolási joga van. A jegyző viszont akár 90 napra is bezárathatja az üzletet, és ha a kereskedő addig sem teszi ki a magyar feliratokat, a működési engedélyt is visszavonhatja. A Népszabadság január 2-i cikke nyomán Ha külföldi koccan Előző számunk 3. oldalán Vigyázz, mert utolérnek! címmel arról szóltunk, mi történik, ha külföldi állampolgár Magyarországon közlekedési balesetbe keveredik. Azóta az alábbi pontosításról értesültünk: A külföldi állampolgárok közlekedési szabálysértései esetén alkalmazandó eljárásmódot a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény szabályozza. Kivonat a törvényből: 32.. (2) Idegenrendészeti kiutasítás, illetve beutazási és tartózkodási tilalom rendelhető el azzal a külföldivel szemben: g) aki a szabálysértési eljárásban jogerősen kiszabott pénzbírság vagy a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv részéről eljáró személy által kiszabott helyszíni bírságot nem fizette meg, a pénzbírság megfizetéséig, de legkésőbb a helyszíni bírság kiszabásától, ill. a bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig; 78.. (1) A központi adatkezelő szerv, továbbá az illetékes idegenrendészeti hatóság a kiutasított, valamint a beutazási és tartózkodási tilalom alatt álló külföldiek következő adatait kezeli: a) természetes személyazonosító adatok; b) állampolgárság; c) állandó külföldi lakóhely; d) a tilalom fenntartásának jogalapja, határideje; e) az elrendelő szerv megnevezése; f) a kiutasított ujjnyomata. (2) A beutazási és tartózkodási tilalom alatt álló külföldit - kérelmére - a nyilvántartott adatairól tájékoztatni kell. A tájékoztatást - nemzetbiztonsági és bűnüldözési érdekből - a központi adatkezelő szerv, illetve az illetékes idegenrendészeti hatóság vezetője megtagadhatja. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a központi adatkezelő szerv a tilalom megszűnését követő öt évig, az illetékes idegenrendészeti hatóság a tilalom fenntartásáig kezeli.

11 11. oldal május/június Az M1, M3, M7 díjas autópályák használatáról A magyar gazdasági és közlekedési miniszter 2/2003. (I. 14.) GKM számú rendelete szerint a fenti állami kezelésű autópályák használati díja a következők szerint alakul: A díjat meghatározott időtartamra előre, matrica megvásárlásával kell kiegyenlíteni, és az érintett autópályák díjköteles szakaszaira csak ilyen érvényes matricával szabad felhajtani: a) A tíznapos matrica (lásd az ábrán) 10 napra, mégpedig a kívánt kezdő napra (az eladó által a matrica lyukasztásával megjelölendő) és további kilenc napra, b) a havi matrica 31 napra, mégpedig a kívánt kezdő napra (az eladó által a matrica lyukasztásával megjelölendő) és további harminc napra, c) az éves matrica 13 hónapra, mégpedig a tárgyév 1. napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényes. A szélvédő üveg bal alsó sarkába (motorkerékpár esetén annak más, jól látható helyére) ragasztandó matrica jogszerű használatát a megőrzendő ellenőrző szelvény, illetve éves matricánál az ugyancsak megtartandó igazolólap igazolja, tehát csak azzal együtt érvényes. Ezért vásárláskor ügyeljünk arra, hogy az eladó ezekre ráírta-e az autó forgalmi rendszámát, és írjuk alá az értékesítéskor kinyomtatott bizonylatot annak igazolására, hogy helyes a rendszám. A matrica elsősorban az autópályát kezelő társaság ügyfélszolgálati irodáiban, kijelölt árusítóhelyein, de megbízott viszonteladóknál is kapható. A jobb oldali ábra ilyen elárusítóhelyeket jelöl. hetősen széles határok között mozog. Így a D1-es kategóriába sorolt járművel közlekedő, ha három napon belül fizet, Fttal megússza, de jaj annak, aki D3- as kategóriájú járgánnyal csak 30 napos határidővel tud fizetni: potom Ft üti meg az Állami Autópálya Kezelő Rt. markát! És akkor még arról nem is szóltunk, hogy fülöncsípés esetén egyrészt a Díjkategóriák és árak A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ: a) D1 díjkategória: motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, mindezek bármilyen vontatmánnyal is; b) D2: a 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény), továbbá a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű autóbusz bármilyen vontatmánynyal; c) D3: egyéb Az aktuális árakat lásd a táblázatban. Mindhárom autópályán léteznek olyan egyenként legfeljebb 25 km-es szakaszok, amelyek ingyenesen használhatók. Ezekről pontos információ a lenti honlapon található. A rendelet értelmében jogosulatlan autópálya-használat esetén pótdíj fizetendő, amely megle- Érvényes rvényes- ség T íznapos H avi É ves D1 D2 D3 díjkategóri íjkategória a F t F t F t F t F t F t F t F t F t pótdíjon felül a matricát is meg kell venni, másrészt elektronikus ellenőrzés esetén a pótdíj mértéke eleve 5-15 százalékkal magasabb. A pótdíj befizethető az autópályát kezelő társaság ellenőrzést végző mobilcsoportjánál, bármely ügyfélszolgálati irodájában, mellékelt készpénzátutalási megbízással belföldi postahivatalokban, továbbá banki átutalással. A határidő meghatározásánál egy napnak számít a következő nap éjfélig terjedő időszak. További információ: Internet: (mindkettő németül is) telefon: (06-40) (kék szám, csak magyarul)

12 2003. május/június 12. oldal Krónika 2002 (1) Január 26.: Bowling-est Évnyitó rendezvényünket a potsdami magyarokkal együtt tartottuk az Ostbahnhof melletti Kaufhof áruház legfelső emeletén. Már a Híradó 14. számában cikkeztünk erről az összejövetelről, amely a közelben lévő Kostbar étteremben csengett ki. A verseny egyébként Zsámbéki János és Volker Zurbuchen közös diadalát hozta. Február 23.: Kiss Imre főkonzul bemutatkozó estje A 2001 óta többször elhalasztott találkozó érdekesnek és informatívnak ígérkezett, így telt ház volt a Collegium Hungaricumban ezen az esten. Részletes tudósításunkat lásd a 14. számban. Márciusban a focirajongók estje, amelyre Grosics Gyulát vártuk, az Aranycsapat kapusának betegsége miatt elmaradt. De így is eseménydús hónap következett: Március 15.: Márciusi ünnepség A 2002-es ünnepséget a Magyar Házban szervezték meg. Az alkalomhoz illően a tagságunk szép számban részt vett rajta. Fehéri György a magyar filmekben ábrázolt magatartásformákról beszélt, utána filmvetítés volt: Szirmok virágok koszorúk. Március 23.: A középpontban: Beyer Emmi, a Riester-nyugdíj és Klekot Ágnes Érdekes előadást tartott az adószakértő Beyer Emmi ezen a március végi klubesten (az anyag német nyelvű cikk formájában a Híradó 14. számában is megjelent), amelyen a komoly nyugdíjügyek után még kellemes beszélgetés és poharaz- A Magyar Egyesület Bródy János koncertje Mint mindig, nagy érdeklődéssel olvastam a Magyar Ház 2002-es utolsó kéthónapos programját. Azonnal feltűnt november 9-e, Bródy János koncertje. Természetesen azonnal elmeséltem azoknak, akik velem egykorúak, gondolván, hogy számukra éppen olyan sokat jelent ez a név, ez az esemény, mint nekem. Így időben megrendeltem Matthes Áginál a belépőjegyet. Mint a koncert napján kiderült, okos döntés volt ez a gyors intézkedés. Ugyan többeknek mondtam, de csak az egyik hallgatómmal beszéltünk meg egy találkozót a Magyar Házban erre az estére. Mire odaértem, röviddel 7 óra előtt, már minden jegy elkelt, és többen vártak a fentről jövő számra, ami a még rendelkezésre álló székekre vonatkozott. Szerencsémre ismerőseim foglaltak nekem már jó előre helyet, így közvetlen közelről láthattam és hallhattam Bródy Jánost. Amikor 1996 tavaszán fellépett a Magyar Házban, akkor a Ház akkori igazgatója, Dalos György ezt az eseményt nemzeti eseménynek nevezte. A teremben körülnézve azonnal arra gondoltam, hogy ezúttal is nagy eseményt jelent Bródy János fellépése sokunk számára. Elsősorban azoknak, akik a hatvanas, hetvenes években az Illés együttes rajongói voltak, akiknek ez a fellépés valóban felidézi az ifjúságot. Mivel a férjem német, számára nem jelent semmit, ha én otthon a lemezek lejátszása mellett hangosan énekelem: minél inkább hull a hó, annál inkább havazik. Egyszóval óriási elvárással foglaltam helyet a zsúfolt moziteremben. A színpadon a sárga rózsát látván, reméltem, hogy ez a dal nem marad ki. Nagyon sajnálom, hogy végül is mégsem került sorra. Bal szomszédom, aki abban a reményben jött el, hogy a dalok szövegét néhány éves intenzív magyartanulás után megérti, nagyon örült, hogy az est nemcsak szórakozást, hanem egy igazi sikerélményt is jelentett számára. Bródy János a nézőtérről nézve éppen olyannak látszott, mint 35 évvel ezelőtt. Fiatalos arca csak közelről árulta el igazi korát. Boldogan, az idő múlását elfeledve hallgattam a dalokat, előszeretettel a régieket, amelyeknek a szövegét majdnem kívülről tudom. Annak ellenére, hogy a koncert előtt már megkaptam az új CD-t, és otthon többször le is hallgattam, nagy élményt jelentett az élő koncert. Minden valószínűség szerint azért, mert ezzel az estével sikerült két órára visszahozni az ifjúságom emlékeit, hangulatát. Nagyon nagy örömöt jelentett nekem, hogy ekkora volt a koncert iránt az érdeklődés, hogy hosszú idő után ismét telt ház volt. Remélem, hogy ez a jövőben is késztetni fogja a Magyar Egyesület vezetőségét arra, hogy további hasonló színes és hangulatos estéket szervezzen. Klostermann Anikó Kockázatok és mellékhatások Rossz napot fogott ki az a tű, amelyik ezen a novemberi esten a nézőtéren le szeretett volna esni, mert ott aztán hely nem volt. Legfeljebb a színpadon akadt egykét centiméternyi rés. Két vélemény Mert újra itt volt. Méghozzá annak minden kockázatával és mellékhatásával együtt. Hat év után ismét Berlinben köszönthettük Bródy Jánost, a magyar popmuzsika egyik klasszikusát, aki saját elmondása szerint a régi nagyok közül azon kevesek közé tartozik, akik még nem akasztották szögre hangjukat meg hangszerüket. Egyesületi elnökünk bevezetője után maga a hangverseny a már ismert módon indult: a szín-

13 13. oldal május/június eseménytára padon egy csokor sárga rózsa mellett Tini kék farmerjében, egy szál gitárjával a régi számok korát s hangulatát idézte fel. Nemegyszer kapott hozzá ingyen kórust is, hiszen a majd 150 fős hallgatóság az ismert dalokat Bródyval együtt, magában vagy éppen hangosabban ki-ki vérmérséklete és szereplési vágya függvényében énekelte. Később, amikor az új CD dalai következtek, kiderült, hogy azok szövege itt-ott még a szövegíró Bródynak is új volt, annyira új, hogy egy-egy sort elfelejtett. No de gyerekek, a hangulat kiváló volt, a teremben zakólevetően meleg volt (a közelgő tél ellenére), s az ilyen apróság nem számít, a teljes CD az előtérben egyébként is kapható volt! Ezen az oldalon most már beszéljenek a képek. Végül elnézést kérünk azon vendégeinktől, akik a megtelt nézőtérre sajnos már nem fértek be. Sajnáljuk, hogy kintrekedtek, mert lásd feljebb. Amikor legközelebb is koncertre invitálunk, tessék időben jelentkezni! Biztosan megéri majd. Hans-Ulrich Moritz egy hír Wie sag ich s Dir? Végre, végre Nagy-nagy örömünkre, ha nehezen is, de megjelent Koncz Zsuzsa 33. lemeze itt Németországban, német nyelven. A lemez éppenséggel nem a vadonatúj számokat sorakoztatja fel, hanem feleleveníti a régi szép időket. Hallgatása közben felelevenedik ifjúságunk kora, és talán nem csak az. Szerintem a dalok még mind a mai napig sokat mondanak mindannyiunk számára. A válogatás nagyon jól sikerült, és akik szeretik Zsuzsát és dalait, azoknak nagy értékű ez az album. Megvásárolható minden nagyobb lemezüzletben. És hogy el ne felejtsem: a CD címe: Wie sag ich s dir? 18 dallal, a BuschFunk gondozásában jelent meg. Robotka József Krónika 2002 (2) gatás is következett: az egyesület tagjai virággal és kis ajándékkal búcsúztak el a Magyar Nagykövetség konzul asszonyától, Klekot Ágnestől. Ági itt-tartózkodása majd öt éve alatt megannyiszor segített nekünk különböző egyéni és egyesületi ügyek megoldásában. Köszönetünket a tiszteletbeli tagság adományozásával fejeztük ki. Április 27.: A Magyar Egyesület évi közgyűlése Örvendetesen nagy részvétel mellett és az évi közgyűlések szokásos napirendjének megfelelően zajlott le a évi számadó és kitekintő összejövetel. Dr. Hetey László elnöki és Rademacher Irén pénztárosi beszámolója, valamint a revíziós bizottság jelentése után vita következett, majd tájékoztatás hangzott el a júniusi kirándulásról. És mivel jó hagyományokat nem illik felrúgni, néhány pohár jóízű bor, egy kis rágcsálnivaló és kiadós beszélgetés mellett sor került az utolsó napirendi pontra a kedélyes együttlétre is. Május 15.: Grillparty Karolinenhofban Igen kellemes találkozóra invitálta az érdeklődőket Steppát Teréz szép fekvésű családi házának kertjébe és az esős percekre garázsába is. Kvíz, hozott és kapott finom nedű, valamint a Teréz konyhájából és a grillfelelősök keze alól kikerülő finomságok sikerre vitték ezt a napot is, pedig Szent Péter nem volt valami gáláns a kiutalt időjárással.

14 2003. május/június 14. oldal Krónika 2002 (3) A hohenbrücki kirándulók csapata A kiváló vendéglátásért elnökünk Terézt a karácsonyi ünnepségen külön megdicsérte. Szomorú hagyomány, hogy rendszeres időközönként szép programterveink közül valami meghiúsul ben a Grosics-est elmaradása után ilyen volt a zilahi református gimnázium tánccsoportjának fellépése is, amelyre június 15-én került volna sor a Magyar Házban. A reményt még nem adtuk fel: hátha alkalmasabb időpontban sikerül majd Június : Egyesületi kirándulás Hohenbrückbe Hű, de nehezen született meg a döntés! Legelőször a Prignitzben lakó tagtársunk adott ötletet arra, hogy nézzük meg azt a vidéket, amely most már az ő szűkebb hazája. Később két olyan helyet is kiszemeltünk magunknak, amelyek fekvésükre, szabadidő-töltési lehetőségeikre nézve kissé hasonlítottak a korábbi években háromszor is felkeresett Grimnitzsee-hez. Aztán a tagság közös döntése alapján Hohenbrückbe vezetett az utunk, hat év után ismét a Spreewaldba. Most is jól éreztük magunkat, még ha adódott is egy-két kisebb szervezési probléma, a lényegen ez nem változtatott: Kiváló hangulatú grillest, egy-egy foci-vb meccs a tévében, közös csónakázás és kirándulás aki ott volt, bizonyára nem bánta meg, sőt: már készül a as útra. Erről bővebben lásd tájékoztató írásunkban ezen az oldalon. A Magyar Egyesület Régi jó tradíciót folytatva az idei karácsonyi ünnepségünket is együtt tartottuk meg a Magyar Kolóniával, a ludwigsfeldei magyarokkal és a berlini cserkészekkel december 14-én. Szép számmal gyűltünk össze a Collegium Hungaricumban, ahol szinte az egész Ház a rendelkezésünkre állt. Jó elő-karácsonyi hangulatban kezdődhetett a zártkörű ünnepség a cserkészek betlehemes játékával, szavalással és énekkel. Akik, mint mi is, nem értek oda pontosan a megnyitóra, a később kezdődő ünnepi zongorajátékot még élvezhettük. Közben szorgalmas segítő kezek valódi terülj-terülj asztalkámat varázsoltak elő a batyus bál alapon belépőként hozott sok-sok finomságból. A vezetőség nevében Hetey Laci üdvözölte a Magyar Ház igazgatóját Tavaszi kirándulás 2003-ban Az idei kirándulás Zechlinerhüttébe vezet bennünket május 23. és 25. között fa- és kőházakban elhelyezve remélhetőleg élményekben gazdag és jó hangulatú hétvégét töltenek majd a túrázó kedvűek. Szálláshelyünk egy valódi szigeten, közvetlenül a Tietzowsee partján terül el. Saját homokos stranddal, Karácsonyi ünnepség és a többi vendéget, majd megnyitotta a hideg-meleg büfét. Igazi magyar kolbász, rakott káposzta, rántott húsok, saláták, sajtok, édességek és egyéb nyalánkságok között lehetett válogatni. A Magyar Ház kávézójában sör és egyéb nedű szolgált a szomjunk eloltására. Közben kedves tagtársainkkal beszélgettünk, ünnepeltünk, majd az est előrehaladottabb időpontjában egy-két kupica valódi pálinka és egy kis finom bor után még nótára is fakadtunk. Sajnos, túl hamar eltelt az idő. Kellemes 3. adventet kívánva búcsúztunk el honfitársainktól. Zurbuchen Mária A Magyar Egyesület tevékenységének támogatásáért, aktív közreműködésért külön köszönetet mondott Dr. Hetey László elnök Prof. Masát Andrásnak, a Collegium Hungaricum igazgatójának, továbbá Steppat Teréznek és Kleemann Erzsébetnek (utóbbi kettőnek egy-egy saját otthonukban szervezett sikeres egyesületi találkozóért). étteremmel, játszótérrel és különböző sportolási lehetőségekkel

15 15. oldal május/június eseménytára rendelkezik. Csónak- és kerékpárkölcsönző a helyszínen található. Ellátásunkról magunk gondoskodunk. Bizonyára akad majd a szűk három nap alatt egy kis idő a környék nevezetességeinek pl. Rheinsberg kastélyának a felkeresésére is. Mindenesetre sokrétű programok között válogathatunk, a részleteket a résztvevők majd helyben megbeszélik. A jelentkezési és befizetési határidő lapunk megjelenése napján jár le, de ha valaki április 26. után érdeklődne, nevének, címének, telefonszámának és címének meghagyásával jelentkezzen Nemes Lajosnál (tel , fax vagy vagy az egyesület vezetőségénél, hátha akad még egyegy hely. all over the world Halló, szervusztok! Kommt Ihr zur Silvester-Party ins Café Marika? Wahrscheinlich nicht! Wir mögen die Ballerei auf der Straße nicht. Schade, denn das ungarische Fernsehen wird Laci interviewen, live! Das ist ja fabelhaft! Wir werden uns das auf jeden Fall ansehen. Ach ja? Ihr habt Satellitenfernsehen? Na klar! Béla hat als ungarischer Staatsbürger das Recht auf Informationen aus der Heimat, d.h. Satellitenschüssel mit Eutelsat-Ausrichtung. Unsere Wohnungsgenossenschaft hat uns sogar die Dach-Antenne installiert, gegen Entgelt, versteht sich. Also, wann wird gesendet? Gegen Uhr auf DUNA TV. Danke, tschüss und glatten Rutsch ins neue Jahr! Wir beschlossen, die Sendung per Videorekorder aufzuzeichnen. Allerdings dachte ich mit Schrecken an die Probleme, die uns das Programmieren beschert hatte. Nach der Kapitulation eines Experten war es uns einigermaßen gelungen nach der Devise Versuch und Irrtum. Nun galt es, sich zu erinnern, was schon nach zwei Stunden glückte. Am Silvesterabend saßen wir erwartungsvoll vor dem Pantoffelkino und drückten den entscheidenden Knopf. Und dann hörten wir Lacis Stimme, klangvoll und deutlich. Wir sahen ihn auch, genauer gesagt, wir erkannten ihn, weil wir ihn gut kannten. Das Bild war irgendwie lustig, sozusagen ein bisschen geister- und sprunghaft. Béla erläuterte mir ausführlich die Ursache mit Pixelanzahl, Internet- Leistung sowie Entfernung zwischen Aufnahme- und Sendeort. Er hatte bestimmt Recht. Für mich aber war ausschlaggebend, dass Lacis Bericht über die Ungarn in Berlin vorzüglich zu verstehen und in die ganze Welt ausgestrahlt worden war; denn DUNA TV ist jetzt nicht mehr nur in Europa zu empfangen, sondern auch in Übersee. Wer Laci ist? Natürlich László Hetey, der Vorsitzende der Ungarischen Vereinigung e.v. Berlin, wer sonst? Ilse Józsa, im Januar 2003 A Duna TV vételi lehetősége Műhold: Hot Bird IV Pozíció: Kelet, 13 fok Polarizáció: horizontális Videojel: PAL Frekvencia: ,08 MHz Adáshang: 6,5 MHz Internet: Krónika 2002 (4) A nyári szünet után teljes gőzzel folytattuk aktivitásainkat: Tartalmas őszi programok következtek. Szeptember 14.: Kirándulás a Prignitzbe Prignitzi tagtársunk ötlete alapján nagy csapat kerekedett fel ezen a szeptemberi szombaton az autópályán rosszul tették, dugóba keveredtek! vagy országúton, hogy felfedezzék a Gumtow nevű Így mulattak a kirándulók Kleemann Erzsi vendéglátónk otthoni kertjében községben Erzsi házát. A Deutsch- Ungarische Gesellschaft néhány tagja is velünk tartott. Lélek- és gyomorerősítő reggeli után megnéztük Kyritz városát vendéglátónk idegenvezetésével. Az esőt már megszoktuk, többször utolért már kirándulásokon, de most sem hagytuk magunkat. Sőt, még azt a parkot is felfedeztük, amelynek közelébe eredetileg terveztük a tavaszi háromnapos kirándulást. Estefelé a grillcsapat nagyérdemű tagjai beindították a gépet, és nemsokára jóízűen falatozva örültünk, hogy sátor volt a fejünk felett. Nagyon szép napot szervezett Kleemann Erzsi, s a decemberi karácsonyi összejövetelen az ő számára is külön köszönet hangzott el.

16 2003. május/június 16. oldal Krónika 2002 (5) A Magyar Egyesület idei Szeptember 21.: Weltkinderfest des Deutschen Kinderhilfswerks Ezen a központi rendezvényen a berlini cserkészekkel együtt kávét, süteményt árult néhány derék egyesületi tagunk a Potsdamer Platz-on. Szeptember 28.: Vendégünk Dropkó Erzsébet Fél évvel főnöke után az új konzul asszonyt is vendégül látta bemutatkozó esten a Magyar Egyesület. A Magyar Házban megrendezett találkozón Dropkó Erzsébet előbb magáról és munkaterületéről mesélt, majd mint mindig akkor, amikor hivatalos dolgokban jártas előadó jár nálunk kérdések következtek, természetesen konzuli és hasonló ügyekben, amelyekre vendégünk türelmesen válaszolt, de az utána következő pohár bort is szívesen elfogyasztotta velünk. Október 17./19.: Péreli Zsuzsa és Tolcsvay László Berlinben Péreli Zsuzsa és Masát András Vendégünk a vendéglátó... Ez lehetett volna a mottója az egyesület idei első összejövetelének: Prof. Masát Andrást köszöntöttük körünkben, aki 2004 nyaráig marad a Karl-Liebknecht-Strasse 9. sz. alatt. Miután Dr. Hetey László, a Magyar Egyesület elnöke röviden bemutatta a vendég eddigi életútját (lásd a Berlini Híradó 9. számában megjelent írást), a 2000 óta ismét a Collegium Hungaricum nevet viselő Magyar Ház igazgatója tájékoztatta a hallgatóságot az intézet sorsának alakulásáról, a jövőbeli tervekről. Visszapillantva a rendszerváltás óta eltelt évekre Masát András elmondta, hogy az eddigi három igazgató működését három történelmi feladathoz lehetne kötni. Míg Kurucz Gyula 1995-ig a Ház új szerepét, helyét határozta meg, új kapcsolatrendszert épített ki, addig Dalos György feladata elsősorban az volt, hogy előkészítse az 1999-es frankfurti könyvvásárra az akkor fókuszországnak kijelölt Magyarország bemutatóját. Masát neve viszont már egyértelműen a Collegium Hungaricumhoz kötődik. Neki is látott lelkesen a biztos sikernek ígérkező vállalkozásnak, hiszen hányszor hallotta felelős helyről, hogy a CH 2003 őszre készen kell hogy legyen. Azóta lassan eltelt négy év, és amint az igazgató fogalmazott az ő naivitása is alábbhagyott: a Dorotheenstrasse-i telek környékén azóta is hiába keresnénk darut! Pedig minden évben legalább egy konferenciát tartottak (legutóbb novemberben, amikor Görgey Gábor miniszter ígérete hangzott el: a mandátum lejárta előtt készen áll majd az intézet). Bízni tehát lehet továbbra is. Addig is így az igazgató foglalkozzunk kicsit a Collegium Hungaricum funkcióival. Az új épület területének várhatóan m 2 -t kitevő felén a többi esetleg bérbe adható cégeknek és más érdeklődőknek a hagyományokat követően tudományos tevékenység is folyik majd, tudományos sorozatok kiadását is tervezik. Szoros együttműködést szorgalmaznak már most a szomszédos Humboldt Egyetemmel. Később ösztöndíjasokat is akarnak fogadni, amikor majd megszületik a végleges elképzelés arról, hogy hol legyenek elhelyezve, hiszen túl értékes és drága fekvésű az épület ahhoz, hogy ott lakásokat alakítsanak ki. Természetesen a Magyar Ház feladatait is integrálják majd: lesz kulturális program, nyelvoktatás. És, ha minden igaz bár nem ez az intézmény elsőrendű feladata, szóhoz, ejtsd: helyiséghez, jutnak a berlini magyar szervezetek is, hiszen az illetékesek lassan ráébrednek: ezek a gyermek-, vallási vagy kulturális szervezetek Magyarország legbiztosabb helyi szövetségesei, ingyen és bérmentve tevékenykednek a magyar kultúra, a nyelvápolás, a német-magyar kapcsolatok elmélyítése terén. Az igazgató úgy látja, legjobb, ha fele-fele arányban magyar és német szakértőkből álló kuratóriumot hoznak létre, amely tanácsadással segíti az új intézmény munkáját és programját. Vendégünk szép elképzeléseihez talán annyit szabad hozzátennünk, hogy legelőször talán olyan valakit kell találni, aki tudja, milyen cselhez kell folyamodni, hogy végre tényleg felépüljön az, aminek, ha jól megnézzük, eddig csak neve van, programja, no meg igazgatója, de otthona sehol Gazdag információkkal szolgált ez a január végi est. Reméljük, főleg azok olvassák el e sorokat, akik nem tudtak eljönni, mert érdeklődőkből is kevés, ha csak félig telik meg a klubhelyiség. Hans-Ulrich Moritz

17 17. oldal május/június rendezvényeiről Krónika 2002 (6) Ketel Ilona Bemutatkozott a nagykövet Nagy érdeklődéssel vártuk február 15-én az új berlini nagykövet bemutatkozását. Sokan voltunk annak ellenére, hogy vagy éppen azért, mert a nagykövet úr már többek számára ismert személy volt. Dr. Peisch Sándor ugyanis már a 70-es években dolgozott Berlinben, s a 80-as években Bonnban. A Magyar Egyesület kezdeményezésére október 17-én Déjá vu címmel Péreli Zsuzsa gobelinkiállítása nyílt meg a Magyar Házban. A megnyitóra a művésznőt személyesen köszönthettük, de még férjét, Tolcsvay Lászlót, visszajáró koncertvendégünket is, aki ott volt Zsuzsa személyes és zenés kíséreteként. (A kiállításról és a közös estről a Berlini Híradó 15. számában jelent meg cikk.) Tolcsvay László dalban nem mondhatta el senkinek nehézségek ellenére vagy éppen miattuk az érdeklődő, egyben aggódó kérdés: Ki jön jövőre? (Összeállításunk a oldalon) December 14.: Karácsonyi összejövetel Szép hagyományt követve 2002-ben is batyusbál formájában tartottuk meg az év utolsó találkozóját. Annyiban mégis rendhagyó volt ez az est, hogy a Magyar Kolóniával és a berlini cserkészekkel együtt rendeztük meg. Ennek megfelelően sok-sok ötlet, ünnepi program, gazdagító elem tarkította egyesületi karácsonyunkat. (Lásd a 14. oldalon) Tizenkétszer egy évben: Törzsasztal januárban ismét megkezdte itt működését. Többek között biztosított minket a szoros együttműködésről, és úgy, mint elődei, ő is támaszkodni szeretne az itt élő magyarokra, azaz a nagykövet úr szavaival élve szükségem van Önökre. A vita fő pontja ezután: Magyarország szerepe az iraki válságban. Többségünket meglepte, hogy január végén Magyarország aláírta azt a nyilatkozatot, amely Európát két táborra osztja. A nagykövet úr felvilágosított minket ennek okairól: el kell hogy fogadjuk, ha számunkra legalábbis saját véleményem szerint ennek ellenére sem érthető ez a lépés. A másik téma a Collegium Hungaricum felépítése volt. Ebben az irányban is vannak ellentmondások: igen nem hogyan. Nagy Iván fáradozásai alapján reméljük, végül is pozitív eredményt kapunk majd. A többi kisebb-nagyobb problémát egy pohárka bor mellett megoldottuk. Két nappal később a művészházaspár újból eljött a Collegium Hungaricumba, ezúttal a Magyar Egyesület vendégeként, akikkel a jelenlévők most is ugyanolyan kellemesen elbeszélgettek a vendégek, a hallgatók és a világ dolgairól, mint 1998-ban vagy 2001-ben. Október 26.: Balla Bálint: Szűkösség Az ismert szociológus professzor ezen az estén könyve témáját járta körül. Az ismertetőt érdekfeszítő vita követte. (Lásd cikkünket a 33. oldalon.) November 9.: Kockázatok és mellékhatások címmel sor került Bródy János fellépésére. Örvendetesen nagy közönség, jó hangulat, majd a zene után hosszabb dedikálás és beszélgetés néhány pohár pezsgő mellett. És a visszatérő szervezési Havi rendezvényeink mellett örvendetes rendszerességgel, néha érdekes előadóval színesítve, került sor a Magyar Egyesület Törzsasztalára. Így elmondhatjuk, hogy a hó első péntekje a Marika kávézóban egy év alatt intézménnyé cseperedett Der Laden für ungarische Spezialitäten DAS ungarische Café DIE ungarische Weinstube im Herzen von Berlin Wichertstr. 71, Berlin Ab 2. Mai begrüßen wir unsere Gäste in neuen Räumen. Tel.: (030) Fax: (030)

18 2003. május/június 18. oldal Programunk Április 26.: A Magyar Egyesület tisztújító közgyűlése Május : Egyesületi kirándulás Bővebben lásd a 14. oldalon Június 21.: Finn-magyar találkozó A Berlinben élő finnekkel Alt- Heiligensee-ben tartandó összejövetel szervezői a Magyar Egyesület mellett a Német-Finn Társaság és a Finn Evangelikus Hitközség. Minden hónap első péntekjén 19 órás kezdettel: Egyesületi törzsasztal a Marika kávézóban (Wichertstr. 71, Berlin) A konkrét időpontokat és kiegészítéseket az Egyesület honlapjáról, valamint az időszakosan megjelenő körleveleinkből lehet megtudni. Kitekintés Őszi terveink ugyan nem készek még, de elképzeléseink természetesen vannak. Így szeptember végén a magyar filmek barátainak tartogatunk meglepetést. Kern András színművész látogat a Collegium Hungaricumba, a találkozó előtt vagy után esetleg filmvetítés lesz. Októberben az 1956-os forradalomra és az 1989-es rendszerváltásra emlékezünk. Régen tekéztünk! Hát akkor csináljuk ezt novemberben! És a december természetesen a karácsonyé. Továbbra is várja a vezetőség a tagok ötleteit, javaslatait, hiszen a fenti program nem szent, még csak tervezet. Hírek programok Köszöntjük új tagjainkat: Köszönet Támogatóinknak! Beyer er Emmi tekintélyes pénzadománya mellett nagyon köszönjük! a közelmúltban egészen más jellegű anyagi adománnyal lepte meg Egyesületünket egy rendes, lelkes tag: Sallós Tamás az egyesületi esték jó hangulatához tekintélyes borszállítmánnyal járult hozzá. A nemes nedűt kedvelő tagság nevében szeretettel köszönjük! Magyar Kolónia e.v. Berlin Új vezetőség január 18-án új vezetőséget választottak a Magyar Kolónia élére. Usztics János elnök (telefon: ) Szabó János elnökhelyettes (telefon/fax: ) Molnár János magyar titkár Liebhardt István német titkár Nemes Hannelore pénztáros Laduczky Ursula szociális vezető Hercygier Teréz szociális vezető Andrási Nándor-Mátyás kulturális vezető Fő célkitűzéseit az új csapat az alábbiakban jelölte meg: Dolgos Réka Kraft Ilona Héjjas Ferenc László Dr. Héjjas-Kistamás Judit Hetey Mária Witkowski Bea A Kolónia megtartása Jó együttműködés a magyar és más nemzetiségű egyesületekkel Jó együttműködés a magyar intézményekkel A magyar nyelv és kultúra, magyar szokások ápolása, terjesztése A nemes célok eléréséhez sok erőt és energiát, s mindannyiunknak jó együttműködést kívánunk! Programelőzetes Kérjük, jelentkezzenek az alábbi elkallódott tagjaink: Jádi Ákos,Madudák Zsolt, Nagy László, Pásztor Ilona! Május 10., 17 óra, Magyar Ház: Anyák napi ünnepség Június : Szezonvégi találkozó a ludwigsfeldei magyarokkal Helye: Horgásztanya Ahrensfelde. A helyszínen éjszakázni az épületben vagy sátorban lehet. Aki nem tagja a Kolóniának, csekély beugrót fizet ennivalóra. Italt mindenki maga hoz. Jelentkezés a Kolónia vezetőségénél. A rendezvényekre mindenkit szeretettel várnak.

19 19. oldal május/június Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet Berlin Aktuális tájékoztató Ismét folytatódnak a rendszeres havi istentiszteletek! Helyük változatlanul a Grunewald-templom kápolnája (Bismarckallee/Wernerstr. sarka, bejárat a templom mögött). Az istentisztelet mindig a hónap második szombatján, du órakor van. Figyelem! Június elején kirándulás lesz Neuruppinba. További felvilágosítást ad minden érdeklődőnek: Prof. Dr. Balla Bálint, tel. (+4930) Pompéry Judit, tel. (+4930) , Szeretettel hívunk mindenkit felekezeti hovatartozástól függetlenül: éljenek az alkalommal és vegyenek részt testvéri gyülekezetünk építésében! A Berlini Magyar Katolikus Misszió tájékoztatója A Berlinben és környékén élő magyar katolikus keresztény hívők a harmincas évek közepétől kezdve rendszeresen összegyűlnek, hogy anyanyelvükön istentiszteletet tartsanak. A nyolcvanas évek végén kezdődött meg az egyházközség szisztematikus építése. A szentmiséket 1992 óta havonta egyszer Rasztovácz Pál lelkész úr tartja. A misszió tevékenysége a következőkre összpontosul: Havonta egyszer szentmisét tartunk a wilmersdorfi Szent Kereszt-templomban (Heilig-Kreuz- Kirche, Hildegardstr. 3a, Berlin), legközelebb április 27-én, 16 órakor. A szentmisék előtt és után gyónási lehetőség van. Az elsőáldozásra előkészítő oktatást a mise után tartjuk. Beteglátogatás és betegek otthoni áldoztatása kérésre (a megadott telefonszámok egyikén kérjük az időpontot egyeztetni) történik. Kérjük a szülőket, hozzák el gyerekeiket a misére és a hittani órákra. A Berlini Magyar Katolikus Misszió felelős lelkipásztora: Rasztovácz Pál plébános. Lakcíme: Bürgerweide 35, Hamburg, tel.: (+4940) A Berlini Magyar Katolikus Miszszió tanács tagjai: Antal Gabriella ( ) Gál Margit ( ) Márton Sándor ( ) Nagy Iván ( ) Rosta Erzsébet ( ) Schwarzkopf Ferenc ( ) Visontai Eszter ( ) Berlini cserkészek A berlini Apáczai Csere János Cserkészcsapat minden hónap második és negyedik szombatján találkozik. A csapat munkájáról, a pontos időpontokról a vezetőknél lehet érdeklődni: Szántó-Konthur Krisztina kcsöv. és Konthur Zoltán st., telefon: Brunszvik Teréz Társaság A társaság tevékenységének, céljainak és problémáinak ezúttal két teljes oldalt szentelünk. Lásd a oldalon. Érdeklődés: Melinda Mosbacher, (033203) , Éves tagdíj: 30 euró Északi óvoda: hétfő, 8-16 óra Dänenstr (Prenzlauer Berg), érdeklődés: Tivadar Pedro, Déli óvoda: csütörtök, óra Hortensienstr. 18 (Steglitz), érdeklődés: Schiller Orsolya, Óvodadíj: jelenleg kb. 40 euró/hó; 2. gyerek, ill. egyedül nevelők gyerekei a felét fizetik Kreatív kör: előreláthatólag szeptembertől minden 2. szombaton a Magyar Házban, érdeklődés: Tivadar Pedro, Bankszámla: Postbank Berlin, BLZ: , Kto:

20 2003. május/június A Brunszvik Teréz Társaság bemutatkozik Berlini magyar óvoda Piros papucs az ágy alatt, jaj de régen nem láttalak! így köszönti reggel a magyar óvodában Répás Magdi az egynéhány hete nem látott Marát. Pedig Marus egyetért barátnőjével, Katával abban, hogy legszívesebben minden nap Magdi nénihez jönne oviba, nem csak csütörtökönként. Nem mintha a nap lefolyása lényegesen eltérne a német óvodáétól, de itt lényegesen kevesebben vannak a csoportban, a gyerekek sok figyelmet kapnak, és hálásak a családias hangulatért. Csak sajnos, az sem jó, ha a létszám egy bizonyos alsó határ alá süllyed, márpedig ősztől ez lesz a helyzet. Amikor 1998 májusában egy este kb. tíz lelkes fiatal magyar anya összegyűlt egyikük lakásában, hogy a több mint egy éve fennálló babakörük jövőjéről társalogjanak, már tudták, hogy szeretnék egy-két év múlva a német óvoda mellett egy magyar nyelvű intézménybe is küldeni gyermekeiket, ezzel lehetőleg elkerülvén, hogy az óvoda hatására a gyerekek magyar nyelvtudása csírájában elenyésszen. Már akkor készek voltunk egy egyesület létrehozására, még nevet is találtunk neki: EMBERKE = Első Magyar BERlini Kisgyermekek Egyesülete. Két évnek kellett eltelnie és Répás Magdi óvónőnek felbukkannia ahhoz, hogy megalapuljon egyesületünk, melyet Nagy Iván javaslatára (aki különben is nagyon sokat tett értünk) Brunszvik Terézről, az első magyarországi óvoda megalapítójáról neveztünk el. Legfontosabb kínálatunk a rendszeres óvodai foglalkoztatás. A cseperedő első generáció mellé másfél év múlva csatlakoztak a kistestvérek és egyre több új gyerek is őszén volt a legnagyobb a gyereklétszám, akkor három egészés egy félnapos óvoda működött két nevelővel. Akkoriban inkább az okozott gondot, hogy újabb jelentkezők előtt be kell zárnunk az ajtót, mert nincs több hely. Ezeknek az időknek sajnos vége, a gyereklétszám drámaian megcsappant. A gyerekek részben iskolaelőkészítőbe kerültek, de főleg a teremhelyzet romlása okozott többeknek problémát. Augusztusban a fent említett első generáció iskolás lesz, úgyhogy előreláthatólag nyolc gyerekkel kezdjük ősztől az ovit. Ami még nem lenne nagy baj, ha közülük nem három a Prenzlauer Bergben, öt pedig a Steglitzben fekvő terembe tudna csak eljutni. Ilyen kicsi csoportokkal az ovi már nem ovi és főleg megfizethetetlen. Szerződéseinkben legfontosabbként azt szögeztük le annak idején, hogy egy bizonyos határt nem léphet túl az ovidíj. Ez a határ havonta gyerekenként 45 euró, de a tapasztalat azt mutatja, hogy hosszabb távon a legtöbb család eurónál többet nemigen tud kifizetni, mint ahogy ama sokgyerekes időkben nem is volt rá szükség. Szerencsére 2004 januárjától újabb picúrok érik el az óvodás kort, és attól fogva, reméljük, gyarapszik a magyar ovi Változatlanul jól látogatottak egyéb, az óvodán kívüli rendezvényeink ben pl. hatszor hívtuk meg a magyar, ill. németmagyar családokat: együtt ünnepeltük a húsvétot, a gyereknapot, a Mikulás eljövetelét Volt őszi tábortüzünk, évadzáró bicikliakadályversenyünk, háromszor láthattak a gyerekek (báb-)színházi előadást, melyeknek előkészítése nem kis örömöt okozott nekünk is. Nyáron már másodszor töltöttünk egy hetet együtt a Balatonnál, amit a lurkók a mai napig emlegetnek. Azzal, hogy jónéhány gyerek kinőtte az óvodát, megnőtt feladataink száma, mert az ő számukra is szeretnénk fenntartani a rendszeres magyar foglalkoztatást, a találkozásokat barátaikkal és Magdi nénivel. Répás Magdolnának erre is volt ötlete, Magyarországról hozta a drámajáték fogalmát, aminek drámához nemigen van köze, a fantáziafejlesztő, felszabadító, gátlás- és szorongásoldó játékhoz viszont annál inkább. A szülők nemrég egy információs estén önmagukon is kipróbálhattak egyet-kettőt ezek közül a játékok közül, és tapasztalhatták pozitív hatásukat. Kreatív kör elnevezés alatt indítjuk meg ősztől az első ilyen foglalkoztatást. A nagyokról beszélve nem szabad elfelejtenem azokat, akikkel az egész kezdődött: a csecsemőkkel, akiknek legelső szavára határtalan kíváncsisággal vártunk, hogy első megnyilvánulásaikat magyarul, németül vagy a két nyelv keverékén, amíg csak lehet, felírogassuk. Újra és újra akadnak azóta olyan szülők, akik, mint annak idején mi, szívesen látogatnának egy babakört. Valamilyen okból kifolyólag azóta erre nem került sor, pedig most az egyesület egy bizonyos hátteret nyújthat a találkozásoknak. Valószínűleg megint létre kell jönnie egy lelkes mag -nak talán a Híradó olvasói segítségével Természetesen a világ minden táján nőnek fel gyerekek, akik mindenféle második ovi nélkül megtartják kétnyelvűségüket. De volt olyan az egyesület gyerekei között, aki a csoport hatására kezdett el egyáltalán magyarul beszélni. Mindenesetre tény, hogy minden gyerek különböző ilyen szempontból is. Hogy őszinte legyek, hatéves lányom újabban többször intéz hozzám is hosszabb német szónoklatokat, de magyarul is szívesen és szépen beszél. Ma reggel elmondta, hogyan van a Koszorú, koszorú nevű játék, és háromszor el kellett ezt vele játszanom, mire mehettünk az oviba, ezúttal a németbe.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN DIE STILVOLLE ART, GESCHICHTE EXKLUSIV ZU ERLEBEN Megfelelő helyszínt keres rendezvények, üzleti tárgyalások vagy alkalmi összejövetelek lebonyolításához?

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet az autópályák használatának díjáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. -a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német Jókívánságok : Házasság Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés Elnökségi beszámoló A BUOD 3. ciklusának második két évéről 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés 2005. november. 5.-6. 1 Tartalomjegyzék 1. Tagegyesületek 2. Közgyűlések 3. Elnökségi

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Los, auf geht's! Sznopek Martin

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD.  Los, auf geht's! Sznopek Martin Lakásbérlés A mai ajándékanyagodban egy párbeszéden keresztül kapsz segítséget német nyelvterületen való lakásbérléshez. Ebben a pdf-ben megtalálod az ajándékanyagod szövegét és pár oldalnyi tudnivalót

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Munkaidő: 30 perc Elérhető pontszám: 30 pont Kódszám: Figyelmesen

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra! A

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster BGF NYTK Wirtschaftsdeutsch Aufgabenmuster B2 Schreiben 50 Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete III-3TK/37/2/2006. Tervezet A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (.) GKM rendelete az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek

Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek Eötvös Schüler nehmen am internationalen Lesewettbewerb teil Nach der Schulrunde geht es für drei Schüler in die Regionalrunde / Eötvös diákok nemzetközi

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 8. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

ÁLLANDÓ AKCIÓS AJÁNLATAINK 2016.01.01. 2016.06.19. és 2016.08.29. 2016.12.22.

ÁLLANDÓ AKCIÓS AJÁNLATAINK 2016.01.01. 2016.06.19. és 2016.08.29. 2016.12.22. ÁLLANDÓ AKCIÓS AJÁNLATAINK 2016.01.01. 2016.06.19. és 2016.08.29. 2016.12.22. NYUGDÍJAS AKCIÓ VASÁRNAPTÓL-PÉNTEKIG 6 NAP/5 ÉJSZAKA FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL 26.500 FT/FŐ HÉTVÉGI AJÁNLAT 4 NAP/3 ÉJSZAKAFÉLPANZIÓS

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett 50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett Alltag 1. Wie geht's? Wie fühlst du dich? Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? 2. Wann kommst du nach

Részletesebben

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József -

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József - BMMK 16 (1996) 437-447. A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről - Palov József - Szarvason és környékén az első régészeti kutatások 1870-től 1920-ig folytak Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Benka Pál, Krecsmarik

Részletesebben

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE 2010. 09.28 10. 05. Mit is érdemes tudni Magyarországról? És melyek a leghasznosabb magyar szavak? Ezeket is megtudhatták a német diákok a Dobóban. Emellett iskolánk technikai felszereltsége kápráztatta

Részletesebben

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta.

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta. - Keresés Hol találom a? Útbaigazítás kérése Wo kann ich finden?... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten?...hostel?... ein Hostel?... egy hotel?... ein Hotel?...bed and breakfast?...kemping? Milyenek

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben