A nagy kihívásra készülve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagy kihívásra készülve"

Átírás

1 május/június, 16. szám 36 oldal, ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. Dr. Peisch Sándor köszöntő sorai A nagy kihívásra készülve Tisztelt Olvasók! Kedves Magyar Barátaim! Örömmel teszek eleget a szerkesztőség kérésének és a Berlini Híradó hasábjain tisztelettel köszöntöm a Berlini Magyar Egyesület vezetőit, tagjait és valamennyi itt élő honfitársamat. Amint az talán Önök előtt is ismert, január 10-én adtam át megbízólevelemet Johannes Rau szövetségi elnök úrnak és kezdtem meg nagyköveti tevékenységemet Németországban. A hazánk nemzetközi kapcsolatrendszerében oly kitüntetett helyet elfoglaló Németország egyik legfontosabb szövetségesünk, stratégiai partnerünk. Elég arra emlékeztetni a kedves Olvasót, hogy Magyarország külkereskedelmi forgalmának egyharmada bonyolódik Németországgal, ide áramlik exportunk 36 %-a, míg a német vállalatok és vállalkozók a hazánkban eddig végrehajtott összes beruházás 1/3-át képviselik. Számtalan német részesedésű vegyes vállalat működik nálunk, amelyek magas színvonalú termelési kultúrával, szervezéssel ugyancsak hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk a rendszerváltozást követően rohamléptekkel haladhatott előre az európai integráció göröngyös ösvényein. Ma már büszkén jelenthetjük, hogy elvégeztük az eddigi feladatokat és április 16-án a csatlakozási szerződés aláírásával belépünk az EU kapuján. A magyar delegáció a lakosság impozáns támogatásával a tarsolyában utazik Athénba. Az EU-tagság új minőséget jelent a magyar-német kapcsolatokban is. A hosszú történelmi múltra visszatekintő barátság most már a közös értékeket vallók klubjának tagságával egészül ki. Tudjuk jól, hogy az európai integráció története kompromisszumok története. Ahhoz, hogy a siker reményében foghassunk hozzá érdekeink érvényesítéséhez, barátokra van szükség. Magyarország az utóbbi időben dinamikusan fejlesztette kapcsolatait az Európai Unió valamennyi tagállamával. Ezen örvendetes fejlődés sem feledtetheti azonban a magyar-német viszony kiemelt jelentőségét. Ugyanakkor az országaink közötti kapcsolatok nem korlátozódnak a politika és a gazdaság területére. A tudomány, az oktatás, a kultúra mind-mind számos lehetőséget ad arra, hogy megismerhessük egymás értékeit és a közös érdekek alapján együttműködjünk. Örülünk annak is, hogy a főváros mellett a különböző tartományok is érdekeltek a magyar-német kapcsolatok fejlesztésében. E kapcsolatok erősítése, bővítése, szilárdítása a legfontosabb feladatom. Ebben a korántsem egyszerű munkában segítenek munkatársaim, a Németországban működő magyar képviseletek, hivatásos és tiszteletbeli konzulok. De nem E számunk tartalmából: Hírek események programok Új paragrafusok Berlin két fiatal magyar szemével Krónika 2002: A Magyar Egyesület szóban és képben Új ízek Bözsike konyhájából Magyar siker az idei Berlinálén TV-műsor Vers, regény, könyvespolc nélkülözhetjük a magyar-német társaságok, a magyar egyesületek nagyra becsült munkáját sem, hiszen olyan fontos területen működnek, ami meghatározó az államközi kapcsolatok légkörét illetően, s ez az emberek közötti viszony. Amellett, hogy ápolják a magyar nyelv és kultúra hagyományait, értékeit, a maguk környezetében nagyban hozzájárulnak a Magyarországról alkotott kép teljesebbé tételéhez. Az Önök munkája is benne van abban, hogy hazánk a legnépszerűbb EU-tagjelölt Németországban. Ez a barátság igen fontos a számunkra. Ápolása minden itt élő magyar feladata. Ehhez a küldetéshez kívánok mindannyiuknak sok sikert, erőt, egészséget.

2 2003. május/június 2. oldal A NYEOMSZSZ évi budapesti december 6 8. között tartotta meg a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) évi rendes közgyűlését Budapesten, amin e sorok írója mint a BUOD (a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége) elnökhelyettese vett részt. A találkozón mind a 13 nyugat-európai országos tagszervezet vezetősége képviselve volt (összesen 36-an voltunk). A közgyűlés alaptémája az országhatárokat átívelő kapcsolatok továbbépítése, a közös problémák és aktivitások megvitatása volt. Kiindulva minden ország részletes és informatív jelentéséből, a tanácskozás a nyugati szórvány-magyarság jellegzetes kérdéseivel, problémáival foglalkozott (jelentésünk A Németországban (NSZK) élő magyarságról a BUOD honlapján található: A rendkívül effektív tanácskozás ami higgadt hangulatban, demokratikus tárgyalási modorban zajlott le egy egységesen elfogadott memorandumban nyert összegezést: NYEOMSZSZ memorandum: Intézményesített kapcsolatok Magyarországgal (ez csúcsszervünk honlapján olvasható: Az alábbi alcímek jelölik a memorandum fő témáit, javaslatait és elvárásait: 1. A nyugat-európai magyar szervezeti élet kialakulása és jelenlegi helyzete 2. A nyugat-európai magyarság megmaradásának fontossága 3. A nyugat-európai magyarság megmaradásának elősegítése. Itt a szükséges jogi/politikai (a magyar állampolgárság megadása a határon túlról származó magyaroknak, a nyugati magyar állampolgárok választási jogának rendezése stb.) és tárgyi támogatás (az itteni anyanyelvi oktatás, a gyermek- és ifjúsági munka, a kulturális aktivitások közgyűléséről stb. anyagi támogatása) lett konkrétan megfogalmazva. December 7-én délután a közgyűlésen részt vett a magyar kormány megbízottjaként Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Szabó Béla, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) elnökhelyettese és a parlamenti pártok képviselői. Az ülés egész időszakán jelen volt Pusztaszeri László, a HTMH főtanácsosa. Szabó Vilmos és a többi hivatalos személy felszólalásában megértéssel, elismeréssel és segítőkészsége kifejezésével értékelte az előkészített memorandumot és az ismertetett országos jelentéseket. A NYEOMSZSZ jövőbeli munkáját továbbra is a tagszervezetek összefogására, aktivitásainak koordinálására és az érdekükben kitűzött célok megvalósítására összpontosítja; tevékenységét az európai és egyetemes magyarság érdekében fejti ki kormányoktól és pártpolitikától függetlenül. Több konkrét feladat ellátásával foglalkozott még a közgyűlés, illetve oktatási, kommunikációs, gazdasági és kulturális szekciója. Különösen említésre méltó aktivitások 2003-ra: honlap szerkesztése, ahol minden ország bemutatkozik; a tagországok beszámolói könyv formájában is ki lesznek adva egyelőre a Bécsi Napló lesz a NYEOMSZSZ fóruma, ahol rövid, aktuális hírek jelennek meg a tagországokból az Ausztriai Központi Szövetséggel közösen konferencia rendezése Kufsteinben Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek témával két tanárképző tanfolyam rendezése a Balassi Bálint Intézettel közösen a kárpát-medencei és a nyugati magyar tanárok számára a tagállamok magyar vállalkozói címtárának összeállítása. A Szervezet segítségével a budapesti közgyűlésre jelent meg egy nagyon színvonalas, kétkötetes tankönyv külhoni magyar diákok számára: Haza, a magasban Magyar Nemzetismeret I., II.: ára euró (részletek a Szövetség honlapján az Aktuális cím alatt). A mindvégig kitűnő légkörű és igen eredményes közgyűlés, valamint a többnapos kellemes együttlét sok impulzust adott az itteni, az országos és az európai szintű magyar egyesületi élet előmozdítására. Hetey László Megkezdődött a visszaszámlálás Igen az európai uniós csatlakozásra igen nem Nem szokásunk napi politikai híreket közölni, de ezúttal kivételt teszünk. Úton a Magyarország jövőjére nézve bizonyára meghatározó jelentőséggel bíró, jövő májusban megvalósuló EUtagság felé sorsdöntő esemény volt a április 12-iki népszavazás. A hivatalos közlemény szerint ezen a választáson a szavazásra jogosultaknak ugyan csupán 45,62 százaléka jelent meg, de a ténylegesen választók 83,76 százaléka a csatlakozás mellett tette le a voksot. Ezzel a lakossági támogatással a háttérben április 16-án Athénban sor került a csatlakozási szerződés aláírására. Így most már folyik a visszaszámlálás az Európai Unió és Magyarország még szorosabban összefonódó életének rajtja számára.

3 3. oldal május/június Kedves Olvasóink! Vannak még meglepetések. Volt a Híradónak egy szép, de már feledésbe merült hagyománya, miszerint a Magyar Köztársaság berlini misszióvezetője cikkel köszönti olvasóinkat, miután megkezdte városunkban működését. Ezért nagyon örülünk, hogy dr. Peisch Sándor nagykövet úr eleget tett felkérésünknek, és megtiszteli a Nagyérdeműt a címoldalon olvasható sorokkal. Annál is inkább köszönjük hozzászólását, mivel tudjuk, hogy nagyon elfoglalt mostanában, de lapzárta előtti saját elmondása szerint addig nem tért nyugovóra, amíg meg nem született a kért írás. Csak remélhetjük, hogy a cikkírás nem okozott álmatlan éjszakákat. Apropó nagykövet: Az előző számunkban közzétett, az akkori misszióvezetőnek címzett olvasói Nyílt levélre, amelynek szerzője nem személyeskedni, hanem többek által sérelmezett hiányosságokat kívánt szóvá tenni, egynéhány hozzászólást kaptunk mint a levélnek fórumot adó lap. Ezek egy része egyetértett a levél szerzőjével, másik része éppen ellenkezőleg, nagyon is elutasította az írást. A szerkesztőség a Magyar Egyesület vezetőségével egyetértésben tekintettel a berlini magyarok és a berlini magyar intézmények között igen jól alakuló kapcsolatokra is úgy gondolja, a témát lezártnak tekintheti. Vannak még meglepetések II. Éppen ezen a helyen keserű humoros krokival panaszoltuk, hogy potenciális cikkíróink mily sokszor cserben hagynak bennünket, és a szerkesztőség utolsó pillanatban pótolni kényszerül a hézagokat, a kevés idő pedig még tetézi a gondokat. Csodával határos módon e számunkban, amely ráadásul rég nem látott 36 oldalon jelenik meg elnézést is kérünk olvasóinktól, hogy emiatt a lap árát önhatalmúlag 2 euróra emeltük, számos érdekes, friss és helyenként nyelvileg is kiváló sorokkal lepett meg bennünket több érdekes, friss és helyenként nyelvileg is kiváló, új szerző. Olvasóinknak külön figyelmébe ajánljuk a Híradó jelen számában Szabó László, Klostermann Anikó, Zurbuchen Mária, Ilse Józsa, Teidelt Benjamin és Dr. Alfred Krautz írását. És ha kellemesen telt az idő lapunk elolvasásával, kérjük kedves Olvasóinkat, szerezzenek örömöt honfi- és embertársaiknak a 17. számba küldött érdekes olvasmányokkal. Az anyaggyűjtés folyamatos, tehát nem kell október végéig várni, korábban is elfogadjuk az időálló cikkeket. Előre is köszönjük. Berlini énekesek, gyertek! Kedves Olvasók! Nagy hálával gondolok szüleimre és volt tanáraimra. Nagy kincset adtak nekem azzal, hogy a budapesti Kodály-iskolába járhattam. A mindennapi énekórák hangulatát a mai napig magamban hordozom. A közös éneklés öröme, a kórustalálkozókra való készülődés számtalan felejthetetlen emberi élményt adott. Hol kórustagként, hol kórusvezetőként. Úgy gondolom, nekünk felnőtteknek is nagyon jót tesz, ha valamilyen kapcsolatban maradunk a zenével. Leginkább énekelve, hallgatóként, ill. művelőként. Ezért nagy szeretettel várunk mindenkit szerdánként a Magyar Házban együtt énekelni, zenét hallgatni. Többek között régi Kodály-kórusműveket, madrigálokat, spirituálékat, Kalákafelvételeket, és más nemcsak kórus felvételeket. Kérem, nálam jelentkezzetek! Gaál-Teidelt Katalin, tel

4 2003. május/június 4. oldal Dr. Peisch Sándor, a Magyar Köztársaság berlini nagykövete és Dr. Masát András, a Collegium Hungaricum Berlin igazgatója hívta meg magyar honfitársainkat és hozzátartozóikat a Collegium Hungaricumban március 15-én tartott márciusi ünnepségre. Az ünnepségen részt vevők száma minden várakozást felülmúlt. A nagy moziterem a beállított számtalan pótszék ellenére sem tudta befogadni a nem csupán Berlinből és környékéről, így például Potsdamból, hanem többek között Göttingából, Hamburgból, Hannoverből, Magdeburgból és Rostockból érkezett több mint 400 vendéget. Sokan kint ragadtak, de az előrelátó szervezésnek köszönhetően az előcsarnokban felállított nagy vetítővászon előtt is figyelemmel kísérhették a kivetített programot. A megemlékezést a Himnusz és a Nemzeti dal elhangzása után a ház igazgatója, Dr. Masát András professzor és Dr. Peisch Sándor nagykövet nyitotta meg. Masát professzor beszédében szeretettel üdvözölte a megjelent vendégeket, bocsánatot kérve azoktól, akik csak állva tudták végignézni az ünnepséget a moziteremben, illetve azoktól, akiknek benn még állóhely sem jutott. Szép és tartalmas beszédében elemezte az es eseményeket, azok kihatásait a magyarországi és európai fejlődésre, kitérve arra is, hogy milyen jelentőségük van ezeknek az eseményeknek napjainkban. Dr. Peisch Sándor nagykövetnek a németországi magyarság nagyobb köre előtti első fellépését igen nagy várakozás előzte meg. Ez egyrészt az elmúlt évek ünnepségeinek szervezésével, másrészt azzal a természetes kíváncsisággal és várakozással magyarázható, amely az új nagykövetet fogadja tevékenységének székhelyén. Színvonalas, emberi hangvitelű beszédével láthatóan megnyerte a jelenlevők rokonszenvét, ha szabad így fogalmaznom, befogadták nagykövetnek. Számomra Szép és méltó megemlélkezés két tény kristályosodott ki a két beszédet hallgatva. Az egyik a mai nemzedék igen fontos feladata kiváltképpen az egyesülő Európa közepette, hogy 1848 március szelleme tovább éljen a felnövő fiatalság körében is. A másik pedig az, hogy történelmi hagyományainkra visszatekintve felemelt fővel és nagy bizakodással indulhatunk az egyesülő Európába. A köszöntő beszédek után rangos műsor elevenítette fel az es forradalom és szabadságharc emlékét. Mécs Károly színművész, akit Budapestről hívtak meg az ünnepségre, már a Nemzeti dal elszavalásakor érezhetően megrendítette a megjelenteket. Irodalmi műsorát, amelynek keretében Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre és Vörösmarty Mihály verseit adta elő, rendkívül finom érzékkel állította össze. Szavalása lenyűgöző volt. Fellépését fergeteges tapssal köszönte meg a hallgatóság. Nagy sikert aratott a vonóstrió is, melynek fiatal tagjai, Szűcs Dea (hegedű), Chloe Lyneham (brácsa) és ifj. Mező László (cselló), bizonyságot tettek tehetségükről. Rendkívül jól muzsikáltak. Szerencsés kézzel választották ki a zeneszerzőt és annak művét. Az 1877-ben született Dohnányi Ernő, híres zeneszerző, zongoraművész és karmester, budapesti zeneakadémiai tanulmányai után között Budapesten és Bécsben élt, majd 10 évig Berlinben, ahol a Zeneakadémia tanára volt. A Szerenád op. 10 C-dúr művét, melynek I-III. tételét a műsor első részében, IV-V. tételét pedig annak második részében hallhattuk, már 1902-ben, tehát fiatalon írta. Talán ezzel magyarázható a zene üdesége, frissessége. Kellemes élmény volt, amelyre szívesen fogunk visszaemlékezni. A műsort befejező Szózat elhangzásakor mint már annyiszor az este folyamán - sok-sok szemben megcsillantak a könnyek. Szép és méltó megemlékezés volt. Köszönet illeti a Nagykövetséget és a Magyar Házat. A kép nem lenne azonban teljes, ha nem szólnék a megemlékezést követő ünnepi fogadásról. Gazdagon terített asztalok ínyenc falatokkal és finom italokkal várták a vendégeket. Figyelemmel a vártnál nagyobb számban érkezett vendégekre két külön teremben volt terítve. Alig lehetett mozdulni, de ez nem rontotta a jó hangulatot, a kellemes légkört. Gondolom, hogy a magyar ügy, a magyar kultúra sok-sok új barátot szerzett ezen az estén. Barátokat, akik a Collegium Hungaricum Berlin más rendezvényeit is szívesen fogják látogatni, hacsak ezek nem esnek egybe a Nagykövetség valamilyen színvonalas kulturális vagy egyéb rendezvényével. De ennek egyeztetése szinte már gyerekjáték azok számára, akik ilyen megemlékezést szerveztek. Legalábbis ez lenne a közös érdek. Szabó László

5 5. oldal május/június Mi az ott? Mi ez itt? / Március Idusa / Közeleg megint Március Idusa, s nekem bizony még mindig lelkitusa szeretem, várom-e még mint egykoron, mikor még csak csipp-csupp kislány-gondokon csínyeken, hahotákon járt az eszem? De ha már vén fejjel még számba veszem későbbi önmagam, s elgondolkodom, hát bizony: őszintén be kell vallanom igen! Ma is megrezegteti szívem s feltépett, bús-fájó, s víg emlékeken elborongok Egyedül ldegenben S visszahúz minden, mert a gyökerekben nincsenek gonoszok. Csak te vagy, s a rög, mely egykor e csúf világra kilökött. Álomvilágban, nagy csodákban éltél azon a földön, ahol születtéi! Hazádban, magyar földön! Magyar nyelven! S vonultál kokárdáddal önfeledten! Matróz-blúz, kék szoknya, iskolatársak, hová lettek? Látjátok, nem vigyáztak, nem bizony, senki sem őrzött bennünket. Szerte széledtünk, mert rosszul szerettek Világgá futottunk! Bele is haltunk Se hazánk, se Istenünk, hová jutottunk? Március Idusa, állok egymagam, s ha tépdesem ruhám s néhány szál hajam, akkor sem értem: mivé lett a világ? Vén ajkam lefittyedt, nem kiált: Vivát! Motyog csak magának, és emlékezik Egyre csak zokogja: Mi az ott? Mi ez itt? Zsolnai Hédi február Közös csoportunk a Márványpalota előtt Potsdami kirándulásunk Már lassan tradíció, hogy évente egy közös programot szervezünk a kedves potsdami magyarokkal. Március 29-én megint sikerült e jó hagyományt folytatni. Talán ez volt idén az első igazán tavaszi nap: kellemes levegő, napsütés reggeltől estig! Potsdami vendéglátóink már vártak ránk a pályaudvaron, autóba tették a kávézásra hozott batyuinkat és elindultak velünk az idén megtekintésre kiszemelt Márványpalotába. Ez a nemrég szépen restaurált klasszicista kastély II. Frigyes Vilmos porosz király nyári rezidenciája volt: a pompás bál- és zeneterem, a fényűző orientális kabinet és a vendégszobák sejtetik, miért kapta Nagy Frigyes unokaöccse a porosz Don Juan elismerő (?) nevet. Luthardt Ágnes kitűnő, professzionális vezetése után a Neuer Garten egy-két érdekességét is megnéztük, például egy nagy piramist, ami a király hűtőszekrénye volt: ételét-italát a szomszédos Heiliger See jegével itt tartósította. A délutánt Lemke Gizi munkahelyén, a Potsdami Egyetem egyik szemináriumi termében töltöttük, amit vendéglátóink kidíszítettek, hangulatossá tettek. Egy nagyon jól kiegyensúlyozott együttlét várt ránk: szerető vendéglátás szépen terített asztal ínyenc falatokkal lakmározás csevegés borozgatás egy kis kultúrbetét kávézás általános jókedv Valahogy eltalálták, hogy hogyan tetszhet majd mindannyiunknak! Alig vettük észre, hogy már sötétedett, mikor lassan hazaindultunk. Ahogy már többször aznap is megállapíthattuk: A különben olyan nehézkes Berlin Brandenburger Fusion a magyarságnál semmi problémát nem okoz! Hetey László Eyke & László Szabó (VÜD) Für die Berliner Gerichte und Notare allgemein beeidigte Dolmetscherin Ungarisch Technischer Übersetzer und Konferenzdolmetscher Ungarisch Krossener Straße 24, Berlin Tel.: (030) , Fax: (030)

6 2003. május/június 6. oldal Erfolgreiches Fazit Ungarn auf der Grünen Woche Gestiegene Besucherzahlen und verstärkte Abkäufe wurden auf der 68. Internationalen Grünen Woche allgemein verzeichnet. Die Messeleitung berichtete von über Besuchern. Auf dem 500 m 2 großen ungarischen Nationalstand, traditionell als Tscharda gestaltet, war kaum Platz zu bekommen, Firmenstände, Weinverkostungen und Spezialitätenrestaurant waren stets dicht umlagert. Ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen, eine noch größere Betonung der Verbraucherinteressen und schließlich die fachfundierte Präsenz vieler EU-Beitrittsstaaten kennzeichneten den Verlauf der Messetage. Waren im letzten Jahr, kurz nach Einführung des Euro, noch beträchtliche Unsicherheiten und vorsichtiges Käuferverhalten zu beobachten, so haben die Besucher 2003 im Durchschnitt pro Person 183,- Euro und damit 12,- Euro mehr als im Vorjahr ausgegeben. Aktives Marketing Auch ungarische Produzenten und Händler zogen eine durchweg positive Bilanz. Neben der Präsenz zur Verbrauchermesse in Moskau ist die Berliner Grüne Woche die einzige Agrarschau für den Endkunden, auf der über das AMC (Agrármarketing Centrum) eine starke Unterstützung für kleine und mittlere Betriebe offeriert wird. Als Familienunternehmen geführte Firmen wie Noszlopi Konzerv mit Gulasch-, Paprika- und kussechter! Knoblauchcreme oder die Aktivitás GmbH mit Blüten-, Nussund Lindenhonig, vor allem den in den neuen deutschen Bundesländern beliebten Honigbären, haben auf der Grünen Woche direkten Zugang zum Käufer. Die Aussteller erhalten über die Kofinanzierung von Standmiete und Standbau eine wesentliche Unterstützung durch den AMC. Aus Berlin Berlinbői jelentjük Gerade für mittelständische Unternehmen ist eine langjährige Messepräsenz unerlässlich, um Produkte im Käuferbewusstsein zu verankern und eine gezielte Nachfrage im Handel zu initiieren. Zudem sieht der AMC, der sonst nur auf Agrarfachmessen präsent ist, seine hiesige Aufgabe in der Geschäftsanbahnung zwischen ausländischen Händlern und ungarischen Produzenten. Gesprächspartner in Produkträten werden benannt, Verbindungen zu Fachverbänden angeboten, Kontakte zu den Messevertretern großer Unternehmen wie Globus, Várda Drink, Univer oder Vinitor vermittelt. 25%iges Umsatzplus Zum zweiten Mal, mit erheblich vergrößerter Standfläche und einer Umsatzsteigerung von einem Viertel, war die Fornetti GmbH als Produzent von Mini-Plunder- und Blätterteigprodukten in Berlin vertreten. In Ungarn selbst als Franchisingsystem mit Ladenanbindung ausgebaut, konzentriert sich die deutsche Niederlassung erfolgreich auf den Einstieg in den Einzelhandelsmarkt. Wöchentlich mehrere Tonnen, tiefgefroren aus Ungarn per LKW-Express geliefert, finden sich derweil in 160 deutschen Extra-Supermärkten. Bemühungen um Kontakte zu weiteren Handelsketten und die Erweiterung auf andere Produktsegmente sind erklärte Unternehmensziele für Wöchentlich 50 Tonnen sollen dazu künftig das Stammwerk in Kecskemét verlassen. Grünes Reisen Touristische Angebote gehören zum festen Bestandteil der Grünen Woche. Edit Szalai von Ungarn Tours berichtete von zehnmal mehr Buchungen und hundertmal mehr Katalognachfragen als zur vorhergehenden Internationalen Tourismusbörse ITB. Sie schätzt den direkten Kontakt zum Endverbraucher, während die ITB mehr und mehr zu einer Imageveranstaltung werde. Auch ihre Kolleginnen vom Reisecenter am Alex und dem Ungarischen Tourismusamt bestätigen einen Trend zu Reit- und Landurlauben, allesamt kinderfreundlich und mit Sport- und Wellnessangeboten kombiniert. Die Entwicklung gehe zu Ungunsten der Städte- und Kurzreisen, hier würden allerdings vielfach spezielle Tipps nach klischeebehafteten Jahrhundertwenderestaurant nachgefragt. Im Angebot finden sich Weinreisen entlang der Tokajer Weinstraße in der Region Tokaj-Hegyalja für etwa 530,- Euro, bei der neben Weinverkostung und Dorfbesichtigung aktives Mitmachen bei Weinlese und Weinpressen angeboten wird. Für 475,- Euro buchbar ist eine 6-Tage-Reise entlang der mediterranen Weinstraße zwischen Pécs, Siklós, Villány und Harkány. Ein Segment, dessen Weiterentwicklung nach der erfolgreichen Einstufung ungarischer Weine in EU-Bewertungen in vielen der 23 ungarischen Anbaugebiete wünschenswert ist.

7 7. oldal május/június Attraktive Businessprogramme Zur dreitägigen Fachexposition Fruit Logistika für den Obst- und Gemüsehandel war Ungarn mit acht Unternehmen präsent. Dem hohen Stellenwert gesunder Ernährung mit frischen Produkten trägt die Messe durch eine Erweiterung von drei Hallen in den letzten Jahren auf sechs im Jahre 2003 Rech- nung. Alle ungarischen Anbieter berichteten gegenüber dem AMC von steigenden Abkaufszahlen in breitesten Sortimenten und von erfolgreichen Geschäftsabschlüssen. Die deutsch-österreichische Initiative nach amerikanischem Vorbild 5 x täglich Genuss-Airbag für die Gesundheit, die dazu aufruft, pro Tag fünfmal 100 g Gemüse und fünfmal 50 g Obst zu essen, bietet dem ungarischen Fruchthandel bei geschicktem Ausbau der Marktpräsenz die Chance zu wesentlichen Exportsteigerungen und gewinnbringenden Kontakten zum Einzelhandel weltweit. Das zweitägige Ost-West-Agrarforum, an dem auch Landwirtschaftsminister Németh teilnahm, bot die Möglichkeit zu kommerziellen und wissenschaftlichen Kontakten über das Gastland Deutschland hinaus und wurde vor allem für bilaterale Gespräche zwischen den EU-Beitrittsstaaten genutzt. Lutz Lorenz Neues von anderswo Máshonnan jelentjük Fränkisch-ungarische Städtepartnerschaft Hans-Günther Fiebig, ehemaliger Kommilitone des Autors dieser Zeilen aus Ungarnzeiten, meldet aus dem fränkischen Gräfenberg (Wappen nebenstehend), wo dieser heute zu Hause ist: Nach 15 Jahren mehr oder minder regelmäßiger Kontakte zwischen der Stadt und dem ostungarischen Tiszaföldvár, deren Ursprung in Sängerbegegnungen gelegen hatte, aus denen nun eine offizielle Städtepartnerschaft werden soll, wird es in Kürze zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde kommen. Dazu reist eine Gräfenberger Delegation vom 29. April bis 3. Mai nach Tiszaföldvár, der Gegenbesuch der Ungarn erfolgt im Juli Im Vorfeld dieser offiziellen Verbindung wurde Ende Februar ein Partnerschaftsverein Tiszaföldvár e.v. gegründet, dem bereits auf der Gründungsversammlung spontan 33 anwesende Bürgerinnen und Bürger beitraten. Der Verein sucht intensiv nach fruchtbringenden Kontakten zu anderen Gruppierungen in Deutschland, denen Ungarns Land und Leute am Herzen liegen. Auch ist ein erster Kontakt zum Direktor des Berliner CH, Prof. Masát geknüpft worden, um in Zukunft möglichst auch kulturell Interessantes auf die Beine zu bringen. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Der eingangs erwähnte rührige Hans-Günther Fiebig steht an der Spitze des Gräfenberger Partnerschaftsvereins, und er hat elanvolle Mitstreiter um sich, unter ihnen auch Gábor Kapocsányi, Ehemann der dort praktizierenden Zahnärztin Viel Erfolg für die zukünftige Vereinstätigkeit! Hans-Ulrich Moritz Szabó-kiállítás Potsdamban március 13-án neves magyar és brandenburgi vendégek jelenlétében Szabó István személyét és filmjeit bemutató kiállítás nyílt meg a potsdami Filmmúzeumban. Aki ott volt, nemcsak Johanna Wanka brandenburgi kulturális miniszter asszonyt és Gyürey Verát, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgató asszonyát láthatta, hanem magát az ünnepeltet, Szabó István rendezőt és külön meglepetésként Rolf Hoppe német színészt, a Mephisto egyik főszereplőjét is felfedezhette. A június 15-ig látható kiállítással párhuzamosan filmsorozatot is indítottak Szabó műveiből. Hogy az érdeklődő közönség mikor láthatja még a Mephisto, Hanussen, Redl ezredes, Taking Sides és Apa című filmeket, azt a múzeumban (Marstall, Potsdam, tel.: (0331) , nyitva naponta óra), ill. az alábbi honlapon kérjük megtudakolni:

8 2003. május/június 8. oldal Hans Kollmann Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.v. Bilanz 2002 Schwerpunkte 2003 Am 20. Februar 2003 fand im Vortragssaal der Ungarischen Botschaft vor zahlreichen Gästen aus dem Collegium Hungaricum, den ungarischen Vereinen in Berlin und Vertretern der DUG Bonn die Jahreshauptversammlung für 2002 statt. In seiner Eröffnungsrede betonte Botschafter Dr. Sándor Peisch die Wichtigkeit der regionalen und fachlich orientierten deutsch-ungarischen Gesellschaften sowie der zahlreichen Ungarnvereine für die gute Entwicklung auf allen Ebenen der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn. Die Tätigkeit dieser deutschlandweit mehr als 50 gemeinnützigen Gesellschaften trage zur Pflege und zum Ausbau eines positiven Ungarn-Images in der Bevölkerung bei. In der Bundeshauptstadt mit ihren vielen Ämtern, Stiftungen, ausländischen Vertretungen und Kulturinstituten sei insbesondere das Wirken der DUG Berlin von besonderer Bedeutung. Der Botschafter erklärte, dass er der Gesellschaft weiterhin die größtmögliche Unterstützung gewähren werde. Im Anschluss daran eröffnete Prof. Dr. István Mustó, Präsident der DUG, die Diskussion zum Jahresbericht Im vergangenen Jahr wurden 26 Veranstaltungen organisiert mehr als je zuvor seit Bestehen der DUG. Die Hälfte davon befasste sich mit Fragen der Wirtschaft und der Außenpolitik Ungarns, vor allem mit Blick auf den EU-Beitritt und die Beziehungen zu den Nachbarländern. Mit drei Veranstaltungen Literatur, Umwelt und Gemäldeausstellung kam auch die Kultur nicht zu kurz. Die besten Besucherzahlen (60 und mehr) wurden in Kooperation mit anderen Institutionen wie der Ungarischen Botschaft, der Europäischen Akademie, Infraneu und dem Collegium Hungaricum Berlin erreicht. Im vergangenen Jahr wurde die Studie Die ungarischen Minderheiten in Berlin und Brandenburg erarbeitet. Aus dieser geht hervor, dass sich 90 % der Personen, die sich in den letzten 50 Jahren in Deutschland niederließen, gut in der neuen Heimat eingelebt und gleichzeitig den Kontakt zu Ungarn behalten haben. Die 12seitige Studie kann gegen eine geringe Gebühr in der Geschäftsstelle der DUG angefordert werden. Der Präsident berichtete weiter, dass anlässlich der Vorbereitung des zehnten Jahrestages der DUG ( ) die Idee geboren wurde, dieses Jubiläum nicht nur zu begehen, sondern ein sichtbares, ein lesbares Zeichen der zehnjährigen Tätigkeit der Gesellschaft zu setzen. Nach fast einjähriger Arbeit liegt dieser Almanach, ein Jahrbuch zu Aktivitäten und Vereinsleben, nunmehr vor. Er ist gegen eine Schutzgebühr (Spende) bei der DUG erhältlich. Die 200 Seiten enthalten: Vorwort des Altpräsidenten von Ungarn, Árpád Göncz, einen geschichtlichen Abriss über die Tätigkeit der DUG in der Zeit von (insgesamt 180 Veranstaltungen!), Beiträge der drei Direktoren des Collegium Hungaricum in dieser Periode, Gyula Kurucz, György Dalos und András Masát, neun ausgewählte Beiträge von Referenten, die zur ungarischen Geschichte und zur Gegenwart gehalten wurden (Themen: ungarische Kulturinstitute im Ausland, ungarische Minderheit in Berlin, Trianon, Revolution von 1956, Situation der Zigeuner/Roma, Honvéd-Armee in der NATO, Ungarn und die Globalisierung, Euroregion im Dreiländereck). Europa im Wandel Dies ist das Motto der DUG für ihre Aktivitäten im Jahr Im Februar dieses Jahres befasste sich der Vortrag von Prof. I. Mustó in der Europäischen Akademie mit Chancen und Unwägbarkeiten der EU-Erweiterung. Bei der anschließenden Weinprobe (natürlich mit ungarischen Spitzenweinen) blieben die Gäste in lebhafter Diskussion lange beisammen. Am 11. März wurde die Kunstausstellung von Áron Gábor und Zsuzsa Heller mit einer Vernissage in der Ungarischen Botschaft eröffnet. Sie kann noch bis zum 2. Mai besichtigt werden. Am 9. April fand unter aktiver Teilnahme von Medizinern und interessierten Mitgliedern der DUG eine Konferenz der Botschaft über Medizintechnik, Biotechnologie und Gesundheitstourismus statt. Für den 20. Mai ist ein Panel mit anschließender Diskussion zum Thema Die EU-Erweiterung wie sie von ihren Bürgern gesehen wird geplant. Im Juni ist eine Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Präsidiums vorgesehen. Am 17. Juli und am 27. August sind ungarische Jugendliche des Schüleraustausches des DUF (siehe Seite 9) Gäste der DUG in Berlin. Im September geht es mit einem Besuch in der Gauck-Behörde weiter, dann folgen Veranstaltungen zur NATO-Problematik, zum EU- Konvent und zur PISA-Studie in Ungarn und Deutschland (mit Gymnasiasten, die in beiden Ländern die Schule besuchten). Das anspruchsvolle Programm findet somit auch im 12. Jahr unseres Bestehens seine Fortsetzung. Wir freuen uns auf die aktive Mitarbeit interessierter Mitglieder und Gäste bei der Gestaltung des Programms.

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

Van mit ünnepelnünk!

Van mit ünnepelnünk! 10. (kettős) szám, 2000. március/április Ára: 2 DM 1990 Magyar Egyesület e.v. Berlin 2000 Van mit ünnepelnünk! 2000 kerek évfordulókban gazdag. A Szentistváni 10 Magyarország ezer éves ünnepségéhez képest

Részletesebben

Május 19.: Ezen a napon kb. 15

Május 19.: Ezen a napon kb. 15 www.ungarn-in-berlin.de 12. szám, 2001. május, ára: 2 DM Magyar Egyesület Berlin e.v. Mit kínálunk az idén? Pünkösd után egy héttel, június 8. és 10. között, kerül sor idei kirándulásunkra: Egymás után

Részletesebben

Magyar Egyesület Berlin e.v.

Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 13. szám, ára: 2 DM 2001. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Jövő évi terveinkből Összejöveteleink helyéről, pontos dátumáról, valamint az esetleg bekövetkező változásokról

Részletesebben

A nemzeti összetartozás jegyében

A nemzeti összetartozás jegyében XX. évfoly olyam 38. szám 2014. nyár ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de A nemzeti összetartozás jegyében Potápi Árpád János bizottsági elnök összefoglalója

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v.

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 2005. december 21. szám, ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. Riport idei kirándulásunkról Erdélyi napok 1. nap: Nagyvárad E számunk tartalmából: Nő a csúcson Egyesületi

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v.

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 2006. május/június 22. szám, ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. Gergely András előadása a márciusi ünnepségen: 1848 és Közép-Európa A legismertebb nemzeti ünnep, a mindenki

Részletesebben

Magyar Egyesület Berlin e.v.

Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 2004. november/december 19. szám, ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. Demszky Gábor Testvérvárosok Európában Tisztelt Olvasó! Városai nélkül Európa nem lenne Európa. Németország

Részletesebben

Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik

Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik Einsichten junger deutschsprachiger Journalisten in Ungarn Dokumentation 2006 Eine Initiative der Bálint György Journalisten Akademie in Budapest gefördert von

Részletesebben

Minden magyar ünnepe

Minden magyar ünnepe XV.. évfoly olyam 29. szám 2009. ősz/tél ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Dr. Sólyom László köztársasági elnök október 23-ról: Minden magyar ünnepe 1.

Részletesebben

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen bunten und entspannenden Herbstanfang!

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen bunten und entspannenden Herbstanfang! Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Budapest September 2014/ 2014 szeptember Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen bunten und

Részletesebben

A tartalomból: Hivatali hírek. Mozaik. Helyben vagyunk. Búcsú 2012. Olvasói oldal

A tartalomból: Hivatali hírek. Mozaik. Helyben vagyunk. Búcsú 2012. Olvasói oldal 2012. JÚNIUS A tartalomból: Hivatali hírek Elkészült egy kritikus járdaszakasz Régi-új rendeletet fogadtak el Új tagokat vár a Polgárőrség Mozaik Német Nemzetiségi hírek Iskolai hírek Óvodai élet Sport

Részletesebben

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Budapest 2 / 2013 Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Részletesebben

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi II. évfolyam, 1. szám 2010. szeptember Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi tervvel. (8. old.) Ein Schritt vorwärts.

Részletesebben

völgységi hírlevél Bécsben szentelték fel az idei Balassi-kardokat

völgységi hírlevél Bécsben szentelték fel az idei Balassi-kardokat völgységi Bonyhád és környéke közéleti lapja hírlevél VII. évfolyam, 1. szám 2013. február 105 éve született Wass Albert Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az író bonyhádi szobránál A Wass Albert Törzsasztal

Részletesebben

SZÜLŐFÖLD MAGAZIN FROHE WEIHNACHT TÁJHÁZI BETLEHEMES. DECEMBER 18-án, szombaton KRIPPENSPIEL IM HEIMATMUSEUM

SZÜLŐFÖLD MAGAZIN FROHE WEIHNACHT TÁJHÁZI BETLEHEMES. DECEMBER 18-án, szombaton KRIPPENSPIEL IM HEIMATMUSEUM SZÜLŐFÖLD H E I M AT L A N D MAGAZIN Dunaharaszti Német Nemzetiségi Kulturális Lap Haraster Ungarndeutsches kulturelles blatt 2010/3 11. ÉMNÖSZ kultúrgála Beszélgetés Ruff Istvánnal Disznóvágás és bál

Részletesebben

Magyar Egyesület e.v. Berlin

Magyar Egyesület e.v. Berlin 1996 március (2 szám) Magyar Egyesület e V Berlin LECTORJ SALUTEM Megvallom, furcsa érzés hivatalnokként élni abban a városban, ahol eddig csak magánemberként vagy íróként fordultam meg A helyzet különösségét

Részletesebben

BRÜNDEL GAJAVÖLGYE ADJON ISTEN MINDEN JÓT! NÉPKÖLTÉS X.-XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. ÉV JANUÁR HÓNAP EIN DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTEN- ÖNKORMÁNYZAT

BRÜNDEL GAJAVÖLGYE ADJON ISTEN MINDEN JÓT! NÉPKÖLTÉS X.-XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. ÉV JANUÁR HÓNAP EIN DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTEN- ÖNKORMÁNYZAT BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NANAUER DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG BRÜNDEL GAJAVÖLGYE X.-XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. ÉV JANUÁR HÓNAP ADJON ISTEN MINDEN JÓT! Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben:

Részletesebben

w ww.nem et-d i pl oma so k.h u

w ww.nem et-d i pl oma so k.h u A B S O L V E N T E N N A C H R I C H T E N NEMET-DIPLOMASOK EGYESULETE információs kiadványa 16. évfolyam/jahrgang Nr. 1. szám Februar 2009 február w ww.nem et-d i pl oma so k.h u 15. konferenciánk helyszíne

Részletesebben

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2005. ÉV OKTÓBER HÓNAP

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2005. ÉV OKTÓBER HÓNAP BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE II. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2005. ÉV OKTÓBER HÓNAP A RE TAK ELJÖNNI BAKONYNÁNAAKONYNÁNA RE, VALÓSZÍNŰLEG KÉT JÚLIUS

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. szeptember. http://hirmondo.budakeszi.hu. Családi nap 2012. Bővebben a 16.

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. szeptember. http://hirmondo.budakeszi.hu. Családi nap 2012. Bővebben a 16. XXI. évf. 2012. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Családi nap 2012 Bővebben a 16. oldalon Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő

Részletesebben

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december XXV. évfolyam, 12. szám Megjelenik: december 16-án Programajánló December 23-án, kedden 18 órakor a Gyenesdiási

Részletesebben

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Budapest 2013 Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen erholsamen Sommer und eine schöne Bundesfeier!

Részletesebben

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos » 11 Oldal» Seite» Nyílt nap Jánossomorján» Tag der offenen Tür in Jánossomorja A Leier cégcsoport 2005. évben megvásárolta a Frigyes laktanyát, hogy a mûemlék épületegyüttesbõl 25 milliárd» Vízióból valóság

Részletesebben

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2015. február XXVI. évfolyam, 2. szám Megjelenik: február 20-án Programajánló Február 26-án, csütörtökön 16 és 18 óra között

Részletesebben

www.zsambekimedence.hu Zsámbéki-medence 2008. január ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN! BARÁTOKAT ÉS KERESSEN PÉNZT A

www.zsambekimedence.hu Zsámbéki-medence 2008. január ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN! BARÁTOKAT ÉS KERESSEN PÉNZT A www.zsambekimedence.hu Zsámbéki-medence 2008. január SZEREZZEN REGIONÁLIS BARÁTOKAT ÉS KERESSEN PÉNZT A HÍRMAGAZIN ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN! MUNKALEHETÕSÉG! A Willi Betz Hungária Fuvarozó és Szállítmányozó

Részletesebben

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2005. ÉV JÚNIUS HÓNAP

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2005. ÉV JÚNIUS HÓNAP BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE II. ÉVFOLYM, 2. SZÁM TEMPLOMKERTBEN LEVŐ KÁLVÁRI FELÚJÍTÁSÁNK KEZDÉSÉT Z IDŐJÁ- RÁS NGYBN HÁTRÁLTTT, DE ISTENSTEN

Részletesebben