Templomfelújítás és szentelés Nagypáliban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Templomfelújítás és szentelés Nagypáliban"

Átírás

1 XI. évfolyam 9. szám Kistérségi havilap Megjelenik az i Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Templomfelújítás és szentelés Nagypáliban Megszépült a nagypáli templom. Fejüket meghajtották, szívüket fölemelték a nagypáliak szeptember 5-én. Hálát adni érkeztek a település legmagasabb pontjára, az ott magasodó istenházába. Köszönetet mondani az Úrnak templomuk felújításáért. Sok és nehéz próbát álltak már ki a falubeliek, vallásuk azonban mindenkor megmaradt, nehéz idõkben pedig még jobban megerõsödött. Mély hitük, kitartásuk, Isten igéjéhez való ragaszkodásuk 1896-ban formát öltött, templomot építettek. Azóta több mint egy évszázad telt el, s hagyta nyomait a szent hajlékon ig akkor önkormányzati, egyházközségi és Felhívás püspökségi forrásból újjávarázsolták a templom külsejét. Idén - tavasztól õszig pedig sok szorgos kéznek köszönhetõen a belsõ tér is megszépült. A templom avatását hálaadó szentmisével kötötték egybe. Az ünnepségen egyperces néma csenddel emlékeztek azokra, akik már nem élhették meg e napot, ám dolgos létükben rengeteget tettek a faluért és a szent hajlék megújulásáért. S köztük is kiemelkedõ volt Láng Gizella szerzetesnõvér tevékenysége. A megható pillanatokat beszédek követték. Együttmûködünk a városokkal, segítjük a kistelepüléseket. (Folytatás a 2. oldalon) az i Kistérségi Társulás vers- próza- mesemondóversenyére Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár Község Önkormányzata szervezésében évben is megrendezésre kerül a kistérségi vers,- próza,- mesemondó verseny. A verseny idõpontja: 2010 november 6. (szombat) 10,00 óra Helye: Egervár iskola Nevezési kategóriák: 1. Általános iskola alsó tagozatos mese- és versmondás 2. Általános iskola felsõ tagozatos mese- és prózamondás éves korig ifjúsági vers- és prózamondás éves kortól felnõtt vers- és prózamondás Nagylengyel Õsi zalai zamatok Bér- és kereskedelmi fõzés Palackozás Kis- és nagykereskedelmi értékesítés Igény szerint cefrebeszállítás Anno 1982 Hungarikum Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/ , 30/ A versenyre nevezni lehet a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével. Nevezési határidõ: október 20. Nevezési lapok visszaküldése: i Kistérségi Társulás, 8912 Nagypáli Arany J. u. 26. Fax: 92/ Várjuk minden általános iskolás, ifjúsági klub, nyugdíjasklub, egyesületek és minden mûkedvelõ lakó jelentkezését a versenyre. Egervár, 2010 szeptember 24. A szervezõk nevében tisztelettel: Köcse Tibor Németh - Gotthárd József elnök polgármester (A jelentkezési lap a 2. oldalon található.)

2 2 Templomfelújítás és szentelés Nagypáliban (Folytatás az 1. oldalról) Nagyon fontosnak tartjuk a falvak és a bennük rejlõ értékek megõrzését. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a községekben tovább folyjon az élet. Nem könnyû feladat, de vannak ígéretes, szép példák, közéjük tartozik Nagypáli is és az itt megvalósuló összefogás mondta el Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke. A fiatalok is tisztelegtek e szép napon, hittel átitatott verseket adtak elõ. Eszembe jutott Nagypáli története. A rendszerváltás hajnalán mikor a régi elvett földek tulajdonosai kárpótlásra jelentkeztek nem volt olyan hely a településen, ahova 15 ember le tudott volna ülni. Az elmúlt 20 évben hegyeket mozgattak meg a falubeliek, helyreállították a faluházat, új településrészeket alakítottak ki, több százan költöztek ide. Ennek az újonnan egybeforrt közösségnek pedig még annyi ereje, tudása is volt és van, hogy megszépítse templomát. Ez csodálatos, egyedi a megyében és az országban. S bizonyítja, hogy a zalaiak hisznek az újrakezdésben. Most különösen szimbolikus és iránymutató a nagypáliak templomszépítése. Remélem, kezdeményezésük min- tául szolgál másoknak, és erõt ad a nehézségekben tette hozzá dr. Boros Imre, a Zala Megyei Közgyûlés tagja. Ezt követõen Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere szólt a több mint 300 résztvevõhöz. Felidézte a munkafolyamatokat, kiemelte: szinte a téglafalig elbontották az istenházát. Teljesen új berendezés kapott helyet, a vizesedés ellen alapot szellõztetõ ventilátorrendszert és falfûtést alakítottak ki. Saját erõbõl a régi sekrestye helyén pedig plébániahelyiséget létesítettek. Ikonszerû festmények, színezett ablakok, hátulról megvilágított stációképek várják a híveket. A mûvészi munkákat Horváthné Bencze Irén, az oltárfestést Krokker Krisztina készítette. Kötelességünk õseink örökségének megõrzése. Ránk hagyták, hogy a település legmagasabb pontján álló templom mindenkor szépen díszelegjen. Ennek a feladatnak méltón tesznek eleget a falubeliek, saját munkájukkal, eszközeikkel és pénzükkel. Szeretnék köszönetet mondani a szakembereknek, az önkormányzat dolgozóinak, a nagypáliaknak, Fatér Gézának, özvegy Fatér Józsefnének, Takács Józsefnek és mindazoknak, akik társadalmi munkában saját erejüket és verítéküket adták a templom Hálaadó szentmisével ünnepelték a templomszépítést. renoválásáért. Remélem, hogy rõl minden évben régi haez nem csak egy épület, ha- gyományokra visszatekintve nem az Isten háza lesz és mi- emlékeznek meg a településen. nél többen, minél többször Egy közösség lelki életének látogatják majd folytatta Kö- tükre, mennyit áldoz, hogy az cse Tibor. Istennek szentelt hajlék életa magasztos beszédeket kö- téré váljék. A nagypáliak bárvetõen dr. Veres András, szom- mit megadnának, s meg is teszbathelyi megyés püspök ünne- nek ezért. Az utánunk jövõkpélyesen felszentelte a templo- nek is üzenet ez a templommot. Majd több plébánossal szentelés összeérintett munközösen hálaadó szentmisét kás-, és imára kulcsolt kezek celebrált. Prédikációjában az hálaadása. Õrzõ Angyalokról szólt, akik- mzs - Megszentelték a keresztet Jelentkezési lap Az i Kistérségi Vers-, Próza és Mesemondóversenyre Jelentkezõ neve:... Életkora:... Lakcíme: Telefonszáma:... Hova jár iskolába, illetve milyen települést képvisel:..... Felkészítõje:... Mely kategóriában indul: Elõadni kívánt mû szerzõje és címe:..... Elõadás hossza:... Igénye a rendezõktõl: Eddigi pályafutásának a bemutatása: Nagypáli, polgármester... versenyzõ Még tavaly került sor Vasboldogasszonyban a templom mellett található kõkereszt restaurálására. A munkálatokat Kõrösi Antal végezte el, a Vasboldogasszonyi Templomért Alapítvány megbízásából, az önkormányzat, és magánszemélyek anyagi támogatásából. Idén szeptemberben pedig megtörtént az 1700-as évekbõl származó mûemlék szentelése, egy ünnepi szentmisét követõen dr. Veres András megyéspüspök által.

3 3 Együttmûködés a városokkal, segítség a településeknek Ezekkel a szavakkal jellemezte Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke az elmúlt négy évet, amely során a megyerendszer egyértelmûen bizonyította életképességét. Négy éve az akkori kormányzat jogi-, ennek sikertelensége után pénzügyi eszközökkel igyekezett a megyéket elsorvasztani mondta Manninger Jenõ. Rendkívül feszes gazdálkodást kellett bevezetnünk; mindenekelõtt önmagunkon kezdtük a spórolást: kevesebb vezetõvel, összevont bizottságokkal dolgoztunk. A megyei kórház életben tartása mindannyiunk szívügye volt. Pályázatok, önerõ-támogatás segítségével új pavilonnal és helikopter leszállóval gyarapítottuk a megyei kórház épületét, 200 millió forinttal támogattuk mûszerbeszerzéseit. Sármelléken, Szepetneken és Zalabaksán idõsek otthonát adtunk át. Segítségünkkel Keszthelyen felépült a Mozgás Háza, elkészült egy mûfüves pálya, tanuszoda épül; Lentiben járóbeteg rendelõ készül. Fenntartjuk közösen a középfokú oktatást Zalaszentgróton, és készen állnak a tervek Zalaszentgróton és Letenyén turizmust segítõ szálláshelyek építésére. Volt, amikor felléptünk az ellen, hogy a zalai földeket távoli milliárdosoknak értékesítsék. Megnyugtató tudni: itteni gazdálkodók lettek a tényleges tulajdonosok. Hogyan valósult meg a kistelepülések támogatása? A települések számára 25 millió forintos támogatási alapot hoztunk létre azzal a céllal, hogy pályázati önerejükhöz támogatást tudjunk nyújtani. Többmillió forintot fordítottunk templomok támogatásá- Manninger Jenõ ra, támogatást adtunk a turisztikai menedzsmentek részére. Sok kistelepülés gond- ján tudtunk segíteni, számos pályázatot valósíthattak meg a mi segítségünkkel. A kultúra, a hagyományok tisztelete, életben tartása jellemzõ törekvése volt a jelenlegi megyei önkormányzatnak. Mit tart e téren a legnagyobb sikernek? Egyértelmûen a Zala megye fennállásának ezeréves évfordulójára megszervezett, egész éven átívelõ programsort, és a hagyományteremtõ szándékkal idén megrendezett Szent Adorján Családi Napot. Azt gondolom, minden, e téren végzett munka, ha mégoly kicsi is, fontos és szükséges, hiszen hagyományaink továbbvitele élteti identitástudatunkat, erõsíti kötõdésünket. E nélkül már Zala megye sem lenne... Apátiban folytatják... A projekt értékelését tartották a zárókonferencián. A projekt ugyan véget ért, de folytatják a kompetencia alapú oktatást a Csertán Sándor Általános Iskolában. Mindez a TÁMOP pályázat zárókonferencián hangzott el Alsónemesapátiban, ahol a másfél éves projekt értékelését tartották. A Nemesapáti - Alsónemesapáti Csertán Sándor Általános Iskola és a Maci óvoda a fenntartó önkormányzatokkal közösen nyert a TÁMOP pályázaton. A 3.1.4/08/ pályázat értékelésén részt vettek a kompetencia alapú oktatásban bevont pedagógusok, a fenntartó ön- kormányzatok, valamint az SZM, és a helyi egyházközség vezetõi. A zárókonferencián Fehér Attila projekt menedzser számolt be a ténylegesen elvégzett munkáról, megköszönve a résztvevõ pedagógusok és az intézményeket fenntartó önkormányzatok vezetõinek segítségét. Elhangzott, hogy ugyan a projekt lezárult, de a sikereken felbuzdulva a Csertán Sándor Általános Iskolában és a Maci óvodában továbbra is együttmûködve az új tanévben folytatják a megkezdett munkát. H.L. Egyszerû a választás. Zalaegerszeg, Ady u / / TV- és híradástechnikai szerviz

4 4 Lakhegy példamutatása Méhes Máté 2007-ben Lakhegy Községért kitüntetõ címben részesült. Kistérségünkben két polgármester van, aki az úgynevezett rendszerváltás óta települése élén áll. Az egyik Baumgertner József, Nagykutas elsõ embere, Lakhegyen pedig Méhes Máté. Némi módosításra szorul ez a megállapítás, hiszen ben váltunk le Egervárról, s lettünk újra önálló település - mondja a lakhegyi polgármester. Abban az évben, július 2- án választottak meg polgármesternek. Melyik volt a legnehezebb ciklus? Mindegyik De voltak szép idõszakok is. Folyamatosan épült, szépült a falu. Nagyszerû képviselõk voltak minden ciklusban, s a lakosság is partner volt. Lakhegyen szorgalmas, becsületes emberek laknak, akik tisztelik a múltat, õrzik emlékeinket és összefognak a falu érdekében. Rendezettek a házak, a gazdaságok, s a közös tulajdonra is figyelnek, ügyelnek. Jó a közbiztonság, divatos kifejezést használva élhetõ település Lakhegy. Mire a legbüszkébb? Nem szeretnék egyes szám, elsõ személyben beszélni, hiszen mindent közösen értünk el. Nekem annyi szerepem volt, hogy sikerült összefogni a falut a jó ügyek érdekében. Arra azért tényleg büszke vagyok, hogy az elmúlt 20 évben soha nem kellett mûködési hitelt felvenni. S végezetül álljon itt Méhes Máté leltára arról, hogy mit is sikerült elérni Lakhegynek az elmúlt években: 4 km hegyi út rendbetétele a falu úthálózata is új burkolatot kapott befejeztük a sportöltözõ építését kiépítésre került a kábeltelevíziós rendszer és azóta már a modernizálása is megtörtént felújítottuk a kultúrotthont megtörtént a régi iskolaépület felújítása és átalakítása, itt nyílt meg az óvoda és itt kapott helyet a polgármesteri hivatal, valamint e-pont, orvosi rendelõ Szépen halad a felújítás Folyamatosan halad Gõsfán a templom felújítása. A harangtorony renoválása már megtörtént, ami mutatja, hogy miként fog kinézni az épület a munka végeztével. A falak szigetelése is befejezõdött, most pedig a tetõszerkezet cseréje zajlik. Az október 15-ig tartó felújítás idején a faluházban tartják a szentmiséket. A templom mellett egyéb munkálatok is zajlanak a településen. Befejezõdött a játszótér építése, valamint folyamatosan zajlik a Dózsa György utcában az útszéli növények cseréje, egységesítése. felújításra került a ravatalozó és a temetõ parkosítása is megtörtént felújítottuk a tûzoltószertárt helyi kápolna felújítására is sor került önerõbõl elkészült 3,5 km járdafelújítás szennyvíz- és a gázhálózat kiépítésre került 1991-tõl kezdõdõen mára már hagyománnyá vált a falunap és a szüreti felvonulás megrendezése sportkör, tûzoltó egyesület, polgárõrség mûködik energiatakarékos 10 éve a közvilágítás új buszmegállókat építtettünk kistérségi kulturális nap került megrendezésre már harmadik éve a megyei kertbarát körök kiállításának helyt ad a lakhegyi kultúrház tanulóink évek óta beiskolázási segélyt kapnak évek óta elmaradhatatlan a falu lakosságának nyári közös kirándulása A helyi daloskör fellépéseivel színesíti a falunapi programokat és sok meghívásnak eleget tesznek A hagyományõrzõ egyesület is aktív tagja a közösségnek játszóteret, parkot építettünk megoldott a szemétszállítás Fõzni jó! Porból leszünk... Nagyapám elég hosszú életet élt. Minden reggel megsütötte a tojásrántottáját. Abban az idõben ezt fõben járó bûnnek tartották. Az orvosa is gyakran figyelmeztette, hogy ez nem tesz jót a koleszterin szintjének. Az akkori különbözõ kutatások kimutatták, hogy a tojás nagyban hozzájárul a koleszterin szint emelkedéséhez, ami az érrendszer károsodásához vezet. Nagyapám hajthatatlan volt. Ragaszkodott a régi szokásaihoz. Mint utólag kiderült jól tette. Azóta rehabilitálták a tojást. Kiderült róla, hogy pont ellenkezõleg, segít a koleszterin szint csökkentésében. Azóta én is így vagyok az aktuális étrendi divatokkal, ha valamit tiltanak, arra gondolok, lehet, hogy ezt kellene inkább ennem. Próbálok józan paraszti ésszel hozzá állni az élethez. Minél frissebb és a természetes állapotukra hasonlító élelmiszerek vásárlására törekedek. És fõzök, mert nem egy ügyfelünk dolgozott az élelmiszeriparban. Amikor elkezdtünk beszélgetni a szakmájukról, csak sejtelmesen mosolyogtak. Azóta még többet fõzök, és odafigyelek, hogy ehhez mit használok fel. Mert porból leszünk, és porrá leszünk. MXM lakberendezés: Miszori Imre

5 5 Az a legjobb, amit magadnak termelsz! A nagykutasi népdalkörösök zöldségszobrai. Szeptember második hétvégéjén ismét megrendezésre került a kertbarát körök megyei terménybemutató kiállítása, amelynek az elõzõ két évhez hasonlóan Lakhegy adott otthont. Idén 7 kertbarát kör és egyesület, valamint 1 bio gazdálkodó döntött úgy, hogy megmutatja a házi készítésû savanyúságait és befõttjeit, valamint a növényekbõl készített alkotásokat. A kiállítás ünnepélyes megnyitója a lakhegyi óvodások mûsorával kezdõdött. Elsõként Méhes Máté, Lakhegy polgár- mestere köszöntötte a vendégeket, majd Konczér Katalin, a Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény igazgatója mutatta be a zsûrit. Ezt követõen dr. Karamán József, a Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatóság vezetõje is köszöntötte a résztvevõket és a látogatókat, majd átadta a díjakat a helyezetteknek. A zsûri idén is két kategóriában hirdetett gyõztest. A savanyúság és kompót mustra legjobbjának a Lakhegyi Hagyományõrzõ Egye- A lakhegyi hagyományõrzõk kiállítása. sület bizonyult. Zöldség és gyümölcsszobrászatban a Szilvágyért Egyesület kertbarát köre lett az elsõ, akik a kiállítás nagydíját is megkapták. A Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény különdíját Fercsák László és neje, bio gazdálkodók vehették át, a kreatív különdíjat a Zalaegerszegi Kertbarát Kör Egyesület nyerte el, a zsûri különdíját pedig a Bucsutai Népdalkör kapta. Az eredményhirdetést követõen a lakhegyi daloskör mûsorában népdalok hangzottak el, majd egy kis terepren- Épül a kerékpárút Zalaszentivánon Zalaszentiván önkormányzata a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében 2009-ben sikeresen pályázott a kerékpárút fejlesztésre. A 265 millió összköltségû beruházáshoz 198,5 millió Ft támogatásban részesült. Az 5,1 kilométer hosszú kerékpárút Zalaszentivánon a felhagyott Szombathely - Pécs és Zalaegerszeg - Ukk vasútvonal töltésén halad. A tervezett ütemben folyik Zalaszentivánon a kerékpárút kivitelezése. Az augusztus 11én megkezdett munkálatok során 7500 köbméter földet mozgattak meg, és mintegy négyezer köbméter kavicsot, betonalapot, aszfaltkeveréket és nemesített padkamészkõt használtak fel. A közelmúltban az alapszerkezet megépítését követõen helyére emelték (képünkön) a 18 méter hosszúságú híd 6,8 tonna súlyú acélvázát. A mûtárgy igazi kuriózu- ma lesz a több mint öt kilométeres kerékpárútnak, amelynek jelentõs szakaszával már elkészült a közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezõje, a Sprint Kft. A hiányzó szakaszok aszfaltozása mellett már megkezd- ték a biztosító berendezések, lámpák, prizmák elhelyezését, a közlekedési táblák kihelyezését, valamint az útburkolati jelek felfestését. A korlátokat, a sorompókat és a kerékpártárolókat a kivitelezés utolsó hetében teszik helyükre. dezést követõen a kultúrházban került sor a jelen lévõk megvendégelésére. Szombaton a kiállítás mellett szakmai kertlátogatás is szerepelt a programok között. Az érdeklõdõk megtekintették Méhes Gábor elõ- és almáskertjét, Tóth János szõlõskertjét és pincéjét, valamint a Boda-Szak-ért Évelõ Dísznövény Kertészet kertjét. A helyszíneken szakemberek tartottak rövid elõadást a növény és talajvédelemrõl, valamint szakmai tanácsokkal látták el az érdeklõdõket. Gyerkó Gábor

6 6 Csodálatosan restaurált templomszobrok Megújul a kápolna Kispáliban A Zalaegerszegen élõ Várkonyi Csillának köszönhetõen csodálatosan megújultak a templomszobrok Kispáliban. A restaurátornõ szakavatott munkájában hamarosan a hívek is gyönyörködhetnek. Az idei nyár eseményei közé tartozik, hogy júniusban azzal a kéréssel kerestek meg, Várkonyi Csilla a felújított Mártonvállaljam a templom- szobor társaságában. szobrok restaurálását. Tetszett csit, hogy a színeket milyen tóaz ötlet, kíváncsivá tett, így a nusban és mennyiségben vigyem polgármesterrel, Frankovics fel tudtuk meg a restaurálás Andrással kimentem a hely- folyamatának elsõ lépéseit. színre, Kispáliba, mert fontosa szobrok festésének munnak tartottam, hogy mielõtt kálatai egy családi ház mûheigent mondok a munkaajánlat- lyében történtek, kéthónapos ra, lássam mi is az, amit ten- tevékenységet felölelve. Az átnem kell mondta Csilla. menetileg itt található temp Természetes színeket sze- lomszobrok a falu felújítás rettem volna a szobroknak ad- alatt álló kápolnájában, a munni, hogy Jézust úgy adja vissza, kálatokat követõen lesznek elolyan érzést keltsen, mintha a helyezve. Oda kerül majd a régi történések ma is élõ sze- Márton-szobor is, ami a húszas mélyiségrõl szólnának. Ehhez években, egy helyi család gyerelsõként tájékozódtam egy ki- mekének tragikus emlékére készíttetett. Többek közt egy gondosan újjávarázsolt Feltámadás-szobor is, amelybõl e vállalkozást befogadó Papp Mária néni szerint kevés lelhetõ fel hazánkban. Mint Csillától megtudtuk, olykor nem csak a színek felvitelével kellett foglalkoznia, hanem kezet is kellett formáznia, valamint elõfordult, hogy az arc vonalai alig voltak kivehetõk. Az utcára kiérve a kápolna szomszédságában egy haranglábra leltünk, amely szintén most újult meg. Talán ez a szoborcsoport volt az, ami a legnagyobb feladatot adta számomra, mindenféle szempontból fûzte hozzá a látottakhoz a restaurátornõ. Csilla a szobrokat követõen a kápolnában található fakereszt és egyéb kiegészítõk festését is elvégezte, így megtekintettük az ott folyó munkálatokat is. E hetek folyamán új külsõt és belsõt kapó épületben, már e templomszobrokkal berendezve október 10-én szentmisét tartanak órai kezdettel. A nyári hetek során, amíg kiutazott Kispáliba, sok ismeretséget, kapcsolatot kötött, amelyeket továbbra is ápol és fontosnak tart. Ottjártunkkor többen megszólították a falubeliek közül, ezzel is jelezve felé, hogy köszönik az értékes munkát, mely a helyi közösség kápolnáját gazdagítja. Az egyik családi házban lévõ kõkereszt felújítását is vállalta, ami szinte teljesen megszürkülve húzódott a kertkapu szomszédságában, immár 1882 óta. Ma már Csilla munkájának köszönhetõen szépen felújítva magasodik a ház udvarán. Török Irén Az egyik családi ház udvarának kõkeresztje is megújult. Hegyi búcsú Nagykutason Vallási motívumok, haranglábak, emlék-, fogadalmi-, utak menti keresztek, melyeket ma már csak ritkán állíttatnak. Megmentésüket azonban még sokan vállalják, köztük vannak a nagykutasiak is. A falubeliek fontosnak tartják tárgyi, szellemi értékeik megóvását, mert mint mondják azokban rejlik múltjuk, eleik öröksége. A településhez tartozó elsõ feszületet 1999 szeptemberében újította fel az önkormányzat. A példaértékû cselekedet köré azonnal hagyomány épült. A keresztszépítés tiszteletére hegyi búcsút rendeznek minden évben. Idén immár 11. alkalommal gyûlt össze a lakosság a község fölött megbúvó pincék ölelésében. Az ünnep hálaadó szentmisével kezdõdött, melyet Bokor Zoltán plébános celebrált. Prédikációjában Isten jóságáról, önzetlenségérõl, valódi képérõl szólt. S ezt adta ajándékul búcsúfiaként a résztvevõknek. Az istentiszteletet követõen Baumgartner József, Nagykutas polgármestere mondott beszédet. Hangsúlyozta: a rendszerváltás elõtt romos állapotban voltak a keresztek és a templomok megyénkben, illetve hazánkban. Az akkori kormányok nem tettek semmit a vallási értékek megõrzésért, sõt a falvak lerombolását, tönkretételét szorgalmazták. A község vezetése mindezt nem nézte jó szemmel, sokat azonban nem tehetett. A '90-es években szabad kezet kaptunk és nekiláthattunk küldetésünknek, templomunk, keresztjeink helyreállításának és a szükséges fejlesztéseknek. Az elmúlt két évtized során minden infrastruktúra kiépült a faluban, új aszfaltszõnyeget kaptak útjaink, köztük a hegyre vezetõk is. A pincéket már csak villamosítani kell, ezt jövõre mindenképpen megoldjuk, hogy akkor még fényesebben üljük a búcsút. Mai, rohanó világunkban szükség van a közös találkozásokra, beszélgetésekre. A hegyi búcsú kitûnõ alkalom arra, hogy lakóink pár órára elfeledjék hétköznapi gondjaikat és egy pohár bor mellett kikapcsolódjanak, vidáman szórakozzanak folytatta Baumgartner József. Ezt követõen kulturális mûsor következett. A bor tiszte- A bor tiszteletére szóló dalok csendültek fel a hegyi búcsúban. letére szóló énekek és versek csendültek fel Ferencz Evelin és Torma Istvánné elõadásában. Daloltak a népdalkör tagjai, a helyi alapítvány pedig uzsonnával vendégelte meg a lakókat. A búcsú az önfeledt szórakozás, a baráti beszélgetések jegyében telt. Nagykutas önkormányzata 8 keresztet mentett meg a pusztulástól az elmúlt 11 év alatt. A Zala Megyei Önkormányzat 100 ezer forintos támogatásának köszönhetõen pedig további két feszületet varázsolnak új- já szeptemberben. A falubeliek nagy becsben tartják a megszépült kereszteket, kertjeikbõl mindegyikhez jut friss virág. - mzs A Községünkért Alapítvány Nagykutas, Fõ u 21. köszönetet mond mindazon személyeknek, akik adójuk 1 %-át felajánlották az alapítvány mûködéséhez és ezzel hozzájárultak a település rendezvényeinek színvonalasabb megvalósításához.

7 7 A bor tisztelete Szüreti vigasság Kemendolláron elmúlt év legfontosabb történéseit és humoros megjegyzéseket tett a helyiekre. A díszes társaság minden évben meglepetés mûsorral készül. Ezúttal Ludas Matyi történetét mutatták be. Ludas Matyi orvosnak álcázta magát, bár nem sokáig, kezében a falugondnok 18 éves libájával huszon- ötöt ütött Döbrögi nemesúrra minden megállásnál. A forgatagon borhoz kapcsolódó népi dalok is felcsendültek. A jókedvû menetelõk utolsó állomása a kultúrház volt, ahol uzsonnával vendégelték meg a résztvevõket a civil egyesületek jóvoltából. - mzs - Folytatódott a hagyomány Ludas Matyi többször is elnáspángolta Döbrögit a kemendollári szüreten. Közhírré tétetik: a lomb- nepi menetet vajdák, cigányhulláskor vigaszunkra, eljön a asszonyok, magyar lányok kívíg szüret megint. Lesz már, sérték, akik frissen sült pogáami fölmelegítsen, ha kissé hû- csával és borral kínálták az sebb szél legyint. A szõlõs- útjukba tévedõket. kertek vígan vannak, aki most A kemendolláriak életébúsul, mind bohó. Egy jelsza- ben fontos szerep jut a szokávunk legyen szüretkor: a dári- sok ápolásának. Az idõsebbek dó, a dáridó. Ady Endre gon- nagyon szép emlékeket õrizdolatai lengték körbe a szüreti nek a bor ünnepérõl, mely a vigasságot szeptember 12-én betakarítási idõszak meghatákemendolláron. A bor tiszte- rozó eseménye volt egykoron. letére megrendezett esemény S nemcsak a szüret, a felvoimmár egy évtizedes hagyo- nulás és a mulatozás is. Most mányra tekint vissza. Jókedv- az ifjúsággal karöltve idézbõl nem volt hiány, a falube- zük fel újra e pillanatokat. A faliek ezúttal is minden rész- lubeliek régen és most is szép letre odafigyelve tökéletes számmal gyûltek össze, önfeközösségi programot szervez- ledten szórakoztak. Mindez azt tek. A község utcáit álruhát példázza, hogy a községbeli viselõ gyermekek, fiatalok, fiatalok érzik és továbbviszik asszonyok, férfiak lepték el. A tradícióinkat, értékeinket maskarás falubeliek a Szabad- mondta el Koronczi László, ság téren gyülekeztek vasár- Kemendollár polgármestere. nap délután. Majd gyümöla felvonulók többször megcsökkel, szalagokkal díszített megálltak és tánccal, nótázáslovassszekerekre, traktorok von- sal csalogatták soraikba a latatta utánfutókra ültek. Az ün- kókat. A kisbíró kihirdette az Elkészült a járda Szeptember elejére befejezõdött Egerváron az a szennyvízberuházás, melynek keretein belül megújult közel 500 méter járdaszakasz a József Attila utcában. A régi töredezett aszfalt helyére térkõ burkolat került, amelyet már birtokba is vettek a lakók. A menet kizárólag lovas fogatokból állt. Idén szeptember 17-én tar- zel százan gyülekeztek a pintották Egerváron a hagyomá- cedombi szabadidõparkban, nyos Solymosy Emléknapot, hogy aztán délután 2 órakor amelyen a település utolsó elindulhasson a menet. A földesuráról emlékeztek meg. kizárólag lovas fogatokból és Az idõ sajnos nem volt kegyes, gyalogosokból álló kompánia de ez nem tántorította el a végigvonult a falu utcáin, ahol résztvevõket attól, hogy egy kicsik és nagyok egyaránt énevidám és játékos napot tölt- kelve köszöntötték a nézelõdõsenek el. Az esõ miatt az álta- ket. A kisbíró több helyen ellános iskolában került sor az mondta a mondókáját, ami az eseményre, ahol a gyerekek elmúlt év eseményeit taglalta számos feladatot kaptak. A ki- rímekbe szedve. A kétórás felsebbek a tornateremben, a vonulás végén az önkormánypedagógusok vezetésével szá- zat vendégül látta a résztvevõmos ügyességi feladatban te- ket; mindenki annyi rétest ehehették próbára erejüket, míg a tett, amennyit csak bírt. Még nagyobbak az osztálytermekben egy harmonika is elõkerült, így mutathatták meg, hogy meny- vidáman, zene- és énekszótól nyire ismerik Egervár történel- kísérve zárult az idei szüreti mét, és a különféle állatokat. felvonulás. A szervezõk köszöa szervezõ önkormányzat, nik az esemény biztosítását a és a Helytörténeti Egyesület rendõrségnek és a helyi polmásnapra tervezte a hagyomá- gárõrségnek, valamint a közrenyos szüreti felvonulást. So- mûködést mindazoknak, akik káig úgy tûnt, hogy az esõ el- felvonultak, vagy a szervezésmossa a rendezvényt, ám végül ben segítettek. mégis meg tudták tartani. Kögy.g.

8 8 Egy álom vált valóra Gyûrûsön A hastáncosok látványos mûsorral szórakoztattak. Búcsú Kisboldogasszony ünnepén Kisboldogasszony ünnepe eredetileg annak a templomnak (Jeruzsálemben található) felszentelési évfordulója, amely ott áll, ahol hagyományok szerint Mária született. A katolikus egyház csak három személynek ünnepli földi születésnapját: Máriáét, Jézusét, és Keresztelõ Szent Jánosét. E nap, a nagy Mária-ünnepek közé tartozik. Az alibánfai község elsõ írásbeli említése 1414-bõl való. Templomát, Kisboldogasszony tiszteletére 1757-ben kezdték el építeni, amely húsz évnyi munka után lett kész. Ám az akkori templom az idõ viharainak esett áldozatul, 1854-ben emelték a jelenlegi templomot Alibánfán. A magyar nyelvterületen Kisboldogasszony kultu- Az alibánfai templom oltára. sza, patrocíniuma a reformáció és hódoltság miatt csak a barokk idõkben bontakozott ki, de akkor (már a búcsújáró helyektõl is támogatva) nagy gazdagságban. Az Istenszülõ Szûz Mária a hagyomány szerint Kr. e körül született Jeruzsálemben a Júda törzsébõl, Dávid királyi nemzetségébõl származó Joákimtól és a Lévi törzséhez tartozó Matthán pap és felesége, Mária leányától, Annától. A néphagyományban Kisboldogasszony napja, szeptember 8-a, õsi õszkezdõ nap, a népi megfigyelés szerint ekkor kezdenek költözni a fecskék. A község- és a templom nyilvános búcsúnapját szeptember 12-én tartották. Rá sem lehet ismerni az egykori iskolaépületre. Régóta dédelgetett vágya vált valóra Gyûrûs lakosainak 4-én. Ezen a napon avatták fel és adták át a kis település új központi helyét, a faluházat. Az épületet körülölelõ udvaron a nagy földmunkák után az avatóra a zöld gyep is megérett, csak az idõjárás nem volt igazán kegyes az ünneplõkhöz. Az új kultúrház létrehozására a nyár folyamán már használatba vett játszótérhez hasonlóan ugyancsak a Gyûrûs Község Polgáraiért Alapítvány pályázott. A munkafolyamatok egyes mozzanatait a kiállított fényképek segítségével idézhették fel a megjelentek. Örülök, hogy ilyen szép számban gyûlhettünk össze ebben az új kultúrházban, ami nekem egykoron iskolám volt. Azt szeretnénk, hogy mind az idõsek, mind a fiatalok kihasználják ezt az épületet, és itt tartsák rendezvényeiket. Talán egyfajta lakosságmegtartó szerepe is lehet ennek a fejlesztésnek, a régi hagyományokat, így például a népszerû szüreti és búcsúi rendezvényeket is újra fel tudnánk itt eleveníteni szólt Korpics Károly, az alapítvány elnöke. A 28 millió forintból megvalósulót projektben oroszlánrészt vállalt Bertalan Tibor, a beadvány írója, aki az ünnepségen elmondta, hogy elõször két éve járt a településen, és akkor fordultak hozzá azzal, hogy a segítsen egy közösségi épület létrehozására irányuló pályázat megírásában. Végül a sok munka meghozta gyümölcsét, és a régióban egyedüliként nyerhetett Gyûrûs ekkora összeget. Két év kemény munkájával készült el az épület, és létrejött egy uniós szabványoknak is megfelelõ játszótér. Ebben az új közösségi térben a falu száz lakosának mindegyike kultúrált körülmények között tudja eltölteni azt a szabadidejét, amit a jó Isten megad számára fogalmazott Bertalan Tibor, s rámutatott a jövõ feladataira, a templom, a temetõ megszépítésére. A köszöntõ beszédek után a megjelenteket a Szombathelyrõl érkezett Samira és az Ízisz gyöngyei hastáncos csoport szórakoztatta színes, mediterrán hangulatot idézõ mûsorával, majd a rendezõk mindenkit megvendégeltek egy tál gulyáslevesre. A késõbbiekben pedig az Univerz együttes húzta a talpalávalót a kis falu nagy napján. Dr. Krasznai Ákos, a település polgármestere elmondta, hogy a mostani sikeren felbuzdulva keresik a további pályázati lehetõségeket, hogy tovább fejlesszék a falut. A lakosság egyharmada 18 éven aluli, és külön örülök annak, hogy nem csak a fiatalok, de az idõsebbek is ellátogatnak a játszótérre és a mellette levõ parkba. Most az internet-szoba és könyvtár mellett is egy újabb közösségi hellyel gazdagodtunk. Reméljük, hogy talán a máshol élõ fiataloknak is vonzóbb lesz Gyûrûs, és lesz kedvük ahhoz, hogy itt telepedjenek le. Máris vannak kedvezõ visszajelzések, így reméljük, hogy a kicsit elöregedõ falut fel tudjuk frissíteni összegzett a település elsõ embere, aki szavaiban kiemelte a közmunkások áldozatos munkáját is. Pataki Balázs

Testvértelepülési kapcsolat ünnepe Bagodon

Testvértelepülési kapcsolat ünnepe Bagodon A Zala folyó völgyében fekvõ faluban 2010. szeptember 5-én jubileumi képviselõ-testületi ülésre került sor. Az immár 15 éves múltra visszatekintõ kapcsolat Bagod község és a németországi testvérváros,

Részletesebben

Õszi vigasságok, szüreti felvonulások

Õszi vigasságok, szüreti felvonulások XIV. évfolyam 9. szám Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Õszi vigasságok, szüreti felvonulások Programok a térség településein

Részletesebben

Ünnep Pethõhenyén. Egervári reneszánsz. XI. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Kistérségi havilap

Ünnep Pethõhenyén. Egervári reneszánsz. XI. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Kistérségi havilap XI. évfolyam 8. szám Kistérségi havilap Megjelenik az i Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Háromnapos fesztivál Nagypáliban lendületes produkciók, mint most. Úgy gondolom,

Részletesebben

Felhívás! XIII. évfolyam 10. szám 2012. október Kistérségi havilap

Felhívás! XIII. évfolyam 10. szám 2012. október Kistérségi havilap XIII. évfolyam 10. szám 2012. október Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Megújult a faluközpont Példaértékû összefogás

Részletesebben

Meghívó. XIII. évfolyam 11. szám 2012. november Kistérségi havilap. Békés Boldog Karácsonyt!

Meghívó. XIII. évfolyam 11. szám 2012. november Kistérségi havilap. Békés Boldog Karácsonyt! XIII. évfolyam 11. szám 2012. november Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Zengõbarack megelõzte Vackort Hagyományteremtõ

Részletesebben

Mindenki talált magának programot

Mindenki talált magának programot XII. évfolyam 7. szám 2011. július Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Mindenki talált magának programot Július 16-án

Részletesebben

Adakozás nemes célra. Jubileumhoz érkeztek. Süldõk elõjegyezhetõk. XI. évfolyam 11. szám 2010. november Kistérségi havilap

Adakozás nemes célra. Jubileumhoz érkeztek. Süldõk elõjegyezhetõk. XI. évfolyam 11. szám 2010. november Kistérségi havilap XI. évfolyam 11. szám Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Adakozás nemes célra Jótékonysági koncert Zalaistvánd evangélikus

Részletesebben

Madarak, íjak és agarak

Madarak, íjak és agarak XIV. évfolyam 5. szám 2013. május Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Madarak, íjak és agarak Solymásztalálkozó Nagypáliban

Részletesebben

Sportöltözõt avattak Zalaszentivánon

Sportöltözõt avattak Zalaszentivánon XIII. évfolyam 6. szám 2012. június Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Sportöltözõt avattak Zalaszentivánon Éremátadással

Részletesebben

Most csak szimulálták a katasztrófát

Most csak szimulálták a katasztrófát XIV. évfolyam 10. szám Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Most csak szimulálták a katasztrófát Az egervári csapat.

Részletesebben

Kistérségi túraverseny Egerváron

Kistérségi túraverseny Egerváron XV. évfolyam 5. szám 2014. május Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Kistérségi túraverseny Egerváron Kifogástalan idõjárás,

Részletesebben

Országos tûzoltóverseny Zalaszentivánon

Országos tûzoltóverseny Zalaszentivánon XIII. évfolyam 9. szám 2012. szeptember Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Országos tûzoltóverseny Zalaszentivánon

Részletesebben

Színes szõtt-estek Zalalövõn lõ-testülete ezúttal

Színes szõtt-estek Zalalövõn lõ-testülete ezúttal Megújulva megõrizni fogalmazta meg találóan Brüll Edit, az Emberi Erõforrások Minisztériuma Kultúráért Felelõs Államtitkárság közigazgatási tanácsadója az idén 31. alkalommal megrendezésre kerülõ Zala

Részletesebben

Letenye kitüntetettjei

Letenye kitüntetettjei Az augusztus 20-i városi ünnepség során elsõként Halmi Béla polgármester köszöntötte a résztvevõket, majd dr. Buzády Tibor tartotta meg ünnepi beszédét. A külföldön is elismert professzor többek között

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

Csillag állt meg a hely fölött

Csillag állt meg a hely fölött Dél-Zala Murahíd t é r s é g i h a v i l a p Miután a betlehemi éjszakában õrködõ csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s hírül adta nekik a megváltó születését, hamarosan bölcsek érkeztek Jeruzsálembe,

Részletesebben

Testvérvárosi találkozó Letenyén

Testvérvárosi találkozó Letenyén Dél-Zala Murahíd térségi havilap V. évfolyam 2015. február Testvérvárosi találkozó Letenyén Február 9-én Letenyére látogatott a prelogi (perlaki) rét, dr. Ljubomir Kolareket és horvát település polgármeste-

Részletesebben

Szüreti forgatag Nagylengyelben. KEDVEZÕBB ÁRAK! ALACSONYABB ÓRASZÁMOK! Megjelent az új OKJ, képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

Szüreti forgatag Nagylengyelben. KEDVEZÕBB ÁRAK! ALACSONYABB ÓRASZÁMOK! Megjelent az új OKJ, képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk! k ö z é l e t i h a v i l a p IX. évfolyam 2012. október Gesztenyefesztivál Nemeshetésen büszke a rendezvényre, hiszen véleménye szerint a 300 fõs faluban szinte alig történt olyan közösségi rendezvény

Részletesebben

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT Dél-Zala Murahíd térségi havilap III. évfolyam 2013. november Mentõcsoportok tettek esküt Letenyén A Zala mentõcsoport már az árvíznél is helytállt. November 7-én (csütörtökön) esküt tett és rendszerbe

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Zalaszentgyörgy ismét gyarapodott

Zalaszentgyörgy ismét gyarapodott Ahogy az összefogásáról és törekvõ közösségeirõl ismert település esetében természetszerûen várható, idõrõl idõre újabb és újabb gyarapodásról adhatunk hírt. Ezúttal a kultúrház elõtt nemrégiben részint

Részletesebben

Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések Egerváron

Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések Egerváron XV. évfolyam 3. szám 2014. március Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések

Részletesebben

Falunap a fejlõdõ Gõsfán

Falunap a fejlõdõ Gõsfán XIII. évfolyam 7. szám 2012. július Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Falunap a fejlõdõ Gõsfán Július 14-én falunapot

Részletesebben

AKÁC, TÖLGY, CSERTÖLGY. XIII. évfolyam 8. szám 2012. augusztus Kistérségi havilap. kályhakész tûzifa házhoz szállítva megrendelhetõ a

AKÁC, TÖLGY, CSERTÖLGY. XIII. évfolyam 8. szám 2012. augusztus Kistérségi havilap. kályhakész tûzifa házhoz szállítva megrendelhetõ a XIII. évfolyam 8. szám 2012. augusztus Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Napkorona Fesztivál Nagypáliban Az 5000 fõ

Részletesebben

Falunap Vasboldogasszonyban

Falunap Vasboldogasszonyban XIV. évfolyam 7. szám 2013. július Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Falunap Vasboldogasszonyban Július 20-án hatodik

Részletesebben

Elkészült, Imre bácsi!

Elkészült, Imre bácsi! A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 10. szám Alapítva 1927-ben 2012. október Elkészült, Imre bácsi! Csak jönnek és jönnek az emberek. Devecserből, vidékről, az ország távoli pontjairól. Komoly

Részletesebben

Elkészült az új teskándi templom

Elkészült az új teskándi templom Közép-Zala Közép-Zala Rég várt jeles eseményre gyülekezett október 8-án, szombaton, a Magyarok Nagyasszonya Ünnepén Teskánd apraja és nagyja. Az immár felépült templomot dr. Veres András megyéspüspök szentmise

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Indul a vízi kalandtúra. További információk: szentgrotfurdo.hu. k ö z é l e t i h a v i l a p I. évfolyam 2011.

Szentgrót és Vidéke. Indul a vízi kalandtúra. További információk: szentgrotfurdo.hu. k ö z é l e t i h a v i l a p I. évfolyam 2011. Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p I. évfolyam 2011. július Indul a vízi kalandtúra Az idén több napos szórakozást kínálnak a Puszika én, pénteken rockkoncertek- lódó rendezvények. Július

Részletesebben

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet? A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési Központban 2013. március 14- én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet mondott

Részletesebben