Templomfelújítás és szentelés Nagypáliban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Templomfelújítás és szentelés Nagypáliban"

Átírás

1 XI. évfolyam 9. szám Kistérségi havilap Megjelenik az i Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Templomfelújítás és szentelés Nagypáliban Megszépült a nagypáli templom. Fejüket meghajtották, szívüket fölemelték a nagypáliak szeptember 5-én. Hálát adni érkeztek a település legmagasabb pontjára, az ott magasodó istenházába. Köszönetet mondani az Úrnak templomuk felújításáért. Sok és nehéz próbát álltak már ki a falubeliek, vallásuk azonban mindenkor megmaradt, nehéz idõkben pedig még jobban megerõsödött. Mély hitük, kitartásuk, Isten igéjéhez való ragaszkodásuk 1896-ban formát öltött, templomot építettek. Azóta több mint egy évszázad telt el, s hagyta nyomait a szent hajlékon ig akkor önkormányzati, egyházközségi és Felhívás püspökségi forrásból újjávarázsolták a templom külsejét. Idén - tavasztól õszig pedig sok szorgos kéznek köszönhetõen a belsõ tér is megszépült. A templom avatását hálaadó szentmisével kötötték egybe. Az ünnepségen egyperces néma csenddel emlékeztek azokra, akik már nem élhették meg e napot, ám dolgos létükben rengeteget tettek a faluért és a szent hajlék megújulásáért. S köztük is kiemelkedõ volt Láng Gizella szerzetesnõvér tevékenysége. A megható pillanatokat beszédek követték. Együttmûködünk a városokkal, segítjük a kistelepüléseket. (Folytatás a 2. oldalon) az i Kistérségi Társulás vers- próza- mesemondóversenyére Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár Község Önkormányzata szervezésében évben is megrendezésre kerül a kistérségi vers,- próza,- mesemondó verseny. A verseny idõpontja: 2010 november 6. (szombat) 10,00 óra Helye: Egervár iskola Nevezési kategóriák: 1. Általános iskola alsó tagozatos mese- és versmondás 2. Általános iskola felsõ tagozatos mese- és prózamondás éves korig ifjúsági vers- és prózamondás éves kortól felnõtt vers- és prózamondás Nagylengyel Õsi zalai zamatok Bér- és kereskedelmi fõzés Palackozás Kis- és nagykereskedelmi értékesítés Igény szerint cefrebeszállítás Anno 1982 Hungarikum Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/ , 30/ A versenyre nevezni lehet a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével. Nevezési határidõ: október 20. Nevezési lapok visszaküldése: i Kistérségi Társulás, 8912 Nagypáli Arany J. u. 26. Fax: 92/ Várjuk minden általános iskolás, ifjúsági klub, nyugdíjasklub, egyesületek és minden mûkedvelõ lakó jelentkezését a versenyre. Egervár, 2010 szeptember 24. A szervezõk nevében tisztelettel: Köcse Tibor Németh - Gotthárd József elnök polgármester (A jelentkezési lap a 2. oldalon található.)

2 2 Templomfelújítás és szentelés Nagypáliban (Folytatás az 1. oldalról) Nagyon fontosnak tartjuk a falvak és a bennük rejlõ értékek megõrzését. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a községekben tovább folyjon az élet. Nem könnyû feladat, de vannak ígéretes, szép példák, közéjük tartozik Nagypáli is és az itt megvalósuló összefogás mondta el Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke. A fiatalok is tisztelegtek e szép napon, hittel átitatott verseket adtak elõ. Eszembe jutott Nagypáli története. A rendszerváltás hajnalán mikor a régi elvett földek tulajdonosai kárpótlásra jelentkeztek nem volt olyan hely a településen, ahova 15 ember le tudott volna ülni. Az elmúlt 20 évben hegyeket mozgattak meg a falubeliek, helyreállították a faluházat, új településrészeket alakítottak ki, több százan költöztek ide. Ennek az újonnan egybeforrt közösségnek pedig még annyi ereje, tudása is volt és van, hogy megszépítse templomát. Ez csodálatos, egyedi a megyében és az országban. S bizonyítja, hogy a zalaiak hisznek az újrakezdésben. Most különösen szimbolikus és iránymutató a nagypáliak templomszépítése. Remélem, kezdeményezésük min- tául szolgál másoknak, és erõt ad a nehézségekben tette hozzá dr. Boros Imre, a Zala Megyei Közgyûlés tagja. Ezt követõen Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere szólt a több mint 300 résztvevõhöz. Felidézte a munkafolyamatokat, kiemelte: szinte a téglafalig elbontották az istenházát. Teljesen új berendezés kapott helyet, a vizesedés ellen alapot szellõztetõ ventilátorrendszert és falfûtést alakítottak ki. Saját erõbõl a régi sekrestye helyén pedig plébániahelyiséget létesítettek. Ikonszerû festmények, színezett ablakok, hátulról megvilágított stációképek várják a híveket. A mûvészi munkákat Horváthné Bencze Irén, az oltárfestést Krokker Krisztina készítette. Kötelességünk õseink örökségének megõrzése. Ránk hagyták, hogy a település legmagasabb pontján álló templom mindenkor szépen díszelegjen. Ennek a feladatnak méltón tesznek eleget a falubeliek, saját munkájukkal, eszközeikkel és pénzükkel. Szeretnék köszönetet mondani a szakembereknek, az önkormányzat dolgozóinak, a nagypáliaknak, Fatér Gézának, özvegy Fatér Józsefnének, Takács Józsefnek és mindazoknak, akik társadalmi munkában saját erejüket és verítéküket adták a templom Hálaadó szentmisével ünnepelték a templomszépítést. renoválásáért. Remélem, hogy rõl minden évben régi haez nem csak egy épület, ha- gyományokra visszatekintve nem az Isten háza lesz és mi- emlékeznek meg a településen. nél többen, minél többször Egy közösség lelki életének látogatják majd folytatta Kö- tükre, mennyit áldoz, hogy az cse Tibor. Istennek szentelt hajlék életa magasztos beszédeket kö- téré váljék. A nagypáliak bárvetõen dr. Veres András, szom- mit megadnának, s meg is teszbathelyi megyés püspök ünne- nek ezért. Az utánunk jövõkpélyesen felszentelte a templo- nek is üzenet ez a templommot. Majd több plébánossal szentelés összeérintett munközösen hálaadó szentmisét kás-, és imára kulcsolt kezek celebrált. Prédikációjában az hálaadása. Õrzõ Angyalokról szólt, akik- mzs - Megszentelték a keresztet Jelentkezési lap Az i Kistérségi Vers-, Próza és Mesemondóversenyre Jelentkezõ neve:... Életkora:... Lakcíme: Telefonszáma:... Hova jár iskolába, illetve milyen települést képvisel:..... Felkészítõje:... Mely kategóriában indul: Elõadni kívánt mû szerzõje és címe:..... Elõadás hossza:... Igénye a rendezõktõl: Eddigi pályafutásának a bemutatása: Nagypáli, polgármester... versenyzõ Még tavaly került sor Vasboldogasszonyban a templom mellett található kõkereszt restaurálására. A munkálatokat Kõrösi Antal végezte el, a Vasboldogasszonyi Templomért Alapítvány megbízásából, az önkormányzat, és magánszemélyek anyagi támogatásából. Idén szeptemberben pedig megtörtént az 1700-as évekbõl származó mûemlék szentelése, egy ünnepi szentmisét követõen dr. Veres András megyéspüspök által.

3 3 Együttmûködés a városokkal, segítség a településeknek Ezekkel a szavakkal jellemezte Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke az elmúlt négy évet, amely során a megyerendszer egyértelmûen bizonyította életképességét. Négy éve az akkori kormányzat jogi-, ennek sikertelensége után pénzügyi eszközökkel igyekezett a megyéket elsorvasztani mondta Manninger Jenõ. Rendkívül feszes gazdálkodást kellett bevezetnünk; mindenekelõtt önmagunkon kezdtük a spórolást: kevesebb vezetõvel, összevont bizottságokkal dolgoztunk. A megyei kórház életben tartása mindannyiunk szívügye volt. Pályázatok, önerõ-támogatás segítségével új pavilonnal és helikopter leszállóval gyarapítottuk a megyei kórház épületét, 200 millió forinttal támogattuk mûszerbeszerzéseit. Sármelléken, Szepetneken és Zalabaksán idõsek otthonát adtunk át. Segítségünkkel Keszthelyen felépült a Mozgás Háza, elkészült egy mûfüves pálya, tanuszoda épül; Lentiben járóbeteg rendelõ készül. Fenntartjuk közösen a középfokú oktatást Zalaszentgróton, és készen állnak a tervek Zalaszentgróton és Letenyén turizmust segítõ szálláshelyek építésére. Volt, amikor felléptünk az ellen, hogy a zalai földeket távoli milliárdosoknak értékesítsék. Megnyugtató tudni: itteni gazdálkodók lettek a tényleges tulajdonosok. Hogyan valósult meg a kistelepülések támogatása? A települések számára 25 millió forintos támogatási alapot hoztunk létre azzal a céllal, hogy pályázati önerejükhöz támogatást tudjunk nyújtani. Többmillió forintot fordítottunk templomok támogatásá- Manninger Jenõ ra, támogatást adtunk a turisztikai menedzsmentek részére. Sok kistelepülés gond- ján tudtunk segíteni, számos pályázatot valósíthattak meg a mi segítségünkkel. A kultúra, a hagyományok tisztelete, életben tartása jellemzõ törekvése volt a jelenlegi megyei önkormányzatnak. Mit tart e téren a legnagyobb sikernek? Egyértelmûen a Zala megye fennállásának ezeréves évfordulójára megszervezett, egész éven átívelõ programsort, és a hagyományteremtõ szándékkal idén megrendezett Szent Adorján Családi Napot. Azt gondolom, minden, e téren végzett munka, ha mégoly kicsi is, fontos és szükséges, hiszen hagyományaink továbbvitele élteti identitástudatunkat, erõsíti kötõdésünket. E nélkül már Zala megye sem lenne... Apátiban folytatják... A projekt értékelését tartották a zárókonferencián. A projekt ugyan véget ért, de folytatják a kompetencia alapú oktatást a Csertán Sándor Általános Iskolában. Mindez a TÁMOP pályázat zárókonferencián hangzott el Alsónemesapátiban, ahol a másfél éves projekt értékelését tartották. A Nemesapáti - Alsónemesapáti Csertán Sándor Általános Iskola és a Maci óvoda a fenntartó önkormányzatokkal közösen nyert a TÁMOP pályázaton. A 3.1.4/08/ pályázat értékelésén részt vettek a kompetencia alapú oktatásban bevont pedagógusok, a fenntartó ön- kormányzatok, valamint az SZM, és a helyi egyházközség vezetõi. A zárókonferencián Fehér Attila projekt menedzser számolt be a ténylegesen elvégzett munkáról, megköszönve a résztvevõ pedagógusok és az intézményeket fenntartó önkormányzatok vezetõinek segítségét. Elhangzott, hogy ugyan a projekt lezárult, de a sikereken felbuzdulva a Csertán Sándor Általános Iskolában és a Maci óvodában továbbra is együttmûködve az új tanévben folytatják a megkezdett munkát. H.L. Egyszerû a választás. Zalaegerszeg, Ady u / / TV- és híradástechnikai szerviz

4 4 Lakhegy példamutatása Méhes Máté 2007-ben Lakhegy Községért kitüntetõ címben részesült. Kistérségünkben két polgármester van, aki az úgynevezett rendszerváltás óta települése élén áll. Az egyik Baumgertner József, Nagykutas elsõ embere, Lakhegyen pedig Méhes Máté. Némi módosításra szorul ez a megállapítás, hiszen ben váltunk le Egervárról, s lettünk újra önálló település - mondja a lakhegyi polgármester. Abban az évben, július 2- án választottak meg polgármesternek. Melyik volt a legnehezebb ciklus? Mindegyik De voltak szép idõszakok is. Folyamatosan épült, szépült a falu. Nagyszerû képviselõk voltak minden ciklusban, s a lakosság is partner volt. Lakhegyen szorgalmas, becsületes emberek laknak, akik tisztelik a múltat, õrzik emlékeinket és összefognak a falu érdekében. Rendezettek a házak, a gazdaságok, s a közös tulajdonra is figyelnek, ügyelnek. Jó a közbiztonság, divatos kifejezést használva élhetõ település Lakhegy. Mire a legbüszkébb? Nem szeretnék egyes szám, elsõ személyben beszélni, hiszen mindent közösen értünk el. Nekem annyi szerepem volt, hogy sikerült összefogni a falut a jó ügyek érdekében. Arra azért tényleg büszke vagyok, hogy az elmúlt 20 évben soha nem kellett mûködési hitelt felvenni. S végezetül álljon itt Méhes Máté leltára arról, hogy mit is sikerült elérni Lakhegynek az elmúlt években: 4 km hegyi út rendbetétele a falu úthálózata is új burkolatot kapott befejeztük a sportöltözõ építését kiépítésre került a kábeltelevíziós rendszer és azóta már a modernizálása is megtörtént felújítottuk a kultúrotthont megtörtént a régi iskolaépület felújítása és átalakítása, itt nyílt meg az óvoda és itt kapott helyet a polgármesteri hivatal, valamint e-pont, orvosi rendelõ Szépen halad a felújítás Folyamatosan halad Gõsfán a templom felújítása. A harangtorony renoválása már megtörtént, ami mutatja, hogy miként fog kinézni az épület a munka végeztével. A falak szigetelése is befejezõdött, most pedig a tetõszerkezet cseréje zajlik. Az október 15-ig tartó felújítás idején a faluházban tartják a szentmiséket. A templom mellett egyéb munkálatok is zajlanak a településen. Befejezõdött a játszótér építése, valamint folyamatosan zajlik a Dózsa György utcában az útszéli növények cseréje, egységesítése. felújításra került a ravatalozó és a temetõ parkosítása is megtörtént felújítottuk a tûzoltószertárt helyi kápolna felújítására is sor került önerõbõl elkészült 3,5 km járdafelújítás szennyvíz- és a gázhálózat kiépítésre került 1991-tõl kezdõdõen mára már hagyománnyá vált a falunap és a szüreti felvonulás megrendezése sportkör, tûzoltó egyesület, polgárõrség mûködik energiatakarékos 10 éve a közvilágítás új buszmegállókat építtettünk kistérségi kulturális nap került megrendezésre már harmadik éve a megyei kertbarát körök kiállításának helyt ad a lakhegyi kultúrház tanulóink évek óta beiskolázási segélyt kapnak évek óta elmaradhatatlan a falu lakosságának nyári közös kirándulása A helyi daloskör fellépéseivel színesíti a falunapi programokat és sok meghívásnak eleget tesznek A hagyományõrzõ egyesület is aktív tagja a közösségnek játszóteret, parkot építettünk megoldott a szemétszállítás Fõzni jó! Porból leszünk... Nagyapám elég hosszú életet élt. Minden reggel megsütötte a tojásrántottáját. Abban az idõben ezt fõben járó bûnnek tartották. Az orvosa is gyakran figyelmeztette, hogy ez nem tesz jót a koleszterin szintjének. Az akkori különbözõ kutatások kimutatták, hogy a tojás nagyban hozzájárul a koleszterin szint emelkedéséhez, ami az érrendszer károsodásához vezet. Nagyapám hajthatatlan volt. Ragaszkodott a régi szokásaihoz. Mint utólag kiderült jól tette. Azóta rehabilitálták a tojást. Kiderült róla, hogy pont ellenkezõleg, segít a koleszterin szint csökkentésében. Azóta én is így vagyok az aktuális étrendi divatokkal, ha valamit tiltanak, arra gondolok, lehet, hogy ezt kellene inkább ennem. Próbálok józan paraszti ésszel hozzá állni az élethez. Minél frissebb és a természetes állapotukra hasonlító élelmiszerek vásárlására törekedek. És fõzök, mert nem egy ügyfelünk dolgozott az élelmiszeriparban. Amikor elkezdtünk beszélgetni a szakmájukról, csak sejtelmesen mosolyogtak. Azóta még többet fõzök, és odafigyelek, hogy ehhez mit használok fel. Mert porból leszünk, és porrá leszünk. MXM lakberendezés: Miszori Imre

5 5 Az a legjobb, amit magadnak termelsz! A nagykutasi népdalkörösök zöldségszobrai. Szeptember második hétvégéjén ismét megrendezésre került a kertbarát körök megyei terménybemutató kiállítása, amelynek az elõzõ két évhez hasonlóan Lakhegy adott otthont. Idén 7 kertbarát kör és egyesület, valamint 1 bio gazdálkodó döntött úgy, hogy megmutatja a házi készítésû savanyúságait és befõttjeit, valamint a növényekbõl készített alkotásokat. A kiállítás ünnepélyes megnyitója a lakhegyi óvodások mûsorával kezdõdött. Elsõként Méhes Máté, Lakhegy polgár- mestere köszöntötte a vendégeket, majd Konczér Katalin, a Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény igazgatója mutatta be a zsûrit. Ezt követõen dr. Karamán József, a Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatóság vezetõje is köszöntötte a résztvevõket és a látogatókat, majd átadta a díjakat a helyezetteknek. A zsûri idén is két kategóriában hirdetett gyõztest. A savanyúság és kompót mustra legjobbjának a Lakhegyi Hagyományõrzõ Egye- A lakhegyi hagyományõrzõk kiállítása. sület bizonyult. Zöldség és gyümölcsszobrászatban a Szilvágyért Egyesület kertbarát köre lett az elsõ, akik a kiállítás nagydíját is megkapták. A Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény különdíját Fercsák László és neje, bio gazdálkodók vehették át, a kreatív különdíjat a Zalaegerszegi Kertbarát Kör Egyesület nyerte el, a zsûri különdíját pedig a Bucsutai Népdalkör kapta. Az eredményhirdetést követõen a lakhegyi daloskör mûsorában népdalok hangzottak el, majd egy kis terepren- Épül a kerékpárút Zalaszentivánon Zalaszentiván önkormányzata a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében 2009-ben sikeresen pályázott a kerékpárút fejlesztésre. A 265 millió összköltségû beruházáshoz 198,5 millió Ft támogatásban részesült. Az 5,1 kilométer hosszú kerékpárút Zalaszentivánon a felhagyott Szombathely - Pécs és Zalaegerszeg - Ukk vasútvonal töltésén halad. A tervezett ütemben folyik Zalaszentivánon a kerékpárút kivitelezése. Az augusztus 11én megkezdett munkálatok során 7500 köbméter földet mozgattak meg, és mintegy négyezer köbméter kavicsot, betonalapot, aszfaltkeveréket és nemesített padkamészkõt használtak fel. A közelmúltban az alapszerkezet megépítését követõen helyére emelték (képünkön) a 18 méter hosszúságú híd 6,8 tonna súlyú acélvázát. A mûtárgy igazi kuriózu- ma lesz a több mint öt kilométeres kerékpárútnak, amelynek jelentõs szakaszával már elkészült a közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezõje, a Sprint Kft. A hiányzó szakaszok aszfaltozása mellett már megkezd- ték a biztosító berendezések, lámpák, prizmák elhelyezését, a közlekedési táblák kihelyezését, valamint az útburkolati jelek felfestését. A korlátokat, a sorompókat és a kerékpártárolókat a kivitelezés utolsó hetében teszik helyükre. dezést követõen a kultúrházban került sor a jelen lévõk megvendégelésére. Szombaton a kiállítás mellett szakmai kertlátogatás is szerepelt a programok között. Az érdeklõdõk megtekintették Méhes Gábor elõ- és almáskertjét, Tóth János szõlõskertjét és pincéjét, valamint a Boda-Szak-ért Évelõ Dísznövény Kertészet kertjét. A helyszíneken szakemberek tartottak rövid elõadást a növény és talajvédelemrõl, valamint szakmai tanácsokkal látták el az érdeklõdõket. Gyerkó Gábor

6 6 Csodálatosan restaurált templomszobrok Megújul a kápolna Kispáliban A Zalaegerszegen élõ Várkonyi Csillának köszönhetõen csodálatosan megújultak a templomszobrok Kispáliban. A restaurátornõ szakavatott munkájában hamarosan a hívek is gyönyörködhetnek. Az idei nyár eseményei közé tartozik, hogy júniusban azzal a kéréssel kerestek meg, Várkonyi Csilla a felújított Mártonvállaljam a templom- szobor társaságában. szobrok restaurálását. Tetszett csit, hogy a színeket milyen tóaz ötlet, kíváncsivá tett, így a nusban és mennyiségben vigyem polgármesterrel, Frankovics fel tudtuk meg a restaurálás Andrással kimentem a hely- folyamatának elsõ lépéseit. színre, Kispáliba, mert fontosa szobrok festésének munnak tartottam, hogy mielõtt kálatai egy családi ház mûheigent mondok a munkaajánlat- lyében történtek, kéthónapos ra, lássam mi is az, amit ten- tevékenységet felölelve. Az átnem kell mondta Csilla. menetileg itt található temp Természetes színeket sze- lomszobrok a falu felújítás rettem volna a szobroknak ad- alatt álló kápolnájában, a munni, hogy Jézust úgy adja vissza, kálatokat követõen lesznek elolyan érzést keltsen, mintha a helyezve. Oda kerül majd a régi történések ma is élõ sze- Márton-szobor is, ami a húszas mélyiségrõl szólnának. Ehhez években, egy helyi család gyerelsõként tájékozódtam egy ki- mekének tragikus emlékére készíttetett. Többek közt egy gondosan újjávarázsolt Feltámadás-szobor is, amelybõl e vállalkozást befogadó Papp Mária néni szerint kevés lelhetõ fel hazánkban. Mint Csillától megtudtuk, olykor nem csak a színek felvitelével kellett foglalkoznia, hanem kezet is kellett formáznia, valamint elõfordult, hogy az arc vonalai alig voltak kivehetõk. Az utcára kiérve a kápolna szomszédságában egy haranglábra leltünk, amely szintén most újult meg. Talán ez a szoborcsoport volt az, ami a legnagyobb feladatot adta számomra, mindenféle szempontból fûzte hozzá a látottakhoz a restaurátornõ. Csilla a szobrokat követõen a kápolnában található fakereszt és egyéb kiegészítõk festését is elvégezte, így megtekintettük az ott folyó munkálatokat is. E hetek folyamán új külsõt és belsõt kapó épületben, már e templomszobrokkal berendezve október 10-én szentmisét tartanak órai kezdettel. A nyári hetek során, amíg kiutazott Kispáliba, sok ismeretséget, kapcsolatot kötött, amelyeket továbbra is ápol és fontosnak tart. Ottjártunkkor többen megszólították a falubeliek közül, ezzel is jelezve felé, hogy köszönik az értékes munkát, mely a helyi közösség kápolnáját gazdagítja. Az egyik családi házban lévõ kõkereszt felújítását is vállalta, ami szinte teljesen megszürkülve húzódott a kertkapu szomszédságában, immár 1882 óta. Ma már Csilla munkájának köszönhetõen szépen felújítva magasodik a ház udvarán. Török Irén Az egyik családi ház udvarának kõkeresztje is megújult. Hegyi búcsú Nagykutason Vallási motívumok, haranglábak, emlék-, fogadalmi-, utak menti keresztek, melyeket ma már csak ritkán állíttatnak. Megmentésüket azonban még sokan vállalják, köztük vannak a nagykutasiak is. A falubeliek fontosnak tartják tárgyi, szellemi értékeik megóvását, mert mint mondják azokban rejlik múltjuk, eleik öröksége. A településhez tartozó elsõ feszületet 1999 szeptemberében újította fel az önkormányzat. A példaértékû cselekedet köré azonnal hagyomány épült. A keresztszépítés tiszteletére hegyi búcsút rendeznek minden évben. Idén immár 11. alkalommal gyûlt össze a lakosság a község fölött megbúvó pincék ölelésében. Az ünnep hálaadó szentmisével kezdõdött, melyet Bokor Zoltán plébános celebrált. Prédikációjában Isten jóságáról, önzetlenségérõl, valódi képérõl szólt. S ezt adta ajándékul búcsúfiaként a résztvevõknek. Az istentiszteletet követõen Baumgartner József, Nagykutas polgármestere mondott beszédet. Hangsúlyozta: a rendszerváltás elõtt romos állapotban voltak a keresztek és a templomok megyénkben, illetve hazánkban. Az akkori kormányok nem tettek semmit a vallási értékek megõrzésért, sõt a falvak lerombolását, tönkretételét szorgalmazták. A község vezetése mindezt nem nézte jó szemmel, sokat azonban nem tehetett. A '90-es években szabad kezet kaptunk és nekiláthattunk küldetésünknek, templomunk, keresztjeink helyreállításának és a szükséges fejlesztéseknek. Az elmúlt két évtized során minden infrastruktúra kiépült a faluban, új aszfaltszõnyeget kaptak útjaink, köztük a hegyre vezetõk is. A pincéket már csak villamosítani kell, ezt jövõre mindenképpen megoldjuk, hogy akkor még fényesebben üljük a búcsút. Mai, rohanó világunkban szükség van a közös találkozásokra, beszélgetésekre. A hegyi búcsú kitûnõ alkalom arra, hogy lakóink pár órára elfeledjék hétköznapi gondjaikat és egy pohár bor mellett kikapcsolódjanak, vidáman szórakozzanak folytatta Baumgartner József. Ezt követõen kulturális mûsor következett. A bor tiszte- A bor tiszteletére szóló dalok csendültek fel a hegyi búcsúban. letére szóló énekek és versek csendültek fel Ferencz Evelin és Torma Istvánné elõadásában. Daloltak a népdalkör tagjai, a helyi alapítvány pedig uzsonnával vendégelte meg a lakókat. A búcsú az önfeledt szórakozás, a baráti beszélgetések jegyében telt. Nagykutas önkormányzata 8 keresztet mentett meg a pusztulástól az elmúlt 11 év alatt. A Zala Megyei Önkormányzat 100 ezer forintos támogatásának köszönhetõen pedig további két feszületet varázsolnak új- já szeptemberben. A falubeliek nagy becsben tartják a megszépült kereszteket, kertjeikbõl mindegyikhez jut friss virág. - mzs A Községünkért Alapítvány Nagykutas, Fõ u 21. köszönetet mond mindazon személyeknek, akik adójuk 1 %-át felajánlották az alapítvány mûködéséhez és ezzel hozzájárultak a település rendezvényeinek színvonalasabb megvalósításához.

7 7 A bor tisztelete Szüreti vigasság Kemendolláron elmúlt év legfontosabb történéseit és humoros megjegyzéseket tett a helyiekre. A díszes társaság minden évben meglepetés mûsorral készül. Ezúttal Ludas Matyi történetét mutatták be. Ludas Matyi orvosnak álcázta magát, bár nem sokáig, kezében a falugondnok 18 éves libájával huszon- ötöt ütött Döbrögi nemesúrra minden megállásnál. A forgatagon borhoz kapcsolódó népi dalok is felcsendültek. A jókedvû menetelõk utolsó állomása a kultúrház volt, ahol uzsonnával vendégelték meg a résztvevõket a civil egyesületek jóvoltából. - mzs - Folytatódott a hagyomány Ludas Matyi többször is elnáspángolta Döbrögit a kemendollári szüreten. Közhírré tétetik: a lomb- nepi menetet vajdák, cigányhulláskor vigaszunkra, eljön a asszonyok, magyar lányok kívíg szüret megint. Lesz már, sérték, akik frissen sült pogáami fölmelegítsen, ha kissé hû- csával és borral kínálták az sebb szél legyint. A szõlõs- útjukba tévedõket. kertek vígan vannak, aki most A kemendolláriak életébúsul, mind bohó. Egy jelsza- ben fontos szerep jut a szokávunk legyen szüretkor: a dári- sok ápolásának. Az idõsebbek dó, a dáridó. Ady Endre gon- nagyon szép emlékeket õrizdolatai lengték körbe a szüreti nek a bor ünnepérõl, mely a vigasságot szeptember 12-én betakarítási idõszak meghatákemendolláron. A bor tiszte- rozó eseménye volt egykoron. letére megrendezett esemény S nemcsak a szüret, a felvoimmár egy évtizedes hagyo- nulás és a mulatozás is. Most mányra tekint vissza. Jókedv- az ifjúsággal karöltve idézbõl nem volt hiány, a falube- zük fel újra e pillanatokat. A faliek ezúttal is minden rész- lubeliek régen és most is szép letre odafigyelve tökéletes számmal gyûltek össze, önfeközösségi programot szervez- ledten szórakoztak. Mindez azt tek. A község utcáit álruhát példázza, hogy a községbeli viselõ gyermekek, fiatalok, fiatalok érzik és továbbviszik asszonyok, férfiak lepték el. A tradícióinkat, értékeinket maskarás falubeliek a Szabad- mondta el Koronczi László, ság téren gyülekeztek vasár- Kemendollár polgármestere. nap délután. Majd gyümöla felvonulók többször megcsökkel, szalagokkal díszített megálltak és tánccal, nótázáslovassszekerekre, traktorok von- sal csalogatták soraikba a latatta utánfutókra ültek. Az ün- kókat. A kisbíró kihirdette az Elkészült a járda Szeptember elejére befejezõdött Egerváron az a szennyvízberuházás, melynek keretein belül megújult közel 500 méter járdaszakasz a József Attila utcában. A régi töredezett aszfalt helyére térkõ burkolat került, amelyet már birtokba is vettek a lakók. A menet kizárólag lovas fogatokból állt. Idén szeptember 17-én tar- zel százan gyülekeztek a pintották Egerváron a hagyomá- cedombi szabadidõparkban, nyos Solymosy Emléknapot, hogy aztán délután 2 órakor amelyen a település utolsó elindulhasson a menet. A földesuráról emlékeztek meg. kizárólag lovas fogatokból és Az idõ sajnos nem volt kegyes, gyalogosokból álló kompánia de ez nem tántorította el a végigvonult a falu utcáin, ahol résztvevõket attól, hogy egy kicsik és nagyok egyaránt énevidám és játékos napot tölt- kelve köszöntötték a nézelõdõsenek el. Az esõ miatt az álta- ket. A kisbíró több helyen ellános iskolában került sor az mondta a mondókáját, ami az eseményre, ahol a gyerekek elmúlt év eseményeit taglalta számos feladatot kaptak. A ki- rímekbe szedve. A kétórás felsebbek a tornateremben, a vonulás végén az önkormánypedagógusok vezetésével szá- zat vendégül látta a résztvevõmos ügyességi feladatban te- ket; mindenki annyi rétest ehehették próbára erejüket, míg a tett, amennyit csak bírt. Még nagyobbak az osztálytermekben egy harmonika is elõkerült, így mutathatták meg, hogy meny- vidáman, zene- és énekszótól nyire ismerik Egervár történel- kísérve zárult az idei szüreti mét, és a különféle állatokat. felvonulás. A szervezõk köszöa szervezõ önkormányzat, nik az esemény biztosítását a és a Helytörténeti Egyesület rendõrségnek és a helyi polmásnapra tervezte a hagyomá- gárõrségnek, valamint a közrenyos szüreti felvonulást. So- mûködést mindazoknak, akik káig úgy tûnt, hogy az esõ el- felvonultak, vagy a szervezésmossa a rendezvényt, ám végül ben segítettek. mégis meg tudták tartani. Kögy.g.

8 8 Egy álom vált valóra Gyûrûsön A hastáncosok látványos mûsorral szórakoztattak. Búcsú Kisboldogasszony ünnepén Kisboldogasszony ünnepe eredetileg annak a templomnak (Jeruzsálemben található) felszentelési évfordulója, amely ott áll, ahol hagyományok szerint Mária született. A katolikus egyház csak három személynek ünnepli földi születésnapját: Máriáét, Jézusét, és Keresztelõ Szent Jánosét. E nap, a nagy Mária-ünnepek közé tartozik. Az alibánfai község elsõ írásbeli említése 1414-bõl való. Templomát, Kisboldogasszony tiszteletére 1757-ben kezdték el építeni, amely húsz évnyi munka után lett kész. Ám az akkori templom az idõ viharainak esett áldozatul, 1854-ben emelték a jelenlegi templomot Alibánfán. A magyar nyelvterületen Kisboldogasszony kultu- Az alibánfai templom oltára. sza, patrocíniuma a reformáció és hódoltság miatt csak a barokk idõkben bontakozott ki, de akkor (már a búcsújáró helyektõl is támogatva) nagy gazdagságban. Az Istenszülõ Szûz Mária a hagyomány szerint Kr. e körül született Jeruzsálemben a Júda törzsébõl, Dávid királyi nemzetségébõl származó Joákimtól és a Lévi törzséhez tartozó Matthán pap és felesége, Mária leányától, Annától. A néphagyományban Kisboldogasszony napja, szeptember 8-a, õsi õszkezdõ nap, a népi megfigyelés szerint ekkor kezdenek költözni a fecskék. A község- és a templom nyilvános búcsúnapját szeptember 12-én tartották. Rá sem lehet ismerni az egykori iskolaépületre. Régóta dédelgetett vágya vált valóra Gyûrûs lakosainak 4-én. Ezen a napon avatták fel és adták át a kis település új központi helyét, a faluházat. Az épületet körülölelõ udvaron a nagy földmunkák után az avatóra a zöld gyep is megérett, csak az idõjárás nem volt igazán kegyes az ünneplõkhöz. Az új kultúrház létrehozására a nyár folyamán már használatba vett játszótérhez hasonlóan ugyancsak a Gyûrûs Község Polgáraiért Alapítvány pályázott. A munkafolyamatok egyes mozzanatait a kiállított fényképek segítségével idézhették fel a megjelentek. Örülök, hogy ilyen szép számban gyûlhettünk össze ebben az új kultúrházban, ami nekem egykoron iskolám volt. Azt szeretnénk, hogy mind az idõsek, mind a fiatalok kihasználják ezt az épületet, és itt tartsák rendezvényeiket. Talán egyfajta lakosságmegtartó szerepe is lehet ennek a fejlesztésnek, a régi hagyományokat, így például a népszerû szüreti és búcsúi rendezvényeket is újra fel tudnánk itt eleveníteni szólt Korpics Károly, az alapítvány elnöke. A 28 millió forintból megvalósulót projektben oroszlánrészt vállalt Bertalan Tibor, a beadvány írója, aki az ünnepségen elmondta, hogy elõször két éve járt a településen, és akkor fordultak hozzá azzal, hogy a segítsen egy közösségi épület létrehozására irányuló pályázat megírásában. Végül a sok munka meghozta gyümölcsét, és a régióban egyedüliként nyerhetett Gyûrûs ekkora összeget. Két év kemény munkájával készült el az épület, és létrejött egy uniós szabványoknak is megfelelõ játszótér. Ebben az új közösségi térben a falu száz lakosának mindegyike kultúrált körülmények között tudja eltölteni azt a szabadidejét, amit a jó Isten megad számára fogalmazott Bertalan Tibor, s rámutatott a jövõ feladataira, a templom, a temetõ megszépítésére. A köszöntõ beszédek után a megjelenteket a Szombathelyrõl érkezett Samira és az Ízisz gyöngyei hastáncos csoport szórakoztatta színes, mediterrán hangulatot idézõ mûsorával, majd a rendezõk mindenkit megvendégeltek egy tál gulyáslevesre. A késõbbiekben pedig az Univerz együttes húzta a talpalávalót a kis falu nagy napján. Dr. Krasznai Ákos, a település polgármestere elmondta, hogy a mostani sikeren felbuzdulva keresik a további pályázati lehetõségeket, hogy tovább fejlesszék a falut. A lakosság egyharmada 18 éven aluli, és külön örülök annak, hogy nem csak a fiatalok, de az idõsebbek is ellátogatnak a játszótérre és a mellette levõ parkba. Most az internet-szoba és könyvtár mellett is egy újabb közösségi hellyel gazdagodtunk. Reméljük, hogy talán a máshol élõ fiataloknak is vonzóbb lesz Gyûrûs, és lesz kedvük ahhoz, hogy itt telepedjenek le. Máris vannak kedvezõ visszajelzések, így reméljük, hogy a kicsit elöregedõ falut fel tudjuk frissíteni összegzett a település elsõ embere, aki szavaiban kiemelte a közmunkások áldozatos munkáját is. Pataki Balázs

9 9 Nagypáli kisgyermekek a lakhegyi óvodában Szeptember 1.-je mindig változás az oktatási intézményekbe járó gyerekek és szülõk számára. Különösen így volt ez azoknak a nagypáli gyerekeknek, akik a lakhegyi óvodába kezdték az évet. Az elsõ napon elkísérte õket a falu polgármestere, Köcse Tibor is, valamint a vezetõ óvónõn kívül Méhes Máté, Lakhegy polgármestere is várta a bejáratnál a gyermekeket és anyukáikat. Történt ugyanis, hogy az önkormányzat olyan döntést hozott, hogy a nagypáli gyerekek szülei az eddiginél több óvoda közül választhatnak intézményt, így 1-tõl Lakhegy intézményébe is lehetett beíratni gyerekeket, akiket Bödör Zoltán falugondnok szállít naponta. A gyerekeknek és szüleiknek hamar megtetszett az új lehetõség, élvezik a Fiat Scudóval történõ utazást, a szép környezetben lévõ óvodában szívesen játszanak és örülnek az óvónénik kedvességének. Köcse Tibortól megtudtuk, hogy az új együttmûködés a két település számára elõnyöket jelent. A lakhegyi óvoda fenntartási költségeinek csökkentéséhez úgy járul hozzá Nagypáli, hogy az mindkét település számára elõnyöket jelent. Reményeim szerint ez az együttmûködés mintaértékû lesz és új lehetõségeket is rejt a két település számára. Íme egy példa arra, amikor az oktatás minõsége, költsége a két település közti korrekt együttmûködésének köszönhetõen Magyar-horvát interregionális pályázat Összefogtak az óvodások érdekében. fenntartható. Mindehhez csak ra van szükség, ami esetünka két település vezetésének ben példaértékû vélekedett egyetértésére és jó kapcsolatá- Méhes Máté. Országos programot vállalnak Magyarországi Települések Közvilágítási Egyesülete jött létre Nagypáli székhellyel. Hosszas elõkészítés eredményeként a napokba jegyezte be a Zala Megyei Bíróság a szervezetet, amelynek közhasznú célja, hogy az önkormányzatok közvilágítási közfeladatainak teljesítésében jobb minõségi szolgáltatást valósítson meg, mindezt olyan módon, hogy az erre fordított kiadások csökkenjenek. E két feltétel teljesítése nem egyszerû feladat, de a szervezet létrehozói és az elképzelés elõkészítésért felelõs Németh István koordinátor szerint megvalósítható. Az egyesület országos méretû programot valósít meg, így nem kis feladat vár Köcse Tibor megválasztott elnök csapatára. A kedvezõ lehetõséget minden önkormányzat számára felkínáljuk, csak élni kell a program adta lehetõséggel nyilatkozta az egyesület elnöke. Turisztikai egyesület és iroda Mintaprojekteket hoznak létre. A Nagypáli Innovációs Ökocentrumban mûködõ Magyar Régió Menedzsment Nonprofit Kft., valamint 10 önkormányzat a magyar és a horvát határ mentén továbbá civil egyesületek, alapítványok és vállalkozók összefogtak egy pályázati együttmûködés megvalósítása érdekében. Pályázatíróként Lauck Nikoletta projektmenedzser közremûködött, aki a pályázat készítéséért, partnerekkel való kapcsolattartásért volt felelõs. A projekt célja az együttmûködési programban való pályázati lehetõségek kiaknázása mintegy 140 millió forintos összegben hazai és uniós forrásból. Az elkészült pályázati program lényege, hogy a megújuló energiás és ökologikus alkalmazások terén példaértékû elemzéseket végezzenek különbözõ célterületeken. Mintaprojekteket hoznak létre, tanulmányokat, méréseket és elemzéseket készítenek, bemutató terekkel színesítik a programot. A pályázat elbírálása várhatóan elsõ negyedévében megtörténik, annak sikere esetén áprilisban startolhat a mintegy kétéves program. A két ország partnerei között reméljük gyümölcsözõ együttmûködés alakul ki és ez tartós kapcsolatokat is jelenthet nyilatkozta lapunknak Köcse Tibor, a cég ügyvezetõje. Térségi turisztikai egyesület, valamint Tourinform iroda kezdi meg mûködését Nagypáliban. Mintegy 80 települést érintõ idegenforgalmi és turisztikai tevékenységek piaci esélyeinek javítását célzó szervezet létrehozásáról döntöttünk nyilatkozta Köcse Tibor, a Zala-menti Idegenforgalmi Egyesület elnöke. Térségünkben számos kiaknázatlan lehetõség van e területen, ezért láttuk szükségesnek, hogy a megye turisztikai desztinációs menedzsment hálózatába beillesszük az új szervezetet. Kezdeményezésünkkel nyitott kapukat döngettünk az érintettek között, akik elsõ szóra csatlakoztak is az egyesülethez. Jó hír továbbá az is, hogy a Nagypáli Önkormányzat döntése alapján sikeresen pályázott a Tourinform iroda cím elnyerésére, így rövidesen az Innovációs Ökocentrumban megnyílik az iroda, amely egyben idegenforgalmi információs pontként is mûködik majd, hiszen Leader pályázatból nyerõesélyesnek mondható az elképzelés. Reméljük, hogy a kedvezõ idegenforgalmi adottságokkal rendelkezõ zalai és vasi lehetõségek kiaknázásában tudunk segíteni. Ennek szakmai irányítását Horváth Ildikó, szakirányú egyetemet végzett fiatal szakember, mint a munkaszervezet vezetõje biztosítja fûzte hozzá Köcse Tibor.

10 10 Kirándult és szüretelt a Harangláb Egyesület A fiatalabbak is ízelítõt kaptak a szüretbõl. Az alsónemesapáti Harangláb csodálatos környezetben találden Egyesület tagjai minható Rockenbauer Pál turista- évben közös batyus családi házban szálltak meg. kirándulást szerveznek, Nagyon jól éreztük maházban idén szeptember elején Zala gunkat, az udvaron a kemence megye egyik gyöngyszeme, mellett több más sütõalkalmatosság Valkonya volt az úticél. A 80 is rendelkezésünkre lelkes településen a rendezett környezetben számos szoborkülönlegesség állt. Sokat kirándultunk a környezõ erdõben, ahol elsõ nap állítja meg a olyan gombát is szedtünk, ami- kirándulókat. A turizmus egy éltetõ erõnek számít itt, mindezt alátámasztja, hogy pesti fõiskolások is szívesen látogatják a települést, és használják a pajtaszínházat, s éves találkájukkor a szobrászok pedig maradandó alkotásokat hagynak lyennel még nem találkoztam. A sötét fûszeres trombitagombát ételek ízesítéséhez fogjuk felhasználni. Az estéket a hoszszúra nyúló kártya- és párnacsaták tették emlékezetessé idézte fel mosolyogva Krápicz Lászlóné, az egyesületi utazások hátra. Az egyesület tagjai a szervezõje. Új módszerrel Újszerû mûködtetés lépett életbe a nagypáli székhelyû körjegyzõségen. Ha visszatekintünk a mintegy 20 éves múlttal rendelkezõ hivatal életére, akkor háromféle mûködési stílusról beszélhetünk fogalmazott Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere ig a település irányító szerepét is vállaló volt a mûködés, majd ezt követte ig a településekkel munkamegosztásban együttmûködõ típusú munkavégzés. A polgármester szerint a 3 falu államigazgatási feladatait ellátni új kihívást jelent. Így a tõlük megszokott magas színvonalú munka elvégzéséhez más irányítási rendszerre van szükség. Az új modell alapelve a szolgáltatói jellegû rendszerre való áttérés, ami önmagában azt jelenti, hogy a központi település, Nagypáli szabályozza és irányítja a körjegyzõség mûködését, amely teljes rendszerével a legjobb feltételekkel látja el a csatlakozott önkormányzatok, így Pethõhenye és Kispáli államigazgatási, valamint önkormányzati feladatait. Mindehhez a szükséges informatikai, szakmai, valamint személyi feltételek rendelkezésre állnak a körjegyzõségen. Szeptember elseje óta már az új rendszer szerint dolgozunk mondta Köcse Tibor. A korábbi évek termékbemutatóval megspékelt szüreti fesztiváljai után az egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy idén maguk készítik a mustot. Bár borospincével rendelkezik az egyesület, a szõlõt Csácsból szerezték be. Puttonyozásra így nem került sor, de a férfiak ezt nem is bánták. A csepergõs idõjárás sem hátráltatta a társaságot, és minden korosztály kivette a részét a préselésbõl. A munkában megfáradt szüretelõk kaláccsal, sörkiflivel, túrós rétessel és Fábián László kitûnõ babgulyásával csillapíthatták éhségüket. A nap végére az egyesület 40 liternyi musttal és három új taggal is gyarapodott. Aki ezen a napon a faluban járt, meglepõ durrogtatásra, robajszerû zajra lett figyelmes: mint kiderült, a szüretelõk által kipróbált csikósostor hangja kilométerekre is elhallatszott, s sokan kihívásként próbálták meg minél jobban megszólaltatni a bõrbõl készült terelõ eszközt. Az egyesület az egykori Rohonczi pince csinosítgatásával készült a szüretre, azonban a jövõben kamatoztatnák a Valkonyán és más kirándulások során látott ötleteteket. Az õsszel még szeretnék lecserélni a pince tetejét, amihez bontott tetõcserepet keresnek, majd õshonos gyümölcsfákat ültetnének, valamint egy kemencét és egy fedett gyógynövényszárítót építenének a területen. Pataki Balázs A zalaszentiváni Tõzike népdalkör két népdalcsokor elõ- Zalaszentiváni sikerek Gellénházán Augusztus 29-én a nyugdíjas klubok hagyományõrzõ nagy örömünkre, s Szél Anna adásával 1. helyezést ért el, csoportjai számára rendezett Szépkorúak 1. Mûvészeti Találkozóján vettünk részt Gellénházán. A kultúrház zsúfolásig megtelt a szereplõkkel és az érdeklõdõ közönséggel. Mindvégig csendben, türelmesen hallgatták egymást a fellépõ szereplõk és szereplésre várok. Amikor lehetõség volt rá, beszélgetéseinkbõl kiderült, hogy milyen nagy szükség van az ilyen vegyes mûfajú találkozókra és nagy szerencse, hogy vannak még pedagógusok, lelkes szakemberek, pártoló tagok, akik ezt a felejthetetlen élményszerzés lehetõségét megszervezik, sok-sok napot dolgoznak a cél érdekében. A közel negyven fellépõ köztük csoportok, egyéni fellépõk népdal, ének, vers, próza, színjátszás, tánc, hangszeres elõadás mûsorszámokkal tették színessé, változatossá a közel nyolcórás találkozót. versmondásban is elsõ díjat kapott. Nagyatádon már két alkalommal vettünk részt hasonló rendezvényen, szintén sikeresen, de nagy öröm számunkra, hogy annak a találkozónak a hangulatát, lelkesedését sikerült Gellénházán is megvalósítani. Szerencsés dolog, hogy nagy az aktivitás a középkorúak és fiatalok körében is részvételük száma ezt bizonyítja, nõtt a hagyományok iránti érdeklõdés és a részvételi kedv is. Köszönetünket fejezzük ki Kulcsárné Csejtei Marianna pedagógusnak, a gellénházi Vajda József népdalkör tagjainak, hogy a szervezés minden fáradságát vállalva sok örömet, tapasztalatot szereztek a részvevõknek. Reméljük, találkozunk még. Lelket gyönyörködtetõ szép napot töltöttünk Gellénházán. Tõzike népdalkör, Zalaszentiván

11 11 Életre keltenék a régi zarándokhelyet Impozáns terveket készített Makovecz Imre a Természet Kapujának Az idõsebb korosztály emlékeiben még él: egykoron Szûz Mária búcsújáróhely volt a Pethõhenye határában található Csurgó-kút. Régen Zalaegerszeg csácsi és pózvai városrészeibõl is sokan zarándokoltak ide Mária napi búcsú alkalmával. A napjainkban túraútvonal állomáshelyeként fellelhetõ emlékhelyet régen a városi vásárokba igyekvõ kereskedõk is útba ejtették. Abban az idõben a szekérutak fontos állomásait képezték víznyerõ források, kutak. Akkortájt, ha kissé válságos idõszak volt, elõfordult, hogy megpróbálták megmérgezni a különbözõ víznyerõ helyeket. Mivel ennek a kútnak egy közeli forrásból ered a vize, így ebben nem sikerült kárt tenniük. Az évtizedek során pedig a vásározók akár oda, akár visszafelé tartottak a piacról, mindig megpihentek a kút mellett. Családunk egyik része pethõhenyei, másik fele csácsi volt, így jómagam is sokat megjártam ezt az útvonalat mind lovas, mind tehenes szekéren, de olykor gyalog is árulta el Deák István, Pethõhenye polgármestere, a terület tulajdonosa. Az elbeszélések szerint a kút melletti pihenõhelyen egykoron a forrásból táplálkozó tiszta vizû, úgynevezett pisztrángos tó volt, mely mellett fogadók, mesterek mûhelyei, szerszámosok várták az állatok vontatta kerekeken közlekedõket. A területen 15 évvel ezelõtt fakitermelés zajlott, de a természet azóta már korrigálta az emberi beavatkozás eredményét. Meglepõ dolog, de a zarándokhelyként is nyilvántartott Csurgó-kút és környéke annak idején a kárpótlás során kiosztásra, tehát magántulajdonba került. Innen jutott hoz- Új gépkocsi segíti a munkát A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Zalaistvándi Intézményegységénél a Nyugat-dunántúli Operatív Program Szociális Infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése pályázati támogatás keretein belül infrastrukturális fejlesztésre került sor. Az intézményegység épületének korszerûsítése, jelzõrendszeres házi segítségnyújtáshoz való 850 db jelzõkészülékek beszerzése mellett eszközbeszerzések, irodabútorok is szerepeltek. A Az új gépkocsi. közbeszerzési eljárás lebonyolítása után Zalaistvándra egy ötszemélyes Fiat Punto személygépkocsi került, amely ünnepélyes keretek között 8-án került átadásra. A gépkocsit a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény ellátási területén a szakfeladatok ellátására használnák. Az intézmény dolgozóinak munkáját is segíti a napi szociális teendõkben. B.E. zá egy véletlen folytán Deák István, aki szerette volna régi fényében látni a zarándokhelyet. Ötletével ahhoz a Kossuthdíjas Makovecz Imréhez fordult, aki annak idején a település templomát tervezte, és mindig is szívén viselte a szakrális helyek emlékeinek õrzését. Szeretnénk a Szûzanya szobrot és környékét a természetes valójában helyreállítani, a terület bejáratához pedig Makovecz úr tervezett egy gyönyörû hegykaput, a Természet Templomának Az impozáns emlékhely a környék kapuját. A több mint gyöngyszeme lehetne. 20 méteres magasságba szökõ mánytisztelõ polgárainak setornyot a Szentlélek és angyal- gítségére, és keresik a kínálszárnyú motívumok díszítik, kozó pályázati lehetõségeket fent két védelmezõ oldalszárny, is, hiszen az emlékhelyre kalaz alsó, szintén páros védelme- kulált 16,6 millió forint elõzõ szárnyak alatt pedig 110 teremtése nem kis feladat. A négyzetméter alapterületû pi- most kirándulóhelyként útbahenõ terül majd el avatott be ejtett emlékhely új formájában osztálykirándulások, táborozáa részletekbe a polgármester. A tervek szerint a tavat is sok színhelyeként is szolgálhatszeretnék régi formájába visz- na, mindemellett Makovecz-emszaállítani, mely mellett a for- lékhelyként, és Szûz Mária búrás ma is hét csurgóval bu- csújáróhelyként vonulna a gyogtatja kristálytiszta vízét. köztudatba. Számítanak a térség hagyopataki Balázs Sikeresen szerepeltek Szeptember elején rendezték meg Gellénházán a Szépkorúak I. Mûvészeti Találkozóját. Az eseményen, amelyet a Vajda József Népdalkör Egyesület és a helyi nyugdíjas klub szervezett, húsz településrõl 300 fellépõ vett részt. Ezen a szép találkozón az Egervári A nyugdíjas klub tagjai. Nyugdíjas Klub tagjai is A fesztiválon egy emlékfát képviseltették magukat, akik is felavattak, amelyre minden szép eredményeket értek csoport fényképe fölkerült. A renel a különféle versenyszá- dezvény közös énekléssel, és mokban. Ének kategóriában vacsorával zárult. A résztvevõk harmadik, míg színjátszás ka- nagyon jól érezték magukat, és tegóriában elsõ helyezettek sok új ismeretség is köttetett. lettek. Egervári Nyugdíjas Klub

12 12 CIVILKÉNT PROFESSZIONÁLISAN Civil szervezetfejlesztés Zala megyében TÁMOP / Zala megye közel 2000 civil szervezetének jelentõs része klasszikus civil szervezeti formához köthetõ. Jelentõs részük egy településhez vagy egy tevékenységi körhöz kötõdik, ez jellemzõen a szabadidõ, a sport vagy a kultúra. A szervezetek infrastrukturális ellátottságában jelentõs lemaradás tapasztalható a régiós átlaghoz képest, közel 50%-uk gazdálkodik Ft-nál kevesebb éves költségvetésbõl, és mindössze 14% gazdálkodik több mint 5 millió forintból. Közel egyharmaduk sikerrel szerepel különbözõ pályázati kiírásokon, ennek ellenére állandó fizetett alkalmazottja mindössze 12%-nak van. A civil szervezetekre jellemzõ, hogy igen elkötelezettek az általuk felvállalt társadalmi probléma megoldásában, azonban ennek az egyik következménye, hogy elsõsorban az ügyre, a programokra koncentrálnak, hosszú távra elõretekintõ, megtervezett stratégiával nem rendelkeznek, ha kell, emberfeletti erõvel dolgoznak, civilként, de nem professzionálisan. Az okok sokfélék lehetnek. Idõnként érdemes egy pillanatra megállni, mérlegelni, kicsit másképp gondolkodni, ha lehetõség adódik, egy külsõ szemlélõ nézõpontjait szemezgetni. A lehetõséget most a TÁMOP projekt megadta, mely az ország valamennyi megyéjében civil szervezetek számára adottságaikhoz igazodó, alkalmazkodó-képességüket, hatékonyságukat és fenntarthatóságukat javító komplex szervezetfejlesztési szolgáltatásokat tett elérhetõvé. Zala megyében a pályázatot 4 fõs konzorcium nyerte el. A szervezetfejlesztési projekt megvalósításában a projektvezetõ Zalai Falvakért Egyesület, társai a Landorhegy Alapítvány, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége, valamint a CELODIN Zalai Alapítvány voltak. A konzorcium 30 zalai szervezettel dolgozott együtt októbere és augusztusa között. A szervezetfejlesztésre jelentkezõ zalai szervezetek valamennyien elkötelezettek egy társadalmi probléma megoldása mellett, alapos ismeretük van szervezetükre vonatkozóan, kellõ tudással és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, de szakértelmük hiányos a szervezetfejlesztésre vonatkozóan, kevésbé ismerik a szervezeti és emberi viszonyokat alakító törvényszerûségeket, nem rendelkeznek egy külsõ szemlélõ nézõpontjával, de úgy gondolták, egy dolgot érdemes kipróbálni: megváltoztatni a gondolkodásukat. A közös munka során elkészült 30 szervezeti diagnózis, 29 szervezetfejlesztési terv, megvalósult 24 mûhelynap, 45 fõ vett részt az összesen 90 órás akkreditált Nonprofit alapismeretek elnevezésû képzésen. 16 szervezetben bõvült vagy javult valamilyen formában az infrastruktúra. A szervezetek egyharmadában valamilyen (elsõsorban az önkénteseket érintõ) létszámnövekedés valósult meg. 12 szervezet új célcsoportokat határozott meg, és/vagy új tevékenységeket vállalt fel. Valamennyi szervezet jelentõs tudásbõvülésrõl adott számot. 15 szervezetben pozitív irányba változott az ügyfélszolgálati tevékenység, jobban figyelnek az ügyfelek igényeire, javult az ügyfél kommunikáció. A projekt eredményeképpen a szervezetek több pályázatot készítettek és adtak be, mint korábban, összesen 21 szervezet pályázóképessége erõsödött valamilyen módon. Jelentõsen javult marketing tevékenységük, aktívabb médiakapcsolatokat ápolnak, új vagy jobb honlapokon mutatkoznak be. A szervezetfejlesztés folyamatát, az elért eredményeket a projekt honlapja a részleteiben bemutatja. A közös munka a befejezéséhez közeledik, megvalósítók és együttmûködõk a fenntarthatóság lehetõségeit mérlegelik, civilként, professzionálisan, mert csak így érdemes. (x)

13 13 Az ovisok javára jótékonykodtak Nemesapátiban Nagy népszerûségnek örvendett Mutyi bohóc mûsora. A macikiállításra többen féltve õrzött kedvencüket is odaadták. Ahogy lapunkban már beszámoltunk róla, az elmúlt hónapban pályázati forrásból újult meg Nemesapátiban a Vackor bölcsõde és óvoda. Így már majdnem minden készen áll, hogy egy élményszámba menõ intézményben tölthessék el mindennapjaikat a gyerekek. Azonban az egykori Csertán-kastélyban levõ intézménynek a játszótérre már nem maradt pénze. Becslések szerint 1,5-2 millió forintból már egy minden igényt kielégítõ, uniós szabványnak is megfelelõ játszótérrel gazdagodhatna az óvoda kertje. A hiányzó anyagiakat támogatók segítségével szeretnék elõteremteni, valamint a napokban a Szülõföldemért Alapítvány számlájára már forint érkezett a szabadidõpark kialakításához. A továbbiakra egy jótékonysági délután keretében gyûjtést szervezett Nemesapáti Önkormányzata és a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda. Az idõ sajnos nem engedte, hogy a majdani játszótér helyén, illetve közvetlen közelében rendezzék meg a programot, így az iskola tornatermében zajlottak a fõ események. A 19-én, vasárnapra szervezett programon soha nem látott érdeklõdõ sereg gyûlt össze, akik közül többen a település búcsúnapjára érkeztek, s ha már itt voltak, jótékonykodtak is. Hasonlóképp gondolkozott a gyerekek fõ kedvencének számító Mutyi bohóc is, aki ezen a napon a jótékony nevettetõ címet is ne erre a játszótérre, hogy a gyerekek biztonságos, és elõírásoknak megfelelõ játékok között tölthessék el a szabadidejüket. Nagyon sokan támogattak bennünket, s a büfé bevétele, valamint az egyes vásárfiákból összegyûlt összeget is a játszótér javára fordítjuk fogalmazott Gáspár Zoltánné, Nemesapáti polgármestere, az esemény mindenese. Ezen a délutánon mindenki egy kicsit újra gyermekké kiérdemelte. A mosolyogtató mûsor elõtt a helyi ovisok mûsora nyitotta meg a rendezvényt. A gyerkõcöket a rendezvényen óriáscsúszda, ugrálóvár, valamint a TÁMASZ dolgozói által tartott kézmûves játszóház várta. Ezen kívül arcfestést és díszes henna motívumokat is kérhettek a jelenlévõk, akik közül még a bátrabb nagymamákon is arcfestés ékeskedett. Aki a szerencséjét akarta kipróbálni, vehetett tombolát, de próbálkozhatott a zsákbamacskával is. Az udvaron lovaglás, csacsigolás, valamint kiskutya simogatás és deguzás (kisrágcsáló a szerk.) volt a népszerû program. A szervezõk az egészségnevelésre is gondoltak, így a közösségi házban Frigyné Böröndi Rita védõnõ tartott állapotfelmérést. Tõle pár méterrel távolabb pedig egy élményszámba menõ tárlat, egy varázslatos, több száz maciból álló gyûjtemény fogadta a látogatókat. A szomszédos Alsónemesapáti óvodájának vezetõ óvónõje, dr. Kremzerné André Ildikó hoszszú évek során jutott hozzá például a mézes, a mici, a jeges-, a teddy, a barna- vagy a pandamacikhoz. A kiállítás nagyságára jellemzõ, hogy a faluház legnagyobb termében kapott helyet. Az óvodához kötõdõ magánszemélyek, szülõk által az alapítvány számlájára már érkezett támogatás, a rendezvény elõtt pedig két vállalkozástól összesen 70 ezer forintot kaptunk. Nagy szükség len- Elérhetõségeink: Telefon: 92/ , fax: 92/ , cím: HIRDETÉSÉT feladhatja az Észak-Nyugat Zala havilapban. Telefon: (92) ; Fax: (92) válhatott, s együtt játszhatott csemetéjével, vagy családja szeme fényével. Hisz' ahogy a meghívón szereplõ gyermeksláger is mondja: gyermek volt minden óriás, és úgy játszott, mint más. Gyermek volt, egy kis óvodás, és ugyan úgy sírt, mint más. Pataki Balázs Az eseményen készült képeket a oldal képgalériájában tekinthetik meg.

14 14 Az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttmûködés keretében megvalósuló Interregional Innovation System - IRIS projekt A nagypáli székhellyel mûködõ Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft május óta Köcse Tibor ügyvezetésével járul hozzá a régióban rejlõ lehetõségek kiaknázásához és az innovációs fejlõdéshez. A társaság többnyire határon átnyúló programok keretében pályázik fejlõdést elõsegítõ elképzelések megvalósítására és már meglévõ projekteket bonyolít le. Lochuk Nikoletta projektmenedzser és Köcse Tibor ügyvezetõ. A jelenleg futó projektek közül az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttmûködés keretében megvalósuló Interregional Innovation System-IRIS elnevezésû pályázat kiemelkedõ szerepet tölt be. A pályázatban partnerként magyar oldalon megjelenõ intézmények között nem kisebb nevek szerepelnek, mint a Magyar Tudományos Akadémia Gyõri Regionális Kutatások Központja Nyugat-Magyarországi Intézete, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Vas megyei Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. A vezetõ partner a Burgenland térségében tevékenykedõ BIC - Üzleti és Innováció Centrum (Business & Innovation Centre Burgenland GmbH), amely elismert gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik az innovatív kulcstechnológiák terén. További partnerek osztrák oldalon: ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH, Gründer- & Servicezentrum Fürstenfeld Ems KG, Area m styria GmbH. A projekt célja egy innovációs hálózat és rendszer kialakítása, amely lehetõséget biztosít a régióban tevékenykedõ kis- és középvállalkozások számára az országhatárok szabta korlátok átlépésére mondja Köcse Tibor. A kkv-kon túl a projekt széles körû figyelmet fordít a következõ szervezetekre is: gazdasági, ipari, kereskedelmi kamarák, klaszterek, innovációsés fejlesztési ügynökségek, tréning- és képzési intézmények, egyetemek, kutatóintézetek. Az említett intézmények hozzájárulnak a térségi vállalkozások érdekeinek eléréséhez, tudásanyagot biztosítanak a tovább képezni vágyó vállalkozások és munkavállalók számára. A projekt megvalósításra váró feladatai között szerepel egy évi látogatót és felhasználót befogadó internetes portál létrehozása, amely több szereplõt céloz meg. Elsõsorban a kkv-k számára biztosít regisztrációs lehetõséget, ezáltal létrehozva egy olyan oldalt, amely alapja lehet a kapcsolatépítés és az üzleti érdekek összefésülésének. A látogatók a regisztrálással saját fiókhoz jutnak, ahol bemutathatják tevékenységüket, valamint saját eseményeiket, céges naptárjukat tehetik közzé. Az itt felhasználóvá váló cégek mûködésükhöz, sikeres üzleti tevékenységükhöz tudásbázist is kapnak. A tudásbázisban olyan elemzések, statisztikák, tanulmányok, helyzetelemzések kerülnek feltöltésre, amelyek megkönnyítik a cégek munkáját és megoldást jelenthetnek speciális problémáikra. A Magyar Régómenedzsment Kft. az említett futó pályázat mellett Szlovákiával közös projektet koordinál mentorációs témában, amely a jövõ projektmenedzser szakembereinek biztosít lehetõséget kommunikációs és személyiségfejlesztõ tréningek részvételére. A kft. küldetésének egyik alappillére a fiatal, pályakezdõ szakemberek foglalkozatása. A társaság továbbá pályázatot kíván benyújtani a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttmûködési program keretében. Ígéretes projekt születhet szlovén-magyar együttmûködés keretében is, amelynek elõkészítése folyamatban van. (x) Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft Nagypáli, Mátyás Király u. 4. Iroda: 8912 Nagypáli, Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma, 030/2 Tel.: Hungarian Regiomanagement Ltd. 4 Mátyás király Street, Nagypáli 8912 Office: 030/2 Innovation Ecocentrum, Nagypáli 8912 Tel.: Finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

15 15 Szennyvíziszapból üzemanyag Átadták a Zalavíz biogáz töltõkútját Az országban egyedülálló, de európai szinten is ritkaságszámba menõ beruházás végéhez ért a Zalavíz Zrt. Szeptember 23-án a zalaegerszegi szennyvíztísztító telepen átadták a biogáz töltõkút állomást. Az új létesítmény a városi szennyvíziszap erjesztésével, a fejlett technológiával, nagy tisztaságú, kitûnõ minõségû gázt állít elõ. A fejlõdött 75 százalékos metántartalmú biogázból hasznosíthatóságában a földgázzal egyenértékû, 99 százalékos tisztaságú biometánt állítanak elõ. A fosszilis tüzelõanyagok kiváltására alkalmas üzemanyagot elsõsorban gázmotorok üzemeltetésére használják, amelyek a Zalavíz számára termelnek villamos energiát. Az új töltõállomással pedig a társaság gépkocsijait üzemeltetik. Az ün- Az elsõ tankolás az új biometán-kútnál. Passzív utca Egerváron Hamarosan megkezdõdik azoknak az építési telkeknek az értékesítése Egerváron, amelyek a település déli végén kialakított új utcában vannak. Mint Németh-Gotthárd József polgármestertõl megtudtuk, az értékesítendõ 18 telken úgynevezett paszszív házak épülnek majd. Földgáz nem lesz bevezetve, a villamos energia nagy részét pedig a ház fogja elõállítani, ezáltal jóval olcsóbb a fenntartása, mint egy hagyományos háznak, és az építési költségek sem magasabbak, hála az energiahatékonysági pályázatoknak. Dr. Burján Richárd vezérigazgató avatóbeszédét tartja, mögötte az új bio-gázkút. nepségen sor került az elsõ átalakított gépkocsi tankolására, majd sorban alkalmassá teszik gázüzemre a többi gépjármûvet is. Az itt fejlesztett biogáz környezetkímélõ, hiszen a gázüzemû gépkocsiknak sokkal alacsonyabb a károsanyag kibocsátása, mint például a dízel üzemû társaiké. A biogáz elõállítása a fosszilis üzemanyagok beszerzési költségeinek felére tehetõ. Az avatóünnepségen dr. Burján Richárd vezérigazgató elmondta, hogy a töltõállomás 20 millió forintos, teljes egészében saját beruházással készült, míg a gázfejlesztõ, illetve tisztítóberendezés költsége 150 millió forint volt, amelynek 95 százalékához a Kohéziós Alapból jutott a Zalavíz. Ugyancsak e forrás segítségével szerezhettek be két új, a társaság technológiáit szolgáló gépkocsit. Az ünnepségen Gyutai Csaba alpolgármester reményének adott hangot, hogy idõvel a tervek szerint a megyeszékhely tömegközlekedési jármûvei is a városi szennyvízbõl hasznosítható gázzal üzemelnek. (x) CZOTTER IRODATECHNIKA Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36. Másológépek, egyéb irodagépek, Tec Ma és Samsung pénztárgépek, kellékanyagok értékesítése és szervize. Másológépek bérelhetõk. Tel.: 06-92/ ; 06-20/ Kistérségi havilap Megjelenik az i Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõségi ügyfélszolgálat: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) Fax: (92) Kistérségi iroda: Nagypáli, Arany J. u. 26. Tel.: 92/ ISSN X 18 telket értékesítenek Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92)

16 16 Hirdetés Megyei Önkormányzati Választások október 3. Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés és a Nyugat-dunántúli Regionális Tanács elnöke, a Fidesz-KDNP megyei elnökjelöltje. Szavazzon a 4. listára! Erõs többség, határozottabb döntések Szavazatunkkal támogassuk a FIDESZ KDNP listáját!

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON A határmenti együttműködés jegyében 2008. decemberében pályázatot nyújtott be Kozárd Község Önkormányzata a Palóc Út Egyesület tagjaként és a fejlesztési

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról BESZÁMOLÓ a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA rendkívüli ülése könyvéből: 52/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelenlegi szolgáltatóval fennálló közszolgáltatási szerződés megszüntetésének

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ. Támogatott projekt: Zöld város a helyi társadalom közösségi életének segítése A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ. Támogatott projekt: Zöld város a helyi társadalom közösségi életének segítése A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Támogató: Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület PROJEKTBESZÁMOLÓ Célterület azonosító: 1 004 447 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Rendezvények lebonyolításához szükséges mobil

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Pongrácz Balázs GYMSKIK Minőségirányítási vezető Cél Régiónk vállalkozásainál, szervezeteinél minőség- és kiválósági fejlesztési kérdések sora vár megoldásra.

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I. Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I. Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. április 27-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 84-2/2012. Tartalom:

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért!

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! S A J T Ó A N Y A G Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! Az Idősek világnapjához közeledvén kiemelt hangsúlyt kap az immár nyolcadik éve élő Tápláló szeretet program, mely a nógrádi nyugdíjasok

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben