AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:"

Átírás

1 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében tárgyú pályázat keretében eszközbeszerzés augusztus 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT PROGRAMJA IV. AZ AJÁNLAT TÁRGYA V. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE VI. KIZÁRÓ OKOK ÉS IGAZOLÁSI MÓDJAI VII. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJA VIII. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS IX. KOMMUNIKÁCIÓ AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT X. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE XI. AZ AJÁNLAT NYELVE, IRÁNYADÓ JOG XII. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG XIII. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA XIV. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA XV. EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSTERVEZET XVI. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK 2

3 I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 97 száma: Ajánlatkérő: Makó Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 6900 Makó, Búza utca Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ CPV kód: ; ; ; Közzététel dátuma: 2011/08/22 Iktatószám: 19507/2011 Ajánlattételi/részvételi 2011/09/09 jelentkezési határidő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevékenységi Általános közszolgáltatások Kivitelezés köre: Rövid tartalom: "A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében" tárgyú pályázat keretében megvalósítandó eszközbeszerzés-ajánlattételi felhívás Tartalom letöltése PDF-ben Tartalom: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 22. Város/Község: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Lajtár Líviusz 3

4 Telefon: 62/ Fax: 62/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató xregionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xáltalános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások 4

5 [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés "A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében" tárgyú pályázat keretében eszközbeszerzés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód b) xárubeszerzés xadásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye 6900 Makó, Búza utca NUTS-kód HU333 c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés "A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében" tárgyú pályázat keretében megvalósítandó eszközbeszerzésre. 5

6 II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre x II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) "A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében" tárgyú pályázat keretében megvalósítandó eszközbeszerzés az alábbi részek tekintetében: 1. rész: bútorok, felszerelési tárgyak beszerzése és elhelyezése 2. rész: konyhai, mosodai felszerelések beszerzése és elhelyezése, beüzemelése 3. rész: udvari és szobai játékok beszerzése és elhelyezése a B mellékletben részletezett eszközök vonatkozásában és az ott meghatározott mennyiségben a dokumentációban rögzített paraméterek szerint. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér, a késedelemmel érintett árú nettó értékének 0,2 %-a/nap. Meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár 20 %-a. A jótállás időtartama mindhárom rész tekintetében az átadás-átvétel napjától számított 24 hó. Jótállási biztosíték: a jótállási időszakra részenként a bruttó vállalási ár 3 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátható az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint. Előleg igénylése esetén előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint. 6

7 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő igény szerint 10 % előleget biztosít. Az előlegfizetés feltétele, hogy szállító a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, az előleggel való elszámolásig szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon át Megrendelő részére a Kbt. 53/A. (6) bekezdése a) szerint. Az ajánlatkérő az ellenértéket 1 db végszámla ellenében, a Kbt (3) bekezdésének megfelelően, átutalással, forintban egyenlíti ki. A szállítási díjból bruttó ,- Ft ROP eljárásrend keretén belül közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre, a fennmaradó rész pedig Ajánlatkérő által. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy együttes adóigazolást nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése Ajánlattevő felelőssége. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Létrehozása nem követelmény. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolt dokumentációban megadott tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges többek között a vezető cég és a munkamegosztás megjelöléséről, illetve az egyetemleges felelősségvállalásról. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása Játékok, játszóeszközök vonatkozásában 88/378/EGK, 2009/48/EK irányelvek és a 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjában, a Kbt. 61. (1) bekezdése d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 61. (1) bekezdése a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdése alapján. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak: A P/1. ponthoz: a Kbt. 66. (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás feladásánálnem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal: - a vezetett bankszámla száma, - a számlavezetés kezdete, - az ajánlattevő számláján az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított kettő éven belül 10 napon túli sorban ál ás jelentkezett-e. A P/2 ponthoz: a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az elmúlt három lezárt üzleti évre (2008., 2009., 2010.) vonatkozó - a számviteli jogszabályok szerinti - beszámolóját. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 7

8 Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: P/1. számlavezető pénzügyi intézményeitől származó, ajánlattételi felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat alapján bármely számláján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző kettőéven belül 10 napon túli sorban állás jelentkezett. P/2. az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozó (2008., 2009., 2010.) beszámolója szerint a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt. A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményekben foglaltaknak ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának külön külön kell megfelelniük. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan: M1) az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónaplegjelentősebb, jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő befejezett munkáinak ismertetését a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltak szerinti igazolás másolati példányával. A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a szerződést kötő felek megnevezését, az elvégzett szállítások nevesítését, mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, a szerződés teljesítésének helyét, idejét, a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.; A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként), illetve alvállalkozóként teljesített referencia esetében olyan tartalmú referenciaigazolás csatolandó, amelyből konkrétan kitűnik, hogy a referenciaként megjelölt munkák közül mely munkarészeket teljesítette az ajánlattevő. M2) a Kbt. 67. (1) bek. d) pontja alapján csatolni kell az 1. rész tekintetében a megajánlott termékek fényképét, vagy a termékekre vonatkozó katalógust, szabvány szerinti mérettáblázatot, továbbá az ajánlattételi felhívás V.7) 10. pontjában ekként megjelölt termékek esetében azok mintadarabját,.a 3. rész vonatkozásában csatolja a minőségbiztosítási tanúsítvány egyszerű másolati példányát, Kbt. 67. (1) e) pont. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: M1) az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban nem rendelkezik, legalább 3 db, vagy legalább összességében nettó (az általános forgalmi adót nem tartalmazó) 20 millió forint értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti, befejezett, szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozó, a Kbt. 68. (1) bek. szerint igazolt referenciával. A közbeszerzés tárgyán az 1. rész vonatkozásában óvodai, bölcsődei bútorok, felszerelési tárgyak szállítását és elhelyezését, a 2. rész vonatkozásában konyhai, mosodai felszerelések szállítását, elhelyezését és beüzemelését, a 3. rész vonatkozásában óvodai, bölcsődei udvari és szobai játékok szállítását és elhelyezését kell érteni. A fenti referencia akkor tekinthető az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (átadás-átvétel) erre az időszakra esik. A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként), vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által teljesített munkarészeket fogadja el. M2) a csatolt fényképekből, katalógusokból, illetve az 1. rész tekintetében az ajánlattételi felhívás V.7) 10. pontjában ekként megjelölt termékek esetében azok mintadarabja alapján megállapítható, hogy a termék nem felel meg az előírt műszaki és minőségi követelményeknek, továbbá a 3. rész vonatkozásában nem rendelkezik a játékok, játszóeszközök vonatkozásában az alkalmazandó európai EN 71 szabványsorozat szabványával és az EN szabvánnyal, vagy elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a 8

9 megajánlott eszközök megfelelnek 88/378/EGK, 2009/48/EK irányelveknek és a 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendeletnek. A fenti műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket az ajánlattevőnek a 10 % feletti alvállalkozójával együtt kell teljesítenie, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttesen kell teljesíteni. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám ajánlati ár (nettó Ft) 90 környezeti menedzsment rendszer megléte 10 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/09/09 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke az Áfá-t (25%) nem tartalmazza. Ajánlattevő a dokumentáció 9

10 ellenértékét a helyszínen készpénzfizetéssel vagy az ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára történő átutalással (ajánlati dokumentáció megjelöléssel) egyenlítheti ki. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.a dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a Kbt. 54. (10) bekezdés szerinti esetekben téríti vissza. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/09/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/09/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : Polgármesteri Hivatal, Makó, Széchenyi tér 22., I. emeleti kistanácskozó Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdés szerint. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése, DAOP C.D V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: szeptember 16. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 10. napon, illetve amennyiben ez nem munkanapra esik, úgy az ezt követő első munkanapon. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt Ajánlatkérő az I.1) pontban megadott címre történő jelzést követően, elektronikusan bocsátja Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezésére, a dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló okirat megküldését követően két munkanapon belül. A Dokumentációt kikérő e- mail-t a cég nevének és címének pontos megjelölésével kell megküldeni, és az -hez kérjenek visszaigazolást az Ajánlattevők! V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 10

11 határa: 1-10 V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelést az arányosítás elvével végzi ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján az ehhez képest arányosabb kevesebb pontot kapja. A 2. részszempont tekintetében (környezeti menedzsment rendszer megléte) a módszer a pontozás, amely során az az ajánlattevő, aki rendelkezik környezeti menedzsment rendszerrel, a maximálisan adható 10 pontot kapja, aki nem rendelkezik ilyennel, az a minimális 1 pontot. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: 1.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell elkészíteni és a 3 példányt egy nagy lezárt borítékban/csomagban kell benyújtani a Kbt. 70/A. (1) bekezdése szerint. Ajánlat fedőlapján fel kell tüntetni eredeti vagy másolat feliratot, valamint ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét, székhelyét, valamint a borítékon A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében tárgyú pályázat keretében eszközbeszerzés, Ajánlattételi határidő előtt, valamint iktatóban nem bontható fel! megjelölést. Ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költségek ajánlattevőket terheli. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott ajánlatot érvénytelenné minősítik. Ajánlatok átvételét írásos átvételi elismervény az ajánlatkérő képviselője által történő aláírása igazolja átvételkor. Postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére ajánlattétel határidejéig sor kerül. Ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdése és a Kbt. 71. (1) a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatokat. 3.) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), valamint az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája. 4.) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre, munkanapokon 9-13 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig. 5.) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók. 6.) Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a beszerzés tárgya szerinti eszközt pályázati forrásból kívánja finanszírozni, felhívjuk a figyelmet a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdéseire. 7.) A magyar forinttól (HUF) eltérő pénznemben megadott árajánlat érvénytelen. 8.) Ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költségek ajánlattevőket terheli. 9.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. alapján biztosítja. 10.) Ajánlattevők a megajánlott termékekről részletes áruleírást kötelesek csatolni, amely tartalmaz fényképet is valamennyi termékről.. Csatolni kell a megajánlott termékek fényképét, vagy a termékekre vonatkozó katalógust, szabvány szerinti mérettáblázatot, továbbá mintadarabokat az 1. rész tekintetében a következő termékek vonatkozásában: gyermekasztal, gyermekszék, 6 egységes öltözőszekrény, nyitott játékpolc, felnőtt kárpitozott szék, tanári asztal,12 egységes pelenkatároló 11

12 polc, öltöztető pad mindkét méretből, 4 egységes öltöző szekrény, sötétítő függöny, fényáteresztő függöny, karnis, szőnyeg, udvari gyermekszék, kerti gyermekasztal, csecsemőágy, gyermektakaró mindkét méretben, takaróhuzat mindkét méretben, fogmosó pohártartó, fésűtartó. 11.) A IV.2.1) Az elbírálás szempontjai 2. részszempont esetében a környezeti menedzsement rendszeren Ajánlatkérő az alábbi megfogalmazást érti: Nemzetközileg használt szabvány szerint - hitelesítő szervezet által tanúsított - kiépített rendszer a szervezetek jó környezeti teljesítményének biztosítása érdekében. Az irányítási rendszer egészének része, amely tartalmazza a környezeti célok mellett a környezeti politikát meghatározó, végrehajtó, felülvizsgáló szervezeti struktúrát, tervezési tevékenységeket, felelősségi köröket, alkalmazásokat, eljárásokat, folyamatokat es erőforrásokat. Ezek: EMAS, ISO 14001: ) Ajánlatkérő ajánlattevők számára helyszíni bejárással egybekötött konzultációt biztosít. A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja augusztus 29., óra, helye 6900 Makó, Búza utca 1/E. 13.) Az ajánlat tárgyára előírt műszaki minőségi követelmények a B melléklet szerint. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/08/17 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: 12

13 Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás Bútorok, felszerelési tárgyak beszerzése és elhelyezése 1) A rész meghatározása Bútorok, felszerelési tárgyak beszerzése és elhelyezése 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték db Eszköz megnevezése Minimális műszaki követelmények 2 dobogó 14 cm magas x 32cm széles, kemény műanyag, színes csúszásmentes tetővel, jól, strapabíró 2 csecsemőfürösztő kád (hideg-meleg vizes keverő csapteleppel) Anyaga: műanyag, 51x 28x 14 cm es színes fürdőkád, a csaptelep zuhanyzófejjel- 1,5m gégecsővel ellátott, jól 4 fogmosó pohár tartó (12 részes) Anyaga: fa, natúr bükk színben, falra szerelhető,170x8 cm/db, lekerekített sarkokkal, poharak tárolására, átlyukasztva, poharakkal 2 csecsemőpólyázó asztal Anyaga: laminált bútorlap,natúr bükk pácolással, szélei keményfa éllel, jól, lemosható borítású, 2 cm vastagságú szivacsbetéttel 1 fektetős pelenkázó, lekerekített sarkokkal, 8db műanyag dobozzal, a dobozok fiókcsúszókon mozgathatóak 70x70x96 cm, lábakon álló. 20 cm fejtámlájú pólyázó asztal. 4 törölköző tartó (12 részes) Anyaga: fa, natúr bükk színben, falra szerelhető, 170x8 cm/ db lekerekített sarkokkal, 12 részes, jól, fém akasztókkal 4 fésűtartó (12 részes) Anyaga: fa, natúr bükk színben, falra szerelhető, 170x8 cm/ db, 12 részes, jól 58 gyermekszék Anyaga: fenyő, natúr bükk pácolással. Két magasságban állítható,íves ülőke fából, 30x35,6x22x21/27cm, lekerekített élekkel és sarkokkal,támla nélküli,jól. 4 tükör Mérete: 30x100cm, állótükör, natúr bükk színű kerettel, falra szerelhető, a falra rögzítéshez szükséges alkatrészekkel, jól, 2 fali gyógyszerszekrény 50x70x 40 cm fehér színű bútorlapból, üvegajtós, fa fogantyúval, jól falra szerelhető, a falra rögzítéshez szükséges alkatrészekkel, kulccsal zárható 4 fertőtlenítő edény Anyaga: műanyag, színe: fehér, 30 cm átmérőjű, jól 6 lábpedálos badella Űrtartalom: 30 liter, Anyaga: műanyag, Színe: fehér, Lábpedállal nyitható fedél, jól, 6 billenős badella Űrtartalom: 30 liter, Anyaga: műanyag, Színe: fehér, jól, Billenős fedéllel 2 bilitartó Anyaga: laminált bútorlap,natúr bükk pácolással, 82x38x86 cm-es állvány, lekerekített sarkokkal 6 osztott polccal, szélei keményfa éllel, jól 10 bili 16 cm belső átmérőjű színes műanyag. Ebből: 5 db fiúnak- hosszúkás alakú, 5 db lányoknak -kerek alakú,jól 2 szennyestartó Űrtartalom: 40 liter, Szín: vaj színű, Anyaga: műanyag, fedeles, jól 2 hosszmérő Anyaga: fa, natúr bükk színű, fa csúszkás,140 cm-ig mérési lehetőséggel, falra szerelhető, jól, cm-es beosztással 2 személymérleg személymérleg, digitális, jól 4 olló baby körömvágó, nemesacél, lekerekített fejjel, tokkal együtt 2 szobai hőmérő Anyaga: fa, 14,5cmx4 cm, falra szerelhető, jól 13

14 60 fésű Mérete: max. 15cm hosszúságú, Anyaga: műanyag Színe: fehér, állatmintás fejjel (fogója), jól 16 gyermekasztal Anyaga: fenyő. 8 db bézs (Egger U116) és 8 db zöld (Thermopal U109) színű laminált asztallappal. Lekerekített sarkú, állítható magasságú íves asztal, 65x65 41/48 cm, jól. 104 fektető Rakásolható 130x54x15cm,kék színű 4 erős műanyag lábbal, alumínium merevítő rudakkal hőforrasztással készült,folyóvízzel mosható, lángálló, izzadádgátló légáteresztő szövettel, lekerekített sarkokkal 8 gondozónői támlás szék Favázas szék natúr bükk pácolással, párnázott textil huzattal (világos bézs színű) 40 cm -es ülőmagassággal, a szék 47x48x81 cm, lekerekített sarokkal, jól 4 gondozónői asztal Méret: 120x 60x 76cm. Laminált bútorlapból, keményfa élzárással natúr bükk pácolással, 1 polcos, lekerekített sarokkal, jól, 2 görgős fiókkal. 2 játszókerítés 80cm magas, méteres elemekből kirakható-összesen 6 méter hosszúra, egyszínű (natúr bükk), 7 cm-es rácstávolsággal, jól 2 hempergő Méret: 140x140x65 cm. rácsos, 7 cm-es rácstávolsággal, lekerekített fa szerkezet, 4db szivacs- műbőr bevonatú betéttel, jól 8 gyermekágy fa, matraccal Méret: 124x64x75 cm tömör fa, natúr bükk pácolással, lekerekített sarokkal, 7 cm-es rácstávolsággal. 20 cm-es lábon álló, jól. Darabbonként 5cm-es szivacsmatraccal 6 nyitott játékpolc Méret: 60x40x90 cm, Anyaga: fenyőfa, natúr bükk pácolással, lekerekített élekkel, háromsoros állópolc, lekerekített sarokkal, jól 6 nyitott játékpolc Méret: 50x90x80 cm. Anyaga: laminált bútorlap, keményfa élzárással, tömörfa kerettel, lekerekített sarokkal, natúr bükk színben, jól 2 mászólétra Méret:117x84x102 cm, bölcsődei, kemény fából, háromszög alakú, két oldalán 4 fokú létra található 5 gyermekheverő Méret: 128x56x60 cm, Anyaga: fenyőfa, natúr bükk pácolással, kárpitozott (kárpit világos bézs színű), lekerekített sarokkal, ülésmagasság 32 cm, 15 cm-es lábbal, jól 4 szeméttároló badella Űrtartalom: 20 liter, Anyaga:műanyag, színes, billenő fedeles, jól 2 falióra gyermek mintájú hátlappal, falra szerelhető, kör alakú- 25 cm átmérőjű, fehér műanyag kerettel, jól 4 szobai hőmérő Méret: 19,5x4 cm, falra szerelhető, jól, fa kerettel 2 parafatábla Méret: 100x150 cm, parafa, farost lemez hátuljú, fa kerettel, parafa betéttel, falra rögzíthető, jól 6 csecsemőágy Méret:124x96x51 cm, 7 cm-es rácstávolsággal, 25 cm magas fém lábakkal, 1 cm átmérőjű csővázzal, jól Darabonként: 5cm-es szivacsmatraccal 2 fali hőmérő Méret: 20x4 cm, falra szerelhető, jól 2 fém hempergő Méret:140x140x65cm, 7 cm -es rácstávolsággal, rácsos, lekerekített sarokkal, 4 db szivacs bevonatú betéttel 48 gyermekszék udvari Anyaga: kemény műanyag, Színe: napsárga, 25cm-es ülésmagasságú, háttámlás, jól 12 kerti gyermekasztal Méret: 45x45x43 cm, anyaga: kemény műanyag. Színe: napsárga, szögletes, jól 52 takaró (bébi, kicsi) Méret: 85x70 cm,100% poliészter, 40C-on mosható duplán varrott textíl szegéllyel, Színe: halványzöld, minta nélküli, tűzálló, jól 52 takaró (nagy) Méret: 120x92cm,100% poliészter, 40C-on mosható duplán varrott textíl szegéllyel, Színe: halványzöld, minta nélküli, tűzálló, jól 104 takaróhuzat (kicsi) Méret: a 85x 70cm-es takaróhoz,100%-os pamut, krepp, világos gyermek mintás, jól 104 takaróhuzat (nagy) Méret: a 120x 92cm-es takaróhoz,100%-os pamut, krepp, világos gyermek mintás, jól 8 játszópléd Méret:120x180 cm, 3 cm vastag, Színe: narancssárga, minta nélküli, 40C-on mosható, 14

15 duplán varrott szegéllyel, jól 60 felnőtt törülköző Méret: 50x90 cm, 100% pamut, akasztóval, jó nedvszívó képességű, jól Színe: 30 db napsárga, 30 db narancssárga 104 gyermek törülköző Méret: 50x30 cm, 100% pamut, akasztóval, fehér színű, jó nedvszívó képességű, jól 60 gyermek abrosz Méret: 80x80cm, 100% pamut, világos egyszínű, jól hypózható, jól, (nem fehér!) 6 hempergő huzat Méret:140x140cm, pamut, gumírozott szélű,színe:világos sárga, jól 6 szőnyeg védőhuzat Méret: 140x140cm, egyszínű lemosható, jól 12 matrac Méret: 110x65x10 cm szivacs, jersey jellegű, színes borítással, mind a négy oldalán tépőzárral, az egyik oldala csúszásmentes, jól 150 gyermek lepedő Méret:130x90 cm, 100% pamut, fehér színű, 60C-on mosható, jól 100 pelenka Méret: 70x70 cm, 100% pamut, fehér, textíl, szegett szélű, jól 18 szőnyeg Méret:2x3 m-es, nem túl mintázott, falszínhez, falburkolathoz, függönyhöz illeszkedő színű, jól takarítható, sűrű szövésű, antisztatikus 1 orvosi szekrény Méret: 52,5x47x180 cm, Fém műszerszekrény, felül üvegezett oldalakkal és üvegpolcokkal, alul fém ajtó és polc (1+1 ajtós), zárható. 1 fonendoszkóp 30 spatula anyaga: fa 1 szálkacsipesz méret: 90mm-es 5 egyszerhasználatos tű és fecskendő 1 reflexkalapács 1 gyermek vérnyomásmérő digitális, csuklós vérnyomásmérő készülék, gyors mandzsettafelfújási technológia, 60 tárhelyes memória, nagy kijelző, kemény, tartós tárolótok 2 lázmérő digitális lázmérő, nagy méretű LCD kijelző, 60 másodperces mérési idő, hangjelzés a mérés végén, memória: az utolsó mérés eredménye megjeleníthető, vízálló 1 csecsemőmérleg Digitális mérleg csecsemők és 20 kg alatti gyermekek testsúlyának mérésére.grammos és dekegrammos beosztású Kettős funkció: csecsemő mérésére a tál segítségével, vagy 20 kg alatti gyermek mérésére a tál nélkül. Csúszásmentes felület, rozsdamentes vagy fehér színű, praktikus bébitál. Nagyméretű kijelző 1 elsősegély doboz 56 férőhelyes szabványnak megfelelő 1 AMBU felszerelés szabványnak megfelelő 1 gyermekágy Méret: 124x64x75 cm, Anyaga: tömör fa, natúr bükk pácolással, 5 cm-es szivacsmatraccal, lekerekített sarokkal, 7 cm-es rácstávolsággal, jól 9 szeméttároló badella Méret: 12 l-es, rozsdamentes, pedálos jól 1 gyermekasztal Anyaga: laminált bútorlap, fa lábakkal, natúr bükk színű pácolással, jól Lekerekített sarkú, állítható magasságú íves asztal, 65x65 41/48 cm. 2 íróasztal Méret: 70/140/73 cm, egyik oldalon 4 fiókos szekrénykével, másik oldalon számítógépdoboz tartóval, 8 cm lábazattal, hátlappal ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással 2 fotel Méret: 43x75x74cm, ülés mélység 46 cm, világos bézs színben 3 gázrugó szék irodai gázrugós forgószék, állítható magasságú háttámlával karfával,fém betétes görgős lábakkal 1 ruhásszekrény Méret: 80x60x200 cm, laminált bútorlapból natúr bükk pácolással, kétajtós öltözőszekrény akasztós, polcos, kulcsra zárható, lábakon álló 1 szekrény könyvespolccal Méret: 90x35x195 cm, 8 cm lábazattal, üvegezett ajtóval. Hátlappal, polcmagasság: 35 cm (6 poc), 2 cm-es ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással. 7 ruhafogas Méret: 186 cm-es, állófogas felnőttek számára, esernyőtartóval, színe: natúr bükk 1 telefon fax lehetőséggel vezetékes, analóg rendszer LCD kijelző, hívófél azonosítás, idő és dátum kijelző,12oldalas lapadagoló 1 számológép elemes, nagyméretű 12 számjegyes kijelzővel 15

16 2 takarító kocsi 1 vödrös takarító kocsi,1db 12 l-es vödörrel, zsáktartóval, négy görgős keréken, 3 porszívó 1500 W-os nagyteljesítményű porzsák nélküli, vizes porszívó, teleszkópos nyéllel, intézményi felhasználásra 2 6 egységes öltözőszekrény Anyaga: laminált bútorlap natúr bükk pácolással, 6 egységes, lábakon álló öltözőszekrény (2x1050/500/1800 mm), zárható. 32 szék Méret: 47x48x81 cm, favázas, párnázott kárpitozott szék (kárpit színe: világos bézs), 45 cm ülésmagasságú 1 tükör Méret: 150x50 cm-es falra akasztható, natúr bükk színű kerettel 1 fali törülköző szárító falra szerelhető, kihúzható, 5 soros, műanyaggal bevont fém, jól 1 falra szerelhető szappan- és fertőtlenítő tartó fehér műanyag tartódoboz, utántölthető, zárható legyen a fedele, nyomógombos kivitelű, a doboz felszerelése 4 csavarral történjen, jól 1 fogas fém, falra szerelhető 3 falra szerelhető kézmosó adagoló fehér műanyag tartódoboz, utántölthető, zárható legyen a fedele, nyomógombos kivitelű, a doboz felszerelése 4 csavarral történjen, jól 1 falra szerelhető papírtörülköző tartó rollnis papírtörölköző tárolására, fehér műanyag tartódoboz, utántölthető, fedele kulccsal zárható, a doboz felszerelése 4 csavarral történjen, jól 3 étkezőasztal Anyaga: laminált bútorlap, natúr bükk pácolással Méret: 80x80x76 cm, lekerekített sarokkal, jól. 2 tanári asztal (fiókos, zárható) Anyaga: laminált bútorlap, natúr bükk pácolással Méret: 120x70x76 cm, 1 polcos-1 fiókos- 1 oldalszekrényes, ABS éllel, fém lábakkal. 2 kétajtós, polcos szekrény Anyaga: laminált bútorlap, natúr bükk pácolással. Méret: 120x30x210 cm-es, 3x4 polcos, kétoldalt ajtós, középen nyitott szekrény. 1 könyvespolc Méret: 90x195x30 cm, 2 cm vastag ABS élszegett laminált lapból,natúr bükk pácolással, 8 cm lábazattal 8 fektető tároló Méret: 130x54x15 cm-es fektetőkhöz, görgőkkel,fékkel, jól 200 gyermekelőke Méret: 20x23 cm, megkötős, 100% pamut, világos, egyszínű,hypózásra alkalmas, jól 1 fénymásoló szkenner funkcióval, fax lehetőséggel, másolási sebessége:20 lap/ perc, felbontása 600x600,lapadagoló kapacitása: 150 lap, max. papírmérete: A/4,A/3, súlya: 10,4 kg 1 számítógép asztali számítógép Intel G41, Dual Core E5800 3,2Ghz, 2GB, 500GB HDD SATA II 7200rpm, DVD-RW SM, 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111DL, 8 x USB 2.0 total (2 x USB front, 4 x USB rear, 2 x USB internal), Intel GMA 4500 (Shared video memory up to 1759MB), NO Os, memória 2GB DDR3 1333MHz,Videókártya PCI-Ex16x nvidia 210 1GB GDDR2, TP- LINK Wireless G PCI hálózati Adapter 54Mbps WN353GD, Microsoft Desktop OS Windows 7 Professional 32-bit Hungarian DVD OEM, Microsoft Irodai alkalmazás Office Home and Business 2010 Hungarian OEM PKC 1 monitor Monitor 22",1680x1050 Szín: 16.7 millió, Kontraszt arány: 1000:1, Fényerősség: 250 cd/m2, Látószög: 170/170, Válaszidő: 5 ms, Csatlakozó: 1x D-SUB, 1x DVI Audió: 2x1W, 3.5mm stereo phone jack, Plug&Play: VESA DDC/ CI, 4 12 egységes pelenkatartó polc Méret: 116x56x25-30 cm,laminált lapból, hátfal nélkül, natúr bükk pácolással 2 etetőfotel gondozónői etető fotel, kartámlával, lekerekített élekkel, pácolt, lakkozott bükkvázzal 8 gondozónői falipolc Méret: 90x30 cm, lekerekített sarkú és élű bükkből ill. bükk élzárású laminált lapból 4 polcos szekrény Méret: 90/195+6/45 cm, zárható ajtós, 6 polcos. Korpusz: ABS élszegéses bükk, laminált lap, Ajtó: bézs (2 db Egger U116) és zöld (2 db Thermopal) laminált lap, fa fogantyúval 2 autósszőnyeg 1 1,5 m-es autósszőnyeg 4 félköríves lábtörlő Méret: 2/1 m, középbarna színű, filc hátoldallal, csúszásmentesen rögzítve 4 csecsemő pólyázó asztal Méret: 70x70x100 cm, laminált bútorlap, natúr bükk pácolással, szélei keményfa éllel,króm lábakkal, jól, lemosható 2 cm vastag szivacs pólyázó betéttel, lekerekített sarkokkal, 20 cm fejtámlájú pólyázó asztal 16

17 12 4 egységes öltözőszekrény 4 egységes öltözőszekrény, alul cipő tartó polccal (70x158x47,5 cm) Falhoz rögzítve, fa élzárású, laminált lapból natúr bükk pácolással, fa fogantyúval, a 2 szélső oldalon 2-2 réz fogassal 4 szeméttároló badella Méret: 20 literes, billenő fedeles, színes műanyag, jól 2 2 m-es öltözőpad 2 m-es öltözőpad pácolt, lakkozott bükkből, bükk lábbal 4 1 m-es öltözőpad 1 m-es öltözőpad pácolt, lakkozott bükkből, bükk lábbal. 4 fali hirdetőtábla Méret: 57x100 cm, parafa, farost lemez hátuljú, fa kerettel, parafa betéttel, falra rögzíthető, jól 2 törölköző tartó anyaga: fa, 6 részes falra szerelhető, 170x8 cm/ db,natúr bükk színben lekerekített sarkokkal, jól, fém akasztókkal 2 csővázas járóka (kintre) Méret: 140x140x65 cm, egyben kiemelhető, lemosható műbőr bevonatos, 3 cm vtg szivacsbetéttel, 1 cm átmérőjű csővázzal, 7 cm rácstávolsággal, festve. 1 vizsgálóágy Méret: 60x120x26 cm, gyermek vizsgálóágy,mosható burkolatú, szivacs betétes, bükk vázas 1 íróasztal Méret: 60x120x73 cm, egyik oldalon 4 fiókos szekrénykével, 8 cm lábazattal, hátlappal, ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással 1 fogasfal Méret: 35x190x2, 2 cm vtg ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással, 2 fém fogassal 3 asztali lámpa asztali lámpa, hosszú állítható karos, világos színű 1 állópolc Méret. 80x30x100 cm, 2 cm vtg,. ABS élszegett laminált lapból, lekerekített sarkokkal, natúr bükk pácolással 4 fali hirdető tábla 2 falipolc Méret: 90x78x30 cm, 2 cm es ABS élszegett laminált lapból (3 polc), natúr bükk pácolással 2 parafatábla Méret: 60x90 cm, parafa, farost lemez hátuljú, fa kerettel, parafa betéttel, falra rögzíthető, jól 3 irattartó szekrény Méret: 90x35x195 cm, 8 cm lábazattal, üvegezett ajtóval, hátlappal, polcmagasság: 35 cm, (6 polc) 2 cm es ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással 1 zárható polcos szekrény Méret: 60x40/x85 cm, 8 cm lábazattal ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással, zárható, polcos 1 fogasfal Méret: 80x180x2 cm, 2 cm vtg ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással, 5 fém fogassal. 2 fax és nyomtató asztal Méret: 60x120x73 cm, 4 db bükk lábbal, Asztallap és homloklap: ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással, lekerekített sarkokkal. 1 irattartó szekrény Méret: 60x35x195 cm, 8 cm lábazattal, üvegezett ajtóval, hátlappal, polcmagasság: 35 cm, (6 polc) 2 cm es ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással 1 ruhásszekrény Méret: 60x45x195 cm, 2 cm es ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással 1 fogasfal Méret: 50x180x2, 2 cm vtg ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással,3 fém fogassal. 1 irattartó szekrény irattartó lemez-szekrény Méret :60x60x180 cm 2 kétajtós szekrény Méret: 90x60x195 cm, ABS élszegett laminált lapból,natúr bükk pácolással, 8 cm lábazattal, 6 polccal, fa fogantyúval 2 állópolc Méret: 90x45x195 cm, ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással,8 cm lábazattal, 6 polccal 4 falipolc Méret: 90x30x80 cm, ABS élszegett laminált lapból, natúr bükk pácolással, 3 polccal 3 fali hirdetőtábla Méret: 57x80 cm, fa kerettel, parafa betéttel,falra rögzítve 1 fali információs tábla Méret: 57x80 cm, fa kerettel, az akadálymentesítési műleírás szerinti dombornyomott alaprajz, dombornyomott és Braille felirattal 4 lábtörlő 1 db 90x180 cm-es, 1 db 100x230 cm-es, 2 db 100x200 cm-es félköríves lábtörlő, középbarna színű, csúszásmentesen és felgyűrődés mentesen fektethető lábtörlő. 38 feliratok Belső feliratok 6/50 cm műanyag anyagú táblák legyártása és kihelyezése 17

18 14 piktogram Belső piktogrammok, műanyag anyagú táblák legyártása és kihelyezése 1 külső felirat Külső felirat 2 cm vastag fa tábla főbejáratnál felszerelve legyártása és kihelyezése 1 tapintható térkép Tapintható térkép az egész épületről műanyag anyagú tábla legyártása és kihelyezése 11 Fényáteresztő függöny Fényáteresztő függöny 100/150 cm névleges ablakmérethez 260/180 cmes függönyméretben. A fényáteresztő függöny egyben van, kivéve a foglalkoztatóknál. A fényáteresztő függönyök fehérek, sűrű szövésű. 8 Fényáteresztő függöny Fényáteresztő függöny 240/205 cm névleges ablakmérethez 540/240-as függönyméretben. A fényáteresztő függöny egyben van, kivéve a foglalkoztatóknál. A fényáteresztő függönyök fehérek, sűrű szövésű. 4 Fényáteresztő függöny Fényáteresztő függöny 315/250 cm-es névleges ablakmérethez 680/265 cm-es függönyméretben. A fényáteresztő függöny egyben van, kivéve a foglalkoztatóknál. A fényáteresztő függönyök fehérek, sűrű szövésű. 5 sötétítő függöny Sötétítő függöny 100/150 cm-es névleges ablakmérethez 260/180-as függönyméretben. Könnyen mosható, magas kopásállóságú, nem fakuló függöny, gyermekmintás, falburkolattal és a szőnyeggel harmonizálva. Egy ablakra szerelhető fényzáró függönye 2 oldalra széthúzható, kikötővel ellátott. A függönyök színe a bölcsivel egyeztetendő. 8 sötétítő függöny Sötétítő függöny 240/205 cm-es névleges ablakmérethez 540/240-as függönyméretben. Könnyen mosható, magas kopásállóságú, nem fakuló függöny, gyermekmintás, falburkolattal és a szőnyeggel harmonizálva. Egy ablakra szerelhető fényzáró függönye 2 oldalra széthúzható, kikötővel ellátott. A függönyök színe a bölcsivel egyeztetendő. 4 sötétítő függöny Sötétítő függöny 315/250 cm-es névleges ablakmérethez 680/265 cm-es függönyméretben. Könnyen mosható, magas kopásállóságú, nem fakuló függöny, gyermekmintás, falburkolattal és a szőnyeggel harmonizálva. Egy ablakra szerelhető fényzáró függönye 2 oldalra széthúzható, kikötővel ellátott. A függönyök színe a bölcsivel egyeztetendő. 11 Függöny karnis 130 cm-es. A sík mennyezetű helyiségekben a karnisok a mennyezetre szerelendők. Függönyrúddal, végződésekkel, Függönycsipesszel. Anyaga: fa. Színe: az ajtó és az ablak pácolásával harmonizáló címben. 8 Függöny karnis 270 cm-es. A sík mennyezetű helyiségekben a karnisok a mennyezetre szerelendők. Függönyrúddal, végződésekkel, Függönycsipesszel. Anyaga: fa. Színe: az ajtó és az ablak pácolásával harmonizáló címben. 4 Függöny karnis 340 cm-es. A sík mennyezetű helyiségekben a karnisok a mennyezetre szerelendők. Függönyrúddal, végződésekkel, Függönycsipesszel. Anyaga: fa. Színe: az ajtó és az ablak pácolásával harmonizáló címben. 4 Szúnyogháló 315/250 cm 2 szárnyas ajtóra nyitható, szúnyogháló 4 Szúnyogháló 60/150-es ablakra szúnyogháló 13 Szúnyogháló 100/150-es ablakra szúnyogháló 1 Szúnyogháló 60/90-es ablakra szúnyogháló 4 Tűzoltó készülék Tűzoltó készülék beszerzése és felszerelése 6 kg ABC porral oltó készülék 2 zuhanyfüggöny rúddal zuhanyfüggöny fehér színben, jól, rúddal és függönycsíptetővel, szerelve 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 2 18

19 meghatározás Konyhai, mosodai felszerelések beszerzése és elhelyezése, beüzemelése 1) A rész meghatározása Konyhai, mosodai felszerelések beszerzése és elhelyezése, beüzemelése 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték db Eszköz megnevezése Minimális műszaki követelmények 60 kompótos kistál Méret: 14 cm átmérőjű, Színe: fehér, Anyaga: porcelán, jól mosogatható, 60 gyermek mélytányér Méret:19 cm átmérőjű, mesefigurás, kemény műanyagból, jól, mosogatógépben mosogatható 70 gyermek lapostányér Méret:19 cm átmérőjű, mesefigurás, kemény műanyagból, mosogatógépben mosogatható 30 gyermek lapostányér 30db 24cm átmérőjű, mesefigurás, kemény műanyagból, mosogatógépben mosogatható 80 csecsemő- és gyermekpohár Méret: 80 db 1,5 dl-es kifelé hajló szájjal, szilánkmentes törésű, jól 20 csecsemő- és gyermekpohár 20 db 1 dl-es, kifelé hajló szájjal, szilánkmentes törésű, jól 80 bögre Méret: 2dl-es, kemény műanyagból, mesefigurás, mosogatógépben mosogatható,jól 60 teáskanál Méret:4 ml-es, rozsdamentes acél, jól 60 gyermekkanál Méret:7 ml-es, rozsdamentes acél, jól 18 merőkanál Méret:2,5 dl-es, rozsdamentes acél, jól 16 villa Méret: 22 cm-es, rozsdamentes acél, jól 16 kés Méret: 22 cm-es, rozsdamentes acél, jól 8 tálaló edény fedővel 8 db 3,5 l-es jénai, minden jénai fedővel, jól 8 tálaló edény fedővel 8 db 2,5l-es jénai, minden jénai fedővel, jól 4 tálaló edény fedővel 4 db 1,5 l-es jénai, minden jénai fedővel, jól 4 zárt kenyértartó Méret: 41x29x19cm, Anyaga: fa, 3kg kenyér tárolására alkalmas legyen, morzsatálcával ellátott, jól 20 kancsó Méret:2 l-es, Anyaga: porcelán, nagy szilárdságú, jól fertötleníthető 8 evőeszköztartó Méret: 51x50x5 cm, színes kemény műanyag, jól 6 szalvéta tartó Méret: 25 cm átmérőjű, színes kosár, vastag műanyag, jól 6 tálca Méret: 60x60 cm-e 6 db, egyszínű vastag minta nélküli, jól 6 tálca Méret: 50x40 cm-es 6 db, egyszínű vastag minta nélküli, jól 6 tálalókocsi Méret: 80x50x78 cm, 3 polcos kivitelű, rozsdamentes acélból, jól 4 ételmaradék tároló edény Méret: 3 l-es, Anyaga: műanyag tetővel, Színe: fehér, jól zárható, jól 1 rácsos edényszárító Méret: 48x32 cm, Anyaga: kemény műanyag, színes, jól 1 falra szerelhető kézmosó adagoló fehér műanyag tartódoboz, utántölhető, nyomógombos kivitel, zárható legyen a fedele, a doboz felszerelése 4 csavarral történjen, jól 2 falra szerelhető papírtörölköző tartó rollnis papírtörölköző tárolására, műanyag tartódoboz, utántölthető, fedele zárható, a doboz felszerelése 4 csavarral történjen, jól 2 rozsdamentes tál Méret: 2 l-es, jól 2 teáskanál Méret: 16 cm-es, rozsdamentes acél, jól 1 2 literes lábas Méret: 2 l-es,rozsdamentes acél fedővel, jól 1 1 literes lábas Méret: 1 l-es, rozsdamentes acél fedővel, jól 1 üvegmérce Méret: 0,5l-es, üveg mérőpohár, jól 1 tejmerő kanál Méret:1dl-es 1 db rozsdamentes acél, jól 1 tejmerő kanál Méret:2 dl-es 1db, rozsdamentes acél, jól 19

20 1 falra szerelhető mosogatószer adagoló fehér műanyag ház 18x14x13 cm, falra szerelhető, utántölthető, a doboz felszerelése 4 csavarral történjen, jól 20 lapostányér Méret: 24 cm -es, színes üvegből, jól fertőrleníthető 20 mélytányér Méret: 22 cm-es, színes üvegből, jól 20 kanál Méret:22 cm -es, polírozott, rozsdamentes acél -felnőtteknek, jól 20 kés Méret:22 cm -es, polírozott, rozsdamentes acél -felnőtteknek, jól 20 villa Méret: 22 cm-es, polírozott, rozsdamentes acél -felnőtteknek, jól 20 felnőtt pohár Méret: 2,5 dl-es,14 cm-es üvegpohár 30 abrosz Méret: 115x115 cm, 100% pamutból, egyszínű az étkező színeivel harmonizálva 2 pedálos badella Méret: 50 l-es, Anyaga: kemény műanyag, Színe: fehér, lábpedálos, jól 1 falra szerelhető kézmosó, fertőtlenítő fehér műanyag tartódoboz, utántölthető, zárható legyen a fedele, nyomógombos kivitelű, a doboz felszerelése 4 csavarral történjen, jól 1 62 literes hütő Automatikus leolvasztás, fagyasztórekesz nélküli kivitel, A energiosztály, hűtőtér bruttó űrtartalma: min. 60 liter, min. 1 polc, min. 1 fiók, literes hütő A energiaosztály, bruttó 180 literes hütőszekrény, statikus hütési rendszer, zárható ajtóval, digitális hőmérsékletkijelzés, kívül fehér, polconkénti terhelhetőség max.:50 kg, automatikus leolvasztás, az ajtó nyitásának iránya megfordítható, mérete:60x60x literes A energiaosztály, digitális hőmérsékletkijelzés és hőfokszabályozás, fagyasztórekesz nélküli kivitel, zárahtó ajtóval, hütőtér bruttó űrtartalma: 160 liter, polcok teherbírása 50 kg, literes A energiaosztály, digitális hőmérsékletkijelzés és hőfokszabályozás, fagyasztórekesszel, zárahtó ajtóval, hütőtér bruttó űrtartalma: 120 liter, 2 merőkanál Méret: 0,5l-es 2 db rozsdamentes 2 merőkanál Méret: 2 dl-es 2 db rozsdamentes 1 merőkanál Méret: 2,5 dles 1 db rozsdamentes 1 kenyérvágó kés Méret: 30cm hosszú, rozsdamentes, kenyérvágó kés, rozsdamentes acél pengével, fa markolattal 1 zöldség- és gyümölcshámozó kés Méret: 10 cm pengéjű, rozsdamentes acél kés 1 felvágott szeletelő kés Méret: 21 cm pengéjű, rozsdamentes acé kés 1 zöldség szeletelő kés Méret: 13 cm, rozsdamentes acél fogazott élű kés 1 vágódeszka 1 db kék színű 45x30x1,2cm vastag műanyag, jól 1 vágódeszka 1db piros színű 25x35x1,2 cm vastag műanyag, jól 1 vágódeszka 1 db zöld színű 25x35x1,2 cm vastag műanyag, jól 1 vágódeszka 1db barna színű 25x35x1,2 cm vastag műanyag, jól 2 reszelő Méret: 16x10,5 cm, rozsdamentes, sajt és gyümölcs reszelő, jól 3 műanyag tál 3 db 50 cm átmérőjű jól 2 műanyag tál 2 db 30 átmérőjű, jól 3 edényszárító Méret: 50x30x9cm, világos színű, vastag műanyagból,jól, 3 tálca 3 db 60x40 cm vastag fehér műanyag jól 3 tálca 3 db 38x26 cm -es vastag fehért műanyag, jól 3 üvegmosó Méret: 50 cm-es,műanyag, vastag nyelű 1 10 literes fazék Méret: 10 literes, rozsdamentes, fedővel, hőtárolós 1 20 literes fazék Méret: 20 literese, rozsdamentes, fedővel, hőtárolós 2 5 literes fazék Méret: 5 literes, rozsdamentes, fedővel, hőtárolós 1 2 literes fazék Méret: 2 literes, rozsdamentes, fedővel, hőtárolós 1 teaszűrő Méret: 9,5 cm átmérőjű, rozsdamentes fém 15 konyharuha Méret: 70x55 cm-es színes, 100% -os pamut, kiváló nedvszívó képességű, mintás 2 ételmaradék tároló badella Méret: 20 l-es, műanyag tetővel, zárható fedeles, jól zárható és legyen 6 csúszásgátló gumiszőnyeg Méret: 65x50 cm-es 10 konyhai kéztörlő csak papír 8 evőeszköztartó Méret: 43x30cm-es,színes vastag műanyagból, jól 2 háztartási robotgép 300 watt teljesítményű, 3 sebességes, több funkciós 1 elektromos tűzhely sütővel 4 lapos, rozsdamentes acél burkolat, alul elektromos üzemű sütővel, 20

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 117 Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Teljesítés helye: Kaposvár Polgármesteri Hivatal Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

"Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés"

Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés "Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés" Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése 2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 17 Ajánlatkérő: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Nyertes ajánlattevő: Sport Trade 92 Kft. Teljesítés helye: Szeged Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 140 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Eurotronik Zrt. Teljesítés helye: A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény tulajdonságai

Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 77 száma: Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Lisys Zrt. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő:

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dunalift Kft. Teljesítés helye: 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Dunalift Kft. Teljesítés helye: 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 123 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Dunalift Kft. Teljesítés helye: 1033 Budapest, Flórián tér 6-9.

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága;Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: ALPINPÓKOK Szolgáltató

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Közbeszerzési Értesítő Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Marcali Városi Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: K+K Bau-Profil Kft. Teljesítés helye: Marcali 1629/2. hrsz. Beszerzés

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 77 Ajánlatkérő: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Teljesítés helye: DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Általános Építő és Lakatosipari Kft. Teljesítés helye: A CSAPI több

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 86 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Ajánlatkérő: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nyertes ajánlattevő: Sodexo Pass Hungária Kft. Teljesítés helye: 3530

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 90 Ajánlatkérő: Corvin János Múzeum Nyertes ajánlattevő: E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről_

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Sonaris Kft.

Kaba Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Sonaris Kft. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 154 Ajánlatkérő: Kaba Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Sonaris Kft. Teljesítés helye: Kaba, Sáp, Báránd Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája

Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 94 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: OTP Bank Nyrt. Teljesítés helye: Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája:

Részletesebben

j elentkezési határidő:

j elentkezési határidő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 6 Ajánlatkérő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Nyertes ajánlattevő: ESRI Magyarország Informatikai Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kf~. Teljesítés

Részletesebben

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj.

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/93 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: Debrecen, Hatvan utca 44. sz. Fazekas Mihály Gimnázium épületének a távhőszolgáltatási rendszerbe való bekapcsolásához primer távvezeték és hőközpont építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Építési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő 2011 / 84

Közbeszerzési Értesítő 2011 / 84 Közbeszerzési Értesítő 2011 / 84 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Nyertes ajánlattevő: Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft.;Art Ker Plusz Kft.;FERROSÜT Sütő- és Édesipari

Részletesebben

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BC Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés helye:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben