AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:"

Átírás

1 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében tárgyú pályázat keretében eszközbeszerzés augusztus 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT PROGRAMJA IV. AZ AJÁNLAT TÁRGYA V. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE VI. KIZÁRÓ OKOK ÉS IGAZOLÁSI MÓDJAI VII. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJA VIII. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS IX. KOMMUNIKÁCIÓ AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT X. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE XI. AZ AJÁNLAT NYELVE, IRÁNYADÓ JOG XII. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG XIII. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA XIV. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA XV. EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSTERVEZET XVI. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK 2

3 I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 97 száma: Ajánlatkérő: Makó Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 6900 Makó, Búza utca Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ CPV kód: ; ; ; Közzététel dátuma: 2011/08/22 Iktatószám: 19507/2011 Ajánlattételi/részvételi 2011/09/09 jelentkezési határidő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevékenységi Általános közszolgáltatások Kivitelezés köre: Rövid tartalom: "A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében" tárgyú pályázat keretében megvalósítandó eszközbeszerzés-ajánlattételi felhívás Tartalom letöltése PDF-ben Tartalom: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 22. Város/Község: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Lajtár Líviusz 3

4 Telefon: 62/ Fax: 62/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató xregionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xáltalános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások 4

5 [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés "A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében" tárgyú pályázat keretében eszközbeszerzés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód b) xárubeszerzés xadásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye 6900 Makó, Búza utca NUTS-kód HU333 c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés "A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében" tárgyú pályázat keretében megvalósítandó eszközbeszerzésre. 5

6 II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre x II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) "A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében" tárgyú pályázat keretében megvalósítandó eszközbeszerzés az alábbi részek tekintetében: 1. rész: bútorok, felszerelési tárgyak beszerzése és elhelyezése 2. rész: konyhai, mosodai felszerelések beszerzése és elhelyezése, beüzemelése 3. rész: udvari és szobai játékok beszerzése és elhelyezése a B mellékletben részletezett eszközök vonatkozásában és az ott meghatározott mennyiségben a dokumentációban rögzített paraméterek szerint. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér, a késedelemmel érintett árú nettó értékének 0,2 %-a/nap. Meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár 20 %-a. A jótállás időtartama mindhárom rész tekintetében az átadás-átvétel napjától számított 24 hó. Jótállási biztosíték: a jótállási időszakra részenként a bruttó vállalási ár 3 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátható az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint. Előleg igénylése esetén előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint. 6

7 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő igény szerint 10 % előleget biztosít. Az előlegfizetés feltétele, hogy szállító a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, az előleggel való elszámolásig szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon át Megrendelő részére a Kbt. 53/A. (6) bekezdése a) szerint. Az ajánlatkérő az ellenértéket 1 db végszámla ellenében, a Kbt (3) bekezdésének megfelelően, átutalással, forintban egyenlíti ki. A szállítási díjból bruttó ,- Ft ROP eljárásrend keretén belül közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre, a fennmaradó rész pedig Ajánlatkérő által. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy együttes adóigazolást nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése Ajánlattevő felelőssége. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Létrehozása nem követelmény. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolt dokumentációban megadott tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges többek között a vezető cég és a munkamegosztás megjelöléséről, illetve az egyetemleges felelősségvállalásról. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása Játékok, játszóeszközök vonatkozásában 88/378/EGK, 2009/48/EK irányelvek és a 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjában, a Kbt. 61. (1) bekezdése d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 61. (1) bekezdése a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdése alapján. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak: A P/1. ponthoz: a Kbt. 66. (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás feladásánálnem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal: - a vezetett bankszámla száma, - a számlavezetés kezdete, - az ajánlattevő számláján az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított kettő éven belül 10 napon túli sorban ál ás jelentkezett-e. A P/2 ponthoz: a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az elmúlt három lezárt üzleti évre (2008., 2009., 2010.) vonatkozó - a számviteli jogszabályok szerinti - beszámolóját. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 7

8 Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: P/1. számlavezető pénzügyi intézményeitől származó, ajánlattételi felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat alapján bármely számláján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző kettőéven belül 10 napon túli sorban állás jelentkezett. P/2. az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozó (2008., 2009., 2010.) beszámolója szerint a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt. A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményekben foglaltaknak ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának külön külön kell megfelelniük. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan: M1) az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónaplegjelentősebb, jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő befejezett munkáinak ismertetését a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltak szerinti igazolás másolati példányával. A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a szerződést kötő felek megnevezését, az elvégzett szállítások nevesítését, mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, a szerződés teljesítésének helyét, idejét, a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.; A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként), illetve alvállalkozóként teljesített referencia esetében olyan tartalmú referenciaigazolás csatolandó, amelyből konkrétan kitűnik, hogy a referenciaként megjelölt munkák közül mely munkarészeket teljesítette az ajánlattevő. M2) a Kbt. 67. (1) bek. d) pontja alapján csatolni kell az 1. rész tekintetében a megajánlott termékek fényképét, vagy a termékekre vonatkozó katalógust, szabvány szerinti mérettáblázatot, továbbá az ajánlattételi felhívás V.7) 10. pontjában ekként megjelölt termékek esetében azok mintadarabját,.a 3. rész vonatkozásában csatolja a minőségbiztosítási tanúsítvány egyszerű másolati példányát, Kbt. 67. (1) e) pont. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: M1) az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban nem rendelkezik, legalább 3 db, vagy legalább összességében nettó (az általános forgalmi adót nem tartalmazó) 20 millió forint értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti, befejezett, szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozó, a Kbt. 68. (1) bek. szerint igazolt referenciával. A közbeszerzés tárgyán az 1. rész vonatkozásában óvodai, bölcsődei bútorok, felszerelési tárgyak szállítását és elhelyezését, a 2. rész vonatkozásában konyhai, mosodai felszerelések szállítását, elhelyezését és beüzemelését, a 3. rész vonatkozásában óvodai, bölcsődei udvari és szobai játékok szállítását és elhelyezését kell érteni. A fenti referencia akkor tekinthető az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (átadás-átvétel) erre az időszakra esik. A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként), vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által teljesített munkarészeket fogadja el. M2) a csatolt fényképekből, katalógusokból, illetve az 1. rész tekintetében az ajánlattételi felhívás V.7) 10. pontjában ekként megjelölt termékek esetében azok mintadarabja alapján megállapítható, hogy a termék nem felel meg az előírt műszaki és minőségi követelményeknek, továbbá a 3. rész vonatkozásában nem rendelkezik a játékok, játszóeszközök vonatkozásában az alkalmazandó európai EN 71 szabványsorozat szabványával és az EN szabvánnyal, vagy elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a 8

9 megajánlott eszközök megfelelnek 88/378/EGK, 2009/48/EK irányelveknek és a 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendeletnek. A fenti műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket az ajánlattevőnek a 10 % feletti alvállalkozójával együtt kell teljesítenie, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttesen kell teljesíteni. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám ajánlati ár (nettó Ft) 90 környezeti menedzsment rendszer megléte 10 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/09/09 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke az Áfá-t (25%) nem tartalmazza. Ajánlattevő a dokumentáció 9

10 ellenértékét a helyszínen készpénzfizetéssel vagy az ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára történő átutalással (ajánlati dokumentáció megjelöléssel) egyenlítheti ki. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.a dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a Kbt. 54. (10) bekezdés szerinti esetekben téríti vissza. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/09/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/09/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : Polgármesteri Hivatal, Makó, Széchenyi tér 22., I. emeleti kistanácskozó Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdés szerint. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése, DAOP C.D V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: szeptember 16. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 10. napon, illetve amennyiben ez nem munkanapra esik, úgy az ezt követő első munkanapon. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt Ajánlatkérő az I.1) pontban megadott címre történő jelzést követően, elektronikusan bocsátja Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezésére, a dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló okirat megküldését követően két munkanapon belül. A Dokumentációt kikérő e- mail-t a cég nevének és címének pontos megjelölésével kell megküldeni, és az -hez kérjenek visszaigazolást az Ajánlattevők! V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 10

11 határa: 1-10 V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelést az arányosítás elvével végzi ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján az ehhez képest arányosabb kevesebb pontot kapja. A 2. részszempont tekintetében (környezeti menedzsment rendszer megléte) a módszer a pontozás, amely során az az ajánlattevő, aki rendelkezik környezeti menedzsment rendszerrel, a maximálisan adható 10 pontot kapja, aki nem rendelkezik ilyennel, az a minimális 1 pontot. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: 1.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell elkészíteni és a 3 példányt egy nagy lezárt borítékban/csomagban kell benyújtani a Kbt. 70/A. (1) bekezdése szerint. Ajánlat fedőlapján fel kell tüntetni eredeti vagy másolat feliratot, valamint ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét, székhelyét, valamint a borítékon A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében tárgyú pályázat keretében eszközbeszerzés, Ajánlattételi határidő előtt, valamint iktatóban nem bontható fel! megjelölést. Ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költségek ajánlattevőket terheli. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott ajánlatot érvénytelenné minősítik. Ajánlatok átvételét írásos átvételi elismervény az ajánlatkérő képviselője által történő aláírása igazolja átvételkor. Postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére ajánlattétel határidejéig sor kerül. Ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdése és a Kbt. 71. (1) a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatokat. 3.) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), valamint az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája. 4.) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre, munkanapokon 9-13 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig. 5.) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók. 6.) Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a beszerzés tárgya szerinti eszközt pályázati forrásból kívánja finanszírozni, felhívjuk a figyelmet a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdéseire. 7.) A magyar forinttól (HUF) eltérő pénznemben megadott árajánlat érvénytelen. 8.) Ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költségek ajánlattevőket terheli. 9.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. alapján biztosítja. 10.) Ajánlattevők a megajánlott termékekről részletes áruleírást kötelesek csatolni, amely tartalmaz fényképet is valamennyi termékről.. Csatolni kell a megajánlott termékek fényképét, vagy a termékekre vonatkozó katalógust, szabvány szerinti mérettáblázatot, továbbá mintadarabokat az 1. rész tekintetében a következő termékek vonatkozásában: gyermekasztal, gyermekszék, 6 egységes öltözőszekrény, nyitott játékpolc, felnőtt kárpitozott szék, tanári asztal,12 egységes pelenkatároló 11

12 polc, öltöztető pad mindkét méretből, 4 egységes öltöző szekrény, sötétítő függöny, fényáteresztő függöny, karnis, szőnyeg, udvari gyermekszék, kerti gyermekasztal, csecsemőágy, gyermektakaró mindkét méretben, takaróhuzat mindkét méretben, fogmosó pohártartó, fésűtartó. 11.) A IV.2.1) Az elbírálás szempontjai 2. részszempont esetében a környezeti menedzsement rendszeren Ajánlatkérő az alábbi megfogalmazást érti: Nemzetközileg használt szabvány szerint - hitelesítő szervezet által tanúsított - kiépített rendszer a szervezetek jó környezeti teljesítményének biztosítása érdekében. Az irányítási rendszer egészének része, amely tartalmazza a környezeti célok mellett a környezeti politikát meghatározó, végrehajtó, felülvizsgáló szervezeti struktúrát, tervezési tevékenységeket, felelősségi köröket, alkalmazásokat, eljárásokat, folyamatokat es erőforrásokat. Ezek: EMAS, ISO 14001: ) Ajánlatkérő ajánlattevők számára helyszíni bejárással egybekötött konzultációt biztosít. A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja augusztus 29., óra, helye 6900 Makó, Búza utca 1/E. 13.) Az ajánlat tárgyára előírt műszaki minőségi követelmények a B melléklet szerint. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/08/17 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: 12

13 Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás Bútorok, felszerelési tárgyak beszerzése és elhelyezése 1) A rész meghatározása Bútorok, felszerelési tárgyak beszerzése és elhelyezése 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték db Eszköz megnevezése Minimális műszaki követelmények 2 dobogó 14 cm magas x 32cm széles, kemény műanyag, színes csúszásmentes tetővel, jól, strapabíró 2 csecsemőfürösztő kád (hideg-meleg vizes keverő csapteleppel) Anyaga: műanyag, 51x 28x 14 cm es színes fürdőkád, a csaptelep zuhanyzófejjel- 1,5m gégecsővel ellátott, jól 4 fogmosó pohár tartó (12 részes) Anyaga: fa, natúr bükk színben, falra szerelhető,170x8 cm/db, lekerekített sarkokkal, poharak tárolására, átlyukasztva, poharakkal 2 csecsemőpólyázó asztal Anyaga: laminált bútorlap,natúr bükk pácolással, szélei keményfa éllel, jól, lemosható borítású, 2 cm vastagságú szivacsbetéttel 1 fektetős pelenkázó, lekerekített sarkokkal, 8db műanyag dobozzal, a dobozok fiókcsúszókon mozgathatóak 70x70x96 cm, lábakon álló. 20 cm fejtámlájú pólyázó asztal. 4 törölköző tartó (12 részes) Anyaga: fa, natúr bükk színben, falra szerelhető, 170x8 cm/ db lekerekített sarkokkal, 12 részes, jól, fém akasztókkal 4 fésűtartó (12 részes) Anyaga: fa, natúr bükk színben, falra szerelhető, 170x8 cm/ db, 12 részes, jól 58 gyermekszék Anyaga: fenyő, natúr bükk pácolással. Két magasságban állítható,íves ülőke fából, 30x35,6x22x21/27cm, lekerekített élekkel és sarkokkal,támla nélküli,jól. 4 tükör Mérete: 30x100cm, állótükör, natúr bükk színű kerettel, falra szerelhető, a falra rögzítéshez szükséges alkatrészekkel, jól, 2 fali gyógyszerszekrény 50x70x 40 cm fehér színű bútorlapból, üvegajtós, fa fogantyúval, jól falra szerelhető, a falra rögzítéshez szükséges alkatrészekkel, kulccsal zárható 4 fertőtlenítő edény Anyaga: műanyag, színe: fehér, 30 cm átmérőjű, jól 6 lábpedálos badella Űrtartalom: 30 liter, Anyaga: műanyag, Színe: fehér, Lábpedállal nyitható fedél, jól, 6 billenős badella Űrtartalom: 30 liter, Anyaga: műanyag, Színe: fehér, jól, Billenős fedéllel 2 bilitartó Anyaga: laminált bútorlap,natúr bükk pácolással, 82x38x86 cm-es állvány, lekerekített sarkokkal 6 osztott polccal, szélei keményfa éllel, jól 10 bili 16 cm belső átmérőjű színes műanyag. Ebből: 5 db fiúnak- hosszúkás alakú, 5 db lányoknak -kerek alakú,jól 2 szennyestartó Űrtartalom: 40 liter, Szín: vaj színű, Anyaga: műanyag, fedeles, jól 2 hosszmérő Anyaga: fa, natúr bükk színű, fa csúszkás,140 cm-ig mérési lehetőséggel, falra szerelhető, jól, cm-es beosztással 2 személymérleg személymérleg, digitális, jól 4 olló baby körömvágó, nemesacél, lekerekített fejjel, tokkal együtt 2 szobai hőmérő Anyaga: fa, 14,5cmx4 cm, falra szerelhető, jól 13

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... 1. oldal, összesen: 8 oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben