Köszöntjük a katonanemzedékeket!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntjük a katonanemzedékeket!"

Átírás

1 XVII. vfolyam 2014.október 3. szám Köszöntjük a katonanemzedkeket!

2 Tisztavatás augusztus 20-án, a központi ünnepi rendezvnyek nyitóesemnyn rszt vett Áder János köztársasági elnök, Kövr László, az Országgyűls elnöke, a kormány több tagja, köztük Hende Csaba honvdelmi miniszter, aki beszdet mondott, valamint közleti szemlyisgek, a diplomáciai testület tagjai s katonai attask. A lobogó felvonása után a honvdtiszt jelöltek letettk katonai esküjüket. Az államfő a budapesti Kossuth Lajos tren tartott állami rendezvnyen azt mondta: "megtanulhattuk, hogy a minket megillető tiszteletet nekünk magunknak kell megkövetelnünk, miknt azt is, hogy ezt a tiszteletet a másoknak megadott tisztelettel rdemelhetjük ki". Többek között szólt arról is, hogy rtkeinket csak a nyugati polgárosodás rvn gyarapíthatjuk, országunk függetlensge pedig nem adomány, hanem olyan felbecsülhetetlen rtk, amelyrt minden nemzedknek meg kell küzdenie. Csak elkötelezett, a szakmájukat jól rtő, jól kikpzett, fegyelmezett honvdek kpesek rdemben tenni a hazájukrt mondta Hende Csaba honvdelmi miniszter a honvdtiszt jelöltek eskütteln. Hozzátette: tudnunk kell azt is, hogy csak a nemzet által szeretett s az állam által megbecsült honvdsg lehet sikeres. A nemzet bízik bennetek s ti is bizton számíthattok a magyar államra, szolgáljatok a hazárt mindhalálig. MTI FOTÓ: KISÉRI NAGY FERENC

3 ő ő á ó íű Í Í á ü ó ó ö á Ö ó á ö á á á á á ö ö á á ó á ó á ú ö ú á á É ü ó ö Íő É ó á á ú í á ó á ú Í ó á ó ó Í Í á á á í á ó ó Ú Í ú óí á ó í ó ó ú ó ó Í óó ó á ó Ú á Í á ó á á í ó Í á á á í á ó á ó ó ö Ö Ö í á Í á á ő ó ő á í ő Í áí á íé ó ö Í ú ü á ó ó á á Ö ó Ü á á á á á Ú ú Ü á íú ó á á ó á á úá á á ó ó Í Í á á á í á ó í Í á Í ó ü á ó ő ú Í á á á á ó ó á ó íó í Ú É í á á ú á á á á á á í ó á É ő ó ő Í á á á á á Í Í ó ó ó í Ü á á ó ó Ö ó á Ú ő á ű ó ö ó ó ő ü ö á í Íó á ó á ó áí Í ü á ó Í á á á á Íő Í ő Á á á áíó á á í ó á Ö Ü Ö ö Í á á ó Ö ö ó ó ö ú í á ö ó ÖÍ Ö ö Í Ú í á ö üíí á á ö Ú Ö ö ó ö Ú ó ó É ó Ö ö í ú íö á ó á í ó á ó ü á á á á ó á á í á Í á ÍáÜ ú ö ó á ű ó Ú á ö á ó á Í á á őí ó á ó ö ó ű í í í Í ó ö ü Ű á ó á É ö Ü í ö Ü É ő á ó ő Í á á í ó Í á ó á á íű í í ó Ö á á ú á á Íá ö á ü á ö öí Ö ö ö ű ó ö ö á á á ó ó Í ő Í á ő ü á Ü ö óó ü í ü ú í á ó É Á Á Ö ü

4 Napirenden s azon kívül A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsgnek egyesületei ves tevkenysgüket a kt küldöttgyűls közötti időszakban, az elfogadott munka- s programterv alapján vgzik. A feladatok vgrehajtásában jelentős szerepet töltenek be az elnöksgi ülsek, amelyek időszakosan előre tervezett napirendi pontokat tárgyalnak, itt törtnik meg az elmúlt időszak rtkelse, tájkoztatók vagy beszámolók megtárgyalása. A napirendek kiválasztásánál termszetesen az operatív elnöksg figyelembe veszi az let diktálta krdseket, a rgiók s egyesületek javaslatait, a Tanácsadó Testület ajánlásait tehát az ülstervek s a napirendek nincsenek kőbe vsve. A napirendek kiválasztását jelentősen befolyásolják a HM valamint az MH VK szerveivel folytatott tárgyalások, esemnyek eredmnyei, információi, a különböző bizottságokban betöltött kpviseleti szerep, illetve feladat. Szüksges hangsúlyozni, hogy ez kötelező feladatot ró az elnöksgre, mivel a BEOSZ minden honvdsgi nyugállományú s a gondoskodási körbe tartozók rdekeit kpviseli. Termszetesen azokat is kpviseljük, akik nem tartoznak valamelyik szervezetbe. Szolidárisak vagyunk azon tagjainkkal s egyesületeinkkel, akik jogutódja nem a Honvdelmi Minisztrium őket az országos nyugdíjas szervezetek útján igyekszünk kpviselni. A napirendek kiválasztásánál továbbá nemcsak az ülstervet, hanem az Alapszabály clkitűzseit is mindenkor figyelembe vesszük. Az időszerű s aktuális tmákat alapvetően a rgiók javasolják, hiszen ott törtnik az ves feladatok gyakorlati megoldása. Ezrt fontos a rgiók működtetse, koordinációs szerepük növelse, valamint a velük fenntartott oda-vissza információs csatorna fenntartása. Az ülsek napirendjn többször is szerepelnek gazdasági s gazdálkodási krdsek, melyek fontos meghatározói a Szövetsg működsi feltteleinek, a rgiók s egyesületek támogatási lehetősgeinek. Az elnöksg a szűkös anyagi eszközöket igyekszik igazságosan elosztani, melynek elfogadott (vagy knyszerű) eszköze a pályázatok rendszere. Alapvetően erre fordítható a tagdíjbevtelekből származó összeg (1,8 2 MFt), ez csak kiegszítse a HM támogatásból biztosított működsi feltteleknek. Az egyesületek rszről felmerülő ignyeknek határt szabnak a lehetősgek. Több esetben is felmerült a jelenlegi tagdíj mltányos emelse, amely elfogadható lenne mindannyiunk számára s befolyásolná a függősg enyhítst. A napirendek kialakításánál mindenkor figyelembe vesszük a Tanácsadó Testület ajánlásait, melyek hozzájárulnak az ves, vagy közptávú programok, clkitűzsek meghatározásához. Ezek többsgükben realizálódnak a munkaterveinkben is. Az elnöksg esetenknt nem mutat fogadókszsget az ötletelsre, mint pldául: a rgiók átszervezsre, más szervezetekkel való egyesülsre, az operatív vagy más egyedi javaslatokra. Úgy gondoljuk, hogy időszerű lenne a testület belső struktúrájának átalakítása. Szüksgess vált a gyakorlati munkában a napi krdsekben tájkozott, egyesületi s rgiós kpviselők bevonása. Mindezt sürgetik az elmúlt időszak törvnyi s szervezeti változásai, a különböző állomány-kategóriák kpviseleti ignyei, mint pldául a járadkosok s katonanők rszvtele, bevonása az egyesületi tevkenysgbe. Az elmúlt időszakban napirenden vagy azon kívül többször szerepeltek az ún. Civil Törvnyből eredő tennivalók, az egyesületi működs új feltteleinek kialakítása s a további működs biztosítása. Önkntes segítőink közreműködsvel az elnöksg napirenden tartotta a konzultációt s a szakmai tanácsadást. Mindezzel hozzájárultunk egyesületeink belertve a Szövetsgeket is további működshez az új jogi keretek között. Az elnöksg ebben törtnő közreműködse, segítsge folyamatos. Az ülseken rendszeresen hangzanak el tájkoztatók a járandóságokat illető krdsekről, az rvnyes HM-rendeletek hatályosságáról ez a HÉF napirendjn is szerepel. Az egyesületek a meglvő járandóságok mellett szót emelnek a nyugállományú katonák elismerst csorbító eljárás miatt, elsősorban a honvdelmi munkát mltányoló előlptetsek megszűntetse s más korlátozások miatt. Párhuzamot vonnak a Honvdelmi Minisztrium s a Belügyminisztrium között, ahol a nyugállományúak előlptetsnek lehetősge megmaradt. Több kritika hangzik el a járadkosok ügyt illetően is. Napirenden s azon kívül is foglalkoztatja az elnöks- 4

5 get a Tanácsadó Testület ülsn kezdemnyezett s az áprilisi küldöttgyűlsen hozott határozat, mely szerint egy munkacsoport vizsgálja meg a BEOSZ HOKOSZ közötti szorosabb együttműköds, illetve integráció lehetősgt. Az elnöksg által ltrehozott munkacsoport augusztusban eleget tett ennek a kötelezettsgnek s 25-i ülsn tájkoztatta az elnöksget eddigi tevkenysgről. A kezdemnyező Honvdsgi Klubok Országos Szövetsge, hivatkozva a tagság elöregedsre s egy hatkonyabb rdekvdelmet kpviselő homogn, profiltiszta honvdsgi nyugdíjasokat tömörítő szervezetre, kezdemnyezte a krds megvizsgálását. Ennek a kezdemnyezsnek jogi felttelei a BEOSZ Alapszabálya szerint jelenleg biztosítottak akár tagszövetsgknt, akár egyesületenknti csatlakozással is. A Polgári Törvnykönyv lehetőv teszi a szervezetek számára az egyesülst a beolvadást illetve új szervezet alakítását. Ezekben a változatokban krdses a jogutódlás, illetve a jogutód nlküli megszűns ügye. Mindezt a felvetst a BEOSZ tagságának a tavaszi küldöttgyűlsn kell megválaszolni, működsnek 25. esztendejben. Napirenden s azon kívül is rendszeresen szóba kerülnek a rgiós s egyesületi rendezvnyek. Ez vben az első világháború 100., a Holokauszt 70. vfordulójához kötődően. Ezek sorában kell említeni a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület, a Nyíri Honvd, szombathelyi Vasi Honvd Bajtársi Egyesület, a kiskunflegyházi Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület települsi rangú rendezvnyeit, megemlkezseit. Itt kell megemlíteni az ország területn működő tagszövetsgek egyesületeinek kimagasló települsi rendezvnyeit, melyek reprezentálják a honvdelemhez való kötődst s a hagyományok megőrzst. Sajnálatos, hogy az ves rendezvnyek sorában nem jelent meg vfordulókhoz köthetően: Magyarország nmet megszállásáról, a szövetsgesek vi bombázásainak áldozatairól, a második világháború kitörsnek vfordulójáról, a lengyel menekültek befogadásáról, vi nyilas hatalomátvtelről s más fontos törtnelmi esemnyről szóló megemlkezs. A törtnelmi tisztánlátás rdekben mind ezt igyekszünk pótolni. A világban s a közelünkben zajló esemnyeket látva napirendre kell kerülnie annak a krdsnek, hogy a honvdelem rdekben olyan társadalmi, közössgi együttműködsre van szüksg, amely pártpolitikai rdekek feletti nemzeti összefogást sürget s valósít meg a haderőn kívüli felkszíts, kpzs területn. Ennek a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsge a jövőben egyik lettemnyese lehet. KELEMEN JÓZSEF NY. ALTÁBORNAGY A BEOSZ ELNÖKE Az integrációról A krds, ami a kt nyugállományú katonákat s ellátásra jogosult hozzátartozóikat összefogó szövetsgeknl (BEOSZ, HOKOSZ) huzamosabb ideje napirenden van, a szervezetek egyesülsnek krdse. Most a tárgyalási javaslatot a HOKOSZ tette. Kijelöltk a tárgyaló delegációkat s megtörtnt az első találkozás. Talán most rkezett el annak a felismersnek az ideje, hogy a kt szövetsg egyesülve eredmnyesebben kpviselheti a nyugállományú katonák rdekeit. Az integráció mellett szól, hogy Budapesten is több (híradó, tüzr egyesület), a vidki helyőrsgekben pedig legalább az egyesületek egyharmada mindkt szövetsgnek a tagja, nem is beszlve azokról az egynekről, nyugállományú katonákról, akik tagjai mindkt szövetsg egyegy egyesületnek is. Az egyesüls mellet szól az is, hogy valamilyen srtődöttsg, vagy az önállóság fltse miatt az egyesületek egy kis rsze egyik szövetsgnek sem tagja, s talán egy egyesült szervezetbe könyebben visszavezethet az út. De nem tekinthetünk el attól sem, hogy az egyesületi tagság átlagletkora egyre nő. Információ, kapcsolathiány miatt ma is több szervezet a megszűns vagy feloszlás közelben van. Remnyeim szerint az egyesült szövetsgek nagyobb bizalmat lvezhetnek a különböző generációkban (járandóság s más tren), s egyesített eszközökkel, összehangolt tájkoztatással, fokozottabb figyelemmel, talán a perspektívát vesztettekben is új motivációk bredhetnek. Az egyesületek összettele, tagsága a fent leírtak miatt sem lehet egymástól nagyon eltrő, a kettős tagság nem vezethető le egyszerűen pnzügyi okokból sem, mint ezt nhányan gondolják. Sokkal inkább az egyik vagy másik szövetsgben megtalálni vlt rtkek motiválták az egyesületeket a mindkt szövetsghez való csatlakozásra, sok nyugállományú társunkat pedig a többes tagságra. Ezek a vitathatatlan tnyek megkönnyítik a tárgyaló delegációk dolgát, vagyis a közös nevező, az azonos rtkek, rdekek megfogalmazását, az egyesülshez vezető út kijelölst. A beolvadást vlemnyem szerint mint alternatívát el kell vetni, mert a beolvadó szövetsg szüksgszerűen s joggal srtettnek, alárendelt szerepbe kerültnek rezhetn magát. Csak azonos státusú s jogkörű szövetsgek egyesülse eredmnyezheti a clok megvalósítását, az integrált szervezet zökkenőmentes működst, a nyugállományú katonák eredmnyesebb rdekrvnyesítst. Egyetrtek azzal, hogy a tárgyalásokat olyan ütemezssel clszerű folytatni termszetesen folyamatosan bevonva, tájkoztatva a majdani döntst hozó egyesületeket is, hogy ez a jövő vi közgyűlsen az egyesüls kimondásához vezessen. Ehhez az kell, hogy a jövő vi küldöttgyűlsre egy, az egyesületek szles körű egyetrtst, támogatását lvező előterjeszts kszüljön. A tárgyaló delegációkra nem kis felelőssg hárul, de ha az a cl lebeg előttük, hogy mi szolgálja legjobban a nyugállományú közössgek rdekeit, melyik út vezet az eredmnyesebb rdekrvnyesítshez, akkor könnyen megtalálhatják a megoldást, az egyesülshez vezető utat. Azt gondolom, hogy a fent leírtakból egyrtelműen kiderül amit e lapban már korábban is leírtam n az integráció elkötelezett híve vagyok, mert meggyőződsem szerint ez szolgálja a nyugállományú katonák rdekeit. PINTÉR FERENC NY. EZREDES 5

6 Az ügy s a cl közös Igazán nem tudom, hogy be kell-e mutatnom Kun Szabó István vezrőrnagyot, hiszen nem ez az első alkalom, amikor a figyelem közppontjába kerül a szemlye. És itt nem a Szolnokon, a helikoptereseknl eltöltött veire gondolok elsősorban, ahol a szolgálati lpcsőfokokat bejárva logisztikai zászlóaljparancsnok, majd az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis törzsfőnöke lett. A szinte napi nyilvánosságot is jelentő karrierje akkor vette kezdett, amikor 2011-ben azt a feladatot kapta, hogy kszítse elő, szervezze meg s állítsa fel a Honvd Koronaőrsg szervezett, amelynek parancsnoka lett. A feladat sikeres teljesítse után, mg abban az vben kineveztk az MH vitz Szurmay Sándor Budapest Helyőrsg Dandár parancsnokává aki egyben Budapest helyőrsg parancsnoka is, amely beosztás szintn megköveteli a nyilvános közszereplseket. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy vek óta a szemünk előtt vgzi munkáját, jól ismerjük katonás fellpst, tartását, közvetlen, barátságos modorát, tiszteletre mltó kapcsolatteremtő kpessgt. Bátran állíthatom, hogy a jelenlegi feladatkörre, ami a HM társadalmi kapcsolatokrt felelős helyettes államtitkári posztja, az erre illetkesek keresve sem találtak volna alkalmasabb katonaembert. A kinevezs nem volt minden előzmny nlküli dönts. Az új kormányzati struktúra követelte meg, hogy az eddigi feladatgazda Közigazgatási s Igazságügyi Minisztrium helyett, a Honvdelmi Minisztrium vegye át a nemzeti s állami ünnepek, valamint a kiemelt rendezvnyek szervezst. Ez a szerteágazó s nagy felelőssggel járó feladathalmaz indokolta, hogy a HM társadalmi kapcsolatainak irányítását, szervezst egy helyettes államtitkár vegye kzbe. A nagyobb munkamennyisghez termszetesen hozzá igazították az elvgzshez szüksges szervezetet is. A minisztriumban már meglvő társadalmi kapcsolatokkal foglalkozó főosztály mellett, felállították a Nemzeti Rendezvnyszervező Hivatalt, amelynek húszfős gárdája hivatott elvgezni az ünnepekkel kapcsolatos feladatokat. Mint azt Kun Szabó István vezrőrnagy elmondta, a helyettes államtitkárságnak nem csupán ünnepekből állnak majd a htköznapjai. Élő s mg aktívabb kapcsolatokat kívánnak fenntartani minden olyan társadalmi szervezettel, amelyek szívükön viselik a honvdelem ügyt, őrzik a magyar katonai hagyományokat s hazafiságra, hazaszeretetre nevelik az ifjúságot. Hatáskörbe tartozik a Hadtörtneti Intzet s Múzeum, a Tábori Lelkszi Szolgálat, a debreceni Kratochvil Károly Honvd Közpiskola s Kollgium, valamint a KatonaSuli s a Honvdelmi kötelkek programok irányítása is. Továbbra is nagy figyelmet szentelnek a háborús s kegyeleti ügyeknek, valamint a hadisírok gondozásának. A tábornok kiemelt szerepet szán a honvdsgi nyugállományúakat tömörítő szervezeteknek, amelyek tevkenysgükkel jelentősen elősegítik a honvdelem ügynek szolgálatát. Tisztelettel tekint a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsge s tagszervezetei munkájára, nagyon hasznosnak tartja, hogy ott vannak a városok, közsgek közletben, s ott is bren tartják a honvdelem eszmjt, ahol már nem működik katonai helyőrsg. Jelentős szerepük van az rtkek megőrzsben s továbbadásában, de egyre nagyobb szerepet vállalnak a hadisírok felkutatásából, ápolásából is. Nagy jelentősgűnek ítli meg a Katonanemzedkek találkozóinak megszervezst, ami hiánypótló esemny a honvdelmi tevkenysg palettáján. A jövőben mg nyitottabb, aktívabb együttműködsre lesz szüksg, amit elsősorban alkotó párbeszddel, konszenzusra törekedve kell megvalósítani. Erre szolgál többek között a Honvdelmi Érdekegyeztető Fórum s a Honvdelmi Idősügyi Tanács is. Az rdekvdelem ügyt talán hatkonyabban kpviselhetnk a honvdsgi nyugállományúakat tömörítő szervezetek, ha törekednnek az integrációra, ami jó nhány törspontot kiküszöbölhetne a szervezetek működsből. A legfontosabb teendőknt azt határozta meg, miszerint minl előbb le kell ülni a szervezetek kpviselőivel egy nyílt, kreatív eszmecserre, s az alkotó párbeszd vgn kialakított konszenzusra alapozva, csapatmunkával rni el újabb jó eredmnyeket. Az ügy s a cl közös. Többekben felmerülhet a krds, hogy egy tulajdonkppen civil beosztásban, hogyan szerepelhet Kun Szabó István vezrőrnagy egyenruhában? Nos, a válasz egyszerű: Áder János köztársasági elnök, a kinevezs alkalmából ugyan felmentette a hivatásos katonai jogviszony alól, mert kormánytisztviselőknt dolgozik. A honvdelmi miniszter azonban krsre engedlyezte számára az egyenruha s a vezrőrnagyi rendfokozat viselst. Amikor kormányzati megbízatása lejár, töretlenül szeretn folytatni katonai pályafutását. Kívánjunk munkájához sok sikert, erőt, egszsget s katonaszerencst! GRÓF FERENC FOTÓ: KISÉRI NAGY FERENC 6

7 Kopjafa a híradók tiszteletre Puskás Tivadar, a nemzetközi hírű tudós s feltaláló születsnek 170. vfordulója alkalmából, a híradók munkájának elismerseknt kopjafát adományozott az MH vitz Szurmay Sándor Budapest Helyőrsg Dandárnak a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület. A kopjafát a híradók napján megtartott központi ünnepi állománygyűlst követően avatták fel a Petőfi Sándor laktanyában szeptember 17-n született Puskás Tivadar tudós, a telefonhírmondó feltalálója. Találmányai nagyban elősegítettk a mai modern rendszerek ltrejöttt, a telefonközpont elve mindmáig alapvetően megmaradt a kommunikációs rendszerekben. Születsnek vfordulóján vről vre azokat a katonákat s szakembereket ünnepeljük, akik a htköznapokban legtöbbször láthatatlanul hajtják vgre feladatukat, munkájuk azonban elengedhetetlen a Magyar Honvdsg működshez mondta a híradók napja alkalmából megrendezett központi ünnepi állománygyűlsen Varga Zoltán őrnagy, az MH vitz Szurmay Sándor Budapest Helyőrsg Dandár MH Híradó s Informatikai Főközpont megbízott parancsnoka. Köszöntőjben szólt az elmúlt időszak kiemelkedő eredmnyeiről is. A külföldi missziók folyamatos híradó-, informatikai biztosításával járó feladatok mellett rszt vettek számos nemzetközi s hazai gyakorlaton, amelyeken tanúbizonyságot tettek szakmai felkszültsgükről s lehetősgük nyílt ismereteik továbbfejlesztsre. Jelentős eredmnynek számít, hogy a mobil szolgáltatóváltással járó feladatokat az új szerződses partner s a rövid határidő ellenre is sikerült zökkenőmentesen s magas színvonalon vgrehajtani. Új kpessg a LINK16, amely lehetőv teszi a Gripenek s a földi irányítás közötti rejtjeles információtovábbítást. A szomszdos országok közül mi vagyunk az elsők, akik a LINK16 kpessggel rendelkezünk. Büszkk lehetünk a Mobil Híradószázad (DCM) eredmnyeire is: az állomány az elmúlt időszakban sikeresen teljesítette a NATO által elrendelt gyakorlatot, amelynek eredmnyeknt ma már NATO kszenlti szolgálatot lát el összegezte a sikereket Varga Zoltán őrnagy. A köszöntő után a kiemelt munkát vgzőknek elismerseket adott át Vass Sándor dandártábornok, a Honvd Vezrkar Híradó, Informatikai s Információvdelmi Csoportfőnöksg csoportfőnöke, Mucsi István ezredes, az MH ÖHP Híradó, Informatikai s Információvdelmi Főnöksg főnöke, Piros Ottó ezredes, az MH vitz Szurmay Sándor Budapest Helyőrsg Dandár megbízott parancsnoka s Pristyák János, az MH vitz Szurmay Sándor Budapest Helyőrsg Dandár MH Híradó s Informatikai Rendszerfőközpont parancsnoka. Az ünnepsg után a rsztvevők átvonultak a Szurmay-díszkerthez, ahol Piros Ottó ezredes, megbízott parancsnok, dr. Lindner Miklós nyugállományú altábornagy, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke s prof. dr. Rajnai Zoltán ezredes, az egyesület elnöke leleplezte azt a kopjafát, melyet a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület adományozott a dandárnak. Rajnai Zoltán ezredes ünnepi beszdben hangsúlyozta: amikor az egyesület úgy döntött, hogy kopjafát emel, az a cl vezrelte, hogy ápolja a hagyományokat, megemlkezzen azokról a híradókatonákról, akik egykor szolgáltak, s tisztelett fejezze ki azoknak, akik most szolgálatot teljesítenek ebben a fegyvernemben. Az MH vitz Szurmay Sándor Budapest Helyőrsg Dandár szemlyi állománya len jár a Magyar Honvdsg informatikai hálózatainak fejlesztsben, ezrt esett a választásunk arra, hogy a Petőfi Sándor laktanyában állítsuk fel a kopjafát, az alakulat vezetőinek támogatásával mondta az elnök. Az ünnepi beszd után Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök s Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspöksg helynöke megszentelte a kopjafát, majd a dandár, a meghívott alakulatok s az egyesület vezetői koszorút helyeztek el talapzatánál s Puskás Tivadar mellszobránál. SINGER ÉVA FŐTÖRZSŐRMESTER FOTÓ: SZABÓ LAJOS ZÁSZLÓS 7

8 Szent István intelmeiről 8 A felnőttek társadalmának tükörkpe az ifjúság világa. Talán ezt rtettk meg azok, akik az uralkodók gyermekeikhez szóló intelmeit királytükröknek neveztk. Egy ilyen királytükör Szent István királyunk jóvoltából ránk, a ksői nemzedkre is átszármazott. A tükör nem szigorú törvny hanem inkább atyai intelem, s így is ismerjük, Szent István király intelmei Imre herceghez. A Corpus Juris Hungaricibe felvett első törvny, Szent István első törvnykönyve 1027-ből, a korszak legjelentősebb magyar irodalmi alkotása. Istvánnak fiához, a trónörökös Imre herceghez intzett Admonitiones című latin nyelvű műve, mgsem igazi törvny, mivel általános magatartási szabályokat nem tartalmaz. Nem törvny, hanem azokat az erkölcsi s kormányzati tanácsokat s normákat foglalja össze, amelyeket a király mint atya intzett fiához: Imre herceghez. Az intelmek egyik fő clja s tanítása egy frissen megtrt nemzet hitnek megtartása s erősítse, a pogányság fellángolásainak megfkezse, eltörlse. Szent István királyunk felismerte, hogy a magyar nemzet csak akkor maradhat fenn, s válhat a nyugati világ által is elismert országgá, ha a katolicizmus útjára tr s azon jár tovább. A XXI. századi Európában, belertve a mai Magyarország területt, a keresztny vallás, erkölcs, gondolkodásmód válságával szembesülhetünk. Pedig, közhely ugyan, de a törtnelem ismtli önmagát. Amikor egy np, birodalom elveszíti az erkölcsi normákba, vallási rtkrendbe vetett hitt, ha felhagy az embersg alapvető követelmnyeinek gyakorlásával, úgy a társadalmi-gazdasági hanyatlása is elkerülhetetlenül be fog következni. Ezeket az időket ljük s következmnyeit tapasztalhatjuk saját bőrünkön nap mint nap. Talán jó lenne a Szent Imre herceg pártfogásában álló magyar ifjúságnak megszívlelnie az alábbi intelmet:...ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvössg sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan s látható ellensgeid ellen. Nemzetünk megmaradásának felttele, a Szent Istváni útra való visszatrs. Az intelmeket tovább olvasva nemcsak az ifjúság, de az egsz nemzet, azon belül a honvdsg állományában munkálkodók számára is hasznos, megfontolandó eszmket találunk: Mert amiknt különb-különb tájakról s tartományokból jönnek a vendgek, úgy különb-különb nyelvet s szokást, különb-különb pldát s fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fnyt emeli, s a külföldieket a pöffeszkedstől elrettenti. Mert az egy nyelvű s egy szokású ország gyenge s esendő. Ennlfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevnyeket jóakaratúan gyámolítsad s becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ezer ve ilyen volt a nemzetközi tapasztalatszerzs, mára az elvek maradtak, csak a keretek változtak meg. A többnyelvűsg általános elvárás, nemcsak a diplomaták, de a teljes npessg fel is. A hadseregen belül a szövetsgesekkel való kommunikáció minden katona számára alapvető kpessg kell hogy legyen. A tapasztalat átadása s a tapasztalat szerzs a külmissziók fontos feladata. Akár mi vagyunk vendgsgben akár NATO szövetsgeseink vendgeskednek nálunk, tudatában kell lennünk, hogy a megszerzett tudás a kicserlt ismeret ugyan úgy az az országot díszíti, az udvar fnyt emeli mint ezer esztendeje. Mai társadalmunkat szemllve rádöbbenhetünk arra, hogy Szent István intelmei mennyire aktuális krdseket feszegetnek s az ezer v alatt nem porosodott meg, nem avult el hisz a kipróbált jó mindig jó marad. Nincs ez másknt az ifjúságról alkotott kppel is. Ezrt hát ki-ki letkorának megfelelő dologban forgolódjk, tudniillik az ifjak fegyverben, a vnek a tanácsban. Fiatalnak, idősnek egyaránt meg kell keresni a társadalomban betöltött szerept, azt a feladatot, amiben, legjobban ki tudja bontakoztatni tehetsgt s amivel legjobban tudja szolgálni a nemzetközössget melynek tagja. KÁLINGER ROLAND SZÁZADOS, TÁBORI LEL- KÉSZ (SZOLNOK)

9 Találkozó a Krivánon A Szlovák Katonai Szövetsg (ZVAZ) ebben az vben is meghívta a BEOSZ kpviselőit a Kriván megmászására szervezett, immár XIX. túrára. A találkozón a BEOSZ kpviseletben Farkas Zoltán, a szabadszállási Honvd Nyugdíjas Klub (HNYK) elnöke s Búza Vince a HNYK túra s sport szakosztály vezetője vettek rszt. Delegációnkat Tomas Svec ny. mk. ezredes fogadta Tatransk Zrubyban. Ezt követően Nová Poliankán központi fogadáson vettünk rszt. Megbeszlseket folytattunk az egyes szervezetek kpviselőivel a visegrádi országok rdekvdelmi szervezeteinek működsről, gazdasági feltteleikről valamint a működsüket meghatározó szabályzókról, törvnyekről. Megbeszlsre került sor az Európai Katonai Érdekvdelmi Szövetsggel (EUROMIL) is. A Kriván hegymászó túra a már szokásos koszorúzással kezdődött. A Strbskho Plesanál (Csorba-tó) lvő Szlovák Nemzeti Felkels emlkművt együtt koszorúztuk meg a Honvdszakszervezet kpviselőivel. A rsztvevő országok delegációi is elhelyeztk a megemlkezs koszorúit, virágait. A Kriván csúcs (2494 m) a Magas-Tátra egyik kiemelkedő csúcsa, a megmászására indulók a Csorba-tótól (1300 m) indulnak a mintegy 8-10 órás igen nehz túrára. Az emlktúrán mintegy 900 fő vett rszt, különböző magasságokat teljesítve. A rsztvevők között volt a Szlovák Hadsereg vezrkari főnöke s a parlament egyik kpviselője is. Az emlkmű az elesett s kivgzett ellenállóknak állít emlket. A hegycsúcs a szlovák önállóság jelkpv vált, megmászásával adóznak az elesett hősök emlknek. Búza Vince tagtársunk a Kis- Kriván (2120 m) megmászását teljesítette, amely elismerst rdemel. A túra záróesemnye a hagyományos tábortűz volt, majd kt- s többoldalú baráti beszlgetsekre került sor szlovák, cseh, lengyel barátainkkal. FARKAS ZOLTÁN Vendgek Szlovákiából A Balassi Bálint Bajtársi Egyesülethez látogatott a Trencsnyi Nyugállományú Klub 40 fős csoportja, akiket Kelemen József nyugállományú altábornagy, a BEOSZ elnöke is köszöntött. A nagy szeretettel fogadott látogatók ezt követően Budapest s Szentrendre nevezetessgeivel ismerkedtek meg. 9

10 á ő Ú á áí á á á áí ó í ó á ó ő ü óí Ü ő á á Í Ö á ó Í á á íó ő ö ó ő í á úí á ó ö ö á í á ö á ő íí á á ö ó óő á á ó ő á ö Í íó ü á á á á á á á ó á ű ő Í ő ú Í Íó Í ö á á ű Íó ö Íő ö É í í ó ö üíó ö ó Í á á ó á ó ú ó Ü íö ő ö ó ó á ö í á ö ö á á ó á í ő ö á Í ó Í á Í á É ő ü á ü ő ó ő á ó ú í óí Í á í Ü í Ö ü ö í á Í á ö ü ő á ó á í ő á ó ó ö ö ő Ü ö á á ó ö ö ö ü á ó ó Ú ó á á ű Í ő ó ö ó á á á Í á ó á ű óö ö ö á ó ő áí á á ó á á ú ú Í á á ö ö ó Í á á Í á á í á á á í Í Í É á Í í ó á ó Í í á ó í áí ó á á í Ú

11 á ó á á á Ú ű ő ű ó ó á Íű á ö á ö Ó ő Ü ű ó ü í Íö ő Ó ü íö á á ó ő á á á á ó í ö ő á á á ő Ó Ú Í á á á Í á ó ó Í á á ó á Í ó í á óí á ó í ő á ó ó Ö í í áí ó á á á á á Á ó Í Ö á ó í á í Í ó Ú í á í á óü ő í á á á í ö ó á áí á ó ő ó Á Á Ö Á Í őí á ő Í á ő ő á ó á Ö í í ü á ó ó ó Á ó É É É ó ő Í ó á á ó á ó á ó Í á á Ú á ü ö ü ó ö á ó á ő á őí ó Ú á ő á őí á ó ö á á á á ó ü ő Í ö Í á ó ó á á á á á á á á á ü ö ö ü á Ó á á Ú á őí á ü Ú ő ó í á ó ó ö ő ö Ö ö ó ö í ó á á ó ó í ű í ó ő á Ó á ó á ű ő őí á á Ö í á Í ő ö ű Ó ó á á áíó ó á ő á á í ó ó á á ó Í í á áíó ő í ö ö Ö á ü Ű ó á Í ü á Í á Ú á ö ó á ó ő Í á ü á ú ó ő á ő ú á Ú á ö á á ő áíő ó áíóí ő á ó Í í ű ű Ú áíő Ö á í í ü ö ó á á ü Í ó ó Í á ó á á á á ó Ö Á Á Á Ó Á ö ö Á á á íá ö ü ő ö ö ö ü ü Í á ó í

12 Siker vagy kudarc (Avagy gondolatok az Országos hadisír felmrsi program margójára.) Siker vagy kudarc? tettem fel magamnak a krdst, miközben a Szövetsg vi vállalásának az országos hadisír felmrsi program terjedelmes anyagát rendeztem leadásra. Bevallom nem sokat tudtam s most is keveset a katona- s hadisírok helyzetről, mondhatni csupán belecsöppentem a hadisír dokumentálás feladatába márciusában a Szövetsg küldöttgyűlse támogatta a HM akkori felkrst az országos hadisír felmrsi programban való rszvtelre. Az ezt követően megszülető megállapodás az egyesületek s az önkormányzatok számára adott kereteket az együttműködsre. Sajnos ebben az időszakban központilag igen kevs információ állt rendelkezsünkre, így akik tnylegesen megkezdtk a munkát csak saját kutatásaikra s az önkormányzatok adataira számíthattak. Ennek ellenre már ebben az időszakban is több egyesületnl igen komoly munkát vgeztek. E mellett nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy szinte minden rgióban folyt (folyik) hadsír felkutatással, gondozással, karbantartással vagy felújítások kezdemnyezsvel s annak tnyleges vgrehajtásával kapcsolatos munka, melyek ezzel a programmal rezhetően előtrbe kerültek as v vgn a program újabb feladatot rögzített, melyben konkrt települseken, a korábban elmaradt dokumentáció elkszítst jelöltk meg. Tudtuk, hogy ennek eleget tenni komoly szervezői munkát ignyel, hiszen a clállomások összeállítása, a települssekkel törtnő egyeztets, majd a tnyleges bejárás többszörös problmát vet fel. A tapasztalatok is azt mutatták, hogy egyegy vállalás lezárása sok esetben hoszszú heteket vett ignybe. Ennek ellenre az v első negyedben gyorsan gyűltek az információk s egyes területeket szinte teljes egszben sikerült feldolgozni. Sajnos a többletvállalás különböző okok miatt nem mindenhol volt egyrtelmű, de ahol a területi elhelyezkeds s a tagság összettele ezt szüksgess tette, igyekeztünk ezt átszervezssel segíteni s tisztázni. Most, az utómunkálatok befejezse nemcsak egy vállalás lezárását jelenti, 12 hanem a vállalás teljesítsnek elvárását önmagunkkal szemben is. Siker volt? Igen, mert sokak munkájának köszönhetően immáron nemcsak az ismert s szemünk előtt lvő emlkhelyek fel fordult a figyelem. A felmrs során, sokszor a helyiek törtnetei alapján kerültek elő rejtett, elfeledett, olykor bizony elhanyagolt katonai nyughelyek, melyek adatainak rögzítse komoly eredmnynek tekinthető. Kudarc? Talán erős a kifejezs, de a kettőssget ez a szó fejezi ki a legjobban. A befektetett hatalmas munka ellenre, először fordult elő, hogy a vállalásról benyújtott szakmai beszámolónkat csak rszteljesítsnek fogadták el s mivel a felkrs szerinti dokumentáció eddig csupán rszben kszült el, ennek következmnyeit a Szövetsgnek viselnie kellett. Siker, igen! A megtett több mint 9000 kilomter, a 6200 darabot meghaladó fotódokumentum, az egyni feltárások fantasztikus anyaga, mind kitartó kutatómunkát ignyeltek. Az anyakönyvek felkutatása s egyeztetse, a temetői trkpvázlatok, a hadi esemnyek trkpvázlata s az ezek alapján törtnt bejárások s helymeghatározások, mind egyrtelmű siker jelentenek. Ezen dokumentumok kimondva-kimondatlanul majd mások munkáját is segítik, akik a ksőbbiekben hadisír dokumentálási vagy kutatási feladatokat vgeznek. A karbantartások s felújítások pedig olyan felelőssgről tettek tanúbizonyságot, melyet az egyesületek tagjai önknt vállaltak s teljesítettek s olyan tiszteletről melyben azokat rszesítik, akik sokszor nem önszántukból, de katonaknt adták letüket. Tanulság? Mint minden nagy munka után most sem maradhat el a tanulságok rtkelse. A vállalás elfogadásakor a feladatokról, az elvárásokról nagyon kevs konkrtum állt rendelkezsre, ami a munka összetettsgnek s nagyságának mrlegelsre nem volt elegendő. A megállapodás megszületst követő nehzkes indulás, az első időszak gondjai ugyancsak nem segítettk a ksőbbi aktív közreműködst. De más problmákat is látnunk kell, így felvetődnek az információáramlás, a területi s letkori sajátosságok krdsei, nem utolsó sorban a szabadidővel való gazdálkodás, melyeket egy ilyen összetett feladatnál mrlegelni kell. És egy másik igen fontos tanulság. A Szövetsg a mai napig jelenetős mrtkben támogatásból finanszírozza működst, ezrt a felkrsek visszautasítására nem mindig van lehetősge. Ez az oly sokszor felvetődő önfenntartási kpessg hiányának knyszere, ebben az esetben is közrejátszott. Vgezetül köszönet illeti meg mindazokat, akik időt, fáradtságot, sok esetben pnztárcát nem kímlve, vállalták s vgeztk ezt a kiemelt feladatot. És köszönet mindazoknak, akik a továbbiakban is önzetlenül s felelőssggel dolgoznak azon, hogy a katonasírok mltó körülmnyek között őrizzk a katonák nyughelyeit. Bizonyára mindenkinek volt megható lmnye, emlkezetes helyszíne, melyeket ppen ezeken az utakon ismert meg, nekem a Csákvári emlkmű felirata maradt emlkezetes: Lgy bárki, bármely nemzet fia bke poraidra. SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY

Katonai emlékpark Pákozdon

Katonai emlékpark Pákozdon XIII. évfolyam 2010. október 3. szám Katonai emlékpark Pákozdon Megemlékezés Kőszegen A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete, immár a negyedik alkalommal tartott bajtársi találkozót a kőszegi várban. Ez

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa XII. évfolyam 2009. szeptember 4. szám A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható Készült az NCA támogatásával A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa Kápolna Doberdón Nagy Imre

Részletesebben

minchét hivatalból és háttérintézménybõl hét maradt.

minchét hivatalból és háttérintézménybõl hét maradt. 2008. július XI. évfolyam 3. A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható Készült az NCA támogatásával A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa Korszerû és jól szervezett a haderõnk

Részletesebben

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október 16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október Tisztújító küldött közgyűlés Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja alapszabályának II. fejezet, 2/c. pontja értelmében tisztségújító küldöttközgyűlést kell

Részletesebben

2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban

2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban XIX. évfolyam 1-2. szám, 2013. december 2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban A vitézavatás kiemelt esemény Rendünk életében minden esztendőben. Központi esemény, minden szempontból.

Részletesebben

Kiss Gábor: Horthy István, felhõk hõse. XXXI. évfolyam, 1. szám Budapest, 2012

Kiss Gábor: Horthy István, felhõk hõse. XXXI. évfolyam, 1. szám Budapest, 2012 XXXI. évfolyam, 1. szám Budapest, 2012 Pula, 1904. december 9. Alekszejevka 1942. augusztus 20. Hajnali 5:07 (Héja gépével lezuhant és szörnyethalt.) A szolnoki vadászgépek orosz felhõn szállnak, Zengve

Részletesebben

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában! Fotó: archív 2 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2008/3. Tartalom:

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. megjelenik félévenként

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. megjelenik félévenként Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa IX. évfolyam 2. szám megjelenik félévenként 2011. október 1956 H A D II T E C H N II K A II E S Z K Ö Z E II A cikk főként az 1956-ban

Részletesebben

Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Közhasznú. Alapítvány (BHKK)

Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Közhasznú. Alapítvány (BHKK) 1 Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Közhasznú Alapítvány (BHKK) Alapító okirat: Az alapítvány pártoktól és politikai irányzatoktól független. Az alapítvány tagsággal nem rendelkezik.

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. november XI. évfolyam 2. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Változik a temetkezési törvény 2013. november 15., Országos Kegyeleti Konferencia Életút díj Kalmár Tibornak

Részletesebben

Államiságunk jelképe a Szent Korona

Államiságunk jelképe a Szent Korona XXXII. évfolyam 1. szám Budapest, 2013 Államiságunk jelképe a Szent Korona 1978 óta újra itthon Emlékezni kell arra, milyen nagy kincs a magyar szabadság és az azt megtestesítő Szent Korona. Emlékezzünk

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. X. évfolyam 1. szám 2012. április. megjelenik félévenként

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. X. évfolyam 1. szám 2012. április. megjelenik félévenként Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa megjelenik félévenként X. évfolyam 1. szám 2012. április S ZÜ L E T É S N A P II K Ö S ZÖ N TŐ Tisztelt Altábornagy Bajtárs! Kedves Miklós!

Részletesebben

ONVÉD REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7.

ONVÉD REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN 14 Kőbe vésve, bronzba öntve A NEMZET ATYJA Fotó:

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa IV. évfolyam 1. szám megjelenik félévenként 2006. április R E K V II E M A S Z A B A D S Á G H A R C É R T (( R É S Z L E T )) A szabadságharcot,

Részletesebben

Együtt, egymásért együtt a békéért!

Együtt, egymásért együtt a békéért! 2008. szeptember XI. évfolyam 4. Különszám A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható Készült az NCA támogatásával A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa Együtt, egymásért együtt

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. augusztus XXV. évf. 8. szám 390 Ft HÁBORÚ!

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. augusztus XXV. évf. 8. szám 390 Ft HÁBORÚ! ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. augusztus XXV. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu 1914 2014 HÁBORÚ! TARTALOM 16 A KÜLÖNLEGES MŰVELETI HARCIBÚVÁR-ALAPTAN-

Részletesebben

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó V i t é z e k L a p j a X I I I. é v f o l y a m 1-2. s z á m. 2 0 0 7. a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r A kormányzóra emlékezve A Vitézi Rend kegyeletes istentiszteletekkel emlékezett vitéz nagybányai

Részletesebben

AZ ÚSZÓERŐD HARCOSAI. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2011. szeptember XXII. évf. 9.

AZ ÚSZÓERŐD HARCOSAI. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2011. szeptember XXII. évf. 9. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2011. szeptember XXII. évf. 9. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu AZ ÚSZÓERŐD HARCOSAI 14 Fotó: Tóth László Kőbe vésve, bronzba öntve

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. augusztus XXIV. évf. 8. szám 390 Ft TŰZNYILAK

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. augusztus XXIV. évf. 8. szám 390 Ft TŰZNYILAK ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. augusztus XXIV. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu TŰZNYILAK 14 Fotó: Rácz Tünde A nyolc katonai parcella felett 1993-tól

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

Nyári kérdés. Sóvárogj a Sóvár után! Kántorára vár a felújított orgona Kertán. Lapzárta

Nyári kérdés. Sóvárogj a Sóvár után! Kántorára vár a felújított orgona Kertán. Lapzárta országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 28. szám 2005. július 10. Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap Ára: 164 Ft nemcsak esztétikai élményt nyújt a szemlélõnek, hanem a lelkek, a hívõk otthona; azoké,

Részletesebben

XXV. évfolyam 2014/1 HON ÉD ALTISZTI

XXV. évfolyam 2014/1 HON ÉD ALTISZTI XXV. évfolyam 2014/1 HON ÉD LTZT F O L Y Ó R T 2 Témakör TRTLOM Új év, új kihívások 2 hivatásról 3 Mindig a legjobbat és a legtöbbet adjuk 4 jövő kulcsa a kommunikáció 6 Vezénylőzászlósi konferencia zentendrén

Részletesebben