Halottak napján... Elter József

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halottak napján... Elter József"

Átírás

1

2 Elter József Halottak napján... Kora esti alkonyatban sok gyertya fénye Halványan, pislogva tör fel az égre. Minden egyes lángocska egy elhamvadt élet, Elmúlt vágy és dicsõség, mely tükrözi a létet. Imbolyogva világít a sok kicsi gyertyaláng Emlékeink gyorsan száguldó fogatán. Virágillat kíséri pompázó színekben, Fény és illat pompája egyesül itt és odafent. Emlékezünk a sok együtt töltött órára, Örömre, bánatra, sok nem teljesült vágyra. Csak egy nap jut évente, mit feledni nem lehet, Mit egyre szebbé tesz a múló emlékezet. Elfogadták a szociális temetés részletszabályait A szociális temetés részletszabályait tartalmazó, múlt héten elfogadott végrehajtási rendelet rögzíti, hogy a köztemetõ fenntartója minden köztemetõben (Budapesten a fõvárosi önkormányzat által kijelölt temetõben) köteles külön parcellát kijelölni a koporsós, illetve urnás szociális temetési helyeknek. A szociális parcellában a sírhely elsõ megváltása ingyenes az eltemettetõnek. A temetôt üzemeltetô SZIGÜ Zrt az éves felújítás keretében fenyôfából új ravatalozó ajtót készített, fákat ültetett, tavasszal pedig viakolor burkolattal látja el a ravatalozó és a járda közötti útszakaszt Az önkormányzat gondoskodik a többi között a temetési helyrõl, a holttest szállításáról, esetleges hamvasztásáról. A jogszabály szerint szociális temetéshez az állam által biztosított koporsót, urnát, sírjelet használhatja fel az eltemettetõ. A szabályozás szerint szociális temetést a megkeresést követõ öt napon belül lehet kérni az elhunyt utolsó lakhelye szerinti önkormányzatnál, az eltemettetõnek pedig vállalnia kell, hogy õ vagy egy általa felkért ember személyesen közremûködik a temetés során. Az országgyûlés szeptember elején fogadta el a temetkezésrõl szóló törvény módosítását, amely bevezette a szociális temetést. A módosítás szerint a sírhelyet a korábbi 20, illetve 25 év helyett 10 évre is újra lehet váltani. A jogszabály több változtatást is tartalmaz a temetõkre és a temetkezésre vonatkozó rendelettel összefüggésben. Egyebek mellett pontosítja a sírboltokra, urnafülkékre vonatkozó szabályokat, továbbá felhatalmazza a temetõk üzemeltetõit, hogy a temetõszabályzatnak nem megfelelõ sírjeleket megszüntesse. Emellett egyszerûsíti a lezárt temetõk, parcellák újbóli használatba vételét is. 2

3 Milliárdos tiszta víz November 8-án ünnepélyes alapkõletétellel hivatalosan is megkezdõdött az ivóvízminõségjavító program gyakorlati feladatainak végzése. Az elõkészületi munkák után a megvalósítás fázisába érkezett a beruházás. Az eseményt Zsiák Péter, a Társulás elnöke nyitotta meg, meghívott vendégek voltak Tarnai Richárd kormánymegbízott, Vécsey László Fideszes országgyûlési képviselõ, Franka Tibor Kerepes-, és Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere. Kormánymegbízott úr üdvözölte a programmal megvalósuló lehetõséget, melynek eredményeként évtizedek után egészséges, tiszta vizet fogyaszthatnak a két település lakosai. Kiemelte, egyre nagyobb kinccsé válik a jövõben az ivóvíz, a kormány éppen ezért Az alapkôletétel pillanatai tartja fontosnak, hogy a közmûcégek magyar tulajdonban legyenek. Franka Tibor elmondta, hogy polgármesterré választása után õ és Oláh János jegyzõ úr szorgalmazta az ivóvíz helyzetének mielõbbi megoldását, mely program megvalósításához Kistarcsa a csatlakozásával a gesztorságot is vállalta. Egy a lényeg, - hangsúlyozta - hogy a meglehetõsen hosszú elõkészítõ folyamat után végre már nemsokára látható és fogyasztható lesz a megújuló vízvezetékcsövek végén a tiszta, egészséges ivóvíz, ráadásul úgy, hogy a lakosságnak anyagilag nem kellett a beruházáshoz hozzájárulni. Az építkezés legkésõbb tavasszal megkezdõdik. További képek a 28. oldalon. Gé A rendezvényen a Pávakör is énekelt Város az ünnepek elõtt Rágalom és békesség Év végéhez közeledve örömmel jelentem, hogy Kerepes önkormányzata és intézményei jól teljesítenek, aggodalomra semmi ok. Nincs 30 napon túli kifizetetlen számlánk, hiteleink felét tárgyalások során már átvállalta az állam, a maradék 350 millió pedig február 28-ig szintén átvállalásra kerül. Tehát jól tettük, hogy kötvényt bocsátottunk ki, mert több mint 2 milliárdos vagyongyarapodást jelentett és néhány hónap múlva nem kell fizetni a törlesztését, viszont az iskola, a bölcsõde, az óvoda, a mûvelõdési ház és az aszfaltos utak itt maradnak, amire nem lett volna pénzünk. Kellett, mert nem akartunk és nem akarunk új adót bevezetni, nincs telek-, építmény-, vagy ingatlanadó. A környéken minden településen ennél többet kell adózni. Megkezdõdött az óvoda 200 milliós bõvítése, az 1 milliárdos ivóvízminõség-javító beruházás. Egy év múlva nem lesz csecsemõvíz, hanem jó víz lesz. A Hungaroring fizeti az óvodatetõ javítását, és az Állomás utca felújítását. Város lettünk És sorolhatnám tovább eredményeinket. Szemrebbenés nélkül hazudnak tehát azok, akik eladósodásról, rossz gazdálkodásról, meg egyéb légbõl kapott hiányosságokról írnak, beszélnek és pletykálkodnak az ugri-bugri rádió mikrofonjába. Ide citálhatnám a hetente, vagy naponta irigykedõk és vádaskodók neveit, akik arra sem veszik a fáradtságot, hogy utánanézzenek, sokszor mekkora butaságokat állítanak. De nem teszem, nem írom le még a nevüket sem. Hogy miért? Mert a rágalmazás elleni védekezés mûvészete: nem törõdni vele. És mi nem törõdünk vele. Mindez a pénzrõl szól, meg a jövõ évi választásokról. Kerepes érdekei számukra másodlagosak. Cserélgetik a pártokat, az egyesületeket, a nemzetiségüket, és cserélgetik egymást is. Ezzel szemben a valóság az, hogy az önkormányzatnak jelenleg 100 millió forintja van, ami csöppet sem vall rossz gazdálkodásra, sõt Ezért biztonsági kamerákat állítunk fel városszerte, utakat építünk, mint eddig, az iskolánál és a bölcsõdénél parkolót alakítunk, fákat ültetünk, járdákat és vízelvezetést építünk ki. Van rá pénzünk, de elsõsorban a félreesõ, a csendesebb utcák aszfaltozását az ott élõk anyagi áldozatvállalása nélkül csak nagyon lassan tudjuk szilárd burkolattal ellátni. Ezért is örvendetes és dicséretes például a Kiss József és a Gyulai Pál utcai lakosok, önkéntes, ingatlanonkénti ezres forintos felajánlása, hiszen az utak már el is készültek. A közbiztonság javítása érdekében levelet írtam Pintér Sándor belügyminiszternek és tavasszal már két körzeti megbízott rendõrünk lesz. Iskola, óvoda, bölcsõde, mûvelõdési ház, családsegítõ és hivatal példásan dolgozik, köszönet nekik is érte. Dr. Vincze Lajos elsöprõ választási sikere az Önök véleményét tükrözi. Úgy gondolom, ha követünk is el olykor hibákat, elsõdleges számunkra Kerepes város érdeke és fejlõdése. Mindenkinek válaszolunk, aki kérdez. Aki nem kérdez, csak vádaskodik, az másra is képes. Innen köszönöm meg önkormányzatunk nevében Kerepes város polgárainak bizalmát és segítségét, és ezúton kívánok mindnyájuknak - közöttük ellenfeleinknek, sõt ellenségeinkek is - áldott karácsonyt és eredményekben gazdag boldog újesztendõt. A békesség nem rajtunk múlik. Fel a fejjel! Jó úton haladunk. Franka Tibor polgármester 3

4 Dr. Vincze Lajos fölényes gyôzelme Franka Tibor polgármester a napirendi pontok tárgyalása elõtt tájékoztatott az idõközi képviselõválasztás eredményérõl. Megköszönte minden szavazónak a részvételt és a bizalmat, örömmel jelentette dr. Vincze Lajos kétharmados arányú gyõzelmét, aki az Összefogás Kerepesért Egyesület jelöltjeként indult a választáson. Újonnan megválasztott képviselõtársuk azért nem tehette le ezen az ülésen az esküt, mert a Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület fellebbezést nyújtott be határidõn belül a választási eredmény ellen, amit a Területi Választási Bizottság - helyben hagyva a választási eredményt megállapító HVB határozatot - elutasított. A döntés ellen két napon belül még bírósági felülvizsgálat kérhetõ, és csak ezen idõ letelte-, illetve jogerõs ítélet után kerülhet sor az eskütételre. Más esemény is történt a testületben, ugyanis Palotai László képviselõ november. 13-án lemondott megbízatásáról. A választási törvényben elõírtaknak megfelelõen ilyenkor az eredeti választási listáról a jelölõ szervezete ajánlásával a következõ jelölt lép a helyére. November 18-án az akkori ben - ECKE nevû jelölõszervezet bejelentette Rózsás Erika Erzsébet nevû képviselõjelöltjét a poszt betöltésére, aki az eskü letétele után hivatalosan tagja lett a testületnek. (Az ülés további eseményeirõl részletesebb beszámolót olvashatnak decemberi lapszámunkban.) Beszámoló testületi ülésrõl Franka Tibor napirend elõtt köszöntötte Gyenes Szilá rdot, akit a Kormány, illetve a Parlament szemétdíj-csökkentéssel kapcsolatos tervei miatt hívott meg. Gyenes Szilárd 2030-ig terjedõ mûszaki gördülõ finanszírozási tervvel finanszírozta volna a hulladékgazdálkodást. Anyagi helyzete a mindennapi ellátást még nem, de a fenntarthatóságot tekintve megrendült. Ennek két oka van, egyik a külsõ, részben állami támogatások lassú, vontatott üteme, valamint a lakossági kintlévõség-állomány, másik a 2012-es hulladékgazdálkodási törvény végrehajtása miatt a rezsicsökkentéssel kicsúcsosodó pénzügyi egyensúlyvesztés. Jelen jogi szabályozás szerint a én alkalmazott díjakhoz képest kell 10%-kal csökkenteni a közszolgáltatási díjat. Gyakorlatilag januárjától volt már egy díjkorlát, s szakterületi infláció is jelentkezett, emellett 4-5 adó- és járuléknem is belekerült a díjba. Lassú ütemben nõ a lakossági kintlévõség-állomány is, ennek mértéke nagyjából 355 millió, s ebbõl a NAV kb. 1,5-2 millió forintot hajtott be. A szolgáltatás-ellátás még nincs veszélyben, a probléma azonban az, hogy a törzstõke kétszeresét meghaladó veszteség esetén a tulajdonosoknak be kell avatkozniuk, tõkésítésre lesz szükség. A jogszabályi környezet szerint ugyan továbbra is önkormányzati kötelezõ feladat, de a díjmegállapítás joga elkerült, s az idõközben megjelent hulladékgazdálkodási szükségellátásról szóló jogszabály alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak kell megoldani a problémát, amely országszerte jelentkezik. Gyenes Szilárd úgy gondolja, hogy alapvetõen a mindennapi mûködés tekintetében még lehet egy finanszírozhatóságot tartani a lakossági bevételekbõl. Kockázatot jelent, hogy január 1-jéig 17 településen kellett átvenniük a közszolgáltatást. Probléma, hogy a számlázási rendszerük három- Gyenes Szilárd tájékoztatásában elmondta, hogy a jogszabályváltozások miatt csak köztulajdonban lévõ, nonprofit alapon mûködõ gazdasági társaságok végezhetnek hulladékgazdálkodási, hulladékszállítási közszolgáltatást második félévében komplex közszolgáltatásban kb. 53 ezer embert láttak el, január 1-jén ez a szám meghaladja a 200 ezret. 230 fõs dolgozói létszámával a Zöld Híd Régió Kft a térség legnagyobb közszolgáltatója. Rajtuk kívül 8 közszolgáltató van a térségben, amelybõl 5 egy települést lát el, a többi három osztozik a maradék településeken. A Kft egy fenntartható, Az érdeklôdô közönség 4

5 havi, s van olyan, amikor ezer ember ellátását kell három hónapig elõfinanszírozni. A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló 17/2008. (VII. 11.) rendelet módosítása, az önkormányzati rendelet elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 31/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása, az Állami Számvevõszék által végzett önkormányzati vagyongazdálkodás - szabályszerûségi ellenõrzéshez kapcsolódó Intézkedési Terv elfogadása után a Babaliget Bölcsõde önálló költségvetési intézmény létrehozásának tárgyalására került sor. Ennek kapcsán a Polgármester elmondta, hogy Lengyelné Jankovics Mária óvodavezetõ munkájával maximálisan elégedett az Zvada Éva szakmai vezetô önkormányzat. A Wéber Ede utcai óvodabõvítéssel - ami már elkezdõdött - a három óvodában 80 férõhellyel lesznek többen, ami nem kevés többlet feladatot jelent az óvodavezetõnek. A bölcsõdében a kezdeti indulási folyamatok felfejlõdtek, az intézmény második szakmai vezetõje másfél éve kitûnõen végzi a munkáját. Az önállóság mellett szól az is, hogy az intézményben a szakmai munka a legfontosabb, ezen kívül a bölcsõdei és óvodai ellátás másmás minisztériumhoz tartozik, máskor van a pedagógusnap és a bölcsõde napja. Jelenleg a fizetések szabályozása sem simítja egymást a két intézményt illetõen. Fontos, hogy az egyszemélyi vezetõ a szakmai munka mellett gazdaságilag is feleljen az intézményért. A testület megszavazta a két intézmény önálló intézményként történõ mûködését. Döntött a testület Kerepes Településfejlesztési Koncepció (TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítésének szükségességérõl, ezzel összhangban a településrendezési eszközök új eljárás és tartalom szerinti készítésérõl; ezen eszközök Trk-ban foglalt szabályok szerinti egyeztetési eljárásának megindításáról; és a TFK, ITS elkészítõjének kiválasztásáról. A megbízást a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft kapta. Közismert nevén a Csipkai tanyán lévõ víztározó megépítését régóta tervezi az önkormányzat. A megvalósulásával kapcsolatos elõkészítési munkafolyamatok mellett meg kell tudni azt is, hogy van-e vízzáró rétege a talajnak, ezért fúrást kell a területen végezni. A képviselõ-testület megszavazta a Szilas-patak Szilasligeti mellékág árvízcsúcs csökkentõ tározó létesítéséhez szükséges geotechnikai vizsgálat elvégzését és az ehhez kapcsolódó szakvélemény elkészítését a Geohidro Geotechnikai Kft közremûködésével. Napirendi pont volt a NIF Zrt. által az M31 autópálya kerepesi szakaszán létesítendõ vízrendezési létesítmények (Kerepes közigazgatási területén az autópálya km szelvényében lévõ záportározó, valamint az autópálya km szelvényében lévõ hulladékfogó mûtárgyak) terveinek elkészítése és megépítése. A létesítmények elhelyezkedése nem ellentétes az Önkormányzat településrendezési eszközeivel, így a testület támogatta és elfogadta azt. Bronz emlékplakett készíttetésérõl határozott a testület, melynek mintáját a helyi ötvösmûvész Maya Tibor, - aki a város láncát és kulcsát is megalkotta - az ülésen bemutatott. Az emlékplakett Kerepes 1800-as években használt lombos fa címû pecsétjét mintázza, amelynek darabja dísztokkal együtt, bronz kivitelben bruttó 7200 forintba kerül. 10 darab elkészítésére adott megbízást a testület. A település várossá történõ avatásának eseményére való tekintettel, a Hõsi Emlékmû mellett az esemény jellegéhez illeszkedõ tekintélyes méretû és hosszú élettartamú úgynevezett városfát kíván telepíteni az önkormányzat. A választás platánfára esett, melyen emléktáblát helyeznek majd el a várossá válás dátumának feltüntetésével. A magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. -a alapján a testület megszavazta az 5 fõs Kerepesi Települési Értéktár Bizottság létrehozását. Tagjainak Horváth Klárát, Almási Miklósnét, Baran Józsefnét, Zombori Hubertnét és Fehérné Kolozsvári Katalint választotta meg. A Bizottság munkáját a mindenkori oktatási és kulturális bizottság kíséri majd figyelemmel. A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a település közbiztonságának megteremtésében érintett szervezeteket támogatni kívánja. Az Új Kerepesi Polgárõr Egyesület részére egyszeri forint, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Gödöllõi Rendõrkapitányság Kistarcsai Rendõrõrs részére egyszeri forint összegû támogatást biztosít az Önkormányzat évi költségvetésének tartalékkeretébõl. A polgármester napirenden kívül tájékoztatta a jelen lévõket a településen létrehozandó biztonsági kamerarendszer kiépítése ügyében. Elmondta, hogy egy cég kipróbálásra felszerelt egy térfigyelõ kamerát a városban, s felkérte a cég meghívott képviselõjét, hogy tájékoztassa a Testületet. A Régió Security Kft ügyvezetõjétõl megtudhattuk, hogy a térfigyelõ rendszerben fix kamerák lennének telepítve forgalmas helyeken és közlekedési csomópontokban. Kipróbálásra egy kamerát a Szabadság út és a Mogyoródi út keresztezõdésébe szereltek fel, amely mozgásra rögzít, infra megvilágítóval van felszerelve, 20 méterre ellát, s több mint 30 napot tud rögzíteni. A felszerelt kamera képei bármilyen internetkapcsolattal rendelkezõ számítógépen megtekinthetõk. Tóth Gábor és ifj. Barti Béla A kérdésre, hogy ez a rendszer a rendõrséggel összeköthetõ-e, Tóth Gábor elmondta, hogy van rá lehetõség. Amennyiben saját célra szereli fel az Önkormányzat, rögzítheti is és bármikor átadhatja a felvételt a rendõrségnek, ha õk azt kérik. Nagy különbségek vannak a térfigyelõ rendszerek között - mondta - van olyan, amely egy 10 kamerás felszerelésben több tízmillió forint. Jelen esetben ez egyfajta térfigyelõ, megelõzésre és a közbiztonság védelmére szolgál. (Megjegyzés: Vajon milyen célt szolgál az a videokamerás felvétel, melyet a testületi ülésen részt vevõ közönség egyik tagja az ülés elejétõl a végéig rögzített. (szerk)) (A testületi ülés teljesrõl készült jegyzõkönyv a oldalon teljes terjedelmében olvasható.) Gé 5

6 Az út megépült A Gyulai Pál utca lakói 2009-ben elhatározták, hogy lakossági hozzájárulással az Önkormányzattal közösen utat építsenek. A képviselõ-testület a Polgármester úrral közösen többször pozitívan foglaltak állást az megvalósításával kapcsolatban, de sajnos az út nemigen készült el. Telt, múlt az idõ és idén júliusban ismét elkezdtük az útépítés szervezését. A szándéknyilatkozatot 34-en írták alá, vállalva, ingatlanonként a ezer forint összeg befizetését, összesen forintot. A szándéknyilatkozatok aláírásával a lakosok kötelezettséget vállaltak. Egy tulajdonos kötelezettségét nem teljesítette. Hogy miért nem, azt csak õ tudja. Talán: - elfelejtette, mit írt alá, - megpróbált játszani. Véleményünk szerint ez a módszer az utca lakóival szemben nem tisztességes. Valakinek fizetnie kell. Ezen szánalmas eset ellenére az önkormányzat az utca aszfaltozását elkészíttette. Örülünk annak, hogy végre megszûnt a por és a sár, eltûntek a gödrök. Köszönet jár az utca lakóinak a kitartásért és összefogásért, valamint köszönjük Franka Tibor polgármester úrnak, hogy régi álmunkat valóra váltotta. Mezõné Ildikó Egy rövid reagálás Örömmel tölt el az a tény, hogy november 9-étõl szilárd burkolatú aszfaltos utcában közlekedhetek. Lehetne írni az elõzményekrõl, az ellentmondásokról, a sok huzavonáról és a sokadik nekifutásról a Gyulai Pál utca aszfaltozásával kapcsoltban. Próbáljunk már egy kicsit örülni. A hétvégén már mindenki útépítõ mérnök lett, velem együtt. Beszélgettem a lakótársakkal és higgyék el, nehéz az összes tulajdonos igényét 100 %-ig kielégíteni. A jobboldalon lakók fõ aggodalma a vízbefolyás az ingatlanra. Nyáron a Béke utca aszfaltozásakor egyeztettünk a lehetõségekrõl Franka Tibor polgármester úrral. Mirõl? A Gyulai Pál utca felújításáról. Ingatlanonként forint lett a lakossági hozzájárulás, melyet egy szándéknyilatkozat formájában a tulajdonosok aláírtak. Franka úr a képviselõ-testület elé vitte a Gyulai Pál utca felújítását, ahol pozitív döntés született. Azt gondolom, hogy ez a projekt egy tipikus lakóközösségi és hivatali összefogás eredményeként vált elérhetõvé. De! Senki nem szereti, ha a zsebében turkálnak! Én sem. Ha igaz a hír, akkor november 11-ig nem mindenki fizette be a szándéknyilatkozatban vállalt forintot. Sajnálatos. Pedig értéknövekedés tanúi lehettünk. Hiszen minden lakóingatlan értéke növekedett és mindenki kulturált körülmények között tud közlekedni. Mindenkinek köszönöm, aki segített abban, hogy a Gyulai Pál utca felújítása megvalósult. Buti István, Gyulai Pál u Így támogatják jövõre az üzemeltetési feladatokat Jövõre öt kategória alapján finanszírozzák a települések üzemeltetési költségeit. A megoldás az önkormányzati szövetségek szerint elõremutató, de még nem minden téren elégséges mértékû írja a Világgazdaság. A jövõ évi költségvetés tervezetében igazságosabb és reálisabb lesz a településüzemeltetési támogatás nyilatkozta lapunknak a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelõs államtitkára. Tállai András szerint általában az önkormányzati feladatok finanszírozása 2014-ben közelebb fog állni a valósághoz és a tényleges kiadásokhoz. Az új rendszer szerint az olyan üzemeltetési feladatoknál, mint a közvilágítás, a közutak, a temetõk, vagy a zöldterületek fenntartása, öt településkategóriát vezetnek be. Megnézték, hogy 2012-ben ezekre mennyit költöttek az önkormányzatok. A legmagasabb és a legalacsonyabb értékeket, százalékot figyelmen kívül hagytak, és így határozták meg az összegeket, amelyeket minden település megkap jövõre. A kistelepülések most nagyobb összegeket kapnak az egyes feladatokra, mint például a 10 ezer fõ alatti városok, mivel nagyobbak a fajlagos költségeik. A közvilágításra és a közutak fenntartására a megyei jogú városok kapják a legmagasabb normatívákat, míg temetõkre a 10 ezer fõ feletti városok. A közvilágításra adott támogatás a településen kiépített elektromos hálózat hossza alapján történik. A köztemetõknél az egy négyzetméterre esõ nettó mûködési kiadásokat vették alapul. Budapest erre egy külön 18,3 milliós támogatást kapott. A közutak esetében a hidak, alagutak, parkolók, garázsok üzemeltetését, fenntartását is támogatják. A települések zöldterületeinek és az ahhoz kapcsolódó építmények fenntartására egy évre 22 ezer 300 forintot adnak egységesen hektáronként (közel annyit, mint idén). A fõváros e jogcímen (csakúgy mint az idén) 550 milliós támogatásra jogosult jövõre. A települések üzemeltetési feladatai jövõre egy 119,1 milliárdos fejezetben szerepelnek, ez kevéssel több az idei 113,1 milliárdnál. Pozitív elmozdulást látok abban, hogy jövõre megváltozik az üzemeltetési költségek adott négyzetméterek és kilométerek utáni támogatása, ez ugyanis közelebb áll a valósághoz mondta lapunknak a Magyar Faluszövetség elnöke, A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke lapunknak azt mondta: az új arányszámok általában véve elfogadhatóak, mint például a közvilágításnál, vagy a temetõknél. Schmidt Jenõ szerint azonban a közutaknál nem azt veszik figyelembe, hogy mennyit költenek egy útra átlagosan, hanem azt, hogy melyik településtípus mennyit tud beletenni a felújításokba, karbantartásokba. A jelentõs adóbevétellel bíró városok sokkal többet tudnak erre áldozni. Az Országos Önkormányzati Szövetség szerint a közvilágítás, a köztemetõ, a közútfenntartás támogatásánál a számítási alap nem fogadható el, mivel nem a tényleges költségeket, hanem az elõzõ évi önkormányzati forrást veszi alapul. Úgy vélték: a tervezett támogatás a településüzemeltetés tekintetében még így sem elégséges a feladat ellátáshoz. Külön támogatás a szennyvízre. A jövõ évi büdzsé tervezetében külön tételként szerepel a nem közmûvel összegyûjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken elhelyezett háztartási szennyvíz ártalmatlanítására adott támogatás 124,8 millió forinttal (az idén még 144,8 millióval). Ezt köbméterenként 100 forinttal támogatják. A lakossági közmûfejlesztésre hoz hasonlóan 1,35 milliárdot terveznek 2014-ben. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 4,5 milliárdot (ugyanannyit, mint az idén) terveznek ahol magasak az ivóvízköltségek, mivel azt zacskós, vagy palackos kiszerelésben, illetve lajtos kocsival biztosítják. Forrás: Önkormányzati Hírlevél

7 Házunk tája Szociális Munka Világnapja Miden év november 12. napján a szociális munkát végzõ szakembereket köszönti a világ. Kik is Õk? Azok, akik a Szociális Alapszolgáltatási Központban, csendben és alázatosan fagyban, sárban és kánikulában idõseket gondoznak, családokat látogatnak, védik a veszélyeztetett gyermekeket, gondoskodnak az elesettekrõl, gondozzák, segítik és fejlesztik a fogyatékkal élõket, tehermentesítik azok családtagjait. Állandóan feszegetve a kereteiket, Õk azok, akik megpróbálják megelõzni az amúgy társadalmi problémák elhatalmasodását. Õk azok, akik a Babaliget Bölcsõdében végtelen szeretettel és türelemmel gondozzák a piciket, megteremtve annak a lehetõségét, hogy a kisgyermekes anyukák visszatérhessenek a munkaerõ-piacra. Végül pedig Õk azok is, akik havi átlagkeresete (szakgondozóktól a diplomásokig) a KSH adatai szerint nettó forint. Az Õ bérezésük a legalacsonyabb a közszférán belül. Elegük is lett a mellõzöttségbõl, a társadalmi megbecsülés hiányából, így a szociális munka világnapján az EMMI elé vonultak, kiálltak magukért és több érdekképviseleti szervezetükön keresztül, közel sorstársuk által aláírt petíciót nyújtottak át a tárca vezetõinek. Horváth Vera Zvada Éva A városi közszolgáltató kft november 1 napjától 24 közmunkással rendelkezik, illetve dolgozhat. Az 5 fõ rendes közfoglalkoztatott mellett 10 fõ a Gödöllõ-Vác Térségi K örnyezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal, mint közfoglalkoztatóval kötött megállapodás alapján került Kerepesre, 14 fõ pedig a évi téli közfoglalkoztatási program keretében kapott lehetõséget a munkára. A területileg illetékes Gödöllõi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége a meghívott regisztrált munkanélküliek közül önkéntes alapon választotta ki a programban résztvevõket. A téli közfoglalkoztatásban résztvevõk 6 hónapig állnak alkalmazásban önkormányzatunknál oly módon, hogy 1 hónapot - november 1- tõl november 31-ig - közmunkásként dolgoznak, ezután december elsejétõl március 31-ig úgynevezett alapfokú képzésben részesülnek, ezt követõen újabb egy hónapot töltenek el közmunkásként a városszolgáltató kftnél. A többiekkel együtt a téli csúszásmentesítésben és a városban adódó egyéb feladatok elvégzésében vesznek részt. A hónap elejétõl már a városban élõk is találkozhatnak velük a közterületeken, ahol útpadkát- és vízelvezetõ árkot tisztítanak, gallyaznak, játszóteret javítanak, szemetet szednek, a földutakat javítják, kátyúznak, hordalékot szállítanak, tereprendezésben tevékenykednek. Felelõsségteljes, nehéz feladatot végeztek el példamutatóan a kft dolgozói a Templomkertben lévõ fák kivágásával, amelybõl a roma családok önkormányzati támogatással 50 ezer forint értékben juthatnak téli tüzelõhöz. Az ELMÛ által végzett gallyazás eredményeként a levágott gallyakat, ágakat a település lakói elszállíthatják, Kerepes Város Képviselõ-testülete köszönti a Város lakosságát szolgáló szociális ágazati dolgozókat, köszöni áldozatos munkájukat és támogatja bérkövetelésüket. Szolidaritásunkat kifejezzük a demonstrációt képviselõ kék szalaggal is! Franka Tibor Polgármester felhasználhatják, amivel a hagyományos kazánnal fûtõk, csökkenthetik fûtési költségeiket. G.E Bûnmegelõzési tájékoztató október 25.-én a Forrás Mûvelõdési Házban a Gödöllõi Rendõrkapitányság vonzáskörzetéhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatok részvételével szakmai tanácskozást szervezett városunk Szociális Alapszolgáltatási Központja. A rendezvényt Franka Tibor Polgármester nyitotta meg. A Gödöllõi Rendõrkapitányság felkészült bûnmegelõzési szakemberei tájékoztatták az egybegyûlteket a Büntetõ Törvénykönyv szolgálatainkat érintõ változásairól, a bûnmegelõzés lehetõségeirõl, nehézségeirõl. Rendkívül érdekes és tanulságos elõadást hallhattunk az egyre inkább terjedõ drogfogyasztás témakörérõl, a tünetektõl egészen a súlyos függõség kialakulásáig. A prezentációk után a résztvevõk közvetlen légkörben tehettek fel kérdéseket a jelenlévõ rendõrségi munkatársaknak. A rendezvény célja a szociális szakma és a Rendõrség együttmûködésének erõsítése, egymás munkájának, dilemmáinak, nehézségeinek, korlátainak megismerése. Azt gondoljuk, hogy az ilyen találkozók alkalmával erõsíthetõ a két teljesen más keretekkel és szabályzókkal mûködõ rendszer együttmûködése, ami fokozza a lakosság biztonság érzését. Csak egy telefon A lakosság szolgálatában A kerepesi önkormányzat tulajdonában lévõ Kft szabad kapacitását ajánlja a lakosság szolgálatába. Gépeink és dolgozóink 30 százalékkal kevesebb órabérrel dolgoznak, mint más vállalkozások. Garancia az önkormányzat. Vállalunk: Kertásás, Mûvelés, Füvesítés Bozót irtás, Fakivágás, Fûnyírás, Költöztetés, Fuvarozás, Sitt szállítás Építõanyag szállítás, Daruzás, Hengerezés, Mindenféle földmunkát, Anyagbeszerzést Betonozást, Díszkõ burkolást, Feljárók, Járdák, Átereszek, Kerítések, Lépcsõk, feltöltések Csak egy telefon: 06/20/ , 06/28/ Czibi Béláné Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben bejelentenivalójuk van közterületen történt rendzavarás, vagy gyanús esetekkel kapcsolatban hívják a közterületfelügyelôket a , vagy a es telefonszámon. 7

8 Kerepes Erdélyben A városban élõ erdélyi magyarok nem csak a kulturális-, de a sportéletben is remekelnek, hiszen focicsapatuk kupákat és tornákat nyer. December közepén Ócsa, Diósd és Bonyhád mellett õket is tornára hívják Kézdivásárhelyre a Nemzeti Összetartozás jegyében, illetve az anyaország képviseletében az erdélyi városba. A rendezvényen való részvételen városunk vonatkozásában Franka Tibor polgármestert kérték fel fõvédnöknek, aki a felkérést örömmel vállalta és az önkormányzat segítéségérõl, ÁLLÁSLEHETÔSÉG KEREPESEN Kerepesi cég azonnali kezdéssel keres munkatársat teljes munkaidôben, fizikai munkára. B kategóriás jogosítvány feltétel. Jelentkezését a 2144 Kerepes, Szabadság út 13., vagy az címre küldje. Emberségbõl jeles Tisztelt Polgármester úr, ezúton szeretném megköszönni Önnek és a Kerepesi Önkormányzat munkatársainak a segítõkész munkáját. Önök mindannyian emberségbõl és segítõkészségbõl kiválóan vizsgáztak. Én több mint 10 éve többszörösen fogyatékkal élõ vagyok, egy 12 éves gyermekkel és 87 éves édesapámmal élek együtt ig Kistarcsán éltem családommal családi házban, nejem korai halála után a házamat is el kellett hagynom banki kölcsönök miatt. Anyagi korlátaim miatt lakáshelyzetem tragikus voltát, volt olyan kedves és orvosolta. Sajnos, rajtunk kívül álló okok miatt a lebonyolítás sok idõt vett igénybe, de Önök türelmesen és hozzánk igazodva újra mellénk álltak. Az Önkormányzat képviselõ testületének beleegyezésével, és az Ön segítségével, illetve banki hitellel sikerült megvásárolni egy 42 m 2 es lakást. Nagyon jólesett, hogy Kerepes város befogadott minket, büszkék vagyunk arra, hogy itt élhetünk. Példátlan empátiáról tettek tanúbizonyságot, ami manapság sajnos nem megszokott állapot. Önnek és munkatársainak a továbbiakban eredményes munkát és jó egészséget kívánunk. Üdvözlettel: Csejtei Ferenc és családja a Szõlõ utcából Kerepes Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Gombkötõ Róbert a Kerepesi Vélemény októberi számában Rózsás Erika Erzsébet, az Együtt a Korszakváltók Pártja, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Szocialista Párt közös jelöltje bemutatkozó anyagának nem teljes közlése miatt határidõben - benyújtott kifogásának helyt ad, a jogszabálysértést megállapítja és a Kerepesi Vélemény Szerkesztõ bizottságát a további jogszabálysértéstõl eltiltja. 8

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének 95., halálának 5. évfordulója alkalmából a Szilasligeten a Hegy u. és Vécsey utca sarkánál kialakított

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Faültetés a Hungaroringen

Faültetés a Hungaroringen A húsvét utáni ötvenedik napon, idén május 19-én ünnepelte a keresztény világ a szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját Pünkösd a karácsony és a húsvét után a kereszténység harmadik

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

www.vecsesitajekoztato.hu

www.vecsesitajekoztato.hu Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 12. (290.) szám 2014 december A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa A Városgondnok Kft. gondozásában - a BÁKK közreműködésével ismét végigjárta a város utcáit

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

Bár az idei i farsang március 4-én, húshagyó h keddel befejeződött, és. Közel négyszázan mentek el rákszűrésre

Bár az idei i farsang március 4-én, húshagyó h keddel befejeződött, és. Közel négyszázan mentek el rákszűrésre XXIV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2014. március Az idei farsangnak is voltak vidám pillanatai Fotó: TH Bár az idei i farsang március 4-én, húshagyó h keddel befejeződött,

Részletesebben

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat!

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat! XIV. évfolyam 6. szám, 2010. június 195 Ft KÖZÉLETI LAP Nyári kiállítások és programok a várudvaron SZIEGL ERIKA A Vármúzeumban még az év végéig látogatható a Vak Bottyán kiállítás. A földszinti kiállítóteremben

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. 2014. 5. szám MÁJUS

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. 2014. 5. szám MÁJUS KEREPESI VÉLEMÉNY A hónap eseménye 2 2014. 5. szám MÁJUS KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA A hónap eseménye Õrizzük a hagyományokat. Az idén is volt kerepesi porta, ahol állítottak

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15. Szöllősi Ferenc polgármester, dr. Szűcs Lajos, a város országgyűlési képviselőjelöltje és dr. Navracsics Tibor

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról A HÓNAP ESEMÉNYEI Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! Régi új játszóterünk Az Alföldi utcában a község egykori elsõ játszótere megérett a felújításra, s az Összefogás Kerepesért Egyesület elhatározta,

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl KEREPESI VÉLEMÉNY A hónap eseménye Emlékeztünk Emlékezünk! EMLÉKNAPOK az emléknek száz ideje van címmel június 4-7. között több városi eseményre került sor, az I. Világháború századik évfordulója alkalmából

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu ALÁÍRTUK AZ ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁST VÁLTOZÁSOK A KÖZOKTATÁSBAN VÉDETT ÉRTÉKEINK OLVASS RÓLAM, OLVASS VELEM... EGY ESTE ÖRKÉNNYEL, KÉT FELVONÁSBAN MÁRCIUSBAN KEZDŐDNEK AZ EDZÉSEK 24. évfolyam 3.

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig)

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig) A nagycsoportos óvodás gyerekek, a szüleik, sokszor még a nagyszülõk is nagy izgalomban töltik az utolsó óvodás évet. Melyik iskolába menjen a kisgyerek? Milyen az iskolák programja? Kik lesznek az elsõs

Részletesebben

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs XX. évfolyam 14. szám 2012. július 31. Megjelenik: kéthetente Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs BERUHÁZÁS Célegyenesben az Európa Belvárosa Program Újabb uniós

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben