Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 7. sz JÚLIUS ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 7. sz. 2014. JÚLIUS ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft"

Átírás

1 Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 7. sz JÚLIUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A LEMEZTEKTONIKA MOTORJA JELZÉSEK A KROMATIN TÁJON NAVIGÁCIÓ ILLATMOLEKULÁKKAL A FÖLDH HASZNOSÍTÁSA GOMBÁSZKALANDOK TARTÓS ASZFALTUTAK DÍJNYERTES CSÍKSZEREDAI DIÁKOK EMLÉKEZÉSEI

2 Egy gombász emlékképei Amikor kedvez az id járás, seregesen jön el a trombitagomba (Szabaderd, Nagyenyed) Ritkán találkozni a szemcsés aranygombával (Ojtozi-szoros, Erdély) A mérgez red s papsapkagomba (Szkerice-Bélavár környéke, Erdély) a A szürke rókagomba az ismert sárga rókagomba szerény rokona (Ojtozi-szoros, Erdély) Távolról jött vendég a tintahalgomba (Bamberg környéke, Németország) a a a Császárgalóca, a császárok gombája és a gombák császára (Szabaderd, Nagyenyed) (Dvorácsek Ágoston felvételei)

3 Természet Világa A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZT TÁRSULAT FOLYÓIRATA Megindította 1869-ben SZILY KÁLMÁN MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. ÉVFOLYAMA sz. JÚLIUS Magyar Örökség-díjas és Millenniumi-díjas folyóirat Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok ( OTKA, PUB-I ) támogatásával. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társinanszírozásával valósul meg. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült. F szerkeszt : STAAR GYULA Szerkeszt ség: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Telefon: , fax: Levélcím: 1444 Budapest 8., Pf cím: Internet: vagy Felel s kiadó: PIRÓTH ESZTER a TIT Szövetségi Iroda igazgatója Kiadja a Tudományos Ismeretterjeszt Társulat 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Telefon: Nyomtatás: Infopress Group Hungary Zrt. Felel s vezet : Lakatos Imre vezérigazgató INDEX HU ISSN Hirdetésfelvétel a szerkeszt ségben Korábbi számok megrendelhet k: Tudományos Ismeretterjeszt Társulat 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Telefon: El fizethet : Magyar Posta Zrt. Hírlap üzletág El fizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt. Árusításban megvásárolható a Lapker Zrt.árusítóhelyein El fizetési díj: fél évre 3240 Ft, egy évre 6480 Ft TARTALOM Galsa Attila Süle Bálint: A lemeztektonika motorja. Áramlások a földköpenyben Horváth Tünde: 5500 éves temetkezési halmok az Alföldön Kovács Etelka Wirth Roland Maróti Gergely Bagi Zoltán Kovács L. Kornél: Biogáz fehérjehulladékból Geiger András Holló András: Tartós aszfaltutak a MOL új termékével Boros Imre: Jelzések a kromatin tájon. Második rész. Jelíró és -olvasó molekulák Vuts József Tóth Miklós: Navigáció illatmolekulákkal E számunk szerz i Pálfy Péter Pál: A prímszámok zenéje (OLVASÓNAPLÓ) Charles Simonyi oxfordi tanszékének alapító nyilatkozata (Charles Simonyi) Sebestyén Viktor Somogyi Viola: A felszínközeli földh hasznosítás mérnökszemmel Nebojszki László: Egy fordulás az Alföldön HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK Dvorácsek Ágoston: Gombászkalandjaim Vízaknától Bambergig. Császárgalóca,óriáspöfeteg, szarvasgomba és társaik Kétarcú molekulával a fájdalomcsillapításért. Benyhe Sándorral beszélget Farkas Csaba Babinszki Edit: Az ismeretlen ismer s. A Balatonfelvidéki Homokk Harangi Szabolcs: T zhányó-hírek els negyedév ORVOSSZEMMEL (Matos Lajos rovata) Kecskeméti Tibor: A Világtenger kartográfus szemmel (OLVASÓNAPLÓ) FOLYÓIRATSZEMLE Címképünk: Maszkos római kori oszlopf Mencshelyr l (Babinszki Edit felvétele) Borítólapunk második oldalán: Egy gombász emlékképei (Dvorácsek Ágoston felvételei) Borítólapunk harmadik oldalán: Vulkáni újdonságok Mellékletünk: A XXIII. Természet Tudomány Diákpályázat cikkei (Molnár Bence, Matkovits Anna írása). A XXIV. Természet Tudomány Diákpályázat pályázati felhívása. Mi lett velük? A csíkszeredai díjnyertes diákok emlékeznek: Boda Tamás, András Hunor Jen, Tánczos Zoltán. Györgyicze Vilmos: Egy székelyföldi tanár emlékei. Pelikán József Erd s Pál-díja SZERKESZT BIZOTTSÁG Elnök: VIZI E. SZILVESZTER Tagok: ABONYI IVÁN, BACSÁRDI LÁSZLÓ, BAUER GY Z, BENCZE GYULA, BOTH EL D, CZELNAI RUDOLF, CSABA GYÖRGY, CSÁSZÁR ÁKOS, DÜRR JÁNOS, GÁBOS ZOLTÁN, HORVÁTH GÁBOR, KECSKEMÉTI TIBOR, KORDOS LÁSZLÓ, LOVÁSZ LÁSZLÓ, NYIKOS LAJOS, PAP LÁSZLÓ, PATKÓS ANDRÁS, PINTÉR TEODOR PÉTER, RESZLER ÁKOS, SCHILLER RÓBERT, CHARLES SIMONYI, SZATHMÁRY EÖRS, SZERÉNYI GÁBOR, VIDA GÁBOR, WESZELY TIBOR F szerkeszt : STAAR GYULA Szerkeszt k: KAPITÁNY KATALIN ) NÉMETH GÉZA ) Tördelés: LÉVÁRT TAMÁS Titkárságvezet : LUKÁCS ANNAMÁRIA

4 GEOFIZIKA GALSA ATTILA SÜLE BÁLINT A lemeztektonika motorja Áramlások a földköpenyben Alfred Wegener egy évszázaddal ezel tt felvázolt kontinensvándorlási elmélete a korabeli földtudomány elutasító magatartása ellenére a jelenkori középiskolás földrajztankönyvek meghatározó részévé vált. Nem meglep tehát azon állítás, hogy a szárazföldek elhelyezkedése a földtörténeti múltban eltért a maitól, melynek segítségével sokkal egyszer bben magyarázhatók az egymástól több ezer kilométerre fekv kontinenseken fellelhet hasonló k zettípusok, állatfajok, fosszíliák stb. [Horváth 2012a, 2012b]. Természetesen a kontinensek vándorlása egy nagyobb rendszer, a Föld szilárd, ámbár nem egységes burkát képez k zetlemezek, pontosabban litoszféralemezek relatív mozgásából fakad. Mindez azt jelenti, hogy a szilárd és merev litoszféralemezek egymáshoz képest néhány cm/éves sebességgel mozognak (1. ábra), egymástól 2. ábra. Termikus konvekció sematikus ábrázolása [http://web.mst.edu/~sgao/g51/ plots/] és egy kezdeti elképzelés a földköpenyben való megnyilvánulásáról [http:// massovia-pomerania.blogspot.hu/2009/11/massovian-land-in-southern-seas.html] nulása van. A sekély- és mélyfészk földrengések eloszlása, a vulkáni ívek elhelyezkedése, a magma geokémiai összetétele, a mélytengeri aljzat topográfiája és szabályos mágnesezettsége, a h áram- és geoidanomáliák eloszlása együttesen mind azt tanúsítja, hogy az óceáni litoszféralemezek az óceáni hátságoknál születnek. A hátságoktól távolodva h lnek, s r ségük n, mígnem millió év múltán alábuknak (szubdukálódnak) a köpenybe a kisebb s r ség kontinentális lemez alá. Vajon milyen er mozgatja e hatalmas méret és tömeg kontinenseket? Mi okozhatta a 200 millió évvel ezel tt létez szuperkontinens, a Pangea feldarabolódását? Mi az az er hatás, mely képes felgy rni a legnagyobb hegységrendszereket, okozza a földrengések túlnyomó többségét és el idézi a vulkáni tevékenység zömét? Annak ellenére, hogy a tudomány egzakt, minden részletre kiterjed választ a mai napig nem tud adni e kérdésekre, mégis érdemes öszszegezni az utóbbi egy-két évtizedben született eredményeket. A termikus konvekció és a földköpenyben zajló áramlások kapcsolata 1. ábra. A Föld felszínét borító litoszféralemezek és relatív mozgásuk távolodnak (pl. Észak-amerikai- és Eurázsiai-lemez), vagy éppen egymásnak ütköznek (Csendes-óceáni- és Ausztrállemez). A lemezek mozgása és határa a mai GPStechnikával már pontosan megállapítható, ráadásul a távolodó (divergens) és ütköz (konvergens) lemezeknek számos felszíni geofizikai, geológiai, geokémiai megnyilvá- Habár a termikus konvekciót mint fizikai jelenséget egy meglehet sen bonyolult nemlineáris parciális differenciálegyenletrendszer írja le, mégis kvalitatíve, a folyamat lényegét tekintve egyszer en elmagyarázható. Ha egy edényben vizet melegítünk, akkor a víz alul felmelegszik, a 290 Természet Világa július

5 3. ábra. A földköpenyre jellemz Maxwell-féle id és néhány geodinamikai szempontból fontos id skála [Cserepes 2002] h tágulás miatt s r sége csökken, ezért benne felhajtóer ébred, és felemelkedik (2a. ábra). A felszínhez érve a meleg folyadék horizontálisan mozog a hideg felszín mentén, így leh l, összehúzódik, s r sége megn, és a negatív felhajtóer miatt alábukik az edény aljáig. A meleg alj mentén horizontálisan mozogva h mérséklete emelkedik, kitágul, s a cirkuláció kezd dik elölr l. Ezt a h transzport körfolyamatot, mikor az áramlást az inhomogén h mérséklet-eloszlás idézi el, nevezzük termikus konvekciónak. A földköpeny mely a héjszer kéreg alatt 2890 km mélységig terjed, s így a Föld legnagyobb térfogatú és tömeg tartománya azonban nem folyadék halmazállapotú. Legalábbis hétköznapi értelemben. Ismert, hogy a köpeny a rövid ideig fennálló feszültségre rugalmas testként reagál, elasztikusan viselkedik, azonban a hosszú ideig tartó behatásokra folyadékszer, azaz viszkózus deformációval válaszol. Az ilyen testet viszkoelasztikus testnek nevezzük, s az elasztikus és viszkózus deformáció hányadosaként definiálható ún. Maxwellféle id vel jellemezzük, köpenykonvekció szempontjából a földköpeny folyadéknak tekinthet. Fontos néhány szót ejteni arról is, hogyan folyik a köpeny. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, Gordon [1965] megállapította, hogy az olvadáspontjához közeli h mérséklet, de még szilárd anyag kis feszültségek hatására is folyadékszer deformációt mutat geológiai id skálán. Az ilyen deformációt creep-folyásnak (creep deformation, GEOFIZIKA néhol kúszófolyásnak szokták fordítani) nevezzük, melyet a kristályhibák terjedése (migrációja) idéz el. A creepfolyást kiválthatja ponthibák (diffusion creep), vagy vonalhibák (dislocation creep) terjedése a kristályszerkezetben. A földköpeny folyadékszer deformációjáért valószín leg els sorban a diffúziós folyás a felel s, de a fels köpeny sekélyebb tartományaiban, ahol a nyíró feszültség jelent sebb, a diszlokációs folyás akár dominánssá is válhat. Azaz a földköpenyben zajló folyadékszer áramlás a szilárd fázisú kristályok rácshibáinak terjedésén keresztül történik. A termikus konvekció megindulásának egyik alapfeltétele, hogy a mélyebb (nagyobb nehézségi potenciálú) tartományban magasabb legyen a h mérséklet, ami a h táguláson keresztül instabilitáshoz, majd áramláshoz vezethet. Ez a földköpenyben biztosított, hiszen a felszíni h mérsékletnél a köpeny mag határon hozzávet legesen ºCkal melegebb van [Tackley 2012]. Meg kell jegyezni azonban, hogy a köpenyáramlást hajtó h mennyiség els sorban nem a Föld magjából származik. Különböz számítások alapján a felszíni h áram mintegy 50 80%-a a köpeny szempontjából bels eredet, azaz a h nem alulról, a magból lép be, hanem magából a köpenyb l származik. Utóbbi magában foglalja a köpenyben lév radioaktív izotópok (dönt en 238 U, 232 Th, 40 K) bomlásából, illetve a köpeny h léséb l fakadó h t [Jaupart et al. 2007]. Vagyis a földköpenyben zajló termikus konvekció olyan áramlási rendszer, melyet részben alsó, részben bels f tés tart fenn. Az áramló anyag útját végigkövetve a termikus konvekció felszíni, horizontális ága kétségtelenül megfeleltethet a lemeztektonikának (2b. ábra). A hideg lebukó áramlatokat a mélytengeri árkoknál alábukó óceáni litoszféralemezek 4. ábra. A szeizmikus tomográfia m ködésének elvi vázlata egy negatív szeizmikus sebességanomália esetén. (a) Azon hullámutak, melyek áthaladnak az anomálián, a vártnál t+ id vel kés bb érnek el az obszervatóriumig. (b) Sok rengés sok hullámbeérkezését regisztrálják. (c) Természetesen az anomália nagysága és kiterjedése a valóságban nem ismert. (d) A regisztrált hullámbeérkezések alapján következtetni lehet az anomáliára. Általában minél nagyobb az adatok száma és pontossága, az anomália annál jobban feltérképezhet ahol és a köpenyre jellemz dinamikai viszkozitást és nyírási moduluszt jelöli. Amennyiben a köpenyre ható feszültség karakterisztikus ideje jóval kisebb, mint M (pl.: a földrengések által keltett rugalmas hullámok és a Föld sajátrezgései), a köpeny rugalmas testként viselkedik. Ugyanakkor, ha a köpenyt ér behatás ideje jóval nagyobb, mint M (pl.: jégkorszak utáni felszínemelkedés, köpenykonvekció), a köpeny folyadékszer választ ad (3. ábra). Mivel a köpenykonvekció karakterisztikus ideje a lemeztektonikai sebességek alapján becsülve több 100 millió év, ezért a reprezentálják, melyek esetenként elérik a köpeny mag határt. Ezen alsó határ felett történ laterális elmozdulásról még aránylag keveset tudunk. Kézenfekv nek t nik azon gondolat, hogy a termikus konvekció f felszálló ágai a széttartó óceáni hátságok alatt találhatók, ennek azonban ellentmondanak a geofizikai megfigyelések. A köpenykonvekció f felszálló áramlatai: a köpenyh oszlopok A geofizika, pontosabban a szeizmológia által kifejlesztett szeizmikus tomográfia jelenleg a Föld mélyének els dleges megismerési formája. Lényege, Természettudományi Közlöny 145. évf. 7. füzet 291

6 GEOFIZIKA 5. ábra. A forró foltok eloszlása a Föld felszínén. A földfelszín és a tengerfenék topográfiája tektonikai lemezhatárokkal [forrás: National Geophysical Data Center], valamint a forró foltok elhelyezkedése [Steinberger 2000]. A körök mérete arányos a köpenyoszlopok számított tömegfluxusával hogy a kipattanó nagyobb rengések által gerjesztett rugalmas hullámok átjárják a Föld belsejét, s a felszínen elhelyezked szeizmológiai obszervatóriumok regisztrálják a hullámok beérkezési idejét. Ennek alapján megállapítható, hogy mely hullámutak mentén halad a vártnál gyorsabban, s hol lassabban a rugalmas hullám (4. ábra). Egyszerre sok (esetenként akár több ) rengés különböz helyeken történ beérkezését mérve a Föld vagy egyes tartományai, mint pl. a köpeny átvilágíthatók, a szeizmikusan gyors, illetve lassú háromdimenziós tartományok körülhatárolhatók. A szeizmikus tomográfia esetén legtöbbször azzal a feltevéssel élünk, hogy a szeizmikus anomáliákat h mérsékletanomáliák okozzák. Tehát a szeizmikusan gyors területek hideg és merev, ezért leszálló zónákat reprezentálnak, míg a szeizmikusan lassú területek meleg, ezért felemelked tartományai a köpenynek. A módszer az orvosi gyakorlatban használt számítógépes tomográfiához (CT) hasonló elven m ködik, azzal a nehezítéssel, hogy esetünkben sem a forrás (földrengés kipattanásának helye, ideje), sem a rugalmas hullám által bejárt út (inhomogén, anizotróp közegben nem egyenes vonalú) nem ismert tökéletesen. Az óceáni hátságok alatti területeket leképez szeizmikus tomográfia egyértelm en kimutatja, hogy a tapasztalt negatív szeizmikus anomália (benne a környezeténél lassabban terjed a rugalmas hullám, tehát vélhet en meleg, ezért felemelked ) sekély, mélységbeli kiterjedése nem több néhány 100 km-nél. Mindez azt jelenti, hogy az itt található köpenyfeláramlások passzív jelleg ek, azaz csak az egymástól távolodó lemezek közötti rt töltik ki alacsony viszkozitású asztenoszféra anyaggal. A sekély és passzív feláramlásban a csökken nyomás miatt a köpeny legalacsonyabb olvadáspontú bazaltos komponense megolvad, mely a hideg felszín közelébe érve hozzáfagy a távolodó lemezekhez. Az óceáni lemezek az óceáni hátságnál születnek. Mivel azonban a lebukó lemezek esetenként a köpeny mag határt is elérik, ezért a tömegmegmaradás miatt létezniük kell a teljes köpenyen keresztülemelked anyagáramlatoknak is. Az óceáni hátságok alatti sekély feláramlások ezeknek nem felelnek meg. W. J. Morgan [1971] vetette fel el ször, hogy a felszíni forró foltok (hot spots) alatt a köpeny hengerszer en emelked meleg anyagáramlatai, az úgynevezett köpenyh oszlopok (mantle plumes) vannak. Néhány jól ismert példán kívül (Hawaii, Izland, Húsvét-sziget, Tahiti stb.) jelenleg nem dönthet el egyértelm en, hogy pontosan mely felszíni képz dmény tekinthet forrófoltnak. Általában felszíni kiemelkedéssel, pozitív h áram és geoidanomáliával jellemezhet k, vulkanizmusuk nem köt dik feltétlenül lemezhatárhoz, óceánokban sokszor vulkáni szigetekként jelentkeznek. A felszíni forró foltok pontos száma meglehet sen bizonytalan, de a legtöbb szerz között konszenzus mutatkozik abban, hogy a Föld felszínén hozzávet legesen forró folt létezik (5. ábra). Kés bb Bercovici és társai [1989] kijelentették, hogy a köpenyh oszlopok a földköpenyben zajló termikus konvekció f felszálló ágai. Mind laboratóriumi, mind számítógépes modellekben megpróbálhatunk olyan fizikai paraméter-eloszlást el állítani, mely mai tudásunk alapján a lehet legjobban megfelel a köpenyben uralkodó viszonyoknak. Az ilyen modellekben kialakuló termikus konvekció felemelked ágai közel vertikális tengely, hengerszer, meleg képz dmények, tehát köpenyh oszlopok (6. ábra). A laboratóriumi és numerikus modelleken túlmen en a legközvetlenebb bizonyítékot a köpenyh oszlopok létezésére ismét a szeizmikus tomográfia szolgáltatta. A köpenyoszlopok relatíve vékonyak, (~100 km átmér ) és kis h mérsékletnövekmény ek (~100 ºC), ezért létezésüket a szeizmológia csak az utóbbi évtizedben hitelesítette. Montelli és társai [2006] mintegy 32 forró folt alatt tártak fel negatív szeizmikus anomáliát, melyek sok esetben egészen a köpeny mag 6. ábra. Köpenyh oszlopok (a) laboratóriumi [Campbell és O Neil 2012] és (b) háromdimenziós numerikus modellekben (szerz k számítása), valamint (c) a szeizmikus tomográfia által feltárt negatív sebességanomália Izland alatt [Wolfe et al. 1997] határig voltak nyomozhatók. Ráadásul a forró foltoknál feltör magma izotóp és nyomelem geokémiai vizsgálatai is meger sítik, hogy forrástartományuk eltér az óceáni hátságnál felszínre kerül bazaltokétól, valószín síthet en nagyobb mélységb l származnak. A feláramlások komplexitását növeli a szeizmikus tomográfia által Afrika és a Pacifikum alatt kimutatott nagykiterje- 292 Természet Világa július

7 dés alacsony nyíróhullám sebességgel jellemzett két tartomány (LLSVP: Large Low Shear Velocity Province). A nyíróhullám-sebesség jelent s (2 4%-os) csökkenése, melyet nem kísér a nyomáshullámnak érdemi lassulása, valamint az LLSVP éles határa azt valószín síti, hogy ezen tartományok kémiai öszszetételükben is eltérnek a köpeny többi részét l. A különböz inverziós és numerikus számítások alapján s r ségük 2 3%-kal meghaladja a felette elterül s r bb tartományt (LLSVP). Az összetételében s r tartomány felszínér l kisebb h mérsékletnövekménnyel bíró köpenyoszlopok emelkednek, melyek s r anyagot sodornak magukkal ezáltal magyarázva a forrófoltok eltér geokémiai jellegét. A köpeny globális áramlási rendszere a s r, meleg alsó rétegben is áramlást, bels konvekciót idéz el. Ezen áramlás felszálló ágai a köpeny legmagasabb h mérséklet részei, ahol a köpenyanyag 10 30%-a is olvadt fázisban található, mely meger síti közölni: számos kiömlési bazalt kora melyre sok kutató a felszínre ér köpenyoszlop által szállított mély köpenyanyagként tekint és az óceánok felnyílásának ideje egybeesik. â Köszönetnyilvánítás GEOFIZIKA A kutatás a TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program cím kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Irodalom 7. ábra. A köpeny litoszféra konvekciós rendszernek egy lehetséges megvalósulása köpenyét, melynek következtében viszszafogják, stabilizálják az áramlási rendszert. A tartomány nagyobb s r sége és alacsonyabb nyíróhullám-sebessége az LLSVP magasabb vastartalmára utal. Thorne és társai [2004] kimutatták, hogy a felszíni forró foltok els sorban ezen LLSVP tartományok szélei felett helyezkednek el. A köpenykonvekció és a lemeztektonika mint egységes rendszer A fentebb leírtakból nyilvánvaló, hogy az óceáni lemezek részt vesznek a földköpeny konvekciójában, hiszen nagyobb s r ségüknél fogva a mélytengeri árkoknál alábuknak a köpenybe (7. ábra). A szubdukálódó lemezek azonban nem minden esetben süllyednek le a köpeny mag határig, olykor elhajlanak, és felfekszenek legalábbis ideiglenesen a fels és alsó köpenyt elválasztó 660 km mélységben húzódó határra. Ugyanis ezen ásványtani fázishatár, mely a köpeny f ásványi összetev jének, az olivinnek az endoterm jelleg átmenete, gátolja az átáramlást. A mag felszínéig lebukó lemezek er sen deformálják a köpeny mélyebb tartományában található, kémiai összetételében 2 3%-kal a nagyobb vastartalmat feltételez elképzelést. A köpenyh oszlopok nem minden esetben képesek áttörni a 660 km mélység fázishatáron, egyesek ideiglenesen, vagy véglegesen az alsó köpenyben rekednek. A fels köpenybe átjutó feláramlások képesek átégetni a litoszférát, f képp a vékonyabb óceáni litoszférát, így vulkáni hegyláncot hozva létre a felettük elhaladó óceáni lemezen (pl.: Hawaii-Emperorhegylánc). A mélyköpenyb l felhozott anyag jelent s része azonban nem közvetlenül jut a felszínre, hanem az alacsony viszkozitású asztenoszférában csatornázódik, s hatékony keveredés után érheti el a felszínt az óceáni hátságnál. Talán sikerült érzékeltetni, hogy a köpeny litoszféra áramlási rendszer általunk leegyszer sített változata is meglehet sen komplexnek mutatkozik. Egy ilyen körfolyamat esetén természetszer leg vet dik fel a kérdés, hogy a köpenyh oszlopok törik-e fel a szilárd litoszférát, és indítják be a lemeztektonikát. Vagy éppen fordítva? A hideg óceáni lemezt a saját súlya húzza alá a köpenybe, ezáltal felszakítva a litoszférát, s így a köpenyoszlopoknak nincs érdemi szerepük a lemeztektonika szempontjából? Valójában mindkét elképzelés mellett számos érv és ellenérv sorakoztatható fel. Itt csak egyetlen adatot szeretnénk Wegener, A., Die Entstehung der Kontinente. Geol. Rundschau, 3: Horváth F., 2012a. 100 éves a kontinensvándorlás elmélete, els rész. Természet világa, 143/11, Horváth F., 2012b. 100 éves a kontinensvándorlás elmélete, második rész. Természet világa, 143/11, Cserepes L., Convective motions in the mantle. Acta Geod. Geoph. Hung., 37/1, Gordon, R. B., Diffusion creep in the Earth s mantle. J. Geophys. Res., 70, Tackley, P. J., Dynamics and evolution of the deep mantle resulting from thermal, chemical, phase and melting effects. Earth- Sci. Rev., 110, Jaupart, C., Labrosse, S., Mareschal, J.-C., Temperatures, heat and energy in the mantle of the Earth. In: Treatise on Geophysics, vol. 7, Morgan, W. J., Convection plumes in the lower mantle. Nature, 230, Bercovici, D., Schubert, G., Glatzmaier, G. A., Three-dimensional spherical models of convection in the Earth s mantle. Science, 244, Montelli, R., Nolet, G., Dahlen, F. A., Masters, G., A catalogue of deep mantle plumes: New results from finite-frequency tomography. Geochem. Geophys. Geosyst., 7/11, doi: /2006gc Campbell, I. H., O Neil, H. St C., Evidence against a chondritic Earth. Nature, 483, Wolfe, C. J., Bjarnason, I. Th., VanDecar, J. C., Salamon, S. C., Seismic structure of the Iceland mantle plume. Nature, 385, Thorne, M. S., Garnero, E. J., Grand, S. P., Geographic correlation between hot spots and deep mantle lateral shear-wave velocity gradients. Phys. Earth Planet. Inter., 146, Steinberger, B., Plumes in a convecting mantle: Models and observations for individual hotspots. J. Geophys. Res., 105, Természettudományi Közlöny 145. évf. 7. füzet 293

8 RÉGÉSZET HORVÁTH TÜNDE 5500 éves temetkezési halmok az Alföldön A folyóirat múlt év májusi és júniusi számaiban a Kárpát-medence területén él Boleráz-Baden kultúrákat mutattam be írásaimban, amelyek egymásra épül, feltehet en rokon származású, területileg és id ben részben egymást átfed emberi civilizációk voltak. Földm veléssel csekély mértékben kiegészített külterjes nagyállattartást folytattak, és vízfolyások mentén vándorolva településhálózatokat létesítettek. Bár alapvet en a kés rézkorban éltek, bizonyos csoportjaik megérték a kora bronzkor id szakát is. Kialakulásuk els dleges centrumának a Fels -Duna vidékét tartjuk, onnan terjedtek szét Nyugat-Európa területén a Duna és a belé ágazó kisebb folyók folyásirányát követve. Bár a Boleráz kultúra Kr.e tól gyéren, a Baden Kr.e tól s r bben benépesítette a magyar Alföld területét, velük egy id ben ugyanezen a területen egy másik, t lük teljesen idegen származású nép is elfoglalta a vidéket. A keleti sztyeppér l származó, halmok, illetve szláv kifejezéssel kurgánok alá temetkez nomád népek nem hagytak mást hátra, csak a temetkezési halmokat. Nincsenek települések, sem ideiglenes szállások, és valójában az ehhez az életformához kapcsolódó hétköznapi jelenségek, tárgyak, tehát a kerámiaedények, csontés k eszközök, fegyverek, és lakóépületek, munkaterületek, tehát a letelepültség jelei is hiányoznak. Csak a túlvilágukról alkothatunk 1. ábra. A vizsgált földrajzi terület: az eurázsiai sztyeppzóna a tanulmányban említett fontosabb régészeti kultúrákkal és földrajzi nevekkel (kék: Cucuteni-Tripolje, sárga: Gödörsíros kurgánok, lila: Katakombasíros kurgánok) képet a ránk maradt leletek alapján. Ez pedig gyakran csak egy földb l készült temetkezési halomra, és a benne nyugvó halott maradványaira korlátozódik. A hitbéli elképzeléseket tekintve pedig a túlvilágkép vagy ugyanolyan, esetleg még paradicsomibb, mint a földi, vagy éppenséggel pont a fordítottja annak. Hogy ez esetben melyik lehet igaz, az nem derül ki a földi, hiányzó kép miatt. Az elmúlt 12 év során egyszerre dolgoztam egy Boleráz-Baden település (Balaton szöd) és egy kurgán (Hajdúnánás Tedej- 2. ábra. Az els dleges kialakulási centrum (Feketetenger vidéke) a Dnyeszter vonalától nyugatra fekv Gödörsíros elterjedési területtel Lyukashalom) feltárásán, majd feldolgozásán és értékelésén. Bár a két lel hely a kés rézkorban él meghatározó kultúrák egy-egy reprezentatív lel helye, ásatásuk és további feldolgozásuk szinte semmiben nem hasonlít egymásra. Míg Balaton szödön két ásatási évadban kb. egy évet dolgoztunk megfeszített tempóban, nagy munkáslétszámmal, és az M7 autópálya ezzel párhuzamosan történ építése miatt állandóan módosított határid knek és retorzióknak kitéve, Hajdúnánáson egy földrablás bejelentése után a kutatásokat saját tempónkban végeztük. Balaton szöddel ellentétben ahol egy olyan települést tártunk fel, amelyb l sok hasonlónak a részletét megásták ugyan, de ekkora részét még sosem, és ezért mind mérete, mind más paraméterei elborzasztónak és hihetetlennek t ntek még els kézb l szerzett tapasztalatok mellett is itt nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk, ezért megpróbáltunk rá felkészülni. Legalább 30, de lehet, hogy 40 éves vákuum mutatkozott a magyar kurgánkutatásban, amit valahogy át kellett hidalnunk, vagyis a mai kutatási szintre felhoznunk. Jellemz módon a halom ásatásának kezdeményezése sem régészeti oldalról merült fel és szervez dött: a Gödöll i Egyetem Tájökológiai Tanszékér l indult ki, és a régészet kapcsolódott be utoljára, leginkább kötelez jelleg en, mivel Magyarország területén feltárást csak régész vezethet. Ahhoz, hogy modern ásatást tudjunk végezni, az orosz sztyeppekutatás elmúlt 40 évben történt eredményeinek orosz nyelv és hatalmas mennyiség irodalmán kellett átrágnunk magunkat, és levonni, majd átültetni hazai talajba a megfelel tanulságokat. Elszigetelt és magányos feladat volt, mivel az egyetemen csak a saját kutatásainkat tanították, amelyek az elmúlt évtizedekben teljesen leálltak, ez tehát igen sovány kiindulási támpontot szolgáltatott. Senki nem követte azóta a keleti szomszédaink területén történ változásokat. Ráadásul az orosz kutatási irodalom az 1990-es évek óta nem áramlik már az országba automatikusan, tehát külön er feszítéseket kellett tenni a megszerzésére, az idegenné vált nyelv megértésére, és a megatonnányi mennyiségb l a kurrens és használható, vezet irodalom kiválogatására. Nyilvánvaló volt, hogy ásatástechnikailag és az értékelés szempontjából is a temetkezési halom f tömege, vagyis a föld jelenti a legfontosabb információs bázist. Az is egyértelm volt, hogy éppen ez az anyagtípus az, 294 Természet Világa július

9 RÉGÉSZET aminek vizsgálatához egyáltalán nem értünk: soha nem tudtunk bel le semmit kihozni. Bár a kutatócsoportban az eddigi felállásoktól eltér en már voltak talajtanos kollégák, ilyen feladattal még k sem szembesültek, ezért az els lépésünk az volt, hogy az orosz kutatásokban megszokott és igen magas szinten zött paleopedológus kollégákat környékeztük meg, és építettünk ki velük együttm ködést. Ez igen szerencsésen alakult kapcsolat lett, tekintve, hogy az orosz kutatók eddig egyetlen nemzettel sem építettek ki hasonló együttm ködést, bár német, amerikai és angol nagynev kutatók is keresték már ket ez ügyben. Miután a híd felépült, az orosz kollégákkal együtt a magyar és az orosz helyszíneken kidolgoztuk a f bb stratégiát. Az skori földhalmok egyik jellemz je, hogy bár a zárt és nagy mennyiség földtömeg esetenként kiváló konzerválódási lehet ségeket nyújt bizonyos anyagtípusoknak, a szerves anyagok kevéssé maradnak meg benne: átalakulnak, szikesedés és egyéb kémiai folyamatok következményeképp szinte átkövesednek. Emiatt nehéz még kis menynyiségben is radiokarbonmérésre alkalmas szerves mintát találni, vagyis kormeghatározást végezni egy kurgánon. A növényi maradványok fennmaradó, de átkövesedett típusát képviselik az ún. fitolitok, amelyek olyan kovasejt-maradványok, amelyek minden növényfajra sajátosan jellemz ek, miként az emberi ujjlenyomat, ezért meghatározhatóak, és segítségükkel paleokörnyezeti és paleoklíma-rekonstrukciók készíthet k. Ennek az anyagtípusnak a kutatási alapismereteit adták át orosz kollégáink kutatócsoportunk egyik fiatal tagjának, Pet Ákosnak, aki többszöri vendéglátogatás alatt sajátította el ezt a Magyarországon azel tt még nem alkalmazott új módszert. Segítségével nemcsak a kurgán építésének egykori környezetét tudtuk felrajzolni, hanem a temetkezés id pontjának pontos évszakát is. 3. ábra. A Hajdúnánás Tedej-lyukashalmi kurgán metszetfala 4. ábra. A kurgán alatt feltárt Gödörsíros alaptemetkezés rekonstrukciója A másik éget problémánk a földrétegek keltezése volt. Mivel a régészeti rétegtan túlságosan tág keletezési lehet ségeket biztosít, és nem számíthattunk minden rétegb l szerves maradvány el kerülésére, ezért a mintavétel típusán próbáltunk változtatni. A radiokarbon módszer mintapreparálása és felhasználása lehet vé teszi talajok szervesanyag-tartalmának mérését is, és ilyet els ként végeztünk sikeresen Magyarország területén a Debreceni Atomki laboratóriumában Molnár Mihály kollégánk segítségével. A régészeti irodalom áttanulmányozása után döbbenten szembesültünk az orosz területen történt kutatások áttör és lényegi változásairól, amelyr l eddig még senki nem adott hírt hazánkban. A legfontosabb el relépések az alábbi pontokon történtek: Marija Gimbutas a Gödörsíros és Katakombasíros kultúrákat Kurgánkultúra néven egységesítette. Az orosz kutatók soha nem nevezték sem a Gödörsíros, sem a Katakombasíros régészeti m vel déseket kultúrának, mivel e hatalmas elterjedési területen mindig is egy egységes sztyeppei anyagi és szellemi kultúrával rendelkez, de területileg igenis finom különbségeket mutató, eltér népességeket láttak. Az újabb kutatások rávilágítottak arra, hogy a két régészeti m vel dés részben területileg és id ben is átfedi egymást, ezért nem lehet egymást követ rokon vagy utódcivilizációkként értelmezni ket. A Gimbutas által felvázolt három egymást követ kurgánhullám (Gödörsíros, Katakombasíros, Gerendaváz-síros) megfelelt az orosz korai, középs és kés bronzkor id szakának. Hazánk területén a szinkronizáció azonban a kés rézkor, korai majd középs bronzkor id szakát ölelte fel. Az eddigi vélekedésekt l eltér en ma már biztosak vagyunk abban, hogy sem a Katakomba-, sem a Gerendaváz-síros hullámok nem jutottak el a Kárpát-medencéig (1. ábra). Gimbutas és az nyomában számos kutató a kurgánkultúrák nyugati irányú el renyomulásában az indoeurópai népek elterjedését látták. Az els példát a keleti expanzió irányában az Urál keleti oldalára átlép Andronovo/Afanaszijevo-kultúrák szolgáltatták, akikben a kínai civilizáció kialakulásának egyik elemét, a kés bbi, Hankrónikákban is felbukkanó Xinjiang, mára kihalt tokhár nyelv népcsoportot azonosították (akiknek akár a hunok, türkök kialakulásához is köze lehetett). A Poltavka- és Szintashta-kultúrákban több kutató az els indoiráni nyelvcsoportok seit véli felismerni. A nyugati migráció különböz hullámait a Kárpát-medencében pre-itáliai és pre-kelta, a Gödörsírosok és a Zsinegdíszes edények népének interakcióit az indogermán, míg a balkáni Gödörsíros lel helyeket a pre-görög népcsoportok terjedésével azonosítják. Valójában e nagy ív elképzeléseknek a hátterében sem régészeti, sem nyelvészeti vagy egyéb tudományos bizonyítékok nem állnak. Jelenleg úgy látjuk, hogy bár a Gödörsíros néphullámok nyugati irányú terjeszkedése (2. ábra) kétségtelenül (antropológiai és régészeti értelemben is) idegen, az itt él shonos lakosoktól gyökeresen eltér volt, tehát valóban bevándorlásról (migrációról) beszélhetünk, ez igen hosszú, kb. ezeréves folyamat volt, és kulturálisan nem egységes, tehát eleve többféle néptöredékb l állt. A halmok száma alapján nem valószín, hogy nagyarányú bevándorlásról, népességcserér l, vagy hódításról, kolonizációról beszélhetünk, inkább csak beszivárgásról van szó. Az idegenség azonban oly mérték lehetett, hogy az shonosokra valóban nagy hatást gyakorolhatott: több elemét átvették a sztyeppei kultúrának (ennek látjuk a különböz régészeti lenyomatait, pl. a balaton szödi badeni maszkban). Ugyanakkor ez a sztyeppei kultúra szinte semmiben nem volt hajlandó változni, ezért lassan, de biztosan beolvadt az itt él slakosok közé, akik viszont folyamatosan változtak (a vizsgált kés rézkor és kora bronzkor id szakában a területen a Boleráz, Baden, Makó, Nyírség shonos kultúrák megjelenése és elt nése önmagában ezt bizonyítja). Ily módon migráció helyett infiltrációról beszélhetünk: kicsi, de dönt, speciális ökológiai vagy társadalmi élettérrel (ún. niche-vel) rendelkez népcsoportok beszivárgásáról más alapnépesség(ek) közé. Esetleg szóba jöhet még az ún. leapfrog/bakugrás kolonizáció: ez kis népcsoportok szelektív kolonizációját jelenti, akik célja optimális él területek felfedezése, ami idegen enklávé-k létrejöttét eredményezi a bennszülött (native) lakosok között. Az idegenek és az slakosok között kialakuló kapcsolatok formáját az elit dominancia behatolással vagy beolvadással (penetration) érte el. A másik alapos változás a lóháziasítás terén játszódott le. A Szrednyij Sztog-kultúra egyik fontos lel helyén, Gyereivkán nagy mennyiség lócsontot tártak fel, és ez vezette Gimbutast és a többi kutatót arra, hogy a kurgánkultúrákat lovon ül, rétegzett, harcos és nomád jelleg indoeurópai férfitársa- Természettudományi Közlöny 145. évf. 7. füzet 295

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 4. sz. 2014. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 4. sz. 2014. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 4. sz. 2014. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft METANOLGAZDA(G)SÁG ÖRVÉNYPÖFFÖK TURBULENCIA HERMAN OTTÓ, A PÉLDAKÉP A SÁVOS VASÉRC BOLYGÓVADÁSZAT

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 5. sz. 2013. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft UGRÁLÓ GÉNEK KÁRMÁN TÓDOR KUTATÁS KOZMIKUS RÉSZECSKÉKKEL MEMÓRIAMEG RZÉS ÉL LÉNYEK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 5. sz. 2014. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 5. sz. 2014. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 5. sz. 2014. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A LOGIKA ÚJ KAPUI ÚJSZÜLÖTT SZÁRAZFÖLDEK MÉLYFÉSZK FÖLDRENGÉSEK LEIBNIZ ÉS A MEDICINA LÁTÁSMENT

Részletesebben

Természet Világa. El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 1.sz. 2013. JANUÁR ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft HATÁROK NÉLKÜL A KULTÚRÁBAN ERDEINK JÖV JE MIÉRT SÖTÉT AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT? TÁJ, TÁJKÉP ÉS TÁJVÉDELEM

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 4. sz. 2013. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 4. sz. 2013. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 4. sz. 2013. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft UGRÁLÓ GÉNEK KÁRMÁN TÓDOR KUTATÁS KOZMIKUS RÉSZECSKÉKKEL MEMÓRIAMEG RZÉS ÉL LÉNYEK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 9. sz. 2014. SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft EMBRIONÁLIS SSEJTEK? A TOKAJI NAGY-KOPASZ NAGYVÁROSI SZITAKÖT K BIOMOLEKULÁRIS NANOTECHNOLÓGIA

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 9. sz. 2013. SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft JANUS-ARCOK TITKA A VÁROSI H SZIGET

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 9. sz. 2013. SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft JANUS-ARCOK TITKA A VÁROSI H SZIGET Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 9. sz. 2013. SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft EGY FÖLDI ÉV A MARSON JANUS-ARCOK TITKA A VÁROSI H SZIGET A MARGITSZIGET DOLMÁNYOS VÁROSLAKÓK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 10. sz. 2013. OKTÓBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ H ER GÉP

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 10. sz. 2013. OKTÓBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ H ER GÉP Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 10. sz. 2013. OKTÓBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A BIOLÓGIAI KIRALITÁS HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ H ER GÉP EXPEDÍCIÓK KELET-AFRIKÁBAN LÁPERD AZ ATOMER

Részletesebben

Természet Világa MAGMAFELÁRAMLÁS EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI TITOKZATOS ARÁBIA A RÁK, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Természet Világa MAGMAFELÁRAMLÁS EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI TITOKZATOS ARÁBIA A RÁK, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 1. sz. 2014. JANUÁR ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft FIZIKAI ÉS KÉMIAI NOBEL-DÍJAK MAGMAFELÁRAMLÁS EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI TITOKZATOS ARÁBIA

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 8. sz. 2014. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 8. sz. 2014. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 8. sz. 2014. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft NETWÖRKÖZ ÁLLATOK LÉLEKBEN AMAT RCSILLAGÁSZ MARADTAM TOBOZMIRIGY AZ ATOMKORBAN ÉPÍT MIKROORGANIZMUSOK

Részletesebben

NANOMEDICINA NANOKÉMIA

NANOMEDICINA NANOKÉMIA Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 11. sz. 2013. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft NANOMEDICINA NANOKÉMIA A MAKRO- ÉS A NANOVILÁG AZ ANYAGTUDOMÁNYOK TÜKRÉBEN NANORÉSZECSKÉK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 12. sz. 2013. DECEMBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 12. sz. 2013. DECEMBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 12. sz. 2013. DECEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft KARÁCSONYI HANGULATBAN GYÓGYÍTÓ SZERETET A GÉNSEBÉSZET ÚJ TECHNIKÁI EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI A PATKÁNY

Részletesebben

Ph.D. értekezés. Kovács Etelka. Témavezetők: Prof. Kovács L. Kornél Dr. Bagi Zoltán

Ph.D. értekezés. Kovács Etelka. Témavezetők: Prof. Kovács L. Kornél Dr. Bagi Zoltán Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével Ph.D. értekezés Kovács Etelka Témavezetők: Prof. Kovács L. Kornél Dr. Bagi Zoltán Biológia

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 6. sz. 2014. JÚNIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 6. sz. 2014. JÚNIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft A Természet Világa 2014/I. különszáma: A Kalmár László Matematika Verseny feladatai (2006-2012) Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 6. sz. 2014. JÚNIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A MATEMATIKUSOK VILÁGKONGRESSZUSÁN A HOMOSZEXUALITÁS GENETIKÁJA HÁROMSZOR SZÜLET FOLYÓ PROSZTATARÁK

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Trembeczki István: Egy új történelmi korszak küszöbén. Gáthy Vera: Globalizáció kelet fel l. Az indiai kultúra Magyarországon

A TARTALOMBÓL. Trembeczki István: Egy új történelmi korszak küszöbén. Gáthy Vera: Globalizáció kelet fel l. Az indiai kultúra Magyarországon A TARTALOMBÓL Trembeczki István: Egy új történelmi korszak küszöbén Gáthy Vera: Globalizáció kelet fel l. Az indiai kultúra Magyarországon Szalma Balázs Sz ke Tímea Tóth Zsóia: Kapcsolatok és választások.

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 3.sz. 2013. MÁRCIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 3.sz. 2013. MÁRCIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 3.sz. 2013. MÁRCIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft KÉMIAI NOBEL-DÍJ MIKOR LESZ NAPFOLTMAXIMUM? RÁGCSÁLÓK HONFOGLALÁSAI ID JÁRÁS HATÁSA A TÁRSADALOMRA

Részletesebben

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés Bölöni János TÖBBSZEMPONTÚ ERD TIPOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A TÉSI-FENNSÍK DÉLI RÉSZÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezet : DR.KOLOSZÁR JÓZSEF tanszékvezet egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula

Részletesebben

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár Humánökológia Egyetemi jegyzet Nyomtatóbarát változat az eladások diáinak szövegével Bels használatra Urák István

Részletesebben

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN STEPHEN HAWKING MAGYARUL MEGJELENT TOVÁBBI M VEI: AZ ID RÖVID TÖRTÉNETE (Maecenas Talentum, 1998, 2001) EINSTEIN ÁLMA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK (Vince, 1999, 2000, 2001) S. HAWKING R. PENROSE:

Részletesebben

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN STEPHEN HAWKING MAGYARUL MEGJELENT TOVÁBBI M VEI: AZ ID RÖVID TÖRTÉNETE (Maecenas Talentum, 1998, 2001) EINSTEIN ÁLMA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK (Vince, 1999, 2000, 2001) S. HAWKING R. PENROSE:

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN A Körösök vízrajzi területén Az UNESCO 2005-2014 meghirdetett 10 éves oktatási, és nevelési projekt keretében. Egyek,

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k

A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k 26 GAZDÁLKODÁS 56. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2012 A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k PÁLVÖLGYI TAMÁS CSETE MÁRIA Kulcsszavak: természeti er források,

Részletesebben

DIABÉTESZ ÉS GÉNEK KOCKÁZATMÉRÉS TERMÉSZETES CSALÉTEK. LXVIII. évfolyam 5. szám 2013. február 1. Ára: 295 Ft. El fizet knek: 230 Ft.

DIABÉTESZ ÉS GÉNEK KOCKÁZATMÉRÉS TERMÉSZETES CSALÉTEK. LXVIII. évfolyam 5. szám 2013. február 1. Ára: 295 Ft. El fizet knek: 230 Ft. DIABÉTESZ ÉS GÉNEK KOCKÁZATMÉRÉS TERMÉSZETES CSALÉTEK LXVIII. évfolyam 5. szám 2013. február 1. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET estudomány Adószámunk: 19002457-2-42 Nanodióda ÉLET ÉS TUDOMÁNY LXVIII.

Részletesebben

RÉKA Regionális Értékel és Kvantitatív Analízisek, 2002/1. szám, pp. 77 124.

RÉKA Regionális Értékel és Kvantitatív Analízisek, 2002/1. szám, pp. 77 124. A NÉPESEDÉS ÉS A GAZDASÁGI FEJL DÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MEXIKÓBAN JENEY LÁSZLÓ Kulcsszavak: Mexikó, Szövetségi állam, Népesség, Gazdaság, Területi egyenl tlenségek Egy sokszín ország változatos szomszédokkal

Részletesebben

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Regionális Gazdaságtan Tanszék Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Készítette: Soós Gergely

Részletesebben

VII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA

VII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA VII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA Miskolci Egyetem 2013. november 8-9. Rendezk: Miskolci Egyetem, Mszaki Földtudományi Kar Magyarhoni Földtani Társulat, Oktatási és Közmveldési Szakosztály

Részletesebben

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben