4.2. A beszédtechnika fejlesztése fonémaszinten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.2. A beszédtechnika fejlesztése fonémaszinten"

Átírás

1 4.2. A beszédtechnika fejlesztése fonémaszinten A hangadás fejlesztése A hang a légcsövön át kiáradó levegőből a gégében jön létre, ahol a hangszalagok megrezegnek. A hangadás alapja tehát a hangszalagrezgés. A beszélő a hangszalagok munkáját rendkívüli változatossággal tudja befolyásolni; eszerint változik a hang ereje, színe, magassága. A hangadás gyakoroltatásának célja, hogy tanulóinknak se ne renyhe, se ne feszes, hanem kényelmes hangszalag-tevékenysége alakuljon ki. Az állejtést is növelnünk kell a gyakorlás során. Ez a feltétele annak, hogy minden beszédhang jól hangozzék. A beszédmozgás beszédhangzás ugyanis nagyon szorosan összefügg, szinte szétválaszthatatlan egymástól, és kölcsönösen feltételezi egymást. A gyakorlatot a következőképpen végeztetjük: a tanulóktól laza álltartást kérünk, nyelvük legyen nyugalmi helyzetben, egy-két másodpercnyi belégzés és egy másodpercnyi levegő-visszatartás után középerős hangon mondatjuk az á a magánhangzópárt, majd pótlevegő vétele után ismét ugyanezt. Ismételjük meg hétszer-nyolcszor. A hangerőt a középerőstől a nagyon hangosig fokoztassuk! Az erőlködő kiabálást ne engedjük meg, mert káros! A gyakorlatot variálhatjuk úgy, hogy a má-ma szósort hangoztatják a gyermekek, ugyancsak háromszor, egy levegővétellel. Lehet a már ma, vár ma szósort is, sőt bármely más egytagú szópárt, amelyben á a hangváltakozás van (például: száj haj, máj vaj stb.). Ezt a gyakorlattípust iskolába lépéstől IV. osztály végéig célszerű végeztetni minden nap legalább egyszer. Nemcsak beszédfejlesztési órán, hanem bármely más anyanyelvi órán is. A tréningben valamennyi tanulónak, még a legjobb kiejtésűeknek is részt kell venniük, mivel a rendszeres gyakorlás elmaradása a visszafejlődés veszélyével jár Az artikuláció tanítása Az artikuláció olyan beszédmozgás-rendszert jelent, amely minden nyelvre sajátosan jellemző. Már említettük, a magyar nyelvre az jellemző, hogy minden hangot erőteljesen artikulálunk. Az artikulációgyakorlatokat ajak-, áll-, nyelv- és lágyíny-gyakorlatokra osztjuk. Célunk a megfelelő ajakmozgás az ajakrés és az ajakkerekítés kialakítása. A gyakorlatot a következő sorrendben végeztetjük: az á a é hangsort bemutatjuk, és a tanulókkal utánmondatjuk ugyanebben a sorrendben; hangosság nélküli utánmondatás az ajak eltúlzott formában történő nagyon nagyra nyittatásával, hogy érzékeljék az izommozgást; ismételtetjük a lassútól a leggyorsabbig (a sorrend megtartásával). 66

2 A gyakorlatot bővíthetjük a következő hangsornak a fenti mozzanatokhoz hasonló gyakoroltatásával: á a o u o a á (hátul képzett magánhangzósor a legalsótól a felsőig és vissza). Ugyanúgy az elöl képzett magánhangzósor az alsótól a felsőig és vissza: e é i é e, ë ö ü ö ë. A gyakorlatot az I. osztály első és második félévében naponta mondassuk el az összetettebb feladatok előtt! Jó bemelegítő! Az artikulációt fejleszthetjük szósorok, szószerkezetek, szövegek mondatásával, s így az egyes magánhangzók képzésbeli vagy időtartambeli eltéréseit tudatosítjuk, gyakoroltatjuk. A következőkben a szóanyagot megadott szempontok szerint csoportosítva, segítségadás szándékával közöljük. Ismételten felhívjuk a kollégák figyelmét az esetleges szómagyarázatra. a á á a babám bája habár háza kanász kánya falás fája határ háta rakás kára család csáva halász hája madár lárva csalán csárda hajrá hárfa marás láva dagály dáma hajtás táska parány pára darál dárda hajpánt pántja rakás párna fagyás fátylas halál hála tanár tábla hasáb bástya japán járna talán támla határ házfal kabát kába talál tálal gyaláz gyáva kalász káka tanács támad vaságy tálca faláda barátja családja dalárda babája faágya vaságya tanára gazdája a á a hazája fatála kabátja magára parázsa saláta talánya zajával lábadnál bátraknál hátralát jártatják fárasztják fáradtál kártyavár mátkapár pápaság á a á sárba ránt távlatát hátadnál lábamnál házamnál nálamnál záraknál áradás 67

3 a á a láthatatlan táj váratlan halál határtalan kár maradhatnál már vállalhatnák azt hatalma támad házában vállal Arass rózsám, arass megadom a garast. Ha én meg nem adom, megadja galambom. (Népdal) á a á Árva vagyok, árva, én vagyok az árva. Áldja meg az isten, ki az árvát szánja. (Népdal) boruk combjuk lombjuk dolguk dobjuk fogunk foltjuk gomblyuk jogunk kondul o u koldus hordjuk gyomrunk gondunk szorul mordul zordul zsoldjuk pokluk nyugton pultom puttony rumos szurtos szuszog zuhog dugdos u o csurog duzzog cukor jussol kullog csurog futkos cuppog ó u o ú ú o ú ó odú jogú nyomú dolgú korú korú lódul módjuk róluk mókus csókjuk sójuk túloz csúfol dúdol súlyok súgok gúnyol súrol bútor búvó súgó súlyzó fúró csúszók gyújtók nyúló bosszúból combhúsból dolguktól foltjuktól gomblyuktól gyorsuló koldustól o(ó) u(ú) o(ó) lóduljon módjukból pontjukból pontyukból róluk szól sorsukról szorultok bútorunk cuppogunk dúdoljunk fúrólyuk gúnyoljuk kullogunk u(ú) o(ó) u(ú) lúdtollunk múlt korunk puttonyuk rugójuk súgólyuk szuszogunk zsúfolunk 68

4 69 a ó ú a ó ú adójuk lakójuk marójuk szabójuk hajójuk fakójuk manójuk karójuk alsó lyuk apró rút lakó úr Makón túl ahol zúg faló rúg Kató szúr maró lúg karós út hajóút e é é e betét bevés cefrét cetjét csengés cserél derék delén festés fedél gebék hevét helyét jelét jelvény kerék kellék lelkész lennél merész mennél nehéz bélyeg bérel céget céhhel csépel csésze délben fészek féken gépel béget héten hévvel jéggel jérce készen kérem lélek lépdel mérges ménes nézel e i e í i(í) e bevisz nekik centit kerti keltik csettint deli lengi menti gerinc pedig pezsdít repít gyengíts hevít helyszín csendít derít lehív felír feszít merít gejzír gyengít billen biccent cipel kivesz kinek csille diccsel rideg filmben figyel gipszel pille lisztet gyíkles hímes címez csízzel gyíkfej díszben liget minket mire nincsen pihen díszben hirdet

5 békít célig délig félti gépi kéri é i(í) lépni mégis rémít sérti szépít térít lidérc miért rímjét sintér színtér tisztjét i(í) é bibét címét dinnyét fillér gipszét kísér megelégedett ember kérése felesleges ellenségeskedés kevéssel elégedett meg hírnevét nem védhette meg égszínkék kelme színét veszti feleleveníthetetlen esemény Fecském, fecském, édes fecském! Vidd el az én levelecském; Vidd el, vidd el messze földre, Tedd a rózsám kebelére. (Népdal) hirtelen tettenérés képtelen híresztelés értékes elismerés illetlen viselkedés verítékes igyekezet szépséges terítés Nekem a legszebbik este Fekete színre van festve; Komor felettem az ég is, Elhagyott a reménység is. (Népdal) ö(ő) ü(ű) győzzünk gyöngyünk hősünk hősük könnyű közül mögül nyögjünk pördül röpül töltjük tövű zöldül zördül bővül bődül csődül csöndjük döntjük dördül főzzük földjük gördül gömbjük söprű sörünk szögünk szörnyű bűnös bűvös csűrből csülök dühös dűlő függöny fűző tükör tücsök süvölt süldő szűköl szűrő ü(ű) ö(ő) gyümölcs gyűlöl hűvös hűtő különb külföld kürtő műkő nyüzsög püspök tűnő tüdő zümmög züllő 70

6 ö(ő) ü ö(ő) bővülő bőrünkön dördülő földünkön gyöngyünkön hősünkön közbülső körünkön röpüljön sörünkön szögünkön tövünkön zöldüljön körös-körül nőtt körünkből nőtt föl többszörös bűnös földünkön zöldült egyenlőtlen lüktetésű türelmetlenül sürget könyörtelenül követel Az én rózsám szemöldöke többet ér, mint a hat ökre; a hat ökre szántóvető, de a szeretőm hű szerető. (Népdal) ü(ű) ö(ő) ü(ű) bükkönyünk dűlőjük fűzőjük gyűlöljük hűtőjük különül küzdöttünk püspökünk üvöltünk süvöltünk szűrőjük tündöklünk zümmögjünk szörnyen nyöszörög műértő közönségünk különcködése tűrhetetlen sűrűn főztük össze hűvösben fürödtek földünkön termő gyümölcs sörényét összekötve Csütörtökön virradóra Ültem a bánathajóra. Megváltam a szeretőmtől, Mint zöld fa a levelétől. (Népdal) Az azonos magánhangzóvázú szóoszlopok hangoztatását szógyűjtés előzheti meg. Gördülékeny, tiszta hangoztatásra törekedjünk! ó á bóják nótáz csókád csótány fókák gólyát tócsák szótár hószán sóvár jóság jószág lóhám mókáz lószáj lótás lóvám gyónás nótát szólás póráz lóbál szójás Jónás 71

7 72 ü é dűlés fűtés műjég fűnél fűnév fűrész fűvész fűzés gyűlés hűlés hűtés műbél műnél műtés művész bűvész szűrét tűzés zűrét bűntény bűnrész dűltén tűzvész gyűjtés hűltél tűvég tűrés ő á i á o bőrár csőláb gőzár kőház csőzár lőtáv nőszáj tőszám derítő fenyítő feszítő terítő csendítő gyengítő csinálok gitáros gitároz hibátok kigázol kilábol kiszámol kitátod lendítő merítő hevítő kerítő nyerítő kivárom libátok ligához Mihályon nyivákol nyitásod pipázol Ritához repítő segítő veszítő pendítő perdítő szipákol szivárog szidások titánok tirátok világos virágos pezsdítő rendítő selypítő zendítő zsendítő e í ő derítő fenyítő feszítő terítő csendítő gyengítő lendítő merítő hevítő kerítő nyerítő repítő segítő veszítő pendítő perdítő pezsdítő rendítő selypítő zendítő zsendítő

8 i a e i a ó e e o a á o pipa bika csiga cica gida hiba liba Misa Zsiga szita vita Feri feni Teri veri leli meri szedi Peti keni veszi teszi szabó hajó fakó Makó manó karó lakó Kató faló maró savó teve mese fele gyere zene cser szeme Bence lenge keze jele kofa pofa koca soha foga lova kora pora sora szoba boka rákom mákom zsákom gáton fázom várom látom párom szánon bánom károm é i á a i á é é e e ó a égi nézi dédi régi kéri réti évi Béni méri vési cápa láva láda fája szála gyáva bála hála mára bába pipák libák cicák csigák gidák hibák sziták viták virág kivág kérés mérés lépés gépész tépés térés tévés békés sértés vésés ered eszed Elek eped erem eszem egyed veszem teszem nyesem fóka nóta móka csókkal Dóra Nóra rózsa szóra lóra róka a a u a i i á á e a o o ó ó kapa Kata baka mama dada pala balta Blanka duda kutya puma mulya kuka Zsuzsa puha csuda Tibi bibi Piri zizi Timi pipi mini hiszi Ádám bárány császár csákány tálcán cápán vállán hátán tea Emma Ella Bella Berta Vera Elza Bea fodor bodor kotor motor sodor bokor csokor dolog kóró hóról jóról lóról szóró tóról szóló Még jobban érzékelhető a szájnyitás foka, a nyelv függőleges mozgása akkor, ha két magánhangzó szomszédos. Vigyázzunk mindkettő tiszta kiejtésére, mert összetett szavak. 73

9 beajánl beágyaz beépít beiskoláz beolt beönt beült beutal lead leáll leég leír leér leönt leolt leült kiad kiárad kiér kiemel kiönt kiont kiültet kiutal ráad ráér ráismer ráont ráül ráun ráeszmél ráásít aláaknáz aláéget aláereszt aláír aláolvaszt aláönt aláölt aláül körbead körbeér körbeír körbeolt körbeölt körbeugat körbeültet körbeáll beleakad beleáll beleér beleír beleolt beleölt visszaáll visszaenged visszaér visszaölel visszaül visszautazik hozzáad hozzáér hozzáír hozzáolvas hozzáönt hozzáutal A következő tulajdonnevekben a magánhangzók szomszédosak. Mondjuk, hogy egy vetélkedőn vesznek részt ezek a tanulók. A bemutatkozásnál mindenki tisztán, jól érthetően mondja a keresztnevét. Így mondassuk ezeket a neveket is! A találkozó magánhangzókat tisztán ejtessük a gyermekekkel! Amália Annamária Antónia Apollónia Cecília Klaudia Kornélia Laura Júlia Mária Melánia Gabriella Emília Lívia Rozália Noémi Viola Valéria Zsófia Szidónia Otília Tímea Dániel Olvastassuk el az alábbi szavakat is önként jelentkező tanulóval, aki készüljön fel a hangos olvasásra! Minden beszédhangot ejtsen tisztán! neon aláír dió fiók piac rádió tea hiú A mássalhangzók tiszta ejtésének, a beszédmozgás csiszolásának a gyakorlására is ugyanolyan szükség van, mint a magánhangzókéra. Főleg a nehezen képezhető mássalhangzók tiszta, pontos, könnyed képzését-ejtését kell kisgyermekeinkkel a legtöbbet gyakoroltatnunk. Montágh Imre gazdag példaanyagából válogattunk tanító kollégáink részére. Lehet választani belőlük. 74

10 Sz-gyakorlatok szhi, szhé, szhe, szhá, szha, szho, szhö, szhu, szhü szi, szé, sze, szá, sza, szo, szö, szu, szü isz, ész, esz, ász, asz, osz, ösz, usz, üsz isszi, ésszé, essze, ásszá, assza, osszo, összö, usszu, üsszü ejszi, ejszé, ejsze, ejszá, ejsza, ejszo, ejszö, ejszu, ejszü ekszi, ekszé, eksze, ekszá, eksza, ekszo, ekszö, ekszu, ekszü etyszi, etyszé, etysze, egyszá, etysza, etyszo, etyszö, etyszu, etyszü elszi, elszé, elsze, elszá, elsza, elszo, elszö, elszu, elszü erszi, erszé, ersze, erszá, ersza, erszo, erszö, erszu, erszü epszi, epszé, epsze, epszá, epsza, epszo, epszö, epszu, epszü s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz süszi, söszé, sosze, saszá, sásza, seszo, sészö, siszu, söszü es-szi, es-szé, es-sze, es-szá, es-sza, es-szo, es-szö, es-szu, es-szü ecs-szi, ecs-szé, ecs-sze, ecs-szá, ecs-sza, ecs-szo, ecs-szö, ecs-szu, ecs-szü ec-szi, ec-szé, ec-sze, ec-szá, ec-sza, ec-szo, ec-szö, ec-szu, ec-szü szilva, szikla, szigorú, szid, szív, szín, szirom, színes, sziget szék, szél, széles, szélek, szén, szép szem, szed, szeles, szegy, szendereg, szemez szánt, száll, száj, szál, szám, szár, szárít szag, szak, szaval, szavaz, szalag, szakad, szalad, szabad szoknya, szokás, szorít, szólás, szóda, szoba, szokott, szór, szól szurkos, szultán, szurkol, szuvas, szúnyog, szúros szög, szöveg, szöglet, szöktet, szövet, szörp, szöcske, szőnyeg, szögell szülő, szürke, szülte, szűnik, szünet, szükség visz, hisz ész, kész, régész, cipész, merész, zenész vesz, tesz, lesz halász, vadász, horgász, fodrász, cukrász kamasz, tavasz, mamlasz gonosz, orosz, kosz, hossz ősz, csősz, bősz, össz, lösz húsz, túsz, humusz, himnusz iszik, viszi, hiszi, kiszív, kiszivárog készétel, mészégető, mésszé, ésszé messze, esze, teszem, veszem másszál, kászálódik, gyásszá, kasza, aszal, massza, tavasza, horpasza osszon, fosszon, ússzunk, túszunk, buszunk, kúszunk gyűszű 75

11 vasszög kalácsszelet láncszem kaszáló kopaszon pisze kiszáll Tisza viszonyít messzi leszab alkuszik hajszál egy szál megszán nem száll elszáll eperszár piros száj kisszerű ötször kamasszal hess, szúnyog harmincszor akasszon díszeleg kiszabadít iszony veszít beszalad alamuszi hajsza egy szalag megszab tépsz nem szab elszalad vérszag vörös szalag varázsszem bocsszáj hatszor csészécske piros szűr kavicsszem kötszer Hasszán mamlaszok szisszen isszák issza kiszól feszít leszakad puszi hajszol egy szoba megszól babszem nem szól elszól friss szóda bocsszőr metszett pisszegek Szép a szemem. Szép a szám. Szép a szoba. Szép a szőnyeg. Szilvát eszem. Szőlőt eszem. Káposztát eszem. Tésztát eszem. Hosszú szalag. Hosszú meszelő. Hosszú vessző. Hosszú piszkafa. Köszön a halász. Köszön a színész. Köszön a vadász. Köszön a bűvész. Eszik Szilvia. Eszik Gusztáv. Eszik a nyuszi. Eszik az orrszarvú. A szitával szitálunk. Szedegeti a galamb a szemet. Szandálban szalad a fiú. A szövőnő szövetet sző. Szünidőben a szüleimnél vagyok. Szilvia szőlőt eszik a szobában. A kígyó kúszik-mászik a szikla szélén. Szépen meszelik a ház falát. A szél szétfújja a szénát. Száguld a szánkó. A szoknya a szobában van. A szúnyog nem hagy szundikálni. Esztike hosszú szoknyában szaladgál. Guszti szépen szaval a negyedik osztályban. A halászok a Tiszán halásznak. Ősszel szedik a szőlőt. 76

12 Szövetből szabja a szabó a szoknyát. Szil-szál-szalmaszál. Eszem, iszom, szuszogok. Kesze-kusza háló. Összevissza szaladok. A lisztet meg szokták szitálni. Hiszi a piszi. Teszek-veszek, motoszkálok. Isze-pisze Esztike. Szisszen-szusszan, szöszmötöl. szánom-bánom nesze neked székely bánja színe-java bánja a szösz székely támadt egy a haszna sző-fon, tesz-vesz tisztelet a kivételnek anyámasszony katonája ne szólj szám, nem fáj fejem lengő hinta messze száll majd felfalja a szemével eszem-iszom dinom-dánom Köszöntő anyák napjára Már megjöttünk e helyre Anyák köszöntésére, Anyám légy reménységben, Köszöntlek egészségben. Amennyi a zöld fűszál, Égen ahány csillag jár, Májusban a szép virág, Annyi áldás szálljon rád. (Népköltés) Szilvi hosszút sziszegett, Eszti néni nevetett: Jól van Szilvi, nagyon jó volt! Jót szisszentél, messze szólót, mondjad: sziszészeszásza, iszi, észé, esze, ásza. Jöhetnek a szavak szintén, szépen mondjad, épp úgy, mint én: jön a vadász, fúj a szél, nyuszi iszkol, szalad, fél. Itt a hajnal, kél a szellő, száll a légben könnyű felhő. Szívem, székem, szemem, szám, szellő, szőlő, szünet, szán, iszom, eszem, sziszegek, teszek, veszek, pisszegek, hosszú szoknya, keszkenő, piszkafa meg meszelő. Szépen szól a Szilvi szája, büszke nagyon a mamája. ingó-bingó hosszú fűszál fúvó szélben lepkét hintál. Nemes Nagy Ágnes: Mi van a szobában? (részletek) A szobában van az asztal, leterítve szép damaszttal. A szobában van a szék, nem mondom, hogy csodaszép. 77

13 Ténagy Sándor: Bolondos móka Hétfőn egy szem makkot leltem, kedden délben földbe tettem, szerdán este vödröt vettem, csütörtökön megöntöztem, pénteken csak nézegettem, szombaton már büszkélkedtem, s akár hiszed, akár nem: vasárnap az én tölgyfámról annak mind a tíz ágáról száz szem makkot leszedtem. Budai Ferenc: Messzi nyargal Messzi nyargal a zivatar, elrepül a szelek szárnyán, zeng a mező, pendül a dal, fennen fénylik a szivárvány. Egy szög miatt Egy szög miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, a csata miatt az ország elveszett. Máskor üsd be jobban a patkószeget! (Angol népköltés) A három selyp Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony, s annak három leánya. Szépek voltak, szelídek, szerények, szemrevalók, de mind a három olyan pösze volt, mintha egy foguk se lett volna. Már itt lett volna a férjhezmenés ideje, de ha megszólaltak, minden legénynek elment tőlük a kedve. Egyszer egy idegen legény toppant be hozzájuk. Nosza az asszony mindjárt kávét tesz föl, hogy majd szépen megkínálja véle a legényt, de a lányoknak megtiltotta, hogy egyetlen szót is szóljanak, beszél ő majd helyettük is. Hallgattak is szépen, míg el nem kezdett futni a tej. Ekkor aztán a nagyobb elkiáltja magát: Put a té, put a té! A középső meg: Ne folj te, nem fabad befélni! A legkisebb is megszólalt persze: De drága a té, péndér addák! Nosza elszaladt a legény. Szaladt, szaladt, még a kávét sem várta meg. Még most is házasodik, ha meg nem házasodott. (Népmese) 78

14 Pszüh pszüh szisszen a pára: indul a gőzős nemsokára. Szuh szuh szusszan a mozdony: áll a bakter már a poszton. Klitt klatt kattog a váltó Szabad a pálya! Lobog a zászló. Aki velem nem utazik, gyalog mehet Rakamazig Árnyak ingnak és bezárjuk ajtainkat, figyelünk a kósza neszre, egy vonatfütty messze-messze, és a csönd jő. Alszik a homályos éjben künn a csengő. A dívány elbújik félve. Szundít a karosszék. Álmos a poros kép. Fekete Gyula: Vonatosdi 79 Csattog a vas, hull a szikra, hull Hallod, ahogy nekiszabadul, hogy zakatol? Egyre csak azt ziki-zakatolja: A vas-u-tas po-tya-u-tas jól van neki dolga! Kosztolányi Dezső: Este, este C-gyakorlatok Alszanak a csengettyűk. Alszanak már mindenütt a játékok, a karikahajók. A szegény tükör is hallgatag lóg. Ó a néma csengettyűk! Az óránk is félve üt. Alszik a cicánk s a vén szelindek, föl ne keltsük csitt e sok-sok alvót! Alszanak a régi rézkilincsek, alszanak a fáradt, barna ajtók. ci, cé, ce, cá, ca, co, cö, cu, cü ic, éc, ec, ác, ac, oc, öc, uc, üc ici, écé, ece, ácá, aca, oco, öcö, ucu, ücü ityci, étycé, etyce, átycá, atyca, otyco, ötycö, utycu, ütycü ekci, ekcé, ekce, ekcá, ekca, ekco, ekcö, ekcu, ekcü elci, elcé, elce, elcá, elca, elco, elcö, elcu, elcü szici, szécé, szece, szácá, szaca, szoco, szöcö, szucu, szücü csici, csécé, csece, csácá, csaca, csoco, csöcö, csucu, csücü ecs-ci, ecs-cé, ecs-ce, es-cá, ecs-ca, ecs-co, ecs-cö, ecs-cu, ecs-cü esz-ci, esz-cé, esz-ce, esz-cá, esz-ca, esz-co, esz-cö, esz-cu, esz-cü cín, cinke, cinege, citrom, cím, cink, címez, cirkál, cicoma, cirok, cipel cél, cékla, cége, cégtábla, cérna, cédula, cégér, célszerű, céloz Ceci, cement, centi, center, cent, cella, centrum, cethal, ceremónia cáfol, cárok, cápa, cárizmus, cáfolat cammog, caflat, cafrang, cakkos

15 comb, copf, cókmók, coboly cövek, cölöp cukor, cudar, cuppan, cukrász, cumi, cukkini Pici cica. Pici cipő. Pici cinke. Pici cédula. Játszik Cili. Játszik Laci. Játszik Maci. Játszik a cica. Vacak polc. Vacak cimbalom. Vacak cipő. Vacak cégtábla. Szép cipő. Szép cégtábla. Szép cinke. Szép cápa Cili hívja cicáját, ici-pici cilukáját, hívogatja: ci-ci-ci, Laci játszik a kuckóban, kockával meg macival, Ica, Vica képet bámul, a képen egy boci van. Volt egy legény, Cibere, volt néki egy szekere, hej, Cibere, Cibere, hiányzott egy kereke. Volt egy leány, Dilinkó, muzsikája tilinkó, Mondok kilenc állatot, cé betű van benne, mondjad velem hibátlanul, mintha könnyű lenne: cápa, fácán, boci, paci, cinege meg katica, koca, cinke, pici maci, mondd utánam, Lacika! Tarbay Ede: Félnótás nóta nem volt csak fél kótája, félig szólt a nótája. Nótáztak és döcögtek, leszálltak, meg fölültek, amerre csak kocogtak, a népek mind kacagtak. Csányi Gyöngyi: A cinke Plim-plim, cin-cin! citeráját a cinke kertek alján pengeti, verkliként nyekergeti. Cin-cin! Téli picinke kéregető a cinke, citeráját pengeti, rezegteti, zengeti. Óc, póc, galambóc, fekete gombóc akármerről nézek is rád, hajad csupa kóc! Tamkó Sirató Károly: Óc 80 Óc, póc, babakóc, fülem mellett van egy kis póc. Minden szavad azon hervad, ha még egyet szólsz!

16 Tamkó Sirató Károly: Tengerecki Pál (részlet) Ecki becki, tengerecki, Tengerecki Pál! Icinke-picinke Volt a világon egy icinke-picinke asszony. Annak az icinke-picinke asszonynak volt egy icinke-picinke tehene. Azt az icinke-picinke tehenet megfejte egy icinke-picinke sajtárba. Abból az icinke-picinke sajtárból azt az icinke-picinke tejet beleszűrte egy icinke-picinke szűrőn egy icinke-picinke fazékba. Azt az icinke-picinke fazakat rátette egy icinke-picinke padra, és befedte egy icinkepicinke fedővel. Volt annak az icinke-picinke asszonynak egy icinke-picinke cicája. Az az icinke-picinke cica odament az icinke-picinke padhoz, és felborította az icinkepicinke tejet. Ezért nagyon megharagudott az icinke-picinke asszony, felkapott egy icinke-picinke nyújtófát, és úgy meghajította az icinke-picinke cicát, hogy az mindjárt világgá szaladt. Ha az icinke-picinke cica világgá nem szaladt volna, az én icinke-picinke mesém is tovább tartott volna. (Népmese) Móricz Zsigmond: Iciri-piciri Hol volt, hol nem volt... Volt egyszer egy iciri piciri házacska; ott lakott egy iciri piciri kis macska. Volt annak két iciri piciri kis ökre, rákaptak egy iciri piciri kis tökre. Csizmát húz az iciri piciri kis macska, hová lett az iciri piciri barmocska. Bejárja az iciri piciri kis erdőt, s nem leli az iciri piciri tekergőt. Bejárja az iciri piciri kaszálót, s nem látja az iciri piciri kószálót. Rátalál egy iciri piciri kis tökre, bánatában iciri picirit meglökte. Felfordult az iciri piciri tököcske, benne a két iciri piciri ökröcske. Megörült két iciri piciri ökrének: vége van az iciri piciri mesének Z-gyakorlatok zi, zé, ze, zá, za, zo, zö, zu, zü iz, éz, ez, áz, az, oz, öz, uz, üz izzi, ézzé, ezze, ázzá, azza, ozzo, özzö, uzzu, üzzü 81

17 emzi, emzé, emze, emzá, emza, emzo, emzö, emzu, emzü egzi, egzé, egze, egzá, egza, egzo, egzö, egzu, egzü elzi, elzé, elze, elzá, elza, elzo, elzö, elzu, elzü erzi, erzé, erze, erzá, erza, erzo, erzö, erzu, erzü szizi, szézé, szeze, százá, szaza, szozo, szözö, szuzu, szüzü szicizi, szécézé, szeceze, szácázá, szacaza, szocozo, szöcözö, szucuzu, szücüzü zsüzi, zsözé, zsoze, zsözá, zsaza, zsezo, zsézö, zsézu, zsizü edzi, edzé, edze, edzá, edza, edzo, edzö, edzu, edzü zizi, zizeg, zivatar, Zita, Zilah zéró, Zénó, zéta zendül, zeng, zene, zeke, zebra, zenész, zerge zár, zálog, zápor, zárka, zárva, zátony zab, zakó, zabla, zakatol, zavar, zaj zokog, zokni, Zoltán, Zója, zord, zongora zöld, zömök, zörög, zönge, zökken zúg, zuhog, zubbony, zuhan, zúzmara, zuhany zümmög, züllött, zűr, zűrzavar, züllik Zoli vizet hoz. Zoli mézet hoz. Zoli hozza a vázát. Zoli hozza az evezőt. Zenél Elza. Zenél Zoltán. Zenél Lizi. Zenél Gizi. Tíz doboz. Tíz toboz. Tizenkét zokni. Tizennégy ház. Varga Katalin: Gyermekversek Tüzet vittem elejtettem, tűzbe majdnem beleestem, tüzes volt a lapátom is, meggyulladt a kabátom is. Tűz! Tűz! Tűz! Ne játssz vele, lásd, hogy tűz! Házasodik a manó. Van-e ház itt, eladó? nincsen itt más eladó, csak egy csizma, lakható. Mondóka Vízből mertem, vizet mertem, víztől én is vizes lettem, mert a vízbe beleestem, vízre többé nem mehettem. Víz! Víz! Víz! Jaj de hideg a mély víz! Erdőn mezőn aki van, ma még táncolni akar. Nosza fogjuk a csizmát, építsük be a tisztást. 82

18 1 x 10 az tíz, Csobog a kéklő víz, 2 x 10 az húsz, Szellő-csikó húz. 3 x 10 harminc, Amíg húz, hát baj nincs. 4 x 10 az negyven, Csudajó a kedvem. 5 x 10 az ötven, A túlsó part ködben. Lelkes Miklós: Vitorláson S-gyakorlatok 6 x 10 az hatvan, Bodri reánk vakkan. 7 x 10 az hetven, Büszke sirály rebben. 8 x 10 az nyolcvan, A mentőöv hol van? 9 x 10 kilencven, Ha kell, vízből kimentem. 10 x 10 az éppen száz, Vízbe ne ess, kispajtás! su, sü, so, sö, sa, sá, se, sé, si us, üs, os, ös, as, ás, es, és, is ussu, üssü, össö, assa, ássá, esse, éssé, issi ut-su, üt-sü, öt-sö, at-sa, át-sá, et-se, ét-sé, it-si ulsu, ülsü, ölsö, alsa, álsá, else, élsé, ilsi ursu, ürsü, örsö, arsa, ársá, erse, érsé, irsi uksu, üksü, öksö, aksa, áksá, ekse,éksé, iksi szisü, szésö, szesu, szásü, szasa, szosá, szöse, szusé, szüsi suba, suhan, sugár, sunyi, súgó, súlyos, sugdos süveg, süket, sürgés, süllyed, sürgöny, sündisznó, sütő som, sok, soha, sólyom, sodor, sovány, sonka, só sövény, sörény, söpör, sömör, sötét sajt, sarok, sapka, saru, sarjad, sakk, savanyú, savó sár, sás, sál, sárga, sáska, sátor, sáv, Sándor semmi, senki, seb, selyem, selejt, segít, serény, sebész séta, sérült, sérteget, sétány sík, sima, sirály, siker, sivatag, síp, sír, siet, síel hús, mókus, kapus, koldus, bús, árus, darus betűs, gyűrűs, hűs, üss, plüss hatos, kalapos, lakatos, alapos, fokos, okos, dolgos, gyalogos ötös, felelős, vörös, pörös, közös, öblös, tejfölös, szellős kakas, magas, vajas, bogaras, mocsaras, has, vas más, bontás, pompás, lopás, sírás, aratás, harapás, vágás, állás leves, kedves, hentes, keres, deres, repes, csendes, kezes, kenyeres kés, kevés, evés, kerítés, terítés, fürdés, üdülés, csípés, gyűrés hamis, tigris, kis, Boris, Julis, máris, Andris 83

19 fussunk, jussunk, kapusunk, búsul, süsü, süssünk, üssünk oson, hatosok, okosok, kalaposok, fokosok, csaposok, lábosok ötvösök, hősök, kössön, ősök, felelősök hasam, hasal, lassan, vasal, magasan, hatalmasan, alaposan ássál, kását, lássák, állását, vallását, hallását mese, Emese, esemény, keserű, vese, begyesen, mérgesen késés, vésés, rését, bélését, kését, kiütését, fürdését Misi, visít, kisiet, kisírt, hamisít, kisimít Súg a súgó. Savanyú a saláta. Sütik a süteményt. Sárga a sál. Sós sonka. Semmi sem. Sötét a sövény. Sétabottal sétálunk. A sikló siklik a sásban. Annuska mesét olvas. A vasalóval vasalnak. Keskeny a vasúti sín. Fésűvel fésülködnek. Ásóval ássák a földet. A süni oson a keskeny ösvényen. Tessék a sós sütemény! Finom a húsvéti sonka. Havas eső esik. Festékkel festi a kifestőkönyvet a kislány. Mesekönyvből olvassák a mesét. Mese-mese meskete. Véges-végig. Ha te úgy, én is úgy. Tessék-lássék. Lassan a testtel. Sebbel-lobbal. Oda se neki. Se lát, se hall. Ez se jó, az se jó. Széles suba. Széles sütő. Széles sonka. Széles sövény. Széles sajt. Széles sál. Széles selyem. Széles sétahajó. Széles sítalp. Süt a mama, süt. Süt a mama, süt. Sárikának, Marikának süt a mama, süt. Vicces süveg. Vicces sapka. Vicces sétabot. Vicces mese. Vicces vers. Kilenc sütemény. Kilenc sólyom. Kilenc sakk. Kilenc sámfa. Süt a mama, süt. Süt a mama, süt. Túrós rétest, mákos rétest süt a mama, süt. Vizes salak Vizes sás. Vizes sín. Vizes kés. Vizes mosóteknő. Vizes mosogatótál. Vizes ásó. Vizes lakás. Vizes táska. Rétest ettem, kettőt, te is ettél. kettőt, Kis Kelemen s Zakariás evett tizenkettőt. 84

20 Donászy Magda: Itt a kifli Itt a kifli: ropogós! Kicsit édes, kicsit sós! Kakastejjel sütötték: a kemence meg a pék. Sok szilva. Sok szék. Sok szem. Sok szánkó. Sok szappan. Sok szó. Sok szőlő. Sok szúnyog. Sok szülő. Színes szivacs. Széles zászló. Széles utca. Szalagos mackócska. Szomjas cicuska. Szőnyeges szobácska. Szűkös csészécske. Csupa szív. Csupa szén. Csupa szem. Csupa száj. Csupa szalag. Csupa szó. Csupa szög. Csupa szú. Csupa szünet. Orbán Ottó: Napérlelő Süss ide, süss ide, édes nap, addig jó, míg fényes vagy. Zsuzsi szitál. Zsuzsi szédül. Zsuzsi szemtelen. Zsuzsi számol. Zsuzsi szalad. Zsuzsi szól. Zsuzsi szőke. Zsuzsi szundít. Zsuzsi születésnapja. A zizi színes. Zenél a díszdoboz. Sündisznócska mozog a bozótban. A faház meszes. Hízik a disznó. Ízlik a szilvás gombóc. A szalmazsákban zizeg a szalma. Ilyés Gyula Mozdony S, sz, beh sok súly! Meg se mozdul! Friss szenet, ha bekapok: messze, messze szaladok, szaladok Gazdag Erzsi Hó-farsang (részlet) Északi szél, mit csinálsz? A dudádon mit dudálsz? Du-du, mindig ezt fújod. Azt várom, míg elunod. Most meg szederfánkra ülsz, s szederfánkon hegedülsz. Táncra hívod a havat odakint a fa alatt. Hó-farsang van. Itt a tél. Azért dudál ez a szél. Egy szál zenész magában sípol, dudál a bálban. 85

21 Kányádi Sándor: Zápor Suhog a zápor ostora, senki se bánja; lúdbőrözik a pocsolya, senki se bánja. Minden s mindenki mosolyog: a virágok s a fák is, és az is, aki tocsorog az utcán, s bőrig ázik. És kacagnak a patakok, s az eresz csatornája, kacag a föld is, becsurog a zápor a nyakába. Cs-gyakorlatok csu, csü, cso, csö, csa, csá, cse, csé, csi ucs, ücs, öcs, acs, ács, ecs, écs, ics ucsu, ücsü, öcsö, acsa, ácsá, ecse, écsé, icsi urcsu, ürcsü, örcsö, arcsa, árcsá, ercse, ércsé, ircsi sucsu, sücsü, socso, söcsö, sacsa, sácsá, secse, sécsé, sicsi as-csu, as-csü, as-cso, as-csö, as-csa, ás-csá, es-cse, és-csé, is-csi csuka, csúnya, csuha, csupa, csukló, csurran, csupasz, csúszás, csuszda csülök, csüng, csücsül, csütörtök, csűr, csűr-csavar csomag, csobog, csont, csók, csóka, csoki, csoda, csomó, csóvál csöpög, csöpp, cső, csőr, csörög, csönd, csökken, csősz, csörgő csap, csapat, csalán, család, csata, csalogány, csapás, csahol csákó, csábít, csáp, csámcsog, csángó, császár, csámpás csengő, csepp, csel, cserép, cseléd, csepeg, csermely, cserje csésze, csészealj, csépel, cséplőgép csiga, csillag, csikó, csíkos, csibe, csipog papucs, kukucs, Kakucs ücsörög bocs, kapocs, locsog, locspocs, ócska, manócska, apócska öccse, öcsi, Törőcsik, Göröcs pamacs, makacs ács, kalapács, takács, szakács, Lukács ecset, meccs, kecses, becses Bécs, Pécs, mécses, mécs, Técső kikerics, kavics, talicska 86

Baba-Ének és Gyermek táncház Daloskönyve

Baba-Ének és Gyermek táncház Daloskönyve Brüsszeli magyar Baba-Ének és Gyermek táncház Daloskönyve Gyermekdalok, mondókák és játék 0-6 éves korú gyermekeknek és szüleiknek DALAINK - TÉMÁK SZERINT A Baba-Ének foglalkozás minden egyes alkalommal

Részletesebben

Comunicare în limba maternă maghiară

Comunicare în limba maternă maghiară MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Kocsis Annamária Kerekes Izabella Kisgyörgy Katalin Vollancs Szidónia Comunicare în limba maternă maghiară zs Zs Manual pentru clasa I Partea a II-a n N á Á Norand 3 MINISTERuL

Részletesebben

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára 4-те видання, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» 2012

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

Sarkasi Sándor: Édes ősz. Móricz Zsigmond: Jó a ropogó...

Sarkasi Sándor: Édes ősz. Móricz Zsigmond: Jó a ropogó... Móricz Zsigmond: Jó a ropogó... Jó a ropogó piri mogyoró. Mackó uram szereti, Bokrában felkeresi. Egy tenyere tele vele, a másikkal úgy csap bele. Meghámozza, lám, lám! És bekapja, hám! hám! Ha teleszed

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

NEMES NAGY ÁGNES: Jön a kutya. Jön, Jön, Sampusz, a fekete krampusz.

NEMES NAGY ÁGNES: Jön a kutya. Jön, Jön, Sampusz, a fekete krampusz. SZ NEMES NAGY ÁGNES: Jön a kutya Jön, Jön, Sampusz, a fekete krampusz. Máskülönben kutya-forma, egész nap csak kutyagolna, ugatna a busznál, ez a kutya uszkár. A pórázát huzigálja, gyönyörű a frizurája.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

Farsang az óvodában - versgyőjtemény

Farsang az óvodában - versgyőjtemény Farsang az óvodában hgm 1 A tartalomból Hercegnı, királylány Tél hercegnı Éjkirálynı Hókirálynı Hópihécske Hópihe kislány İszanyó Hajnalcsillag Angyal Csipkerózsika Hófehérke Piroska Minny egér Menyasszony

Részletesebben

Kenéz Heka Etelka. RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények

Kenéz Heka Etelka. RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények Kenéz Heka Etelka RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények Kenéz Heka Etelka RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények saját illusztrációival

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0 - éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia 008. Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0

Részletesebben

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

Pannon Egyetem Magyarnóta Kör. Nótaszövegek I.

Pannon Egyetem Magyarnóta Kör. Nótaszövegek I. Pannon Egyetem Magyarnóta Kör Nótaszövegek I. 1 A BUNDÁNAK NINCS GALLÉRJA... 14 A CIGÁNYOK SÁTORA, LADILADILOM, SÁRGA LILIOM... 7 A CSITÁRI HEGYEK ALATT RÉGEN LEESETT A HÓ... 11 A FÜREDI ANNA-BÁLON SZÓL

Részletesebben

Egyedülálló magánhangzó gyökök jasán = régi, elavult ó! /indulatszó, lemondás/ ha-, he- = a, az ez

Egyedülálló magánhangzó gyökök jasán = régi, elavult ó! /indulatszó, lemondás/ ha-, he- = a, az ez Copyright: Krizsa Katalin A nyelvek közös gyökvázai: a magyar és a héber gyöknyelv. Gyöknek (gyökváznak) az egy vagy kétszótagú szavak mássalhangzóit nevezzük. A magánhangzóval kezdődő gyökszavak mindig

Részletesebben

NÉZZ RÁM, PACIKÁM! Mondóka-és versgyűjtemény a lovakról

NÉZZ RÁM, PACIKÁM! Mondóka-és versgyűjtemény a lovakról NÉZZ RÁM, PACIKÁM! NÉZZ RÁM, PACIKÁM! Mondóka-és versgyűjtemény a lovakról Belső használatra készült, lovasterapeuták számára. A verseket válogatta: Szarka Éva A lovakat rajzolta: Beck Viktória, Kisházy

Részletesebben

Szalai Borbála. Férjhez ment a cincér lánya

Szalai Borbála. Férjhez ment a cincér lánya Szalai Borbála Férjhez ment a cincér lánya 1 2 Szalai Borbála Férjhez ment a cincér lánya Válogatás gyerekeknek mindenféle állatokról Beregszász, 2005 3 A könyv megjelenését a támogatta Kiadja a Kárpátaljai

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

Magánhangzóval kezdődő szavak

Magánhangzóval kezdődő szavak MAGYAR GYÖKÖK ÉS GYÖKSZAVAK Az egyetlen - X - magánhangzóból álló gyökszavak száma 6 A, Á E, É I O, Ö U, Ü összes a! a /névelő/ e! ó! ő ú! 6 Magánhangzóval kezdődő szavak Az összehasonlító gyökszótárban

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos

Részletesebben

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat Szerkeszti: Fogarasy Attila DR. RÉTHY ZOLTÁN ÉN ÍGY IMÁDKOZOM ÖSSZEGYÛJTÖTT VERSEK Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület Pilisvörösvár Város Önkormányzata Pilisvörösvár

Részletesebben

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Kárpátaljai Magyar Könyvek 214. Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Fedélterv, illusztrációk: Veres Ágota Weinrauch Katalin 2012 Veres Ágota, 2012 Intermix

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borító Kaskötő István terve alapján készült.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borító Kaskötő István terve alapján készült. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borító Kaskötő István terve alapján készült. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor:

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Ked ves Ba rá tom! Az élet olyan, mint a fo lyó: cso dá la tos do log, de nem ve szély te len. Aho gyan meg kell ta nul ni úsz ni, mi e lôtt a fo lyó ba lépsz, úgy

Részletesebben

CSENGŐ-BONGÓ VERSIKÉK

CSENGŐ-BONGÓ VERSIKÉK CSENGŐ-BONGÓ VERSIKÉK KIS EMBEREK MULATTATÁSÁRA IRTA GYULA BÁCSI (ZIGÁNY ÁRPÁD) BUDAPEST A MAGYAR KERESKEDELMI KÖZLÖNY HIRLAP- ÉS KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT KIADÁSA 1 A mű elektronikus változatára a Nevezd meg!

Részletesebben

Angyal Márió. Testversek

Angyal Márió. Testversek Angyal Márió Testversek Szenveddel mentéhez! Tokaji szemekkel, zengő neki szája, Jöttem erre nélkülem, miért a Tűzből, Lépteim lángok örökre mindvégig. Tízszer annyira vörös ruszki, mint nem elég csecsemőpenész.

Részletesebben

Csukás István Tanévzáró

Csukás István Tanévzáró Csukás István Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, õszig legyen ott lakása. Elõ sárkány, elõ labda, szállj az égnél magasabbra. Gyere, állj be a csapatba,

Részletesebben