4.2. A beszédtechnika fejlesztése fonémaszinten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.2. A beszédtechnika fejlesztése fonémaszinten"

Átírás

1 4.2. A beszédtechnika fejlesztése fonémaszinten A hangadás fejlesztése A hang a légcsövön át kiáradó levegőből a gégében jön létre, ahol a hangszalagok megrezegnek. A hangadás alapja tehát a hangszalagrezgés. A beszélő a hangszalagok munkáját rendkívüli változatossággal tudja befolyásolni; eszerint változik a hang ereje, színe, magassága. A hangadás gyakoroltatásának célja, hogy tanulóinknak se ne renyhe, se ne feszes, hanem kényelmes hangszalag-tevékenysége alakuljon ki. Az állejtést is növelnünk kell a gyakorlás során. Ez a feltétele annak, hogy minden beszédhang jól hangozzék. A beszédmozgás beszédhangzás ugyanis nagyon szorosan összefügg, szinte szétválaszthatatlan egymástól, és kölcsönösen feltételezi egymást. A gyakorlatot a következőképpen végeztetjük: a tanulóktól laza álltartást kérünk, nyelvük legyen nyugalmi helyzetben, egy-két másodpercnyi belégzés és egy másodpercnyi levegő-visszatartás után középerős hangon mondatjuk az á a magánhangzópárt, majd pótlevegő vétele után ismét ugyanezt. Ismételjük meg hétszer-nyolcszor. A hangerőt a középerőstől a nagyon hangosig fokoztassuk! Az erőlködő kiabálást ne engedjük meg, mert káros! A gyakorlatot variálhatjuk úgy, hogy a má-ma szósort hangoztatják a gyermekek, ugyancsak háromszor, egy levegővétellel. Lehet a már ma, vár ma szósort is, sőt bármely más egytagú szópárt, amelyben á a hangváltakozás van (például: száj haj, máj vaj stb.). Ezt a gyakorlattípust iskolába lépéstől IV. osztály végéig célszerű végeztetni minden nap legalább egyszer. Nemcsak beszédfejlesztési órán, hanem bármely más anyanyelvi órán is. A tréningben valamennyi tanulónak, még a legjobb kiejtésűeknek is részt kell venniük, mivel a rendszeres gyakorlás elmaradása a visszafejlődés veszélyével jár Az artikuláció tanítása Az artikuláció olyan beszédmozgás-rendszert jelent, amely minden nyelvre sajátosan jellemző. Már említettük, a magyar nyelvre az jellemző, hogy minden hangot erőteljesen artikulálunk. Az artikulációgyakorlatokat ajak-, áll-, nyelv- és lágyíny-gyakorlatokra osztjuk. Célunk a megfelelő ajakmozgás az ajakrés és az ajakkerekítés kialakítása. A gyakorlatot a következő sorrendben végeztetjük: az á a é hangsort bemutatjuk, és a tanulókkal utánmondatjuk ugyanebben a sorrendben; hangosság nélküli utánmondatás az ajak eltúlzott formában történő nagyon nagyra nyittatásával, hogy érzékeljék az izommozgást; ismételtetjük a lassútól a leggyorsabbig (a sorrend megtartásával). 66

2 A gyakorlatot bővíthetjük a következő hangsornak a fenti mozzanatokhoz hasonló gyakoroltatásával: á a o u o a á (hátul képzett magánhangzósor a legalsótól a felsőig és vissza). Ugyanúgy az elöl képzett magánhangzósor az alsótól a felsőig és vissza: e é i é e, ë ö ü ö ë. A gyakorlatot az I. osztály első és második félévében naponta mondassuk el az összetettebb feladatok előtt! Jó bemelegítő! Az artikulációt fejleszthetjük szósorok, szószerkezetek, szövegek mondatásával, s így az egyes magánhangzók képzésbeli vagy időtartambeli eltéréseit tudatosítjuk, gyakoroltatjuk. A következőkben a szóanyagot megadott szempontok szerint csoportosítva, segítségadás szándékával közöljük. Ismételten felhívjuk a kollégák figyelmét az esetleges szómagyarázatra. a á á a babám bája habár háza kanász kánya falás fája határ háta rakás kára család csáva halász hája madár lárva csalán csárda hajrá hárfa marás láva dagály dáma hajtás táska parány pára darál dárda hajpánt pántja rakás párna fagyás fátylas halál hála tanár tábla hasáb bástya japán járna talán támla határ házfal kabát kába talál tálal gyaláz gyáva kalász káka tanács támad vaságy tálca faláda barátja családja dalárda babája faágya vaságya tanára gazdája a á a hazája fatála kabátja magára parázsa saláta talánya zajával lábadnál bátraknál hátralát jártatják fárasztják fáradtál kártyavár mátkapár pápaság á a á sárba ránt távlatát hátadnál lábamnál házamnál nálamnál záraknál áradás 67

3 a á a láthatatlan táj váratlan halál határtalan kár maradhatnál már vállalhatnák azt hatalma támad házában vállal Arass rózsám, arass megadom a garast. Ha én meg nem adom, megadja galambom. (Népdal) á a á Árva vagyok, árva, én vagyok az árva. Áldja meg az isten, ki az árvát szánja. (Népdal) boruk combjuk lombjuk dolguk dobjuk fogunk foltjuk gomblyuk jogunk kondul o u koldus hordjuk gyomrunk gondunk szorul mordul zordul zsoldjuk pokluk nyugton pultom puttony rumos szurtos szuszog zuhog dugdos u o csurog duzzog cukor jussol kullog csurog futkos cuppog ó u o ú ú o ú ó odú jogú nyomú dolgú korú korú lódul módjuk róluk mókus csókjuk sójuk túloz csúfol dúdol súlyok súgok gúnyol súrol bútor búvó súgó súlyzó fúró csúszók gyújtók nyúló bosszúból combhúsból dolguktól foltjuktól gomblyuktól gyorsuló koldustól o(ó) u(ú) o(ó) lóduljon módjukból pontjukból pontyukból róluk szól sorsukról szorultok bútorunk cuppogunk dúdoljunk fúrólyuk gúnyoljuk kullogunk u(ú) o(ó) u(ú) lúdtollunk múlt korunk puttonyuk rugójuk súgólyuk szuszogunk zsúfolunk 68

4 69 a ó ú a ó ú adójuk lakójuk marójuk szabójuk hajójuk fakójuk manójuk karójuk alsó lyuk apró rút lakó úr Makón túl ahol zúg faló rúg Kató szúr maró lúg karós út hajóút e é é e betét bevés cefrét cetjét csengés cserél derék delén festés fedél gebék hevét helyét jelét jelvény kerék kellék lelkész lennél merész mennél nehéz bélyeg bérel céget céhhel csépel csésze délben fészek féken gépel béget héten hévvel jéggel jérce készen kérem lélek lépdel mérges ménes nézel e i e í i(í) e bevisz nekik centit kerti keltik csettint deli lengi menti gerinc pedig pezsdít repít gyengíts hevít helyszín csendít derít lehív felír feszít merít gejzír gyengít billen biccent cipel kivesz kinek csille diccsel rideg filmben figyel gipszel pille lisztet gyíkles hímes címez csízzel gyíkfej díszben liget minket mire nincsen pihen díszben hirdet

5 békít célig délig félti gépi kéri é i(í) lépni mégis rémít sérti szépít térít lidérc miért rímjét sintér színtér tisztjét i(í) é bibét címét dinnyét fillér gipszét kísér megelégedett ember kérése felesleges ellenségeskedés kevéssel elégedett meg hírnevét nem védhette meg égszínkék kelme színét veszti feleleveníthetetlen esemény Fecském, fecském, édes fecském! Vidd el az én levelecském; Vidd el, vidd el messze földre, Tedd a rózsám kebelére. (Népdal) hirtelen tettenérés képtelen híresztelés értékes elismerés illetlen viselkedés verítékes igyekezet szépséges terítés Nekem a legszebbik este Fekete színre van festve; Komor felettem az ég is, Elhagyott a reménység is. (Népdal) ö(ő) ü(ű) győzzünk gyöngyünk hősünk hősük könnyű közül mögül nyögjünk pördül röpül töltjük tövű zöldül zördül bővül bődül csődül csöndjük döntjük dördül főzzük földjük gördül gömbjük söprű sörünk szögünk szörnyű bűnös bűvös csűrből csülök dühös dűlő függöny fűző tükör tücsök süvölt süldő szűköl szűrő ü(ű) ö(ő) gyümölcs gyűlöl hűvös hűtő különb külföld kürtő műkő nyüzsög püspök tűnő tüdő zümmög züllő 70

6 ö(ő) ü ö(ő) bővülő bőrünkön dördülő földünkön gyöngyünkön hősünkön közbülső körünkön röpüljön sörünkön szögünkön tövünkön zöldüljön körös-körül nőtt körünkből nőtt föl többszörös bűnös földünkön zöldült egyenlőtlen lüktetésű türelmetlenül sürget könyörtelenül követel Az én rózsám szemöldöke többet ér, mint a hat ökre; a hat ökre szántóvető, de a szeretőm hű szerető. (Népdal) ü(ű) ö(ő) ü(ű) bükkönyünk dűlőjük fűzőjük gyűlöljük hűtőjük különül küzdöttünk püspökünk üvöltünk süvöltünk szűrőjük tündöklünk zümmögjünk szörnyen nyöszörög műértő közönségünk különcködése tűrhetetlen sűrűn főztük össze hűvösben fürödtek földünkön termő gyümölcs sörényét összekötve Csütörtökön virradóra Ültem a bánathajóra. Megváltam a szeretőmtől, Mint zöld fa a levelétől. (Népdal) Az azonos magánhangzóvázú szóoszlopok hangoztatását szógyűjtés előzheti meg. Gördülékeny, tiszta hangoztatásra törekedjünk! ó á bóják nótáz csókád csótány fókák gólyát tócsák szótár hószán sóvár jóság jószág lóhám mókáz lószáj lótás lóvám gyónás nótát szólás póráz lóbál szójás Jónás 71

7 72 ü é dűlés fűtés műjég fűnél fűnév fűrész fűvész fűzés gyűlés hűlés hűtés műbél műnél műtés művész bűvész szűrét tűzés zűrét bűntény bűnrész dűltén tűzvész gyűjtés hűltél tűvég tűrés ő á i á o bőrár csőláb gőzár kőház csőzár lőtáv nőszáj tőszám derítő fenyítő feszítő terítő csendítő gyengítő csinálok gitáros gitároz hibátok kigázol kilábol kiszámol kitátod lendítő merítő hevítő kerítő nyerítő kivárom libátok ligához Mihályon nyivákol nyitásod pipázol Ritához repítő segítő veszítő pendítő perdítő szipákol szivárog szidások titánok tirátok világos virágos pezsdítő rendítő selypítő zendítő zsendítő e í ő derítő fenyítő feszítő terítő csendítő gyengítő lendítő merítő hevítő kerítő nyerítő repítő segítő veszítő pendítő perdítő pezsdítő rendítő selypítő zendítő zsendítő

8 i a e i a ó e e o a á o pipa bika csiga cica gida hiba liba Misa Zsiga szita vita Feri feni Teri veri leli meri szedi Peti keni veszi teszi szabó hajó fakó Makó manó karó lakó Kató faló maró savó teve mese fele gyere zene cser szeme Bence lenge keze jele kofa pofa koca soha foga lova kora pora sora szoba boka rákom mákom zsákom gáton fázom várom látom párom szánon bánom károm é i á a i á é é e e ó a égi nézi dédi régi kéri réti évi Béni méri vési cápa láva láda fája szála gyáva bála hála mára bába pipák libák cicák csigák gidák hibák sziták viták virág kivág kérés mérés lépés gépész tépés térés tévés békés sértés vésés ered eszed Elek eped erem eszem egyed veszem teszem nyesem fóka nóta móka csókkal Dóra Nóra rózsa szóra lóra róka a a u a i i á á e a o o ó ó kapa Kata baka mama dada pala balta Blanka duda kutya puma mulya kuka Zsuzsa puha csuda Tibi bibi Piri zizi Timi pipi mini hiszi Ádám bárány császár csákány tálcán cápán vállán hátán tea Emma Ella Bella Berta Vera Elza Bea fodor bodor kotor motor sodor bokor csokor dolog kóró hóról jóról lóról szóró tóról szóló Még jobban érzékelhető a szájnyitás foka, a nyelv függőleges mozgása akkor, ha két magánhangzó szomszédos. Vigyázzunk mindkettő tiszta kiejtésére, mert összetett szavak. 73

9 beajánl beágyaz beépít beiskoláz beolt beönt beült beutal lead leáll leég leír leér leönt leolt leült kiad kiárad kiér kiemel kiönt kiont kiültet kiutal ráad ráér ráismer ráont ráül ráun ráeszmél ráásít aláaknáz aláéget aláereszt aláír aláolvaszt aláönt aláölt aláül körbead körbeér körbeír körbeolt körbeölt körbeugat körbeültet körbeáll beleakad beleáll beleér beleír beleolt beleölt visszaáll visszaenged visszaér visszaölel visszaül visszautazik hozzáad hozzáér hozzáír hozzáolvas hozzáönt hozzáutal A következő tulajdonnevekben a magánhangzók szomszédosak. Mondjuk, hogy egy vetélkedőn vesznek részt ezek a tanulók. A bemutatkozásnál mindenki tisztán, jól érthetően mondja a keresztnevét. Így mondassuk ezeket a neveket is! A találkozó magánhangzókat tisztán ejtessük a gyermekekkel! Amália Annamária Antónia Apollónia Cecília Klaudia Kornélia Laura Júlia Mária Melánia Gabriella Emília Lívia Rozália Noémi Viola Valéria Zsófia Szidónia Otília Tímea Dániel Olvastassuk el az alábbi szavakat is önként jelentkező tanulóval, aki készüljön fel a hangos olvasásra! Minden beszédhangot ejtsen tisztán! neon aláír dió fiók piac rádió tea hiú A mássalhangzók tiszta ejtésének, a beszédmozgás csiszolásának a gyakorlására is ugyanolyan szükség van, mint a magánhangzókéra. Főleg a nehezen képezhető mássalhangzók tiszta, pontos, könnyed képzését-ejtését kell kisgyermekeinkkel a legtöbbet gyakoroltatnunk. Montágh Imre gazdag példaanyagából válogattunk tanító kollégáink részére. Lehet választani belőlük. 74

10 Sz-gyakorlatok szhi, szhé, szhe, szhá, szha, szho, szhö, szhu, szhü szi, szé, sze, szá, sza, szo, szö, szu, szü isz, ész, esz, ász, asz, osz, ösz, usz, üsz isszi, ésszé, essze, ásszá, assza, osszo, összö, usszu, üsszü ejszi, ejszé, ejsze, ejszá, ejsza, ejszo, ejszö, ejszu, ejszü ekszi, ekszé, eksze, ekszá, eksza, ekszo, ekszö, ekszu, ekszü etyszi, etyszé, etysze, egyszá, etysza, etyszo, etyszö, etyszu, etyszü elszi, elszé, elsze, elszá, elsza, elszo, elszö, elszu, elszü erszi, erszé, ersze, erszá, ersza, erszo, erszö, erszu, erszü epszi, epszé, epsze, epszá, epsza, epszo, epszö, epszu, epszü s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz, s-sz süszi, söszé, sosze, saszá, sásza, seszo, sészö, siszu, söszü es-szi, es-szé, es-sze, es-szá, es-sza, es-szo, es-szö, es-szu, es-szü ecs-szi, ecs-szé, ecs-sze, ecs-szá, ecs-sza, ecs-szo, ecs-szö, ecs-szu, ecs-szü ec-szi, ec-szé, ec-sze, ec-szá, ec-sza, ec-szo, ec-szö, ec-szu, ec-szü szilva, szikla, szigorú, szid, szív, szín, szirom, színes, sziget szék, szél, széles, szélek, szén, szép szem, szed, szeles, szegy, szendereg, szemez szánt, száll, száj, szál, szám, szár, szárít szag, szak, szaval, szavaz, szalag, szakad, szalad, szabad szoknya, szokás, szorít, szólás, szóda, szoba, szokott, szór, szól szurkos, szultán, szurkol, szuvas, szúnyog, szúros szög, szöveg, szöglet, szöktet, szövet, szörp, szöcske, szőnyeg, szögell szülő, szürke, szülte, szűnik, szünet, szükség visz, hisz ész, kész, régész, cipész, merész, zenész vesz, tesz, lesz halász, vadász, horgász, fodrász, cukrász kamasz, tavasz, mamlasz gonosz, orosz, kosz, hossz ősz, csősz, bősz, össz, lösz húsz, túsz, humusz, himnusz iszik, viszi, hiszi, kiszív, kiszivárog készétel, mészégető, mésszé, ésszé messze, esze, teszem, veszem másszál, kászálódik, gyásszá, kasza, aszal, massza, tavasza, horpasza osszon, fosszon, ússzunk, túszunk, buszunk, kúszunk gyűszű 75

11 vasszög kalácsszelet láncszem kaszáló kopaszon pisze kiszáll Tisza viszonyít messzi leszab alkuszik hajszál egy szál megszán nem száll elszáll eperszár piros száj kisszerű ötször kamasszal hess, szúnyog harmincszor akasszon díszeleg kiszabadít iszony veszít beszalad alamuszi hajsza egy szalag megszab tépsz nem szab elszalad vérszag vörös szalag varázsszem bocsszáj hatszor csészécske piros szűr kavicsszem kötszer Hasszán mamlaszok szisszen isszák issza kiszól feszít leszakad puszi hajszol egy szoba megszól babszem nem szól elszól friss szóda bocsszőr metszett pisszegek Szép a szemem. Szép a szám. Szép a szoba. Szép a szőnyeg. Szilvát eszem. Szőlőt eszem. Káposztát eszem. Tésztát eszem. Hosszú szalag. Hosszú meszelő. Hosszú vessző. Hosszú piszkafa. Köszön a halász. Köszön a színész. Köszön a vadász. Köszön a bűvész. Eszik Szilvia. Eszik Gusztáv. Eszik a nyuszi. Eszik az orrszarvú. A szitával szitálunk. Szedegeti a galamb a szemet. Szandálban szalad a fiú. A szövőnő szövetet sző. Szünidőben a szüleimnél vagyok. Szilvia szőlőt eszik a szobában. A kígyó kúszik-mászik a szikla szélén. Szépen meszelik a ház falát. A szél szétfújja a szénát. Száguld a szánkó. A szoknya a szobában van. A szúnyog nem hagy szundikálni. Esztike hosszú szoknyában szaladgál. Guszti szépen szaval a negyedik osztályban. A halászok a Tiszán halásznak. Ősszel szedik a szőlőt. 76

12 Szövetből szabja a szabó a szoknyát. Szil-szál-szalmaszál. Eszem, iszom, szuszogok. Kesze-kusza háló. Összevissza szaladok. A lisztet meg szokták szitálni. Hiszi a piszi. Teszek-veszek, motoszkálok. Isze-pisze Esztike. Szisszen-szusszan, szöszmötöl. szánom-bánom nesze neked székely bánja színe-java bánja a szösz székely támadt egy a haszna sző-fon, tesz-vesz tisztelet a kivételnek anyámasszony katonája ne szólj szám, nem fáj fejem lengő hinta messze száll majd felfalja a szemével eszem-iszom dinom-dánom Köszöntő anyák napjára Már megjöttünk e helyre Anyák köszöntésére, Anyám légy reménységben, Köszöntlek egészségben. Amennyi a zöld fűszál, Égen ahány csillag jár, Májusban a szép virág, Annyi áldás szálljon rád. (Népköltés) Szilvi hosszút sziszegett, Eszti néni nevetett: Jól van Szilvi, nagyon jó volt! Jót szisszentél, messze szólót, mondjad: sziszészeszásza, iszi, észé, esze, ásza. Jöhetnek a szavak szintén, szépen mondjad, épp úgy, mint én: jön a vadász, fúj a szél, nyuszi iszkol, szalad, fél. Itt a hajnal, kél a szellő, száll a légben könnyű felhő. Szívem, székem, szemem, szám, szellő, szőlő, szünet, szán, iszom, eszem, sziszegek, teszek, veszek, pisszegek, hosszú szoknya, keszkenő, piszkafa meg meszelő. Szépen szól a Szilvi szája, büszke nagyon a mamája. ingó-bingó hosszú fűszál fúvó szélben lepkét hintál. Nemes Nagy Ágnes: Mi van a szobában? (részletek) A szobában van az asztal, leterítve szép damaszttal. A szobában van a szék, nem mondom, hogy csodaszép. 77

13 Ténagy Sándor: Bolondos móka Hétfőn egy szem makkot leltem, kedden délben földbe tettem, szerdán este vödröt vettem, csütörtökön megöntöztem, pénteken csak nézegettem, szombaton már büszkélkedtem, s akár hiszed, akár nem: vasárnap az én tölgyfámról annak mind a tíz ágáról száz szem makkot leszedtem. Budai Ferenc: Messzi nyargal Messzi nyargal a zivatar, elrepül a szelek szárnyán, zeng a mező, pendül a dal, fennen fénylik a szivárvány. Egy szög miatt Egy szög miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, a csata miatt az ország elveszett. Máskor üsd be jobban a patkószeget! (Angol népköltés) A három selyp Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony, s annak három leánya. Szépek voltak, szelídek, szerények, szemrevalók, de mind a három olyan pösze volt, mintha egy foguk se lett volna. Már itt lett volna a férjhezmenés ideje, de ha megszólaltak, minden legénynek elment tőlük a kedve. Egyszer egy idegen legény toppant be hozzájuk. Nosza az asszony mindjárt kávét tesz föl, hogy majd szépen megkínálja véle a legényt, de a lányoknak megtiltotta, hogy egyetlen szót is szóljanak, beszél ő majd helyettük is. Hallgattak is szépen, míg el nem kezdett futni a tej. Ekkor aztán a nagyobb elkiáltja magát: Put a té, put a té! A középső meg: Ne folj te, nem fabad befélni! A legkisebb is megszólalt persze: De drága a té, péndér addák! Nosza elszaladt a legény. Szaladt, szaladt, még a kávét sem várta meg. Még most is házasodik, ha meg nem házasodott. (Népmese) 78

14 Pszüh pszüh szisszen a pára: indul a gőzős nemsokára. Szuh szuh szusszan a mozdony: áll a bakter már a poszton. Klitt klatt kattog a váltó Szabad a pálya! Lobog a zászló. Aki velem nem utazik, gyalog mehet Rakamazig Árnyak ingnak és bezárjuk ajtainkat, figyelünk a kósza neszre, egy vonatfütty messze-messze, és a csönd jő. Alszik a homályos éjben künn a csengő. A dívány elbújik félve. Szundít a karosszék. Álmos a poros kép. Fekete Gyula: Vonatosdi 79 Csattog a vas, hull a szikra, hull Hallod, ahogy nekiszabadul, hogy zakatol? Egyre csak azt ziki-zakatolja: A vas-u-tas po-tya-u-tas jól van neki dolga! Kosztolányi Dezső: Este, este C-gyakorlatok Alszanak a csengettyűk. Alszanak már mindenütt a játékok, a karikahajók. A szegény tükör is hallgatag lóg. Ó a néma csengettyűk! Az óránk is félve üt. Alszik a cicánk s a vén szelindek, föl ne keltsük csitt e sok-sok alvót! Alszanak a régi rézkilincsek, alszanak a fáradt, barna ajtók. ci, cé, ce, cá, ca, co, cö, cu, cü ic, éc, ec, ác, ac, oc, öc, uc, üc ici, écé, ece, ácá, aca, oco, öcö, ucu, ücü ityci, étycé, etyce, átycá, atyca, otyco, ötycö, utycu, ütycü ekci, ekcé, ekce, ekcá, ekca, ekco, ekcö, ekcu, ekcü elci, elcé, elce, elcá, elca, elco, elcö, elcu, elcü szici, szécé, szece, szácá, szaca, szoco, szöcö, szucu, szücü csici, csécé, csece, csácá, csaca, csoco, csöcö, csucu, csücü ecs-ci, ecs-cé, ecs-ce, es-cá, ecs-ca, ecs-co, ecs-cö, ecs-cu, ecs-cü esz-ci, esz-cé, esz-ce, esz-cá, esz-ca, esz-co, esz-cö, esz-cu, esz-cü cín, cinke, cinege, citrom, cím, cink, címez, cirkál, cicoma, cirok, cipel cél, cékla, cége, cégtábla, cérna, cédula, cégér, célszerű, céloz Ceci, cement, centi, center, cent, cella, centrum, cethal, ceremónia cáfol, cárok, cápa, cárizmus, cáfolat cammog, caflat, cafrang, cakkos

15 comb, copf, cókmók, coboly cövek, cölöp cukor, cudar, cuppan, cukrász, cumi, cukkini Pici cica. Pici cipő. Pici cinke. Pici cédula. Játszik Cili. Játszik Laci. Játszik Maci. Játszik a cica. Vacak polc. Vacak cimbalom. Vacak cipő. Vacak cégtábla. Szép cipő. Szép cégtábla. Szép cinke. Szép cápa Cili hívja cicáját, ici-pici cilukáját, hívogatja: ci-ci-ci, Laci játszik a kuckóban, kockával meg macival, Ica, Vica képet bámul, a képen egy boci van. Volt egy legény, Cibere, volt néki egy szekere, hej, Cibere, Cibere, hiányzott egy kereke. Volt egy leány, Dilinkó, muzsikája tilinkó, Mondok kilenc állatot, cé betű van benne, mondjad velem hibátlanul, mintha könnyű lenne: cápa, fácán, boci, paci, cinege meg katica, koca, cinke, pici maci, mondd utánam, Lacika! Tarbay Ede: Félnótás nóta nem volt csak fél kótája, félig szólt a nótája. Nótáztak és döcögtek, leszálltak, meg fölültek, amerre csak kocogtak, a népek mind kacagtak. Csányi Gyöngyi: A cinke Plim-plim, cin-cin! citeráját a cinke kertek alján pengeti, verkliként nyekergeti. Cin-cin! Téli picinke kéregető a cinke, citeráját pengeti, rezegteti, zengeti. Óc, póc, galambóc, fekete gombóc akármerről nézek is rád, hajad csupa kóc! Tamkó Sirató Károly: Óc 80 Óc, póc, babakóc, fülem mellett van egy kis póc. Minden szavad azon hervad, ha még egyet szólsz!

16 Tamkó Sirató Károly: Tengerecki Pál (részlet) Ecki becki, tengerecki, Tengerecki Pál! Icinke-picinke Volt a világon egy icinke-picinke asszony. Annak az icinke-picinke asszonynak volt egy icinke-picinke tehene. Azt az icinke-picinke tehenet megfejte egy icinke-picinke sajtárba. Abból az icinke-picinke sajtárból azt az icinke-picinke tejet beleszűrte egy icinke-picinke szűrőn egy icinke-picinke fazékba. Azt az icinke-picinke fazakat rátette egy icinke-picinke padra, és befedte egy icinkepicinke fedővel. Volt annak az icinke-picinke asszonynak egy icinke-picinke cicája. Az az icinke-picinke cica odament az icinke-picinke padhoz, és felborította az icinkepicinke tejet. Ezért nagyon megharagudott az icinke-picinke asszony, felkapott egy icinke-picinke nyújtófát, és úgy meghajította az icinke-picinke cicát, hogy az mindjárt világgá szaladt. Ha az icinke-picinke cica világgá nem szaladt volna, az én icinke-picinke mesém is tovább tartott volna. (Népmese) Móricz Zsigmond: Iciri-piciri Hol volt, hol nem volt... Volt egyszer egy iciri piciri házacska; ott lakott egy iciri piciri kis macska. Volt annak két iciri piciri kis ökre, rákaptak egy iciri piciri kis tökre. Csizmát húz az iciri piciri kis macska, hová lett az iciri piciri barmocska. Bejárja az iciri piciri kis erdőt, s nem leli az iciri piciri tekergőt. Bejárja az iciri piciri kaszálót, s nem látja az iciri piciri kószálót. Rátalál egy iciri piciri kis tökre, bánatában iciri picirit meglökte. Felfordult az iciri piciri tököcske, benne a két iciri piciri ökröcske. Megörült két iciri piciri ökrének: vége van az iciri piciri mesének Z-gyakorlatok zi, zé, ze, zá, za, zo, zö, zu, zü iz, éz, ez, áz, az, oz, öz, uz, üz izzi, ézzé, ezze, ázzá, azza, ozzo, özzö, uzzu, üzzü 81

17 emzi, emzé, emze, emzá, emza, emzo, emzö, emzu, emzü egzi, egzé, egze, egzá, egza, egzo, egzö, egzu, egzü elzi, elzé, elze, elzá, elza, elzo, elzö, elzu, elzü erzi, erzé, erze, erzá, erza, erzo, erzö, erzu, erzü szizi, szézé, szeze, százá, szaza, szozo, szözö, szuzu, szüzü szicizi, szécézé, szeceze, szácázá, szacaza, szocozo, szöcözö, szucuzu, szücüzü zsüzi, zsözé, zsoze, zsözá, zsaza, zsezo, zsézö, zsézu, zsizü edzi, edzé, edze, edzá, edza, edzo, edzö, edzu, edzü zizi, zizeg, zivatar, Zita, Zilah zéró, Zénó, zéta zendül, zeng, zene, zeke, zebra, zenész, zerge zár, zálog, zápor, zárka, zárva, zátony zab, zakó, zabla, zakatol, zavar, zaj zokog, zokni, Zoltán, Zója, zord, zongora zöld, zömök, zörög, zönge, zökken zúg, zuhog, zubbony, zuhan, zúzmara, zuhany zümmög, züllött, zűr, zűrzavar, züllik Zoli vizet hoz. Zoli mézet hoz. Zoli hozza a vázát. Zoli hozza az evezőt. Zenél Elza. Zenél Zoltán. Zenél Lizi. Zenél Gizi. Tíz doboz. Tíz toboz. Tizenkét zokni. Tizennégy ház. Varga Katalin: Gyermekversek Tüzet vittem elejtettem, tűzbe majdnem beleestem, tüzes volt a lapátom is, meggyulladt a kabátom is. Tűz! Tűz! Tűz! Ne játssz vele, lásd, hogy tűz! Házasodik a manó. Van-e ház itt, eladó? nincsen itt más eladó, csak egy csizma, lakható. Mondóka Vízből mertem, vizet mertem, víztől én is vizes lettem, mert a vízbe beleestem, vízre többé nem mehettem. Víz! Víz! Víz! Jaj de hideg a mély víz! Erdőn mezőn aki van, ma még táncolni akar. Nosza fogjuk a csizmát, építsük be a tisztást. 82

18 1 x 10 az tíz, Csobog a kéklő víz, 2 x 10 az húsz, Szellő-csikó húz. 3 x 10 harminc, Amíg húz, hát baj nincs. 4 x 10 az negyven, Csudajó a kedvem. 5 x 10 az ötven, A túlsó part ködben. Lelkes Miklós: Vitorláson S-gyakorlatok 6 x 10 az hatvan, Bodri reánk vakkan. 7 x 10 az hetven, Büszke sirály rebben. 8 x 10 az nyolcvan, A mentőöv hol van? 9 x 10 kilencven, Ha kell, vízből kimentem. 10 x 10 az éppen száz, Vízbe ne ess, kispajtás! su, sü, so, sö, sa, sá, se, sé, si us, üs, os, ös, as, ás, es, és, is ussu, üssü, össö, assa, ássá, esse, éssé, issi ut-su, üt-sü, öt-sö, at-sa, át-sá, et-se, ét-sé, it-si ulsu, ülsü, ölsö, alsa, álsá, else, élsé, ilsi ursu, ürsü, örsö, arsa, ársá, erse, érsé, irsi uksu, üksü, öksö, aksa, áksá, ekse,éksé, iksi szisü, szésö, szesu, szásü, szasa, szosá, szöse, szusé, szüsi suba, suhan, sugár, sunyi, súgó, súlyos, sugdos süveg, süket, sürgés, süllyed, sürgöny, sündisznó, sütő som, sok, soha, sólyom, sodor, sovány, sonka, só sövény, sörény, söpör, sömör, sötét sajt, sarok, sapka, saru, sarjad, sakk, savanyú, savó sár, sás, sál, sárga, sáska, sátor, sáv, Sándor semmi, senki, seb, selyem, selejt, segít, serény, sebész séta, sérült, sérteget, sétány sík, sima, sirály, siker, sivatag, síp, sír, siet, síel hús, mókus, kapus, koldus, bús, árus, darus betűs, gyűrűs, hűs, üss, plüss hatos, kalapos, lakatos, alapos, fokos, okos, dolgos, gyalogos ötös, felelős, vörös, pörös, közös, öblös, tejfölös, szellős kakas, magas, vajas, bogaras, mocsaras, has, vas más, bontás, pompás, lopás, sírás, aratás, harapás, vágás, állás leves, kedves, hentes, keres, deres, repes, csendes, kezes, kenyeres kés, kevés, evés, kerítés, terítés, fürdés, üdülés, csípés, gyűrés hamis, tigris, kis, Boris, Julis, máris, Andris 83

19 fussunk, jussunk, kapusunk, búsul, süsü, süssünk, üssünk oson, hatosok, okosok, kalaposok, fokosok, csaposok, lábosok ötvösök, hősök, kössön, ősök, felelősök hasam, hasal, lassan, vasal, magasan, hatalmasan, alaposan ássál, kását, lássák, állását, vallását, hallását mese, Emese, esemény, keserű, vese, begyesen, mérgesen késés, vésés, rését, bélését, kését, kiütését, fürdését Misi, visít, kisiet, kisírt, hamisít, kisimít Súg a súgó. Savanyú a saláta. Sütik a süteményt. Sárga a sál. Sós sonka. Semmi sem. Sötét a sövény. Sétabottal sétálunk. A sikló siklik a sásban. Annuska mesét olvas. A vasalóval vasalnak. Keskeny a vasúti sín. Fésűvel fésülködnek. Ásóval ássák a földet. A süni oson a keskeny ösvényen. Tessék a sós sütemény! Finom a húsvéti sonka. Havas eső esik. Festékkel festi a kifestőkönyvet a kislány. Mesekönyvből olvassák a mesét. Mese-mese meskete. Véges-végig. Ha te úgy, én is úgy. Tessék-lássék. Lassan a testtel. Sebbel-lobbal. Oda se neki. Se lát, se hall. Ez se jó, az se jó. Széles suba. Széles sütő. Széles sonka. Széles sövény. Széles sajt. Széles sál. Széles selyem. Széles sétahajó. Széles sítalp. Süt a mama, süt. Süt a mama, süt. Sárikának, Marikának süt a mama, süt. Vicces süveg. Vicces sapka. Vicces sétabot. Vicces mese. Vicces vers. Kilenc sütemény. Kilenc sólyom. Kilenc sakk. Kilenc sámfa. Süt a mama, süt. Süt a mama, süt. Túrós rétest, mákos rétest süt a mama, süt. Vizes salak Vizes sás. Vizes sín. Vizes kés. Vizes mosóteknő. Vizes mosogatótál. Vizes ásó. Vizes lakás. Vizes táska. Rétest ettem, kettőt, te is ettél. kettőt, Kis Kelemen s Zakariás evett tizenkettőt. 84

20 Donászy Magda: Itt a kifli Itt a kifli: ropogós! Kicsit édes, kicsit sós! Kakastejjel sütötték: a kemence meg a pék. Sok szilva. Sok szék. Sok szem. Sok szánkó. Sok szappan. Sok szó. Sok szőlő. Sok szúnyog. Sok szülő. Színes szivacs. Széles zászló. Széles utca. Szalagos mackócska. Szomjas cicuska. Szőnyeges szobácska. Szűkös csészécske. Csupa szív. Csupa szén. Csupa szem. Csupa száj. Csupa szalag. Csupa szó. Csupa szög. Csupa szú. Csupa szünet. Orbán Ottó: Napérlelő Süss ide, süss ide, édes nap, addig jó, míg fényes vagy. Zsuzsi szitál. Zsuzsi szédül. Zsuzsi szemtelen. Zsuzsi számol. Zsuzsi szalad. Zsuzsi szól. Zsuzsi szőke. Zsuzsi szundít. Zsuzsi születésnapja. A zizi színes. Zenél a díszdoboz. Sündisznócska mozog a bozótban. A faház meszes. Hízik a disznó. Ízlik a szilvás gombóc. A szalmazsákban zizeg a szalma. Ilyés Gyula Mozdony S, sz, beh sok súly! Meg se mozdul! Friss szenet, ha bekapok: messze, messze szaladok, szaladok Gazdag Erzsi Hó-farsang (részlet) Északi szél, mit csinálsz? A dudádon mit dudálsz? Du-du, mindig ezt fújod. Azt várom, míg elunod. Most meg szederfánkra ülsz, s szederfánkon hegedülsz. Táncra hívod a havat odakint a fa alatt. Hó-farsang van. Itt a tél. Azért dudál ez a szél. Egy szál zenész magában sípol, dudál a bálban. 85

21 Kányádi Sándor: Zápor Suhog a zápor ostora, senki se bánja; lúdbőrözik a pocsolya, senki se bánja. Minden s mindenki mosolyog: a virágok s a fák is, és az is, aki tocsorog az utcán, s bőrig ázik. És kacagnak a patakok, s az eresz csatornája, kacag a föld is, becsurog a zápor a nyakába. Cs-gyakorlatok csu, csü, cso, csö, csa, csá, cse, csé, csi ucs, ücs, öcs, acs, ács, ecs, écs, ics ucsu, ücsü, öcsö, acsa, ácsá, ecse, écsé, icsi urcsu, ürcsü, örcsö, arcsa, árcsá, ercse, ércsé, ircsi sucsu, sücsü, socso, söcsö, sacsa, sácsá, secse, sécsé, sicsi as-csu, as-csü, as-cso, as-csö, as-csa, ás-csá, es-cse, és-csé, is-csi csuka, csúnya, csuha, csupa, csukló, csurran, csupasz, csúszás, csuszda csülök, csüng, csücsül, csütörtök, csűr, csűr-csavar csomag, csobog, csont, csók, csóka, csoki, csoda, csomó, csóvál csöpög, csöpp, cső, csőr, csörög, csönd, csökken, csősz, csörgő csap, csapat, csalán, család, csata, csalogány, csapás, csahol csákó, csábít, csáp, csámcsog, csángó, császár, csámpás csengő, csepp, csel, cserép, cseléd, csepeg, csermely, cserje csésze, csészealj, csépel, cséplőgép csiga, csillag, csikó, csíkos, csibe, csipog papucs, kukucs, Kakucs ücsörög bocs, kapocs, locsog, locspocs, ócska, manócska, apócska öccse, öcsi, Törőcsik, Göröcs pamacs, makacs ács, kalapács, takács, szakács, Lukács ecset, meccs, kecses, becses Bécs, Pécs, mécses, mécs, Técső kikerics, kavics, talicska 86

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Színezd ki a vonatot zölddel! Anya/apa mondja a képek nevét! Jól fülelj! Ha hallod a szóban a vonat (s) hangját, színezd ki azt a képet is zölddel!

Színezd ki a vonatot zölddel! Anya/apa mondja a képek nevét! Jól fülelj! Ha hallod a szóban a vonat (s) hangját, színezd ki azt a képet is zölddel! S hang auditív differenciálása Színezd ki a vonatot zölddel! Anya/apa mondja a képek nevét! Jól fülelj! Ha hallod a szóban a vonat (s) hangját, színezd ki azt a képet is zölddel! kígyóbűvölő sólyom sapka

Részletesebben

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi 1. Töröm, töröm a mákot; Sütök neked kalácsot; Ica-tolla -motolla, Neked adom:... 2. Esik

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

a szó elején a szó közepén a szó végén

a szó elején a szó közepén a szó végén 1. szógyűjtés Gyűjts szavakat, melyben ő(ö) és ű(ü) található! ő(ö) ű(ü) a szó elején a szó közepén a szó végén ő ö ő ű ö ű ö ü ő ü ő ő Ö ő ű ű ű ű ő ü ő ö ő ű ö ö ű ő ű ő 2. olvasás Olvasd el hangosan

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 3. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. ODA VISSZA 10 PONT A borítékban lévő betűkből rakjatok ki legalább 10 oda-vissza olvasható szót! Pl.: SÓS Egy betűt többször is felhasználhattok.

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

2014. ÉVBEN REGISZTRÁLT MUDIK

2014. ÉVBEN REGISZTRÁLT MUDIK 2014. ÉVBEN REGISZTRÁLT MUDIK KÖVES-BÉRCI BETYÁR HERCEG KÖVES-BÉRCI BETYÁR BÁRÓ tkv.szám: 3935/10 NYÍRSÉGFIA SÜTI tkv.szám: 1/14 tkv.szám: 6771/R/12 születési idő: 2013.11.28. barna egyéb: tenyésztő: Maczák

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Versek. Fésűs Éva: A sündisznócska Tegnap korán esteledett, Sündisznócska ágyat vetett, Ágyat vetett az avarba, Kicsinyeit betakarta.

Versek. Fésűs Éva: A sündisznócska Tegnap korán esteledett, Sündisznócska ágyat vetett, Ágyat vetett az avarba, Kicsinyeit betakarta. Versek Fésűs Éva: A sündisznócska Tegnap korán esteledett, Sündisznócska ágyat vetett, Ágyat vetett az avarba, Kicsinyeit betakarta. Fújhat a szél szakadatlan, Melenget a puha paplan. Jó meleg a földi

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ.

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ. SÁL HAJ ZSÁK KÉS TÓ VÖDÖR BOKOR MAJOM ZÁSZLÓ ALMA SZEMÜVEG TEHERAUTÓ MESEKÖNYV BABAKOCSI SZÁMÍTÓGÉP sál haj zsák kés tó vödör bokor majom zászló alma szemüveg teherautó mesekönyv babakocsi számítógép 3

Részletesebben

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I 112 ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya, ég, El ne aludjék! Aki lángot akar látni, Mind leguggolják! 113 GOMBOLYAG CÉRNA, FAGGYÚGYERTYA Gombolyag

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TOMA KORNÉLIA F. DOCENS FORRÁS: GÓSY MÁRIA-IMRE ANGÉLA 2007. BESZÉDPERCEPCIÓS FEJLESZTŐ MODULOK. NIKOL KKT. BUDAPEST. Modul 1. Általános követelmény:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson. A faluba nincs több kislány. A horgosi csárda. A lányok a lányok egyveleg

MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson. A faluba nincs több kislány. A horgosi csárda. A lányok a lányok egyveleg MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson A faluba nincs több kislány A horgosi csárda A lányok a lányok egyveleg A rátóti legények A régi mániám A szegedi csikós A szeretőm Dunántúli

Részletesebben

2005/8 SÁRDI TIBORRAL. RAL az Ész Ász Top 100 gyztesével. Bvös négyzet 5x5. - szókirakó -

2005/8 SÁRDI TIBORRAL. RAL az Ész Ász Top 100 gyztesével. Bvös négyzet 5x5. - szókirakó - 2005/8 SÁRDI TIBORRAL RAL az Ész Ász Top 100 gyztesével Bvös négyzet 5x5 - szókirakó - 1. ABLAK, ALVÁZ, BABÉR, BANDA, ÉBRED, IKREK 2. ADOMA, BÁDOG, BÁNAT, LÁRMA, TÁGAS, ZÁRDA 3. AGYAG, BOGÁR, ELADÓ, ENYHE,

Részletesebben

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora.

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. BOROS KÖZMONDÁSOK A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. A bor lator bajnok, legelőször is a lábáról

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ SZERVEZÉS Szükséges eszközök: borítékok, feladatlapok, ragacs, ragasztó 60 perc áll a csapatok rendelkezésére. Egy-egy feladat kb. 6-7 percet vesz igénybe.

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Versrészletek színekről

Versrészletek színekről Versrészletek színekről Devecsery László: Kék-játék Kék az ég és kék a zöld, kék a fa és kék a föld Kék a madár, kék a tó, kéken kék a kék folyó. Kék a ház és kék a lány, kék a hegy és kék az árny Kék

Részletesebben

Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista

Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista A babám fekete romalány A börtön árnyékában áll egy lány A börtön rácsos ablakán A cigányok sátora A házunk tetején zsup fedél van A menyasszony akkor sír A nógrádi

Részletesebben

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék!

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék! CSABAKONYHA Kft. AZ ÉTLAPOKAT KÉRJÜK CSÜTÖRTÖKIG VISSZAJUTTATNI! SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐKNEK IS! 2015. 10. 05.- 10. 10. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT Zöldborsó Körtés-egres Tyúkhús

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

3. VASÚTON A MONDATOKKAL 10 PONT

3. VASÚTON A MONDATOKKAL 10 PONT ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 92 elért pontszám: 1. TITKOS NYELV? 8 PONT Tanszereid nevét jelekkel látod. Találd ki, melyekre gondoltunk, és írd a vonalakra!

Részletesebben

atlantisz: süllyedõ városok szigetek

atlantisz: süllyedõ városok szigetek Harkai Vass Éva atlantisz: süllyedõ városok szigetek versvázlat III. 18 hétvégén néha falura megyünk van ez a szó hogy falu úgy tűnik semmi közöm hozzá nem élek falun kezdhetnék akár egy cv-t is így az

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

Tizenkettedik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 2015. Nyirád. 3-4. osztály. Neved: Felkészítőd neve: Iskolád: Osztályod:

Tizenkettedik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 2015. Nyirád. 3-4. osztály. Neved: Felkészítőd neve: Iskolád: Osztályod: Tizenkettedik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 2015. 3-4. osztály Neved: Felkészítőd neve: Iskolád: Osztályod: 1 Általános tudnivalók Ebben az évben a tizenkettedik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem.

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk

Részletesebben

Jobbágytelki Falumúzeum

Jobbágytelki Falumúzeum Jobbágytelki Falumúzeum Tárgylista Tárgy száma Megnevezése Készült Adományozó Adományozó születési dátuma 1 Borsörlő 1950 Kiss Péter 1932 május 19 2 Papi szék Kiss Péter 1932 május 19 3 Menyasszonyi blúz

Részletesebben

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév MATEMATIKA A feladatlapok. évfolyam. félév A kiadvány KHF/3993-18/008. engedélyszámon 008.08.18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv A

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~ HOGY MENT A HEGY? Hogy ment a hegy olyan magasra? Hogy görgött fel a szikla rajta? Hogy ment az út a hegyre fel, mikor még út se volt? Hogy lett a csúcs, hogy lett a bérc oly furcsa zord? Hogy nőtt a hegy

Részletesebben

PÉTERFY EMÍLIA ÉG-TENGEREN. Gyermekversek

PÉTERFY EMÍLIA ÉG-TENGEREN. Gyermekversek PÉTERFY EMÍLIA ÉG-TENGEREN Gyermekversek 1 TARTALOM Ez is ház, az is ház 3 Mese-ház 4 Hol voltál? 5 Esik az eső 6 Álom-eső 7 Felhős-vers 8 Lovagoltató 9 Vásárosdi 10 Betű-mondókák 11 Nyelvtörő mondókák

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tasnádi Varga Éva: Itt van az ősz Piros már a csipkebogyó, Tetején ül egy kis manó. Hűvös szél fúj a nyakába, les a szélbe, les a fára.

Tasnádi Varga Éva: Itt van az ősz Piros már a csipkebogyó, Tetején ül egy kis manó. Hűvös szél fúj a nyakába, les a szélbe, les a fára. Tasnádi Varga Éva: Itt van az ősz Piros már a csipkebogyó, Tetején ül egy kis manó. Hűvös szél fúj a nyakába, les a szélbe, les a fára. Megjött az ősz mondja halkan, Nyuszi bujkál a bokorban. Aludni megy

Részletesebben

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE A fiú ezt gondolta : Befele alszik a rózsa szirma szélén csöpp harmat alszik a világoskék rózsa A fiú így szólt : Szerteszakadt gondolataim

Részletesebben

az én love storym. Harmincöt éve préselek papírhulladékot és könyveket, harmincöt éve kenem ma-

az én love storym. Harmincöt éve préselek papírhulladékot és könyveket, harmincöt éve kenem ma- 1 az én love storym. Harmincöt éve préselek papírhulladékot és könyveket, harmincöt éve kenem ma- minc mázsát préseltem össze, korsó vagyok tehát, telve eleven és holt vízzel, elég, ha egy kicsit megbil-

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 3. OSZTÁLY

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 3. OSZTÁLY ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 3. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: csapattagok névsora 100 elért pontszám: 1. SOK KICSI SOKRA MEGY 10 PONT Keressetek szótagpárokat, melyek értelmes szót adnak! Írjátok

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 4. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 100

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 4. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 100 ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 4. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 100 csapattagok névsora elért pontszám: 1. KETTŐBŐL HÁROM 10 PONT + Hányféleképpen tehettek a kétbetűs szavak elé mássalhangzót úgy,

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Anyanyelvi tehetséggondozás lehetőségei az alsó tagozat 1-4 évfolyamán, tanórán és tanórán kívül

Anyanyelvi tehetséggondozás lehetőségei az alsó tagozat 1-4 évfolyamán, tanórán és tanórán kívül (Nyikolaj Mihajlovics Karamzin) Módszertani pályázat Anyanyelvi tehetséggondozás lehetőségei az alsó tagozat 1-4 évfolyamán, tanórán és tanórán kívül Készítette: Juhászné Pintér Éva Tiszalúci ÁMK Arany

Részletesebben

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT HETEROGÉN NYÁRI TARLAT Torok Csaba KÖRK Ё P (a1 fresco) kérgem hasadó augusztusom a jól neveltek csökönyös daganatai rángó teli szájak kráterein izzanak dorombolva mormog körötted a kihasználatlan szöknek

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

ABC Akadémia. 1.) kordon gordon. A... mögött felállított színpadon több... is arra vár, hogy végre megszólaltassák. 2.) kéz géz. 3.

ABC Akadémia. 1.) kordon gordon. A... mögött felállított színpadon több... is arra vár, hogy végre megszólaltassák. 2.) kéz géz. 3. 1.) kordon gordon Terület elzárására kifeszített kötél a.... A két térd közé állítva kezelt vonóshangszer a.... A... mögött felállított színpadon több... is arra vár, hogy végre megszólaltassák. 2.) kéz

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben