KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft július

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 7. szám Közéleti havilap július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A cím megtévesztõ lehet a cikk tartalmát illetõen, de csak olyan mértékig, hogy nem a bírák, bíróságok munkájáról szól, hanem az élet más területein is elõforduló hasonló megnyilvánulásokról, már ami a rendszert illeti. Vannak írott és íratlan szabályok, sõt törvények, melyek betartása, betartatása nem garantálható, még törvényesen sem. Az ilyen esetekben kellene megnyilvánulni a tisztességnek, a kultúrált meglátásnak, sõt elõrelátásnak, amit - beismerem - sokszor még a legjobb szándék mellett is nehéz kinyilvánítani, megvalósítani. A legutóbbi parlamenti választások óta sok törvény látott napvilágot, de most csak kettõre térnék ki. Végre sikerült elfogadtatni hosszú és sokszor elmérgesedett viták után a kisebbségi nyelvtörvényt, így ez július elsejétõl az államfõ nemtetszése ellenére hatályba lép. Biztos, hogy nem az, amire vágytunk, de errõl ne is ábrándozzunk. Egyes rendelkezései hatását csak húsz év múlva tapasztalhatjuk, de a világ napról napra változik, ebben is még lehet változás. Ha nagyon borúlátó akarok lenni, akkor azt is mondhatnám, hogy a törvény adta lehetõségekkel igen kevesen fognak élni. Miért? Gondoljunk csak bele: pl. a hivatali nyelvhasználat terén. A hivatalos ügyekben kevésbé jártas ember, ha rákényszerül ügye intézésére, és a hivatalban a hivatalnok nem a nyelvtörvény szerint kezeli ügyfelét, akkor az ügyfél panasszal fordulhat a miniszterelnöki hivatalhoz jogorvoslatért De most ne gondoljuk végig a megteendõ lépéseket és következményeket. Végsõ soron a törvény csak lehetõség, és annyit ér, amennyit megvalósítanak belõle. Élni a lehetõséggel annyit jelent, hogy öntudatosabbakká válhatunk, önrendelkezésünket kiszélesíthetjük. Ha csak otthon használjuk nyelvünket, akkor máris feladtuk magunkat és ezzel magyarságunkat is. Hiába a politikusok igyekezete, sorsunk bármilyen javulását szolgáló törekvésük, ha ebben õket meg nem erõsítjük, és kellõképpen nem támogatjuk. Már ma kezdjük el. A kulturális támogatások új elosztása és megítélése, még ha hosszabb távra is tervezték ezt a megoldást, nagyon befolyásolhatja egy-egy közösség, régió, kulturális életének a sorsát. Javulást ebben talán csak a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról alkotott törvény hozhatna. Ez is csak akkor, ha nem a politika és a politikai pártok játszanák benne a fõ szerepet. Maradjunk az idei elosztásnál. Nem ismerem a bizottság elosztási módszerének elveit. Hogy voltak-e egyáltalán ilyenek, vagy csak spontán, az emberi szubjektivitás alapján bírálták el a pályázatokat. Mert azért ezen kívül vannak szempontok, amelyeket figyelembe kellene venni, még az sem ártana, ha közzé is tennék. Például ilyen szempontok lehetnének, hogy kik azok a személyek, vállalkozók, szervezetek, akik eddig is és régóta T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K sokat tettek a nemzetiségi kultúráért, önzetlenül és nem belõle élve. A kulturális élet fejlettsége terén is megvannak a különbségek az ország egyes részei között ugyanúgy, mint a gazdaságban. Ez összefügg az egyes népcsoportok sûrûségével is az adott régiókban, gazdasági okokról nem is beszélve. A szórványban élõ magyarság megmaradási és kulturális törekvései nagyobb odafigyelést érdemelnek, és nagyobb segítségre szorulnak. Jobban kellene mérlegelni, mi az, ami lemaradásukat mérsékelné, és megmaradásukat jobban elõsegítené a kultúra terén is. Úgy érzem, hogy ezeket a szempontokat az idei elosztásnál nemigen vették figyelembe. Maradjunk csak a mi kis régiónknál. Az élõ kultúra csoportban országosan 1212 pályázatot bíráltak el. Az igényelt összeg közel 26 százalékát osztották szét, egy jóváhagyott pályázatra 1905 euró esett. A nagykürtösi régió magyarlakta falvai és szervezetei közül kevesen, mindössze 14-en éltek a beadási lehetõséggel. Ez az elmúlt évekhez képest jóval több, mert most elõször a falvak is nagyobb lehetõséget kaptak. Képzeljük el, hogy eddig is milyen kevés pénz áramlott ide. Ez persze a mi hibánk. De maradjunk a számoknál, mert azért ezek nem csalnak, ill. legtöbbször nem. A régió összes pályázata közel 112 ezer eurót igényelt, kapott 16 ezer eurót, 14,6 %-ot, ez jóval kevesebb, mint az országos átlag. Ha csak a Csemadok-szervezeteket veszem figyelembe, amelyek eddig is legnagyobb részt vállaltak minden téren, akkor a helyzet még szomorúbb. Van egy magyar újságunk (lehet, hogy rövidesen csak múlt idõben szólhatunk róla), amelyre egy fillér, bocsánat, egy cent támogatást sem kaptunk. Ugyanígy nagy sikerû országos rendezvényünkre, az Õszirózsára sem, amely az idén tizenkettedszer kerül(ne) megrendezésre. Itt nem hallgathatom el, hogy olvasatom szerint országosan öt pályázatot nyújtottak be erre a mûfajra - amely magyar kulturális örökség -, ám a tisztelt bizottság mindet kizárta. Hát ennyit egy szórványbeli régió támogatásáról. A pályázatok beadóit és nyerteseit nézve az a meggyõzõdésem, hogy most inkább azok kaptak zöldet, akik a kultúrából megélni akarnak, és nem élni érte, mint ahogy ezt eddig sokan tették, és továbbra is fogják tenni. A címet azért írtam úgy ahogy, mert úgy gondolom, hogy a pénz szétosztásánál a bizottság tagjai nem mint bírók dolgoztak, hanem mint bírák, ki tudja milyen szempontok szerint és milyen sugallatra. Tisztában vagyok vele, hogy minden szempont szubjektív, de akármelyik oldalról is közelítem meg az idei támogatások szétosztását és nagyságát, a hiányérzetem megmarad. Ennyit a törvényekrõl, bírókról és bírákról. Vár a munka, és ha tudunk, tegyünk egymásért valamit. Balogh Gábor

2 2 Kürtös K ö z é l e t július Magyarország túl van a tűzkeresztségen Lezárult Magyarország első uniós elnöksége január 1. és június 30. közötti idõszak kiemelkedõ szerepet töltött be a magyar politikai életben, ugyanis Magyarország elsõ ízben töltötte be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. Ez az idõszak minden bizonnyal hosszú távon is hatással lesz a döntéshozatali mechanizmusra mind a politika, a diplomácia területein, mind a szakmai, kommunikációs kérdések világában. Jelentõsége elsõsorban abban áll, hogy így, résztvevõként több más perspektívából is megtanulhattuk szemlélni az Európai Unió politikai folyamatait, ok-okozati összefüggéseit, erõsségeit és hiányosságait. Ez a fél év Magyarország elõnyére vált abból a szempontból is, hogy láthatóvá tette az országot a többi tagállam számára is január 1-jétõl lépett életbe az ún. trió elnökség, melynek értelmében az elnökséget hármas csoportokban töltik be, így Magyarország Belgiummal és Spanyolországgal került egy csoportba. Az elnökség mûködési kereteit elsõsorban a Lisszaboni Szerzõdésben foglaltak határozták meg, vagyis prioritási sorrendben elsõk között szerepelt az EU új intézményei kereteinek gyakorlati alkalmazásának megvalósítása. Ugyancsak fontos pontja volt az elnökség tevékenységének az integráció kérdése, vagyis a leglényegesebb kérdésekben olyan kompromisszumos megoldásokat kellett megfogalmazni, melyek a tagállamok számára elfogadható és kivitelezhetõ megoldásnak bizonyulnak. Folyamatosan szem elõtt kellett tartani, hogy intézkedések során az elsõdleges szempont az legyen, hogy döntéseik illeszkedjenek bele az EU általános napirendjébe. A program két szálon futott, az egyik a stratégiai keret, mely a legfõbb politikai célok konklúziója, a második rész pedig az operatív program, ahol sor kerül a stratégiák részletes kifejtésére. Levonva a következtetést az elmúlt fél év tanulságaiból elmondhatjuk, hogy politikailag eredményes idõszak áll immár az ország háta mögött. Az elnöki feladatokat képes volt ugyanolyan hatékonyan ellátni, mint ahogy azt korábban is tették, továbbá sikerei közé sorolható a romastratégia, a Duna-stratégia, a schengeni bõvítés kérdésének eredményes megoldása. Mindenesetre nem szabad figyelmen kívül hagyni, amit Martonyi János külügyminiszter is hangsúlyozott: a válságok eredményes kezelése sokkal hatékonyabb gazdaságpolitikai koordinációt igényel. Csáki Edina Habsburg Ottó ( ) Békésen elszenderült - közölte a család a német hírügynökséggel. Habsburg Ottót hét gyermeke, 22 unokája és két dédunokája gyászolja. Felesége, Regina tavaly halt meg. Habsburg Ottó, az utolsó magyar király és osztrák császár legidõsebb fiaként 1912-ben született az alsó-ausztriai Reichenauban. Édesanyja, Zita Bourbon pármai hercegnõ, császárné és királyné volt. Habsburg Ottó apját, IV. Károlyt (Ausztriában: I. Károly császárt) 1921-ben Magyarországon is megfosztották trónjától. Ottó azonban egészen a második világháború végéig reménykedett a visszatérésben. IV. Károlyt II. János Pál pápa avatta boldoggá 2005-ben, a római Szent Péter téren, Zita királyné boldoggá avatási pere folyamatban van. Habsburg Ottó a Páneurópai Uniónak 1936-tól tagja, 1973-tól elnöke volt, 1978-ban német állampolgárságot kapott és 1999 között a CSU frakció mandátumával tagja volt az Európai Parlamentnek. Nagy szimpátiával kísérte az évi kelet-közép-európai változásokat. Sokat tett az Európai Unió bõvítéséért, ennek keretében Magyarország csatlakozásáért. Ottó fõherceg május 10-én a franciaországi Nancyban vette feleségül Regina szász-meiningeni hercegnõt ( ), akitõl hét gyermeke született. Fia, Habsburg Károly fõherceg 1961-ben született Bajorországban. Legkisebb fia, György jelenleg a Magyar Vöröskereszt elnöke. Feleségével, Eilika oldenburgi hercegnõvel és három gyermekükkel 2000 óta a Budapest melletti Sóskúton és a bajorországi Pöckingben élnek. Habsburg Ottó vallotta: Három anyanyelvem van: a magyar, a francia és a német. A késõbb tanult nyelveket elveszítheti az ember, ha sokáig nem tud visszatérni a nyelvterületre, de ez az anyanyelvekkel nem így van. Nekem nem volt probléma a magyarságomat megtartani. Ottó fõherceget a bécsi kapucinus templomban helyezik örök nyugalomra, de a szívét tartalmazó urna - kívánsága szerint - Pannonhalmára kerül, mert az igen közel állt a szívéhez: bencés diákként magyarul érettségizett. In: Keresztény élet XIX/28

3 2011. július Közélet Kürtös 3 VÁLTOZNAK A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS JOGSZABÁLYAI A képviselõk a parlament június 8-i ülésén igent mondtak a közlekedési törvény módosítására, amely több jogszabályt megváltoztat. Ha a köztársasági elnök is úgy akarja, és a KRESZ új törvényerejû rendeleteit aláírja, ez év szeptember elsejétõl 27 közúti közlekedési jogszabály módosul. A legtöbbet vitatott két változtatás: a 17 éves fiataloknak lehetõvé teszik az autóvezetést, az alkoholfogyasztás esetében pedig bevezetik a három csapás elvét. Viszont az életfogytiglani vezetés tilalmáról - az eredeti javaslattal ellentétben - csak a bíróság dönthet és nem a közlekedés-rendészet. Az alábbiakban a legfontosabb változásokról olvashatnak: 1. Ha alkoholfogyasztáson érik, az ön alkohol- vagy drogfüg gõségét is vizsgálni fogják. 2. Az alkoholfogyasztásért életbe lép az életfogytiglani eltiltás. Akit a rendõrség egy ezrelék feletti alkoholszinttel ér tetten, egy évig terjedõ szabadságvesztésre számíthat. Örökre elveszik azok jogosítványát, akik ittasan halálos balesetet okoztak, vagy három alkalommal elítélték õket ittas vezetésért. Jelenleg a halálos balesetet okozó sofõröknek legfeljebb 10 évre vehetik el a jogosítványát. Azokat a sofõröket, akiket 5 év alatt kétszer érnek ittas vezetésen, vagy háromszor okoztak balesetet, új, vizsgával záródó tanfolyamra fogják kötelezni. Jogosítványukat az autósiskola tanfolyamának ismételt elvégzése után kaphatják vissza. A notórius szabálysértõket szintén nem kímélik: azokat, akik egy év alatt háromszor kaptak legalább 60 eurós büntetést, továbbképzésre és pszichológiai kivizsgálásra küldhetik a rendõrök. 3. Változnak a jogosítvány- és a mûszaki engedélybevonás feltételei. 4. Autót már 17 évesen is lehet vezetni. A 17 éves sofõrök 18. életévük betöltéséig csak10 éves gyakorlattal rendelkezõ sofõr felügyeletével vezethetnek gépjármûvet. 5. Az elsõbbségadás az elõzékenység elvéhez igazodik. A zebrán elõnyt nem adó sofõröket akár 300 euróra is megbüntethetik, illetve két évre bevonhatják jogosítványukat. 6. A gyalogosra is vonatkozni fog a veszélyeztetés bûntette. 7. A villamosoknak nincs elsõbbségadási kötelezettségük a gyalogossal szemben. 8. Megállni a gyalogos átjárón? Csak végszükség esetén! 9. A gyalogosátjáró egy újabb hely, ahol tilos elõzni. 10. A kerékpáros minden letérésnél elõnyt élvez. 11. A járdán parkoló autós már korlátozhatja a gyalogosés kerékpárforgalmat. 12. Az autópályákon az autótávolságot másodpercekben fogják meghatározni. 13. Télen az autókat meg kell tisztítani a hótól és a jégtõl. 14. Parkolási tilalom alá vonják - a közút mellett - a járdákat is. 15. Menet közben a kerékpáros lábának a pedálon kell lenni, és csak 15 évnél idõsebb vihet 10 évnél fiatalabbat a kerékpárján. Minden más közlekedési kihágás! 16. Több káreset került a közlekedési balesetek kategóriájába, ezt külön tanulmányozzák át! 17. A balesetekrõl szóló tájékoztatást az egészségbiztosító is kézhez kapja. 18. Az autópályán a túl lassú közlekedés miatti kitiltást a rendõrségnek dokumentálni kell 19. Változnak a jogosítvány és a mûszaki igazolvány kiadásának feltételei is. 20. Ha másodszor nincs önnél pénz a büntetésre, a közlekedési rendészetre kerül miatta. 21. Módosulnak a jogosítvány megszerzésének feltétele is: Át kell tanulmányozni! 22. Az idõs autóvezetõk kötelezõ orvosi ellenõrzése ritkult, érvényességi idõszaka 5 évre meghosszabbodik. Kivétel lesz a hivatásos autóvezetõk esetében: marad a 2 év. 23. Az autóvezetõk vizsgáztatásában is több újdonság került: Át kell tanulmányozni! 24. A külföldön elvesztett közlekedési iratok másolata a külképviseleteken is igényelhetõ lesz 25. Bõvült a súlyos közlekedési balesetek köre. 26. Csökkent a gyorshajtásért járó büntetési tételek összege. 27. A közlekedésbõl kivont autókat végleg törlik a nyilvántartásból. A felsorolt módosításokon kívül a parlament tárgyalta a közjogi méltóságokat érintõ kivételekrõl és a megkülönböztetési jelek használatáról szóló jogszabályokat is. A javaslatot végül visszavonták azzal, hogy majd más törvénymódosításokkal együtt kerül megvitatásra. A parlamentben a kamionok kitiltása az ország 1. és 2. osztályú útjairól sem kapott zöldet, így az alacsonyabb osztályú utakon maradnak a települések ingatlanjainak állagát és lakóinak életét megrontó dübörgõ kalózok. A változások teljes jogszabálylistája a honlapon található. Milyen változások várhatók? A Felvidek Ma, a SITA hírügynökség és az aktualne.sk alapján Villáminterjú Kanyó József igazgató fõorvossal Kétségtelen, hogy látott egykor szebb napokat is a nagykürtösi kórház. Mivel az osztálybezárások a déli régió kórházait is érintik, kérdéssel fordultunk Kanyó Józsefhez, a Nagykürtösi Kórház és Rendelõintézet ez év áprilisában kinevezett igazgatójához, milyen változások várhatók a nonprofit szervezetként mûködõ egészségügyi intézményben? - Mint ismeretes, július elsejével több mint 150 kórházi osztály szûnik meg országszerte, mivel az Általános Egészségbiztosító nem köt velük további szerzõdést. Akik figyelemmel kísérik a sajtót, olvashattak arról, hogy a változások következtében megszûnik kórházunkban a gyermekosztály. Bár igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy valamilyen formában megtartsuk ezt az osztályt, de az Általános Egészségbiztosító hajthatatlan maradt. Az Általános Egészségbiztosító betegei számára a gyermekosztály július 1-jétõl nem nyújt ellátást, de a mi javaslatunkra optimális körülmények között marad helyette az ún. stacionár /egynapos/ betegellátás, mégpedig várhatóan augusztus 1-jétõl. A Dôvera Egészségbiztosító betegeinek ellátása továbbra is megmaradt és folyamatos, de e hónap végén itt is tárgyalások lesznek az osztály jövõjét illetõen. - Elõállhatott volna ennél rosszabb helyzet is? - kérdeztük az immár több mint tíz éve belgyógyász fõorvosként dolgozó kórházigazgatót. - Igen. Ugyanis az már nem szerepelt a sajtó híradásaiban, hogy az Általános Egészségbiztosító a nagykürtösi kórházban a sebészeti osztállyal és az intenzív osztállyal /OAIM/ sem akart szerzõdést kötni a betegellátásról, tehát be akarta zárni, de végül is sikerült elérnünk, hogy ezek az osztályok továbbra is a betegek szolgálatában maradnak az intézményünkben. -bgy-

4 4 Kürtös Közélet július VÉLEMÉNY HOL ÉREZNÉM JÓL MAGAM? Bevallom, még csak most jutottam hozzá a hírportálunkon A magyarok otthon érzik magukat Szlovákiában címmel megjelent rövid összefoglaló elolvasásához, amely a Sme napilapban közzétett és a szlovákiai magyarokat is érintõ nemzetközi felmérés eredményeit ismerteti, természetesen, kivonatosan. A felmérés 801 embert kérdezett meg beszélgetés formájában, és mint kiderül, 68 százaléka tartja magát Szlovákiában élõ magyarnak, 16 százaléka állítja magáról, hogy magyar, 13 százaléka pedig magyar gyökerekkel rendelkezõ szlováknak. Ha jól belegondolok, ez utóbbi megállapítás némileg fából vaskarika, mert ha teszem azt, elültetek egy almafacsemetét, és ha az gyökeret ereszt, és késõbb termést hoz, azon csak alma teremhet, és nem szilva. Így aztán nem értem, hogy egy magyar gyökerekkel /mert nem azt állítja, hogy magyar gyökerekkel is/ rendelkezõ ember miként hozhat úgymond szlovák gyümölcsöt, illetve kivel, mivel keresztezõdött az ilyen faj/ta ember/? A kutatást végzõ csoport vezetõje szerint a szlovákiai magyarok hazájuknak tartják ezt az országot, és tudatosítják, hogy ha jól megy Szlovákiának, nekik is jól megy. Az is kiderül, hogy az itt élõ magyarok nagy része nem akar Magyarországon élni, és a magyar állampolgárság megszerzését sem tartja fontosnak. Sõt 65 %-uk nem akarja a magyar állampolgárságot - állítja a kutatócsoport vezetõje. Mondhatnám erre, hogy mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy hol nem szeretne élni, ugyanakkor rossz a kérdés feltevése arra vonatkozólag, hogy szlovákiai magyarként miért akarnék én Magyarországon élni. Érthetõ, hogy mi itt, a szülõföldünkön kívánunk élni, de nem másodrendû állampolgárként. Ami pedig a magyar állampolgárság felvételét illeti, elhiszem, hogy az elõzmények ismeretében és a megfélemlítés légkörében élõ szlovákiai magyar kétszer is jól meggondolja a magyar állampolgárság felvételét. Vagy aki már kérvényezte és meg is kapta, a változatlanul érvényben levõ ficói állampolgársági törvény miatt kénytelen eltitkolni, így aztán eleve nincs követendõ példa. Meg aztán, amit titokban kell intézni, és amit titokban kell tartani, annak nincs igazán ösztönzõ ereje, gyanút kelt az emberekben, és ebbõl adódóan könnyûszerrel elvetik, nem foglalkoznak vele. Többek közt ez is oka annak, hogy a szlovákiai magyarok körében meglehetõsen alacsony a kettõs állampolgárság iránti érdeklõdés. No meg a máig élõ múlt keserû tapasztalatai /deportálás, kitelepítés/ is rávetik árnyukat a magyar állampolgárság felvételére, és elképzelhetõ, hogy az akkori atrocitások szenvedõ alanyainak gyermekeiben és unokáiban is akaratlanul ott lappang a félelem, a múlt kísértete. Mondom, elképzelhetõ, de nem kell, hogy törvényszerûen így legyen, mert az én anyai nagyszüleim és édesanyám is megjárták annak idején Csehországot, de bennem emiatt sohasem élt attól való félelem, hogy nyíltan megvalljam magyarságomat, vagy aktívan kivegyem részem a hazai magyarság érdekvédelmi szervezeteinek tevékenységébõl. Érdekes következtetésre jutott a felmérést végzõ csoport szociológus vezetõje arra vonatkozóan, hogy Szlovákia legszámosabb kisebbségének többsége se nem szlováknak, se nem magyarnak, hanem szlovákiai magyarnak vallja magát, és a szakember szerint ennek oka az is, hogy egy részüknek rosszak a tapasztalatai a határon túli nemzettársaikkal, mégpedig azért, mert a magyarországi magyarok felsõbbrendûként viselkednek velük. Nem értem, mi a gond azzal, hogy mi hangsúlyozottan szlovákiai magyarnak valljuk magunkat. Mivel léteznek erdélyi, vajdasági, kárpátaljai magyarok is, érthetõ a megkülönböztetõ jelzõ használta, bár nem szükségszerû, hiszen idehaza, ha valahol összetalálkozunk honfitársunkkal, nem azt mondjuk, hogy mi is szlovákiai magyarok vagyunk, hanem egyszerûen csak azt, hogy mi is magyarok vagyunk. Magyarországon vagy az elszakított magyar területeken járva természetesen bemutatkozáskor elmondjuk, hogy szlovákiai magyarok vagyunk. Ha pedig szlovák közegben érdeklõdnek származásunk felõl, nem mondhatunk mást, mint azt, hogy magyar nemzetiségûek vagyunk. Abban van viszont némi igazság, ami részben tudatlanságból és történelmi ismeretek hiányából, részben rossz beidegzõdésekbõl és múltbeli elõítéletekbõl fakad, hogy egyik-másik túloldali magyar, tévesen szlováknak nézve bennünket, lekezelõen bánik velünk, vagy meggondolatlanul kedves szlovák barátuknak nevez, kedves szlovákiai magyar barátunk megszólítás helyett. Amikor ilyen vagy hasonló esettel találkozom, mindig nagyon kedvesen és udvariasan kijavítom az illetõt téves megszólítására vonatkozóan. Ugyancsak felettébb érdekes a szóban forgó szakember azon véleménye, hogy ez a meghatározó mérsékelt áramlat /mármint azok, akik nem óhajtanak Magyarországon élni, és a magyar állampolgárságot sem akarják - a szerzõ megj./ a tavalyi parlamenti választások során is megmutatkozott, azaz Ezek azok, akik elutasították, hogy az MKP nem került be a parlamentbe, mert nem akarnak túlkapásokat, normálisan szeretnének élni. Ezzel netán azt akarja sugallni, hogy az a több mint 100 ezer ember, aki az MKP-ra szavazott, túlkapásokban leli örömét, és rühelli a normális életet? Akikrõl tudom, hogy az MKP-ra szavaztak, azok mind-mind nyugodt, tisztességes és becsületes emberek, és kivétel nélkül a szlovákokkal való békés egymás mellett élés hívei és szorgalmazói, természetesen a szlovákokkal egyenrangú polgárokként. Hogy a szlovákiai magyarok körében igen lanyha érdeklõdés mutatkozik a honosítási kérelmek iránt, ebben nemcsak meggyengült nemzettudatunk játszik közre, hanem a 2009 óta tartó politikai megosztottságunk is. Ha most a Most-Híd prominens magyar politikusai valami véletlen folytán azzal jönnének elõ, garantálják, hogy a magyar állampolgárság felvétele miatt senki sem veszítheti el szlovák állampolgárságát, és e téren maguk is példát mutatnának, meggyõzõdésem, hogy egyszeriben százak és százak élnének ezzel a lehetõséggel. Ez csak játék a gondolattal, és a meghatározó /?/ mérsékelt áramlatnak is köszönhetõen marad továbbra is a megalázó, titokban tartott kérelmezés. Csak úgy eszembe jutott, a mérsékelt áramlathoz tartozók közül tényleg senki sem folyamodott /titokban tartva/ magyar állampolgárságért? És hihetõ, hogy a Most-Hídra szavazó közel 200 ezernyi magyar közül senki, de senki sem vágyik magyar állampolgárságra? Végezetül egy példával szeretnék válaszolni a címben feltett kérdésre. Amikor hazaérek a munkából, azt mondom a családomnak, na, végre itthon vagyok. Amikor édesanyám látogatásából térek haza, azt mondom, otthon voltam. Kettõs állampolgárként pedig azt érezném és vallanám, hogy Szlovákiában itthon, Magyarországon meg otthon vagyok. -bégyé-

5 2011. július Közélet Apátújfaluban tanácskoztak Június 9-én Apátújfaluban került sor a Magyar Koalíció Pártja Besztercebányai Kerületi Tanácsának alakuló ülésére. Házigazdaként Jámbor László polgármester, az MKP megyei képviselõje üdvözölte a négy - Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati és Nagyrõcei - járás Kerületi Tanácsának tagjait, akiknek az idei tisztújító járási konferenciákon szavaztak bizalmat. Külön köszöntötte Berényi Józsefet, az MKP országos elnökét, aki megtisztelte jelenlétével a tanácskozást, amelynek legfontosabb napirendje volt a Kerületi Tanács elnökének és elnökségének megválasztása. Kedves színfoltja volt a rendezvény nyitányának Tóth Teréz és Káplár Beáta diáklányok szereplése verssel és énekekkel. Berényi József a tanácskozás elején részletes tájékoztatást nyújtott a hazai belpolitikai történésekrõl, míg Csúsz Péter, az MKP megyei frakciójának vezetõje a megyei önkormányzat tevékenységérõl számolt be. Ezután a KT tagjai titkos szavazással választották meg Csúsz Péter személyében az új kerületi elnököt, ezt követõen pedig a 9 tagú elnökséget, amelyben a Nagykürtösi járást Balík László, a párt járási elnöke fogja képviselni. Közvetlenül a Kerületi Tanács ülése elõtt ugyancsak Apátújfaluban került sor az MKP Nagykürtösi Járási Elnökségének ülésére. A járási testület napirendi pontjai között szerepelt a párt tisztújító országos kongresszusának elemzése, az MKP által Számolunk veled! címmel meghirdetett népszámlálási kampány értékelése, az országos szakmai tanácsok regionális tagjainak megválasztása, a járási szakmai bizottságok létrehozása és elnökeinek megválasztása. Az országos szakmai tanácsokban járásunkból az oktatásügyet Czibulya Márk, a kultúrát Tóth László, a megyei önkormányzatot Jámbor László, a helyi önkormányzatot Hrubík Béla fogja képviselni. A gazdasági szakmai tanácsba Tóth Henrik, a területfejlesztésibe Régi Anna, a szociális és egészségügyibe Gömöry Lóránt és Balík László kapott bizalmat. Ezenkívül Gömöry Lóránt tagja a mezõgazdasági és környezetvédelmi szakmai tanácsnak is. Az országos szakmai tanácsok mintájára megalakultak a járási szakmai bizottságok is, amelyeknek vezetését azok vállalták, akik az egyes országos szakmai tanácsok regionális tagjai. /Br/ Kürtös 5 Alapvetõ jogi információk A tartásdíj jogi szabályozását a családtörvény tartalmazza, amely magában foglalja az egyes családtagok közötti eltartási viszonyokat is. A tartásdíj problémakörével szorosan összefüggnek más jogi elõírások is mint pl. a Családi pótlékról szóló 600/2003 sz. törvény, a Gyermeksegélyrõl szóló 571/2009 sz. törvény stb. Tekintetbe véve járásunk elhelyezkedését, vagyis hogy gyakran fordulnak elõ házasságok Magyarország állampolgáraival, meg kell említeni azt a helyzetet, amikor két vagy több ország jogi rendszerének összeütközésére kerül sor. Abban az esetben, ha a jogi viszony idegen elemet tartalmaz, ami ebben az esetben egy idegen állampolgárságú házastárs, akkor a 97/1963 sz. nemzetközi magánjogi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A családtörvény a következõ eltartási kötelezettségeket szabályozza: a szülõ eltartási kötelezettségét gyermekével szemben, a gyermekek eltartási kötelezettségét szüleikkel szemben, egyéb hozzátartozók közötti eltartási kötelezettséget, a házastársak közötti eltartási kötelezettséget, az elvált házastárs eltartási hozzájárulását és a hajadon anya eltartási hozzájárulását és némely költségének térítését. Az eltartási kötelezettséget a köteles személyek maguk teljesítik saját lehetõségeik, képességeik és vagyoni helyzetük alapján. A tartásdíj sajátossága az is, hogy a tartásdíjhoz való jog nem évül el. A tartásdíjhoz való jogot a bírósági tárgyalás kezdetétõl lehet elismerni, abban az esetben, ha a tartásdíjat nem fizetik önkéntesen, és fennállnak a tartásdíj meghatározásának feltételei annak függvényében, hogy az eltartási kötelezettség mely formájáról van szó. Ha a gyermektartásról van szó, akkor azt a bíróság legfeljebb három évre visszamenõleg ismerheti el az eljárás megkezdésének napjától, ha arra különleges okok vannak. Az ítéletben a bíróság az általános tartásdíj mellett meghatározza az elmúlt idõszakra vonatkozó tartásdíjat is, az ún. elmaradott tartásdíjat, valamint ennek térítésének módját - tehát egyszerre/egy összegben vagy egy meghatározott idõn belül. Tudatában kell lenni annak, hogy a tartásdíj problémakörével szorosan összefügg a Büntetõ törvénykönyv 207 sz. -a. Aki két év leforgása alatt legalább három hónapig nem teljesíti az eltartás vagy ellátás törvénybõl adódó kötelezettségét - akár hanyagságból/gondatlanságból - az két év szabadságvesztéssel büntethetõ, aki pedig ezt tudatosan teszi, az pedig három év szabadságvesztésre ítélhetõ. Konkrét kérdéseiket az alábbi címre küldhetik: Telefonszámomat megkaphatják a szerkesztõségben. Mgr. Novák Gabriella, jogász-mediátor

6 6 Kürtös K ö z é l e t július Lovasnapok Szécsénykovácsiban árvíz következményeinek ellenére (a verseny elõtt egy hónappal még félméteres víz alatt volt a pálya) sikerült egy színvonalas, kiváló hangulatú díjugrató versenyt rendezni, amelyen jól érezhette magát lovas, nézõ, vendég és rendezõ is, hiszen részese lehetett egy kitûnõ hangulatú sporteseménynek, és jól is szórakozhatott. Reméljük, egy év múlva ismét találkozhatunk majd a jubileumi 25. Szécsénykovácsi Lovasnapokon. Filip József 24. alkalommal rendezett az Ipoly Kupáért díjugrató lovasversenyt a Szécsénykovácsi Lovasegylet és a község önkormányzata május utolsó elõtti hétvégéjén. Tavaly sajnos az árvíz miatt elmaradt a minden évben megrendezésre kerülõ esemény, úgyhogy az idén a rendezõk még nagyobb lelkesedéssel készülõdtek, és az eddig szokásos kétnapos verseny ebben az évben háromnaposra bõvült. Péntek délután elõször a jövõ reménységei - a még versenyzõi licensszel nem rendelkezõ fiatalok mérték össze lovasokat, ám a magasabb és szélesebb akadályok ezen a napon már a tapasztaltabb versenyzõpárosokat is igencsak próbára tették, így a nézõk színvonalas, sokszor bravúros tudást mutató, de néha hibákat és bukásokat sem nélkülözõ produkciókat láthattak. A rendezõk a kétnapos rendezvény alatt megéhezõ és megszomjazó látogatókról sem feledkeztek meg, és a helyi specialitásokat árusító konyhák és a vendéglõk körül is nagy volt a nyüzsgés. Az Ipoly Kupa az idén Yanina Haranina és LEVISTO S LORD nevû lovának a tulajdonába került Detvára, a k i k maguk és lovaik tudását, majd a veteránok mutatták meg egymásnak és a közönségnek, hogy Öreg lovas, nem vén lovas! Szombaton a kezdõ lovasok és elsõ évben versenyzõ lovak vetélkedése a szép, napos idõnek is köszönhetõen már jelentõs számú nézõt csalogatott a kitûnõen elõkészített, a községi hivatal parkjában felépített díjugrató lovaspályára, akiket e napon több mint száz ló-lovas páros szórakoztatott négy versenyszámban. Vasárnap ismét a négy verseny várta a végig nagyon színvonalas versenyzéssel szerepeltek, és csak hajszállal elõzték meg a magyarországi Bandi Zsanettet és ARANYÁGI TALIZMÁN nevû lovát. A nap végén a versenyek végeztével a rendezõk kisorsolták a tombolát is, amelynek a fõdíja egy beltéri kandalló volt. Szécsénykovácsiban, járásunk egyetlen állandó díjugrató lovaspályáján, a tavalyi

7 2011. július Oktatás - Közélet Kürtös 7 Sikerük kulcsa: türelem, kitartás, gyakorlás helyet szerezte meg (diopter-állva), míg a szakkör edzõje Ing. Molnár Barnabás vegyes felnõtt kategóriában III. helyezett lett. Május 13-án Csábon a Honvédelmi többtusa járási fordulójában csapatban (Nagy Sándor, Oroszlány Bianka, Nede¾a Edvin) az I. helyet, egyéniben Nagy Sándor az I., Nede¾a Edvin pedig a II. helyet szerezte meg. Az iskola csapata és egyéni versenyzõje így bejutott a kerületi fordulóba, A 2010/2011-es tanév utolsó hónapjai sem múltak el az Ipolyi Arnold Alapiskola tehetséges lövészei számára megmérettetések, versenyek nélkül. A Nagykürtösi járás bajnoka cím elnyeréséért április 9-én Alsófehérkúton mérkõztek meg a diákok, ahol a következõ eredmények születtek: a 16 évesek kategóriájában Nagy Sándor, 9. osztályos tanuló az I. amelyre Besztercebányán került sor. Ott csapatunk II. helyet, az egyéni versenyben pedig Nagy Sándor 4. helyezést ért el. Az iskolai év utolsó versenyét, a Honvédelmi többtusa nemzetközi országos döntõjét Kovácspatakon rendezték, itt a Nagy Sándor, Gergely Fanni, Nede¾a Edvin összetételû csapat képviselte az iskolát. Az idén nem sikerült országos szinten is dobogós helyezést elérniük, de egész évi munkájukért elismerés illeti az összes versenyzõt, s nemcsak azokat, akik legjobbként eljutnak egy-egy versenyre, hanem kitartásukért, szorgalmukért azokat is, akik becsületesen és rendszeresen dolgoznak a szakkörön belül. Ing. Molnár Barnabás (bõvebb információ: alapiskola.ipolybalog.eu ) Elmondható, hogy június 18-án az idõjárás is kedvébe fogadta a bussaiakat, ahol a településrõl szóló elsõ írásos említés 766. évfordulója jegyében és az új polgármester, Végh Zoltán irányítása alatt zajlott a falunapi ünnepség. Ünnepi jelleget adott a rendezvénynek, hogy nemcsak a helybeliek, hanem a faluból elszármazottak ünnepe is volt. A meghívott vendégek sorában köszöntötték Baki Attilát, a járási hivatal elöljáróját, Lõrincz Máriát, a Középsõ-Ipoly Mente F a l u n a p B u s s á n Régiófejlesztési Ügynökség igazgatóját, Pavel Kukuèkát, a helyi alapiskola igazgatóját, Ján Hrablay plébánost, Borík Anasztáziát, a Csalár-Kürt-i Szociális Intézet igazgatóját, valamint a környezõ falvak polgármestereit. Mintegy ötszáz látogatója volt a több mint 100 szereplõt felvonultató falunapi ünnepségnek. A helyi szereplõkön kívül színpadra léptek a nagykürtösi Flash táncklub táncosai, a kürtösi karatézók, a Csemadok helyi alapszervezete mellett mûködõ KIS PALÓC gyermekfolklórcsoport, a QI DENSERS táncegyüttes. Természetesen ezúttal sem hiányoztak a helyi óvoda és iskola Konvalinka gyermekcsoport tagjai, és új repertoárral jelentkezett a Matica Alapszervezete és a Csemadok Alapszervezete mellett mûködõ nõi énekkar. Meglepetésnek számított Dominika Oláhová fellépése, aki a nagyapjával, Anton Oláhval együtt nagy sikerrel adták elõ a Halleluja c. énekszámot. Bevezetõt mondott a rendezvényen Mária Drugdová és Nagy Katalin, a keverõpultot Bencze Alfréd kezelte, és a tombolahúzást követõ táncmulatságon a ROMA MIX együttes zenélt Ján Kómár vezetésével. Ingyenes frissítõrõl a szervezõk gondoskodtak, akik ezúton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik nemcsak anyagilag, hanem tomboladíjakkal és egyéb más módon is segítették a rendezvényt. Mária Drugdová

8 8 Kürtös Kultúra július KÉPRIPORT A XII. MÉZFESZTIVÁLRÓL Lapzártánkkal egyidõben, július 9-én, szombaton zajlott Inámban a XII. Mézfesztivál a helyi önkormányzat és polgármesteri hivatal szervezésében. Csakúgy, mint az elõzõ években, a rendezvény társrendezõi voltak: a Szlovákiai Méhészek Szövetsége, a Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya és Inámi Alapszervezete, valamint a Sõtér Kálmán Polgári Társulás. Kora délelõtt a helyi Szent György római katolikus templomban Szent Ambrusnak, a méhészek védõszentjének tiszteletére bemutatott szentmisével vette kezdetét a Mézfesztivál. Az istentisztelet után a szabadtéri színpadon Nagy József, Inám község polgármestere nyitotta meg a rendezvényt, és üdvözölte a vendégeket. Ezt követõen került sor Sõtér Kálmán, a neves méhészeti szakíró emléktáblájának megkoszorúzására, majd kezdetét vette a délelõtti program. Szakmai elõadások várták az érdeklõdõket a helyi iskolában, a szabadtéri színpadon pedig Skerlec Orsolya vezette a gyermek- és ifjúsági mûsort, melynek keretében bemutatkoztak a csúzi mazsorettek és a Zsapka-duó gyermekeknek szóló zenés produkcióval. Annak ellenére, hogy a hõmérõ higanyszála árnyékban 35 fokot mutatott, nagy érdeklõdés kísérte a rendezvény délutáni szórakoztató programját is. Elsõként lépett színpadra a cserháthalápi testvértelepülés hagyományõrzõ éneklõcsoportja, aztán az inámi óvodások és kisiskolások operettes tánckara fergeteges elõadásának tapsolhatott a közönség. A mûsor további részében az óvári Szivárvány nõi énekkar, a leendõ testvérközség, Gyöngyössolymos menyecskekórusa, a balassagyarmati Vitalitas táncegyüttes, Laczóné Zsuzsa népdalénekes, a lukanényei citerazenekar, az érsekújvári Operett Kvintett és a bussai Melódia nõi énekkar lépett még színpadra a délutáni sztárvendég, Solymos Tóni fellépése elõtt. Természetesen ezúttal sem maradt el a mézkirálynõ-választás, amely a jelöltek bemutatásával kezdõdött és bemutatkozásával folytatódott. Elõbb azonban a mézkirálynõ-jelelölteknek tesztelés formájában méhészeti ismereteikrõl kellett számot adniuk, de a benevezési díjként hozott mézes alapú süteményt is pontozta a zsûri, amelyben Selmeci Anna, Magyarország évi mézkirálynõje mellett helyet foglalt a tavalyi mézkirálynõ-választás gyõztese, Illés Ivett, Mészáros Sándorné, Cserháthaláp polgármestere, a társrendezõ Csemadok részérõl Balogh Gábor járási elnök és Bodzsár Gyula, a területi választmány elnökségének tagja, a mûsor moderátora. Miután a nyolc mézkirálynõ-jelölt - Béres Emese /Kóvár/, Bodor Noémi /Ragyolc/, Bugyi Júlia /Inám/, Fekete Viktória /Lukanénye/, Ferenc Melinda /Fülek/, Katyi Gréta, Katyi Szimona /mindketten Óvárból/ és Molnár Nikolett /Ipolybalog/ - bemutatkozott a színpadon, a zsûri elvonult értékelésre. Ez idõ alatt sor került a mézverseny és a mézessütemény-verseny értékelésére. A benevezett mézminták közül a szakmai zsûri Skerlec Albin inámi méhésznek ítélte oda az év akácméze díjat, de dobogós helyet szerzett a kõkeszi Rados János /2./ és az inámi Bugyi Gábor /3./ is. A mézessütemények versenyében Skerlec Orsolya /Inám/ vitte el a pálmát Rados Klára /Ipolybalog/ és Fekete Rozália /Inám/ elõtt. A közönségen kívül csak a mézkirálynõ-jelötek várták nagyobb izgalommal a bírálóbizottság eredményhirdetését. Balogh Gábor, a bizottság elnöke tolmácsolta a zsûri döntését, amely a jelöltek által elért pontszámok alapján született meg. A évi mézkirálynõ megtisztelõ címet Fekete Viktória érdemelte ki. Ferenc Melinda lett az elsõ, Bugyi Júlia pedig a második udvarhölgye, aki egyúttal kiérdemelte a közönség díját is. Apropó, díjak. Meg kell említeni, hogy a korábbi mézkirálynõ-választásokhoz viszonyítva az idei versenyen minden eddiginél több különdíj került kiosztásra. Inám Község Önkormányzatának díjain kívül az MKP Inámi Helyi Szervezete és Nagykürtösi Járási Elnöksége, a Rokkantnyugdíjasok Inámi Alapszervezete, Baráth József, Kelemen Attila, Szabó Katalin, Tóth Henrik vállalkozók és a BE DIAMONDS cég különdíjait vihették magukkal a verseny résztvevõi. A mézfesztivál késõ esti programjában a Zsapka-duón kívül Szabó Erzsi és Klátik Szörény énekesek, valamint az est sztárvendége, Király L. Norbi szórakoztatta a nagyszámú közönséget. B.Gy.

9 2011. július Kultúra Kürtös június 30. és július 3. között a külhoni és a Kárpát-medencei magyarság kezdeményezésére rendezték meg az I. Magyar Világtalálkozót az összmagyarság valamennyi korosztályának részvételével a közélet, a tudomány, a kultúra, a mûvészet, a gazdasági élet és a sport világának képviselõi számára Balatonlellén, a Balaton partján. A rendezvény célja hogy nemzetközi és társadalmi összefogással, civil módon s minden megkülönböztetéstõl mentesen összehívja a magyarságot szerte a nagyvilágból, határokon átívelõ sokszínû és kölcsönös elõnyökre építõ kapcsolatteremtés és együttmûködés - a generációk párbeszédeként, a magyar identitás és értékvilág bemutatásával. A találkozó üzenete: egy a nemzet, éljünk a világ bármely pontján, honfitársaink teljesítményeit tekintsük az egyetemes magyar kultúra részének; értékeinket, hagyományainkat õrizzük meg, segítsük egymás törekvéseit, építsük sokoldalú kapcsolatainkat és teremtsünk új értékeket; az összefogásunk és teljesítményeink által legyünk ismertek a világban. Lássuk a teljesség igénye nélkül a találkozó fontosabb programjait: - június 30-án lengyel-magyar nyitónap, az EU-elnökség átadásának szimbolikus aktusa; - július 1-jén hivatalos megnyitó. A népviseletbe öltözött közremûködõk 28 történelmi zászlót vittek be, majd a Szent Korona-díszmenet érkezett a korona másolatával. Az ünnepségen elõször egy református és egy evangélikus püspök, valamint egy katolikus esperes mondott egy-egy fohászt a magyarságért. A megjelenteket dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke és Kenéz István, Balatonlelle polgármestere üdvözölték, majd a különbözõ régiók köszöntõi hangzottak el. Felvidékrõl Tarics Hortenzia (Révkomárom) mondta el rövid üzenetét. Sor került a világ magyarságáért elismerések átadására, amelyet tízen kaptak meg. A számunkra ismertebbek közül Duray Miklós közíró, Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója, dr. Koncz Gábor és Bába Szilvia, a Magyar Kultúra Alapítvány vezetõi. Zelei József kerékpáros, magyar békenagykövet bejelentette, hogy augusztusban az amerikai kontinensre viszi a világtalálkozó résztvevõinek békeüzenetét, s 6000 kilométert kerekezve Obama elnöknek adja át. Az Emlékparkban a Megmaradásunkért jelképmû ünnepélyes átadására került sor, melyet Farkaslaki Jakab György faszobrász (Erdély) alkotott. Egyúttal megkoszorúzták a Gyermekáldozatokért - Gyermeki Jogokért emlékmûvet is. További események: - Folklór- és könnyûzenei mûsorok; - Konferenciák, szakmai és tudományos tanácskozások, irodalmi ankét, dialógus fórum; - A Magyarország-ismereti Szabadegyetemen több mint száz elõadás; - Fl. Szabó Sándor amerikai magyar püspök és dr. Tamás Gábor egyházmegyei lelkész áldotta meg azokat a párokat, akik meg akarták újítani házassági esküjüket; - Szépségverseny, Ki mit tud?, futball, Magyar Ultibajnokság; - Ökörsütés, malacsütés, különbözõ ételek bemutatója, pálinkák és borok bemutatója, a Rákóczi pálinka a Világtalálkozó pálinkája címet kapta; - Megtekinthetõ volt a 3 hónapos Lelle puli, a Világtalálkozó szerencsét hozó kabalaállata; - Ismertebb mûvészek és együttesek fellépései: Demjén Ferenc, Szikora Robi, Poór Péter, Galambos Lajos, Vesztergám Miklós tárogatómûvész, Bojtorján és Kormorán együttesek; - Csárdáskirálynõ nagyoperett, hagyományõrzõ együttesek, énekesek. Lesz-e folytatás? Dr. Tanka László a záró rendezvényen csak annyit mondott: jövõre, veletek, ugyanitt! BG Az alábbi képek a szerkesztõség helyszínen készült képei.

10 10 Kürtös Hitélet július MONS.. BURIÁNB URIÁN LÁSZLÓ (1922. AUGUSZTUS 19. SZENC) (1922. AUGUSZTUS 19. S Nincs annál nagyobb ajándék, amit az ember földi élete során kaphat, mint az, ha találkozik egy hiteles, sugárzó emberrel. Burián László esperes úr, vagy ahogy a legtöbben emlegetjük õt, Burián Laci bácsi ilyen nagy ajándék mindazoknak, akik ismerhetik õt, akik valaha is találkoztak vele. Isten igaz embere, Krisztus papja, aki itt él Szlovákiában magyarként. Gyakran fölbukkan apró termetével, fürge járásával, gyors beszédével, élénk tekintetével, ahol valami fontos dolog történik a Duna és az Ipoly mentén. Lélekkel teli ember, aki szüntelen pünkösdi tûzzel érvel, int, buzdít nagy türelemmel és hozzáértéssel (2. Tim.4,2). Igazi jó pásztor, aki övéiért valóban odaadta az életét, és értük vállalt számûzetést, börtönt, megaláztatást, mellõzést. Világos látású bölcs ember, aki eligazodik a világ szellemi zûrzavarában. Nyitott szívû ember, fiatalos érdeklõdéssel tekint minden új kezdeményezésre. Egészséges lelkû ember, aki a sérelmeket szívbõl tudja megbocsátani és elfeledni. Békességszeretõ ember, szlováknak, magyarnak éppúgy lelkiatyja. Elõítéletek nem bénítják, önzõ érdekek nem gátolják, káros szenvedélyek nem nyomorítják. Szívbõl ajánlom tehát olvasásra mindenkinek ezt az írást, amelyet Csicsay Alajos igazgató úr öntött szakavatottan méltó formába. Beer Miklós esztergomi segédpüspök (2002) Ez a bevezetõ (részlet) a Hiszek a szeretet végsõ gyõzelmében címû, Burián László életútjáról szóló könyv elõszavaként szerepel, amelyben benne van tömören és találóan minden, ami õt jellemzi. A róla szóló megemlékezést pappá szentelése 65. évfordulóján tesszük, melynek alkalmából június 26-án, vasárnap, a párkányi plébániatemplomban órakor hálaadó szentmisét (vasmisét) mutatott be. Papnövendékként Esztergomban folytatta tanulmányait, de a pozsonyi Szent Márton székesegyházban szentelték pappá, június 23-án. Káplánként az elsõ állomáshelye Nyitrakoros (Krušovce), tiszta szlovák település volt. Amikor tudomására jutott, hogy a dél-szlovákiai magyarok egy részét a kitelepített szudétanémetek helyére Csehországba hurcolják, elhatározta, követi õket, és az idegen földön megpróbál számukra lelki vigaszt nyújtani. Burián atya vonaton, kerékpárral, olykor pedig gyalogosan járta Észak- és Dél-Csehország azon településeit, ahová korábban felvidéki magyarokat telepítettek. Tevékenységét a hatóságok nem nézték jó szemmel, hazarendelték Szlovákiába. Az ötvenes években kétéves börtönbüntetésre ítélték, három évre eltiltották a papi szolgálattól. Fizikai munkásként dolgozott, majd 1958-ban kapott kinevezést Helembára. Az Ipoly menti község után további környékbeli településeken volt plébános, így Ipolyszalkán, Barton, Párkányban, végül Ebeden. A hosszú évtizedek alatt, amelyet a régióban töltött az Úr szolgálatában, aktívan bekapcsolódott a társadalmi és kulturális életbe is. Ma is aktív tagja a Csemadoknak, a Magyar Keresztény Ökumenikus Társaságnak Budapesten és a Szlovák- Magyar Baráti Társaságnak Párkányban ben az egykori köbölkúti deportáltak kezdeményezése és Kovács Ferenc polgármester javaslata alapján a Helytállásért Alapítvány által adományozott Pro Probitate - Helytállásért-díjjal tüntették ki, elismerve ezzel az üldöztetések idején a magyar hívek érdekében végezett munkáját. Fõleg ez a helytállása késztetett arra, hogy életútját röviden bemutassam a Kürtös havilap olvasóinak is, hiszen régiónkban is élünk még olyanok, akik szenvedõ alanyai voltunk a Beneš-dekrétumok humánus rendeleteinek. Személyes részvételemet a bemutatott vasmisén a deportáltak nevében is tettem, bizonyára nem egyedül, hogy így is kifejezzük tiszteletünket és hálánkat áldásos tevékenységéért. Köszönjük. Jó egészséget kívánunk, és az Úr áldását kérjük további életére, munkájára. Összeállította BG M EGSZENTELÉSEK, FELSZENTELÉSEK ÉS ÁLDÁSOK A szentelmények sorában sajátos helyet foglalnak el a felszentelések, a megszentelések és az áldás, melyeket sajátos szertartások keretében szolgáltatnak ki az illetékes egyházi hatóság által felhatalmazott személyek (püspök, pap, diakónus, de vannak esetek, amikor világiak is). A megszentelés különösen ünnepélyes rítus, mellyel egy személyt vagy valamely dolgot állandó jelleggel az istentiszteletre, vagy Isten szolgálatára rendelnek. Maga a rítus mindig olajjal való megkenéssel is jár. Személy esetében pl. szüzek megszentelése. Dolgok megszentelése: pl. olajak, krizma, kehely, szent edények, szent helyek: templom, temetõ, oltár stb. A megszentelés illetve a felszentelés által az illetõ személyek vagy tárgyak törvényesen és liturgikus módon megszentelt személyekké, illetve szent dolgokká válnak. A tárgyak használatukra való tekintettel jeleznek, illetve érnek el lelki hatásokat, vagyis ilyen értelemben nevezhetõek szentelményeknek. A megszentelések és felszentelések kiszolgáltatója az érvényességhez kötötten a felszentelt püspök vagy az a pap, akit erre vagy a jog hatalmaz fel, vagy az illetékes egyházi hatóság törvényes engedélye. Az áldások kevésbé ünnepélyes szentelmények, nem járnak olajjal való megkenéssel, hanem csak szenteltvízzel való meghintéssel és sajátos imaformulával (esetleg kézfeltétellel vagy tömjénezéssel egybekötve). Ha az áldás révén az illetõ dolog vagy személy tartósan szent jelleget kap, úgy létesítõ áldás (benedictio constitutiva) az áldás neve (pl. templom, kápolna, temetõ, oltár, keresztút, harang megáldása). Ha ellenben az áldás során egyszerûen Isten segítségét, oltalmát kéri vele az Egyház az illetõ személy vagy tárgy számára, de tartós jelleg adása nélkül, úgy könyörgõ áldás (benedictio invocativa) a neve (pl. Balázsáldás, a pap áldása a mise végén, autó, épület, tárgy, feszület megáldása). Az áldások rendes kiszolgáltatója a püspök és a pap, de a diakónus is adhat olyan áldásokat, melyeket a jog kifejezetten megenged neki. A világi krisztushívõk is adhatnak néhány áldást, pl. a szülõk megáldhatják gyermekeiket. Hacsak az Egyház kifejezetten nem tiltja, úgy minden személy számára adható áldás. Ügyelni kell arra, hogy elsõsorban a katolikusok legyenek a címzettek, de nem katolikus személyek, akár megkereszteltek, akár nem, hívõk vagy nem, is részesülhetnek áldásban. Sõt a kiközösítetteknek is kiszolgáltathatóak a szentelmények (pl. áldások), mivel e büntetés csak a szentségek vételétõl tiltja el õket. Balga Zoltán, ipolysági káplán

11 2011. július Hitélet Kürtös 11 Kápolnaszentelés Szép lelki élményben volt részük a lukanényei híveknek a Fatimai Szûzanya ünnepén. Mons. Dobos Péter esperesplébános megáldotta a Fatimai Szûz tiszteletére állított kis kápolnát, amelyet a Višòovsky házaspár készíttetett a családi ház virágoskertjében. A lelkiatya szentbeszédében a Szûzanya tiszteletére buzdított a továbbiakban is, s arra, hogy kérjék közbenjárását családjainkért. Az ünnepség imával és énekekkel ért véget. A házaspár kis agapéval tisztelte meg a jelenlevõket. Juhász Mária /Remény/ Inerjú Buday Károly nyugdíjas esperesplébánossal Hála istennek, 84 éves kora ellenére viszonylag jó egészségnek örvend, és máig fáradhatatlanul végzi papi szolgálatát Buday Károly esperesplébános, akit ötvenöt évvel ezelõtt, június 24-én szenteltek pappá. Némi túlzással azt is mondhatjuk, hogy eddigi papi szolgálata során megfordult szinte egész Dél-Szlovákiában. Vele beszélgettünk eddigi életútjáról, mûködési helyeirõl. - Bizony régen volt, amikor az Úr szõlõjében munkába álltam. Pontosan a magyar forradalom évében, 1956-ban kezdtem el káplánként papi mûködésemet Somorján. Az ott töltött két év során szlovák nyelven is miséztem, temettem, végeztem a hitoktatást. Hasonlóképpen volt ez Vágsellyén is, ahol 1958-ig voltam káplán. Jó nép lakott ott, szerettem õket - emlékezett vissza Károly atya a kezdetekre. - Hová került Vágsellyérõl? - Papi mûködésem harmadik állomáshelye Ógyalla volt, ahol hat évet töltöttem, de közben adminsztráltam Bajcsot is, ahol már 1958-tól nem volt lelkipásztor. - Mikor került el plébániára? - A dunai nagy árvíz után 1964-ben neveztek ki plébánosnak Õrsújfalura, ahonnét elment a plébános, és nem tért vissza. Emlékszem, minden víz alatt volt, és elõször a plébániát kellett újjávarázsolni, majd a templomot. Szerencsére, hozzájárult az állam is a felújítási munkálatokhoz. - Károly atyát 1968-ban Lukanényére helyezték plébánosnak. - Mondhatnám, hogy itt a földimet, Lénár Lajos atyát váltottam, aki naponta Inámból járt motorkerékpárral Nényébe, mert a plébánia épülete nem volt éppen lakható állapotban. Elsõ dolgom volt hozzálátni az épület felújításához, amelyhez nagy segítséget nyújtottak a helybéli emberek. Lukanényébõl 16 év után kerültem Bussára, ahol az akkori adminisztrátort, Orosch Jánost, jelenlegi püspök urat váltottam. Bevallom, nem szívesen mentem oda, nehéz hely volt, hiszen alighogy odaértem, az Mons. Dobos Péter pápai káplán Ez év júniusában ünnepelte 60. születésnapját Dobos Péter lukanényei esperesplébános. Utólag szerkesztõségünk is csatlakozik a jubiláns lelkiatya köszöntéséhez, hiszen végül is kollégát tisztelhetünk személyében, mert bizonyára kevesen tudják, hogy a Máriás Papi Mozgalom és a Máriás Mozgalom keretében megjelenõ MÁRIA KORA címû folyóirat felelõs szerkesztõje. Az ipolybalogi származású Péter atyát 1974-ben szentelték pappá, és papi szolgálatának eddigi 37 éve alatt igyekezett valóra váltani papi jelmondatát: Nem az a fontos, hogy meddig, hanem, hogy mindig másokért éljünk. Szerkesztõségünk nevében kívánjuk a jubiláns lelkipásztornak, hogy továbbra is jó erõben és egészségben szolgálhassa Isten bõséges áldásával a reá bízott nyájat. a KÜRTÖS szerkesztõsége /Lapunk következõ számában közöljük a Dobos Péter atyával készített interjúnkat./ Ötvenöt éve szentelték pappá óvári plébánost behívták kétéves katonai alapszolgálatra, és amíg nem jött haza, én helyettesítettem õt. Ez nem volt leányálom, hiszen minden vasárnap három, szombatonként két misét mondtam, mert az óvári plébániához tartozott még Galábocs és Kürt is. Négy év után Csábra helyeztek, ahol az akkori lelkiatyát, Dobos Péter váltottam, hogy közelebb lehessek a szülõfalumhoz, Inámhoz. - Aztán jött 1989, a bársonyos forradalom éve... - Hát igen, akkoriban mindenkit, aki funkciós volt, mint én is, mivel esperes voltam, át kellett helyezni. Így kerültem Pozsonyeperjesre, ahol az akkori esperes így fogadott: Öregem, ha te itt kibírsz három hónapot, akkor én római pápa leszek. Nem lett az, mert 12 évig szolgáltam az ottani híveket, és az oda tartozó filiálén 2000-ben sikerült új templomot építeni. Nehéz hely volt, mégis azt mondom, jobb helyet el sem tudtam képzelni. - Hogyan került vissza Ipolyországba? - Érdekesen és váratlanul. Úgy kerültem Ipolyvarbóra, hogy akit oda helyeztek, nem fogadta el, mert szerinte a plébánia lakhatatlan volt. Ami igaz, hiszen 25 éve nem lakott ott pap, mert mindig Zsélybõl jártak a papok misézni. Elfogadtam, és szomorúan búcsút mondtam Pozsonyeperjesnek. Varbón meglepõdtek, mit csinál majd itt ez az öreg papocska. Az ott töltött kilenc év alatt rendbe lett téve a varbói templom és plébánia, elkészült Kovácsiban az új templom, és mintegy ráadásként Ipolykérben az egykori iskola épületét imaházzá alakítottuk át. - Károly atya 2008 szeptemberében került végleg nyugdíjba, és azóta szülõfalujában, Inámban él. Hogyan telnek a napjai? - Igen érdekesen, változatosan. Nem vagyok a semmittevés embere. Az ipolynyéki plébános, Parák József vett pártfogásába, és fogadott be száraz káplánnak. Lassan beleszoktam az új környezetbe, és besegítek, ahol csak tudok, és amíg csak bírom erõvel, egészséggel. Hála istennek, szónoki képességem még a régi, így nem beszélek üres templomokban, és ahogy tapasztalom, a hívek szívesen fogadják prédikációimat. - Kedves atya! Köszönöm az interjút, és végül mit üzen a híveknek? - Legyenek jók, becsületesek és igaz katolikusok! Ez lenne a legszebb jutalom nekik is, és kérem szépen, nekem is. - Adja isten, hogy így legyen! B.Gy.

12 12 Kürtös Történelmi eseménynaptár július Július I. Ferenc magyar király 13 évnyi szünet után Bergamóban kelt királyi levelével szeptember 11-ére összehívja a magyar országgyûlést Pozsonyba. Ez lesz az elsõ reformországgyûlés. Július A pozsonyi csatában az Árpád fejedelem vezette magyar sereg megsemmisítette a Keleti Frank Királyság hadait. Történészek a honfoglalás végének tekintik az eseményt. Napjainkban Árpád-napként tartják számon e napot. Július II. Ferencet (I. Ferenc néven magyar király) megválasztják a Németrómai Birodalom császárának. Ez az utolsó császárválasztás a Birodalomban. Július II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják Bartók Béla zeneszerzõ újratemetése Budapesten, a Farkasréti temetõben. Július Az I. Szulejmán szultán vezette török haderõ elfoglalja Szabács várát. A Logodi Simon és Torma András vezette 500 fõnyi õrség az utolsó emberig harcolva elesik A Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege kivonul a Felvidékrõl; a Szlovák Tanácsköztársaság bukása. Július Haynau táborszernagyot a bécsi udvar visszahívja magyarországi fõhadparancsnoki és teljhatalmú császári biztosi tisztébõl. A Habsburg közigazgatási rendszer Bach belügyminiszter irányítása alá kerül. Július IV. (Kun) László magyar királyt meggyilkolják. Július II. Ulászlót Székesfehérvárott magyar királlyá koronázzák. Július Haynau táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgey Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg. Július Megkoronázzák II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott Az országgyûlés Jagelló II. Ulászló cseh királyt választja meg magyar királynak Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntõ vereséget mér a jobbágyfelkelõkre, Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba ejti. Július I. (Nagy) Lajos magyar király trónra lép. Július A fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István ereklyetartójáról levett koronával Magyarország királyává avatja I. Ulászlót. (A Szent Koronát nem tehették I. Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta). Elkezdõdik a 17 éves trónviszály. Július Telegdi Csanád esztergomi érsek megkoronázza Károly Róbert fiát, Nagy Lajost. Július Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderõ felett (július 21. és 22.) A nándorfehérvári diadal a magyar-török háborúk egyik jelentõs eseménye, amelynek során a keresztények hõsiesen védték Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát II. Mehmed török szultán több mint tízszeres túlerõben levõ ostromló seregével szemben, majd július 22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyõzték a törököket. Július Trónra lép III. András magyar király, az utolsó Árpád-házi uralkodó Az Osztrák-Magyar Monarchia ultimátumot intéz Szerbiához (ennek visszautasítása nyomán, július 28-án a Monarchia hadat üzen, megkezdõdik az I. világháború. Július I. Ferdinánd halála után Habsburg Miksa osztrák fõherceget I. Miksa néven magyar királlyá, II. Miksa néven német-római császárrá koronázzák. Július I. Lipót német-római császárt magyar királlyá koronázzák. Július Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának, ezzel megkezdõdik az I. világháború. Július A segesvári csata az es forradalom és szabadságharc egyik jelentõs csatája volt július 31-én Segesvár és környékén a Bem tábornok vezette magyar csapatok vereséget szenvedtek az Alekszandr Nyikolajevics Lüders tábornok vezette orosz és az Eduard Clam-Gallas tábornok irányította osztrák hadsereggel szemben. Feltehetõleg e csata közben esett el többek között Petõfi Sándor is.

13 2011. július Évfordulónaptár Kürtös 13 * 110 éve, július 1-jén született Ignotus Pál publicista, író, szerkesztõ. ( 1978) * 50 éve, július 2-án halt meg Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író (Akiért a harang szól, Az öreg halász és a tenger). (*1899) * 85 éve, július 3-án született Rab Zsuzsa költõ, mûfordító. ( 1998) * 205 éve, július 5-én született Teleki Blanka grófnõ, reformpedagógus, a nõi egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. ( 1862) * 45 éve, július 6-án halt meg Berda József, József Attila-díjas magyar költõ. (*1902) * 10 éve, július 7-én halt meg Mándy Stefánia költõ, mûfordító, mûvészettörténész. (*1918) * 55 éve, július 9-én halt meg Erdõs Renée (eredeti nevén: Ehrental Regina) író, költõ. (*1879) * 5 éve, július 12-én halt meg Beney Zsuzsa magyar költõ, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdõgyógyász szakorvos, egyetemi tanár. (*1930) * 185 éve, július 14-én született Vasvári Pál író, történész, politikus. ( 1849) * 160 éve, 1851 július 17-én halt meg Egressy Béni zeneszerzõ, szövegíró, színész, a Szózat megzenésítõje.(*1814) * 10 éve, július 22-én halt meg Mészöly Miklós (eredeti családneve Molnár) Kossuth-díjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. (*1921) * 25 éve, július 25-én halt meg Illés Endre magyar elbeszélõ, drámaíró, könyvkiadó-igazgató, mûfordító, mûkritikus. (*1902) * 75 éve, július 28-án született Székely Magda Kossuth-díjas költõnõ. ( 2007) * 125 éve, július 31-én halt meg Bayreuthban, a Wagner ünnepi játékok alatt Liszt Ferenc zeneszerzõ. (*1811) * 40 éve, július 31-én halt meg Devecseri Gábor magyar költõ, író, mûfordító, klasszika-filológus. Az európai ókor klasszikusainak legnagyobb részét, az Iliászt és az Odüsszeiát is beleértve, az õ korszerû és élvezetes fordításában ismerheti meg a mai magyar olvasó. (*1917) Mészöly Miklós (eredeti családi neve Molnár Miklós) Szekszárdon született január 19-én és 1942 között a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi és Államtudományi Karának hallgatója, ahol jogászdoktori oklevelet szerez ben frontkatona, szerbiai fogságban van tõl munkásként, terménybegyûjtõként, malomellenõrként dolgozik ban Szekszárdon laptulajdonos ben a Bábszínház dramaturgja tól szabadfoglalkozású író szeptemberétõl a Magyar Írószövetség elnökségi tagja ben a Budapesti Magisztrátus tagja ban a Demokratikus Charta egyik szóvivõje volt és 1994 között a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia alapító elnöke. Fõként meséket, ifjúsági regényeket, elbeszéléseket, verseket, regényeket, esszéket, tanulmányokat, publicisztikát írt. A tágasság iskolája (1977), valamint az Érintések (1980) címû kötetei esszék, filozofikus töredékek, jelentõs ars poeticai, mûvészeti elméleti reflexiók gyûjteményei. Drámáit a Bunker (1979), verseit, lírai reflexióit az Esti térkép (1981) címû kötet tartalmazza. További fontos mûvei: Film (regény) Szárnyas lovak (novelláskötet), Megbocsátás (kisregény) ben jelentek meg visszaemlékezései Az én Pannóniám címmel, majd az 1990-es években a Családáradás címû kisregény és a Hamisregény. Fontosabb könyveit számos nyelvre lefordították ban Déry Tibor-díjat, 1988-ban Magyar Mûvészetért Díjat, 1992-ben pedig Soroséletmûdíjat kapott ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Elhunyt július 22-én, hamvait augusztus 23-án helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetõben. Egressy Béni (eredetileg Galambos Benjámin, Sajókazinc, április Pest, július 17.) zeneszerzõ, író, színész. Apja református lelkipásztor volt. Iskoláit Miskolcon és Sárospatakon végezte és tanító lett. Testvérének, Egressy Gábornak a példája nyomán vándorszínésznek állt 1834-ben, de tanult zeneelméletet és nyelveket is ban Olaszországba ment, hogy énekelni tanuljon ban került a pesti Nemzeti Színházba karénekesként. Már 1840-tõl foglalkozott zeneszerzéssel, õ volt Petõfi Sándor verseinek elsõ megzenésítõje és számos népies mûdal szerzõje. Legnagyobb sikerét Vörösmarty Mihály Szózat címû versének megzenésítésével aratta, amelyet május 10-én mutattak be a Nemzeti Színházban. Foglalkozott színmûvek, operaszövegek írásával és fordításával is. Egressy írta a Bátori Mária és az 1844-ben bemutatott Hunyadi László címû operák szövegkönyvét, amelyek zenéjét Erkel Ferenc szerezte. Katona József drámáját, a Bánk bánt is átdolgozta, és az opera szövegét nem sokkal halála elõtt átadta Erkelnek. Ennek a bemutatójára csak március 9-én került sor. Részt vett az es szabadságharcban, Kápolnánál meg is sebesült szeptemberében honvéd fõhadnagyként ott volt a komáromi vár védõi között. Itt írta a Klapka-indulót. A szabadságharc leverése után Klapka György menlevelével szabadult, és visszatért a színpadra ben, harminchét évesen halt meg Pesten. Szerk.

14 14 Kürtös Közélet június Íjászversenyt rendeztünk A Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete Íjászklubját és annak két oszlopos tagját, Valent Lászlót és Valent Gábort már bemutattuk a Kürtös olvasóinak. A két tehetséges fiatalember rendszeresen képviseli a szervezetet és szülõfaluját, Ipolynyéket számos rangos hazai és nemzetközi versenyen, és serleg vagy érem nélkül kevésszer tértek haza. Ezért döntöttek úgy, hogy Ipolynyéken is szeretnék vendégül látni versenytársaikat, ahol õk nem versenyzõként, hanem szervezõként debütálnak. Járásunk íjászai sikeresek voltak. Bizonyítják ezt az eredményeik is. Reflex íj kategóriában Zatyko Zsolt aranyérmes, Miroslav Liška bronzérmes lett. Longbow kategóriában Vladár Gábor ezüstérmet szerzett. Mindhárom versenyzõ a zsélyi Victoria Club színeiben indult. Az idõjárás miatt talán kicsit aggódott a rendezõség, de a verseny lebonyolítását nem befolyásolta. Égi áldást az ebéd idejére kaptunk, de ez nem szegte senki kedvét, mert a hatalmas katonai sátor alatt minden résztvevõ jó étvággyal kanalazta a helyi vadászok által készített finomságot. Július 2-án került megrendezésre az 1. Nemzetközi 3D-s íjászverseny a falu határában húzódó Szeles-oldalban 55 versenyzõ részvételével. Érkeztek Budapestrõl, a közeli Szügyrõl, Salgótarjánból, Palástról, Rimaszombatból, de járásunk íjászai, a zsélyi Victoria Club tagjai is képviseltették magukat. Csigás, reflex és tradicionális íjjal is próbálkoztak a versenyzõk életnagyságú 3D-s célokra lõni. A pálya taktikusan, szakszerûen a helyi igényeket figyelembe véve volt elõkészítve. Az erdõ kellemes hûvöse és csendje még izgalmasabbá tette a versenyt. A szervezõk sikeres napot zártak, és a jövõbeli terveik között már szerepel a következõ íjászverseny megrendezése. -nt- Gyöngyössolymoson jártak Inám Község Önkormányzatában Bodzsár Gyula képviselõ kezdeményezte, és a képviselõ-testület jóváhagyta a magyarországi Gyöngyössolymossal való kapcsolatfelvételét. A Mátra lábánál fekvõ több mint 3000 lakosú Heves megyei településen élt és tevékenykedett Dr. Nagy Gyula néptanító, a Mátra Múzeum megalapítója, híres vadászíró, aki 1914-ben született Inámban. Gyöngyössolymoson a sport és mûvészetek iránt fogékony gyerekek nevelésérõl gondoskodó Nagy Gyula Testnevelés Tagozatos Átalános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Inám jeles szülöttének nevét viseli. Június 4-én az inámi képviselõ-testület tagjai Nagy József polgármesterrel az élén Gyöngyössolymoson jártak az ottani polgármester, Szolcsák Gyula meghívására, hogy elõkészítsék a két község jövõbeni együttmûködésére irányuló testvértelepülési szerzõdést. A gyöngyössolymosiak az idei mézfesztivál alkalmából viszonozták a látogatást. /Bár/

15 2011. július Szabadidõ - Felhívás Kürtös 15 K ERTÉSZET JÚLIUSBAN Július az év legmelegebb hónapja, a perzselõ nyár ideje, és ez mindenekelõtt sok locsolást jelent. Ha nem esik sok esõ, a rendszeres öntözés ebben a meleg hónapban elõfeltétele annak, hogy a növény jól növekedjen, és szépen virágozzon. Gondoskodjunk arról, hogy a talaj soha ne száradjon ki nagyon. A vízcseppek nagyítóüvegként mûködnek, és égési felületeket okozhatnak a füvön, de mindenekelõtt a leveleken és a virágokon is. Ezen kívül délben párolog el a legtöbb víz, több oka van tehát annak, hogy ne öntözzünk a koradélutáni órákban. Kora reggel, vagy késõ délután a legjobb idõpont. Ha reggelente öntözzük a kertet, csökkentjük a veszélyét annak, hogy az olyan gombabetegségek kialakuljanak, mint a lisztharmat és hervadásos betegségek. Amennyiben júniusban nem juttattunk növényeinknek tápanyagot, akkor ez most lehetséges. Trágyázzuk meg a növényágyásokat. Díszcserjéinknek és sövényeinknek is szükségük van a tápanyagra. Sövénynövényeinknek nagyobb adagra van szükségük, mert ezek sûrû térállásúk. Távolítsuk el az évelõ cserjékrõl az elvirágzott virágokat a lehetõ leggyorsabban, egy második virágzás esélye így nagyobb. Távolítsuk el az elvirágzott rózsákat, a magképzés (csipkebogyó) kimeríti a növényt. Amikor az utolsó virágok is elvirágzottak, visszacsíphetjük a virágfürtöt egy jól fejlett ötödik levél alatti rügyre. A magas növésû növényeket idõben kötözzük ki. Egy váratlan zivatar különben kitörheti azokat. Növényvédelem csalánlével A csalánlevelet valóban lehet hasznosítani a növényvédelemben, mert ha rápermetezzük a növényekre, akkor azoknak a bõrszövete megvastagodik, a gombabetegségek nehezebben telepednek meg rajtuk, és a kártevõk is nehezebben tudják átszúrni. Azt azonban nem lehet, hogy a gombaölõ vagy rovarpusztító szerek helyett használják a csalánlevelet. Kiegészítésül, hatásfokozó szerként azonban nagyon hasznos. Hogyan készül a csalánlé? Össze kell gyûjteni öt kiló friss csalánhajtást, és azt egy napos helyre állított fa-, fém-, mûanyag vagy betonedénybe tenni, majd felönteni 20 liter vízzel. Nyári napon a lé erjedése rövidesen megindul, miközben igen erõs, kellemetlen szag keletkezik. Az erjedés tíz nap alatt befejezõdik, ekkor az oldatot át kell szûrni és ötszörös mennyiségû vízzel felhígítva használni permetezésre vagy öntözésre. Július a virágos hónapok közé tartozik, sok szép, illatos virág nyílik a kertekben ebben a hónapban. Ezek közé tartozik - többek között - a kerti szegfû, amely sokféle színben pompázik, és az esti órákban elárasztja a környéket édes illatával. Az õszibarackfák zöldmetszését is most kell elvégezni. A sûrûn álló hajtásokat ritkítsuk meg, a korona belsejébe törekvõket tõbõl metsszük ki, az egymást keresztezõ hajtásokat szüntessük meg. Az így keletkezett sebek õszig tökéletesen beforradnak, és tavasszal jóval kevesebb metszésre lesz szükség, kevesebb tavaszi seb keletkezik, és így számottevõen csökken a mézgásodás kockázata, ami olyan sok gondot és bosszúságot okoz az õszibaracktermelõknek. Most jött el a legalkalmasabb idõszak az évelõk ültetésére, mert õszig még meggyökeresednek, nem fognak szenvedni a téli fagyoktól, és tavasszal gazdagon virágoznak majd. Sok évelõt tõosztással szaporíthatunk, de a választék bõvítésére érdemes felkeresni a faiskolákat. Még elvethetjük a gumós kömény magját. Ezt a zöldségfélét nálunk nem ismerik kellõen, pedig nagyon egészséges, és könnyen megtermelhetõ. Az apró magját ne vessük 2-3 cm-nél mélyebbre, kelés után egyeljük ki cm távolságra. A gumóiból kiváló zamatú saláta, köret és töltenivaló készülhet. Feldolgozta: -ber- É r t é k e l t e k a rokkantnyugdíjasok Több mint ötven tagja van a Rokkantnyugdíjasok Inámi Alapszervezetének. A nemrégiben tartott értékelõ taggyûlésükön Csáky Ferenc, a szervezet elnöke számolt be az elmúlt idõszakban végzett tevékenységükrõl. Kiemelte, hogy a tagok egészségi állapotuknak megfelelõen igyekeznek bekapcsolódni a szervezeti életbe, minden évben képviseltetik magukat a járási szervezet által szervezett sportnapon, hagyományosan évente egy-két alkalommal fürdéssel egybekötött kirándulást szerveznek Mezõkövesdre, termékbemutatókon vesznek részt. Jó hírnevet szereztek maguknak azok az inámi rokkantnyugdíjas asszonyok, akik az elmúlt évek során minden alkalommal finom túrós rétessel várták a Mézfesztivál résztvevõit. Beszámolójának végén Csáky Ferenc megköszönte a tagok aktivitását, de köszönetet mondott Nagy József polgármesternek is, hogy a község önkormányzata a lehetõségekhez mérten igyekszik anyagilag is támogatni a szervezetet. /Br/ A képen balról jobbra: Gyurász Ibolya pénztáros, Csáky Ferenc elnök, Nagy József alelnök látható. Médiaismereti szaktábor Idõpont: augusztus Helyszín: Ipolynyék, Balassi Bálint MTNY Alapiskola Szervezõ: Csemadok - Ipolynyék, Cseri Ilona Elérhetõség /információ/: Jelentkezés: július 29-ig a fenti címen! Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a nevet, születési adatokat, teljes lakcímet, és mobilelérhetõséget, krónikus betegséget, ételallergiát. A tábor az írott és audiovizuális média világába kalauzolja a jelentkezõket. Célunk a magyar nyelv alaposabb ismerete, a nyelv játékosságának népszerûsítése. A foglalkozások során megismerkedhetnek a szlovákiai magyar média képviselõivel, valamint alapul szolgál a következõ iskolaévben zajló Médiasztár versenyhez. Célkorosztály: az alapiskolák felsõ tagozatosai, középiskolások, egyetemisták Szállás: a helyi alapiskola tornaterme - hálózsákot kérünk hozni Érkezés: augusztus 10. /szerda/ Táborzárás: augusztus 14. /vasárnap/ Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

16 16 Kürtös Programajánló - Hirdetés július 4. Palóc Ételek Fesztiválja Július 30-án negyedik alkalommal kerül megrendezésre Kõkeszin a Palóc Ételek Fesztiválja. A programban gyermekvetélkedõk és fõzõverseny is szerepel, amelynek kiértékelésére a késõ délutáni órákban kerül sor. A versenyzõket és a közönséget nótaénekesek szórakoztatják majd, este pedig tábortûzgyújtásra, majd kötetlen, hajnalig tartó szórakozásra kerül sor. A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak a szervezõk! Lapzártánkig az alábbi falunapi rendezvényekrõl kaptunk tájékoztatást: Szécsénke - július különbözõ sport- és ügyességi versenyek, kultúrmûsor a helyi fiatalok és énekcsoport, valamint a vendégfellépõk (a többi közt Bodonyi András) részvételével Szécsénykovácsi - július sztárvendég: Márió, a harmonikás Kelenye - július Szent Anna-napi Palócbúcsú Szlovákgyarmat - július sztárvendég: Balázs Pali Lukanénye - július sztárvendég: Magyar Rózsa nótaénekes Óvár - július sztárvendég: MC Hawer és a Teknõ Ipolybalog Önkormányzata szeretettel meghív mindenkit a VII. Szent Korona Ünnepre, Program: amely augusztus 7-én kerül megrendezésre. 10:00 - ünnepélyes megnyitó a falu fõterén Térzene: Lukanényei citerazenekar Ének: Lõrincz Sarolta Aranka 10:30 - ünnepi szentmise a Kápolna-dombon, fõ celebráns: Palánki Ferenc, az Egri Fõegyházmegye segédpüpöke Ünnepi beszédet mond Molnár Imre, a varsói magyar nagykövetség tanácsosa Árpád-kori templom 15:30 - a Salgótarjáni Kamarazenekar koncertje, orgonán közremûködik: Molnár Ottó 18:00 - az Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola diákjainak és az Erdõkertesi Kamarakórus hangversenye Úgy érzi, elveszik a munkában? Mi segítünk, hogy otthona, lakása, udvara tisztább és rendezett legyen. Szolgáltatásaink: - ablakmosás - kárpittisztítás - szõnyegtisztítás - porszívózás - felmosás - mosás - vasalás - bevásárlás - fûnyírás - sövényvágás - rendezvények elõtti és utáni takarítás - lépcsõházak takarítása - irodák, üzlethelyiségek takarítása Érdeklõdni lehet a: as telefonszámon! Ingyenes esküvõ és rendezvényszervezés Ha esküvõre készül, de nincs ideje szervezkedni? Nem ismeri a megbízható szolgáltatókat? Hívjon minket! Okleveles esküvõszervezõ csapat várja Önt! Elérhetõségek! Kápolna-domb 15:30 - hagyományos magyar ételek bemutatója - kézmûves-foglalkozások, kiállítás és vásár, helyi termékek bemutatója és vására - Ki mit tud a képzõmûvészetben - festménykiállítás - gulyásfõzõverseny - az ipolybalogi Bukréta és Kisbukréta hagyományõrzõ csoportok elõadása - megzenésített versek a Gondola zenekar elõadásában - Lúdas Matyi a Budapesti Utcaszínház elõadásában minden korosztály részére Koncertek 20:00 Derzsi György és Vadkerti Imre 21:00 Edda Mûvek Retro disco DJ Kutival - hajnalig Közéleti havilap. Kiadja a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A kiadásért felel Balogh KÜRTÖS Gábor, a CSNTV elnöke, telefon: 0907/ Fõszerkesztõ Bodzsár Gyula. Szerkesztõk: Hrubík Béla, Balogh Gábor. Mûszaki szerkesztõ: Kliment Éva. Korrektúra: Németh Ágota. Levélcím: Vinica, Cesta slobody / Nyilvántartási szám: EV 1419/08. ISSN Nyomda: Csemadok OV Ve¾ký Krtíš. Terjeszti: a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. Ára 12.- korona, 0,40 EUR. Megjelenik 800 példányszámban. A szerkesztõség álláspontja nem minden esetben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének, esetleges rövidítésének jogát fenntartjuk. A hirdetések tartalmáért és nyelvhelyességéért felelõsséget nem vállalunk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

1. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a december 2-án megtartott alakuló üléséről

1. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a december 2-án megtartott alakuló üléséről 1. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2014. december 2-án megtartott alakuló üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása Az ülést Bárdos Gábor, a város polgármestere

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A magyar vers ünnepe

A magyar vers ünnepe A magyar vers ünnepe Tizedik alkalommal hirdette meg a Palóc Társaság a magyarságversek előadói versenyét az ipolysági születésű Sajó Sándor emlékének ápolására. A versmondó versenyre 2010. november 12-én,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án (pénteken) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK!

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK! HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. november 4.évfolyam 11.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) MOST AKKOR JÁR? vagy

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben