KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 7. szám Közéleti havilap július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A cím megtévesztõ lehet a cikk tartalmát illetõen, de csak olyan mértékig, hogy nem a bírák, bíróságok munkájáról szól, hanem az élet más területein is elõforduló hasonló megnyilvánulásokról, már ami a rendszert illeti. Vannak írott és íratlan szabályok, sõt törvények, melyek betartása, betartatása nem garantálható, még törvényesen sem. Az ilyen esetekben kellene megnyilvánulni a tisztességnek, a kultúrált meglátásnak, sõt elõrelátásnak, amit - beismerem - sokszor még a legjobb szándék mellett is nehéz kinyilvánítani, megvalósítani. A legutóbbi parlamenti választások óta sok törvény látott napvilágot, de most csak kettõre térnék ki. Végre sikerült elfogadtatni hosszú és sokszor elmérgesedett viták után a kisebbségi nyelvtörvényt, így ez július elsejétõl az államfõ nemtetszése ellenére hatályba lép. Biztos, hogy nem az, amire vágytunk, de errõl ne is ábrándozzunk. Egyes rendelkezései hatását csak húsz év múlva tapasztalhatjuk, de a világ napról napra változik, ebben is még lehet változás. Ha nagyon borúlátó akarok lenni, akkor azt is mondhatnám, hogy a törvény adta lehetõségekkel igen kevesen fognak élni. Miért? Gondoljunk csak bele: pl. a hivatali nyelvhasználat terén. A hivatalos ügyekben kevésbé jártas ember, ha rákényszerül ügye intézésére, és a hivatalban a hivatalnok nem a nyelvtörvény szerint kezeli ügyfelét, akkor az ügyfél panasszal fordulhat a miniszterelnöki hivatalhoz jogorvoslatért De most ne gondoljuk végig a megteendõ lépéseket és következményeket. Végsõ soron a törvény csak lehetõség, és annyit ér, amennyit megvalósítanak belõle. Élni a lehetõséggel annyit jelent, hogy öntudatosabbakká válhatunk, önrendelkezésünket kiszélesíthetjük. Ha csak otthon használjuk nyelvünket, akkor máris feladtuk magunkat és ezzel magyarságunkat is. Hiába a politikusok igyekezete, sorsunk bármilyen javulását szolgáló törekvésük, ha ebben õket meg nem erõsítjük, és kellõképpen nem támogatjuk. Már ma kezdjük el. A kulturális támogatások új elosztása és megítélése, még ha hosszabb távra is tervezték ezt a megoldást, nagyon befolyásolhatja egy-egy közösség, régió, kulturális életének a sorsát. Javulást ebben talán csak a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról alkotott törvény hozhatna. Ez is csak akkor, ha nem a politika és a politikai pártok játszanák benne a fõ szerepet. Maradjunk az idei elosztásnál. Nem ismerem a bizottság elosztási módszerének elveit. Hogy voltak-e egyáltalán ilyenek, vagy csak spontán, az emberi szubjektivitás alapján bírálták el a pályázatokat. Mert azért ezen kívül vannak szempontok, amelyeket figyelembe kellene venni, még az sem ártana, ha közzé is tennék. Például ilyen szempontok lehetnének, hogy kik azok a személyek, vállalkozók, szervezetek, akik eddig is és régóta T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K sokat tettek a nemzetiségi kultúráért, önzetlenül és nem belõle élve. A kulturális élet fejlettsége terén is megvannak a különbségek az ország egyes részei között ugyanúgy, mint a gazdaságban. Ez összefügg az egyes népcsoportok sûrûségével is az adott régiókban, gazdasági okokról nem is beszélve. A szórványban élõ magyarság megmaradási és kulturális törekvései nagyobb odafigyelést érdemelnek, és nagyobb segítségre szorulnak. Jobban kellene mérlegelni, mi az, ami lemaradásukat mérsékelné, és megmaradásukat jobban elõsegítené a kultúra terén is. Úgy érzem, hogy ezeket a szempontokat az idei elosztásnál nemigen vették figyelembe. Maradjunk csak a mi kis régiónknál. Az élõ kultúra csoportban országosan 1212 pályázatot bíráltak el. Az igényelt összeg közel 26 százalékát osztották szét, egy jóváhagyott pályázatra 1905 euró esett. A nagykürtösi régió magyarlakta falvai és szervezetei közül kevesen, mindössze 14-en éltek a beadási lehetõséggel. Ez az elmúlt évekhez képest jóval több, mert most elõször a falvak is nagyobb lehetõséget kaptak. Képzeljük el, hogy eddig is milyen kevés pénz áramlott ide. Ez persze a mi hibánk. De maradjunk a számoknál, mert azért ezek nem csalnak, ill. legtöbbször nem. A régió összes pályázata közel 112 ezer eurót igényelt, kapott 16 ezer eurót, 14,6 %-ot, ez jóval kevesebb, mint az országos átlag. Ha csak a Csemadok-szervezeteket veszem figyelembe, amelyek eddig is legnagyobb részt vállaltak minden téren, akkor a helyzet még szomorúbb. Van egy magyar újságunk (lehet, hogy rövidesen csak múlt idõben szólhatunk róla), amelyre egy fillér, bocsánat, egy cent támogatást sem kaptunk. Ugyanígy nagy sikerû országos rendezvényünkre, az Õszirózsára sem, amely az idén tizenkettedszer kerül(ne) megrendezésre. Itt nem hallgathatom el, hogy olvasatom szerint országosan öt pályázatot nyújtottak be erre a mûfajra - amely magyar kulturális örökség -, ám a tisztelt bizottság mindet kizárta. Hát ennyit egy szórványbeli régió támogatásáról. A pályázatok beadóit és nyerteseit nézve az a meggyõzõdésem, hogy most inkább azok kaptak zöldet, akik a kultúrából megélni akarnak, és nem élni érte, mint ahogy ezt eddig sokan tették, és továbbra is fogják tenni. A címet azért írtam úgy ahogy, mert úgy gondolom, hogy a pénz szétosztásánál a bizottság tagjai nem mint bírók dolgoztak, hanem mint bírák, ki tudja milyen szempontok szerint és milyen sugallatra. Tisztában vagyok vele, hogy minden szempont szubjektív, de akármelyik oldalról is közelítem meg az idei támogatások szétosztását és nagyságát, a hiányérzetem megmarad. Ennyit a törvényekrõl, bírókról és bírákról. Vár a munka, és ha tudunk, tegyünk egymásért valamit. Balogh Gábor

2 2 Kürtös K ö z é l e t július Magyarország túl van a tűzkeresztségen Lezárult Magyarország első uniós elnöksége január 1. és június 30. közötti idõszak kiemelkedõ szerepet töltött be a magyar politikai életben, ugyanis Magyarország elsõ ízben töltötte be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. Ez az idõszak minden bizonnyal hosszú távon is hatással lesz a döntéshozatali mechanizmusra mind a politika, a diplomácia területein, mind a szakmai, kommunikációs kérdések világában. Jelentõsége elsõsorban abban áll, hogy így, résztvevõként több más perspektívából is megtanulhattuk szemlélni az Európai Unió politikai folyamatait, ok-okozati összefüggéseit, erõsségeit és hiányosságait. Ez a fél év Magyarország elõnyére vált abból a szempontból is, hogy láthatóvá tette az országot a többi tagállam számára is január 1-jétõl lépett életbe az ún. trió elnökség, melynek értelmében az elnökséget hármas csoportokban töltik be, így Magyarország Belgiummal és Spanyolországgal került egy csoportba. Az elnökség mûködési kereteit elsõsorban a Lisszaboni Szerzõdésben foglaltak határozták meg, vagyis prioritási sorrendben elsõk között szerepelt az EU új intézményei kereteinek gyakorlati alkalmazásának megvalósítása. Ugyancsak fontos pontja volt az elnökség tevékenységének az integráció kérdése, vagyis a leglényegesebb kérdésekben olyan kompromisszumos megoldásokat kellett megfogalmazni, melyek a tagállamok számára elfogadható és kivitelezhetõ megoldásnak bizonyulnak. Folyamatosan szem elõtt kellett tartani, hogy intézkedések során az elsõdleges szempont az legyen, hogy döntéseik illeszkedjenek bele az EU általános napirendjébe. A program két szálon futott, az egyik a stratégiai keret, mely a legfõbb politikai célok konklúziója, a második rész pedig az operatív program, ahol sor kerül a stratégiák részletes kifejtésére. Levonva a következtetést az elmúlt fél év tanulságaiból elmondhatjuk, hogy politikailag eredményes idõszak áll immár az ország háta mögött. Az elnöki feladatokat képes volt ugyanolyan hatékonyan ellátni, mint ahogy azt korábban is tették, továbbá sikerei közé sorolható a romastratégia, a Duna-stratégia, a schengeni bõvítés kérdésének eredményes megoldása. Mindenesetre nem szabad figyelmen kívül hagyni, amit Martonyi János külügyminiszter is hangsúlyozott: a válságok eredményes kezelése sokkal hatékonyabb gazdaságpolitikai koordinációt igényel. Csáki Edina Habsburg Ottó ( ) Békésen elszenderült - közölte a család a német hírügynökséggel. Habsburg Ottót hét gyermeke, 22 unokája és két dédunokája gyászolja. Felesége, Regina tavaly halt meg. Habsburg Ottó, az utolsó magyar király és osztrák császár legidõsebb fiaként 1912-ben született az alsó-ausztriai Reichenauban. Édesanyja, Zita Bourbon pármai hercegnõ, császárné és királyné volt. Habsburg Ottó apját, IV. Károlyt (Ausztriában: I. Károly császárt) 1921-ben Magyarországon is megfosztották trónjától. Ottó azonban egészen a második világháború végéig reménykedett a visszatérésben. IV. Károlyt II. János Pál pápa avatta boldoggá 2005-ben, a római Szent Péter téren, Zita királyné boldoggá avatási pere folyamatban van. Habsburg Ottó a Páneurópai Uniónak 1936-tól tagja, 1973-tól elnöke volt, 1978-ban német állampolgárságot kapott és 1999 között a CSU frakció mandátumával tagja volt az Európai Parlamentnek. Nagy szimpátiával kísérte az évi kelet-közép-európai változásokat. Sokat tett az Európai Unió bõvítéséért, ennek keretében Magyarország csatlakozásáért. Ottó fõherceg május 10-én a franciaországi Nancyban vette feleségül Regina szász-meiningeni hercegnõt ( ), akitõl hét gyermeke született. Fia, Habsburg Károly fõherceg 1961-ben született Bajorországban. Legkisebb fia, György jelenleg a Magyar Vöröskereszt elnöke. Feleségével, Eilika oldenburgi hercegnõvel és három gyermekükkel 2000 óta a Budapest melletti Sóskúton és a bajorországi Pöckingben élnek. Habsburg Ottó vallotta: Három anyanyelvem van: a magyar, a francia és a német. A késõbb tanult nyelveket elveszítheti az ember, ha sokáig nem tud visszatérni a nyelvterületre, de ez az anyanyelvekkel nem így van. Nekem nem volt probléma a magyarságomat megtartani. Ottó fõherceget a bécsi kapucinus templomban helyezik örök nyugalomra, de a szívét tartalmazó urna - kívánsága szerint - Pannonhalmára kerül, mert az igen közel állt a szívéhez: bencés diákként magyarul érettségizett. In: Keresztény élet XIX/28

3 2011. július Közélet Kürtös 3 VÁLTOZNAK A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS JOGSZABÁLYAI A képviselõk a parlament június 8-i ülésén igent mondtak a közlekedési törvény módosítására, amely több jogszabályt megváltoztat. Ha a köztársasági elnök is úgy akarja, és a KRESZ új törvényerejû rendeleteit aláírja, ez év szeptember elsejétõl 27 közúti közlekedési jogszabály módosul. A legtöbbet vitatott két változtatás: a 17 éves fiataloknak lehetõvé teszik az autóvezetést, az alkoholfogyasztás esetében pedig bevezetik a három csapás elvét. Viszont az életfogytiglani vezetés tilalmáról - az eredeti javaslattal ellentétben - csak a bíróság dönthet és nem a közlekedés-rendészet. Az alábbiakban a legfontosabb változásokról olvashatnak: 1. Ha alkoholfogyasztáson érik, az ön alkohol- vagy drogfüg gõségét is vizsgálni fogják. 2. Az alkoholfogyasztásért életbe lép az életfogytiglani eltiltás. Akit a rendõrség egy ezrelék feletti alkoholszinttel ér tetten, egy évig terjedõ szabadságvesztésre számíthat. Örökre elveszik azok jogosítványát, akik ittasan halálos balesetet okoztak, vagy három alkalommal elítélték õket ittas vezetésért. Jelenleg a halálos balesetet okozó sofõröknek legfeljebb 10 évre vehetik el a jogosítványát. Azokat a sofõröket, akiket 5 év alatt kétszer érnek ittas vezetésen, vagy háromszor okoztak balesetet, új, vizsgával záródó tanfolyamra fogják kötelezni. Jogosítványukat az autósiskola tanfolyamának ismételt elvégzése után kaphatják vissza. A notórius szabálysértõket szintén nem kímélik: azokat, akik egy év alatt háromszor kaptak legalább 60 eurós büntetést, továbbképzésre és pszichológiai kivizsgálásra küldhetik a rendõrök. 3. Változnak a jogosítvány- és a mûszaki engedélybevonás feltételei. 4. Autót már 17 évesen is lehet vezetni. A 17 éves sofõrök 18. életévük betöltéséig csak10 éves gyakorlattal rendelkezõ sofõr felügyeletével vezethetnek gépjármûvet. 5. Az elsõbbségadás az elõzékenység elvéhez igazodik. A zebrán elõnyt nem adó sofõröket akár 300 euróra is megbüntethetik, illetve két évre bevonhatják jogosítványukat. 6. A gyalogosra is vonatkozni fog a veszélyeztetés bûntette. 7. A villamosoknak nincs elsõbbségadási kötelezettségük a gyalogossal szemben. 8. Megállni a gyalogos átjárón? Csak végszükség esetén! 9. A gyalogosátjáró egy újabb hely, ahol tilos elõzni. 10. A kerékpáros minden letérésnél elõnyt élvez. 11. A járdán parkoló autós már korlátozhatja a gyalogosés kerékpárforgalmat. 12. Az autópályákon az autótávolságot másodpercekben fogják meghatározni. 13. Télen az autókat meg kell tisztítani a hótól és a jégtõl. 14. Parkolási tilalom alá vonják - a közút mellett - a járdákat is. 15. Menet közben a kerékpáros lábának a pedálon kell lenni, és csak 15 évnél idõsebb vihet 10 évnél fiatalabbat a kerékpárján. Minden más közlekedési kihágás! 16. Több káreset került a közlekedési balesetek kategóriájába, ezt külön tanulmányozzák át! 17. A balesetekrõl szóló tájékoztatást az egészségbiztosító is kézhez kapja. 18. Az autópályán a túl lassú közlekedés miatti kitiltást a rendõrségnek dokumentálni kell 19. Változnak a jogosítvány és a mûszaki igazolvány kiadásának feltételei is. 20. Ha másodszor nincs önnél pénz a büntetésre, a közlekedési rendészetre kerül miatta. 21. Módosulnak a jogosítvány megszerzésének feltétele is: Át kell tanulmányozni! 22. Az idõs autóvezetõk kötelezõ orvosi ellenõrzése ritkult, érvényességi idõszaka 5 évre meghosszabbodik. Kivétel lesz a hivatásos autóvezetõk esetében: marad a 2 év. 23. Az autóvezetõk vizsgáztatásában is több újdonság került: Át kell tanulmányozni! 24. A külföldön elvesztett közlekedési iratok másolata a külképviseleteken is igényelhetõ lesz 25. Bõvült a súlyos közlekedési balesetek köre. 26. Csökkent a gyorshajtásért járó büntetési tételek összege. 27. A közlekedésbõl kivont autókat végleg törlik a nyilvántartásból. A felsorolt módosításokon kívül a parlament tárgyalta a közjogi méltóságokat érintõ kivételekrõl és a megkülönböztetési jelek használatáról szóló jogszabályokat is. A javaslatot végül visszavonták azzal, hogy majd más törvénymódosításokkal együtt kerül megvitatásra. A parlamentben a kamionok kitiltása az ország 1. és 2. osztályú útjairól sem kapott zöldet, így az alacsonyabb osztályú utakon maradnak a települések ingatlanjainak állagát és lakóinak életét megrontó dübörgõ kalózok. A változások teljes jogszabálylistája a honlapon található. Milyen változások várhatók? A Felvidek Ma, a SITA hírügynökség és az aktualne.sk alapján Villáminterjú Kanyó József igazgató fõorvossal Kétségtelen, hogy látott egykor szebb napokat is a nagykürtösi kórház. Mivel az osztálybezárások a déli régió kórházait is érintik, kérdéssel fordultunk Kanyó Józsefhez, a Nagykürtösi Kórház és Rendelõintézet ez év áprilisában kinevezett igazgatójához, milyen változások várhatók a nonprofit szervezetként mûködõ egészségügyi intézményben? - Mint ismeretes, július elsejével több mint 150 kórházi osztály szûnik meg országszerte, mivel az Általános Egészségbiztosító nem köt velük további szerzõdést. Akik figyelemmel kísérik a sajtót, olvashattak arról, hogy a változások következtében megszûnik kórházunkban a gyermekosztály. Bár igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy valamilyen formában megtartsuk ezt az osztályt, de az Általános Egészségbiztosító hajthatatlan maradt. Az Általános Egészségbiztosító betegei számára a gyermekosztály július 1-jétõl nem nyújt ellátást, de a mi javaslatunkra optimális körülmények között marad helyette az ún. stacionár /egynapos/ betegellátás, mégpedig várhatóan augusztus 1-jétõl. A Dôvera Egészségbiztosító betegeinek ellátása továbbra is megmaradt és folyamatos, de e hónap végén itt is tárgyalások lesznek az osztály jövõjét illetõen. - Elõállhatott volna ennél rosszabb helyzet is? - kérdeztük az immár több mint tíz éve belgyógyász fõorvosként dolgozó kórházigazgatót. - Igen. Ugyanis az már nem szerepelt a sajtó híradásaiban, hogy az Általános Egészségbiztosító a nagykürtösi kórházban a sebészeti osztállyal és az intenzív osztállyal /OAIM/ sem akart szerzõdést kötni a betegellátásról, tehát be akarta zárni, de végül is sikerült elérnünk, hogy ezek az osztályok továbbra is a betegek szolgálatában maradnak az intézményünkben. -bgy-

4 4 Kürtös Közélet július VÉLEMÉNY HOL ÉREZNÉM JÓL MAGAM? Bevallom, még csak most jutottam hozzá a hírportálunkon A magyarok otthon érzik magukat Szlovákiában címmel megjelent rövid összefoglaló elolvasásához, amely a Sme napilapban közzétett és a szlovákiai magyarokat is érintõ nemzetközi felmérés eredményeit ismerteti, természetesen, kivonatosan. A felmérés 801 embert kérdezett meg beszélgetés formájában, és mint kiderül, 68 százaléka tartja magát Szlovákiában élõ magyarnak, 16 százaléka állítja magáról, hogy magyar, 13 százaléka pedig magyar gyökerekkel rendelkezõ szlováknak. Ha jól belegondolok, ez utóbbi megállapítás némileg fából vaskarika, mert ha teszem azt, elültetek egy almafacsemetét, és ha az gyökeret ereszt, és késõbb termést hoz, azon csak alma teremhet, és nem szilva. Így aztán nem értem, hogy egy magyar gyökerekkel /mert nem azt állítja, hogy magyar gyökerekkel is/ rendelkezõ ember miként hozhat úgymond szlovák gyümölcsöt, illetve kivel, mivel keresztezõdött az ilyen faj/ta ember/? A kutatást végzõ csoport vezetõje szerint a szlovákiai magyarok hazájuknak tartják ezt az országot, és tudatosítják, hogy ha jól megy Szlovákiának, nekik is jól megy. Az is kiderül, hogy az itt élõ magyarok nagy része nem akar Magyarországon élni, és a magyar állampolgárság megszerzését sem tartja fontosnak. Sõt 65 %-uk nem akarja a magyar állampolgárságot - állítja a kutatócsoport vezetõje. Mondhatnám erre, hogy mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy hol nem szeretne élni, ugyanakkor rossz a kérdés feltevése arra vonatkozólag, hogy szlovákiai magyarként miért akarnék én Magyarországon élni. Érthetõ, hogy mi itt, a szülõföldünkön kívánunk élni, de nem másodrendû állampolgárként. Ami pedig a magyar állampolgárság felvételét illeti, elhiszem, hogy az elõzmények ismeretében és a megfélemlítés légkörében élõ szlovákiai magyar kétszer is jól meggondolja a magyar állampolgárság felvételét. Vagy aki már kérvényezte és meg is kapta, a változatlanul érvényben levõ ficói állampolgársági törvény miatt kénytelen eltitkolni, így aztán eleve nincs követendõ példa. Meg aztán, amit titokban kell intézni, és amit titokban kell tartani, annak nincs igazán ösztönzõ ereje, gyanút kelt az emberekben, és ebbõl adódóan könnyûszerrel elvetik, nem foglalkoznak vele. Többek közt ez is oka annak, hogy a szlovákiai magyarok körében meglehetõsen alacsony a kettõs állampolgárság iránti érdeklõdés. No meg a máig élõ múlt keserû tapasztalatai /deportálás, kitelepítés/ is rávetik árnyukat a magyar állampolgárság felvételére, és elképzelhetõ, hogy az akkori atrocitások szenvedõ alanyainak gyermekeiben és unokáiban is akaratlanul ott lappang a félelem, a múlt kísértete. Mondom, elképzelhetõ, de nem kell, hogy törvényszerûen így legyen, mert az én anyai nagyszüleim és édesanyám is megjárták annak idején Csehországot, de bennem emiatt sohasem élt attól való félelem, hogy nyíltan megvalljam magyarságomat, vagy aktívan kivegyem részem a hazai magyarság érdekvédelmi szervezeteinek tevékenységébõl. Érdekes következtetésre jutott a felmérést végzõ csoport szociológus vezetõje arra vonatkozóan, hogy Szlovákia legszámosabb kisebbségének többsége se nem szlováknak, se nem magyarnak, hanem szlovákiai magyarnak vallja magát, és a szakember szerint ennek oka az is, hogy egy részüknek rosszak a tapasztalatai a határon túli nemzettársaikkal, mégpedig azért, mert a magyarországi magyarok felsõbbrendûként viselkednek velük. Nem értem, mi a gond azzal, hogy mi hangsúlyozottan szlovákiai magyarnak valljuk magunkat. Mivel léteznek erdélyi, vajdasági, kárpátaljai magyarok is, érthetõ a megkülönböztetõ jelzõ használta, bár nem szükségszerû, hiszen idehaza, ha valahol összetalálkozunk honfitársunkkal, nem azt mondjuk, hogy mi is szlovákiai magyarok vagyunk, hanem egyszerûen csak azt, hogy mi is magyarok vagyunk. Magyarországon vagy az elszakított magyar területeken járva természetesen bemutatkozáskor elmondjuk, hogy szlovákiai magyarok vagyunk. Ha pedig szlovák közegben érdeklõdnek származásunk felõl, nem mondhatunk mást, mint azt, hogy magyar nemzetiségûek vagyunk. Abban van viszont némi igazság, ami részben tudatlanságból és történelmi ismeretek hiányából, részben rossz beidegzõdésekbõl és múltbeli elõítéletekbõl fakad, hogy egyik-másik túloldali magyar, tévesen szlováknak nézve bennünket, lekezelõen bánik velünk, vagy meggondolatlanul kedves szlovák barátuknak nevez, kedves szlovákiai magyar barátunk megszólítás helyett. Amikor ilyen vagy hasonló esettel találkozom, mindig nagyon kedvesen és udvariasan kijavítom az illetõt téves megszólítására vonatkozóan. Ugyancsak felettébb érdekes a szóban forgó szakember azon véleménye, hogy ez a meghatározó mérsékelt áramlat /mármint azok, akik nem óhajtanak Magyarországon élni, és a magyar állampolgárságot sem akarják - a szerzõ megj./ a tavalyi parlamenti választások során is megmutatkozott, azaz Ezek azok, akik elutasították, hogy az MKP nem került be a parlamentbe, mert nem akarnak túlkapásokat, normálisan szeretnének élni. Ezzel netán azt akarja sugallni, hogy az a több mint 100 ezer ember, aki az MKP-ra szavazott, túlkapásokban leli örömét, és rühelli a normális életet? Akikrõl tudom, hogy az MKP-ra szavaztak, azok mind-mind nyugodt, tisztességes és becsületes emberek, és kivétel nélkül a szlovákokkal való békés egymás mellett élés hívei és szorgalmazói, természetesen a szlovákokkal egyenrangú polgárokként. Hogy a szlovákiai magyarok körében igen lanyha érdeklõdés mutatkozik a honosítási kérelmek iránt, ebben nemcsak meggyengült nemzettudatunk játszik közre, hanem a 2009 óta tartó politikai megosztottságunk is. Ha most a Most-Híd prominens magyar politikusai valami véletlen folytán azzal jönnének elõ, garantálják, hogy a magyar állampolgárság felvétele miatt senki sem veszítheti el szlovák állampolgárságát, és e téren maguk is példát mutatnának, meggyõzõdésem, hogy egyszeriben százak és százak élnének ezzel a lehetõséggel. Ez csak játék a gondolattal, és a meghatározó /?/ mérsékelt áramlatnak is köszönhetõen marad továbbra is a megalázó, titokban tartott kérelmezés. Csak úgy eszembe jutott, a mérsékelt áramlathoz tartozók közül tényleg senki sem folyamodott /titokban tartva/ magyar állampolgárságért? És hihetõ, hogy a Most-Hídra szavazó közel 200 ezernyi magyar közül senki, de senki sem vágyik magyar állampolgárságra? Végezetül egy példával szeretnék válaszolni a címben feltett kérdésre. Amikor hazaérek a munkából, azt mondom a családomnak, na, végre itthon vagyok. Amikor édesanyám látogatásából térek haza, azt mondom, otthon voltam. Kettõs állampolgárként pedig azt érezném és vallanám, hogy Szlovákiában itthon, Magyarországon meg otthon vagyok. -bégyé-

5 2011. július Közélet Apátújfaluban tanácskoztak Június 9-én Apátújfaluban került sor a Magyar Koalíció Pártja Besztercebányai Kerületi Tanácsának alakuló ülésére. Házigazdaként Jámbor László polgármester, az MKP megyei képviselõje üdvözölte a négy - Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati és Nagyrõcei - járás Kerületi Tanácsának tagjait, akiknek az idei tisztújító járási konferenciákon szavaztak bizalmat. Külön köszöntötte Berényi Józsefet, az MKP országos elnökét, aki megtisztelte jelenlétével a tanácskozást, amelynek legfontosabb napirendje volt a Kerületi Tanács elnökének és elnökségének megválasztása. Kedves színfoltja volt a rendezvény nyitányának Tóth Teréz és Káplár Beáta diáklányok szereplése verssel és énekekkel. Berényi József a tanácskozás elején részletes tájékoztatást nyújtott a hazai belpolitikai történésekrõl, míg Csúsz Péter, az MKP megyei frakciójának vezetõje a megyei önkormányzat tevékenységérõl számolt be. Ezután a KT tagjai titkos szavazással választották meg Csúsz Péter személyében az új kerületi elnököt, ezt követõen pedig a 9 tagú elnökséget, amelyben a Nagykürtösi járást Balík László, a párt járási elnöke fogja képviselni. Közvetlenül a Kerületi Tanács ülése elõtt ugyancsak Apátújfaluban került sor az MKP Nagykürtösi Járási Elnökségének ülésére. A járási testület napirendi pontjai között szerepelt a párt tisztújító országos kongresszusának elemzése, az MKP által Számolunk veled! címmel meghirdetett népszámlálási kampány értékelése, az országos szakmai tanácsok regionális tagjainak megválasztása, a járási szakmai bizottságok létrehozása és elnökeinek megválasztása. Az országos szakmai tanácsokban járásunkból az oktatásügyet Czibulya Márk, a kultúrát Tóth László, a megyei önkormányzatot Jámbor László, a helyi önkormányzatot Hrubík Béla fogja képviselni. A gazdasági szakmai tanácsba Tóth Henrik, a területfejlesztésibe Régi Anna, a szociális és egészségügyibe Gömöry Lóránt és Balík László kapott bizalmat. Ezenkívül Gömöry Lóránt tagja a mezõgazdasági és környezetvédelmi szakmai tanácsnak is. Az országos szakmai tanácsok mintájára megalakultak a járási szakmai bizottságok is, amelyeknek vezetését azok vállalták, akik az egyes országos szakmai tanácsok regionális tagjai. /Br/ Kürtös 5 Alapvetõ jogi információk A tartásdíj jogi szabályozását a családtörvény tartalmazza, amely magában foglalja az egyes családtagok közötti eltartási viszonyokat is. A tartásdíj problémakörével szorosan összefüggnek más jogi elõírások is mint pl. a Családi pótlékról szóló 600/2003 sz. törvény, a Gyermeksegélyrõl szóló 571/2009 sz. törvény stb. Tekintetbe véve járásunk elhelyezkedését, vagyis hogy gyakran fordulnak elõ házasságok Magyarország állampolgáraival, meg kell említeni azt a helyzetet, amikor két vagy több ország jogi rendszerének összeütközésére kerül sor. Abban az esetben, ha a jogi viszony idegen elemet tartalmaz, ami ebben az esetben egy idegen állampolgárságú házastárs, akkor a 97/1963 sz. nemzetközi magánjogi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A családtörvény a következõ eltartási kötelezettségeket szabályozza: a szülõ eltartási kötelezettségét gyermekével szemben, a gyermekek eltartási kötelezettségét szüleikkel szemben, egyéb hozzátartozók közötti eltartási kötelezettséget, a házastársak közötti eltartási kötelezettséget, az elvált házastárs eltartási hozzájárulását és a hajadon anya eltartási hozzájárulását és némely költségének térítését. Az eltartási kötelezettséget a köteles személyek maguk teljesítik saját lehetõségeik, képességeik és vagyoni helyzetük alapján. A tartásdíj sajátossága az is, hogy a tartásdíjhoz való jog nem évül el. A tartásdíjhoz való jogot a bírósági tárgyalás kezdetétõl lehet elismerni, abban az esetben, ha a tartásdíjat nem fizetik önkéntesen, és fennállnak a tartásdíj meghatározásának feltételei annak függvényében, hogy az eltartási kötelezettség mely formájáról van szó. Ha a gyermektartásról van szó, akkor azt a bíróság legfeljebb három évre visszamenõleg ismerheti el az eljárás megkezdésének napjától, ha arra különleges okok vannak. Az ítéletben a bíróság az általános tartásdíj mellett meghatározza az elmúlt idõszakra vonatkozó tartásdíjat is, az ún. elmaradott tartásdíjat, valamint ennek térítésének módját - tehát egyszerre/egy összegben vagy egy meghatározott idõn belül. Tudatában kell lenni annak, hogy a tartásdíj problémakörével szorosan összefügg a Büntetõ törvénykönyv 207 sz. -a. Aki két év leforgása alatt legalább három hónapig nem teljesíti az eltartás vagy ellátás törvénybõl adódó kötelezettségét - akár hanyagságból/gondatlanságból - az két év szabadságvesztéssel büntethetõ, aki pedig ezt tudatosan teszi, az pedig három év szabadságvesztésre ítélhetõ. Konkrét kérdéseiket az alábbi címre küldhetik: Telefonszámomat megkaphatják a szerkesztõségben. Mgr. Novák Gabriella, jogász-mediátor

6 6 Kürtös K ö z é l e t július Lovasnapok Szécsénykovácsiban árvíz következményeinek ellenére (a verseny elõtt egy hónappal még félméteres víz alatt volt a pálya) sikerült egy színvonalas, kiváló hangulatú díjugrató versenyt rendezni, amelyen jól érezhette magát lovas, nézõ, vendég és rendezõ is, hiszen részese lehetett egy kitûnõ hangulatú sporteseménynek, és jól is szórakozhatott. Reméljük, egy év múlva ismét találkozhatunk majd a jubileumi 25. Szécsénykovácsi Lovasnapokon. Filip József 24. alkalommal rendezett az Ipoly Kupáért díjugrató lovasversenyt a Szécsénykovácsi Lovasegylet és a község önkormányzata május utolsó elõtti hétvégéjén. Tavaly sajnos az árvíz miatt elmaradt a minden évben megrendezésre kerülõ esemény, úgyhogy az idén a rendezõk még nagyobb lelkesedéssel készülõdtek, és az eddig szokásos kétnapos verseny ebben az évben háromnaposra bõvült. Péntek délután elõször a jövõ reménységei - a még versenyzõi licensszel nem rendelkezõ fiatalok mérték össze lovasokat, ám a magasabb és szélesebb akadályok ezen a napon már a tapasztaltabb versenyzõpárosokat is igencsak próbára tették, így a nézõk színvonalas, sokszor bravúros tudást mutató, de néha hibákat és bukásokat sem nélkülözõ produkciókat láthattak. A rendezõk a kétnapos rendezvény alatt megéhezõ és megszomjazó látogatókról sem feledkeztek meg, és a helyi specialitásokat árusító konyhák és a vendéglõk körül is nagy volt a nyüzsgés. Az Ipoly Kupa az idén Yanina Haranina és LEVISTO S LORD nevû lovának a tulajdonába került Detvára, a k i k maguk és lovaik tudását, majd a veteránok mutatták meg egymásnak és a közönségnek, hogy Öreg lovas, nem vén lovas! Szombaton a kezdõ lovasok és elsõ évben versenyzõ lovak vetélkedése a szép, napos idõnek is köszönhetõen már jelentõs számú nézõt csalogatott a kitûnõen elõkészített, a községi hivatal parkjában felépített díjugrató lovaspályára, akiket e napon több mint száz ló-lovas páros szórakoztatott négy versenyszámban. Vasárnap ismét a négy verseny várta a végig nagyon színvonalas versenyzéssel szerepeltek, és csak hajszállal elõzték meg a magyarországi Bandi Zsanettet és ARANYÁGI TALIZMÁN nevû lovát. A nap végén a versenyek végeztével a rendezõk kisorsolták a tombolát is, amelynek a fõdíja egy beltéri kandalló volt. Szécsénykovácsiban, járásunk egyetlen állandó díjugrató lovaspályáján, a tavalyi

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

keveset vagy semmit nem tettek érdekünkben.

keveset vagy semmit nem tettek érdekünkben. k W r t s Q KÜRTÖS XI. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2013. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Szent István és a Szent Korona üzenetei Kisasszony hava történelmünk során, de legújabb szokásaink révén is,

Részletesebben

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 5. szám Közéleti havilap 2012. május Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft K E L L E G Y K I S Á R A M S Z Ü N E T......énekeltük annak idején Hofi Géza kedvenc slágerét, s bár groteszk

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2008. szeptember Ára 10,- korona 0,33 EUR Megkezdődött a 2008/2009-es tanév Új tanév t - új pedagógiai progr ogramok A tanév első napját leginkább

Részletesebben

KÜRTÖS. Tanévnyitókról jelentjük. X. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye. Anyagi támogatás a Szülõföld Alaptól

KÜRTÖS. Tanévnyitókról jelentjük. X. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye. Anyagi támogatás a Szülõföld Alaptól k W r t s Q KÜRTÖS VII. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2009. szeptember Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tanévnyitókról jelentjük Szeptember 2-án újra benépesültek az iskolák, megkezdõdött a 2009/2010-es

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ KÜRTÖS I. évfolyam 1.szám Közéleti havilap 2003. december Ára 10,- korona A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN ( G o n d o l a t o k e l a p i n d í t á s a k a p c s á n ) Tisztelt olvasó! Közel tíz év telt el

Részletesebben

hívjuk fel a szlovákiai közvélemény és az európai közösség figyelmét az országban

hívjuk fel a szlovákiai közvélemény és az európai közösség figyelmét az országban k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2011. augusztus Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Kettős állampolgárság A sajtóban az utóbbi idõben újból elõtérbe kerültek a kettõs állampolgárság

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2014. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik Az Európát kettéosztó vasfüggöny átvágásának, Németország

Részletesebben

40 ÉVES A NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS

40 ÉVES A NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2008. július Ára 10,- korona A MAGY GYAR KORK ORONA A TITOKZA OKZATOS OS TÖRTÉNETE TÉNETE A Szent Korona a magyar nemzet becses kincse, évezredes

Részletesebben

KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. február

KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. február k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2011. február Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Mint azt januári számunkban ígértük, havonta tájékoztatni fogjuk olvasóinkat a számunkra oly fontos

Részletesebben

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje!

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! KÜRTÖS II. évfolyam 3.szám Közéleti havilap 2004. március Ára 10,- korona Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom egyik legszebb és legtisztább ünnepe

Részletesebben

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet)

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet) k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2014. február Ára 0,40 EUR 150,- Ft Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) E sorok írásakor kis hazánkban március 15-én, ha idõközben senki sem

Részletesebben

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2012. június Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A nemzeti összetartozás napja Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, A Kárpátok védték, ha jött a

Részletesebben

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára k W r t s Q KÜRTÖS IV. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2006. június Propagációs szám Történelmi nap az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában Amikor 2000-ben az ipolynyéki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Részletesebben

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2014. november Ára 0,40 EUR 150,- Ft 2 5 é v e t ö r t é n t A napokban emlékeztünk korunkbeli hazai történelmünk egyik legnagyobb eseményére,

Részletesebben

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2008. november Ára 10,- korona 0,33 EUR Nov emberi jeles napok Minden naptárban megtalálhatók az esztendő piros betűs ünnepei, míg az igényesebb

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

Tisztelt polgártársak!

Tisztelt polgártársak! Ipolyság 2006. január XV. évfolyam 1. szám Ára 8 korona Tisztelt polgártársak! 2006 küszöbén városunk minden lakójának sikerekben gazdag új évet, erőt, e- gészséget, boldogságot, szeretetteljes új évet

Részletesebben

a végtelenben találkoznak majd, és hogy azok, akik még harminc évig szeretnének a politizálásból

a végtelenben találkoznak majd, és hogy azok, akik még harminc évig szeretnének a politizálásból k W r t s Q KÜRTÖS II. évfolyam 7.szám Közéleti havilap 2004. július Ára 10,- korona Párhuzamok kora Azt hiszem, abban minden ember egyetért velem, hogy a világ legfejlettebb demokráciájának elkönyvelt

Részletesebben

Fejér Megye Önkormányzatának

Fejér Megye Önkormányzatának FEJER LAP7 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2 A megyeházán augusztus 23-án kerekasztal-konferencián látták vendégül mindazokat, akik érdekeltek a Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidő Központ

Részletesebben

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon)

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon) k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2008. február Ára 10,- korona Madách - díjak átadása A magyar kultúra napja alkalmából szokták megrendezni Balassagyarmaton a Madách-díjak átadását.

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat!

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat! XIV. évfolyam 6. szám, 2010. június 195 Ft KÖZÉLETI LAP Nyári kiállítások és programok a várudvaron SZIEGL ERIKA A Vármúzeumban még az év végéig látogatható a Vak Bottyán kiállítás. A földszinti kiállítóteremben

Részletesebben

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! IV.évfolyam A község közéleti lapja 2010-es év eseményei A TARTALOMBÓL Tájékoztatás a képviselőtestület üléseiről. Polgárainkhoz Falunap Iskolánk életéből Szavalóverseny Régi dicsőségünk Kovács Attila

Részletesebben

Tv-műsor október 24-30.

Tv-műsor október 24-30. 42 15. évf. 42. szám Tv-műsor október 24-30. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

11. júla 2011. július 11. Ročník VIII. évfolyam/28

11. júla 2011. július 11. Ročník VIII. évfolyam/28 0,40 www.deltakn.sk 11. júla 2011. július 11. Ročník VIII. évfolyam/28 A polgárok nem bűnözők, nem mindig kell büntetni, lehet figyelmeztetni is. Kibővítik a belvárosi parkoló zónát? A komáromi Kossuth

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben