F1. Hasznos táblázatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F1. Hasznos táblázatok"

Átírás

1 F1. Hasznos táblázatok F1.1 C# kulcsszavak abstract as base bool break byte case catch char checked class const continue decimal default delegate do double else enum event explicit extern false finally fixed float for foreach goto if implicit in int interface internal is lock long namespace new null object operator out override params private protected public readonly ref return sbyte sealed short sizeof stackalloc static string struct switch this throw true try typeof uint ulong unchecked unsafe ushort using virtual void volatile while Szövegkörnyezet-függő kulcsszavak (speciális jelentést hozdoznak a kódban, azonban nem foglalt szavak.) from get group into join let orderby partial (típus) partial (metódus) select set value where (generikus típus elem) where (lekérdezés záradék) yield 1

2 F1. FÜGGELÉK F1.2 Előre definiált egyszerű és referencia-típusok Egész típusok Típus.NET típus Ábrázolás Értékkészlet Értékutótag sbyte System.Sbyte 8-bites, előjeles byte System.Byte 8-bites, előjel nélküli short System.Int16 16-bites, előjeles ushort System.Uint16 16-bites, előjel nélküli char System.Char 16-bites, előjel nélküli, Unicode '\u0000' '\uffff' int System.Int32 32-bites, előjeles uint System.Uint32 32-bites, előjel nélküli u, U long System.Int64 64-bites, előjeles ulong System.Uint64 64-bites, előjel nélküli Lebegőpontos típusok l, L ul, UL lu, LU Típus.NET típus Ábrázolás Értékkészlet Pontoság (jegy) Értékutótag float System.Single 32-bites ± ± f, F double System.Double 64-bites ± ± (d, D) decimal System.Decimal 128-bites ± ± m, M Logikai típus Típus.NET típus Ábrázolás Értékkészlet bool System.Boolean 8-bites true, false 2

3 HASZNOS TÁBLÁZATOK Referencia típusok Típus.NET típus Leírás object string System.Object Minden előre definiált és felhasználó által készített típus a System.Object osztálytól származik. System.String Nem módosítható unicode karaktersorozatok típusa. F1.3 Escape karakterkódok Escape Jelentés Unicode kódolás \a vészjel 0x0007 \n új sor 0x000A \t vízszintes tabulátor 0x0009 \v függőleges tabulátor 0x000B \b visszatörlés 0x0008 \r kocsi vissza 0x000D \f lapdobás 0x000C \\ fordított perjel 0x005C \' aposztróf 0x0027 \" idézőjel 0x0022 \0 nulla 0x0000 \xdddd Unicode karakter 0xdddd \udddd Unicode karakter 0xdddd \Udddddddd Unicode karakter 0xdddddddd F1.4 C# utasítások Kategória Szelekciós utasítások Iterációs utasítások Vezérlésátadó utasítások Kivételkezelő utasítások A checked és az unchecked utasítások fixed utasítás lock utasítás C# kulcsszavak if, else, switch, case do, for, foreach, in, while break, continue, default, goto, return, yield throw, try-catch, try-finally, try-catch-finally checked, unchecked fixed lock 3

4 F1. FÜGGELÉK F1.5 C# műveletek Műveletek csoportosítása Operátorok csoportja Műveleti jelek Aritmetikai + - * / % Logikai (feltételes és bitenkénti) & ^ ~! && true false Karaktersorozatok összekapcsolása + Növelés, csökkentés (léptetés) Biteltolás << >> Összehasonlító ==!= < > <= >= Értékadás = += -= *= /= %= &= = ^= <<= >>= Tagelérés. Indexelés [] Típus-átalakítás () Feltételes?: Delegált hozzáadása és levétele + - Objektum-létrehozás new Típusinformáció as is sizeof typeof Túlcsordulás-kivétel vezérlése checked unchecked Indirektség és cím * -> [] & Különleges?? => Információk az operátorok túlterheléséhez Műveleti jel Túlterhelhetők +, -,!, ~, ++, --, true, false igen +, -, *, /, %, &,, ^, <<, >> igen ==,!=; <, >; <=, >= igen (azonban csak páronként) &&, nem [] nem (azonban indexelők készíthetők) () nem (azonban új típus-átalakító operátor létrehozható: explicit/implicit) +=, -=, *=, /=, %=, &=, =, ^=, <<=, >>= nem =,.,?:, ->, new, is, as, sizeof, typeof nem 4

5 HASZNOS TÁBLÁZATOK Az operátorok precedenciája Műveletek Asszociativitás Operators elsődleges balról-jobbra x.y, f(x), a[x], x++, x--, new, typeof, checked, unchecked, -> egyoperandusú balról-jobbra +, -,!, ~, ++x, --x, (T)x, true, false, &, sizeof multiplikatív balról-jobbra *, /, % additív balról-jobbra +, - biteltoló balról-jobbra <<, >> összehasonlító és balról-jobbra <, >, <=, >=, is, as, típustesztelő azonosságvizsgálat balról-jobbra ==,!= logikai ÉS balról-jobbra & logikai kizáró VAGY balról-jobbra ^ logikai VAGY balról-jobbra feltételes ÉS balról-jobbra && feltételes VAGY balról-jobbra feltételes jobbról-balra?: értékadó és lambda jobbról-balra =, +=, -=, *=, /=, %=, &=, =, ^=, <<=, >>=,??, => Implicit (automatikusan végrehajtódó) numerikus típus-átalakítások Honnan sbyte byte short ushort int uint long char float ulong Hová short, int, long, float, double vagy decimal short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double vagy decimal int, long, float, double vagy decimal int, uint, long, ulong, float, double vagy decimal long, float, double vagy decimal long, ulong, float, double vagy decimal float, double, vagy decimal ushort, int, uint, long, ulong, float, double vagy decimal double float, double vagy decimal 5

6 F1. FÜGGELÉK F1.6 C# módosítók Módosító Használva Jelentés abstract osztály metódus tulajdonság indexelő, esemény Implementálatlan tagokat tartalmaz, nem példányosítható. Metódus, tulajdonság, indexelő és esemény esetén az implementálás hiányát jelzi az abstract osztályban. delegate metódusfej Módosítóként metódus-hivatkozás (delegált) típusának készítése során használjuk. explicit operátor A kulcsszót a felhasználó által definiált típus explicit (típus-átalakítási előírását igénylő) konverziót megvalósító operátorának készítése során használjuk. extern metódus Külső (általában natív) definilálású metódus. implicit operátor A kulcsszót a felhasználó által definiált típus implicit (automatikus, adatvesztés nélküli) konverziót megvalósító operátorának készítése során használjuk. internal típus, tag A típus, valamint az osztály-, illetve struktúratag csak az aktuális szerelvényből (assembly) érhető el. new tag Akkor használjuk, ha a származtatott osztályban el kívánjuk rejteni az alaposztály (base) örökölt elemeit. (Ez ugyan alapértelmezés, azonban üzenet figyelmeztet a new módosító alkalmazására.) override partial metódus tulajdonság indexelő, esemény osztály struktúra, interfész metódus Szükséges az örökölt virtuális vagy absztrakt osztályelem (metódus, tulajdonság, indexelő vagy esemény) lecseréléséhez (bővítéséhez, módosításához). Az megadott típus (class, struct vagy interface) definícióját több állományba helyezhetjük. Segítségével a metódus lenyomatát (fejlécét) és az implementációját különböző résztípusokba helyezhetjük. private tag Csak a tagot definiáló osztályon/struktúrán belül érhető el. (Alapértelmezett elérési mód a class és a struct típusokban.) protected protectedinternal tag tag, tulajdonság set része Csak a tagot definiáló osztályból, illetve az osztályból származtatott osztályokból érhető el. (Struktúrában nem használható.) Az osztálytag csak az aktuális szerelvényből (assembly), illetve az osztályból származtatott típusból érhető el. 6

7 HASZNOS TÁBLÁZATOK Módosító Használva Jelentés public tag Mindenhonnan elérhető, ahonnan a tagot tartalmazó osztály elérhető nincs korlátozás. (Alapértelmezett elérési mód az enum és az interface típusokban.) readonly adatmező A readonly adatmező a deklarációban, illetve a tartalmazó osztály konstruktorában kaphat értéket. sealed osztály Nem lehet alaposztály a sealed osztály, így nem származtatható belőle új osztály. static virtual osztály metódus adatmező tulajdonság, operátor, esemény, konstruktor. metódus tulajdonság indexelő, esemény A static deklarálású osztály minden tagjának statikusnak kell lennie. A statikus tagok a típushoz (class, struct) tartoznak, így közösek az osztály példányai számára. A static kulccszó nem használható indexelőkhöz, destruktorokhoz, illetve nem class típusokhoz. A megadott osztályelem (metódus, tulajdonság, indexelő és esemény) a származtatott osztályban lecserélhető (override). volatile adatmező Több, egyidejűleg futó szállból módosítható a mező tartalma. F1.7 C# előfordító direktívák Direktíva #if kifejezés #else #elif kifejezés #endif #define név #undef név #warning szöveg #error szöveg #line sorszám ["fájlnév"] hidden default #region név #endregion név Leírás feltételes fordítás, feltételes fordítás, feltételes fordítás, feltételes fordítás, szimbólum definiálása, szimbólum definiáltságának megszüntetése, fordítási figyelmeztetés létrehozása, fordítási hiba előállítása, fordítói üzenetekben a sorszám (és a fájlnév) módosítása, kinyitható és bezárható forráskódrészlet kijelölése (eleje), kinyiható és bezárható forráskódrészlet kijelölése (vége). 7

8 F1. FÜGGELÉK F1.8 Az object osztály metódusai Metódus public object() public virtual bool Equals(object obj) public static bool Equals(object A, object B) protected virtual void Finalize() public Type GetType() public virtual int GetHashCode() protected object MemberwiseClone() Leírás konstruktor, megvizsgálja, hogy a megadott objektum azonos-e az aktuális objektummal, megvizsgálja, hogy a megadott objektumok azonosak-e, a garbage collection (szemétgyűjtés) során, az objektumpéldány törlése előtt meghívódó metódus, visszadja az objektum futásidejű osztályát, megadja az objektum hash-kódját, elkészíti az objektum sekély (shallow) másolatát, tagonként másolva annak elemeit, public static bool ReferenceEquals(object A, object B); megvizsgálja, hogy a megadott objektumpéldányok hivatkozása megegyezik-e, public virtual string ToString() az objektum szöveges reprezentáiójával tér vissza, F1.9 C# formázási lehetőségek Az alábbi formátumokat a Console osztály kiíró metódusaiban (Write(), WriteLine()), a String osztály Format() metódusában és az osztályok ToString() metódusaiban egyaránt alkalmazhatjuk, A formátumelem előtt, kettősponttal elválasztva a megjeleníteni kívánt argumentum sorszáma áll: int n = ; Console.WriteLine("{0:D} = {1:X}", n, n); Console.WriteLine(String.Format("{0:D} = {1:X}", n, n)); Console.WriteLine("{0} = {1}",n.ToString("D"), n.tostring("x")); // A kiírás eredménye mindhárom esetben: = 1DDDE Fontos megjegyezni, hogy formázás eredménye függ a Windows területi beállításaitól (tizedes vessző, pénznem, dátum és idő stb.). 8

9 HASZNOS TÁBLÁZATOK F1.9.1 Számok formázása Alapvető számformázási előírások: Előírás Típus Formátum Példa (12.23D) Példa (1223) c, C Pénzügyi {0:c} 12,23 Ft 1 223,00 Ft d, D Decimális (egész szám) {0:d} FormatException 1223 e. E Tudományos {0:e} 1,223000e+001 1,223000e+003 f, F Fixpontos {0:f} 12, ,00 g, G Általános {0:g} 12, n, N Szám ezres tagolóval {0:n} 12, ,00 r, R Kerekített {0:r} 12,23 FormatException p, P Százalék {0:p} 1 223,00 % ,00 % x, X Hexadecimális {0:x} {0:X} FormatException FormatException A formátumok többségében a pontosságot is megadhatjuk: Előírás Típus Formátum Példa (12.23D) Példa (1223) c, C Pénzügyi {0:c7} 12, Ft 1 223, Ft d, D Decimális (egész {0:d7} FormatException szám) e. E Tudományos {0:e7} 1, e+001 1, e+003 f, F Fixpontos {0:f7} 12, , g, G Általános {0:g7} 12, n, N Szám ezres tagolóval {0:n7} 12, , r, R Visszaállítható {0:r7} 12,23 FormatException p, P Százalék {0:p7} 1 223, % , % x, X Hexadecimális {0:x7} {0:X7} FormatException FormatException 00004c C7 4c7 4C7 9

10 F1. FÜGGELÉK A mezőszélesség-előírás csak akkor érvényesül, ha az eredmény elfér a mezőben. Negatív mezőszélesség megadásakor a szám a mező bal széléhez igazodik. Előírás Típus Formátum Példa (12.23D) Példa (1223) c, C Pénzügyi {0,12:c7} 12, Ft 1 223, Ft d, D Decimális (egész szám) {0,12:d7} FormatException e. E Tudományos {0,12:e7} 1, e+001 1, e+003 f, F Fixpontos {0,12:f7} 12, , g, G Általános {0,12:g7} 12, n, N Szám ezres tagolóval {0,12:n7} 12, , r, R Visszaállítható {0,12:r7} 12,23 FormatException p, P Százalék {0,12:p7} 1 223, % , % x, X Hexadecimális {0,12:x7} {0,12:X7} FormatException FormatException 00004c C7 Kötetlen számformázás: Előírás Típus Formátum Példa Megjegyzés ( D) 0 0 vagy dec. jegy {0: } 1223,7900 Feltölti nullákkal # Decimális jegy {0:(#).##} (1223),79. Tizedespont {0:0.0} 1223,8, Ezres elválasztó {0:0,0} Két 0 között kell megadni.,. Számskálázás {0:0,.} 1 Ezerrel osztva.. % Százalék {0:0%} % 100-zal szorozva és % jel. e A kitevő helye {0:00e+0} 12e+2 ; Csoportelválasztó {0:#0.00;(#0.00);Nulla} Az első csoport pozitív, a második negatív, míg a harmadik 0 esetén érvényesül. Néhány példa: String.Format("{0:(##-#)-####-###}", ) (36-1) String.Format("{0:#0.0##%}", 0.23) 23,0% String.Format("{0:000.0###E+000}", ) 122,3792E

11 HASZNOS TÁBLÁZATOK F1.9.2 Dátum és idő formázása Alapvető formázási előírások: Előírás Típus Formátum Dec :35:00")) d Rövid dátum {0:d} D Hosszú dátum {0:D} december 23. t Rövid idő {0:t} 7:35 T Hosszú idő {0:T} 7:35:00 f Teljes dátum és idő {0:f} december 23. 7:35 F Teljes dátum és idő (hosszú) {0:F} december 23. 7:35:00 g Alapértelmezett dátum és idő {0:g} :35 G Alapértelmezett dátum és idő {0:G} :35:00 (hosszú) M, m Hónap-nap {0:M} december 23. R, r RFC1123 dátumsztring {0:r} Sun, 23 Dec :35:00 GMT s Rendezhető dátumsztring {0:s} T07:35:00 u Univerzális rendezhető, helyi {0:u} :35:00Z idő U Univerzális GMT {0:U} december 23. 6:35:00 Y, y Év-hó {0:Y} december Kötetlen formázás: Előírás Típus Formátum Mint a fenti táblázatban dd nap {0:dd} 23 ddd napnév {0:ddd} V dddd teljes napnév {0:dddd} Vasárnap gg, korszak {0:gg} i.sz. hh óra 2 jegyen {0:hh} 07 HH óra 2 jegyen, 24-órás formátum {0:HH} 07 mm perc {0:mm} 35 MM hónap {0:MM} 12 MMM hónap-rövidítés {0:MMM} dec. MMMM teljes hónapnév {0:MMMM} december 11

12 F1. FÜGGELÉK Előírás Típus Formátum Mint a fenti táblázatban ss másodperc {0:ss} 00 tt de vagy du {0:tt} de. yy év, 2 jegyen {0:yy} 07 yyyy év {0:yyyy} 2007 zz időzóna eltolás,2 jegyen {0:zz} +01 zzz teljes időzóna eltolás, {0:zzz} +01:00 : időtagoló {0:hh:mm:ss} 07:35:00 / dátumtagoló {0:yyyy/MM/dd.} F1.9.3 Felsorolások formázása Előírás Típus G, g Alapértelmezés (az elemnév jelenik meg, ha elérhető, különben pedig az elem értéke) F, f Mindig az elemnév jelenik meg. D, d Mindig az egész értéke llátható. X, x 8-jegyű hexadecimális szám formájában az elem értéke jelenik meg.. F1.10.NET reguláris kifejezések alapelemei Művelettípus Példa Leírás Literál karakterek, melyekkel pontos egyezés szükséges. Rögzítők és előfeltételezések. a A n 7 \$ \^ \+ \\ \? \ Pontos egyezés betűkkel, számjegyekkel és sok egyéb larakterrel. Más karakterek előtt álló \ törli a karakter speciális regex jelentését. \n \t \r Új sor, tabulátor, kocsi vissza stb.literálok. \cj \cg ASCII-vezérlőkarakterek. \0123 Oktális kódjával megadott ASCII-karakter. \x4f Hexadecimális kódú ASCII-karakter. \u04c7 ^kif kif$ \b \B Hexadecimális kódjával megadott unicodekarakter. A kif -el kezdődik. A kif -el végződik. Szóhatáron, NEM szóhatáron. 12

13 HASZNOS TÁBLÁZATOK 4 Művelettípus Példa Leírás Karaktercsoportok - bármely (1 darab) karakter a csoportból. A megelőző elemre vonatkozó mennyiségjelző. [aneeiot] A listában szereplő bármely karakter. [^aneeiot] Bármely karakter, amely nem szerepel a listában. [a-na-n0-9] A karaktertartományokban szereplő bármely karakter.. A pont helyén bármely karakter szereplehet (bizonyos esetekben nem lehet új sor). \s Bármely tagoló (whitespace) karakter (szóköz \n \r \t \f \v). \w Bármilyen szókarakter (betű, számjegy vagy _). \d Bármely számjegy (0-tól, 9-ig). Tetszőleges, NEM tagoló, szó- vagy számjegykarakter. \S \W \D + 1 vagy több ("néhány"). * 0 vagy több ("talán néhány").? 0 vagy 1 ("talán egy ") {7} Pontosan 7. {7,} 7 vagy több. {12,23} 12 és 23 közötti számú. Alternatíva. Valamelyik, vagy. ( ) Nem nevesített csoport. Csoportosítás (? ) Nevesített csoport. (?: ) Nem tárolt csoport. Az alábbi példában rendszámellenőrzést végzünk reguláris kifejezés felhasználásával: System.Text.RegularExpressions.Match m; string s = "NAT-123"; string r1 string r2 m = System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(s, r1); Console.WriteLine("{0}endszám: {1}", (m.success)? "R" : "Nem r", s); m = System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(s, r2); Console.WriteLine("{0}endszám: {1}", (m.success)? "R" : "Nem r", s); 13

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás Bemutatkozás Előadó: Dr. Bécsi Tamás St.106, (1)463-1044, becsi.tamas@mail.bme.hu Közlekedés-, és Járműirányítási Tanszék www.kjit.bme.hu Programozás

Részletesebben

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606 Dr. Bécsi Tamás Bemutatkozás Előadó: Dr. Bécsi Tamás St.106, (1)463-1044, becsi.tamas@mail.bme.hu Közlekedés-, és Járműirányítási

Részletesebben

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem C# nyelv alapjai Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Lokális változó Utasítások Szójáték Why do all real

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Szintaktikai alapok Alapvető típusok, ismétlés C# típus.net típus Méret (byte) Leírás byte System.Byte 1Előjel nélküli 8 bites egész szám (0..255) char

Részletesebben

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV A C# PROGRAMOZÁSI NYELV 2010.02.23. Bevezetés C# nyelv jellemzői 2 Kis és NAGY betű érzékeny Minden utasítást pontos vessző zár. Utasítás zárójel a:,. .NET Framework keretrendszerek 3 Microsoft.NET Framework

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 2 2015 Bánsághi Anna 1 of 64 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 64

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 1. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 1 2015 Bánsághi Anna 1 of 84 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 84

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

Programozás 2., I. kötet Az objektumorientált paradigma alapjai

Programozás 2., I. kötet Az objektumorientált paradigma alapjai TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0009 A GÉPÉSZETI ÉS INFORMATIKAI ÁGAZATOK DUÁLIS ÉS MODULÁRIS KÉPZÉSEINEK KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Achs Ágnes Szendrői Etelka Programozás 2., I. kötet Az objektumorientált

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2008. 02. 19. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve az annak

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 3. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Primitív típusok Típus neve Érték Alap érték Foglalt tár Intervallum byte Előjeles egész 0 8 bit

Részletesebben

Magas szintű programozási nyelvek 2 Előadás jegyzet

Magas szintű programozási nyelvek 2 Előadás jegyzet Magas szintű programozási nyelvek 2 Előadás jegyzet 1. Rendszerfejlesztés 0. lépés: Elemzés (analízis) 1. lépés: Tervezés a, technológia független rész b, technológia függő rész 2. lépés: Megvalósítás

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás A tárgy órái Előadás hetente (St101) csüt. 8:15 Bécsi Tamás C elmélet Ajánlott irodalom Dennis Ritchie: A C programozási nyelv Gyakorlat hetente

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István Operátorok Műveletek Egy (vagy több) műveleti jellel írhatók le A műveletet operandusaikkal végzik Operátorok fajtái operandusok száma szerint: egyoperandusú operátorok (pl.:

Részletesebben

C# osztályok. Krizsán Zoltán

C# osztályok. Krizsán Zoltán C# osztályok Krizsán Zoltán Fogalma Önálló hatáskőrrel rendelkező, absztrakt adattípus, amely több, különböző elemet tartalmazhat. Minden esetben a heap-en jön létre! A programozó hozza létre, de a GC

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Láthatósági szintek Névterek és hatókörök Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN vizsgatételek 1. Az objektumorientált programozás szemlélete, az objektum fogalma 2. Az objektumorientált programozás alapelvei 3. A Java nyelv története, alapvető

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java2 / 1 Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2009. 02. 09. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve

Részletesebben

A C programozási nyelv I. Bevezetés

A C programozási nyelv I. Bevezetés A C programozási nyelv I. Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv I. (bevezetés) CBEV1 / 1 A C nyelv története Dennis M. Ritchie AT&T Lab., 1972 rendszerprogramozás,

Részletesebben

C# gyorstalpaló. Készítette: Major Péter

C# gyorstalpaló. Készítette: Major Péter C# gyorstalpaló Készítette: Major Péter Adattípusok Logikai változó Egész szám (*: előjel nélküli) Lebegőponto s szám Típus Típusnév másképpen (egyenértékű) Helyigény (bit) Példa bool Boolean 8 (!) true,

Részletesebben

Programozás II. labor

Programozás II. labor Programozás II. labor 1. rész Programozási tételek Öröklődés Interfészek Eseménykezelés Kivételkezelés Visszalépéses keresés Programozás II. Programozási tételek OOP alapok ismétlése Öröklődés Öröklődés

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Névterek és hatókörök Láthatósági szintek Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

Információs Technológia

Információs Technológia Információs Technológia A C programozási nyelv (Típusok és operátorok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010 szeptember

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.10.. -1- Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float,

Részletesebben

Programozás 1. Dr. Iványi Péter

Programozás 1. Dr. Iványi Péter Programozás 1. Dr. Iványi Péter 1 C nyelv B.W. Kernighan és D.M. Ritchie, 1978 The C Programming language 2 C nyelv Amerikai Szabványügy Hivatal (ANSI), 1983 X3J11 bizottság a C nyelv szabványosítására

Részletesebben

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3)

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3) Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float, double változók deklarációja operátorok (aritmetikai, relációs, logikai,

Részletesebben

OOP #14 (referencia-elv)

OOP #14 (referencia-elv) OOP #14 (referencia-elv) v1.0 2003.03.19. 21:22:00 Eszterházy Károly Főiskola Információtechnológia tsz. Hernyák Zoltán adj. e-mail: aroan@ektf.hu web: http://aries.ektf.hu/~aroan OOP OOP_14-1 - E jegyzet

Részletesebben

A C# nyelv alapelemei

A C# nyelv alapelemei A C# nyelv alapelemei 1. rész Hello, C# World Szintaktikai alapszabályok és konvenciók Alaptípusok (1. rész) Változók, kifejezések Operátorok és precedenciájuk (1. rész) Utasítások: üres utasítás, if,

Részletesebben

1. Gyakorlat. Rövid elméleti összefoglaló. <tárolási osztály>típus <típus > változónév <= kezdőérték><, >;

1. Gyakorlat. Rövid elméleti összefoglaló. <tárolási osztály>típus <típus > változónév <= kezdőérték><, >; Rövid elméleti összefoglaló 1. Gyakorlat A C++ nyelv hatékony, általános célú programozási nyelv, amely hagyományos fejlesztőeszközként és objektum-orientált programozási nyelvként egyaránt használható.

Részletesebben

A programozás alapjai előadás. A C nyelv típusai. Egész típusok. C típusok. Előjeles egészek kettes komplemens kódú ábrázolása

A programozás alapjai előadás. A C nyelv típusai. Egész típusok. C típusok. Előjeles egészek kettes komplemens kódú ábrázolása A programozás alapjai 1 A C nyelv típusai 4. előadás Híradástechnikai Tanszék C típusok -void - skalár: - aritmetikai: - egész: - eger - karakter - felsorolás - lebegőpontos - mutató - függvény - union

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

Programozási technológia I 1. gyakorlat. A Java nyelvi alapjai, a NetBeans környezet

Programozási technológia I 1. gyakorlat. A Java nyelvi alapjai, a NetBeans környezet Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozási technológia I 1. gyakorlat A Java nyelvi alapjai, a NetBeans környezet 2012.02.16. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto

Részletesebben

Programozás I. Első ZH segédlet

Programozás I. Első ZH segédlet Programozás I. Első ZH segédlet Ezen az oldalon: kiírás az alapértelmezett (hiba) kimenetre, sztring konkatenáció, primitív típusok, osztály létrehozás, példányosítás, adattagok, metódusok Kiíratás alapértelmezett

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Tömbök, osztályok, objektumok, konstruktorok Tömbök 2 Referencia típusú változó Elemtípus Primitív Referencia: osztály,

Részletesebben

VB C++ C# JScript J# Common Language Specification. ADO.NET and XML. Base Class Library. Common Language Runtime. Operating System

VB C++ C# JScript J# Common Language Specification. ADO.NET and XML. Base Class Library. Common Language Runtime. Operating System P r o g r a m o z á s i n y e l v e k I I. C # E jegyzet másolata nem használható fel szabadon,az előadás anyagának kivonata. Ezen teljes jegyzetről,vagy annak bármely részéről bármely másolat készítéséhez

Részletesebben

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán Java VIII. Az interfacei és az instanceof operátor Krizsán Zoltán Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2005. 10. 24. Java VIII.: Interface JAVA8 / 1 Az interfészről általában

Részletesebben

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II. A.NET keretrendszer és a C# programozási nyelv. Objektumorientált programozási nyelvek A Smalltalk nyelv

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II. A.NET keretrendszer és a C# programozási nyelv. Objektumorientált programozási nyelvek A Smalltalk nyelv Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II A.NET keretrendszer és a C# programozási nyelv Objektumorientált programozási nyelvek A Smalltalk nyelv 1980-ban

Részletesebben

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III.

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

OOP és UML Áttekintés

OOP és UML Áttekintés OOP és UML Áttekintés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) OOP és UML Áttekintés 2013 1 / 32 Tartalom jegyzék 1 OOP Osztály Öröklődés Interfész, Absztrakt Osztály Kivétel kezelés

Részletesebben

OOP II. A C# nyelv alapelemei I.

OOP II. A C# nyelv alapelemei I. OOP II. A C# nyelv alapelemei I. Hello, C# World Szintaktikai alapszabályok és konvenciók Alaptípusok (1. rész) Változók, kifejezések Operátorok és precedenciájuk (1. rész) Utasítások: üres utasítás, if,

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

C programozási nyelv

C programozási nyelv C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások Dr Schuster György 2011 május 3 Dr Schuster György () C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások 2011 május 3 1 / 15 A fordítás menete Dr Schuster György

Részletesebben

3. Gyakorlat Ismerkedés a Java nyelvvel

3. Gyakorlat Ismerkedés a Java nyelvvel 3. Gyakorlat Ismerkedés a Java nyelvvel Parancssori argumentumok Minden Java programnak adhatunk indításkor paraméterek, ezeket a program egy tömbben tárolja. public static void main( String[] args ) Az

Részletesebben

Objektum elvű alkalmazások fejlesztése Kifejezés lengyel formára hozása és kiértékelése

Objektum elvű alkalmazások fejlesztése Kifejezés lengyel formára hozása és kiértékelése Objektum elvű alkalmazások fejlesztése Kifejezés lengyel formára hozása és kiértékelése Készítette: Gregorics Tibor Szabóné Nacsa Rozália Alakítsunk át egy infix formájú aritmetikai kifejezést postfix

Részletesebben

Programozás I. C# bevezető. Sergyán Szabolcs Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar szeptember 17.

Programozás I. C# bevezető. Sergyán Szabolcs Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar szeptember 17. Programozás I. 2. előadás C# bevezető Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2012. szeptember 17. Sergyán (OE NIK) Programozás I. 2012. szeptember

Részletesebben

OOP III. A C# nyelv alapelemei II.

OOP III. A C# nyelv alapelemei II. OOP III. A C# nyelv alapelemei II. Alaptípusok (2. rész) Operátorok és precedenciájuk (2. rész) Érték- és referenciatípusok Utasítások: for, foreach, continue, return, goto Mőveletek karaktersorozatokkal

Részletesebben

C-Sharp nyelv alapjai 1.

C-Sharp nyelv alapjai 1. 1.oldal C-Sharp nyelv alapjai 1. Egyszerű példák Az első alkalmazás a Hello World parancssorból: (cmd) notepad hw.cs A Visual Studio Command Promp-ot nyitjuk meg, mert ekkor benn van a parancssorban a

Részletesebben

Programozási Paradigmák és Technikák

Programozási Paradigmák és Technikák Programozási Paradigmák és Technikák Öröklődés Interfészek Kivételkezelés Rekurzió Eseménykezelés Programozási Paradigmák és Technikák Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok

Részletesebben

OOP II. A C# nyelv alapelemei

OOP II. A C# nyelv alapelemei OOP II. A C# nyelv alapelemei 1. rész Hello, C# World Szintaktikai alapszabályok és konvenciók Alaptípusok (1. rész) Változók, kifejezések Operátorok és precedenciájuk (1. rész) Utasítások: üres utasítás,

Részletesebben

Osztályok. construct () destruct() $b=new Book(); $b=null; unset ($b); book.php: <?php class Book { private $isbn; public $title;

Osztályok. construct () destruct() $b=new Book(); $b=null; unset ($b); book.php: <?php class Book { private $isbn; public $title; PHP5 objektumok 1 Osztályok class, new book.php: construct () destruct() $b=new Book(); törlés: $b=null; vagy unset ($b); -elnevezési konvenciók private $isbn; public $title; function

Részletesebben

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter 1 C++ Bjarne Stroustrup, Bell Laboratórium Első implementáció, 1983 Kezdetben csak precompiler volt C++ konstrukciót C-re fordította A kiterjesztés alapján ismerte fel:.cpp.cc.c

Részletesebben

II. Programozási technológiák

II. Programozási technológiák II. Programozási technológiák 1 II.1 A gépi kódú program Az algoritmuslépések kódja + memória címek. II.2 Programkészítő programok MOV AX,1234h ;0B8h 34h 12h - szám (1234h) az AX reg.-be MUL WORD PTR [5678h]

Részletesebben

OOP II. A C# nyelv alapelemei I.

OOP II. A C# nyelv alapelemei I. OOP II. A C# nyelv alapelemei I. Hello, C# World Szintaktikai alapszabályok és konvenciók Alaptípusok (1. rész) Változók, kifejezések Operátorok és precedenciájuk (1. rész) Utasítások: üres utasítás, if,

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 3. rész Tulajdonságok Indexelők Kivételkezelés Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát

Részletesebben

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani Mi a legabsztraktabb típus a JAVA-ban? Object Mikor preferált interface-ek használata a konkrét típusok helyett? Ha egy osztály több interfacet is használhasson, vagy ha fvek implementálását a az osztályra

Részletesebben

C programozás. 1 óra Bevezetés

C programozás. 1 óra Bevezetés C programozás 1 óra Bevezetés A C nyelv eredete, fő tulajdonságai 1. Bevezető C nyelv alapelemei többsége a BCPL (Basic Combined Programming Language {1963}) Martin Richards B nyelv Ken Thompson {1970}

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven II.

Objektumorientált programozás C# nyelven II. Objektumorientált programozás C# nyelven II. Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

500. AA Megoldó Alfréd AA 500.

500. AA Megoldó Alfréd AA 500. Programozás alapjai 2. NZH 2010.05.13. gyakorlat: / Hiány:0 ZH:0 MEGOLD IB.027/51. Hftest: 0 Minden beadandó megoldását a feladatlapra, a feladat után írja! A megoldások során feltételezheti, hogy minden

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 3. rész Tulajdonságok Indexelık Kivételkezelés Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendı anyag vázlatát

Részletesebben

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni?

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni? A "java Villa -v" parancs jelentése: A java interpreter elindítja a Villa osztály statikus main metódusát, és átadja neki paraméterként a "-v" stringet. A java interpreter elindítja először a Villa osztály

Részletesebben

Bevezetés a programozásba Előadás: A const

Bevezetés a programozásba Előadás: A const Bevezetés a programozásba 2 6. Előadás: A const ISMÉTLÉS Interface - Implementation struct Particle { int x,y; unsigned char r,g,b; void rajzol(); }; }; void Particle::rajzol() { gout

Részletesebben

117. AA Megoldó Alfréd AA 117.

117. AA Megoldó Alfréd AA 117. Programozás alapjai 2. (inf.) pót-pótzárthelyi 2011.05.26. gyak. hiányzás: kzhpont: MEG123 IB.028/117. NZH:0 PZH:n Minden beadandó megoldását a feladatlapra, a feladat után írja! A megoldások során feltételezheti,

Részletesebben

Típusok és konstansok

Típusok és konstansok Programozás I. Széchenyi István Egyetem, Gy r 2013. október 3. Szimbólumok Forráskód részei: szimbólumok (szintaktikai egységek, tokenek) fehér karakterek (összevonás, gyelmen kívül hagyás) Szimbólumok:

Részletesebben

OOP II. A C# nyelv alapelemei I.

OOP II. A C# nyelv alapelemei I. OOP II. A C# nyelv alapelemei I. Hello, C# World Szintaktikai alapszabályok és konvenciók Alaptípusok (1. rész) Változók, kifejezések Operátorok és precedenciájuk (1. rész) Utasítások: üres utasítás, if,

Részletesebben

Generikus Típusok, Kollekciók

Generikus Típusok, Kollekciók Generikus Típusok, Kollekciók Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Generikus Típusok, Kollekciók 2013 1 / 26 Tartalomjegyzék 1 Enumeráció 2 Generikus Típusok 3 Kollekciók System.Collections

Részletesebben

Abstract osztályok és interface-ek. 7-dik gyakorlat

Abstract osztályok és interface-ek. 7-dik gyakorlat Abstract osztályok és interface-ek 7-dik gyakorlat Abstract metódusok és osztályok Az OO fejlesztés során olyan osztályokat is kialakíthatunk, melyeket csak továbbfejlesztésre, származtatásra lehet használni,

Részletesebben

C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok

C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. szeptember A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Programozás alapjai II. (9. ea) C++ többszörös öröklés, cast, perzisztencia

Programozás alapjai II. (9. ea) C++ többszörös öröklés, cast, perzisztencia Öröklés ism. Programozás alapjai II. (9. ea) C++ többszörös öröklés, cast, perzisztencia Szeberényi Imre BME IIT Egy osztályból olyan újabb osztályokat származtatunk, amelyek rendelkeznek

Részletesebben

Osztály és objektum fogalma

Osztály és objektum fogalma Osztály és objektum fogalma A C++ programozási nyelv I. CPP1/ 1 Az osztály (class) class: adatok és módszerek (method) (függvények) együttese, amely absztrakt adattípusként működik. objektum: egy osztály

Részletesebben

I. rész: A Microsoft Visual C# és a Microsoft Visual Studio 2005 bemutatása. 1. Üdvözöljük a C# világában! 3

I. rész: A Microsoft Visual C# és a Microsoft Visual Studio 2005 bemutatása. 1. Üdvözöljük a C# világában! 3 Köszönetnyilvánítás Bevezetés Honnan kezdjük a könyv olvasását? A könyvben használt konvenciók és egyéb jelölések Konvenciók Egyéb jelölések Online kiegészítő tartalom Technológiai frissítések Rendszerkövetelmények

Részletesebben

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 1. előadás. A.NET keretrendszer és a C# programozási nyelv. A.NET keretrendszer Eredete

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 1. előadás. A.NET keretrendszer és a C# programozási nyelv. A.NET keretrendszer Eredete Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 1. előadás és a C# programozási nyelv 2015 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto

Részletesebben

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag C# osztálydeníció Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem.net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag Tartalom 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció

Részletesebben

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok II. A Java nyelv eszközei 1. Milyen eszközöket nyújt a Java a programozóknak Korábban már említettük, hogy a Java a C nyelvből alakult ki, ezért a C, C++ nyelvben járatos programozóknak nem fog nehézséget

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu 1 A java virtuális gép (JVM) Képzeletbei, ideális számítógép. Szoftveresen megvalósított működési környezet. (az op. rendszer egy folyamata). Feladata:

Részletesebben

Bevezetés a C programozási nyelvbe. Az Általános Informatikai Tanszék C nyelvi kódolási szabványa

Bevezetés a C programozási nyelvbe. Az Általános Informatikai Tanszék C nyelvi kódolási szabványa Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Bevezetés a C programozási nyelvbe Az Általános Informatikai Tanszék C nyelvi kódolási szabványa Oktatási segédletek a levelező műszaki informatikus hallgatók

Részletesebben

Fizika InfoRmatika Kémia Alapok. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság kiadványa. Megjelenik kéthavonta (tanévenként 6 szám)

Fizika InfoRmatika Kémia Alapok. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság kiadványa. Megjelenik kéthavonta (tanévenként 6 szám) Fizika InfoRmatika Kémia Alapok Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság kiadványa Megjelenik kéthavonta (tanévenként 6 szám) 8. évfolyam 2. szám Felelős kiadó ÉQLY JÁNOS Főszerkesztők DR. ZSAKÓ JÁNOS

Részletesebben

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Függvények, csomagok Csomagok Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges számú osztályt tartalmazhat Pl.: java.util.scanner Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Célja:

Részletesebben

Web-technológia PHP-vel

Web-technológia PHP-vel Web-technológia PHP-vel A PHP programnyelv 2, futtatókörnyezet beálĺıtások Erős Bence February 26, 2013 Erős Bence () Web-technológia PHP-vel February 26, 2013 1 / 19 Szuperglobális változók $ GET : request

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu 1 A Java nyelv fő jellemzői Egyszerű Objektumorientált Elosztott Robusztus (hibatűrő, megbízható): Biztonságos Hordozható Architektúra-független (gépfüggetlen):

Részletesebben

Objektumorientált Programozás I.

Objektumorientált Programozás I. Objektumorientált Programozás I. Algoritmizálási alapismeretek Algoritmus végrehajtása a számítógépen Adattípusok Típuskonverziók ÓE-NIK, 2011 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok,

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv A nyelv alapjai Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/34 Java információ források

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 33

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 33 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 7. ELŐADÁS - ABSZTRAKT ADATTÍPUS 2014 Bánsághi Anna 1 of 33 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív

Részletesebben

3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei

3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei 3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei 3.1 Azonosítók Betűk és számjegyek sorozata, betűvel vagy _ (aláhúzás) karakterrel kell kezdődnie. A nagy- és kisbetűk különbözőek. Az azonosítók tetszőleges

Részletesebben

A WEB programozása JavaScript 1 dr.gál Tibor. 2010. őszi félév

A WEB programozása JavaScript 1 dr.gál Tibor. 2010. őszi félév JAVASCRIPT Történet JavaScript nyelv nem azonos a Java nyelvvel 1995: Netscape vezette be az addigi statikus HTML oldalak dinamikussá tételére 1996: Microsoft saját változata a JScript Microsoft mint konkurenciát

Részletesebben

Programozás C és C++ -ban

Programozás C és C++ -ban Programozás C és C++ -ban 2. További különbségek a C és C++ között 2.1 Igaz és hamis A C++ programozási nyelv a C-hez hasonlóan definiál néhány alap adattípust: char int float double Ugyanakkor egy új

Részletesebben

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban 1. Előkészítés Access adatbázis lemásolása, ODBC DSN létrehozása Másoljuk le az alábbiakat: Mit Honnan Hova list.mdb p:\johanyák Csaba\Vizualis programozas\data\

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Polimorfizmus, absztrakt osztályok, interfészek 2 Példa - Hengerprogram 3 Példa - Hengerprogram 4 Példa - Hengerprogram

Részletesebben

Programozás alapjai II. (2. ea) C++

Programozás alapjai II. (2. ea) C++ Programozás alapjai II. (2. ea) C++ C++ kialakulása, nem OOP újdonságok: Szeberényi Imre BME IIT M Ű E G Y T E M 1 7 8 2 C++ programozási nyelv BME-IIT Sz.I. 2011.02.15. -1- C++ kialakulása

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS 2.ELŐADÁS A VB programozási nyelv Az Excel programozása 2 A VB programozási nyelv Adattípusok Adatok kezelése Vezérlőszerkezetek Adattípusok és műveletek Egész adattípusok

Részletesebben

ANSI C++ összefoglaló

ANSI C++ összefoglaló ANSI C++ összefoglaló Az elektronikus formátumú fejezet készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása nem kizárható. Az ismeretanyag felhasználásának

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

1) Hány byte-on tárol a C++ egy karaktert (char)? implementáció-függő ( viszont lásd 79. megjegyzés ) 1 8 4

1) Hány byte-on tárol a C++ egy karaktert (char)? implementáció-függő ( viszont lásd 79. megjegyzés ) 1 8 4 1) Hány byte-on tárol a C++ egy karaktert (char)? implementáció-függő ( viszont lásd 79. megjegyzés ) 1 8 4 2) Hány byte-on tárol a C++ egy float-ot? implementáció-függő 6 4 8 3) Hány byte-on tárol a C++

Részletesebben

Programozás I. Szöveges fájlok kezelése Felsorolástípus Objektumtömb Gyakorló feladatok

Programozás I. Szöveges fájlok kezelése Felsorolástípus Objektumtömb Gyakorló feladatok Programozás I. Szöveges fájlok kezelése Felsorolástípus Objektumtömb Gyakorló feladatok 1 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát

Részletesebben

Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter

Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter 1 ATM gép ATM=Automated Teller Machine Pénzkiadó automata Kezelő szoftvert szeretnénk írni Objektum-orientált módon 2 Követelmények Egyszerre csak egy embert

Részletesebben

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*;

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*; Java osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. ( Előfeltétel 12. Tétel ) Az osztály egy olyan típus leíró struktúra, amely

Részletesebben