32 év a tanári pályán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "32 év a tanári pályán"

Átírás

1

2 32 év a tanári pályán Aktuális számunkban Kiss Győző tanárúrral beszélgetünk, aki több mint három évtizeden keresztül egyengette diákjai útját, akik ezért nagyon hálásak és szeretik Győző tanárbácsit. Orsós Dóra: Hol született, hol nőtt fel? Kiss Győző: Itt születtem Pálfán. Abban az időben még nem volt szokás elvinni az anyukákat Paksra vagy Szekszárdra szülni. Óvodába is itt jártam. Jó tanuló voltam, négyesem is csak egyszer volt fogalmazásból, amikor az anyukám tanította. Volt-e beceneve kiskorában, ha igen mi? Több becenevem volt. Azt szoktam mondani, hogy minél több beceneve van valakinek annál népszerűbb. Engem Bugylibicskának hívtak, mert volt egy rossz vasbicskám. Ez volt az egyetlen értékem, egy össze-vissza nyeklő bugylibicska. Ez a bicskám még mindig megvan, a horgásztáskámban tartom. Mi volt az a gyerekcsíny, amire jó vagy rossz érzéssel gondol vissza? Az egyik gyerekkori csínytevésem (a sok közül) egy bandaháborúval kapcsolatos. A faluban volt két banda: a falusiak ebbe tartoztam én is -, és az újtelepiek. Állandóan harcoltunk egymással. Egyszer Mi, máskor Ők győztek. Az eset konkrétan úgy történt, hogy egyszer télen belázasodtam. Az osztályfőnököm elküldött orvoshoz, az orvos azt mondta, hogy sürgősen menjek haza, és feküdjek le. Hát igen, de a két banda háborúban állt, és én először ki akartam rabolni az ellenséges banda bunkerját, mert tudtam, hogy iskolában vannak. El akartam hozni a kincsüket, ami egy könyv volt, de arra nem gondoltam, hogy csapdát állítottak. Beleléptem egy rókacsapdába, ami összecsapta a lábam. Minden csupa vér volt, és vissza kellett mennem az orvoshoz, aki ellátta a sérülésemet, és azt mondta menjek haza, de előbb áruljam el mi történt velem. Eszem ágában nem volt elmondani, mert akkor otthon kikaptam volna érte. Ez egy volt a sok közül. A bandaháború fontosabb volt mint az egészségem. Mi szeretett volna lenni? Orvos szerettem volna lenni, pontosabban baleseti sebész. Akkor éreztem jól magam amikor folyt a vér, sérülteket láthattam el. Ezért mentem dolgozni mentőszolgálatra, és kórházba a baleseti sebészetre. 10 évet erre áldoztam az életemből. Milyen esemény határozta meg a pályaválasztását? Elég hétköznapi dolog volt. Nem volt lakásom, és minden nap 25 km-ről jártam be dolgozni Pécsre, ezt egy idő után már nagyon untam. Egyszer hazajöttem nyaralni, akkor felajánlottak nekem egy tanári állást. Mondanom sem kell, soha nem szerettem volna tanár lenni. Aztán úgy gondoltam: miért ne? Ezután a nejemmel együtt elkezdtünk tanítani. Következő évben felvettek a főiskolára biológia - testnevelés szakra. A dolgok azóta is mennek folyamatosan. Ez nem az én igazi elképzelésem, hanem egy kényszerpálya, de jó. Mentős munkája idejéből emlékszik-e érdekes esetekre? Rengeteg esetre emlékszem. Talán a legfontosabb egy tömegbaleset ellátása volt. Sűrű hóesésben egy vonat és egy autóbusz ütközött. A vonat a buszt az árokba lökte, és tele volt sérültekkel. Én voltam a helyszínhez a legközelebb, ezért nekem 2

3 kellet a helyszíni parancsnokságot vállalni. Ilyenkor az embernek meg kell néznie hány, és milyen súlyos sérült van, aztán ennek megfelelően kell segítséget hívni. Kihívtam egy rohamkocsit, és három szállítókocsit. Tulajdonképpen minden probléma nélkül sikerült felszámolni a tömegbalesetet kb. 3 súlyos sérülttel, 8-10 nyolc napon túl gyógyuló sérülttel, és 1-2 olyannal, aki a helyszínről hazamehetett. Legszívesebben erre emlékszem, még jutalmat is kaptam. Hallottuk, hogy okos, és kitartó lánya van. Magától örökölte? A lányom makacs és kitartó, ezt a konokságot és makacsságot tőlem örökölte. De azt hiszem jól összejöttek a gének. Játszik valamilyen hangszeren? Már nem. Néha szoktam zongorázni, de sohasem tanultam meg, mert a barátom mindig elcsalt focizni. Még most is az első leckénél tartok, de ritkán szoktam magamnak csak hallás után játszani. Régebben gitároztam is, volt egy együttesünk a gimnáziumban. Hogyan udvarolt a lányoknak, vagy a feleségének? Fordított volt a helyzet. Majdnem úgy volt, hogy a lányok udvaroltak nekem. Nem voltam egy udvarlós típus. Nem is egyszer voltam szerelmes, csak nem mertem megmondani, ezért aztán lecsapták a lányokat a kezemről. Tudna mégis valamilyen tippet adni a fiúknak az udvarláshoz? Hát ez kicsit olyan, mint bénától megkérdezni hogyan kell futni. Igazából azt tudom mondani a fiúknak, hogy soha ne kerüljenek hazugságba, mindig az igazat mondják! Ön szerint miért szeretik a gyerekek? Talán azért, mert egyenrangúnak tekintem őket, mindig próbáltam a felnőttet látni bennük. Valakiben sikerült valakiben nem. Milyen érzéssel gondol vissza az iskolára? Csak jó Sok kellemes élményt és eseményt éltem át ott. Pálfai Ifjú(j)ság 3 Van olyan mikor szíve visszahúz? Van. Elég sokszor visszagondolok, de az igazság az, hogy már elfáradtam a 32 év alatt. Mivel tölti napjait? Az igazság az, hogy 4-5 év lemaradásban vagyok a házkörüli munkákkal. Jelenleg is ezen dolgozom, kőműveskedem, asztaloskodom. Volt olyan vágya vagy kívánsága ami eddig nem teljesülhetett, de most megvalósulhat? Soha nem voltam nagyravágyó, nem voltak nagy kívánságaim, de már régóta vágytam egy új autóra. Vannak olyan időtöltései amikre most több időt fordíthat? Azt hittem ha nyugdíjba megyek több időm lesz majd, de tévedtem. Még a kedvenc időtöltésemre a horgászatra sincs időm. Bár terveim szerint a télen olvasni fogok. Mit gondol csoportunk kezdeményezéséről? Egy szóval ki tudnám fejezni: Szuper! Nagyon jó ötletnek tartom. Mivel több a szabadideje, gondolt arra, hogy programokat szervezzen a vállalkozó szelleműeknek? Gondolkodtam, még nincs határozott elképzelésem, de tervezem hogy előrukkolok valamivel. Köszönöm szépen, hogy végighallgatott, és válaszolt a kérdéseimre! Én is köszönöm szépen. Orsós Dóra

4 A vértanúk emlékére AULICH LAJOS ( ): Német, polgári származású, szófukar harcos, a tavaszi hadjárat II. hadtestének hadosztályparancsnoka, az isaszegi győzelem, dicső hőse. Tevékeny résztvevője Buda visszavételének, a szabadságharc kormányának utolsó hadügyminisztere. DAMJANICH JÁNOS ( ): Szerb származású, medvetermetű ember, a III. hadtest tábornoka, a tápióbicskei, az isaszegi és a váci csaták, elévülhetetlen érdemű hőse, ideiglenes hadügyminiszter. A kivégzését megelőző éjszakán is választott hazájához ragaszkodott és ezekkel a szavakkal fohászkodott Istenhez és búcsúzott a földi világtól: Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! DESSEWFFY ARISZTID ( ): Nyugdíjba vonulása után, a szabadságharc kitörését követően ragadott újra fegyvert, a zsarnok császáriak ellen. Hadosztályparancsnok, Szegednél az összlovasság parancsnoka. A váci csatában elért hőstetteiért 3. osztályú katonai érdemrendet kapott. KISS ERNŐ ( ): Örmény eredetű család sarja, a 2. (Hannover) huszárezred parancsnoka, a bánsági hadtest vezére, komoly részt vállalt a szerb csapatok visszaverésében. Később tábornoki és altábornagyi kinevezést is kapott. KNEZICH KÁROLY ( ): Részben horvát, részben pedig török származású. Édesapja horvát határőr, édesanyja Omar pasa lánya. A tavaszi hadjárat hírneves harcosa, Damjanich balesete után a III. hadtest parancsnoka. LÁHNER GYÖRGY ( ): Tábornok, a hadügyminisztérium fegyverkezési és felszerelési vezetője. Nagy szerepe volt a fegyvergyártás kimenekítésében is, a kormány Debrecenbe való átköltöztetésekor. LÁZÁR VILMOS ( ): Örmény származású honvédezredes, a XI. hadtest hadosztályparancsnoka, a tavaszi hadjárat több csatájában is hírnevet szerzett. GRÓF LEININGEN-WESTERBURG KÁROLY ( ): Hessen nagyhercegségben született, házassága útján vált magyar nagybirtokossá. A szerbek ellen induló csapatba önként jelentkezett, részt vett a tavaszi hadjáratban is. A 2. és 3. osztályú katonai érdemrend kitüntetettje, 1849 júniusában nevezték ki tábornokká. NAGYSÁNDOR JÓZSEF ( ): A Pest vármegyei lovas nemzetőrség parancsnoka. Részt vett az áprilisi hadmozdulatok nagy csatáiban, hősiességért tábornoki kinevezést kapott jutalmul. POELTENBERG POELT(ERNŐ) ( ): Gazdag osztrák család sarja, Magyarországra helyezése után a szabadságharc lelkes híve. Részt vett a Jellasich ellen vívott offenzívában. Görgey Artúr seregében szolgálva rész vett a hírneves hátrálásban. SCHWEIDEL JÓZSEF ( ): A 4. (Sándor) huszárezred parancsnoka, részt vett a pákozdi és a schwechati csatákban, amelyeket követően híressé vált bátorsága. Pest katonai parancsnoka, 1848-tól tábornok. TÖRÖK IGNÁC ( ): A magyar várak és erődök műszaki vezetője, től tábornok. Mentora a hírneves Simonyi József óbester (ezredes) volt. 4

5 GRÓF VÉCSEY KÁROLY( ): Huszárezred parancsnok, hadtestparancsnok, a szolnoki csata hőse. Az ő vezetésével foglalja el a honvédsereg Aradot és Temesvárat decemberében tábornoki kinevezést kapott. A szemtanúk szerint kivégzése előtt (mivel már senkitől nem búcsúzhatott), megcsókolta Damjanich tábornok kezét. Pálfai Ifjú(j)ság Lyukas zászlók 13 vértanú Bátrak a csaták öldöklő forgatagában és bátrak a bitófa árnyékában. Nem rettegtek, mert áthatotta őket, erőt adott nekik egy mindennél erősebb érzés, mely mára szinte üres hangkapcsolatnak tűnhet csupán: a hazaszeretet Patkós Attila Magyarország legújabb kori történelmének mindmáig legnevezetesebb eseménye, a kommunista proletárdiktatúra elleni 1956-os forradalom. A budapesti diákok és munkások békés tüntetésével kezdődött október 23-án, és a fegyveres felkelők véres leverésével végződött november 10-én. Az október 23-án megtartott tömegtüntetés a kommunista kormány erőszakos beavatkozása és méltánytalan viselkedése miatt rohamos gyorsasággal fegyveres felkeléssé nőtte ki magát. Ezen események a kommunista egypártrendszer bukásához, a demokratikus metamorphozis kezdetéhez vezettek. November első napjaiban már az új kormány kezdett tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok totális kivonásáról, valamint a Varsói Szerződésból való kilépésről és az ország sérthetetlen semlegességéről. A szovjet politikai vezérkar azonban a kezdeti látszólagos hajlandósága ellenére, már rögtön tárgyalásokat folytatott a nyugati hatalmakkal akik biztosították a Szovejtuniót, hogy nem avatkoznak be politikai belügyeikbe. Ha mégis a beavatkozás mellett döntöttek volna az valószínűleg egy világméretű atomválság kialakuláshoz vezet és indokul szolgálhatott volna egy esetleges III. világháború kirobbantásához. A szovjet hatalmak a biztos siker tudatában hadüzenet nélküli támadást indítottak hazánk ellen, 1956 november 4-én. Az akkori világ legerősebb szárazföldi hadserege ellen az irreguláris szabadcsapatokként szerveződő, magyar forradalmárok nem vehették fel a versenyt, törvényes forradalmuk bukásra ítéltetett. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikailag rögzített dokumentumtok szerint 2652 magyar és 669 szovjet állampolgár esett el. A sebesültek száma magyar oldalról , míg szovjet oldalon 1540 fő volt. A forradalom következményeként kb magyar állampolgár disszidált az országból, nyugatra, elsősorban az Egyesült Államokba menekülve. A forradalom leverését követő években ezreket végeztek ki vagy zártak börtönbe, résztvevőit minden eszközzel megpróbálták befeketíteni és felkutatni, elsősorban akta és újságfényképek alapján. A brutális megtorlást és a magyar nép totális elnyomását az Egyesült Nemzetek Szövetsége és a demokratikus világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték. A Rendszerváltás, 1989 óta október 23.-a, a Forradalom kitörésének napja nemzeti ünnep a csonka Magyarországon. Patkós Attila 5

6 Pálfai Labdarúgás A Pálfai Sport Egyesület labdarúgó szakosztálya megkezdte mérkőzéseit augusztus 20-án Faddon! Az eddig történtekről a felnőtt csapat vezetőedzőjét, Kálmán Gyulát kérdeztem. Mikor kerültél ide Pálfára? Miért és hogyan? Azt hiszem, a téli felkészülésnél kezdtem, januártól vagyok itt! Megkerestek a vezetők. A kálózi serdülő mellett tudom csinálni a felnőtt edzéseket. Hétfőn és csütörtökön serdülő, kedden és pénteken felnőtt edzést tartok. Serdülő meccset szombaton, felnőttet vasárnap játszunk. Szóval így el tudtam vállalni a pálfai felnőtt csapat vezetését! Hogy indult a szezon? Döcögősen. Sajnos ugyanazzal a felállással nem tudunk játszani, mert mindig vannak hiányzók és ezért variálni kell a csapat szerkezetét. A felkészülés sem úgy sikerül ahogy kéne, mert a heti egy edzés kevés. Milyen céljaid vannak a csapattal? A lehető legelőkelőbb helyet megszerezni! ( Szerettem volna a bajnokságot megnyerni, de ez már nem jön össze.) Szeretsz Pálfán lenni? Miért? Igen, nagyon jól érzem magam itt Pálfán! Jól kijövök a vezetőkkel és a szurkolókkal. Sok tehetséges fiatalt látok a pálfai fiatalokban és azt gondolom, hogy akkor lesz itt igazán jó foci, ha ők beépülnek és egyre több pálfai lesz a csapatban. Jó a pálya, jók a feltételek! Mennyire vagy megelégedve a csapattal? Sok ügyes és rutinos játékos van a csapatban, egyénekre lebontva, mert csapatként még annyira nem megy. Ez a heti egy edzésnek, illetve annak tudható le, hogy csak vasárnaponként játszanak együtt! Szeretném megemlíteni a Nagy Danit, ő egy nagyon tehetséges, ügyes fiú. Sokra viszi még! 6 Üzensz valamit a pálfai fiataloknak? Szeressék a focit, mert ez egy N(agy) játék! Az ifiben is sok ügyes, tehetséges fiatal van, rájuk kell nagyon vigyázni, hogy ne távolodjanak el a focitól és edzenek lelkiismeretesen! Köszönöm, hogy segítetted munkám és válaszoltál kérdéseimre! Sok sikert kívánok a csapatnak! Én köszönöm, hogy elmondhattam véleményem! A csapat nevében is köszönöm! Fordulók, eredmények: szeptember 03.(vasárnap) Felnőtt: Pálfa Harc 3:2 (1:2) Gólszerzők: Nagy Dániel (3) Jók: Nagy Dániel vezetésével az egész hazai csapat szeptember 10. (vasárnap) Felnőtt: Báta Pálfa 0:1 (0-1) Báta 50 néző. Vezette: Orosvári J. Gólszerzők: Sütő Zoltán. Jók: Wiszberger István, Sütő Zoltán, Tóth József. Ifi: Báta Pálfa 4:2 Gólszerzők: Pleck Nándor, Porteleki Gábor. Két gyenge csapat találkozóján a lelkesebb nyert! szeptember 17. (vasárnap) Felnőtt: Pálfa Alsónána 3-6 (1-3) Pálfa 50 néző. Vezette: Katona. Gólszerzők: Sütő Zoltán (2), Kovács Krisztián. Jók: Vinklár Gábor. Ifi: Pálfa Alsónána 8:0 (4:0) Gólszerzők: Pleck Nándor (1), Tóth Zsolt (1), Orsós Dávid (1), Porteleki Gábor (1), Farkas Vilmos (1), Orsós György (1), Czári Attila (2). Jók: Tóth Zsolt vezetésével az egész csapat! Jobb erőkből álló hazai csapat megérdemelten nyert! szeptember. 24. (vasárnap) Felnőtt: Gyapa Pálfa 1-5 (0-5) Gyapa 50 néző. Vezette: Venter J. Gólszerzők: Nagy Dániel (2), Kovács Krisztián (2), Sütő Zoltán. Jók: Vinklár Gábor, Nagy Dániel, Sütő Zoltán.

7 2006. október 01. (vasárnap) Felőtt: Pálfa Dunaföldvár 2:4 Gólszerzők: Sütő Zoltán, Kovács Krisztián. Jók: Sütő Zoltán. Ifi: Pálfa Dunaföldvár 2:2 (0:1) Gólszerzők: Pleck Nándor, Magyar Attila. Jók: Farkas Vilmos, Pleck Roland. A sok helyzetet elpuskázó hazaiak nem érdemeltek győzelmet! október 08. (vasárnap) Felnőtt: Váralja Pálfa 1-4 (0-4) Váralja 80 né- Pálfai Ifjú(j)ság ző. Vezette: Nyakas B. Gólszerzők: Nagy Dániel (2), Fövényi Csaba, Sütő Zoltán. Jók: Vinklár Gábor, Nagy Dániel, Sütő Zoltán. Ifi: Váralja Pálfa 0:7 (0:4) Gólszerzők: Tóth Zsolt (2), Orsós György (3), Farkas Vilmos (1), Szilágyi László (1). Jók: Balogh László, Porteleki Gábor. Jobb játékerőt képviselő vendégek, már a félidőben eldöntötték a találkozót! Filmajánló - Hogyan lesz a Tejútból Pegazus? Látos Rita 1-es ékzár kódolva, 2-es ékzár kódolva, 3-as ékzár kódolva, 4-es ékzár kódolva, 5-ös ékzár kódolva, 6-os ékzár kódolva, 7-es ékzár kódolva Egyszer régen, egy messzi-messzi időpontban született egy film, amelyet Csillagkapunak neveztek. Ez olyan elméleteket sorakoztatott fel, amelyek a fizika (mai) állása szerint gyakorlatilag lehetetlennek bizonyultak. Itt van mindjárt a címben szereplő tárgy, a Csillagkapu. Ez ahogy a neve is mutatja egy kapu, amely a különböző világok közötti utazást teszi lehetővé, egy úgynevezett féregjáraton keresztül. Azonban működtetéséhez iszonyú nagy energia szükségeltetik, amelyet különböző generátorokkal, nagyobb utazás esetén (egy másik galaxisba), pedig egy úgynevezett ZPM (Zero Pont Modul- Null Pont Energia) nevű berendezéssel állíthatunk elő. Továbbá működésre bírásának elengedhetetlen feltétele az ún. tárcsázó rendszer. A lényeg az, hogy a megfelelő jeleket, ha úgy tetszik szimbólumokat egymás mellé helyezve, megkapjuk a bolygó koordinátáit és egymás utáni sorrendben, tárcsázzuk azokat. A csillagkapukat egy idegen nép, az ősök építették, akik mindenfajta szempontból a mai ember felett állnak. Ahogy ezt a produkcióban is már oly sokszor hangoztatták, mi ezen csodálatos nép második evolúciója vagyunk csak. De akkor kanyarodjunk vissza a filmhez. Tulajdonképpen az a messzi, már-már elfeledett időpont 1994-et takarja. A főszereplők pedig az alábbiak: Jack O Neil ezredes, Dr. Daniel Jackson, Kawalski őrnagy, több száz földi ember na és persze a goa uld. 7

8 A történet akkor indul, mikor egy 1945-ös gízai ásatás következtében egy óriási nagy, kör alakú tárgyat találnak, amelynek több éves kutatás folyamán sem sikerül megoldani a nyitját. Mígnem egy Daniel Jackson nevezetű doktor rá nem jön lényegére. Persze a katonaság egyből rácsap a projektre. Így kerül a képbe a már emlegetett Jack O Neil ezredes, aki a program vezetőjévé lesz. Tudni kell róla, hogy nem igen van ínyére a dolog, egyrészt, mert visszavonult, másrészt, mert nemrég vesztette el kisfiát, aki sajnos az ő pisztolya által halt szörnyet (rábukkant apja szekrényében és kipróbálta ). Az első állomás Abydos, amely többek között arról nevezetes, hogy utazóink egy hihetetlenül erős ellenséggel kerülnek szembe a goa uld-dal. Ezek kígyószerű lények, akik az emberi agyra csatlakozva képesek átvenni az irányítást a test felett, ezzel akár évezredekre börtönbe taszítva az igazi tulajdonost. Események sora kezdődik meg ezzel. Mert ugye meg kell ölni a gonoszt, Ra-t, aki az ottani tudatlan emberek szemében istenségként tetszeleg. És jó amerikai módszernek megfelelően találjátok ki, mivel sikerül megsemmisíteni őt, szolgáit a Jaffákat, illetve piramis alakú anyahajóját? Persze, hogy egy atombombával Ugyebár ekkor jön az a rész, hogy mindenki boldog, megsemmisült az ellenség, az ottaniak felszabadultak plusz ráadásként Daniel szerelmes lett egy helybeli lányba. És mivel szerelmes lett, magától értetődik, hogy nem tér haza, hanem marad idegenben, ami persze amúgy is lenyűgözi, hiszen megannyi utalás van az egyiptomi kultúra eddig feltáratlan rejtélyeire, és ezért megéri ott maradni. Most jött el a pillanat mikor Kurt Russelből Richard Dean Anderson, azaz O Neilből O Neill, a hóbortos, ámbár humoros ezredes lesz. Tehát elindul a sorozat, amely értelmében a szereplőgárda is kicserélődik, sőt újak is érkeznek Namármost vajon hogyan is indulhatna el újra a bolygók közti utazás? Természetesen az ellenség újbóli felbukkanásával, amelynek a központja a Föld lesz. De akkor hogy lehetséges, hogy egy atombomba után ilyen épen és egészségesen képes ott állni az orruk előtt? Több van a fickókból A látogatás nagy zűrzavart kelt, hisz nem tudnak védekezni ellenük, mivel technikailag jóval fejlettebb fajjal állnak szemben. Na de hoppá. Ez még foglyokat is ejt. Így hát mivel katonák vagyunk, és nem hagyjuk hátra az embereket, elmegyünk és megkeressük őket. Közben a tudós is visszatér, meg az ezredes is két l-lel, aztán gyerünk. Jackson alapjáraton nem szereti a katonás, illetve ahhoz kapcsolódó dolgokat, de mivel nejével (Sha uri) is ugyanaz történt Abydoson, mint a földi nővel, csatlakozik. A mentőakció bár nem teljesen úgy sül el, ahogy akarták- Sha uri gazdatest lesz és a földi nőt sem látják viszont-, egy új barátra Teal c-re, az új ellenség Apophis első testőrére is szert tesznek. Teal c tulajdonképpen egy a korábban már említett fajhoz a Jaffákhoz tartozik, aki O Neill kérésére azért áll át mert végre felcsillan előtte a remény, hogy a goa uld-ok által szolgasorba taszított Jaffák ismét szabadok lehetnek. Az eseményeken felbuzdulva az USA Air Force (Légierő) úgy dönt, hogy ún. CsK csapatokat létrehozva nemcsak a goa uld elleni harcot, Jackson nejének megkeresését (ami tulajdonképpen csak Jacksonnak fontos), hanem az egyes fajok, előttünk fényévekre járó technológiájának felkutatását is vállalja. Így alakul meg a CsK1, mely a következő tagokat számlálja: Jack O Neill ezredes, Dr. Daniel Jackson, újoncként pedig Samantha Carter százados ( aki különben a fizika doktora is, csak a katonaságnál a rangjuk szerint hívják az embereket), illetve Teal c, a Jaffa. A váratlan utazások alatt felfedezik az univerzum négy, technikailag legfejlettebb faját a noxot, a fuhrlinget, az asgardot és az ősöket. Továbbá bebizonyítást nyer a fizikában csak elméletben létező párhuzamos világok elmélete is. Minden egyes döntésünket követően a világ párhuzamos világokká ágazik. Erre akkor derül fény mikor a mi öreg Jacksonunk egy mágikus tárgyat használva eljut egy párhu- 8

9 zamos dimenzióba, és ott szembesül azzal, hogyha nem tesznek valamit a saját dimenziójukban, könnyen az ellenség martalékává válhatnak. Emlegettem már, hogy az ősök tudása emberi aggyal felfoghatatlan. Erre O Neill is elég hamar rájön. Egyszer egy idegen világ látogatásának alkalmával találnak egy fura eszközt, amely a falból ágazik ki, pont úgy, hogy egy emberi fej is beleférne. Ugye az ember egyik legnevezetesebb tulajdonsága a kíváncsiság. Na akkor nézzük meg azt a ketyerét. Teal c-re ugyebár nem hat, a hasában érlelődő goa uld lárvának köszönhetően (többek között ezért is a goa uld-ok rabszolgái a Jaffák). Akkor jön O Neill a CsK1 vezetője, akinek mintegy beszippantja a fejét az idegen szerkezet és elájul. Néhány órás alvást követően mintha mi sem történt volna. Egyelőre. Mert aztán drága ezredesünk elkezd valami idegen nyelven halandzsázni. Először szavakat, majd már mondatokat is, mígnem el nem jut arra a pontra, mikor ékes anyanyelvén már meg sem tud szólalni. Közben Jackson rájön, hogy ez a négy faj egyikének, az ősöknek a nyelve. O Neill alkalmi tudásának hála megépíti azt a bizonyos ZPM-et, ami azért is fontos, mert nem egy éppen egyszerű szerkezetről van szó. Tudniillik a szub-térből vonja el a számára szükséges energiát. Amire szükség van mert? Mert O Neill emberi agya nem bírja el a hirtelen megnyert óriási mennyiségű tudáshalmazt. El kell jutnia az asgardokhoz, akik nem éppen a közelben laknak, hanem egy másik galaxisban. Éppen ezért éri meglepetés Hammond tábornokot - a Csillagkapu Parancsnokság nevű létesítmény vezetőjét - és a CsK1-et, mikor a kapu a 8-ik ékzárat lezárva hoz létre stabil féregjáratot. Így találkozik Jack az asgardokkal, akik eltávolítják agyából az ősök tudását. Adalékként mondanám, hogy az asgardok meglepő módon hasonlítanak a földi emberek rémálmaiban létező U.F.O.-kra Horváth Mónika Tudtad-e hogy Ha valaki elveszti az arcfelismerő képességét, akkor nagy esély van, arra hogy saját magát se ismeri fel? Pl: egy ilyen ember a pincérnek panaszkodott az étteremben, hogy valaki állandóan bámulja, mire a pincér kénytelen volt felvilágosítani arról, hogy a tükörbe néz. A beteg nem ismerte fel a saját arcát! A depresszió az életben elszenvedett stresszekre adott teljesen normális reakció? Ilyen depressziót kiváltó helyzet pl: iskolai kudarc, szeretett társ elvesztése. Akkor tekintjük csak abnormálisnak, amikor túlmegy azon a ponton ahol a legtöbb ember, kilábal belőle. A legsúlyosabb atomerőmű baleset 1986 áprilisában Csernobilban volt? A hazánkat érő többletdózis akkora volt, mint amennyit háttérsugárzásból 1 hónap alatt kapunk. A fény sebessége a vákuumban a legnagyobb és ez a sebesség 3*10 8 m/s? USA azért nem avatkozott be az 1956-os forradalomba, mert akkor nagy valószínűséggel kitört volna a 3. világháború? És hogy csak azt látjuk, amiről fény jut a szemünkbe? 1946-ban vezették be Magyarországon a forintot? Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz? Az első atomreaktor 1942-ben épült Chicagoban, és két magyar tudós is volt az építők kö- 9

10 zött? Az építők: Szilárd Leó, Arthur Compton, Enrico Fermi, Wigner Jenő Az EU-ban minden ország hivatalos nyelve egyben az EU hivatalos nyelve is? II. világháború után egyes nácik letagadták, hogy voltak deportálások? 21 főbűnöst ítéltek el? Horváth Veronika Lemezajánló Újságunk mindig arra törekszik, hogy stílusban a legkülönbözőbb igényeket is kielégítse. Ezért is gondoltam arra, hogy a mostani számban kicsit közelebbről bemutatom nektek a már említett Evanescence albumot. Tulajdonképpen ez az együttes második nagyalbuma, a Fallen-t követően, amelyen, - ha csak az ismertebbeket említem- megtalálható a My Immortal vagy a Going Under című szám. Az igazat megvallva ez az album kicsit melankolikusabbra sikerült, mint az előző, ami hozzáteszem nem baj, hiszen így egy érzelmekkel teli korongot kaptunk. Itt van mindjárt a Lithium vagy a Like You című nóta. Azért nehogy azt higgyük, hogy a gyorsabb dalok hanyagolva vannak, hiszen itt van az albumról elsőként kijött Call me when you re sober vagy a Sweet Sacrifice. Evanescence The Open Door Tracklista: 1.Sweet Sacrifice 2. Call Me When You're Sober 3. Weight of the World 4. Lithium 5. Cloud Nine 6. Snow White Queen 7. Lacrymosa 8. Like You 9. Lose Control 10. The Only One Slágerlista: 11. Your Star 12. All That I'm Living For 13. Good Enough Horváth Mónika 1. Pink: Who Knew 2. Rihanna: Unfaithful 3. Desperado: Táncolj! 4. Beyonce feat. Jay-Z: Déjá Vu 5. The Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg: Buttons 6. Bob Sinclar & Steve Edwards: World, Hold On 7. Cameron & Khaled: Henna 8. Szekeres Adrienn & Gáspár Laci: Kikötők 9. Christina Aguilera: Ain t No Other Man 10. Scissor Sisters: I Don t Feel Like Dancin 11. Sergio Mendes feat. The Black Eyed Peas:Mas Que Nada 12. Lily Allen: Smile 13. Crystal: Te vagy a jel 14. Chelo: Cha Cha 15. Caramel: Mennem kell 10 Horváth Mónika

11 Logikai feladatok 1. Csiga Csilla távkúszó világbajnok egy 1 m hosszú gumiszalagon a rögzített végétől elindul a másik vége felé és 50 cm-t mászik óránként. Minden óra végén a szalag másik végén álló manó az egész szalagot 1 méterrel megnyújtja. Hányadik órában éri el Csilla a gumiszalag másik végét? 2. Egy nyári üdülés folyamán hétszer esett az eső délelőtt vagy délután. Ha délelőtt esett, akkor délután nem esett. Összesen 5 esőtlen délelőtt és 6 esőtlen délután volt. Hány napig tartott az üdülés? 3. Egy 67 tagú társaságban fiúk, lányok, férfiak és nők vannak. A társaságról még a következőket tudjuk: - a nőneműek száma osztható 5-tel. - a nők száma megegyezik a hímneműek számával. - a fiúk vannak a legkevesebben. - a fiúk, a férfiak, a lányok és a nők száma is prím (nincs 1-en és önmagán kívül más pozitív egész osztója). Hány lány van a társaságban? 4. Egy bank páncélszekrényén több különböző zár van. Kulcsaikat úgy osztották szét a bank négy pénztárosa között, hogy a páncélszekrény kinyitásához legalább háromnak jelen kell lenni, hogy a náluk levő kulcsokkal ki lehessen nyitni a zárat. (Egy zárhoz többüknél is lehet kulcs, és egy embernél többféle kulcs is lehet.) Legkevesebb hány zár van a páncélszekrényen? 5. Aprajafalván a mozi pénztáránál 6 (egyforma) törp áll sorba. Közülük háromnak 20 tallérosa, háromnak 10 tallérosa van. A mozijegyek ára egységesen 10 tallér, és nyitáskor nincs pénz a pénztárban. mindenki egy jegyet vesz. Hányféleképpen állhatnak sorba, hogy ne szakadjon meg a jegykiadás a váltópénz hiánya miatt? 6. Három rabló osztozkodik egy zacskó aranyon. A rablóvezér megkapja a felét és még egyet, a másikuk a maradék harmadrészét. A harmadiknak kétszer annyi maradt, mint amennyit a második kapott. Legkevesebb hány arany lehetett a zacskóban? Gulyás Tibor Programajánló Szekszárd November Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza rendezi meg a SZEKSZÁRDI NÉPTÁNCFESZTIVÁLT, melyet Bartók Béla születésének 125. évfordulójára ajánlanak. A fesztivál a magyar amatőr néptánc mozgalom rangos versenye. November 7-én 9:00-13:00-ig: Végzős középiskolások és általános iskolások figyelem! Pályaválasztási kiállítás! Munkanélküli fiatalok tájékoztatása a képzési, külföldi munkavállalási lehetőségekről, a rehabilitációs foglalkoztatásról és a humánszolgáltatásról. Munkajogi tanácsadás. 11 November 8-án 10:00-15:00-ig : A felsőoktatási intézmények mutatkoznak be a megye középiskolásainak. November 9-11-én 9:30-tól: A középiskolák bemutatkozó kiállítása, a végzős általános iskolások, pedagógusok és szülők számára. November 11-én 10:00 órakor : Pályaválasztási konferencia Koncertek November 4. ZUG: Fürgerókalábak - Chaos of Disorder - Wackor November 18. ZUG: - Pluto - Radical Change - Fél-X - Vészkijárat

12 Pécs November 8. Sörház: Giccsparty- Flipper Öcsi Dj Batman + Dj Norberto Belépés 800 Ft Lányoknak: 400 Ft. November 10. Sörház: No Disco Koncert: Station November 11. Sörház: Ladies Night Ajándék pezsgő az első 100 hölgy részére. Belépő: 1000 Ft Dj Mad+ Dj Bogar Bővebb infó: címen. Pálfa Minden pénteken este 19 órától filmet, Szombatonként 15 órától pedig előadást tekinthettek meg az Ifjúsági Irodában! Filmek: November 10: Holnapután November 17: Hideghegy November 24: Nemzet Aranya December 1: Derült égből Polly December 8: Farkasok Szövetsége Pálfai Ifjú(j)ság Honlapajánló December 15: Constantine December 22: Igazából szerelem Előadások: November 11: Fodrászat Előadó: Horváth Barbara November 18: Élet a Földön és kívül? Előadó: Horváth Imre November 25: Roma kultúra Előadó: Nagy Sándor December 2: Vírusok, baktériumok Előadó: Gulyás Tibor December 9: Depresszió Előadó: Berki Dóra A szervezők az esetleges változtatás jogát külön értesítés nélkül fenntartják. További információt az Ifjúsági irodában, a oldalon, illetve az címen kaphattok. Horváth Veronika Elég jól ismered a világhálót? Ha nem itt az ideje, hogy megismerd! Honlapajánlónkkal megpróbálok ehhez segítséget nyújtani! Mostani számunkban a internetes oldalt szeretném bemutatni! Ez az oldal széles skáláját kínálja fel az új és régi ismerősökkel, barátokkal való kapcsolatteremtésnek. A myvip lehetőséget nyújt klubok alakítására és más klubokba való belépéshez, privát beszélgetésekhez a meglévő barátságok ápolására! Tudod milyen jó érzés egy rég nem látott ismerősödre, barátodra újra rá találni és beszélgetni vele? Ha meg szeretnéd tudni, nem kell mást tenned, minthogy csatlakozol a myvip tagjaihoz! Hogyan lehetsz tag? Keress egy barátot vagy egy ismerőst, aki már tag és kérd meg, hogy küldjön neked egy meghívót, ha nincs ne csüggedj hisz az oldal nagyon ismert és hamarosan lesz! Ha megvan, kitöltesz magadról egy adatlapot, amit akár saját képeiddel is színesíthetsz, és részese leszel egy nagyon jó közösségnek! Ezután nincs más hátra, mint, hogy megkezd a barangolást a rengeteg myvip-tag között, hátha te is ismerősökre lelsz! A myvipnek jelenleg tagja van! Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket az oldal iránt! 12 Porteleki Gábor

13 Szekszárd: Pálfai Ifjú(j)ság Mozi Románc és cigaretta 17:30 Szabadság, Szerelem 20: A szuper exnőm 17:30 World Trade Center 20: Nagyon vadon 15:30 és 17:30 Lány a vízben 20: A testőr 17: Kígyók a fedélzeten 20: Taplógáz 17: Idegölő 20:00 Pata tanya: Baromi buli 15:30 és 17:30 Székesfehérvár Cinema City: A Karib-tenger kalózai 2 - A holtak kincse, A szuper exnőm, Asterix és a vikingek, Az ördög Pradát visel, Dögölj meg, John Tucker, Egy bolond százat csinál, Én, a nő és plusz egy fő, Garfield 2, Hangya Boy, Ház a tónál, Kígyók a fedélzeten, Mansfeld, Pata tanya: baromi buli, Szabadság, szerelem, Távkapcs, Túl a sövényen, Verdák, World Trade Center A vetítések nagy száma miatt csak a filmek címét soroltuk fel. További információkat: weboldalon találsz! Megemlékezés és kiállításmegnyitó Október 22-én a Művelődési ház galériatermében megnyitásra került Görgey Géza festőművész kiállítása. A megnyitón fellépett az Ungaresca Consort régizenei együttes és a Népdalkör. A kiállítást megnyitotta Horváth Imre alpolgármester. A megnyitó után Bérdi Imre polgármester, a Népdalkör, és pálfai iskolás diákok közreműködésével megemlékezést tartott az 1956-os események ötvenedik évfordulójának alkalmából. Az ünnepség után az Önkormányzat vendégül látta a megjelenteket. Humor - Egyetemista kislány levele Drága Szüleim! Már 3 hónapja itt vagyok az egyetemen, és még nem írtam Nektek. Nagyon szégyellem magam, de ígérem, hogy most mindent bepótolok! De mielőtt még folytatnám a levelet, kérlek, üljetek le! Semmi esetre se olvassátok tovább a levelet állva!! Már majdnem teljesen rendbe jöttek az égési sérüléseim, és a sokkot, amit az okozott, hogy ki kellett ugranom a negyedik emeletről, szinte egészen kihevertem. Csak 2 hetet kellett a kórházban feküdnöm, már majdnem jól látok, és az a szörnyű hányás is csak egy héten egyszer jön rám. Mivel a tüzet én okoztam, 1 milliót kell fizetnünk az egyetemnek a károkért, de ez mind semmi, hiszen az a lényeg, hogy életben maradtam. Az volt a szerencsém, hogy a szemközt lakó férfi észrevette, mi történt, és kihívta a mentőket és a tűzoltókat. Ő volt, aki aztán meglátogatott a 13

14 kórházban, és mivel, nem volt hova mennem (a szobám hamuvá égett), olyan kedves volt, hogy felajánlotta, lakjam vele. Egyszobás lakása van, de azért nagyon jól megvagyunk. Ő vagy kétszer olyan idős, mint én, de őrülten egymásba szerettünk, és össze szeretnénk házasodni. Még nem döntöttük el, hogy pontosan mikor, de még azelőtt megtartjuk az esküvőt, mielőtt túl feltűnővé válik, hogy terhes vagyok. Bizony drága szüleim, anya leszek!!! Tudom, hogy alig várjátok már, hogy nagyszülők lehessetek, és biztos vagyok benne, hogy a kisbabákat (merthogy hármas ikrek lesznek) azzal a szeretettel fogjátok körülvenni, amivel engem is kiskoromban. Az egyetlen dolog, ami egy kicsit késlelteti az esküvőnket az egy fertőzés, amit a vőlegényem szedett össze valahol. Emiatt most megint kórházban vagyunk, mert persze én is elkaptam, de már sokkal jobban vagyunk az antibiotikumoknak köszönhetően, amit vénásan adnak nekünk. Az orvosok valami szifilisznek hívják a betegséget, azt hiszem. Tudom, hogy a férjemet tárt karokkal fogadjátok majd, és hamarosan olyan lesz majd, mint egy igazi családtag. Nagyon kedves ember, és bár nem végezte el a 8 általánost sem, rendkívül ambiciózus. Természetesen más vallású, mint mi, de tudom, hogy milyen toleránsak vagytok, és így az sem fog titeket zavarni, hogy sötétebb a bőre, mint a mienk. Biztos vagyok benne, hogy legalább annyira fogjátok majd szeretni, mint én!!! Mivel nagyjából a ti korotokbeli, biztos nagyon jól kijöttök majd egymással, ha majd hazaköltözünk hozzátok a gyerekekkel (mert hát a mi lakásunk túl kicsi ennyi embernek). Az ő szülei is nagyon rendes emberek, azt hiszem, az apja valami híres kábítószercsempész Afrikában, ahonnan a jövendőbelim is származik... Most, hogy már mindenről részletesen beszámoltam, azt hiszem itt az ideje, hogy bevalljam nektek, hogy nem égett le a lakásom, és így nekem kutya bajom, nem is voltam kórházban egy napot sem, nincs se vőlegényem, se szifiliszem, se semmilyen néger pasim. Az igazság az, hogy meghúztak analízisből meg makróból, és kettest kaptam informatikából, és csak azt szerettem volna tudatosítani bennetek, hogy vannak ennél a világon sokkal rosszabb dolgok is! Sokszor csókol Lányotok! Egyéb humorbonbonok 14 A tanító néni meséli a gyerekeknek a három kismalac meséjét. Eljut addig, hogy a legidősebb malac az emberhez megy, hogy kérjen házépítésre téglát és megkérdi: - Na gyerekek, vajon mit mondhatott ekkor az ember? - Vazze, beszelő malac! A részeg ember araszolgat haza. Egyszer csak a Rákóczi téren megszólítja egy néger csaj: - Szia szépfiú nem kísérsz haza? Erre a részeg ember: - Mi a francot csináljak én Afrikában? A Heineken, a Budweiser és a Guiness sörgyár vezérigazgatói beülnek egy kocsmába. A Heineken vezér kér egy Heinekent, a Budweiser vezér egy Budweisert, a Guiness vezért pedig egy csésze teát. A Heinekenes megkérdi a Guiness-est: - De hát

15 hogyhogy teát kértél? Mire a Guniess-es: - Ha ti sem isztok sört, akkor én sem kérek... Németországban egy orosz beül a kocsmába, és sorra rendeli a finom német söröket. A pincérnek feltűnik, hogy minden egyes alkalommal eltűnik a kartonból készült poháralátét. Mikor az újabb korsóval viszi ki, nem visz hozzá poháralátétet. Mire az orosz méltatlankodva: - Keksz nyet? Az ausztrál farmer egy vödörrel a kezében elindul a közeli gyümölcsösébe, az útja egy tavacska mellett visz el. Arra lesz figyelmes, hogy a tóban három meztelen fiatal szépség fürdik, a ruháik szétdobálva a parton. A lányok észreveszik és kikiabálnak neki: -Addig nem megyünk ki a vízből, míg nem megy el innen! A farmer egy kicsit felemeli a vödröt, és visszakiált: -Nem leskelődni akartam, a krokodilt jöttem megetetni! Pista bácsi ittasan támolyog be a körzeti orvoshoz. A doki a fejét csóválja: - Ejnye, Pista bátyám, azt ígérte, hogy januártól más ember lesz magából! - Lett is, de sajnos ez is iszik... Amerikai kisgyerek túl sokat ül a számítógép előtt és ezt megemlíti neki az apja: - Fiam, amikor Abraham Lincoln olyan idős volt, mint te, akkor a kandalló előtt ült és írta a házi feladatát!! Mire a fiú: - Apu, amikor Abraham Lincoln olyan idős volt, mint te, akkor az Egyesült Államok elnöke volt... Két szőke nő beszélget Szent István király szobra előtt: - Milyen jó pasi! És oda is van írva, hogy Ja, csak azt nem írták ki, hogy Pannon vagy Témobil! Székely gyerek apjához: - Há édesapám! Még nem vett alsógatyát? - Honnan tudod fiam? - Há mer felsőt se vett! Súlyos baleset helyszínén a rendőr, látván, hogy sérült is van, riasztja a mentőket. - A gépkocsivezető a jobb comb felső részén sérült - mondja a rádión. - A szerv is sérült? - kérdezik. - Nem! Az telefonál. Horváth Imre Hogyan választ egy férfi feleséget magának? Egy férfi feleséget akart választani magának, de gondot okozott, hogy a 3 legrátermettebb jelölt közül kire essen a választása. Elhatározta, hogy mind a háromnak ad 5000 dollárt, és megnézi, hogy ki mit csinál a pénzzel. Az első a teljes összeget szépítkezésre költötte. A leghíresebb szépségszalonban kikozmetikáztatta magát, csináltatott menő frizurát. Elment vásárolni, csak a legmenőbb cuccokat vette meg, hogy mire a férfi hazaér, tündökölhessen. Mikor a férfi hazaért, azt mondta neki, hogy őérte tette, hogy mindenki irigyelhesse, hogy milyen dögös nője van, mert annyira szereti A férfi le volt nyűgözve. A második vásárolni ment. Ajándékokat vett a férfinek. Golf felszerelést, a legújabb kütyüket a computeréhez, és néhány nagyon drága ruhát. Ahogy átadta az ajándékot azt mondta, hogy annyira szereti, hogy minden pénzt ráköltött. A férfi ismét le volt nyűgözve. A harmadik befektetett a tőzsdén. Ügyesen megsokszorozta a pénzt. Visszaadta az 5000 dollárt, majd a fennmaradó részt ismét befektette, és a hasznot egy közös számlára utaltatta. Ő azt mondta a férfinak,hogy ő a közös boldogságukat tartja a legfontosabbnak ezért tette amit tett. Nyilvánvaló, a férfi ismét le volt nyűgözve. A férfi nagyon sokáig rágódott azon, hogy a nők mire költötték a pénzt amit tőle kaptak. Azután feleségül vette azt akinek a legnagyobb volt a melle... 15

16 Szüreti Mulatság 2006.október 7.-én immár sokadszorra is megrendezésre került a szüreti mulatság. Október 6-án délután a faluban készítettünk két szalmabábút, hogy jelképezze a szüreti mulatságot. Október 7-én délelőtt pedig a kultúrház előtti teret és a lovaskocsikat, hintókat díszítettük fel. 13 órakor indult a felvonulás. A sor elejét lovasok vezették, majd hintók és a lovaskocsik. Szerencsére a pálfai fiatalok nagy része nem szégyenlős így szívesen beöltözött. Jó volt látni, hogy felnőttek is sokan beöltöztek, és a Népdalkör is színesítette részvételével a felvonulást. Az idei bíró és bíróné Bertalan Rihárd és Bertalan Georgina, a jegyző és jegyzőné pedig Szabó László és Pleck Ivett, a kisbíró Bertalan László volt. Elindultunk a Kultúrháztól a Táncsics, a Puskin, a Dózsa, a József Attila, a Széchenyi, a Teleki, a Kossuth, a Fő utca, a Rákóczi utca, a Zrínyi majd ismét a Fő utca; végül visszaértünk a Kultúrházhoz. Az út során több helyen megálltunk táncolni. Nagyon jó ötletnek találtuk, hogy több háznál is kínálókat helyezetek el. Utólag is köszönjük szépen. Miután visszaértünk a Kultúrházhoz, előadásokat tekinthettünk meg. A műsort Patkós Gyuláné nyitotta meg, majd a Pincehelyi Néptáncegyüttes, a Pálfai Népdalkör, a Pálfai Hagyományőrző Néptánccsoport fellépését láthattuk. Ezek után a hantosi iskolások citeráztak, énekeltek és néptáncoltak, majd Palotást, és modern táncot táncoltak. 20 órakor megkezdődött a bál, ahol a zenét a Mix Zenekar szolgáltatta. Jó volt a hangulat és véleményünk szerint mindenki jól érezte magát. Ha valakinek van valamilyen javaslata a következő szüreti bál lebonyolításával kapcsolatban, kérjük jelezze irodánk felé. A Szüreti Mulatságról készült képek megtekinthetőek községünk honlapján a címen. Csoportunk által a rendezvényről készített DVD kiadvány is elérhető irodánkban a Kultúrház félemeletén. Balogh Renáta, Horváth Barbara Pálfa honlap Örömmel jelentjük be, hogy községünk honlapjának látogatottsága elérte az 5000 főt ami világviszonylatban nem túl nagy szám, de a mi honlapunk esetében jelentős eredmény. Webmasterünk október folyamán rekordlátogatottságról beszélt, és sorra kapta az elismerő leveleket. Köszönjük, és további kellemes böngészést! 16

17 Horoszkóp Bak(XII.22-I.21-ig) Rák(VI:22-VII.22-ig) Szerelmes hangulatban leszel a következő napokban, Vedd csak nyugodtan a kezedbe az irányítást, ha belül de nagy valószínűséggel ez nem egy emberre összpontosul. Flörtök, hódítások, kalandok, ami jó, ha egyedül győzni arról, hogy ezt nem szabad, meg hogy megüthe- úgy érzed, hogy ezt kell tenned. Ne hagyd magad meg- vagy, de ha van párod, nem éppen ildomos. Pláne, mert ted a bokád, vagy hogy elveszítheted a munkád, ha kimondod a véleményed. Tény, hogy senki nem fog tőle meg egyre jobban eltávolodsz Vízöntő(I.21-II.19-ig) örülni a kritikádnak, de az már legyen az ő bajuk. Ők is Sokkal egyértelműbbnek, konkrétabbnak kellene lenned, amikor véleményt formálsz valamiről vagy valaki- Oroszlán(VII.23-VIII.23-ig) tudják, hogy igazad van. ről. Legyen bátorságod kimondani azt, amit valóban Feltűnt valaki az életedben a múltból, aki akkor nem gondolsz, és állj ki a döntésed mellett. A következetesség most nagyon fontossá válik az életedben, csak arra kezd foglalkoztatni, hogy vajon milyen lenne partner- volt nagy hatással rád, most viszont annál inkább el- kell figyelned, hogy a stílus, amellyel közlöd az álláspontod, ne legyen erőszakos. sen veszed a közeledését. Jó társaság lehet egy darabig, ként. Érzed ugyan, hogy nem ő az igazi, de most szíve- Halak(II.20-III.20-ig) segíthet elfelejteni a múltat. Pénzügyekben kedvezőek a kilátások, még akár valami Szűz(VIII.24-IX.23-ig) nem várt pénz is befuthat a héten. A szerelemben pedig Vannak dolgok, amiken még te sem tudsz változtatni, tőled szokatlan módon nagyon szenvedélyes leszel, tele bármennyire is szeretnéd. Tudom, hogy még e leglehetetlenebb helyzetekben is képes vagy az optimizmusra, erotikával, ami nagyon jót tesz a már meglévő kapcsolatodnak, egy most indulónak pedig a legjobb alap. és arra, hogy higgy a változásban, de azért próbálj meg Kos(III.21-IV.20-ig) józanul gondolkodni: szerinted lehet fából vaskarika? Ne húzd fel magad minden apróságon, tartogasd a felháborodásod és a mérged a nagyobb dolgokra sajnos A munkában újabb feladatokat kapsz, hiszen az elmúlt Mérleg(IX.24-X.23-ig.) kapsz ezekből a héten. Kiderülhet például, hogy egy időszakban bebizonyítottad, hogy szinte bármilyen barátság, amit te annak gondoltál, nem több, mint ismeretség, és te csak addig kellesz a másiknak, amíg jó képp, csak már nincs meg benned az a lendület, ami problémát meg tudsz oldani. Nem lesz ez most se más- passzban vagy és fut a szekér nem is olyan régen még jellemzett. Vigasztaljon a tudat, hogy a magánéletedben nagy változások előtt állsz. Bika(IV.21-V.20-ig.) Szokásos energikusságod helyett most inkább kicsit Skorpió(X.24-XI.22-ig) kényelmes vagy, na jó, mondjuk ki: lusta. Talán a kedvetlenség az oka, hiszen már jó ideje úgy érzed, hogy jössz, hogy ez a kapcsolat nem az a kapcsolat, amire Tulajdonképpen nem jó hír, és közben mégis az: rá- egyhelyben topogsz, és nem történik veled semmi különleges. Próbálj meg nem egy témakörre összpontosí- tudja neked megadni azt, amire szükséged van. Nem vágysz, amire szükséged van, illetve ez a partner nem tani, ha ott nem történik semmi, csinálj te valamit egy esik jól a felismerés, de ha túlteszed magad a szomorúságon, rájössz: ez a felismerés a legjobbkor jött. Merj másikban. Ikrek(V.21-VI.21-ig) véget vetni ennek a kapcsolatnak. Ejha! Úgy viselkedsz, ahogyan ritkán szoktál: szinte Nyilas(XI.23-XII.21-ig) mindenkibe belekötsz, beszólsz annak is, akinek nem Egy régi szerelem bukkanhat fel az életedben a héten, kéne, ingerült vagy és indulatos. Próbálj meg egy kicsit és ez összezavar kissé. Nagyobb hatást gyakorol rád, visszavenni ebből, pláne a partnereddel kapcsolatban, mint gondoltad volna bármikor is, főleg azért, mert te mert ha most megbántod, nem biztos, hogy vissza tudod majd édesgetni, ha elmúlt a rohamod. Inkább hogy te kapcsolatban élsz, számíthatsz rá, hogy ki fog sem vagy közömbös iránta. Ha mindez úgy történik, számolj magadban 10-ig mielőtt megszólalsz. derülni, ha randizgatsz a frissen felbukkant régi fiúval. Berki Dóra 17

18 Rafaello golyók: Pálfai Ifjú(j)ság Receptajánlat Hozzávalók: 0,5 l tej, 4ek liszt, 4ek keményítő, 7ek kristálycukor 25dkg margarin, 25dkg porcukor, 50 dkg kókuszreszelék, dió vagy mandula. A margarint és a porcukrot habosra keverjük, a tejet, lisztet, keményítőt, kristálycukrot pedig összekeverjük és felforraljuk. Ha a felforralt anyag kihűlt, akkor robotgéppel összedolgozzuk a már habosra kikevert porcukorral és margarinnal, majd mindehhez hozzákeverünk 40dkg kókuszreszeléket. 30 percre hűtőbe tesszük, majd gombócokat gyúrunk a masszából. A golyó belsejébe mandulát vagy diót teszünk, majd a maradék kókuszreszelékbe forgatjuk. Jó étvágyat kíván : Horváth Veronika Aktuális hírek az ifjúsági iroda tevékenységeiről. Szeptember Szeptember 23-án én Mészáros Anikó tartottam előadást, mely a cigarettázásról és a drogokról szólt. Beszéltem a káros hatásaikról, a függőség kialakulásáról, a drogok egyes fajtáiról, és azok jellemzőiről. Remélem mindenki megértette, és nem nyúl ilyen szerekhez. Az előadás szerintem jól sikerült. Szeptember 29-én a Titkos ablak Című horrorfilmet tekintettük meg, melyben egy férfi szerepel, aki gyilkosságok sorozatával rettent el a könyvírástól. Azért rettent el, mert a filmben ez az ember ír egy könyvet, ami megjelenik egy újságban, ráadásul a férfit egy másik férfi zaklatja a könyve miatt, mert azt állítja hogy nem ő a könyv írója, és a végén ez kiderül, hogy az a férfi aki zaklatja, az saját maga. Tehát tudathasadásban szenved. Szeptember 30-án Horváth Mónika gazdagította az Angol kultúráról meglevő ismereteinket. Ráadásul angolul is hallottuk az előadást, mely fejlesztette angoltudásunkat, és beszédkészségünket. Talán részletesebben ismertetném miről volt szó: egyrészt szó volt Halloween-ről, egy pár angol ünnepről (Pl.: Guy Fawkes day), na de szó esett az angol puding összetételéről is, ez alapján megdöbbenésként ért minket, hogy az angol pudingban van juhfaggyú, ami után nem szívesen kóstolnám meg a pudingot. Érdekesek voltak még az étkezésről, és az angol épületekről hallottak. Október Az októberünk sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, mert majdnem minden hétvégén foglalt volt a Kultúrház, és sokat nem tudtunk megtartani tervezett programjaink közül. Az újságunk is ezért jelent meg ekkora késéssel. Ez nem azt jelenti, hogy tétlenkedtünk Na lássuk mi is volt októberben! 18

19 Október 6-án este a Gladiátor című filmet néztük meg. A történet csupa cselszövés és intrika. Ezek áldozatául válik Maximus a római légiók főparancsnoka. A családját elveszítve katonából rabszolgává válik, majd rabszolgából gladiátorrá. És végül hatalmasabbá válik a Colosseum homokján, mint Comodus, róma császára. Comodus, aki saját apját is képes volt megölni a hatalomért, akitől mindenki rettegett, és aki ellen senki nem mert tenni semmit. De végül legyőzetett A halálosan megsebesített Maximus legyőzte őt, mielőtt Elysium mezejére lépve újra találkozott feleségével és fiával. Mindenkinek ajánlanám, hogy nézze meg ezt a filmet. Kihagyhatatlan! Október 13-án sokkal könnyedebbre vettük a figurát. Az 50 első randi című filmet néztük meg. Adott egy szívtipró fickó a paradicsom közepén, aki egyszer csak találkozik egy lánnyal, aki más mint a többi. De másnap jön a bonyodalom. Kiderül, hogy a lány balesetet szenvedett, és nem emlékszik semmire a baleset utáni időszakból. Megsérült a memóriája ezért nem képes eltárolni semmit ami történik vele. Így lovagunknak napról-napra újra és újra meg kell hódítania. Nagyon aranyos film. Nem tudom melyik fiú vállalkozna erre. Október 28-án rettenetes élményben volt részünk. Tarantino megint brutálisat alkotott. A Motel című filmet néztük végig -már aki bírta. Valami rettenetes volt. A film arról szólt, hogy Szlovákiában ártatlan turistákat rabol el egy szervezet, és eladja őket. Emberek pedig rengeteg pénzt fizetnek azért hogy kínozhassák őket. De főhősünknek sikerül nagyjából egy darabban megszöknie. Csak rendkívül erős idegzettel, és gyomorral rendelkezőknek!! Nagy vastag piros karika! Október 29-én Horváth Veronika történelmi témájú előadását hallhattuk a két világháború közti időszaktól a második világháborún keresztül, annak napjainkig tartó hatásaiig. Nagyon összetett és nagyon felkészült előadást hallhattunk. Bemutatta a második világháború előzményeit, nagyobb vonalakban annak egész lefolyását, a főbb személyiségeket, azok politikáját. Majd a háború lezárását, és az utána következő hidegháborús időszakot. A téma kifejtése egészen napjainkig elgyűrűzött. Rengeteget tanulhattunk belőle. November 3-án a Mátrix című filmet néztük meg. De ebben nem is a film témája volt most a legfontosabb. Bár ki tudhatja? Lehet csak duracell elemek vagyunk, agyak a palackban és amit tapasztalunk az nem is a valóság. Az egyébként kihagyhatatlan filmet most nem ezért vettük elő. Terveink között szerepel egy rövidebb átdolgozott, pálfaiasított amatőr Mátrix paródia elkészítése. Ehhez vadásztuk az ötleteket. Ha ezt meg tudjuk csinálni nagyon ütős lesz! Mit hoz a jövő? Pályázati időszakunk november végével lejár. Úgy gondoljuk, hogy szeretnénk tovább folytatni azt a dolgot amit elkezdtünk. Nem temetjük, a programunkat, de itt az idő a megújulásra! Mit kellene másképp csinálnunk, mi az ami tetszett/tetszik nektek, mi az ami nem? Magunk között már sokat beszéltünk erről. Most szeretnénk hallani a ti véleményeteket is. Hiszen mi nem csak magunkért csináljuk amit csinálunk, hanem értetek is kedves olvasók. Ha bármilyen javaslatod, észrevételed van, vagy te is szeretnél részt venni a programunkban, tudasd velünk. Akár személyesen bármelyikünkkel, vagy az Ifjúsági irodában a Művelődési Házban, akár e- mailben az címen. Számítunk a véleményetekre akár pozitív, akár negatív! Addig is köszönjük hogy olvastok minket! A következő számban találkozunk! Mészáros Anikó, Horváth Imre 19

20 Ősz felé Sivár, őszt jósló, nyári nap. Tarlóból fújdogál a szél, Egy-egy lehulló falevél Szállongva széltől szárnyra kap. Sivár, őszt jósló, nyári nap. A mult bús romjai közül, Emlékek szálldosnak körül S lelkem borzadva felriad. Sivár, őszt jósló, nyári nap. Emlékezetes hulló levél, Temetőből a kósza szél, Felébredés kripták alatt. Sivár, őszt jósló, nyári nap. Enyészet közeleg, jön a tél, Szállong az emlék, falevél S rekesztve széltől szárnyra kap. Sivár, őszt jósló, nyári nap. Romok közűl a szellemek Alvó szivet ébresztenek. Ébredés a kripták alatt Ady Endre Megjelenés Ez a projekt az Európai Közösség támogatásával valósult meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Közösség vagy a MOBILITÁS véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki. A Pálfai Ifjú(j)ság harmadik száma 400 példányban jelenik meg 20 A4 oldalnyi terjedelemben. Elektronikus formában elérhető a címen. Készíti és kiadja a Fiatalok a közösségért csoport.

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán ESZIRAT 2006. január Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat AlpeSÍ utazás Szedmák Tímea és Szedmák Péter az arnoldsteini pályán Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán Januári számunkban

Részletesebben

A Főnix útja. Pálfai Ifjú(j)ság

A Főnix útja. Pálfai Ifjú(j)ság Kedves Olvasónk! Ez most nem egy hollywoodi akciófilm címe, és nem is a Harry Potter új epizódja. A cím a jelenlegi állapotunkat, és a jelenleg folyó változásokat tükrözi. Már biztosan hiányoltátok az

Részletesebben

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát (Sz)epicentrum A SZEPIPressPress jelenti Októberi kategóriát 27-én osztanak gimnáziumunkban. Az õszi szünet október 30. és november 3. között lesz. Szünet utáni elsõ tanítási nap: november 6. November

Részletesebben

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén XXI. évfolyam I. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2011. január A szeretet ünnepén A karácsonyi ünnepek előtt az emberek már 2-3 héttel nézegetik a fenyőfákat. Én is megvettem a miénket, pedig

Részletesebben

Ezek történtek Ibolyával. 2011-ben...

Ezek történtek Ibolyával. 2011-ben... Ezek történtek Ibolyával 2011-ben... Tartalomból: KÖSZÖNTŐ w w w. o i r o. h u - o l á h i b o l y a e l s ő r a j o n g ó i o l d a l a 2 Bevezető 3 Egy hiteles dokumentumfilm... 6 Idén ünnepli 60. születésnapját

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. VENI SANCTE 20. évfolyam 73. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 15-16. oldal Tartalom dr. Kovács Gusztáv: Kávéházi gondolatok 1 Marján Babett (12.A), Csontos Gábor (10.A): Három

Részletesebben

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március)

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március) Gondolom abból, hogy a decemberi szám címlaplevelében Ignácz Szilvi alias Sziszkó elköszönt Tõletek, a szemfülesebb ÁVF-es rájött, hogy változások várhatóak az Ikszikszí háza táján. Nos ezt megerõsíti

Részletesebben

tartalom nyitány Közelítő HÖKéletes Interkultúra Terítéken a tudomány Kül-Ügyes Nyitány 4 Nyitány... 3

tartalom nyitány Közelítő HÖKéletes Interkultúra Terítéken a tudomány Kül-Ügyes Nyitány 4 Nyitány... 3 Nyitány 3 Nyitány 4 tartalom Nyitány... 3 Közelítő Arcok a TáTK-ról - Kucsera Lilla... 4 A hétvége, amikor Ceglédből Gotham City lett... 5 Szupertehén és társai... 7 HÖKéletes Rövidhírek az egyetemről...

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben

Szüreti buli. Vendégünk volt Gergely Ferenc és Borsi-Kálmán Béla

Szüreti buli. Vendégünk volt Gergely Ferenc és Borsi-Kálmán Béla 2008. október 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 10. szám 2008. október Ára: 150 Ft Ezüstben - aranyban: Jóban és rosszban Az elmúlt hét vasárnapján tartották az ezüst és arany házassági

Részletesebben

IM P R E S S Z U M. CÍ M L A P F O T Ó : A Széchenyi tér hosszú élete

IM P R E S S Z U M. CÍ M L A P F O T Ó : A Széchenyi tér hosszú élete 15-18. oldal Tartalom Páva Péter: Életrevalók 1 Kovács Blanka (10. E): Az elsők 2-3 Ján Szilárd (8.A): Apuval beszélgettem... 4-5 Marján Babett, Brand Petra, Herbert Áron (11.A): A remény evangélumát...

Részletesebben

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2013. nov. AKG-s ma ga zin 50 Ft 76 Kutatók éjszakája az AKG-ban 2 Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív K öz gaz da s á gi Gim ná zi um Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván

Részletesebben

A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola diáklapja 8. évfolyam 1. szám 2005. október Ára: 70 Ft

A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola diáklapja 8. évfolyam 1. szám 2005. október Ára: 70 Ft A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola diáklapja 8. évfolyam 1. szám Ára: 70 Ft Osztálykirándulás vagy robot? a 10.a egy napja Egerben Anyám meekkora!!! Itt a cucc! Ezt keressétek! V

Részletesebben

Balatonakarattya története... 5. oldal. Vállalkozóink... 10-11. oldal. Jönnek a választások!... 14. oldal. Éljen Akarattya! 6-7.

Balatonakarattya története... 5. oldal. Vállalkozóink... 10-11. oldal. Jönnek a választások!... 14. oldal. Éljen Akarattya! 6-7. BALATONAKARATTYA KÖZÉLETI HAVILAPJA 2014 augusztus I. évfolyam, 3. szám Mindig jusson idõ Nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje. Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve. Dolgozni, mert ez a siker ára.

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Az Önkormányzat és a Fürdoegyesület lapja XVI. évfolyam 4. szám Rácz Gyula bácsi száz éves Ritka esemény egy település életében, hogy egyik lakosa megérje a századik életévét. Rácz Gyula bácsi azon kevesek

Részletesebben

Hallgatói Önkormányzatá. III. évfolyam 4. szám 2009. május. Zöld fiatalok. Környezettan szakhét. szép. Kiss Ádám. III. évfolyam 4.

Hallgatói Önkormányzatá. III. évfolyam 4. szám 2009. május. Zöld fiatalok. Környezettan szakhét. szép. Kiss Ádám. III. évfolyam 4. TieTeK 1 A Pécsi Tudományegyete m Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatá nak lapja III. évfolyam 4. szám 200 9. május Zöld fiatalok Környezettan szakhét Köszönjük szép Vendégünk volt Kiss Ádám!

Részletesebben

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában 1 Mezőnagymihály település lakóinak lapja. Kiadja A MI FALUNKÉRT Alapítvány. 2009. 4. évfolyam, 3. szám Ára: 100 Ft. Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában Idén is találkoztunk

Részletesebben

2011. jan. AKG-s ma ga zin. 100 Ft. Mi is.

2011. jan. AKG-s ma ga zin. 100 Ft. Mi is. 2011. jan. AKG-s ma ga zin 100 Ft 67 Mi is. Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um Szub jek tív Alkotóköre Felelős szerkesztő Ba ra nyai Ist ván Olvasószerkesztő Szalontai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Emberkék az Emberért Egyesület 2007. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ Emberkék az Emberért Egyesület 2007. évi tevékenységéről Tevékenységei között szerepel: TÁJÉKOZTATÓ Emberkék az Emberért Egyesület 2007. évi tevékenységéről Rehabilitációs foglalkoztatás Kulturális és szociális feladatok ellátása Közszolgálati feladatkör betöltése

Részletesebben

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Balról-jobbra: Makai (edző), Ungvári Laci, Barócsi Jóska, Erdei Oli, Szőke Sanyi, Máté Jancsi, Sípos (a kapus), Novothni Béla, Komáromi Jóska, Novothni Miklós,

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

Az [origo]-n néhány napja a sok vér, tömegbaleset,

Az [origo]-n néhány napja a sok vér, tömegbaleset, Szegedi Piaristák Az [origo]-n néhány napja a sok vér, tömegbaleset, sikamlós villasztori és őszödi nyomozás mellett megjelent egy szokatlan történet: szűk négyperces kisfilm egy pécsi postás fiatalemberről

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. 4 Nem feledjük a hősök emlékét 5 Színes világ 7 Telitalálat

Részletesebben

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól 2011. október 28. III. évfolyam 9. szám www.ozdikorkep.hu Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól Pályaválasztási Kiállítás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók!

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók! Kedves Krúdyák olvasók! A várva várt igazi tavaszi jó idővel együtt mi is megérkeztünk a harmadik számmal. Szokásunkhoz híven témák kavalkádját sűrítettük újságunk keretei közé. A már jól megszokott recepteket,

Részletesebben

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16 2009. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékû. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar

Részletesebben