T Á M O P hetet meghaladó projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á M O P 3.1.4-3 hetet meghaladó projekt"

Átírás

1 T Á M O P hetet meghaladó projekt A projekt címe: Kunhegyes épített értékei középületek, szobrok, halmok, csárdák, malmok, beszélő utcanevek Projektvezető tanár: Dienes Edit A projektben részt vevő tanulók: 9. A osztály: Czégény Bianka, Földesi Evelin, Szabó Szilvia, 10. C osztály: Baksi Alexandra, Kovács Gábriel, Kovács Gergő, Kovács Péter, Nagy István, Somogyi Péter, Somogyi Pál, Szabó Alexandra, Szabó Pál, Szarka István, 11. A osztály: Gönczi Bettina, Kovács Viktória, Magyar Adrienn, Rózsa Kinga, Subicz Nikolett A projekt megvalósításának ideje: február május 10. A tanulók adatokat gyűjtöttek az objektumokról: történetükről, jellemzőikről, régi és mai elnevezésükről, a hagyománynevek eredetéről. Mindent fényképekkel dokumentáltak. Néhány tanuló elkészítette Kenderes középületeinek és szobrainak gyűjteményét is. Az elkészített produktumok: 90 oldalból álló kiadvány, amely tartalmazza az összegyűjtött anyagot, a leírásokat és a fényképeket tematikus rendben Tablók: Kunhegyes szobrai Beszélő utcanevek Kunhegyesen Csárdák Malmok Középületek Kutak Kenderes középületei + Lásd 1. és 2. sz. melléklet

2 Power point összeállítások: Kunhegyes középületei Kunhegyes malmai, csárdái Kunhegyes beszélő utcanevei A projekt legérdekesebb, s legértékesebb része, hogy a tanulók a projektvezető segítségével összegyűjtötték Kunhegyes összes szobrának, emlékművének adatát, s mindet le is fényképezték. Az utcanevek esetében a beszélő jelző azt jelenti, hogy az utcák közül azokat gyűjtötték össze, amelyeknek van hagyományneve. Ezeket a neveket mindig valamilyen tulajdonság, esemény alapján adta a népnyelv (pl. a Rákóczi út esetében a Morgó utca, a Kossuth út esetében a Nagy utca, Fő utca stb). Szerepelnek az összeállításban Kunhegyes jelentős középületei, régen volt és ma meglévő csárdák, malmok, kutak. Mellékletként megtekinthető néhány oldal a kiadványból (1. Kunhegyes szobrai, emlékművei, 2. Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár, 3. Cserepes) és egy power point összeállítás Kunhegyes középületeiről. Az adatok és képek a március-áprilisi helyzetet tükrözik.

3 Fényképek a csoport munkájáról:

4 1. sz melléklet Emlékművek, szobrok Kunhegyesen - részletek Nagy László-dombormű, emléktábla, mellszobor A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium területén találhatók: ?. június 14-én került sor Nagy László domborművének avatására a Nagy László Gimnázium és Híradástechnikai Szakközépiskola előcsarnokában. Alkotója Czobor Sándor kisújszállási szobrászművész június 11-én avatták fel Nagy László pedagógus fából készült emléktábláját, portréját a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium szakiskolai épületében. Készítője: Czupp Pál fafaragó. Nagy László mellszobra. Készítette Kolarovszki Zoltán tanár.

5 A II. világháború emlékműve október 9-11 között orosz katonák foglalták el Kunhegyest. A második világháború sok katona és civil áldozatot követelt a település lakói közül és 128 kunhegyesi izraelita lakos vesztette életét munkaszolgálatosként vagy a haláltáborokban. Emlékük előtt is tiszteleg a város óta - a XX. sz. áldozatainak emlékművénél a református templom kertje melletti részen. A több részből álló szoborkompozíció Győrfi Lajos szobrászművész alkotása. A felállított kőtáblák egyik oldalára a második világégés helyi áldozatainak nevét is felvésték. A szoboregyüttesen 658 kunhegyesi áldozat neve szerepel. A XX. század áldozatainak emlékműve

6 Országzászló augusztus 19-én országzászló avatására került sor a központi parkban. A recski kőbányából származó követ Györfi Lajos szobrászművész által készített ország-címer díszíti ben átalakították a környezetét. Gyülekezőhelyet alakítottak ki körülötte, ahol karácsonyi műsort lehet tartani, valamint egy szép téli színfoltja Kunhegyesnek a kivilágított szán rénszarvasokkal. Kálvin szobor A parkban a fagylaltozópavilont tartalmazó szektorban van. gyöngykaviccsal kirakott sétányok vezetnek hozzá. Dr. Huszár Pál a Református Zsinat Világi Elnöke és Nagy Kálmán lelkész leplezte le a szobrot 2009 májusában a felújított park megnyitó ünnepségének részeként.

7 Kunbaba szobor Az első kun világtalálkozó alkalmával állították, a református iskola új díszudvarán avatták fel 2009 szeptemberében. Győrfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. Kun Emlékmű május 1-jén avatták a Városháza előtti parkban a kun lovas-szobrot. Győrfi Lajos szobrászművész alkotása. A szobor talapzata a település határában található kunhalmokat jelképezi, melyek egykor temetkezőhelyek, őr- és határhalmok valamint lakóhalmok voltak. Az emlékmű fő alakja a lován hátrafelé nyilazó vitéz annak a befogadott népcsoportnak állít emléket, melynek harcosai ezért hálájukat kifejezve az évszázadok során életüket áldozták királyukért, az országért.

8 1848-as emlékmű A magyar szabadság hőseinek és vértanúinak emlékére állított obeliszk. Uniós zászló április 30-án, Magyarország Uniós csatlakozásának előestéjén az Európahimnusz hangjainak kíséretében kúszott fel a zászlórúdon a városháza melletti parkban a tizenkét csillagos kék lobogó.

9 Flórián szobor A Tűzoltó laktanya épületénél avatták, szentelték fel augusztus 20-án. Flórián mindazok védőszentje, akik vízbe fúltak, akiket ár- és tűzveszély fenyeget. A Kunkapitány-házban levő szoborpark Készítője Szelekovszky István.

10 Szobrok, emléktáblák, emlékművek, kopjafák a templomkertben: Szent István király szobra. Czupp Pál alkotása. Trianoni kereszt október 20-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a református templomkertben Győrfi Sándor Munkácsy- és Mednyánszky-díjas szobrászművész által készített emlékmű leleplezésére került sor október 8-án, a feketicsi kirajzás 210. évfordulója emlékére a református templom bejárata előtt kettős kopjafát avatott dr. Bozsó Péter kunhegyesi születésű megyei főjegyző. A történelmi jelképet kifejező alkotást Sárándi István feketicsi és Szelekovszky István kunhegyesi fafaragó készítette. A kunhegyesi kétágú akácfából készült kopjafa az ittmaradottak és az elszármazottak sorsának jelképe: útjaink elváltak, de a gyökér közös.

11 2. sz. melléklet Sóház Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár A Református templom mellett található sarokház. Kunhegyes első, legrégebbi középülete ben épült községházának. Építése, tervezése Fortunato di Prati kamarás mérnök nevéhez fűződik. T-alaprajzú, nyeregtetős, barokkos oromzatú, belül boltíves épület A néptudat, a közvélemény szerint az elnevezés eredete: a középkorban a sót Erdélyből Szolnokra Kunhegyesen át szállították a Só úton. A só egy részét Kunhegyesen tárolták, ennek az épületnek a föld alatti folyosóiban óta könyvtár található az épületben ig az épület hosszában végighúzódó íves, árkádos tornác nyitott volt tól műemlék jellegű épület között felújították eredeti formája meghagyása mellett május 22-én került sor a felújított, 389 négyzetméteres községi könyvtár ünnepélyes átadására. Avatóbeszédet mondott Villangó István a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának vezetője. A felújítás 5 millió forintba került. A mendemondával ellentétben egy tudományos munkából megtudhatjuk az épület eredeti rendeltetését is: éppen a karcagújszállási városháza építésével egyidejűen (1737) épült fel Kunhegyesen, a község főterén a községháza is, amely T alakú fundamentumával, boltíves pincesorával, földszintes felépítményű szobáival, boltíves, árkádos tornácával, három nyeregtetős homlokfalával és oromzatával a korabeli barokk építészet igen szép emléke. (Kiss József: A pesti Invalidus Ház jászkunsági földesurasága Bp. Akad. K., old.) 1986 óta Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár a neve. (Dr. Zsigmond Ferenc ( ) kunhegyesi születésű irodalomtörténész, tanár.) A könyvtár előtti téren található: - az október 6-án felavatott Zsigmond Ferenc-mellszobor, Papi Lajos szobrászművész alkotása, - Szegő Gábor mellszobra Győrfi Lajos szobrászművész alkotása, melyet augusztus 23-án avattak fel - Kádár Endre ( ) Kunhegyesi születésű költő, újságíró (a Nyugat c. folyóirat munkatársa volt) emléktáblája.

12 3. sz.melléklet Morgó csárda Cserepes A mai Rákóczi út 31. szám helyén állt. A népnyelv az utcát Morgó utcaként emlegette (lásd Rákóczi út), így a csárdát Morgó csárdának nevezték. Az 1700-as években a redemptió korában épült a település szélén, a Kakat egyik ágának partjára. Még csónakkikötője is volt. Elnevezésére több lehetőség is van: Az egyik az, hogy az 1700-as években goromba, állandóan morgó csárdabérlője volt. Róla nevezték el a kocsmát. Más vélemény szerint a régi, lápi emberek, pásztorok, pákászok nevezték el, mert ha télen tértek be a csárdába, akkor a Kakat befagyott nádrengetegében a csárdából kiáradó ételszagra a réti csikaszok (farkasok) is közelebb húzódtak, s a nádasban morogtak, még a csárdába is behallatszott morgásuk. Mások szerint a neve onnan ered, hogy esténként a nagybőgő brummogása messzire elhallatszott, ezért a népi találékonyság ráragasztotta a morgó nevet. Nagy nádtetős épület volt, ivóval, lakással, pincével, istállókkal ben porig égett. Nem építették újjá, hanem kijjebb méterrel szintén a Kakat partján felépült a Cserepes csárda. A Cserepes csárda nagyobb lett, mint a Morgó csárda volt: L-alakú, nagy ivóval, lakással, pincével, vendégszobával, kocsibeállóval. Később a keleti ága megszűnt, a volt vendégszoba vásárok idején passzusírók helye lett. Ezért Cédulaháza néven is emlegették. Nevének eredetére két magyarázat is van: Az egyik az, hogy a vásárok alkalmával mellette cserépedényeket árultak, s ennek hatására nevezték el. Mások szerint cseréppel fedett tetejéről nevezték el. Abban az időben ugyanis ritka volt a cseréptetős ház, a legtöbb nádfedeles volt márciusában szabadságharcos katona vonult át Kunhegyesen. A sebesülteknek a Cserepes lett a kórházuk. A kápolnai csata sebesültjeit ápolták itt. Közülük 30-an meghaltak, ők a kunhegyesi Katolikus temetőben nyugszanak. Az épület jelenleg is áll, modernizált, átépített állapotban, italboltként, kocsmaként működik. Az üveges homloktér később épült hozzá március 14-én emléktáblát avattak az épület falán a hadikórház emlékére. A csárda elnevezés már nem él, Cserepes néven emlegetik. régen és ma

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Arany Diák Alapítvány, 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 10. Arany János Általános Iskola (Nagy Istvánné, Nagy Lajos) Nagykun Kisújszállásért Alapítvány

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

JÁSZFÉNYSZARU BEL - ÉS KÜLTERÜLETÉN SZOBROK, EGYHÁZI TÁRGYI EMLÉKEK, KERESZTEK, EMLÉKMŰVEK, -TÁBLÁK ÉS -FÁK

JÁSZFÉNYSZARU BEL - ÉS KÜLTERÜLETÉN SZOBROK, EGYHÁZI TÁRGYI EMLÉKEK, KERESZTEK, EMLÉKMŰVEK, -TÁBLÁK ÉS -FÁK JÁSZFÉNYSZARU BEL - ÉS KÜLTERÜLETÉN SZOBROK, EGYHÁZI TÁRGYI EMLÉKEK, KERESZTEK, EMLÉKMŰVEK, -TÁBLÁK ÉS -FÁK Szent Család-szobor (műemlék) A rk. templom nyugati oldalán (Szent Család tér) található, anyaga

Részletesebben

Itt születtem ezen a

Itt születtem ezen a Itt születtem ezen a tájon Tanulási segédlet Összeállította: Boldoghné Kiss Ágnes a Gonda Ferenc Városi Könyvtár helyismereti anyagából 2012. Kaba település formája város, lakosainak száma kb. 6570 fő.

Részletesebben

Nagykanizsa látnivalói

Nagykanizsa látnivalói Nagykanizsa látnivalói A VASEMBERHÁZ A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A kétszintes épület homlokzatának egyszerűségét az Erzsébet

Részletesebben

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Tartalomjegyzék: ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ HELYI ÉRTÉKEK FEGYVERNEKEN...4 1) Épített környezet...4 - Nepomuki Szent János szobor:...4 - Orvos lakás...4

Részletesebben

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve A Nagykun Látogatóközpont a városba érkező vendégek fogadó, információs központja. Attraktív, interaktív, látványos kiállításának alapötletét a kunok kalandos letelepedése ihlette. A karcagi kunkapun belépve

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

Honismereti tanösvény Onga

Honismereti tanösvény Onga Honismereti tanösvény Onga Az Ongai Kulturális Egyesület 1999-es megalakulása óta azon fáradozik, hogy a helyi hagyományőrzést felkarolja, Onga helytörténeti múltjának tudományos igényű feltárását lehetőség

Részletesebben

www.zalaegerszegturizmus.hu

www.zalaegerszegturizmus.hu www.zalaegerszegturizmus.hu zalaegerszeg Zalaegerszeg titkai Városkalauz a múlt tükrében 1 Köszöntő Szeretettel köszöntöm a Zalaegerszeg titkai - Városkalauz a múlt tükrében című kiadvány Olvasóit. E képi

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

ALAPÍTÓ LEVÉL: JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT

ALAPÍTÓ LEVÉL: JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT ALAPÍTÓ LEVÉL: Mi, szülőföldünk szeretetéből indíttatva, - mert Őseink nekünk építették, emberré válásunk innen gyökerezik, mert folyton visszajár gondolatunk a gyerekkor felejthetetlen emlékeire, felelősséget

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei ákosmente önkormányzata 2012-ben meghirdette a Rákoskeresztúr helytörténetének fel- R dolgozása, digitális és nyomtatott formában történő megjelentetése továbbá

Részletesebben

HodbWVi]Zan^ `^hi gh \ :\n]{ovhg{y X CZbZhgZbeZ]daa h G{Y X` a`zy CV\n` a`zy 6JHOIG>6 :\n]{ovh]daa h =VgVhoi^[Vaj BdacVhoZXh Y E^c`Vb^cYhoZci

HodbWVi]Zan^ `^hi gh \ :\n]{ovhg{y X CZbZhgZbeZ]daa h G{Y X` a`zy CV\n` a`zy 6JHOIG>6 :\n]{ovh]daa h =VgVhoi^[Vaj BdacVhoZXh Y E^c`Vb^cYhoZci Pinka Rába Kiadja: Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Felelôs kiadó: Bebes István elnök Szerkesztették: Mikos Veronika, Farkas Tiborné A kiadványban megjelent fotók a Körmend és Kistérsége

Részletesebben

Karcag, a Nagykunság fővárosa

Karcag, a Nagykunság fővárosa Karcag, a Nagykunság fővárosa Karcag (régebbi alakváltozatban: Kardszag) város Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, a Karcagi járás központja. Karcag Jász-Nagykun-Szolnok megye városa, a Nagykunság

Részletesebben

Határtalanul! Pályázati összefoglaló 2015.04.17-05.15. Zenta - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Pécs - Gandhi Gimnázium és Kollégium

Határtalanul! Pályázati összefoglaló 2015.04.17-05.15. Zenta - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Pécs - Gandhi Gimnázium és Kollégium Határtalanul! Pályázati összefoglaló 2015.04.17-05.15 Zenta - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Pécs - Gandhi Gimnázium és Kollégium Zenta 2015.04.17 Zentai csata emlékműve A törökök 1697-ben hadjáratot

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894) KOSSUTH LAJOS (Monok, 1802 Torinó, 1894) Kossuth Lajos jogász, újságíró, politikus, államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális viszonyok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért

Részletesebben

Karcag város bemutatása

Karcag város bemutatása Karcag 2011 Karcag város bemutatása 2 A Belsô-Ázsiából eredô kun-kipcsak törzsszövetség a 11. század derekán jelent meg a keleteurópai sztyeppén. 1071-ben a kijevi fejedelemség határain említik ôket az

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

Sétaút a Királynék városában

Sétaút a Királynék városában Sétaút a Királynék városában Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős szűk utcák és a tágas terek so k olyan titkot rejtenek, melyek felfedezésre várnak. Veszprém csendes, szemérmes város.

Részletesebben

Jelet hagyni ÚTVONALAK. Visegrádi séták, képek, szobrok, emlékek nyomában

Jelet hagyni ÚTVONALAK. Visegrádi séták, képek, szobrok, emlékek nyomában Jelet hagyni ÚTVONALAK Visegrádi séták, képek, szobrok, emlékek nyomában 1 ÚTVONALAK ISBN: Szöveg: Gróf Péter Lektorálta: Gróh Dániel Korrektor: Borsody István Fotók: Mudrák Attila, Gróf Péter, Gróh Dániel

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 4. szám Ingyenes Ötvenéves a honismereti mozgalom Honismereti Akadémia Kõszegen Az elköszönõ elnök, Halász Péter megnyitja a konferenciát Illés-kút

Részletesebben

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja A pályamunka címe: A Széll Kálmán tér nevezetességei Készítették: Háklár Nóra és Kocsis Dóra Életkor: 16 év Iskola: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium A munka befejezésének időpontja: 2012. március 24. A

Részletesebben

Városunk. Ofen Jásán. Az Erzsébet körút ékessége. Kõbánya Kossuth-serlege. Budapesti Honismereti Híradó. Közgyûjteményekben ingyenes

Városunk. Ofen Jásán. Az Erzsébet körút ékessége. Kõbánya Kossuth-serlege. Budapesti Honismereti Híradó. Közgyûjteményekben ingyenes Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVII. évfolyam 2 3. szám Közgyûjteményekben ingyenes Az Óbudai Múzeum idõszaki kiállítása, az Ofen Jásán Óbuda zsidóságának történte április 24-tõl október 31-ig tekinthetõ

Részletesebben

KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században

KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században Az 1753 1754-es újratelepítés után a Szabolcs vármegye legnépesebb helységévé vált Nyíregyháza 1786-ban

Részletesebben

Közös zenehallgatás Nyírbátori Kulturális Központ mindkét nap 13 óra

Közös zenehallgatás Nyírbátori Kulturális Központ mindkét nap 13 óra Cégénydányádi református műemléktemplom Cégénydányád, Dózsa György u. 5. Infoanyag lesz Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A templomot az első írásos emlék 1081-ben említi, amikor összeírják a cégényi

Részletesebben