Paprikafesztivál. Boldog augusztus 18. Programok: Kísérõ rendezvények: Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paprikafesztivál. Boldog 2002. augusztus 18. Programok: Kísérõ rendezvények: Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk:"

Átírás

1 IX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM AUGUSZTUS INGYENES Paprikafesztivál Boldog augusztus 18. Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Programok: Elõadások a következõ témákban: - Fajtaválasztás - Marketing - Õstermelõket érintõ jogszabályok, támogatások - A Fûszerpaprikatermelõk Egyesületének tájékoztatója Itt leszünk mi Boldogok! A község idetelepülésének 450. évfordulójára felújított népszínmû elõadása Utcabál Kísérõ rendezvények: Vetõmag és termésbemutató Lovasbemutató, lovaglási lehetõség Paprikafûzõ verseny Rajzkiállítás Szabadtéri fõzés Helyszíni bemutatók a kijelölt gazdaságoknál Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk: Kassai Tamás, Tornyai Tibor szaktanácsadók, Agrodiszkont, Gazdakör, Községi Önkormányzat, Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Berecz Antal Általános Iskola, Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület, Fûszerpaprikatermelõk Egyesülete, Kovács Kálmán falugazdász, Nagy Attila, Zsíros István, Horgász Egyesület, Vadásztársaság, Sportkör A búcsúi kiállításon bemutatkozó Zsírosné Õszi Katalin fotója Szabó Erzsébet AUGUSZTUS 20. Szent István! - Hõs királyunk! Áldozunk szent Emlékednek! Viharverte Hazánk szenved és remél: Lelked szent zsámolyához térdepelünk Esdve, könyörögve: - Ne feledkezzél el! Szegény Magyarokról Sokszor megszenvedett, hõs magyarságunkról! Kérünk könyörögve: Hogy eggyé lehessünk! Szép magyar Hazánkban Mindörökre! Ámen!

2 2 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS Fûben-fában orvosság II. Testi orvosságok kézikönyve - Kézirat, 1619 körül Orbáncról Borecettel timsót, temjént, Laurea Baccát, két tikmonyát, ezeket mind egyben kell csinálni fazékban, jó erõsen kell fõzni, azzal kössed. Az mely asszonyi állatnak az csecsi bé akar kelni Az Pópiomnak levelét és az csudafának az levelét törd öszve vajban, osztán egy kis csuporban meg kell melegíteni, azután az csecsire kell kötni. Tökösségrûl Vedd az ezerjófüvet, az ki az szõlõ alatt terem, igen óhájjal törd öszve, azzal kenjed és meggyógyul. Ha meg akarod tudni, az asszhony fiat szül, avagy leányt Végy annak az nehézkes asszonynak a tejiben és tödd vízben. Ha alámegyen az vízben tehát férfi leszen, ha alá nem megyen a vízben, leány leszen. Hogy az asszonyembernek sok teje legyen A köménymagot fõzd meg borban és annak levit tejben együtt igya meg, elég teje lészen. Részeges emberrel a bort, ha meg akarod útáltatni Az minémõ gomba terem a szõlõtõkén, tedd szerit azoknak, aszald meg, törd porrá és add meginnia a részeges embernek. Az minémõ pohárban vagy edényben meg adod innia, többet azután nem ihatik, csak annyit, amennyi ment abban az edényben. Ember ha nem ganajozhatik, vagy nem vizelhetik Keresd fel az töknek inát és kösd által rajta három vagy négyszer, elindul. A hasban megtartóztatott szélrûl Az hasban megtartott kóválygó, dohos szél nagy nyavalyákat hoz onnan, ha ki nem kél: Görcsöt, Vízkórságot, Kólyikásul a bél, s az ily enber gyakran Fõszédelgéstûl fél. Gelenczi orvosló könyvecske, 1733.: Orvoslás Anno die 12 Marty Nyavalákról való orvosságok rendszerént, nagyobb részint az füvekbõl valók. Az ki nem vizelhetik. Az nagy csilyánnak az mogvát törve igya meg Sanabitur. Az ki nem emészthet. Az nagy csilyánnak az gyükerit fõzd meg borban, és azt igya, és az gyükeriben gyömbérrel egyék meg. Sanabitur. Az kinek étel nem kell vagy nem kéván. Keress dinnyefüvet, fokhagymát, husz szem borsot. Törd egyben, két nap éhomra add meginnia. Probatum est (=próbált orvosság) Az kinek a füle cseng és zúg. A csengõfûnek az kit hínak, vedd vizit, és azt eressék az füliben. Probatum est. Égés ellen. Az szalonnának az kövérit csepegessed hideg vízben, és azzal kend meg. Ha az asszonállat nem szülhet Pápa vagy szaporafüvet adj innia ecetben. Sanabitur. Vérhas ellen Törd meg az mákot erõsen rézmozsárban, és piríts három szelet kenyeret, megkend mézzel, és hintsd reá az törött mákot. Melgen add megenni, de ne igyék reá. Sanabitur. A látásnak ártalmi A gyakor feredés, bor s szerelem lángja, Fokhagyma, bors és füst, pár és vereshagyma, Szél, bab, lencse, sírás, mustárnak is magva, A napra-nézés is szemvilág ártalma. Tûz, szertelen munka, buja közösködés, Erõs étel, ital, por és szemet ütés, Ártalmas a szemnek napra szembenézés, Éjjeli s nappali vigyázás és õrzés. A látás megerõsítõk Szapora- és vérehulló-füvek hasznak. Egyaránt használnak rózsa és a ruta, Akinek az szemét az homály béfogta, Ezeknek vidd vizét, s világát meghozza. Nos, láthatjuk, hogy napjainkra mennyire sokat fejlõdött az orvostudomány: a gyógyítás eszközei, módjai a gyógyszerek. A háborúk, járványok ismétlõdése ellenére, mára kb. 6 milliárd ember él (élhet) a Földön. Ma már az életteret - a környezetünket - kell védenünk a pusztulástól, hogy utódaink környezeti ártalmak nélkül, boldogan élhessenek. Irodalom: - Minden doktorságot csak ebbõl késértik - Magvetõ kiadó, Bp. Szemelvények orvosi kézikönyvekbõl - Gelencei orvosló könyvecske. Szerk.: Halászné Zelnik Katalin, Antológia kiadó, Lakitelek, kézirat a XVIII. századból Boldog, január 20. Dr. Molnár Lajos Hatvan F E L H Í V Á S! Az allergiás megbetegedések száma hazánkban is évrõl-évre emelkedik. A kellemetlen tüneteket és súlyosabb esetben asztmát okozó megbetegedés kialakulásában bizonyítottan /elsõdleges/ szerepet játszik az igen elterjedt és rendkívül allergén gyomnövénynek, a parlagfûnek a pollenje. Felmérések szerint ma már a hazai lakosság közel 30 %-a küszködik a parlagfû virágzása idején szénanáthával. A parlagfû veszélyessége abban rejlik, hogy tömeges elõfordulásán kívül ez az egyetlen növény, mely képes rendkívül sok - akár 8 milliárd - virágporszemet termelni. Virágzása az idõjárástól függõen általában júliustól október végéig tart. Irtása leghatásosabb a megjelenés kezdetétõl a virágzásig, hogy megakadályozzuk a virágpor termelõdését, a magvak beérését. Erre a leghatékonyabb mód a növény gyökérrel együtt történõ kihúzása a fejlõdés korai szakaszaiban, ill. tömeges elõfordulás esetén a rendszeres kaszálás, vagy ahol lehetséges, ott vegyszeres védekezés. Az egészségügyi és gazdasági szempontból (munkakiesés, táppénz, egészségkárosodás stb.) jelentõs problémát okozó allergén gyomnövény hatékony irtásában társadalmi összefogásra van szükség. Polgármesteri Hivatal

3 2002. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 3 Köszönet Boldogi Egyházközség Képviselõtestülete köszönetet mond Lukács András Apát Úrnak azért az önzetlen segítségért, amit egyházközségünkben közel egy éven át végzett. Keszthelyi Ferenc Püspök Atya kérésének igent mondva okt. 1-tõl aug. 1-ig plébániai feladatokat látott el. Külön megköszönjük idõseink, elsõpéntekeseink havonta történõ ellátását Bíró Mihály Atya segítségével. Itt köszönjük meg név szerint azoknak a híveknek, akik idejüket, autójukat nem sajnálva segítettek Mihály Atya idõseinkhez való eljutását. (id. Laczkó János, ifj. Koczka Ferenc, Ludvik Tamás, Rohács István) Megköszönjük András Atyának, hogy szülõfalujában õ próféta tudott lenni. Szívesen emlékezünk szép, szinte lelkigyakorlatos szentbeszédeire. Szívbõl jövõ köszönetünket fejezzük ki, de nem búcsúzunk, hiszen õ marad továbbra is a mi kerületi esperesünk, akihez fordulhatunk bajainkban. A jó Isten még sokáig tartsa meg egészségben. Mély Tisztelettel: Csak a süket csend pattog most a lelkünkben és a fejfák között. Egy kisfiú elment. Elköltözött. S bár a test halott, A lelke most is ÉL! Itt bent a szívünkben most is Õ zenél. A magas égbõl,, Nézzétek csak! most is Õ mosolyog, és mintha szólna: Drágáim, ne sírjatok! Kis angyal született Kántor B. Péter FOHÁSZ Képviselõtestület Csillagok közt él már, Angyalok közt jár, Ott, HolCsendbõl épül vár, S igaz lelkére az Isten vigyáz már. Uram! adj neki nyugalmat, S egy csendes felhõn párnát, Fogadd be Õt, Uram, S vigyázd örök álmát! Ámen. Július elsõ napján elindult egy harmadikos kisfiú, hogy felfedezze a Balatont. Még sosem járt ott, tele volt várakozással, kíváncsisággal. Dani nem örülhetett az élménynek, hisz a nyaralás elsõ óráiban a Balatonba veszett. Õt már sajnos a könnyek sem hozhatják vissza. Édesanyjának adjon annyi erõt a Jóisten, amennyit nekem adott, amikor Kristóf beteg lett. A kórházban többször is úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, mégis sikerült. Isten szeretete, az orvosok szakértelme és az anyatej éltetõ ereje meggyógyította a kisfiamat. Nem tudhatom, hogy Dani anyukája milyen kínokat élt át, mert a legnagyobb fájdalom, amit csak ember érezhet, amikor egy anyának végleg búcsúznia kell gyermekétõl. Sajnos ahhoz én is nagyon közel voltam, hogy megtudjam. Dani a kis minisztráns most már biztosan angyalként szolgálja tovább kis szíve Jézuskáját. EMLÉKEZÉS Fülöpné Laczkó Lívia Szántai Dánielre, 9 éves kisfiúra emlékezünk. Mély megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy elment, nincs többé köztünk! Kicsi minisztránsunk nem sokáig szolgálhatott az oltárnál. András Atya szavai jutnak eszembe: fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva Nehéz és szörnyû ezt felfogni. Hiányzik a kisközösségbõl, hiányzik az õszinte nevetése, a felnõttes mondásai. Danika nagyon szerettünk! Erzsikenéni Hittantanárnõd Anyakönyvi hírek Házasságot kötött: Máj.18. Ecsédi István és Katona Adrienn Jún. 22. Agócs István és Varga Melinda Júl. 13. Bódi Gábor és Lelkes Hajnalka Júl. 20. Herke János és Szõllõsi Melinda Újszülöttek: Rónyai Anna Mária a.n.: Rónyai Mónika Iván Zsófia a.n.: Kadét Éva Fischer Adrián a.n.: Kovács Katalin Bóna Viktória a.n.: Vitai Mónika Csik József Martin a.n.: Bangó Beáta Nagy Milán a.n.: Nagy Ibolya Szabó Renáta a.n.: Futó Renáta Reucsán Luca a.n.: Lukács Erzsébet Elhunytak: Soós Jánosné sz. Nagy Erzsébet /52 év/ Árpád út Petrovics Andrásné sz. Õszi Mária /87 év/ Rákóczi út Vancsik László /43 év/ Liget út Bugyi János /92 év/ Kossuth út Laczkó Jánosné sz. Fülöp Erzsébet /82 év/ Honvéd út Bánki Jánosné sz. Varga Borbála /76 év/ Árpád út Futó Mihályné sz. Zólyomi Viktória /83 év/ Turai út Bugyi Józsefné sz. Tóth P. Anna /86 év/ Hatvan Nagy Lajos /71 év/ Árpád út Püspöki József /66 év/ Rákóczi út Szántai Dániel /9 év/ Rákóczi út Zsíros László /60 év/ Kossuth út Futó József /86 év/ Turai út Medveczki János /85 év/ Kossuth út Csordás Istvánné sz. Kurják Erzsébet /89 év/ Turai út Csík Jenõ /54 év/ Dankó út Õszi István /81 év/ Hatvani út Zsíros László /81 év/ Turai út

4 4 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS Ünnepélyes névfelvétel Szívet melengetõ érzés volt szétnézni a Boldogi Búcsú ü n n e p é l y e s e b b é, m e g h i t t e b b é t e t t é k a 2002 délutáni rendezvényein. Zsúfolásig megtelt a kiállításmegnyitókat, a névfelvételt, a díszpolgári címek mûv.ház nagyterme, de az emeleti kiállítótermekben is adományozását és a hagyományõrzõ találkozót. nagy volt a jövés-menés. Pádár Sándor fotóival emlékezünk ennek a kedves Idõsek és fiatalok egyaránt megtiszteltek bennünket délutánnak az eseményeire. azzal, hogy elfogadták meghívásunkat és ezzel Kocsis István a hatvani Ady Endre Könyvtár igazgatója megnyitja a Bruckner-Ujváry hagyatékból készített kiállítást. A két Géza: Ujváry Géze a kisebbik fiú és Kertész Géza / Németh Kristóf / Az ünnepségen résztvettek az egykori gyöngyösbokrétások is, akiket virággal köszöntöttek. Kedves Szereplõk, Támogatók! Ujváry Gábor: Meghatódott lélekkel, de örömteli szívvel állok most Elétek. Elfogódottan szeretném megköszönni édesanyám, családom minden tagja és a magam nevében azt a szeretetet és hûséget, amellyel édesapám Ujváry Ferenc munkássága és emléke elõtt tisztelegtek, amelyet ilyen méltón ápoltok és õriztek. Köszönjük, hogy közremûködésükkel széppé varázsolták a Boldogi Búcsú 2002 rendezvényeit. Boldog Község Önkormányzata, Ujváry Ferenc Mûvelõdés Ház és Könyvtár

5 2002. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 5 Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld Boldog Község Önkormányzata a 2/2002(II.06.)sz. rendeletével alapította meg a BOLDOG KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntetõ címet. A címek adományozása a lakossági ajánlások alapján történt. A település fejlõdéséért végzett kimagasló közéleti, (gazdasági, tudományos, kulturális) tevékenységükért kaptak kitüntetést: Bruckner Jenõ / / - postumus Kepes János / / postumus Király Józsefné Tóth Erzsébet / / postumus Bódi József /1917- Bódi Józsefné Janota Terézia /1925- Szántó Lóránt /1927- Szántó Júlia /1937- Ujváry Ferencné Bruckner Magdolna átveszi édesapja kitüntetését. Bodrogi Tiborné Kepes Mária megköszöni édesapja elismerését. Érsek Zsolt országgyûlési képviselõnk Király Józsefné Tóth Erzsébet leányának, Révészné Bárdos Rozáliának adja át a kitüntetést. A ma élõ megjelent díszpolgáraink: Bódi József és Bódi Józsefné Janota Terézia A díszpolgári címeket Révész Péter polgármester és Érsek Zsolt országgyûlési képviselõ adták át. Gratulálunk az elhunyt díszpolgárok hozzátartozóinak, az élõ kitüntetetteknek pedig jó egészséget és gyümölcsözõ éveket kívánunk!

6 6 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS Az iskolazászló-avatás pillanatai A Berecz Antal nevét viselõ boldogi általános iskola elsõ búcsúzó 8. osztályának ballagása alkalmából avattuk fel iskolánk zászlaját. Az alábbi fotóösszeállítás az avatás szép pillanatait eleveníti fel, melyhez meghívott vendégeink gondolataiból idézünk. (Fotók: Pádár Sándor) Dr. Nemerkényi Antal, a Magyar Földrajzi Társaság fõtitkára, Berecz Antal utóda avatóbeszédet mond: Idén 130 esztendeje, hogy a Magyar Földrajzi Társaságot megalapították Budapesten. Alapítói között ott volt a Boldogról elszármazott Berecz Antal, aki 1872-tõl 1904-ig viselte a fõtitkári címet. A Társaság fennállásának 125. évfordulóját 5 évvel ezelõtt egy több napos rendezvénys o r o zattal ü nnepeltük, melynek a Hagyomány és jövõ címet adtuk. Amit a boldogi iskola a névadásal és a zászló- avatással teremt és elgondol ugyanaz: hagyomány és jövõ... Annak, hogy neve van az iskolának, az a közösséghez tartozás tudatát sokkal inkább megerõsíti. Mennyivel másképp hangzik, Bármit tesztek, szeretetbõl tegyétek! Minden cselekedetetek elõtt fontoljátok meg,, hogy én a Bereczbe jártam, mint az, hogy én a 2. számú iskolába jártam. Minden ilyen névadásnak velejárója, hogy a személynévbõl fogalom lesz: a Berecz... Nényei Gáborné Farkas Gabriella zászlóanyaként avatószalagot köt az iskolazászlóra. Szeretettel fogom felkötni ezt a szalagot, amelynek a felirata az a gondolat, amit Berecz Antal családja, köztük az én 91 éves édesapám nektek üzen Pál apostol szavaival. Nektek, akik most itt elballagtok, és akik majd késõbb fogtok, és akik itt tanítotok, akiknek mind az az élete értelme, hogy boldog legyen és boldogító legyen. Boldog az tud lenni, aki másokat boldogít. És ennek az eszköze éppen az a mondat, ami erre a szalagra fel van írva: hogy miért csináljátok: azért, mert ez a szokás, ettõl különleges leszek, vagy talán kényelembõl, önzésbõl? Nem! Bármit tesztek, szeretetbõl tegyétek! Amivel hasznára vagytok másnak, a szeretteiteknek, annak a faluközösségnek amiben éltek, a hazátoknak, és javára vagytok mindenkinek, aki boldog akar lenni... A gondolatokat a Tóth Sándor által készített videofelvételrõl lejegyezte és idézte: Lukács András, Fõtisztelendõ Apát úr, az Árpád úti új iskola 1960-ban elballagott elsõ 8. osztályának hajdani diákja megáldja és megszenteli az iskola zászlaját. Isten, áldd meg a magyart! Ezt kérjük a magyar hazát is jelképezõ zászló körül. Áldd meg hazánkat, áldd meg minden lakóját! Áldd meg e hazának számunkra otthont adó faluját, minden kicsi és nagy lakóját! Áldd meg a jövõ reménységét nevelõ iskolát, minden nevelõjét, dolgozóját, diákját, hogy elõtted egymásért felelõsséget érzõ tanárok, szülõk, diákok arra törekedjenek, hogy a zászlóval jelzett szép magyar hazának - benne községünknek és ennek a Berecz Antal Iskolának - testi, lelki, szellemi javát szolgáljuk... Áldja meg e zászlót és vele mindazokat, akik számára ez egy közösséghez tartozásnak jelképe a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.! Krakóczkiné Tóth Éva Tankönyv támogatás 2002/2003-as tanévre Általános iskolás diákok támogatása: - állami támogatás Ft/ fõ, - önkormányzati támogatás: Ft/ fõ. Az állami támogatás a szülõk nyilatkozata, a tantestület és a gyermekvédelmi felelõsök javaslata alapján történik. Az önkormányzati támogatás igényléséhez ebben az esetben nem szükséges iskolalátogatási bizonyítvány, mivel a névsor az iskola és az Önkormányzat egyeztetése alapján történik. Középiskolás diákok támogatása: Iskolalátogatási bizonyítvány benyújtásával Ft/ fõ támogatás igényelhetõ. Felsõfokú hallgatók támogatása: Bursa pályázat beadásával lehetséges: beadási határidõ: ig. Bõvebb tájékoztatást a pályázati kiírás fog tartalmazni, amely megtekinthetõ lesz a hivatal hirdetõ tábláján. Tankönyv támogatási igény beadási határideje: szeptember 20. Aki kiegészítõ családi pótlék támogatásra jogosult, csak a közép- és felsõfokú diákoknak szükséges iskolalátogatási igazolás az igény benyújtásához. Benyújtási határidõ: augusztus 8. és október 8. Községi Önkormányzat Vargáné A Cigány Kisebbségi Önkormányzat úgy rendelkezett, hogy a roma származású tanulóknak tankönyvvásárlási támogatást nyújt, melynek összege általános iskolások részére Ft/ fõ, középiskolások részére Ft./ fõ. Az általános iskolások részére a nyilvántartások alapján automatikusan c s ö k k e n t i k a k ö n y v e k á r á t, a középiskolások iskolalátogatási igazolással kérhetik a támogatást a polgármesteri hivatalban Varga Vincénénél. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

7 2002. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 7 Mit üzen az idei paprikahajtatási szezon? Mint minden boldogi ember, aki január-februári kiültetésû paprikával növények hajtatásáról gondolkodni. Ez lehet paprikahajtatással foglalkozik, tapasztalhatta foglalkozni, a költségeket és a piaci sárgadinnye, tojásgyümölcs, fürtös, esetleg az idei évben, hogy valami megváltozott, a lehetõségeket szem elõtt tartva nagy koktélparadicsom. A paprikahajtatásban piaci árak messze elmaradtak a korábbi valószínûség szerint Boldogon és környékén pedig lehet, hogy néhány év múlva a metszett években megszokottól. Ez fokozottan igaz is a március közepi-végi indulás lesz felületek nagysága - nagy munkaerõigénye volt a fûtött hajtatási szezonban, amikor a jellemzõ, ami enyhe fûtéssel megvalósítható. miatt - csak töredéke lesz a jelenleginek. bogyónkénti ár átlagosan forinttal volt Egyre többen tervezik azt is - és ezt a késõbbi Természetesen a kialakult helyzetnek alacsonyabb a tavalyi évinél. Napjainkban kiültetés is csak erõsíti - hogy a tavaszi van egy távolabbi vetülete is, mégpedig az, pedig azt látjuk, hogy a július elejéig még állományt nem szedik ki nyáron, henem hogy a termelõk továbbra is ki vannak reálisnak mondható piaci helyzet szinte kihúzzák azt októberig. Ez természetesen más szolgáltatva annak a 4-5 nagy export-import tragikussá vált. Ez a szituáció azonban nem termesztés-technológiát igényelhet, mint a cégnek, akik hazánkban a paprika piacát (is) teljesen váratlan, szakemberek már régóta megszokott. A legnagyobb változás azonban meghatározzák. Ahhoz, hogy az õ esetleges jelezték, hogy hazánk európai uniós így az, hogy a jövedelmezõség fenntartása rossz munkájuk hatása alól függetlenül közeledése révén a zöldséghajtatás idõzítése végett a novembertõl márciusig terjedõ lehessen dolgozni, Boldogon és környékén is át fog alakulni. Az idei szezon mindazonáltal idõszakban a fóliasátrat vétek nem szükség volna egy olyan termelõi szervezetre több üzenetet is hordoz a kertészkedéssel kihasználni és azt hidegtûrõ, rövid - legyen az egy új TSZ, vagy egy már meglévõ foglalkozó gazdák részére. tenyészidejû zöldségekkel beültetni. Ilyenek - amely nem elégszik meg azzal, hogy Látható, hogy tõlünk délebbre fekvõ lehetnek a retek, saláta, karalábé, beszállítja az árút a legnagyobbaknak, hanem országokban olcsóbban, nagy mennyiségben zöldhagyma. E növények piaci helyzetét az képes és akar is önállóan megjelenni külföldi és elfogadható minõségben termelnek ma már import sem veszélyezteti oly mértékben, mint piacokon. Így helyben maradna a haszon is és szinte minden zöldséget, többek közt paprikát a paprikáét. Persze valószínûleg sok kertész a helyi termelõk közvetlenül is némi hatással is. Újdonság, hogy a hagyományosan magyar fog így dönteni, ezért a hazai termelés ebben lehetnének arra, hogy van-e export és mi a típusokat is termesztik és a korai idõszakban az idõszakban e növényekbõl valószínûleg felvásárlási ár, hisz az õ szervezetük tárgyalna ez az áru a magyarországi termelõi önköltség növekedni fog, de a fóliák teljes évi a partnerekkel és így nagyobb az esély a alatt jelenik meg a belföldi piacon. Ha ehhez kihasználása mindenképp gazdasági megállapodásra. hozzátesszük, hogy a gáz ára még csak ezután kényszer. Az is megfontolandó, hogy fog komolyabb mértékben emelkedni, akkor eltérjünk a megszokott sémáktól. Pl.: a kápia Tornyai Tibor ( ), Kassai v i l á g o s a n l á t h a t ó, h o g y e g é s z típusú paprika felvásárlási ára jelenleg (a cikk Tamás ( ) szaktanácsadók, Magyarországon, de különösen a termálvízzel írása idején) többszöröse a fehér paprikáénak. Boldogi Agrodiszkont nem rendelkezõ területeken nem érdemes a Érdemes Boldogon is más melegigényes Ismét nyertek a boldogi tûzoltók! május 25-én Tarnazsadányban tartották a megyei tûzoltóversenyt. Egyesületünk egy ifjúsági csapattal nevezett a versenyre. Elég nehéz volt a csapatot felkészíteni, mivel egy fõ tanult még a Berecz Antal Általános Iskolában, a csapat többi tagja különbözõ vidéki iskolákban folytatja tanulmányait. Nagy érdeme van a csapat felkészítésében Buzás Antal tiszteletbeli parancsnokhelyettes úrnak, aki felvállalta és felkészítette a csapatot. A Tarnazsadányi Tûzoltó Egyesület idén ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. A mi fiatal tûzoltóink nem voltak tekintettel az ünnepeltekre és maguk mögé utasították a házigazdák fiatal csapatát. Így a Heves megyei tûzoltó verseny hagyományõrzõ kategóriájában Boldog ifjúsági csapata elsõ helyezést ért el. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az újság hasábjain keresztül is gratuláljak a csapat felkészítéséért és szerepléséért, valamint megköszönjem, hogy tovább öregbítették egyesületünk és Boldog jó hírét. Budai Zoltán tü.pk. Helyben, a helyiekkel a helyiekért Polgárõri hírek LAKÁSCÉLÚ HITELEK A helyi TAKARÉKSZÖVETKEZETTÕL Saját forrású változó kamatozású Lakáshitel Ft-tól! Lakásvásárlásra! Felújításra, tatarozásra! Korszerûsítésre! Lakásbõvítésre, toldaléképítésre Kiegészítõ kamattámogatásos hitel Lakáshitel Ügyfél kamatterhe: ,7% Ft.-ig! Új lakásépítésre! Értékesítés céljára épített új lakás vásárlására Igényelhetik: - Házaspárok - Gyermeket eltartó magánszemélyek A hitel kamata: évi 12% futamidõ: max. 20 év Futamidõ: max. 35 év július 13-án Lõrinciben a Megyi felterjesztése alapján a kiemelkedõ Bátori Zsolt, Resch László és Lukács Polgárõr Találkozón a boldogi csoport is munkájáért Schrei Zsolt polgárõrt. Krisztián. részt vett, ahol az Országos Polgárõr A csoport tagjai közül a próbaidõn belül A boldogi polgárõrök az elmúlt idõszakban szövetség polgárõri érdemérem bronz kizárta Hetesi Gábor polgárõrt, mivel nem t ö b b e s e t b e n i s e r e d m é n y e s e n fokozatával és jutalommal hosszú, megfelelõ hozzáállást, ill. tiszteletet megakadályoztak bûncselekményeket és kiemelkedõ munkájáért elismerésben tanúsított és a polgárõr szabályzatot több szabálysértéseket. részesítette Tóth István polgárõr vezetõt. pontban megsértette. Jutalomban és oklevél elismerésben Tóth István részesítette a Heves Megyei Polgárõr Ta g j a i k ö z é f e l v é t e l t n y e r t e k : vezetõ Szövetség a Boldog Polgármesteri Hivatal Szamosvölgyi Judit, Hornyák Erzsébet,

8 8 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS FOCI HÍREK ATKÁR - BOLDOG 4 : 2 Gól: Nagy K., Kajári IFI 11: 0 BOLDOG - MARKAZ 2 : 1 Gól: Kajári, Nagy K. IFI 11: 0 Gól: Csikós/3/, Zólyomi/3/, Lipovics, Szívós, Tóth A., Misányi Z.SZÁNTÓ - BOLDOG 2 : 2 Gól: Csoma, Kajári IFI 6 : 2 Gól: Csikós, Fodor BOLDOG - RECSK 4 : 2 Gól: Tordai, Kajári, Nagy K., Tóth G. A 2001/2002 Bajnoki év góllövõi: Felnõtt: 14 gól: Kajári, Nagy K., 12 gól: Nagy Sz., 3 gól: Litkei Á., Csoma, Tordai, Pécsi, 2 gól: Litkei K., Õszi Sz., Tóth G., Tóth B. IFI: Fodor - 31, Csikós - 14, Misányi - 10, Lukács - 7, Zólyomi - 6, Szívós - 5, Tóth A. - 5, Nagy I. - 3, Futó T. - 2, Lipovics - 2, Petrovics - 2, Józsa, Poncski. Egyí évvel korábban jobban festettünk a bajnoki tabellán, dehát ez egy másik emelet. Magasabb osztály, ahol különösebb erõsítés nélkül, mi rúgtuk a legtöbb gólt a három feljutó csapat ellen 72 %-os eredményt értünk el, egyáltalán a mezõny elsõ felének egyenrangú ellenfelei voltunk. Hogy mégis három fordulóval a bajnokság vége elõtt vált biztossá a bennmaradásunk, annak a sereghajtók elleni siralmas mérleg az oka, amit lehet sokféleképpen magyarázni, de tény, aki az erõset megveri, a gyengébbtõl kikap, annak nem a tudásával van baj... Szabad persze elvárni a maximumot egész évben, de szabad belegondolni abbi is, mitõl lenne éppen a boldogi focista gép... A sikerélmény adna ugye erõt a holnaphoz, és ha nem megy a szekér, recseg-ropog az építmény, de szerencsére valamelyik bástya mindig tartja magát. Izmosodó baráti körünk például hetekkel a bajnokság vége elõtt évzáró vacsorát ígért /a végsõ helyezéstõl függetlenül/ a félév alatt összegyûlt támogatásokból. Az ígéret teljesült, a gesztust értékelendõ, a baráti névsor: Sápi József /5000 Ft/, Petrovics Ferenc /4000/, Kovács Ferenc /4000/, Nagy János, Kecskés János, Takács József /3000/, Kiss Márton /2000/, Surányi Mihály, Nagy István, Csordás Zoltán, Bánki Róbert, Petrovics Gusztáv, Kovács György, Baranyi Béla, Nagy József, Nagy József /1000/. Kapott persze egyéb injekciót is a csapat, Szõllõsi Gábor, Borsós Zsolt, Medveczki Tibor segítsége nélkül zavarok támadtak volna tavasszal, de a felsoroltakon kívül a Sörözõnek is köszönettel tartozunk... Kívánom, hogy adjon erõt mindannyiunknak, játékosnak, támogatónak, szurkolónak, vezetõnek egyaránt, hogy akkor, amikor az idei nyáron a megye labdarúgásában nagyon-nagyon szomorú dolgok történtek, mi azért együtt maradtunk. Kis öröm, de szerintem egyáltalán nem baj, ha az ember kis dolgoknak is tud örülni... Kepes L. 2001/2002. évi Heves megye II. osztály felnõtt bajnokság végeredménye 2001/2002. évi Heves megye II. o. U-18 éves ifjúsági bajnokság végeredménye 1./ Zagyvaszántó pont 2./ Gyöngyössolymos / Recsk / Sirok / Hatvan Lokomotív / Markaz / Energia SC / Boldog / Vámosgyörk / Gyöngyöspata / Mikófalva / Hort / Egerszólát / Atkár / Mátraderecske / Abasár A szakosztály versenyzõi április 22-én Miskolcon az Avas Nemzetközi Karatekupán részt vettek, ahol Dudás Armand II. helyezést, Palócz Bence III. helyezést ért el. Május 25-én meghívásos karateversenyen Kazincbarcikán Dudás Armand katában I., küzdelemben 4. helyezést ért el, Palócz Bence küzdelemben IV. helyezést ért el. A meghívásos v e r s e n y n é l a m e g h í v ó c s a p a t Karate hírek 1./ Vámosgyörk pont 2./ Atkár / Gyöngyöspata / Hatvan Lokomotív / Gyöngyössolymos / Recsk / Markaz / Zagyvaszántó / Sirok / Energia SC / Mikófalva / Boldog / Hort / Egerszólát / Abasár / Mátraderecske összeredményeként I. helyezést ért el, amiben a szakosztály versenyzõi is sikeresen szerepeltek. A szakosztály tagjai június 24-tõl 29-ig Poroszlón országos edzõtáborban vettek részt, ahol sikeres vizsgát tettek. Hornyák István vezetõ BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Révész Péter Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Kepes László, Kepesné Tóth Katalin, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal 3016 Boldog, Kossuth u. 8. Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban ComPrint Professional KFT - Budapest

Új díszpolgárnak tapsolhattunk!

Új díszpolgárnak tapsolhattunk! XII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 25. JÚLIUS INGYENES Új díszpolgárnak tapsolhattunk! Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház felújított nagyterme a Néprajzi Múzeumnak köszönhetõen színvonalas - és szívünknek oly kedves

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA. Ratkó József: Zsoltár

ANYÁK NAPJÁRA. Ratkó József: Zsoltár IX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2002. ÁPRILIS INGYENES ANYÁK NAPJÁRA Május elsõ vasárnapja az édesanyák ünnepe. Szeretettel köszöntjük õket, az anyákat, akik életet adnak, embert nevelnek, összetartják a családot.

Részletesebben

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30.

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30. XI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2004. OKTÓBER INGYENES Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar hazája sorsán évek óta sírva fakad? Ez

Részletesebben

XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES

XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES Szent István király /Esztergom. 975 körül - Székesfehérvár. 1038. augusztus 15./ A honfoglalás befejezéséhez, a magyar népnek e földön való az nem viheti

Részletesebben

Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES

Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES Karácsony - Isten közelsége Karácsony közelsége együtt talál bennünket, hogy a megszokott módon kicseréljük kölcsönös jókívánságainkat. Szívünk túlcsordul a

Részletesebben

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2004. ÁPRILIS Jövõm Európa Felfokozott figyelem kíséri napjainkban, ha meghalljuk ezt a kifejezést. Községünk életében is számtalan területen szerveznek fórumokat, ahol gyakran éles

Részletesebben

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2003. JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen

Részletesebben

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. MÁJUS Egy mûalkotással ismét gazdagabban Az Ujváry Ferenc Alapítvány felkérésére helyi mûvésztanárunk Szpisják Pál egy faragott információs táblával lepett meg bennünket. INGYENES

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN

KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 5. szám Ára: 125,- Ft KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a szervezésben és lebonyolításban, vagy támogatás útján

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án.

MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án. XII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2005. MÁJUS INYENES MEEMLÉKEZÉS II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án. H A B E M U

Részletesebben

Szerkesztõség SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI

Szerkesztõség SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár 30 éves lett a Nyugdíjas Klub Téten Elszaladtak az évek felettünk, Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk Az Életet az éveknek Téti Nyugdíjas

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Polgármesteri köszöntõ

Polgármesteri köszöntõ XIV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2007. DECEMBER INGYENES Polgármesteri köszöntõ Kedves boldogi lakosok ismét eltelt egy év, öregebbek lettünk. Közeledik a karácsony a szeretet ünnepe, amikor a hosszú sötét estéken

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre Kecskeméten a Hírös Hét Fesztivál, ezúttal nem augusztusban, hanem

Részletesebben

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ!

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ! XXIV. évfolyam 8. szám AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. 2012. augusztus 27. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok Még szebb

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

Búcsúzó diákjaink 2012-ben

Búcsúzó diákjaink 2012-ben 10. évfolyam. 29. szám. 2012. július Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának lapja; Honlap:www.nyirbogat.hu Felelős Kiadó: Dr. Simon Miklós polgármester Szerkesztő: Gulyás Jánosné Egy életcélt követni nemes

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

Karácsonyi Fohász. Van, ahol már hull a hó, s már fehér a Karácsony... Karácsony táján

Karácsonyi Fohász. Van, ahol már hull a hó, s már fehér a Karácsony... Karácsony táján A községi önkormányzat tájékoztatója XVI. évfolyam, 5. szám. 2010. DECEMBER Van, ahol már hull a hó, s már fehér a Karácsony... Ahol az emberek leülnek, s átgondolják a tavaly december 24-e óta eltelt

Részletesebben

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 2. szám (FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2013. február 26. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TISZTELT LAKITELEKI LAKOSOK! Közeledik március

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

Tisztelt Bajomiak! Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről VI. évfolyam 1. szám (2010. február)

Tisztelt Bajomiak! Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről VI. évfolyam 1. szám (2010. február) Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről VI. évfolyam 1. szám (2010. február) Tisztelt Bajomiak! Elkezdődött a 2010-es év mely leginkább a megmérettetésekről fog szólni, így idén még sokat fogunk

Részletesebben

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy...

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy... XXV. évfolyam 5. szám (MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2013. május 31. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA Sajó Sándor: Magyarnak

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben