Paprikafesztivál. Boldog augusztus 18. Programok: Kísérõ rendezvények: Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paprikafesztivál. Boldog 2002. augusztus 18. Programok: Kísérõ rendezvények: Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk:"

Átírás

1 IX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM AUGUSZTUS INGYENES Paprikafesztivál Boldog augusztus 18. Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Programok: Elõadások a következõ témákban: - Fajtaválasztás - Marketing - Õstermelõket érintõ jogszabályok, támogatások - A Fûszerpaprikatermelõk Egyesületének tájékoztatója Itt leszünk mi Boldogok! A község idetelepülésének 450. évfordulójára felújított népszínmû elõadása Utcabál Kísérõ rendezvények: Vetõmag és termésbemutató Lovasbemutató, lovaglási lehetõség Paprikafûzõ verseny Rajzkiállítás Szabadtéri fõzés Helyszíni bemutatók a kijelölt gazdaságoknál Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk: Kassai Tamás, Tornyai Tibor szaktanácsadók, Agrodiszkont, Gazdakör, Községi Önkormányzat, Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Berecz Antal Általános Iskola, Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület, Fûszerpaprikatermelõk Egyesülete, Kovács Kálmán falugazdász, Nagy Attila, Zsíros István, Horgász Egyesület, Vadásztársaság, Sportkör A búcsúi kiállításon bemutatkozó Zsírosné Õszi Katalin fotója Szabó Erzsébet AUGUSZTUS 20. Szent István! - Hõs királyunk! Áldozunk szent Emlékednek! Viharverte Hazánk szenved és remél: Lelked szent zsámolyához térdepelünk Esdve, könyörögve: - Ne feledkezzél el! Szegény Magyarokról Sokszor megszenvedett, hõs magyarságunkról! Kérünk könyörögve: Hogy eggyé lehessünk! Szép magyar Hazánkban Mindörökre! Ámen!

2 2 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS Fûben-fában orvosság II. Testi orvosságok kézikönyve - Kézirat, 1619 körül Orbáncról Borecettel timsót, temjént, Laurea Baccát, két tikmonyát, ezeket mind egyben kell csinálni fazékban, jó erõsen kell fõzni, azzal kössed. Az mely asszonyi állatnak az csecsi bé akar kelni Az Pópiomnak levelét és az csudafának az levelét törd öszve vajban, osztán egy kis csuporban meg kell melegíteni, azután az csecsire kell kötni. Tökösségrûl Vedd az ezerjófüvet, az ki az szõlõ alatt terem, igen óhájjal törd öszve, azzal kenjed és meggyógyul. Ha meg akarod tudni, az asszhony fiat szül, avagy leányt Végy annak az nehézkes asszonynak a tejiben és tödd vízben. Ha alámegyen az vízben tehát férfi leszen, ha alá nem megyen a vízben, leány leszen. Hogy az asszonyembernek sok teje legyen A köménymagot fõzd meg borban és annak levit tejben együtt igya meg, elég teje lészen. Részeges emberrel a bort, ha meg akarod útáltatni Az minémõ gomba terem a szõlõtõkén, tedd szerit azoknak, aszald meg, törd porrá és add meginnia a részeges embernek. Az minémõ pohárban vagy edényben meg adod innia, többet azután nem ihatik, csak annyit, amennyi ment abban az edényben. Ember ha nem ganajozhatik, vagy nem vizelhetik Keresd fel az töknek inát és kösd által rajta három vagy négyszer, elindul. A hasban megtartóztatott szélrûl Az hasban megtartott kóválygó, dohos szél nagy nyavalyákat hoz onnan, ha ki nem kél: Görcsöt, Vízkórságot, Kólyikásul a bél, s az ily enber gyakran Fõszédelgéstûl fél. Gelenczi orvosló könyvecske, 1733.: Orvoslás Anno die 12 Marty Nyavalákról való orvosságok rendszerént, nagyobb részint az füvekbõl valók. Az ki nem vizelhetik. Az nagy csilyánnak az mogvát törve igya meg Sanabitur. Az ki nem emészthet. Az nagy csilyánnak az gyükerit fõzd meg borban, és azt igya, és az gyükeriben gyömbérrel egyék meg. Sanabitur. Az kinek étel nem kell vagy nem kéván. Keress dinnyefüvet, fokhagymát, husz szem borsot. Törd egyben, két nap éhomra add meginnia. Probatum est (=próbált orvosság) Az kinek a füle cseng és zúg. A csengõfûnek az kit hínak, vedd vizit, és azt eressék az füliben. Probatum est. Égés ellen. Az szalonnának az kövérit csepegessed hideg vízben, és azzal kend meg. Ha az asszonállat nem szülhet Pápa vagy szaporafüvet adj innia ecetben. Sanabitur. Vérhas ellen Törd meg az mákot erõsen rézmozsárban, és piríts három szelet kenyeret, megkend mézzel, és hintsd reá az törött mákot. Melgen add megenni, de ne igyék reá. Sanabitur. A látásnak ártalmi A gyakor feredés, bor s szerelem lángja, Fokhagyma, bors és füst, pár és vereshagyma, Szél, bab, lencse, sírás, mustárnak is magva, A napra-nézés is szemvilág ártalma. Tûz, szertelen munka, buja közösködés, Erõs étel, ital, por és szemet ütés, Ártalmas a szemnek napra szembenézés, Éjjeli s nappali vigyázás és õrzés. A látás megerõsítõk Szapora- és vérehulló-füvek hasznak. Egyaránt használnak rózsa és a ruta, Akinek az szemét az homály béfogta, Ezeknek vidd vizét, s világát meghozza. Nos, láthatjuk, hogy napjainkra mennyire sokat fejlõdött az orvostudomány: a gyógyítás eszközei, módjai a gyógyszerek. A háborúk, járványok ismétlõdése ellenére, mára kb. 6 milliárd ember él (élhet) a Földön. Ma már az életteret - a környezetünket - kell védenünk a pusztulástól, hogy utódaink környezeti ártalmak nélkül, boldogan élhessenek. Irodalom: - Minden doktorságot csak ebbõl késértik - Magvetõ kiadó, Bp. Szemelvények orvosi kézikönyvekbõl - Gelencei orvosló könyvecske. Szerk.: Halászné Zelnik Katalin, Antológia kiadó, Lakitelek, kézirat a XVIII. századból Boldog, január 20. Dr. Molnár Lajos Hatvan F E L H Í V Á S! Az allergiás megbetegedések száma hazánkban is évrõl-évre emelkedik. A kellemetlen tüneteket és súlyosabb esetben asztmát okozó megbetegedés kialakulásában bizonyítottan /elsõdleges/ szerepet játszik az igen elterjedt és rendkívül allergén gyomnövénynek, a parlagfûnek a pollenje. Felmérések szerint ma már a hazai lakosság közel 30 %-a küszködik a parlagfû virágzása idején szénanáthával. A parlagfû veszélyessége abban rejlik, hogy tömeges elõfordulásán kívül ez az egyetlen növény, mely képes rendkívül sok - akár 8 milliárd - virágporszemet termelni. Virágzása az idõjárástól függõen általában júliustól október végéig tart. Irtása leghatásosabb a megjelenés kezdetétõl a virágzásig, hogy megakadályozzuk a virágpor termelõdését, a magvak beérését. Erre a leghatékonyabb mód a növény gyökérrel együtt történõ kihúzása a fejlõdés korai szakaszaiban, ill. tömeges elõfordulás esetén a rendszeres kaszálás, vagy ahol lehetséges, ott vegyszeres védekezés. Az egészségügyi és gazdasági szempontból (munkakiesés, táppénz, egészségkárosodás stb.) jelentõs problémát okozó allergén gyomnövény hatékony irtásában társadalmi összefogásra van szükség. Polgármesteri Hivatal

3 2002. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 3 Köszönet Boldogi Egyházközség Képviselõtestülete köszönetet mond Lukács András Apát Úrnak azért az önzetlen segítségért, amit egyházközségünkben közel egy éven át végzett. Keszthelyi Ferenc Püspök Atya kérésének igent mondva okt. 1-tõl aug. 1-ig plébániai feladatokat látott el. Külön megköszönjük idõseink, elsõpéntekeseink havonta történõ ellátását Bíró Mihály Atya segítségével. Itt köszönjük meg név szerint azoknak a híveknek, akik idejüket, autójukat nem sajnálva segítettek Mihály Atya idõseinkhez való eljutását. (id. Laczkó János, ifj. Koczka Ferenc, Ludvik Tamás, Rohács István) Megköszönjük András Atyának, hogy szülõfalujában õ próféta tudott lenni. Szívesen emlékezünk szép, szinte lelkigyakorlatos szentbeszédeire. Szívbõl jövõ köszönetünket fejezzük ki, de nem búcsúzunk, hiszen õ marad továbbra is a mi kerületi esperesünk, akihez fordulhatunk bajainkban. A jó Isten még sokáig tartsa meg egészségben. Mély Tisztelettel: Csak a süket csend pattog most a lelkünkben és a fejfák között. Egy kisfiú elment. Elköltözött. S bár a test halott, A lelke most is ÉL! Itt bent a szívünkben most is Õ zenél. A magas égbõl,, Nézzétek csak! most is Õ mosolyog, és mintha szólna: Drágáim, ne sírjatok! Kis angyal született Kántor B. Péter FOHÁSZ Képviselõtestület Csillagok közt él már, Angyalok közt jár, Ott, HolCsendbõl épül vár, S igaz lelkére az Isten vigyáz már. Uram! adj neki nyugalmat, S egy csendes felhõn párnát, Fogadd be Õt, Uram, S vigyázd örök álmát! Ámen. Július elsõ napján elindult egy harmadikos kisfiú, hogy felfedezze a Balatont. Még sosem járt ott, tele volt várakozással, kíváncsisággal. Dani nem örülhetett az élménynek, hisz a nyaralás elsõ óráiban a Balatonba veszett. Õt már sajnos a könnyek sem hozhatják vissza. Édesanyjának adjon annyi erõt a Jóisten, amennyit nekem adott, amikor Kristóf beteg lett. A kórházban többször is úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, mégis sikerült. Isten szeretete, az orvosok szakértelme és az anyatej éltetõ ereje meggyógyította a kisfiamat. Nem tudhatom, hogy Dani anyukája milyen kínokat élt át, mert a legnagyobb fájdalom, amit csak ember érezhet, amikor egy anyának végleg búcsúznia kell gyermekétõl. Sajnos ahhoz én is nagyon közel voltam, hogy megtudjam. Dani a kis minisztráns most már biztosan angyalként szolgálja tovább kis szíve Jézuskáját. EMLÉKEZÉS Fülöpné Laczkó Lívia Szántai Dánielre, 9 éves kisfiúra emlékezünk. Mély megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy elment, nincs többé köztünk! Kicsi minisztránsunk nem sokáig szolgálhatott az oltárnál. András Atya szavai jutnak eszembe: fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva Nehéz és szörnyû ezt felfogni. Hiányzik a kisközösségbõl, hiányzik az õszinte nevetése, a felnõttes mondásai. Danika nagyon szerettünk! Erzsikenéni Hittantanárnõd Anyakönyvi hírek Házasságot kötött: Máj.18. Ecsédi István és Katona Adrienn Jún. 22. Agócs István és Varga Melinda Júl. 13. Bódi Gábor és Lelkes Hajnalka Júl. 20. Herke János és Szõllõsi Melinda Újszülöttek: Rónyai Anna Mária a.n.: Rónyai Mónika Iván Zsófia a.n.: Kadét Éva Fischer Adrián a.n.: Kovács Katalin Bóna Viktória a.n.: Vitai Mónika Csik József Martin a.n.: Bangó Beáta Nagy Milán a.n.: Nagy Ibolya Szabó Renáta a.n.: Futó Renáta Reucsán Luca a.n.: Lukács Erzsébet Elhunytak: Soós Jánosné sz. Nagy Erzsébet /52 év/ Árpád út Petrovics Andrásné sz. Õszi Mária /87 év/ Rákóczi út Vancsik László /43 év/ Liget út Bugyi János /92 év/ Kossuth út Laczkó Jánosné sz. Fülöp Erzsébet /82 év/ Honvéd út Bánki Jánosné sz. Varga Borbála /76 év/ Árpád út Futó Mihályné sz. Zólyomi Viktória /83 év/ Turai út Bugyi Józsefné sz. Tóth P. Anna /86 év/ Hatvan Nagy Lajos /71 év/ Árpád út Püspöki József /66 év/ Rákóczi út Szántai Dániel /9 év/ Rákóczi út Zsíros László /60 év/ Kossuth út Futó József /86 év/ Turai út Medveczki János /85 év/ Kossuth út Csordás Istvánné sz. Kurják Erzsébet /89 év/ Turai út Csík Jenõ /54 év/ Dankó út Õszi István /81 év/ Hatvani út Zsíros László /81 év/ Turai út

4 4 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS Ünnepélyes névfelvétel Szívet melengetõ érzés volt szétnézni a Boldogi Búcsú ü n n e p é l y e s e b b é, m e g h i t t e b b é t e t t é k a 2002 délutáni rendezvényein. Zsúfolásig megtelt a kiállításmegnyitókat, a névfelvételt, a díszpolgári címek mûv.ház nagyterme, de az emeleti kiállítótermekben is adományozását és a hagyományõrzõ találkozót. nagy volt a jövés-menés. Pádár Sándor fotóival emlékezünk ennek a kedves Idõsek és fiatalok egyaránt megtiszteltek bennünket délutánnak az eseményeire. azzal, hogy elfogadták meghívásunkat és ezzel Kocsis István a hatvani Ady Endre Könyvtár igazgatója megnyitja a Bruckner-Ujváry hagyatékból készített kiállítást. A két Géza: Ujváry Géze a kisebbik fiú és Kertész Géza / Németh Kristóf / Az ünnepségen résztvettek az egykori gyöngyösbokrétások is, akiket virággal köszöntöttek. Kedves Szereplõk, Támogatók! Ujváry Gábor: Meghatódott lélekkel, de örömteli szívvel állok most Elétek. Elfogódottan szeretném megköszönni édesanyám, családom minden tagja és a magam nevében azt a szeretetet és hûséget, amellyel édesapám Ujváry Ferenc munkássága és emléke elõtt tisztelegtek, amelyet ilyen méltón ápoltok és õriztek. Köszönjük, hogy közremûködésükkel széppé varázsolták a Boldogi Búcsú 2002 rendezvényeit. Boldog Község Önkormányzata, Ujváry Ferenc Mûvelõdés Ház és Könyvtár

5 2002. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 5 Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld Boldog Község Önkormányzata a 2/2002(II.06.)sz. rendeletével alapította meg a BOLDOG KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntetõ címet. A címek adományozása a lakossági ajánlások alapján történt. A település fejlõdéséért végzett kimagasló közéleti, (gazdasági, tudományos, kulturális) tevékenységükért kaptak kitüntetést: Bruckner Jenõ / / - postumus Kepes János / / postumus Király Józsefné Tóth Erzsébet / / postumus Bódi József /1917- Bódi Józsefné Janota Terézia /1925- Szántó Lóránt /1927- Szántó Júlia /1937- Ujváry Ferencné Bruckner Magdolna átveszi édesapja kitüntetését. Bodrogi Tiborné Kepes Mária megköszöni édesapja elismerését. Érsek Zsolt országgyûlési képviselõnk Király Józsefné Tóth Erzsébet leányának, Révészné Bárdos Rozáliának adja át a kitüntetést. A ma élõ megjelent díszpolgáraink: Bódi József és Bódi Józsefné Janota Terézia A díszpolgári címeket Révész Péter polgármester és Érsek Zsolt országgyûlési képviselõ adták át. Gratulálunk az elhunyt díszpolgárok hozzátartozóinak, az élõ kitüntetetteknek pedig jó egészséget és gyümölcsözõ éveket kívánunk!

6 6 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS Az iskolazászló-avatás pillanatai A Berecz Antal nevét viselõ boldogi általános iskola elsõ búcsúzó 8. osztályának ballagása alkalmából avattuk fel iskolánk zászlaját. Az alábbi fotóösszeállítás az avatás szép pillanatait eleveníti fel, melyhez meghívott vendégeink gondolataiból idézünk. (Fotók: Pádár Sándor) Dr. Nemerkényi Antal, a Magyar Földrajzi Társaság fõtitkára, Berecz Antal utóda avatóbeszédet mond: Idén 130 esztendeje, hogy a Magyar Földrajzi Társaságot megalapították Budapesten. Alapítói között ott volt a Boldogról elszármazott Berecz Antal, aki 1872-tõl 1904-ig viselte a fõtitkári címet. A Társaság fennállásának 125. évfordulóját 5 évvel ezelõtt egy több napos rendezvénys o r o zattal ü nnepeltük, melynek a Hagyomány és jövõ címet adtuk. Amit a boldogi iskola a névadásal és a zászló- avatással teremt és elgondol ugyanaz: hagyomány és jövõ... Annak, hogy neve van az iskolának, az a közösséghez tartozás tudatát sokkal inkább megerõsíti. Mennyivel másképp hangzik, Bármit tesztek, szeretetbõl tegyétek! Minden cselekedetetek elõtt fontoljátok meg,, hogy én a Bereczbe jártam, mint az, hogy én a 2. számú iskolába jártam. Minden ilyen névadásnak velejárója, hogy a személynévbõl fogalom lesz: a Berecz... Nényei Gáborné Farkas Gabriella zászlóanyaként avatószalagot köt az iskolazászlóra. Szeretettel fogom felkötni ezt a szalagot, amelynek a felirata az a gondolat, amit Berecz Antal családja, köztük az én 91 éves édesapám nektek üzen Pál apostol szavaival. Nektek, akik most itt elballagtok, és akik majd késõbb fogtok, és akik itt tanítotok, akiknek mind az az élete értelme, hogy boldog legyen és boldogító legyen. Boldog az tud lenni, aki másokat boldogít. És ennek az eszköze éppen az a mondat, ami erre a szalagra fel van írva: hogy miért csináljátok: azért, mert ez a szokás, ettõl különleges leszek, vagy talán kényelembõl, önzésbõl? Nem! Bármit tesztek, szeretetbõl tegyétek! Amivel hasznára vagytok másnak, a szeretteiteknek, annak a faluközösségnek amiben éltek, a hazátoknak, és javára vagytok mindenkinek, aki boldog akar lenni... A gondolatokat a Tóth Sándor által készített videofelvételrõl lejegyezte és idézte: Lukács András, Fõtisztelendõ Apát úr, az Árpád úti új iskola 1960-ban elballagott elsõ 8. osztályának hajdani diákja megáldja és megszenteli az iskola zászlaját. Isten, áldd meg a magyart! Ezt kérjük a magyar hazát is jelképezõ zászló körül. Áldd meg hazánkat, áldd meg minden lakóját! Áldd meg e hazának számunkra otthont adó faluját, minden kicsi és nagy lakóját! Áldd meg a jövõ reménységét nevelõ iskolát, minden nevelõjét, dolgozóját, diákját, hogy elõtted egymásért felelõsséget érzõ tanárok, szülõk, diákok arra törekedjenek, hogy a zászlóval jelzett szép magyar hazának - benne községünknek és ennek a Berecz Antal Iskolának - testi, lelki, szellemi javát szolgáljuk... Áldja meg e zászlót és vele mindazokat, akik számára ez egy közösséghez tartozásnak jelképe a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.! Krakóczkiné Tóth Éva Tankönyv támogatás 2002/2003-as tanévre Általános iskolás diákok támogatása: - állami támogatás Ft/ fõ, - önkormányzati támogatás: Ft/ fõ. Az állami támogatás a szülõk nyilatkozata, a tantestület és a gyermekvédelmi felelõsök javaslata alapján történik. Az önkormányzati támogatás igényléséhez ebben az esetben nem szükséges iskolalátogatási bizonyítvány, mivel a névsor az iskola és az Önkormányzat egyeztetése alapján történik. Középiskolás diákok támogatása: Iskolalátogatási bizonyítvány benyújtásával Ft/ fõ támogatás igényelhetõ. Felsõfokú hallgatók támogatása: Bursa pályázat beadásával lehetséges: beadási határidõ: ig. Bõvebb tájékoztatást a pályázati kiírás fog tartalmazni, amely megtekinthetõ lesz a hivatal hirdetõ tábláján. Tankönyv támogatási igény beadási határideje: szeptember 20. Aki kiegészítõ családi pótlék támogatásra jogosult, csak a közép- és felsõfokú diákoknak szükséges iskolalátogatási igazolás az igény benyújtásához. Benyújtási határidõ: augusztus 8. és október 8. Községi Önkormányzat Vargáné A Cigány Kisebbségi Önkormányzat úgy rendelkezett, hogy a roma származású tanulóknak tankönyvvásárlási támogatást nyújt, melynek összege általános iskolások részére Ft/ fõ, középiskolások részére Ft./ fõ. Az általános iskolások részére a nyilvántartások alapján automatikusan c s ö k k e n t i k a k ö n y v e k á r á t, a középiskolások iskolalátogatási igazolással kérhetik a támogatást a polgármesteri hivatalban Varga Vincénénél. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

7 2002. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 7 Mit üzen az idei paprikahajtatási szezon? Mint minden boldogi ember, aki január-februári kiültetésû paprikával növények hajtatásáról gondolkodni. Ez lehet paprikahajtatással foglalkozik, tapasztalhatta foglalkozni, a költségeket és a piaci sárgadinnye, tojásgyümölcs, fürtös, esetleg az idei évben, hogy valami megváltozott, a lehetõségeket szem elõtt tartva nagy koktélparadicsom. A paprikahajtatásban piaci árak messze elmaradtak a korábbi valószínûség szerint Boldogon és környékén pedig lehet, hogy néhány év múlva a metszett években megszokottól. Ez fokozottan igaz is a március közepi-végi indulás lesz felületek nagysága - nagy munkaerõigénye volt a fûtött hajtatási szezonban, amikor a jellemzõ, ami enyhe fûtéssel megvalósítható. miatt - csak töredéke lesz a jelenleginek. bogyónkénti ár átlagosan forinttal volt Egyre többen tervezik azt is - és ezt a késõbbi Természetesen a kialakult helyzetnek alacsonyabb a tavalyi évinél. Napjainkban kiültetés is csak erõsíti - hogy a tavaszi van egy távolabbi vetülete is, mégpedig az, pedig azt látjuk, hogy a július elejéig még állományt nem szedik ki nyáron, henem hogy a termelõk továbbra is ki vannak reálisnak mondható piaci helyzet szinte kihúzzák azt októberig. Ez természetesen más szolgáltatva annak a 4-5 nagy export-import tragikussá vált. Ez a szituáció azonban nem termesztés-technológiát igényelhet, mint a cégnek, akik hazánkban a paprika piacát (is) teljesen váratlan, szakemberek már régóta megszokott. A legnagyobb változás azonban meghatározzák. Ahhoz, hogy az õ esetleges jelezték, hogy hazánk európai uniós így az, hogy a jövedelmezõség fenntartása rossz munkájuk hatása alól függetlenül közeledése révén a zöldséghajtatás idõzítése végett a novembertõl márciusig terjedõ lehessen dolgozni, Boldogon és környékén is át fog alakulni. Az idei szezon mindazonáltal idõszakban a fóliasátrat vétek nem szükség volna egy olyan termelõi szervezetre több üzenetet is hordoz a kertészkedéssel kihasználni és azt hidegtûrõ, rövid - legyen az egy új TSZ, vagy egy már meglévõ foglalkozó gazdák részére. tenyészidejû zöldségekkel beültetni. Ilyenek - amely nem elégszik meg azzal, hogy Látható, hogy tõlünk délebbre fekvõ lehetnek a retek, saláta, karalábé, beszállítja az árút a legnagyobbaknak, hanem országokban olcsóbban, nagy mennyiségben zöldhagyma. E növények piaci helyzetét az képes és akar is önállóan megjelenni külföldi és elfogadható minõségben termelnek ma már import sem veszélyezteti oly mértékben, mint piacokon. Így helyben maradna a haszon is és szinte minden zöldséget, többek közt paprikát a paprikáét. Persze valószínûleg sok kertész a helyi termelõk közvetlenül is némi hatással is. Újdonság, hogy a hagyományosan magyar fog így dönteni, ezért a hazai termelés ebben lehetnének arra, hogy van-e export és mi a típusokat is termesztik és a korai idõszakban az idõszakban e növényekbõl valószínûleg felvásárlási ár, hisz az õ szervezetük tárgyalna ez az áru a magyarországi termelõi önköltség növekedni fog, de a fóliák teljes évi a partnerekkel és így nagyobb az esély a alatt jelenik meg a belföldi piacon. Ha ehhez kihasználása mindenképp gazdasági megállapodásra. hozzátesszük, hogy a gáz ára még csak ezután kényszer. Az is megfontolandó, hogy fog komolyabb mértékben emelkedni, akkor eltérjünk a megszokott sémáktól. Pl.: a kápia Tornyai Tibor ( ), Kassai v i l á g o s a n l á t h a t ó, h o g y e g é s z típusú paprika felvásárlási ára jelenleg (a cikk Tamás ( ) szaktanácsadók, Magyarországon, de különösen a termálvízzel írása idején) többszöröse a fehér paprikáénak. Boldogi Agrodiszkont nem rendelkezõ területeken nem érdemes a Érdemes Boldogon is más melegigényes Ismét nyertek a boldogi tûzoltók! május 25-én Tarnazsadányban tartották a megyei tûzoltóversenyt. Egyesületünk egy ifjúsági csapattal nevezett a versenyre. Elég nehéz volt a csapatot felkészíteni, mivel egy fõ tanult még a Berecz Antal Általános Iskolában, a csapat többi tagja különbözõ vidéki iskolákban folytatja tanulmányait. Nagy érdeme van a csapat felkészítésében Buzás Antal tiszteletbeli parancsnokhelyettes úrnak, aki felvállalta és felkészítette a csapatot. A Tarnazsadányi Tûzoltó Egyesület idén ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. A mi fiatal tûzoltóink nem voltak tekintettel az ünnepeltekre és maguk mögé utasították a házigazdák fiatal csapatát. Így a Heves megyei tûzoltó verseny hagyományõrzõ kategóriájában Boldog ifjúsági csapata elsõ helyezést ért el. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az újság hasábjain keresztül is gratuláljak a csapat felkészítéséért és szerepléséért, valamint megköszönjem, hogy tovább öregbítették egyesületünk és Boldog jó hírét. Budai Zoltán tü.pk. Helyben, a helyiekkel a helyiekért Polgárõri hírek LAKÁSCÉLÚ HITELEK A helyi TAKARÉKSZÖVETKEZETTÕL Saját forrású változó kamatozású Lakáshitel Ft-tól! Lakásvásárlásra! Felújításra, tatarozásra! Korszerûsítésre! Lakásbõvítésre, toldaléképítésre Kiegészítõ kamattámogatásos hitel Lakáshitel Ügyfél kamatterhe: ,7% Ft.-ig! Új lakásépítésre! Értékesítés céljára épített új lakás vásárlására Igényelhetik: - Házaspárok - Gyermeket eltartó magánszemélyek A hitel kamata: évi 12% futamidõ: max. 20 év Futamidõ: max. 35 év július 13-án Lõrinciben a Megyi felterjesztése alapján a kiemelkedõ Bátori Zsolt, Resch László és Lukács Polgárõr Találkozón a boldogi csoport is munkájáért Schrei Zsolt polgárõrt. Krisztián. részt vett, ahol az Országos Polgárõr A csoport tagjai közül a próbaidõn belül A boldogi polgárõrök az elmúlt idõszakban szövetség polgárõri érdemérem bronz kizárta Hetesi Gábor polgárõrt, mivel nem t ö b b e s e t b e n i s e r e d m é n y e s e n fokozatával és jutalommal hosszú, megfelelõ hozzáállást, ill. tiszteletet megakadályoztak bûncselekményeket és kiemelkedõ munkájáért elismerésben tanúsított és a polgárõr szabályzatot több szabálysértéseket. részesítette Tóth István polgárõr vezetõt. pontban megsértette. Jutalomban és oklevél elismerésben Tóth István részesítette a Heves Megyei Polgárõr Ta g j a i k ö z é f e l v é t e l t n y e r t e k : vezetõ Szövetség a Boldog Polgármesteri Hivatal Szamosvölgyi Judit, Hornyák Erzsébet,

8 8 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS FOCI HÍREK ATKÁR - BOLDOG 4 : 2 Gól: Nagy K., Kajári IFI 11: 0 BOLDOG - MARKAZ 2 : 1 Gól: Kajári, Nagy K. IFI 11: 0 Gól: Csikós/3/, Zólyomi/3/, Lipovics, Szívós, Tóth A., Misányi Z.SZÁNTÓ - BOLDOG 2 : 2 Gól: Csoma, Kajári IFI 6 : 2 Gól: Csikós, Fodor BOLDOG - RECSK 4 : 2 Gól: Tordai, Kajári, Nagy K., Tóth G. A 2001/2002 Bajnoki év góllövõi: Felnõtt: 14 gól: Kajári, Nagy K., 12 gól: Nagy Sz., 3 gól: Litkei Á., Csoma, Tordai, Pécsi, 2 gól: Litkei K., Õszi Sz., Tóth G., Tóth B. IFI: Fodor - 31, Csikós - 14, Misányi - 10, Lukács - 7, Zólyomi - 6, Szívós - 5, Tóth A. - 5, Nagy I. - 3, Futó T. - 2, Lipovics - 2, Petrovics - 2, Józsa, Poncski. Egyí évvel korábban jobban festettünk a bajnoki tabellán, dehát ez egy másik emelet. Magasabb osztály, ahol különösebb erõsítés nélkül, mi rúgtuk a legtöbb gólt a három feljutó csapat ellen 72 %-os eredményt értünk el, egyáltalán a mezõny elsõ felének egyenrangú ellenfelei voltunk. Hogy mégis három fordulóval a bajnokság vége elõtt vált biztossá a bennmaradásunk, annak a sereghajtók elleni siralmas mérleg az oka, amit lehet sokféleképpen magyarázni, de tény, aki az erõset megveri, a gyengébbtõl kikap, annak nem a tudásával van baj... Szabad persze elvárni a maximumot egész évben, de szabad belegondolni abbi is, mitõl lenne éppen a boldogi focista gép... A sikerélmény adna ugye erõt a holnaphoz, és ha nem megy a szekér, recseg-ropog az építmény, de szerencsére valamelyik bástya mindig tartja magát. Izmosodó baráti körünk például hetekkel a bajnokság vége elõtt évzáró vacsorát ígért /a végsõ helyezéstõl függetlenül/ a félév alatt összegyûlt támogatásokból. Az ígéret teljesült, a gesztust értékelendõ, a baráti névsor: Sápi József /5000 Ft/, Petrovics Ferenc /4000/, Kovács Ferenc /4000/, Nagy János, Kecskés János, Takács József /3000/, Kiss Márton /2000/, Surányi Mihály, Nagy István, Csordás Zoltán, Bánki Róbert, Petrovics Gusztáv, Kovács György, Baranyi Béla, Nagy József, Nagy József /1000/. Kapott persze egyéb injekciót is a csapat, Szõllõsi Gábor, Borsós Zsolt, Medveczki Tibor segítsége nélkül zavarok támadtak volna tavasszal, de a felsoroltakon kívül a Sörözõnek is köszönettel tartozunk... Kívánom, hogy adjon erõt mindannyiunknak, játékosnak, támogatónak, szurkolónak, vezetõnek egyaránt, hogy akkor, amikor az idei nyáron a megye labdarúgásában nagyon-nagyon szomorú dolgok történtek, mi azért együtt maradtunk. Kis öröm, de szerintem egyáltalán nem baj, ha az ember kis dolgoknak is tud örülni... Kepes L. 2001/2002. évi Heves megye II. osztály felnõtt bajnokság végeredménye 2001/2002. évi Heves megye II. o. U-18 éves ifjúsági bajnokság végeredménye 1./ Zagyvaszántó pont 2./ Gyöngyössolymos / Recsk / Sirok / Hatvan Lokomotív / Markaz / Energia SC / Boldog / Vámosgyörk / Gyöngyöspata / Mikófalva / Hort / Egerszólát / Atkár / Mátraderecske / Abasár A szakosztály versenyzõi április 22-én Miskolcon az Avas Nemzetközi Karatekupán részt vettek, ahol Dudás Armand II. helyezést, Palócz Bence III. helyezést ért el. Május 25-én meghívásos karateversenyen Kazincbarcikán Dudás Armand katában I., küzdelemben 4. helyezést ért el, Palócz Bence küzdelemben IV. helyezést ért el. A meghívásos v e r s e n y n é l a m e g h í v ó c s a p a t Karate hírek 1./ Vámosgyörk pont 2./ Atkár / Gyöngyöspata / Hatvan Lokomotív / Gyöngyössolymos / Recsk / Markaz / Zagyvaszántó / Sirok / Energia SC / Mikófalva / Boldog / Hort / Egerszólát / Abasár / Mátraderecske összeredményeként I. helyezést ért el, amiben a szakosztály versenyzõi is sikeresen szerepeltek. A szakosztály tagjai június 24-tõl 29-ig Poroszlón országos edzõtáborban vettek részt, ahol sikeres vizsgát tettek. Hornyák István vezetõ BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Révész Péter Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Kepes László, Kepesné Tóth Katalin, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal 3016 Boldog, Kossuth u. 8. Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban ComPrint Professional KFT - Budapest

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete A parlagfű irtásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER 16 20:00 17 SZUPER MINI 15:00-16:00 _ PETZELT 19:00-21.00 18 GYEREK 'A és 'B 16:00-18:15 19:00 21:00 19 SZUPER MINI 17:00-18:00 20 21 MINI 'A és GYEREK 'B 15:30 SZUPER

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02.

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. Újonc1 fiú 1 2003 Mattenheim Bálint B 0:07:26 Bátaszék 2 2003 Sebestyén Tamás B 0:08:05 Szekszárd 3 2004 Bán

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

II. HMATSZ-EGER KUPA

II. HMATSZ-EGER KUPA EGER, 201 06. 18. Összevont egyéni - csoport Győzelem BARABÁS IVÁN (Pénzügyőr SE) 3/0 3/1 2 6:1 I. KISS SZABOLCS (HMÖ SE Eger) 0/3 3/2 1 3:5 II. BURAI JÁNOS (Kömlő SC) 1/3 2/3 0 3:6 III. Összevont egyéni

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben