Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról"

Átírás

1 Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk július-augusztus-szeptember havi munkájáról, a községet érintő fő kérdésekről kívánom a tisztelt lakosságot tájékoztatni júliusának legfontosabb képviselőtestületi döntései a közoktatási intézményeinket érintette. Ilyenkor nyár folyamán számol be az egyesített bölcsőde-óvoda, valamint az általános és alapfokú művészeti iskola. Mindkét intézmény esetében tájékoztatót hallgatunk meg az előző tanév munkájáról és eredményéről, valamint előterjesztést tárgyaltunk meg a 2012/13-tanévek előkészítéséről és indításáról. Az előző tanév beszámolója kapcsán pozitívan értékeltük intézményeink munkáját, kiemelve nevelés és az oktatás színvonalas teljesítésének fontosságát. A következő tanév indításánál szembesülnünk kellett a csökkenő gyermeklétszámmal jelentkező problémákkal, így a bölcsőde intézménybe 4 fő gondozónő és 1 fő szakács munkakör határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésére kerülhetett sor. Az óvodában 5 csoport indítását, míg az általános iskolában két első (második-nyolcadik évfolyamokon maradtak az eddigi osztályok) és négy napközis csoport indítását támogatta a képviselőtestület. Tájékoztatni kívánom a lakosságát, hogy jelentős átalakulások várhatók 2013-tól a közoktatási intézmények vonatkozásában. Az új köznevelési törvény értelmében január 1-el a pedagógusok állami alkalmazásba kerülnek, s az iskola pedagógiai munkáját is az állam felügyeli különböző módon. Az iskola működtetése maradhat meg az önkormányzat hatáskörébe, de erről különböző költségvetési bevételek és kiadások pontos átszámítása után vállalkozhatunk, hiszen a finanszírozási rendszer is teljesen átalakul. Az egyesített bölcsőde és óvoda életében ilyen horderejű változások nem lesznek, az intézmény marad önkormányzati fenntartásban. A július 12-i képviselőtestületi ülésen a költségvetési egyensúlyunk megőrzése érdekében

2 fontos döntéseket hoztunk. A működési hiányunk csökkenése érdekében több kiadási tétel került végleges elvonásra a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál, illetve intézményeinknél. Ezen kívül zárolásra kerültek a köztisztviselőket és a közalkalmazottakat törvényileg megillető kifizetések is, valamint a képviselők tiszteletdíja is. Úgy gondolom felelősségteljes döntéseket hoztunk, melyeket a községért érzett felelősségünk vezérelt. A tájékoztatómat érintő három hónap során tovább vittük jelenlegi pályázatainkat, ezen kívül győztes pályázati eredményekről tudok beszámolni, illetve megemlítem további fejlesztési elképzeléseinket. A szennyvízelvezető csatornahálózat pályázatunk előkészítő szakaszának feladatai közül elkészült a projekt vízjogi létesítési engedélyes terve, s az engedélyezési eljárás folyamatban van. Körültekintő felméréssel és a lakossággal történő folyamatos egyeztetés után a tervezés 992 csatornahálózattal kiépítendő ingatlant érint. A megvalósítási szakaszra irányuló pályázat benyújtása október végénnovember elején várható. A lakossági önerőt kezelő Biharnagybajom és Sárrétudvari Települések Csatornamű Víziközmű Társulat cégbírósági bejegyzése július 03-án megtörtént. A 992 érintett ingatlan tekintetében az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről a következőképpen nyilatkoztak a lakosok. Lakástakarékpénztári (LTP) szerződést kötött 834 ingatlan, folyamatos részletfizetést 37 ingatlan, míg egyösszegű befizetést 53 ingatlan esetében vállalták az érdekeltek. 68 ingatlan tulajdonosa nem nyilatkozott, így őket kényszertagoknak kell vennünk, s számukra folyamatos részletfizetési kötelezettséget írt elő a Társulat. A befizetések rendjéről az előző Udvari Hírekben már szóltam, illetve kiértesítettük az érintetteket. Ennek ellenére még egyszer felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy esedékes LTP számláit az OTP felé, illetve folyamatos részletfizetési kötelezettségét a helyi Takarékszövetkezetben minden hónap 15-ig tegye meg. Az ivóvíz javító pályázatunk tekintetében az előkészítő feladatoknak megfelelően augusztus 31-re elkészült a vízjogi létesítési engedélyes terv, s megindult az engedélyeztetési eljárás. A tervek egyrészt a településünkön levő vízmű telep teljes korszerűsítéséről szólnak, melyek tartalmaznak épület felújítást, kutak fejlesztését, medencék felújítását és nagyszabású víztisztítási technológia beépítését. Ezen kívül a tervezve van Sárrétudvariban 218 méteren teljes vezeték rekonstrukció, a hozzátartozó házi bekötések felújításával. (Nagyobb szakaszokon történő hálózati vezeték csere ezért nem lehetséges, mert a pályázat csak a teljes költség 20 %-ában engedélyezi a hálózat rekonstrukciót.) A jelenleg futó pályázataink közül a belterületi csapadékvíz elvezető árkok korszerűsítése pályázatunk tartalék listán szerepel. Ez a pályázatunk 300 milliós összeggel van beadva, s kb. 12 km-es szakaszon oldaná meg a településen az árkok betonelemmel való kiépítését, valamint a csatlakozó ingatlanok átereszeinek rendbetételét. Sajnos a pályázatok nagy száma miatt, a meghirdetett és átcsoportosított keretek felhasználásra kerültek a mi településünknél súlyosabb belvízhelyzetben levő települések között, így csak további plusz, vagy felszabadult források megléte esetén lehetünk nyertesek. Önkormányzatunk pályázatot adott be Önkormányzati felzárkóztatási támogatás keretén belül, önfenntartást segítő gépek beszerzésére. A pályázat támogatásra méltónak bizonyult, így a 9 milliós elnyert összegből a már meglévő MTZ traktorunkhoz olyan eszközöket vásárolhatunk, amelyek a településüzemeltetés területén válhatnak hasznossá. Így kerül beszerzésre fűkasza, vonólap, tolólaphótoló gumilappal, egytengelyes pótkocsi, valamint egy árokásó gép. Ezen eszközök jelentősen csökkenthetik eddigi költségeinket a településüzemeltetési feladataink vonatkozásában. Ugyancsak pályázatot nyújtottunk be Iskolai és utánpótlás sport és infrastruktúra fejlesztésre. E pályázati területen az iskola tornatermének felújítását tartottuk elsődlegesnek. Az iskola 1982-es megépítése óta szinte semmilyen korszerűsítés nem történt a tornatermen, pedig a kihasználtsága teljes augusztus 30-án kaptuk a jó hírt, miszerint 18 millió Ft. támogatást kaptunk. Ebből az összegből megvalósulhat a tornaterem teljes belső és külső felújítása.

3 Az esztendő további részében fejlesztési terveink között szerepel napelem rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatalban, illetve az emeletes iskolában. A megújuló energiaforrásoknak a jelenlegi energiaárak mellet nagy jelentőségük van, így a tervezett napelem lényeges villamos energia megtakarítást hozhatna. Pályázatot kívánunk beadni a fogorvosi rendelő akadálymentesítésére. A pályázat beadási határideje december 31. Ebből a forrásból lehetőségünk adódna a rendelő és váró korszerű kialakítására, akadálymentesítésre, belső parkolók létrehozására, valamint az épület homlokzatának felújítására. Több érv is szól amellett, hogy e felújítás során cseréljenek helyett a fogorvosi rendelő, illetve a jelenlegi nagycsaládosok egyesület számára biztosított helyiségek. A cserével pld. könnyebb kialakítani a mozgáskorlátozott feljárót, nem kellene csökkenteni a Zagyva László Vegyeskar helyiségét, és a felújítás idejére sem szünetelne a fogorvosi ellátás es közmunkaprogramunk a tervek szerint halad. A Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulattal együttműködve 15 fő a kijelölt külterületi csatornák medrét és a csatornapartokat tartja rendben. A biomassza kazán program keretében a nyár folyamán több elhagyatott telket, útkereszteződést, árokpartot takarítottunk ki, s az itt keletkezett ágakat, gallyakat összezúzás után a biomassza kazánunkba tüzeljük el. A közmunkaprogram keretében vállaltuk az árkok és az átereszek folyamatos tisztántartását. Ennek megfelelően sok utcában szélesítettek árokmedret, valamint takarítottak, vagy éppen kialakítottak átereszeket a munkások. A mezőgazdasági projekten belül a nyár meghozta a betakarítások jelentős részét. A megtermelt konyhakerti növényeket folyamatosan értékesítettük, de a tartósítás során fagyasztóládákba is kerültek. A burgonyát a rendőrségi pincében tároljuk. A mezőgazdasági projekten belül már készülünk a következő évre, így rendőrségi udvar parlagon levő, jó minőségi földterülete is feltörés alá kerül. Új növények bevitelét is tervezzük a programba, s itt kiemelem a kender termesztését. Részt vettem Bakonszegen egy terménybemutatón, ahol a kender termesztéséről volt szó. A kender termesztés jelentős kézimunkát igényel (2-3 alkalommal kapálás, idegenelés, kézi betakarítás), s épp emiatt elég magas a jövedelmezősége. Nagyon megfelelő közmunka keretében a termesztése, de véleményem szerint mindenkinek tudom ajánlani, akinek 1-2 hektáros kisebb földterülete van. A befektetett fizikai munka mindenképpen megtérülhet, ami a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzetben növelheti a családok bevételét. A bakonszegi REMETE KFT.-én keresztül biztosított a szakmai felügyelet és a kendermag értékesítése is. Bátran keressen, akit érdekel a kender termesztése családi alapon. Úgy gondolom szólnom kell még két olyan területről, amelyik az egészségügyi ellátás tekintetében komoly problémákat és feladatokat jelentett a nyár folyamán. Nagyon érzékenyen érintette a település lakosságát, hogy július 1-el megváltozott a kórházak ellátási területe, így Sárrétudvari az új ellátási rend szerint a karcagi Kátai Gábor kórház területi ellátási kötelezettségében szerepel. Ez több szempontból is hátrányt jelent számunkra (nehezebb megközelítés, megszakadnak kialakult orvos-beteg kapcsolatok, betegeink néhány vizsgálat esetén akár Szolnokig juthatnak el), amit Bodó Sándor képviselő úrral szinte azonnal jeleztünk az illetékes szerveknek és az illetékes minisztériumnak. E megkeresésekben kértük a berettyóújfalui Gróf Tisza István kórház területi ellátási feladatának visszaállítását. Legutóbb szeptember 10-én tájékoztatott bennünket az Országos Tisztiorvosi Hivatal, hogy kérésünknek megfelelően eljárva, többek között meg kell keresniük a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházat azzal kapcsolatban, miszerint vállalják e Sárrétudvari Önkormányzat lakosainak ismételt ellátását. Egyeztettem Dr. Muraközi Zoltán igazgató úrral, aki közölte velem, hogy településünk ellátását vállalják, majd ezt a szándékát a jelzett hivatal felé írásban is megerősítette. Polgármesterként úgy látom, hogy a szükséges engedélyeztetések lefolytatása után rövid időn belül újra Berettyóújfaluhoz tartozhatunk.

4 A másik problémánk az évi rendes tüdőszűrés lebonyolítása. Eddig évek óta a Kenézy Kórházzal kötött megállapodás alapján folyt tüdőszűrés, egy már jól kialakult és behatárolható időpontban. Ebben az évben a Kenézy Kórház még nem végezte el a tüdőszűrést, melynek legfőbb oka az OEP /Országos Egészségbiztosító Pénztár/ általi finanszírozási nehézség. A helyzet azért is megoldásra váró, hiszen 2011-ben a kötelezően tüdőszűrő vizsgálatra kötelezett 30 éven felüli lakosságból településünkön 782 nem jelent meg. Az ő vizsgálatukat is pótolni kell ebben az évben, melyre a tüdőszűrő vizsgálatok fentebb jelzett nehézsége miatt évvégéig kaptunk haladékot. Mindenképpen meg kell oldanunk a tüdőszűrést december 31-ig, melynek érdekében a folyamatos egyeztetéseket folytatunk a Kenézy Kórházzal. Bízom benne, hogy év végéig megtörténhetnek a vizsgálatok. Tisztelt lakostársak! Sokrétű önkormányzati feladataink legfontosabb területeiről számoltam be e sorok alatt. Kívánom, hogy munkánk és elképzeléseink Sárrétudvari fejlődését és további előrehaladását szolgálják! Kiss Tibor polgármester Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy október 1-től az élelmiszer láncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény módosítása következtében a helyi önkormányzatoknak nem lesz lehetőségük a mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó korlátozó rendelkezések előírására. Ezen kívül az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII. 2.) határozata kimondja, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 41/2010. (II. 28.) Korm. rendelet alapján a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása sem lehet a helyi önkormányzatok képviselő testületének biztosított jogalkotási tárgya. A Képviselő-testület megalkotta a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendeletét, melyben a helyi címer, a közműves vízellátás és csatornázás, a temetkezés, a közterület használat, a helyi környezet és természet védelme, valamint a helyi építési szabályok, megsértésével megfogalmazott jogkövetkezményeket szabályozza. A rendelet továbbra is szabályozza, illetve kiszabható büntetésként szankcionálja többek között: - az ingatlan tulajdonosok kötelességét az ingatlanok rendben tartása tekintetében, az ingatlan előtti járdaszakasz, zöldterület tisztán tartásával, a kinyúló ágak, bokrok nyesésével, hó eltakarításával, az árkok, átereszek tisztításával, a településen levő vízfolyásokba, belvízelvezető árokba történő tisztítatlan szennyvíz, trágyalé, szemét vagy egyéb hulladék lerakásával, a fűtőberendezésben egészségre káros égéstermék kibocsátásával kapcsolatban felmerülő tényállásokat. (A hatályos rendelet Sárrétudvari honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.) Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Tanévnyitás iskolánkban Szeptember ősz kezdődik az iskola. Így van ez ki tudja már mióta! Egy hosszú, forró nyár áll mögöttünk. Tanár, diák és szülő szíve tele várakozással, reménnyel és izgalommal. Mielőtt azonban számba vennénk, hogy mi várható, s mire számíthatunk ebben a tanévben, néhány szót a nyárról. Időrendben haladva most is a tanév befejezését követően indítottuk szokásos úszótanfolyamunkat Füzesgyarmaton. A tanfolyamon meglepően sokan vettek részt, az emelkedő költségek ellenére. Szintén hagyományosan: a művelődési ház szervezésében képzőművészeti tábor volt itthon lévő tanulóink számára, ami értékes időtöltést, aktív pihenést jelentett számukra. Természetesen a legjelentősebb szervezésű esemény nyári táborunk lett volna, de úgy néz ki, hogy ilyen gazdasági helyzetben tanulóink szülei ezt nem tudják vállalni. Immár több éve nem tudunk nyári tábort indítani.

5 16 tanulónk számára lezajlottak a javító vizsgák. Sajnos 4 diákunknak ez nem sikerült, így ők kénytelenek évfolyamot ismételni. Megérkeztek a tankönyvek is, melyeket az arra jogosultak térítésmentesen kaptak meg. Jelentős nyári karbantartási munkálatok történtek. Emeletes épületünkben a szükséges termeket és a folyosót kifestettük. Megszépült iskolánk aulája is. Külső épületeinkben nem volt felújítás. Ezek voltak az iskola főbb nyári eseményei, melyek között semmi rendkívüli nem szerepelt. A megvalósításban iskolánk több pedagógusa és dolgozója, valamint számos kívülálló személy is részt vett, amit tanulóifjúságunk nevében ezúton is szeretnék megköszönni. Alapítványi támogatással idén befejezzük a fedett kerékpártárolók építését, és új padok és pormentes táblák érkeznek még az ősz folyamán. Vannak feladataink bőven, és úgy gondolom ez így lesz a jövőben is! Nevelő-oktató munkánkban is lesznek változások. Szokás szerint nincs szeptemberi tanévkezdés reformok nélkül. Megjelent a Nemzeti Alaptanterv és az új Köznevelési Törvény, melynek nagy része csak jövőre lép hatályba. Nincs bukásmentesség és nem szakrendszerű oktatás felső tagozatban. Alsó tagozatban is osztályzattal értékelünk és szigorúan vesszük az igazolatlan hiányzásokat. Mint a médiákból ismeretes, átfogó iskola-reform kezdődött, melynek célja a hatékonyság növelése. Létrejönnek a járási tankerületek, melyek törvényességi és szakmai irányítást gyakorolnak. Január elsején várhatóan megtörténik az iskolák államosítása, s a munka fő elemét, a pedagógus béreket az állam fogja finanszírozni. Szorosabb lesz az ellenőrzés és országosan egységesebb a nevelő-oktató munka, ami az iskolák közötti átjárhatóságot is könnyebbé teszi. Településünk képviselőtestülete is nagy döntés előtt áll. El kell döntenie, hogy megtartja, vagy állami működtetésbe adja iskolánkat. A választás nehéz, hiszen még nem rendelkezünk a döntéshez szükséges összes információval. A változások szele már idén megérint bennünket. Első és ötödik évfolyamon minden nap lesz testnevelés óra. Igaz, hogy a foglalkozások egy része technikai okok miatt délután kerül megtartásra, de attól még kötelező. A most iskolakezdők számára már csak 16 éves korig lesz kötelező iskolába járni. A rendszerben lévő többi gyermek még 18 éves korukig tanköteles. Hangsúlyozódni fog a tehetséggondozás tevékenysége és a tanulói jogok mellett erőteljesen megjelennek a tanulói kötelességek. Ez a szülőkre is nagyobb felelősséget hárít a házi feladat és a tanulói felszerelés meglétének ellenőrzésében, és az iskolával szembeni kötelességek teljesítésének területén. Bízunk benne, hogy a leromlott tanulási morálon tudunk javítani. A Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának 299 tanulója van, ami kis túlzással naponta változik(!), és sajnos gyengén csökkenő tendenciát mutat. Sikerült két első osztályt indítanunk, így a nyolcadik évfolyam kivételével mindenhol párhuzamosan folyik a tanítás. Várhatóan nem tudunk eleget tenni minden szülői igénynek, mert fenntartónk csak négy napközis csoport indítását tudta engedélyezni. Munkánk során elsősorban a tantervi követelményeket vesszük figyelembe, hiszen ezek teljesítése fő feladatunk. A tantervi követelményeket úgy kell elsajátíttatnunk, hogy azokat tanítványaink alkalmazni tudják a gyakorlati életben. Tehát elsődlegessé válik a nevelés, az életre nevelés. Továbbra is hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra, de lesznek tehetséggondozó foglalkozások is. Megmarad aktív tanulmányi versenynaptárunk, valamint továbbra is lesznek középiskolára való felkészítő foglalkozások. Annak érdekében, hogy az összevont 8. évfolyam tanulói biztonságosan megkapják a tantervi ismereteket, a magas óraszámú tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Sajnálatosan tapasztaljuk minden tanév során, hogy tanulóink mulasztási statisztikája magas. A törvény szerint a szülő három nap tanulói mulasztást igazolhat saját belátása szerint. Továbbra is nagy felmenő rendszerben tanítunk, tehát a tanítók 4 évig tanítják a rájuk bízott gyermekeket. Idén is lesznek választható órák. Az angol nyelvet első osztályban kezdjük megismertetni, míg a negyedikesek már bűvölhetik a számítógépet. Minden évfolyamban lehetővé tesszük tanulóink számára a délutáni korlátlan internet-hozzáférést, természetesen díjmentesen. A tavaly elkezdett TÁMOP-os szabadidő foglalkozások az idén is folytatódnak, színesítve diákjaink délutánjait. Sőt! Iskolánk keményen dolgozik egy innovációs pályázaton, melynek sikere esetén több mint 100 millió forint jönne be intézményünkbe. Hihetetlenül sok pénz ez, és nem az épületre, hanem a gyerekekre költődne. A sport fontos területe iskolai életünknek, így minden segítséget megadunk hozzá. Szeretnénk, ha minden tanulónk - minden nap sportolna. Szokásos iskolai rendezvényeinket idén is megtartjuk. Lesz sportnap, fenyőünnep, farsang és gyermeknap, hiszen nemcsak az a szándékunk, hogy diákjaink eredményesen tanuljanak, hanem az is, hogy tanulóbarát iskolát működtessünk. Megrendezésre kerül majd a diákfórum, ahol a felső tagozatosok

6 használható ötletekkel járulhatnak hozzá az iskola sikeresebb működéséhez. A Sárrétudvari Iskolás Gyermekekért Alapítvány segítségével három átfogó tanulmányi versenyt hirdetünk meg. A tanév végén a legjobb tanulmányi eredményt elért osztály ,- Ft pénzjutalmat vehet át, a legtöbbet javító tanulócsoport pedig ,- Ft jutalomban részesül. Most is meghirdetjük az iskola legjobb tanulója címet. Tanév végén a tantestület szavazata alapján iskolánk legjobb tanulójának nevét márványba vésetjük, emlékül a későbbi generációknak. Természetesen a vándorserleg kicsinyített mását megkapja emlékül. Némi személyi változás is lesz annak érdekében, hogy iskolánk szakos ellátottsága 100 %-os legyen. Legnagyobb sajnálatunkra nem kezdett velünk tanévet Nagy Hajnal és Németh Dóra kolléganők. Új kollégaként köszönthetjük Hegedűs Fannit, aki néptáncot oktat. Az 1. osztályosok mindig az ABC melletti iskolában lesznek, míg a nagyobbak az Állami épületében kapnak helyet. Ezeket a termeket hosszabb távra és szakmai szempontból igényesen fel tudjuk szerelni. A három legkisebb napközis csoportot a nagyobbaktól elkülönítve, szintén az Állami iskolában helyeztük el. Már az első napon beindult iskolatej programunk, melynek során a tavalyi évhez hasonlóan tejterméket kapnak tanulóink változatosan. Tej, kakaó, szerdánként pedig sajt szerepel a termékek között. Később kezdődött iskolagyümölcs akciónk, melynek során alsó tagozatosaink heti négy alkalommal gyümölcsöt vagy 100 %-os ivólevet kapnak, mindezeket természetesen térítésmentesen. Térítésmentesen, és nem ingyen! Ez bizony pénzbe kerül, nem is kevésbe! Úgy tapasztaljuk, hogy néhány gyermek nem értékeli a könnyen kapott élelmiszert kidobja, eldobja azt. Azon tanulóinkat, akik nem becsülik meg a kapott élelmiszert, rövidebb-hosszabb időre kizárjuk a programból. Iskolánk többcélú intézmény, összetett iskola: általános iskola + művészeti iskola. Mind a négy művészeti ágon van képzésünk. A zeneművészeti ágazaton tanulók heti 2 óra egyéni képzésben és 2 óra szolfézsképzésben részesülnek. Táncművészeti, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágazaton csoportos képzésen vesznek részt a tanulók heti 4 órában. A beiratkozott tanulók és szüleik kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tanuló a 2012/2013-as tanévet végig járja. A térítési díj mértéke függ a gyermekvédelmi támogatástól, illetve attól, hogy hány tanszakra jár a gyermek. A térítési díjat félévenként szedjük. Ennek időpontjáról és helyéről a beiratkozott tanulók szülei értesítést kapnak. Végezetül bátran kijelenthetem, hogy intézményünk valamennyi dolgozója e tanévben is azon munkálkodik, hogy településünk iskolája minél eredményesebb legyen. A szülőknek sok örömöt, tanulóinknak eredményes tanulást, kollégáimnak jó munkát kívánok! Sárrétudvari, szeptember 13. Nádházi Zoltán igazgató

7 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat A Kistérségi Segítők Egyesülete július 14-én rendezte meg II. sárrétudvari jótékonysági báltját. Ami nem lett volna megvalósítható nagylelkű támogatások nélkül. A rendezvényen 198 fő vett részt. Az est megnyitásaként a helybéli lelkes KISE tagok, rendezők vidám műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek. Ezt követte a hastáncos lányok bemutatója. A finom vacsora után a jó zenének köszönhetően fergeteges táncmulatság következett. A hangulatot tovább fokozta Nótár Mary műsora. Az udvaron lehetőség volt trópusi hangulatban kötetlen baráti beszélgetésekre, egy- egy különleges koktél elfogyasztása közben. Éjfélkor svédasztal várta a vendégeket, majd következett a tombolasorsolás. Azok, akiknek még energiájuk és kedvük volt, hajnal 4-ig ropták a táncot. Köszönetet szeretnénk mondani a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának, hogy biztosította a rendezvény megtartására a helyszint. A szakácsoknak a finom ételekért, Décsei Lászlónak és Győri Zoltánnak a remek zenéért, a Polgárőrségnek és a Rendőrségnek, hogy a fellépők és résztvevők biztonságára ügyeltek, az időseknek a süteményekért, az egyesület tagjainak az önzetlen munkájukért, valamint a közcélú foglalkoztatottaknak a padok, székek pakolásáért. Az egyre nehezebb anyagi, gazdasági helyzet ellenére is akadt számos segítő, akik pénzbeli, dologi vagy természetbeni felajánlásokkal járultak hozzá a bál sikeréhez. A rendezvényt támogatták: Horizont 98 Kft., Zepter International, Bihari Hulladékgazdálkodási Kft., Módos Imre, HBM-i Önkormányzat, Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat, Kiss Tibor és felesége, Gyengéné Dr. Lévai Adrienn, Bodó Sándor és felesége, Püspökladány Város Önkormányzata, Dombi Imréné,Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Kiss Zsigmond és felesége, Kovács Krisztina, Bíró Ferenc, Nagy Sándorné, Bojté Béla, Mohos Lajos, Szabó Attiláné,Décseiné Dan Beáta, Márkus József és felesége, Tóth Jenőné, Pálné Szekrényesi Éva, Hangás Rét Kft., Nyakó Erzsébet, Nagy László és felesége,kiss Sándorné Himalaya Spirit, Sárrétpark Bt., Dr. Szőke Kálmán, Tóth Sándor, Molnár Gyula, 1 sz.idősek Klubja, 2 sz.idősek Klubja, 3 sz.idősek Klubja, 4 sz.idősek Klubja, 5 sz.idősek Klubja, Erős Zsanett, Ruzsicsné Szabó Jolán, Sárrétudvari Birkózó Egyesület, Oláh Tüzép, Katona Mihályné, Bringa Kerépárbolt, Asztalos Mónika, Várlak Vegyesbolt, Juhász Jánosné,Dr.Lendvai Csaba és felesége, Kiss László és felesége Zrínyi u., Szőke Barbara Caremo-Debrecen, Hajdú Sándor, Szabó Béláné, Lukács Béláné, Vígh Istvánné, Lukács Lajosné, Nyíri Gyuláné, Gebei Sándorné, Dombi Istvánné, Szekrényesi Lajosné, id. Hegedűs Zoltán, Gál Sándorné, Nagyné Kóti Irén, Györfi Sándor,Szőke Réka,, László Csabáné, Csergei Attiláné, Varga Lászlóné, Szőke Péter,Makainé Madar Edit, Hegedűs Zsoltné, Bőr Katalin, Jenei Sándorné, Nyíri Lívia, Szabó Jánosné, Nyíri Gyuláné, Költő Nagy Imre Művelődési Ház,Gali Lajosné,Szőkéné Duleba Anita, Szabó Sándorné, Mezei Zoltán és felesége, Katonáné Török Beáta, Juhász Sándorné, Zagyva Gyuláné, Nagyné Kántor Marianna,Hangás Invest Kft., Zagyva László Vegyeskar, Szőke Kálmán, Kiss János,Szabó Ferenc, Földesi János, Kádár Gyuláné, Szabó Erzsébet Sokan hoztak a helyszínre is tombolát, nekik is köszönjük a támogatást! A bál bevételéből a sárréti kistérségben élő, szociális szolgáltatásban részesülő idősek, gyermekek, fogyatékkal élő személyek szabadidős programjait kívánjuk támogatni. Szeptemberben az időseknek szervezünk kirándulást Szarvasra, a fogyatékosok nappali intézményének tagjainak pedig a vadasparkba. Földesi Jánosné és Szabó Ferencné Varga Andrea

8 F E L H Í V Á S A Katasztrófavédelmi törvény értelmében lehetőség van polgárvédelmi szolgálatba történő önkéntes belépésre. Az önként jelentkező személyt a település polgárvédelmi szervezetébe osztjuk be. A jelentkezéshez nyilatkozatot kell kitölteni, melyben a vállalás határozatlan vagy határozott idejéről, illetve a szolgálat jellegéről /infokommunikációs, egészségügyi, műszaki, lakosságvédelmi, logisztikai, egyéb / tehet nyilatkozatot az önként jelentkező. Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban Földesi Norbert közbiztonsági referensnél lehet. Kiss Tibor polgármester Kedves Lakosok! Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a községünk kiállító termében a következő állandó kiállítások tekinthetőek meg: - Sárrétudvari lakosunk Szőke Imréné Népi iparművész gyékény és csuhé munkáiból készült tárgyak és eszközök. - Cséri Lajos szobrászművész érmei, plakettjei és szobrai - Helytörténeti kiállítás A kiállítások megtekinthetőek hétköznap , hétvégén A könyvtár nyitva tartása október 1-től a következőképpen módosul: Hétfőtől Péntekig: és Szombaton és Vasárnap: Zárva Gubáné Zagyva Henrietta Felhívás! Szeretettel várok minden tornázni és mozogni vágyó lakost október 6-án szombaton tól tartandó ZUMBA órámon. Aki szereti az izgalmas tánclépésekkel bővített fitness programot, minden testrészt megmozgató, ritmikus alakformálást, annak itt a helye közöttünk. Gyere és egy jó hangulat közepette formáld testedet és vigyázz egészségedre. Helyszín: Sárrétudvari Művelődési ház Oktató: Nemzetközi ZUMBA bizonyítvánnyal rendelkező Bugánné Jónás Mónika

9 Amíg egy nép énekel, messze hallatszik, hogy létezik. (Sütő András) Zagyva László Vegyeskar A Zagyva László Vegyeskar részére a Szentmihályi Vegyes Dalkörtől Egyházzenei hangverseny és kórustalálkozóra érkezett meghívás 2012, szeptember 15-re. Nagy izgalommal készültünk az útra. Sajnos néhány dalos társunk nem tudott velünk jönni, mivel a betegségük közbeszólt. Elkészítettük az útvonal tervet, ismerkedtünk a látnivalókkal. Földesi Jánosné dalostársunk egy-egy város, község nevezetességeiről állított össze ismertetőt, amivel a buszon utazók érdeklődését is felkeltette. Első nagyobb pihenőnk, ami kicsit kényszerpihenő is volt egy kisebb baleset miatt, Aradon volt. Amíg a rendőrt várták a busznál, a csoport elment a belvárosba megnézni a Megbékélés terét,( a régi tűzoltók terét,) ahol az Aradi vértanúk emlékműve és a Román nemzeti emlékmű található egymással szemben a Víztorony szomszédságában. Csodálatos a főtér, szebbnél szebb paloták sorakoznak, de a Kultúrpalota, a Városháza épülete kiemelkedik közülük. Sokkal több időt is el tudtunk volna tölteni itt, de indulnunk kellett tovább, mert még hosszú út állt előttünk. Déva vára épp felújítás alatt van, így csak a távolból tekintettük meg. Utunk következő célállomása Vajdahunyad vára volt, csodálatos tornyaival, a várhíddal, igazán impozáns épületegyüttes. A továbbiakban már csak a kivilágított épületeket, templomokat csodálhattunk meg, mert bizony így is kilenc óra felé érkeztünk meg a vendéglátóinkhoz. Szombaton délelőtt egy kis beszélgetés után próbára jött össze a kórus az Unitárius templomban, ahol a koncertet is tartották. Közös ebéd után átöltöztünk a fellépő ruhába, és alig maradt idő hogy beszélgessünk a régi ismerőseinkkel, akik Zágonból érkeztek.

10 A koncert 14 órakor Áhitattal kezdődött, ahol Dimény József unitárius lelkész, a (dalkör elnöke) szolgált. Ezután Zeng János polgármester nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte a megjelent kórustagokat. Első fellépő kórus a Tordai Magyar Dalkör volt, 5 egyházi művet adtak elő, Balázs Győző Balázs vezénylésével. Következett a Zágoni Mikes Kelemen Vegyeskar Bokor Emma vezetésével. Jó volt őket hallani a sok év távlatából, amikor nálunk adták elő műsorukat. Bizony az Ő kórusuk tagsága is jócskán kicserélődött, több új arcot láttunk, mint ismerőst. Ezután a kórusunk műsora következett, karnagyunk Pintér Éva vezetésével. A szépen összeállított műsorunkat sikerült nagyon szépen előadni, nagy tapsot is kiérdemelt a kórusunk a megjelent vendégektől. Azt hiszem a kórus egységes képe, a Bocskai ruha látványa is mély benyomást keltett a megjelentekre, nem győzték dicsérni a ruhánkat, a megjelenésünket. Utánunk a Magyarfenesi Vegyeskar lépett fel Tóth Guttman Emese vezénylésével. A csodálatos népviseletbe öltözött dalosok, a szintén népviseletben vezénylő karnagy élmény számba menő vezetésével, lenyűgöző előadásában volt részünk. Egységesen, nagy odafigyeléssel, kiemelkedő színvonalon adták elő műsorukat. A hangverseny záró kórusa a Szentmihályi Vegyes Dalkör volt, Szabó Zsombor vezetésével. Zsombor igen felkészült tanár, aki a kórus számára még zsoltár feldolgozást is készített, amit mint a műsorukon szereplő összes művet is nagyon szépen adtak elő. A kórusuk több fiatal énekes taggal bővült, ami meglátszik az előadás színvonalán is. A rendezvény templomi részének zárásként sor került az oklevelek átadására, és a Magyar Himnusz előadására is. Ezután a Református templom kertjében felállított a "Mindenkori dalosok" kopjafájánál koszorúztak a kórusok, itt énekeltük el a közösen Kávási Sándor: Hálát adok Uram című művét Szabó Zsombor vezetésével, ami után a Székely himnusz hangjaival zártuk ezt a nagyon szép hangversenyt. A műsor után a kórus megvendégelte a résztvevőket finom foszlós kaláccsal, és üdítővel. Este a kórusunk a vendéglátókkal közösen fogyasztotta el a délután bográcsban főzött finom vacsorát, és beszélgetés, nótázás közben észrevétlenül telt el az este. Vasárnap reggeli után 10 órakor gyülekeztünk a busznál, és indultunk hazafele. Azért ilyen korán, mert még ellátogattunk Torockóra, sétáltunk a jellegzetes stílusban épült, fehérre meszelt házak között, megnéztük a múzeumot, a templomot. Következő állomásunk Nagyenyeden volt, ahol megtekintettük a Bethlen Gábor Kollégiumot, a vár, és a réi templom épületét. Bár látszanak már a felújítás munkálatai, de a kollégium épülete igen leromlott állapotban van, nagyon ráférne a sürgős felújítás. Tovább haladva utunkon Gyulafehérvárra érkeztünk. Itt folynak a vár feltárásának, és restaurálásának munkálatai, igen szépen áll a vár fala, és most is folynak az építkezések. Úgy látszik itt nagyobb lehetőségek voltak a felújításra. A vár udvarába az alsó Károly-kapun jutottunk be, nagyon szépen fel van újítva, korhű ruhában masírozó katona sétálgat a látogatók között. Az Ortodox székesegyház hatalmas sárga épülete, a körülötte lévő árkádok, a szépen ápolt parkja nagyon szép látványossággal szolgál. A tér mások oldalán lévő Érseki székesegyház a 13. században épült, az erdélyi fejedelmek temetkezési helye, 1991-től érseki központ. Benne ma is láthatók a Hunyadiak síremlékei, valamint Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjai. Altemplomában erdélyi fejedelmek és püspökök egész sora nyugszik. Bár külsőleg nem olyan hivalkodó épület, de a maga monumentális méreteivel mégis csodálatra méltó, és a szívünkhöz is sokkal közelebb álló épület. A felső Károly-kapu szintén nagyon szépen fel van újítva a várárkot átívelő felvonóhídon szintén korhű ruhába öltözött katonák vigyázzák a rendet. Egy kiadós séta után indultunk haza a buszunkkal, a hegyek-völgyek között. Gyönyörködhettünk a lankákon az ősz színiben pompázó fák látványában, a fák között megbújó kisebb, nagyobb (már néha kisebb palotának is beillő) házakban, tornyokban. Nagyváradot már teljes éjszakai fényében láthattuk. Éjszaka 11 órakor érkeztünk haza, fáradtan, de

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk második negyedéves munkájáról, a községünket érintő fő kérdésekről kívánom

Részletesebben

Úrhidai Tündérkert Óvoda bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása!

Úrhidai Tündérkert Óvoda bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása! 2014 SZEPTEMBER ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Úrhidai Tündérkert Óvoda bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása! Tisztelt Úrhidai Polgárok! Úrhida Községi Önkormányzat a 8/2013. (III.29.) Bm. rendelet alapján

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 12. szám 2010. július 6. Ingyenes Múlnak a gyermekévek Az élet nagy mérföldköveinek egyike az általános iskolai ballagás. A gyermekkor és a

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

35 éves a Tádé néptánc együttes. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 8. szám 2014. június 4. Ingyenes

35 éves a Tádé néptánc együttes. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 8. szám 2014. június 4. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 8. szám 2014. június 4. Ingyenes 35 éves a Tádé néptánc együttes A néptánc olyan, mint az élet. Néha könnyed, lágy, lendületes, magával ragadó. Van, amikor kemény

Részletesebben

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Fotók: VP Főigazgatói kérésnek eleget téve, eredeti elképzeléseinket megváltoztatva, külön ünnepség keretében, a hagyományos szombat délelőtti időpontban ballagtattuk

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

CIVIL NAP 2013 A TARTALOMBÓL. "Ha kincseket keresel, akkor figyelj a pillanatra - és a pillanatban lelhetsz rá a kincsre!

CIVIL NAP 2013 A TARTALOMBÓL. Ha kincseket keresel, akkor figyelj a pillanatra - és a pillanatban lelhetsz rá a kincsre! Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. JÚLIUS 14. ÉVFOLYAM 3.

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István)

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István) 2014. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 AZ ÚJSÁG MEGJELENIK KÉT HAVONTA A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA XVI. évfolyam 1. szám 2014. március SZALAI BORBÁLA Március Vízdermesztő zimankós tél, messzi fuss! Nem látod,

Részletesebben

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám 211. október XI. évfolyam 3. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com BEMUTATJUK A cigándi református egyházközség harangozója: Takács Istvánné. A harangozás szövevényes szabályaiba Erzsike készséggel

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben