Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról"

Átírás

1 Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk július-augusztus-szeptember havi munkájáról, a községet érintő fő kérdésekről kívánom a tisztelt lakosságot tájékoztatni júliusának legfontosabb képviselőtestületi döntései a közoktatási intézményeinket érintette. Ilyenkor nyár folyamán számol be az egyesített bölcsőde-óvoda, valamint az általános és alapfokú művészeti iskola. Mindkét intézmény esetében tájékoztatót hallgatunk meg az előző tanév munkájáról és eredményéről, valamint előterjesztést tárgyaltunk meg a 2012/13-tanévek előkészítéséről és indításáról. Az előző tanév beszámolója kapcsán pozitívan értékeltük intézményeink munkáját, kiemelve nevelés és az oktatás színvonalas teljesítésének fontosságát. A következő tanév indításánál szembesülnünk kellett a csökkenő gyermeklétszámmal jelentkező problémákkal, így a bölcsőde intézménybe 4 fő gondozónő és 1 fő szakács munkakör határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésére kerülhetett sor. Az óvodában 5 csoport indítását, míg az általános iskolában két első (második-nyolcadik évfolyamokon maradtak az eddigi osztályok) és négy napközis csoport indítását támogatta a képviselőtestület. Tájékoztatni kívánom a lakosságát, hogy jelentős átalakulások várhatók 2013-tól a közoktatási intézmények vonatkozásában. Az új köznevelési törvény értelmében január 1-el a pedagógusok állami alkalmazásba kerülnek, s az iskola pedagógiai munkáját is az állam felügyeli különböző módon. Az iskola működtetése maradhat meg az önkormányzat hatáskörébe, de erről különböző költségvetési bevételek és kiadások pontos átszámítása után vállalkozhatunk, hiszen a finanszírozási rendszer is teljesen átalakul. Az egyesített bölcsőde és óvoda életében ilyen horderejű változások nem lesznek, az intézmény marad önkormányzati fenntartásban. A július 12-i képviselőtestületi ülésen a költségvetési egyensúlyunk megőrzése érdekében

2 fontos döntéseket hoztunk. A működési hiányunk csökkenése érdekében több kiadási tétel került végleges elvonásra a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál, illetve intézményeinknél. Ezen kívül zárolásra kerültek a köztisztviselőket és a közalkalmazottakat törvényileg megillető kifizetések is, valamint a képviselők tiszteletdíja is. Úgy gondolom felelősségteljes döntéseket hoztunk, melyeket a községért érzett felelősségünk vezérelt. A tájékoztatómat érintő három hónap során tovább vittük jelenlegi pályázatainkat, ezen kívül győztes pályázati eredményekről tudok beszámolni, illetve megemlítem további fejlesztési elképzeléseinket. A szennyvízelvezető csatornahálózat pályázatunk előkészítő szakaszának feladatai közül elkészült a projekt vízjogi létesítési engedélyes terve, s az engedélyezési eljárás folyamatban van. Körültekintő felméréssel és a lakossággal történő folyamatos egyeztetés után a tervezés 992 csatornahálózattal kiépítendő ingatlant érint. A megvalósítási szakaszra irányuló pályázat benyújtása október végénnovember elején várható. A lakossági önerőt kezelő Biharnagybajom és Sárrétudvari Települések Csatornamű Víziközmű Társulat cégbírósági bejegyzése július 03-án megtörtént. A 992 érintett ingatlan tekintetében az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről a következőképpen nyilatkoztak a lakosok. Lakástakarékpénztári (LTP) szerződést kötött 834 ingatlan, folyamatos részletfizetést 37 ingatlan, míg egyösszegű befizetést 53 ingatlan esetében vállalták az érdekeltek. 68 ingatlan tulajdonosa nem nyilatkozott, így őket kényszertagoknak kell vennünk, s számukra folyamatos részletfizetési kötelezettséget írt elő a Társulat. A befizetések rendjéről az előző Udvari Hírekben már szóltam, illetve kiértesítettük az érintetteket. Ennek ellenére még egyszer felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy esedékes LTP számláit az OTP felé, illetve folyamatos részletfizetési kötelezettségét a helyi Takarékszövetkezetben minden hónap 15-ig tegye meg. Az ivóvíz javító pályázatunk tekintetében az előkészítő feladatoknak megfelelően augusztus 31-re elkészült a vízjogi létesítési engedélyes terv, s megindult az engedélyeztetési eljárás. A tervek egyrészt a településünkön levő vízmű telep teljes korszerűsítéséről szólnak, melyek tartalmaznak épület felújítást, kutak fejlesztését, medencék felújítását és nagyszabású víztisztítási technológia beépítését. Ezen kívül a tervezve van Sárrétudvariban 218 méteren teljes vezeték rekonstrukció, a hozzátartozó házi bekötések felújításával. (Nagyobb szakaszokon történő hálózati vezeték csere ezért nem lehetséges, mert a pályázat csak a teljes költség 20 %-ában engedélyezi a hálózat rekonstrukciót.) A jelenleg futó pályázataink közül a belterületi csapadékvíz elvezető árkok korszerűsítése pályázatunk tartalék listán szerepel. Ez a pályázatunk 300 milliós összeggel van beadva, s kb. 12 km-es szakaszon oldaná meg a településen az árkok betonelemmel való kiépítését, valamint a csatlakozó ingatlanok átereszeinek rendbetételét. Sajnos a pályázatok nagy száma miatt, a meghirdetett és átcsoportosított keretek felhasználásra kerültek a mi településünknél súlyosabb belvízhelyzetben levő települések között, így csak további plusz, vagy felszabadult források megléte esetén lehetünk nyertesek. Önkormányzatunk pályázatot adott be Önkormányzati felzárkóztatási támogatás keretén belül, önfenntartást segítő gépek beszerzésére. A pályázat támogatásra méltónak bizonyult, így a 9 milliós elnyert összegből a már meglévő MTZ traktorunkhoz olyan eszközöket vásárolhatunk, amelyek a településüzemeltetés területén válhatnak hasznossá. Így kerül beszerzésre fűkasza, vonólap, tolólaphótoló gumilappal, egytengelyes pótkocsi, valamint egy árokásó gép. Ezen eszközök jelentősen csökkenthetik eddigi költségeinket a településüzemeltetési feladataink vonatkozásában. Ugyancsak pályázatot nyújtottunk be Iskolai és utánpótlás sport és infrastruktúra fejlesztésre. E pályázati területen az iskola tornatermének felújítását tartottuk elsődlegesnek. Az iskola 1982-es megépítése óta szinte semmilyen korszerűsítés nem történt a tornatermen, pedig a kihasználtsága teljes augusztus 30-án kaptuk a jó hírt, miszerint 18 millió Ft. támogatást kaptunk. Ebből az összegből megvalósulhat a tornaterem teljes belső és külső felújítása.

3 Az esztendő további részében fejlesztési terveink között szerepel napelem rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatalban, illetve az emeletes iskolában. A megújuló energiaforrásoknak a jelenlegi energiaárak mellet nagy jelentőségük van, így a tervezett napelem lényeges villamos energia megtakarítást hozhatna. Pályázatot kívánunk beadni a fogorvosi rendelő akadálymentesítésére. A pályázat beadási határideje december 31. Ebből a forrásból lehetőségünk adódna a rendelő és váró korszerű kialakítására, akadálymentesítésre, belső parkolók létrehozására, valamint az épület homlokzatának felújítására. Több érv is szól amellett, hogy e felújítás során cseréljenek helyett a fogorvosi rendelő, illetve a jelenlegi nagycsaládosok egyesület számára biztosított helyiségek. A cserével pld. könnyebb kialakítani a mozgáskorlátozott feljárót, nem kellene csökkenteni a Zagyva László Vegyeskar helyiségét, és a felújítás idejére sem szünetelne a fogorvosi ellátás es közmunkaprogramunk a tervek szerint halad. A Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulattal együttműködve 15 fő a kijelölt külterületi csatornák medrét és a csatornapartokat tartja rendben. A biomassza kazán program keretében a nyár folyamán több elhagyatott telket, útkereszteződést, árokpartot takarítottunk ki, s az itt keletkezett ágakat, gallyakat összezúzás után a biomassza kazánunkba tüzeljük el. A közmunkaprogram keretében vállaltuk az árkok és az átereszek folyamatos tisztántartását. Ennek megfelelően sok utcában szélesítettek árokmedret, valamint takarítottak, vagy éppen kialakítottak átereszeket a munkások. A mezőgazdasági projekten belül a nyár meghozta a betakarítások jelentős részét. A megtermelt konyhakerti növényeket folyamatosan értékesítettük, de a tartósítás során fagyasztóládákba is kerültek. A burgonyát a rendőrségi pincében tároljuk. A mezőgazdasági projekten belül már készülünk a következő évre, így rendőrségi udvar parlagon levő, jó minőségi földterülete is feltörés alá kerül. Új növények bevitelét is tervezzük a programba, s itt kiemelem a kender termesztését. Részt vettem Bakonszegen egy terménybemutatón, ahol a kender termesztéséről volt szó. A kender termesztés jelentős kézimunkát igényel (2-3 alkalommal kapálás, idegenelés, kézi betakarítás), s épp emiatt elég magas a jövedelmezősége. Nagyon megfelelő közmunka keretében a termesztése, de véleményem szerint mindenkinek tudom ajánlani, akinek 1-2 hektáros kisebb földterülete van. A befektetett fizikai munka mindenképpen megtérülhet, ami a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzetben növelheti a családok bevételét. A bakonszegi REMETE KFT.-én keresztül biztosított a szakmai felügyelet és a kendermag értékesítése is. Bátran keressen, akit érdekel a kender termesztése családi alapon. Úgy gondolom szólnom kell még két olyan területről, amelyik az egészségügyi ellátás tekintetében komoly problémákat és feladatokat jelentett a nyár folyamán. Nagyon érzékenyen érintette a település lakosságát, hogy július 1-el megváltozott a kórházak ellátási területe, így Sárrétudvari az új ellátási rend szerint a karcagi Kátai Gábor kórház területi ellátási kötelezettségében szerepel. Ez több szempontból is hátrányt jelent számunkra (nehezebb megközelítés, megszakadnak kialakult orvos-beteg kapcsolatok, betegeink néhány vizsgálat esetén akár Szolnokig juthatnak el), amit Bodó Sándor képviselő úrral szinte azonnal jeleztünk az illetékes szerveknek és az illetékes minisztériumnak. E megkeresésekben kértük a berettyóújfalui Gróf Tisza István kórház területi ellátási feladatának visszaállítását. Legutóbb szeptember 10-én tájékoztatott bennünket az Országos Tisztiorvosi Hivatal, hogy kérésünknek megfelelően eljárva, többek között meg kell keresniük a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházat azzal kapcsolatban, miszerint vállalják e Sárrétudvari Önkormányzat lakosainak ismételt ellátását. Egyeztettem Dr. Muraközi Zoltán igazgató úrral, aki közölte velem, hogy településünk ellátását vállalják, majd ezt a szándékát a jelzett hivatal felé írásban is megerősítette. Polgármesterként úgy látom, hogy a szükséges engedélyeztetések lefolytatása után rövid időn belül újra Berettyóújfaluhoz tartozhatunk.

4 A másik problémánk az évi rendes tüdőszűrés lebonyolítása. Eddig évek óta a Kenézy Kórházzal kötött megállapodás alapján folyt tüdőszűrés, egy már jól kialakult és behatárolható időpontban. Ebben az évben a Kenézy Kórház még nem végezte el a tüdőszűrést, melynek legfőbb oka az OEP /Országos Egészségbiztosító Pénztár/ általi finanszírozási nehézség. A helyzet azért is megoldásra váró, hiszen 2011-ben a kötelezően tüdőszűrő vizsgálatra kötelezett 30 éven felüli lakosságból településünkön 782 nem jelent meg. Az ő vizsgálatukat is pótolni kell ebben az évben, melyre a tüdőszűrő vizsgálatok fentebb jelzett nehézsége miatt évvégéig kaptunk haladékot. Mindenképpen meg kell oldanunk a tüdőszűrést december 31-ig, melynek érdekében a folyamatos egyeztetéseket folytatunk a Kenézy Kórházzal. Bízom benne, hogy év végéig megtörténhetnek a vizsgálatok. Tisztelt lakostársak! Sokrétű önkormányzati feladataink legfontosabb területeiről számoltam be e sorok alatt. Kívánom, hogy munkánk és elképzeléseink Sárrétudvari fejlődését és további előrehaladását szolgálják! Kiss Tibor polgármester Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy október 1-től az élelmiszer láncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény módosítása következtében a helyi önkormányzatoknak nem lesz lehetőségük a mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó korlátozó rendelkezések előírására. Ezen kívül az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII. 2.) határozata kimondja, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 41/2010. (II. 28.) Korm. rendelet alapján a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása sem lehet a helyi önkormányzatok képviselő testületének biztosított jogalkotási tárgya. A Képviselő-testület megalkotta a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendeletét, melyben a helyi címer, a közműves vízellátás és csatornázás, a temetkezés, a közterület használat, a helyi környezet és természet védelme, valamint a helyi építési szabályok, megsértésével megfogalmazott jogkövetkezményeket szabályozza. A rendelet továbbra is szabályozza, illetve kiszabható büntetésként szankcionálja többek között: - az ingatlan tulajdonosok kötelességét az ingatlanok rendben tartása tekintetében, az ingatlan előtti járdaszakasz, zöldterület tisztán tartásával, a kinyúló ágak, bokrok nyesésével, hó eltakarításával, az árkok, átereszek tisztításával, a településen levő vízfolyásokba, belvízelvezető árokba történő tisztítatlan szennyvíz, trágyalé, szemét vagy egyéb hulladék lerakásával, a fűtőberendezésben egészségre káros égéstermék kibocsátásával kapcsolatban felmerülő tényállásokat. (A hatályos rendelet Sárrétudvari honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.) Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Tanévnyitás iskolánkban Szeptember ősz kezdődik az iskola. Így van ez ki tudja már mióta! Egy hosszú, forró nyár áll mögöttünk. Tanár, diák és szülő szíve tele várakozással, reménnyel és izgalommal. Mielőtt azonban számba vennénk, hogy mi várható, s mire számíthatunk ebben a tanévben, néhány szót a nyárról. Időrendben haladva most is a tanév befejezését követően indítottuk szokásos úszótanfolyamunkat Füzesgyarmaton. A tanfolyamon meglepően sokan vettek részt, az emelkedő költségek ellenére. Szintén hagyományosan: a művelődési ház szervezésében képzőművészeti tábor volt itthon lévő tanulóink számára, ami értékes időtöltést, aktív pihenést jelentett számukra. Természetesen a legjelentősebb szervezésű esemény nyári táborunk lett volna, de úgy néz ki, hogy ilyen gazdasági helyzetben tanulóink szülei ezt nem tudják vállalni. Immár több éve nem tudunk nyári tábort indítani.

5 16 tanulónk számára lezajlottak a javító vizsgák. Sajnos 4 diákunknak ez nem sikerült, így ők kénytelenek évfolyamot ismételni. Megérkeztek a tankönyvek is, melyeket az arra jogosultak térítésmentesen kaptak meg. Jelentős nyári karbantartási munkálatok történtek. Emeletes épületünkben a szükséges termeket és a folyosót kifestettük. Megszépült iskolánk aulája is. Külső épületeinkben nem volt felújítás. Ezek voltak az iskola főbb nyári eseményei, melyek között semmi rendkívüli nem szerepelt. A megvalósításban iskolánk több pedagógusa és dolgozója, valamint számos kívülálló személy is részt vett, amit tanulóifjúságunk nevében ezúton is szeretnék megköszönni. Alapítványi támogatással idén befejezzük a fedett kerékpártárolók építését, és új padok és pormentes táblák érkeznek még az ősz folyamán. Vannak feladataink bőven, és úgy gondolom ez így lesz a jövőben is! Nevelő-oktató munkánkban is lesznek változások. Szokás szerint nincs szeptemberi tanévkezdés reformok nélkül. Megjelent a Nemzeti Alaptanterv és az új Köznevelési Törvény, melynek nagy része csak jövőre lép hatályba. Nincs bukásmentesség és nem szakrendszerű oktatás felső tagozatban. Alsó tagozatban is osztályzattal értékelünk és szigorúan vesszük az igazolatlan hiányzásokat. Mint a médiákból ismeretes, átfogó iskola-reform kezdődött, melynek célja a hatékonyság növelése. Létrejönnek a járási tankerületek, melyek törvényességi és szakmai irányítást gyakorolnak. Január elsején várhatóan megtörténik az iskolák államosítása, s a munka fő elemét, a pedagógus béreket az állam fogja finanszírozni. Szorosabb lesz az ellenőrzés és országosan egységesebb a nevelő-oktató munka, ami az iskolák közötti átjárhatóságot is könnyebbé teszi. Településünk képviselőtestülete is nagy döntés előtt áll. El kell döntenie, hogy megtartja, vagy állami működtetésbe adja iskolánkat. A választás nehéz, hiszen még nem rendelkezünk a döntéshez szükséges összes információval. A változások szele már idén megérint bennünket. Első és ötödik évfolyamon minden nap lesz testnevelés óra. Igaz, hogy a foglalkozások egy része technikai okok miatt délután kerül megtartásra, de attól még kötelező. A most iskolakezdők számára már csak 16 éves korig lesz kötelező iskolába járni. A rendszerben lévő többi gyermek még 18 éves korukig tanköteles. Hangsúlyozódni fog a tehetséggondozás tevékenysége és a tanulói jogok mellett erőteljesen megjelennek a tanulói kötelességek. Ez a szülőkre is nagyobb felelősséget hárít a házi feladat és a tanulói felszerelés meglétének ellenőrzésében, és az iskolával szembeni kötelességek teljesítésének területén. Bízunk benne, hogy a leromlott tanulási morálon tudunk javítani. A Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának 299 tanulója van, ami kis túlzással naponta változik(!), és sajnos gyengén csökkenő tendenciát mutat. Sikerült két első osztályt indítanunk, így a nyolcadik évfolyam kivételével mindenhol párhuzamosan folyik a tanítás. Várhatóan nem tudunk eleget tenni minden szülői igénynek, mert fenntartónk csak négy napközis csoport indítását tudta engedélyezni. Munkánk során elsősorban a tantervi követelményeket vesszük figyelembe, hiszen ezek teljesítése fő feladatunk. A tantervi követelményeket úgy kell elsajátíttatnunk, hogy azokat tanítványaink alkalmazni tudják a gyakorlati életben. Tehát elsődlegessé válik a nevelés, az életre nevelés. Továbbra is hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra, de lesznek tehetséggondozó foglalkozások is. Megmarad aktív tanulmányi versenynaptárunk, valamint továbbra is lesznek középiskolára való felkészítő foglalkozások. Annak érdekében, hogy az összevont 8. évfolyam tanulói biztonságosan megkapják a tantervi ismereteket, a magas óraszámú tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Sajnálatosan tapasztaljuk minden tanév során, hogy tanulóink mulasztási statisztikája magas. A törvény szerint a szülő három nap tanulói mulasztást igazolhat saját belátása szerint. Továbbra is nagy felmenő rendszerben tanítunk, tehát a tanítók 4 évig tanítják a rájuk bízott gyermekeket. Idén is lesznek választható órák. Az angol nyelvet első osztályban kezdjük megismertetni, míg a negyedikesek már bűvölhetik a számítógépet. Minden évfolyamban lehetővé tesszük tanulóink számára a délutáni korlátlan internet-hozzáférést, természetesen díjmentesen. A tavaly elkezdett TÁMOP-os szabadidő foglalkozások az idén is folytatódnak, színesítve diákjaink délutánjait. Sőt! Iskolánk keményen dolgozik egy innovációs pályázaton, melynek sikere esetén több mint 100 millió forint jönne be intézményünkbe. Hihetetlenül sok pénz ez, és nem az épületre, hanem a gyerekekre költődne. A sport fontos területe iskolai életünknek, így minden segítséget megadunk hozzá. Szeretnénk, ha minden tanulónk - minden nap sportolna. Szokásos iskolai rendezvényeinket idén is megtartjuk. Lesz sportnap, fenyőünnep, farsang és gyermeknap, hiszen nemcsak az a szándékunk, hogy diákjaink eredményesen tanuljanak, hanem az is, hogy tanulóbarát iskolát működtessünk. Megrendezésre kerül majd a diákfórum, ahol a felső tagozatosok

6 használható ötletekkel járulhatnak hozzá az iskola sikeresebb működéséhez. A Sárrétudvari Iskolás Gyermekekért Alapítvány segítségével három átfogó tanulmányi versenyt hirdetünk meg. A tanév végén a legjobb tanulmányi eredményt elért osztály ,- Ft pénzjutalmat vehet át, a legtöbbet javító tanulócsoport pedig ,- Ft jutalomban részesül. Most is meghirdetjük az iskola legjobb tanulója címet. Tanév végén a tantestület szavazata alapján iskolánk legjobb tanulójának nevét márványba vésetjük, emlékül a későbbi generációknak. Természetesen a vándorserleg kicsinyített mását megkapja emlékül. Némi személyi változás is lesz annak érdekében, hogy iskolánk szakos ellátottsága 100 %-os legyen. Legnagyobb sajnálatunkra nem kezdett velünk tanévet Nagy Hajnal és Németh Dóra kolléganők. Új kollégaként köszönthetjük Hegedűs Fannit, aki néptáncot oktat. Az 1. osztályosok mindig az ABC melletti iskolában lesznek, míg a nagyobbak az Állami épületében kapnak helyet. Ezeket a termeket hosszabb távra és szakmai szempontból igényesen fel tudjuk szerelni. A három legkisebb napközis csoportot a nagyobbaktól elkülönítve, szintén az Állami iskolában helyeztük el. Már az első napon beindult iskolatej programunk, melynek során a tavalyi évhez hasonlóan tejterméket kapnak tanulóink változatosan. Tej, kakaó, szerdánként pedig sajt szerepel a termékek között. Később kezdődött iskolagyümölcs akciónk, melynek során alsó tagozatosaink heti négy alkalommal gyümölcsöt vagy 100 %-os ivólevet kapnak, mindezeket természetesen térítésmentesen. Térítésmentesen, és nem ingyen! Ez bizony pénzbe kerül, nem is kevésbe! Úgy tapasztaljuk, hogy néhány gyermek nem értékeli a könnyen kapott élelmiszert kidobja, eldobja azt. Azon tanulóinkat, akik nem becsülik meg a kapott élelmiszert, rövidebb-hosszabb időre kizárjuk a programból. Iskolánk többcélú intézmény, összetett iskola: általános iskola + művészeti iskola. Mind a négy művészeti ágon van képzésünk. A zeneművészeti ágazaton tanulók heti 2 óra egyéni képzésben és 2 óra szolfézsképzésben részesülnek. Táncművészeti, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágazaton csoportos képzésen vesznek részt a tanulók heti 4 órában. A beiratkozott tanulók és szüleik kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tanuló a 2012/2013-as tanévet végig járja. A térítési díj mértéke függ a gyermekvédelmi támogatástól, illetve attól, hogy hány tanszakra jár a gyermek. A térítési díjat félévenként szedjük. Ennek időpontjáról és helyéről a beiratkozott tanulók szülei értesítést kapnak. Végezetül bátran kijelenthetem, hogy intézményünk valamennyi dolgozója e tanévben is azon munkálkodik, hogy településünk iskolája minél eredményesebb legyen. A szülőknek sok örömöt, tanulóinknak eredményes tanulást, kollégáimnak jó munkát kívánok! Sárrétudvari, szeptember 13. Nádházi Zoltán igazgató

7 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat A Kistérségi Segítők Egyesülete július 14-én rendezte meg II. sárrétudvari jótékonysági báltját. Ami nem lett volna megvalósítható nagylelkű támogatások nélkül. A rendezvényen 198 fő vett részt. Az est megnyitásaként a helybéli lelkes KISE tagok, rendezők vidám műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek. Ezt követte a hastáncos lányok bemutatója. A finom vacsora után a jó zenének köszönhetően fergeteges táncmulatság következett. A hangulatot tovább fokozta Nótár Mary műsora. Az udvaron lehetőség volt trópusi hangulatban kötetlen baráti beszélgetésekre, egy- egy különleges koktél elfogyasztása közben. Éjfélkor svédasztal várta a vendégeket, majd következett a tombolasorsolás. Azok, akiknek még energiájuk és kedvük volt, hajnal 4-ig ropták a táncot. Köszönetet szeretnénk mondani a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának, hogy biztosította a rendezvény megtartására a helyszint. A szakácsoknak a finom ételekért, Décsei Lászlónak és Győri Zoltánnak a remek zenéért, a Polgárőrségnek és a Rendőrségnek, hogy a fellépők és résztvevők biztonságára ügyeltek, az időseknek a süteményekért, az egyesület tagjainak az önzetlen munkájukért, valamint a közcélú foglalkoztatottaknak a padok, székek pakolásáért. Az egyre nehezebb anyagi, gazdasági helyzet ellenére is akadt számos segítő, akik pénzbeli, dologi vagy természetbeni felajánlásokkal járultak hozzá a bál sikeréhez. A rendezvényt támogatták: Horizont 98 Kft., Zepter International, Bihari Hulladékgazdálkodási Kft., Módos Imre, HBM-i Önkormányzat, Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat, Kiss Tibor és felesége, Gyengéné Dr. Lévai Adrienn, Bodó Sándor és felesége, Püspökladány Város Önkormányzata, Dombi Imréné,Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Kiss Zsigmond és felesége, Kovács Krisztina, Bíró Ferenc, Nagy Sándorné, Bojté Béla, Mohos Lajos, Szabó Attiláné,Décseiné Dan Beáta, Márkus József és felesége, Tóth Jenőné, Pálné Szekrényesi Éva, Hangás Rét Kft., Nyakó Erzsébet, Nagy László és felesége,kiss Sándorné Himalaya Spirit, Sárrétpark Bt., Dr. Szőke Kálmán, Tóth Sándor, Molnár Gyula, 1 sz.idősek Klubja, 2 sz.idősek Klubja, 3 sz.idősek Klubja, 4 sz.idősek Klubja, 5 sz.idősek Klubja, Erős Zsanett, Ruzsicsné Szabó Jolán, Sárrétudvari Birkózó Egyesület, Oláh Tüzép, Katona Mihályné, Bringa Kerépárbolt, Asztalos Mónika, Várlak Vegyesbolt, Juhász Jánosné,Dr.Lendvai Csaba és felesége, Kiss László és felesége Zrínyi u., Szőke Barbara Caremo-Debrecen, Hajdú Sándor, Szabó Béláné, Lukács Béláné, Vígh Istvánné, Lukács Lajosné, Nyíri Gyuláné, Gebei Sándorné, Dombi Istvánné, Szekrényesi Lajosné, id. Hegedűs Zoltán, Gál Sándorné, Nagyné Kóti Irén, Györfi Sándor,Szőke Réka,, László Csabáné, Csergei Attiláné, Varga Lászlóné, Szőke Péter,Makainé Madar Edit, Hegedűs Zsoltné, Bőr Katalin, Jenei Sándorné, Nyíri Lívia, Szabó Jánosné, Nyíri Gyuláné, Költő Nagy Imre Művelődési Ház,Gali Lajosné,Szőkéné Duleba Anita, Szabó Sándorné, Mezei Zoltán és felesége, Katonáné Török Beáta, Juhász Sándorné, Zagyva Gyuláné, Nagyné Kántor Marianna,Hangás Invest Kft., Zagyva László Vegyeskar, Szőke Kálmán, Kiss János,Szabó Ferenc, Földesi János, Kádár Gyuláné, Szabó Erzsébet Sokan hoztak a helyszínre is tombolát, nekik is köszönjük a támogatást! A bál bevételéből a sárréti kistérségben élő, szociális szolgáltatásban részesülő idősek, gyermekek, fogyatékkal élő személyek szabadidős programjait kívánjuk támogatni. Szeptemberben az időseknek szervezünk kirándulást Szarvasra, a fogyatékosok nappali intézményének tagjainak pedig a vadasparkba. Földesi Jánosné és Szabó Ferencné Varga Andrea

8 F E L H Í V Á S A Katasztrófavédelmi törvény értelmében lehetőség van polgárvédelmi szolgálatba történő önkéntes belépésre. Az önként jelentkező személyt a település polgárvédelmi szervezetébe osztjuk be. A jelentkezéshez nyilatkozatot kell kitölteni, melyben a vállalás határozatlan vagy határozott idejéről, illetve a szolgálat jellegéről /infokommunikációs, egészségügyi, műszaki, lakosságvédelmi, logisztikai, egyéb / tehet nyilatkozatot az önként jelentkező. Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban Földesi Norbert közbiztonsági referensnél lehet. Kiss Tibor polgármester Kedves Lakosok! Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a községünk kiállító termében a következő állandó kiállítások tekinthetőek meg: - Sárrétudvari lakosunk Szőke Imréné Népi iparművész gyékény és csuhé munkáiból készült tárgyak és eszközök. - Cséri Lajos szobrászművész érmei, plakettjei és szobrai - Helytörténeti kiállítás A kiállítások megtekinthetőek hétköznap , hétvégén A könyvtár nyitva tartása október 1-től a következőképpen módosul: Hétfőtől Péntekig: és Szombaton és Vasárnap: Zárva Gubáné Zagyva Henrietta Felhívás! Szeretettel várok minden tornázni és mozogni vágyó lakost október 6-án szombaton tól tartandó ZUMBA órámon. Aki szereti az izgalmas tánclépésekkel bővített fitness programot, minden testrészt megmozgató, ritmikus alakformálást, annak itt a helye közöttünk. Gyere és egy jó hangulat közepette formáld testedet és vigyázz egészségedre. Helyszín: Sárrétudvari Művelődési ház Oktató: Nemzetközi ZUMBA bizonyítvánnyal rendelkező Bugánné Jónás Mónika

9 Amíg egy nép énekel, messze hallatszik, hogy létezik. (Sütő András) Zagyva László Vegyeskar A Zagyva László Vegyeskar részére a Szentmihályi Vegyes Dalkörtől Egyházzenei hangverseny és kórustalálkozóra érkezett meghívás 2012, szeptember 15-re. Nagy izgalommal készültünk az útra. Sajnos néhány dalos társunk nem tudott velünk jönni, mivel a betegségük közbeszólt. Elkészítettük az útvonal tervet, ismerkedtünk a látnivalókkal. Földesi Jánosné dalostársunk egy-egy város, község nevezetességeiről állított össze ismertetőt, amivel a buszon utazók érdeklődését is felkeltette. Első nagyobb pihenőnk, ami kicsit kényszerpihenő is volt egy kisebb baleset miatt, Aradon volt. Amíg a rendőrt várták a busznál, a csoport elment a belvárosba megnézni a Megbékélés terét,( a régi tűzoltók terét,) ahol az Aradi vértanúk emlékműve és a Román nemzeti emlékmű található egymással szemben a Víztorony szomszédságában. Csodálatos a főtér, szebbnél szebb paloták sorakoznak, de a Kultúrpalota, a Városháza épülete kiemelkedik közülük. Sokkal több időt is el tudtunk volna tölteni itt, de indulnunk kellett tovább, mert még hosszú út állt előttünk. Déva vára épp felújítás alatt van, így csak a távolból tekintettük meg. Utunk következő célállomása Vajdahunyad vára volt, csodálatos tornyaival, a várhíddal, igazán impozáns épületegyüttes. A továbbiakban már csak a kivilágított épületeket, templomokat csodálhattunk meg, mert bizony így is kilenc óra felé érkeztünk meg a vendéglátóinkhoz. Szombaton délelőtt egy kis beszélgetés után próbára jött össze a kórus az Unitárius templomban, ahol a koncertet is tartották. Közös ebéd után átöltöztünk a fellépő ruhába, és alig maradt idő hogy beszélgessünk a régi ismerőseinkkel, akik Zágonból érkeztek.

10 A koncert 14 órakor Áhitattal kezdődött, ahol Dimény József unitárius lelkész, a (dalkör elnöke) szolgált. Ezután Zeng János polgármester nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte a megjelent kórustagokat. Első fellépő kórus a Tordai Magyar Dalkör volt, 5 egyházi művet adtak elő, Balázs Győző Balázs vezénylésével. Következett a Zágoni Mikes Kelemen Vegyeskar Bokor Emma vezetésével. Jó volt őket hallani a sok év távlatából, amikor nálunk adták elő műsorukat. Bizony az Ő kórusuk tagsága is jócskán kicserélődött, több új arcot láttunk, mint ismerőst. Ezután a kórusunk műsora következett, karnagyunk Pintér Éva vezetésével. A szépen összeállított műsorunkat sikerült nagyon szépen előadni, nagy tapsot is kiérdemelt a kórusunk a megjelent vendégektől. Azt hiszem a kórus egységes képe, a Bocskai ruha látványa is mély benyomást keltett a megjelentekre, nem győzték dicsérni a ruhánkat, a megjelenésünket. Utánunk a Magyarfenesi Vegyeskar lépett fel Tóth Guttman Emese vezénylésével. A csodálatos népviseletbe öltözött dalosok, a szintén népviseletben vezénylő karnagy élmény számba menő vezetésével, lenyűgöző előadásában volt részünk. Egységesen, nagy odafigyeléssel, kiemelkedő színvonalon adták elő műsorukat. A hangverseny záró kórusa a Szentmihályi Vegyes Dalkör volt, Szabó Zsombor vezetésével. Zsombor igen felkészült tanár, aki a kórus számára még zsoltár feldolgozást is készített, amit mint a műsorukon szereplő összes művet is nagyon szépen adtak elő. A kórusuk több fiatal énekes taggal bővült, ami meglátszik az előadás színvonalán is. A rendezvény templomi részének zárásként sor került az oklevelek átadására, és a Magyar Himnusz előadására is. Ezután a Református templom kertjében felállított a "Mindenkori dalosok" kopjafájánál koszorúztak a kórusok, itt énekeltük el a közösen Kávási Sándor: Hálát adok Uram című művét Szabó Zsombor vezetésével, ami után a Székely himnusz hangjaival zártuk ezt a nagyon szép hangversenyt. A műsor után a kórus megvendégelte a résztvevőket finom foszlós kaláccsal, és üdítővel. Este a kórusunk a vendéglátókkal közösen fogyasztotta el a délután bográcsban főzött finom vacsorát, és beszélgetés, nótázás közben észrevétlenül telt el az este. Vasárnap reggeli után 10 órakor gyülekeztünk a busznál, és indultunk hazafele. Azért ilyen korán, mert még ellátogattunk Torockóra, sétáltunk a jellegzetes stílusban épült, fehérre meszelt házak között, megnéztük a múzeumot, a templomot. Következő állomásunk Nagyenyeden volt, ahol megtekintettük a Bethlen Gábor Kollégiumot, a vár, és a réi templom épületét. Bár látszanak már a felújítás munkálatai, de a kollégium épülete igen leromlott állapotban van, nagyon ráférne a sürgős felújítás. Tovább haladva utunkon Gyulafehérvárra érkeztünk. Itt folynak a vár feltárásának, és restaurálásának munkálatai, igen szépen áll a vár fala, és most is folynak az építkezések. Úgy látszik itt nagyobb lehetőségek voltak a felújításra. A vár udvarába az alsó Károly-kapun jutottunk be, nagyon szépen fel van újítva, korhű ruhában masírozó katona sétálgat a látogatók között. Az Ortodox székesegyház hatalmas sárga épülete, a körülötte lévő árkádok, a szépen ápolt parkja nagyon szép látványossággal szolgál. A tér mások oldalán lévő Érseki székesegyház a 13. században épült, az erdélyi fejedelmek temetkezési helye, 1991-től érseki központ. Benne ma is láthatók a Hunyadiak síremlékei, valamint Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjai. Altemplomában erdélyi fejedelmek és püspökök egész sora nyugszik. Bár külsőleg nem olyan hivalkodó épület, de a maga monumentális méreteivel mégis csodálatra méltó, és a szívünkhöz is sokkal közelebb álló épület. A felső Károly-kapu szintén nagyon szépen fel van újítva a várárkot átívelő felvonóhídon szintén korhű ruhába öltözött katonák vigyázzák a rendet. Egy kiadós séta után indultunk haza a buszunkkal, a hegyek-völgyek között. Gyönyörködhettünk a lankákon az ősz színiben pompázó fák látványában, a fák között megbújó kisebb, nagyobb (már néha kisebb palotának is beillő) házakban, tornyokban. Nagyváradot már teljes éjszakai fényében láthattuk. Éjszaka 11 órakor érkeztünk haza, fáradtan, de

11 remélem kellemes szép emlékekkel feltöltődve. Jó volt eltölteni barátaink körében ezt a szép napot, reméljük, hogy mi is vendégül láthatjuk Őket a közeljövőben. Köszönjük a buszvezetőinknek, hogy épségben megjárhattuk ezt a szép utat. A szervezőknek, hogy bemutatták nekünk azt a sok szép, csodálatos látnivalót. Az énekkar készül az év utolsó hónapjaiban is a felkéréseknek eleget tenni, Egyházi Jótékonysági Koncert, Október 23-i megemlékezés. Készülünk a kalendárium kiadására, az átadó ünnepségre. Minden évben szívesen veszünk részt az Adventi várakozás ünneplésében. Szabó Lajosné kóruselnök XVIII. Sárréti Hagyományőrző Aratónap és Verseny Nagy izgalommal készültünk a XVIII. alkalommal megrendezett aratónapra. Olyan feladatra vállalkoztunk, ami ismét például szolgál több település, illetve civil szervezet közötti együttműködéséről. Összefogott három szomszédos település Gazdaköre annak érdekében, hogy az eddig megszokott, színvonalas aratófesztivál, új formában összefogással, zökkenőmentesen kerüljön megrendezésre. A nap, mint eddig már sokszor menetrend szerint, hajnali 5 órakor kezdődött. A Sárrétudvari Gazdakör udvarán fogadtuk az első vendégeket igazi házi szilvóriummal és frissen sült pogácsával. Amikor összegyűlt a csapat, hintóra, fogatra, pusztabuszra szállva a csikósok vezetésével indultunk az aratás helyszínére. A házigazda Gali Attila és felesége szíves megvendégelése, valamint a rövid köszöntők után a szalonnasütés vette kezdetét. Közben az előzetesen megválasztott szakértő zsűri kimérte a kézi aratásra szánt parcellákat.

12 Az aratóverseny megkezdése előtt a lelkipásztor igei szolgálatával megáldotta az aratásban résztvevőket, valamint búzaszenteléssel mindennapi kenyerünket. A Biharnagybajomi Református Dalárda fohászénekével könyörgött a jó termésért. Az aratóverseny után a bandaaratás következett, ahol prominens vendégeink, és a vállalkozó szellemű résztvevők próbálhatták ki milyen a kaszával történő aratás, és a marokszedés. Kora reggeltől a főzősátrakban készültek az ínycsiklandó finomságok, amelyeket a jól megérdemelt munka után közösen fogyasztottunk el. A kulturális program keretében felléptek szerepi, biharnagybajomi, sárrétudvari civil csoportok. A tisztáson pedig csikósbemutatót tartottak csikósaink. A sátrak alatt a Magyar Vöröskereszt Területi szervezete a gyerekek időtöltését tette változatosabbá, a Szittyák Íjászegyesület tagjai pedig az ősi harcmodorból adtak ízelítőt. A gazdafórumon a Kiss Zoltán Csaba adott tájékoztatást a gazdákat érintő legfrissebb aktualitásokról, betartandó határidőkről, pályázati lehetőségekről. A délelőtti programfolyam eredményhirdetéssel, díjak átadásával és a finom ebéd elfogyasztásával zárult. Sok egyeztetéssel, a feladatok szétosztásával, egymás erősségeinek kihangsúlyozásával, a hiányosságaink pótlásával, közös erővel sikerült egy felejthetetlen napot varázsolni a kilátogató hálás közönségünknek, akik késő délutánig baráti beszélgetéssel zárták a rendezvényt. Az összefogásunkhoz csatlakoztak támogatók, élükön a HBMÖ, a Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, a települések önkormányzatai, vállalkozók és magánemberek, és nem utolsó sorban a három gazdakör. A nap képes beszámolója megtekinthető Sárrétudvari hivatalos honlapján. Pusztai Márta Sárrétudvari Gazdakör elnöke Gratulálunk! Hatvan évvel ezelőtt kapta meg diplomáját, így szeptember 17-én Gyémánt Díszoklevelet kapott a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola évnyitó ünnepségén Ujj Dánielné. Erzsike néni Debrecenben született én. Általános iskoláit Debrecenben végezte, majd itt folytatta további tanulmányait is ben a Református Dóczy Gimnáziumban érettségizett. Tanítónő képesítését szeptember 25-én Dóczy Református Tanító képzőben szerezte meg. Tanulmányainak befejezését követően első munkahelye a Tetétleni Általános Iskola volt. 9 évig volt a község tanítónője, mely idő alatt megismerte leendő férjét Ujj Dániel pedagógust. Házasságukból két gyermek született ban költöztek Sárrétudvariba, ahol mindketten tanítóként helyezkedtek el. A helyi általános iskolában eltöltött pályafutását végig nagy elismerés övezte, megbecsült és szeretett személyisége településünknek október 3-án ment nyugdíjba. Munkásságát a következő kitüntetésekkel ismerték el: Miniszteri dicséret Pedagógus szolgálati emlékérem Sárrétudvariért emlékérem kitüntetés, Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Arany (50 év) Díszoklevél, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyémánt Díszoklevél (60 év), Debreceni Református Hittudományi Egyetem

13 Gyémánt Díszoklevél kitüntetésének alkalmából Sárrétudvari polgármestere Kiss Tibor, Gyengéné Dr. Lévai Adrienn jegyzőasszony és Nádházi Zoltán iskolaigazgató köszöntötték és gratuláltak ehhez a nemes elismeréshez. Gubáné Zagyva Henrietta Sárrétudvari Hírmondó A Sárrétudvariból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület, működésének immár 16 esztendejében, ez év október 27-n, szombaton újra haza látogat a szülőfaluba, Udvariba. A találkozónk alkalmával Istentiszteleten veszünk részt és a templomkertben emlékeinket koszorúzzuk meg, valamint falu megülésének a baráti Kör által emelt emlékkövét, és a az 1997 a Baráti Kör kezdeményezésével létesült Helytörténeti kiállítás meglátogatása is szerepel többek között, (részletesebbet később) programunkban. Szeretnénk, ha Földieink is minél többen látogatnának el családtagjaikkal ismerőseikkel a gyűjteménybe, s gyarapítanák is azt adományaikkal. Ez lehetne önkéntes, vagy egy jelképes összeg felajánlása, természetbeni juttatások önkéntességi szolgálat, vagy tárgyak, ajándékozása formájában. Gazdagítani a falunk hagyományait, kincseit az utókorra örökíteni. Mindez a gyermekeink, unokáink érdekében történne, hogy soha ne szakadjanak el igazi gyökereiktől. Hiszen minden élő fa és növény is, csak a gyökerei által képes életben maradni. Nekünk elszármazottaknak az lenne a legnagyobb elismerés tevékenységünket illetően, ha ebben igazi együttműködés jönne létre. Gyarapíthatnánk fejleszthetnénk közösen- a identitásunkat is meghatározó helytörténeti gyűjteményt- méltó helyet kapna a helytörténeti kiállítás.

14 Munkánk, törekvésünk igazi elismerése ez lenne. Nyilvánvalóvá válna, hogy helyben lakó Földieink is egyetértenek tevékenységünkkel, azzal, amit létrejöttünkkor fogadtunk; eleink hagyományainak ápolása, környezetünk védelme. Ha, a fentiek megvalósulnának, ez lenne a helyben lakó Földieink általi a vendéglátás a hazatérők szeretettel való fogadása. Találkozónk részletesebb programját, elküldjük levélben is. Mindenkit hívunk és várunk a község minden kedves lakosát nagy szeretettel, várjuk október 27-i szombati találkozónkra, rendezvényünkre. Helybéli lakosok Németh Lászlónál jelentkezhetnek, az ebédre való feliratkozásra (csak annak tudunk ebédet biztosítani, aki előre kéri és rendezi!) Bármilyen kérdéssel a találkozóval kapcsolatban, fordulhatnak a ben, vagy a telefonszámon a baráti Körhöz. P. Stébel Ildikó elnök Ez itt falu, az én falum, Szigorú szeme meg se rebben, Falu még nem várt kegyesebben Városi bujdosóra. Titkos hálóit értem szőtte S hogyha leborulok előtte, Bűneim, elfelejti. Vagyok tékozló és eretnek, De ott engem szánnak, szeretnek. Engem az én falum vár. Majd szól: "Én gyermekem, pihenj el, Békülj meg az én ős szívemmel S borulj erős vállamra." Csicsítgat, csittít, csókol, altat S szent, békés, falusi hatalmak Ülnek majd a szívemre. S mint kit az édesanyja vert meg, Kisírt, szegény, elfáradt gyermek, Úgy alszom el örökre. Mintha pendelyben látna újra S nem elnyűve és megsárgulva, Látom, hogy mosolyog rám. HAGYOMÁNYŐRZŐ NYÁRI KÉZMŰVES HÉT A Sárrétudvari Közösségi színtér idén nyáron ismét megszervezte a Hagyományőrző nyári kézműves hetet. Az egy hetes foglalkozás - az elmúlt évek hagyományit követve- augusztus első hetében került megrendezésre. A 30 fős létszámú kézműves hét minden nap reggel 9-órától délután 16-óráig tartott. A gyerekek a különböző kézműves tevékenységekhez birtokba vették a közösségi színtér színháztermét, A tábor ideje alatt egy igazi baráti csoport alakult ki. A gyerekek több különböző kézműves technikákat sajátíthattak el. A szakmai munkát Madarné Décsei Zsuzsa irányította, de volt több önkéntes diák segítőnk is, akiknek ezúton ismét szeretnénk megköszönni a munkájukat. A tábor ideje alatt a következő kézműves technikákat végeztük: gipsz formába öntése, festése zsugorfóliázás, hűtő mágnes készítése

15 különböző játékok és eszközök létrehozása papírtechnikával levegőre száradó gyurmából, valamint gyöngyből ékszerkészítés szécsengő gyártása. A napi foglalkozásokon figyelmesen és korukhoz mérten fegyelmezetten viselkedtek a gyermekek. A foglalkozások közötti kis szünetekben lehetőségük volt egy kis játékra, na és persze arra, hogy egymást jobban megismerjék. Elmondhatjuk, hogy a közösségi színtérnek szinte minden egyes zugával megismerkedtek. A kézműves hetet egy napos buszkirándulással tettük színesebbé. A csoport elutazott Egerbe, ahol több történelmi helyet sikerült megnéznünk. Meglátogattuk az Egri várat és a Bazilikát, majd elsétáltunk a Dobó térre. A közös fagyizás után a gyerekekkel átutaztunk Szilvásváradra. Elsőként utunkat az erdei vasúthoz vettük, mellyel felmentünk a Szalajka völgybe, ahol a gyerekek örömmel játszottak és szaladgáltak. A kis pihenőt, majd egy nagy séta követte a már általuk annyira várt kirakodó sorra, melyet örömmel vettek birtokukba. A nap végére élményekkel gazdagodva, de kissé elfáradva tértünk haza. A Hagyományőrző nyári kézműves hét utolsó napján, pénteken az egyhetes foglalkozás alatt elkészült tárgyakból egy kis kiállítást rendeztünk be az érdeklődő szülők számára. Végül egy közös ebéddel zártuk táborunkat. Elmondhatjuk, hogy élményekben gazdag Hagyományőrző Nyári Kézműves hetet sikerült varázsolni minden gyermek szívébe. Köszönetet mondunk mindazoknak a segítőknek és szülőknek, akik támogatták az egyhetes programsorozatunkat. A rendezvényünket támogatta: a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JOGI, ÜGYRENDI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA. Gubáné Zagyva Henrietta

16 Kiállítás megnyitó! A helyi Közösségi Színtérben június 26-án a Sárrétudvari születésű Kádár Nagy Lajos festőművész olajfestmény alkotásaiból rendeztünk egy ideiglenes kiállítást. A megnyitón bemutatásra került Erdei Sándor költő második verses kötete. A bemutatón a szerzőpáros olajfestmény-reprodukciókat és verseket tett közzé. A közben elhangzó verseket himnikus szépségű népdalok díszítették és illusztrálták Jőrös Andrea kárpátaljai énekesnő előadásában. A könyvbemutató után Kádár Nagy Lajos festőművész megkapta a Holló László-díjat, mellyel munkásságát ismerték el. A megnyitó és bemutató után a szép számban megjelent érdeklődőket egy szerény vendéglátás fogadta. A csodálatos festményeket több mint két hónapig tekinthették meg községünk lakosai. Ezúton szeretnénk megköszönni Kádár Nagy Lajosnak, hogy szülőfalujában bemutathattuk a festményeit. Gubáné Zagyva Henrietta

17 Gyülekezeti eseménynaptár! Tisztelt Sárrétudvari Lakosok, Lassan véget ér a nyár, mely sok szép emléket, élményt adott ebben az esztendőben is valamennyiőnknek, melyre olyan jó szívvel tekintünk vissza. Hálásak vagyunk a szünidőért, a gyermekekkel és unokákkal eltöltött kedves és örömteli pillanatokért, a nyaralás, kikapcsolódás és feltöltődés áldott napjaiért, vagy talán csak a jól megérdemelt és olykor munkával terhes szabadságért, amikor kicsit több idő jutott takarításra, felújításra, nyáresti baráti beszélgetésekre, melyek emlékei még olyan elevenen élnek szívünkben. A gyülekezet életében is sok áldott alkalom volt arra, hogy élményekkel gazdagodjon a hívő lélek. A konfirmáció áldott alkalma felemelő és meghitt hangulatot loptak szívünkben akkor, amikor 7 ifjú testvérünk tett bizonyságot hitéről Pünkösdnek ünnepében. S az ünnepi hangulat tovább fokozódott, akkor amikor június elején összegyülekeztünk hálaadó szívvel a templomba, hogy Isten áldását kérjük a gyülekezet jövőjére a lelkész beiktatás alkalmával. S ünnepi hangulatunk fényét csak tovább fokozta, hogy Istennek igéjét főtiszteletű dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyar Református Egyház Zsinatának elnöke hirdette közöttünk, áldást kérve az egyházmegye esperese és gyülekezeti lelkészeinek igei köszöntésének kíséretében. Szívmelengető volt a tele templomban is megérezni azt a családias hangulatot, mely olyan szeretetet árasztott a több, mint 400 fős ünnepi gyülekezetben, mintha csak otthon lennénk egy nagy családban, mint gyermekek, akik ismerik és tudják, hogy itt testvérek vagyunk szívünkben. A testvéri szeretet gyűjtött össze június 4-én is bennünket, amikoris Nagytiszteletű Dimény József tordaszentmihályi unitárius lelkipásztor hirdette közöttünk Isten igéjét az egység napján, melyen megemlékeztünk a Trianoni békeszerződés következtében bekövetkezett nemzeti tragédiáról, mely szétszakította e nemzetet. Az egység megteremtése nagy kihívás, mind országunk, népünk vezetőinek, vagy akár csak kisebb léptékben egy gyülekezetben, hiszen sokan sokfélék vagyunk, de mégis munkálkodnunk kell hogy különbözőségeink ellenére is egymással békességes testvéri kapcsolatban maradjunk. Ennek a gondolatnak a jegyében kezdtük meg a nyáron a gyermekek és ifjak között azt a szolgálatot, ahol a gyülekezet nagy családjában nekik is helyet és alkalmat találtunk arra, hogy itt lelki otthonuk legyen. Hálára indító és üdítő látni a kisgyermekekkel érkező szülőket, olykor nagyszülőket kik eljönnek az Isten házába és míg a felnőttek a prédikáció által mélyülnek hitükben, addig a kisgyermekek is jó helyen vannak az imateremben a gyermek istentiszteleten, hol lelkes és hűséges pedagógusok játékos foglalkozások keretében igyekeznek Isten felé fordítani a kicsiny életeket.

18 Az ifjak is jelen vannak és minden péntek este zendül az ifjúsági ének az imateremben, hol szívünk érzéseit, hitünk örömeit, vagy olykor félelmeit, kételyeit, vagy életünk nagy csodáit a magunk nyelvén fonjuk zenés imába. Augusztus második fele megannyi ünnepi pillanattal ajándékozott meg bennünket. Hálaadással álltunk meg augusztus 20-án a település lakosainak egy részével a templomba, hogy visszatekintsünk népünk ezer éves történetének legfontosabb eseményére és István király példaértékű, országot, nemzetet és egyházat megerősítő tetteiből Isten útmutató igéje által tanulságot vegyünk. A lelki építkezés nemcsak a jövő nemzedéke felé kezdődött el, hanem megkerestük azokat is akik egykor itt konfirmáltak, s tettek fogadalmat, s megrendeztük az I. Jubileumi Konfirmandus Találkozót. Megható volt újra látni a fogadalmukat megerősítő testvéreinket, akik ez ünnepi alaklommal Isten áldást kérhették életükre és az úrvacsora terített asztala által Megváltó Urunk által kegyelmet nyertek. Augusztus utolsó napjaiban az iskolakezdésre hangolódva gyermek bibliatáborba hívogattuk a kicsinyeket, hol Jónás történetén keresztül az engedetlenség következményeit és az engedelmesség áldásait igyekeztünk együtt megtapasztalni a közösen eltöltött eseménydús napokon.

19 A tábor zárásaként gyermekek és segítők majd harmincan vidámították meg zenés szolgálatukkal a tanévnyitó istentiszteletre összesereglett gyülekezetet. A szeptemberi csengőszó a gyülekezetnek is jelzett, s megindult az óvodában és az iskolában a hitoktatás szervezése. Bízunk abban, hogy minél több szülő érzi szükségét annak, hogy gyermeke ne csak testben és értelemben növekedjen, hanem gondot fordít a gyermekek lelki növekedésére, hogy ebben az egyre többet követelő, felgyorsult és olykor kudarcokkal terhes világban kicsinye tudjon erős lélekkel helyt állni a mindennapok forgatagában. A következő hetekben is igyekszünk együtt épülni és a megszokott vasárnapi és csütörtöki gyülekezeti alkalmak mellett egyéb más közösségi programokra hívogatjuk testvéreinket. Szeptember 29-én gyülekezeti kirándulást szervezünk a Beregi tájegységre, hol rácsodálkozhatunk egy másik világra, mely a legnehezebb időkben is Isten oltalmában kereste a jövőt, az utat. Ellátogatunk Szatmárcsekére is hol nemzeti imádságunk, a Himnusz költőjének sírja előtt hajtunk fejet és a csónakfejfás temető múltat idéző hangulatában adhatunk hálát Istenünknek. Erre a kirándulásra is szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, melynek összege útiköltséggel és ebéddel együtt 5000 Ft/fő, melyet, szeptember 25-ig lehet befizetni a Lelkészi Hivatalban. A lelki építkezés mellett, szeretnénk ha ebben az esztendőben a templomkert járdáinak korszerűsítése is megvalósulna, hisz az elmúlt 30 évben a jelenlegi járdák összetörtek és bizony nehézkes idősebb testvéreinknek különösen is a csúszós téli hónapokban az Isten házáig eljutni rajta. A járdákat szeretnénk egy, a jövőre éppen 400 éves templomhoz illő térburkolattal felváltani, mely nemcsak a könnyebb járhatóságot biztosítaná, hanem szépen ékesítené a templomkertet is. Erre a célra szeretettel várjuk adakozó testvéreink felajánlásait, adományait, és ennek a nemes célnak kívánjuk szentelni az október 13-án megrendezésre kerülő jótékonysági koncertünk bevételét is. Bízunk abban, hogy a település áldozatos adakozásának köszönhetően még az idén elkészülhetnek az új, akadálymentes járdák, hogy karácsony szenteste már azon sétálhasson fel minden sárrétudvari karácsonyt váró és ünneplő ember. Szeretettel köszönjük meg azon testvéreink anyagi segítségét, akik ebben az esztendőben is hozzájárultak egyházunk, gyülekezetünk mindennapjaihoz, egyházfenntartói járulékaik befizetésével. Szeretnénk továbbá figyelmébe ajánlani minden lakosnak ezt a lehetőséget, hisz a templomot, az egyházat mindig is a falu tartotta fenn. Többen jelezték, hogy jó lenne, ha az egyházfenntartói megajánlást újra díjbeszedő is szedne, hisz többen vannak olyanok, akik koruk, betegségük, vagy elfoglaltságuk miatt nem tudnak időt

20 szakítani erre, de szívesen áldoznának a templomra, gyülekezetre, ha az egyházközség megbízottja otthonukba a támogatásért elmenne. Október elejétől erre is lehetőséget biztosítunk és gyülekezetünk megbízottja Földesiné Nemes Ilona asszonytestvérünk felkeresi volt és leendő egyháztagjainkat, hogy erről a lehetőségről tájékoztassa az érintetteket, illetve akik támogatni szeretnék ezután a gyülekezet azok meg is tehetik felajánlásaikat és befizethetik a díjbeszedőnél egyházfenntartói járulékukat. Szeretettel várunk minden sárrétudvari lakost istentiszteleti alkalmainkra, melyek a következő rendben vannak: Vasárnap 9 óra: Istentisztelet a templomban Gyermek istentisztelet az imateremben Csütörtök du. 6 óra: Bibliaóra az imateremben Péntek du. 6 óra: Ifjúsági énekóra az imateremben Isten megsegítő áldását kívánjuk a település minden lakosának. A Református Egyházközség nevében: Hézser Tímea lelkész A Sárrétudvari Református Egyházközség Szeretettel meghívja Önt és kedves családját október 13-án, szombaton tól tartandó Jótékonysági koncertjére melynek bevételéből a templomkert járdáit szeretné egy, a jövőre éppen 400 éves templomhoz illő térburkolattal megújítani, mely nemcsak a könnyebb járhatóságot biztosítaná, hanem szépen ékesítené a templomkertet is. Erre a célra szeretettel várjuk a részvétel mellett az adakozó testvéreink felajánlásait, adományait. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. Presbitérium KEDVES GYEREKEK! Ezúton szeretnélek értesíteni benneteket, hogy a LOLITA MOZGÁS STÚDIÓ várja a régi és az új táncolni vágyó gyerekeket. Ha szeretnél a legújabb hip-hop, moderntánc, társastáncokat tanulni, fellépni bemutatókon, akkor jelentkezz a művelődési házban Bugánné Jónás Mónika stúdióvezetőnél. Foglalkozások minden héten szerdán 16 órától.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben