BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 15. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint írásbeli vizsga 1512

2 Fontos tudnivalók Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében, ha javítani kíván, a rossznak ítélt megoldást egy vonallal húzza át! Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! Kérjük, kék színű tollat használjon! A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse pontosan az utasításokat! Válaszait alapos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! A nem egyértelmű javításokat nem fogadjuk el! Eredményes munkát kívánunk! írásbeli vizsga / május 15.

3 EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. Keresse a kakukktojást, és karikázza be a kérdésre vonatkozó helyes válasz betűjelét! Minden jó válasz 1 pontot ér. A Melyik fogalom nem illik a többi közé? a igazoltatás b fokozott ellenőrzés c testi kényszer d elfogás B Melyik az a meghatározás, amelyik nem a tettesre vonatkozik? a Az a személy, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. b Az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását e cselekményért gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés miatt nem büntethető, illetve tévedésben levő személy felhasználásával valósítja meg. c Aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt. d Azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg. C Melyik az a meghatározás, amelyik nem az előállításra vonatkozik? a A rendőr előállítja azt, aki ellen elfogatóparancsot, nemzetközi elfogatóparancsot, illetve európai elfogatóparancsot adtak ki. b A rendőr előállítja azt, akit a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett c figyelmeztető jelzés alapján védelem alá kell helyezni. A rendőr előállítja azt, akivel szemben ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének van helye. d A rendőr előállítja azt, aki a felszólítására nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, vagy az igazolást megtagadja. D Melyik nem szabálysértési szankció az alábbiak közül? a helyszíni bírság b pénzbüntetés c pénzbírság d közérdekű munka 4 pont írásbeli vizsga / május 15.

4 2. Olvassa el a kérdéseket, és karikázza be a helyes válasz betűjelét! Minden jó megoldás 1 pontot ér. A Melyik fogalom definícióját adtuk meg az alábbiakban? Az a szándékosan vagy ha a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. a vétség b bűntett c bűncselekmény B Melyik büntetőeljárási alapelvre vonatkozik az alábbi meghatározás? Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen, és önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson. a ártatlanság vélelme b önvádra kötelezés tilalma c hivatalból való eljárás C A büntetőeljárás mely személyére vonatkozik az alábbi meghatározás? A büntetőeljárási törvényben meghatározott feltételek esetén vádat emel, és a bíróság előtt a magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve a vádat képviseli, vagy dönt a közvetítői eljárásra utalásról, a vádemelés elhalasztásáról, illetőleg részbeni mellőzéséről. a ügyész b nyomozóhatóság c bíróság D A szándékos bűncselekmény kifejlődésének mely szakaszáról van szó az alábbiakban? Ha a törvény külön elrendeli, már büntetendő az, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik. a a szándék kialakulása b előkészület c kísérlet 4 pont írásbeli vizsga / május 15.

5 3. Olvassa el figyelmesen a kérdést, és húzza alá a megfelelőt a felsoroltak közül! Figyelem, mindenhol csak egy jó válasz lehetséges! A Milyen dokumentumba kell foglalni a hatóságnak az ügy érdemében hozott döntését, például szabálysértési szankció kiszabásáról vagy valamilyen kényszerintézkedés elrendeléséről? jelentésbe / feljegyzésbe / határozatba / jegyzőkönyvbe B Melyik az a kényszerintézkedés, melynek meghosszabbításáról a rendőrhatóság maga dönthet? előzetes letartóztatás / őrizetbevétel / előállítás / lakhelyelhagyási tilalom C Milyen dokumentumot készít a helyszíni szemlebizottság a szemlén tapasztaltakról? jelentést / jegyzőkönyvet / feljegyzést / határozatot D Milyen iratban értesíti a terheltet az eljáró hatóság a kihallgatása helyéről és időpontjáról? értesítés / idézés / határozat / feljegyzés 4 pont 4. Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába aszerint, hogy igaz vagy hamis a megadott állítás! Elemenként 1 pont. Állítások Igaz Hamis Ha az égés miatt a bőrön kialakult vízhólyagok kifakadnak, a bőrt azonnal el kell távolítani a sebről. A sokkos állapot egyik feltűnő tünete, ha a sérült hangosan jajveszékel, ilyenkor a sokktalanítást azonnal meg kell kezdeni. A visszeres (vénás) vérzés esetén a vér sötétpiros színű, és lassan, a sérült ér nagyságától függően bőségesen és egyenletesen ürül a sebből. Az azonos töménységű savas vagy lúgos folyadék közül a nagyobb veszélyt a lúgos folyadék jelenti, mert az nagyobb mértékű szövetkárosodást okoz. Maró hatású folyadék vagy vegyszer lenyelése esetén a sérültet hánytatni kell. Az áramütés hatására kialakult izomgörcs okozhat csonttörést vagy az izmok szakadását. A közeledési balesetek során gyakori sérülés a bordatörés, melyet okozhat a biztonsági öv is. Ilyenkor a sérült részt gipszkötéssel rögzítjük. A forró füst belégzése károsíthatja a légutakat, míg a másik veszélyt a füstben lévő mérgező anyagok jelentik. A CO (szénmonoxid) a levegőnél nehezebb gáz, ezért alulról felfelé tölti meg a helyiségeket. 9 pont írásbeli vizsga / május 15.

6 5. Melyek azok a nyomrögzítési eljárások, melyek a nyomot nem károsítják és korlátlanul megismételhetők? Karikázza be a 3 helyes válasz betűjelét! Minden jó válasz 1 pontot ér. a) jegyzőkönyvben történő rögzítés b) eredetben történő rögzítés c) rögzítés helyszínvázlatban vagy helyszínrajzon d) megmintázás eredetben e) megfestés f) rögzítés fénykép- vagy videofelvételen g) rögzítés fólira h) mintavétel 3 pont 6. Fejtse meg a vízszintes sorokat a függőleges oszlopba beírt fogalom betűinek felhasználásával, a megadott meghatározások segítségével! Elérhető elemenként 1 pont T Á R S T E T T E S írásbeli vizsga / május 15.

7 1. A rendőri kényszerítő eszközök egyike, melyet a rendőr saját kezdeményezésére nem alkalmazhat. 2. Szolgálati forma, mely teljesíthető járművel vagy szolgálai állattal megerősítve is. 3. A BM irányítása alátartozó fegyveres rendészeti szerv. 4. Az elkövető értelmi, érzelmi viszonyulása az elkövetési magatartásához. 5. A katasztrófavédelem szakmai tevékenységeinek egyike. 6. Akinek jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény sérti vagy veszélyezteti. 7. Szankció a szabálysértési és a büntető jogban. Külföldivel szemben nem alkalmazható. 8. Az a szándékos bűncselekmény, amelyre a törvény két évnél súlyosabb szabadságvesztés kiszabását rendeli. 9.. letartóztatás. Kényszerintézkedés a büntetőeljárás alatt. 10. A bűncselekményt elkövetők egyik fő csoportjának tagja. 10 pont 7. Írjon két jellemzőt arra, hogy eredetük és jellegük szerint milyen katasztrófák láthatók az alábbi képeken! A választ a képek mellett található kipontozott vonalra írja! Elérhető elemenként 1 pont. A B Képek: 4 pont írásbeli vizsga / május 15.

8 8. Olvassa el a meghatározásokat, és húzza alá a kapcsos zárójelben lévő elemek közül a megfelelőt! Minden jó megoldás 1 pontot ér. a) A rendészeti szervek hivatásos állományú tagját évi {20 / 25 / 30} munkanap alapszabadság illeti meg. b) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonya alapján havonta {jövedelemre / fizetésre / illetményre} jogosult. c) A {fizetési fokozatok / rendfokozatok / beosztási kategóriák} az adott beosztásban eltöltött szolgálati idő tartama alapján emelkednek, amelyekhez növekvő szorzószámok tartoznak. d) A hivatásos állomány tagja {távolléti díjra / prémiumra / jubileumi jutalomra} jogosult, melynek mértéke 25 év szolgálati viszonyban töltött idő esetén 2 havi távolléti díjnak megfelelő összeg. e) A hivatásos állomány tagja részére {lakhatási támogatás / szociális támogatás / munkáltatói támogatás} nyújtható, mely lehet például a lakásigény megoldásához egyszeri pénzbeli támogatás nyújtása is. f) A hivatásos állomány tagja évente a mindenkori illetményalap 250%-ának (két és félszeresének) megfelelő mértékű {cafetéria juttatásra / ruházati utánpótlási ellátmányra / 13. havi illetményre} jogosult. 7 pont 9. Rajzolja be a kipontozott helyre a megfelelő relációs jelet (</=/>) aszerint, hogy egymáshoz képest milyen mértékű a megadott meghatározások időtartama! Minden jó megoldás 1 pontot ér. [az ideiglenes megelőző távoltartás leghosszabb időtartama] [a bűnügyi őrizet leghosszabb időtartama] [az előállítás leghosszabb időtartama] [a kitiltás büntetés leghosszabb időtartama] 3 pont írásbeli vizsga / május 15.

9 10. Olvassa el figyelmesen a kérdéseket, és karikázza be a helyes válasz betűjelét! Elérhető elemenként 1 pont. A Melyik forrás vonatkozik a kontinentális rendőrségi modell kialakulására? a) A rendszerhez tartozó országokban a rendőrségek létrejöttét az egyre fokozódó kereskedelem, a nyitott városok lakosságának állandó változása és a jelentős vándorlási hajlandóság indokolták. Előbbi tények természetes velejárója a bűnözés megjelenése. A rendőrségek létrejötte leggyakrabban úgy valósult meg, hogy a hadseregből kerültek leválasztásra. Ennek egyik következménye, hogy struktúrában, szervezési elvekben, módszereiben erőteljes volt a hasonlóság a hadsereggel, másrészt pedig gyakran úgy váltak le az egyes rendőri szervek, hogy közben megmaradtak a hadsereg egyik fegyvernemeként, amely szükség esetén bevethető katonai egységként. A hadsereg mintájára létrehozott rendőrségekkel szemben támasztott elsődleges elvárás a közbiztonság igényeihez való alkalmazkodás, de fontos megemlíteni a felülről lefelé építkezési elvet is. Ezen államokban beszélhetünk államrendőrségről. Forrás: https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/christián%20lászló%20phd.pdf b) A rendőri tevékenység magában foglal több tízezer alkalmazottat, szervezetek és ügynökségek ezreit. Ez csak egy azon okok közül, ami miatt nagyon nehéz a rendőrség szó egyértelmű és tiszta jelentését megadni. beszélhetünk állami és magánrendőrségről, kis és nagy rendőri szervezetről, általános és egyedi, speciális felhatalmazással rendelkező egységekről, helyi, területi, kis és nagyvárosi, metropolis rendőrségekről, valamint szövetségi és tagállami rendőrségekről. Ezért azt mondhatjuk, hogy a rendőri tevékenység egy hatalmas, sokrétű és komplex rendszert alkot. Forrás: https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/christián%20lászló%20phd.pdf c) Az egész országra kiterjedő felépítés a városokban és vidéken is ellátta a rendvédelmet. Jellemzője: szervezett módosításai nyomán túlcentralizált, politikai, rendészeti teendőkkel telített, a társadalom minden rétegét átszövő szervezet alakult ki, amely megfelelt a szovjet típusú rendfenntartás modelljének. Forrás: https://doks.tmvp.hu/feladatsorok/9r/magyar_rendvedelem_tortenete.pdf B Melyik tisztség létrehozása fűződik Szent István királyunk nevéhez? a) A középkori városok kerületei, az ún. fertályok élén a fertálymester állt, segítői közönséges polgárok voltak, akik a bűnelkövetőket kötelesek voltak 12 órán belül a bíróságnak átadni. b) A királyi várak élén a várispán állt, feladatai közé tartozott a várkatonaság parancsnoki tisztségének ellátása, a közigazgatás megszervezése (adószedés, király közleményeinek közzététele kikiáltók útján), rendfenntartói feladatok ellátása, bíráskodási jogkör gyakorlása. c) A szabad királyi városokban a legfőbb városi tisztségviselő a városi főbíró volt. Feladatkörei közé tartozott a városi önkormányzat vezetése, és a bíráskodási jogkör gyakorlása, amelyet saját városi jogkönyve alapján látott el. 2 pont írásbeli vizsga / május 15.

10 11. Olvassa el a képekkel kapcsolatban feltett kérdéseket, és rövid válaszát írja a kérdés alatt található kipontozott vonalra! Minden jó megoldás 1 pontot ér. A képeken a nyomozók egy körözött bűnelkövetővel szemben intézkednek, akit lakásán vontak intézkedés alá. Mivel nevezett ellenállást tanúsított, azt a nyomozók kénytelenek voltak megtörni, mely sérülést nem okozott. A Milyen rendőri intézkedést kell foganatosítani a körözés alatt álló bűnelkövetővel szemben? B Ennek során milyen kényszerítő eszköz alkalmazására került sor először? (Fotó: Mihádák Zoltán). C Milyen más kényszerítő eszköz alkalmazására van szükség az intézkedés alá vont személy szökésének vagy ismételt ellenszegülésének megakadályozása érdekében? (Fotó: Mihádák Zoltán) D A rendőri intézkedések melyik alapelvének érvényesülése érdekében van szükség arra, hogy a fentieket két rendőr hajtsa végre?... E Mit kell tenni akkor, ha az intézkedés sérülés okozásával jár?... F Milyen intézkedés keretében végezhető el az intézkedés alá vont személy azonosítása?... 6 pont írásbeli vizsga / május 15.

11 12. Olvassa el a megadott meghatározásokat, és írja a hozzá tartozó fogalom megnevezését az alatta található kipontozott helyre! Minden jó megoldás 1 pontot ér. A Olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit... B Olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében... C Mindazon eszközök összessége, amelyekből az oltóanyagot nyomás hatására, irányítottan a tűz fészkére lehet kilövellni... D Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel végzett elsődleges beavatkozói tevékenység... 4 pont írásbeli vizsga / május 15.

12 SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 13. Tanulmányozza a forrást, és válaszoljon a feltett kérdésekre! Válasza lehetőleg ne haladja meg a 300 szót. Több ellenőrzés, biztonságosabb szórakozóhelyek július :16 A katasztrófavédelem az év első felében szórakozóhelyeken 232, szabadtéri rendezvényeken 81 alkalommal tartott hatósági ellenőrzést, hiányosságokat 69 esetben tapasztaltak. Elsősorban a szórakozóhelyek befogadóképességét és a vendégek számát, valamint a menekülési feltételek meglétét vizsgálták. A leggyakrabban eltorlaszolt, illetve bezárt vészkijáratokra hívták fel a figyelmet a szakemberek. A szórakozóhelyek biztonságának alapfeltétele, hogy azokon belül megfelelő kiürítési útvonalakat jelöljenek ki, hogy használhatóak legyenek a vészkijáratok, illetve hogy megfelelően működjenek a menekülési útvonalakat jelző irányfények. Az ellenőrzések alkalmával azt is vizsgálták, hogy a tűzoltókészülékek elég könnyen megközelíthetőek-e, illetve hogy a szükséges engedélyek megvannak vagy sem. A tűzvédelmi szabályok betartása kapcsán a tárolási szabályok betartását, a villamoshálózat állapotát, illetve az előírt jelölések meglétét vették górcső alá. Következetesen ellenőrizték a kapcsolódó dokumentáció (tűzriadó-terv, kiürítési alaprajz stb.) meglétét és azt, azok tartalmilag is megfelelőek-e. A helyi szervek a 232 ellenőrzött szórakozóhely közül 69-nél találtak hiányosságokat. A legjellemzőbb hiba az volt, hogy a vészkijáratot bezárták vagy eltorlaszolták, de sokszor a biztonsági jelek, a biztonsági világítás vagy az irányfények elhelyezése nem volt szabályszerű. Előfordult, hogy a villamoshálózat felülvizsgálatát elvégezték ugyan, de a feltárt hibákat nem javították ki, és volt, ahol nem tudtak tűzriadó-tervet, illetve tűzvédelmi szabályzatot bemutatni. Azt a szórakozóhelyet pedig, ahol a jelenlévők száma meghaladta az engedélyezettet, azonnali hatállyal bezáratták a katasztrófavédelem ellenőrei. A szervezet hatósági emberei öt esetben bírságot szabtak ki, a többi esetben hatósági felhívást vagy kötelezést adtak ki. A katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordít a nagy létszámú szabadtéri zenei fesztiválok biztonságára, ezért a három legnagyobb közönséget vonzó rendezvény (VOLT, Balaton Sound, Sziget Fesztivál) szervezőivel, valamint az érintett igazgatóságok és kirendeltségek képviselőivel többször is egyeztető tárgyalásokon vett részt. A rendszeres hatósági ellenőrzéseknek is köszönhetően javult, és most már megfelelőre értékelhető a szórakozóhelyek tűzvédelmi helyzete. Az üzemeltetők többsége tisztában van a kötelezettségeivel és betartja a tűzvédelmi előírásokat. Forrás: írásbeli vizsga / május 15.

13 A forrás alapján adjon választ az alábbi kérdésekre: - A katasztrófavédelem mely szakmai tevékenységi területéhez kapcsolódik a forrás? - Mely időszak feladatairól szól a hír? - Milyen minőségben, és melyik rendészeti szerv végezte az ellenőrzéseket, milyen intézkedéseket tettek? - Milyen hatásköri és illetékességi szabályok érvényesülését lehet megállapítani a forrásból? írásbeli vizsga / május 15.

14 írásbeli vizsga / május 15.

15 Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 10 szaknyelv alkalmazása 4 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség feladat pontszáma összesen: 20 írásbeli vizsga / május 15.

16 14. A két forrás összevetésével tanult ismereteit felhasználva válaszoljon a feltett kérdésekre! A válasz során csak a megadott szempontokra koncentráljon, megfogalmazása legyen lényegre törő, lehetőleg ne haladja meg az 500 szót! Öt ember halt már meg Magyarországon a para-metil-4-metilaminorex nevű szer fogyasztása miatt.... A rendőrség szerdán rendkívüli közleményt adott ki az ügyben, ami szerint a korábbi halálesetek miatt már több dílert elfogtak, de úgy tűnik, a szer még mindig a piacon van, ezért fokozott óvatosságra intenek. A para-metil-4-metilaminorex (amit innentől nevezzünk serotoninak, mindjárt kiderül, hogy miért) tipikus dizájnerdrog, amivel egy korábban betiltott szert helyettesítenek. Először Hollandiában tűnt fel, halálesetekről viszont csak Magyarországon hallani. komoly hatása van a szerotonin nevű boldogsághormon termelésére. A szer a beszámolók szerint egy hosszan, akár órán keresztül ható stimuláns, ami egyben entaktogén is, vagyis fokozza a közelség érzetét másokkal és empatogén is, vagyis még empatikus is lesz tőle a használója. Fokozza a szexuális vágyat is. Vannak aztán mellékhatások is. Hányinger, pupillatágulás, állkapocsrángás, érszűkület, a testhőmérséklet gyors emelkedése. A hosszú távú hatásokról pedig, ahogy a dizájnerdrogok jelentős része esetében, fogalmunk sincs. a kórházba kerülő fiataloknál a legsúlyosabb tünet a hyperthermia, vagyis a testhőmérséklet vészes növekedése. Ez azért különösen veszélyes, mert egy bizonyos hőfok felett belső vérzés indul meg a szervezetünkben, ami halálhoz vezethet: az ember orrából és végbeléből elkezd dőlni a vér. A szert pedig nagyon könnyű túladagolni milligramm már elég óra intenzív hatáshoz, 120 felett pedig már hatalmas dózis. Ezt azt jelenti, hogy már sokkal kevesebb is hat belőle, mint speedből, mefedronból vagy kokainból, ezt azonban a használók jellemzően nem tudják, és arra számítanak, a szokásos mennyiség kell. esetében ráadásul a simán csak hatásos dózis jóval közelebb van a már veszélyes dózishoz, mint az előbbi szerek esetében. Bár azt biztosan nem tudhatjuk, könnyen lehet, hogy ez áll a halálesetek mögött. A rendőrségi beszámolókból nem derül ki, pontosan hogy néz ki a szer, az eddigi fogyasztói leírások szerint legtöbbször por, néha tabletta. Szóval akkor gyilkos ez a szer? Veszélyes, mert nem ismerjük pontosan a hatásait, és könnyű túladagolni. Hogyan lehet megelőzni a bajt? Ha a rendőrségre hallgatunk: tartózkodunk mindennemű kábítószer fogyasztásától! Forrás: Újfajta dizájnerdrogokkal szórták meg a magyar piacot, a Zene és az Évi névre hallgató újfajta drogot akár "vetkőzőnek" is lehetne nevezni, hiszen a legtöbb meztelenül őrjöngő ezt szedte a rosszulléte előtt. Elek István, a Péterfy Sándor utcai kórház toxikológiai osztályának vezetője a Borsnak elmondta: kilencven százalékban a dizájnerdrogok fedik le a piacot, a kokain, az amfetamin vagy a marihuána fogyasztása elenyésző. Naponta tizenöt, jobbára dizájnerdrogtól rosszul lett embert visznek be hozzájuk. írásbeli vizsga / május 15.

17 Az orvos szerint aggasztó a statisztika az újfajta drogokkal kapcsolatban, tíz használóból ugyanis nyolc a kórházban köt ki. Olyan áru is van a piacon, amely ötszáz forintért beszerezhető, ez már a csöveseknek és a hajléktalanoknak is elérhető. Mi van benne? Az eladó sem tudja. Ezeknek a szereknek a legnagyobb veszélye, hogy a díler sincs tisztában vele, mit árul. A fogyasztók is csak azt tudják, hogy valami hasonlótól korábban nem volt bajuk, ezért bátran hozzányúlnak, hiszen olcsó írja a lap. Ezek a szerek nagyon súlyos hallucinációkat okoznak. Van, aki azt érzi, hogy bogarak mászkálnak rajta vagy parázs égeti a testét, ezért letépi a ruháját. Van, aki üldöztetést él meg és nagyon nehéz megállítani. A szervezet hőszabályozása tönkremegy és a test akár 40 fokra is felforrósodik. A keringési problémák miatt életveszélyes állapot is kialakulhat a használónál mondta a főorvos. Forrás: A forrás alapján adjon választ az alábbi kérdésekre: Milyen nagyvárosi bűnözési jelenségről olvashatunk a forrásokban? Milyen kriminológiai jellemzői vannak a drogfogyasztásnak általában? Milyen veszélyekkel jár ez a fajta szerfogyasztás a fogyasztóra nézve? Milyen okokra vezethető vissza az új típusú pszichoaktív anyagok terjedése? Milyen társadalmi veszélyekkel jár mindez? Milyen rendőri tevékenységekről olvashattunk, és ezek milyen célt hivatottak elérni? írásbeli vizsga / május 15.

18 írásbeli vizsga / május 15.

19 Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 16 szaknyelv alkalmazása 8 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség feladat pontszáma összesen: 30 írásbeli vizsga / május 15.

20 15. Tanulmányozza az alábbi forrásokat, és válaszoljon a feltett kérdésekre! A válasz során csak a megadott szempontokra koncentráljon, megfogalmazása legyen lényegre törő, lehetőleg ne haladja meg az 500 szót! ARANY JÁNOS: TETEMRE HÍVÁS 1. A radványi sötét erdőben Halva találták Bárczi Benőt. Hosszu hegyes tőr ifju szivében; Ime, bizonyság Isten előtt: Gyilkos erőszak ölte meg őt! 2. Kastélyába vitette föl atyja, Ott letevék a hűs palotán; Ki se terítteti, meg se mosatja: Vérben, ahogy volt, nap nap után Hever egyszerű ravatalán. 3. Állata őrzeni négy alabárdost: Lélek ez ajtón se be, se ki!... Hátha az anyja, szép huga már most Jönne siratni? - Vissza! neki; Jaj, ki parancsom, élve, szegi! 4. Fojtva, teremről rejti teremre Halk zokogását asszonyi bú. - Maga, pecséttel, hívja tetemre, Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú: Legyen a seb vérzése tanú. 5. A palotát fedi fekete posztó, Déli verőn sem süt oda nap; Áll a tetemnél tiszti pörosztó, Gyertya, feszűlet, kánoni pap: Sárga viaszfényt nyughelye kap. 6. Jöjjenek ellenségi, ha voltak! Jő, kit az apja rendre nevez; Hiába! nem indul sebe a holtnak Állva fejénél az, vagy emez: Gyilkosa hát nem ez... újra nem ez. 7. Hát ki?... riad fel Bárczi sötéten, Boszulatlan nem foly ez ösi vér; Ide a gyilkost!... bárha pecsétem Váddal az önnön szívemig ér: Mindenki gyanús nekem, aki él! 8. Jöjjenek úgy hát ifju baráti! Sorra belépdel sok dalia: Fáj nekik a hőst véribe látni, S nem harc mezején elomlania. Erre se vérzik Bárczi fia. 9. Jöjjön az udvar! apraja, nagyja... Jöjjön elő Bárc, a falu, mind! Megkönyezetlen senki se hagyja, Kedves urára szánva tekint. Nem fakad a seb könnyre megint. 10. Jöjjön az anyja! hajadon húga! Künn a leány, már messze, sikolt; Anyja reárogy, öleli búgva: Mindre nem érez semmit a holt: Marad a tört vér - fekete folt. 11. Jöjjön utolszor szép szeretője, Titkos arája, Kund Abigél! Jő; - szeme villan s tapad a tőrre; Arca szobor lett, lába gyökér. - Sebből pirosan buzog a vér. 12. Könnye se perdűl, jajja se hallik, Csak odakap, hol fészkel az agy: Iszonyu az, mi oda nyilallik!... Döbbenet által a szív ere fagy: Lyányom, ez ifjú gyilkosa vagy! 13. Kétszeri mondást - mint lebüvölten - Hallgat el, aztán így rebegi: Bárczi Benőt én meg nem öltem, Tanum az Ég, s minden seregi! Hanem e tőrt én adtam neki. 14. Bírta szivem már hű szerelemre, - Tudhatta, közöttünk nem vala gát: Unszola mégis szóval igenre, Mert ha nem: ő kivégzi magát. Enyelegve adám a tőrt: nosza hát! 15. S vadul a sebből a tőrt kiragadja, Szeme szokatlan lángot lövell, Kacag és sír, s fennvillogtatja S vércse-visongással rohan el. Vetni kezet rá senki se mer. 16. Odakinn lefut a nyilt utca során, Táncolni, dalolni se szégyell; Dala víg: Egyszer volt egy leány, Ki csak úgy játszott a legénnyel, Mint macska szokott az egérrel! írásbeli vizsga / május 15.

21 Emberölés 160. (1) Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (5) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki tizennegyedik életévét be nem töltött vagy akaratnyilvánításra képtelen személyt öngyilkosságra rábír, ha az öngyilkosságot elkövetik. Öngyilkosságban közreműködés 162. (1) Aki mást öngyilkosságra rábír, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt bír rá öngyilkosságra, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Megoldásában az alábbi kérdésekre térjen ki, közben idézze a balladából a válaszra utaló részleteket: Milyen bűncselekmény miatt indul a mű szerinti eljárás, és ehhez képest milyen bűncselekmény megállapítására kerül sor, és mi alapján? Ki az elkövető, és milyen elkövetői minőségben valósítja meg a bűncselekményt? Milyen szempontokat kell figyelembe venni balladában a megadott két törvényi tényállás elhatárolásához? Hogyan változik az elkövető elmeállapota az elkövetés és az elbírálás között, és ez milyen következménnyel jár büntethetőségére nézve? Milyen büntetőeljárásjogi kényszerintézkedés alkalmazására kerülhet sor az elkövetővel szemben, és miért? Milyen mai büntetőeljárási cselekményként fogható fel a balladában leírt módja az elkövető megállapításának? írásbeli vizsga / május 15.

22 írásbeli vizsga / május 15.

23 Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 16 szaknyelv alkalmazása 8 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség feladat pontszáma összesen: 30 írásbeli vizsga / május 15.

24 I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok maximális pontszám 1. feladat 4 2. feladat 4 3. feladat 4 4. feladat 9 5. feladat 3 6. feladat feladat 4 8. feladat 7 9. feladat feladat feladat feladat 4 I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összesen 60 II. Szöveges, kifejtendő feladatok 13. feladat feladat feladat 30 II. Szöveges, kifejtendő feladatok összpontszáma 80 II. Szöveges, kifejtendő feladatok vizsgapontszáma a 2-vel való osztás és a szükséges kerekítés után 40 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 elért pontszám Dátum:... javító tanár I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok II. Szöveges, kifejtendő feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 15.

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Pótlapok száma

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog fogalmát egy-egy mondatban! 2. Határozza meg az alábbi

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 25. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK MINTAFELADATOK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Fontos tudnivalók Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében, ha javítani kíván, a rossznak ítélt megoldást

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK MINTAFELADATOK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Fontos tudnivalók Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! Törekedjék egyértelműségre mind

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A szervezet elnevezése, székhelye

A szervezet elnevezése, székhelye Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelete a közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. eljárás során létrejött, illetve létrehozott, a méhbe be nem ültetett embriót is érteni kell.

MAGYAR KÖZLÖNY. eljárás során létrejött, illetve létrehozott, a méhbe be nem ültetett embriót is érteni kell. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. Genetikailag július 13., megegyezõ péntek emberi egyedek létrehozása 92. szám 174. (1) Aki orvostudományi kutatás vagy beavatkozás során egymással genetikailag

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok 30/2013. (VI. 28.) BM rendelet a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (4) bekezdés b) pontjában kapott

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 19. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

Általános jogi ismeretek IV.

Általános jogi ismeretek IV. Általános jogi ismeretek IV Dr Bárányos Bernadett ELTE ÁJK TÁMOP-557-08/1-2008-0001 I Általános büntetőjogi ismeretek TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Büntetőjog fogalma Objektív értelemben: a büntetőjog azon

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ Tényállások röviden

Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ Tényállások röviden Tényállások röviden 166. (1) Aki mást megöl, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel (2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9554. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest,

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 20. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Faipari

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el. (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben