BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 15. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint írásbeli vizsga 1512

2 Fontos tudnivalók Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében, ha javítani kíván, a rossznak ítélt megoldást egy vonallal húzza át! Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! Kérjük, kék színű tollat használjon! A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse pontosan az utasításokat! Válaszait alapos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! A nem egyértelmű javításokat nem fogadjuk el! Eredményes munkát kívánunk! írásbeli vizsga / május 15.

3 EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. Keresse a kakukktojást, és karikázza be a kérdésre vonatkozó helyes válasz betűjelét! Minden jó válasz 1 pontot ér. A Melyik fogalom nem illik a többi közé? a igazoltatás b fokozott ellenőrzés c testi kényszer d elfogás B Melyik az a meghatározás, amelyik nem a tettesre vonatkozik? a Az a személy, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. b Az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását e cselekményért gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés miatt nem büntethető, illetve tévedésben levő személy felhasználásával valósítja meg. c Aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt. d Azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg. C Melyik az a meghatározás, amelyik nem az előállításra vonatkozik? a A rendőr előállítja azt, aki ellen elfogatóparancsot, nemzetközi elfogatóparancsot, illetve európai elfogatóparancsot adtak ki. b A rendőr előállítja azt, akit a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett c figyelmeztető jelzés alapján védelem alá kell helyezni. A rendőr előállítja azt, akivel szemben ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének van helye. d A rendőr előállítja azt, aki a felszólítására nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, vagy az igazolást megtagadja. D Melyik nem szabálysértési szankció az alábbiak közül? a helyszíni bírság b pénzbüntetés c pénzbírság d közérdekű munka 4 pont írásbeli vizsga / május 15.

4 2. Olvassa el a kérdéseket, és karikázza be a helyes válasz betűjelét! Minden jó megoldás 1 pontot ér. A Melyik fogalom definícióját adtuk meg az alábbiakban? Az a szándékosan vagy ha a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. a vétség b bűntett c bűncselekmény B Melyik büntetőeljárási alapelvre vonatkozik az alábbi meghatározás? Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen, és önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson. a ártatlanság vélelme b önvádra kötelezés tilalma c hivatalból való eljárás C A büntetőeljárás mely személyére vonatkozik az alábbi meghatározás? A büntetőeljárási törvényben meghatározott feltételek esetén vádat emel, és a bíróság előtt a magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve a vádat képviseli, vagy dönt a közvetítői eljárásra utalásról, a vádemelés elhalasztásáról, illetőleg részbeni mellőzéséről. a ügyész b nyomozóhatóság c bíróság D A szándékos bűncselekmény kifejlődésének mely szakaszáról van szó az alábbiakban? Ha a törvény külön elrendeli, már büntetendő az, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik. a a szándék kialakulása b előkészület c kísérlet 4 pont írásbeli vizsga / május 15.

5 3. Olvassa el figyelmesen a kérdést, és húzza alá a megfelelőt a felsoroltak közül! Figyelem, mindenhol csak egy jó válasz lehetséges! A Milyen dokumentumba kell foglalni a hatóságnak az ügy érdemében hozott döntését, például szabálysértési szankció kiszabásáról vagy valamilyen kényszerintézkedés elrendeléséről? jelentésbe / feljegyzésbe / határozatba / jegyzőkönyvbe B Melyik az a kényszerintézkedés, melynek meghosszabbításáról a rendőrhatóság maga dönthet? előzetes letartóztatás / őrizetbevétel / előállítás / lakhelyelhagyási tilalom C Milyen dokumentumot készít a helyszíni szemlebizottság a szemlén tapasztaltakról? jelentést / jegyzőkönyvet / feljegyzést / határozatot D Milyen iratban értesíti a terheltet az eljáró hatóság a kihallgatása helyéről és időpontjáról? értesítés / idézés / határozat / feljegyzés 4 pont 4. Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába aszerint, hogy igaz vagy hamis a megadott állítás! Elemenként 1 pont. Állítások Igaz Hamis Ha az égés miatt a bőrön kialakult vízhólyagok kifakadnak, a bőrt azonnal el kell távolítani a sebről. A sokkos állapot egyik feltűnő tünete, ha a sérült hangosan jajveszékel, ilyenkor a sokktalanítást azonnal meg kell kezdeni. A visszeres (vénás) vérzés esetén a vér sötétpiros színű, és lassan, a sérült ér nagyságától függően bőségesen és egyenletesen ürül a sebből. Az azonos töménységű savas vagy lúgos folyadék közül a nagyobb veszélyt a lúgos folyadék jelenti, mert az nagyobb mértékű szövetkárosodást okoz. Maró hatású folyadék vagy vegyszer lenyelése esetén a sérültet hánytatni kell. Az áramütés hatására kialakult izomgörcs okozhat csonttörést vagy az izmok szakadását. A közeledési balesetek során gyakori sérülés a bordatörés, melyet okozhat a biztonsági öv is. Ilyenkor a sérült részt gipszkötéssel rögzítjük. A forró füst belégzése károsíthatja a légutakat, míg a másik veszélyt a füstben lévő mérgező anyagok jelentik. A CO (szénmonoxid) a levegőnél nehezebb gáz, ezért alulról felfelé tölti meg a helyiségeket. 9 pont írásbeli vizsga / május 15.

6 5. Melyek azok a nyomrögzítési eljárások, melyek a nyomot nem károsítják és korlátlanul megismételhetők? Karikázza be a 3 helyes válasz betűjelét! Minden jó válasz 1 pontot ér. a) jegyzőkönyvben történő rögzítés b) eredetben történő rögzítés c) rögzítés helyszínvázlatban vagy helyszínrajzon d) megmintázás eredetben e) megfestés f) rögzítés fénykép- vagy videofelvételen g) rögzítés fólira h) mintavétel 3 pont 6. Fejtse meg a vízszintes sorokat a függőleges oszlopba beírt fogalom betűinek felhasználásával, a megadott meghatározások segítségével! Elérhető elemenként 1 pont T Á R S T E T T E S írásbeli vizsga / május 15.

7 1. A rendőri kényszerítő eszközök egyike, melyet a rendőr saját kezdeményezésére nem alkalmazhat. 2. Szolgálati forma, mely teljesíthető járművel vagy szolgálai állattal megerősítve is. 3. A BM irányítása alátartozó fegyveres rendészeti szerv. 4. Az elkövető értelmi, érzelmi viszonyulása az elkövetési magatartásához. 5. A katasztrófavédelem szakmai tevékenységeinek egyike. 6. Akinek jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény sérti vagy veszélyezteti. 7. Szankció a szabálysértési és a büntető jogban. Külföldivel szemben nem alkalmazható. 8. Az a szándékos bűncselekmény, amelyre a törvény két évnél súlyosabb szabadságvesztés kiszabását rendeli. 9.. letartóztatás. Kényszerintézkedés a büntetőeljárás alatt. 10. A bűncselekményt elkövetők egyik fő csoportjának tagja. 10 pont 7. Írjon két jellemzőt arra, hogy eredetük és jellegük szerint milyen katasztrófák láthatók az alábbi képeken! A választ a képek mellett található kipontozott vonalra írja! Elérhető elemenként 1 pont. A B Képek: 4 pont írásbeli vizsga / május 15.

8 8. Olvassa el a meghatározásokat, és húzza alá a kapcsos zárójelben lévő elemek közül a megfelelőt! Minden jó megoldás 1 pontot ér. a) A rendészeti szervek hivatásos állományú tagját évi {20 / 25 / 30} munkanap alapszabadság illeti meg. b) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonya alapján havonta {jövedelemre / fizetésre / illetményre} jogosult. c) A {fizetési fokozatok / rendfokozatok / beosztási kategóriák} az adott beosztásban eltöltött szolgálati idő tartama alapján emelkednek, amelyekhez növekvő szorzószámok tartoznak. d) A hivatásos állomány tagja {távolléti díjra / prémiumra / jubileumi jutalomra} jogosult, melynek mértéke 25 év szolgálati viszonyban töltött idő esetén 2 havi távolléti díjnak megfelelő összeg. e) A hivatásos állomány tagja részére {lakhatási támogatás / szociális támogatás / munkáltatói támogatás} nyújtható, mely lehet például a lakásigény megoldásához egyszeri pénzbeli támogatás nyújtása is. f) A hivatásos állomány tagja évente a mindenkori illetményalap 250%-ának (két és félszeresének) megfelelő mértékű {cafetéria juttatásra / ruházati utánpótlási ellátmányra / 13. havi illetményre} jogosult. 7 pont 9. Rajzolja be a kipontozott helyre a megfelelő relációs jelet (</=/>) aszerint, hogy egymáshoz képest milyen mértékű a megadott meghatározások időtartama! Minden jó megoldás 1 pontot ér. [az ideiglenes megelőző távoltartás leghosszabb időtartama] [a bűnügyi őrizet leghosszabb időtartama] [az előállítás leghosszabb időtartama] [a kitiltás büntetés leghosszabb időtartama] 3 pont írásbeli vizsga / május 15.

9 10. Olvassa el figyelmesen a kérdéseket, és karikázza be a helyes válasz betűjelét! Elérhető elemenként 1 pont. A Melyik forrás vonatkozik a kontinentális rendőrségi modell kialakulására? a) A rendszerhez tartozó országokban a rendőrségek létrejöttét az egyre fokozódó kereskedelem, a nyitott városok lakosságának állandó változása és a jelentős vándorlási hajlandóság indokolták. Előbbi tények természetes velejárója a bűnözés megjelenése. A rendőrségek létrejötte leggyakrabban úgy valósult meg, hogy a hadseregből kerültek leválasztásra. Ennek egyik következménye, hogy struktúrában, szervezési elvekben, módszereiben erőteljes volt a hasonlóság a hadsereggel, másrészt pedig gyakran úgy váltak le az egyes rendőri szervek, hogy közben megmaradtak a hadsereg egyik fegyvernemeként, amely szükség esetén bevethető katonai egységként. A hadsereg mintájára létrehozott rendőrségekkel szemben támasztott elsődleges elvárás a közbiztonság igényeihez való alkalmazkodás, de fontos megemlíteni a felülről lefelé építkezési elvet is. Ezen államokban beszélhetünk államrendőrségről. Forrás: https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/christián%20lászló%20phd.pdf b) A rendőri tevékenység magában foglal több tízezer alkalmazottat, szervezetek és ügynökségek ezreit. Ez csak egy azon okok közül, ami miatt nagyon nehéz a rendőrség szó egyértelmű és tiszta jelentését megadni. beszélhetünk állami és magánrendőrségről, kis és nagy rendőri szervezetről, általános és egyedi, speciális felhatalmazással rendelkező egységekről, helyi, területi, kis és nagyvárosi, metropolis rendőrségekről, valamint szövetségi és tagállami rendőrségekről. Ezért azt mondhatjuk, hogy a rendőri tevékenység egy hatalmas, sokrétű és komplex rendszert alkot. Forrás: https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/christián%20lászló%20phd.pdf c) Az egész országra kiterjedő felépítés a városokban és vidéken is ellátta a rendvédelmet. Jellemzője: szervezett módosításai nyomán túlcentralizált, politikai, rendészeti teendőkkel telített, a társadalom minden rétegét átszövő szervezet alakult ki, amely megfelelt a szovjet típusú rendfenntartás modelljének. Forrás: https://doks.tmvp.hu/feladatsorok/9r/magyar_rendvedelem_tortenete.pdf B Melyik tisztség létrehozása fűződik Szent István királyunk nevéhez? a) A középkori városok kerületei, az ún. fertályok élén a fertálymester állt, segítői közönséges polgárok voltak, akik a bűnelkövetőket kötelesek voltak 12 órán belül a bíróságnak átadni. b) A királyi várak élén a várispán állt, feladatai közé tartozott a várkatonaság parancsnoki tisztségének ellátása, a közigazgatás megszervezése (adószedés, király közleményeinek közzététele kikiáltók útján), rendfenntartói feladatok ellátása, bíráskodási jogkör gyakorlása. c) A szabad királyi városokban a legfőbb városi tisztségviselő a városi főbíró volt. Feladatkörei közé tartozott a városi önkormányzat vezetése, és a bíráskodási jogkör gyakorlása, amelyet saját városi jogkönyve alapján látott el. 2 pont írásbeli vizsga / május 15.

10 11. Olvassa el a képekkel kapcsolatban feltett kérdéseket, és rövid válaszát írja a kérdés alatt található kipontozott vonalra! Minden jó megoldás 1 pontot ér. A képeken a nyomozók egy körözött bűnelkövetővel szemben intézkednek, akit lakásán vontak intézkedés alá. Mivel nevezett ellenállást tanúsított, azt a nyomozók kénytelenek voltak megtörni, mely sérülést nem okozott. A Milyen rendőri intézkedést kell foganatosítani a körözés alatt álló bűnelkövetővel szemben? B Ennek során milyen kényszerítő eszköz alkalmazására került sor először? (Fotó: Mihádák Zoltán). C Milyen más kényszerítő eszköz alkalmazására van szükség az intézkedés alá vont személy szökésének vagy ismételt ellenszegülésének megakadályozása érdekében? (Fotó: Mihádák Zoltán) D A rendőri intézkedések melyik alapelvének érvényesülése érdekében van szükség arra, hogy a fentieket két rendőr hajtsa végre?... E Mit kell tenni akkor, ha az intézkedés sérülés okozásával jár?... F Milyen intézkedés keretében végezhető el az intézkedés alá vont személy azonosítása?... 6 pont írásbeli vizsga / május 15.

11 12. Olvassa el a megadott meghatározásokat, és írja a hozzá tartozó fogalom megnevezését az alatta található kipontozott helyre! Minden jó megoldás 1 pontot ér. A Olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit... B Olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében... C Mindazon eszközök összessége, amelyekből az oltóanyagot nyomás hatására, irányítottan a tűz fészkére lehet kilövellni... D Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel végzett elsődleges beavatkozói tevékenység... 4 pont írásbeli vizsga / május 15.

12 SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 13. Tanulmányozza a forrást, és válaszoljon a feltett kérdésekre! Válasza lehetőleg ne haladja meg a 300 szót. Több ellenőrzés, biztonságosabb szórakozóhelyek július :16 A katasztrófavédelem az év első felében szórakozóhelyeken 232, szabadtéri rendezvényeken 81 alkalommal tartott hatósági ellenőrzést, hiányosságokat 69 esetben tapasztaltak. Elsősorban a szórakozóhelyek befogadóképességét és a vendégek számát, valamint a menekülési feltételek meglétét vizsgálták. A leggyakrabban eltorlaszolt, illetve bezárt vészkijáratokra hívták fel a figyelmet a szakemberek. A szórakozóhelyek biztonságának alapfeltétele, hogy azokon belül megfelelő kiürítési útvonalakat jelöljenek ki, hogy használhatóak legyenek a vészkijáratok, illetve hogy megfelelően működjenek a menekülési útvonalakat jelző irányfények. Az ellenőrzések alkalmával azt is vizsgálták, hogy a tűzoltókészülékek elég könnyen megközelíthetőek-e, illetve hogy a szükséges engedélyek megvannak vagy sem. A tűzvédelmi szabályok betartása kapcsán a tárolási szabályok betartását, a villamoshálózat állapotát, illetve az előírt jelölések meglétét vették górcső alá. Következetesen ellenőrizték a kapcsolódó dokumentáció (tűzriadó-terv, kiürítési alaprajz stb.) meglétét és azt, azok tartalmilag is megfelelőek-e. A helyi szervek a 232 ellenőrzött szórakozóhely közül 69-nél találtak hiányosságokat. A legjellemzőbb hiba az volt, hogy a vészkijáratot bezárták vagy eltorlaszolták, de sokszor a biztonsági jelek, a biztonsági világítás vagy az irányfények elhelyezése nem volt szabályszerű. Előfordult, hogy a villamoshálózat felülvizsgálatát elvégezték ugyan, de a feltárt hibákat nem javították ki, és volt, ahol nem tudtak tűzriadó-tervet, illetve tűzvédelmi szabályzatot bemutatni. Azt a szórakozóhelyet pedig, ahol a jelenlévők száma meghaladta az engedélyezettet, azonnali hatállyal bezáratták a katasztrófavédelem ellenőrei. A szervezet hatósági emberei öt esetben bírságot szabtak ki, a többi esetben hatósági felhívást vagy kötelezést adtak ki. A katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordít a nagy létszámú szabadtéri zenei fesztiválok biztonságára, ezért a három legnagyobb közönséget vonzó rendezvény (VOLT, Balaton Sound, Sziget Fesztivál) szervezőivel, valamint az érintett igazgatóságok és kirendeltségek képviselőivel többször is egyeztető tárgyalásokon vett részt. A rendszeres hatósági ellenőrzéseknek is köszönhetően javult, és most már megfelelőre értékelhető a szórakozóhelyek tűzvédelmi helyzete. Az üzemeltetők többsége tisztában van a kötelezettségeivel és betartja a tűzvédelmi előírásokat. Forrás: írásbeli vizsga / május 15.

13 A forrás alapján adjon választ az alábbi kérdésekre: - A katasztrófavédelem mely szakmai tevékenységi területéhez kapcsolódik a forrás? - Mely időszak feladatairól szól a hír? - Milyen minőségben, és melyik rendészeti szerv végezte az ellenőrzéseket, milyen intézkedéseket tettek? - Milyen hatásköri és illetékességi szabályok érvényesülését lehet megállapítani a forrásból? írásbeli vizsga / május 15.

14 írásbeli vizsga / május 15.

15 Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 10 szaknyelv alkalmazása 4 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség feladat pontszáma összesen: 20 írásbeli vizsga / május 15.

16 14. A két forrás összevetésével tanult ismereteit felhasználva válaszoljon a feltett kérdésekre! A válasz során csak a megadott szempontokra koncentráljon, megfogalmazása legyen lényegre törő, lehetőleg ne haladja meg az 500 szót! Öt ember halt már meg Magyarországon a para-metil-4-metilaminorex nevű szer fogyasztása miatt.... A rendőrség szerdán rendkívüli közleményt adott ki az ügyben, ami szerint a korábbi halálesetek miatt már több dílert elfogtak, de úgy tűnik, a szer még mindig a piacon van, ezért fokozott óvatosságra intenek. A para-metil-4-metilaminorex (amit innentől nevezzünk serotoninak, mindjárt kiderül, hogy miért) tipikus dizájnerdrog, amivel egy korábban betiltott szert helyettesítenek. Először Hollandiában tűnt fel, halálesetekről viszont csak Magyarországon hallani. komoly hatása van a szerotonin nevű boldogsághormon termelésére. A szer a beszámolók szerint egy hosszan, akár órán keresztül ható stimuláns, ami egyben entaktogén is, vagyis fokozza a közelség érzetét másokkal és empatogén is, vagyis még empatikus is lesz tőle a használója. Fokozza a szexuális vágyat is. Vannak aztán mellékhatások is. Hányinger, pupillatágulás, állkapocsrángás, érszűkület, a testhőmérséklet gyors emelkedése. A hosszú távú hatásokról pedig, ahogy a dizájnerdrogok jelentős része esetében, fogalmunk sincs. a kórházba kerülő fiataloknál a legsúlyosabb tünet a hyperthermia, vagyis a testhőmérséklet vészes növekedése. Ez azért különösen veszélyes, mert egy bizonyos hőfok felett belső vérzés indul meg a szervezetünkben, ami halálhoz vezethet: az ember orrából és végbeléből elkezd dőlni a vér. A szert pedig nagyon könnyű túladagolni milligramm már elég óra intenzív hatáshoz, 120 felett pedig már hatalmas dózis. Ezt azt jelenti, hogy már sokkal kevesebb is hat belőle, mint speedből, mefedronból vagy kokainból, ezt azonban a használók jellemzően nem tudják, és arra számítanak, a szokásos mennyiség kell. esetében ráadásul a simán csak hatásos dózis jóval közelebb van a már veszélyes dózishoz, mint az előbbi szerek esetében. Bár azt biztosan nem tudhatjuk, könnyen lehet, hogy ez áll a halálesetek mögött. A rendőrségi beszámolókból nem derül ki, pontosan hogy néz ki a szer, az eddigi fogyasztói leírások szerint legtöbbször por, néha tabletta. Szóval akkor gyilkos ez a szer? Veszélyes, mert nem ismerjük pontosan a hatásait, és könnyű túladagolni. Hogyan lehet megelőzni a bajt? Ha a rendőrségre hallgatunk: tartózkodunk mindennemű kábítószer fogyasztásától! Forrás: Újfajta dizájnerdrogokkal szórták meg a magyar piacot, a Zene és az Évi névre hallgató újfajta drogot akár "vetkőzőnek" is lehetne nevezni, hiszen a legtöbb meztelenül őrjöngő ezt szedte a rosszulléte előtt. Elek István, a Péterfy Sándor utcai kórház toxikológiai osztályának vezetője a Borsnak elmondta: kilencven százalékban a dizájnerdrogok fedik le a piacot, a kokain, az amfetamin vagy a marihuána fogyasztása elenyésző. Naponta tizenöt, jobbára dizájnerdrogtól rosszul lett embert visznek be hozzájuk. írásbeli vizsga / május 15.

17 Az orvos szerint aggasztó a statisztika az újfajta drogokkal kapcsolatban, tíz használóból ugyanis nyolc a kórházban köt ki. Olyan áru is van a piacon, amely ötszáz forintért beszerezhető, ez már a csöveseknek és a hajléktalanoknak is elérhető. Mi van benne? Az eladó sem tudja. Ezeknek a szereknek a legnagyobb veszélye, hogy a díler sincs tisztában vele, mit árul. A fogyasztók is csak azt tudják, hogy valami hasonlótól korábban nem volt bajuk, ezért bátran hozzányúlnak, hiszen olcsó írja a lap. Ezek a szerek nagyon súlyos hallucinációkat okoznak. Van, aki azt érzi, hogy bogarak mászkálnak rajta vagy parázs égeti a testét, ezért letépi a ruháját. Van, aki üldöztetést él meg és nagyon nehéz megállítani. A szervezet hőszabályozása tönkremegy és a test akár 40 fokra is felforrósodik. A keringési problémák miatt életveszélyes állapot is kialakulhat a használónál mondta a főorvos. Forrás: A forrás alapján adjon választ az alábbi kérdésekre: Milyen nagyvárosi bűnözési jelenségről olvashatunk a forrásokban? Milyen kriminológiai jellemzői vannak a drogfogyasztásnak általában? Milyen veszélyekkel jár ez a fajta szerfogyasztás a fogyasztóra nézve? Milyen okokra vezethető vissza az új típusú pszichoaktív anyagok terjedése? Milyen társadalmi veszélyekkel jár mindez? Milyen rendőri tevékenységekről olvashattunk, és ezek milyen célt hivatottak elérni? írásbeli vizsga / május 15.

18 írásbeli vizsga / május 15.

19 Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 16 szaknyelv alkalmazása 8 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség feladat pontszáma összesen: 30 írásbeli vizsga / május 15.

20 15. Tanulmányozza az alábbi forrásokat, és válaszoljon a feltett kérdésekre! A válasz során csak a megadott szempontokra koncentráljon, megfogalmazása legyen lényegre törő, lehetőleg ne haladja meg az 500 szót! ARANY JÁNOS: TETEMRE HÍVÁS 1. A radványi sötét erdőben Halva találták Bárczi Benőt. Hosszu hegyes tőr ifju szivében; Ime, bizonyság Isten előtt: Gyilkos erőszak ölte meg őt! 2. Kastélyába vitette föl atyja, Ott letevék a hűs palotán; Ki se terítteti, meg se mosatja: Vérben, ahogy volt, nap nap után Hever egyszerű ravatalán. 3. Állata őrzeni négy alabárdost: Lélek ez ajtón se be, se ki!... Hátha az anyja, szép huga már most Jönne siratni? - Vissza! neki; Jaj, ki parancsom, élve, szegi! 4. Fojtva, teremről rejti teremre Halk zokogását asszonyi bú. - Maga, pecséttel, hívja tetemre, Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú: Legyen a seb vérzése tanú. 5. A palotát fedi fekete posztó, Déli verőn sem süt oda nap; Áll a tetemnél tiszti pörosztó, Gyertya, feszűlet, kánoni pap: Sárga viaszfényt nyughelye kap. 6. Jöjjenek ellenségi, ha voltak! Jő, kit az apja rendre nevez; Hiába! nem indul sebe a holtnak Állva fejénél az, vagy emez: Gyilkosa hát nem ez... újra nem ez. 7. Hát ki?... riad fel Bárczi sötéten, Boszulatlan nem foly ez ösi vér; Ide a gyilkost!... bárha pecsétem Váddal az önnön szívemig ér: Mindenki gyanús nekem, aki él! 8. Jöjjenek úgy hát ifju baráti! Sorra belépdel sok dalia: Fáj nekik a hőst véribe látni, S nem harc mezején elomlania. Erre se vérzik Bárczi fia. 9. Jöjjön az udvar! apraja, nagyja... Jöjjön elő Bárc, a falu, mind! Megkönyezetlen senki se hagyja, Kedves urára szánva tekint. Nem fakad a seb könnyre megint. 10. Jöjjön az anyja! hajadon húga! Künn a leány, már messze, sikolt; Anyja reárogy, öleli búgva: Mindre nem érez semmit a holt: Marad a tört vér - fekete folt. 11. Jöjjön utolszor szép szeretője, Titkos arája, Kund Abigél! Jő; - szeme villan s tapad a tőrre; Arca szobor lett, lába gyökér. - Sebből pirosan buzog a vér. 12. Könnye se perdűl, jajja se hallik, Csak odakap, hol fészkel az agy: Iszonyu az, mi oda nyilallik!... Döbbenet által a szív ere fagy: Lyányom, ez ifjú gyilkosa vagy! 13. Kétszeri mondást - mint lebüvölten - Hallgat el, aztán így rebegi: Bárczi Benőt én meg nem öltem, Tanum az Ég, s minden seregi! Hanem e tőrt én adtam neki. 14. Bírta szivem már hű szerelemre, - Tudhatta, közöttünk nem vala gát: Unszola mégis szóval igenre, Mert ha nem: ő kivégzi magát. Enyelegve adám a tőrt: nosza hát! 15. S vadul a sebből a tőrt kiragadja, Szeme szokatlan lángot lövell, Kacag és sír, s fennvillogtatja S vércse-visongással rohan el. Vetni kezet rá senki se mer. 16. Odakinn lefut a nyilt utca során, Táncolni, dalolni se szégyell; Dala víg: Egyszer volt egy leány, Ki csak úgy játszott a legénnyel, Mint macska szokott az egérrel! írásbeli vizsga / május 15.

21 Emberölés 160. (1) Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (5) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki tizennegyedik életévét be nem töltött vagy akaratnyilvánításra képtelen személyt öngyilkosságra rábír, ha az öngyilkosságot elkövetik. Öngyilkosságban közreműködés 162. (1) Aki mást öngyilkosságra rábír, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt bír rá öngyilkosságra, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Megoldásában az alábbi kérdésekre térjen ki, közben idézze a balladából a válaszra utaló részleteket: Milyen bűncselekmény miatt indul a mű szerinti eljárás, és ehhez képest milyen bűncselekmény megállapítására kerül sor, és mi alapján? Ki az elkövető, és milyen elkövetői minőségben valósítja meg a bűncselekményt? Milyen szempontokat kell figyelembe venni balladában a megadott két törvényi tényállás elhatárolásához? Hogyan változik az elkövető elmeállapota az elkövetés és az elbírálás között, és ez milyen következménnyel jár büntethetőségére nézve? Milyen büntetőeljárásjogi kényszerintézkedés alkalmazására kerülhet sor az elkövetővel szemben, és miért? Milyen mai büntetőeljárási cselekményként fogható fel a balladában leírt módja az elkövető megállapításának? írásbeli vizsga / május 15.

22 írásbeli vizsga / május 15.

23 Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 16 szaknyelv alkalmazása 8 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség feladat pontszáma összesen: 30 írásbeli vizsga / május 15.

24 I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok maximális pontszám 1. feladat 4 2. feladat 4 3. feladat 4 4. feladat 9 5. feladat 3 6. feladat feladat 4 8. feladat 7 9. feladat feladat feladat feladat 4 I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összesen 60 II. Szöveges, kifejtendő feladatok 13. feladat feladat feladat 30 II. Szöveges, kifejtendő feladatok összpontszáma 80 II. Szöveges, kifejtendő feladatok vizsgapontszáma a 2-vel való osztás és a szükséges kerekítés után 40 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 elért pontszám Dátum:... javító tanár I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok II. Szöveges, kifejtendő feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 15.

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 25. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A március hónap eredete

A március hónap eredete A március hónap eredete Március (Ősi magyar nevén, Kikelet hava) az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Március nevét Marsról, a háború római istenéről kapta. Az ókori Rómában szerencsét

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek Munkafüzet Javítási útmutató

Belügyi Rendészeti Ismeretek Munkafüzet Javítási útmutató Belügyi Rendészeti Ismeretek Munkafüzet Javítási útmutató A rendészeeti szakkozépiskolás és pályaorientációs képzést folytató középfokú tanintézmények számára Belügyi Rendészeti Ismeretek Munkafüzet Javítási

Részletesebben

6. A katonákra vonatkozó rendelkezések

6. A katonákra vonatkozó rendelkezések 6. A katonákra vonatkozó rendelkezések 122. (1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, valamint a Rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben

Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 I. A katasztrófavédelem szervezeti rendszerére ható tényezők... 2 II. A katasztrófavédelmi szervezet

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek Munkafüzet. A rendészeeti szakkozépiskolás és pályaorientációs képzést folytató középfokú tanintézmények számára

Belügyi Rendészeti Ismeretek Munkafüzet. A rendészeeti szakkozépiskolás és pályaorientációs képzést folytató középfokú tanintézmények számára Belügyi Rendészeti Ismeretek Munkafüzet A rendészeeti szakkozépiskolás és pályaorientációs képzést folytató középfokú tanintézmények számára Belügyi Rendészeti Ismeretek Munkafüzet A rendészeeti szakkozépiskolás

Részletesebben

Szikinger István. A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon. I. A magyar rendőrség szervezete

Szikinger István. A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon. I. A magyar rendőrség szervezete Szikinger István A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon tananyag az Esélyegyenlőségi szakemberek képzése, munkába állítása c. EQUAL-projekt számára I. A magyar rendőrség szervezete

Részletesebben

Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja. Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011.

Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja. Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011. "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011. Jogi tájékoztató (A BTK és az SZTV közérthető nyelven) JOGI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

körülményei Tamási Erzsébet Bolyky Orsolya tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI)

körülményei Tamási Erzsébet Bolyky Orsolya tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI) Iustum Aequum Salutare X. 2014. 4. 51 84. A távoltartás gyakorlati alkalmazásának körülményei tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI) A családon belüli vagy kapcsolati erőszak minden

Részletesebben

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE?

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? Tájékoztató füzet a rendőri intézkedésekről, kényszerítő eszközökről és a hivatalos eljárásban való bántalmazásról S z e r k e s z t e t t e dr. Gyôzô Gábor Magyar Helsinki Bizottság

Részletesebben

Az igazoltatással kapcsolatos szabályok, az igazoltatás gyakorlata, az igazoltatás szerepe a rendőrök oktatásában

Az igazoltatással kapcsolatos szabályok, az igazoltatás gyakorlata, az igazoltatás szerepe a rendőrök oktatásában Az igazoltatással kapcsolatos szabályok, az igazoltatás gyakorlata, az igazoltatás szerepe a rendőrök oktatásában Áttekintés Az igazoltatás a magyar jog szerint legalább két értelemben használatos. Szűkebb

Részletesebben

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

1994. évi XXXIV. törvény. a Rendőrségről

1994. évi XXXIV. törvény. a Rendőrségről 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányának és nemzetközi jogi kötelezettségeinek, valamint a jogállamiság követelményeinek megfelelően működő Rendőrség kialakítása

Részletesebben

A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái 1

A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái 1 VARGA ISTVÁN UDVARI KERSTIN A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái 1 A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen felhatalmazás alapján végzik a magánszférába beavatkozó környezettanulmányokat.

Részletesebben

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 12. cikkének 1. bekezdése alapján Magyarország által

Részletesebben

A magyar kormány és igazságügyi hatóságok válasza

A magyar kormány és igazságügyi hatóságok válasza EURÓPA TANÁCS CPT/Inf. (2010) 17 A magyar kormány és igazságügyi hatóságok válasza a Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzésére létrejött Európai Bizottság (CPT) küldöttségének

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196.

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G N Y Í R E G Y H Á Z A 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. Tel. BM: (03/32) 35-00 Városi: (06/42) 524-600/35-00 Fax. BM: (03/32) 35-02 Városi:

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 2013. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220287#wrapper Kiadta az Amerikai

Részletesebben

A Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata Alapítva: 2010 V. évfolyam 1 2. szám 2014/1 2.

A Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata Alapítva: 2010 V. évfolyam 1 2. szám 2014/1 2. A Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata Alapítva: 2010 V. évfolyam 1 2. szám 2014/1 2. A tartalomból Dr. Kovács Gyula A tudományos munka és az újságírás ötvözése Ferencz

Részletesebben

A generális prevenció gyakorlati lehetőségei a Józsefvárosban

A generális prevenció gyakorlati lehetőségei a Józsefvárosban A generális prevenció gyakorlati lehetőségei a Józsefvárosban Készítette: Szentiványi Lili Nóra r. ftőrm. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Budapest, 2011. március 7. I. Bűnmegelőzés 1. Gondolatok

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

dr. Kádár András Kristóf l Körner Júlia l dr. Moldova Zsófia l dr. Tóth Balázs SZIGORÚAN ellenőrzött iratok STEPSS

dr. Kádár András Kristóf l Körner Júlia l dr. Moldova Zsófia l dr. Tóth Balázs SZIGORÚAN ellenőrzött iratok STEPSS dr. Kádár András Kristóf l Körner Júlia l dr. Moldova Zsófia l dr. Tóth Balázs SZIGORÚAN ellenőrzött iratok STEPSS A MAGYAR IGAZOLTATÁSI GYAKORLAT HATÉKONYSÁGÁRÓL ÉS ETNIKAI ASPEKTUSAIRÓL KUTATÁSI JELENTÉS

Részletesebben

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez Általános indokolás I. Az új törvény megalkotásának alapvető indokai, annak tartalmi iránya A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben