Iparbiztonsági alapismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iparbiztonsági alapismeretek"

Átírás

1 Iparbiztonsági alapismeretek Közbiztonsági referensek képzése Szeptember Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár

2 Jelenleg hatályos jogszabályi előírások A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról évi CXXVIII. törvény, (Kat.) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet, (R1.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, (Ket.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, (díjrendelet) a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet (R2.) a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet (R3.)

3 Mivel foglalkozik az iparbiztonság? Az iparbiztonsági feladatok ellátására létrehozott országos iparbiztonsági főfelügyelőség tevékenysége négy fő szakterületre terjed ki. Iparbiztonság veszélyes üzemek felügyelete veszélyes áruk szállításának ellenőrzése kritikus infrastruktúrák védelme Nukleárisbaleset - elhárítás

4

5 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari belesetek elleni védekezésről A katasztrófavédelmi törvény április 15-én hatályba lépett módosításai értelmében az eljáró hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) kormányrendelet 4. (3) bekezdése alapján első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a központi szerve; a rendelet 5. (3) bekezdése alapján a rendelet pont a) alpontja szerinti létesítmények esetén az elsőfokú eljárás lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az üzemeltető székhelye szerint illetékes területi szerve jogosult.

6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek besorolása A küszöbérték alatti üzemek üzemeltetőinek bejelentkezési kötelezettsége van. A hatóság a vonatkozó kormányrendeletben foglalt kritériumok alapján az üzemeltetőt súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezheti, valamint előírhatja a veszélyeztetett településekre vonatkozó külső védelmi tervek készítését. Az alsó küszöbértéket elérő, de a felsőt el nem érő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének a jogszabály szerint biztonsági elemzést kell készítenie. A biztonsági elemzésben az üzemeltető bizonyítja azt, hogy megfelelő célokat, irányítási rendszert és védekezési feladatokat határozott meg a lakosság és a környezet magas fokú védelmének biztosítása érdekében. A felső küszöbértéket elérő vagy ezt meghaladó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője biztonsági jelentést készít. A biztonsági jelentés alapvető okmány, amely a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője minden a súlyos balesetek megelőzésével, és az ellenük való védekezéssel kapcsolatos tevékenységének alapját képezi.

7 KÜLSŐ VÉDELMI TERV KÉSZÍTÉSE BM OKF Ny. biztonsági dokumentáció (BJ, BE, SKET) megküldése 10 napon belül TERÜLETI SZERV POLGÁR M ESTER KVT területi szerv készíti el a polgármester k özreműködésével HÍRDETMÉNY BE, SKET esetében a hatóság döntése alapján kell külső védelmi tervet készíteni, hirdetményi közzététel nélkül ÉSZREVÉTELEK - polgá rmester - lakosság BM OKF A hatóság megvizsgálja külső védelmi tervet és a véleményét a területi szerv részére megküldi BM OKF egyetért ése MVB (FVB) ELNÖKE A megyei (fővár osi) védelmi bizottság elnökének jóváhagyás a TERÜLETI SZERV - észrevételekkel kapcsolatos vélemény - átdolgo zott külső védelmi tervet megküld ése a hatóságnak A polgármesterrel együtt a vélemény alapjá n elkészíti a külső védelmi tervet és a hatóságnak felterjeszti egyetértés megadása céljából A külső védelmi te rv megküldése a megyei (fővárosi) védelmi bizottságnak jóváhagyás ra A területi szerv intézkedik, hogy a külső védelmi terv eredeti példányával rendelkezzenek: - területi szerv - érintett polgármester - hatóság - megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnöke

8 Külső védelmi terv (KVT) fogalma: Külső védelmi tervezés 1. a Kat pontja alapján Területi hatály: veszélyes anyagokkal foglalkozó környezete Cél: lakosság mentése, kárenyhítés Tartalom: végrehajtandó rendszabályok, végrehajtó szervezet, vezetés, adatszolgáltatás 2. a Kat. 39. alapján: az érintett állami és önkormányzati szervek veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen kívüli feladatait a külső védelmi tervben kell meghatározni a súlyos balesetek következményeinek csökkentésére 3. KVT tartalmi és formai követelmények: Korm. R. 9. melléklet KVT készítése: Kat. 32. (2); 40. (5); Korm. R BE, SKET esetében hatóság döntése alapján - BM OKF területi szerve készíti a polgármester közreműködésével - KVT-ről hirdetmény 21 nap időtartamig (polgármester) - KVT elkészítésének kötelezettsége a biztonsági dokumentáció elfogadása után 6 hónapon belül - Egy település több üzem: egy KVT - KVT készítésében részt vesz és véleményt nyilvánít: katasztrófavédelem helyi szerve; mentőszolgálat; rendőrség; fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve; környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség; üzemeltető

9 Külső védelmi terv gyakorlatok GYAKOROLTATÁS: Korm. R. 24 (1) : - a polgármester a külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi: KVT gyakorlat: évente: részleges gyakorlat 3 évente: komplex gyakorlat -célja: a kiképzés során elsajátított ismeretek elmélyítése, a külső védelmi tervekben megjelölt szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben részt vevő más szervekkel való együttműködés gyakorlása, az alkalmazási készenlét időben történő elérése és mindezek ellenőrzése

10 Lakosság tájékoztatása 1. AKTÍV TÁJÉKOZTATÁS K i a d v á n y Korm. R. 10. mell.: A lakossági tájékoztatás követelményei - A hatóság helyi szerve a veszélyeztetett település polgármesterének közreműködésével tájékoztató kiadványt készít, melyben tájékoztatja a lakosságot és a közintézményeket - a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, - a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről, vagy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról - az ellenük való védekezés lehetőségéről - Közérthetőség: - alacsonyabb iskolai végzettségűek, idegen szavak kerülése - nemzetiségek, idegen állampolgárok

11 Lakosság tájékoztatása 2. AKTÍV TÁJÉKOZTATÁS K i a d v á n y - Nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik - A tájékoztató kiadványt a BJ vagy KVT módosítása esetén haladéktalanul, de legalább háromévente felül kell vizsgálni - A tájékoztató kiadványt szükség esetén, de legalább ötévenként újra ki kell adni H i r d e t m é n y BJ/BE közzétételéről és a közmeghallgatásról szóló hirdetmény tartalma: - veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye, tevékenység rövid leírása - nyilvános BJ/BE megtekinthetősége - felhívás: BJ/BE-vel kapcsolatos lakossági észrevételek megtételének rendje - közmeghallgatás helye, ideje

12 Lakosság tájékoztatása 3. PASSZÍV TÁJÉKOZTATÁS A passzív tájékoztatás során arra kell törekedni, hogy ha a lakosság információhoz szeretne jutni, megkaphassa a kívánt információkat Hozzáférés biztosítása - Internetes tájékoztató honlap működtetése: - Nyilvántartások, adatbázisok, kimutatások készítése - Biztonsági jelentés és a külső védelmi terv nyilvánossága (polgármester) - Igazgatóságok honlapjainak feltöltése: - lakossági tájékoztatók, határozatok - Információk elhelyezése az önkormányzatok honlapján: - nyilvános biztonsági jelentésbe való betekintés

13

14 Településrendezési tervezés 1. - Településrendezési tervben a veszélyességi övezetet fel kell tüntetni (a módosítás költségeit az üzemeltető viseli). - Veszélyességi övezetben történő fejlesztéshez lakossági véleményezés HATÓSÁG BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁS Zóna Belső zóna Sérülés egyéni kockázata [esemény/év] 10-5 Középső zóna < 10-5 Külső zóna 3x < 10-6

15 A. Lakóház, szálloda, nyaralók Településrendezési tervezés 2. Az építmény jellege Belső zóna Középső zóna Külső zóna A fejlesztés nem A fejlesztés ajánlott. megengedett. B. Munkahelyek, parkolók C. Kiskereskedelmi üzletek, kis közösségi létesítmények, szabadidőközpontok D. Tömegtartózkodásra szolgáló építmények E. Közterületek, főközlekedési útvonalak Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának részletes vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött. Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának részletes vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött. A fejlesztés nem ajánlott. Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának részletes vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött. Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának részletes vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött. A fejlesztés megengedett. Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának részletes vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött. Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának részletes vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött. Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának részletes vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött. A fejlesztés megengedett. A fejlesztés megengedett. Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának részletes vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött. A fejlesztés megengedett.

16 Belső védelmi terv és súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatok ellenőrzése SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS Belső védelmi terv (BVT) gyakorlat helyszínen, évente az időszakos hatósági ellenőrzéssel együtt kell elvégezni TERÜLETI SZINTŰ FELADATOK VÉDELMI GYAKORLAT ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS Súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) gyakorlat a helyszínen, legalább három évente - Értékelés megküldése a hatóságnak - Amennyiben a gyakorlat nem elfogadható: a hatóság a gyakorlat ismételt lebonyolítására kötelezi az üzemeltetőt

17 SKET tartalmi és formai követelményei (R. 5. mell.) 1. üzem környezetének bemutatása 2. üzem bemutatása 3. üzem által okozott veszélyeztetés értékelése a) a veszély meghatározása (a súlyos baleset lehetőségének azonosítása) b) súlyos baleset következményeinek értékelése 4. védekezés és a hatások csökkentésére irányuló tevékenység erő- és eszközrendszerének leírása 5. védekezéssel kapcsolatos feladatok leírása 6. külső védelmi tervhez kapcsolódó feladatok leírása 7. védekezési tevékenységben érintett személyek felkészítésével kapcsolatos feladatok bemutatása 8. irányítási rendszer bemutatása 9. elkészítésébe bevont szervezetek megnevezése

18 A súlyos káresemény elhárítási terv értékelése (KAT tv.) 1. R. 40. (3) Az üzemeltető által benyújtott súlyos káresemény elhárítási tervet a hatóság értékeli, és dönt a katasztrófavédelmi engedély kiadásáról. 2. R. 40 (4) Hiánypótlás 45 napon belül 3. Nem megfelelőség esetén szankciók az R. 35. szerint 4. Időszakos hatósági ellenőrzés

19 SKET elfogadási kritériumrendszere (R. 5. mell.) 1. Veszélyelemzés és következmény értékelés vizsgálata a) a veszély meghatározása (a súlyos baleset lehetőségének azonosítása) b) súlyos baleset következményeinek értékelése 1. A védelmi intézkedések értékelése és minősítése

20 SKET elfogadási kritériumrendszere (R. 5. mell.) 2. Elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent: 1. ha nem várható a lakóterületen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében halálos hatás (tűzhatás, mérgezési hatás, túlnyomás), 2. illetve ha ilyen hatások közösségi létesítményeket, tömegtartózkodásra szolgáló építményeket nem érintenek Nem elfogadható szintű veszélyeztetettség esetén a hatóság kötelezi az üzemeltetőt, hogy hozzon olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek a veszélyeztetés szintjét csökkentik Ha a veszélyeztetés szintje nem csökkenthető, a hatóság kötelezi az üzemeltetőt a veszélyes tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére. Az üzemeltető a biztonságos működés bizonyítására részletes kockázatértékelést végezhet (mennyiségi kockázatelemzés)

21 A biztonsági jelentés tehát a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének minden a biztonságot érintő részletére kiterjed. Ugyanakkor felesleges, hogy a bejelentéshez vagy az engedélyezéshez parttalan terjedelmű dokumentációt kérjen a hatóság. A biztonsági jelentés tartalmi elemeit nemcsak a jelzett irányelv, hanem több, hozzá kapcsolódó módszertani ajánlás is meghatározza, ezért a norma szerint a biztonsági jelentés (hasonlóképpen, mint a biztonsági elemzés) beterjesztett példánya csupán összefoglaló anyag, amelyben az üzemeltető bizonyítja, hogy a veszélyek csökkentése érdekében minden tőle elvárhatót megtett. Az összefoglaló anyagban elegendő hivatkozni a követelmények teljesítését bizonyító más okmányokra, amelyeket a hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátani. A biztonsági elemzés és a biztonsági jelentés tartalmának és formájának követelményeit melléklet tartalmazza.

22 Az üzemeltető által szolgáltatott adatok alapján, és a település feltételeiből kiindulva a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem káros hatásai által potenciálisan érintett település polgármesterének közreműködésével a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve külső védelmi tervet készít, amelyre vonatkozó követelményeket a vonatkozó kormányrendelet melléklete tartalmazza. A külső védelmi tervben meghatározott feladatok végrehajtásáért az állam a felelős, a végrehajtás feltételeit is az állam biztosítja. Nem határozható meg ugyanis a védelmi szervezetek, eszközrendszerek többségénél, hogy azok kizárólag mely veszélyforrások elleni védelmet szolgálják. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a fejlesztési és fenntartási költségeket részben vagy egészben ne fedezhetné a veszélyes létesítmény, mert ehhez a közvélemény formálása céljából érdeke fűződik.

23 A szabályozás fontos elemét képezi a településrendezési tervezés. Ennek lényege, hogy a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében végrehajtott fejlesztések során figyelembe kell venni a biztonsági jelentésben és elemzésben meghatározott veszélyeztetést. A rendelet normákat határoz meg a területrendezéssel kapcsolatos állásfoglalások kialakítására is. Kockázati szintektől teszi függővé a veszélyességi övezetben történő beruházások engedélyezését, megtiltását, illetőleg részletes hatásvizsgálat elvégzésére kötelezi a beruházót, amely alapján meghatározhatók a beruházás feltételei.

24

25 A szabályozás hangsúlyos eleme a veszélyes tevékenység nyilvánossága. A vonatkozó kormányrendelet meghatározza a nyilvánosság biztosításának követelményeit, módszereit és eszközeit. Ugyanakkor biztosítja az üzemeltetőnek azt a jogát, hogy a nyilvánosság tájékoztatása kapcsán az üzemi vagy üzleti titkai védelméhez való joga ne sérüljön.

26 Főbb veszélyes üzemek a Fővárosban NSI Műjégpálya Magyar Filmlaboratórium Városligeti Műjégpálya Fővárosi Vízművek Főtelep Sanofi-Avantis Chinoin Rt Herz Szalámigyár Rt. Bp. Húsnagyker. Közös Váll. Reanal Rt. Egis Rt, Richter Rt. Budapesti Vegyiművek Rt. Agro Chemie Kft. Fővárosi Vízművek Csepeli gh. FCSM Rt. Dél-pesti Tisztítómű

27 Veszélyelháritási Tervvel rendelkező üzemek Tervek száma: 104 Vegyi veszélyes üzem: 71 Tűzveszélyes üzem: 29 Biológiai veszélyt okozó üzem: 2 Nukleáris létesítmény: 2

28 A veszélyes üzemekben előforduló főbb veszélyes anyagok - Klór - Ammónia - Oldószerek (pl.: toluol, alkoholok) - Mérgező anyagok (pl.: ciánvegyületek) - Tűzveszélyes anyagok (pl.: aceton) - Maró anyagok (pl.: sósav) - Ipari gázok (pl.: oxigén, nitrogén) - Különféle vegyi alapanyag

29 Veszélyes áruk szállítása Közúti Vasúti Vízi Légi veszélyes hulladékkezelés

30 Közúti veszélyes anyag szállítási útvonalak (ADR)

31 Fővárosi vasúti veszélyes anyag útvonalak (RID) Rákosrendező pu. Józsefvárosi Rendező pu. Kelenföldi Rendező pu. Ferencvárosi Rendező pu.

32 Nukleáris veszélyeztetettség KFKI BME

33 A SEVESO II szabályozás alá eső üzemek a Fővárosban Messer Hungária Kft. DHL Kft. Újpesti Erőmű Rt. Felső küszöbértékű: 7 Alsó küszöbértékű: 18 Variachem Kft. Kelenföldi Erőmű Rt. Medimpex Rt. Sanofi Aventis Chinoin Rt. Egis Rt. Richter Gedeon Rt. Dolorac Kft. Oil Tanking Hungary Kft. Messer Hungária Kft. MOL Rt. Budapesti Vegyiművek Rt. Dunatár Kőolajtároló Kft. Agro Chemie Rt. Donauchem Vegyianyag Kft. CF Pharma Kft. Linde Magyarország Rt. Pyro-ban Kft. Kispesti Erőmű Rt. Budapest International Airport Zrt. Brenntag Hungária Kft. Csepeli Áramtermelő Kft. Materiál Vegyipari Szövetkezet

34 KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA A kritikus infrastruktúra egyfajta definíciója: "létfontosságú infrastruktúrákhoz azok a fizikai és információstechnológiai berendezések és -hálózatok, szolgáltatások és eszközök tartoznak, amelyek összeomlása vagy megsemmisítése súlyos következményekkel járhat a polgárok egészsége, védelme, biztonsága és gazdasági jóléte, illetve a tagállamok kormányainak hatékony működése szempontjából."

35 A fenti fogalmat az alábbi 5 alapvető tulajdonság teszi teljessé interdependencia egymástól való függőség; informatikai biztonság kiemelt terület, informatizált munkafolyamatok; üzemeltetés sajátosságok, egyedi jelleg; dominóelv láncreakciószerű sérülés/károsodás; leggyengébb láncszem & rész-egész elv összekapcsolódó hálózatok stabilitása a leggyengébb elem erősségétől függ.

36 Kritikus infrastruktúra védelem irányelv CÉLKITŰZÉSEK MEGELŐZÉS FELKÉSZÜLÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG EU szintű program-tapasztalatok és hagyományok nélkül Konzultációs eljárás-terrorizmustól az irányelvig Mindenfajta veszéllyel szembeni védelem, különös tekintettel a terrorizmusra Nemzeti és európai szintű kritikus infrastruktúrák szubszidiaritás Tulajdonos/üzemeltető/felhasználó szerepe Cselekvési terv

37 Az európai kritikus infrastruktúra kijelölésének folyamata

38 Az interdependencia szemléltetése

39 A katasztrófák elleni védekezés egységes szabályairól szóló BM rendelet szabályozza a belügyi szervek kritikusinfrastruktúravédelemmel kapcsolatos feladatait is. Ennek megfelelően a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Központ feladatainál megjelenik, hogy a BM OKF koordinálásával közreműködik a kritikusinfrastruktúra-védelem horizontális kritériumrendszerének kialakításában, a beazonosítási folyamatban, ezekhez adatot szolgáltat.

40 A kritikusinfrastruktúra-védelem egységes és hatékony szabályozásának megteremtése érdekében a BM OKF és a BM elkészítette a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvénytervezetet, amelynek célja egyrészt a kritikusinfrastruktúra-elemek azonosítása, másrészt pedig a kijelölés megtörténte után a védelem biztosítása. A szabályozás elfogadásával a lakosság alapvető ellátása, a potenciálisan veszélyes tevékenységek környezetében élők védelme is hatékonyabban garantálható. Fokozható általa a lakosság életének és vagyonának biztonsága, a kiemelkedő társadalmi jelentőségű közszolgáltatások folytonossága biztosítható, valamint a meglévő közfeladatok, a közbiztonság hatékonyabban elláthatók.

41 Magyar Zöld Könyv és Nemzeti Program Magyarország május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává vált, így a kritikus infrastruktúra védelem nemzetközi programjának kidolgozásá-ban már tagállamként vett részt. A 2006 decembe-rében elfogadott irányelv-tervezet alapján tehát megkezdődhetett az érdemi munka hazánkban is ben a tárcák és országos hatáskörű szervek együttműködésével vette kezdetét a magyar nem-zeti kritikus infrastruktúra védelmi program kidolgozása.

42 Nukleárisbaleset-elhárítás

43 A területi és helyi szervek szerepe A megyei, fővárosi védelmi bizottság feladatai: A felkészülés időszakában összehangolja és irányítja a felkészülés feladatait szervezi a lakosság és a védekezésben érintett szervezetek riasztását létrehozza a területi polgári védelmi szervezeteket biztosítja a védekezés vezetési rendszerének fenntartását és működését Nukleáris veszélyhelyzetben összehangolja és irányítja katasztrófavédelmi feladatok ellátását szervezi a kölcsönös segítségnyújtást, értesítést, riasztást és tájékoztatást magához vonhatja a védekezés irányítását halasztást nem tűrő esetben elrendelheti az állampolgárok kimenekítését elrendelheti a polgári védelmi szervezetek alkalmazását

44 A területi és helyi szervek szerepe A helyi önkormányzatok felelőssége: A lakosság védelme: a terület/település veszélyeztetettségének megállapítása a hatékony védekezés megvalósítása A védekezés feltételei: a lakosság és a környezet mindenkori helyzetének ismerete a védekezési feladatok végrehajtásának biztosítása Segítségkérés, segítségnyújtás: a védekezés helyzetének értékelése és jelentése segítség kérése és nyújtása együttműködés az érkezett segítséggel

45 Külföld Szomszédos országok NAÜ NAÜ NKP WMO felhő ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETEINEK KAPCSOLATAI - NVH megállapítása és fennállása esetén - PA Rt KüM ügy. MTT OAH NBSZ OAH NKP CERTA Erőmü MÁ OAH ISDN OBIR OMSZ IK BM BM Főügy NVM NBIÉK OMSZ(15), BM(15), HM(30),VVE AMAR, K K B X 400 KKB T Megyei, fővvb TIK OKSER IK VK HM VIK Ágazati Információs központok OSJER OSJER mérőhelyek M É D I A OpT VB(20)2 BM OKF X 400 Ágazati NBSZ-ek (20) baleset OKF Főügy Települési VB-ok Ágazati decent szervek Gazdálkodó és más szervek, intézmények, intézetek Más sugaras baleset forrás (száll, tár, csem) L A K O S S Á G

46 A NUKLEÁRISBALESET- ELHÁRÍTÁSI INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE BEIT

47 A Budapest Fővárosi Védelmi Bizottság a 01/2003. (V. 05.) számú határozatával elrendelte a sugárzó anyagokkal foglalkozó fővárosi szervezetek BEIT-jeinek felülvizsgálatát. Az érintett fővárosi nukleáris és radiológiai létesítmények vonatkozásában ez a feladat szeptember 30-ra fejeződött be. A létesítmények terveinek átdolgozását követően, a BM OKF és a KKB Titkársága által kiadott SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK figyelembevételével került átdolgozásra a Fővárosi Nukleárisbalesetelhárítási Intézkedési Terv. A Terv kidolgozása során már az új tervezési elvek kerültek figyelembe vételre: >>>

48 Amelyek 3 veszélyhelyzeti tervezési zónát, és 5 tervezési kategóriát különböztetnek meg A veszélyhelyzeti tervezési zónák Megelőző Óvintézkedések Zónája (MÓZ) A létesítmény körül elhelyezkedő előre kijelölt terület, amelyre nézve sürgős óvintézkedési lépések tervei léteznek és az óvintézkedéseket az általános veszélyhelyzet bejelentését követően, azonnal alkalmazzák. Budapest területén MÓZ zónába tartozó területnek a KFKI AEKI esetében annak telephelye, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem (BMGE NTI) tanreaktora esetében annak épülete tekinthető.

49 Sürgős Óvintézkedések Zónája (SÓZ) A létesítmény körül elhelyezkedő előre kijelölt terület, amelyen belül előkészületeket kell tenni a sürgős óvintézkedéseknek a környezeti monitorozáson alapuló azonnali bevezetésére. A KFKI AEKI kutatóreaktor tekintetében a SÓZ 1 km sugarú kör által határolt területet jelent. A környező atomerőművek zónája Budapest főváros területét nem érintik.

50

51 Hosszú távú Óvintézkedések Zónája (HÓZ) A létesítmény körül elhelyezkedő előre kijelölt terület, amely a létesítménytől távolabb esik, és magába foglalja a sürgős óvintézkedések zónáját. Ezen a területen előzetesen fel kell készülni olyan óvintézkedésekre, amelyek csökkentik a radionuklidok kiülepedéséből és lenyeléséből származó hosszú idejű dózisterhelést. A HÓZ-t a PA Rt., valamint a Mohi Atomerőmű tekinte-tében a reaktortól számított 80 km-es sugarú kör által határolt területet jelenti. Ezekbe a zónákba Budapest nem tartozik bele. A HÓZ a KFKI AEKI tekintetében egy 3 km-es sugarú kört jelent, melybe beleesik Budapest Főváros XII., valamint a XI. kerület egy része, illetve Pest megye egy része.

52

53

54

55

56

57 Tervezési kategóriák: Az I. Tervezési Kategória - a 100 MW(th) feletti teljesítményű atomreaktor zónasérülése, - a nagy mennyiségű kiégett üzemanyagot tartalmazó, aktív hűtést igénylő létesítmény sérülése

58 A II. Tervezési Kategória - a MW(th) közötti teljesítményű atomreaktorok, - az olyan létesítmények, amelyek tűz, vagy robbanás következtében jelentős mennyiségű radioaktív anyagot képesek kibocsátani.

59 A III. Tervezési Kategória - a 2 MW(th)-nál kisebb teljesítményű reaktorok, - a jelentős (több tíz TBq) aktivitással dolgozó létesítmények, - az olyan létesítmények, amelyekben az alkalmazott eljárások lehetővé teszik 30 cm-es távolságban 10 Sv/h dózisteljesítményű nyílt forrás létrejöttét,

60 A IV. Tervezési Kategória - a kisebb zárt sugárforrásokkal, - az illegálisan birtokolt, elveszett, vagy ellopott sugárforrásokkal, - a szállított sugárforrásokkal kapcsolatos események

61 Az V. Tervezési Kategória Ez a tervezési kategória a világűrből érkező meghibásodott műhold hazai nukleáris hatásait veszi figyelembe.

62 A lakosságra ható pajzsmirigy terhelés alapján: J1 zóna: az esemény bekövetkezésekor a terület külső határán a pajzsmirigy inhalált I-131-től eredő terhelése 500 msv. Ezen a területen egyértelműen célszerű a Kálium-jodid tabletták szedését végrehajtani.

63 J2 zóna: az esemény bekövetkezésekor a terület külső határán a pajzsmirigy inhalált I-131-től eredő terhelése 50 msv. Ezen területen, ha a feltételek adottak, mérlegelni kell a jódprofilaxist. Ezen terület határán kívül a jódprofilaxis végrehajtása egyértelműen nem célszerű.

64 A Fővárosi nukleárisbaleset-elhárításban résztvevő szervezetek: 1. Budapest Fővárosi Védelmi Bizottság és munkacsoportjai, 2. Budapest Főváros I-XXIII. kerület VB-ok és munkacsoportjaik, 3. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 4. Budapesti Rendőr-főkapitányság és alárendeltjei, 5. ÁNTSZ Fővárosi Intézete és az eü. intézetek, 6. Budapest Fővárosi Közigazgatási Hivatal, 7. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 8. Kerületi Polgármesteri Hivatalok (közbiztonsági referens), 9. Köteles és önkéntes polgári védelmi erők, 10. BKV Rt. 11. Volánbusz Közlekedési Rt., 12. MÁV Rt. 13. Budapest Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Áll.,

65 Központi vezető szerv Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ (NBIÉK) Rendeltetése: A végrehajtó szervezetek adatszolgáltatása alapján a korai riasztás feltételeinek biztosítása, a tájékoztatás és a döntéselőkészítés megalapozása. Hatásköre: kiterjed az ágazati és területi információs központokra, valamint azok végrehajtó szerveire és szervezeteire.

66 Ágazati vezető szervek Ágazati Információs Központok (ÁIK) Rendeltetése: Az ágazat speciális információs igényén túl, az együttműködési megállapodásokban meghatározott adatok szolgáltatása. Hatásköre: kiterjed saját ágazatuk valamennyi bevont szervezeti elemére.

67 Területi vezető szervek Területi Információs Központok (TIK) Rendeltetése: Az ágazat speciális információs igényén túl, az együttműködési megállapodásokban meghatározott adatok szolgáltatása. Hatásköre: kiterjed saját ágazatuk valamennyi bevont szervezeti elemére.

68 Végrehajtó szervek, szervezetek A Távmérő Hálózat A Mobil Laboratóriumok Hálózata A Helyhezkötött Laboratóriumi Mérő és Ellenőrző Hálózatok A Sugárfelderítő szervezetek

69 Távmérő Hálózat A levegőben mért gamma dózisteljesítmény és a meteorológiai paraméterek folyamatos távmérése MH 29 db. mérőállomás OMSZ 19 db. mérőállomás BM 13 db. mérőállomás Paks 8 db. mérőállomás

70 Mobil Laboratóriumok A távmérő hálózat mérési adatainak ellenőrzése, a riasztás igazolása vagy elvetése, mintavételezés, izotóp szelektív mérések PA Rt., HM, BM, FVM, KFKI

71 Helyhezkötött Laboratóriumi Mérő és Ellenőrző Hálózatok Ágazatonként, a saját SZMSZ-ük szerint végzik feladatukat Hatóságiak FVM, KTM, KVM, Nem hatóságiak MTA, OM, PA Rt,

72 Sugárfelderítő szervezetek Az NVH következtében kialakult radioaktív szennyezett terület felderítése, folyamatos ellenőrzése, területhatárok szennyezettség figyelemmel kisérése.

73 NAÜ által ajánlott esemény skála

74 A sugársérültek vagy arra gyanús személyek szakellátására kijelölt intézmények jegyzéke 1. Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórház I. Belgyógyászati Osztály, Budapest 2. Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház Égési és Plasztikai Sebészeti Osztály, Budapest 3. Pécsi Orvostudományi Egyetem I. Belgyógyászati Klinika, Pécs 4. Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged 5. Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen 6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kórháza, Miskolc 7. Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 8. Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely 9. Magyar Honvédség Központi Honvéd Kórház, Budapest 10.Magyar Honvédség Pécsi Honvéd Kórház, Pécs 11.Petz Aladár Megyei Kórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztály, Győr 12.Semmelweis Egyetem Budapest I. Belgyógyászati Klinika, Budapest

75

76 nsv/h figyelmeztetési szint éves átlag máj. júl. szept. nov. jan. márc.

77 RODOS rendszer I. A RODOS rendszer magyarországi telepítése szeptember végén, beüzemelése szeptember végén fejeződött be a BM Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság (OKF) budapesti bázisán, a Veszélyhelyzet kezelési szakterületének, Ügyeleti és Nukleáris Veszélyhelyzet Kezelési Főosztály alárendeltségében működő, Nemzetközi RODOS és Adat-csere Központjában. A RODOS rendszer nemzet-közileg elismert EU által támogatott döntéstámogató rendszer, amelyet a jövő nukleárisbaleset-elhárításában a közép és kelet európai országok a regionális együttműködés alapjának tekintenek

78 RODOS rendszer A rendszer elnevezése az angol Real-time, On-line, Decision Support System kifejezésből származó mozaikszó, amely egy valós idejű, on-line, nukleárisbalesetelhárítási döntéstámogató rendszert jelent.

79 PAKSI ATOMERŐMŰ

80 MOHI ATOMERŐMŰ

81 Bohunicei Atomerőmű BOHUNICEI ATOMERŐMŰ

82 KRSKO-i ATOMERŐMŰ

83 II. Egyes hatósági eljárások Alsó/felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építésügyi hatósági engedélyéhez kapcsolódó katasztrófavédelmi engedély (Kat. 25. (1). Alsó/felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi engedély veszélyes tevékenység végzéséhez (Kat. 25. (1). Alsó/felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi engedély veszélyes tevékenység ismételt folytatásához (Kat. 27. (3) a) pont) Alsó/felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi engedély jelentős változtatáshoz (Kat. 27. (3) b) pont); (Kat. 27. (3) c) pont)

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon Nemzetközi Iparbiztonsági Tudományos Konferencia 2013. április 10.

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az Iparbiztonság átfogó bemutatása Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az előadás tartalma: 1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenységek (felderítés,

Részletesebben

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom,

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-3300 Eger, Klapka György u. 11. : 3301 Eger, Pf.: 253 Tel: (36-36) 510-230 Fax: (36-36) 312-015 e-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 1898-22/2012. Tárgy:

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Az Iparbiztonság aktuális helyzete

Az Iparbiztonság aktuális helyzete Az Iparbiztonság aktuális helyzete. Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Hatósági tevékenység egységességének biztosítása I. Iparbiztonsági

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2008. (.) ÖTM rendelete az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrzési feladatairól Az atomenergiáról

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT

ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT XII. Nukleáris Technikai Szimpózium 2013. december 5-6. ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT Macsuga Géza és Balogh Csaba Országos Atomenergia Hivatal Bevezetés Terjedelem és időzítés Résztvevők

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények

Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény: olyan, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén lévő föld alatti vagy föld feletti technológiai vagy termelésszervezési

Részletesebben

A SEVESO irányelvek érvényesülése a lakosságfelkészítésben

A SEVESO irányelvek érvényesülése a lakosságfelkészítésben A SEVESO irányelvek érvényesülése a lakosságfelkészítésben DR. VASS GYULA tű. ezredes, főosztályvezető IPARBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY FELKÉSZÜLTEN A KATASZTRÓFÁKKAL SZEMBEN - Szakmai konferencia - Pécel, 2011.

Részletesebben

A Nukleárisbaleset- Dr. Vincze Árpád ZMNE

A Nukleárisbaleset- Dr. Vincze Árpád ZMNE A Nukleárisbaleset- elhárítás alapjai Dr. Vincze Árpád ZMNE A Nukleárisbaleset-elhárítás elhárítás szerepe biztonsági célkitűzések mélységben tagolt védelem bizt. rendszerek, mérnöki eszközök normál üzemi

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL Magyarország Országgyűlése a katasztrófavédelemi törvény 1 (a továbbiakban: Kat. tv.) 2012. január 1-jei elfogadásával megalkotta az

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) 2003-2005. évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák A nukleáris balesetekkel kapcsolatos tervezési kérdésekben, a különböző híradásokban hallható balesetek megítélésében, a veszélyhelyzeti

Részletesebben

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS Építési engedélyezési dokumentáció Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonat 1. kiadás Tiszaújváros, 2014. május

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért. Biztonság az, amivé tesszük! -2-

Magyarország szolgálatában a biztonságért. Biztonság az, amivé tesszük! -2- A veszélyes áruk száll llítása és s a közlekedk zlekedésbiztonság Kozma Sándor tű. alezredes főosztályvezető BM OKF Veszélyes Szállítmányok Főosztály Változások és tervek a veszélyes áruk szállításának

Részletesebben

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE Balogh Miklós mérnök ezredes HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezető 2012.09.05. 1 Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

2. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKATERVÉHEZ

2. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKATERVÉHEZ 2. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKATERVÉHEZ ONER-3-2013 NEMZETI NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT ELGONDOLÁSA Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos s. balesetek elleni védekezésről l szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. Visegrád 2014. november 6-7.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos s. balesetek elleni védekezésről l szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. Visegrád 2014. november 6-7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos s balesetek elleni védekezésről l szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításasa Visegrád 2014. november 6-7. 6 Mesics Zoltán n tű. t. alezredes Főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Horváth Kinga, Németh Dávid

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Iparbiztonsági ismeretek Az előadás tartalma A katasztrófavédelemről röviden Iparbiztonsági felügyelőség A kritikus infrastruktúra védelem Veszélyes áru szállítás (közúti, vasúti, vízi, légi) Veszélyes

Részletesebben

Nukleáris biztonság. 12. A Nukleárisbaleset-elhárítás rendszere. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

Nukleáris biztonság. 12. A Nukleárisbaleset-elhárítás rendszere. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris biztonság 12. A Nukleárisbaleset-elhárítás rendszere Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal BMGE TTK energetikai mérnök alapszak Tartalom VH és területi megoszlás A fontosabb

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 59-7/2014/IPB.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

A Seveso II. el írás magyarországi változásai, aktualitásai

A Seveso II. el írás magyarországi változásai, aktualitásai A Seveso II. el írás magyarországi változásai, aktualitásai Dr. Vass Gyula t. ezredes osztályvezet BM OKF Iparbiztonsági F osztály BTE Szakmai Nap Budapest, 2011. november 16. -1- Az el adás tartalma:

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 Az állásfoglalás kiterjed a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben