Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai."

Átírás

1 Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai. A táblázatok és grafikonok forrása: Központi Statisztikai Hivatal (2008): Jelentés a turizmus évi teljesítményérıl. A turizmus gazdaság Összetett iparág Komplex termék A turista élményt keres! Egységes iparág vagy számos önálló ágazat? TEÁOR 03, TEÁOR 08 szerkezetében szétszórva! Együttmőködés vagy verseny más ágazatokkal Területhasználat, munkaerıigény, fogyasztói jövedelmek Turizmuson és gazdaságon kívüli tényezık hatása Politikai, környezeti, kulturális események. Elemei (ld. turizmus rendszere): Kereslet: a turista Kínálat: vállalkozások, intézmények, helyszín Piaci kapcsolat: utazásszervezık, utazási irodák 1

2 TEÁOR 08: szakmakódok turizmus ágazathoz kapcs. tevékenységek C Feldolgozóipar 10 Élelmiszergyártás 10.1 Húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártás Italgyártás (Desztillált szeszes ital, szılıbor, gyümölcsbor, sör, üdítıital) 12 Dohánytermék 14 Ruházati termék gyártása G Kereskedelem, gépjármőjavítás 45 Gépjármő, motorkerékpár kereskedelme, javítása 47 Kiskereskedelem 47.1 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem 47.2 Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme 47.3 Gépjármő üzemanyag kiskereskedelem H Szállítás, raktározás (Régi: I) 49 Szárazföldi, csıvezetékes szállítás 49.1 Helyközi vasúti személyszállítás 49.3 Egyéb szárazföldi személyszállítás (városi, elıvárosi, taxi, egyéb) 50 Vízi szállítás 50.1 Tengeri személyszállítás 50.3 Belvízi személyszállítás 51 Légi szállítás 51.1 Légi személyszállítás 52 Raktározást, szállítást kiegészítı tevékenység 52.2 szállítást kiegészítı tevékenység I Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás (régi: H) 55 Szálláshely szolgáltatás (Szálloda,üdülı,kemping, egyéb) 56 Vendéglátás (étterem, rendezvény, ital) K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 64 Pénzügyi közvetítés 65 Biztosítási tevékenység M Szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 73 Reklám, piackutatás 74 Egyéb szakma, tudományos, mőszaki tevékenység (pl fordítás, tolmácsolás) N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 77.1 Gépjármőkölcsönzés 77.3 Egyéb tárgyi eszköz kölcsönzése (pl. vízi szállítóeszköz) 79 Utazásszervezés, utazásközvetítés, egyéb foglalás R Mővészet, szórakoztatás, szabadidı 90 Alkotó mővészeti, szórakoztató tev. 91 Könyvtári, levéltári, mőzeumi, egyéb kulturális tev. 92 Szerencsejáték, fogadás 93 sport, szórakoztató szabadidıs tev. S Egyéb szolgáltatás 96 Egyéb személyi szolgáltatás (fodrászat, szépségápolás, mosás, egyéb..) A turizmus gazdasági hatásai Gazdasági hatás: A küldı- és a fogadóterületek gazdaságának jellemzıiben, gazdasági struktúrájában a turizmus fejlıdése következtében végbemenı változások Társadalmi-kulturális és környezeti hatások pénzben kifejezett haszna és költsége? Kedvezı hatások - Kedvezıtlen hatások A hatásokat élvezık, illetve elszenvedık: Turizmusban érdekelt lakosság és vállalkozások Turizmusban nem érdekelt lakosság és vállalkozások Költségvetés, önkormányzat Turisták 2

3 Feladat: Soroljon fel 2-2 kedvezı illetve kedvezıtlen gazdasági hatást az érintett szereplıkre nézve az alábbi turisztikai célú fejlesztések esetében: 1. Wellness szálloda létrehozása 2. Szórakoztató és bevásárlóközpont létrehozása 3. Természetjáró túraútvonalak létrehozása 4. Vitorláskikötı létesítése 5. Quad-pálya létesítése Turizmusban érdekelt lakosság és vállalkozások Turizmusban nem érdekelt lakosság és vállalkozások Költségvetés, önkormányzat Turisták Kedvezı Kedvezıtlen Kedvezı Kedvezıtlen Kedvezıtlen Kedvezı Kedvezı Kedve zıtlen Kedvezı és kedvezıtlen hatások Kedvezı Munkahelyteremtés Multiplikátor hatások Infrastruktúra fejlesztése Árfelhajtó szerep (pl. telekárak) Import növekedése (pl. fejlett technológia) GDP/GNP növekedése (kiegészítı) Jövedelemforrás Regionális fejlıdés, egyenlıtlenségek csökkentése Gazdasági szerkezet változása Hagyományos tevékenységek támogatása Devizabevételek növekedése Adóbevételek növekedése Külsı források bevonása Szolgáltatásbıvülés Vállalkozói kedv növekedése Kedvezıtlen Szezonális foglalkoztatás, fluktuáció Migráció Infláció Árfelhajtó szerep (pl. élelmiszerek) Import növekedése (pl. hazait felváltó termékek) Erıltetett fejlıdés Gazdasági függıség kialakulása Regionális egyenlıtlenségek növekedése Gazdasági szerkezet változása Hagyományos tevékenységek eltőnése Káros hatások felszámolásának költségei Infrastruktúra túltelítıdése Növekvı kormányzati kiadások Jövedelem- (és munkaerı) kiáramlás "Fekete forgalom" fennmaradása/növekedése 3

4 A TURIZMUS PIAC SAJÁTOSSÁGAI Láthatatlan export Láthatatlan Megfoghatatlan, szállíthatatlan termék Országon belül létrejövı külkereskedelmi tranzakció Export Nemzetközi fogyasztó A turista utazik a termékhez Exportálhatatlan/más módon értékesíthetetlen termékek megvásárlása Kiskereskedelmi értékesítés Árképzés: a közvetítı szektor szerepe A turizmus gazdasági funkciói 1. Fizetési mérleg funkció 2. Kiegyenlítési funkció 3. Foglalkoztatási funkció 4. Jövedelmi funkció 5. Termelési funkció Fizetési mérleg funkció Mérleg Turisztikai bevételek és kiadások egyenlege Jelentıs többlettel záró országok Fogadóterületek javítja az ország fizetési mérlegét Jelentıs hiánnyal záró országok Küldı területek rontja az ország fizetési mérlegét 4

5 A TURIZMUS A FIZETÉSI MÉRLEGBEN Tartozások / Kötelezettségek Hazaiak által külföldön vásárolt árucikkek Turizmus által indukált áruimport Hazaiak által külföldön vásárolt szolgáltatások Turizmus által indukált szolgáltatás-import Turizmusban foglalkoztatott külföldiek jövedelmének hazautalása Külföldi befektetések profitjának repatriálása Osztalék-fizetés Nyeremények hazautalása Külföldrıl kapott hitelek törlesztése Kereskedelmi mérleg Szolgáltatások mérlege Jövedelmek és átutalások mérlege Tıkemérleg Követelések Külföldi látogatók által vásárolt árucikkek Turizmus által indukált áruexport Külföldiek által vásárolt szolgáltatások Turizmus által indukált szolgáltatás-export Külföldön turizmusban foglalkoztatott hazaiak jövedelmének hazautalása Külföldön történt befektetések profitjának repatriálása Külföldrıl kapott osztalék Nyeremények hazautalása Külföldnek nyújtott hitelek törlesztése A turizmus mint láthatatlan export Az import és az export statisztikailag nem rögzíthetı pontosan a turizmusnál A láthatatlan export elınyei a normál áruexporttal szemben: A kiegyenlítés általában azonnali fizetéssel történik (kivéve közvetítı szervezetek bekapcsolása esetén) Az ország határain belül történik, így vámok, szállítás, csomagolás nincs! Tartalma: (turisztikai mérleg): üdülés, illetve üzleti tartózkodás, gyógyászati, kórházi és tanulmányi célú tartózkodás, egynapos és tranzit forgalom, nemzetközi személyszállítás (vasúti, hajózási és légi forgalom). Az idegenforgalmi (fizetési) mérleg aktív oldalán szerepel: A külföldi vendégektıl szállás- és ellátás bevételek (szálloda, gyógyintézmény, más szálláshelyek + kórházak és klinikák külföldi páciensei, intézetek, panziók és gyermekotthonok külföldi növendékei, fıiskolák külfödi hallgatói is!) A turisztikai vállalkozások külföldi vendégektıl származó bevételei. A külföldi vendégek, fıleg az egynapos vendégek vásárlásaiból eredı bevételek. A külföldi vendégek részére nyújtott szolgáltatások bevételei. Az idegenforgalmi (fizetési) mérleg passzív oldalán szerepel: A belföldiek külföldön felmerült idegenforgalmi célú kiadásai (üdülési, üzleti, gyógyászati célú tartózkodás, tanulmányút, egynapos kiránduló forgalom). A belföldiek nemzetközi közlekedési kiadásai a külföld javára. a külföldiek miatt jelentkezı élelmiszer- és élvezeti cikk importot nem veszi figyelembe (v.ö. fejlıdı országok idegenforgalmi mérlege!) 5

6 Az utasforgalmi bevétel és kiadás alakulása, (KSH, 2008) Az utasforgalmi export és import alakulása, (KSH, 2008) Szállás Turista Mire költ? Sematikus költési struktúra Turisztikai szolgáltató Mire költ? Bérek Végsı haszonélvezı Ki kapja? Alkalmazottak Vendéglátás Közlekedés Ruházat Szuvenír Fotóeszközök Programok Egyéb Adók Jutalékok Bérleti díj Biztosítás Nyersanyag Marketing Osztalék Költségvetés Bank, biztosító Építıipar Tanácsadók Kereskedelem Közüzemek Befektetık 6

7 Szállás Turista Mire költ? Sematikus költési struktúra Turisztikai szolgáltató Mire költ? Bérek Végsı haszonélvezı Ki kapja? Alkalmazottak Vendéglátás Közlekedés Ruházat Szuvenír Fotóeszközök Programok Egyéb Adók Jutalékok Bérleti díj Biztosítás Nyersanyag Marketing Osztalék Költségvetés Bank, biztosító Építıipar Tanácsadók Kereskedelem Közüzemek Befektetık A Magyarorszára érkezı külföldi látogatók magyarországi kiadásai, A Magyarországra látogató külföldiek egy fõ egy napjára jutó kiadásai, kiemelt országok szerint*, 2007 A Magyarországra látogató külföldiek fogyasztási szerkezete,

8 Kiegyenlítési funkció Kevésbé fejlett területeken turizmus fejlesztés Az iparnak kedvezıtlen adottság környezeti vonzerı lehet a turizmus számára Munkahelyteremtés, jövedelemforrást jelent Problémák: A természeti vonzerık térben koncentráltan jelennek meg! Eredeti és származtatott kínálat viszonya A kínálathoz szükséges beszerzések ne a térségen kívülrıl jöjjenek! A turisztikai fejlesztés feltételei Országos vagy nemzetközi jelentıségő vonzerı (versenyképesség) Infrastrukturális ellátottság tıkeigényes Források: Adók az ideiglenes lakót/ turistát és a helyben lakót is érintik Központi adók: SZJA, vállalkozási nyereségadó, ÁFA Helyi adók: építményadó, telekadó, kommunális adó, gépjármőadó, helyi iparőzési adó, idegenforgalmi adó Magánbefektetık, külföldi tıke, PPP Megközelíthetıség Biztonság Turizmussal kapcsolatos attitődök (ld. társadalmi kulturális hatások!) Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken, 2007 Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken,

9 Foglalkoztatási funkció Az idegenforgalomtól függı munkahelyek száma szálloda- és vendéglátóiparban foglalkoztatottak a tercier szektor más területein lévı olyan munkahelyek,melyeket a turizmus közvetlenül vagy közvetve befolyásol; a nem idegenforgalmi községekben is vendéglátóipari munkahely (a helyiek szükségleteihez); turisztikai településeken: szezonális és részmunkaidıs foglalkoztatás (statisztikák:csak az egész évben betöltött állások!) Az idegenforgalom foglalkoztatási hatása direkt (pl. szállodai munkahelyek), - indirekt (mellékkereset, részmunkaidı stb.). mennyiségi foglalkoztatási hatás: nemcsak munkahelyek száma, hanem bér v. jövedelemnövekedés is! A turizmus szektor munkaerıigényének sajátosságai: A szakképzettségi igény összetett, szakképzetlen és magasan kvalifikált munkaerı is Magas a szakképzetlenek vagy az alacsony szakképzettségőek aránya. A foglalkoztatottság szezonális, fıleg az alacsony szakképzettségőeknél Magas a fluktuáció Szezonálisan vendégmunkások tömeges alkalmazása A napi és a heti munkaidı rendszertelen Magas a nık és a fiatalok részaránya. Nem a fix, hanem a különbözı jutalékokkal kombinált bérezési formák terjedtek el. Magyarországon a turizmusban közvetlenül és közvetve dolgozók száma közel 300 ezer fı. 9

10 Foglalkoztatottak a turizmusban, Jövedelmi funkció: Turisztikai jövedelmi multiplikátor Egy egységnyi turisztikai plusz költés a gazdaságban mekkora összjövedelmet generál Multipikátor = 1/(1 Č), Č= fogyasztási határhajlandóság (MPC, Marginal Propensity to Consume) Turisztikai multiplikátor-hatás: a turista költése kiknél okoz jövedelemnövekedést? Multiplikátor-hatás mértéke mi befolyásolja? Gazdaság önellátó képessége Kiáramlások - Azon pénzügyi folyamatok, amelyek következtében a gazdasági körforgásba kevesebb pénz kerül vissza A jövedelmekre kivetett adók (ideiglenesen) Import beszerzések (Lakossági és intézményi) megtakarítások (ideiglenesen) 10

11 Jövedelmi multiplikátor-modell TURISTÁK KÖLTÉSE Turisztikai szolgáltatások Szálloda, étterem Helyi vásárlás Háztartás közvetlen jövedelme (bér, nyereség) Önkormányzat (helyi adók) Központi költségvetés (adók járulékok) Import beszerzés Helyi vásárlás Megtakarítás Import javak beszerzése Összes többletjt bbletjövedelem Példa: Jövedelmi multiplikátor-modell TURISTÁK KÖLTÉSE: Ft Turisztikai szolgáltatások: szállás, étkezés (50000 Ft) Önkormányzat (helyi adó) 5 %: 2500 Ft Import javak (beszállítók) 8%: 4000 Ft Helyi vásárlás beszállítók: 32% Ft Háztartás közvetlen jövedelme (nettó munkabér, profit) 40%: Ft Központi költségvetés (ÁFA, bérjárulékok, jövedelemadó) 15 %: 7500 Ft Helyi vásárlás 85 %: Ft Megtakarítás 10 %: 2000 Ft Import 5 %: 3000 Ft Össz: 32 % + 34 % (40% 85%) = 66% = =33000 Ft, multiplikátor = 1 /(1-0,66) = 2, 94 azaz Ft költés 147 e Ft jövedelmet generál 11

12 Jövedelmi multiplikátor komponensei Közvetlen költés (elsıdleges, direkt) azaz a közvetlenül a turisztikai szolgáltatóknak kifizetett szolgáltatási díjak Közvetett költés (másodlagos, indirekt) a turisztikai szolgáltatók alkalmazottainak fizetett bérek és fizetések, a szolgáltatók készletbeszerzései, Indukált költés (harmadlagos) a turizmus hatására a gazdaság egészében kimutatható bér- és jövedelememelkedés, illetve az annak hatására bekövetkezı nagyobb gazdasági aktivitás Turizmus specifikus ágazatok multiplikátorai (GDP-re,2000. évi ÁKM) Értelmezés: pl. a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazat terméke iránti egységnyi kereslet a termelési beszállítási kapcsolatokon keresztül összesen 1,935 bruttó termelést generált, amibõl 1 egység szálláshely- szolgáltatás,vendéglátásként kerül végsõ felhasználásra. A magyarországi lakosság költése turisztikai célokra átlagosan 1,692 egység bruttó termelést generál. Tehát: a jellemzõ ágazatok bruttó termelésen belüli aránya 2004-ben 4,6%, de a termelési kapcsolatokat is figyelembe véve 4,6% 1,696 = 7,8% a jellemzõ ágazatok GDP-n belüli aránya 2004-ben 5,2%, de a termelési kapcsolatokat is figyelembe véve 5,2% 1,696 = 8,8% 12

13 GDP 2007 : ,8 millió dollár (25 406,0 milliárd forint) Termelési funkció (értékteremtés) Értékteremtés: termelési tevékenységgel (munka, tıkeés fıldhasználattal) létrehozott többlet érték,értéknövekedés Az idegenforgalmi szolgáltatás nem más, mint az elıállításához felhasznált alkotórészek összessége, amely a GNP-n keresztül érvényesül: föld + munka + tıke idegenforgalmi szolgáltatás A turizmus mint termelési tényezı értékteremtése abból adódik, hogy: munkaadóként jelenik meg, és további munkalehetıségeket teremt tıkebevételt teremt földjáradékot tesz lehetıvé 13

14 Az értékteremtés folyamata: Közvetlen értékteremtés - a turizmus ágazat kibocsátásából az elızetes szolgáltatások levonása után (az elızetes szolgáltatás hányada ágazatonként eltérı). Közvetett értékteremtés - a vendégköltést realizáló szolgáltatók beszállítóinál és alvállalkozóinál keletkezı új érték. (elızetes szolgáltatások más ágazatoknál közvetett keresletet váltanak ki). Indukált értékteremtés a régióban keletkezı (bruttó vagy nettó) értékteremtés, mivel a turizmus révén keletkezett nagyobb vásárlóerı növeli a keresletet, ami a termelést ösztönzi. Egyéb multiplikátorok Termelési (output) multiplikátor Egy egységnyi turisztikai költés hatása a gazdaság termelési szintjére Foglalkoztatási multiplikátor Egységnyi pótlólagos turisztikai fogyasztás foglalkoztatásra gyakorolt hatása Költségvetési multiplikátor Az állami bevételek változása egységnyi pótlólagos turisztikai fogyasztás hatására A multiplikátorok alkalmazásának korlátai Felhasznált adatokból eredı pontatlanság másodlagos források, feltételezések Adatok pontossága és megbízhatósága a többszöri áttétel és az összevonás-szétbontás miatt nem tökéletes Statikus mutatók az elmúlt idıszak adatai alapján - a módszer a gazdaság és a környezet változásait nem képes rugalmasan követni Alágazati eltérések szerepe az ágazati multiplikátorok meghatározásában 14

15 Befektetések a turizmusban Vállalkozó kedv növekedése Finanszírozó Állam közvetett és közvetlen Önkormányzat - közvetett és közvetlen Vállalkozók közvetlen, profitorientált Lakosság kiegészítı jövedelem (Tızsde) Tıke származási helye Hazai Külföldi Befektetések a turizmusban 2. Tıkeigényes területek Szállodaipar, konferencia-infrastruktúra, wellness-kínálat, közlekedés Kevéssé tıkeigényes területek Utazásközvetítés, kerékpár-kölcsönzés, idegenvezetés, szuvenírbolt, stb. Nemzetközi egyenlıtlenségek Jövedelem ki- és beáramlása Multiplikátor hatás változása Külföldi befektetık támogatása Szakmai hozzáértés, tapasztalatok Erıforrások Az ország nemzetközi megítélésének javítása Referencia a potenciális befektetık számára Mőködtetés, piaci bevezetés Szakmai és menedzsment-ismeretek, betanítás 15

16 Turisztikai beruházások típusai Attrakció fejlesztı Szálláshely-kapacitás növelı Vendéglátó kapacitás növelı Szolgáltatásfejlesztı Közvetlen Közvetett Infrastruktúra-fejlesztı Mőemlékvédelmi, restaurációs célú Környezetvédelmi A beruházások teljesítményértéke,

17 17

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági Turizmus társadalmigazdasági alapjai 7. téma: Az idegenforgalom statisztikai mérése Turizmus szatellit számlák 1 Mirıl lesz szó? Turizmus statisztikai mérése Hagyományos statisztikák, kérdıíves megkérdezések,

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VÁROSLIGET ZRT. 2014. június 20. 0 Korlátozó feltételek A KPMG Tanácsadó Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben KOZÁK Tamás Budapesti Gazdasági Főiskola KVIK Kereskedelem és Marketing Intézet Kereskedelmi Intézeti Tanszék, Budapest kozak.tamas@kvifk.bgf.hu A multiplikátor-hatás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

A forrás- és felhasználástáblák kiegyensúlyozásának gyakorlati tapasztalatai

A forrás- és felhasználástáblák kiegyensúlyozásának gyakorlati tapasztalatai A forrás- és felhasználástáblák kiegyensúlyozásának gyakorlati tapasztalatai Varga Éva, a KSH vezető-tanácsosa E-mail: Eva.Varga2@ksh.hu Jelentős előrelépés történt a magyar nemzeti számlák fejlesztésében

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA II.

GAZDASÁGPOLITIKA II. GAZDASÁGPOLITIKA II. 1 A költségvetés gazdaságpolitikai szerepe Költségvetés (központi költségvetés): a kormányzat pénzügyi terve, amely egy évre vonatkozóan meghatározza a központi kormányzat bevételeit

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások HATÉKONYABB LAKÁSOK - MAKROGAZDASÁGI HATÁSOK A lakossági energiahatékonysági beruházások állami támogatásának makrogazdasági hatáselemzése ÁKM segítségével 2011. november Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.9. Szállodák szobaára Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI Tamás DUSEK PhD Széchenyi István University Regional Science and Public Policy Department Győr Hungary, Europe Miklós

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben