7635 Pécs, Fekete u. 20. Mobil: (30) SZAKVÉLEMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7635 Pécs, Fekete u. 20. Mobil: (30) 9473-406 E-mail: orbanj@pmmik.pte.hu SZAKVÉLEMÉNY"

Átírás

1 7635 Pécs, Fekete u. 20. Mobil: (30) SZAKVÉLEMÉNY A dombóvári víztorony műszaki állapotának felülvizsgálata (balesetveszélyt megszüntető javítások) Készült a Dombóvár Város Önkormányzata megbízásából Balogh Tamás Dr. Orbán Zoltán Dr. Orbán József okl. építőmérnök okl. építőmérnök építésügyi szakértő Pécs, október

2 A dombóvári víztorony műszaki állapotának felülvizsgálata, és a balesetveszélyes állapotot megszüntető javítások meghatározása 1. Előzmények A dombóvári víztorony betonszerkezetének állapot-meghatározására évben diagnosztikai vizsgálat készült. A vizsgálatok eredményei alapján értékelésre került a vasbeton toronyszerkezet statikai állapota. Az elvégzett roncsolás-mentes diagnosztikai vizsgálatok - A vasbeton szerkezet tipikus károsodásainak megállapítása és hibatérkép készítése. - Schmidt- kalapácsos vizsgálat a beton nyomó-szilárdságának meghatározására. - A műkő zsalu-kéregelem mögötti beton állapotának videó-endoszkópos vizsgálata. - A beton korróziós károsodásának meghatározása, karbonátosodás vizsgálattal. - A vasbetonszerkezet vasalásának elhelyezkedése, valamint a betontakarás vizsgálata mágneses vaskeresővel. - A betontakarás nélküli betonacélok korróziós állapotának vizsgálata feltárással. - A felújítási munkákhoz meghatározásra került a betonfelületek tapadó-szilárdsága. A víztorony évi állapotára vonatkozó megállapítások A víztorony vasbeton tartószerkezetének jelenlegi állapota erősen leromlott, de a károsodás mértéke nem akkora, hogy az a szerkezet jelenlegi funkciójának megfelelő teherviselő képességét és stabilitását, további 5-8 évig veszélyeztetné. Ez annak is köszönhető, hogy az építmény legnagyobb igénybevételét korábban a víztartály súlyából származó hatások jelentették, amely jelenleg nem jelentkezik. Vizsgálatok szerint a pilléreket összekötő íves gerendák vasbeton anyaga van a legkritikusabb állapotban, mivel itt lett mérve viszonylag a legkisebb betonszilárdsági érték, és ezeknek a tartószerkezeti elemeknek a vasalása szenvedte el a legnagyobb korróziós károsodást. Ezért az építmény állékonysága szempontjából kockázatos, ha nem történik meg a korróziós károsodások megállítása. Ismerve a gerendák károsodásának a mértékét és a korróziós folyamatok intenzitását, ennél a szerkezetnél beavatkozás nélkül nem sok türelmi idő áll rendelkezésre. Itt mindenképpen szükséges egy sürgős (1 éven belüli) korrózióvédelmi beavatkozás (betonacél védelem és 2

3 felületkezelés) mert 5 év múlva már a szerkezeti elem költséges cseréje válik szükségessé a rehabilitáció során. 2. A szakértői megbízás tárgya A évi szakértői vélemény javaslatot tett az építmény vasbeton szerkezetei tekintetében, a rekonstrukció nélküli várható élettartam növelésére és a sürgős beavatkozásokra, kiemelve, hogy egy éven belül a pilléreket összekötő íves gerendákat korrózióvédelemmel kell ellátni. Tekintettel arra, hogy a szakértői vélemény elkészítése óta már több mint két év telt el, és a magára hagyott vasbeton szerkezet állagában ez idő alatt jelentős romlás állt be, így a tovább nem halasztható rehabilitációs munkák elvégzése előtt, szükségessé vált az építmény állékonyságának és teherbíró képességének felülvizsgálata. A vizsgálat célja a korábbi szakértői megállapítások megerősítése és a beállt állapotváltozásnak megfelelő aktualizálása és kiegészítése. A víztorony vasbeton szerkezetének felülvizsgálata: - A szerkezet aktuális állapotának felmérése, állagromlásának meghatározása, a korábban végzett állapotfelmérés- és hibatérkép felhasználásával. - A toronyfej külső beton burkolóelemeinek felülvizsgálata a belső térből (rögzítő szerelvények és a vasbeton elemek károsodásának mértéke, a szerkezet statikai állapotának értékelése). - A toronyfej külső beton burkolóelemeinek és a torony fő tartópilléreinek felülvizsgálata alpiin-technikával (külső károsodások, repedések és kitörések mértékének meghatározása). Javaslat a felújítási technológiára: - A felújítási technológia kidolgozásához szükséges állapotvizsgálatok eredményei alapján megerősítési technológia kidolgozása a toronyfej burkolóelemeinek javítására és a vasbeton elemek rögzítésére. - Javaslattétel a tartópillérek és hengeres lépcsőtér minimális költséggel járó állagmegóvási felújítására. - Javaslattétel a víztorony további hasznosítására, melynek előkészületei az állagmegóvási munkálatok során elvégezhetők. 3

4 3. A víztorony vasbeton tartószerkezeteinek felülvizsgálata 3.1 A víztorony alépítményében a évi vizsgálat óta változás nem áll be. A szerkezet betonanyaga tömör és megfelelő szilárdságú. A korábbi beázások következményeként, több helyen látható a betonacélok korróziós károsodása, de ez a torony állékonyságát nem befolyásolja. Balesetveszélyes állapotot megszüntető beavatkozást nem igényel. 3.2 A toronytörzs (lépcsőházat határoló hengeres falszerkezet) vasbeton anyagának korróziós károsodása, az elmúlt két évben tovább növekedett. A felületről egyre nagyobb mértékben válnak le betonréteg- és vakolatdarabok, melynek következtében a kilátszó betonacélok korrodáltsága folyamatosan növekszik. A kilátszó és rozsdás betonacélok, valamint a hámló betonfelületek egyértelműen jelzik a felújítás szükségességét, a balesetveszély elhárítása érdekében. A balesetveszélyes állapotot megszüntető javítás során a laza betonrétegeket el kell távolítani (homokszórással), majd a kilátszó betonacélokat korrózióvédelemmel kell ellátni. A felület előkészítést követően pótolni kell a kitöredezett betonfelületeket, majd egy üvegszál háló- és műanyagszál erősítésű betonjavító rendszerrel kell a teljes falfelületet bevonni, mely esztétikus és megfelelő korrózióvédelmet nyújt. A technológia ismertetése és leírása az 1. sz. rajzon és a 1. sz. mellékletben. A vasbeton toronytörzs falszerkezetének károsodása (2013. június) 4

5 3.3 A pilléreket összekötő íves gerendák (gyűrűgerenda) vasbeton anyaga a évi állapothoz képest kimutathatóan sokat romlott, és jelenleg már kritikus állapotban van. Jelenleg már nem elegendő a vasbeton gerenda korrózióvédelmét elvégezni, hanem szerkezet megerősítésre is szükség van. A kivitelezés során a szerkezetet homokszórással meg kell tisztítani a lemálló és korrodált részektől, majd a szabaddá váló betonacélokat korrózióvédelemmel kell ellátni. A felület előkészítést követően pótolni kell a kitöredezett betonfelületeket, majd üvegszál háló erősítésű betonjavító rendszerrel kell a teljes gerendafelületet bevonni. Az elrozsdásodott kengyelvasalást több helyen pótolni kell, és a gerenda alsó síkját lőttbeton védőréteggel kell kiképezni. A későbbi károsodás megakadályozása érdekében, vízorral ellátott lemezborítást is célszerű alkalmazni. Ezt a megerősítést, nem csak a baleset megelőzés érdekében, hanem az építmény állékonysága szempontjából is rövid időn belül el kell végezni. A javítási technológia ismertetése és leírása a 1. sz. rajzon és az 2. sz. mellékletben. A pilléreket összekötő gyűrűgerenda (2013. június) 5

6 Az íves vasbeton gyűrűgerenda vizsgálata (2013. június) A vasbeton gerenda korrodált és károsodott szerkezete (2013. június) 6

7 3.4 A 6 db szabadon álló vasbeton tartópillér, mint az építmény fő teherhordó szerkezetének állapota a felülvizsgálatunk szerint, az elmúlt két évben csak kis mértékben változott, a műkő kéregelemek védőhatásának köszönhetően. A betonacélok korróziós folyamatai csak azokon a helyeken figyelhetők meg, ahol a kéregelemek sérüléséből adódóan nedvesség tudott behatolni a tartószerkezetbe. A vasbeton pillérek műkő zsaluelem burkolatán egyre több kitöredezettség jelentkezik, elsősorban a sarkoknál és az illesztési hézagoknál, valamint a mező közbeni repedések is egyre gyakoribbak és jelentősebb mértékűek. Ez annak a következménye, hogy a sérült felületeken víz jut be a beton és a zsaluzat közé, és megfagyás közben feszítő hatást fejt ki. A kéregelemek tönkremenetelének folyamata az elmúlt két évben felgyorsult. A kopogtatásos vizsgálataink alapján e hibák mennyisége az elmúlt két évben 50%-ról 70%-ra növekedett. A vasbeton tartópillérek védelme folyamatosan csökken, így a kéregelemek kijavítása és felületkezelése mindenképen szükséges. A műkő kéregelemek sérüléseit és betonhiányosságait, megfelelő felület előkészítést (portalanítás) követően ki lehet javítani, majd üvegszövet beágyazású habarcsrendszerrel kell a teljes pillérfelületet bevonni, 3 mm vtg. rétegben (1. sz. rajz és 1. sz. technológiai utasítás). Ezt követően a felületet KESTON (TechnoWato) betonfestékkel kel lefesteni 2 rétegben, visszaállítva ezzel a burkoló elemek vízzáróságát és esztétikus megjelenését. A tartópillérek zsaluelemeinek vizsgálata alpiin technikával (2013.június) 7

8 A tartópillérek zsaluelemeinek vizsgálata létráról (2013.június) A műkő zsaluelemek állapotának vizsgálata (2013. június) 8

9 A műkő zsaluelemek kitöredezettsége (2013. június) korrodált betonacél Sérült és repedt zsaluelemek (2013. június) 9

10 repedés Kéregrepedés a zsaluelemen (2013. június) 4. A víztároló tartály és a toronyfej vizsgálata 4.1 A kétkamrás víztartály vasbeton szerkezetének állapota és szilárdsága nem változott, a korábban végzett vizsgálataink eredményével megegyezően, most is megfelelő. 4.2 A toronyfej külső beton burkolóelemeinek felülvizsgálata. A belső térből végzett szemrevételezési vizsgálataink alapján a toronyfej külső függőleges falpanel elemeinek rögzítő szerelvényei több évtized alatt nem károsodtak, jó állapotban vannak. A vasbeton párkányelemek és függőleges oldalfalak károsodásának mértékét (repedések, kitöredezettség), valamint statikai állapotát, alpiin-technikával vizsgáltuk. A felső körbefutó párkányelemek betonanyaga megfelelően szilárd, csupán egy helyen figyelhető meg az elemek felületén kismértékű fagy okozta letöredezés, a vízszigetelő bitumenes lemez nem megfelelő vízzárása miatt. 10

11 A sérült és töredezett párkányelemek (2013) A betonelemek közötti fugázó habarcs az idők folyamán már kitöredezett és nem biztosítja a toronyfej szerkezetének teljes vízzáróságát. A balesetelhárító javítás során a kitöredezett- és sérült helyeket egy felületi kezelést követően (tisztítás és portalanítás) habarcsanyaggal javítani és pótolni kell. A vasbeton párkányelemek kimozdulás elleni stabilizálását szénszálas szövettel javasoljuk megoldani. Ennek megfelelően a párkányelemek függőleges síkjának alsó peremén szénszálas szövet megerősítést kell végezni (mellékelt terv es technológiai leírás szerint) a 150 mm széles szénszálas szövetet két rétegben körbevezetve és ragasztással rögzítve. A szénszálas szövet felragasztását, kiépített és a toronyhoz rögzített állványzatról kell végezni. A szénszálszövetes körbepántolást követően a párkányelemek előkezelt (tisztított és csiszolt) felületét KESTON rugalmas betonfestékkel kell lefesteni 2 rétegben, a megfelelő időjárásálló felületvédelem érdekében. A technológia ismertetése és leírása a 2. és 3. sz. rajzokon és a 3. sz. mellékletben. 11

12 Károsodott fugakitöltő habarcs a párkány- és falpanelek között Fugahabarcs a párkányelem és falpanel csatlakozásánál. 12

13 4.3 A toronyfej függőleges és íves falpaneljeinek állapota A függőleges falpanelek a párkány által csapóeső elől védettek, így az állapotuk megfelelő, sérülések csak az elemek alsó harmadában találhatók, nem jelentős mértékben. A toronyfej függőleges és íves falpanel elemei A függőleges falpanel elemek vizsgálata alpiin-technikával (2013) 13

14 A toronyfej függőleges panelelemeinek vizsgálata alpiin-technikával (2013) Sarokletörés a függőleges falpanel elemen (2013) 14

15 A falpanelek anyaga téglabetéttel könnyített vasbeton, mely megfelelő tömörségű és elegendő stabilitással bír. A helyszíni vizsgálatok során a falpanelek megfelelő szilárdságot mutattak, anyaguk ütésre csengő hangot adott. A falfelületek sérülésének nagysága nem számottevő, a sérülési helyek megfelelő felület előkészítést követően, műanyag-diszperziós habarccsal javíthatók. Sérült és kitöredezett felület a téglabetétes falpanel alsó peremén A toronyfej jó állapotban levő íves falpanel elemei 15

16 Az íves panelelemek állapotának vizsgálata alpiin-technikával (2013) Az íves panelelemek állapota jó, külső sérelmi nyomok, letörések csak kis mértékben mutatkoznak. A panelek egy részén leázási nyomok, elszíneződések láthatóak jellemzően a sérült vízelvezető ejtő-csatorna felőli oldalon. A balesetelhárító javítás során a kitöredezett- és sérült helyeket egy felületkezelést (portalanítás és kellősítés) követően habarcsanyaggal javítani és pótolni kell. A függőleges falpanelek és az íves betonelemek kimozdulás elleni stabilizálását szénszálas szövettel javasoljuk megoldani. Ennek megfelelően a falpanelek függőleges síkjának alsó peremén, valamint az íves betonelemek alsó peremén is szénszálas szövet megerősítést kell végezni (mellékelt 2. és 3. sz. terv és 3. sz. technológiai leírás szerint) a 150 mm széles szénszálas szövetet két rétegben körbevezetve és ragasztással rögzítve. A szénszálszövetes körbepántolást követően a panelek és a betonelemek felületét elő kell készíteni (portalanítani és lecsiszolni), majd KESTON betonfestékkel kell 2 rétegben lekezelni a megfelelő időjárásálló felületvédelem érdekében. A toronyfej párkányelemeinek és a függőleges falpaneljainak, valamint az íves betonelemeinek a javítási és festési munkálatait a tartópillérek mellett, a toronyfej felső szintjéig felépített állványzatról kell kivitelezni. 16

17 4.4 A víztorony fej alsó födémszerkezete A toronyfej alsó felületét vizsgálva, rendszeres leázások nyomai és az ebből adódó károsodások figyelhetők meg, elsősorban a sugárirányú gerendákon. A károsodás már olyan mértékű, hogy mielőbbi helyreállításra van szükség. Az egyes szerkezeti elemeket, főként a sugárirányú vasbeton gerendákat korrózióvédelemmel kell ellátni. A javítási munkálatokat a pillérekhez rögzített állványzatról kell elvégezni. A kivitelezés során a szerkezetet homokszórással meg kell tisztítani a lemálló és korrodált részektől, majd a szabaddá váló betonacélokat korrózióvédelemmel kell ellátni. A felületkezelést követően pótolni kell a kitöredezett betonfelületeket, majd műanyagszál erősítésű betonjavító rendszerrel a teljes gerendafelületet be kell vonni. Ezt követően a felületet KESTON betonfestékkel kell 2 rétegben lekezelni a megfelelő időjárásálló felületvédelem érdekében A födémszerkezet gerendáinak károsodása, a leázások következtében 17

18 5. A víztorony tetőszerkezetének felülvizsgálata A tetőről a csapadékot a betonból kialakított, egy réteg bitumenes lemezzel szigetelt csapadékcsatorna gyűjti össze és vezeti el az ejtő-csatorna felé. Az alpiin-technikával végzett helyszíni vizsgálataink és megfigyeléseink alapján a csapadékcsatorna eredeti feladatát már nem látja el, a csapadék elvezetése nem valósul meg, a nem megfelelő lejtéskialakítás miatt. A meglazuló cserepek balesetveszélyesség szempontból nem jelentenek problémát, mivel a mellvédfal elegendő védelmet nyújt a meglazuló és kimozduló cserepek leesése ellen, viszont a szigetelés károsíthatják. A víztorony tetőszerkezetének vizsgálata alpiin-technológiával A szigetelés megfelelő rétegrendi kialakítása, vagy felújítása és lejtésképzése szükséges a megfelelő vízzárás biztosítása és a csapadék hatékony elvezetése érdekében. Szükséges a cserépfedés elemeinek átvizsgálása és a meglazult cserepek rögzítése. 18

19 Szigetelt esőcsatorna a leesett cserepekkel Az esőcsatornában összegyűlt, álló csapadékvíz 19

20 A felső bitumenes szigeteléssel burkolt csatorna egy helyre gyűjti a csapadékot, majd ejtőcsatornában a víztoronyfej függőleges paneljeinek belső felületén történik az elvezetés. Az acél ejtőcsatornák erősen korrodáltak, a beépített bádog csatornaelemek szétnyíltak, a csapadék jelentős része a toronyfej belsejében gyűlik össze, majd a burkoló panelek hézagain keresztül a torony külső oldalán folyik le. A csapadékvíz elvezető rendszert fel kell újítani. Korrodált és szétnyílt csapadékcsatorna a torony belső kamrájában Korrodált vízelvezető ejtő-csatorna könyök 20

21 6. Javaslattétel a víztorony további hasznosítására A dombóvári műemlék víztorony jelenleg használaton kívül áll. A vízhálózatba való visszacsatolása a jelenlegi állapot szerint nem lehetséges és mivel a víztorony a dombóvári önkormányzat kezelésébe került, valószínűsíthetően nem is fog megtörténni a használatba vétele. Az elkészült balesetelhárítási dokumentáció a hasznosítás részletes és átfogó tervezésére nem tud kiérni, mivel az nagyon részletes egyeztetéseket és több szakággal való együttműködést igényel. Bármilyen hasznosítási mód, amely magában foglalja kiegészítő szerkezetek építését is, építész- és statikus tervező, valamint további építőipari szakág bevonását igényli. A víztorony jelenlegi állapotában lakó funkció betöltésére alkalmatlan, közösségi tér képzésére, kávézó, kilátó funkcióra lehet alkalmas. A torony vasbeton tartópillérei és a toronytörzs teherbíró képessége alapján alkalmas lehet a kiegészítő tartószerkezetek beépítésére. A torony a város szerves részeként díszkivilágítással van ellátva, a balesetelhárítási munkák kivitelezése során mivel a munkák teljes állványozás mellett végezhetők csak el a díszkivilágítás rögzítő elemeinek elhelyezése egyszerűen és gyorsan elvégezhető. A díszkivilágítás rögzítő elemeinek elhelyezését előre meg kell tervezni. A balesetveszélyt megszüntető javítási munkálatok költsége: - A víztorony körbeállványozása a toronyfej felső szintjéig, kb.: ,- Ft - Anyag ár és a kivitelezési munkák költsége, kb.: : ,- Ft Összes költség, kb.: : ,- Ft + ÁFA 21

22 TERVRAJZOK ÉS MELLÉKLETEK 22

23 OLDALNÉZET és METSZET M = 1 : sz. rajz Készült a MAÁRTECH ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS évi felmérési tervei felhasználásával. A megerősítés általános terve, átnézeti rajza 23

24 2. sz. rajz TORONYFEJ METSZETE M = 1 : 100 A toronyfej megerősítési terve 24

25 3. sz. rajz RÉSZLETEK M = 1 : 25 A toronyfej megerősítésének csomóponti megoldásai 1. sz. melléklet 25

26 A vasbeton toronytörzs külső felületének javítása (részletes technológiai leírás) A vasbeton toronytörzs javítását megelőzően a laza betonrészeket, vakolatokat homokszórással vagy nagynyomású vízsugárral el kell távolítani. Az felületről, minden laza, lepattogzó, gyengén kötött részt, szerves vagy szervetlen szennyeződést és a port el kell távolítani. A kongó vagy repedezett részeket fel kell tárni és szükséges mértékben meg kell tisztítani. A kilátszó betonacélokat korrózióvédelemmel kell ellátni. Mivel a toronytörzs vasalása nem rendelkezik megfelelő betonfedéssel és több helyen korrodált, ezért a betonfedés biztosítás mellett a meglévő vasalás kismértékű kiegészítésére is szükség van. A korrodált vasalás pótlását a toronytörzs alsó 1/3 magasságáig tartjuk szükségesnek. Erre javasoljuk egy nagy húzási ellenállással rendelkező üvegszál háló erősítő rendszer beépítését, amely nem igényli az acélbetétekkel történő erősítésnél alkalmazandó betonfedés biztosítását. Technológia lépések, anyagok a toronytörzs alsó 1/3 részén: 1. Felületelőkészítés, a laza részek eltávolításával 2. A kilátszó acélbetétek tisztítása és korrózióvédelme (pl. Sika Mono Top-910, vagy SikaTopArmatec-110 EpoCem anyaggal). Ezek epoxi-cement kötőanyagú korrózióvédelem és tapadóhíd képzés céljára is alkalmas anyagok. Nagyon fontos a további munkálatok esetében a nedves a nedvesre technológiai elv alkalmazása. 3. Sika Mono Top-722 Mur ágyazóhabarcs elhelyezése 10 mm vastagságban a felületi egyenlőtlenségek kiagyenlítésével 4. SikaWrap-350 G üvegszálerősítésű rács elhelyezése az ágyazóhabarcsban. Az egyes rácselemeket minimum 10 cm átfedéssel kell elhelyezni mm vastagságú fedőréteg elhelyezése Sika Mono Top-722 habarcsból. (A habarcsrétegek felhordása történhet kézi illetve gépi úton egyaránt) 6. A felület finom rétegű simítása Sika MonoTop-620 finomglett anyaggal. 7. A felület színezése betonfestékkel Technológia lépések, anyagok a toronytörzs felső 2/3 részén: 26

27 A toronytörzs felső 2/3 részén üvegszálas erősítő rendszer alkalmazására nincs szükség. Ott a felületi javítás történhet bármelyik műanyagszál erősítésű betonjavító rendszerrel. 1. Felületelőkészítés, a laza részek eltávolításával 2. A kilátszó acélbetétek tisztítása és korrózióvédelme (pl. Sika Mono Top-910, vagy SikaTopArmatec-110 EpoCem anyaggal, melyek epoxi-cement kötőanyagú korrózióvédelem és tapadóhíd képzés céljára is alkalmas anyagok.). A tapadó híd képzését ugyancsak ezekkel az anyagrendszerekkel kell ellátni. Nagyon fontos a további munkálatok esetében a nedves a nedvesre technológiai elv alkalmazása. 3. A betonszerkezetek teljes vagy részleges felületjavításához a Sika MonoTop 412 N MSZ EN 1504 szabvány R4 szerkezetjavítási kategóriájába tartozó, kézi és gépi módszerrel egyaránt felhordható betonjavító anyagot javasolt alkalmazni mm vastagságban. 4. A felület finom rétegű simítása Sika MonoTop-620 finomglett anyaggal. 5. A felület színezése betonfestékkel Pilléreket összekötő gerendák javítása (részletes technológiai leírás) 2. sz. melléklet A gerendák vasalásának korróziós károsodásai miatt, melyek elsősorban a kengyeleket érintették, a betonjavítás mellett a betoncél pótlásokat is meg kell oldani. Erre javasoljuk az előző pontban részletezett nagy húzási ellenállással rendelkező üvegszálas erősítő rendszer beépítését, amely nem igényli az acélbetétekkel történő erősítésnél alkalmazandó betonfedés biztosítását. Technológia lépések, és az alkalmazott anyagok: 1. Felületelőkészítés, a laza részek eltávolításával 2. A kilátszó acélbetétek tisztítása és korrózióvédelme (pl. Sika Mono Top-910, vagy SikaTopArmatec-110 EpoCem anyaggal). Ezek epoxi-cement kötőanyagú korrózióvédelem és tapadóhíd képzés céljára is alkalmas anyagok. Nagyon fontos a további munkálatok esetében a nedves a nedvesre technológiai elv alkalmazása. 3. Sika Mono Top-722 Mur ágyazóhabarcs elhelyezése 10 mm vastagságban a felületi egyenlőtlenségek kiagyenlítésével 4. SikaWrap-350 G üvegszálerősítésű rács elhelyezése az ágyazóhabarcsban. Az egyes rácselemeket minimum 10 cm átfedéssel kell elhelyezni. Fontos, hogy az üvegszálerősítésű rács a gerenda teljes kerületén körbeérjen a megfelelő átfedésekkel mm vastagságú fedőréteg elhelyezése Sika Mono Top-722 habarcsból. 6. A felület finom rétegű simítása Sika MonoTop-620 finomglett anyaggal. 7. A felület színezése betonfestékkel (A habarcsrétegek felhordása történhet kézi illetve gépi úton egyaránt) 27

28 3. sz. melléklet Vasbeton panelek stabilizálása szénszálas szövettel (részletes technológiai leírás) A tartályt határoló vasbeton panelek kimozdulás elleni stabilizálását szénszálas szövettel javasoljuk kivitelezni. A szénszálas szövetek a függőleges panelek feletti párkányelemeken, a függőleges panelek alsósík felületi részén, valamint az íves panelek alsó felületi részén kerülnek beépítésre, 2 réteg vastagságban és 150 mm szélességben ragasztva (ld. tervrajz). A munka kivitelezését, a speciális szénszálas szövetek alkalmazásában jártas és megfelelő szakismerettel rendelkező céggel szabad elvégeztetni. Technológiai lépések 1. Felület előkészítés kézi kisgépes csiszolással. 2. Nagyobb felületi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, üregek kitöltése cementbázisú javítóanyag rendszerrel (pl. SikaTop-Armatec-110 EpoCem tapadóhíd és Sika MonoTop betonjavító anyag használatával) 3. A teljes felület előkészítése Sikadur-31 műgyanta habarccsal 2-10 mm rétegvastagságban. Vigyázni kell arra, hogy az elemek csatlakozó éleinél ne alakuljanak ki 10mm-nél kisebb rádiuszú felületek. 4. A felület teljes kiszáradása után kerülhet sor SikaWrap 230 C/45 típusú szénszálas szövet felragasztására Sikadur 330 típusú ragasztóval, száraz technológiával. 5. A felragasztott szövet védelme Sika MonoTop javító anyaggal. 6. A felület színezése (pl. Sikagard-550W Elastic vagy Sikagard Elastocolor-675W anyaggal) A technológia lényeges elemei Az alapfelület síkeltérése: A megerősítendő alapfelületnek egyenletesnek kell lenni. Az egyenletességet fém mérőléccel kell megvizsgálni, és az alábbi határértéket nem szabad túllépni: Mérési hossz: 2m max. síktól való eltérés 5mm 30cm max. síktól való eltérés 1mm Szövetszerkezetek esetében kiemelten fontos a síktól való eltérés vizsgálata felfedve és megkeresve minden olyan egyenetlenséget, ami a szénszálszövetek egyenletes vezetését meggátolnák, vagy kritikusan homorú felületi részeket melyek csökkentik a megerősítés hatékonyságát. A SikaWrap szénszálas szövet méretre vágása: A SikaWrap szénszálas termékek 300 illetve 600mm széles és 50méter hosszú tekercsben kerülnek forgalomba. A szénszálas szövetek vágását nagyméretű textilvágó ollóval, illetve kétoldali befogott fém léc vagy vonalzó mellett tapétavágó késsel lehetséges. Környezeti, feldolgozási körülmények, határértékek: Alapfelületi hőmérséklet: Minimum +10 C, maximum +35 C Környezeti hőmérséklet: Minimum +10 C, maximum +35 C Relatív páratartalom: max. 80% Kerülni kell a páralecsapódást. 28

29 Harmatponti hőmérséklet esetében a munkálatok végzését nem lehet elkezdeni, illetve meg kell szakítani. A SikaWrap szénszálas szövet rendszerű szerkezetmegerősítő rendszer alapelemei A SikaWrap szénszálas rendszerek megerősítési technológiája a szénszál szövetek epoxigyanta ragasztóanyagba történő ragasztásán alapszik. Az epoxigyanta ragasztóanyagok biztosítják a szénszálas szövetanyagok ragasztását az alapfelülethez és azoknak megfelelő ágyazását, a szövetszálak átimpregnálását is. Száraz bedolgozási technológia: A SikaWrap szövetek ágyazásához és impregnálásához 300g/m 2 szövetsúlyig alkalmazhatunk száraz technológiát mely esetben rétegenként az alapfelületre felhordott ragasztóanyagra, illetve ragasztóanyagba - ez esetben a Sikadur-330 kell fektetni a szerkezeten kijelölt részén a szénszálas szövetet és azt impregnáló hengerrel bele kell dolgozni a megfelelő mennyiségben felhordott ragasztóanyagba, úgy, hogy a szövet szálait a ragasztóanyag teljes mértékbe körül vegye, és ne maradjon légzárvány a szerkezet megerősítő rétegben. Sikadur-330 ragasztóanyag Kétkomponensű epoxigyanta ragasztó és impregnáló anyag a SikaWrap szénszálas szerkezetmegerősítő szövetek száraz (hagyományos technológiával történő) ragasztására, tixotróp konzisztenciával mely kimagasló tapadással bír beton és vasbeton felületeken. A Sikadur-330 ragasztóanyag alkalmas a megtisztított beton alapfelületek hibáinak, egyenetlenségeinek, síkeltéréseinek vékony rétegű kijavítására. A Sikadur-330 ragasztóanyag műszaki adatai: Sikadur-330 ragasztóanyag Alapanyag Szakító szilárdság Tapadó szilárdság Rugalmassági modulus (E) Hajlító Szakító (húzó) Szakadási nyúlás Száraz (hagyományos) bedolgozási technológiához epoxigyanta kötőanyag 30 N/mm² (7napos korban +23ºC-on) >4,00 N/mm² (minden esetben beton tönkremenetel) N/mm² (7napos korban +23ºC-on) N/mm² (7napos korban +23ºC-on) 0,9% (7napos korban +23ºC-on) Teljes kikeményedés +10ºC-on 7 nap +23ºC-on 5 nap +35ºC-on 2 nap 29

30 A Sikadur-330 ragasztóanyag kiszerelése: A Sikadur-330 kétkomponensű ragasztóanyag komponensenként előre pontosan adagolt kiszerelésekben kerül forgalomba: 5 kg-os (A+B) ami áll egy 4,0kg-os A komponensből és egy 1,0kg-os B komponensből. 30 kg-os (A+B) ami áll egy 24,0kg-os A komponensből és egy 6,0kg-os B komponensből. SikaWrap szövetek: A SikaWrap szénszálas szövet szénszálakból szőtt szövet szerkezetmegerősítő rendszer mely alkalmas szerkezetek megerősítésére. A SikaWrap szénszálas szövet formájú szerkezet megerősítő rendszert, mint külső erősítést a szerkezetre száraz (hagyományos) eljárás esetében Sikadur-330 ragasztóval ragasztjuk fel. SikaWrap 230 C/4 szövet jellemzői Típus Tekercs hossz (m) SikaWrap 230 C/ Tekercs szélesség (mm) Fajlagos súly szénszálak (g/m 2 ) Tervezési, névleges vastagság (mm) Szálsűrűség (g/cm 3 ) 230±10 0,131mm 1,76 Típus Szakító szilárdság (N/mm 2 ) szénszál néveleges Rugalmassági modulus (E) (N/mm 2 ) szénszál névleges Szakadási nyúlás (%) szénszál néveleges Határterhelés, töröterhelés (N/m) laminált réteg névleges SikaWrap 230 C/ , Rugalmassági modulus (E) (kn/mm 2 ) laminált réteg névleges Típus SikaWrap 230 C/45 Húzó szilárdság (elméleti szakítószilárdság a tervezéshez 0,4%-os nyúlás esetén) 100kN/m (30kN / 30cm) 100kN/m (60kN / 60cm) Húzó szilárdság (elméleti szakítószilárdság a tervezéshez 0,6%-os nyúlás esetén) 150kN/m (45kN / 30cm) 150kN/m (90kN / 60cm) A Sikadur-330 ragasztóanyag összekeverése száraz technológia alkalmazása esetében: A ragasztóanyag komponenseinek keverési aránya A komponens: B komponens = 4:1 (tömeg arány). Amennyiben az adott munkafolyamatok elvégzéséhez nem szükséges egy egész kiszerelés - 5kg (A+B) vagy 30kg (A+B) - abban az esetben a szükséges mennyiségű ragasztóanyag komponenseit külön, legalább 5g pontossággal mérő elektronikus mérleggel ki kell mérni összekeverés előtt. Minden más esetben egész kiszerelést szabad csak bekeverni. 30

31 Összekeverés előtt az anyagokat az eredeti edényükben alaposan fel kell keverni. A B komponenst hozzá kell adni az A komponenshez. Elektromos keverővel kb. 3 percig kell az anyagot keverni, míg a masszában és az edény szélén valamint alján többé már nem látható színcsíkozás. Alacsony fordulattal kell az anyagot megkeverni, hogy elkerülhető legyen a levegő bekeverését (max. 400 ford./perc). A feldolgozási idő, fazékidő a gyanta és az edző keverékének előállításától, összekeverésétől kezdődik. Ez magas hőmérsékleten rövidül, alacsony hőmérsékleten hosszabbodik. Minél nagyobb a készített mennyiség, úgy rövidül az edényben lévő anyag feldolgozási ideje. Ahhoz, hogy magas hőmérsékleten elérjünk egy hosszabb feldolgozási időt, a szükséges ragasztómennyiséget kisebb részekben kell előállítani, bekeverni. További lehetséges megoldást jelenthet a komponensek lehűtése a feldolgozás előtt. Keverés után, a feldolgozás előtt át kell önteni az anyagot egy másik edénybe! A száraz felhordási technológia lépései: Az előkészített beton alapfelületek esetében fel kell hordani egy első Sikadur-330 kiegyenlítő, szigetelő réteget annak érdekében, hogy a szánszálas szövetet biztonságos módon elválasszuk a szerkezettől. Ez esetben az alapfelületre min. 0,5 kg/m 2 Sikadur-330 ragasztóanyagot kell felhordani ragasztóanyagok felhordásához szükséges festőhengerrel vagy sima glettvassal. A megfelelően előkészített alapfelületre kell felhordani műgyanta ragasztóanyagok felhordásához szükséges festőhengerrel vagy sima glettvassal a Sikadur-330 ragasztóanyagot az alkalmazni kívánt SikaWarp szénszálas szövet rendszerű megerősítés szerkezettervező által előírt típusának mennyiségi igényének függvényében. Lásd adott pontban a Sikadur-330 ragasztóanyag felhasználását. A megfelelő mennyiségben felhordott Sikdur-330 ragasztóanyagba kell fektetni a szerkezettervező által előírt súlyú szövetet a szerkezettervező által előírt szálirányban. A szövetet rövid szőrű műgyantaragasztóanyagok felhordására alkalmas festőhengerrel illetve impregnáló hengerrel kell az adott és a végleges helyére pozicionált átimpregnálni úgy, hogy a szövetszálakat az ágyazóanyag teljesen körülvegye és a szövet tetején mindenhol egy sima glettvassal elhúzható ragasztóanyag film ki nem alakul. A SikaWrap szénszálas szerkezet megerősítések esetében szálirányban min. 10 cm-es átfedést kell biztosítani, ha a szerkezettervező azt máshogyan nem írja elő. Egymás mellett történő elhelyezés esetén nincs szükség átfedésre, csak vetülék irányban. Többrétegű feldolgozás esetében a Sikadur-330 ragasztóanyag felhordás és a SikaWrap szénszálas szövet pozicionálás lépését újra el kell végezni. Várakozási idők a rétegek felhordása között: Sikadur ºC +23ºC +35ºC Várakozási idő 24 óra 12 óra 6 óra 31

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Egyszerû alkalmazhatóság Magas teherbírás, csekély önsúly Optimális tervezés, választható rugalmassági modulusok Széles

Részletesebben

Kétkomponensű műgyanta ragasztóhabarcs

Kétkomponensű műgyanta ragasztóhabarcs Termék Adatlap Kiadás dátuma 02/2009 Verziószám: 04 Kétkomponensű műgyanta ragasztóhabarcs Construction Termékleírás Alkalmazási terület Termékelőnyök A egy nedves környezettel összeegyeztethető, tixotróp,

Részletesebben

Szuper-folyós epoxigyanta a Mapewrap nedves rendszerű impregnálására

Szuper-folyós epoxigyanta a Mapewrap nedves rendszerű impregnálására MapeWrap 21 Szuper-folyós epoxigyanta a Mapewrap nedves rendszerű impregnálására ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapewrap szénszál szövetek azonnali impregnálása közvetlenül a megerősítendő beton, vasbeton illetve

Részletesebben

5. Betonjavító anyagok

5. Betonjavító anyagok 5. Betonjavító anyagok 30 Cement kötôanyagú tapadóhidak betonjavításhoz Stabiment HB P tapadóhíd antracit halmazsûrûség: 1,15 kg/dm 3 Cementkötésû tapadóhíd habarcshoz és betonhoz. Különösen alkalmas betonpadlók

Részletesebben

Construction. Ragasztó szerkezetmegerősítő rendszerekhez. Termékleírás. Vizsgálatok

Construction. Ragasztó szerkezetmegerősítő rendszerekhez. Termékleírás. Vizsgálatok Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma. 2011/08/24 Verziószám: 04 Termékazonosító szám: 02 04 01 04 001 0 000001 Ragasztó szerkezetmegerősítő rendszerekhez Termékleírás Alkalmazási terület Termékjellemzők

Részletesebben

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma 2012.11.12. Termékazonosító szám: 02 08 01 02 007 0 000001 Verziószám: 04 Sikafloor -156 Sikafloor -156 Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Részletesebben

Construction. Felületsimító. Termékleírás. Termékadatok. Alak. Tárolás

Construction. Felületsimító. Termékleírás. Termékadatok. Alak. Tárolás Termék Adatlap Kiadás időpontja: 2008.03.27. Verzió: 04 Felületsimító Construction Termékleírás Alkalmazási terület Jellemzők / előnyös tulajdonságok Termékadatok Alak A Sikagard -750 Deco EpoCem dekoratív,

Részletesebben

Construction. Kétkomponensű, epoxi impregnáló gyanta. Termékleírás. Termékadatok. Vizsgálatok. Megjelenés

Construction. Kétkomponensű, epoxi impregnáló gyanta. Termékleírás. Termékadatok. Vizsgálatok. Megjelenés Termék Adatlap Kiadás dátuma. 2011/08/24 Verziószám: 04 Termékazonosító szám: 02 04 01 04 001 0 000006 Kétkomponensű, epoxi impregnáló gyanta Construction Termékleírás kétkomponensű, epoxi bázisú impregnáló

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Kétkomponensű oldószermentes epoxi ragasztó munkahézagokhoz és repedt esztrichek monolitikus összeragasztására

Kétkomponensű oldószermentes epoxi ragasztó munkahézagokhoz és repedt esztrichek monolitikus összeragasztására [Mapei logo] Eporip Kétkomponensű oldószermentes epoxi ragasztó munkahézagokhoz és repedt esztrichek monolitikus összeragasztására ALKALMAZÁSI TERÜLET Monolitikus munkahézagoknál kötőhíd friss és megszilárdult

Részletesebben

Terasz felújítás egyszerűen vízszigetelési tippek a piacvezetőtől

Terasz felújítás egyszerűen vízszigetelési tippek a piacvezetőtől 19 20 Terasz felújítás egyszerűen vízszigetelési tippek a piacvezetőtől A tél beállta előtt lehetőségünk nyílhat olyan kültéri munkák elvégzésére, mint pl az erkélyek, teraszok vízszigetelésének, burkolatának

Részletesebben

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Termékek Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Tartalomjegyzék BETONMEGOLDÁSOK Szabványos szerkezeti

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Sikadur -188 Normal/Rapid TERMÉKLEÍRÁS VIZSGÁLATOK TERMÉKADATOK. Epoxigyanta bázisú alapozó, védőbevonat és felületsimító anyag

TERMÉK ADATLAP. Sikadur -188 Normal/Rapid TERMÉKLEÍRÁS VIZSGÁLATOK TERMÉKADATOK. Epoxigyanta bázisú alapozó, védőbevonat és felületsimító anyag TERMÉK ADATLAP Epoxigyanta bázisú alapozó, védőbevonat és felületsimító anyag TERMÉKLEÍRÁS VIZSGÁLATOK A kétkomponensű, reaktív epoxigyanta kötőanyagú alapozógyanta, amely teljesíti a betonhidak aszfaltburkolat

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

Általános igényeket kielégítő hajlaterősítő vízszigetelő szalag. {tab=termékleírás} Tulajdonságok:

Általános igényeket kielégítő hajlaterősítő vízszigetelő szalag. {tab=termékleírás} Tulajdonságok: Általános igényeket kielégítő hajlaterősítő vízszigetelő szalag {tab=termékleírás} Tulajdonságok: Az ASO-Dichtband-2000 egy új típusú kompozit anyag, amely tartós, nyújtható, vízszigetelő, de a páraván

Részletesebben

Háromkomponensű epoxi-cement állékony (tixotróp) habarcs nedves aljzatok simítására

Háromkomponensű epoxi-cement állékony (tixotróp) habarcs nedves aljzatok simítására Triblock Finish Háromkomponensű epoxi-cement állékony (tixotróp) habarcs nedves aljzatok simítására ALKALMAZÁSI TERÜLET Nedvesedésnek kitett vízszintes és függőleges betonfelületek védelmére és simítására,

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Egyszerû alkalmazhatóság Magas teherbírás, csekély önsúly Optimális tervezhetôség, választható rugalmassági modulusok Széles

Részletesebben

Capatect EPS-homlokzati hôszigetelô táblák 600

Capatect EPS-homlokzati hôszigetelô táblák 600 Mûszaki Információ Capatect Nr. 600 Capatect EPS-homlokzati hôszigetelô táblák 600 Expandált polisztirol keményhab homlokzati hôszigetelô táblák 600 Termékleírás Alkalmazási területek: Capatect hôszigetelô

Részletesebben

9. Padlórendszerek 46

9. Padlórendszerek 46 9. Padlórendszerek 46 Cement kötôanyagú betonjavító és kiegyenlítô habarcsok padlófelületekhez Stabiment HVM kemény tapadóhabarcs szürke por max. szemnagyság 3 mm laza halmazsûrûség: 1,60 kg/dm 3 Két rétegû

Részletesebben

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA CSÍKSOMLYÓ 2011 Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz y, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak

Részletesebben

Construction. R4 besorolású szerkezeti javítóhabarcs. Termékleírás. Vizsgálatok

Construction. R4 besorolású szerkezeti javítóhabarcs. Termékleírás. Vizsgálatok Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2009.04.15. Verziószám: 04 R4 besorolású szerkezeti javítóhabarcs Construction Termékleírás Alkalmazási terület Termékjellemzők / előnyök A egykomponensű, szálerősített, csekély

Részletesebben

Xella szerkezetek a gyakorlatban

Xella szerkezetek a gyakorlatban Az alaptól a belsőépítészetig Xella szerkezetek a gyakorlatban Xella Magyarország Kft. 2011 május Külső határoló szerkezetek P2-0,5 NF+GT 600x200x250 U=0.44 W/m2K P2-0,5 NF+GT 600x200x300 U=0.37 W/m2K

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. SikaCeram -225 TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉK ADATLAP. SikaCeram -225 TERMÉKLEÍRÁS TERMÉK ADATLAP FLEXIBILIS, CEMENTBÁZISÚ RAGASZTÓANYAG KERÁMIA LAPOKHOZ, BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA, CSÖKKENTETT LECSÚSZÁS- SAL ÉS MEGHOSSZABBÍTOTT NYITOTT IDŐVEL. C2TE S1 BESOROLÁSÚ ANYAG AZ MSZ EN

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez MŰSZAKI ADATLAP PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez Termékismertető: 302 PCI-kiadás: 2004. 06. Fordítás-aktualizálás: 2004. 10. Alkalmazási terület: - Falra és

Részletesebben

SIGMACOVER 256 (SIGMACOVER CM PRIMER) 7412

SIGMACOVER 256 (SIGMACOVER CM PRIMER) 7412 2005. szeptember 2004. szeptemberi kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS kétkomponenses, poliamiddal térhálósodó, átfesthető, vastagrétegű, cinkfoszfát epoxi bázisú alapozó JELLEMZŐI - általánosan alkalmazható

Részletesebben

Construction. Sikafloor -400 N Elastic+ Egykomponensű, különlegesen rugalmas, poliuretán bevonat. Termékleírás. Termékadatok. Megjelenés.

Construction. Sikafloor -400 N Elastic+ Egykomponensű, különlegesen rugalmas, poliuretán bevonat. Termékleírás. Termékadatok. Megjelenés. Műszaki Adatlap Kiadás dátuma 05/2006 Verziószám: 03 Sikafloor -400 N Elastic+ Egykomponensű, különlegesen rugalmas, poliuretán bevonat Construction Termékleírás Alkalmazási terület Termékelőnyök Termékadatok

Részletesebben

Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban

Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban 2011.05.04. Dr. Seidl Ágoston okl. vegyészmérnök, c.egy.docens Vértes Mária Magyar Közút Nonprofit Zrt. MVL Győr ÚT 2-2.206 [e-ut 07.04.13]

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Betonacélok rozsda elleni védelme. Tapadóhíd javítóhabarcsok számára, vagy régi betonra rábetonozásnál a tapadás segítésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Betonacélok rozsda elleni védelme. Tapadóhíd javítóhabarcsok számára, vagy régi betonra rábetonozásnál a tapadás segítésére. Mapefer Korróziógátló cementkötésű habarcs betonacélokra ALKALMAZÁSI TERÜLET Betonacélok rozsda elleni védelme. Tapadóhíd javítóhabarcsok számára, vagy régi betonra rábetonozásnál a tapadás segítésére.

Részletesebben

Kétkomponensű, poliuretán, szívósan rugalmas, repedés áthidaló bevonat

Kétkomponensű, poliuretán, szívósan rugalmas, repedés áthidaló bevonat Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2009/08/26. Verziószám: 04 Termékazonosítás: 02 08 01 04 011 0 000005 Kétkomponensű, poliuretán, szívósan rugalmas, repedés áthidaló bevonat Construction Termékleírás A egy

Részletesebben

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole típus Monolit vasbeton pihenő és falazott lépcsőházi fal közötti lépéshangszigetelés Schöck Tronsole 4 típus Lépcsőpihenő: Monolit vasbeton Lépcsőházi fal: Falazat Egyszerű rendszer: csatlakozó

Részletesebben

Beton pályaburkolatok tervezése és építése. Vörös Zoltán UTIBER Kft 2008. november

Beton pályaburkolatok tervezése és építése. Vörös Zoltán UTIBER Kft 2008. november Beton pályaburkolatok tervezése és építése Vörös Zoltán UTIBER Kft 2008. november Általános előírások Betonburkolatok - Hézagaiban vasalt betonburkolatok (hossz- és kereszthézagok) - Hézag nélküli betonburkolatok

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉK ADATLAP ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉKLEÍRÁS A egykomponensű, polimerrel módosított, szivattyúzható, önterülő cementkötésű aljzatkiegyenlítő, beltéri aljzatok

Részletesebben

Mapelastic Foundation

Mapelastic Foundation Mapelastic Foundation Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs mind pozitív mind negatív irányú víznyomásnak kitett betonfelületek vízszigetelésére ALKALMAZÁSI TERÜLET Mind pozitív, mind negatív oldali

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Construction. SikaRep. R4-es osztályú szerkezeti javítóhabarcs. Termékleírás. Termékadatok. Megjelenés

Construction. SikaRep. R4-es osztályú szerkezeti javítóhabarcs. Termékleírás. Termékadatok. Megjelenés Termék Adatlap Kiadás dátuma 2013.08.22. Termékazonosító szám: 01 03 02 04 0 030 000016 Verziószám: 04 SikaRep SikaRep R4-es osztályú szerkezeti javítóhabarcs Construction Termékleírás A SikaRep egykomponensű,

Részletesebben

A komponensek összekeverése után az Epojet alacsony viszkozitású, injektálásra különösen alkalmas folyadékká válik.

A komponensek összekeverése után az Epojet alacsony viszkozitású, injektálásra különösen alkalmas folyadékká válik. [Mapei logo] Epojet Szuperfolyós epoxi injektálógyanta ALKALMAZÁSI TERÜLET Túlterhelés vagy véletlen ütés illetve földrengés következtében megrepedt szerkezetek monolitikus javítására. Szerkezetek ragasztása

Részletesebben

Amire a munkához szüksége van:

Amire a munkához szüksége van: Amire a munkához szüksége van: Vastagbevonó Földdel érintkező épületrészeknek a talaj nedvességével, nem nyomó talajvízzel és feltorlódó szivárgóvízzel szembeni védelmére. Alkalmas: függőleges és vízszintes

Részletesebben

VÁLTOZÓ 1+1+1+1 VÁLTOZÓ

VÁLTOZÓ 1+1+1+1 VÁLTOZÓ FORMLINER Fa mintázat Típus 001 4000x100 mm 90 85 Típus 002 90 100 Típus 00 4000x1250 mm 1 50 2 Fa mintázat Típus 004 4000x1250 mm 90 50 Típus 005 4000x100 mm 1 100 Típus 006 4000x100 mm 1+1+1+1 Fa mintázat

Részletesebben

Nagyteljesítményű, cementbázisú, C1 besorolású csemperagasztó beltéri padló- és falburkolatok ragasztásához az MSZ EN 12004 szabványnak megfelelően

Nagyteljesítményű, cementbázisú, C1 besorolású csemperagasztó beltéri padló- és falburkolatok ragasztásához az MSZ EN 12004 szabványnak megfelelően TERMÉK ADATLAP Nagyteljesítményű, cementbázisú, C1 besorolású csemperagasztó beltéri padló- és falburkolatok ragasztásához az MSZ EN 12004 szabványnak megfelelően TERMÉKLEÍRÁS A egy felhasználásra kész

Részletesebben

Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és fedőbevonat készítéséhez

Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és fedőbevonat készítéséhez Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2011/08/19 Termékazonosító szám: 02 08 01 02 009 0 000004 Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és fedőbevonat készítéséhez Termékleírás A kétkomponensű,

Részletesebben

{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=28 image INDUFLOOR-IB2360. Műgyanta záró réteg betonra. {tab=termékleírás}

{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=28 image INDUFLOOR-IB2360. Műgyanta záró réteg betonra. {tab=termékleírás} {loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=13 imageid=68} {phocagallery view=category categoryid=25 imageid=136} {phocagallery view=category categoryid=28 image {phocagallery Vékonybevonat

Részletesebben

Műszaki ismertető StoPox GH 205

Műszaki ismertető StoPox GH 205 Minősített EP alapozó, hátoldali nedvesedés Jellemzés Alkalmazási terület kül- és beltéri padlófelületek simító gletteléshez 0,5 mm-nél nagyobb felületi érdesség esetén cementkötésű aljzatok kapilláris

Részletesebben

SIGMATHERM rózsaszín, szürke / matt. (Keverékre vonatkozóan, 20 C-on) Lásd, táblázat. legalább 12 hónap

SIGMATHERM rózsaszín, szürke / matt. (Keverékre vonatkozóan, 20 C-on) Lásd, táblázat. legalább 12 hónap 2009. október 2008. februári kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS JELLEMZŐI SZÍN/FÉNY MŰSZAKI ALAPADATOK Két komponenses nagy rétegvastagságú, hőálló fenol-epoxy bevonat - alkalmazható szigetelés alá hőálló

Részletesebben

Monolit VB elem zsaluzása

Monolit VB elem zsaluzása Monolit VB elem zsaluzása Monolit vb. elemek zsaluzása előtt a zsaluelemekre belülről pl.oldószermentes, felhasználásra kész, hígfolyós ásványi olaj alapú zsaluleválasztó anyagot kell felhordani. Takarékos

Részletesebben

ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS KREA kéményrendszerhez

ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS KREA kéményrendszerhez ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS KREA kéményrendszerhez I. Kémény alap elkészítése: 1. A tervezett kémény magasságából ki kell számolni a kémény súlyát. 1 m kéményre 150 kg-ot kell számolni. 2. A köpeny elem méretének

Részletesebben

IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN

IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN TARTALOMJEGYZÉK 1. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 4 1.1. Tárolási hőmérséklet 4 1.2. Csomagolás 4 1.3. Figyelmeztetés 4 2. A LÉGKÖRI

Részletesebben

SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY

SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY VARGA és VARGA Tervező Iroda B.T. Sopron, Csányi u. 23. tel / fax: 99-338940; 30-6504615; e-mail: vargaterv@yahoo.com SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY Járdányi Paulovics István Romkert területén átvezető

Részletesebben

PCI SCHWIMMBADFUGE Vegyszerálló epoxigyanta fugahabarcs kerámiaburkolatokhoz, a tartós vízterhelésnek kitett terekben

PCI SCHWIMMBADFUGE Vegyszerálló epoxigyanta fugahabarcs kerámiaburkolatokhoz, a tartós vízterhelésnek kitett terekben MŰSZAKI ADATLAP PCI SCHWIMMBADFUGE Vegyszerálló epoxigyanta fugahabarcs kerámiaburkolatokhoz, a tartós vízterhelésnek kitett terekben Termékismertető: 164 PCI-kiadás: 2000. 03 Fordítás-aktualizálás: 2000.

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

Műszaki ismertető StoCrete TG 203

Műszaki ismertető StoCrete TG 203 Javítóhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 6-30 mm Jellemzők Alkalmazás betonpótlóként statikai és nem statikai szempontból releváns beton és vasbeton tartószerkezetek helyreállításához

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

LB-KNAUF FALAZÓHABARCS HF10; HF30; HF50; HF100

LB-KNAUF FALAZÓHABARCS HF10; HF30; HF50; HF100 LB-KNAUF FALAZÓHABARCS HF10; HF30; HF50; HF100 : Az LB-KNAUF falazóhabarcsok gyárilag elõkevert szárazhabarcsok, melyeket az építkezés helyszínén közvetlenül a felhasználás elõtt vízzel kell összekeverni.

Részletesebben

Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg

Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg PROTEKTOR KÜLTÉRI FALFESTÉK ALKALMAZÁSTECHNIKA RÉTEGFELÉPÍTÉS RÉGI BEVONATON Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg Alkidgyanta Régi bevonatot lecsiszolni, tisztítani

Részletesebben

Kétkomponensű, vizes diszperziós, akril filmszerű felületképző bevonat cementkötésű, és ULTRATOP

Kétkomponensű, vizes diszperziós, akril filmszerű felületképző bevonat cementkötésű, és ULTRATOP MAPEFLOOR FINISH 630 Kétkomponensű, vizes diszperziós, akril filmszerű felületképző bevonat cementkötésű, és ULTRATOP vagy ULTRATOP LIVING gel készült padlókhoz. ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapefloor Finish

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

BELakva. BELakva VASTAGLAZÚR

BELakva. BELakva VASTAGLAZÚR VASTAGLAZÚR Leírás: színtartó pigmenteket tartalmazó, vastagrétegû, vízzel hígítható, akrilbázisú falazúr. Alkalmazási terület: kül- és beltéren egyaránt alkalmazható. Fa felületek és szerkezetek védô-díszítô

Részletesebben

vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség

vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség vízszigetelési megoldások Az épületek nedvesség elleni védelme kulcsfontosságú az építkezések és a felújítások során. A Weber nemzetközi tapasztalatának

Részletesebben

Műszaki ismertető StoLevell Reno

Műszaki ismertető StoLevell Reno Szerves adalékkal javított ásványi alapú filcezhető, szálerősítésű glettanyag Jellemzés Alkalmazási terület Kül- és beltéri felhasználás Régi ásványi homlokzatok és nem rugalmas szerves kötésű vakolatok

Részletesebben

Egykomponensű korróziógátló cementkötésű habarcs betonacélok védelmére

Egykomponensű korróziógátló cementkötésű habarcs betonacélok védelmére Mapefer 1K Egykomponensű korróziógátló cementkötésű habarcs betonacélok védelmére ALKALMAZÁSI TERÜLET Betonacélok korróziógátló védelme. Tapadóhíd javítóhabarcsok számára. Jellemző alkalmazások Lúgos kémhatást

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 11-002-1.4.3.1 (25) ÖN X0b(H) Környezeti hatásoknak ki nem tett beton, C16/20 - X0b(H) - D max = 16 mm, CEM 42,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, képlékeny beton, m = 6,5 finomsági modulusú

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Festő, mázoló, tapétázó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP. MASTERTOP BODYCOAT 300 (CONIPOX 600) Oldószermentes kétkomponenses epoxi- alapozó és habarcsgyanta

MŰSZAKI ADATLAP. MASTERTOP BODYCOAT 300 (CONIPOX 600) Oldószermentes kétkomponenses epoxi- alapozó és habarcsgyanta MŰSZAKI ADATLAP MASTERTOP BODYCOAT 300 (CONIPOX 600) Oldószermentes kétkomponenses epoxi- alapozó és habarcsgyanta Termékleírás A MASTERTOP BC 300 műgyanta oldószermentes, alacsony viszkozitású, folyékony,

Részletesebben

astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra

astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra H-2030 Érd Petőfi S. u. 123. Tel.: +36 23 524-600 Fax: +36 23 363-939 Mobil: +36 30 946-8283 www.astrochem.hu info@astrochem.hu heflerrobert@astrochem.hu

Részletesebben

Különböző burkolóanyagok biztonságos és deformálódás mentes fektetése 1.6. Csempék és lapok burkolása homlokzatokra

Különböző burkolóanyagok biztonságos és deformálódás mentes fektetése 1.6. Csempék és lapok burkolása homlokzatokra .6 Külső homlokzatok burkolatai. rész Mindig felmerül az építtetők és tervezők arra vonatkozó kívánsága, hogy a legújabb építészeti elképzeléseik homlokzatát kerámia csempével burkolják. Az előnyök kézenfekvők:

Részletesebben

Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos

Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos Útburkolati jelek Elvárások és lehetőségek Hajas Ákos Rövid áttekintés Elvárások és lehetőségek Anyagválasztás Felhordási technológiák (gépválasztás) Utánszóró anyagok Új generációs burkolati jelek Elvárások

Részletesebben

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA CupaClad átszellőztetett homlokzatburkolati rendszer 2 TETŐ HORN TERMÉSPALA FORGALMAZÓ ÉS TÉGLÁNY KIVITELEZŐ FEDÉSEK KFT.

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK

Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek Betonszerkezetek vízszigetelése vízszigetelése kristályos kristályos technológiával technológiával BETONMEGOLDÁSOK Tartalomjegyzék Repedések

Részletesebben

Bossong V-Plus vinilészter tüskeragasztó

Bossong V-Plus vinilészter tüskeragasztó Építőipari és Szolgáltató Kft. H - 1015 Budapest, Csalogány u. 6. Raktár: 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16. Tel: 23/332-119 Fax: 23/332-118 E-mail: info@bau-haus.hu WEB: www.bau-haus.hu MŰSZAKI ADATLAP

Részletesebben

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására Mapetherm AR1 GG Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására ALKALMAZÁSI TERÜLET Bármilyen (extrudált vagy habosított polisztirol, ásványgyapot,

Részletesebben

Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata. 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium

Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata. 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Élet A tűz Pusztulás 2 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Az ember szolgálatában 3 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Veszélyek 4

Részletesebben

Műszaki ismertető StoPox DV 100

Műszaki ismertető StoPox DV 100 EP fedőbevonat csúszásmentes műgyanta burkolatok, minősített felületvédelmi rendszerek Jellemzők Alkalmazás Tulajdonságok - kül- és beltéri felületekre - elasztikus fedőbevonatként beszórt közbenső rétegeken

Részletesebben

Planitop 100. ALKALMAZÁSI TERÜLET Porózus vagy csorbult cementkötésű felületek javítása.

Planitop 100. ALKALMAZÁSI TERÜLET Porózus vagy csorbult cementkötésű felületek javítása. Planitop 100 Gyorskötő, világosszürke, finomszemcséjű habarcs vízszintes és függőleges betonfelületek, cementhabarcs vakolatok, mészcementhabarcs felületek lokális javítására, felületképzésére ALKALMAZÁSI

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

Construction. R3 osztályú, cementes, póruszáró és kiegyenlítő habarcs. Termékleírás. Termékadatok. Vizsgálatok. Megjelenés.

Construction. R3 osztályú, cementes, póruszáró és kiegyenlítő habarcs. Termékleírás. Termékadatok. Vizsgálatok. Megjelenés. Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2010/06/15 Termékazonosító szám: 02 03 02 05 001 0 000042 Verziószám: 04 R3 osztályú, cementes, póruszáró és kiegyenlítő habarcs Termékleírás A polimerrel módosított felületképző/simító

Részletesebben

Műszaki ismertető StoLevell Novo

Műszaki ismertető StoLevell Novo Ásványi könny ű habarcs/ragasztó-ágyazóhabarcs polisztirol lapokhoz Jellemzés Alkalmazási terület Tulajdonságok Kül és beltér Minden ásványi aljzathoz Szigetel ő lapok ragasztására ásványi aljzatokra Közepes

Részletesebben

Construction. Kétkomponensű, poliuretán, sínágyazó anyag. Termékleírás. Termékadatok. Tárolás

Construction. Kétkomponensű, poliuretán, sínágyazó anyag. Termékleírás. Termékadatok. Tárolás Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 08/2009 Verziószám: 04 Kétkomponensű, poliuretán, sínágyazó anyag Termékleírás Alkalmazási terület Termékelőnyök Termékadatok Szín Csomagolási egység Az flexibilis,

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

CR 90 Kristályképzô. Háromszoros védelem a víz behatolásával szemben

CR 90 Kristályképzô. Háromszoros védelem a víz behatolásával szemben CR 90 Kristályképzô Háromszoros védelem a víz behatolásával szemben 1. Vízzáró bevonatot képez 2. Kristályosodási folyamat 3. Hajszálrepedések öngyógyulása CR 90 Kristályképzô Háromszoros védelem a víz

Részletesebben

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Schöck Isokorb Q, Q-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív és negatív nyíróerők felvételére.

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Buzás Györgyi, Tóth László MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt.

Buzás Györgyi, Tóth László MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. Összefoglalás BEVONATI HIBA OKOK FÉNYKÉPEKBEN Buzás Györgyi, Tóth László MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. A cikk részben fényképezőgéppel, részben mikroszkóppal készített fényképek segítségével

Részletesebben

Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre

Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre Quarzolite Paint Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre ALKALMAZÁSI TERÜLET Minden olyan meglévő és új, már festett felület átfestése, ahol

Részletesebben

5 mm-nél nagyobb vastagsághoz 30%-nyi legfeljebb 2 mm szemcseméretű adalékanyag hozzáadása javasolt.

5 mm-nél nagyobb vastagsághoz 30%-nyi legfeljebb 2 mm szemcseméretű adalékanyag hozzáadása javasolt. [Mapei logo] Planitop 100 Gyorskötő, világosszürke, finomszemcséjű habarcs vízszintes és függőleges betonfelületek, cementhabarcs vakolatok, mészcementhabarcs felületek lokális javítására, felületképzésére

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs, közbenső réteg és esztrich

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs, közbenső réteg és esztrich Termék Adatlap Kiadás dátuma 02/2007 Verziószám: 04 Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs, közbenső réteg és esztrich Construction Termékleírás Alkalmazás Jellemzők és előnyök Termékadatok

Részletesebben

Cement kötőanyagú, víz- és nedvesség elleni kenhető szigetelés

Cement kötőanyagú, víz- és nedvesség elleni kenhető szigetelés Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Cement kötőanyagú, víz- és nedvesség elleni kenhető szigetelés Construction Termékleírás Alkalmazási terület A kétkomponensű, polimerrel módosított, cementkötésű,

Részletesebben

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Soba Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Egyszerû beépíthetôség lángolvasztással 1 Szigetelôlemez elvágása a dilatációnál fugaszalag elhelyezése és lángolvasztással történô rögzítése 2 fugaszalag fugaszalag

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ 2015.július 10. 6,8 m 2 /liter 125 μm esetén

TERMÉKISMERTETŐ 2015.július 10. 6,8 m 2 /liter 125 μm esetén AMERLOCK 400 AL TERMÉKLEÍRÁS Két komponenses, magas szárazanyagtartalmú bevonat FŐBB TERMÉKJELLEMZŐK Alumínium tartalmú felülettűrő karbantartási bevonat Kompatibilis többféle felülettel és felületelőkészítéssel

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Sika Ceram-220 TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉK ADATLAP. Sika Ceram-220 TERMÉKLEÍRÁS TERMÉK ADATLAP CEMENTBÁZISÚ, POLIMERREL MÓDOSÍTOTT RAGASZTÓANYAG FALI- ÉS PADLÓ KERÁMIA LAPOKHOZ, BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA, CSÖKKENTETT LECSÚSZÁSSAL ÉS MEGHOSSZABBÍTOTT NYITOTT IDŐVEL. C2TE BESOROLÁSÚ

Részletesebben

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ 10104 Közművezetékek kiváltása m 70,0 0 Közművezetékek kiváltása, áthelyezése, terv szerinti módon, a hatósági üzemeltetői előírásoknak megfelelően teljesen készen. (Pl. elektromos, hírközlő, gáz, víz,

Részletesebben

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság Mûszaki Információ Disbon Nr. 433 Disboxid 433 EP-Grund 433 Színtelen, oldószermentes, kétkomponensû folyékony epoxidgyanta padló felületekre. Alapozó, impregnáló és tapadást növelô réteg ásványi alapokra.

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ 1. Leírás: Az A komponens: módosított, oldószermentes epoxigyanta A B komponens: módosított cikloalifás poliamin MŰSZAKI ADATLAP 2. Tulajdonságok: a legkiválóbb minőség sokoldalú

Részletesebben

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet élyes üdvözlet Mindenkinek Bitumenes lemezek alkalmazása a 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet szerint HARASZTI LÁSZLÓ elméleti oktató és műszaki tanácsadó ICOPAL VILLAS Kft A rendelet célja.. Az Elvárt

Részletesebben

SIGMACOVER 690 (SigmaCover Aluprimer) 7414

SIGMACOVER 690 (SigmaCover Aluprimer) 7414 2009. szeptember 2005. szeptember kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS kétkomponenses, magas szárazanyag tartalmú, alumíniummal pigmentált, poliaminnal térhálósodó, módosított epoxi bázisú alapozó / bevonat

Részletesebben

ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS KREA kéményrendszerhez

ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS KREA kéményrendszerhez ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS KREA kéményrendszerhez I. Kémény alap elkészítése: 1. A tervezett kémény magasságából ki kell számolni a kémény súlyát. 1 m kéményre 150 kg-ot kell számolni. 2. A köpeny elem méretének

Részletesebben

Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag

Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag MAPEI ÚJ Mapefloor PU 410 Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag ALKALMAZÁSI TERÜLET Oldószermentes, kétkomponensű, közepesen rugalmas poliuretán gyanta alapú,

Részletesebben

RÉTEGFELÉPÍTÉS a lecsiszolt RÉGI BEVONATON

RÉTEGFELÉPÍTÉS a lecsiszolt RÉGI BEVONATON RÉTEGFELÉPÍTÉS a lecsiszolt RÉGI BEVONATON Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg Alkidgyanta Régi bevonatot lecsiszolni, tisztítani Hibás helyeket Beltérivel higítás

Részletesebben