7635 Pécs, Fekete u. 20. Mobil: (30) SZAKVÉLEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7635 Pécs, Fekete u. 20. Mobil: (30) 9473-406 E-mail: orbanj@pmmik.pte.hu SZAKVÉLEMÉNY"

Átírás

1 7635 Pécs, Fekete u. 20. Mobil: (30) SZAKVÉLEMÉNY A dombóvári víztorony műszaki állapotának felülvizsgálata (balesetveszélyt megszüntető javítások) Készült a Dombóvár Város Önkormányzata megbízásából Balogh Tamás Dr. Orbán Zoltán Dr. Orbán József okl. építőmérnök okl. építőmérnök építésügyi szakértő Pécs, október

2 A dombóvári víztorony műszaki állapotának felülvizsgálata, és a balesetveszélyes állapotot megszüntető javítások meghatározása 1. Előzmények A dombóvári víztorony betonszerkezetének állapot-meghatározására évben diagnosztikai vizsgálat készült. A vizsgálatok eredményei alapján értékelésre került a vasbeton toronyszerkezet statikai állapota. Az elvégzett roncsolás-mentes diagnosztikai vizsgálatok - A vasbeton szerkezet tipikus károsodásainak megállapítása és hibatérkép készítése. - Schmidt- kalapácsos vizsgálat a beton nyomó-szilárdságának meghatározására. - A műkő zsalu-kéregelem mögötti beton állapotának videó-endoszkópos vizsgálata. - A beton korróziós károsodásának meghatározása, karbonátosodás vizsgálattal. - A vasbetonszerkezet vasalásának elhelyezkedése, valamint a betontakarás vizsgálata mágneses vaskeresővel. - A betontakarás nélküli betonacélok korróziós állapotának vizsgálata feltárással. - A felújítási munkákhoz meghatározásra került a betonfelületek tapadó-szilárdsága. A víztorony évi állapotára vonatkozó megállapítások A víztorony vasbeton tartószerkezetének jelenlegi állapota erősen leromlott, de a károsodás mértéke nem akkora, hogy az a szerkezet jelenlegi funkciójának megfelelő teherviselő képességét és stabilitását, további 5-8 évig veszélyeztetné. Ez annak is köszönhető, hogy az építmény legnagyobb igénybevételét korábban a víztartály súlyából származó hatások jelentették, amely jelenleg nem jelentkezik. Vizsgálatok szerint a pilléreket összekötő íves gerendák vasbeton anyaga van a legkritikusabb állapotban, mivel itt lett mérve viszonylag a legkisebb betonszilárdsági érték, és ezeknek a tartószerkezeti elemeknek a vasalása szenvedte el a legnagyobb korróziós károsodást. Ezért az építmény állékonysága szempontjából kockázatos, ha nem történik meg a korróziós károsodások megállítása. Ismerve a gerendák károsodásának a mértékét és a korróziós folyamatok intenzitását, ennél a szerkezetnél beavatkozás nélkül nem sok türelmi idő áll rendelkezésre. Itt mindenképpen szükséges egy sürgős (1 éven belüli) korrózióvédelmi beavatkozás (betonacél védelem és 2

3 felületkezelés) mert 5 év múlva már a szerkezeti elem költséges cseréje válik szükségessé a rehabilitáció során. 2. A szakértői megbízás tárgya A évi szakértői vélemény javaslatot tett az építmény vasbeton szerkezetei tekintetében, a rekonstrukció nélküli várható élettartam növelésére és a sürgős beavatkozásokra, kiemelve, hogy egy éven belül a pilléreket összekötő íves gerendákat korrózióvédelemmel kell ellátni. Tekintettel arra, hogy a szakértői vélemény elkészítése óta már több mint két év telt el, és a magára hagyott vasbeton szerkezet állagában ez idő alatt jelentős romlás állt be, így a tovább nem halasztható rehabilitációs munkák elvégzése előtt, szükségessé vált az építmény állékonyságának és teherbíró képességének felülvizsgálata. A vizsgálat célja a korábbi szakértői megállapítások megerősítése és a beállt állapotváltozásnak megfelelő aktualizálása és kiegészítése. A víztorony vasbeton szerkezetének felülvizsgálata: - A szerkezet aktuális állapotának felmérése, állagromlásának meghatározása, a korábban végzett állapotfelmérés- és hibatérkép felhasználásával. - A toronyfej külső beton burkolóelemeinek felülvizsgálata a belső térből (rögzítő szerelvények és a vasbeton elemek károsodásának mértéke, a szerkezet statikai állapotának értékelése). - A toronyfej külső beton burkolóelemeinek és a torony fő tartópilléreinek felülvizsgálata alpiin-technikával (külső károsodások, repedések és kitörések mértékének meghatározása). Javaslat a felújítási technológiára: - A felújítási technológia kidolgozásához szükséges állapotvizsgálatok eredményei alapján megerősítési technológia kidolgozása a toronyfej burkolóelemeinek javítására és a vasbeton elemek rögzítésére. - Javaslattétel a tartópillérek és hengeres lépcsőtér minimális költséggel járó állagmegóvási felújítására. - Javaslattétel a víztorony további hasznosítására, melynek előkészületei az állagmegóvási munkálatok során elvégezhetők. 3

4 3. A víztorony vasbeton tartószerkezeteinek felülvizsgálata 3.1 A víztorony alépítményében a évi vizsgálat óta változás nem áll be. A szerkezet betonanyaga tömör és megfelelő szilárdságú. A korábbi beázások következményeként, több helyen látható a betonacélok korróziós károsodása, de ez a torony állékonyságát nem befolyásolja. Balesetveszélyes állapotot megszüntető beavatkozást nem igényel. 3.2 A toronytörzs (lépcsőházat határoló hengeres falszerkezet) vasbeton anyagának korróziós károsodása, az elmúlt két évben tovább növekedett. A felületről egyre nagyobb mértékben válnak le betonréteg- és vakolatdarabok, melynek következtében a kilátszó betonacélok korrodáltsága folyamatosan növekszik. A kilátszó és rozsdás betonacélok, valamint a hámló betonfelületek egyértelműen jelzik a felújítás szükségességét, a balesetveszély elhárítása érdekében. A balesetveszélyes állapotot megszüntető javítás során a laza betonrétegeket el kell távolítani (homokszórással), majd a kilátszó betonacélokat korrózióvédelemmel kell ellátni. A felület előkészítést követően pótolni kell a kitöredezett betonfelületeket, majd egy üvegszál háló- és műanyagszál erősítésű betonjavító rendszerrel kell a teljes falfelületet bevonni, mely esztétikus és megfelelő korrózióvédelmet nyújt. A technológia ismertetése és leírása az 1. sz. rajzon és a 1. sz. mellékletben. A vasbeton toronytörzs falszerkezetének károsodása (2013. június) 4

5 3.3 A pilléreket összekötő íves gerendák (gyűrűgerenda) vasbeton anyaga a évi állapothoz képest kimutathatóan sokat romlott, és jelenleg már kritikus állapotban van. Jelenleg már nem elegendő a vasbeton gerenda korrózióvédelmét elvégezni, hanem szerkezet megerősítésre is szükség van. A kivitelezés során a szerkezetet homokszórással meg kell tisztítani a lemálló és korrodált részektől, majd a szabaddá váló betonacélokat korrózióvédelemmel kell ellátni. A felület előkészítést követően pótolni kell a kitöredezett betonfelületeket, majd üvegszál háló erősítésű betonjavító rendszerrel kell a teljes gerendafelületet bevonni. Az elrozsdásodott kengyelvasalást több helyen pótolni kell, és a gerenda alsó síkját lőttbeton védőréteggel kell kiképezni. A későbbi károsodás megakadályozása érdekében, vízorral ellátott lemezborítást is célszerű alkalmazni. Ezt a megerősítést, nem csak a baleset megelőzés érdekében, hanem az építmény állékonysága szempontjából is rövid időn belül el kell végezni. A javítási technológia ismertetése és leírása a 1. sz. rajzon és az 2. sz. mellékletben. A pilléreket összekötő gyűrűgerenda (2013. június) 5

6 Az íves vasbeton gyűrűgerenda vizsgálata (2013. június) A vasbeton gerenda korrodált és károsodott szerkezete (2013. június) 6

7 3.4 A 6 db szabadon álló vasbeton tartópillér, mint az építmény fő teherhordó szerkezetének állapota a felülvizsgálatunk szerint, az elmúlt két évben csak kis mértékben változott, a műkő kéregelemek védőhatásának köszönhetően. A betonacélok korróziós folyamatai csak azokon a helyeken figyelhetők meg, ahol a kéregelemek sérüléséből adódóan nedvesség tudott behatolni a tartószerkezetbe. A vasbeton pillérek műkő zsaluelem burkolatán egyre több kitöredezettség jelentkezik, elsősorban a sarkoknál és az illesztési hézagoknál, valamint a mező közbeni repedések is egyre gyakoribbak és jelentősebb mértékűek. Ez annak a következménye, hogy a sérült felületeken víz jut be a beton és a zsaluzat közé, és megfagyás közben feszítő hatást fejt ki. A kéregelemek tönkremenetelének folyamata az elmúlt két évben felgyorsult. A kopogtatásos vizsgálataink alapján e hibák mennyisége az elmúlt két évben 50%-ról 70%-ra növekedett. A vasbeton tartópillérek védelme folyamatosan csökken, így a kéregelemek kijavítása és felületkezelése mindenképen szükséges. A műkő kéregelemek sérüléseit és betonhiányosságait, megfelelő felület előkészítést (portalanítás) követően ki lehet javítani, majd üvegszövet beágyazású habarcsrendszerrel kell a teljes pillérfelületet bevonni, 3 mm vtg. rétegben (1. sz. rajz és 1. sz. technológiai utasítás). Ezt követően a felületet KESTON (TechnoWato) betonfestékkel kel lefesteni 2 rétegben, visszaállítva ezzel a burkoló elemek vízzáróságát és esztétikus megjelenését. A tartópillérek zsaluelemeinek vizsgálata alpiin technikával (2013.június) 7

8 A tartópillérek zsaluelemeinek vizsgálata létráról (2013.június) A műkő zsaluelemek állapotának vizsgálata (2013. június) 8

9 A műkő zsaluelemek kitöredezettsége (2013. június) korrodált betonacél Sérült és repedt zsaluelemek (2013. június) 9

10 repedés Kéregrepedés a zsaluelemen (2013. június) 4. A víztároló tartály és a toronyfej vizsgálata 4.1 A kétkamrás víztartály vasbeton szerkezetének állapota és szilárdsága nem változott, a korábban végzett vizsgálataink eredményével megegyezően, most is megfelelő. 4.2 A toronyfej külső beton burkolóelemeinek felülvizsgálata. A belső térből végzett szemrevételezési vizsgálataink alapján a toronyfej külső függőleges falpanel elemeinek rögzítő szerelvényei több évtized alatt nem károsodtak, jó állapotban vannak. A vasbeton párkányelemek és függőleges oldalfalak károsodásának mértékét (repedések, kitöredezettség), valamint statikai állapotát, alpiin-technikával vizsgáltuk. A felső körbefutó párkányelemek betonanyaga megfelelően szilárd, csupán egy helyen figyelhető meg az elemek felületén kismértékű fagy okozta letöredezés, a vízszigetelő bitumenes lemez nem megfelelő vízzárása miatt. 10

11 A sérült és töredezett párkányelemek (2013) A betonelemek közötti fugázó habarcs az idők folyamán már kitöredezett és nem biztosítja a toronyfej szerkezetének teljes vízzáróságát. A balesetelhárító javítás során a kitöredezett- és sérült helyeket egy felületi kezelést követően (tisztítás és portalanítás) habarcsanyaggal javítani és pótolni kell. A vasbeton párkányelemek kimozdulás elleni stabilizálását szénszálas szövettel javasoljuk megoldani. Ennek megfelelően a párkányelemek függőleges síkjának alsó peremén szénszálas szövet megerősítést kell végezni (mellékelt terv es technológiai leírás szerint) a 150 mm széles szénszálas szövetet két rétegben körbevezetve és ragasztással rögzítve. A szénszálas szövet felragasztását, kiépített és a toronyhoz rögzített állványzatról kell végezni. A szénszálszövetes körbepántolást követően a párkányelemek előkezelt (tisztított és csiszolt) felületét KESTON rugalmas betonfestékkel kell lefesteni 2 rétegben, a megfelelő időjárásálló felületvédelem érdekében. A technológia ismertetése és leírása a 2. és 3. sz. rajzokon és a 3. sz. mellékletben. 11

12 Károsodott fugakitöltő habarcs a párkány- és falpanelek között Fugahabarcs a párkányelem és falpanel csatlakozásánál. 12

13 4.3 A toronyfej függőleges és íves falpaneljeinek állapota A függőleges falpanelek a párkány által csapóeső elől védettek, így az állapotuk megfelelő, sérülések csak az elemek alsó harmadában találhatók, nem jelentős mértékben. A toronyfej függőleges és íves falpanel elemei A függőleges falpanel elemek vizsgálata alpiin-technikával (2013) 13

14 A toronyfej függőleges panelelemeinek vizsgálata alpiin-technikával (2013) Sarokletörés a függőleges falpanel elemen (2013) 14

15 A falpanelek anyaga téglabetéttel könnyített vasbeton, mely megfelelő tömörségű és elegendő stabilitással bír. A helyszíni vizsgálatok során a falpanelek megfelelő szilárdságot mutattak, anyaguk ütésre csengő hangot adott. A falfelületek sérülésének nagysága nem számottevő, a sérülési helyek megfelelő felület előkészítést követően, műanyag-diszperziós habarccsal javíthatók. Sérült és kitöredezett felület a téglabetétes falpanel alsó peremén A toronyfej jó állapotban levő íves falpanel elemei 15

16 Az íves panelelemek állapotának vizsgálata alpiin-technikával (2013) Az íves panelelemek állapota jó, külső sérelmi nyomok, letörések csak kis mértékben mutatkoznak. A panelek egy részén leázási nyomok, elszíneződések láthatóak jellemzően a sérült vízelvezető ejtő-csatorna felőli oldalon. A balesetelhárító javítás során a kitöredezett- és sérült helyeket egy felületkezelést (portalanítás és kellősítés) követően habarcsanyaggal javítani és pótolni kell. A függőleges falpanelek és az íves betonelemek kimozdulás elleni stabilizálását szénszálas szövettel javasoljuk megoldani. Ennek megfelelően a falpanelek függőleges síkjának alsó peremén, valamint az íves betonelemek alsó peremén is szénszálas szövet megerősítést kell végezni (mellékelt 2. és 3. sz. terv és 3. sz. technológiai leírás szerint) a 150 mm széles szénszálas szövetet két rétegben körbevezetve és ragasztással rögzítve. A szénszálszövetes körbepántolást követően a panelek és a betonelemek felületét elő kell készíteni (portalanítani és lecsiszolni), majd KESTON betonfestékkel kell 2 rétegben lekezelni a megfelelő időjárásálló felületvédelem érdekében. A toronyfej párkányelemeinek és a függőleges falpaneljainak, valamint az íves betonelemeinek a javítási és festési munkálatait a tartópillérek mellett, a toronyfej felső szintjéig felépített állványzatról kell kivitelezni. 16

17 4.4 A víztorony fej alsó födémszerkezete A toronyfej alsó felületét vizsgálva, rendszeres leázások nyomai és az ebből adódó károsodások figyelhetők meg, elsősorban a sugárirányú gerendákon. A károsodás már olyan mértékű, hogy mielőbbi helyreállításra van szükség. Az egyes szerkezeti elemeket, főként a sugárirányú vasbeton gerendákat korrózióvédelemmel kell ellátni. A javítási munkálatokat a pillérekhez rögzített állványzatról kell elvégezni. A kivitelezés során a szerkezetet homokszórással meg kell tisztítani a lemálló és korrodált részektől, majd a szabaddá váló betonacélokat korrózióvédelemmel kell ellátni. A felületkezelést követően pótolni kell a kitöredezett betonfelületeket, majd műanyagszál erősítésű betonjavító rendszerrel a teljes gerendafelületet be kell vonni. Ezt követően a felületet KESTON betonfestékkel kell 2 rétegben lekezelni a megfelelő időjárásálló felületvédelem érdekében A födémszerkezet gerendáinak károsodása, a leázások következtében 17

18 5. A víztorony tetőszerkezetének felülvizsgálata A tetőről a csapadékot a betonból kialakított, egy réteg bitumenes lemezzel szigetelt csapadékcsatorna gyűjti össze és vezeti el az ejtő-csatorna felé. Az alpiin-technikával végzett helyszíni vizsgálataink és megfigyeléseink alapján a csapadékcsatorna eredeti feladatát már nem látja el, a csapadék elvezetése nem valósul meg, a nem megfelelő lejtéskialakítás miatt. A meglazuló cserepek balesetveszélyesség szempontból nem jelentenek problémát, mivel a mellvédfal elegendő védelmet nyújt a meglazuló és kimozduló cserepek leesése ellen, viszont a szigetelés károsíthatják. A víztorony tetőszerkezetének vizsgálata alpiin-technológiával A szigetelés megfelelő rétegrendi kialakítása, vagy felújítása és lejtésképzése szükséges a megfelelő vízzárás biztosítása és a csapadék hatékony elvezetése érdekében. Szükséges a cserépfedés elemeinek átvizsgálása és a meglazult cserepek rögzítése. 18

19 Szigetelt esőcsatorna a leesett cserepekkel Az esőcsatornában összegyűlt, álló csapadékvíz 19

20 A felső bitumenes szigeteléssel burkolt csatorna egy helyre gyűjti a csapadékot, majd ejtőcsatornában a víztoronyfej függőleges paneljeinek belső felületén történik az elvezetés. Az acél ejtőcsatornák erősen korrodáltak, a beépített bádog csatornaelemek szétnyíltak, a csapadék jelentős része a toronyfej belsejében gyűlik össze, majd a burkoló panelek hézagain keresztül a torony külső oldalán folyik le. A csapadékvíz elvezető rendszert fel kell újítani. Korrodált és szétnyílt csapadékcsatorna a torony belső kamrájában Korrodált vízelvezető ejtő-csatorna könyök 20

21 6. Javaslattétel a víztorony további hasznosítására A dombóvári műemlék víztorony jelenleg használaton kívül áll. A vízhálózatba való visszacsatolása a jelenlegi állapot szerint nem lehetséges és mivel a víztorony a dombóvári önkormányzat kezelésébe került, valószínűsíthetően nem is fog megtörténni a használatba vétele. Az elkészült balesetelhárítási dokumentáció a hasznosítás részletes és átfogó tervezésére nem tud kiérni, mivel az nagyon részletes egyeztetéseket és több szakággal való együttműködést igényel. Bármilyen hasznosítási mód, amely magában foglalja kiegészítő szerkezetek építését is, építész- és statikus tervező, valamint további építőipari szakág bevonását igényli. A víztorony jelenlegi állapotában lakó funkció betöltésére alkalmatlan, közösségi tér képzésére, kávézó, kilátó funkcióra lehet alkalmas. A torony vasbeton tartópillérei és a toronytörzs teherbíró képessége alapján alkalmas lehet a kiegészítő tartószerkezetek beépítésére. A torony a város szerves részeként díszkivilágítással van ellátva, a balesetelhárítási munkák kivitelezése során mivel a munkák teljes állványozás mellett végezhetők csak el a díszkivilágítás rögzítő elemeinek elhelyezése egyszerűen és gyorsan elvégezhető. A díszkivilágítás rögzítő elemeinek elhelyezését előre meg kell tervezni. A balesetveszélyt megszüntető javítási munkálatok költsége: - A víztorony körbeállványozása a toronyfej felső szintjéig, kb.: ,- Ft - Anyag ár és a kivitelezési munkák költsége, kb.: : ,- Ft Összes költség, kb.: : ,- Ft + ÁFA 21

22 TERVRAJZOK ÉS MELLÉKLETEK 22

23 OLDALNÉZET és METSZET M = 1 : sz. rajz Készült a MAÁRTECH ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS évi felmérési tervei felhasználásával. A megerősítés általános terve, átnézeti rajza 23

24 2. sz. rajz TORONYFEJ METSZETE M = 1 : 100 A toronyfej megerősítési terve 24

25 3. sz. rajz RÉSZLETEK M = 1 : 25 A toronyfej megerősítésének csomóponti megoldásai 1. sz. melléklet 25

26 A vasbeton toronytörzs külső felületének javítása (részletes technológiai leírás) A vasbeton toronytörzs javítását megelőzően a laza betonrészeket, vakolatokat homokszórással vagy nagynyomású vízsugárral el kell távolítani. Az felületről, minden laza, lepattogzó, gyengén kötött részt, szerves vagy szervetlen szennyeződést és a port el kell távolítani. A kongó vagy repedezett részeket fel kell tárni és szükséges mértékben meg kell tisztítani. A kilátszó betonacélokat korrózióvédelemmel kell ellátni. Mivel a toronytörzs vasalása nem rendelkezik megfelelő betonfedéssel és több helyen korrodált, ezért a betonfedés biztosítás mellett a meglévő vasalás kismértékű kiegészítésére is szükség van. A korrodált vasalás pótlását a toronytörzs alsó 1/3 magasságáig tartjuk szükségesnek. Erre javasoljuk egy nagy húzási ellenállással rendelkező üvegszál háló erősítő rendszer beépítését, amely nem igényli az acélbetétekkel történő erősítésnél alkalmazandó betonfedés biztosítását. Technológia lépések, anyagok a toronytörzs alsó 1/3 részén: 1. Felületelőkészítés, a laza részek eltávolításával 2. A kilátszó acélbetétek tisztítása és korrózióvédelme (pl. Sika Mono Top-910, vagy SikaTopArmatec-110 EpoCem anyaggal). Ezek epoxi-cement kötőanyagú korrózióvédelem és tapadóhíd képzés céljára is alkalmas anyagok. Nagyon fontos a további munkálatok esetében a nedves a nedvesre technológiai elv alkalmazása. 3. Sika Mono Top-722 Mur ágyazóhabarcs elhelyezése 10 mm vastagságban a felületi egyenlőtlenségek kiagyenlítésével 4. SikaWrap-350 G üvegszálerősítésű rács elhelyezése az ágyazóhabarcsban. Az egyes rácselemeket minimum 10 cm átfedéssel kell elhelyezni mm vastagságú fedőréteg elhelyezése Sika Mono Top-722 habarcsból. (A habarcsrétegek felhordása történhet kézi illetve gépi úton egyaránt) 6. A felület finom rétegű simítása Sika MonoTop-620 finomglett anyaggal. 7. A felület színezése betonfestékkel Technológia lépések, anyagok a toronytörzs felső 2/3 részén: 26

27 A toronytörzs felső 2/3 részén üvegszálas erősítő rendszer alkalmazására nincs szükség. Ott a felületi javítás történhet bármelyik műanyagszál erősítésű betonjavító rendszerrel. 1. Felületelőkészítés, a laza részek eltávolításával 2. A kilátszó acélbetétek tisztítása és korrózióvédelme (pl. Sika Mono Top-910, vagy SikaTopArmatec-110 EpoCem anyaggal, melyek epoxi-cement kötőanyagú korrózióvédelem és tapadóhíd képzés céljára is alkalmas anyagok.). A tapadó híd képzését ugyancsak ezekkel az anyagrendszerekkel kell ellátni. Nagyon fontos a további munkálatok esetében a nedves a nedvesre technológiai elv alkalmazása. 3. A betonszerkezetek teljes vagy részleges felületjavításához a Sika MonoTop 412 N MSZ EN 1504 szabvány R4 szerkezetjavítási kategóriájába tartozó, kézi és gépi módszerrel egyaránt felhordható betonjavító anyagot javasolt alkalmazni mm vastagságban. 4. A felület finom rétegű simítása Sika MonoTop-620 finomglett anyaggal. 5. A felület színezése betonfestékkel Pilléreket összekötő gerendák javítása (részletes technológiai leírás) 2. sz. melléklet A gerendák vasalásának korróziós károsodásai miatt, melyek elsősorban a kengyeleket érintették, a betonjavítás mellett a betoncél pótlásokat is meg kell oldani. Erre javasoljuk az előző pontban részletezett nagy húzási ellenállással rendelkező üvegszálas erősítő rendszer beépítését, amely nem igényli az acélbetétekkel történő erősítésnél alkalmazandó betonfedés biztosítását. Technológia lépések, és az alkalmazott anyagok: 1. Felületelőkészítés, a laza részek eltávolításával 2. A kilátszó acélbetétek tisztítása és korrózióvédelme (pl. Sika Mono Top-910, vagy SikaTopArmatec-110 EpoCem anyaggal). Ezek epoxi-cement kötőanyagú korrózióvédelem és tapadóhíd képzés céljára is alkalmas anyagok. Nagyon fontos a további munkálatok esetében a nedves a nedvesre technológiai elv alkalmazása. 3. Sika Mono Top-722 Mur ágyazóhabarcs elhelyezése 10 mm vastagságban a felületi egyenlőtlenségek kiagyenlítésével 4. SikaWrap-350 G üvegszálerősítésű rács elhelyezése az ágyazóhabarcsban. Az egyes rácselemeket minimum 10 cm átfedéssel kell elhelyezni. Fontos, hogy az üvegszálerősítésű rács a gerenda teljes kerületén körbeérjen a megfelelő átfedésekkel mm vastagságú fedőréteg elhelyezése Sika Mono Top-722 habarcsból. 6. A felület finom rétegű simítása Sika MonoTop-620 finomglett anyaggal. 7. A felület színezése betonfestékkel (A habarcsrétegek felhordása történhet kézi illetve gépi úton egyaránt) 27

28 3. sz. melléklet Vasbeton panelek stabilizálása szénszálas szövettel (részletes technológiai leírás) A tartályt határoló vasbeton panelek kimozdulás elleni stabilizálását szénszálas szövettel javasoljuk kivitelezni. A szénszálas szövetek a függőleges panelek feletti párkányelemeken, a függőleges panelek alsósík felületi részén, valamint az íves panelek alsó felületi részén kerülnek beépítésre, 2 réteg vastagságban és 150 mm szélességben ragasztva (ld. tervrajz). A munka kivitelezését, a speciális szénszálas szövetek alkalmazásában jártas és megfelelő szakismerettel rendelkező céggel szabad elvégeztetni. Technológiai lépések 1. Felület előkészítés kézi kisgépes csiszolással. 2. Nagyobb felületi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, üregek kitöltése cementbázisú javítóanyag rendszerrel (pl. SikaTop-Armatec-110 EpoCem tapadóhíd és Sika MonoTop betonjavító anyag használatával) 3. A teljes felület előkészítése Sikadur-31 műgyanta habarccsal 2-10 mm rétegvastagságban. Vigyázni kell arra, hogy az elemek csatlakozó éleinél ne alakuljanak ki 10mm-nél kisebb rádiuszú felületek. 4. A felület teljes kiszáradása után kerülhet sor SikaWrap 230 C/45 típusú szénszálas szövet felragasztására Sikadur 330 típusú ragasztóval, száraz technológiával. 5. A felragasztott szövet védelme Sika MonoTop javító anyaggal. 6. A felület színezése (pl. Sikagard-550W Elastic vagy Sikagard Elastocolor-675W anyaggal) A technológia lényeges elemei Az alapfelület síkeltérése: A megerősítendő alapfelületnek egyenletesnek kell lenni. Az egyenletességet fém mérőléccel kell megvizsgálni, és az alábbi határértéket nem szabad túllépni: Mérési hossz: 2m max. síktól való eltérés 5mm 30cm max. síktól való eltérés 1mm Szövetszerkezetek esetében kiemelten fontos a síktól való eltérés vizsgálata felfedve és megkeresve minden olyan egyenetlenséget, ami a szénszálszövetek egyenletes vezetését meggátolnák, vagy kritikusan homorú felületi részeket melyek csökkentik a megerősítés hatékonyságát. A SikaWrap szénszálas szövet méretre vágása: A SikaWrap szénszálas termékek 300 illetve 600mm széles és 50méter hosszú tekercsben kerülnek forgalomba. A szénszálas szövetek vágását nagyméretű textilvágó ollóval, illetve kétoldali befogott fém léc vagy vonalzó mellett tapétavágó késsel lehetséges. Környezeti, feldolgozási körülmények, határértékek: Alapfelületi hőmérséklet: Minimum +10 C, maximum +35 C Környezeti hőmérséklet: Minimum +10 C, maximum +35 C Relatív páratartalom: max. 80% Kerülni kell a páralecsapódást. 28

29 Harmatponti hőmérséklet esetében a munkálatok végzését nem lehet elkezdeni, illetve meg kell szakítani. A SikaWrap szénszálas szövet rendszerű szerkezetmegerősítő rendszer alapelemei A SikaWrap szénszálas rendszerek megerősítési technológiája a szénszál szövetek epoxigyanta ragasztóanyagba történő ragasztásán alapszik. Az epoxigyanta ragasztóanyagok biztosítják a szénszálas szövetanyagok ragasztását az alapfelülethez és azoknak megfelelő ágyazását, a szövetszálak átimpregnálását is. Száraz bedolgozási technológia: A SikaWrap szövetek ágyazásához és impregnálásához 300g/m 2 szövetsúlyig alkalmazhatunk száraz technológiát mely esetben rétegenként az alapfelületre felhordott ragasztóanyagra, illetve ragasztóanyagba - ez esetben a Sikadur-330 kell fektetni a szerkezeten kijelölt részén a szénszálas szövetet és azt impregnáló hengerrel bele kell dolgozni a megfelelő mennyiségben felhordott ragasztóanyagba, úgy, hogy a szövet szálait a ragasztóanyag teljes mértékbe körül vegye, és ne maradjon légzárvány a szerkezet megerősítő rétegben. Sikadur-330 ragasztóanyag Kétkomponensű epoxigyanta ragasztó és impregnáló anyag a SikaWrap szénszálas szerkezetmegerősítő szövetek száraz (hagyományos technológiával történő) ragasztására, tixotróp konzisztenciával mely kimagasló tapadással bír beton és vasbeton felületeken. A Sikadur-330 ragasztóanyag alkalmas a megtisztított beton alapfelületek hibáinak, egyenetlenségeinek, síkeltéréseinek vékony rétegű kijavítására. A Sikadur-330 ragasztóanyag műszaki adatai: Sikadur-330 ragasztóanyag Alapanyag Szakító szilárdság Tapadó szilárdság Rugalmassági modulus (E) Hajlító Szakító (húzó) Szakadási nyúlás Száraz (hagyományos) bedolgozási technológiához epoxigyanta kötőanyag 30 N/mm² (7napos korban +23ºC-on) >4,00 N/mm² (minden esetben beton tönkremenetel) N/mm² (7napos korban +23ºC-on) N/mm² (7napos korban +23ºC-on) 0,9% (7napos korban +23ºC-on) Teljes kikeményedés +10ºC-on 7 nap +23ºC-on 5 nap +35ºC-on 2 nap 29

30 A Sikadur-330 ragasztóanyag kiszerelése: A Sikadur-330 kétkomponensű ragasztóanyag komponensenként előre pontosan adagolt kiszerelésekben kerül forgalomba: 5 kg-os (A+B) ami áll egy 4,0kg-os A komponensből és egy 1,0kg-os B komponensből. 30 kg-os (A+B) ami áll egy 24,0kg-os A komponensből és egy 6,0kg-os B komponensből. SikaWrap szövetek: A SikaWrap szénszálas szövet szénszálakból szőtt szövet szerkezetmegerősítő rendszer mely alkalmas szerkezetek megerősítésére. A SikaWrap szénszálas szövet formájú szerkezet megerősítő rendszert, mint külső erősítést a szerkezetre száraz (hagyományos) eljárás esetében Sikadur-330 ragasztóval ragasztjuk fel. SikaWrap 230 C/4 szövet jellemzői Típus Tekercs hossz (m) SikaWrap 230 C/ Tekercs szélesség (mm) Fajlagos súly szénszálak (g/m 2 ) Tervezési, névleges vastagság (mm) Szálsűrűség (g/cm 3 ) 230±10 0,131mm 1,76 Típus Szakító szilárdság (N/mm 2 ) szénszál néveleges Rugalmassági modulus (E) (N/mm 2 ) szénszál névleges Szakadási nyúlás (%) szénszál néveleges Határterhelés, töröterhelés (N/m) laminált réteg névleges SikaWrap 230 C/ , Rugalmassági modulus (E) (kn/mm 2 ) laminált réteg névleges Típus SikaWrap 230 C/45 Húzó szilárdság (elméleti szakítószilárdság a tervezéshez 0,4%-os nyúlás esetén) 100kN/m (30kN / 30cm) 100kN/m (60kN / 60cm) Húzó szilárdság (elméleti szakítószilárdság a tervezéshez 0,6%-os nyúlás esetén) 150kN/m (45kN / 30cm) 150kN/m (90kN / 60cm) A Sikadur-330 ragasztóanyag összekeverése száraz technológia alkalmazása esetében: A ragasztóanyag komponenseinek keverési aránya A komponens: B komponens = 4:1 (tömeg arány). Amennyiben az adott munkafolyamatok elvégzéséhez nem szükséges egy egész kiszerelés - 5kg (A+B) vagy 30kg (A+B) - abban az esetben a szükséges mennyiségű ragasztóanyag komponenseit külön, legalább 5g pontossággal mérő elektronikus mérleggel ki kell mérni összekeverés előtt. Minden más esetben egész kiszerelést szabad csak bekeverni. 30

31 Összekeverés előtt az anyagokat az eredeti edényükben alaposan fel kell keverni. A B komponenst hozzá kell adni az A komponenshez. Elektromos keverővel kb. 3 percig kell az anyagot keverni, míg a masszában és az edény szélén valamint alján többé már nem látható színcsíkozás. Alacsony fordulattal kell az anyagot megkeverni, hogy elkerülhető legyen a levegő bekeverését (max. 400 ford./perc). A feldolgozási idő, fazékidő a gyanta és az edző keverékének előállításától, összekeverésétől kezdődik. Ez magas hőmérsékleten rövidül, alacsony hőmérsékleten hosszabbodik. Minél nagyobb a készített mennyiség, úgy rövidül az edényben lévő anyag feldolgozási ideje. Ahhoz, hogy magas hőmérsékleten elérjünk egy hosszabb feldolgozási időt, a szükséges ragasztómennyiséget kisebb részekben kell előállítani, bekeverni. További lehetséges megoldást jelenthet a komponensek lehűtése a feldolgozás előtt. Keverés után, a feldolgozás előtt át kell önteni az anyagot egy másik edénybe! A száraz felhordási technológia lépései: Az előkészített beton alapfelületek esetében fel kell hordani egy első Sikadur-330 kiegyenlítő, szigetelő réteget annak érdekében, hogy a szánszálas szövetet biztonságos módon elválasszuk a szerkezettől. Ez esetben az alapfelületre min. 0,5 kg/m 2 Sikadur-330 ragasztóanyagot kell felhordani ragasztóanyagok felhordásához szükséges festőhengerrel vagy sima glettvassal. A megfelelően előkészített alapfelületre kell felhordani műgyanta ragasztóanyagok felhordásához szükséges festőhengerrel vagy sima glettvassal a Sikadur-330 ragasztóanyagot az alkalmazni kívánt SikaWarp szénszálas szövet rendszerű megerősítés szerkezettervező által előírt típusának mennyiségi igényének függvényében. Lásd adott pontban a Sikadur-330 ragasztóanyag felhasználását. A megfelelő mennyiségben felhordott Sikdur-330 ragasztóanyagba kell fektetni a szerkezettervező által előírt súlyú szövetet a szerkezettervező által előírt szálirányban. A szövetet rövid szőrű műgyantaragasztóanyagok felhordására alkalmas festőhengerrel illetve impregnáló hengerrel kell az adott és a végleges helyére pozicionált átimpregnálni úgy, hogy a szövetszálakat az ágyazóanyag teljesen körülvegye és a szövet tetején mindenhol egy sima glettvassal elhúzható ragasztóanyag film ki nem alakul. A SikaWrap szénszálas szerkezet megerősítések esetében szálirányban min. 10 cm-es átfedést kell biztosítani, ha a szerkezettervező azt máshogyan nem írja elő. Egymás mellett történő elhelyezés esetén nincs szükség átfedésre, csak vetülék irányban. Többrétegű feldolgozás esetében a Sikadur-330 ragasztóanyag felhordás és a SikaWrap szénszálas szövet pozicionálás lépését újra el kell végezni. Várakozási idők a rétegek felhordása között: Sikadur ºC +23ºC +35ºC Várakozási idő 24 óra 12 óra 6 óra 31

Mûszaki írányelv BEVONATRÉTEGGEL ELLÁTOTT, TÖBBRÉTEGÛ, RAGASZTOTT TÁBLÁS HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK (ETICS-THR) KIALAKÍTÁSA

Mûszaki írányelv BEVONATRÉTEGGEL ELLÁTOTT, TÖBBRÉTEGÛ, RAGASZTOTT TÁBLÁS HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK (ETICS-THR) KIALAKÍTÁSA Mûszaki írányelv BEVONATRÉTEGGEL ELLÁTOTT, TÖBBRÉTEGÛ, RAGASZTOTT TÁBLÁS HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK (ETICS-THR) KIALAKÍTÁSA MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA- ÉS VAKOLATSZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

Termékleírás. termékkatalógus

Termékleírás. termékkatalógus Termékleírás termékkatalógus Tartalom 3 4 6 8 10 1 14 16 18 19 0 3 4 6 7 8 9 30 31 3 Tartalom Durotop Durocolor Durostone Durostone Kvarc Durometal Duroflow Durochape Durocuring Duroseal Liqui-Hard Durocut

Részletesebben

Rendszer megoldások a hidegburkolás területén

Rendszer megoldások a hidegburkolás területén Rendszer megoldások a hidegburkolás területén Helyes döntés, tökéletes megoldás Építsen a minôségre Amikor a burkoló meggyôzôdik a fogadó felület burkolhatóságáról, annak megfelelô teherbíró képességérôl,

Részletesebben

Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. Az YTONG elõnyei Komfortérzet A pórusbeton klímaszabályzó tulajdonsága otthonának egészséges, kellemes belső klímáját, egyszóval jó komfortérzetet biztosít. Hőszigetelés Az Ön háza kiegészítő hőszigetelés

Részletesebben

MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN

MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Agrár Tagozat MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN Rövid összefoglaló az élelmiszeripari üzemek (épületek, területek) és az élelmiszeripari gépek, berendezések tervezéséhez és üzemeltetéséhez

Részletesebben

Hoszigetelési csomóponti kiadvány

Hoszigetelési csomóponti kiadvány Hoszigetelési csomóponti kiadvány www.lb-knauf.hu epitomegoldasok.hu Tartalomjegyzék Bevezetô 3 A hőszigetelés fontossága - energetika a 21. században 3 Ütemezett felújítás és a várható élettartam 3 A

Részletesebben

ALBAFAL Alkalmazástechnika

ALBAFAL Alkalmazástechnika ALBAFAL Alkalmazástechnika 500 500 500 500 500 667 667 667 667 az ökotudatos építésért Tartalomjegyzék Tapasztalat és innováció... 2 Az ALBAFAL, Miért érdemes ezt használnia?... 3 Vízálló változat, Portermékek,

Részletesebben

Alkalmazástechnika. Előtétfalak Belső válaszfalak Lakáselválasztó falak Tűzgátló válaszfalak Tűzvédő oszlopburkolatok

Alkalmazástechnika. Előtétfalak Belső válaszfalak Lakáselválasztó falak Tűzgátló válaszfalak Tűzvédő oszlopburkolatok Alkalmazástechnika Előtétfalak Belső válaszfalak Lakáselválasztó falak Tűzgátló válaszfalak Tűzvédő oszlopburkolatok Siófok Beszédes J. sétány Royal Hotel Budapest Károlyi István tömbrekonstrukció Siófok

Részletesebben

1126 Budapest, Agárdi út 11. Telefon: 223-0240, 487-0160 Fax: 223-0241 E-mail: isoprof@isoprof.hu Internet: www.isoprof.hu

1126 Budapest, Agárdi út 11. Telefon: 223-0240, 487-0160 Fax: 223-0241 E-mail: isoprof@isoprof.hu Internet: www.isoprof.hu 1126 Budapest, Agárdi út 11. Telefon: 223-0240, 487-0160 Fax: 223-0241 E-mail: isoprof@isoprof.hu Internet: www.isoprof.hu GREACE VÍZSZIGETELÕ TERMÉKEK ALKALMAZÁSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV Készült: Intézeti

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz ÉPÍTÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A Az Országos Kardiológiai

Részletesebben

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLY y w.* HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA 1992 t TARTALOMJEGYZÉK: ELŐSZÓ 3 AZ ELŐADÁSOK KIVONATA 5 A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI 36 PROGRAM 39

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE.../2013.(....) HATÁROZATÁVAL 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 6 A TERVLAPOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve Tartalomjegyzék Zajárnyékoló falrendszerek... 3 Technológia... 4 Termékelőnyök... 5 Javasolt felhasználási területek..........................

Részletesebben

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is. Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, ami a burkolással kapcsolatos. A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Az elkészült hő- és hangszigetelés védelme. A hő- és hangszigetelő munkák munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásai

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Az elkészült hő- és hangszigetelés védelme. A hő- és hangszigetelő munkák munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásai Benkő Gyöngyi Az elkészült hő- és hangszigetelés védelme. A hő- és hangszigetelő munkák munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásai A követelménymodul megnevezése: Víz-, hő- és hangszigetelés készítése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csibáné Bakó Judit. Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása

MUNKAANYAG. Csibáné Bakó Judit. Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása Csibáné Bakó Judit Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása A követelménymodul megnevezése: Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I. A követelménymodul

Részletesebben

A gazdaságos felújítás

A gazdaságos felújítás A gazdaságos felújítás Részletes tájékoztató a költség-optimalizált energetikai korszerűsítésről magánépíttetők és intézmény üzemeltetői számára Energetikai felújítást fontolóknak Kiadó: Belügyminisztérium

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Burkolatkészítés rendszerben

Burkolatkészítés rendszerben Burkolatkészítés rendszerben Építőanyagok szakembereknek Vevőszolgálat Európa-szerte Tartalomjegyzék Téma Oldalszám Burkolatkészítés rendszerben Burkolatkészítés rendszerben Aljzatok, fogadófelületek Nedves

Részletesebben

a Groupama Stadionban

a Groupama Stadionban Betonjavítás, hidegburkolás és melegburkolás Mapei termékekkel MAPEI Krónika 43. szám 2014. október a Groupama Stadionban 43 Tartalom Beköszöntött az ősz, és ezzel együtt új lendületet vesznek a felújítási

Részletesebben

A z év kereskedőbarát beszállítója

A z év kereskedőbarát beszállítója Építőipari információs lap A z év kereskedőbarát beszállítója 2009. július - 24. szám 24 Könnyűsúlyú cementkötésű ragasztóhabarcsok kerámia- és kőanyagú burkolólapokhoz TARTALOM 2009. július - 24. szám

Részletesebben

A betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999-2008 között 1

A betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999-2008 között 1 - 1 - A betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999-2008 között 1 Borosnyói Adorján dr. Kausay Tibor dr. Liptay András dr. Szabó Imre Tápai Antal Korunk követelménye a tartós beton készítése A tartós

Részletesebben

Rigips. Szárazépítés saját kezûleg

Rigips. Szárazépítés saját kezûleg Rigips Szárazépítés saját kezûleg Elôszó Ha a tetôterét kívánja beépíteni... Ha gyermekének szobát szeretne leválasztani... Ha nincs megelégedve falának hôszigetelésével... Ha a vakolat a lakásban megsérült

Részletesebben

Panel épületek felújítása. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu

Panel épületek felújítása. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Panel épületek felújítása www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Tartalomjegyzék IPAROSÍTOTT ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA 1 Szerkezeti megoldások... 1 Mérföldkövek a panel szerkezetekben... 1 Panelos szerkezetek

Részletesebben

A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE

A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE A lőttbeton fogalma A lőttbeton olyan betonbedolgozási technológiával készített beton, amelyet: az MSZ 4720 szerinti betontömlőn, ill. csővezetéken kb. 6 atmoszféra nyomás

Részletesebben

GEOMŰANYAGOK. Katalógus S03050/2 Érvényes 2008. januárjától A változtatás jogát fenntartjuk. Construction Automotive Industry

GEOMŰANYAGOK. Katalógus S03050/2 Érvényes 2008. januárjától A változtatás jogát fenntartjuk. Construction Automotive Industry GEOMŰANYAGOK Katalógus S03050/2 Érvényes 2008. januárjától A változtatás jogát fenntartjuk Construction Automotive Industry Mi ott vagyunk, ahol szükség van ránk A REHAU vezető szerepet tölt be a polimer-alapanyagú

Részletesebben

Műszaki ismertető StoCrete TG 203

Műszaki ismertető StoCrete TG 203 Javítóhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 6-30 mm Jellemzők Alkalmazás betonpótlóként statikai és nem statikai szempontból releváns beton és vasbeton tartószerkezetek helyreállításához

Részletesebben

BETON BETON. Concrete Beton. Sikával a beton kiváló üzleti lehetôséggé válik

BETON BETON. Concrete Beton. Sikával a beton kiváló üzleti lehetôséggé válik SZAKMAI HAVILAP 2008. FEBRUÁR XVI. ÉVF. 2. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON Concrete Beton Sikával a beton kiváló üzleti lehetôséggé válik A gyorsan változó világban kulcsfontosságú

Részletesebben