Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére"

Átírás

1 Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködött: a DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék, Polónyi István professzor és munkatársai Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP / azonosító számú projekt támogatásával. Budapest, 2011

2 Tartalomjegyzék Bevezetés A felsőoktatási szektor és a gazdasági szféra kapcsolódása és kapcsolata A felsőoktatási intézmény, mint humánerőforrás képző intézmény A vállalati szándékok és igények összehangolása a képzési programokkal Az egyetem, mint kutatás-fejlesztési partner A felsőoktatási intézmény, mint üzleti partner A felsőoktatás véleménye a gazdaságról Összefoglalás A kutatás során felhasznált szakirodalmak bibliográfiája sz melléklet

3 Bevezetés A kutatás céljaként azt tűztük ki, hogy a magyar felsőoktatási intézmények gazdasági szereplőkkel történő együttműködéseit prezentáljuk és azok alapján olyan ajánlásokat fogalmazunk meg, amelyeket követve mind a vállalati, mind a felsőoktatási szereplők számára sikeresnek tekinthető együttműködéseket lehet megalapozni. Kiindulási hipotézisünk az volt, hogy a hazai innovációs teljesítmény alacsony színvonalának meghatározó okai a felsőoktatás és a gazdasági szféra kapcsolatának nehézségei, amely a két szektor eltérő motivációira, működési és környezeti feltételeire, az eltérő döntéshozatali és operatív működési mechanizmusokra, esetenkénti kölcsönös rossz tapasztalatokra, illetve az együttműködés által kínált előnyök feltárásának és igazolásának hiányára vezethetőek vissza. Ezek együttesen gátolják az együttműködéshez szükséges bizalom kialakulását. A kutatás során hazai és nemzetközi szakirodalom-áttekintésre, néhány jó példának (best practice) tekinthető esettanulmányra építkezve igyekeztünk megragadni a két szféra kapcsolatának legfontosabb elemeit, motivációit, érdekeltségeit, valamint on-line kérdőívek 1 és személyes interjúk segítségével végeztünk helyzetelemzést. A problémák feltárása után jelen tanulmányban fogalmazzuk meg a gazdaság és a felsőoktatási szektor kapcsolatának javítására vonatkozó javaslatainkat. A tanulmány struktúrája követi a korábbi elemzések felépítését, elsőként a vállalati eredményeket interpretáljuk illetve az azokból megfogalmazható javaslatokat foglaljuk össze, ezt követően pedig a felsőoktatási intézményektől beérkezett válaszokat dolgozzuk fel. Az egyes javaslatcsoportoknál lehetőség szerint szintetizáljuk a szakirodalmi tapasztalatokat és az empirikus eredményeket, és ahol ezt fontosnak tartjuk megjegyezni, ott a szövegben rögzítésre kerülnek a megállapítások forrásai. 1 A vállalati és a felsőoktatási minta bővebb jellemzése az 1. sz. mellékletben található. 3

4 1. A felsőoktatási szektor és a gazdasági szféra kapcsolódása és kapcsolata Európában és Európán túl is megfigyelhető, hogy nő a nyomás a felsőoktatási rendszereken, hogy fejlesszék a kapcsolatot az akadémiai szektor és a gazdasági szereplők között. A felsőoktatási rendszert egyre inkább a gazdaság szerves részének, alegységének tekintik, ezért annak szerves betagozódását elengedhetetlennek vélik. A tudás alapú gazdaság megteremtésében a felsőoktatásnak meghatározó szerepe van. A kormányzati oktatáspolitikát és ezen keresztül a felsőoktatás tevékenységét nagymértékben befolyásolja az az elvárás, amelyet a munkaadói oldal támaszt a munkavállalókkal szemben. Amennyiben a munkaadók olyan végzettséggel, képességekkel, kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat keresnek, amilyeneket egy adott felsőoktatási rendszer (vagy intézmény) ténylegesen képez, akkor ez a rendszer (vagy intézmény) előnyösebb helyzetbe kerül, hiszen relatíve többen választják és versenyképesebb lesz. Ezért különösen fontos a munkaadók, azaz a vállalatok igényeinek és elvárásainak a feltárása. Ugyanígy elvitathatatlan a felsőoktatás tudástermelő és tudástranszfer szerepe, túl a munkaerő-piaci szolgáltatásain is. Elsősorban az innovációs (és ezen belül a K+F, K+F+I) tevékenységeket szokták a felsőoktatás erősségének tekinteni. A vállalatok három szempont szerint értékelték a felsőoktatási intézményeket és magát a felsőoktatási szektort: - mint humánerőforrás képző intézmény - mint kutatás-fejlesztési partner - mint üzleti partner 1.1. A felsőoktatási intézmény, mint humánerőforrás képző intézmény A témával foglalkozó szakemberek véleménye egybecseng a vállalatok legfontosabb elvárásaival. Empirikus vizsgálatunkban általános véleményként fogalmazódott meg, hogy az egyetemekről és főiskolákról kikerülő hallgatók elméleti és gyakorlati kompetenciái nincsenek egyensúlyban, kevés a gyakorlati képzés aránya és nem megfelelőek a hallgatók gyakorlati ismeretei. A felsőoktatási intézményekhez számos szempontból kapcsolódnak az üzlet élet szereplői, óraadó oktatóként, szakmai gyakorlati helyként, gyakornoki programokon keresztül, szakdolgozati esetleg TDK témavezetésen keresztül, 4

5 valamint jövőben munkahelyként is. Az interjúk tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy az oktatásban való szerepvállalás azért fontos, mert friss diplomások alkalmazása kapcsán gyakori, hogy a témavezetés alatt megismert hallgatókat felveszik. Sajnos nem általános, hogy az oktatandó tudáskészlet befolyásolására van lehetősége a vállalatoknak, eddig legfeljebb felkérték őket tudományos véleményalkotásra és sok esetben nem igazán intenzív ilyen értelemben a kapcsolatuk. Az interjúk és az esettanulmányok tapasztalatai alapján előfordulnak azonban nyílt egyeztetések. Ezekkel kapcsolatban az a tapasztalat, hogy az oktatási intézmények megkérdezik a vállalkozásokat, s a véleményeket igyekszenek felhasználni a megfelelő oktatási rendszer, tanrend fejlesztésében. Ilyenek mentén valós együttműködés indulhat el, vagy meglévők tovább fejlődhetnek vállalkozási és egyetemi oldalon. Mindenképpen javasolható ezek fejlesztése. Szerencsére az interjúk és az esettanulmányok tapasztalatai alapján pozitív együttműködésekre is van példa, amikor szakirányos vagy szakmai kitekintő kurzusokat tartanak vállalati képviselők a hallgatóknak. Ezek előnye, hogy elsőkézből, gyakorló szakemberektől tanulhatnak a hallgatók praktikus ismereteket. Rendkívül népszerűek ezek a programok a hallgatók körében, azonban az ezeket körülvevő adminisztratív terhek meglehetősen nagyok. Ezek csökkentésével mindenképpen ösztönözni lehet az ilyen együttműködéseket. Az interjúk tapasztalatai alapján az önálló tanszékek létrehozásának esélye egyelőre csekély egyfelől az egyetem beállítódása, másfelől pedig az adminisztratív terhek miatt. Ez utóbbiakra a későbbiekben bővebben visszatérünk. Általános vélemény, hogy a fiataloknak az elméleti felkészültsége megfelelő a munkájukhoz, a kutatás-fejlesztési tevékenységekhez ( olcsóbb a kutatás az irodalomban, mint a laboratóriumban ), tehát kiváló elméleti felkészültséggel rendelkeznek, viszont gyakorlati és üzletorientált gondolkodásukat illetően sok esetben kihívásokkal küszködnek. Műszaki területen pedig a megfelelő szintű nyelvtudást is hiányolják. A vállalati igények alapján változások kellenének a felsőoktatásban annak érdekében, hogy a frissen végzők az elméleti tudásuk mellett több gyakorlati ismerettel rendelkezzenek, illetve hogy a különböző gazdaság-felsőoktatás konzultációknak eredménye legyen. A műszaki szférának igényei vannak a felsőoktatással szemben, amelyet rendszeresen megfogalmaznak, közölnek a különféle döntéshozói szintek felé, de évek óta nem történik semmi, így előrelépés a felsőoktatás gyakorlatorientálttá tétele területén nem érzékelhető. Javaslatként megfogalmazódott tehát a gyakorlatorientált oktatások számának növelése, illetve több iparból, üzleti szférából hozott oktatót alkalmazni az egyetemeken. 5

6 További lehetőség lehet olyan fórumok teremtése, ahol az ipar érdemben bele tud szólni az egyetemi oktatási anyagokba. Azzal együtt, hogy a hallgatók szakmai képzettsége is fontos, de még fontosabbak a készségek, képességek meg tudjanak szólalni, kreatívan gondolkodni, csapatban dolgozni, képesek legyenek tanulni, fejlődni, problémát megoldani, és erre a felsőoktatási szereplők nem fordítanak figyelmet. A kérdőíves vizsgálat eredményei ezzel összhangban arra hívják fel a figyelmet, hogy a problémamegoldó készség és a vezetői kompetenciák fejlesztése marad el a leginkább a felsőoktatásban. Egyértelmű, hogy ezekre nagyobb figyelmet kell fordítani a felsőoktatási szférának. Ezek mellett az oktatott ismeretek korszerűsége sem minden esetben elfogadható a vállalatok számára, főképp azokban az ágazatokban, ahol a tudás elévülési ideje rövid, mint például az informatikai és elektronikai ipar, vagy akár az orvostudományi területeken. A tananyag állandó fejlesztése emiatt elengedhetetlen. A szakmai gyakorlatos rendszer állandó vita tárgyát képezi napjainkban. Noha vitathatatlan, hogy a gyakorlat a hallgatók számára előnyös, a felsőoktatási intézmények egy része szeretné az ezzel járó feladatokat elhárítani és/vagy nem tudja tökéletesen megoldani. Kérdőíves eredményeink alapján e téren fejlettebb együttműködésre utal, ha van az egyes vállalatoknál szakmai gyakorlatos hallgatókat illetve gyakornokokat koordináló munkatárs, így javaslatként fogalmazhatóak meg az ilyen szervezési törekvések. Mindemellett a felsőoktatási képzésre járó szakmai gyakorlatos hallgatói iránti befogadási hajlandóság rendkívül fontos indikátora lehet a vállalatok hozzáállásának, hiszen amellett, hogy élénken érdeklődnek a szakmai gyakorlatos hallgatók iránt, önálló gyakornoki programokat csak a legritkább esetben indítanak. Az is informatív továbbá, hogy a külföldi tulajdonban lévő vállalatok a belső képzést preferálják és nem az egyetemi oktatást helyezik előtérbe, egyértelmű tehát, hogy a felsőoktatásban a felnőttoktatásnak a vállalati igényeket kell kiszolgálnia. A kérdőíves vizsgálat eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy a vállalati képzések elindítói a minta válaszai alapján leginkább a vezetők és a beosztottak. Külső szervezetek beleszólása, és a képző szervezetek marketingje kevésbé jelentős erő lehet. Az együttműködés javítását célzó akciók is ezekre a szereplőkre kell fókuszáljanak. Az igénybevett képzések közül a szakmai rendezvények vezetnek, ebbe az irányba kell tehát a felsőoktatásnak is elmozdulni (az ő rendezvényei is kedveltek). Ezeken kívül csak az újabb diploma (átképzés?) megszerzése az, ami versenyben van a piaci szolgáltatók képzéseivel. A következő táblázat összefoglalja a felsőoktatási intézmények vállalati megítélését, a humánerőforrás képző teljesítményükre vonatkozóan 6

7 1. táblázat: A szervezetek és a felsőoktatási intézmények kapcsolata 2 A vállalat/szervezet rendszeresen beiskolázza dolgozóit felsőoktatási intézmények nyújtotta képzésekre 2,07 A vállalatnak/szervezetnek vannak/tervez szponzori szerződéseket felsőoktatási intézményekkel (piacot lát a hallgatókban, ill. a rendezvények látogatóiban) 2,29 A vállalat/szervezet támogat (pl. szakképzési hozzájárulással) felsőoktatási intézményeket közvetlen ellenszolgáltatás nélkül 2, A vállalati szándékok és igények összehangolása a képzési programokkal A foglalkoztathatóság növelése érdekében elsősorban nem az akadémiai programok áttervezésére van szükség, hanem olyan képzési környezet kialakítására, amely az alkalmazott oktatási módszerek, tanulási technikák és képzési környezet által közelebb viszik a hallgatókat a munka világához. Ha a felsőoktatás reformjáról van szó, akkor a szakemberek szerint rendkívül lényeges a képzés elméleti és gyakorlati elemei arányának helyes megválasztása. Egy erősen elmélet-orientált képzés elősegítheti ugyan az élethosszig tartó tanulást és az adaptációt, ám kevés kézzelfogható haszonnal szolgál az azonnali munkába állást tekintve. A gyakorlati túlsúly ezzel szemben elősegíti a munkába állást, azonban elmarad az általános tudásszint és a tanulási készségek fejlesztésének terén. Fontos, hogy a különféle képzési szintek és formák közti átjárás biztosítva legyen, illetve az is, hogy létezzenek olyan tanulásszervezési módszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy minden hallgató lehetőségeinek, érdeklődésének és képességeinek megfelelő egyéni tanulmányi utat járhasson be. Ideális esetben mindehhez kiterjedt tanulási és életpálya-tervezési tanácsadó szolgálatok járulnak. Lényeges, hogy a képzéseket az akadémiai és a munkáltatói szféra közösen, együtt gondolkodva hozza létre. E képzésekben ideális esetben 2 Jelen és a továbbiakban előforduló összes táblázat a válaszok átlagait mutatja. Minden állítás esetében azt kérdeztük az adott (vállalati vagy felsőoktatási) válaszadótól, hogy mennyire jellemző az ő működési gyakorlataikban az adott együttműködési megoldás, mennyire elégedettek a másik szektor bizonyos szempontú működésével vagy akár mennyire tartják hasznosnak az állításokban említett együttműködéseket. Mindegyik itemet 5 fokú skálán mértük, ahol az 1-es érték jelentette a legkevésbé megfelelő, legkevésbé sem jellemző értékeket míg az 5-ös a skála másik pólusa volt. 7

8 a lehető legteljesebb mértékben modellálják a későbbi munkakörülményeket, feladatokat, kihívásokat, miközben folyamatosan tesztelik a hallgatók készségeit, képességeit, s hogy ezek birtokában miként birkóznak meg a velük szemben támasztott követelményekkel. E programok sikeres megvalósítása intenzív kommunikációt igényel mind az intézmény, mind a partner vállalatok oldaláról, amely ugyanakkor intenzív tanulással jár az érintettek számára. E kommunikáció ideális esetben a programban résztvevő hallgatókon keresztül is zajlik, aki szakmai gyakorlata alatt sem szakad el képző intézményétől, lévén rendszeres konzultációk révén elméleti képzése a munkavégzése alatt is folyik. Mindezek miatt az elvárások átvétele és beépítése helyett tartós együttgondolkodásra van szükség, ahol minden szereplő tisztában van szerepével, sajátos feladataival, lehetőségeivel és korlátaival 1.2. Az egyetem, mint kutatás-fejlesztési partner Az Egyetem rendkívül nagy szellemi tőkének a birtokosa, azonban a ritmikai különbség a felsőoktatási szektor és az üzleti világ működésében rendkívüli módon megnehezíti az együttműködéseket: az üzleti élet képviselői szerint a kutatók más nyelvet beszélnek. Kevésbé vannak hozzászokva ahhoz, hogy határidőre vállalt feladatokat teljesítsenek és egyetemi oktatók egy része nem szokott a piaci működéshez, hogy körbejárja mi az ő feladata, szívesen szeret valamit leadni, amire ő úgy gondolja, hogy a vállalati partnernek megfelelő lesz. Az egyetem egyfelől a bürokratikus struktúra, másfelől a kutató hozzáállás miatt lassan reagál az üzleti élet változásaira, megnehezítve ezzel az együttműködések sikerességét. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy beszámoltak az interjúalanyok olyan kutatócsoportokról, akikről nem mondható el, hogy együttműködések esetén megfelelően aládolgoznának a cég munkájának. Tapasztalatok alapján tudnak olyan egyetemi kutatókról, kutató-csoportokról, amelyek mereven elzárkóznak mindenfajta ipari kooperációtól, még konkrét megkeresések esetén is. A tapasztalatok szerint a pályázatoknál az egyetemek sok modern eszközökhöz, berendezésekhez hozzájutnak, amit utána nem tudnak megfelelő módon használni. Gátolhatja az együttműködést a konzervatív hozzáállás, vagy a félelem az üzlet vezette dolgoktól, hogy hogyan tudnák megcsinálni. Ezért fontos, hogy legyen szakmai vezető is és menedzsment is, aki az üzleti részét viszi a projekteknek, akár spin-off cégek keretein belül a projekt végét követően is. A tapasztalat az, hogy 10 kutatóból 1 gondolkozik azon, hogy üzleti dologba is 8

9 fogjon. A fejlesztés lehetősége a közös konferenciák tartásában lehet, valamint különböző üzleti klubok, egyetemi, vállalati szakemberek eszmecseréjében. Tehát a másik fél szempontrendszerének és kritériumrendszerének a megismerése a kulcskérdés. Ezekbe eszközölnének a vállalati képviselők változásokat, több fórumot teremtenék, nem workshopot, nem előadásokat, hanem kötetlen összejöveteleket, amibe, ha kevesen is jönnek el ugye ez a gyakorlat akkor is érdemi megbeszélések is zajlanának. Emellett a bürokratikus problémák itt is megjelennek. Magyarországon elsődlegesen a támogatások mozgatják az egyetemek és a gazdaság kutatási együttműködéseit, illetve mellette még a politikai irányzatok befolyásolják az egyetemekkel való együttműködést. Sok esetben a felsőoktatási intézmények sokkal kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak, mint az üzleti élet szereplői, és emellett azt is hangsúlyozni kell, hogy a vállalatok szereplői ilyen esetekben nem intézményeket vagy szervezeti egységeket keresnek meg, hanem személyes ismeretség alapján kutatókat. A személyes kapcsolatokat preferálják, illetve a minél kisebb szervezeti egységekkel való együttműködéseket. Tapasztalatként levonható, hogy az operatív munkához közelebb álló, kisebb egységekkel (kar alatt) szívesebben működnek együtt a szervezetek. Az együttműködések javítását célzó politikáknak ezt mindenképpen figyelembe kell venniük (törekedni kell az egyetem alsóbb szervezeti szintjeinek önállóságának növelésére). Az interjúalanyaink egyöntetű véleménye alapján egyetemek finanszírozási rendszerét és a projekt részvételi feltételeket kellene rugalmasabbá tenni. Jobban ösztönözni a tanszékeket arra, hogy önálló bevételeik legyenek. Ha túl nagy része megy a központ felé, akkor az negatívan hat a részvételre. A kérdőíves tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy a cégek a kisebb egyetemi egységekkel való együttműködéseket preferálják, azonban hozzá kell tenni, hogy az interjúkban azt is megfogalmazták, hogy a projektek megvalósítását nehezíti, hogy az egyes kisebb egységekben mindenki önmaga tárgyal a vállalatok különböző képviselőivel, ismeretségeket keresve. Ehelyett az a javaslat fogalmazódott meg az interjú tapasztalatai alapján, hogy valósuljon meg a key account manager szerep az Egyetemen. Azaz legyen a vállalati partnereknek az Egyetemen képviselője, hiszen ezzel biztosítható lenne az, hogy nemcsak egyes tanszék érdekei érvényesülnek egy kutatás során, hanem valahogy közösen úgy kellene, hogy az az egy megbízás hogyan növelhető, hogyan kiterjeszthető más egységekre, úgy hogy végül a vállalat legyen a haszonélvezője. A vállalati problémák egyetemi segítséggel történő megoldása további kutatás-fejlesztési lehetőséget jelent. Ez azonban a vállalati képviselők szerint olyan értékesítő munkatársakkal lehetne, akik intenzíven kutatják a 9

10 vállalati problémákat. Meg kell őrizni az optimális munkamegosztást, amibe a vállalat problémáival is foglalkoznak, de a vállalat számára is nyújtanak kutatási eredményeket, amit a saját kutatási idejükben találnak fel. A kapcsolatfelvételt segíthetik a projekteken túl az ún. hídképző szervezetek. Nagy szerepe lehet az innovációs közvetítő szervezeteknek, az ipari igények és a kutatási kapacitások felmérésében és a partnerek egymásra találásában. Az fogalmazható meg tehát, hogy a kapcsolatfelvétel megkönnyítését elősegítendő hídképző szervezetek szükséges bevonni, amelyek felmérik az egyetemi kutatási kapacitásokat, irányokat, továbbá az ipari igényeket és ezeket rendezvényeken, fórumokon egyeztetni, esetleg célzottan kiajánlani. Emellett fontos szerepe van a technológiai transzfer irodáknak, mégpedig azért, mert jó, hogyha az együttműködés elején tisztában van az, az adott szellemi tulajdon, ami keletkezik, vagy keletkezhet egy adott kutatásfejlesztés során, az kié lesz és milyen arányban. Ez igazából egy finomítás lenne az együttműködéseken. Egyetem nagyon nagy szervezet, ezért lassú is, ez is nehezíti az együttműködést az intézmény és a vállalkozások között. A formai megoldások, egy szerződés megkötése nem úgy megy, mint két vállalat között. Két vállalat szóban megállapodik, aláírják a szerződést, és végzik a munkát. Az egyetemen belül több aláírás szükséges, mire ezek az aláírások megszületnek egy ilyen nagy, és lassú szervezetben, az hosszú idő. Sok kutatócsoport ennek megkönnyítésére hoz létre spin-off cégeket, mert így kikerülheti az indokolatlanul bonyolult és átláthatatlan bürokráciát. Javaslatként fogalmazható meg az ilyen cégek alapítására vonatkozó jogszabályi elvárások egyszerűsítése, hiszen sokkal egyszerűbb a feltételeket optimalizálni, mint a felsőoktatási bürokráciát alapjaiban átalakítani. A következő táblázatok összefoglalják az egyetem innovációs és kutatásfejlesztési tevékenységének értékelését a vállalatok oldaláról: 2. táblázat: A szervezetek és a felsőoktatási intézmények kapcsolata A vállalatnak/szervezetnek vannak pozitív kutatási és/vagy innovációs együttműködési tapasztalatai felsőoktatási intézményekkel. 3,54 A vállalatnak/szervezetnek vannak negatív kutatási és/vagy innovációs együttműködési tapasztalatai felsőoktatási intézményekkel. 1,61 A vállalat/szervezet szívesebben épít ki kapcsolatot a felsőoktatási intézmény dolgozóival, mint magukkal az intézményekkel 2,56 10

11 A felsőoktatási intézményekkel szívesen vesz részt a vállalat/szervezet közös pályázatokban, mert azok presztízse, kapcsolatrendszere hozzájárulhat a sikerhez 2,86 A felsőoktatási intézményekkel kiépítendő kapcsolatot nehezíti azok rugalmatlansága, nehézkessége 2,86 3. táblázat: Innovációs együttműködések A vállalat/szervezet közös kutatásokat, fejlesztéseket folytat egy vagy több felsőoktatási intézménnyel 2,44 A vállalat/szervezet kutatási, fejlesztési megbízásokat ad egy vagy több felsőoktatási intézménynek 2,28 A vállalat részesedéssel rendelkezik felsőoktatási intézmény K+F eredményére épülő (spin-off) vállalkozásban 1,08 A vállalat/szervezet szakértői megbízásokat ad egy vagy több felsőoktatási intézménynek 1,84 A vállalat/szervezet szakértői megbízásokat ad egy vagy több felsőoktatási intézmény kutatójának, oktatójának 2,30 Egyéb 1,38 4. táblázat: Együttműködési lehetőségek megítélése Nem érzi szükségesnek vagy hasznosnak a részvételt (a hasonló interjús megkérdezést sem) 2,22 Kérdőíveket kitölt, interjúkat szívesen ad a témában, de ennél több időt nem szánna rá 2,65 Konferenciákon, workshopokon szívesen elmondaná javaslatait, részt venne vitákban 3,04 Egyes oktatási intézmények vezetőivel folytatott megbeszéléseket preferálná 3,70 Az oktatáspolitika felelőseivel folytatott megbeszéléseket preferálná 3,30 Aktív részvétel a tantervek, a tananyag kialakításában egyes intézményekben 2,79 Aktív részvétel a képzési/oktatási folyamatban szakemberek biztosításával 3,37 11

12 1.3. A felsőoktatási intézmény, mint üzleti partner A magyarországi egyetemek nagyon merev jogszabályi környezetben működnek, ahol is elsődleges az oktatás, másodlagos a kutatás, amennyiben van idejük rá, hogy más dolgokkal foglalkozzanak. Az üzleti élet képviselői számára fontos, de nem létfontosságú partner az egyetem. Meg tudnák szervezni e nélkül is a tevékenységüket. Emellett az egyetem kezdeményezései alkalmanként belső ellenállásba ütköznek, mivel a munkatársak többsége gyanakvó az új feladatokkal, fejlesztési irányokkal szemben. A legfontosabb különbség hogy a két szektor teljesítményét másként kell megítélni: az egyetem a sikerességet a publikációban és az eredményekben méri. A cégek úgy dolgoznak, hogy profitot szeretnének szerezni és ott határidők vannak. Amikor az egyetemekkel dolgoznak együtt, gyakran azzal találkoznak, hogy nincs egy vezető az egyetemen, aki a felelősséget fel tudná vállalni azért, hogy az ő munkacsoportjainak a dolgai el legyenek végezve. Emellett alakuló szemléletváltás, kultúraváltás szükséges az egyetemi oktatóknál. Szembesülniük kell azzal, hogy bizonyos árbevételekért meg kell dolgozni. Bármilyen pénzbeli vagy más forrást akkor kap, ha teljesítményt nyújt, mint időbeni vállalások, mind munkakimenet tekintetében. Az oktatási intézetek világa a versenyszférához képest kevésbé agresszív. Egy egyetemi tanár egész más szemüvegen keresztül néz, mint egy értékesítési menedzser. Ez nem baj, mert nem is az a dolga. A spin-off-ban viszont ezt a kétfajta tudást lehet összetolni. A piaci szereplők dinamizmusa, kicsit agresszívebb viselkedési módja és a kutatóhelyek elmélyültebb tudása találkozik a spin-off-ban. Azonban hátráltató tényező, hogy a cégek nem akarnak harcolni a bürokráciával, emiatt a már említett operatív kontaktszemélyek kellenek. Emellett speciális területeken szükség van az egyetemek szemléletváltására: pl. műszaki területen kénytelenek a piacról élni a felsőoktatási intézmények is. Vagyis nincs az a probléma, hogy nem aktualitásokat oktatnak, és nem kapcsolódnak a piachoz. Hasznos lenne a többi tudományterületen is, ha megtanulnák a piaci időbeosztást. A cég igénye más, mint az egyetemé, méghozzá az, hogy ha van probléma, akkor azonnal kezdjenek hozzá, és oldják meg. A gond az, hogy az egyetem teljesen más fordulatszámon van, nyáron elérhetetlenek, de a piacon nincs nyár, nem lehet várni. A vállalat gyors és rugalmas partnereket igyekszik maga köré gyűjteni. A bürokratikus nehézségek rendkívül erőteljes problémát jelentenek az üzleti vállalkozások számára, az egyetem nagyon nagy szervezet, ezért lassú is, ez is nehezíti az együttműködést az intézmény és a vállalkozások között. Az egyetemek részéről rugalmasabb ügykezelés 12

13 szükséges, és az adminisztratív terhek hátráltatják az együttműködéseket. 2. A felsőoktatás véleménye a gazdaságról A felsőoktatási intézmények is egyre inkább felismerik, hogy a vállalati szférával való együttműködés elengedhetetlen feltétele a fennmaradásnak és a versenyképességnek. Emiatt igyekeznek nem csak az oktatás kapcsán, hanem kutatás-fejlesztés és innováció területén is üzleti együttműködéseket kötni vállalatokkal, legalábbis a legtöbb esetben vannak ilyen irányú törekvések. A következőekben a felsőoktatási intézmények vállalati kapcsolataival foglalkozó eredményeinket mutatjuk be. 5. táblázat: Milyen a válaszadó intézményi egység kapcsolata a vállalati szférával? Vannak pozitív kutatási és/vagy innovációs együttműködési tapasztalatai a vállalati szféra szereplőivel 4,11 Vannak negatív kutatási és/vagy innovációs együttműködési tapasztalatai a vállalati szféra szereplőivel 2,58 A vállalatok rendszeresen beiskolázzák dolgozóikat a válaszadó egység nyújtotta képzésekre 2,11 Vannak szponzori szerződései vállalatokkal (a vállalatok piacot látnak a hallgatókban, ill. a rendezvények látogatóiban) 2,68 A vállalatok szívesebben építenek ki kapcsolatot a válaszadó egység oktatóival, kutatóival, mint magukkal az intézményekkel 3,68 A vállalatok szívesen vesznek részt az intézményi egységgel közös pályázatokban, mert annak presztízse, kapcsolatrendszere hozzájárulhat a sikerhez 4,21 Az intézményi egység szívesen vesz részt a vállalati szféra szereplőivel közös pályázatokban, mert azok presztízse, kapcsolatrendszere hozzájárulhat a sikerhez 4,16 A vállalatokkal kiépítendő kapcsolatot nehezíti a felsőoktatási intézmények rugalmatlansága, nehézkessége 3,42 A vállalatok üzleti személete, magatartása általában nehezíti az 2,05 13

14 együttműködést A vállalatok támogatják (pl. szakképzési hozzájárulással) a válaszadó szervezeti egységet közvetlen ellenszolgáltatás nélkül 3,63 4-es fölötti átlagos osztályzatot kapott, azaz átlagosan jellemzőnek mondható, hogy az intézmények, illetve egységek pozitív innovációs együttműködési tapasztalatokkal bírnak a vállalati szférával, úgy látják, hogy kölcsönösen vonzó partnerei egymásnak az ilyen együttműködésekben. Érdekes, hogy maguk ezen intézmények is inkább saját rugalmatlanságukban látják az esetleges nehézségeket, mintsem a vállalatok magatartásában. Jellemzőnek találják azt is, hogy az együttműködéseket szívesebben alakítják ki a vállalatok az intézmények alkalmazottaival, mintsem magával az intézménnyel. 6. táblázat: Innovációs kapcsolat a vállalati szférával A felsőoktatási intézmény közös kutatásokat, fejlesztéseket folytat egy vagy több vállalattal 3,83 A felsőoktatási intézmény kutatási, fejlesztési megbízásokat kap egy vagy több vállalattól 3,83 A felsőoktatási intézmény kutatási, fejlesztési megbízásokat ad egy vagy több vállalatnak 1,61 A felsőoktatási intézmény szakértői megbízásokat kap egy vagy több vállalattól 3,47 A felsőoktatási intézmény szakértői megbízásokat ad egy vagy több vállalatnak 1,61 A felsőoktatási intézmény kutatói, oktatói az intézményt megkerülve vesznek részt vállalati együttműködésekben 2,83 A kapott eredményekből úgy tűnik, az innovációs kapcsolat az intézmények szerint egyoldalú: a vállalati szféra felvevője az innovációnak, nem forrása, és ugyanez igaz a szakértői tevékenységre is. Kérdés azonban, hogy ez jelenti-e azt, hogy nincs is szükség a vállalati szféra ilyen szolgáltatásaira, vagy csupán arról van szó, hogy az intézményi oldal kevésbé nyitott a kívülről jövő újításra. Egyetlen válaszadó megjegyezte, hogy az egyetemi dolgozók jelentős részének van magánvállalkozása, mely az egyetemi erőforrásokat felhasználva nyújt saját hasznára, és az egyetem kárára piaci szolgáltatást. Ez a jelenség ismert, és elég általános is, tehát a mintában inkább az érdekes, hogy csak egyetlen megjegyzéssel jelenik meg, nem pedig az, hogy megjelent. 14

15 A korábbi véleménynek némileg ellentmond, hogy három válaszadó kivételével mindenki úgy nyilatkozott, hogy legalább egy területen vettek már igénybe külső szakértőt. A legtöbbször említett terület a pályázatírás, a projektmenedzsment az oktatás és a marketing. A kérdőív értékelendő állítások formájában olyan kérdést is tartalmazott, mely azt volt hivatott kideríteni, mely tényezőket érzik az intézmények leginkább hátráltatónak abban, hogy együttműködést tudjanak kialakítani a magánszférával. Az eredmények tehát inverz javaslatok is arra nézve, hogyan lehetne ezt az együttműködést erősíteni vagy létrejöttét segíteni. 7. táblázat: Innovációs kapcsolat nehézségét okozó tényezők A cégek nem ismerik az együttműködés lehetséges formáit 3,11 A felsőoktatás szereplői nem ismerik az együttműködés lehetséges formáit 2,83 A cégek kevés saját pénzügyi forrással rendelkeznek 3,61 A felsőoktatási intézmények kevés szabadon elkölthető pénzügyi forrással rendelkeznek 4,50 Pályázati források, támogatások hiánya vagy nem megfelelő volta 3,78 Kockázati tőke hozzáférhetősége alacsony 3,81 Projektmenedzsment szolgáltatások hiánya (a kutatási együttműködés menedzselése, az eredmények gyakorlati bevezetése) 2,61 Hídképző, közvetítő szervezetek elégtelensége vagy hiánya 3,00 Az elméleti és gyakorlati szakemberek, kutatási gyakorlat közti különbségek, gátak, kommunikációs nehézségek 2,41 Hiányzik a kapcsolat a két szféra között 2,44 A felsőoktatási intézmények szervezeti szinten nem motiváltak az együttműködésre A felsőoktatási intézmények menedzselésének, gazdasági magatartásának hibái, hiányosságai 3,06 3,67 Az alapkutatás és a gyakorlati problémák közti különbözőség 3,17 A felsőoktatási intézmények kutatói, szakemberei nem kellően motiváltak az együttműködésre 2,89 A felsőoktatási intézmények ilyen szolgáltatásai túl drágák 2,50 A felsőoktatási intézmények ilyen szolgáltatásai túl alacsony minőségűek 2,22 15

16 A törvényi, jogszabályi környezet nem kedvez az ilyen együttműködéseknek 3,39 Túlzott szabadalmi, szerzői jogi, titoktartási és egyéb tulajdonjog védelem 2,00 Elégtelen szabadalmi, szerzői jogi, titoktartási és egyéb tulajdonjog védelem 2,35 A vállalatok nem rendelkeznek elegendő, megfelelően képzett szakemberrel egy ilyen együttműködéshez 2,11 Szervezeti, szervezési nehézségek a vállalatok oldaláról 2,28 Korábbi rossz tapasztalatok okozta bizalmatlanság 2,24 A vállalatok túlzottan pénzügyi eredmény orientáltak, míg a felsőoktatás értékeket (is) képvisel 2,56 A legkomolyabb gondnak a címkézett forrásokat, a szabadon elkölthető pénzek hiányát érzeték a válaszadók. De ugyancsak jellemző volt a pénzügyi források abszolút alacsony volta a cégek oldaláról, a pályázati és kockázati tőke források nehéz hozzáférhetősége, hiánya és a felsőoktatási intézmények menedzsmentproblémái is. 8. táblázat: Innovációs kapcsolat javításának lehetőségei Olyan pályázati lehetőségek, melyek a vállalatok és a felsőoktatás kutatási, innovációs együttműködését támogatják 4,44 Olyan hídképző szervezetek és projektmenedzsment szolgáltatások létrejöttének ösztönzése, melyek az ilyen együttműködéseket segíthetik 3,22 Olyan spin-off vállalkozások létrejöttének ösztönzése, amelyek a felsőoktatási intézmények innovációs és kutatási eredményeinek elterjesztését segítik 3,94 Kutatók mobilitása a felsőoktatási kutatóhelyek és a vállalatok között 4,22 A vállalati dolgozók szakképesítési és hosszú távú képzési rendszerének kialakítása a felsőoktatás és a vállalatok együttműködésében 3,94 Az ipari, szakmai szövetségek és a felsőoktatási intézmények által koordinált közös K+F vagy innováció 3,89 A kockázati tőkéhez való közös hozzáférés elősegítése 3,67 Szélesebb körű képzési tevékenység állami forrásból támogatva 3,33 16

17 A felsorolt lehetőségek mindegyike 3-tól magasabb pontot kapott, azaz javasolható a válaszadók szerint, ám a legmagasabb értékkel mégis a pályázati lehetőségek, a kutatói mobilitás növelése rendelkeznek. Kritikus fontosságú az is, hogyan lehet elérni a vállalatokat és bevonni őket a felsőoktatás megújítási folyamatába. Az eredményeket a következő táblázat foglalja össze, az átlagok szintjén. 9. táblázat: Innovációs kapcsolat javításának lehetőségei Felmérések, adatgyűjtés alanyaiként 2,78 Konferenciákon, workshopokon kikérni javaslataikat, bevonni őket vitákba 3,72 Vállalati vezetők és oktatási intézmények vezetőinek eseti találkozói (konkrét javaslatok esetén) A vállalati szféra képviselőinek az oktatáspolitika felelőseivel folytatott megbeszélésein keresztül Aktív részvétel a tantervek, a tananyag kialakításában egyes intézményekben Aktív részvétel a képzési/oktatási folyamatban vállalati szakemberek biztosításával Vállalati szakemberek bevonása az intézmények gazdasági és/vagy szervezeti döntéseibe (pl. igazgatósági, bizottsági tagként) 4,11 3,61 4,00 4,28 3,11 4-estől magasabb értékelést az eseti, vezetők közti találkozók, a tantervek közös kialakítása és a vállalati szakemberek oktatásba való bevonása kapott, ezeket tartják tehát az intézményi válaszadók leginkább alkalmasnak a cégek bevonására a felsőoktatás megújításába. 17

18 Összefoglalás A felsőoktatás nem csak, hogy olyan embereket bocsát a piacra, akik nem olyan végzettségűek, amire szükség van: részben nem olyan végzettségűek, részben nem eléggé motiváltak. Javaslatként megfogalmazódott a gyakorlatorientált oktatások számának növelése, illetve több iparból hozott oktatót alkalmazni az egyetemeken. Ugyanakkor lehetőség van ennek áthidalására a szakmai gyakorlati rendszer továbbfejlesztésével, amelynek eddig igen pozitívak a tapasztalatai mind a cégek, mind a hallgatók részéről (bár az egyetemek a többletterhektől szívesen megszabadulnának). További lehetőség lehet olyan fórumok teremtése, ahol az ipar érdemben bele tud szólni az egyetemi oktatási anyagokba. Nyílt egyeztetéseknél egyre inkább az a tapasztalat, hogy az oktatási intézmények megkérdezik a vállalkozásokat, s a véleményeket talán manapság igyekszenek felhasználni a megfelelő oktatási rendszerbe, folyamatba, tanrend fejlesztésében A friss diplomásoknál ugyanakkor elégedettségre adhat okot az új ötletek és a másfajta gondolkodásmód megjelenése. Olykor meglepő munkabírásuk van ezeknek a fiataloknak. A magyarországi egyetemek/főiskolák nagyon merev jogszabályi környezetben működnek, ahol elsődleges az oktatás, másodlagos a kutatás, amennyiben van idejük rá. A vállalatok számára fontos, de nem létfontosságú partner a felsőoktatás. Meg tudnák szervezni e nélkül is az emberierőforrás-fejlesztési és kutatási/innovációs tevékenységüket, sokszor meg is teszik. A felsőoktatási rendszer további problémája, hogy az egyetem kezdeményezései alkalmanként belső ellenállásba ütköznek, mivel a munkatársak többsége gyanakvó az új feladatokkal, fejlesztési irányokkal szemben. Nem kevésbé jelenik ez meg fordítva is: a belső, alulról jövő kezdeményezések is elhalhatnak a felfelé vezető bürokratikus úton, és az egyetemi/főiskolai politika berkeiben Ugyanakkor jellemző, hogy a cégek és a kutatók együttműködése sok esetben megkerüli magát az egyetemet, amely bürokratikus, lassú, és sok esetben drága is. Az egyetem a sikerességet a publikációban és a kutatási eredményekben méri. A cégek úgy dolgoznak, hogy profitot szeretnének szerezni és határidőre teljesíteni. Amikor a felsőoktatási intézményekkel dolgoznak együtt, gyakran azzal találkoznak, hogy nincs egy mindent kézben tartó vezető, aki a felelősséget fel tudná és akarná vállalni azért, hogy az ő munkacsoportjainak feladatai el legyenek végezve. 18

19 A legtöbb felsőoktatási intézmény nagyon nagy szervezet, ezért lassú is, ez is nehezíti az együttműködést az intézmény és a vállalkozások között. Az intézmények részéről rugalmasabb ügykezelés lenne szükséges, és az adminisztratív terhek hátráltatják az együttműködéseket. Javaslat érkezett, hogy a kapcsolatfelvétel megkönnyítését elősegítendő hídképző szervezetek szükséges bevonni, amelyek felmérik az egyetemi kutatási kapacitásokat, irányokat, továbbá az ipari igényeket és ezeket rendezvényeken, fórumokon egyeztetni, esetleg célzottan kiajánlani. Magyarországon elsődlegesen a támogatások mozgatják, illetve mellette még a politikai irányzatok befolyásolják a felsőoktatással való együttműködést. A kutatók más nyelvet beszélnek. Kevésbé vannak hozzászokva ahhoz, hogy határidőre vállalt feladatokat teljesítsenek és az egyetemi/főiskolai oktatók egy része nem szokott a piaci működéshez. A felsőoktatás az egyik interjúalany alapján egyrészt passzív, másrészt az egyetemi emberek tele vannak panasszal, hogy nincs pénzük. Abban az értelemben pedig talán egy kicsit elkényeztetettek is, hogy a teljesítmény- és határidő-követelmények rugalmasak, illetve a pénz megszerzéséhez sokszor valóban elég a panaszkodás. A 100%-os támogatású projektek rosszul vannak felhasználva, a fenntartásban pedig nem is gondolkodnak. A tapasztalatok szerint a pályázatoknál az egyetemek sok modern eszközökhöz, berendezésekhez hozzájutnak, amit utána nem tudnak megfelelő módon használni. Noha az interjúalanyok sokszor csípős vagy elkeseredettnek ható nyilatkozatai nem teljesen állják meg a helyüket, mégis érdemes elgondolkodni azon, vajon mennyire jó a felsőoktatásnak, ha ilyen kép él róla azokban a külső partnerekben, akikkel hosszú távú, eredményes együttműködéseket szeretne kialakítani. 19

20 A kutatás során felhasznált szakirodalmak bibliográfiája 1. Arimoto, A. et al. (2003): The Japanese Perspective on the Design and Use of System-Level Indicators for Higher/Tertiary Education. In: Yonezawa, A. Kaiser, F. (eds.): System-Level and Strategic Indicators for Monitoring Higher Education in the Twenty-First Century. UNESCO, Bucharest. 2. AURIL (2010): AURIL KT CPD Framework. Letöltés helye: Association for University Research and Industry Links, letöltés ideje: május AVIR (2011a): AVIR kézikönyv. kezikonyv/ebook/!avir_ebook/index.html 4. AVIR (2011b): Mutatószám-gyűjtemény. Mutatoszamok_elektronikus_melleklet.xls 5. Badat, S. (2003): A South African Perspective on System-Level Indicators for Higher Education. In: Yonezawa, A. Kaiser, F. (eds.): System-Level and Strategic Indicators for Monitoring Higher Education in the Twenty- First Century. UNESCO, Bucharest. 6. Chevaillier, T. (2003): Strategic Indicators for Higher Education Systems: Lessons from the French Experience. In: Yonezawa, A. Kaiser, F. (eds.): System-Level and Strategic Indicators for Monitoring Higher Education in the Twenty-First Century. UNESCO, Bucharest. 7. Comité National d Évaluation (2005): Quality Convergence Study. Working Document SAD QCS. 8. EC (2010): Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. ec.europa.eu/eu június ENQA (2003): Quality Procedures in European Higher Education. ENQA Occasional Papers 5, ENQA, Helsinki. 20

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésének várható hatásai a könyvelői piacra című projekt kutatási

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 293-311. o. Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben