Minőségi változás a közműárok helyreállításban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségi változás a közműárok helyreállításban"

Átírás

1 Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Andreas Kft Trang Quoc Phong Doktorandusz, BME, Geotechnikai Tanszék Minőségi változás a közműárok helyreállításban Bevezető A városi vonalas és kommunális létesítmények javítása utáni helyreállítás, visszatöltés minőségében jelentős szerepet játszik a tömörség, mint a süllyedések megelőzésének garanciája. A tömörséget a helyszínen mért sűrűség és a legnagyobb, laboratóriumban meghatározott Proctor sűrűség hányadosaként értelmezzük. Jelentős előrelépés, ha a viszonyítás alapját képező dmax értékét pontosabban be tudnánk határolni, különösen pedig azért, mert ehhez a sűrűséghez tartozó wopt víztartalom környékén hatékony a tömörítés. A földművek, a szemcsés anyagok, a vasúti-, közúti- és vízépítési műtárgyak építőanyagainak egyik legfontosabb paramétere a tömörség (és ehhez tartozó tömöríthetőség), melyet valamennyi európai szabályozás fontos alkalmassági vizsgálatként kezel. A viszonyítási sűrűséget a hazai laboratóriumokban a Proctor-vizsgálatokkal (ez lehet egyszerűsített vagy módosított) végezhetjük el, Proctor-, vagy CBR edényben. Az EN szabványok azonban az utóbbi időben újabb vizsgálati módszereket is megengednek a dmax - legnagyobb száraz sűrűség - viszonyítási sűrűség meghatározására, mint a vibro-hengeres, vibroasztalos és vibrokalapácsos vizsgálatok. A tömörségi fok előírások mellé újabb követelmények, és ajánlások is megjelentek. Az FGSV 516 és az ÚT ÚME például kötött talajoknál 12% levegőtartalom biztosítását is kéri az előírt tömörségi fok elérése mellett. Ez olyannyira új, hogy a magyar tenderek többsége még teljesen mellőzi ezt az előírást. A tömörség mellett fontos megengedett telítettségre sincs előírás (sem elképzelés), sem a szabványokban, sem a tenderben. Bár az említett levegőtartalom ilyen előírásnak is értelmezhető (a telítettség a víztartalom és a hézagtényező ismeretében számítható), mégsem tekinthető gyakorlatnak. Kivitelezéseknél ma még szokatlannak tekintik a tömörítendő anyag nedvességtartal-mának helyszíni mérését a hengerlés előtt éppúgy, mint az alkalmassági vizsgálatban a beépítési víztartalmi határok megadását. A tömörség eléréséhez továbbá szükség van teherbíró ellenfelületre, megfelelő víztartalomra és elegendő tömörítő munkára. Proctor vizsgálat viszonyítási sűrűség meghatározása Viszonyítási sűrűségként Magyarországon a módosított Proctor-vizsgálat terjedt el, hasonlóan a legtöbb európai országhoz. Az erre vonatkozó vizsgálati előírás az MSZ 14043/7 volt, mely az uniós csatlakozás óta az MSZ EN szabványra változott. Ennek 7.4 pontja szerinti kiviteli mód ajánlott, mint a módosított Proctor-vizsgálat. Az új magyar földmű tervezési előírás, az ÚT :2007 szerint az európai előírásokat tükröző EN szabvány lépett életbe. Ebben már nem csak a döngölős Proctor-vizsgálat, hanem más tömörítést alkalmazó vizsgálati módszer alkalmazása is megengedett. Ilyenek: EN viszonyítási sűrűség meghatározása vibro-sajtolásos módszerrel EN viszonyítási sűrűség meghatározása vibro-kalapácsos módszerrel EN viszonyítási sűrűség meghatározása vibro-asztalos módszerrel Ezek egymással való egyenértékűsége egyelőre nem ismeretes, átszámításuk sem. Várható, hogy ezek nem fognak egyezni a különböző modellhatásuk miatt. Az alapvető feltétel azonban ezek összehasonlításánál, az lenne, hogy a tömörítési munka egyező legyen. Nem kerülhető el, hogy a különböző tömörítési módokkal kapott viszonyítási sűrűségeket ne hasonlítsuk össze, az azonos, vagy annak feltételezett tömörítési munka mellett. Lényeges 1

2 hangsúlyozni e szempontból, hogy az EN ben számított munkavégzési mennyisége egységesen hibás, és a számítási mód hibájára, tévedéseire időben rá kell világítani. A számítás a döngölő területét úgy veszi figyelembe, mintha az nem a kokilla negyede lenne, hanem azzal megegyező felületet feltételez a döngöléskor, illetve a kokilla feltét magasságát sem veszi tekintetbe, pedig az a tömörítéskor a hengeren helyezkedik el. Számításaink szerint, a módosított Proctorvizsgálat munkavégzése 64,7 mkp/minta, illetve 64,7*9,81 = 634,7 Joule (nem pedig ennak négyszerese). A mm-es hengermagassághoz 0,7925 mkp/cm 2 felületarányos, illetve 64,7/1356cm 3 = 0,048 mkp/cm 3 térfogatra vetített fajlagos munkavégzés számítható. A módosított értékek hatása a viszonyítás miatt lényeges a dinamikus tömörségmérés munkájának meghatározásakor. B&C dinamikus tömörségmérés Az ÚT szerinti dinamikus tömörség és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel létrehozott tömörödési görbéből határozza meg az adott víztartalomnál jellemző relatív tömörségi fokot, mely a sűrűségtől és annak hibáitól mentes. A berendezés döngölési területe 208,6cm 2, ejtési magasság 75cm, az ejtett tömeg 11kg. A végzett munka egy ejtéssel W=8,25 mkp, a teherbírásra jellemző dinamikus modulus meghatározásához 6 ejtés, míg a tömörség meghatározásához 18 ejtés szükséges. Az ÚT ÚME-ban előírt számú ejtéssel tehát a B&C dinamikus tömörségmérő berendezés 78,1% 100% közötti relatív tömörségi fok tartományban alkalmazható. Mivel a módszer az alakváltozás mérésén alapul, kiválóan alakalmas a közmű helyreállítások minősítésére. Ha ugyanis a 11 kilós ejtősúllyal 18 ejtés alatt is csak kis mértékű benyomódás adódik, nyilvánvaló a megfelelő tömörség, míg ha nagy tömörödési alakváltozási görbe adódik, akkor az a valóságban is be fog következni (bármit is mérünk a sűrűségviszonyítási módszerrel). Proctor-görbe hagyományos jellemzői A szemcsés anyagok, visszatöltésre alkalmazott talajok alkalmassági vizsgálata igen jelentős információkat hordoz a kivitelezés gyakorlati vonatkozásában. Sajnálatos, de a jelenlegi előírások a Proctor-vizsgálatból meghatározott ρdmax viszonyítási sűrűségre sem pontossági igényt nem támasztanak, sem megbízhatósági (tűrési) intervallumot nem adnak meg, (a tömörségi foknál sem). E miatt a viszonyítási sűrűség hibája elérheti a 4-5%-ot is, mely a tömörségmérés más műszerpontossági paramétereivel halmozódva még tovább nőhet. Elemzést végeztünk több anyagra nagyszámú körvizsgálatból (Közlekedéstudományi Intézet 2005 évi Proctor körvizsgálat), mely valóban igen nagy eltéréseket mutatott (1. ábra, 2. ábra) MSZ EN : Finomszemű homok száraz w % 1. ábra Proctor körvizsgálat finomszemű homoknál 2

3 MSZ EN : Homokos kavics száraz w % 2. ábra Proctor körvizsgálat homokos kavicsra Az ábrákból is látható, hogy milyen fontos a Proctor alkalmassági vizsgálatnál, hogy ismerjük a telítési vonalakat, melyek közül kitüntetett a wopt-hoz tartozó telítési vonal (az ábrán például S = 0,88). Eddig legföljebb az S = 1,0; vagy S = 0,9 telítési vonalat számítottuk (A telítési vonalakat a Proctor-vizsgálatból és a hézagmentes anyagsűrűségből lehet számítani). Azt tapasztaltuk, hogy ezek ábrázolása segít a Proctor pontok regressziós görbéjének újszerű értelmezésében is. Proctor-görbe új értelmezése A rendelkezésünkre álló több ezer Proctor-pontot, valamint a körvizsgálatok adatait statisztikai értékeléshez feldolgoztuk (2006 Phong - Subert). Megállapítottuk, hogy az eddig alkalmazott és jellegzetesnek tartott görbék igen gyakran nem helytállóak. A telítési vonalak figyelembe vétele fontosnak bizonyult. Az S = 0,9 telítési vonaltól balra a száraz anyagviselkedés, míg az S = 0,9 telítési vonaltól jobbra jól szétválaszthatóan - a nedves viselkedés jellemző. Bár az elválasztási zóna bizonytalan sávban jelenik meg, határozottan felismerhetően más-más tendenciát jellemez a két ág. Száraz viselkedés A száraz viselkedést az S=0,9-es telítési vonaltól balra eső Proctor-pontok regressziós vizsgálatával végezzük, az enné nagyobb telítettségű Proctor-pontot elhagyjuk a számításból. Ez általában domború, vagy néha homorú görbe, és esetenként egyezik csak az eddigi, általánosan kialakult görbékkel. Ez az új értelmezés a wopt új meghatározására is törekszik, ezért jelentős elméleti megfontolásnak minősül. (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábrán pirossal) A dinamikus tömörségmérés megengedett tartománya ebben a száraz tartományban helyezkedik el, a nedvesség korrekciós tényezője is ebből számítódik. 3

4 MSZ EN :2005 y = x x R 2 = MSZ EN :2005 clay y = x x R 2 = 1 r száraz r száraz w% w% 3 (a) homok 3. ábra Proctor görbe új feldolgozási módszerrel 3 (b) agyag Nedves viselkedés A nedves viselkedés görbéjét az S=0,9-es telítettség feletti víztartalmakra vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az mindig jellegzetesen belesimul a telítési vonalak közé és végül közelít S=1 telítettséghez (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra). Kérdés, hogy ez egyáltalán lényeges-e számunkra, miért érdekelhet minket. Az S = 0,95 telítettség fölött ugyanis a tömörítés sem hengerrel, sem a dinamikus tömörségméréssel nem lehetséges, ezért ennek a szakasznak a feldolgozása csak feltételesen és esetenként lehet fontos. Ilyenkor ugyanis már nincs elég levegő a rendszerben a tömörítés végrehajtásához, a víz pedig nem nyomható össze. A szabványok ezért tiltják a telített talajon történő mérést (és tömörítést is). Gyakorlatilag tehát ez a számunkra teljesen érdektelen tartomány határozta meg a Proctorgörbe jobb oldali görbületét, holott nem is jellemző a bal oldali ágra. Ebből következik az a felismerés is, hogy mivel a két ág viselkedése ilyen eltérő, ezek egy görbeként nem vonhatók össze. 4

5 MSZ EN :2005 y = x x R 2 = MSZ EN :2005 clay y = x x R 2 = 1 r száraz r száraz w% w% 4 (a) homok 4 (b) agyag 4. ábra A száraz ág jellemző görbéje az új feldogozási módszerrel Új szemlélet és értékelés: összetett Proctor-görbe Fentiekből látható, hogy a nedvességtartalomtól függő tömöríthetőséget jellemző Proctorgörbe tulajdonképpen nem egy, hanem két jellemző szakaszból áll, mely egy pontban ugyan találkozik, de egymáshoz a két görbének matematikai értelemben semmi köze nincs. MSZ EN :2005 y = x x R 2 = sz áraz w % 5. ábra Hagyományos feldolgozású színuszos Proctor-görbe wopt=13,5% 6. ábra Új módszerrel feldolgozott, szétvágott Proctor-görbe: wopt=17% A száraz-ág görbéje a mért Proctor-pontokból regressziós analízissel számítható. Ez adja a dinamikus tömörség számításához szükséges nedvesség korrekciós tényező víztartalomtól függő görbéjét is ( di / dmax ). Ebben az új feldolgozásban a pontok összekötésével más, a valósághoz közelebb álló görbék keletkeznek. A hagyományos 5

6 feldolgozással előállt wopt és az új módszerrel meghatározott optimális víztartalom között igen jelentős eltérés lehet ( w%=3,5% optimális víztartalom különbség adódott például az 5. ábra és 6. ábra között). A jobb oldali nedves ág a telítési vonalakba simuló és sokkal egyszerűbben és pontosabban számítható, mint ahogyan mérhető, és teljesen értéktelen számunkra. Ezen a szakaszon (távol a wopt-tól) akár virtuális Proctor-pontok is felvehetők, számítással meghatározva értékeiket. Optimális víztartalomhoz tartozó levegőtartalom és jellemző telítettség Megkerestük az optimális víztartalomhoz tartozó levegő-tartalom és telítettség közötti összefüggést nyolc különböző anyagnál, a körvizsgálatok adataiból. Ez lineárisnak vehető és közelítőleg jól egyezik egymással különböző anyagoknál is, kivéve egy dolomit murvát. A feldolgozott 566 db Proctor eredmény alapján megállapítottuk az optimális víztartalomhoz tartozó levegőtartalom és telítettség közelítő összefüggést, mely R= 0,96 regressziós együttható mellett S r 1 0, 03l -nek adódott, ahol: l a levegőtartalom, S r pedig a telítettségi fok. Jellemző, hogy 12tf%-nál jóval alacsonyabb hézagok adódtak az optimális víztartalomnál (mint jellemző legnagyobb száraz sűrűségnél). Az optimális víztartalomhoz tartozó levegőtartalom és telítettség összefüggése 1.00 telítettség y = -0.03x + 1 R 2 = levegőtartalom összes minta Dolomit murva Linear (összes minta) 7. ábra A wopt-hoz tartozó levegőtartalom és telítettség általános összefüggése A rendelkezésünkre álló Proctor-vizsgálati eredmények eloszlása lognormális jellegű volt és a 8. ábrán tüntettük fel. A w opt -nál meghatározott levegőtartalom nagy gyakorisággal, jellemzően az 1-6 tf% tartományba esett. A regresszió-analízisből megállapított összefüggést felhasználva a telítettség S=88 94% között volt, mely a tapasztalattal jól egyező és a B&C dinamikus tömörségmérés gyakorlati alkalmazhatóságában döntő fontosságú. Újra meg kell jegyezzük, hogy az S=95%-kot meghaladó telítettségek esetében sem tömörítés nem lehetséges, sem a dinamikus vizsgálatok nem végezhetők el (sem a nagytárcsás LFWD, sem a kistárcsás LFWD, sem a KUAB). Ezek alkalmazása magas telítettségek esetén kerülendő, mert a víz a dinamikus ütés hatásra nem nyomódik össze. Ezért a dinamikus mérések előtt a telítettséget mindig meg kéne határozni. 6

7 Az optimális víztartalomhoz tartozó levegőtartalom eloszlása Telítettség 88 % Telítettség 94% ábra Az optimális víztartalomhoz tartozó levegőtartalom gyakorisági eloszlása Összefoglalás, megállapítások Az összetett Proctor-görbe új értékelési elméletének elemzéséből vizsgálódásaink alapján az alábbi, alapvető következtetések tehetők: - a wopt jellemzően 2-6% közötti (azaz jóval 12% alatti) levegőtartalommal rendelkezik és általában S=0,88-95 telítettségű - a Proctor-görbe meghatározását nem szabad összevontan elemezni, mivel a száraz ág és nedves ág matematikailag teljesen más, teljesen eltérő viselkedést jellemez. Ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor torz, egyes pontjaiban érthetően nem a valóságos tömöríthetőségi viselkedést jellemző görbét kapunk - a két jellemző Proctor-görbe közötti bizonytalan sáv viszonylag kicsi és az S=88-95 telítési vonalak között tekinthető jellemzőnek, mely az új szemlélet szerinti értékelésünket nem zavarja - az S = 0,88-0,95 telítési vonalaktól balra eső Proctor-pontok regressziós analízise a száraz ágra jellemző, azaz a valós építési körülményekkel egyező és a korábbi értékelési módszernél pontosabb, megbízhatóbb görbét ad. A száraz igen száraz tartományban például az új feldolgozási módszer megfejtette a korábbi, úgynevezett színus-hullámos Proctor-görbék titkát, melynek elfogadhatósága többször is vitákat kavart a szakmában - az új értékelési módszerrel az optimális víztartalomtól távoli pontok tömöríthetősége is jól becsülhető - a nedves (jobb oldali) ág külön regressziós-matematikai elemzése gyakorlatilag teljesen értelmetlen. Ilyen telítettségnél sem valós tömörítés, sem dinamikus tömörségvizsgálat nem végezhető, ezért az építési gyakorlatban kerülni kell - A normalizált Proctor-görbe (Trw=ρdi/ρdmax) az anyag tömöríthetőségi viselkedést jellemzi a nedvesség változásának hatására. Ez az úgynevezett nedvességkorrekciós görbe, mely a dinamikus tömörségmérésben a relatív tömörségi fok dinamikus tömörségi fokra történő átszámításához alkalmazunk. Az itt bemutatott módszer alkalmazásával tehát jobb megbízhatósággal számítható a nedvesség korrekciós tényező is - Az új módszer segít a többi (EN ) laboratóriumi tömöríthetőségi vizsgálatok majdani összehasonlításában is, mivel a wopt feletti nedves ág értelmezése valamennyi esetben ugyanaz lehet. 7

8 - a felismerés és az új értékelési módszer végül lehetővé teszi a helyszíni Proctorvizsgálat elvégzését B&C mérőeszközzel, helyszíni tömörítéssel. Számos esetben igen nagy segítség lenne, ha a változó anyagminőség miatti problémák tisztázása azonnal, a helyszínen lehetséges lenne y = x x R 2 = y = x x R 2 = ábra Egy nedvesség-korrekciós tényező számítása a régi módszerrel 3. ábra Ugyanennek a nedvesség-korrekciós tényezőnek a görbéje az új módszerrel Az új Proctor-görbe értékelési módszer alapvetően megváltoztatja a ρdmax behatárolását, a tömörségi fok jobb becslési pontosságát, növelve a viszonyítási sűrűség megbízhatóságát. Ezzel jobb pontosságot nyújt valamennyi tömörségméréshez, köztük a B&C dinamikus tömörségméréshez, a Trw nedvességkorrekciós tényező és görbe meghatározásához is. Szakirodalmi jegyzék - FGSV 516:2003 Merkblatt für die Verdichtung das Untergrundes mit Unterbaues im Straßenbau. - Measuring Method for Dynamic Compactness & Bearing Capacity with SP-LFWD CWA MSZ EN Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek 2. Vizsgálati módszerek a laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és víztartalom meghatározására. Proctor-tömörítés. - MSZ EN Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek 3. A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és víztartalom vizsgálati módszerei. Vibrosajtolás szabályozott paraméterekkel. - EN Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek 4. A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és víztartalom vizsgálati módszerei. Vibrokalapács. - ÚT Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés kistárcsás könnyű-ejtősúlyos berendezéssel - Dr Pusztai József Dr Imre Emőke Dr Lőrincz János Subert István Trang Quoc Phong: Nagyfelületű, dinamikus tömörségmérés kifejlesztése helyazonosítással és a tömörítő hengerek süllyedésének folyamatos helyszíni mérésével. COLAS jelentés Subert I. - Phong T.Q.: Proctor-vizsgálatok új értelmezési lehetőségei Mélyépítéstudományi Szemle Király Á. - Morvay Z.: Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Magyarországon - Subert: Method for measuring Compactness-rate with New Dynamic LFWD. XIII. Danube- European Conference on Geotechnical Engineering Ljubljana, Slovenia, Subert I.: Dinamikus tömörségmérés a hazai autópályákon és városi helyreállításokon Geotechnika Konferencia 2006 Ráckeve. (2006. október ) - Fáy M. - Király Á.: - Subert I.: Közúti forgalom igénybevételének modellezése új, dinamikus tömörség- és teherbírásméréssel. Városi Közlekedés

9 - Fáy M. - Király Á.: - Subert I.: Egy földmű-tömörségi anomália feltárása és megoldása. Mélyépítéstudományi Szemle Subert I.: Dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései. A dinamikus tömörség mérés újabb tapasztalatai Geotechnika Konferencia 2005 Ráckeve. (2005. október ) - Subert I.: Új, környezetkímélő, gazdaságos mérőeszközök a közlekedésépítésben Geotechnika Konferencia 2004 Ráckeve. (2004. október ) - Subert I.: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Közúti és mélyépítési szemle 55. évf sz. (5 oldal) - Subert I.: B&C dinamikus tömörségmérés Mélyépítés 2004 október-december (p.:38-39). - Subert I.: B&C egy hasznos társ Magyar Építő Fórum 2004/25 szám (p.:36. oldal). 9

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

RSZÁG Á OS V S A V SÚT XV. ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAFENNTARTÁSI KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. D.11. UTASÍTÁS A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA A D.11. UTASÍTÁS CÉLJA

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére 008. 4. AGY konferencia. Gregász Tibor Fekete Beatrix (Budapesti Műszaki Főiskola RKK DTI) R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata Maller Márton*, Hajnal Géza** * okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktoranduszhallgató, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék),

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 - 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2 AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 1. Bevezetés Az új európai betonszabvány (EN 206-1:2000) húsz év alatt készült el. Tervezetét a CEN

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 MADAR LÁSZLÓ A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei Bár a defaultráta, illetve a nemteljesítési valószínűség fogalmai egy ideje

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban 2

Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban 2 2007. hatodik évfolyam 4. szám 309 Armai Zsolt Homolya Dániel Kasnyik Klára Kovács Ottó Szabolcs Gergely Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban 2 A működési kockázat kezelése és modellezése

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben