DOBOS MARIANNE. Akkor is karácsony volt Ádventre várva, 1989

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOBOS MARIANNE. Akkor is karácsony volt Ádventre várva, 1989"

Átírás

1 DOBOS MARIANNE AKKOR IS KARÁCSONY VOLT ÁDVENTRE VÁRVA, 1989

2 DOBOS MARIANNE Akkor is karácsony volt Ádventre várva, 1989 Napkút Kiadó Budapest, 2006

3 A kutatást elősegítette a Miskolci Egyetem az OTKA (T ) és az MTA TKI által támogatott Szabó Lőrinc Kutatóhelye. Az anyaggyűjtést és a beszélgetések formába öntését támogatta az NKA. A kiadást támogatta a Miniszterelnöki Hivatal 1956-os Emlékbizottság. Nem lehet a világot Isten nélkül fölnevelni nem lehet a világot Isten nélkül megérteni nem lehet a világot Isten nélkül szóra bírni illetve lehet csak az olyan rémült magánkaland melyet a kétségbeesés kormányoz s végkimenetele fölöttébb kétséges. Nagy Gáspár: Belátás A Jézus misztikus születésében a művész hangot vált: a Medici-kör humanizmusának kifinomult eszményeitől a festő átpártolt Savonarola szigorú spiritizmusához. A kép felső szegélyén olvasható szavak tanúsága szerint Sandro e művét az esztendei zűrzavarban készítette, amikor pontosan Savonarola jóslata szerint az Ördög uralkodott: felhívás a jóakaratú emberekhez, hogy gyűljenek szorosan a jászol köré, ahol a Hit, a Remény és a Szeretet (az istálló tetején látható angyalok ruhájának színe azonos e három fogalom szimbólumával) ott van a Szent Család közvetlen közelében. (Ismertetés a londoni National Galleryt bemutató kötetből.) Unokáinknak Dobos Marianne, 2006 Napkút Kiadó, 2006

4 Előszó Ezerkilencszáznyolcvankilenc. Az azóta eltelt tizenhét év történelmi távlatnak nagyon kevés. Azok az események azonban, amelyek előkészítették, meghatározóak maradtak, nemcsak a huszadik századi, de napjaink történelmének megértéséhez is. Abban az időszakban valamennyien egy teljesen új korszakot vártunk és az egyre szabadabbá váló politikai légkörben, a mindennapi életünkben azon dolgoztunk, hogy eljöjjön az a kor, amiről csak álmodni mertünk a második világháborút követő évtizedekben. Egy trilógia befejező kötetét tartja kezében az olvasó. Zárása ez az es illetve az 1956-os karácsonyt leíró köteteknek. Folytatása, következménye és felváltása. Összegződés és Szabó Lőrinc szavaival a változtatás hazárd reménye is. Fontos arra gondolnunk, milyen állapotban volt az ország 1989-ben. A magyar gazdaság, az egészségügy, az oktatás mélyponton volt. Ha nem ott lett volna, adta-e volna át a hatalmát az állampárt? Ez az, amit mára már elfelejtettünk. Tulajdonképpen úgy vagyunk, ahogy azt Debreczeni József fogalmazta Antall József miniszterelnökről szóló kötetében: Az Antall-kormány 1990 tavaszán annak a frissdiplomás, tapasztalatlan orvoscsoportnak a szerepébe került, amelyre egy vészesen legyengült, még talpon lévő, de halálos beteg sorsát hagyják. Méghozzá azok a szabályos orvosi diplomával nem rendelkező, ám igen régóta praktizáló sarlatánok, akik a beteget félrekezelték: akik megbetegítették. Súlyos és kockázatos beavatkozásokra van szükség, életmentő műtétekre, szervátültetésekre, fájdalmas gyógyszeres kezelésre, alapos rehabilitációra, hosszú és türelmes lelki gondozásra. A friss doktorok hozzálátnak az operációhoz. A drasztikus beavatkozások meg az erős gyógyszerek hatására a beteg láza felszökik, a pulzusa szapora, a szíve kihagy, fájdalmai vannak, szervezete tiltakozik a beültetett új szervek ellen. Pocsékul érzi magát, sokkal betegebbnek, mint korábban. Szidja az új orvosokat, és visszakívánja azokat, akik azelőtt borogatással, morfiummal meg ráolvasással kezelték és akik most az ágyban lévő betegre meg a lázmérőre mutogatnak, hogy jaj, mennyit romlott az állapota, mit csináltatok vele, tönkretettétek, megöltétek. (Ha a lázat, a rossz közérzetet, a heves fájdalmakat tekintjük, akkor annyiban még igazuk is van, hogy a műtétek nélkül a betegnek csakugyan nem volt láza. Merthogy rég kihűlt volna.) És visszajönnek a régi csodadoktorok. És lassan eljön a nagy műtétek utáni lábadozás ideje is. A láz éppen lemegy, a beteg fölkel az ágyból és elkezd járni. Azok pedig nagy hangon hirdetik, hogy szegényt majdnem megölték ezek az amatőrök, de mi viszszajöttünk és talpra állítottuk. Az a szegény meg elhiszi nekik. 7

5 Talán még nem ébredt fel az altatásból. Azokat az írásaimat, amelyeket a nyolcvanas évek közepétől a rendszerváltoztatás kezdetéig interjú formátumban tettem közzé, most újra összegyűjtöttem. Ezek képezik könyvem első felét, Várakoztunk címmel. Emlékezzünk, és gondoljuk át akkori elképzeléseinket. Szembesítsük azokat mai önmagunkkal. Az egyik ilyen sorozatom az Embereszményeim összefoglaló címet viselte. Beszélgetőtársaim neves írók voltak, hazai és külföldről akkor először hazalátogató személyiségek. Nem egy közülük (mint például Szentkuthy Miklós) ma már irodalmunk klasszikus nagysága. Amit ők akkorában megfogalmaztak, úgy gondolom ma is érvényes, nem elavuló érték. Milyen is volt az ember a látszólag legbiztonságosabb és legvidámabb barakkban, ahogyan mindennapjait élte, mikor is mindenki egyetlen gazdának, az államnak az alkalmazottja volt? Munkáját rendkívül alacsony bérekkel honorálták, de a megélhetéséhez szükséges javak legnagyobb részét is közvetlenül az államtól kapta a dolgozó, az úgynevezett olcsó lakást, az ingyenes oktatást és a szintén úgynevezett ingyenes egészségügyi ellátást. Ennek aztán az lett a következménye, hogy a magyar társadalom lassan-lassan olyanná alakult, mint egy rezervátum. Folytatva az előbb idézett jellemzést: Az egymást követő nemzedékeken keresztül fokozatosan kifejlődött a szocialista ember, ez a különös, domesztikált fajta (szabadon élő őse az európai ember), akit államgazdi a tenyeréből etet, és aki fokról fokra el is veszti azokat a képességeit, amelyek segítségével valaha meg tudott élni a szabad társadalom vadonában. (A póráz így egyre hosszabb lehet, a kerítés alacsonyabb, itt-ott ki is nyitható, hisz úgysem kóborol messzire, a hasa előbb-utóbb visszahozza) Mivel a rendszer legitimitását (a 63 után fokozatosan csökkenő félelem mellett) a lassan növekvő»jólét«biztosította, a juttatások rendszerét és mértékét folyamatosan növelni kellett. Ez mind nagyobb terheket rótt az államra, amely lévén, hogy az alapvetően ázsiai típusú szocialista termelési szisztéma nem rendelkezik az intenzív növekedés lehetőségével e terheket egyre kevésbé bírta. Eközben a vállalatok és a magánember egyaránt zavartalanul tovább pazarolt a dotált, mesterségesen alacsony áron tartott gázzal, vízzel, benzinnel, villannyal és mással. Ennek a rendnek a domesztikált emberével szemben készültek az Embereszményeim interjúi, melyek teljesen más arcélt mutattak fel. Tanulságként szolgálhatnak ugyanakkor a kötet mai és jövendőbeli olvasóinak arról, hogy milyennek is kéne lennie akár a huszonegyedik századi embernek, amenynyiben megfelelne annak a mértéknek, amit a szerzők megszabtak nemcsak maguknak, de kortársaiknak, valamint a jövő emberének is. A patetikus eszmélkedést kiegészítendő végiggondoltam egy másik sorozatban az ifjúkor eszmélkedésének módozatait is: a pályaválasztás, életcélkeresés bizonytalan útjait. Öreg, bölcs, pályájuk zárására készülő emberekkel mondattam el számvetésüket a bennük élő valahai fiatalemberrel. Hogyan lehet egy korai félrelépés esetleg a későbbi nagyszerű pálya előkészítője. Balassi verssorát idéztem sorozatom mottójául, Bocsásd meg Úristen ifjuságomnak vétkét. Azonkívül, hogy találó cím volt, lehetőséget adott arra, hogy exponált helyen, egy ifjúsági politikai lapban leírhassam nagybetűvel annak a nevét, akiről akkor még csak említést sem volt illő tenni. Sorsom olyan nagy művész barátságával ajándékozott meg, mint Schéner Mihály. Nemcsak képeiben gyönyörködhetek, nemcsak írásaimmal kísérhettem az utóbbi három évtizedben szerteágazó ötleteit, alkotásait, kiállításait, hanem együtt is játszhattunk igen komolyan. A kétségbeesés mélységeiből az ő rajzainak csodálkozó, megdöbbentő ereje emelt ki nem egyszer. Mert a kétségbeesés mélységeit úgy tudja megjárni, hogy közben az alkotás gyönyörűségét is társítja: amivel kétségbeejt, azzal ugyanakkor gyönyörködtet is. Ördögűző játékainknak dokumentumait szintén a 89-es várakozás dokumentumai közé illesztem. És itt idézek az általunk játszani hívott társak közül is klasszikus írókat, Nemes Nagy Ágnest, Szabó Magdát, Esterházy Pétert és Határ Győzőt. És egy történészt, Benda Kálmánt, aki Szent Istvánról beszélve a legpontosabb államirányítói portrét fogalmazta. Aztán a változás szinte egyik napról a másikra figyeltetett fel egy nagy hiányra: szellemire, műveltségbelire és világnézetire egyaránt. A keresztény eszmerendszerről sikerült tájékoztatást szereznem egy rendkívül színvonalas, magyar és német nyelvű vidéken szerkesztett akkor még ritka, magát büszkén pártonkívüli -ként felmutató hetilapban, A Helyzetben. Örömhír összefoglaló címmel több mint fél évig jelent meg sorozatom: minden héten az ökumené szellemében felkért, más-más magas szellemi rangú, külföldi és hazai egyházi személyiséggel készült beszélgetés az adott hétre vonatkozó evangéliumi részlet feldolgozásaként. Miután az ezekben elmondott gondolatok szintén lehetővé teszik, hogy évi önmagunkkal nézzünk szembe a ma túlpartjáról, fontosnak tartottam, hogy ezek is belekerüljenek a trilógia befejező darabjába. Nem is beszélve arról, hogy az általa kiegészülő műveltséganyag a mai olvasó számára is eligazító lehet. A hívő keresztények számára pedig, akik tudatában vannak annak is, hogy az európai kultúra éppen az evangéliumi kereszténységre épült az elmúlt évezredekben hitbéli tájékozódásukat is szolgálhatja nyarán a keletnémet menekültek első fontos tábora a zugligeti plébánián volt, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ellátását és gondozását élvezték augusztus 14-én avatták fel a Befogadás elnevezésű emlékművet és emlékeztek vissza arra az eseményre, amely nemcsak a berlini fal lebontását előzte meg, de térségünk egészére kisugárzóan nagy történelemformáló jelentőséggel is bírt karácsonyát pedig a romániai események tették különlegesen feszültté és izgalmassá. Egy olyan beszélgetést rögzítettem a kötetben, amelyben erdélyi származású magyar szülők Münchenben született gyermeke, az akkor még harmincadik évét sem betöltött Márton Zsolt mondja el élményeit erről az időszakról. Karácsonytól február közepéig több mint tízszer járt Erdélyben, ahová különféle külföldi adományokat juttatott el, és magyar könyveket osztott szét az ott élő rászorulóknak. Elbe- 8 9

6 szélése abból a szempontból is kiemelkedően érdekes, hogy ő volt az első, aki Erdélybe átlépve a német televízió riportereit is magával vitte és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a nyugati világ az első helyszíni tudósítást megkaphassa a történtekről. Ő készítette elő a Tőkés László püspökkel a külföldi tv-csatornák részére készített első beszélgetést is. Soha nem feledkezett el közben tudatosítani, hogy Magyarország Trianon után elcsatolt részein elsősorban Romániában a világ legnagyobb létszámú kisebbsége él, és nem lehet az mindegy, hogy milyen körülmények között. Most fejeztem be egy balladás hangvételű könyvet nekünk a vihart állni kell címmel, melyben a fél évszázad áldozataira emlékezve a magam reménységeit is sirattam. Bármelyik ott felidézett történet része lehetne trilógiámnak is. A huszadik század a történelembe mint a vértanúk százada vonult be. A totalitárius rendszerek nem tisztelték, nem kímélték az emberéletet. Ellenőrzésük alá kívántak vonni mindent és mindenkit, és aki megpróbált ellenállni, annak számára nem volt kegyelem. Az áldozatok között az egyház és a hívő ember a legfőbb ellenségnek számított. A katolikus egyházban az Új Vértanúk Bizottságához március 31-ig a huszadik századból jelzés érkezett Európából, 13 Magyarországról. Minden bizonnyal sokkal többen voltak szám szerint a mártírok, hitvallók. A menynyek országában ők a barátaink. A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra tesz szert (Sir 6,14). Egy történetet idézek a hazai 13-ból! Huszonhat éves lett volna december 27-én. Azt a Karácsonyt és azt a születésnapot Brenner János Anasztáz már nem élte meg. A szerzetesrendek feloszlatását követően már titokban szentelték ciszter szerzetessé. A sugárzó hit, a fáradhatatlan munkabírás, alázatos szeretet, segítőkészség tette lehetővé talán azt, hogy munkája eredményeként a hitélet nemhogy csökkent a keresztényüldözés miatt, de egyre többen jártak templomba, és a gyerekeiket is beíratták a hittanórákra. Nem kerülte el ez az Ávó és az ÁEH figyelmét. Előbb csak megfenyegették. Rá akarták bírni, hogy elhelyezhessék, hátha egy új környezetben nem tudna ilyen szép, illetve ahogy ezt a rendszer érezte, ilyen hatásos, klerikális reakciós munkát folytatni. Akik az ötvenes években a papi hivatást választották, valószínűleg valamennyien tisztában voltak azzal is: lehet, hogy egyben a vértanúságot is vállalják. Miként Szent Pál apostol Timóteusnak írta: Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében (2 Tim 1,8). A zsoltár szavai szerint pedig: Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad. Csak a zsoltár vigasztaló szavát napra nap elfogadva, Isten erejéből éltek és haltak. Az Úr az én erőm és védőpajzsom hitték. Reméltek a Feltámadott Üdvözítőben. Brenner János is mint ők tizenhárman, a huszadik század magyar vértanú hitvallói, akiknek életáldozata az oltárra emelést várja mártírhalált halt december 14-én éjszaka kicsalták a rábakethelyi plébániáról azzal, hogy haldokló beteghez hívják. Azonnal felkelt, és indult. Nem tudhatjuk, miközben az útra készülődött, megfordult-e az eszében, hogy esetleg csak kicsalásról van szó. A falusi papok általában jól ismerik a közösség napi életét. Jobbára tudnak a súlyos betegekről is, no meg azokról, akiknek egészségi állapota esetleg hirtelen fordulhat válságosra, hogy az a szentségekkel történő késő éjszakai, kora hajnali betegellátást indokolja. Azt azonban tudjuk, ha a kérdés esetleg meg is fordult az agyában, a kötelesség ellátásával kapcsolatos kétkedés egy pillanatra sem. Elindult, mert nem kételkedhetett a hívás valódiságában, még akkor sem, ha a lelke mélyén sejtette is annak valótlanságát. Ezt azonban nem tudhatjuk már meg sohasem. Az erdőben, Zsida falunál késekkel súlyos sebeket ejtettek rajta, ütötték, fojtogatták, majd magára hagyták. Elvérzett. Egyedül, teljesen egyedül fejezte be papi-szerzetesi hivatását. Ami az életénél is fontosabb volt számára. Odaadta tizenkét nap híján huszonhat éves életét, mint Mestere a kereszten. Krisztus köntösére sorsot vetettek. Januarius püspök a véletlen úgy hozta éppen születésnapomkor, láttam magam is felbuzgó vére évszázadok után is szent ereklye Nápolyban. A keresztény ember számára felrázó látvány: egy vérrel átitatott karing ma már lassan szent ereklyeként tisztelhető a Brenner-kápolnában, Szentgotthárdon. Úgy akar járni, mint Brenner János? tették fel a kérdést Hencz József atyának is. Ő beszélte el nekem történetét, aki negyed századig volt lelkiatyám, akit ismerősei, barátai csakis Bunci atya néven emlegetnek. Már 1948 óta be akarták szervezni, elsősorban azért nézte ki magának erre a célra a hatalom, mert állandóan mosolygó kedélye, ritkán felülmúlható szolgálatkészsége, mindenkivel barátságos természete miatt papok és hívek, de akár hitetlenek között is nagy bizalomnak, közszeretetnek örvendett. A legjobb adottságai megvoltak ahhoz, hogy ha sikerül beszervezni, ideális besúgóvá válhatna. Nem adták fel. Újra és újra a gondolkodó állásba kényszeríttették. Ekkor a saját tenyerébe kellett belelépnie, az egyik ávós a haját húzta, míg a másik ütötte. Úgy akar járni, mint Brenner János? Nem titkolták hát, hogy hogyan járt Brenner János! A kapott válaszra azonban nem számítottak. Én arra nem vagyok méltó! Magukért azonban hátralévő életem minden napján imádkozni fogok, nyerjék el a jó halál kegyelmét. Arról nem készült még pontos felmérés, és nincs szociológiai tanulmány sem, hogy hányan haltak meg nagyon fiatalon, hányan nem élték meg a harmincadik vagy jobb esetben az ötvenedik évüket sem. A sok verés következtében a rák vagy az állandó félelemben eltelt évek miatt az asztma, a különféle szívbetegségek rövidítették le életüket. Akik pedig túlélték mindezeket, szinte valamennyien belerokkantak. Akkor is karácsony volt hát. És ennek távlatából válik jelentőssé 1989 karácsonya is. Bár az eltelt évek száma miatt történeti távlatot nem tulaj

7 doníthatunk még neki, de eseményeiben igen fontos karácsony lett. Akikkel beszélgettem (mint az 1944-re és 1956-ra emlékező kötetem sok szereplője), lehet 2006 karácsonyát már nem éli meg, de mivel életük fontos nyomot hagyott a hazai és a világtörténelemben, emlékezésük megmarad az utókor számára karácsonya azért is fordulópont lett, mert nemcsak kiutazni lehet azóta szabadon külföldre, a bármikori visszatérhetés lehetőségével, de haza is lehetett térni a száműzötteknek. Emelt fővel, biztonságban. Barátaink megszólalhattak, hazai fórumokon is. Emlékszem Határ Győző első hazatérésére. Jött és ment: itt sem volt. Baráti kötelesség hívta csak, Weöres Sándor temetése. Vagy: a Bécsben élő Monoszlóy Dezső felesége, Kati telefonál: ha akartok találkozni Dezsővel, gyertek a Tóth kocsmába. Hányan voltak, akik még ilyen körülmények között sem járhattak itthon. A költő Máté Imre még édesanyja temetésére sem jöhetett haza. Hiszen ő fegyverrel harcolt a szabadságért. Ekkortól nemcsak véletlen találkozások hozhattak össze barátainkkal egy-egy rejtett kocsmában, de a legelegánsabb sajtóorgánumok nyilvánosságában is elbeszélgethettünk, tudatosíthattuk összetartozásunkat. Trilógiám zárókötete ennek is dokumentuma. A magyarság összeforradásának ünnepe. Könyvem második felében a mai világ keserű számvetésével gondolunk vissza beszélgetőtársaimmal régi reménykedésünkre. Hazai és külföldi barátokkal együtt gondolkozunk: reményekről, útvesztésekről. A Megszámláltattál címet viselő második rész modellje a hollandiai Mikes Kelemen Kör tanulmányi napjainak eszmecseréje. Férjem 1983-ban, Cs. Szabó László javaslatára megkapta a kör azévi emlékplakettjét, mely a külföldi magyarok főhajtását fejezte ki a hazai teljesítmények méltatására. Javasoló tanulmányát a párizsi Irodalmi Újság ismertette. A határon átcsempészett oklevelet és a bronzplakettet pedig végül is én vettem át nevében. Utóbb mi is részt vettünk a tanulmányi napokon, ott ismerkedtünk meg a Svájban lakó Segesváry Viktorral és pesti lakos, volt pácsi egyetemi tanárral, Herczeg Gézával, miközben mi is előadással, az irodalmi esten felolvasással szerepeltünk. Ezt, a hazai és külföldi magyarokat összekapcsoló, a magyarság és a világ sorsát egybelátó magas szintű eszmecserét választottam könyvem záró részének mintájául. A Dániel könyvéből kiemelt csonka idézet pedig a maga lezáratlanságával nyitva hagyja a gondolkozás útját. Figyelmeztet, meggondolkodtat anélkül, hogy valamilyen ítéletet végigmondana. A trilógiát zárnom kell. A történetek egymásra utalnak, a három kötet egyetlen narratívává áll össze remélem. És egyben ki is nyílik. Beszélgetéssé. A jövő latolgatásává. Sohasem tudni, a jelen mely mozzanatából bomlik ki a jövendő. Áldott lesz-e, vagy ismét balsorssal sújt. De ez a szép a történetben: a reményt sohasem lehet feladni, mindig a jobb megoldásra is lehet és erre kell várni. Ezért is emeltem a zárókötet alcímébe: Ádventre várva. Unokáinknak ajánlom ezt a kötetet is, azoknak az unokáknak, akik remélhetőleg már egy boldog huszonegyedik században nőnek föl és akik számára a trilógiám köteteinek újabb és újabb kiadásaiba már sok-sok lábjegyzetet kell majd illeszteni, hogy megértsék a történteket. Mert az unokák éve volt 1989 is, ahogyan erről a kiváló emigráns baloldali gondolkodó egy akkori eszmefuttatásában fogalmazott a nagyapa unoka viszony kapcsolatáról szólva. Azt a kérdést teszi fel, vajon a nagy erőszakszervezeteknek parancsoló kommunista hatalom miért nem tudott fellépni az ellene tüntető ezrek ellen, például Prágában, Pozsonyban és Lipcsében. Miért nem lövetett most, ha tudott lövetni 53-ban, 56-ban, 68-ban? Fejtő Ferenc szerint azért, mert az apa tud lövetni a fiára, de a nagyapa az unokájára már képtelen. S 1989-ben a pártállamok élén csupa nagyapa állt. A trilógiából kiolvasható történelmi tanulság váljék az unokák okulására. Dobos Marianne 12 13

8 ELSŐ RÉSZ VÁRAKOZTUNK

9 EMBERESZMÉNYEIM

10 Szenvedélyes megfigyelő Dobos Marianne: Bakfis-szent bolondok és még sokan mások egy bizonyos Orpheus XX. századi breviáriumíróról olyasmiket pletykáznak, miszerint kaméleon, ezerarcú, megtestesült sokoldalúság. Az irodalomtörténészek pedig úgy nyilatkoznak életművéről, mint a főinkvizítor az Iniciálék és ámenek című novelláskötet fülszövegében: Tobzódó szürrealitás váltakozik a legeslegszolidabb realizmussal, apokaliptikus prófétaság vicclapok humoreszkjeivel Legspanyolabb, legbarokkabb katolicizmus párosul, valóban ijesztően, káromló blaszfémiákkal és Nihil-kultusszal, ugyanígy: deliráló erotika a legszentebb imakönyvbe illő, legszebb Rózsafüzér-elmélkedésekkel. Stílusában a szupermisztika gyanúsan megfér a külvárosok cinikus utcanyelvével, Calderón szakrál-dramaturgiája a falusi paraszt-farce-ok monoton hirigjeivel és bunyóival, igaz, hogy a bábszínház véres hancúrozásai mögött a krisztusi erkölcs örökimádata lángol. Bocsássa meg, hogy Szentkuthyt idézem, de ennél szebb, pontosabb és tömörebb megfogalmazást sehol sem találtam Önről és életművéről. Vajon ilyenek az embereszményei is? Kit, kiket és miért tekint embereszménynek, esetleg példaképének? Szentkuthy Miklós: Ha tudja, hogy kicsit szkeptikus és ironikus természetű vagyok, akkor ne használjon ilyen magasztos szavakat, mint embereszmény. Beszéljünk inkább egyszerűen arról, kiket szeretek, kik imponálnak az irodalomban, esetleg az életben. Kezdeném talán Thomas Mann-nal. Kezdetben vala a kettősség. Enélkül Thomas Mann érthetetlen. Az teszi oly rendkívül jelentőssé, hogy mindig ismer mindennel kapcsolatban kettőt : az ősállatok között az istenarcot, a nagy vándor teológban az ügyes Merkurt, a szemtelen szofizmákban az örök igazságot, a lelkileg agyondeterminált nyomorultakban az emberi szabadság gondolkozó szárnyait, a hiperlélektanban a gyerekmesét, az igazságban a tévedést és a bűnben a szívós jóságot. Legnaivabb, sopánkodó-ámuló életbölcsesség és legmodernebb, ezer szálat tízezer szálra szétfésülő lélek-mikroszkópia házasságát hogyan valósítja meg? A legdémonibb trükkökkel, a magyarázó, eseményeket széljegyző vagy egy-egy viselkedést értelmező részletekben. Naivnak tetteti magát, az őskori mesélő terjengősségével, lustaságával beszél, gyerekes nagyképűséggel és színpadias fontoskodással, lehetőleg közmondásés szállóige-modorban, a banális szentenciázás öreges fitogtatásával: olyan, mint egy közhelyeket felfújó, magyarázkodó vénkisasszony és? Közben gondolat és lélek legravaszabb paradoxonait csempészi bele ebbe a stílusba, egyformán mosolyogva babona és mai értelem hiábavalóságán. Teljesen egybefolyik itt a steril, már farce-ba illő szókevergetés a legköltőibb igazságokkal, minden mítosz alapjaival. Élet a halálban, halál az életben, mindkettő egyikben, halottak és obszcenitások, hold és heréltség, vérfertőzés és napfogyatkozás: mindez valami kozmikus iróniával prezentálva, szinte az 19

11 ősmítoszok kiárusítása. Közben? Nagy szívdobbanással, goethei Walpurgisvonzódással az egyiptomi és ninivei kéj- és hitvíziók után. A világ megismeréséhez és trillióelemű gazdagságához bizonyos gyermeki szemlélet kell, szeszély, csapongás, könnyedség. Hát nem művészinek és evangéliumi humánumnak kettős sikere, ahogy a Természet legőrjítőbb titkairól egy kispolgári doctor philologiae tart előadást nekünk, a maga kvázi Kincses Kalendárium-modorában a Doktor Faustusban? Az öregedő Thomas Mann nagyon jól tudja, hogy egy virágzó diófa vagy színes pillangók házassága előtt állva a legzseniálisabb biológus sem tud többet, mint egy jámbor gazda viszont egy falusi kisember is van olyan démoni kapcsolatban a virágok és pillangók hímpor-esőjével, mint akármelyik a megszámlálhatatlan német Faust-modellek között. Folytassam Goethével? Hiszen ebbe a körbe tartozik. Nem eszményem, hanem, hogy úgy mondjam, irigységem és képzeletbeli célom. Költő és tudós. Klasszikus rendnek és romantikus tébolynak házassága és egyensúlya. Szenvedélyes megfigyelője vagyok mindennek. Izgatnak ásvány és virág, állat és felhőalakulat végső törvényszerűségei. Kristály! Flóra és fauna! Tengeri polip és az égbolt kumulus-felhői! Goethei képlet: erotikus mámorban leglírikusabb, legérzékibb, legköltőibb stílusban levelet írok (hercegnőnek? ibolyaárus örömlánynak?), közben leteszem szemüvegemet: fénytörés, szivárványszínek, nagyítás, kicsinyítés, megfordítás optikai csodái izgatnak; szex- és Leonardo-izgalmam még el sem múlott, szemüvegem egy politikai napilapon ingerelt optikai trükkjeivel a legfrissebb aktualitásokra szenvedélyes kommentárokkal villámreagálok az öt- vagy tízezer éves világtörténelem alaptörvényeit kutatva. Világrend vagy Világkáosz a Teremtés lényege? Klasszicizmus vagy Walpurgis-éj költői, bölcselő, mitologizáló, Natura-kutató, szerelmes természetem végső kikötője? Végletes feszültségek és küzdelmek ezek, de? harcaimat szigorú elegancia (külsőleg is!) takarja, úgynevezett bohémek maskarás modoraitól távol maradva. D. M.: A biológus Szentkuthynak tehát kedvenc virága Goethe. Bizonyítja ezt az Arc és álarc kötet. Hadd kérdezzem meg, hogy áll Goethe kortársával, Mozarttal? Sz. M.: Ahogy Mozart a fájdalom harmóniáit és az öröm disszonanciáit kifejezi, Keats lelki rokona. Ne egy oldalt, hanem mindkettőt és nem túl lenni mindenen, hanem benne lenni mindenben, s mindezt egyensúlyban tartani az örök mozarti tanítás. Korunk úgynevezett művészeti válságának egyik oka éppen az, hogy mindenen túl van már, és ugyanakkor, ideges kényszeredettséggel, mégis egyoldalú. A Szent Értelmetlenségtől fulladozó modern művészet (a Természet szabad tenyészete mellett) Mozarton kívül alig találhat még valakit, akinél minden művekben, produkciókban fejeződik ki, és nem azokat kísérő, illetőleg tragikomikus módon nem is kísérő, hanem helyettesítő elvekben. Nincs harmóniai forradalmat vagy műfaji konzervativizmust hirdető teóriája: ahogy az almafák sem ismerik a botanikát. A középkor és még régebbi idők nagy alkotóihoz hasonlít: nem teoretizál, nem váteszkedik. A termékenység bőségét nem lehet utánozni, azt vagy megkapjuk vagy sem. A Természet a bőséget szereti és akarja, és ennek megfelelően az ember is, aki még nem vesztette el kapcsolatát az elementáris élettel, szereti és igényli a bőséget. Nevetséges volna a Természet ezen ősi igényéről lemondanunk, és igenis tanuljuk meg Mozarttól (ahogy megtanultuk Goethétől és Rubenstől), hogy a rendkívüli zsenialitás, majdnem kivétel nélkül, rendkívüli termékenységgel azonos, és ne gondoljuk, hogy szégyellnünk kell, mint talán nem esztétikai jellegű érzést, ha a bőség, termékenység és nagyság imponálnak nekünk. Termékenysége nem őserdei burjánzás. Felkavarja a vérünket, mert musicus doctus, és kielégíti értelmünket, mert a szívével garantálja. Intellektuális művészet és természetes érzelmi művészet? Van-e nagyobb mozarti tanulság, mint, hogy aki ilyen megkülönböztetéseket lát, az sem alkotó, sem bíráló nem lehet: számottevő dolog csak ott kezdődhetik, ahol a kettő egy, ahogy Mozartban elválaszthatatlanul egy. Az a művész, aki csak eksztázisát önti ránk, rendszerint hidegen hagy, az ellenben, aki végigtanulta mestersége összes fogásait, változatait és lehetőségeit: ezzel a gazdagsággal, még ha tán összhangzattani tudományossággal halmozta is össze, okvetlenül eksztázisba hozza hallgatóit. A mozarti jellem kedves, játékos, udvarias, gyermekes rokokó bájú: idillikus gyöngédség, humor, hogy úgy mondjam, habos katolicizmus jellemzi, s ezek mellett a művekben a legdémonibb és a legsötétebb zenei kinyilatkoztatások. Ez az, ami miatt Mozart lélektanilag oly közel áll hozzám. Bennem is vannak démoni, fatális, hogy ne mondjam, ördögi vad víziók, izgalmak és gondolatok játékosság, szerető idillikus kedvesség mellett vulkánikus fekete háborgások, tragikus indulatok, szenvedélyek, szenvedések. Egyébként mindezt alaposan végiggondoltam, vagy fél évszázaddal ezelőtt, mikor centenáris Mozart-tanulmányomat írtam. Bennem a legbigottabb katolikus a legszertelenebb kételkedővel párosul. Mindezt odateszem a Szentlélek lábai elé, nem harcolok a Szentlélek ellen: Uram, Istenem, vagyok hitetlen, vagyok blaszfém, de ideteszem ezt is oltárod elé. Szerintem az emberi kételkedés nem probléma Isten számára. A hit isteni adomány így is, úgy is ha ez az adomány megvan, akkor a kételkedés szédületei, az istenkáromló gondolatok orgiasztikus borai, mind csak a hitet, az Isten-érzés borzalmas gyönyörét fokozzák, a legegyenesebb és legtermészetesebb úton. Lehet, hogy minden moralitás meddő, minden gondolkozás akarva, nem akarva maga a kész anarchia az egész Természet oly vegetatív őrjöngésben él, hogy nem törődhetik egy pillanatra sem egy-egy ember egészségével, szerelmével, üdvösségével. Nem ez minden kicsit is jó, kicsit is gondolkozó és kicsit is természetleső ember hármas benyomása a világról? 20 21

12 Napokban kaptam egy német kiadású Mária-legendák kötetet. A lényeges ezekben a történetekben az isteni, krisztusi, itt elsősorban madonnai irgalom és megbocsátás. Milyen jó lenne, ha valóság lenne az, ami a világban és a világtörténelemben egyelőre abszurd utópiának látszik: a jóság, a megbocsátás és az irgalom hatalma, a szeretet uralma! Csodálatos Szűz Mária közbenjárása a gonosz bűnösért, akit halálakor az ördögök pokolra akarnak hurcolni. Bocsánatot kap, mert életében néhány Ave Mariát imádkozott. Nagyon-nagyon szeretek egy legendát, Horváth János irodalomprofesszorom idézte egy középkori magyar kódexből. Vágyam, hogy hozzám is ilyen irgalmas legyen az Atyaúristen: Egy szentéletű barát bekerül a mennyországba, ott szembetalálkozik egy egész életében bűnös, zsugori, kéjenc fráterrel, egy szörnyeteggel. Nem érti, hogyan kerülhetett ide? Megkérdezi hát Szent Pétert. Ide figyelj, válaszolja az apostol, ez az ember nagyban lakomázott, mint a bibliai gazdag, akinek házánál a szegény Lázár koldult. Ő is elrúgta asztalától a maga Lá zárát, durva szavait azzal toldotta meg, hogy fejbe vágta egy darab kenyérrel. Nos! Ezért a darab kenyérért nyert irgalmat. Vagy említsem a Mirakel, a Csoda című darabot? Ez a legenda az előbb említett gyűjteményben is olvasható. Annak idején én is láttam a világhírű Max Reinhardt rendezésében az akkori Városi, most Erkel színházban. Az irgalmasság felső foka, a kegyelem abszolútuma. Egy kapusnővér apáca szerelmes lesz, elszökik a kolostorból. Kurválkodik szerte a világban. A kolostorban pedig senki nem vesz észre semmit, mert Szűz Mária, aki úgyis tudja, hogy vissza fog térni, helyettesíti őt. D. M.: Természetes, hogy a szentek is belekerültek felsorolásába. Említsen egy magához nagyon közel állót. Sz. M.: Legyen Szent Goderik. Ifjúkorában kiskereskedő, majd nagykereskedő, azután nem is egy kereskedelmi hajó tulajdonosa; igazi angol ember, jó businessman lehetett, mint Shakespeare velencei kalmárja. Egyszer csak tönkrement, ez figyelmeztette arra, hogy a túlvilági dolgok iránt érdeklődjön. Az emberek általában szerencsétlenségeikben sokkal hamarabb fordulnak Istenhez. (Nekem nincs sok erényem, de egy van: boldogságban, örömben, legkisebb sikerben is Istenhez fordulok hálát adni, bizonyára sokakkal ellentétben, a hálának legvallásosabb, legmisztikusabb, legszenvedélyesebb gyakorlója vagyok.) De vissza a tönkrement Goderikhez: remete lett. Mint a mi Szent Özsébünk, ő is barátkozott az állatokkal, virágokkal. Jöttek a mókusok, menyétek, baglyok, őzikék, szarvasok, rókák, még a virágokkal is beszélgetett. Majd elzarándokolt a Szentföldre, Rómába és Compostellába. Csodálom a hitét! Én sajnos nem tudok úgy hinni, mint egy középkori ember, ő hitte, hogy zarándoklatával teljes búcsút nyer. Jó nagykereskedő, jó remete. Ilyen kettősséghez vonzódom én is. Mint tudjuk, nem élek és éltem idillikus kispolgári zárkózottságban, mégis rettenetesen csábít, most nyolcvanéves koromban, különösen annak ellenére, hogy tombol bennem még ma is az érzékek, az értelem, a gondoskodás minden démona: a jó öreg Philemon és Baucis mitológiai története. Miközben örvénylik bennem a világtörténelem minden vihara, történelemmel és természettudománnyal, szerelemmel és hittel kapcsolatos apokaliptikus gondolatok és vad kérdések, még vadabb válaszok és megválaszolhatatlanságok én az idillt szeretném! Lemondanék arról, hogy budagyöngyei Dante, soroksári Apokalipszis-író legyek, szeretnék inkább olyan szerény öreg lenni, aki kedves öreg Baucisával éli csendes mindennapjait. Negyed- vagy ötödéves angol szakos gyakorló tanár koromban ideálom vagy irigységem volt vezető tanárom Óbudán, az Árpád Gimnáziumban: a legszebb, legszentebb, legédesebb Philemon és Baucis-variációról akarok beszélni. D. M.: Ki volt? Miért irigyelte? Sz. M.: Olgyai Bertalan, agglegény. Ez a groteszk ábrázatú bulldogvagy mopszliképű különc csodálatos ember volt. Nővérével minden nyáron Angliába utaztak. Végiggyalogolták Észak-Skóciától Dél-Angliáig az egész szigetet. A legmodernebb művészeti elveket tőle hallottam. Testvére, Olgyai Viktor mai értelemben konzervatív festő volt. Neki mondogatta: ne fess ilyen unalmas, naturalista, realista képeket, metszeteket! Inkább valami bolondot, valami korszerű marhaságot! Arany János Toldijáról az én Berci bácsim mint elavult poros műről nyilatkozott: Mi az? Hát nagyon erős volt, fogott két farkast, egyikkel a másikat agyonütötte. Mást kell ma írni! Újat, újabbat! Hát remeteségéből ilyen túlzásokra vetemedett. Ettől a bulldog- és mopszliképű édes-szent remetétől hallottam sokat például Stefan Georgéről. Nagyon szerettem benne ezt a kettősséget: az Árpád Gimnázium tanára, lyukasóráján hazaszaladt szomszédban lévő lakására, magányos különcsége szentélyébe, majd viszszatért és a következő órán folytatta, ahol az előzőn abbahagyta: a legmodernebb reagálásokat a világ dolgaira. Szeretem az idillt! Gyerekkori német nyelvkönyvem címe: Die Familie, sokat merengtem egy képén: nagymama kötöget, nagypapa újságot, papa tudományos könyvet olvas, a mama vasal, a gyerekek játszanak, leckét írnak. Jó meleg van a szobában, a kandallóban izzik a parázs, füstöl a pipa, illatozik a rumos tea. Én, aki viharos életet éltem és élek ma is, démonokkal és angyalokkal bonyolítom napjaimat: rajongok ezért a kispolgári szeretet-meleg, békés, boldog idillért. Egyedül vagyok ezzel? Nem hiszem, például Petőfi, a forradalmár is mennyire szereti a biedermeyer idillt! Téli este, kint dől a vihar, de a jó meleg szobában nincs orkán, hóesés, szél, hanem szalonna és borocska. Sokszor elgondolkodom, miért köpködik ezt le, mint kispolgárit? Lehet, hogy a tigris vagy az oroszlán, a vadállatok szintén kispolgárok, mikor a jó meleget, a fészket, a barlangot szeretik? Heverészést a napsütésben, kényelemben, puhaságban, jó kaja és még jobb szeretkezés után? Lám, ilyenek a vad bestiák, akik általában sohasem álltak még kispolgár hírében. Ezek után vigyázat! fordulat következik. A veszélyeimről szeretnék beszélni

Dobos Marianne... NEKÜNK A VIHART ÁLLNI KELL

Dobos Marianne... NEKÜNK A VIHART ÁLLNI KELL Dobos Marianne... NEKÜNK A VIHART ÁLLNI KELL In memoriam: lelkiatyám, Hencz József plébános, püspöki tanácsos, aranymisés áldozópap Dobos Marianne... NEKÜNK A VIHART ÁLLNI KELL Miskolc, 2006 I és É Bt.

Részletesebben

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 2. szám (40. Jg. Nr. 2) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. február AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE XVI. Benedek pápa üzenete a Béke Világnapjára (1.) Az

Részletesebben

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3.

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 1 Tartalom Cikkek Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. oldal Szabó László

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

KERESZTÉNYSÉG ÉS MAGYARSÁG

KERESZTÉNYSÉG ÉS MAGYARSÁG POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIV. évf. 7-8. szám (34. Jg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2002. július - augusztus Mikor Mattatiás végrendelkezett, így szólt fiaihoz: Emlékezzetek atyáink

Részletesebben

A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre

A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIII. évf. 3. szám (33. Jahrg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2001. március CSERHÁTI FERENC (München): A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre Nemzeti ünnepek

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Vigilia. Felelős szerkesztő: Mihelics Vid

Vigilia. Felelős szerkesztő: Mihelics Vid XXXIII. ÉVFOLYAM Vigilia 9. SZAM TARTALOM Oldal Ernesto Balducci: A keresztény ember evilágísága 577 Kardos Klára: Sík Sándor belső fejlődése 582 Sík Sándor: Hátrahagyott versei: Hátra se nézzünk, A négy

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

Rajnai László. Kodolányi János

Rajnai László. Kodolányi János Rajnai László Kodolányi János Székesfehérvár, 2002 Felelős kiadó: Csurgai Horváth József Borítóterv: Jónás Attila Tipográfia és nyomdai előkészítés: Takács Péter Nyomdai munkák: Regia Rex Nyomda Kft.,

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1990. AUGUSZTUS

XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1990. AUGUSZTUS Sławomir Mrožek: ÉLETRAJZOM LEVÉLKÉK AZ ÜVEGHEGYEN HAMLET 1 Pályi András: A NAGY DIADALMENET (Mrožek Fesztivál Krakkóban) 17 Sándor L. István: A KÖZTES LÉT MÍTOSZAI 21 (A magyar Mulatság) Király Nina:

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM, 2003. JANUÁR PÉTER SÜLLYEDÉSE VISSZATEKINTÉS A KARÁCSONYRA NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN BIG BROTHER LUSTASÁG MIT NEM MONDANAK EL

Részletesebben

Jánosi Gusztáv emlékezete

Jánosi Gusztáv emlékezete 2011. október Balatonkenesei Hírlap 3 Jánosi Gusztáv emlékezete Településeink többsége felismerte, hogy mennyire fontos a hagyományok ápolása, a múlt dicsõ tetteinek és jeles személyiségeinek bemutatása.

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános A világegyházban Papság évét ünnepeljük, míg a szatmári egyházmegyében a Hivatások évét. Másrészt Húsvét csodálatos mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a Szent Három napnak. Mostani

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 76. szám 2013. március A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének

Részletesebben

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó Szentkuthy Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon 005 Interjú Tompa Máriával A szex mint gondolkodás? 014 Interjú Filip Sikorskival Mit csinált Wermer András a szocializmusban? 018 Interjú Wermer Andrással

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/6

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/6 XXII.(VIII. új) évfolyam - Egyház: tél van A Stern-jelentés II. Karácsonyi társasutazás A szív teszi az embert Tartalom SÚLYPONT Kiárasztottam rátok Lelkemet! Beszélgetés Henri Bouladdal 3 Wildmann János:

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben