PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR. szerkesztette: Tamás Anna. Benedek Barna Borsos Ágnes Kovács-Andor Krisztián Móser Balázs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR. szerkesztette: Tamás Anna. Benedek Barna Borsos Ágnes Kovács-Andor Krisztián Móser Balázs"

Átírás

1

2 szerkesztette: Tamás Anna munkatársak: Benedek Barna Borsos Ágnes Kovács-Andor Krisztián Móser Balázs fotók: Benedek Barna Szentendrei Antal Tamás Anna felelõs kiadó: Dr. Bachman Zoltán nyomda: Bornus Nyomda / 2007 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR

3 TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ISMERETEK TANSZÉK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR

4

5 A kar vezetõsége POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR Dr. Mecsi József dékán, egyetemi tanár Dr. Pais Ella Regina dékánhelyettes, fõiskolai tanár Dr. Kukai Tibor dékánhelyettes, fõiskolai docens

6 ÉPÍTÉSZKÉPZÉS PÉCSETT A Pollack Mihály Mûszaki Kar jogelõd intézményében, a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán 1971-ben indult el a fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnök, majd az építészmérnök képzés. Ahároméves (6 szemeszter) képzés erõs mûszaki alapokra építkezõ differenciált tananyagot nyújtott hallgatóinak, akik záróvizsgát téve, a diplomamunkát megvédve nyerték el oklevelüket. A fõiskolai szintû diplomával az építõipar széles palettáján helyezkedtek el építész tervezõként, konstruktõrként, kivitelezésben, az igazgatási és oktatási területeken, valamint az építõanyag és termékipar felvevõ piacán, hogy csak a legismertebb területeket említsük. A képzési palettán megjelentek a szakirányok, így elsõként a mûszaki tanár, majd az építésztervezõ, kivitelezõ és menedzsment, valamint mûemlékvédelmi szakirányú képzések. A nappali képzést kiegészítette a levelezõ tagozat létrehozása. Az esti és levelezõ képzési formákon túlmenõen szakirányú továbbképzés is mûködött intézményünkben (mûemlékvédelmi szaküzemmérnöki), amely az országosan beinduló rekonstrukciós munkákhoz biztosította a képzett szakemberállományt. Napjainkban az építészmérnök képzés a nappali képzés mellett felöleli a levelezõ és a szakirányú továbbképzés (építész tervezõ szakmérnöki) gyakorlatát is. A kutatási tevékenység, annak karaktere a fõiskolai szint ún. alkalmazott tudományok területén végzett gyakorlatát tükrözi, tehát nem elméleti, hanem gyakorlati kutatások zajlottak az intézményben, így az építész szakterületen is. Kiemelkedett a sorból a napenergiás kutatómunka. Az ország elsõ napenergiás kísérleti lakóháza Pécsett épült meg, az építész - épületgépész együttmûködés színvonalas eredményeképpen. Hosszú évek során többször elnyert országos pályázati forrásokra épülõ eredményes kutatások folytak intézményünkben a napenergia hasznosítása területén. Amásik fontos területe a tudományos kutató tevékenységünknek az építész szakma mûvészi - mûszaki speciális eredményei, az épületek létrehozása, a megépült építészeti minõség. Több országosan és nemzetközileg is jegyzett építész oktató mûködik a képzésben, belsõ és külsõ munkaerõként, országos díjakkal fölvértezve, (Kossuth-, Ybl-, Pro Architektura-) s kijelenthetjük, létrejött egy építész-mûhely Pécsett a felsõoktatási intézményünk Építész Intézetében, színvonalas tudományos - mûvészeti tevékenységet folytatva, s kamatoztatva a képzés minõségében. Erre a mûszaki - tudományos - mûvészi háttérre építkezve hoztuk létre - a fõiskolai mellett - az 1998-ban beindult építész egyetemi képzésünket (nappali, kiegészítõ nappali és kiegészítõ levelezõ formában), majd pedig a doktori (DLA) képzés indult be 2002-ben, az örökségvédelem szakterületén. Elmondható, hogy a szak kutatási területe kibõvült az örökségvédelem fontos és szép területével, amelyben jelentõs eredményekkel rendelkezünk hazai és nemzetközi mércével mérve egyaránt (pécsi belvárosi rehabilitáció, pécsi világörökség eredményei). A 2006-os esztendõben DLA és habilitációs fokozatok kerültek ki doktori mesteriskolánkból, tehát úgymond a doktori képzés is megmérettetett õszén beindult a 4 éves alapképzésünk (BSc) az építészmérnök szakterületen, amelybõl a jövõt illetõen mesterszakon (MSc) lesz lehetõség továbblépni terveink szerint. A hároméves építõmûvész tervezõ alapszak (BA) 2007 szeptemberében indul karunkon. A szak elsõdleges célja, hogy az építõmûvész szakon az MA fokozatra készítsük fel a hallgatókat. A szakmai életben pedig olyan típusú képzettséggel rendelkezzenek, amely jelenleg hiánycikk: mûvészeti, intuitív ismeretekkel rendelkezõ, csoportmunkában dolgozni képes, designer feladatokat ellátó építõmûvész szakemberek iránti igényt elégítsük ki. A képzésben részt vevõk a kis létszámú képzés elõnyeibõl adódóan mûtermi, stúdió jellegû képzésben részesülnek, így az oktatás gyakorlati értéke igen magas. A végzett hallgatók a szakmában azonnal képesek magas szintû építészeti, tervezési munkában részt venni. Ezt alátámasztja a magas szintû számítógépes tervezési ismeret és nyelvtudás is, amelyet külföldi tervezõirodákban szerzett gyakorlat is biztosít.

7 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR A jelenlegi képzés sajátossága a hallgató centrikus, mûhely alapú oktatás. A jelenlegi egyetemi szintû képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a (társmûvészetekkel együtt mûködõ) mûvészeti alapokra, ezt az indítandó (BA) alapképzésben is szeretnénk folytatni. Az alapképzés végeztével jelentkezhetnek a hallgatók a kétéves mester (MA) képzésre, mely ezen oktatási metodikát folytatva egyre komplexebb és bonyolultabb ismereteket ad a hallgatóknak. Az MAszintû diplomát szerzõk az alapképzésben (BA) végzettekhez képest a következõ specifikációkat szerezhetik meg: -az építészeti tervezés gyakorlata kiegészül a társmûvészetekben való jártassággal -az épített környezet minél komplexebb magas színvonalú kialakításának elveit elsajátítsák -megismerjék az építészeti tervezéshez szükséges mérnöki tudományokat, épületszerkezetek helyes alkalmazása, anyagválasztás stb -városépítészeti, építészeti, belsõépítészeti és tájépítészeti feladatok megoldására alkalmassá váljanak -az építészeti örökségünket tiszteletben tartva tudjanak korszerû nívós építészetet létrehozni. A mûszaki karon belül lehetséges a tehetséges hallgatók számára a 2002 óta mûködõ doktori képzésre való továbblépés, ahova szervezett, vagy egyéni módon jelentkezhetnek, majd a szabályzatban foglaltak szerint szerezhetik meg a mesterfokozatot. A képzésre jellemzõ a mûhely-mûtermi munka, ahol a hallgatók magas szintû, önálló, kreatív alkotótevkenységet igénylõ munkát végeznek. Alegtöbb esetben az oktatókkal együtt megvalósuló épületeket, épületegyütteseket terveznek. A mester-tanítvány viszony a legszorosabb formája jön így létre. Ebbe a képzésben aktívan részt vesznek a DLA-s hallgatók is frissességükkel, személyiségükkel erõs hallgatói motivációt tudnak létrehozni. Ehhez járul még hozzá a külföldi kapcsolatainknak köszönhetõ külhoni szakmagyakorlási lehetõség. Konkrét példát említve és az együttdolgozás sikerét illusztrálva, a pécsi világörökségi helyszínen létrejövõ építészeti együttes jelentette az eddigi legnagyobb sikerét a mûhely jellegû képzésünknek. Hallgatóink az országos tervpályázatokon is részt vesznek, többször díjazásban részesültek. A Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola (késõbb jogutódként Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar) Építészmérnök képzése ig változó hallgatói létszámot tudhatott magáénak. Eleinte fõ iratkozott be a képzésre, mely létszám az oktatói kapacitás és oktatáspolitika miatt egyre növekedett. A 90-es évek közepén már építészhallgató kezdte meg tanulmányait évente a Mûszaki Karon ban az új egyetemi szakon 60 hallgató kezdhette meg tanulmányait, míg a fõiskolai építészmérnök szakra való beiratkozások száma ról fokozatosan a 70-ig csökkent. A 2006-os évben indult Építészmérnök BSC képzésre 105 fõ nappali tagozatos hallgató iratkozott be. Emellett jelenleg párhuzamosan fut még az építész egyetemi szak 80 fõvel. Az Építõmûvész alapszak (BA) tervezett hallgatói létszáma 30 fõ. A tanszéken öt számítógépekkel felszerelt mûterem és egyéb korszerû gépekkel segített egység áll rendelkezésre, amely stúdió jelleggel mûködik. Ezen kívül lehetõség van a képzõ- és iparmûvészeti gyakorlatok folytatására, rajztermi mintázási mûhely, fémszobrászati és öntõmûhely, üvegfúvó- és öntõmûhelyekben való oktatási, kutatási, kísérletezési tevékenységre is. Mivel a Pollack Mihály Mûszaki Kar az egyetem legnagyobb kara, kitûnõen felszerelt elméleti háttérrel rendelkezünk. Az oktatói gárda szerkezete: - tanszékvezetõ és 15 fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott oktató - 2 fõ részmunkaidõben foglalkoztatott hallgató - 18 fõ óraadóként közremûködõ oktató

8 A tanszék oktatói TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ISMERETEK TANSZÉK Dr. Bachman Zoltán DLA tanszékvezetõ, egyetemi tanár Bachmann Bálint DLA egyetemi docens Dr. Kovács Orsolya egyetemi docens Németh Pál DLA egyetemi docens Vörös László fõiskolai docens Bácsalmásy Zoltán egyetemi adjunktus Majoros Gábor egyetemi adjunktus Benedek Barna egyetemi tanársegéd Hutter Ákos egyetemi tanársegéd Kondor Tamás egyetemi tanársegéd Krámli Márta egyetemi tanársegéd Kovács-Andor Krisztián DLA egyetemi tanársegéd, tanszékvezetõ helyettes Nádor Edina egyetemi tanársegéd

9 A tanszék oktatói TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ISMERETEK TANSZÉK Rétfalvi Donát egyetemi tanársegéd Rohoska Csaba egyetemi tanársegéd Veres Gábor egyetemi tanársegéd Medvegy Gabriella DLA tanszéki oktató Borsos Ágnes DLA hallgató Horvát István DLA hallgató Horváth Magdolna DLA hallgató Lomnici Zsófi DLA hallgató Majoros Nóra DLA hallgató Móser Balázs DLA hallgató Szentendrei Antal DLA hallgató Tamás Anna DLA hallgató Telek Viktória DLA hallgató

10

11

12

13 egyetemi tanár

14 Dr. Bachman Zoltán DLA egyetemi tanár, tanszékvezetõ Végzettsége, tudományos fokozatai okl. építészmérnök Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Mesteriskola 1. ciklus Mûemlékvédelmi Szakmérnöki diploma Építészettörténet Mûszaki Doktora a BME Építészmérnöki Karán BME Egyetemi Habilitáció Széchenyi Professzori Ösztöndíj Honorar professzor Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg Szakfõis-kolán Doktor Liberalium Artum (DLA) Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Közéleti tevékenység: Magyar Építõmûvészeti Szövetség tagja Építõipari Tudományos Egyesület tagja Magyar Építészek Szövetsége és Kamarája Pécs Város és Baranya Megye Tervzsûri tagja Területi Tervtanács tagja Pécsi Városi Tervtanács tagja DLA Mestertestület elnökhelyettese PTE Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar Doktori és Habilitációs Bizottság vezetõje PTE/PMMFK Doktori Iskolájának vezetõje Szakmai tevékenység összefoglalása: Lakóházak, középületek tervezése 1972-Mûemlékvédelmi tervezések, kutatások, új módszerek kidolgozása a földalatti mûemlékvédelemben. Római és középkori együttesek megmentése. Világörökség része cím elnyerésének szakmai irányítója. Oktatási tevékenység összefoglalása: A PMMF kar alapítója (adjunktus, docens, tanár, tanszékvezetõ, fõigazgatóhelyettes, intézetigazgató) A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar egyetemi szintû képzésének vezetõje DLA-Mesteriskola vezetõje Díjak, kitüntetések: Diplomadíj I. fokozat Ybl Miklós díj (a pécsi Ókeresztény Mauzóleumért) Szófiai építészeti Világbiennálé ezüst érme (a pécsi Ókeresztény Mauzoleumért) Pro Architektura-díj (pécsi II.számú, Korsós ókeresztény sírkamra megmentéséért) Honorar professzor (Würzburg-Schweinfurt Archaffenburg Szak-fõiskola Pécs város Mûszaki díja (I. sz. ókeresztény sírkamra megmentése és a pécsi Dómmúzeumért) Princz Gyula díj (PTE tudományos díja) Steindl díj Kossuth díj Publikációs tevékenység összefoglalása: publikáció Könyv az építészetrõl Kistelegdi Istvánnal második kiadás a Könyv az építészetrõl Szarkofág c. könyv szakmai, mûemléki munkássásgának összefoglalása. Legfontosabb alkotások az eddigi életmûbõl: Ókeresztény mauzóleum, Pécs II. számú sírkamra, Pécs Banképületek Pécs történeti belvárosában Dómmúzeum, Pécs I. számú Ókeresztény sírkamra, Pécs Szent Bertalan harangtorony, Pécs Expo Center, Pécs Cella Septichora Idegenforgalmi központ, Pécs

15 Dr. Bachman Zoltán DLA Cella Septichora Idegenforgalmi központ ötletterve Szent Bertalan harangtorony

16

17

18

19 docensek

20 Bachmann Bálint DLA egyetemi docens Végzettség 2006 DLA Diploma a PTE PMMK Építõmûvész Szakám Egyetemi építész diploma a JPTE PMMF Építész Szakán Diploma a Fachochschule Würzburg Építész Szakán Tudományos fokozat: DLA Európai Bizottság építészet oktatásával foglalkozó európai szakmai tanácsadó testületében (ACETA) póttag Tagja a Mûszaki Kar ERASMUS Ösztöndíjak Bíráló Bizottságának Oktatott tantárgyak Épülettervezés Legfontosabb alkotások az eddigi életmûbõl: Árkád Pécs bevásárlóközpont építészeti koordinációja Pécsi EXPO Rendezvényközpont kiviteli tervezése és lebonyolítása Családi ház, Pécs, Havihegyi út Deseda-tó, Kaposvár turisztikai hasznosításának építészeti tervei Üdülõpark Csertõ: 50 épületbõl álló együttes, kiviteli tervezés Kálvária Pincészet, Pécs, Hunyadi út: átadás: Magyar Köztársaság Nagykövetsége,Tokió, koncepcióterv Yamanashi Gakuin Egyetem Diákközpont, Pálffy György munkatársaként Szõlõhegyi présház felújítása, Pécs, Gólya dûlõ Pécsi Szabadtéri Színpadok, koncepcióterv Családi ház, Pécs, Tettye, Kisboldogasszony u Présház rekonstrukciója, Pécs, Gólya dûlõ (az Év Háza pályázat különdíja) Nemzeti Színház pályázat (Kistelegdi István és Bachman Zoltán szerzõtársaként), díjazott pályamû Villa felújítás, Pécs, Székely B. u. 57/b Vadászház, Abaliget, engedélyezési terv Faváz szerkezetes családi ház, Pécs, Május l. u Városi villák, Zwickau, Németország Studenfair Magyar Pavilon, Brüsszel, Belgium Publikációk: Atrium 2004/5 Pincegeg, Somogyi látványpincészet, Pécs, Kálvária utca Atrium 2004/4 A takarékosság dicsérete, családi ház, Pécs, Havihegyi út 9. Schild von Steier 19/2002 Die Architektur zum Schutze des Weltkulturerbes in Pécs Jelenkor 2001 November A világörökség védelmének építészete Pécsett, Bachman Z. Új Magyar Építõmûvészet 2001/3 Yamanashi Gakuin Egyetem, Japán Pálffy György munkatársaként Mûemléklap 2000./1-2. (Dr. Bachman Zoltán) A pécsi ókeresztény sírkamrák Házak október (Dr. Bachman Zoltánnal) Álomház 1999/3., 1994/4., 2000/2., 2000/4. Családi Ház 1999/.,2000/1., 2000/2., 2000/3., Pécsi Nyári Játékok Tudományos tevékenység: 2002.I.- Integrált örökségvédelem az építészetben oktatása és alkalmazása 1998.VI XII. Optimalizált lakóépület tervezés oktatása és gyakorlati alkalmazása 1996.V VI. Gipszbeton technológia alkalmazása kiállítási épületeknél 1995.I V. Külsõ és belsõ árnyékolás technológia alkalmazása télikertekben, WAREMA Vállalat, Marktheidenfeld, Németország 1995.VI IV. Favázszerkezetes technológia alkalmazása minimál alapterületû családi ház típusoknál Kiállítások: 2003 Pécsi egyetemi képzés - Pécsi Galéria 2003 One Touch fiatal magyar építészek kiállítása,ljubljana, Szlovénia 2005 DLA képzés, Pécs - Dóm kõtár, Pécs 2005 A PTE PMMK bemutatkozó kiállítása Budapesten Építészet hónapja, október, Budapest, Dorottya u. 4.

21 Bachmann Bálint DLA Expo Center, Pécs Családi ház, Pécs Kálvária pincészet

22 Kovács Orsolya PhD egyetemi docens Végzettség: 1980 ELTE, mûvészettörténet-néprajz szak 2002 PhD fokozatot az ELTE Mûvészettörténet Tanszékén - Stílusfejlõdés a Zsolnay kerámiában a historizmus korában 2006 sikeres habilitációs eljárás Tudományos fokozat: PhD, habil Oktatott tantárgyak: Építészettörténet Mûvészettörténet Szakmai munkássága: 1985 Janus Pannonius Múzeum Képzõ- és Iparmûvészeti Osztályán muzeológus 1985 Kígyós Sándor emlékkiállítás és ouvre katalógus, 1989 Gunther Uecker kiállítása, Vasarely Múzeum 1990 Karl Georg Pfahler kiállítása, Pécsi Galéria, 1991 Bencsik István kiállítása és katalógusa, Fellbach, Városháza, 1999 Konceptualista mûhelyek Magyarországon - A Pécsi Mûhely, 1996 Panoráma. Architecture and Applied Arts in Hungary (Tokió, Kyoto, Sapporo), tanulmány a katalógusban: The Hungarian Image and Eastern Pattern in Hungarian Architecture and Applied Arts at the rurn of the Century OTKA kutatás, Az orientalizmus jelenségei a Zsolnay kerámiában MagyArt, a franciaországi magyar kulturális évad keretében szecessziós Zsolnay kerámiát bemutató kiállítás rendezése Nancy-ban és Beauvais-ban Kunsthistorisches Museumban Zeit des Aufbruchs: Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde címû kiállítás rendezése. Publikációk: 2000 Art Above Borders. Turkish Ceramics and Orientalism. Türk ve Islam Eserleri Müzesi, Istanbul, (Dr.Gerelyes Ibolyával) 2001 Ceramique Art nouveau de Hongrie. La Manufacture Zsolnay. Somogy éditions d art, Paris 2002 Historicism in Zsolnay Ceramics. In:Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, Edited by É. Csenkey and Ágota Steinert. BGC, New York -New Haven and London 2003 Zsolnaysche Baukeramik um die Jahrhundertwende. In: Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Kunthistorisches Museum, Wien, 2003 Szecessziós Zsolnay kerámia. Janus Pannonius Múzeum, Pécs 2003 Historizmus a Zsolnay kerámiában. Kiállítás és katalógus, Pécs

23 Kovács Orsolya PhD tablóképek a habiltációs eljárásról burkolólap atorinói világkiállítás magyar pavilonjából A torinói kiállítási pavilon központi csarnoka a "Vízcsarnok A Torinói világkiállítás magyar pavilonja burkolólap atorinói világkiállítás magyar pavilonjából

24 Németh Pál DLA egyetemi docens Végzettség: 1994 Pécsi Janus Pannonius Tudományegyeten, rajz-vizuális nevelés szak 1999 Pécsi Képzõmûvészeti Mesteriskola fémszobrász szak 2002 Pécsi képzõmûvészeti Mesteriskola DLA képzés 2006 doktori fokozat megszerzése Oktatott tantárgyak: Építészeti rajz Mûvészeti rajz Képzõmûvészeti alapismeretek Képzõ és iparmûvészet (elõadás) Képzõ és iparmûvészet (gyakorlat) szobrászat Képzõmûvészeti alkotótábor, szobrászat, rajz Szakmai pályafutás: Óraadás a JPTE-BTK Szépmûvészetek Tanszékén JPTE Mûvészeti Kar, Dékáni Hivatalvezetõ Óraadás PTE-Mûvészeti Kar, Szobrászat Tanszék Mûvek középületben: Budapest, Grassalkovich utcai Általános Iskola Harkány, Fürdõ-galéria RS Áruház, Budapest Pécs, PTE Rektori Hivatal Köztéri munkák: 2002 Idõtánc, köztéri szobor, 320x240x90, (bronz, üveg) Csorna, Andrássy út 2001 Az igazság képtelensége, épületplasztika, 100x60x42 (bronz, üveg) Szombathely, Semmelweisz utca Reflexió a páternoszterre köztéri szobor 250x80x140 (bronz, üveg) Pécs, PTE MK szoborpark Mûvek gyûjteményben: Bruscue, Városi Múzeum Pécs, Dominikánus Ház Hamburg, Private Galerie Plewisat Janus Pannonius Múzeum Pécs Publikációk: 2000 A párhuzamosság analógiája és/vagy az azonosság metaforája, Echo, 2000/ Testközelbõl (Hamisnapló a pécsi bazilika bronzkapujának készítésérõl) Echo, 2001/2 gárdedám idõtánc

25 Németh Pál DLA vis a tergo titok anatómiája kultikus kör

26 Vörös László fõiskolai docens Végzettség: 1980 okleveles építészmérnök Oktatott tantárgyak Ábrázoló geometria számítógéppel segített tervezés Pályázat, jegyzet, tanulmány, kiállítás: - német nyelvû AutoCAD-oktatási segédlet (Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg) - a würzburgi fõiskola Építész- és Építõmérnöki Kara új oktatási épületének berendezését és annak nyilvántartását segítõ Autolisp-program - fõiskolai nívódíjjal jutalmazott AutoCAD-oktatási tanmenet és tanulmány (Achs Ágnessel közösen) - az Autodesk Animációs Világpályázatát dokumentáló videoanyag része a professzionális kategória elsõ tíz helyezettje között (Czulák Szilviával és Rendes Péterrel közösen) számítógépes ábraanyag és kidolgozott feladatok az ábrázoló geometria oktatásához - kiállítási anyag a BME Építészmérnöki Kar Építészeti Ábrázolás Tanszékének nemzetközi jubileumi "Konstruktív és számítógépes geometria" szemináriumán - kiállítási anyag a Drezdai Mûszaki Egyetem Geometria Intézetének nemzetközi Ábrázoló Geometria Szimpóziumán - oktatási és kutatási tevékenységemet szemléltetõ anyagot mutattam be a pécsi egyetemi építészképzés kiállításán Szakmai pályafutás - CAD-alkalmazás az informatikus képzésben, tanmenet és tanulmány (fõiskolai nívódíj), Társszerzõ: Achs Ágnes - AutoCAD-oktatási segédlet német nyelven, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Számítógépes épület-megjelenítés, az Autodesk Animációs Világpályázatát dokumentáló videoanyag része a professzionális kategória elsõ tíz helyezettje között, Társszerzõk: Czulák Szilvia, Rendes Péter - Autolisp programok konvencionális axonometriákhoz, Konstruktív és számítógépes geometria, jubileumi nemzetközi szeminárium, BME Építészmérnöki Kar, Építészeti Ábrázolás Tanszék - Autolisproutinen für konventionelle Axonometrien, 3. Nemzetközi Alkalmazott Informatikai Konferencia, Nyomtatásban: Autolisproutinen für konventionelle axonometrien, in: Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Informatics - Die Transformationen von Planungsproblem des Zuschauerraums zu einer gutstrukturierten (konstruktivgeometrischen) Aufgabe und deren Lösung, Konstruktive Geometrie Nemzetközi Konferencia, Balatonföldvár, Kegelschnitte und ihre zentralkollineare Kreise um den Brennpunkt, - Ein Architekturproblem und seine konstruktivgeometrische Lösung, Internationale Tagung über Geometrie, Algebra und Analysis, Balatonfüred, Analysis and Geometry, BPR Kiadó, Budapest, Geometrische Planung des Zuschauerraums von Theatern, - 4. Nemzetközi Alkalmazott Informatikai Konferencia, Eger-Noszvaj, Nyomtatásban: Geometrische Planung des Zuschauerraums von Theatern, AutoCAD und Autolisp im Unterricht der darstellenden Geometrie, Symposium Darstellende Geometrie, Drezda, Nyomtatásban: AutoCAD und Autolisp im Unterricht der darstellenden Geometrie, in: SDG Symposium Darstellende Geometrie - 5. Nemzetközi Alkalmazott Informatikai Konferencia, Eger, 2001 Nyomtatása folyamatban. - Színházi nézõterek számítógéppel segített geometriai tervezése a jó látásviszonyok érdekében, Reguläre Körper und mehrdimensionale Würfel, Konstruktive Geometrie Nemzetközi Konferencia, Balatonföldvár, Reguläre Körper und mehrdimensionale Würfel, Scientific and Professional Information Journal of the Croatian Society for Constructive Geometry and Computer Graphics, KoG No9, Zagreb, 2005

27 Vörös László

28

29 03

30

31 adjunktusok

32 Bácsalmásy Zoltán egyetemi adjunktus Végzettség: 2005 DLA abszolutoriuma PTE-PMMK Építõmûvész Szakán 2002 diploma a PTE-PMMF építész szakán okleveles építész 1976 diploma a PMMF Építészmérnök szakán, okleveles építészmérnök Oktatott tantárgyak: családi ház, Balatonföldvár családi ház, Keszü játszóterek tervezése (kb. 50 helyre) Kétlakásos családi ház fogtechnikai laborral, Pécs családi ház, Pécs Homokszentgyörgyi Általános Iskola, Pécs Tudományos tevékenység: TDK konzulens a PTE PMMK Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékén Publikációk: Álomház 2000/2 szám, Családi ház terv Álomház 2000/3 szám, Családi ház terv Álomház 2000/4 szám, Családi ház terv Családi ház Ötlettár, Családi ház terv Álomház 2002/õsz, Családi ház terv Szép házak 2002/6. szám, Családi ház terv Álomház 2004/márc-ápr. 3 lakásos lakóépület terve Építészfórum Parád, 150 férõhelyes idõsek otthona Pályázatok: Új köztéri játszóeszközök vagy egyéb játszási formák Többgenerációs játszótér pályázati terve Baranya Megyei Önkormányzat Idõskorúak Otthona, Szederkény intézmény bõvítés Nyilvános tervezési pályázata Megvétel. Heves Megyei Önkormányzat 150 férõhelyes idõsek otthona, Parád Nyilvános és titkos tervezési pályázat Pécs, Regionális Vérellátó Központ Nyílt tervezési pályázat Kiállítások: Dél - Dunántúli kastélymentõ program kiállítása Pécs, Dél - Dunántúli kastélymentõ progr kiáll 2001 Kulturális Örökség Hivatal BP A pécsi építészképzés kiállítása, , Pécsi Galéria Idõskorúak Otthona, Szederkény intézmény bõvítés, kiáll, Pécs, férõhelyes idõsek otthona,parád tervezési pályázatának kiáll Eger, Pécs, Regiónális Vérellátó Központ Nyílt tervezési pály kiáll MESZ Budapest 33 tabló 33 kiállító A PTE PMMK DLA mesteriskolásainak kiáll Pécs, A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kara építész dla és településmérnök hallgatóinak munkái, Bp A PTE PMMK DLA mesteriskolásainak kiállítása Gyöngyszem Galéria, Pécs, 2007.

33 Bácsalmásy Zoltán Idõsek otthona, Parád Véradó állomás, Pécs

34 Majoros Gábor egyetemi adjunktus Végzettség: Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Magyar Építõmûvészek Szövetsége Mesteriskola Díjak, kitüntetések: 1984 Ybl Miklós díj a nagyfesztávú ponyvaszerkezetû térlefedések építészeti megfogalmazásáért Oktatott tantárgyak: épülettervezés formatervezés Legfontosabb alkotások: 2005 Aszód-Nagyvölgy, veszélyes hulladéktároló Dr. Galaskó Gyulával, eng. terv, megépült 2004 Budapest, M5-ös melletti diszkont áruház, eng. terv 2004 Pécs Világörökség, Szabadtéri Színpad sátor fedése, Bachman Zoltánnal, eng. terv 2003 Pécs EXPO, Bachman Zoltánnal, épül 2003 Tiszacsege, Fedett Uszoda, Bachman Zoltánnal, eng. terv 2002 Deseda tó, Ifjúsági Centrum, Bachman Zoltánnal, tanulmány terv Néprajzi Múzeum belsõ udvar fedése, fõvállalkozóként Moszkva, piacfedés, fõvállalkozóként Moszkva, duplahéjú légtartós teniszcsarnok, fõvállalkozóként Frankfurti Könyvvásár, pályázat Ekler Dezsõvel 1999 Kõszeg, Gyógyterápiás Uszoda, tervezés Miskolci Nemzeti Színház udvar fedése, Bodonyi Csabával, tervezés, kivitelezés Moszkva, diszkó, fõvállalkozóként Cleveland, gyermekmúzeum bõvítése, Kolozsvári Árpád fõvállalkozásában, tervezés, szerelés Kis Magyarország, Pusztavacs, terv Ekler Dezsõvel Szocsi, uszoda fedése, fõvállalkozóként, Vladimir Ermolovval 1995 Székesfehérvár romtemplom, pályázat Janáky Istvánnal Budapest Expo, Gyalogoshíd fedése, terv, Sigrai Tiborral és Reinholcz Péterrel Budapest Expo, Északi és Déli fõkapu, terv, Virágh Csaba mûtermével sátorral fedett hajók a Dunán, tervek Dr. Polonyi Károllyal Százhalombatta, tanuszoda, fõvállalkozóként II. János-Pál pápa Dózsa György úti oltára, fõvállalkozóként, Tóth Tamással Állami Operaház, mézeskalács ház, díszlet, Kovács Attilával Cigányszínház, terv, Séllei Ágnessel, Csomai Zsófiával Ribinszk, teniszcsarnok, tervezés, kivitelezés Bécs-Budapest Expo, pályázat, Diether S. Hoppe-val. Publikációk: Ponyvaszerkezetek. Szerk.: Dr. Kollár Lajos. Mûszaki Könyvkiadó 1987 Ponyvaszerkezetek, Mûszaki Irányelv Ponyvaszerkezetek a mezõgazdaságban, Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, jegyzet Textiles Bauen in Ungarn, Zelte Planen Markisen, 7/87.

35 Majoros Gábor Hurghada reptér, Egyiptom Árnyékoló, Dubai Miskolci színház Uszoda, Nyíregyháza Expo Center, Pécs

36

37 04

38

39 egyetemi tanársegédek

40 Benedek Barna egyetemi tanársegéd Végzettség Pécsi Tudományegyetem - Mûvészeti Kar, DLA hallgatóként 2001 PTE-MK, vizuális nevelõtanár szak 1996 Pécsi Mûvészeti Szabadiskola 1995 Fényképész szakma megszerzése Tudományos fokozat: (DLA védés várható 2008) Oktatott tantárgyak: Építészeti rajz Mûvészeti rajz Épületfotózás Számítógépes grafika Képzõmûvészeti alkotótábor: számítógépes adaptáció Alkotótáborok: 2003 Horvátország, Krapanj Art Camp Patapoklosi alkotótelep, Ifjúsági csoport vezetése 2001 Paks, Vizuális Kísérleti Alkotótelep Paks, VIKAT Egyéni kiállítások: 2007 Budapest, Café Eckermann - GERmánia / Németországi építészet 2005 Pécs, Közelítés Galéria - United Colors of Benedek 2003 Pécs, Kafé Zac 2002 Pécs, Ifjúsági Ház Szigetvár, Bárka Galéria Pécs, Baranya Galéria 2001 Pécs, Café Lemon Pécs, PTE-MK 2000 Paks, Városi Mûvelõdési Központ Csoportos kiállítások: 2006 Miskolc, Miskolci Galéria Nemzeti és Nemzetközi Grafikai Biennále Szentendre, Mûvészetmalom - Art Expo Pécs, Pécsi Galéria - DLA-kiállítás 2005 Pécs, Pécsi Galéria - DLA-kiállítás 2004 Berlin, Potsdamer Platz, Nemzetközi óriásplakát kiállítás Pécs, Dómmúzeum Budapest, Trafó - BNy 2003 Horvátország, Šibenik, Studio Galerije Svetog Krševana - Krapanj Art Camp 2002 Miskolc, Miskolci Galéria Nemzeti és Nemzetközi Grafikai Biennále 2001 Pécs, Pécsi Galéria - Pécsi építészképzés Budapest, Szövetségek Háza - Pécsi képzõmûvészek Paks, Városi Képtár - VIKAT 2001Vasvár, Mûvelõdési ház Pécs, Gebauer Galéria - Az elmúlt évezred pillanatképei 2000 Szentendre, Mûvészetmalom - Idõhíd 2000, Mesterek és tanítványok Paks, Városi Képtár, - VIKAT 2000 Budapest, Kévés Stúdio Galéria - A jövõ ma - fiatal képzõmûvészek és építészek nemzetközi kiállítása 1999 Pécs, Ifjúsági Ház - BNy festmények és plakátok 1996 Pécs, Hevessy György szakközépiskola kollégiuma - Pécsi Szabadiskola kiállítása Pécs, Apáczai Csere János Nevelési Központ - 2. Országos Improvizációs Találkozó 1995 Ausztria, Graz, Rathaus - Ausstellung der Kunstschule Pécs Pécs, Mûvészetek Háza, Tehetségek Galériája - Pécsi Mûvészeti Szabadiskola 1994 Pécs, Mûvészetek Háza, Tetõtéri Galéria - Pécsi Mûv. Szabadiskola - Így festünk mi

41 Benedek Barna hullámok1, computergrafika, 2005 fesztivál meghívó, 2003 közel-távol, computergrafika, 2006

42 Hutter Ákos egyetemi tanársegéd Végzettség: 2001 Egyetemi építész diploma 1999 Fõiskolai építészmérnök diploma Tudományos fokozat: (DLA védés várható 2007) Oktatott tantárgyak: Épülettervezés Belsõ terek tervezése Legfontosabb alkotások az eddigi életmûbõl: 2003 PTE, PMMK épületegyüttes rekonstrukció és bõvítés koncepcióterv Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán lakásos társasház, Pécs Magyarürögi út, megépült Bachmann Bálinttal 2004 PTE, PMMK épületegyüttes rekonstrukció és bõvítés eng. terv Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán 2002 Suzuki autószalon, Kozármisleny megépült, 2006 tetõnívódíj Rohoska Csabával Pályázatok: 1998 ICOMOS- Kisváros, Nagyközség 2000 Sümeg belváros rehabilitáció hallgatói tervpályázat II. díj 2001 PMMK Archicad tevezési verseny I. díj 2001 Szent Mór katolikus iskola uszoda és tornacsarnok I. díj Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán 2001 Pécs, ECE bevásárlóközpont építészeti arculata Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán 2001 Pécsi belvárosi katolikus templom (volt Szent Bertalan templom) harangláb, I. díj, Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán 2002 Regionális Könyvtár Siófok II. díj Rétfalvi Donáttal, Rohoska Csabával 2004 Mûszali Fõiskola rekonstrukciója, Dunaújváros, tervpályázat Rétfalvi Donáttal, Rohoska Csabával 2005 Mirage toronyház, szimbólum épület a 2006-os Ázsia játékokra építészeti koncepcióterv, Rohoska Csabával, Schrancz Mihállyal, Horváth Magdolnával Publikációk: 2001 Diplomamunkák, Pécs 2001, ALAPRAJZ 2002 Teapavilon, Pécs, Építõ Ötletek, Jeles kiadó 2002 Tervpályázat, Regionális Könyvtár Siófok II. díj <http://www.epiteszforum.hu>, OCTOGON 2004 Mûszali Fõiskola rekonstrukciója, Dunaújváros, tervpályázat <http://www.epiteszforum.hu> 2005 A PTE PMMK DLA mesteriskolásainak munkái <http://www.epiteszforum.hu>, május Építéstechnológia, Suzuki autószalon, Kozármisleny, 2006 tetõnívódíj Kiállítások: 2000 Pécsi egyetemi képzés - hallgatói kiállítás, Pécsi Galéria 2002 One Touch fiatal magyar építészek kiállítása, Ljubljana, Szlovénia 2004 Design Iskolák Börzéje - Iparmûvészeti Múzeum, Budapest 2005 DLA képzés, Pécs - DLA-hallgatók kiállítása Dóm kõtár, Pécs 2005 A PTE PMMK bemutatkozó kiállítása Budapesten Építészet hónapja, október Budapest, Dorottya u DLA kiállítás, Építészet hónapja, Pécs, Gyöngyszem galéria

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Akikre büszkék vagyunk TARTALOM

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Akikre büszkék vagyunk TARTALOM TARTALOM Előszó.................................................................. 1. oldal Bevezető................................................................ 3. oldal Borsay Attila Életrajz..........................................................

Részletesebben

BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS

BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Balázs Mihály. Teljes szakmai életrajz. Született 1955 Hernád

Balázs Mihály. Teljes szakmai életrajz. Született 1955 Hernád 20150619 Balázs Mihály Teljes szakmai életrajz Született 1955 Hernád Tanulmányok 1984-1986 Magyar Építészek Szövetsége Mesteriskolája 1975-1980 BME Építészmérnöki Kar 1970-1974 Hild József Építőipari Szakközépiskola,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1195/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Pécs/Sopianae Örökség Kht tevékenységéről (pecssopianae)

Részletesebben

13 TELEPÜLÉS 63 HELYSZÍN 128 ESEMÉNY OKTÓBER 2 - NOVEMBER 5. www.epiteszethonapja.hu

13 TELEPÜLÉS 63 HELYSZÍN 128 ESEMÉNY OKTÓBER 2 - NOVEMBER 5. www.epiteszethonapja.hu 13 TELEPÜLÉS 63 HELYSZÍN 128 ESEMÉNY OKTÓBER 2 - NOVEMBER 5. www.epiteszethonapja.hu Támogatóink: Magyar Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériuma, Építésügyi és Területrendezési Főosztály

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. A Minusplus cégcsoport Minusplus Építész Kft. (2002 ) és Minusplus Generáltervező Kft. (2007, 2010 )

CÉGBEMUTATÓ. A Minusplus cégcsoport Minusplus Építész Kft. (2002 ) és Minusplus Generáltervező Kft. (2007, 2010 ) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 CÉGBEMUTATÓ A Minusplus cégcsoport Minusplus Építész Kft. (2002 ) és Minusplus Generáltervező Kft. (2007, 2010 ) Személyre szabott megoldások

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Épületgépész Tagozat TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 2006

Magyar Mérnöki Kamara Épületgépész Tagozat TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 2006 Magyar Mérnöki Kamara Épületgépész Tagozat TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 2006 Elnökjelöltek Elnökségi tagságra jelöltek Minősítő Bizottsági tagságra jelöltek egységes bemutatása Készült: 2006.11.27. a, Név b, Születési

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

MOLNÁR CSABA DLA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MOLNÁR CSABA DLA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MOLNÁR CSABA DLA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TANULMÁNYOK 2011 Állami önkormányzati főépítészi vizsga 2005 DLA cím megszerzése, BME Építőművészeti Doktori Iskola 1996- Vezető tervező 1992-94 Mesteriskola XII.

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 28.011-335/2008 Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi

Részletesebben

Államilag elismert nyelvvizsgák: 1997 angol C középfok 2004 olasz C alapfok

Államilag elismert nyelvvizsgák: 1997 angol C középfok 2004 olasz C alapfok Szakmai önéletrajz Tanulmányok: 1989-1993 Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola, Szeged, díszítőszobrász szak mestereim: Tasnádiné T. Nagy Irén, Fritz Mihály 1993-1994 Művészeti Szakközépiskola, Nyíregyháza,

Részletesebben

MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT

MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT X. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2 0 0 8 A Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat támogatói A pályázat lebonyolításához több állami és civil szervezet nyújtott segítséget. A támogatók

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

A XIV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI

A XIV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI A XIV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Magyar Ingatlanszövetség Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Urbanisztikai Társaság

Részletesebben

Gondolkodj okosan! Ajánló

Gondolkodj okosan! Ajánló Univ-01.qxd 2008.08.08. 9:20 Page 1 Felvonulók kérték A beöltözött és a városon keresztülvonuló diáktársaid, akiket egy ördögi francia rezesbanda kísért a bulikavalkádba, már most újra szeretnék, ha lenne

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A XV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI

A XV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI A XV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Magyar Ingatlanszövetség Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Urbanisztikai Társaság

Részletesebben

PTE ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANREND ÉS SZAKMAI PROGRAM

PTE ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANREND ÉS SZAKMAI PROGRAM PTE ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANREND ÉS SZAKMAI PROGRAM 2005/2006. TANÉV I-II. FÉLÉV SZEKSZÁRD 2005 SZERKESZTETTE:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ybl Miklós Építéstudományi Kar SZENT ISTVÁN EGYETEM

TÁJÉKOZTATÓ. Ybl Miklós Építéstudományi Kar SZENT ISTVÁN EGYETEM Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete. Friedensreich Hundertwasser TÁJÉKOZTATÓ Ybl Miklós Építéstudományi Kar SZENT ISTVÁN EGYETEM BUDAPEST, 1147

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL. Várak, erődítések újra használatban Tusnád 2011 - Konferencia

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL. Várak, erődítések újra használatban Tusnád 2011 - Konferencia ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 19. évfolyam - 3. szám 2011. június hó A TARTALOMBÓL Várak, erődítések újra használatban Tusnád 2011 - Konferencia Az ICOMOS XXI. Közgyűlése Hollókő

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) 316-012 Telefax: (52) 533-677 1912 1949 DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására és Miskolc 1956 elnevezésű kitüntető díj alapításának előkészítésére

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására és Miskolc 1956 elnevezésű kitüntető díj alapításának előkészítésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.:12002-9 /2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Sürgősségi előterjesztés A sürgősség oka: Az áprilisi közgyűlés bizonytalan időpontja miatt szükséges a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben