PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR. szerkesztette: Tamás Anna. Benedek Barna Borsos Ágnes Kovács-Andor Krisztián Móser Balázs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR. szerkesztette: Tamás Anna. Benedek Barna Borsos Ágnes Kovács-Andor Krisztián Móser Balázs"

Átírás

1

2 szerkesztette: Tamás Anna munkatársak: Benedek Barna Borsos Ágnes Kovács-Andor Krisztián Móser Balázs fotók: Benedek Barna Szentendrei Antal Tamás Anna felelõs kiadó: Dr. Bachman Zoltán nyomda: Bornus Nyomda / 2007 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR

3 TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ISMERETEK TANSZÉK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR

4

5 A kar vezetõsége POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR Dr. Mecsi József dékán, egyetemi tanár Dr. Pais Ella Regina dékánhelyettes, fõiskolai tanár Dr. Kukai Tibor dékánhelyettes, fõiskolai docens

6 ÉPÍTÉSZKÉPZÉS PÉCSETT A Pollack Mihály Mûszaki Kar jogelõd intézményében, a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán 1971-ben indult el a fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnök, majd az építészmérnök képzés. Ahároméves (6 szemeszter) képzés erõs mûszaki alapokra építkezõ differenciált tananyagot nyújtott hallgatóinak, akik záróvizsgát téve, a diplomamunkát megvédve nyerték el oklevelüket. A fõiskolai szintû diplomával az építõipar széles palettáján helyezkedtek el építész tervezõként, konstruktõrként, kivitelezésben, az igazgatási és oktatási területeken, valamint az építõanyag és termékipar felvevõ piacán, hogy csak a legismertebb területeket említsük. A képzési palettán megjelentek a szakirányok, így elsõként a mûszaki tanár, majd az építésztervezõ, kivitelezõ és menedzsment, valamint mûemlékvédelmi szakirányú képzések. A nappali képzést kiegészítette a levelezõ tagozat létrehozása. Az esti és levelezõ képzési formákon túlmenõen szakirányú továbbképzés is mûködött intézményünkben (mûemlékvédelmi szaküzemmérnöki), amely az országosan beinduló rekonstrukciós munkákhoz biztosította a képzett szakemberállományt. Napjainkban az építészmérnök képzés a nappali képzés mellett felöleli a levelezõ és a szakirányú továbbképzés (építész tervezõ szakmérnöki) gyakorlatát is. A kutatási tevékenység, annak karaktere a fõiskolai szint ún. alkalmazott tudományok területén végzett gyakorlatát tükrözi, tehát nem elméleti, hanem gyakorlati kutatások zajlottak az intézményben, így az építész szakterületen is. Kiemelkedett a sorból a napenergiás kutatómunka. Az ország elsõ napenergiás kísérleti lakóháza Pécsett épült meg, az építész - épületgépész együttmûködés színvonalas eredményeképpen. Hosszú évek során többször elnyert országos pályázati forrásokra épülõ eredményes kutatások folytak intézményünkben a napenergia hasznosítása területén. Amásik fontos területe a tudományos kutató tevékenységünknek az építész szakma mûvészi - mûszaki speciális eredményei, az épületek létrehozása, a megépült építészeti minõség. Több országosan és nemzetközileg is jegyzett építész oktató mûködik a képzésben, belsõ és külsõ munkaerõként, országos díjakkal fölvértezve, (Kossuth-, Ybl-, Pro Architektura-) s kijelenthetjük, létrejött egy építész-mûhely Pécsett a felsõoktatási intézményünk Építész Intézetében, színvonalas tudományos - mûvészeti tevékenységet folytatva, s kamatoztatva a képzés minõségében. Erre a mûszaki - tudományos - mûvészi háttérre építkezve hoztuk létre - a fõiskolai mellett - az 1998-ban beindult építész egyetemi képzésünket (nappali, kiegészítõ nappali és kiegészítõ levelezõ formában), majd pedig a doktori (DLA) képzés indult be 2002-ben, az örökségvédelem szakterületén. Elmondható, hogy a szak kutatási területe kibõvült az örökségvédelem fontos és szép területével, amelyben jelentõs eredményekkel rendelkezünk hazai és nemzetközi mércével mérve egyaránt (pécsi belvárosi rehabilitáció, pécsi világörökség eredményei). A 2006-os esztendõben DLA és habilitációs fokozatok kerültek ki doktori mesteriskolánkból, tehát úgymond a doktori képzés is megmérettetett õszén beindult a 4 éves alapképzésünk (BSc) az építészmérnök szakterületen, amelybõl a jövõt illetõen mesterszakon (MSc) lesz lehetõség továbblépni terveink szerint. A hároméves építõmûvész tervezõ alapszak (BA) 2007 szeptemberében indul karunkon. A szak elsõdleges célja, hogy az építõmûvész szakon az MA fokozatra készítsük fel a hallgatókat. A szakmai életben pedig olyan típusú képzettséggel rendelkezzenek, amely jelenleg hiánycikk: mûvészeti, intuitív ismeretekkel rendelkezõ, csoportmunkában dolgozni képes, designer feladatokat ellátó építõmûvész szakemberek iránti igényt elégítsük ki. A képzésben részt vevõk a kis létszámú képzés elõnyeibõl adódóan mûtermi, stúdió jellegû képzésben részesülnek, így az oktatás gyakorlati értéke igen magas. A végzett hallgatók a szakmában azonnal képesek magas szintû építészeti, tervezési munkában részt venni. Ezt alátámasztja a magas szintû számítógépes tervezési ismeret és nyelvtudás is, amelyet külföldi tervezõirodákban szerzett gyakorlat is biztosít.

7 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR A jelenlegi képzés sajátossága a hallgató centrikus, mûhely alapú oktatás. A jelenlegi egyetemi szintû képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a (társmûvészetekkel együtt mûködõ) mûvészeti alapokra, ezt az indítandó (BA) alapképzésben is szeretnénk folytatni. Az alapképzés végeztével jelentkezhetnek a hallgatók a kétéves mester (MA) képzésre, mely ezen oktatási metodikát folytatva egyre komplexebb és bonyolultabb ismereteket ad a hallgatóknak. Az MAszintû diplomát szerzõk az alapképzésben (BA) végzettekhez képest a következõ specifikációkat szerezhetik meg: -az építészeti tervezés gyakorlata kiegészül a társmûvészetekben való jártassággal -az épített környezet minél komplexebb magas színvonalú kialakításának elveit elsajátítsák -megismerjék az építészeti tervezéshez szükséges mérnöki tudományokat, épületszerkezetek helyes alkalmazása, anyagválasztás stb -városépítészeti, építészeti, belsõépítészeti és tájépítészeti feladatok megoldására alkalmassá váljanak -az építészeti örökségünket tiszteletben tartva tudjanak korszerû nívós építészetet létrehozni. A mûszaki karon belül lehetséges a tehetséges hallgatók számára a 2002 óta mûködõ doktori képzésre való továbblépés, ahova szervezett, vagy egyéni módon jelentkezhetnek, majd a szabályzatban foglaltak szerint szerezhetik meg a mesterfokozatot. A képzésre jellemzõ a mûhely-mûtermi munka, ahol a hallgatók magas szintû, önálló, kreatív alkotótevkenységet igénylõ munkát végeznek. Alegtöbb esetben az oktatókkal együtt megvalósuló épületeket, épületegyütteseket terveznek. A mester-tanítvány viszony a legszorosabb formája jön így létre. Ebbe a képzésben aktívan részt vesznek a DLA-s hallgatók is frissességükkel, személyiségükkel erõs hallgatói motivációt tudnak létrehozni. Ehhez járul még hozzá a külföldi kapcsolatainknak köszönhetõ külhoni szakmagyakorlási lehetõség. Konkrét példát említve és az együttdolgozás sikerét illusztrálva, a pécsi világörökségi helyszínen létrejövõ építészeti együttes jelentette az eddigi legnagyobb sikerét a mûhely jellegû képzésünknek. Hallgatóink az országos tervpályázatokon is részt vesznek, többször díjazásban részesültek. A Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola (késõbb jogutódként Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar) Építészmérnök képzése ig változó hallgatói létszámot tudhatott magáénak. Eleinte fõ iratkozott be a képzésre, mely létszám az oktatói kapacitás és oktatáspolitika miatt egyre növekedett. A 90-es évek közepén már építészhallgató kezdte meg tanulmányait évente a Mûszaki Karon ban az új egyetemi szakon 60 hallgató kezdhette meg tanulmányait, míg a fõiskolai építészmérnök szakra való beiratkozások száma ról fokozatosan a 70-ig csökkent. A 2006-os évben indult Építészmérnök BSC képzésre 105 fõ nappali tagozatos hallgató iratkozott be. Emellett jelenleg párhuzamosan fut még az építész egyetemi szak 80 fõvel. Az Építõmûvész alapszak (BA) tervezett hallgatói létszáma 30 fõ. A tanszéken öt számítógépekkel felszerelt mûterem és egyéb korszerû gépekkel segített egység áll rendelkezésre, amely stúdió jelleggel mûködik. Ezen kívül lehetõség van a képzõ- és iparmûvészeti gyakorlatok folytatására, rajztermi mintázási mûhely, fémszobrászati és öntõmûhely, üvegfúvó- és öntõmûhelyekben való oktatási, kutatási, kísérletezési tevékenységre is. Mivel a Pollack Mihály Mûszaki Kar az egyetem legnagyobb kara, kitûnõen felszerelt elméleti háttérrel rendelkezünk. Az oktatói gárda szerkezete: - tanszékvezetõ és 15 fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott oktató - 2 fõ részmunkaidõben foglalkoztatott hallgató - 18 fõ óraadóként közremûködõ oktató

8 A tanszék oktatói TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ISMERETEK TANSZÉK Dr. Bachman Zoltán DLA tanszékvezetõ, egyetemi tanár Bachmann Bálint DLA egyetemi docens Dr. Kovács Orsolya egyetemi docens Németh Pál DLA egyetemi docens Vörös László fõiskolai docens Bácsalmásy Zoltán egyetemi adjunktus Majoros Gábor egyetemi adjunktus Benedek Barna egyetemi tanársegéd Hutter Ákos egyetemi tanársegéd Kondor Tamás egyetemi tanársegéd Krámli Márta egyetemi tanársegéd Kovács-Andor Krisztián DLA egyetemi tanársegéd, tanszékvezetõ helyettes Nádor Edina egyetemi tanársegéd

9 A tanszék oktatói TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ISMERETEK TANSZÉK Rétfalvi Donát egyetemi tanársegéd Rohoska Csaba egyetemi tanársegéd Veres Gábor egyetemi tanársegéd Medvegy Gabriella DLA tanszéki oktató Borsos Ágnes DLA hallgató Horvát István DLA hallgató Horváth Magdolna DLA hallgató Lomnici Zsófi DLA hallgató Majoros Nóra DLA hallgató Móser Balázs DLA hallgató Szentendrei Antal DLA hallgató Tamás Anna DLA hallgató Telek Viktória DLA hallgató

10

11

12

13 egyetemi tanár

14 Dr. Bachman Zoltán DLA egyetemi tanár, tanszékvezetõ Végzettsége, tudományos fokozatai okl. építészmérnök Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Mesteriskola 1. ciklus Mûemlékvédelmi Szakmérnöki diploma Építészettörténet Mûszaki Doktora a BME Építészmérnöki Karán BME Egyetemi Habilitáció Széchenyi Professzori Ösztöndíj Honorar professzor Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg Szakfõis-kolán Doktor Liberalium Artum (DLA) Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Közéleti tevékenység: Magyar Építõmûvészeti Szövetség tagja Építõipari Tudományos Egyesület tagja Magyar Építészek Szövetsége és Kamarája Pécs Város és Baranya Megye Tervzsûri tagja Területi Tervtanács tagja Pécsi Városi Tervtanács tagja DLA Mestertestület elnökhelyettese PTE Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar Doktori és Habilitációs Bizottság vezetõje PTE/PMMFK Doktori Iskolájának vezetõje Szakmai tevékenység összefoglalása: Lakóházak, középületek tervezése 1972-Mûemlékvédelmi tervezések, kutatások, új módszerek kidolgozása a földalatti mûemlékvédelemben. Római és középkori együttesek megmentése. Világörökség része cím elnyerésének szakmai irányítója. Oktatási tevékenység összefoglalása: A PMMF kar alapítója (adjunktus, docens, tanár, tanszékvezetõ, fõigazgatóhelyettes, intézetigazgató) A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar egyetemi szintû képzésének vezetõje DLA-Mesteriskola vezetõje Díjak, kitüntetések: Diplomadíj I. fokozat Ybl Miklós díj (a pécsi Ókeresztény Mauzóleumért) Szófiai építészeti Világbiennálé ezüst érme (a pécsi Ókeresztény Mauzoleumért) Pro Architektura-díj (pécsi II.számú, Korsós ókeresztény sírkamra megmentéséért) Honorar professzor (Würzburg-Schweinfurt Archaffenburg Szak-fõiskola Pécs város Mûszaki díja (I. sz. ókeresztény sírkamra megmentése és a pécsi Dómmúzeumért) Princz Gyula díj (PTE tudományos díja) Steindl díj Kossuth díj Publikációs tevékenység összefoglalása: publikáció Könyv az építészetrõl Kistelegdi Istvánnal második kiadás a Könyv az építészetrõl Szarkofág c. könyv szakmai, mûemléki munkássásgának összefoglalása. Legfontosabb alkotások az eddigi életmûbõl: Ókeresztény mauzóleum, Pécs II. számú sírkamra, Pécs Banképületek Pécs történeti belvárosában Dómmúzeum, Pécs I. számú Ókeresztény sírkamra, Pécs Szent Bertalan harangtorony, Pécs Expo Center, Pécs Cella Septichora Idegenforgalmi központ, Pécs

15 Dr. Bachman Zoltán DLA Cella Septichora Idegenforgalmi központ ötletterve Szent Bertalan harangtorony

16

17

18

19 docensek

20 Bachmann Bálint DLA egyetemi docens Végzettség 2006 DLA Diploma a PTE PMMK Építõmûvész Szakám Egyetemi építész diploma a JPTE PMMF Építész Szakán Diploma a Fachochschule Würzburg Építész Szakán Tudományos fokozat: DLA Európai Bizottság építészet oktatásával foglalkozó európai szakmai tanácsadó testületében (ACETA) póttag Tagja a Mûszaki Kar ERASMUS Ösztöndíjak Bíráló Bizottságának Oktatott tantárgyak Épülettervezés Legfontosabb alkotások az eddigi életmûbõl: Árkád Pécs bevásárlóközpont építészeti koordinációja Pécsi EXPO Rendezvényközpont kiviteli tervezése és lebonyolítása Családi ház, Pécs, Havihegyi út Deseda-tó, Kaposvár turisztikai hasznosításának építészeti tervei Üdülõpark Csertõ: 50 épületbõl álló együttes, kiviteli tervezés Kálvária Pincészet, Pécs, Hunyadi út: átadás: Magyar Köztársaság Nagykövetsége,Tokió, koncepcióterv Yamanashi Gakuin Egyetem Diákközpont, Pálffy György munkatársaként Szõlõhegyi présház felújítása, Pécs, Gólya dûlõ Pécsi Szabadtéri Színpadok, koncepcióterv Családi ház, Pécs, Tettye, Kisboldogasszony u Présház rekonstrukciója, Pécs, Gólya dûlõ (az Év Háza pályázat különdíja) Nemzeti Színház pályázat (Kistelegdi István és Bachman Zoltán szerzõtársaként), díjazott pályamû Villa felújítás, Pécs, Székely B. u. 57/b Vadászház, Abaliget, engedélyezési terv Faváz szerkezetes családi ház, Pécs, Május l. u Városi villák, Zwickau, Németország Studenfair Magyar Pavilon, Brüsszel, Belgium Publikációk: Atrium 2004/5 Pincegeg, Somogyi látványpincészet, Pécs, Kálvária utca Atrium 2004/4 A takarékosság dicsérete, családi ház, Pécs, Havihegyi út 9. Schild von Steier 19/2002 Die Architektur zum Schutze des Weltkulturerbes in Pécs Jelenkor 2001 November A világörökség védelmének építészete Pécsett, Bachman Z. Új Magyar Építõmûvészet 2001/3 Yamanashi Gakuin Egyetem, Japán Pálffy György munkatársaként Mûemléklap 2000./1-2. (Dr. Bachman Zoltán) A pécsi ókeresztény sírkamrák Házak október (Dr. Bachman Zoltánnal) Álomház 1999/3., 1994/4., 2000/2., 2000/4. Családi Ház 1999/.,2000/1., 2000/2., 2000/3., Pécsi Nyári Játékok Tudományos tevékenység: 2002.I.- Integrált örökségvédelem az építészetben oktatása és alkalmazása 1998.VI XII. Optimalizált lakóépület tervezés oktatása és gyakorlati alkalmazása 1996.V VI. Gipszbeton technológia alkalmazása kiállítási épületeknél 1995.I V. Külsõ és belsõ árnyékolás technológia alkalmazása télikertekben, WAREMA Vállalat, Marktheidenfeld, Németország 1995.VI IV. Favázszerkezetes technológia alkalmazása minimál alapterületû családi ház típusoknál Kiállítások: 2003 Pécsi egyetemi képzés - Pécsi Galéria 2003 One Touch fiatal magyar építészek kiállítása,ljubljana, Szlovénia 2005 DLA képzés, Pécs - Dóm kõtár, Pécs 2005 A PTE PMMK bemutatkozó kiállítása Budapesten Építészet hónapja, október, Budapest, Dorottya u. 4.

21 Bachmann Bálint DLA Expo Center, Pécs Családi ház, Pécs Kálvária pincészet

22 Kovács Orsolya PhD egyetemi docens Végzettség: 1980 ELTE, mûvészettörténet-néprajz szak 2002 PhD fokozatot az ELTE Mûvészettörténet Tanszékén - Stílusfejlõdés a Zsolnay kerámiában a historizmus korában 2006 sikeres habilitációs eljárás Tudományos fokozat: PhD, habil Oktatott tantárgyak: Építészettörténet Mûvészettörténet Szakmai munkássága: 1985 Janus Pannonius Múzeum Képzõ- és Iparmûvészeti Osztályán muzeológus 1985 Kígyós Sándor emlékkiállítás és ouvre katalógus, 1989 Gunther Uecker kiállítása, Vasarely Múzeum 1990 Karl Georg Pfahler kiállítása, Pécsi Galéria, 1991 Bencsik István kiállítása és katalógusa, Fellbach, Városháza, 1999 Konceptualista mûhelyek Magyarországon - A Pécsi Mûhely, 1996 Panoráma. Architecture and Applied Arts in Hungary (Tokió, Kyoto, Sapporo), tanulmány a katalógusban: The Hungarian Image and Eastern Pattern in Hungarian Architecture and Applied Arts at the rurn of the Century OTKA kutatás, Az orientalizmus jelenségei a Zsolnay kerámiában MagyArt, a franciaországi magyar kulturális évad keretében szecessziós Zsolnay kerámiát bemutató kiállítás rendezése Nancy-ban és Beauvais-ban Kunsthistorisches Museumban Zeit des Aufbruchs: Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde címû kiállítás rendezése. Publikációk: 2000 Art Above Borders. Turkish Ceramics and Orientalism. Türk ve Islam Eserleri Müzesi, Istanbul, (Dr.Gerelyes Ibolyával) 2001 Ceramique Art nouveau de Hongrie. La Manufacture Zsolnay. Somogy éditions d art, Paris 2002 Historicism in Zsolnay Ceramics. In:Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, Edited by É. Csenkey and Ágota Steinert. BGC, New York -New Haven and London 2003 Zsolnaysche Baukeramik um die Jahrhundertwende. In: Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Kunthistorisches Museum, Wien, 2003 Szecessziós Zsolnay kerámia. Janus Pannonius Múzeum, Pécs 2003 Historizmus a Zsolnay kerámiában. Kiállítás és katalógus, Pécs

23 Kovács Orsolya PhD tablóképek a habiltációs eljárásról burkolólap atorinói világkiállítás magyar pavilonjából A torinói kiállítási pavilon központi csarnoka a "Vízcsarnok A Torinói világkiállítás magyar pavilonja burkolólap atorinói világkiállítás magyar pavilonjából

24 Németh Pál DLA egyetemi docens Végzettség: 1994 Pécsi Janus Pannonius Tudományegyeten, rajz-vizuális nevelés szak 1999 Pécsi Képzõmûvészeti Mesteriskola fémszobrász szak 2002 Pécsi képzõmûvészeti Mesteriskola DLA képzés 2006 doktori fokozat megszerzése Oktatott tantárgyak: Építészeti rajz Mûvészeti rajz Képzõmûvészeti alapismeretek Képzõ és iparmûvészet (elõadás) Képzõ és iparmûvészet (gyakorlat) szobrászat Képzõmûvészeti alkotótábor, szobrászat, rajz Szakmai pályafutás: Óraadás a JPTE-BTK Szépmûvészetek Tanszékén JPTE Mûvészeti Kar, Dékáni Hivatalvezetõ Óraadás PTE-Mûvészeti Kar, Szobrászat Tanszék Mûvek középületben: Budapest, Grassalkovich utcai Általános Iskola Harkány, Fürdõ-galéria RS Áruház, Budapest Pécs, PTE Rektori Hivatal Köztéri munkák: 2002 Idõtánc, köztéri szobor, 320x240x90, (bronz, üveg) Csorna, Andrássy út 2001 Az igazság képtelensége, épületplasztika, 100x60x42 (bronz, üveg) Szombathely, Semmelweisz utca Reflexió a páternoszterre köztéri szobor 250x80x140 (bronz, üveg) Pécs, PTE MK szoborpark Mûvek gyûjteményben: Bruscue, Városi Múzeum Pécs, Dominikánus Ház Hamburg, Private Galerie Plewisat Janus Pannonius Múzeum Pécs Publikációk: 2000 A párhuzamosság analógiája és/vagy az azonosság metaforája, Echo, 2000/ Testközelbõl (Hamisnapló a pécsi bazilika bronzkapujának készítésérõl) Echo, 2001/2 gárdedám idõtánc

25 Németh Pál DLA vis a tergo titok anatómiája kultikus kör

26 Vörös László fõiskolai docens Végzettség: 1980 okleveles építészmérnök Oktatott tantárgyak Ábrázoló geometria számítógéppel segített tervezés Pályázat, jegyzet, tanulmány, kiállítás: - német nyelvû AutoCAD-oktatási segédlet (Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg) - a würzburgi fõiskola Építész- és Építõmérnöki Kara új oktatási épületének berendezését és annak nyilvántartását segítõ Autolisp-program - fõiskolai nívódíjjal jutalmazott AutoCAD-oktatási tanmenet és tanulmány (Achs Ágnessel közösen) - az Autodesk Animációs Világpályázatát dokumentáló videoanyag része a professzionális kategória elsõ tíz helyezettje között (Czulák Szilviával és Rendes Péterrel közösen) számítógépes ábraanyag és kidolgozott feladatok az ábrázoló geometria oktatásához - kiállítási anyag a BME Építészmérnöki Kar Építészeti Ábrázolás Tanszékének nemzetközi jubileumi "Konstruktív és számítógépes geometria" szemináriumán - kiállítási anyag a Drezdai Mûszaki Egyetem Geometria Intézetének nemzetközi Ábrázoló Geometria Szimpóziumán - oktatási és kutatási tevékenységemet szemléltetõ anyagot mutattam be a pécsi egyetemi építészképzés kiállításán Szakmai pályafutás - CAD-alkalmazás az informatikus képzésben, tanmenet és tanulmány (fõiskolai nívódíj), Társszerzõ: Achs Ágnes - AutoCAD-oktatási segédlet német nyelven, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Számítógépes épület-megjelenítés, az Autodesk Animációs Világpályázatát dokumentáló videoanyag része a professzionális kategória elsõ tíz helyezettje között, Társszerzõk: Czulák Szilvia, Rendes Péter - Autolisp programok konvencionális axonometriákhoz, Konstruktív és számítógépes geometria, jubileumi nemzetközi szeminárium, BME Építészmérnöki Kar, Építészeti Ábrázolás Tanszék - Autolisproutinen für konventionelle Axonometrien, 3. Nemzetközi Alkalmazott Informatikai Konferencia, Nyomtatásban: Autolisproutinen für konventionelle axonometrien, in: Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Informatics - Die Transformationen von Planungsproblem des Zuschauerraums zu einer gutstrukturierten (konstruktivgeometrischen) Aufgabe und deren Lösung, Konstruktive Geometrie Nemzetközi Konferencia, Balatonföldvár, Kegelschnitte und ihre zentralkollineare Kreise um den Brennpunkt, - Ein Architekturproblem und seine konstruktivgeometrische Lösung, Internationale Tagung über Geometrie, Algebra und Analysis, Balatonfüred, Analysis and Geometry, BPR Kiadó, Budapest, Geometrische Planung des Zuschauerraums von Theatern, - 4. Nemzetközi Alkalmazott Informatikai Konferencia, Eger-Noszvaj, Nyomtatásban: Geometrische Planung des Zuschauerraums von Theatern, AutoCAD und Autolisp im Unterricht der darstellenden Geometrie, Symposium Darstellende Geometrie, Drezda, Nyomtatásban: AutoCAD und Autolisp im Unterricht der darstellenden Geometrie, in: SDG Symposium Darstellende Geometrie - 5. Nemzetközi Alkalmazott Informatikai Konferencia, Eger, 2001 Nyomtatása folyamatban. - Színházi nézõterek számítógéppel segített geometriai tervezése a jó látásviszonyok érdekében, Reguläre Körper und mehrdimensionale Würfel, Konstruktive Geometrie Nemzetközi Konferencia, Balatonföldvár, Reguläre Körper und mehrdimensionale Würfel, Scientific and Professional Information Journal of the Croatian Society for Constructive Geometry and Computer Graphics, KoG No9, Zagreb, 2005

27 Vörös László

28

29 03

30

31 adjunktusok

32 Bácsalmásy Zoltán egyetemi adjunktus Végzettség: 2005 DLA abszolutoriuma PTE-PMMK Építõmûvész Szakán 2002 diploma a PTE-PMMF építész szakán okleveles építész 1976 diploma a PMMF Építészmérnök szakán, okleveles építészmérnök Oktatott tantárgyak: családi ház, Balatonföldvár családi ház, Keszü játszóterek tervezése (kb. 50 helyre) Kétlakásos családi ház fogtechnikai laborral, Pécs családi ház, Pécs Homokszentgyörgyi Általános Iskola, Pécs Tudományos tevékenység: TDK konzulens a PTE PMMK Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékén Publikációk: Álomház 2000/2 szám, Családi ház terv Álomház 2000/3 szám, Családi ház terv Álomház 2000/4 szám, Családi ház terv Családi ház Ötlettár, Családi ház terv Álomház 2002/õsz, Családi ház terv Szép házak 2002/6. szám, Családi ház terv Álomház 2004/márc-ápr. 3 lakásos lakóépület terve Építészfórum Parád, 150 férõhelyes idõsek otthona Pályázatok: Új köztéri játszóeszközök vagy egyéb játszási formák Többgenerációs játszótér pályázati terve Baranya Megyei Önkormányzat Idõskorúak Otthona, Szederkény intézmény bõvítés Nyilvános tervezési pályázata Megvétel. Heves Megyei Önkormányzat 150 férõhelyes idõsek otthona, Parád Nyilvános és titkos tervezési pályázat Pécs, Regionális Vérellátó Központ Nyílt tervezési pályázat Kiállítások: Dél - Dunántúli kastélymentõ program kiállítása Pécs, Dél - Dunántúli kastélymentõ progr kiáll 2001 Kulturális Örökség Hivatal BP A pécsi építészképzés kiállítása, , Pécsi Galéria Idõskorúak Otthona, Szederkény intézmény bõvítés, kiáll, Pécs, férõhelyes idõsek otthona,parád tervezési pályázatának kiáll Eger, Pécs, Regiónális Vérellátó Központ Nyílt tervezési pály kiáll MESZ Budapest 33 tabló 33 kiállító A PTE PMMK DLA mesteriskolásainak kiáll Pécs, A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kara építész dla és településmérnök hallgatóinak munkái, Bp A PTE PMMK DLA mesteriskolásainak kiállítása Gyöngyszem Galéria, Pécs, 2007.

33 Bácsalmásy Zoltán Idõsek otthona, Parád Véradó állomás, Pécs

34 Majoros Gábor egyetemi adjunktus Végzettség: Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Magyar Építõmûvészek Szövetsége Mesteriskola Díjak, kitüntetések: 1984 Ybl Miklós díj a nagyfesztávú ponyvaszerkezetû térlefedések építészeti megfogalmazásáért Oktatott tantárgyak: épülettervezés formatervezés Legfontosabb alkotások: 2005 Aszód-Nagyvölgy, veszélyes hulladéktároló Dr. Galaskó Gyulával, eng. terv, megépült 2004 Budapest, M5-ös melletti diszkont áruház, eng. terv 2004 Pécs Világörökség, Szabadtéri Színpad sátor fedése, Bachman Zoltánnal, eng. terv 2003 Pécs EXPO, Bachman Zoltánnal, épül 2003 Tiszacsege, Fedett Uszoda, Bachman Zoltánnal, eng. terv 2002 Deseda tó, Ifjúsági Centrum, Bachman Zoltánnal, tanulmány terv Néprajzi Múzeum belsõ udvar fedése, fõvállalkozóként Moszkva, piacfedés, fõvállalkozóként Moszkva, duplahéjú légtartós teniszcsarnok, fõvállalkozóként Frankfurti Könyvvásár, pályázat Ekler Dezsõvel 1999 Kõszeg, Gyógyterápiás Uszoda, tervezés Miskolci Nemzeti Színház udvar fedése, Bodonyi Csabával, tervezés, kivitelezés Moszkva, diszkó, fõvállalkozóként Cleveland, gyermekmúzeum bõvítése, Kolozsvári Árpád fõvállalkozásában, tervezés, szerelés Kis Magyarország, Pusztavacs, terv Ekler Dezsõvel Szocsi, uszoda fedése, fõvállalkozóként, Vladimir Ermolovval 1995 Székesfehérvár romtemplom, pályázat Janáky Istvánnal Budapest Expo, Gyalogoshíd fedése, terv, Sigrai Tiborral és Reinholcz Péterrel Budapest Expo, Északi és Déli fõkapu, terv, Virágh Csaba mûtermével sátorral fedett hajók a Dunán, tervek Dr. Polonyi Károllyal Százhalombatta, tanuszoda, fõvállalkozóként II. János-Pál pápa Dózsa György úti oltára, fõvállalkozóként, Tóth Tamással Állami Operaház, mézeskalács ház, díszlet, Kovács Attilával Cigányszínház, terv, Séllei Ágnessel, Csomai Zsófiával Ribinszk, teniszcsarnok, tervezés, kivitelezés Bécs-Budapest Expo, pályázat, Diether S. Hoppe-val. Publikációk: Ponyvaszerkezetek. Szerk.: Dr. Kollár Lajos. Mûszaki Könyvkiadó 1987 Ponyvaszerkezetek, Mûszaki Irányelv Ponyvaszerkezetek a mezõgazdaságban, Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, jegyzet Textiles Bauen in Ungarn, Zelte Planen Markisen, 7/87.

35 Majoros Gábor Hurghada reptér, Egyiptom Árnyékoló, Dubai Miskolci színház Uszoda, Nyíregyháza Expo Center, Pécs

36

37 04

38

39 egyetemi tanársegédek

40 Benedek Barna egyetemi tanársegéd Végzettség Pécsi Tudományegyetem - Mûvészeti Kar, DLA hallgatóként 2001 PTE-MK, vizuális nevelõtanár szak 1996 Pécsi Mûvészeti Szabadiskola 1995 Fényképész szakma megszerzése Tudományos fokozat: (DLA védés várható 2008) Oktatott tantárgyak: Építészeti rajz Mûvészeti rajz Épületfotózás Számítógépes grafika Képzõmûvészeti alkotótábor: számítógépes adaptáció Alkotótáborok: 2003 Horvátország, Krapanj Art Camp Patapoklosi alkotótelep, Ifjúsági csoport vezetése 2001 Paks, Vizuális Kísérleti Alkotótelep Paks, VIKAT Egyéni kiállítások: 2007 Budapest, Café Eckermann - GERmánia / Németországi építészet 2005 Pécs, Közelítés Galéria - United Colors of Benedek 2003 Pécs, Kafé Zac 2002 Pécs, Ifjúsági Ház Szigetvár, Bárka Galéria Pécs, Baranya Galéria 2001 Pécs, Café Lemon Pécs, PTE-MK 2000 Paks, Városi Mûvelõdési Központ Csoportos kiállítások: 2006 Miskolc, Miskolci Galéria Nemzeti és Nemzetközi Grafikai Biennále Szentendre, Mûvészetmalom - Art Expo Pécs, Pécsi Galéria - DLA-kiállítás 2005 Pécs, Pécsi Galéria - DLA-kiállítás 2004 Berlin, Potsdamer Platz, Nemzetközi óriásplakát kiállítás Pécs, Dómmúzeum Budapest, Trafó - BNy 2003 Horvátország, Šibenik, Studio Galerije Svetog Krševana - Krapanj Art Camp 2002 Miskolc, Miskolci Galéria Nemzeti és Nemzetközi Grafikai Biennále 2001 Pécs, Pécsi Galéria - Pécsi építészképzés Budapest, Szövetségek Háza - Pécsi képzõmûvészek Paks, Városi Képtár - VIKAT 2001Vasvár, Mûvelõdési ház Pécs, Gebauer Galéria - Az elmúlt évezred pillanatképei 2000 Szentendre, Mûvészetmalom - Idõhíd 2000, Mesterek és tanítványok Paks, Városi Képtár, - VIKAT 2000 Budapest, Kévés Stúdio Galéria - A jövõ ma - fiatal képzõmûvészek és építészek nemzetközi kiállítása 1999 Pécs, Ifjúsági Ház - BNy festmények és plakátok 1996 Pécs, Hevessy György szakközépiskola kollégiuma - Pécsi Szabadiskola kiállítása Pécs, Apáczai Csere János Nevelési Központ - 2. Országos Improvizációs Találkozó 1995 Ausztria, Graz, Rathaus - Ausstellung der Kunstschule Pécs Pécs, Mûvészetek Háza, Tehetségek Galériája - Pécsi Mûvészeti Szabadiskola 1994 Pécs, Mûvészetek Háza, Tetõtéri Galéria - Pécsi Mûv. Szabadiskola - Így festünk mi

41 Benedek Barna hullámok1, computergrafika, 2005 fesztivál meghívó, 2003 közel-távol, computergrafika, 2006

42 Hutter Ákos egyetemi tanársegéd Végzettség: 2001 Egyetemi építész diploma 1999 Fõiskolai építészmérnök diploma Tudományos fokozat: (DLA védés várható 2007) Oktatott tantárgyak: Épülettervezés Belsõ terek tervezése Legfontosabb alkotások az eddigi életmûbõl: 2003 PTE, PMMK épületegyüttes rekonstrukció és bõvítés koncepcióterv Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán lakásos társasház, Pécs Magyarürögi út, megépült Bachmann Bálinttal 2004 PTE, PMMK épületegyüttes rekonstrukció és bõvítés eng. terv Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán 2002 Suzuki autószalon, Kozármisleny megépült, 2006 tetõnívódíj Rohoska Csabával Pályázatok: 1998 ICOMOS- Kisváros, Nagyközség 2000 Sümeg belváros rehabilitáció hallgatói tervpályázat II. díj 2001 PMMK Archicad tevezési verseny I. díj 2001 Szent Mór katolikus iskola uszoda és tornacsarnok I. díj Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán 2001 Pécs, ECE bevásárlóközpont építészeti arculata Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán 2001 Pécsi belvárosi katolikus templom (volt Szent Bertalan templom) harangláb, I. díj, Vezetõ tervezõ: Dr. Bachman Zoltán 2002 Regionális Könyvtár Siófok II. díj Rétfalvi Donáttal, Rohoska Csabával 2004 Mûszali Fõiskola rekonstrukciója, Dunaújváros, tervpályázat Rétfalvi Donáttal, Rohoska Csabával 2005 Mirage toronyház, szimbólum épület a 2006-os Ázsia játékokra építészeti koncepcióterv, Rohoska Csabával, Schrancz Mihállyal, Horváth Magdolnával Publikációk: 2001 Diplomamunkák, Pécs 2001, ALAPRAJZ 2002 Teapavilon, Pécs, Építõ Ötletek, Jeles kiadó 2002 Tervpályázat, Regionális Könyvtár Siófok II. díj <http://www.epiteszforum.hu>, OCTOGON 2004 Mûszali Fõiskola rekonstrukciója, Dunaújváros, tervpályázat <http://www.epiteszforum.hu> 2005 A PTE PMMK DLA mesteriskolásainak munkái <http://www.epiteszforum.hu>, május Építéstechnológia, Suzuki autószalon, Kozármisleny, 2006 tetõnívódíj Kiállítások: 2000 Pécsi egyetemi képzés - hallgatói kiállítás, Pécsi Galéria 2002 One Touch fiatal magyar építészek kiállítása, Ljubljana, Szlovénia 2004 Design Iskolák Börzéje - Iparmûvészeti Múzeum, Budapest 2005 DLA képzés, Pécs - DLA-hallgatók kiállítása Dóm kõtár, Pécs 2005 A PTE PMMK bemutatkozó kiállítása Budapesten Építészet hónapja, október Budapest, Dorottya u DLA kiállítás, Építészet hónapja, Pécs, Gyöngyszem galéria

Melléklet. Végzettség és szakképzettség: okleveles építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, 1989

Melléklet. Végzettség és szakképzettség: okleveles építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, 1989 Melléklet a Javaslat az Építészmérnöki Kar által gondozott Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzésnek és annak jogutódjaként 2017. szeptember 1-jén induló Építészmérnöki osztatlan szak szakfelelősének

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Colin Foster. Tisztelt látogató! Megjelenítési problémák esetén kérjük Google Chrome vagy FireFox böngészõt használjon! "Admin"

Colin Foster. Tisztelt látogató! Megjelenítési problémák esetén kérjük Google Chrome vagy FireFox böngészõt használjon! Admin Colin Foster Tisztelt látogató! Megjelenítési problémák esetén kérjük Google Chrome vagy FireFox böngészõt használjon! "Admin" Szakmai önéletrajzszületési év: 1954 Végzettség: Manchester Polytechnik (Nagy-Britannia),

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény AKKREDITÁLT, ÚJ DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK! Szakirányú továbbképzések diplomával rendelkezők számára VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER A képzés

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Az IPARTANSZÉK Az IPARTANSZÉK nem gyártervezési tanszék Úgy gondoljuk és hogy az építészmérnök, az építészmérnöki gondolkodás a tervezés gyakorlatának elsajátítása

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

CV - Gaál Sarolta DLA

CV - Gaál Sarolta DLA CV - Gaál Sarolta DLA Gaál Sarolta DLAegyetemi tanársegédpedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 1204. irodatelefon: 74/528-300/231Email: gaal.sarolta@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Gaál Sarolta DLA

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Születési hely idõ Szekszárd, 1942. JÚNIUS. 29. Családi állapot Nõs, gyermekek: Márta (1972), Mátyás (1973) Magasépítési és várostervezés

Születési hely idõ Szekszárd, 1942. JÚNIUS. 29. Családi állapot Nõs, gyermekek: Márta (1972), Mátyás (1973) Magasépítési és várostervezés ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK Név HÜBNER MÁTYÁS DLA Cím 7635 PÉCS, MOGYORÓS KÖZ 3. Telefon +36 30 47 42 321 Fax +36 72 501 508 E-mail hubner@t-online.hu Állampolgárság Magyar Születési hely idõ Szekszárd,

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Építész szak kiegészítő nappali tagozat

Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: építész szak kiegészítő nappali tagozat Az oklevélben szereplő

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2015. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2015. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Az IPARTANSZÉK Az IPARTANSZÉK nem gyártervezési tanszék MH2 Tervező szakirány TT3 KX2, diploma előkészítő félév ~ = ~ = ~ = ~ = Műszaki szakirány ---- ----

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

Fodor Pál PTE Mûvészeti Kar Képzõmûvészeti Mesteriskola DLA, festõ szak témavezetõ: Keserü Ilona, festõmûvész, professor emerita

Fodor Pál PTE Mûvészeti Kar Képzõmûvészeti Mesteriskola DLA, festõ szak témavezetõ: Keserü Ilona, festõmûvész, professor emerita Fodor Pál Név: Fodor Pál Született: Kassa, 1974 Tanulmányok: 2011- doktori fokozatszerzés (DLA) 2003-2007 PTE Mûvészeti Kar Képzõmûvészeti Mesteriskola DLA, festõ szak témavezetõ: Keserü Ilona, festõmûvész,

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1998-1999 University of Art and Design, Vantaa-Finnország 1994-1999 Magyar Iparművészeti Egyetem, Szőnyeg

Részletesebben

Budapest a BME Urbanisztika Tanszék oktatási és kutatási tevékenységeiben Benkő Melinda PhD tanszékvezető egyetemi docens

Budapest a BME Urbanisztika Tanszék oktatási és kutatási tevékenységeiben Benkő Melinda PhD tanszékvezető egyetemi docens Budapest a BME Urbanisztika Tanszék oktatási és kutatási tevékenységeiben 2012. 10. 25. Benkő Melinda PhD tanszékvezető egyetemi docens Városépítési Tanszék, 1929. - Urbanisztikai Intézet 1992. BME Urbanisztika

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

A S z e n t á g o t h a i J á n o s K u t a t á s i K ö z p o n t i n n o v a t í v é p í t é s z e t i m e g o l d á s a i

A S z e n t á g o t h a i J á n o s K u t a t á s i K ö z p o n t i n n o v a t í v é p í t é s z e t i m e g o l d á s a i A S z e n t á g o t h a i J á n o s K u t a t á s i K ö z p o n t i n n o v a t í v é p í t é s z e t i m e g o l d á s a i Pécsi Tudományegyetem Innovációs Nap 2012. Dél-dunántúli Regionális Tudásközpont

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai A Kari Tanács 2010. április 29-ei ülésének határozatai 36/2009/2010. sz. KT határozat A Kari Tanács 21 érvényes szavazattal az alábbi arányban jóváhagyta a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet részére

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Államilag elismert nyelvvizsgák: 1997 angol C középfok 2004 olasz C alapfok

Államilag elismert nyelvvizsgák: 1997 angol C középfok 2004 olasz C alapfok Szakmai önéletrajz Tanulmányok: 1989-1993 Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola, Szeged, díszítőszobrász szak mestereim: Tasnádiné T. Nagy Irén, Fritz Mihály 1993-1994 Művészeti Szakközépiskola, Nyíregyháza,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK KBT. 99.. (4) BEKEZDÉS SZERINTI KÖZZÉTEL. Szerződés értéke (bruttó) (Ft)

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK KBT. 99.. (4) BEKEZDÉS SZERINTI KÖZZÉTEL. Szerződés értéke (bruttó) (Ft) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK KBT. 99.. (4) BEKEZDÉS SZERINTI KÖZZÉTEL Sorsz.: Szerződés tárgya: 1. Önkormányzati biztosi feladatok Szerződő partner megnevezése

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

SÁNDOR JÁNOS MUNKÁK 1986-2010

SÁNDOR JÁNOS MUNKÁK 1986-2010 SÁNDOR JÁNOS MUNKÁK 986-00 A Terror Háza Múzeum tervezéséért, Mádl Ferenc köztársasági elnök 00-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Sándor János építésznek. ÉPÍTÉSZET

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora Név: Winkler Gábor Született: Szombathely, 1941. május 16. Anyja neve: Lovas Anna Apja neve: Dr. Winkler Oszkár Család:

Részletesebben

Építőművészet alapképzési szak (BA)

Építőművészet alapképzési szak (BA) Építőművészet alapképzési szak (BA) Az építészet, eszköz a tárgyi, vizuális környezetünk formálásában. Felelősség, hiszen az építész sajátos módon kommunikál; alkotásainak középpontja maga az ember. A

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Az intézmény ingatlanállománya

Az intézmény ingatlanállománya 2. számú melléklet Az intézmény ingatlanállománya S.sz Város Cím hrsz. m2 Név 1 Pécs Alkotmány u. 38. 4666/3 3 392 I. sz. Gyakorló Ált. Iskola 2 Pécs Árnyas út 2., 19904 38 906 Honvéd Kórház Akác u. 1.

Részletesebben

Losonczy István. Szakmai önéletrajz. Losonczy István (Budapest, 1967) http://laaosi2.blogspot.com/ Cím: H. 2040, Budaörs, Kõhíd u 40.

Losonczy István. Szakmai önéletrajz. Losonczy István (Budapest, 1967) http://laaosi2.blogspot.com/ Cím: H. 2040, Budaörs, Kõhíd u 40. Losonczy István. Szakmai önéletrajz Losonczy István (Budapest, 1967) http://laaosi2.blogspot.com/ Cím: H. 2040, Budaörs, Kõhíd u 40. Telefon: (00-36) 23-425-653, 70-3637212 E-mail: losonczy.istvan@gmail.com

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP 2016 ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ

JELENTKEZÉSI LAP 2016 ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ JELENTKEZÉSI LAP 2016 ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Levelezés cím: Telefonszám: E-mail cím: Állampolgárság: Személyi ig. szám: A

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

MOLNÁR CSABA DLA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MOLNÁR CSABA DLA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MOLNÁR CSABA DLA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TANULMÁNYOK 2011 Állami önkormányzati főépítészi vizsga 2005 DLA cím megszerzése, BME Építőművészeti Doktori Iskola 1996- Vezető tervező 1992-94 Mesteriskola XII.

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1.

CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1. 1984 - ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1985 - ben a murális tanszéken művészképzős 1985-1993-ig tagja a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

A Kari Tanács határozatai 2014

A Kari Tanács határozatai 2014 január 27. A Kari Tanács határozatai 2014 1/2014. sz. határozat: A Kari Tanács tagjai nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták a Műszaki menedzser MSc. szak 2. sz. mellékletben szereplő tantervi változtatásait.

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.05-06, febr.19-20, márc.11-12, ápr.01-02, ápr.15-16, ápr.29-30, máj :15-14:00 12:15-13:00

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.05-06, febr.19-20, márc.11-12, ápr.01-02, ápr.15-16, ápr.29-30, máj :15-14:00 12:15-13:00 Építészmérnök (BSc) lev., Hét A (febr.0-0, febr.-0, márc.-, ápr.0-0, ápr.-, ápr.-0, máj.-. 0 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 Nagy Gergely Domonkos PhD Nagy Gergely Domonkos

Részletesebben

MÁDER PATRIK MÁRK. - 2015. Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar - Szerkezettervező

MÁDER PATRIK MÁRK. - 2015. Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar - Szerkezettervező T E L : WEB: E-MAIL: +3670/384-9627 http://www.patrikmader.hu mader@patrikmader.hu MÁDER PATRIK MÁRK TEVÉKENYSÉGEK - Látványtervezés - Grafikai tervezés - Modellezés - Épületinformációs modellezés (BIM)

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.03-04, febr.17-18, márc.03-04, márc.17-18, márc.30 - ápr.01, ápr.21-22, máj.05-06) 12:15-13:00 13:15-14:00

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.03-04, febr.17-18, márc.03-04, márc.17-18, márc.30 - ápr.01, ápr.21-22, máj.05-06) 12:15-13:00 13:15-14:00 Építészmérnök (BSc) lev., Hét A (febr.0-0, febr.-, márc.0-0, márc.-, márc.0 - ápr.0, ápr.-, máj.0-0) 0 0: - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 Nagy Gergely Domonkos PhD Nagy Gergely Domonkos PhD Mészáros

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai 1/2014. sz. (2014.01.14.) KT határozat: A Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 10 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS mellett támogatja

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető MH2 Tervező szakirány TT3 KX2, diploma előkészítő félév ~ = ~ = ~ = ~ = Műszaki szakirány ---- ---- KKX KX2, diploma előkészítő félév TT3 KX2 Tervezés: kisfeladat,

Részletesebben

12. Pécs, Szigeti u u KP Garázs Pécs, Kürt u KP Kazánház Pécs, Honvéd

12. Pécs, Szigeti u u KP Garázs Pécs, Kürt u KP Kazánház Pécs, Honvéd 1. sz. melléklet Sor- Építmény, helyiség, Tűzvesz. Osztály /m 2 / Összese n szám szabadtér megnevezése Címe: A B C D E 1. AOK Elméleti Tömb * Szigeti u. 259 3 3589 13584 9666 27128 12. 0 2. ÁOK Biofizika

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve 2007. szeptemberétől oktató neve Előfeltétel ajánlott féléve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika

Részletesebben

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten.

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. TANULMÁNYOK: 1981-1988 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 30/2007. (VI.22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

é p í t é s z e m. h u P O R T F Ó L I Ó

é p í t é s z e m. h u P O R T F Ó L I Ó P O R T F Ó L I Ó Tevékenységünket önálló egyéni vállalkozásainkkal kezdtük meg, amelyek 1998 óta vannak jelen az építészeti tervezés és a kivitelezés területén. A 2006-os évre szükségessé vált munkáink

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben