Rotátorköpeny rekonstrukció utáni reruptura hatása a funkcionális eredményekre

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rotátorköpeny rekonstrukció utáni reruptura hatása a funkcionális eredményekre"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika 1 és a Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 2 közleménye Érkeze : július 25. Rotátorköpeny rekonstrukció utáni reruptura hatása a funkcionális eredményekre DR. SKALICZKI GÁBOR 1, KOTECZKI ÁDÁM 1, KŐVÁRI ESZTER 1, DR. KOVÁCS BALÁZS 2, DR. MAGYAR PÉTER 2, DR. ANTAL IMRE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A rotátorköpeny rekonstrukciója után kialakuló posztopera v funkciót rendkívül sok tényező befolyásolja. Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy rotátorköpeny varrat után milyen összefüggés van az ultrahangos vizsgála al diagnosz zált ismételt szakadás, az acromiohumeralis távolság és a funkció közö. A prospek v vizsgálatba 27 beteget vontunk be, akiknél teljes vastagságú rotátorköpeny szakadás mia végeztünk rekonstrukciót. Az átlagéletkor 61 év volt, az esetek kétharmadában a domináns végtag volt érinte. Az átlagos utánkövetési idő 25 hónap volt. A funkcionális és életminőség eredményeket fizikális vizsgála al, Constant Score, Disabili es of the arm, shoulder and hand score valamint Vizuál Analóg Skála segítségével határoztuk meg, emelle minden betegnél ultrahangos vizsgálatot is végeztünk. Az ultrahang vizsgálat összesen 40%-ban muta a ki a rotátorköpeny részleges vagy teljes vastagságú szakadását. Részleges szakadás, vagy az acromiohumeralis távolság megváltozása esetén nem volt szignifikáns változás a funkcionális eredményekben, teljes vastagságú szakadás azonban szignifikánsan ronto a azt. Betegeink háromnegyede kiváló, vagy jó eredményt mutato a műtét után. Az átlagos Constant Score 73, a Disabili es of the arm, shoulder and hand score pedig 14 volt. Vizsgálatunk alapján két évvel a beavatkozás után az acromiohumeralis távolság változása és az ultrahanggal diagnosz zált részleges szakadás nem volt érdemi befolyással az eredményekre, a teljes vastagságú szakadás azonban szignifikánsan rosszabb eredményekkel párosult. A rekonstrukció a használt pontrendszerek alapján a betegek több mint 70 százalékánál kiváló, vagy jó eredményt hozo. Kulcsszavak: Rotátorköpeny Műté kezelés/ultrahang; Utánkövetéses vizsgálat; Vállízület Műté kezelés/ultrahang; G. Skaliczki, Á. Koteczki, E. Kővári, B. Kovács, P. Magyar, I. Antal: The effect of rerapture to func onal outcome following rotator cuff repair There are different factors affec ng the func onal results a er rotator cuff reconstruc on, cuff retear being one of the most important among them. Our aim was to evaluate the rotator cuff and the acromiohumeral distance a er reconstruc on using ultrasound examina on. Any exis ng correla on between radiological and func onal results was to be examined. Twenty seven pa ents with full thickness rotator cuff tear were enrolled into the prospec ve study. The average age was 61 years, in two-third of the cases the dominant shoulder was affected. The average follow-up me was 25 months. Life quality and func onal results were evaluated using Constant Score, Disabili es of the arm, shoulder and hand score and Visual Analogue Scale. Ultrasound examina on of both shoulders was also performed. The connec ons between the radiological and func onal results were analized. Ultrasound examina on has shown par al or full thickness tear of the cuff in 40 percent of the cases. Widening or narrowing of the acromiohumeral distance respect to the non-operated side did not change significantly the results. Rela on between the par al thickness tears and func onal results was not presented however full thickness tear Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

2 had a significant nega ve effect on the results. Three-third of our pa ents had excellent or good results, the average Constant Score was 73, the Disabili es of the arm, shoulder and hand score averaged 14. More then 70 percent of our pa ents were sa sfied with the reconstruc on two years a er the surgery. Par al retear and the change in the acromiohumeral distance did not affect the results significantly, but full thickness tear did. Key words: Rotator cuff Surgery/Ultrasonography; Follow-up studies; Shoulder joint Surgery/Ultrasonography; BEVEZETÉS A rotátorköpeny (ROK) rekonstrukció a vállsebészet egyik legfontosabb, és legsikeresebb területe, ahol az utóbbi év zedekben köszönhetően a széles körű kutatásoknak és új ismereteknek jelentős változások következtek be. A Codman (4) majd jóval később Neer (20) által leírt technika sokban változo. Előbb a delta izomzat kíméletesebb kezelését lehetővé tevő mini-open (22) eljárás terjedt el, majd a sztán artroszkópos rotátorköpeny varrat technikája (10). Eltekintve a különböző technikák által nyújto eltérő rehabilitációtól, gyógyulási időtől, kozme kai eredményektől, a műtét utáni eredmények kiválóak, a szövődmények nem túl gyakoriak (9, 13, 15, 17). Ismert, hogy tökéletesen panaszmentes vállakban is gyakran előfordul ROK szakadás (24, 26), valamint hogy ha a humerus proximalis végén elöl és hátul tapadó izomzat, azaz az infraspinatus és teres minor, valamint a subscapularis izomegyensúlya megtarto, akkor a funkció is megfelelő lehet, akár masszív supraspinatus ínszakadás melle is (21, 23). Ugyanakkor a huzamosabb ideig fennálló szakadás visszafordíthatatlan degenera v folyamatokat indít el a ROK izomzatában (1, 7, 12), ráadásul az ép ROK lassítja a vállízületben zajló degenera v folyamatokat (11). Összességében tehát kérdéses, hogy mikor, melyik betegnél, milyen életkorban kell rekonstruálni a rotátorköpenyt, és az is ellentmondásos, hogy a rekonstrukció után kialakuló reruptura milyen hatással van a funkcióra (28, 29). Munkánk célja az volt, hogy prospek v vizsgálat keretében megvizsgáljuk a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján ROK szakadás mia operált betegek egy csoportját, akiknél rögzíte ük a műtét elő és utáni funkcionális és életminőség eredményeket, ultrahanggal megvizsgáltuk műtét után a rotátorköpeny állapotát, megmértük az acromiohumeralis távolságot, és megpróbáltunk összefüggést keresni a képalkotó vizsgálatok és a többi eredmény közö. ANYAG ÉS MÓDSZER A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 2008 és 2010 közö teljes vastagságú rotátorköpeny szakadás mia operált betegek egy csoportját vizsgáltuk. A betegek mindegyikénél sikertelen konzerva v kezelés előzte meg a beavatkozást. Minden betegnél műtét elő és után a következő vizsgálatokat végeztük el: meghatároztuk a Constant score-t (5) és a Disabili es of arm, shoulder and hand (DASH) score-t, betegeink fájdalmát Vizuál Analóg Skála (VAS) segítségével rögzíte ük, és egy általunk szerkeszte kérdőív is kitöltésre került, amelyben a vizsgálatba bevont betegek által végze munkára, sportokra kérdeztünk rá. Emelle ultrahangvizsgálatot végeztünk mind az operált, mind a nem operált vállon. A képalkotáshoz ESAOTE MyLab70 Xvision készüléket használtunk, 13 4 MHzes lineáris fejjel, a kar neutrális helyzete melle. Meghatároztuk a rotátorköpeny állapotát, valamint mindkét oldalon az acromiohumeralis távolságot (AHD). Az eredmények sta sz kai értékelésénél a 40 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

3 Rotátorköpeny rekonstrukció utáni reruptura hatása a funkcionális eredményekre Student t próbát alkalmaztuk. Szignifikáns eltérésnek a p<0,01 értéket tekinte ük, azonban fontos megjegyezni, hogy a rela v alacsony esetszám mia az eltéréseket inkább trendként célszerű értékelni. A vizsgálatba 27 beteg került bevonásra, akik közül 14 férfi, 13 nő volt, az áltag életkor 61 év volt (50 79). Az átlagos utánkövetési idő 25 hónap (12 31) volt, az esetek 63%-ban (17 eset) a domináns oldalon történt a műtét, szintén 63%-ban (17 eset) előzte meg azt valamilyen trauma. A műtéteket megelőzően 23 betegnél (85%) véleményeze a radiológus teljes vastagságú szakadást, míg klinikai vizsgála al 21 esetben (77%) gondoltunk ROK laesióra. A betegek közel felénél (14 beteg, 48%) artroszkópos technikával történt a rekonstrukció (giant needle technika és single row suture anchor technika), míg a másik felénél (13 beteg, 52%) feltárásból, transossealis varra al. Négy esetben artroszkópos módszerrel kezdtük a műtétet, azonban a szakadás mérete mia a beavatkozást konvertáltuk nyito műté é. A szakadások Snyder-szerin klasszifikációját (25) használva 8 betegnél (29%) C1 pusú, 6 betegnél (22%) C2 pusú, míg 13 esetben (49%) C3 pusú szakadás mia végeztünk műtétet. Kiegészítő beavatkozásként 3 esetben biceps tenotomiára is sor került, egy betegnél pedig egy ülésben artroszkópos Bankart műtét történt. Műté technikától függetlenül, minden esetben végeztünk acromioplas cát. EREDMÉNYEK A műtétet megelőzően a Constant score átlagos értéke 40 (25 60) volt, amely a műtétet követően szignifikáns mértékben, átlagosan 75-re nő (31 98, p<0,01). Az artroszkópos csoporton belül az átlagos Constant score érték 80 (67 97) volt, míg a nyílt csoportban 70 (31 98). A két csoport közö a különbség jelentős volt, azonban nem volt szignifikáns, (p=0,05). Fontos megjegyezni, hogy a szakadás mérete szerint különbség mutatkozo a csoportok közö. Míg az artroszkópos csoportban 7 esetben C1, 3 esetben C2 és 4 esetben C3 pusú szakadás mia operáltunk, addig a nyito műtétes csoportban ezek az értékek a következőképpen alakultak: 1 betegnél C1, 3 betegnél C2 és 9 betegnél C3. A DASH score a műtét elő 63 (13 70) volt, mely a műtétet követően 14 (0 24) le. A VAS szerint a fájdalom mértéke a műtét elő 6,2 (5,6 8,5) szinten volt, mely a műtétet követően 3.3 (0 6)-ra csökkent. A posztopera v VAS értékeket alaposabban megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az artroszkópos csoporton belül nyugalomban a VAS 0,4 volt, mely mozgás során 2,46-ra emelkede. Nyito műtét végzése esetén ezek az értékek lényegesen nem változtak, a posztopera v nyugalmi adat 1,2, a mozgás során tapasztalt pedig 2,3 volt. Inkább mutatkozo eltérés a szakadás mérete szerint: amennyiben C 1 2 szakadás mia végeztünk rekonstrukciót, a posztopera v időszakban nyugalomban mért VAS 0, a mozgás során mért 0,3 volt, míg C 3 4 méretű szakadások esetén ezek az értékek 0.94, illetve 3,1-re nő ek. A beavatkozást követően 19 beteg tért vissza hobbi sporthoz, vagy a vállat komolyan igénybe vevő hobbihoz (például ker munka). Ez a műtét elő sportot, vagy megerőltető munkát végző betegek 82%-a. A radiológiai vizsgálat során meghatároztuk az AHD-t mind a két vállban és a kapo értéket az ép oldalhoz viszonyíto uk. Két esetben (7,4%) a két oldal közö nem volt különbség. Az operált oldalon az ellenoldalhoz képest 16 esetben (59,3%) volt szűkebb az acromion és a humerus fej közö távolság. Az eloszlás a következő volt: az AHD 1 mm-rel szűkebb az ép oldalnál 5 betegnél (18,5%), 2 mm-rel 1 betegnél (3,7%), 3 mm-rel 4 betegnél (14,9%), 4 mmrel 3 betegnél (11,1%), több mint 4 mm-rel 3 betegnél (11,1%). Az ép oldalhoz képest az AHD nagyobb volt összesen 9 betegnél (33,3%), a részletes eloszlás a következő volt: az AHD a nem operált oldalhoz képest 1 mmrel nagyobb 5 betegnél (18,5%), 2 mm-rel Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

4 1 betegnél (3,7%), 3 mm-rel 2 betegnél (7,4%), 4 mm-rel 1 betegnél (3,7%). A subacromialis tér tágassága és a funkcionális eredmények közö kapcsolatot vizsgálva nem találtunk összefüggést a két mérőszám közö. Függetlenül az acromion és a humerus távolságától a Constant score értéke közel állandónak bizonyult (1. ábra). A posztopera v ultrahangos vizsgálat során 16 betegnél (59,2%) nem találtunk eltérést a rotátorköpenyen. Öt betegnél (18,5%) az ín elvékonyodo, míg 4 alkalommal (14,9%) inhomogénnek bizonyult, ezeket az eseteket részleges szakadásnak tekinte ük. Teljes vastagságú szakadást két betegnél (7,4%) találtunk. A Constant score és DASH score értékeket összevetve az ultrahangos vizsgálat eredményével a következőt találtuk: amikor ultrahang-morfológiailag az ín ép volt, a Constant score értéke 83 volt. Ehhez képest inhomogenitás esetén kisebb mértékben 77- re (p=0,1), elvékonyodás esetén jelentősen, de még nem szignifikáns mértékben 72-re csökkent az érték (p=0,02). Amennyiben teljes szakadást igazolt az ultrahang vizsgálat, az szignifikánsan ronto a az eredményeket, a Constant score 61 le (p<0,01). A DASH score ép ín melle 10,25 volt, mely inhomogenitás esetén 7,25 (p=0,08), elvékonyodás esetén 14,2 (p=0,03) le, egyik különbség sem volt szignifikáns. Teljes vastagságú szakadásnál a mérőszám 32-re nő (p<0,0001) amely szignifikáns különbséget jelent (2 3. ábrák). A posztopera v ultrahangvizsgálat során talált eltéréseket az alapján is értékeltük, hogy az egyes inakon leírt elváltozások hogyan befolyásolják a klinikai képet. Tizenegy betegnél véleményeze az ultrahangos vizsgálat a supraspinatus ínon eltérést (részleges vagy teljes vastagságú szakadást), ezek közül Jobe teszt során 8 betegnél (70%) jelentkeze eltérés. A subscapularis izom esetében 4 betegnél írt le a képalkotó vizsgálat elváltozást, melyek két esetben (50%) okoztak panaszt belly press teszt során, az infraspinatus tekintetében radiológiailag egy betegnél volt érinte az ín, akinél kirotációs teszt során ez kimutatható volt (100%). A biceps hosszú fejének inát vizsgálva csak négy betegnél mutato eltérést az ultrahang, ugyanakkor Speed (palm up) teszt során nyolc betegnek volt panaszos a biceps hosszú fej ina (200%). 1. ábra A bal oldali sötétszürke oszlopok azokat a betegeket mutatják, akiknél az acromiohumeralis távolság (AHD) az ép oldalinál kisebb volt. Az oszlopok ala látható, hogy hány milliméterrel volt kisebb az AHD az ép oldalnál, az oszlopok hossza alapján a bal oldali függőleges tengelyen leolvasható, hogy hány beteg tartozo az ado csoportba. A jobb oldalon a világosszürke oszlopok hasonlóképpen mutatják, hogy hány betegnél volt az AHD nagyobb az ép oldalon mért távolságnál. A fekete vonal az ado csoportokban mért Constant score értékeket mutatja, a score-hoz tartozó skála a jobb oldali függőleges tengelyről olvasható le. A Constant score értékekben tendenciózus változás nem észlelhető az AHD függvényében, a két csoportban (AHD: 0 1 és 1 2) tapasztalt kiugró értékek az alacsony betegszám mia nem tekinthetőek szignifikáns különbségnek. 42 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

5 Rotátorköpeny rekonstrukció utáni reruptura hatása a funkcionális eredményekre 2. ábra A rotátorköpeny (ROK) állapotát ultrahanggal vizsgálatuk meg. A hasábok magassága megfelel a különböző csoportokban levő betegek számának, amely a bal oldali tengelyről olvasható le. A fekete vonal a különböző csoportokban mért Constant score-t mutatja, a grafikonhoz a jobb oldali tengely tartozik. Azoknál a betegeknél, akiknél teljes vastagságú szakadást igazolt az ultrahang (fekete *-gal jelölve), szignifikánsan alacsonyabb volt a Constant score, míg a többi csoportban a különbség nem volt szignifikáns. 3. ábra A rotátorköpeny (ROK) állapotát ultrahanggal vizsgálatuk meg. A hasábok magassága megfelel a különböző csoportokban levő betegek számának, mely a bal oldali tengelyről olvasható le. A fekete vonal a különböző csoportokban mért DASH score-t mutatja, a grafikonhoz a jobb oldali tengely tartozik. Azoknál a betegeknél, akiknél teljes vastagságú szakadást igazolt az ultrahang (fekete *-gal jelölve), szignifikánsan magasabb volt a DASH score, míg a többi csoportban a különbség nem volt szignifikáns. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

6 MEGBESZÉLÉS A vizsgálatba bevont betegek 72%-a két évvel a műtét után a Constant score érték alapján a kiváló vagy a jó kategóriába került (Constant score 80 pont). Ugyancsak jó eredményt ado a VAS értékek elemzése is, minden betegcsoportban jelentősen csökkent a fájdalom, a csökkenés mértékes elsősorban nem a műté technikával függö össze, hanem a szakadás méretével. A DASH pontrendszer alapján a betegek 75%- a került a jó és a kiváló csoportba (DASH score 80 pont). Ez az eredmény megfelel az irodalomban talált adatoknak (13, 16). Jelen vizsgálat alapján az artroszkópiával végze műtétek jobb eredményt adtak, mint a feltárásból történt beavatkozások, azonban ez valószínűleg annak köszönhető, hogy artroszkópos technikával a kisebb, egyszerűbb szakadásokat rekonstruáltuk. A ROK reruptúrát vizsgálva két betegnél (7,4%) találtunk teljes vastagságú szakadást, náluk mind a Constant score, mind a DASH score szignifikánsan eltért a többi beteg eredményétől, mutatva, hogy a teljes vastagságú szakadás jelentős hatással bír a funkcionális eredményekre. Az általunk részleges szakadásnak tekinte, ultrahang-morfológiailag inhomogén vagy elvékonyodo ROK-el rendelkező 9 beteg funkcionális eredményei nem különböztek szignifikánsan azon 16 beteg eredményétől, akiknél az ultrahangvizsgálat ép ROK-ot mutato. Összességében a biztosan igazolt teljes vastagságú reruptura aránya 7,4%- nak bizonyult, így a részleges szakadásokkal együ az összes ismételt szakadás aránya 40% volt, ez megfelel az átlagos újra szakadási aránynak (2, 3, 18). A vizsgálat elő feltételeztük, hogy az acromiohumeralis távolság mérete indirekt módon utal majd a rotátorköpeny vastagságára, annak állapotára, és így hatással lesz a funkcionális eredményekre. Ilyen jellegű összefüggést nem találtunk. Az ellenoldali, nem operált vállat referenciaként használva akár nagyobb le a műtét után az AHD, akár kisebb, ez szignifikánsan nem befolyásolta a funkcionális eredményeket. Az AHD csökkenése persze nem zárja ki azt, hogy ilyen esetben a ROK állapota nem tökéletes, azonban ennek a jelen munka alapján nincs egyértelmű befolyása a funkcionális eredményekre. Ezt támasztja alá az is, hogy azoknál a betegeknél, akiknél részleges szakadást írt le az ultrahangvizsgálat, nem találtunk szignifikánsan rosszabb funkcionális eredményeket azokhoz a betegekhez képest, akiknél ultrahang-morfológiailag ép volt a ROK. Az irodalmi adatok alapján hasonló eredményre juto ak külföldi munkacsoportok is. Klepps és munkatársai 47 teljes vastagságú rotátorköpeny szakadás mia operált beteget vizsgálva azt találták, hogy 31%-ban alakult ki reruptura, ennek azonban szigni áns hatása az eredményekre nem volt (14). Meyer és csoportja MR artrográfiával köve e 16 beteg 17 vállát, akiknél artroszkópos technikával végze rotátorköpeny rekonstrukció történt. A közel 50 hónapos utánkövetési idő végére meglepően magas arányban, 88%-ban találtak részleges vagy teljes ismételt szakadást, ennek azonban semmilyen hatása nem volt a posztopera v eredményekre (18). Ugyanakkor Miller vizsgálatában azt közölte, hogy 22 masszív, vagy nagyméretű rotátorköpeny szakadás mia artroszkópos technikával operált betegnél 41%-ban alakult ki ismételt szakadás, és a reruptura szignifikánsan ronto a a funkcionális eredményeket (19). Valószínűleg ennél a munkánál ez eredményeket jelentősen befolyásolta az, hogy a kiindulási szakadás is nagyméretű volt. A posztopera v fizikális vizsgálatot az ultrahangos eredmények tükrében vizsgálva azt találtuk, hogy a ROK tekintetében a klinikum szorosan köve az ultrahang által leírt változásokat. Ugyanakkor a biceps ín esetében jelentős volt az eltérés: 4 betegnél írt le a radiológiai vizsgálat a biceps hosszú fej inát érintő elváltozást (tenosynovi s, inhomogenitás), míg klinikai vizsgála al 8 betegnél volt 44 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

7 Rotátorköpeny rekonstrukció utáni reruptura hatása a funkcionális eredményekre panaszos a biceps ín. Összességében a műtétet követően a betegek harmadánál (29%) jelentkeztek a biceps hosszú fej inán panaszok, ennek fényében a 27 betegnél 3 esetben alkalmazo biceps tenotomia nem bizonyult elégséges ellátásnak. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítanunk a biceps ín patológiájára, és vélhetően a más szerzők által is preferált tenotomiát bátrabban kell alkalmaznunk (6, 8, 27). Összefoglalva a fen eket, vizsgálatunk alapján a ROK varrat megfelelő eredményt ado két év távlatában. Az artroszkópos és feltárásból végze beavatkozások eredményei összevethetőnek bizonyultak, a műtét után kialakult reruptura aránya megfelel a nemzetközi irodalomban talált értékeknek. A részleges szakadás és az acromiohumeralis távolság nem befolyásolta szignifikánsan az eredményeket, a teljes vastagságú szakadás azonban igen. Munkánk értékét korlátozza a rela v alacsony betegszám, valamint az inhomogén betegcsoport. IRODALOM 1. Bognár G., Magda I., Garamvölgyi R., Czobel G., Nőt L., Kereskai L., Bogner P., Szabó I.: A rotátorköpeny zsíros infiltrációjának vizsgálata kalorimetriával nyúl modellállaton. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasz kai Sebészet, : Charousset C., Bellaïche L., Kalra K., Petrover D.: Arthroscopic repair of full-thickness rotator cuff tears: is there tendon healing in pa ents aged 65 years or older? Arthroscopy, : Cho N. S., Lee B. G., Rhee Y. G.: Arthroscopic rotator cuff repair using a suture bridge technique: is the repair integrity actually maintained? Am. J. Sports Med (10): Codmann E. A.: Complete rupture of the supraspinatus tendon. Opera ve treatment with report of two successful cases. Boston Med. Surg. J : Constant C. R., Murley A. H.: A clinical method of func onal assessment of the shoulder. Clin. Orthop. Relat. Res : Elser F., Braun S., Dewing C. B., Giphart J. E., Mille P. J.: Anatomy, func on, injuries, and treatment of the long head of the biceps brachii tendon. Arthroscopy : Fabis J., Kordek P., Bogucki A., Mazanowska-Gajdowicz J.: Func on of the rabbit supraspinatus muscle a er large detachment of its tendon: 6-week, 3-month, and 6-month observa on. J. Shoulder Elbow Surg : Franceschi F., Longo U. G., Ruzzini L., Rizzello G., Maffulli N., Denaro V.: No advantages in repairing a type II superior labrum anterior and posterior (SLAP) lesion when associated with rotator cuff repair in pa ents over age 50: a randomized controlled trial. Am. J. Sports Med : Galatz L. M., Griggs S., Cameron B. D., Ianno J. P.: Prospec ve longitudinal analysis of postopera ve shoulder func on: a ten-year follow-up study of full-thickness rotator cuff tears. J. Bone Joint Surg. Am : Gartsman G. M., Khan M., Hammerman S. M.: Arthroscopic repair of full-thickness tears of the rotator cuff. J. Bone Joint Surg. Am : Gladstone J. N., Bishop J. Y., Lo I. K. Y., Flatow E. L.: Fa y infiltra on and atrophy of the rotator cuff do not improve a er rotator cuff repair and correlate with poor func onal outcome. Am. J. Sports Med : Goutallier D., Postel J. M., Bernageau J., Lavau L., Voisin M. C.: Fa y muscle degenera on in cuff ruptures. Pre- and postopera ve evalua on by CT scan. Clin. Orthop. Relat. Res : Hibbey Cs., Babos Á., Nosek Z.: Nyílt rotátor-rekonstrukciók eredményei. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasz kai Sebészet, : Klepps S., Bishop J., Lin J., Cahlon O., Strauss A., Hayes P., Flatow E. L.: Prospec ve evalua on of the effect of rotator cuff integrity on the outcome of open rotator cuff repairs. Am. J. Sports Med : Knudsen H. B., Gelineck J., Søjbjerg J. O., Olsen B. S., Johannsen H. V., Sneppen O.: Func onal and magne c resonance imaging evalua on a er single-tendon rotator cuff reconstruc on. J. Shoulder Elbow Surg : Levy O., Venkateswaran B., Even T., Ravenscro M., Copeland S.: Mid-term clinical and sonographic outcome of arthroscopic repair of the rotator cuff. J. Bone Joint Surg. Br B: Lindley K., Jones G. L.: Outcomes of arthroscopic versus open rotator cuff repair: a systema c review of the literature. Am. J. Orthop. (Belle Mead NJ) : Meyer M., Klouche S., Rousselin B., Boru B., Bauer T., Hardy P.: Does arthroscopic rotator cuff repair actually heal? Anatomic evalua on with magne c resonance arthrography at minimum 2 years follow-up. J. Shoulder Elbow Surg May 18. [Epub ahead of print] 19. Miller B. S., Downie B. K., Kohen R. B., Kijek T., Lesniak B., Jacobson J. A., Hughes R. E., Carpenter J. E.: When do rotator cuff repairs fail? serial ultrasound examina on a er arthroscopic repair of large and massive rotator cuff tears. Am. J. Sports Med (10): Neer C. S.: Anterior acromioplasty for the chronic impingement syndrome in the shoulder: a preliminary report. J. Bone Joint Surg. Am : Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

8 21. Parsons I. M., Apreleva M., Fu F. H., Woo S. L.: The effect of rotator cuff tears on reac on forces at the glenohumeral joint. J. Orthop. Res : Paulos L. E., Kody M. H.: Arthroscopically enhanced miniapproach to rotator cuff repair. Am. J. Sports Med : Rockwood C. A. Jr., Williams G. R. Jr., Burkhead W. Z. Jr.:. Débridement of degenera ve, irreparable lesions of the rotator cuff. J. Bone Joint Surg. Am : Sher J. S., Uribe J. W., Posada A., Murphy B. J., Zlatkin M. B.: Abnormal findings on magne c resonance images of asymptoma c shoulders. J. Bone Joint Surg. Am A: Snyder S. J.: Arthroscopic classifica on of rotator cuff lesions and surgical decision making. In: Shoulder arthroscopy. Edited by Snyder, S. J. Philadelphia, Lippinco, Williams and Wilkins, p. 26. Tempelhof S., Rupp S., Seil R.: Age-related prevalence of rotator cuff tears in asymptoma c shoulders. J. Shoulder Elbow Surg : Walch G., Edwards T.B., Boulahia A., Nové-Josserand L., Neyton L., Szabo I.: Arthroscopic tenotomy of the long head of the biceps in the treatment of rotator cuff tears: clinical and radiographic results of 307 cases. J. Shoulder Elbow Surg : Williams G. R., Rockwood C. A. Jr., Bigliani L. U., Iano J. P., Stanwood W.: Rotator cuff tears: Why do we repair them? J. Bone Joint Surg. Am A: Yamaguchi K., Ditsios K., Middleton W. D., Hildebolt C. F., Galatz L. M., Teefey S. A.: The Demographic and morphological features of rotator cuff disease. A comparison of asymptoma c and symptoma c shoulders. J. Bone Joint Surg. Am A: Dr. Skaliczki Gábor SE Ortopédiai Klinika 1113 Budapest, Karolina út Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1 Ortopédiai Klinika,

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1 Ortopédiai Klinika, EREDETI KÖZLEMÉNY Artroszkópos rotátorköpenyrekonstrukció prospektív vizsgálata Sallai Imre oh. 1 Kővári Eszter dr. 1 Koteczki Ádám dr. 1 Kovács Balázs dr. Magyar Péter dr. Futácsi Balázs dr. Antal Imre

Részletesebben

Rotátorköpeny-rekonstrukció utáni középtávú eredmények

Rotátorköpeny-rekonstrukció utáni középtávú eredmények Rotátorköpeny-rekonstrukció utáni középtávú eredmények Kővári Eszter 1 Koteczki Ádám 1 Kovács Balázs dr. 2 Magyar Péter dr. 2 Antal Imre dr. 1 Skaliczki Gábor dr. 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 1, a Szent János Kórház Traumatológiai Osztály 2 és a Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 3 közleménye Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett

Részletesebben

Rotátorköpeny rekonstrukcióink utánvizsgálata

Rotátorköpeny rekonstrukcióink utánvizsgálata A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Balese Sebésze Osztály, Szombathely közleménye Rotátorköpeny rekonstrukcióink utánvizsgálata DR. BAUER OTTÓ, DR. HORVÁTH ISTVÁN Érkeze : 2011. október 10. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Nyílt acromioplasztikák eredményei impingement szindróma II. stádiumában

Nyílt acromioplasztikák eredményei impingement szindróma II. stádiumában A KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórház OrtopédTraumatológiai Osztályának közleménye Nyílt acromioplasztikák eredményei impingement szindróma II. stádiumában DR. HIBBEY CSABA, DR. BABOS

Részletesebben

Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után

Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után 1 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztályának közleménye Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után DR. HIBBEY CSABA ÖSSZEFOGLALÁS A rotátorköpeny rekonstrukciós

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A Neer III. típusú impingement syndroma mûtéti kezelése DR. SÁNTA SÁNDOR, DR. NAGYANDRÁS

A Neer III. típusú impingement syndroma mûtéti kezelése DR. SÁNTA SÁNDOR, DR. NAGYANDRÁS A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék közleménye A Neer III. típusú impingement syndroma mûtéti kezelése DR. SÁNTA SÁNDOR, DR. NAGYANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk ismertetik a rotátor

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK II. Rotátor köpeny szakadás Kaposvár, 2014. április 10-12. Kaposvári Egyetem Auditórium PROGRAM

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK II. Rotátor köpeny szakadás Kaposvár, 2014. április 10-12. Kaposvári Egyetem Auditórium PROGRAM KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK II. Rotátor köpeny szakadás Kaposvár, 2014. április 10-12. Kaposvári Egyetem Auditórium PROGRAM 2014. április 10. csütörtök 12.00 13.00 Regisztráció 13.00 13.30 Megnyitó, üdvözlő

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

A supraspinatus ín ultrahangvizsgálatának pontossága

A supraspinatus ín ultrahangvizsgálatának pontossága Komárom-Esztergom Megyei Kórház Traumatológiai és Ortopédiai Osztályának közleménye A supraspinatus ín ultrahangvizsgálatának pontossága HIBBEY CSABA DR., TÁCSIK ISTVÁN DR., BABOS ÁRPÁD DR. Érkezett: 1994.

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK I. Vállizületi instabilitás Kaposvár,2013. április 12-13. HELYSZÍNVÁLTOZÁS! (Kaposvári Egyetem Auditórium) HELYSZÍNVÁLTOZÁS! PROGRAM 2013. április 12. péntek 07.00-08.00 Regisztráció

Részletesebben

Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése

Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése Pavlik Attila, Hidas Péter Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest Sportsebészeti Osztály Változások az elmúlt 20 évben Diagnózis Indikáció Klasszifikáció

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Csonthorgonyok alkalmazása rekonstrukciós mûtétekben

Csonthorgonyok alkalmazása rekonstrukciós mûtétekben A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar - Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Csonthorgonyok alkalmazása rekonstrukciós mûtétekben DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA BALATONFÜRED, 2014.

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA BALATONFÜRED, 2014. XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA BALATONFÜRED, 2014. SZEPTEMBER 11-13 A ROTÁTORKÖPENY SZINDRÓMA FIZIOTERÁPIÁS KEZELÉSÉNEK HATÉKONYSÁGA

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Rheumatoid arthritis Sebészi kezelése

Rheumatoid arthritis Sebészi kezelése Rheumatoid arthritis Sebészi kezelése Rheumasebészet Az új kezelések hatása a reumasebészetre Új klasszifikációs kritériumok. Új aktivitás megítélés. Új terápiás stratégia. Új terápiás eszközök. Hatása

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Veleszülete dongaláb Ponse szerin kezelésével elért kezde eredményeink

Veleszülete dongaláb Ponse szerin kezelésével elért kezde eredményeink A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Veleszülete dongaláb Ponse szerin kezelésével elért kezde eredményeink DR. SOHÁR GELLÉRT, DR. GOMBÁR CSABA, DR. GÁLITY

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

STUDENT LOGBOOK. 1 week general practice course for the 6 th year medical students SEMMELWEIS EGYETEM. Name of the student:

STUDENT LOGBOOK. 1 week general practice course for the 6 th year medical students SEMMELWEIS EGYETEM. Name of the student: STUDENT LOGBOOK 1 week general practice course for the 6 th year medical students Name of the student: Dates of the practice course: Name of the tutor: Address of the family practice: Tel: Please read

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága

Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika 1, a Pécsi Diagnosztikai Központ 2 és a Telemedicine Clinic Barcelona 3 Közleménye Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága DR.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics. Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics PhD Student Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise

Részletesebben

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében DR. MÁTHÉ TIBOR, DR. NOVÁK

Részletesebben

Endovénásbeavatkozások a bizonyítékok tükrében. Menyhei Gábor PTE KK Érsebészeti Klinika

Endovénásbeavatkozások a bizonyítékok tükrében. Menyhei Gábor PTE KK Érsebészeti Klinika Endovénásbeavatkozások a bizonyítékok tükrében Menyhei Gábor PTE KK Érsebészeti Klinika Vénás betegségek diagnosztikája Fizikális és Duplex vizsgálat álló és fordított Trendelenburg helyzetben Duplex scan

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Correlation & Linear Regression in SPSS Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise 1 - Correlation File / Open

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Egyetemi tanulmányok: OTE Egészségügyi Főiskola 1989 SOTE ÁOK 1995 Traumatológia szakvizsga: 2001. Ortopédia

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics Correlation & Linear Regression in SPSS 4 th seminar Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Correlation

Részletesebben

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A ROTÁTORKÖPENY SZAKADÁSA

A ROTÁTORKÖPENY SZAKADÁSA KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK II. A ROTÁTORKÖPENY SZAKADÁSA A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Fényderítő hatású-e a megélt tapasztalat a kimenetelre?

Fényderítő hatású-e a megélt tapasztalat a kimenetelre? Fényderítő hatású-e a megélt tapasztalat a kimenetelre? Szerzők: Kovács Árpád Ferenc 1, Perényi Anett Anna 1, Fülöp Zsolt Zoltán 2 Témavezető: Dr. Kovács Judit 3 1 ÁOK VI., Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Vállízületi instabilitás. Kaposvár, 2013. április 12 13. Kaposvári Egyetem Auditórium. Kaposi Mór Ortopédiai Napok I.

PROGRAMFÜZET. Vállízületi instabilitás. Kaposvár, 2013. április 12 13. Kaposvári Egyetem Auditórium. Kaposi Mór Ortopédiai Napok I. Kaposi Mór Ortopédiai Napok I. Vállízületi instabilitás A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

failed back surgery syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma

failed back surgery syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma failed back surgery syndrome post lamectomy syndrome post discotomy syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma Összeállította: Prof.Dr.Komoly Sámuel Elnevezések: failed back surgery syndrome

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Dr.Tószegi Attila. reuma és fájdalomspecialista

Dr.Tószegi Attila. reuma és fájdalomspecialista ADHESIV CAPSULITIS Dr.Tószegi Attila reumatológus főorvos reuma és fájdalomspecialista Betegség megnevezésének synonimái: 1. Adhesiv capsulitis a vállízületben 2. Periarthritis humeroscapularis 3. "Befagyott

Részletesebben

Külboka instabilitás miatt végett Evans-mûtétek eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. VERMES CSABA

Külboka instabilitás miatt végett Evans-mûtétek eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. VERMES CSABA A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Külboka instabilitás miatt végett Evans-mûtétek eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. VERMES CSABA Érkezett: 1998. április 6. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20.

Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20. AOTrauma Clavadelerstrasse 8 7270 Davos Switzerland www.aotrauma.org Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20. Címzett Feladó Másolat Osztályvezető Főorvosok, Traumatológus

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Köszönetnyilvánítás A kutatás részben az OTKA (projekt szám T 025985), részben a NATO Cooperative Research Grant (CRG.LG 973967) anyagi támogatásával folyt. Irodalomjegyzék 1. Molnár S. Szerk. 2000. Faipari

Részletesebben

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Készítette: Halder Ágnes B.A.Z. Megyei Kórház és EOK Szikszó, Gyógytornász Terrier-féle

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson.

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. A módszertan egyszerű: a végleges programot itt letölteni, a keresőbe beírni

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása Irodalmi á ekintés DR. BÍRÓ VILMOS

TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása Irodalmi á ekintés DR. BÍRÓ VILMOS TOVÁBBKÉPZÉS A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása Irodalmi á ekintés DR. BÍRÓ VILMOS Érkeze : 2012. október 9. ÖSSZEFOGLALÁS A hajlítóín sérülések során károsodo gyűrűszalag rendszert minden

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52)

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52) 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT 5.A. Képi diagnosztika 5.E. Radiofarmakológia 5.3. Diagnosztikai képalkotó 5.4. Radio-farmakológiai szakasszisztens 5.5. Radio-farmakológiai szakasszisztens (egészségügyi

Részletesebben

Acromioclavicularis ficamok kezelése clavicula horgaslemezzel

Acromioclavicularis ficamok kezelése clavicula horgaslemezzel A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza, közleménye Acromioclavicularis ficamok kezelése clavicula horgaslemezzel DR.

Részletesebben

Az eredésérõl leszakadt elülsõ keresztszalag rögzítése csonthorgonnyal

Az eredésérõl leszakadt elülsõ keresztszalag rögzítése csonthorgonnyal Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Az eredésérõl leszakadt elülsõ keresztszalag rögzítése csonthorgonnyal DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN Érkezett:

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

MŰTÉT VAGY KONZERVATÍV TERÁPIA?

MŰTÉT VAGY KONZERVATÍV TERÁPIA? MŰTÉT VAGY KONZERVATÍV TERÁPIA? [acut hasi kórképek megítélése a sebész szemszögéből] Dubecz AMla 1. Kit? ACUT HAS = MŰTÉT? 2. Mikor? 3. Hogyan? ACUT CHOLECYSTITIS LÁZ & LEUKOCYTOSIS n=198 beteg Nem gangrénás

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 161 169. AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN DR. DARGAI SÁNDOR 1,

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll érvényességi

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

A vállízület CT- és MR-artrográfiás vizsgálata

A vállízület CT- és MR-artrográfiás vizsgálata Az irodalomban sokáig vitatott volt az MR- és CT-artrográfia vállízületi diagnosztikában betöltött szerepe. Jelenleg egyre inkább elfogadott, hogy a rotátorköpeny-szakadások, a capsulolabralis komplex,

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával

Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával DR. KOVÁCS GYULA, DR. TÓTH KÁLMÁN Érkezett: 2001. október

Részletesebben

MAÉT, Szombathelyi Angiológiai Napok, június

MAÉT, Szombathelyi Angiológiai Napok, június Dr. Tamás László János, Dr. Czigány Tamás Dr. Kövesi Zsolt, Dr. Jakab Lajos, Dr. Németh József, Dr. Bartek Péter Érsebészeti és Radiológiai Osztály Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr MAÉT, Szombathelyi

Részletesebben