Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) Jelen vannak: Tóth Tivadar polgármester Czirkelbach Olga alpolgármester Kovács László képviselő Robotka László képviselő Schalk Albert képviselő Süveges Zoltán képviselő Tóth Gábor jegyző Távol van: Holtsukné Papp Rita képviselő Meghívottak: Käfer Istvánné pénzügyi csoportvezető Papné Szaló Ilona intézményvezető (Mesevár Óvoda) Radovics Georgina művelődésszervező Lukács Béla vállalkozó Jegyzőkönyvvezető: Tóth Vilmosné Tóth Tivadar polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen a hét fős testületből hat fő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes. Holtsukné Papp Rita jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás, kéri a szavazást a napirendről. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet. A Képviselő-testület ülésének napirendje: 1./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről (Nyílt ülés!) 2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Nyílt ülés!) Előadó: jegyző 3./ Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. fordulós tárgyalása (Nyílt ülés!) 4./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása (Nyílt ülés!) 5./ A évi rendezvénynaptár elfogadása (Nyílt ülés!)

2 6./ A Liszt Ferenc Művelődési Ház büfé helyiségének bérbeadása (Nyílt ülés!) 7./ Tájékoztató az Újrakezdők Háza Programról (Nyílt ülés!) 8./ Egyebek 1./ Napirendi pont: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Tóth Tivadar: - decemberben a civil szervezetek ünnepi rendezvényein vett részt. Megható volt a Kantinban megtartott ifjak karácsonya, melyen Czirkelbach Olga alpolgármester asszonnyal vett részt. Megköszönte Alpolgármester asszonynak azt a segítséget, amit a hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához nyújt, valamint Pergerné Tóth Ilonának a gyermekek érdekében végzett munkáját. - december 18-án a Hegyeskő Általános Iskola állami fenntartásba adásával kapcsolatos megállapodást írták alá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ esztergomi irodájában. - január 8-án a VÁTI képviselőivel egyeztettünk a készülő településrendezési tervvel kapcsolatban. - az érintett települések képviselői, január 9-én, Péliföldszentkereszten írták alá a Gerecse Natúrpark megalapításával kapcsolatos megállapodást. - január 10-én az óvodavezetővel egyeztetett az óvodai pályázat projektindító rendezvényével kapcsolatban, melyre meghívta a Képviselő-testület tagjait. - a január 14-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen a Lukácsi Máté Művelődési Ház büféjének bérbeadásáról döntöttek. A pályázatra a Trip-Trend Kft. nyújtott be érvényes ajánlatot, az Önkormányzat a céggel köt bérleti szerződést. - január 21-én a Máltai Szeretetszolgálat képviselőjével találkozott. A Szolgálat az ebszőnybányai gyerekeket szeretné segíteni, támogatni. Rajzversenyt szerveznek számukra Lakókörnyezetünk címmel. Az alkotások az Alkotóházban bemutatásra kerülnek. - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés tervezetét jelenleg tanulmányozzuk és az Önkormányzat érdekeit képviselve egyeztetünk a tankerületi igazgatóval. - Tokod Nagyközségért Alapítvány park-és játszótér kialakításra, az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítására pályázott. Január 23-án az irányító hatóság helyszíni szemlét végzett a fejlesztendő ingatlanokon. - az Új Széchenyi Terv KEOP támogatási rendszeréhez benyújtott Tokod Nagyközség Önkormányzata intézményeinek energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások befonásával című KEOP-4.9.0/ jelű pályázatának elbírálása megtörtént, azonban a pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban. A pályázat tartaléklistára került. - január 24-én, Tatán kihirdették a Kerékpáros barát munkahely címeket. A Polgármesteri Hivatal 1. helyezett lett országos szinten, és egy Gepida márkájú kerékpárt nyert. - január 26-án második alkalommal rendeztük meg a falusi disznóvágást. Megköszönte mindazok munkáját, akik segítséget nyújtottak a program sikeres megvalósulásához. 2

3 Köszönetet mond: György Attila és Hundzsa László helyi vállalkozóknak, akik egy-egy hízóval járultak hozzá a rendezvényhez. Smidróczki Józsefnek és Páldi Zoltánnak, akik irányították és bonyolították a disznóvágást. Kolbert Jánosnak és segítőinek. Keil Gabriellának, aki a zöldséget és a savanyúságot biztosította a vacsorához. György Istvánné és Jámborné Erdősi Máriának, akik süteményekkel járultak hozzá a rendezvényhez. A Faluközösség és a Gazdakör tagjainak, valamint Radovics Georginának. A disznóvágást követő napon a disznótoros ételekből 68 gyereket vendégeltek meg a Kantinban, melyhez Pergerné Tóth Ilona és Győri Márta nyújtott segítséget. Kovács László: tudomása van arról, hogy az üveggyári óvodának helyt adó épület tulajdonosa járt a Hivatalban. Kérdése, hogy az óvoda ügyével kapcsolatban egyeztettek-e? Tóth Tivadar: A tulajdonos a korábbi tervét szeretné megvalósítani az Önkormányzattal együttműködve. A tulajdonában lévő épület tetején lakásokat alakítana ki, majd értékesítené. Czirkelbach Olga: a fogorvosi ellátással kapcsolatban van-e újabb fejlemény? Tóth Tivadar: a Valeomed Kft. egyik tulajdonosával folytattak megbeszélést a fogorvosi alapellátásról. A kért adatokat, információkat megküldtük a cég képviselőjének, aki egyeztet a kérdésben a tulajdonostársakkal. Egy zalaegerszegi fogorvos is elküldte pályázati anyagát, de az útviszonyok miatt személyesen még nem tudott eljönni Tokodra. 2./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tóth Gábor: az előterjesztésből is kitűnik, hogy egyes határozatok végrehajtása a karácsonyi ünnepek és az év végi leállás miatt - még nem történt meg. Egy-két héten belül befejezzük a folyamatban lévő ügyeket is. A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem volt. 3./ Napirendi pont: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. fordulós tárgyalása Tóth Tivadar: előjáróban, annyit szeretne elmondani, hogy az elmúlt évből áthozott 116 millió forint pénzmaradvány nélkül a költségvetésünk nem lenne egyensúlyban. Azt kéri a Hivataltól, hogy a évi költségvetés tervezése előtt a novemberi testületi ülésen a bizottságok tárgyaljanak a fejlesztési elképzelésekről, hogy a jövő évi költségvetés I. fordulós tárgyalásakor már ezek a javaslatok is szerepeljenek a rendelettervezetben. A bizottsági elnökök hozzászólását várja. Robotka László: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Kiemeli, hogy december 28-án a központi támogatásból kiegyenlítésre került az Önkormányzat mindhárom hitelével kapcsolatos teljes tőketartozás, valamint a kiegyenlítés napjáig számított hitelkamat, összesen Ft összegben. Azon 3

4 keretet, amit a évi költségvetésben ezen kötelezettségre kellett volna fordítani, a többi pénzeszköztől elkülönítve kell kezelni és csak a kötelező önkormányzati feladatra használható fel. Változás, hogy az átengedett SZJA megszűnt, a beszedett gépjárműadó 40 %-át tarthatja csak meg az Önkormányzat és teljesen átalakult az állami támogatás rendszere is. Az állami támogatások jellemzője a feladatfinanszírozás lett. A Bizottság támogatja a Mesevár Óvoda vezetőjének kérését, az 1 fő óvodapedagógus és az 1 fő takarítónő foglalkoztatására. Kovács László: a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a évi költségvetés tervezetét. A Bizottság nem kapott megfelelő anyagot a várható fejlesztésekről, illetve beszerzésekről, ezért javasolja, hogy egy általános összeg kerüljön meghatározásra a felújítási, illetve a fejlesztési tartalék sor alatt. A Képviselő-testület év közben külön döntsön az egyes beszerzésekről, fejlesztésekről, illetve felújításokról. Javasolja, hogy az emelőkosaras utánfutóra, az önkormányzati ingatlanok csatornarákötésére, a fogászati eszközbeszerzésre fordítandó 6 millió forint nevesítés nélkül kerüljön a céltartalékba. A pénzügyi csoportvezető által készített anyagot nagyon jónak tartja, és elfogadásra javasolja. A szennyvízcsatorna-rendszer az Önkormányzat tulajdonában van, és tudomása szerint azután adót kell fizetni ban. Käfer Istvánné: az adót nem a tulajdonos fizeti, hanem a vagyonkezelő. Az Önkormányzat mentesülne az adókötelezettség alól, akkor is, ha a rendszert üzemeltetné. Czirkelbach Olga: kérdése, hogy a felhalmozások résznél, az ebszőnybányai vízellátás soron szereplő összeget, mire fordítjuk az idei évben? Käfer Istvánné: a vízvezetékre történő rácsatlakozás utáni földmunkák és javítási munkálatok vannak betervezve. Czirkelbach Olga: a szociális ellátások utáni visszaigénylések felől érdeklődött. Käfer Istvánné: a Népjóléti Bizottság által megállapított segélyek összegét nem tudjuk visszaigényelni, kizárólag a jegyző hatáskörében lévő szociális juttatások bizonyos mértéke igényelhető vissza a központi költségvetésből. Süveges Zoltán: a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása kapcsán megkérdezi, hogy az állami támogatást nem lehet-e az urnafal építésére fordítani? Käfer Istvánné: a támogatás normatív alapon jár a temető nagysága után, az összeggel nem kell elszámolni. Az összeg az urnafal építésére is felhasználható. Tóth Tivadar: a temetőben urnafalat is szeretnénk építeni, erre látványterv is készült. A költségvetésben biztosítani kell az urnafal megépítéséhez szükséges összeget. Schalk Albert: a Népjóléti Bizottság költségvetést érintő javaslata, hogy a polgármester a rendkívüli élethelyzetbe került családoknak Ft helyett, Ft rendkívüli segély odaítéléséről dönthessen. 4

5 Tóth Tivadar: az elmúlt évben 4-5 alkalommal nyújtott saját hatáskörben átmeneti segélyt a rászoruló embereknek. A szociális rendelet módosításával lehet Ftban meghatározni az odaítélhető segély nagyságát. Kovács László: javasolja az átmeneti segélytervezett összegét 1,5 millió forintról 2 millió forintra emelni. A napirendi ponthoz több kérdés, észrevétel nem volt. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetéséről a következő ülésén dönt. 4./ Napirendi pont: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása Tóth Tivadar: az Önkormányzat pályázati támogatás keretében 13 erdei köbméter tűzifát oszthat szét a rászoruló emberek részére. A támogatás feltétele, hogy a szociális rászorultság szabályait, és az igénylés feltételeit rendeletben szabályozzuk. Az a javaslata, hogy a szociális célú tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 1 m 3 legyen. Az előző napirendi pontban tárgyaltakkal összhangban a rendelet 6. (3) bekezdése is módosulna, a következők szerint: Ha a kérelmező rendkívüli életkörülményei indokolják az azonnali intézkedést a polgármester családonként legfeljebb Ft azonnal átmeneti segély kifizetéséről dönt. Rendkívüli életkörülménynek minősül, a súlyos betegség, közvetlen életveszély, haláleset vagy a családot érintő természeti katasztrófa. Robotka László: az 1 m 3 mennyiségű tűzifa biztosítását kevésnek tartja. Schalk Albert: a Népjóléti Bizottság jelenleg fél köbméter tűzifát oszt a kérelmezőknek. A rendeletalkotási javaslattal egyetért. Tóth Tivadar: a rendeletalkotási javaslatot a módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület a rendeletalkotási javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló 18/2012.(IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5./ Napirendi pont: A évi rendezvénynaptár elfogadása Tóth Tivadar: három civil szervezet nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy a római felvonulás augusztus 16-án kerüljön megrendezésre, továbbá a római nap megszervezését is fontosnak tartják. A római nap és a falunap megrendezését is július hónapra javasolják. 5

6 Czirkelbach Olga: nem ért egyet azzal, hogy a római napot és a falunapot ugyanazon a hétvégén tartsuk meg. Amennyiben a római felvonulást és a római napot júliusban rendezzük, a falunap mindenképpen augusztusban legyen. Tóth Tivadar: elfogadhatónak tartja a javaslatot. Ebben az esetben döntenünk kell arról is, hogy homoródalmási barátainkat melyik eseményre hívjuk meg. Czirkelbach Olga: véleménye szerint a falunapra. Tóth Tivadar: amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a római felvonulás mellett a római napot is megrendezzük, akkor arra forrást kell biztosítanunk. Radovics Georgina: véleménye szerint a római napok megszervezéséhez további Ft-ra van szükség. Tóth Tivadar: a római nappal együtt az idei év rendezvényeire, több mint 4 millió forint szükséges. Robotka László: javasolja, hogy a római napot Tokodaltáróval közösen szervezzük meg. Kovács László: egyetért azzal, hogy Tokodaltáró Község Önkormányzatával közösen szervezzük meg a római fesztivált. Felhívja a figyelmet, hogy a készülő rendezési tervben a tervezett fejlesztéseknél kiemelt helyen a következők szerepelnek: A római romok turisztikai célú hasznosítása, a Gardellaca fesztivál megerősítése, Gardellaca régészeti park kialakítása. Robotka László: javasolja, hogy a római nap mindig azonos időben kerüljön megrendezésre. Tóth Tivadar: az elhangzottak alapján a római felvonulás július 19-én, a római nap lehetőleg Tokodaltáró településsel közös szervezésben - július 20-án a romoknál valósulna meg. A római nap megrendezéséhez körülbelül forint szükséges, de véleménye szerint ez az összeg még magasabb is lehet. Az előterjesztésben szereplő többi rendezvény időpontja változatlan marad. A napirendi ponthoz több kérdés, észrevétel nem volt. Tóth Tivadar: az elhangzott módosító javaslatokkal együtt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A határozati javaslatban a rendezvények összköltsége Ft-ra változik. A Képviselő-testület a rendezvénynaptárt 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 2/2013. (I. 28.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a település évi rendezvénynaptárát. 6

7 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezvények megszervezéséhez szükséges Ft-ot az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Felelős: Tóth Tivadar polgármester Határidő: a rendezvények előkészítésének biztosítása A évi rendezvénynaptár a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 6./ Napirendi pont: A Liszt Ferenc Művelődési Ház büfé helyiségének bérbeadása Tóth Tivadar: Lukács Béla egyéni vállalkozó a Liszt Ferenc Művelődési Ház büfé helyiségét szeretné bérbe venni. A vállalkozó az üzemeltetéshez szükséges mértékig felújítaná a helyiségeket. Mindemellett programok, rendezvények szervezését is tervezi a Művelődési Házban. Örömmel vette tudomásul, hogy valakinek elképzelései vannak a Művelődési Ház életének felpezsdítésére. A vállalkozó szeszesitalt csak a felnőtt rendezvényeken árusítana, mellyel személy szerint is egyetért. A határozati javaslatot pontosítani kell, hogy szeszesital árusítására csak a bálok, esti rendezvények alkalmával lesz lehetőség. Robotka László: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és támogatja. Kovács László: a Településfejlesztési Bizottság is elfogadja a vállalkozó ajánlatát. Kérdése, hogy a festést, a mázolást, a tapétázást és a korrózióvédelemi feladatokat az Önkormányzat nem tudná-e elvégezni? Tóth Tivadar: az említett munkákat az Önkormányzat is szakemberekkel szokta elvégeztetni. Süveges Zoltán: kérdése, hogy a bérbe adott épületben van-e gondnok? Tóth Tivadar: nincs. A vállalkozó felelne a rend biztosításáért. Süveges Zoltán: a szeszesital árusításának korlátozását a szerződésben nem lehet kikötni? Tóth Gábor: de igen, a szerződésben a korlátozás szerepelhet, de a vendéglátóegység működési engedélyében a szeszesital árusításának tilalma mindenképpen kikötésre kerül. A vállalkozó által szervezett rendezvényekre, bálokra a szeszesital forgalmazása esetenként engedélyezhető. Tóth Tivadar: a határozati javaslatot a módosítással együtt - szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 7

8 3/2013. (I. 28.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 1-jétől határozatlan időre két hónap felmondási idő kikötésével - bérbe adja Lukács Béla egyéni vállalkozó (Székhely: 2534 Tát, Lehár Ferenc u. 7.) részére a Liszt Ferenc Művelődési Ház büfé helyiségét bruttó Ft bérleti díj, valamint Ft/hó összegű rezsiköltség térítése ellenében. A vállalkozó által szervezett rendezvényeken az alkohol forgalmazását, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint a jegyző esetenként engedélyezi. 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő bérleti díj fizetésétől, a határozat mellékletét képező költségvetésben szereplő, számlával igazolt Ft értékű felújítási munka elvégzése esetén 14 hónap időtartamra eltekint. Amennyiben a bérlő a felújítási munka elvégzését követő 14 hónapon belül felmondja a bérleti szerződést, az Önkormányzattól a felújításra fordított összeg megtérítését nem kérheti. 3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Felelős: Tóth Tivadar polgármester Határidő: a szerződés aláírására február / Napirendi pont: Tájékoztató az Újrakezdők Háza Programról Tóth Tivadar: a Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesületének főtitkára tájékoztatót küldött az Önkormányzatnak az Újrakezdők Háza Programról. A program egyes kritériumainak Önkormányzatunk nem felel meg, azonban vannak olyan projektek, amelyekben kívánatos lenne az együttműködés. Az Egyesület felméri azokat az ingatlanokat, melyek üresen állnak, a tulajdonosok elköltöztek belőle, hasznosításuk nem megoldott, az értékesítésük nehézkes. Az Egyesület átveszi ezen ingatlanok kezelését vagy tulajdonjogát egy speciális lízingszerződés keretében, amely állhat banki hitelből, részletfizetési lehetőségből, önkormányzati támogatásból, vagy támogatott hitelkonstrukcióból. Családok pályázhatnak ezekre az ingatlanokra az Egyesület által felállított pályázati feltételek alapján. Robotka László: az Egyesület megüresedett önkormányzati lakásokba költöztetne családokat. Véleménye szerint az ingatlanokat az Egyesület nem vásárolja meg. Tóth Tivadar: a tájékoztató szerint az Egyesület átveszi a megüresedett ingatlanok kezelését és tulajdonjogát, egy speciális lízingszerződés keretében. Robotka László: az ebszőnybányai lakások felajánlását említette meg. Kovács László: az Újrakezdők Háza Program elsősorban azokon a településeken jöhet szóba, ahol a lakosság elvándorlása az elmúlt időszakban magas volt. Nagy számban találhatóak olyan ingatlanok, akár magánszemély birtokában, akár önkormányzati kezelésben, amelyek alkalmasak arra, hogy nehéz helyzetben lévő vagy nem megfelelő lakhatással bíró családokat el lehessen helyezni. A program az 8

9 apró falvakra vonatkozik, ahonnan a lakosság elvándorol, a lakók kihalnak, a házak üresen maradnak. Tokodra ez nem jellemző. A napirendi ponthoz több kérdés, észrevétel nem volt. 8./ Napirendi pont: Egyebek Tóth Tivadar: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a temetőben a hátsó út elkészült. A karácsonyi ünnepek után egy autó megrongálta a temetőkaput, melynek helyreállítása a biztosító szakértőjének kárfelmérése után kezdődhet meg. A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem volt. A Képviselő-testület ülésén több napirend nem volt, Tóth Tivadar polgármester megköszönte a részvételt, a rendes ülést 18 óra 18 perckor bezárta. K.m.f. Tóth Tivadar polgármester Tóth Gábor jegyző 9

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 11-én, 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 11-én, 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 11-én, 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. június 24-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben