Pápa és Vidéke január 24. Közéleti hetilap VI. évfolyam 3. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2008. január 24. Közéleti hetilap VI. évfolyam 3. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke január 24. Közéleti hetilap VI. évfolyam 3. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ A Magyar Kultúra Napja Reflektorfényben a képzõmûvészet A Biblia éve A legkisebb pápai felekezet, a baptista adott otthont hétfõ délután a Biblia éve címû pápai rendezvénysorozat sajtótájékoztatójának. A Biblia egyedülálló kultúrtörténeti érték, az a kiadvány, mely a világon a legtöbbször jelent meg és a legtöbben vásárolták meg, mondták a programon. A rendezvénysorozat nemcsak a vallásos, hívõ emberekhez szeretne szólni, hanem azokhoz is, akik eddig nem követték Jézus tanítását. Az önkormányzat félmillió forintot különít el az egy éven át tartó rendezvénysorozatra, hogy a Biblia üzenete minél több emberhez eljuthasson. Bõvebben a 3. oldalon Január 22. a Magyar Kultúra Napja. Idén a Fõ téri Somogyi József Galéria adott otthont e rangos ünnepi eseménynek. Nemzeti énekünk születésnapján a közönség Eisenbeck Ágotával, a Bartók Béla Zeneiskola tanárával együtt énekelte a Himnuszt, majd Pataki András színmûvész, a Forrás Színház igazgatója szavalta el Nagy László Havon delelõ címû versét. A rendezvényen megjelent vendégeket Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatónõje köszöntötte. Mint mondta: szép hagyomány városunkban, hogy a Magyar Kultúra Napját különbözõ mûvészeti ágak reflektorfénybe állításával ünnepeljük. A tánc, a színház, a zene után idén a vizuális kultúra, azon belül is a képzõmûvészet áll a középpontban. Ez alkalomból a miskolci Herman Ottó Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményébõl nyílik kiállítás, Csontvárytól Szõnyi Istvánig címmel. Folytatás az 5. oldalon Panelprogram Ismét lehet majd pályázni A lakáscélú állami támogatások része a társasházi lakóépültek energiatakarékos felújításának támogatása, amely panelprogram néven vált ismertté. Pápán már három házat felújítottak az elmúlt években a projekt segítségével, de még jócskán van olyan épület, amely energiatakarékos korszerûsítésre vár. Városunkban panellakás található, ezekben ember lakik, tudtuk meg Mészáros Istvántól, a Településfejlesztési Bizottság elnökétõl, önkormányzati képviselõtõl. Bõvebben a 2. oldalon Szalagavató a Türr Gimnáziumban Január 18. péntek, este 6 óra, Jókai Mór Mûvelõdési Központ színházterme. Zsúfolásig telt a nézõtér, a színfalak mögött pedig több mint félszáz izgatott diák várta a bûvös szót: Kezdünk. A megnyitóbeszéd után az Arany János Tehetséggondozó Program végzõs osztálya kezdte meg érdekesebbnél érdekesebb mûsorszámokkal a gyönyörû, és reményeik szerint emlékezetes estét. Miközben osztálytársuk egy örök slágert énekelt, minden diák megjelent egyszer a színpadon. Számos vers is elhangzott az osztály tanulóitól, többek között egy olyan is, amelynek minden mondatát más-más diák mondta. Az egyéni produkcióik között szerepelt még Molnár Bence kiváló citerajátéka. Folytatás a 4. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke január 24. Cserélni kell a vállalkozói igazolványt Az európai parlament és tanács egyik rendelete az unió tagországaiban január elsejétõl új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási rendszere bevezetését rendelte el. Ez a 2008-as TEAOR. A rendelkezés Magyarországot is érinti. Az adótörvények módosításáról szóló évi egyik törvény rendelkezik a vállalkozói igazolványban szereplõ szakmakódok átfordításáról, úgynevezett eu-kompatibilis cseréjérõl. - Ez azt jelenti, hogy a vállalkozói tevékenységet jelölõ szakmakódok, ha automatikusan átfordíthatók, bekerülnek a nyilvántartási rendszerbe. Vannak azonban olyan szakmakódok, amelyek automatikusan nem fordíthatók át, ekkor szükséges az ügyfelekkel, a vállalkozói igazolványok tulajdonosaival való személyes együttmûködés. Ekkor a megbeszélés után tudjuk csak a szakmakódokat bevezetni a nyilvántartásba részletezte Horváthné Rácz Erika köztisztviselõ. Az automatikus bevezetés sem jelenti azt, hogy a vállalkozóknak nem kell az okmányirodákba elmenniük július 1-jéig azon vállalkozóknak, akik december 31. elõtt kaptak vállalkozói igazolványt, ügyfélfogadási idõben meg kell jelenniük, hogy az igazolványt kicseréljék egy újra, mely már az új szakmakódokat tartalmazza. A cserét fizetési kötelezettség nem terheli. Tisztelettel értesítjük Pápa város 1. és 2. számú választókerületének polgárait, hogy január 24-én, csütörtökön 16 órától képviselõi fogadóórát tartunk a Pápa, Fõ u. 19. sz. alatti FIDESZ-irodában, melyre minden érdeklõdõt tisztelettel várunk! dr. Péntek Árpád dr. Vörös Ibolya Képviselõi fogadónapot tart Pápán január 25-én, pénteken óráig az MSZP-irodán (Korvin u. 3.) Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje, valamint Grõber Attila és Pingiczer Sándor önkormányzati képviselõk. FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének az egyes kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló, többször módosított 20/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak alapján évente a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor a PÁPA VÁROSÉRT érdemérem, valamint Pápa Város Díszoklevelének adományozására. PÁPA VÁROSÉRT érdemérem adományozható mindazon személyeknek és közösségeknek, akik a város fejlõdése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek. Pápa Város Díszoklevele személynek, közösségnek, intézménynek adományozható, ha a város gazdasági életében, a városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a mûvészetek és az irodalom, az egészségügy, oktatás, nevelés, közmûvelõdés és egyéb területen kiemelkedõ, eredményes munkát végzett. Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem, valamint 5 díszoklevél adományozható. Az adományozásra ajánlást tehetnek: - Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének bizottságai, a képviselõtestület tagjai, - az önkormányzat tisztségviselõi, - pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, - magánszemélyek. Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, közösség megnevezését, tevékenységének, mûködésének ismertetését, az elismerés alapját képezõ mû, alkotás, cselekmény bemutatását, dokumentációit, a fentiek városi, közösségi, társadalmi hasznosságának méltatását. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az ajánlást legkésõbb január 31-ig lehet Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének címére (Pápa, Fõ u. 12.) a Polgármesterhez eljuttatni. Panelprogram Ismét lehet majd pályázni Folytatás az 1. oldalról Iparosított technológiával készített épületbõl, az ún. panelházból Pápán is elég sok van. Ezek felújítására, renoválására ban is lehet igényelni támogatást. - Pályázni külsõ hõszigetelésre, homlokzati és födémmegújulásra, nyílászárók cseréjére lehet. A panelprogramnak része az épületgépészet és a villamosrendszerek felújítása is, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az elõbbiek népszerûbbek mondta Polgár Jenõ közigazgatási osztályvezetõ. A panelprogramra társasházi lakóközösségek pályázhatnak, az idén az állami támogatás mértéke a bekerülési költség maximum egyharmada, de legfeljebb lakásonként ötszázezer forint lesz. A pályázóknak saját erõként a bekerülési költség kétharmadát kell biztosítani, azonban az önkormányzat mint támogató részben átvállalhatja a pályázót terhelõ részt. - Ehhez a társasházi közösségeknek az önkormányzathoz kell pályázatot benyújtaniuk, mert az önkormányzati költségvetésben ezen a jogcímen jelenik meg majd támogatás, mint ahogy az elmúlt évi költségvetési koncepció errõl már Fidesz-MSZP sajtótájékoztató Gyûjtsük a forintosokat! Közös program keretében adott tájékoztatást dr. Kovács Zoltán polgármester és országgyûlési képviselõ, valamint Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõ vasárnap arról, hogy a pápai beteg kisgyermekek támogatása érdekében közös alapítványt hoznak létre. A nemes kezdeményezés keretében a március elsején forgalomból kivonásra kerülõ egy- és kétforintosok összegyûjtésére is felhívják a politikusok a pápaiak figyelmét, hogy az abból befolyt összeget is a beteg, rászoruló kicsik gyógyítására fordítsák. Az adományokat a Korvin utcai és a Fõ utcai pártirodákba várják, mellyel azokat a pápai gyermekeket szeretnék segíteni, akiknek gyógykezelését nem vagy csak részben támogatja a TB, illetve akik családja rászorul a segítségre. Dr. Kovács Zoltán és Gõgös Zoltán az alapítványt személyesen is támogatta egy-egy nagyobb összeggel, emellett a hamarosan kivonásra kerülõ egyés kétforintosok összegyûjtését kezdeményezik. - Az aprópénzt az MSZP és a Fidesz irodán gyûjtjük, de természetesen más felajánlásokat is elfogadunk szólt is. Lényeges azonban, hogy a nem lakáscélú helyiségek (például garázsok) is részt vehetnek ebben a projektben, de ezek finanszírozása a tulajdonosokat terheli, ezekre sem állami, sem önkormányzati támogatás nem igényelhetõ részletezte a közigazgatási osztályvezetõ. Panelházakat Magyarországon a hatvanas évektõl építettek, mára ezek felett a házak felett eljárt az idõ. Felújításuk, korszerûsítésük lassan elengedhetetlenné válik. Az elmúlt években Pápán három ilyen panelházat újítottak fel egyet a volt Kilián, kettõt pedig a Vajda Péter lakótelepen. Az elsõ esetben nyílászárókat cseréltek és külsõ hõszigetelést, valamint színes vakolatot kapott az épület, az utóbbi két panelháznál az ablakokat, ajtókat cserélték korszerû hõszigeteltre. Az Irinyi utcai épület renoválását több mint 6 millió, a Vajda lakótelep két társasházát 3,5, illetve több mint 5 millió forint értékben támogatta az önkormányzat. - Arra szeretném kérni a közös képviselõket, illetve a panelházak lakóit, pályázzák meg a rendelkezésre álló összeget, mert nagy segítséget adhat az energiatakarékos megoldások létrehozásában. Ezzel együtt álta- ebben az ügyben, hiszen tudjuk, hogy a legelesettebbek és a legrászorultabbak a beteg kisgyermekek fogalmazott dr. Kovács Zoltán. Az MSZP-s politikus azt mondta, azért is gondolták, hogy létrehoznák ezt az alapítványt, mert mindkettõjüket gyakran keresik fel abból a célból, hogy segítsék beteg gyermekek kezelését, mely kérésnek folyamatosan eleget is szoktak tenni. - Gondoltuk, hogy eredményesebb lehet ez a tevékenység, ha közösen végezzük. Persze nemcsak egy- és kétforintosokat várunk, de ez az apropója a gyûjtésnek. A kezdeményezés ötlete a Polgármesteri Hivatalból érkezett hozzánk, de szívesen csatlakoztunk hozzá, mert nemes célt szolgál. Reméljük, sok vállalkozás és magánszemély csatlakozik hozzánk mondta Gõgös Zoltán. Az, hogy a két országgyûlési képviselõ közösen, együttmûködve dolgozik egy cél érdekében, nem elõször fordul elõ. A fideszes és MSZP-s politikus együttesen munkálkodott a csatornázás megvalósítása, a Tarczy-iskola renoválása illetve a C17-es repülõgépek Pápára telepítése érdekében is. Az alapítvány kuratóriumába dr. Vörös Ibolyát, a Gróf Esterházy Kórház fõigazgatóját, Kanozsainé dr. Pék Máriát, Pápa város jegyzõjét, és a szociális ügyekkel is foglalkozó dr. Németh Mártát és gyermekorvosokat kértek fel az alapítók. A nemes cél támogatására pedig várják a segítõkész emberek adományát. lában homlokzati megújítást is kapnak az épületek, ami a megjelenésben is számít, és nyilván az értéke is jócskán növekedni fog. - Szeretném megnevezni a közös képviselõket, mert nekik nagy érdemük van abban, hogy létrejöttek ezek a beruházások. A volt Kilián lakótelepen Varga Piroska és Ábrahám Ferencné, a Vajda lakótelepen Steiner Jánosné dolgozott és tevékenykedett azért, hogy megvalósuljon a beruházás. Egyébként a közös képviselõkön igen sok múlik, és biztos, hogy nem egyszerû rábeszélni a lakókat, mert azért ez egy komoly anyagi áldozat. Azonban ez nagyon megéri, mert mindenképpen megtérül. Azt szeretném, ha Pápán minél több ház felújítása elkezdõdhetne - mondta Mészáros István. Az országos pályázat elõreláthatólag tavasszal jelenik meg, és a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan utólagos finanszírozásúak lesznek, tehát a nyertes pályázó az elvégzett munka arányában hívhatja le a pályázati forrásból a saját részét. Miután a program döntõ része az adófizetõk pénzébõl valósul meg, a beruházás közbeszerzési eljárás keretében történhet meg. Varga Bea A Pápai Rendõrkapitányság eljárást folytat a BTK ba ütközõ cserbenhagyás vétsége elkövetésének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki január 10-én 21 óra 20 perc körüli idõben Pápán, a Várkert úton közlekedett a Gyõri út irányába, amikor összeütközött a vele szembe szabályosan közlekedõ BMW személygépkocsival, melynek során a BMW az út menti fának ütközött. Az ismeretlen jármû vezetõje a helyszínrõl megállás nélkül elhajtott. Kérjük a lakosságot, hogy aki a balesettel kapcsolatban, illetve az ismeretlen feltehetõen piros színû jármûrõl, annak vezetõjérõl bármilyen információval rendelkezik, az értesítse a Pápai Rendõrkapitányságot a 89/ es telefonszámon (Derczó Zoltán r. törm.), vagy a 107-es segélyhívó számon, illetve hívja a telefontanút az ingyenesen hívható 80/ es telefonszámon, vagy értesítse bármely szolgálatot teljesítõ rendõrt.

3 2008. január 24. Pápa és Vidéke 3 Nõtt az ittas vezetõk száma A 2006-os baleseti statisztikához képest minimális, mintegy 5 százalékos emelkedés volt tapasztalható a személyi sérüléseket illetõen a tavalyi évben. A sérülések foka viszont látványosan súlyosbodott - tájékoztatta lapunkat Orsós Károly rendõrfõhadnagy. Mint mondta, a halálos balesetek száma 2-rõl 6 fõre nõtt. Országonként eltér, hogy mit tekintenek halálos kimenetelû balesetnek. Magyarország az európai trendhez tartozik, így akkor beszélünk halálos balesetrõl, ha a sérült személy a balesetet követõ harminc napon belül meghal. Drasztikusan emelkedett a súlyos sérüléssekkel járó közlekedési balesetek száma. Ennek fõ oka az emberi felelõtlenség. Hiába készítenek egyre biztonságosabb gépjármûveket az autógyártó cégek, egy nagy erejû ütközés, például gyorshajtásnál, annullálhatja az autóba beépített biztonsági fejlesztéseket. Gyakori probléma még, hogy nem használjuk az öveket. Érdemes lenne azon elgondolkodni, miért vásárolunk drága és jó autókat, ha nem élünk az általuk nyújtott biztonsági lehetõségekkel. Az alkoholos befolyásoltság alatt állók által okozott balesetek tekintetében, negatív irányban mozdult el a statisztika. Közel 20 százalékos volt a növekedés, ami azt jelenti, hogy minden 5. ember ittasan ül volán mögé. A Pápai Rendõrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai 2007-ben 55 fõvel több ittas vezetõt szûrtek ki ellenõrzéseik során, mint az elõzõ évben. Úgy tûnik, hogy a lakosság egy nem elhanyagolható szegmense napi rendszerességgel fogyaszt szeszesitalt, miközben számára magától értetõdõ módon gépjármûvet is vezet. A rendõrfõhadnagy kiemelte: a baleseteket elõidézõ okok között egy év szünet után ismét a gyorshajtás volt a legmeghatározóbb, ezt az elsõbbségi szabályok figyelmen kívül hagyása és a figyelmetlenség követi, míg a negyedik helyen a kanyarodás szabályainak a megszegése merült fel. A balesetek bekövetkezéséért a felelõsség a közlekedés résztvevõi között az alábbiak szerint alakult. Személygépkocsi 56, kerékpár 12, tehergépkocsi 10, segédmotoros kerékpár 9, míg motoros és gyalogos 6-6 esetben okozott balesetet. Az elõzõ évekhez képest a motorkerékpárosok okozta balesetek számának drasztikus emelkedése jelentett figyelemreméltó változást, ugyanis 2006-ban mindössze egy eset volt. A balesetek napszakok szerinti megoszlása a korábbi évek tapasztalataihoz képest meglepetést nem hozott, hacsak nem az a körülmény, hogy a polarizáció idén sokkal erõsebben jelentkezett. A délutáni órákban bekövetkezett baleseteknek ugyanis kiugró, 33%-os emelkedését figyeltük meg - tette hozzá Orsós Károly. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet Pápa belterületén, elsõsorban a városközpontból kifelé, valamint a szomszédos települések irányába vezetõ utakon Jókai utca, Veszprémi út, Gróf út, Celli és a Gyimóti út - regisztrálták. A Pápai Rendõrkapitányság illetékességi területének úthálózatán a 83-as fõúton Bakonyjákó és Takácsi térségében, valamint a megyehatáron, ezen kívül Pápa és Nyárád, Pápa és Vaszar között, valamint Béb, Csót, Ugod háromszögben jelentkeztek balesetek visszatérõen. Tisztelettel értesítjük Pápa város 5. és 11. számú választókerületének (Tókert) polgárait, hogy február 6-án, szerdán 18 órakor képviselõi fogadóórát tartunk a Munkácsy Mihály Általános Iskolában (Pápa, Aradi u.), melyre minden érdeklõdõt tisztelettel várunk! Dr. Kontrát Károly Mészáros István Közlemény Az influenzaszerû megbetegedések nagyfokú megnövekedése miatt a régiós tisztifõorvos, dr. Bujdosó László rendelete alapján január 24-tõl, azaz csütörtöktõl a gróf Esterházy Károly Kórházban látogatási tilalom lép életbe. Az intézkedés feloldása a késõbbiekben a megbetegedések számának alakulásától függ. Folytatás az 1. oldalról A többek között bibliaismereti vetélkedõt, rajzpályázatokat, kávéházi beszélgetéseket, koncerteket, elõadásokat, kiállításokat magába foglaló programsorozatot a szervezõk mûsorfüzetben jelentették meg. A sajtótájékoztató elején dr. Kovács Zoltán, Pápa város polgármestere hangsúlyozta: a pápai történelmi egyházak és a város kapcsolata kifejezetten jó, éppen ezért fontos számukra, hogy a Biblia éve miképpen kerül megrendezésre. Azt, hogy a Biblia éve legyen, a Magyar Bibliatársulat kezdeményezte, és örömteli, hogy a helybéli gyülekezetek, szervezetek és intézmények is csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz, mondta dr. Kovács Zoltán, aki megjegyezte, a pápai programok számos általános kultúrtörténeti, vallástörténeti, történelmi információt adhatnak az érdeklõdõknek, és hozzásegíthetnek ahhoz is, hogy az emberek közelebb kerüljenek a hitélethez. Luther kezdeményezése folytán a protestánsok sokkal gyakrabban olvassák a Bibliát, mint a katolikusok, jegyezte meg Csernai Balázs káplán a sajtótájékoztatón, éppen ezért fontos a Biblia éve, hogy a protestáns testvérektõl tanulva mindenki megismerhesse Isten üzenetét. - A programok egy része a gyerekekhez szól, fõleg a katolikus iskola szervezésében, de lesznek olyan események is, amelyek valamennyi korosztálynak szeretnék bemutatni a Szentírást mondta Csernai Balázs. Pápán is a Biblia éve Pápa ideális helyszín a rendezvény lebonyolítására, hangoztatta a sajtótájékoztatón Köntös László, a Dunántúli Református Gyûjtemények igazgatója, hiszen városunk hatalmas kultúrkinccsel rendelkezik, melyben ott vannak a bibliák is. - A Református Gyûjtemények örömmel vesz részt ezen a programsorozaton, mert ez az elsõ alkalom, hogy az intézmény falai közül kilépve bemutathatjuk azt a bibliagyûjteményt, mellyel városunk rendelkezik. Csak a századból több, mint 120 bibliánk van, és ehhez még nem számoltuk hozzá a 19. és 20. századot. Egy egészen széles történelmi keretbe ágyazottan szeretnénk bemutatni ezeket a bibliákat, de sok olyat fogunk kiállítani, melyek kifejezetten Pápához kötõdnek. Megnézhetõ lesz például a Váradi Biblia 1660-ból Komáromi Csipkés György ajánlásával a pápai református gyülekezetnek részletezte a gyûjteményi igazgató. A programsorozatnak az említett tárlat a központi rendezvénye, melyet május 17-én fognak megnyitni a Somogyi József Galériában. - Ha Európa azzal dicsekszik, hogy a görög, zsidó és keresztény hagyományoknak õrzõje, ápolója, illetve letéteményese, akkor illik is megismerni ezeket az örökségeket. A Biblia valóban egy bestseller, azaz egy olyan könyv, amelyet a legnagyobb példányszámban adtak el a világban, de valószínûleg ez a bestseller olvasó nélkül van. Ennek a bibliatörténeti kiállításnak éppen az a célja, hogy a köztudatba belevigyük a Szentírás jelentõségét, hogy megmutassuk, az egyes korszakokban miképpen formálta, alakította az irodalmat, a mûvészeteket, a zenét, vagy a politikai életet. Az európai nyelvek, köztük a magyar nyelv is nagyon sokat köszönhet a 16. századi bibliafordításoknak, éppen ezért a kiállításnak központi része lesz a protestáns bibliafordítások története, de természetesen a katolikus és evangélikus bibliafordításokat is bemutatjuk. Akik eljönnek majd erre a tárlatra, igazi csemegékre, meglepetésekre számíthatnak, mert hihetetlenül gazdag ez a téma. Várjuk a magyartanárokat, diákokat, iskolákat, közösségeket, akik a kiállításon bepillantást nyerhetnek majd a bibliafordítás mûhelytitkaiba is mondta dr. Vladár Gábor, a Pápai Református Teológia dékánja. A Biblia éve rendezvénysorozat egy olyan városi összefogás keretében valósul meg, amelyre eddig talán nem volt példa Pápán. Ez nemcsak a történelmi egyházak összefogásán alapul, hanem 14 további ntézmény és szervezet, valmint az önkrományzat együttmûködésén is. - A Biblia a közösség könyve, nagyon örülnénk, ha a város könyve is lenne erre az évre mondta ifj. Márkus Mihály református lelkész. A Gróf Esterházy Kastély- és Tájmúzeum is részt vesz a programsorozatban, mely jó lehetõséget teremt arra, hogy a múzeum kulturális küldetését teljesíteni tudja, mondta Nagy L. István igazgató. Veszpréminé Turtsányi Valéria hozzátette, a JMK koordinációval és infrastruktúrával támogatja a rendezvénysorozatot. A sajtótájékoztató végén Varga György evangélikus esperes örömét fejezte ki, hogy a város bekapcsolódott a vallási rendezvénysorozatba. - A Biblia mindenki számára drága üzenet. Ez az év mindenki számára nagy jelentõségû lesz, kezünkben a Biblia, szívünkben pedig a Biblia tartalma, az Isten üzenete legyen fogalmazott az evangélikus esperes.

4 4 Pápa és Vidéke január 24. Máltai évértékelés Az adományok mennyisége csökkent, a rászorulók száma azonban nõtt röviden így összegezte az elmúlt évet Szita Tamásné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pápai csoportjának vezetõje, akivel a 2007-es évrõl és idei terveikrõl beszélgettünk. - Az elmúlt év több nagy változást is hozott csoportunk életében. Az évek óta üzemelõ Kis tér 1. szám alatti ruharaktárunkat bezártuk, és helyette az önkormányzat segítségével új raktárt nyitottunk az Árok utca 13. szám alatt. Ebben a raktárban lehetõségünk nyílt arra is, hogy hétfõnként 9 és 10 óra között krízisügyeletet tartsunk. - Amikor rövid összegzésre kértem, említette, hogy csökkent az adományok mennyisége. - Itt nem elsõsorban a ruhaadományokra gondoltam, hiszen ezen a téren nem volt hiány. Felnõtt ruhákból sokszor túlkínálat is volt. Sajnos gyermekruhából nem mindig kapunk annyit, amire igény lenne. Gyakran fordulnak hozzánk bútorért is. Legtöbbször ágyra és szekrényekre lenne szükség, de sokan kérnek hûtõszekrényt, televíziót, mosógépet is. Mindezeken túl egyre több kilátástalan helyzetbe került család keres meg minket, akiknek a napi élelemre sincs pénzük. Nekik a lehetõségeinkhez mérten élelmiszer - adománnyal tudunk segíteni. - Az adományok gyûjtése és osztása mellett az Eötvös utcai Ifjúsági Centrumban rendszeresen szerveznek programokat. Milyen csoportok mûködnek ott? - Évek óta mûködik a Szeretet Klub, melynek hétfõi foglalkozásain közel harminc idõs, egyedül élõ hölgy vesz részt. Ezen kívül a szünidei gyermekmegõrzõ programnak is az Ifjúsági Centrum biztosította a helyszínt. Ennek keretében több mint hetven gyermek felügyeletét vállaltuk. - Jelentõs évfordulót is ünnepeltek 2007-ben. Mi volt ez? - Csoportunk most ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. Ez az ünnepség jó alkalom volt a visszatekintésre, a munkánk értékelésére. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatom, továbbra is nagy szükség van a munkánkra, nagyon sok az elesett, nehéz helyzetben lévõ család. Ezért 2008-ban tovább folytatjuk az adományok gyûjtését annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk segíteni a hozzánk fordulókon. Emellett az Ifjúsági Centrumban egy új programsorozat beindítását is tervezzük, amellyel az alsó tagozatos gyerekeket szeretnénk megszólítani. Természetesen az elmúlt évben sem tudtunk volna tevékenykedni, ha nem lennének nagylelkû támogatóink. Nagyon köszönjük a segítséget egyik legnagyobb támogatónknak, Pápa Város Önkormányzatának és mindazoknak, akik bármilyen módon segítették, segítik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pápai csoportjának munkáját. Papp Eszter A Biblia éve heti programjai Január 24., csütörtök 17 órakor ökumenikus istentisztelet. Igehirdetõ: Salgó Ferenc kanonok, plébános. Helyszín: református templom. Január 25., péntek 17 órakor ökumenikus istentisztelet. Igehirdetõ: Varga György ny. esperes, evangélikus lelkész. Helyszín: Szent Anna római katolikus templom. Január 26., szombat 17 órakor ökumenikus istentisztelet. Igehirdetõ: dr. Csernai Balázs káplán, teológiai fõiskolai tanár. Helyszín: evangélikus templom. Szalagavató a Türr Gimnáziumban Folytatás az 1. oldalról Ezután az osztály kisebb csoportjainak elõadása következett. Itt kell megemlíteni a palotást és cigánytáncot, illetve a fiú tornászcsapat szórakoztató mûsorát. Végül pedig egy közös énekkel egybekötött vetítéssel búcsúzott az osztály. A nyolcosztályos gimnázium végzõs osztályának mûsora következett. Évfo- Hogy védi magát az influenza ellen? A múlt héten arról adtunk újságunkban hírt, hogy Pápán és környékén még nincs jelen az influenza. S bár az iskolákban és a munkahelyeken már elõfordul egypár influenzaszerû megbetegedés, még mindig szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyszámú megbetegedés még mindig nincs nálunk. A forgalom alapján ezt tapasztalták az egyik belvárosi patikában is, és szerencsére mi sem akadtunk a járókelõk között olyanra, aki átesett volna mostanában a betegségen. lyamtársaikhoz hasonlóan a bemutatkozással indítottak õk is. Mindenkirõl három képet vetítettek le: egy kiskorit, egy ötödikest és egy ideit. A képek vetítése alatt mindenkirõl mondott néhány kedves, személyes gondolatot az iskolai padtársa. Majd egy közös énekléssel emlékeztek meg az elmúlt nyolc évrõl. Az egyéni produkciók között szerepelt két vers, egy káprázatos tánc, egy duett és egy gyönyörû fuvolajáték is. Ezt követõen bemutatták tudásukat a latin táncok területén az osztály Szabóné Bíró Erzsébet erre szakosodott tanulói. Készültek egy meglepetés számmal is osztályfõnöküknek, aki immár 8. éve keményen bírja a megpróbáltatásokat. A dal teljes titokban készült, így reményeik szerint a felcsendülõ melódiával, mint egy soha el nem hervadó virágcsokorral ajándékozták meg sze- Bakos Krisztina retett osztályfõnöküket. Ezután egy, az osztályról készült filmet vetítettek le, majd következett az est fénypontja, a két osztály által közösen elõadott gyertyafénykeringõ, mely szinte már hagyományosan a szalagavatók tánca. Egy záró ének után jött az osztályfõnöki beszéd, majd a várva várt szalagtûzés, mely végérvényesen is rangidõs türrössé avatta a végzõs diákokat. A szalagok feltûzése után jött a koccintás, majd a vacsora. És aki nem bírt volna az energiáival, az a földszinten kitáncolhatta magát. Gyenge András 12.G Szabóné Bíró Erzsébet (Pápa) - Még nem voltam idén influenzás, de tavaly sem. Remélem nem is fogom elkapni a betegséget. Tudom, hogy létezik ellene védõoltás, és életkorom alapján nekem járna is, de van egy állandó betegségem, ami miatt olyan sok gyógyszert szedtem már, hogy félek a gyógyszertõl. A háziorvosom biztosan ajánlotta volna az oltást, de mostanában hála Istennek nem kellett hozzá elmennem. Azért törekszem ám arra, hogy ne kapjam el a betegséget, mégpedig úgy, hogy sok gyümölcsöt, például citromot, narancsot, almát, körtét eszem, gyógyvizet és gyógyteákat iszom. Igyekszem zöldségféléket is fogyasztani, például káposztát. Aztán sokat tartózkodom a szabad levegõn is. Bakos Krisztina (Pápa) - Hallottam a tévébõl, hogy közeleg az influenzajárvány, és egy kicsit félek is attól, hogy esetleg én is megbetegszem. Éppen ezért kezdtem el két hónapja vitaminkészítményt szedni, naponta egyet kell bevenni belõle. Semmiképpen nem szeretném, ha influenzás lennék, mert akkor több napot, esetleg egy hetet is otthon kell maradni, s nagyon lemaradnék az iskolai tananyagban. Ez nem lenne jó, mert sokat kellene pótolnom. Nálunk a családban még nem betegedett meg senki, és nem is kértünk védõoltást. Az az igazság, hogy egy kicsit félünk az injekciótól. Helyette inkább sok gyümölcsöt fogyasztunk. Kosarasné Roll Henriett (Ugod) - A mi családunkat elkerülte eddig az influenza, és nem is szeretnénk, ha megbetegednénk, mert van egy 13 hónapos kislányunk, nem szeretnénk átadni neki a kórokozókat. Egyébként más betegséget sem kaptunk el még eddig az idei téli szezonban, még náthásak sem voltunk. A kisgyerek miatt sokat sétálunk a szabadban, lehet, hogy ez jó hatású. Emellett igen sok gyümölcsöt eszünk. Úgy tûnik, a környékünket elkerülte eddig a betegség, mert még az ismerõseink körében sem volt senki eddig influenzás. Reméljük, ez így is marad. Ellenben a pesti rokonaink már megkapták a betegséget. Kosarasné Roll Henriett

5 2008. január 24. Pápa és Vidéke 5 A Magyar Filmszemle Pápán is A 39. Magyar Filmszemle pápai díszbemutatóját tartották kedden este 19 órától a Magyar Kultúra Napján a JMK színháztermében. A programon többek között a szemle három alkotását vetítették le. A program kezdetén a JMK Szeleburdiák Színpada elõadásában egy némafilmet idézõ produkciót láthatott a közönség, majd Veszpréminé Turtsányi Valéria köszöntötte az egybegyûlteket. Az igazgató elmondta a magyar film történetének kiemelkedõ eseménye volt 1968, amikor a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége Budapesten tartotta éves vándorgyûlését, ahol megválasztották a 12 legjobb magyar filmet. Köztük szerepelt például a Talpalatnyi föld, asodrásban, a Körhinta, ahannibál tanár úr, a Bakaruhában. Azóta természetesen sok más Reflektorfényben a képzõmûvészet Folytatás az 1. oldalról A tárlatot dr. Veres László megyei múzeumigazgató - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság - nyitotta meg, aki egyben ünnepi beszédet is mondott. Szólt a magyar nyelvújítás élharcosáról Kazinczy Ferencrõl, pápai látogatásáról, Kölcseyhez fûzõdõ barátságáról és a Himnusz születésérõl. Kifejtette véleményét arról, hogy mit jelent számára a kultúra és a mûvelõdés. Ezt követõen került sor a kiállítás megnyitására. A tárlaton látható festmények a Herman Ottó A film fõszerepét Bogdán Zsolt erdélyi színmûvész, a Kolozsvári Nemzeti Színház színmûvésze alakítja. - Még rendõr szerepem nem volt ezidáig, ez az elsõ, remélem sikerült feltárnom ennek a szerepnek a legmélyebb árnyalatait is. A forgatások idején egyébként a rendõrök többször igazoltatni akartak, mert gyanús voltam nekik. A történet két síkon játszódik egy mesebeli, álombeli, illetve egy valóságos síkon. Nagyon jól éreztem magam a forgatások idején az álomban, hiszen álmodni mindig jó Hatalmasat kardoztunk, bár igen hideg volt, Véget értek a Morcogi vitéz címû film készítésének forgatási munkálatai. A múlt hét elején még készítettek néhány felvételt Pápán a filmkészítõk. Most a két fõszereplõvel beszélgettünk, az interjúban a színmûvészek a történetrõl is több mindent elárultak. összeállítás is napvilágot látott, és 1969 óta a hazai filmgyártás legnagyobb seregszemléje lett a Magyar Filmszemle. A magyar film e legnagyobb ünnepe ezidáig mindig Budapesten került soha nem látott sokszínûséget eredményezett- mondta dr. Veres László. Az ünnepi program keretében, immár 14. alkalommal adták át a Pápai Amatõr Mûvészeti Mozgalomért Alapítvány és a Jókai Mór Mûvelõdési Központ által alapított Pro Cultura Díszoklevelet. A díjat olyan egyének vagy közösségek számára ítéli oda a kuratórium, akik hosszú éveken át Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményének 1900-tól 1950-ig terjedõ anyagát öleli fel. Nem véletlenül választották két festõ nevét címnek; Csontvárytól Szõnyi Istvánig. Csontváry Kosztka Tivadar Öreg halász címû képe a világ számos országában hirdette, a patikus segédbõl lett festõmûvész fantasztikus, önálló világot megteremtõ alkotását. Szõnyi István munkássága pedig hatással volt a késõbbi fáradhatatlanul korok mûvészeinek tevékenységére. A többi kiállított 65 kép, azt próbálja meg bemutatni, hogy a XX sz. a magyar festészetben Morcogiról a színészek szinte csonttá fagytunk Nagyvázsonyban mesélte Bogdán Zsolt, aki elárulta, Morcogi János alakja számára nem volt teljesen ismeretlen. - A fõszereplõnek nehéz gyermekkora volt, s ez nyomot hagyott a lelkében, de sikerült túlélnie a megpróbáltatásokat. A közrendõr keménynek mutatja magát, de valójában õ egy érzékeny ember. Pápán egyébként nem jártam eddig, de a munkánk alatt megtetszett a város, nagyon a szívemhez nõtt árulta el a színmûvész. A játékfilmben Gabriella szerepében Halas Adelaidát, a Veszprémi Petõfi Színház színmûvészét láthatjuk. - A fõhõsnõ alakja közel áll hozzám, nagyon szeretem ezt a szerepet. Gabriella egy természetes lány, aki nagyon szeret rajzolni, és játéktervezõ akar lenni. Finom jellem, egy kicsit mûvészlélek némi mártírszereppel, mert olyan dolgok történnek vele az életben, ami miatt eltávolodott attól, ami legbelül a szíve vágya lett volna. Azonban a megpróbáltatások ellenére is egy szerény teremtés maradt. Gabriella Morcogi János diákkori szerelme. A férfi többször feltûnik az életében, és mindvégig megmarad bennük ugyanaz az érzés. Ez egy jó színészi munka, egy szép szerep, mert sok árnyalt dolog van benne, és persze vannak megrendezésre. Idéntõl azonban öt vidéki helyszínen Esztergomban, Algyõn, Nyírbátorban, Szécsényben és Pápán ünnepelhetjük a magyar filmet, köszönhetõen a Filmszemle Tanács két tagjának, Székely Orsolyának, aki maga is részt vett a keddi rendezvényen, illetve a pápai születésû Kocsis Tibor operatõrrendezõnek, mondta Veszpréminé Turtsányi Valéria. A díszbemutatón három filmet láthatott a közönség, A vízjárta puszták vidékén A Körös-Maros Nemzeti Park, A város ritmusa és a Bahrtalo címû alkotásokat. A programon a film alkotói közül többen is részt vettek. A 39. Magyar Filmszemle idején B. Müller Magda Filmgyári Capriccio címû fotókiállítása tekinthetõ meg a mûvelõdési központ emeleti elõterében. Varga Bea tevékenykednek a város kulturális értékeinek megõrzése, ápolása terén, vagy újszerû kezdeményezésekkel szolgálták a város hírnevének öregbítését. Az idei évben a Bakonyalja Népmûvészeti Egyesület vehette át az elismerést. Lelkiismeretes, példaértékû nevelõmunkájáért, az óvodaés fejlesztõpedagógia terén nyújtott megbízható, mintaértékû munkája elismeréseként dr. Kovács Zoltán polgármester az oktatási és kulturális miniszter által adományozott Arany Katedra Emlékplakettet adott át Antalné Ihász Máriának,a Tókerti óvoda vezetõjének. A rendezvényt Mészáros Sándorné és Némethné Farkas Nóra,aBartókBélaZeneiskola tanárainak csellójátéka zárta. Meleg Andrea olyan pontok, amelyekben megtalálom magamban Gabriellát mondta Halas Adelaida. - Ha meghalljuk a film címét, talán legtöbben egy mesére gondolnak, pedig ez eléggé mai történet. A filmben olyan örökérvényû dolgok fogalmazódnak meg, mint a szeretet, a szerelem és az emberi kapcsolatok alakulása, mindez mesei síkba ágyazva. A film álomjelenete meseszerû, de valójában ez egy tudatalatti dolgot, a lélek igazi rezdüléseit mutatja meg árulta el a színmûvésznõ. A film utómunkálatai most zajlanak, de az alkotásból már mutattak be részleteket a 39. Magyar Filmszemle Pápán megrendezett nyitóprogramján kedden, a Magyar Kultúra Napján. Varga Bea Programajánló Január 24-én, csütörtökön 14 órától Hagyományõrzõ kézmûves mûhely a JMK színházépületében. Január 25-én, pénteken 16 órakor nyílik Keresztény Veronika festõmûvész kiállítása a könyvtár folyosóján. Megnyitja: Heitler László festõmûvész, mûvészeti író. Közremûködik: Ördög A. Róbert költõ. Január 26-án, szombaton 15 órától farsangi játszóház lesz a borsosgyõri mûvelõdési házban. Január 26-án, szombaton 17 órakor a noszlopi faluházban, január 27-én, vasárnap a 9 órai szentmise után a felsõiszkázi r.k. templomban kezdõdik Budai Ilona és Kobzosi Kiss Tamás Fohász a 30 éve elhunyt Nagy Lászlóért címû emlékmûsora. Január 27-én, vasárnap óráig Téli esték régi mesék címmel hagyományõrzõ programot rendez a Civilszerviz Közösségfejlesztõk Közhasznú Egyesülete az egyházaskeszõi mûvelõdési házban. Január 27-én, vasárnap 17 órától az Art moziban (Petõfi mozi) A Nap utcai fiúk címû színes magyar filmet vetítik. Január 27-én, vasárnap 9 órától Légvárvilág játszóház a Tarczy-iskola tornatermében. Belépõjegy: Ft. Január 28-án, hétfõn 18 órától Így fõzünk mi címmel fõzési bemutató lesz az Életmód Klubban, a JMK Várkastély 3. termében. Magtejek készítése (mandula-, dió-, mogyoró-, harmattej). Január 30-án, szerdán 14 órakor megemlékezést tart a Pápai Nagy László Kör a Szent Anna Óvoda homlokzatán lévõ emléktáblánál Nagy László halálának 30. évfordulója alkalmából. A Somogyi József Galériában a Csontvárytól Szõnyi Istvánig címû kiállítás tekinthetõ meg. A Petõfi moziban január 25-én és 26-án 17 órától, január 27-én órától az Alvin és a mókusok címû színes, szinkronizált amerikai animációs vígjátékot, január ig 19 órától az Elizabeth: Az aranykor címû színes, angol történelmi filmet, január 29-én és 30-án 19 órától pedig a Halálos temetés címû színes, angol-német filmvígjátékot vetítik. A Pegazus Színházban január 24-én 10 és 14 órától, 25-én 10 és órától, 28-án 10 és 14 órától, 29-én 9 és órától, 30-án 9.30 és órától a Holle anyó címû zenés bábjáték látható. Jegyek 800 forintos áron, korlátozott számban kaphatók. Jegyrendelés: 30/ Egészséges élelmiszert az asztalra Ez volt a címe annak a rendezvénynek, melyen a év növényorvosa kitüntetésben részesült Körmendi György, Illés László és Nagy Imre, Veszprém megyei növényvédõ mérnökök. A szakemberek kiváló szakmai munkájuk elismeréseként vehettek át oklevelet és jutalmat a II. Magyar Növényorvosi Napon Budapesten, tudtuk meg Böröczky Károlytól, a Veszprém megyei Növényvédõ Kamara alelnökétõl. A Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola február 1-jei szakmai napja vendége dr. Varga Mihály, a Parlament Pénzügyi Bizottságának elnöke. Az elõadás 10 órakor kezdõdik az iskola dísztermében. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. A Pápai Musical Stúdió február 9-én, szombaton 15 és 19 órától mutatja be A zene, az vagyok én! címû zenés mûsorát a JMK színháztermében. A mûsort összeállította és rendezte: M. Varga Veronika. Közremûködik a JMK Musical Tánckara és a JMK Vadvirág néptáncegyüttes. Jegyek ára: felnõtt Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, melyek január 21-tõl válthatók a JMK jegypénztárában munkanapokon óráig. A 19 órai elõadásra minden jegy elkelt, ezért 15 órai kezdettel is lesz egy elõadás, melyre jegyek még válthatók.

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Õrzõk, vigyázzatok a strázsán A Magyar Kultúra

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia.

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia. Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. január 25. Közéleti hetilap V. évfolyam 3. szám Õrzõk, vigyázzatok a strázsán! A Jókai Mór Mûvelõdési Központban rendezték január

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Több száz lakókocsi a pápai kempingben Kempinges

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

Galántai Istvánra emlékeztek

Galántai Istvánra emlékeztek 2009. szeptember 10. Közéleti hetilap VII. évfolyam 32. szám Ahol szolgálat van, ott élet van Galántai Istvánra emlékeztek Pápa városképének egyik legismertebb mûemléképülete az egykori református nõnevelõ

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa Város Napja Játékfesztivál Pápán tizenhetedszer

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Pápán a harmadik repülõgép is

Pápán a harmadik repülõgép is 2009. október 15. Közéleti hetilap VII. évfolyam 37. szám Attyapuszta Idõsek hete Ebben az évben ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját a Pápakovácsi Idõsek Otthona. A festõi környezetben található

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Pápa és Vidéke 2012. április 19. Közéleti hetilap X. évfolyam 8. szám Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Iskolások jártak a reptéren Látogatói napot tartottak pénteken a Pápa Bázisrepülõtéren.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal

Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal 2011. január 13. Közéleti hetilap IX. évfolyam 1. szám Idén hatvanöt éves a zenekar Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal Idõközi választás Pápán Dr. Kovács Zoltán polgármestert Orbán Viktor miniszterelnök 2011.

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám Elkészült a település himnusza is Újra vidám húsvét Gannán Szép hagyomány Gannán, hogy húsvétkor vidám, szórakoztató

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Egyszer véget ér a lázas ifjúság...

Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. május 7. Közéleti hetilap VII. évfolyam 17. szám Elballagtak végzõseink Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290

Részletesebben

Dicsõ tetteiket hirdeti

Dicsõ tetteiket hirdeti 2011. március 31. Közéleti hetilap IX. évfolyam 12. szám Emléktáblát avattak Dicsõ tetteiket hirdeti Munkatársakat keresnek a kastélyba A barokk élet elevenedik Nagy erõkkel zajlanak a Várkastély felújítási

Részletesebben