KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út. 20. adószám: közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Fővárosi Bíróság, Pk.60586/2004/2

2 Egyesületünk 2004-ben alakult, néhány lelkes szociális segítő, szociálpolitikus, közgazdász és szociológus, gyermekvédelmi szakember, pedagógus, de a szakmánk iránt mindenképp szívből elkötelezett szakember összefogásával. Akkor mi azt gondoltuk, hogy nagyon hiányzik egy szín a szociális szakmai életből, egy olyan szereplő, amely nem gyáva felvállalni a vélt és valósnak ítélt igazságok feltárását, amely nem fél őszintén és nyíltan beszélni, akár saját gyengeségeinkről sem. Szakmai közösségünk tevékenységének az évközbeni érdekvédelmi, véleményezési, lobbizási, szakértői feladatain túl az évenként megrendezett, országos konferenciánk jelenti a fénypontját, a találkozás örömét. Örömmel jelenthetjük ki, hogy az elmúlt évben is volt erőnk és bátorságunk kilépni a sablonokból, s ki tudunk mondani nehéz megjegyzéseket, kritikát és önreflexiót, s ezzel szűkebb közönségünket is kiszélesíthetjük. Egyesületünk 2010-ben kettő pályázatban is sikeresen teremtett forrást közhasznú céljaink megvalósítása érdekében. A Nemzeti Civil Alapprogramtól éves működési támogatásra ,-Ft-ot (azaz kettőmillió háromszázötvenezer forintot) nyertünk. Szakmai tevékenység rövid tartalmi beszámolója Folytattuk a SzoSzAK esték programsorozatunkat, törekvésünk szerint olyan értékkötelezett szakembereket és döntéshozókat hívtunk/hívunk meg ún. nyitóelőadást tartani, akik a szociális terület működésére befolyással bírnak. A kiemelt téma köré szervezett beszélgetések szakmai tartalmát a rendezvényen megjelenők biztosítják, aktivitásuk meghatározó a műhely-sorozat sikerében. Beszélgetéssorozatunk idei vendége Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár úr volt (2010. október 6), hangsúlyozandó az egészségügy és a szociális szakma problémáit, illetve problémáinka megoldásait. Egyesületünk részt vett "Új Megegyezés 2010" - Szociális Ágazati Konzultáció című rendezvénysorozat megszervezésében más civil szervezetetek (Máltai Szeretetszolgálat, SZIOSZ, SZIME, SZESZE, Szociális Klaszter, Falu - és Tanyagondnokok Szövetsége) közösen. A konzultációk helyszínei: Kecskemét, Tatabánya, Miskolc, Zalaegerszeg, Kaposvár, Nyíregyháza, Budapest voltak. A programon a minisztériumot Soltész Miklós államtitkár úr, valamint Nyitrai Imre helyettes államtitkár, valamint főosztályvezetők és a háttérintézmények vezetői (SZMI, OORSZI) képviselték. A rendezvény egy előadás, egy fórum és egy kerekasztal blokkból állt. A konzultációkon elhangzott előadások anyaga megtalálható és letölthető az Egyesület honlapjáról. Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség közhasznú egyesület 2

3 Az őszi rendezvénysorozat céljai az új, ágazati vezetés bemutatkozása, az új politikai és szakmapolitikai irányok (értékek, vállalások, célkitűzések) bemutatása; a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció és az új szolgáltatási törvény elkészítésének megalapozása, a nyitottabb kormányzás és szakmai irányítás tevőleges bemutatása voltak, azzal a reménnyel a szakmai szerepelők jelentős része egységes, határozott fellépéssel indulna az új célkitűzéseket megvalósító, következő hónapoknak. A konzultációk tanulságait a november i, keszthelyi, Hogy is van ez? Hogy is lesz ez? VI. Országos Szociális Szakmai konferenciánkon összegezték és kezdtük meg hivatalosan is a koncepcionális munkát. A szakma színe-javát, s az egyesületünk tagjai is szép számmal vettek részt a rendezvényen, melynek a november 11-ei Szociális Munka díjak átadása adta meg a fénypontját, a keszthelyi Festetics Kastélyban. A kétnapos, országos és nagy jelemősséggel bíró esemény teljes szakmai és szervezési munkájába idén is számos partnerünk kapcsolódott be. Közülük ki kell emelni a Református Szeretetszolgálatot, az OCIPE-t és a Faludi Ferenc Akadémiát. A konferencia köszönhetően a jelentős NCA támogatásnak az eddigi legnagyobb költségvetésű és legprofesszionálisabb szervezésű rendezvény volt, melyen mi szakmai és szervezési munkát fejthettünk ki január 17-én Egyesületünk megfogalmazta és nyilvánossá tette Közös nyilatkozat és állásfoglalás a évi CLXXXV. törvény, gyermekeink védelmében született rendelkezéseinek megtartásáért nyilatkozatot, melyet szociális és gyermekvédelmi szakemberek, valamint sok más támogató is aláírt egyetértését bizonyítandó. A VII. kerületi önkormányzattal felkérésére az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ és az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat átfogó pénzügyi, gazdasági és szakmai ellenőrzését elvégeztük, abban szakértői feladatokat láttunk el, hozzájárulva ezen belvárosi kerület szociális hálójának hatékony és magas színvonalú működéséhez. Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött szerződés alapján, tanulmányírói, szakértői feladatokat láttunk el a családok mozgósítása a munka és magánélet összeegyeztethetőségének kiteljesítése érdekében, és ehhez szükséges szakmai dokumentumokat állíttattunk össze, melyeket népszerűsítettünk országunk négy városában (Eger, Békéscsaba, Veszprém, Pécs) esélyegyenlőségi workshopok keretében: Egyenlő esélyek = Erős Magyarország - Egyenlőség a munkában és a családban nőknek és férfiaknak. Előadásaink és előadóink: o Dr. Péntek Eszter: A részmunkaidős foglalkoztatás előnyei és hátrányai, valamint annak bemutatása, kiknek érdemes, milyen irányba történő el- Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség közhasznú egyesület 3

4 o o o Közhasznúsági jelentés mozdulás járna sikerrel a nők munkaerő-piaci részvétele növelése szempontjából Dr. Schadt Mária: A gyermeküket egyedül nevelő szülők munkaerő-piaci helyzetének sajátosságai, javaslatok a helyzetükből eredő speciális nehézségeik csökkentésére vonatkozóan Szabóné Varga Valéria: Képzés és információ az inaktív nők és férfiak idősgondozásba történő bevonásáról, annak módszereiről és lehetőségeiről Dr. Spéder Zsolt: A gyermekgondozási támogatások, valamint a gyermekgondozáshoz kapcsolódó egészségbiztosítási ellátások rendszeréről hatásvizsgálati elemzés bemutatása, új utak keresésével A szociális ágazatirányítás decemberében kért fel egy szűk szakértői munkacsoportot, készítse el a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepciót. A munkacsoport tagjai a rendelkezésre álló 100 nap alatt intenzíven, rendszeresen tartottak megbeszéléseket. A készülő Koncepció munkaanyagát többször megvitatták a szociális ágazatirányítás képviselőivel, valamint folyamatosan egyeztettek elismert kutatókkal, szociális területi és esélyegyenlőségi szakértőkkel, ágazati ernyőszervezetek képviselőivel, szociálpolitikusokkal. A Koncepció végső formáját április elején nyerte el, azonban a Koncepcióban szereplő javaslatok kizárólag a szerzők véleményét, elképzelését tükrözik. Egyesületünk a évi tavaszi regionális egyeztetések Budától-Pestig "Nemzeti Konzultáció a szociális ágazattal 2011" záró eseményét szervezte meg Budapesten együttműködésben az V. kerülettel, valamint Konrad Adenauer Alapítvánnyal. Egyesületünk tagjai résztvettek Karcagon egy szakmai oktatási projektben, amely során bentlakásos szociális intézményekben dolgozók részére közvetítettünk korszerű ismereteket. Egyesületünk szakmai támogatásával, egyesületi tagjaink közreműködésével kidolgoztuk a Szervezetfejlesztés szociális intézményekben címmel, akkreditált képzés, amelynek keretei között újszerű felfogással tudjuk segíteni a szakmában dolgozókat. Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség közhasznú egyesület ez évi munkatervének kiemelt eseménye volt az ESN (European Social Network) Budapesten megrendezett európai szociálpolitikai szemináriumán való részvétel és megszervezésében való közreműködés. Ezen a konferencián köszönettel vettük, hogy Helyettes Államtitkár Úr is, mint a Magyar Kormány egyik képviselője előadásával hozzájárult a rendezvény szakmai sikeréhez. Köszönjük azt is, hogy az EU Elnökségünk rendezvénysorozatainak sorában is benne volt ez a találkozó. Az European Social Network hagyományosan minden évben egy nagyobb szabású EU konferenciát szervez, Egyesületünk a magyarországi rendezvényük kooperatív partnereként működött közre ebben, majd meghívást kaptunk a varsói konferenciára Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség közhasznú egyesület 4

5 ( ), amely a lengyel EU Elnökség egyik kiemelt programja volt. Eleget téve Jaroslaw Duda lengyel szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár úr személyes meghívásának a SzoSzAK Egyesület képviselte hazánkat a magyarországi szociális ágazatirányítás képviselőivel közösen Lengyelországban. Fenntartottuk, a könnyebb kezelhetőség érdekében folytattuk, valamint fejlesztettük a szoszak.hu honlapot, amelyen egyesületünk tevékenységéről minden érdeklődő széleskörűen tájékozódhat, valamint könnyebbé és gyorsabbá teszi az érdeklődők és szakemberek közötti kommunikációt, véleményformálást. A már korábban említett, a szociális rendszer megreformálását célul kitűző, a szociális szférában dolgozók véleményét tükröző, s egy, a szakmában is elismert tagokból álló szakértői csoport által létrehozott Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 tavaszán látott napvilágot, mely bár véleményformáló és gondolatébresztő jellege megkérdőjelezhetetlen, köztudottan a nem elfogadott reformok kategóriáját erősíti jelenleg, ezen a honlapon került többek között megvitatásra, kritikai észrevételezésre. Kelt: Budapest, 2011 év június hónap 29 napján P. H. Beszterczey András Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség elnöke Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség közhasznú egyesület 5

6 Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Wekerle Sándor Alapkezelő 1088 Budapest Múzeum út 17. BOROS MONIKA : 1146 BUDAPEST, HUNGÁRIA KRT. 200 : 06/30/ : Tárgy:szakmai és pénzügyi elszámolás NCA-KM Mellékelten küldöm az NCA-KM számú pályázati szerződéshez kapcsolódó, 2010, évre vonatkozó szalmai és pénzügyi beszámolót. Budapest, 2011 június 29. További pozitív együttműködés reményében, Üdvözlettel: Boros Monika Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség titkára Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség közhasznú egyesület 6

Lélek-Tükör IV. évfolyam. II. negyedévi szám 2011. június Módszertani Hírlevél

Lélek-Tükör IV. évfolyam. II. negyedévi szám 2011. június Módszertani Hírlevél Lélek-Tükör IV. évfolyam. II. negyedévi szám június Módszertani Hírlevél Kiadja: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET- Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 2010. évi tevékenységéről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 2010. évi tevékenységéről Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége E-mail: teszrszfk@t-online.hu 8901 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 8901 Pf. 11. Telefon: 92/511-425 Fax: 92/312-240 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Társadalmi Egyesülések

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Az AOSZ és az Emmi levélváltása. A kontextusvakságtól a boldogságig. A Mosoly Otthon Alapítvány 6. árverése. Az autizmuskutatás 70 éve

Az AOSZ és az Emmi levélváltása. A kontextusvakságtól a boldogságig. A Mosoly Otthon Alapítvány 6. árverése. Az autizmuskutatás 70 éve 2014. december, XVIII. évfolyam, 4. szám esőember Az AOSZ és az Emmi levélváltása A kontextusvakságtól a boldogságig A Mosoly Otthon Alapítvány 6. árverése Az autizmuskutatás 70 éve Az Autisták Országos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

2014. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2014. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Szám: /2015. MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 2014. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Budapest, 2015. február. Dobson Tibor tű. dandártábornok elnök Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1-3.. Telefon:

Részletesebben

Nonprofit címtár civil együttműködések adatbázisa a www.prohalo.hu portálon

Nonprofit címtár civil együttműködések adatbázisa a www.prohalo.hu portálon 2010. június Nonprofit címtár civil együttműködések adatbázisa a www.prohalo.hu portálon A j á n l ó A proháló hálózat kiadásában megjelent a Nonprofit Címtár Hálózatok és együttműködések a harmadik szektorban

Részletesebben

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról Beszámoló a által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról A 2008-ban kezdte el azt a módszertani segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

A VOSZ megtartotta éves küldöttgyûlését Pályázati felhívás az Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója díj elnyerésére

A VOSZ megtartotta éves küldöttgyûlését Pályázati felhívás az Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója díj elnyerésére VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. ÁPR. MÁJ. 20. ÉVF. 3. SZÁM A VOSZ megtartotta éves küldöttgyûlését Pályázati felhívás az Év Vállalkozója

Részletesebben

Éves szakmai beszámoló

Éves szakmai beszámoló Éves szakmai beszámoló 2006 A Kézenfogva Alapítvány szakmai beszámolója 2006 Kézenfogva Alapítvány Köszöntõ Az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetû

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK ORSZÁGOS KOLLÉGIUMÁNAK

BESZÁMOLÓ A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK ORSZÁGOS KOLLÉGIUMÁNAK BESZÁMOLÓ A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK ORSZÁGOS KOLLÉGIUMÁNAK 2012-2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 1. Helyzetkép 1.1. eredmények: Jelenleg az országban és a határon túl összesen 82 Tehetségsegítő Tanács működik.

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete Civil hálózat fejlesztés az együttműködés művészete tréning (akkreditált képzés PL-3938) Intenzív tréning civileknek a kapcsolatépítésről, partnerségről és bizalomról a proháló hálózat hazai gyakorlati

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben