Kutyamenza.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutyamenza.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek"

Átírás

1 Kutyamenza.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.kutyamenza.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: és letölthető az alábbi linkről: A nyilatkozat tartalma Üzemeltetői adatok Bevezetés Megrendelhető termékek, szolgáltatások Tartalom és szerzői jogok Szavatosság, felelősség kizárása Felhasználási feltételek Rendelési információk A megrendelések feldolgozása Rendelés menete Garancia Elállás joga Moderálási alapelvek Tiltott tartalmak Vegyes rendelkezések Üzemeltetői adatok Szolgáltató neve: Terebesi Márta egyéni vállalkozó (alanyi adó mentes) Adószám: Nyilvántartásba bejegyző Hatóság neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban Székhely: 4034 Debrecen, Hármashegy u. 12. Elektronikus elérhetősége: Elérhetősége: munkanapokon 8-16 óráig Személyes tanácsadás: a Blog-ban előre közzétett időpontokban, a negyedévente biztosított ún. nyílt napokon lehetséges, a Blogon adott időpontban nyitott bejegyzéshez kapcsolódóan. Ezen kérdésekre 3 munkanapon belül összeállított tanulmányban válaszolok, a tipikusan előforduló kérdések összefoglalásával. Szerződés nyelve: Magyar

2 Bevezetés A internetes honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője Terebesi Márta egyéni vállalkozó (alanyi adó mentes), (székhely: 4034 Debrecen, Hármashegy u. 12., adószáma: ) (továbbiakban: "Üzemeltető"). A internetes honlap látogatásával és használatával Ön Felhasználónak minősül és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket. Kérem, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és jogi nyilatkozatokat és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében. Ezért kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását; a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A weboldal használatával, az oldalon történő regisztrációval, továbbá megrendelés rögzítésével a Felhasználó elfogadja a weboldal általános szerződési feltételeit, felhasználási irányelveit, és adatkezelési elveit, azaz minden szabályt, amit ezen az oldalon olvas. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken van lehetőség segítséget és ügyintézést kérni. Az "Elfogadom a Felhasználási Feltételeket" gombra való kattintással a Felhasználó szerződést köt a Üzemeltetővel, amellyel elfogadja jelen Szerződés feltételeit. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven készül, általános szerződésnek minősül, amely nem egyedi, nem iktatjuk, magatartási kódexre nem utal, a későbbiekben csak ezen elérhetőségen kereshető vissza, tekinthető meg: Weboldalunkon közvetlen kereskedelmi tevékenységet nem végzünk, csak az általunk készített és gyártott anyagok megrendelésére biztosítunk internetes lehetőséget az oldal katalógus áruházként és információs rendszerként működik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen Szabályzat június 21. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a

3 Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Megrendelhető termékek, szolgáltatások A weboldalon házikedvenc, azaz kutya etetésével kapcsolatos információk, saját gyártású írott, hang- és videóanyagok érhetők el, illetve rendelhetők meg, továbbá lehetőség van a Kutyamenza Pótgazdi szolgáltatására is előfizetni. A tartalmak egyes részei regisztrációhoz kötöttek, ám teljesen ingyenesen hozzáférhetők. A fizetős termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, - mivel az Üzemeltető alanyi adó mentes hatály alá esik, így a végösszeget ez a kitétel nem terheli, - és ahol az szükséges, minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási- és szállítási költség nem kerül felszámításra. Szolgáltatónak jogában áll dedikálni a kifizetett terméket, írott anyagok esetén a lábjegyzet részben. A megjelenített termékek, illetve szolgáltatások csak on-line rendelhetőek meg. Az átvétel módja a megrendelő által megadott fiókba érkező, a letöltés helyét megadó üzeneten keresztül lehetséges. A szolgáltatások, előre egyeztetett időpontban vehetők igénybe. Tartalom és szerzői jogok A honlapon található tartalom (ideértve: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikai elemek, szövegelemek, elektronikus könyvek, forráskódok és minden itt meg nem említett Üzemeltető által közzétett tartalom) a Szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény alapján, azoknál feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá eső alkotásai. Ezen szerzői jogokkal kapcsolatos mindennemű felhasználási és hasznosítási jogokkal Terebesi Márta e. v., mint jogtulajdonos rendelkezik. Minden egyéb felhasználáshoz Terebesi Márta e. v. kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag az egészben vagy részletekben történő többszörösítés, másolás, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás esetét. Mindennemű másolás, a tartalmak szerzői jogának megsértése a jogsértő magatartást elkövető számára díjfizetéssel jár. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag azon eseteket, amikor a szerző szellemi termékét a másolás során sajátként tünteti a jogsértő. A díjfizetés mértéke: Ft/nap/szó. A saját célú felhasználás az oktató anyagokra, ajánlásért cserébe járó tanulmányokra, tippekre, ötletekre nem érvényes.

4 Az egyes referenciaként bemutatott munkák, szövegrészek, egyéb részletek szerzői jog oltalma alatt állnak, azok másolása, részleteiben vagy egészében történő egyértelmű felhasználása tilos. Ezen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén Terebesi Márta e. v. az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi. Szavatosság, felelősség kizárása A Terebesi Márta e. v. nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, valamint saját és házikedvenc, valamint hobbi célból tartott kedvenc egészségében beállt bármilyen nemű változásért. Felhasználónak minden esetben ismernie kell a rá vonatkozó jogi előírásokat ez nem Terebesi Márta e.v. jogkörébe tartozik. Így a honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja, illetőleg köteles kikérni az állatorvos erre irányuló véleményét, tanácsát, javaslatát, ajánlását, minden esetben. A Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapon elhelyez, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket - és bármely tartalom következményeit is. Tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa a honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra (pl: receptleírás, arckép, ételfotó) a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged az Üzemeltető részére. Az Üzemeltető a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni, értékesíteni, az Üzemeltető elsődlegesen Terebesi Márta e. v. érdekeltségi körébe tartozó print és online kiadványokban használja fel a tartalmakat. Ily módon a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg kifejezetten lemond a Felhasználó. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről. Az Üzemeltető a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. A Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében

5 jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, rasszistának, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Üzemeltető minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót. Az Üzemeltető és annak partnerei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Üzemeltető kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. Beleegyezik abba, hogy a felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A oldalain megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért (beleértve a létrehozott receptleírásokat, bejegyzéseket, képeket, kommenteket) az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban az Üzemeltető jogosult azokat (vagy azok részeit) belátása szerint szerkeszteni. Az Üzemeltető harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és bannereket futtathat a honlapon és ilyen tartalmakat a hírleveleiben közölhet. Az Üzemeltető nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok, hírlevelek, bannerek tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető vagy az Üzemeltető véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló évi LVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot. A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az Üzemeltető nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így az Üzemeltető nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az

6 ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért. Az Üzemeltető nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a Felhasználó saját felelősségére történhet. Felhasználási feltételek A Honlap használata (tartalom feltöltése és hozzászólás) regisztrációhoz kötött, melynek során köteles megadni a következő személyes adatokat (név, lakcím, születési hely és idő, cím, felhasználói név, jelszó, mobiltelefon száma) az adatok szolgáltatása önkéntes. A Felhasználó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, címével vagy más személyes információjával visszaélnek. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Amint az Üzemeltető tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni, felfüggeszteni. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltöltött saját profilkép ténylegesen a Felhasználót ábrázolja. Avatar, nem a Felhasználót ábrázoló fotó, sematikus fotó feltöltésekor az Üzemeltető fenntartja magának a jogot azok előzetes értesítés nélküli törlésére. Az Üzemeltető célja a hiteles Felhasználói összkép kialakítása. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé bármely esetben megtagadja. A oldalainak megnyitásával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérem, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg az oldalakat! 1. A Felhasználó elfogadja, hogy az ingyenesen elérhető tanulmányokról, írásokról, e- könyvekről, nyomtatásban megjelent könyvekről, hanganyagokról, videó anyagokról, és minden egyéb anyagról nem készít illegális másolatokat, nem terjeszti azt semmilyen formában. 2. Tudomásul veszi, hogy az ingyenes anyagot térítésmentesen kapja, így az ingyenes anyagokkal kapcsolatban nem él panasszal, a szerzőre nézve negatívan semmilyen fórumon nem nyilatkozik. 3. Tudomásul veszi, hogy a levelezési adatbázisba önszántából iratkozott fel (regisztrált), így azt nem tetszése esetén de semmilyen egyéb esetben - sem jelöli meg kéretlen levélként. 4. A kapcsolattartás során a Felhasználó bármikor egyetlen, az elektronikus levelekben található leiratkozás linkre kattintással törölheti magát. Ezen törlés sikertelensége estén (kifejezetten, de nem kizárólag, technikai hiba esetén) a Felhasználó -ben kérheti az adatbázisból való törlését a megfelelő adatai megjelölése mellett.

7 Rendelési információk A vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A megrendelés leadása az adott termékek értékesítési célú weboldalán található elektronikus megrendelő lap kitöltésével történik. A megrendelő lap kitöltése szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a távollévők között kötött szerződések jogkörét érinti, és az 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A megrendelések leadására minden nap 0-24-ig van lehetőség. A megrendeléskor leadott adatok védelmét az adatvédelmi irányelveknél tárgyaljuk. A megrendelések feldolgozása A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik óráig. Az ezen kívül eső időkben érkező megrendelések a beérkezést követő első napon kerülnek feldolgozásra, a fent említett időszakban. Általános teljesítési határidő: a termékek vételárának beérkezésétől számított 3-8 munkanapon belül. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szolgálnak. Terebesi Márta e. v. fenntartja a jogot a tartalmak, külső megjelenés külön értesítés nélküli megváltoztatására. Terebesi Márta e. v. fenntartja a jogot a beérkezett megrendelések visszautasítására, ideértve kifejezetten, de nem kizárólag a versenytársak megrendeléseit. Rendelés menete 1. A megrendelés az egyes termékek, szolgáltatások értékesítő oldalán található rendelési űrlap kitöltésével kezdődik. 2. töltse ki a szükséges adatokat - ügyeljen a PONTOS adatokra ideértve a számlázási, valamint a kapcsolati adatokat hibás adatok esetén a megrendelés érvénytelen 3. kattintson a megrendelés feliratú gombra. 4. Minden esetben kell kapnia egy visszaigazoló -t ha ez az nem érkezne meg, akkor első lépésként nézze meg a levelező fiókja SPAM SZŰRŐJÉT, ha ott nem találja a levelet, akkor lehet, hogy hibás adatokat adott meg a rendelésnél, ez esetben keressen minket a címen. Felhasználó -ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a

8 visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 5. A visszaigazolás után kapni fog tőlünk egy díjbekérő számlát -ben (hibás adatok esetén ezt nem tudjuk elküldeni), amely alapján az ellenérték kifizetését el tudja indítani - ha ez az nem érkezne meg, akkor első lépésként nézze meg a levelező fiókja SPAM SZŰRŐJÉT, ha ott nem találja a levelet, akkor lehet, hogy hibás adatokat adott meg a rendelésnél, ez esetben keressen minket az címen. 6. Jelenleg csak 8 napos banki átutalással vagy rózsaszín csekkel fizetheti ki rendelése ellenértékét. A feltüntetett fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz, azonban áfa nem terheli az Üzemeltető alanyi adómentessége miatt. 7. A számlát a letölthető anyag esetén az utalás beérkezése UTÁN 3 munkanapon belül postázzuk a Felhasználó előzetesen megadott címére. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Garancia Terebesi Márta e. v, minden termékére 12 hónap elégedettségi garanciát vállal. Ha a termék nem váltaná be a hozzá fűzött reményeket, akkor a termék teljes vételára visszautalásra kerül. Egyes esetekben Terebesi Márta e. v. kérheti a termék visszaküldését az címre függetlenül annak használtsági fokától. A garanciális visszatérítés NEM tartalmazza a rendeléskor esetlegesen külön igényelt utánvétes kiszállítás díját. A megrendelő a garanciális igényét a címen jelezheti. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? Felhasználó webshopot üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? Felhasználó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy

9 másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Elállás joga 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. 4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. 6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

10 a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; c. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; d. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; e. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; f. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is. 8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. 9. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. 10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. 11. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. 12. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. 13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 14. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap

11 segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. 15. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. 16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 18. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. 19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e. Moderálási alapelvek A a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján a következő alapelvek szerint moderálja fórumait, illetve a cikkekhez és receptekhez tartozó hozzászólásokat: Korlátlan felelősséget csak az általunk szerkesztett tartalmakért vállalunk. Ugyanakkor fenntartjuk a jogot a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólások törlésére, amint azok tudomásunkra jutnak. Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlapon működő Blogban, vagy a szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatban bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen, alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül töröljük, amint azok tudomásunkra jutnak. Fenntartjuk a jogot, hogy a lejáratását, hátrányos versenybe hozását célzó Felhasználók fiókját figyelmeztetés és indokolás nélkül töröljük, amint azok tudomásunkra jutnak. Fenntartjuk a jogot, hogy a hozzászólásokban és a Honlap egyéb helyein elhelyezett öncélú hirdetéseket, önreklámokat, a Honlapot hátrányos versenyhelyzetbe hozó öncélú bejegyzéseket minden előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül töröljük. Ebbe a körbe nem tartozik bele az előfizetés jelleggel közzétett Pót-Gazdi szolgáltatásunk, ahol a Felhasználó kifejezetten publikálja elérési adatait.

12 Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlapon elhelyezett saját profilkép helyett feltöltött avatarokat, nem a Felhasználót tényleges személyében ábrázoló fotókat, sematikus ábrákat előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül töröljük, amint azok tudomásunkra jutnak. A Moderátor előzetes figyelmeztetés nélkül távolíthat el bármely formátumban elhelyezett anyagot, ha az: nem illeszkedik a Kutyamenza témájába más honlapról került bemásolásra a feltöltött név nem valódi duplikátumot (ismételt tartalmat) tartalmaz a közzététel nem fedi a valóságot tartalma jogszabályba ütközik értelmetlen karaktereket, hangulatjeleket halmoz tartalma másokra nézve provokáló vagy sértő megkísérli a Kutyamenza működésének megzavarását előzetesen eltávolított közlést ismételten elhelyez bármely adatot, ha azt egy Felhasználói jogosultságától korábban véglegesen megvont közli tartalma reklámcélzatú a Modarátorral és/vagy tevékenységével szembehelyezkedik, és ennek akár nyilvánosan, akár burkolt formában is hangot ad, erre bátorít, vagy felhív. A fórumokat, hozzászólásokat moderáljuk, ám elkerülheti figyelmünket egy-egy törvénysértés, amiért nem vállalunk felelősséget. Ezért ha ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük, jelezze ezt az címen. A felhasználónévvel kapcsolatosan: minden Felhasználó legfeljebb egy, maximum 20 karakter hosszúságú azonosítót (ún. nick név) választhat magának, az alábbiakon kívül: más jogos és méltányolható érdekeit sértő név már létező azonosító védett név és elnevezés obszcén kifejezés történelmi, aktuál, magyar, külföldi közismert ember neve, annak beceneve rasszista, mások minden értelemben vett hovatartozását gyalázó, megsértésére alkalmas kifejezés és utalás reklámhordozó kifejezés akár burkolt formája is.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek GaranataPetShop.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek OM-TIRI Shop Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ScifiMarket.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek okokucko.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek VILLANYKAPCSOLÓ WEBÁRUHÁZ Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

PIKI natural - ÁSZF 2015.

PIKI natural - ÁSZF 2015. PIKI natural - ÁSZF 2015. PIKI natural www.pikinatural.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Pingdigital.hu. Általános Szerződési Feltételek

Pingdigital.hu. Általános Szerződési Feltételek Pingdigital.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Parlagfűbiobolt.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Dekorlak.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Karacsonyiajandekok.net Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Fonalparadicsom.hu - ASZF - 2014

Fonalparadicsom.hu - ASZF - 2014 Fonalparadicsom.hu Általános Szerződési Feltételek Bevezető Tisztelettel kérlek, hogy a vásárlás megkezdése előtt tájékozódj a vásárlási feltételekről. A félreértések elkerülése végett kérlek, olvasd végig

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Angelstore.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Webshop.atxcomp.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek www.agrooroszi.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek April-optic.hu Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2014. július 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

TWG.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TWG.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TWG.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

KONYHAGEPSZEGED.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KONYHAGEPSZEGED.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KONYHAGEPSZEGED.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, utólagosan nem hozzáférhető, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Késvilág.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Jelen dokumentum (Általános szerződési feltételek) nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF") tartalmazzák a cégadatokat. (székhely:.., adószám:...), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára

Részletesebben

iphoneszerviznyiregyhaza.hu Általános Szerződési Feltételek

iphoneszerviznyiregyhaza.hu Általános Szerződési Feltételek iphoneszerviznyiregyhaza.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben