Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 4/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalában március 24-én megtartott testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 15 óra 30 perckor kezdődött. Megjelent képviselők: dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Horváth Judit képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Szedlákné Monoczki Andrea képviselő Távol maradt képviselők: Tőzsér László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Jegyzőkönyvvezető: Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy Tőzsér László képviselő betegsége miatt nincs jelen az ülésen. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítő: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Üveges István Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat utolsó napirendi pontként az Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezete közösségépítő programsorozatainak támogatására pályázat benyújtására vonatkozó napirendi ponttal egészítsék ki. 1

2 Kérte szavazzanak a napirend jóváhagyásáról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 11/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Napirend módosítása i Képviselő testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat 1./ Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása, elfogadása 2./ A képviselői tiszteletdíj megállapításáról 17./2014.(X.23.) önkormányzati rendelet módosítás jóváhagyása 3./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 4./ Az Önkormányzat évi gazdasági program elfogadása 5./Nevelős György Arnót 1700 hrsz-ú zártkerti ingatlanra vonatkozó kérelme 6./ Az Arnót 040/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kisajátítási eljárása 7./ Látványkút és szekér közterületen történő elhelyezése Előadó. polgármester 8./ Az Önkormányzat által a dolgozók részére juttatott szolgálati telefonok használatának szabályozása 9./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz a II. Borsodi Lakodalmas nap megrendezésére 10./ Térfigyelő kamerák telepítésére árajánlatok elbírálása 2

3 11./ Az Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezete közösségépítő programsorozatainak támogatására pályázat benyújtására 12./ Egyéb bejelentések 1./ napirendi pont: Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása, elfogadása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a múlt ülésen elfogadásra került az új szociális rendelet a települési támogatásokról, emiatt aktualizálni kell az SZMSZ mellékletét az átruházott hatáskörökről. Kérte az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását. A szavazásban 6 jelenlévő képviselőből 6 fő vett részt i Képviselő testülete a rendeletet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: i Képviselőtestületének 6/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról / A rendelet a jegyzőkönyv 1.1 sz. melléklete/ 2./ napirendi pont: A képviselői tiszteletdíj megállapításáról 17./2014.(X.23.) önkormányzati rendelet módosítás jóváhagyása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy tavaly a költségvetés még lehetővé tette a magasabb összegű tiszteletdíj kifizetését, de március 1-től javasolta, hogy a korábban megállapított 22 e Ft-os összegre módosítsák a tiszteletdíj mértékét. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és jóváhagyta. dr. Üveges István polgármester kérte az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását. A szavazásban 6 jelenlévő képviselőből 6 fő vett részt i Képviselő testülete a rendeletet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 3

4 Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete a képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló 17/2014.(X.23.) önkormányzati rendelet módosításáról / A rendelet a jegyzőkönyv 2.1 sz. melléklete/ 3./ napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszak pénzügyi mozgásának a rögzítése történt meg a mostani módosítással, az utolsó negyedév vonatkozásában ezeket lekönyvelték. A zárszámadási rendelet megalkotása előtt ennek a rendeletmódosításnak meg kell történnie. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. dr. Üveges István polgármester kérte az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását. A szavazásban 6 jelenlévő képviselőből 6 fő vett részt i Képviselő testülete a rendeletet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv 3.1 sz. melléklete/ 4./ napirendi pont: Az Önkormányzat évi gazdasági program elfogadása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalták a gazdasági programot, az észrevételek átvezetésre kerültek az anyagban. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a kiegészítésekkel a gazdasági programot. Elmondta, hogy többször esett már szó ebben a tárgykörben mit szeretnének megvalósítani, egyetért azzal, hogy váljon önállóvá az önkormányzat, de ezzel kapcsolatban vannak félelmei. Most még vannak uniós pályázatok, tudnak fejlődni. Attól nem fél, hogy esetleg megszűnik az önkormányzat, mert kell az irányítás. A félelme az, hogy ez a vállalkozás szemléletű jövőtervezés nem lesz megfelelő, mint pl. a tésztaüzem, vagy a térkő gyártás. Ha egy 4

5 vállalkozás elindul, jelentős pénzt tesz bele induláskor a tulajdonos, ehhez marketing kell, piackutatás. Amit megtermelnek azt értékesíteni kell azért, hogy a ráfordított pénzt vissza tudja termelni és még profit is legyen. Ha a térkő üzemet nézi, abból nem biztos, hogy annyi bevétel lesz, ami nyereséget biztosít, a bevétel az állami támogatást nem fogja fedezni. Az lenne célravezető, ha az állam inkább visszaadná az elvett támogatásokat. Az ipari parkkal kapcsolatban elmondta, hogy a terület túl kicsi ahhoz, hogy ott lehessen valamit létesíteni. Ha van olyan terület, amire ide lehetne valami nagyobb üzemet hozni, azt már érdemesnek látja a támogatásra. A vállalkozóknak nincs annyi pénze, hogy beruházzanak. A gazdasági programot egészében elfogadhatónak tartja, meglátják mire lesz pénz, mit tudnak belőle megvalósítani, de attól nem fél, hogy egy önkormányzatnak fel kell oszlania, mert nincs pénze, az államnak ezt működtetnie kell. Orosz Ferenc alpolgármester szerint valaki mondta, hogy merjünk nagyokat álmodni, hát vannak benne álmok tervek. Az ipari park létesítése legutóbb 2007 körül merült fel, akkor vállalkozó hozta volna ezt létre az önkormányzattal közösen, és fele -fele arányban osztoztak volna a bevételen. Barcsák Pálné képviselő elmondta, hogy a lakosság köréből vitték volna ki a telephelyeket az ipari parkba. A térkő gyártással kapcsolatban elmondta, hogy igaz, hogy kis tételben de azért haladnak vele, látszik az iskola előtt, a járdák egy-egy szakasza is felújításra került. Jó lenne még a Polgármesteri Hivatal parkolóját is térkövezni. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a gazdasági program jóváhagyásáról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 12/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Az Önkormányzat évi gazdasági program elfogadása Arnót Községi Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat évi ciklusprogramját, mely a határozat melléklete. Határidő: április / napirendi pont: Nevelős György Arnót 1700 hrsz-ú zártkerti ingatlanra vonatkozó kérelme /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az Arnót zártkerteknél van egy földterület, aminek a fele önkormányzati tulajdonú ezt Nevelős György arnóti lakos meg kívánja 5

6 vásárolni illetve bérbe kívánja venni, a területrész másik fele magántulajdonban van erről pedig kéri, hogy az önkormányzat az elővásárlási jogáról mondjon le. Korábban is úgy döntött a testület, hogy földterületet nem értékesít, ezért csak a bérbeadásról lehet szó. A bérbeadás díja 4000 Ft/év. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 13/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Nevelős György Arnót, József A. u. 29.sz. alatti lakos Arnót 1700 hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos kérelme i Képviselő-testülete megtárgyalta Nevelős György Arnót, József A.u. 29. sz. alatti lakos kérelmét a 1700 hrsz-ú 1683 m 2 zártkerti ingatlanra 1/2 részére vonatkozóan, a Képviselő-testület megállapítja, hogy nem kíván elővásárlási jogával élni. i Képviselő-testülete az Arnót 1700 hrsz-ú lévő földterület önkormányzati tulajdonban lévő 1/2 részét nem kívánja értékesíteni, a bérbeadásra vonatkozóan a haszonbérleti szerződést az alábbi feltételekkel jóváhagyta: A haszonbérleti díj összege: 4000Ft/év Haszonbérlet kezdetének időpontja : április 1. A haszonbérlet befejezésének időpontja: március 31. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés 5 évre való megkötésére. Utasítja a jegyzőt a haszonbérleti szerződés megkötése után a szerződés a jogszabályban meghatározott hirdetményi úton történő közlésére. Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 6./ napirendi pont: Az Arnót 040/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kisajátítási eljárása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy épül a BOSCH út, mely keresztezi az arnóti területet, melyből a Kun és Varga Ügyvédi Iroda megkeresése alapján 560 Ft étékű területet 6

7 meg kívánnak vásárolni. A terület útként van nyilvántartva, mely forgalomképtelen, ezért csak a kisajátítási eljárás lehet a megoldás. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 14/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Arnót 040/7 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan kisajátítása i Képviselő-testülete az M30 autóút Miskolc É-i elkerülő Bosch út II. ütem közút nyomvonal építésével kapcsolatban a Kun és Varga Ügyvédi Iroda által érkezett vételi ajánlatot elutasítja, mert a 040/7 hrsz-ú ingatlan az önkormányzati törzsvagyon részét képezi és forgalomképtelen. Felhatalmazza a polgármestert a határozat Kun és Varga Ügyvédi Irodához történő eljuttatására Határidő: azonnal 7./ napirendi pont: Látványkút és szekér közterületen történő elhelyezése Előadó. polgármester / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a tavalyi közmunkáltatás eredményeként elkészült a kút, a faanyagot megvették, még száradás alatt van. A Wass Albert emlékmű mögötti közterületen javasolta az elhelyezését. Horváth Judit képviselő szerint ez a kút nagyobb területet igényelne. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő szerint azt a teret feldobná, ha ez a kút is odakerülhetne. Szedláké Monoczki Andrea képviselő véleménye szintén az, hogy nagyobb terület legyen a kút körül, talán az Alkotmány utcai buszfordulónál jobb lenne a helye. dr. Üveges István polgármester a buszfordulóhoz korábban kilátót szerettek volna tenni. Lehet, hogy érdemes lenne a gázcsere telep melletti terület sorsát megvárni és oda lehetne akkor kihelyezni. A telekvásárlással kapcsolatban elmondta, hogy elkészült az ingatlan értékbecslése, de a tulajdonos is szeretné ezt elvégeztetni, és utána tudnak megegyezni az árban. 7

8 Javasolta a napirendi pont elnapolását, azzal, hogy a gázcsere telep megvásárlásáig várnak a kút és a szekér kihelyezésével. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette. 8./napirendi pont: Az Önkormányzat által a dolgozók részére juttatott szolgálati telefonok használatának szabályozása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester ismertette az előterjesztést. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 15/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Az Önkormányzat által a munkatársak részére juttatott szolgálati telefonok használatának szabályozása i Képviselő-testülete az Önkormányzat munkatársai részére juttatott mobiltelefon használatot a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a munkaviszony megszűnését követően a mobiltelefon előfizetést a nevükre írathassák. Határidő: azonnal, illetve folyamatos 9./ napirendi pont: Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz a II. Borsodi Lakodalmas nap megrendezésére / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy ennek már van hagyománya, sok embert érdekel, rendelkezésre áll a program is. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság egyet ért a pályázat benyújtásával. 8

9 dr. Üveges István polgármester javasolta kiegészíteni a programot az arnóti Holdviola együttes műsorával, kérte szavazzanak a kibővített határozati javaslatról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 16/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírására II. Borsodi Lakodalmas Nap megrendezésére pályázat benyújtása i Képviselő testülete a Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírására pályázat benyújtását határozza el a határozat mellékletét képező tartalommal A pályázat címe: II. BORSODI LAKODALMAS NAP. A határozat mellékletét képező programtervezet szerint: a program összköltsége Ft, a nevezési díj mértéke 5000 Ft, 2 M Ft feletti összegnél a kért támogatási összeg 1 %-a. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: április / napirendi pont: Térfigyelő kamerák telepítésére árajánlatok elbírálása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testületi tagokat, hogy 3 árajánlat érkezett a térfigyelő kamerák kivitelezésére, a legkedvezőbb ajánlatot az Oláh és Tsa Kft adta, javasolta velük a szerződés megkötését. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az előterjesztés szerinti javaslatról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. határozati 6 igen szavazattal 9

10 17/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó árajánlatok elbírálása i Képviselő-testülete a térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó árajánlatokat megismerte. A benyújtott árajánlatok az alábbiak: SIMON It Informatika Számítástechnikai Kft: Oláh és Társa Kft. Telmon Távfelügyeleti Szolgáltató Kft bruttó Ft Bruttó Ft bruttó Ft A legkedvezőbb árajánlatot adó cég: Oláh és Társa Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy az legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, az Oláh és Tsa Kft-vel a térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó szerződést kösse meg. határidő. azonnal 11./ napirendi pont: Az Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezete közösségépítő programsorozatainak támogatására pályázat benyújtására / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester ismertette az előterjesztést, mely szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett pályázati kiírásra lehet benyújtani pályázatot ifjúsági közösségek építésére. 1 M Ft az igényelhető maximális támogatás, 10 % önrész kell hozzá, de ennek az 50 %-ába a végzett munkát is bele lehet számítani. Előlegként leutalják az összeget, mellyel a program lezajlását követően kell elszámolni. A meglévő közösségekre építhetnek. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy Pénzügyi Bizottság javasolta pályázat benyújtását. a dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról, azzal, hogy nem adnak címet a pályázatnak. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 18/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezete közösségépítő programsorozatainak támogatására pályázat benyújtása 10

11 i Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett pályázati kiírásra. A Képviselő-testület a 10 %-os pályázati önrészt, valamint a Ft-os pályázati díj befizetését saját költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására Határidő: április / napirendi pont: Egyebek / Az evangélikus egyház megkeresése, a Területfejlesztési Társulás alapszabály tervezete, valamint az útfelújítás tervezete a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletei/ Dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy az evangélikus egyház részéről Buday Barnabás esperes úr ismét írásban jelezte azt, hogy az evangélikus gyülekezet át kívánja venni működtetésre az Arnóti Napközi Otthonos Óvodát. Ezt a megkeresést a mai napon a képviselők is megkapták másolatban. Az előzményeket ismertetve elmondta, hogy tavaly már konkrét formát öltött az óvoda átadása az egyház részére. Első alkalommal az evangélikus gyülekezet adta be a kérelmet, ezt követően pár nappal később a reformátusok is benyújtották ilyen irányú kérelmüket, majd ezt visszavonták. A tárgyalások során kiderült, hogy az egyházi normatíva nem elegendő a működtetésre, nincs meg az az összeg, mint ami jelenleg erre a célra fordítódik. Sok munka volt ebben, de a konkrét pénzügyi számítások után nem került sor az átadásra. Több döntési szakasznak kell teljesülni, először szükséges egy egyértelmű képviselő-testületi döntés, a szülők többségének egyöntetű véleménye arról, hogy támogatják az óvoda egyházi működtetésbe adását. Tavaly még a nemzetiségi önkormányzatnak is vétójoga volt, jelenleg ez a fázis kimarad, mert nem működik nemzetiségi önkormányzat jelenleg a településen. Május utolsó munkanapjáig ezeket le kell papírozni, a végleges döntést meg kell hozni, minden fórumon az egyeztetési eljárást le kell folytatni. Az önkormányzat tavaly 16 M Ft-ot tett hozzá a működtetéshez, jelenleg 18 M Ft van az idei költségvetésben betervezve működtetésre az állami támogatáson kívül. Ha átadják az óvodát, a szülőknek nincs döntési lehetősége, a településen nincs más óvoda, aki nem akarja egyházi óvodába járatni a gyerekét annak biztosítani kell másik intézményt. Arra, hogy mivel járna együtt az, ha egyházi szellemű lenne az óvoda, elmondta, hogy az egyházi jelképek a falon lennének. Még most a határidők számítását alapul véve a döntés május végéig meghozható. Eldöntendő először az, hogy kíván-e a testület az óvoda átadásával foglalkozni. Evangélikusok részéről van szándék, reformátusok még nem nyilatkoztak. Szerinte valamennyi történelmi egyház képviselőjét meg kell kérdezni, van e szándékuk az óvoda átvételére. 11

12 Horváth Judit képviselő szerint a költséghatékonyság szempontjából érdemes odaadni, nem szabad, hogy az önkormányzat veszítsen ezzel. Ha kedvezőbb feltételeket tudnak biztosítani, át kell adni. Nem kell megkérdezni más egyházat, ha az evangélikusok részéről van igény, akkor részükre ezt biztosítani kell. Szájhagyományokra nem kell adni. Miskolcon is vannak ilyen működtetési intézmények, nem rossz az, ha egyházi fenntartású egy intézmény. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben a konkrét számítások is megtörténtek, a következetesség és a korrektség játszott szerepet, kicsin múlott a történet, kb 2 M Ft hiányzott a költségvetésből ahhoz, hogy átvegye az egyház az óvodát. Orosz Ferenc alpolgármester elmondta, hogy tavaly elsők között vázolta fel, hogy akkor látja értelmét az óvoda egyházi kézbe adására, ha valami többet, pluszt kapnak a gyerekek, mint jelenleg. Ha nem lesz semmi többlet, akkor nem biztos hogy érdemes átadni. Arról is beszélt, hogy ha az óvoda elkerül az önkormányzattól, akkor marad a konyha és a hivatal a közfoglalkoztatással, más önkormányzati intézmény nem lesz. Könnyebb lenne választani, ha több igény lenne benyújtva, a többi egyházat is meg kellene kérdezni a szándékáról. Kicsit későn adták be az igényt, szerinte kevés lesz a idő, hogy május végéig minden lebonyolódjon az átadással kapcsolatban. Lehetnek buktatók éppúgy, mint tavaly. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak nem lesz intézménye, ezt lehet így is nézni, ő nem hatalommániás, ha a falut így lehet szolgálni, akkor az intézmény nélkül is megteheti. Az önkormányzat viszont 16 M Ft-ot megtakaríthat. Orosz Ferenc alpolgármester azon is el kell gondolkodni, ha az óvoda vezetésében változás történik, megváltozhat az önkormányzat és az óvoda viszonya. A 16 M Ft biztosan meg fog-e maradni, ez is kérdés. Nevelés szempontjából mivel ad többet az egyház, hiszen a pedagógusok ugyanazok maradnak. Horváth Judit képviselő jelezte, ha nem kerül át az óvoda az egyházhoz ez a helyzet vezetőváltás után is bekövetkezhet. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az esperes úr részletesen tájékoztatta tavaly a testületet arról, hogy milyen változások várhatóak az óvoda életében. Azt is megjegyezte, hogy az óvoda jó teljesítménye mögött nagyon jó finanszírozás áll. Orosz Ferenc alpolgármester elmondta, hogy Arnót hírnevét az óvoda öregbítette, ha átveszi az egyház, akkor már nem a település érdemeit fogja növelni. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő megkérdezte, hogy a tavalyihoz képest az idén miben változott a finanszírozás, amit akkor az egyház nem tudott átvállalni, az mostanra megoldódott-e. Hallotta, hogy az egyházak magasabb finanszírozásban részesülnek, ha óvodát tartanak fent, mint az önkormányzatok. Tervezik az óvoda bővítését, ez biztos, hogy az egyház által hamarabb megtörténhet, mint jelenleg. A személyi feltételek most rendelkezésre állnak, de ha a személyi gárda cserélődni fog, mennyire van arra garancia, hogy ez a színvonal, a faluval való jó együttműködés továbbra is fennmarad. Milyen vallási kötelezettséggel jár az, ha valaki ide fogja járatni a gyermekét. 12

13 dr. Üveges István polgármester válaszában elmondta, hogy a tavaly 2 M Ft-on bukott meg az átadás. A rendszerváltás idején a régi egyházi ingatlanokat visszaadták az egyházaknak, de a földeket nem, így a földért cserébe magasabb finanszírozást biztosítanak az egyházi intézményeknek. Puffer tartalékkal rendelkeznek az egyházak. Ha az evangélikus egyház át meri vállalni a finanszírozást ez konkrét szerződést fog jelenteni. A bővítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a két óvoda épületét össze lehetne vonni. Pályázhat az önkormányzat is, de az egyház is. 3-4 évre lehet előre számolni, hogy az egyházak által benyújtott pályázatokat nagyobb arányban fogják támogatni, mint az önkormányzat által benyújtottat. Nagyon jó esélyt lát arra, hogy az óvoda világában érdemi változás következhet be. Az épületek tulajdonát az önkormányzat nem adja át, csak az intézmény működtetése kerülhet egyházi kézbe. A vallási kötelezettségekről elmondta, hogy az evangélikus egyház a legliberálisabb egyház, a falon kereszt jelzi majd az intézmény vallási jellegét. Étkezések előtt és után rövid imádság, valamint a szülőknek ajánlott, hogy elmenjenek nagyobb ünnepekkor a templomba, de senkit nem köteleznek semmire. Az összkultúrához hozzátartozik az egyház is, semmilyen kára nem származik senkinek abból, ha megismerkednek a gyerekek ezzel. Ha létrejön az egyezség, köteles lesz az önkormányzat felvenni a kapcsolatot valamelyik környező település óvodájával, hogy aki nem akarja ide járatni a gyerekét, annak biztosított legyen egy másik intézmény. Miskolc vagy Felsőzsolca jöhet így számításba. Azt is vegyék figyelembe, hogy minimum 10 M Ft-ot az önkormányzat másra tud fordítani. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő azt is figyelembe kell venni, hogy hosszútávon a gyermekvédelmi támogatás megmarad-e, a jelenlegi szülői összetétel olyan, hogy nem csinál problémát a váltásból, de a későbbiekben ebből gond lehet. Jól körbe kell járni az intézmény átadás kérdését. Horváth Judit képviselő felvetette, hogy mi a helyzet olyankor, ha éppen az egyházi működtetés során lendül fel még jobban az intézmény, fog nőni a gyereklétszám. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő javasolta, hogy indítsák el az átadást, forintosítsák a költségeket, azt is tartsák szem előtt, hogy sem a gyerekek, sem a dolgozók nem kaphatnak kevesebbet, mint amiben jelenleg részesülnek. A lakosságot is kell erről tájékoztatni. Orosz Ferenc alpolgármester javasolta, hogy mindenképpen legyenek nyilvánosak ezek a tárgyalások. Szarka Tamás jegyző elmondta, hogy nem közalkalmazotti státuszban lesznek a dolgozók, de azok a jogok és juttatások megilletik őket, melyeket eddig is megkaptak. Barcsák Pálné Képviselő asszony más elfoglaltsága miatt távozott az ülésről. dr. Üveges István polgármester javasolta a korábbi képviselői felvetések alapján a Képviselő testület hozzon határozatot a mai napon az evangélikus esperes úrtól érkezett megkeresésre hivatkozással, hogy mind a négy történelmi egyház képviselőit keressék meg arra vonatkozóan, hogy nyilatkozatban jelezzék, át kívánják-e venni az óvodát működtetésre, Ennek a nyilatkozatnak a határideje április 8., ha eddig nem érkezik jelzés, akkor a választ nemlegesnek tekinti a testület. 13

14 Kérte szavazzanak a határozati javaslatról. A szavazás idején 5 képviselőből 5 képviselő volt jelen. 5 igen szavazattal 19/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Napközi Otthonos Óvodával kapcsolatos feladat átvételi szándék kérése i Képviselő-testülete úgy határozott, hogy mind a négy történelmi egyház képviselőit megkeresi szándéknyilatkozatukat kérve a Napközi Otthonos Óvoda feladatellátás átvételére vonatkozóan. A nyilatkozat megtételének határideje április 8. napja, amennyiben jelzett határidőig válasz nem érkezik a nyilatkozatot a Képviselő-testület nemlegesnek tekinti. Határidő: április 8. dr. Üveges István polgármester folytatva a bejelentéseket, elmondta, hogy várható a mikrobuszos pályázati kiírás, akkor ismét benyújtják a pályázatot. Élelmiszerlavina pályázatot nyert az önkormányzat, ültetnivaló krumpli és magvakat fognak tudni kiosztani az érintetteknek. A mai napon el is hozzák ezt az adományt. A gátátadás április végén lesz, az önkormányzati államtitkár úr részt fog venni ezen. A Turul oszloppark ötletét megemlítette Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszonynak, akinek tetszett az ötlet, időpontot fognak kérni a Megyei Közgyűlés Elnökétől, ezt nem az önkormányzat fogja megvalósítani, hanem megyei szintű feladat lesz, ha jónak találják az ötletet. Papíralapon tervszinten le lesz írva, pénz kérdése, földrajz hűen lehetne elkészíteni, címer és fotó felhasználásával. Kerékpárút átadását is tervezik, ennek még nincs konkrét időpontja. A Választókerületi Társulás létrehozásáról is kiküldték a szerződés tervezetét. Ez a Csöbör Katalin képviselő asszonyhoz tartozó települések társulásáról szólna. Lakosságszám arányosan akarják elosztani a fizetési kötelezettségeket. Pályázatírással menedzseléssel foglalkoznának. Konkrét összegről még nem volt szó,de havi 200 e Ft a várható hozzájárulás összege. Alsózsolca vezetője erre azt mondta, hogy ha visszajön ez az összeg pályázatokon keresztül, akkor a többszörösét is megéri kifizetni. A község információs tábla felújítása folyamatban van. 14

15 Alpolgármester úr állt az élére az önkormányzati közutak felújítása tekintetében. Zúzottkövezés várható hamarosan a mellékutcákban, a temetőn és a felső buszfordulónál. A Kisfaludi utcában felszedik az útpadkát és zúzottkővel szintbe hozzák majd. Az Alkotmány utca közepe is kezd szétválni ezt bitumennel kell majd kiönteni. A helyi civilszervezetek támogatása is napirendre fog kerülni, a Nyugdíjas Egyesületnek és az Öregfiúk Egyesületének e Ft támogatást javasol, a Színjátszó körnek és a Polgárőr Egyesületnek pedig e Ft támogatás megítélését javasolja. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy részt vett a Nyugdíjas klub beszámoló ülésén, igaz, hogy saját szórakoztatásukra végzik a tevékenységüket, de a községi szintű rendezvényeken részt vesznek. Célul tűzték ki, felkutatják azokat az idős embereket, akik segítségre szorulnak. Orosz Ferenc alpolgármester az öregfiúk és Arnót hírnevét öregbítik. A Polgárőrség tekintetében azzal a kéréssel fordul az önkormányzathoz, hogy az irodához engedélyezzék járólap lerakását, valamit rács felszerelését. dr. Üveges István polgármester folytatva a tájékoztatást, javasolta, hogy a címerparkot helyezzék át az utca frontra merőlegesen. A hátoldalát is meg kellene tölteni tartalommal. Megszervezik az idén a tavaszi ruha lomtalanítást is, előre meghirdetett időpontban gyűjtenék a tiszta ruhát a Művelődési Házban, utána lehetőséget biztosítanának azoknak, akik erre igényt tartanak, ami ruhanemű nem kell senkinek, azt elszállítanák a ruhakonténerbe. Az Észak-Magyarországban lehetőség van a településről anyag megjelentésére, a környező településekről ezt már a polgármesterek megtették, 55 e Ft a költsége, a település minden postaládájába kihordásra kerülne az újság. A Hivatal házhoz megy akciót is meghirdették, időszakonként előre közölt időpontban néhány utcába kimegy a polgármester, jegyző az alpolgármester, és fogadja az utcabeliek észrevételeit, javaslatait. Tájékoztatta a képviselőket, hogy vásároltak színes nyomtatót a hivatalba 40 e Ft értékben. A napközi konyhára 140 e Ft értékben bot-mixer és tepsik beszerzése történt meg. Az ÖNHIKI-s pályázat még nincs kiírva, de erre be szeretnék nyújtani az igényt. A Zöld Völgy jelezte, hogy szükséges lenne a 4 M Ft megfizetése, de egyenlőre ezzel várnak. Tervezik egy tabló elkészítését a választókörzetben a rendszerváltás óta országgyűlési képviselőként tevékenykedő képviselőkről. Szedlákné Monoczki Andrea képviselő más elfoglaltság miatt távozott az ülésről. A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy Laskó-Kuthi Adrienn a TÁMOP-os pályázat keretében szervezett egy kerekasztal beszélgetést a kábítószer fogyasztásról, melyen Bukszár Zsolt őrsparancsnok úr is részt vett a Művelődési Házban. 15

16 Az evangélikus templomban Mészáros János Elek szereplésével jótékonysági koncertet szervez együtt a református és evangélikus gyülekezet március 27-én pénteken a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Javasolta, hogy az önkormányzat részéről a Képviselő-testület 100 e Ft-os adománnyal támogassa ezt a kezdeményezést. Kérte, hogy erről határozatban foglaljon állást a testület. A szavazás idején 4 képviselőből 4 képviselő volt jelen. 4 igen szavazattal 20/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Kárpátaljai magyarok részre támogatás jóváhagyása i Képviselő-testülete a Kárpátaljai magyarok megsegítésére a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül Ft támogatást hagy jóvá a határozat melléklete szerinti támogatási szerződés alapján. Határidő: azonnal dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a költészet napja alkalmából ünnepség lesz április 10-én 18 órától a Művelődési Házban. Április 11-én a testület tagjai részére kirándulást szerveznek. Az arnóti férfiak napja június 27-én kerül megtartásra. Baranyi Györgyné védőnő kitüntetésben részesült, általa kapott a település. minta gyakorlóhely kitüntetést Orosz Ferenc alpolgármester javasolta, hogy nézzék meg, mely konténereket vette át a Zöld Völgy a településen. A tűzcsapok és közkutak felülvizsgálatát szükséges lenne elvégezni. A virágágyások gondozását meg kellene hirdetni a lakosság körében. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. dr. Üveges István polgármester K.m.f. Orosz Ferenc jkv. hitelesítő Szarka Tamás jegyző 16

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. március 24-én 14 óra 30 perctől nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. március 24-én 14 óra 30 perctől nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. március 24-én 14 óra 30 perctől nyílt Pénzügyi

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. június 2-án 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. június 2-án 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 6/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. június 2-án 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 13 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 10 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015.április 28-án 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015.április 28-án 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015.április 28-án 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 13/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 19/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester,

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben