Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 4/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalában március 24-én megtartott testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 15 óra 30 perckor kezdődött. Megjelent képviselők: dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Horváth Judit képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Szedlákné Monoczki Andrea képviselő Távol maradt képviselők: Tőzsér László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Jegyzőkönyvvezető: Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy Tőzsér László képviselő betegsége miatt nincs jelen az ülésen. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítő: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Üveges István Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat utolsó napirendi pontként az Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezete közösségépítő programsorozatainak támogatására pályázat benyújtására vonatkozó napirendi ponttal egészítsék ki. 1

2 Kérte szavazzanak a napirend jóváhagyásáról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 11/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Napirend módosítása i Képviselő testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat 1./ Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása, elfogadása 2./ A képviselői tiszteletdíj megállapításáról 17./2014.(X.23.) önkormányzati rendelet módosítás jóváhagyása 3./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 4./ Az Önkormányzat évi gazdasági program elfogadása 5./Nevelős György Arnót 1700 hrsz-ú zártkerti ingatlanra vonatkozó kérelme 6./ Az Arnót 040/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kisajátítási eljárása 7./ Látványkút és szekér közterületen történő elhelyezése Előadó. polgármester 8./ Az Önkormányzat által a dolgozók részére juttatott szolgálati telefonok használatának szabályozása 9./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz a II. Borsodi Lakodalmas nap megrendezésére 10./ Térfigyelő kamerák telepítésére árajánlatok elbírálása 2

3 11./ Az Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezete közösségépítő programsorozatainak támogatására pályázat benyújtására 12./ Egyéb bejelentések 1./ napirendi pont: Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása, elfogadása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a múlt ülésen elfogadásra került az új szociális rendelet a települési támogatásokról, emiatt aktualizálni kell az SZMSZ mellékletét az átruházott hatáskörökről. Kérte az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását. A szavazásban 6 jelenlévő képviselőből 6 fő vett részt i Képviselő testülete a rendeletet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: i Képviselőtestületének 6/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról / A rendelet a jegyzőkönyv 1.1 sz. melléklete/ 2./ napirendi pont: A képviselői tiszteletdíj megállapításáról 17./2014.(X.23.) önkormányzati rendelet módosítás jóváhagyása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy tavaly a költségvetés még lehetővé tette a magasabb összegű tiszteletdíj kifizetését, de március 1-től javasolta, hogy a korábban megállapított 22 e Ft-os összegre módosítsák a tiszteletdíj mértékét. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és jóváhagyta. dr. Üveges István polgármester kérte az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását. A szavazásban 6 jelenlévő képviselőből 6 fő vett részt i Képviselő testülete a rendeletet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 3

4 Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete a képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló 17/2014.(X.23.) önkormányzati rendelet módosításáról / A rendelet a jegyzőkönyv 2.1 sz. melléklete/ 3./ napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszak pénzügyi mozgásának a rögzítése történt meg a mostani módosítással, az utolsó negyedév vonatkozásában ezeket lekönyvelték. A zárszámadási rendelet megalkotása előtt ennek a rendeletmódosításnak meg kell történnie. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. dr. Üveges István polgármester kérte az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását. A szavazásban 6 jelenlévő képviselőből 6 fő vett részt i Képviselő testülete a rendeletet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv 3.1 sz. melléklete/ 4./ napirendi pont: Az Önkormányzat évi gazdasági program elfogadása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalták a gazdasági programot, az észrevételek átvezetésre kerültek az anyagban. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a kiegészítésekkel a gazdasági programot. Elmondta, hogy többször esett már szó ebben a tárgykörben mit szeretnének megvalósítani, egyetért azzal, hogy váljon önállóvá az önkormányzat, de ezzel kapcsolatban vannak félelmei. Most még vannak uniós pályázatok, tudnak fejlődni. Attól nem fél, hogy esetleg megszűnik az önkormányzat, mert kell az irányítás. A félelme az, hogy ez a vállalkozás szemléletű jövőtervezés nem lesz megfelelő, mint pl. a tésztaüzem, vagy a térkő gyártás. Ha egy 4

5 vállalkozás elindul, jelentős pénzt tesz bele induláskor a tulajdonos, ehhez marketing kell, piackutatás. Amit megtermelnek azt értékesíteni kell azért, hogy a ráfordított pénzt vissza tudja termelni és még profit is legyen. Ha a térkő üzemet nézi, abból nem biztos, hogy annyi bevétel lesz, ami nyereséget biztosít, a bevétel az állami támogatást nem fogja fedezni. Az lenne célravezető, ha az állam inkább visszaadná az elvett támogatásokat. Az ipari parkkal kapcsolatban elmondta, hogy a terület túl kicsi ahhoz, hogy ott lehessen valamit létesíteni. Ha van olyan terület, amire ide lehetne valami nagyobb üzemet hozni, azt már érdemesnek látja a támogatásra. A vállalkozóknak nincs annyi pénze, hogy beruházzanak. A gazdasági programot egészében elfogadhatónak tartja, meglátják mire lesz pénz, mit tudnak belőle megvalósítani, de attól nem fél, hogy egy önkormányzatnak fel kell oszlania, mert nincs pénze, az államnak ezt működtetnie kell. Orosz Ferenc alpolgármester szerint valaki mondta, hogy merjünk nagyokat álmodni, hát vannak benne álmok tervek. Az ipari park létesítése legutóbb 2007 körül merült fel, akkor vállalkozó hozta volna ezt létre az önkormányzattal közösen, és fele -fele arányban osztoztak volna a bevételen. Barcsák Pálné képviselő elmondta, hogy a lakosság köréből vitték volna ki a telephelyeket az ipari parkba. A térkő gyártással kapcsolatban elmondta, hogy igaz, hogy kis tételben de azért haladnak vele, látszik az iskola előtt, a járdák egy-egy szakasza is felújításra került. Jó lenne még a Polgármesteri Hivatal parkolóját is térkövezni. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a gazdasági program jóváhagyásáról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 12/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Az Önkormányzat évi gazdasági program elfogadása Arnót Községi Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat évi ciklusprogramját, mely a határozat melléklete. Határidő: április / napirendi pont: Nevelős György Arnót 1700 hrsz-ú zártkerti ingatlanra vonatkozó kérelme /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az Arnót zártkerteknél van egy földterület, aminek a fele önkormányzati tulajdonú ezt Nevelős György arnóti lakos meg kívánja 5

6 vásárolni illetve bérbe kívánja venni, a területrész másik fele magántulajdonban van erről pedig kéri, hogy az önkormányzat az elővásárlási jogáról mondjon le. Korábban is úgy döntött a testület, hogy földterületet nem értékesít, ezért csak a bérbeadásról lehet szó. A bérbeadás díja 4000 Ft/év. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 13/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Nevelős György Arnót, József A. u. 29.sz. alatti lakos Arnót 1700 hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos kérelme i Képviselő-testülete megtárgyalta Nevelős György Arnót, József A.u. 29. sz. alatti lakos kérelmét a 1700 hrsz-ú 1683 m 2 zártkerti ingatlanra 1/2 részére vonatkozóan, a Képviselő-testület megállapítja, hogy nem kíván elővásárlási jogával élni. i Képviselő-testülete az Arnót 1700 hrsz-ú lévő földterület önkormányzati tulajdonban lévő 1/2 részét nem kívánja értékesíteni, a bérbeadásra vonatkozóan a haszonbérleti szerződést az alábbi feltételekkel jóváhagyta: A haszonbérleti díj összege: 4000Ft/év Haszonbérlet kezdetének időpontja : április 1. A haszonbérlet befejezésének időpontja: március 31. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés 5 évre való megkötésére. Utasítja a jegyzőt a haszonbérleti szerződés megkötése után a szerződés a jogszabályban meghatározott hirdetményi úton történő közlésére. Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 6./ napirendi pont: Az Arnót 040/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kisajátítási eljárása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy épül a BOSCH út, mely keresztezi az arnóti területet, melyből a Kun és Varga Ügyvédi Iroda megkeresése alapján 560 Ft étékű területet 6

7 meg kívánnak vásárolni. A terület útként van nyilvántartva, mely forgalomképtelen, ezért csak a kisajátítási eljárás lehet a megoldás. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 14/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Arnót 040/7 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan kisajátítása i Képviselő-testülete az M30 autóút Miskolc É-i elkerülő Bosch út II. ütem közút nyomvonal építésével kapcsolatban a Kun és Varga Ügyvédi Iroda által érkezett vételi ajánlatot elutasítja, mert a 040/7 hrsz-ú ingatlan az önkormányzati törzsvagyon részét képezi és forgalomképtelen. Felhatalmazza a polgármestert a határozat Kun és Varga Ügyvédi Irodához történő eljuttatására Határidő: azonnal 7./ napirendi pont: Látványkút és szekér közterületen történő elhelyezése Előadó. polgármester / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a tavalyi közmunkáltatás eredményeként elkészült a kút, a faanyagot megvették, még száradás alatt van. A Wass Albert emlékmű mögötti közterületen javasolta az elhelyezését. Horváth Judit képviselő szerint ez a kút nagyobb területet igényelne. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő szerint azt a teret feldobná, ha ez a kút is odakerülhetne. Szedláké Monoczki Andrea képviselő véleménye szintén az, hogy nagyobb terület legyen a kút körül, talán az Alkotmány utcai buszfordulónál jobb lenne a helye. dr. Üveges István polgármester a buszfordulóhoz korábban kilátót szerettek volna tenni. Lehet, hogy érdemes lenne a gázcsere telep melletti terület sorsát megvárni és oda lehetne akkor kihelyezni. A telekvásárlással kapcsolatban elmondta, hogy elkészült az ingatlan értékbecslése, de a tulajdonos is szeretné ezt elvégeztetni, és utána tudnak megegyezni az árban. 7

8 Javasolta a napirendi pont elnapolását, azzal, hogy a gázcsere telep megvásárlásáig várnak a kút és a szekér kihelyezésével. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette. 8./napirendi pont: Az Önkormányzat által a dolgozók részére juttatott szolgálati telefonok használatának szabályozása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester ismertette az előterjesztést. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 15/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Az Önkormányzat által a munkatársak részére juttatott szolgálati telefonok használatának szabályozása i Képviselő-testülete az Önkormányzat munkatársai részére juttatott mobiltelefon használatot a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a munkaviszony megszűnését követően a mobiltelefon előfizetést a nevükre írathassák. Határidő: azonnal, illetve folyamatos 9./ napirendi pont: Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz a II. Borsodi Lakodalmas nap megrendezésére / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy ennek már van hagyománya, sok embert érdekel, rendelkezésre áll a program is. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság egyet ért a pályázat benyújtásával. 8

9 dr. Üveges István polgármester javasolta kiegészíteni a programot az arnóti Holdviola együttes műsorával, kérte szavazzanak a kibővített határozati javaslatról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 16/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírására II. Borsodi Lakodalmas Nap megrendezésére pályázat benyújtása i Képviselő testülete a Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírására pályázat benyújtását határozza el a határozat mellékletét képező tartalommal A pályázat címe: II. BORSODI LAKODALMAS NAP. A határozat mellékletét képező programtervezet szerint: a program összköltsége Ft, a nevezési díj mértéke 5000 Ft, 2 M Ft feletti összegnél a kért támogatási összeg 1 %-a. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: április / napirendi pont: Térfigyelő kamerák telepítésére árajánlatok elbírálása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testületi tagokat, hogy 3 árajánlat érkezett a térfigyelő kamerák kivitelezésére, a legkedvezőbb ajánlatot az Oláh és Tsa Kft adta, javasolta velük a szerződés megkötését. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az előterjesztés szerinti javaslatról. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. határozati 6 igen szavazattal 9

10 17/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó árajánlatok elbírálása i Képviselő-testülete a térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó árajánlatokat megismerte. A benyújtott árajánlatok az alábbiak: SIMON It Informatika Számítástechnikai Kft: Oláh és Társa Kft. Telmon Távfelügyeleti Szolgáltató Kft bruttó Ft Bruttó Ft bruttó Ft A legkedvezőbb árajánlatot adó cég: Oláh és Társa Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy az legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, az Oláh és Tsa Kft-vel a térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó szerződést kösse meg. határidő. azonnal 11./ napirendi pont: Az Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezete közösségépítő programsorozatainak támogatására pályázat benyújtására / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester ismertette az előterjesztést, mely szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett pályázati kiírásra lehet benyújtani pályázatot ifjúsági közösségek építésére. 1 M Ft az igényelhető maximális támogatás, 10 % önrész kell hozzá, de ennek az 50 %-ába a végzett munkát is bele lehet számítani. Előlegként leutalják az összeget, mellyel a program lezajlását követően kell elszámolni. A meglévő közösségekre építhetnek. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy Pénzügyi Bizottság javasolta pályázat benyújtását. a dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról, azzal, hogy nem adnak címet a pályázatnak. A szavazás idején 6 képviselőből 6 képviselő volt jelen. 6 igen szavazattal 18/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezete közösségépítő programsorozatainak támogatására pályázat benyújtása 10

11 i Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett pályázati kiírásra. A Képviselő-testület a 10 %-os pályázati önrészt, valamint a Ft-os pályázati díj befizetését saját költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására Határidő: április / napirendi pont: Egyebek / Az evangélikus egyház megkeresése, a Területfejlesztési Társulás alapszabály tervezete, valamint az útfelújítás tervezete a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletei/ Dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy az evangélikus egyház részéről Buday Barnabás esperes úr ismét írásban jelezte azt, hogy az evangélikus gyülekezet át kívánja venni működtetésre az Arnóti Napközi Otthonos Óvodát. Ezt a megkeresést a mai napon a képviselők is megkapták másolatban. Az előzményeket ismertetve elmondta, hogy tavaly már konkrét formát öltött az óvoda átadása az egyház részére. Első alkalommal az evangélikus gyülekezet adta be a kérelmet, ezt követően pár nappal később a reformátusok is benyújtották ilyen irányú kérelmüket, majd ezt visszavonták. A tárgyalások során kiderült, hogy az egyházi normatíva nem elegendő a működtetésre, nincs meg az az összeg, mint ami jelenleg erre a célra fordítódik. Sok munka volt ebben, de a konkrét pénzügyi számítások után nem került sor az átadásra. Több döntési szakasznak kell teljesülni, először szükséges egy egyértelmű képviselő-testületi döntés, a szülők többségének egyöntetű véleménye arról, hogy támogatják az óvoda egyházi működtetésbe adását. Tavaly még a nemzetiségi önkormányzatnak is vétójoga volt, jelenleg ez a fázis kimarad, mert nem működik nemzetiségi önkormányzat jelenleg a településen. Május utolsó munkanapjáig ezeket le kell papírozni, a végleges döntést meg kell hozni, minden fórumon az egyeztetési eljárást le kell folytatni. Az önkormányzat tavaly 16 M Ft-ot tett hozzá a működtetéshez, jelenleg 18 M Ft van az idei költségvetésben betervezve működtetésre az állami támogatáson kívül. Ha átadják az óvodát, a szülőknek nincs döntési lehetősége, a településen nincs más óvoda, aki nem akarja egyházi óvodába járatni a gyerekét annak biztosítani kell másik intézményt. Arra, hogy mivel járna együtt az, ha egyházi szellemű lenne az óvoda, elmondta, hogy az egyházi jelképek a falon lennének. Még most a határidők számítását alapul véve a döntés május végéig meghozható. Eldöntendő először az, hogy kíván-e a testület az óvoda átadásával foglalkozni. Evangélikusok részéről van szándék, reformátusok még nem nyilatkoztak. Szerinte valamennyi történelmi egyház képviselőjét meg kell kérdezni, van e szándékuk az óvoda átvételére. 11

12 Horváth Judit képviselő szerint a költséghatékonyság szempontjából érdemes odaadni, nem szabad, hogy az önkormányzat veszítsen ezzel. Ha kedvezőbb feltételeket tudnak biztosítani, át kell adni. Nem kell megkérdezni más egyházat, ha az evangélikusok részéről van igény, akkor részükre ezt biztosítani kell. Szájhagyományokra nem kell adni. Miskolcon is vannak ilyen működtetési intézmények, nem rossz az, ha egyházi fenntartású egy intézmény. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben a konkrét számítások is megtörténtek, a következetesség és a korrektség játszott szerepet, kicsin múlott a történet, kb 2 M Ft hiányzott a költségvetésből ahhoz, hogy átvegye az egyház az óvodát. Orosz Ferenc alpolgármester elmondta, hogy tavaly elsők között vázolta fel, hogy akkor látja értelmét az óvoda egyházi kézbe adására, ha valami többet, pluszt kapnak a gyerekek, mint jelenleg. Ha nem lesz semmi többlet, akkor nem biztos hogy érdemes átadni. Arról is beszélt, hogy ha az óvoda elkerül az önkormányzattól, akkor marad a konyha és a hivatal a közfoglalkoztatással, más önkormányzati intézmény nem lesz. Könnyebb lenne választani, ha több igény lenne benyújtva, a többi egyházat is meg kellene kérdezni a szándékáról. Kicsit későn adták be az igényt, szerinte kevés lesz a idő, hogy május végéig minden lebonyolódjon az átadással kapcsolatban. Lehetnek buktatók éppúgy, mint tavaly. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak nem lesz intézménye, ezt lehet így is nézni, ő nem hatalommániás, ha a falut így lehet szolgálni, akkor az intézmény nélkül is megteheti. Az önkormányzat viszont 16 M Ft-ot megtakaríthat. Orosz Ferenc alpolgármester azon is el kell gondolkodni, ha az óvoda vezetésében változás történik, megváltozhat az önkormányzat és az óvoda viszonya. A 16 M Ft biztosan meg fog-e maradni, ez is kérdés. Nevelés szempontjából mivel ad többet az egyház, hiszen a pedagógusok ugyanazok maradnak. Horváth Judit képviselő jelezte, ha nem kerül át az óvoda az egyházhoz ez a helyzet vezetőváltás után is bekövetkezhet. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az esperes úr részletesen tájékoztatta tavaly a testületet arról, hogy milyen változások várhatóak az óvoda életében. Azt is megjegyezte, hogy az óvoda jó teljesítménye mögött nagyon jó finanszírozás áll. Orosz Ferenc alpolgármester elmondta, hogy Arnót hírnevét az óvoda öregbítette, ha átveszi az egyház, akkor már nem a település érdemeit fogja növelni. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő megkérdezte, hogy a tavalyihoz képest az idén miben változott a finanszírozás, amit akkor az egyház nem tudott átvállalni, az mostanra megoldódott-e. Hallotta, hogy az egyházak magasabb finanszírozásban részesülnek, ha óvodát tartanak fent, mint az önkormányzatok. Tervezik az óvoda bővítését, ez biztos, hogy az egyház által hamarabb megtörténhet, mint jelenleg. A személyi feltételek most rendelkezésre állnak, de ha a személyi gárda cserélődni fog, mennyire van arra garancia, hogy ez a színvonal, a faluval való jó együttműködés továbbra is fennmarad. Milyen vallási kötelezettséggel jár az, ha valaki ide fogja járatni a gyermekét. 12

13 dr. Üveges István polgármester válaszában elmondta, hogy a tavaly 2 M Ft-on bukott meg az átadás. A rendszerváltás idején a régi egyházi ingatlanokat visszaadták az egyházaknak, de a földeket nem, így a földért cserébe magasabb finanszírozást biztosítanak az egyházi intézményeknek. Puffer tartalékkal rendelkeznek az egyházak. Ha az evangélikus egyház át meri vállalni a finanszírozást ez konkrét szerződést fog jelenteni. A bővítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a két óvoda épületét össze lehetne vonni. Pályázhat az önkormányzat is, de az egyház is. 3-4 évre lehet előre számolni, hogy az egyházak által benyújtott pályázatokat nagyobb arányban fogják támogatni, mint az önkormányzat által benyújtottat. Nagyon jó esélyt lát arra, hogy az óvoda világában érdemi változás következhet be. Az épületek tulajdonát az önkormányzat nem adja át, csak az intézmény működtetése kerülhet egyházi kézbe. A vallási kötelezettségekről elmondta, hogy az evangélikus egyház a legliberálisabb egyház, a falon kereszt jelzi majd az intézmény vallási jellegét. Étkezések előtt és után rövid imádság, valamint a szülőknek ajánlott, hogy elmenjenek nagyobb ünnepekkor a templomba, de senkit nem köteleznek semmire. Az összkultúrához hozzátartozik az egyház is, semmilyen kára nem származik senkinek abból, ha megismerkednek a gyerekek ezzel. Ha létrejön az egyezség, köteles lesz az önkormányzat felvenni a kapcsolatot valamelyik környező település óvodájával, hogy aki nem akarja ide járatni a gyerekét, annak biztosított legyen egy másik intézmény. Miskolc vagy Felsőzsolca jöhet így számításba. Azt is vegyék figyelembe, hogy minimum 10 M Ft-ot az önkormányzat másra tud fordítani. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő azt is figyelembe kell venni, hogy hosszútávon a gyermekvédelmi támogatás megmarad-e, a jelenlegi szülői összetétel olyan, hogy nem csinál problémát a váltásból, de a későbbiekben ebből gond lehet. Jól körbe kell járni az intézmény átadás kérdését. Horváth Judit képviselő felvetette, hogy mi a helyzet olyankor, ha éppen az egyházi működtetés során lendül fel még jobban az intézmény, fog nőni a gyereklétszám. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő javasolta, hogy indítsák el az átadást, forintosítsák a költségeket, azt is tartsák szem előtt, hogy sem a gyerekek, sem a dolgozók nem kaphatnak kevesebbet, mint amiben jelenleg részesülnek. A lakosságot is kell erről tájékoztatni. Orosz Ferenc alpolgármester javasolta, hogy mindenképpen legyenek nyilvánosak ezek a tárgyalások. Szarka Tamás jegyző elmondta, hogy nem közalkalmazotti státuszban lesznek a dolgozók, de azok a jogok és juttatások megilletik őket, melyeket eddig is megkaptak. Barcsák Pálné Képviselő asszony más elfoglaltsága miatt távozott az ülésről. dr. Üveges István polgármester javasolta a korábbi képviselői felvetések alapján a Képviselő testület hozzon határozatot a mai napon az evangélikus esperes úrtól érkezett megkeresésre hivatkozással, hogy mind a négy történelmi egyház képviselőit keressék meg arra vonatkozóan, hogy nyilatkozatban jelezzék, át kívánják-e venni az óvodát működtetésre, Ennek a nyilatkozatnak a határideje április 8., ha eddig nem érkezik jelzés, akkor a választ nemlegesnek tekinti a testület. 13

14 Kérte szavazzanak a határozati javaslatról. A szavazás idején 5 képviselőből 5 képviselő volt jelen. 5 igen szavazattal 19/2015. (III.24.) képviselő-testületi határozata Napközi Otthonos Óvodával kapcsolatos feladat átvételi szándék kérése i Képviselő-testülete úgy határozott, hogy mind a négy történelmi egyház képviselőit megkeresi szándéknyilatkozatukat kérve a Napközi Otthonos Óvoda feladatellátás átvételére vonatkozóan. A nyilatkozat megtételének határideje április 8. napja, amennyiben jelzett határidőig válasz nem érkezik a nyilatkozatot a Képviselő-testület nemlegesnek tekinti. Határidő: április 8. dr. Üveges István polgármester folytatva a bejelentéseket, elmondta, hogy várható a mikrobuszos pályázati kiírás, akkor ismét benyújtják a pályázatot. Élelmiszerlavina pályázatot nyert az önkormányzat, ültetnivaló krumpli és magvakat fognak tudni kiosztani az érintetteknek. A mai napon el is hozzák ezt az adományt. A gátátadás április végén lesz, az önkormányzati államtitkár úr részt fog venni ezen. A Turul oszloppark ötletét megemlítette Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszonynak, akinek tetszett az ötlet, időpontot fognak kérni a Megyei Közgyűlés Elnökétől, ezt nem az önkormányzat fogja megvalósítani, hanem megyei szintű feladat lesz, ha jónak találják az ötletet. Papíralapon tervszinten le lesz írva, pénz kérdése, földrajz hűen lehetne elkészíteni, címer és fotó felhasználásával. Kerékpárút átadását is tervezik, ennek még nincs konkrét időpontja. A Választókerületi Társulás létrehozásáról is kiküldték a szerződés tervezetét. Ez a Csöbör Katalin képviselő asszonyhoz tartozó települések társulásáról szólna. Lakosságszám arányosan akarják elosztani a fizetési kötelezettségeket. Pályázatírással menedzseléssel foglalkoznának. Konkrét összegről még nem volt szó,de havi 200 e Ft a várható hozzájárulás összege. Alsózsolca vezetője erre azt mondta, hogy ha visszajön ez az összeg pályázatokon keresztül, akkor a többszörösét is megéri kifizetni. A község információs tábla felújítása folyamatban van. 14

15 Alpolgármester úr állt az élére az önkormányzati közutak felújítása tekintetében. Zúzottkövezés várható hamarosan a mellékutcákban, a temetőn és a felső buszfordulónál. A Kisfaludi utcában felszedik az útpadkát és zúzottkővel szintbe hozzák majd. Az Alkotmány utca közepe is kezd szétválni ezt bitumennel kell majd kiönteni. A helyi civilszervezetek támogatása is napirendre fog kerülni, a Nyugdíjas Egyesületnek és az Öregfiúk Egyesületének e Ft támogatást javasol, a Színjátszó körnek és a Polgárőr Egyesületnek pedig e Ft támogatás megítélését javasolja. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy részt vett a Nyugdíjas klub beszámoló ülésén, igaz, hogy saját szórakoztatásukra végzik a tevékenységüket, de a községi szintű rendezvényeken részt vesznek. Célul tűzték ki, felkutatják azokat az idős embereket, akik segítségre szorulnak. Orosz Ferenc alpolgármester az öregfiúk és Arnót hírnevét öregbítik. A Polgárőrség tekintetében azzal a kéréssel fordul az önkormányzathoz, hogy az irodához engedélyezzék járólap lerakását, valamit rács felszerelését. dr. Üveges István polgármester folytatva a tájékoztatást, javasolta, hogy a címerparkot helyezzék át az utca frontra merőlegesen. A hátoldalát is meg kellene tölteni tartalommal. Megszervezik az idén a tavaszi ruha lomtalanítást is, előre meghirdetett időpontban gyűjtenék a tiszta ruhát a Művelődési Házban, utána lehetőséget biztosítanának azoknak, akik erre igényt tartanak, ami ruhanemű nem kell senkinek, azt elszállítanák a ruhakonténerbe. Az Észak-Magyarországban lehetőség van a településről anyag megjelentésére, a környező településekről ezt már a polgármesterek megtették, 55 e Ft a költsége, a település minden postaládájába kihordásra kerülne az újság. A Hivatal házhoz megy akciót is meghirdették, időszakonként előre közölt időpontban néhány utcába kimegy a polgármester, jegyző az alpolgármester, és fogadja az utcabeliek észrevételeit, javaslatait. Tájékoztatta a képviselőket, hogy vásároltak színes nyomtatót a hivatalba 40 e Ft értékben. A napközi konyhára 140 e Ft értékben bot-mixer és tepsik beszerzése történt meg. Az ÖNHIKI-s pályázat még nincs kiírva, de erre be szeretnék nyújtani az igényt. A Zöld Völgy jelezte, hogy szükséges lenne a 4 M Ft megfizetése, de egyenlőre ezzel várnak. Tervezik egy tabló elkészítését a választókörzetben a rendszerváltás óta országgyűlési képviselőként tevékenykedő képviselőkről. Szedlákné Monoczki Andrea képviselő más elfoglaltság miatt távozott az ülésről. A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy Laskó-Kuthi Adrienn a TÁMOP-os pályázat keretében szervezett egy kerekasztal beszélgetést a kábítószer fogyasztásról, melyen Bukszár Zsolt őrsparancsnok úr is részt vett a Művelődési Házban. 15

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 23-án, csütörtökön 18.30 órakor megtartott testületi ülésén. 1/2012. (II.24.) számú rendelet: 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. június 24-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2008. május 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2008. május 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2008. május 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben