GLOBÁLIS HÁLÓZATOK CISCO-MODELLJE AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GLOBÁLIS HÁLÓZATOK CISCO-MODELLJE AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPESTI MÉDIA INTÉZETE GLOBÁLIS HÁLÓZATOK CISCO-MODELLJE AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN Nemzetközi kommunikáció - Évfolyamdolgozat - Konzulens: Mátyus Imre Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó IV. év. DL levelező 2007

2 1. Az információs társadalom globális és hálózati gazdasága a CISCO-modell értelmezése A 21. század információs társadalma az állandó változások kora. Az egyre egységesebbé váló világgazdaság a már megszokottnak hitt dolgokat is új megvilágításba helyezik: új problémákkal szembesülünk, melyekre új válaszokat kell adnunk. A globalizációval létrejövő társadalmi összefüggések nem egy szuper-nemzetállamot vagy a nemzetállami társadalmak összességét hozzák létre. hanem egy olyan horizontról van szó, melyben a tőke, a kultúra, a technológia, a politika túllép a nemzetállami rendezőerőn, és keverednek egymással. A világtársadalmat egy olyan transznacionális terek és szereplők összességeként érti, amelyet nem lehet a modern ipari állam funkciói szerint se átlátni, se kezelni. 1 (a) A globális gazdaság Manuel Castells Az információ kora c. összefoglaló művének fő jelentősége az, hogy a globalizációval, hálózati vagy információs társadalommal kapcsolatban felmerülő témákat strukturális összefüggésben tárgyalja. A globális gazdaságon Castells azt érti, hogy megvan az intézményi, szervezeti és technológiai képesség arra, hogy globális léptékben, valós időben (vagy választott időben) egységként működjön a gazdaság. Két meghatározó tényezőt emel ki: a tőke szabad áramlását és a kereskedelem megváltozását. Azzal, hogy a tőke áramlása globálissá válik, függetlenedik az adott gazdaság aktuális teljesítményétől. Az új globális gazdaság globalizálódott pénzpiacok körül épül ki, ezek jelentik a fő információkat összegyűjtő és konvertálási pontokat. Mivel az információ ilyen nagy szerepet játszik a pénzpiacon, és a pénzpiacok döntő szerepet visznek a gazdaságban, a piac már nem csak a kereslettől és kínálattól függ, hanem az információ-áramlásoktól is (pl. a globális hálózatokban érvényesített rejtett stratégiákról). Mi, magunk is részesei vagyunk minden folyamatnak, hiszen egy információs internetes világban élünk, s viseljük ennek minden pozitív és negatív következményét. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy az Internet megváltoztatja a körülöttünk lévő világot, új lehetőségeket nyit az üzleti életben, oktatásban és a szabadidő eltöltésében egyaránt. 1 Beck, Ulrich: Mi a globalizáció? Szeged : Belvedere, p. 2

3 Az új technológiáknak köszönhetően megszűnik az idő és tér. Ez meghatározó jelentőségű a nagy területen szétszórt közösségek és a népesség centrumától távol eső régiók esetében. A globális hálózatok hatalmas lehetőséget adnak a diverzitásra is. A tartalom megcélozhat tömeget, vagy kisebb szakértői, vagy rajongó csoportot, és globális, vagy tisztán helyi érdekei vannak. Ahol a disztribúció tradicionális értelmezése nem gazdasági, ott a tárgyak magasan specializált témákban, vagy kevésbé használt nyelveken érhető el. 2 (b) A hálózati gazdaság 3 A hálózati gazdaságban a fő értékteremtő tényező a hálózatba kapcsolt elemek közötti összeköttetés, illetve a szereplők elérhetősége, mégpedig a hálózat nagyságának függvényében. A HÁLÓZATI GAZDASÁGOT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK: 1. Az új gazdaság globális. 2. A hálózati gazdaság a nem kézzelfogható dolgokat értékeli, hanem az ötleteket, az információt, az adatokat, vagyis a szellemi tulajdon kategóriájába sorolható termékeket. 3. Végül az utolsó alaptényező a hálózaton keresztül megjelenő, szövevényes összekapcsolódás, amely egyrészt az Internetre, de éppúgy igaz a hozzá kapcsolódó helyi hálózatokra, illetve vállalati intranetekre és extranetekre is. MIT JELENT A GLOBÁLIS HÁLÓZAT CISCO-MODELLJE? 4 A Cisco Systems megfogalmazása szerint három központi feltételezésen alapul: 1. Olyan kapcsolatok megteremtése, melyek egy vállalat saját, kulcsfontosságú alkotórészei között tart fenn. 2. Olyan módszerek bevezetését, ahogyan egy vállalat saját információit megosztja másokkal. 3. Olyan hálózatok kiépítését, melyek az üzleti kapcsolatokat és az ezt támogató kommunikációt hatékonyan segíti. 2 Günter Rexrodt - Martin Bangemann: Globális Információs Hálózatok - a lehetőségek felismerése témadolgozat. 3 Bőgel György: Verseny az elektronikus üzletben. Melyik békából lesz herceg? Bp. : Műszaki Könyvkiadó, p. 4 Castells, Manuel: Az információ kora. Gazdaság, társadalom, kultúra 1. köt. Bp. : Gondolat - Infonia, p., ill. 3

4 A Cisco Systems vállalat olyan kapcsolókat és routereket gyárt a fenti kapcsolat létesítéséhez, melyek az adatok áramlását irányítják a kommunikációs hálózatba. Működésének központi magját a vállalat naponta frissülő honlapja alkotja, ahonnét leendő ügyfelei számos lehetőség közül választhatnak a termékkínálaton túl az on-line tanácsadásig. A megrendeléseket automatikusan továbbítják a megfelelő beszállítókhoz, kikkel állandó on-line kapcsolatba állnak. Láthatjuk, hogy a hálózati gazdaságra valóban jellemző a technológiára épülés, de ne nem szabad elfelejtenünk, hogy igazából azt csak a bizalom tudja építeni. A hálózati gazdaság kiépítéséhez ugyan szükség van jó technológiákra mind a hardver, mind a szoftver tekintetében, de önmagában ez nem elég a fejlődéshez. A bizalomra minden résztvevő esetében szükség van, mégpedig azért, mert mint már említettem egy vállalatnak meg kell osztania a saját hálózatában tárolt információit másokkal, be kell engednie másokat a saját hálózatába. Ugyanígy elengedhetetlen a bizalom akkor, amikor valaki elektronikus úton kíván kereskedni. Ez folyamat kétirányú, hiszen maga az információáramlás is oda-vissza zajlik. Nem csak a vállalat szolgáltat magáról információkat, hanem mondjuk az a vásárló is, aki betér egy elektronikus áruházba, majd ott már persze, ha sikerült elnyerni a bizalmát megadja hitelkártyaszámát. Az elektronikus gazdaság szereplői tehát elektronikus kapcsolatban állnak partnereikkel, ahol a cég saját munkaszervezése is olyan, melyben az alkalmazottak is a hálózatra csatlakoznak. A hálózatba szerveződés minőségileg is újat hozott a Cisco cégen belüli: a cégek közötti kapcsolatok szervezésével, a vállalati stratégiai megállapodások formájában, a horizontális kapcsolatok és globális üzleti hálózatok kialakulása révén. A japán modellben a hálózatba szerveződés egyrészt a horizontális hálózatok révén ment végbe, amelyek a nagyvállalatok belsőpiacon belüli kapcsolataira épültek (a Zaibatsu szerint felállt három legnagyobb ilyen hálózat a Mitsui, a Mitsubishi és a Sumitomo, majd mögöttük három másik nagy hálózat formálódott a nagybankok körül: a Fuyo, a Dao-Ichi Kangin, a Sanwa). Másrészt vertikális hálózatok formálódtak a keiretsu mintájára a nagy iparvállalatok körében, beszállítók ezreivel (ilyenek jöttek létre a Toyota, Nissan, Hitachi, Matsushita, Toshiba, Tokai Bank, Industrial Bank of Japan körül). (A keiretsu-nak nevezett befektetési, tulajdonlási rendszer a családi személyes vagyonon túl mutató, de a többmilliós és elérhetetlen bankhitelek, részvénykibocsátásoknál kisebb mértékű 4

5 tőkekoncentráció. A keiretsu 1-2 milliótól akár száz milliós nagyságrending egyéni szakmai befektetőkből létrehozott tulajdonosi hálózat. 5 ) A legsajátosabb jellemzője ennek a rendszernek, hogy minden hálózatnak van egy általános kereskedelmi cége, amely mintegy a rendszerintegrátor szerepkörét gyakorolva közvetítőként működik az input és output szabályozásában. A hálózati gazdaságban új szabály a decentralizáció is, mely alatt az ún. csapatban repülést értjük. Centralizálni azért nem lehet, mert ha csak egyetlen egy láncszem is meghibásodik, akkor azonnal meg fog szakadni a működés a lineáris rendszerben mindaddig, amíg helyre nem állítjuk azt a bizonyos láncszemet. A decentralizált működésnél ez nem fordulhat elő, hiszen a meghibásodott láncszem feladatát azonnal átveszi egy másik. Jó példa erre maga az internet, ahol a decentralizáció szintén érvényesül, hiszen a rendszert úgy alkották meg, hogy egy esetleges katasztrófa esetén is hatékonyan ellássa funkcióját. Így, ha megszakad egy vonal, attól még az üzenet egy másik vonalon továbbhaladhat. A csomagok gyakorlatilag folyamatos döntések láncolata révén jutnak el a célállomásig. A lényeg tehát az, hogy ezek a csomagok egymástól teljesen függetlenül haladnak, úgymond csapatban repülnek az interneten keresztül. A végén azonban a sok kis apró csomag összeáll, és ismét felépül a rendszer. A jobb megértéshez említhetnénk egy olyan biológiai példát, melyben az agyműködés modelljét vizsgáljuk. Agyunk ugyanis a nem gondolkodó" neuronok milliárdjait szervezi egységbe, s alakul át intelligens, hatékony agyműködéssé. A hálózati gazdaság világába átültetve ugyanígy tudjuk használni a hálózatot is. Ezért válik fontos szabállyá, hogy a sokaság értéket generál, hiszen minél több objektum található a hálózatban, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az egyes sajátosságokat összefogva intelligens működést produkáljunk. 2. Cisco-modell az oktatásban 6 A Cisco-modell azonban nem csak az Internet-gazdaságra és információs technológiára korlátozódik. Hálozatoskodik a mezőgazdasági gépipar, az élelmiszerkiskereskedelem, az autógyártás és az energiakereskedelem is. Az oktatás terén is találkozhatunk egy sajátos formájával, az e-learning módszerrel, amely nem más, mint 5 Index fórum 6 5

6 az oktatás tanulás olyan formája, mely magába olvasztja az információs társadalom kínálta lehetőségeket, ötvözve a minőségbiztosítási rendszerek eredményeivel. A világon létező hasonló jellegű oktatási rendszerek közül magasan kiemelkedik a CNAP (Cisco Networking Academy Program), melyet a Cisco Systems multinacionális vállalat műhelyeiben dolgoztak ki. A vállalat vezetése már környékén szembesült azzal a ténnyel, hogy a hálózatokkal foglalkozó alkalmazottak nem rendelkeznek elegendő praktikus és naprakész ismerettel munkakörük betöltéséhez. Ezért fogott hozzá az amerikai iskolák számára olcsó és praktikus hálózat tervezéséhez. Azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált számukra, hogy nem csupán megtervezni és megépíteni kell egy ilyen hálózatot, hanem további folyamatos támogatásra is szükség van. Ezért a Cisco Systems egyik mérnök-tanácsadója kidolgozott egy olyan képzést tanárok és iskolai rendszergazdák részére, amely megismertette őket a hálózat működtetésével. Az oktatásban résztvevő felnőtteknél azonban nem bizonyult hatékonynak a tananyag, így továbbléptek a fiatalabb generáció irányába és megszületett a Lokális Akadémia gondolata. CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA Az 1997-ben beindított Cisco Hálózati Akadémiai program egy non-profit szakképzési program és hálózat, amely oktatási intézmények, vállalatok, a kormányzat és a Cisco Systems közötti együttműködés eredményeként jött létre. Hálózati Akadémia Program alapiskolái olyan Lokális Akadémiák (oktatási intézményekben elsősorban középiskolák, de főiskolák és egyetemek is), ahol a diákok a számítógépes hálózatok alapjait, működési elvét, illetve Cisco eszközök használatát tanulhatják meg. Ezeknek a Lokális Akadémiáknak szakmai felügyeletét, adminisztrációját az oktatást maguk is végző Regionális Akadémiák vállalják, amelyért cserébe a Cisco Systems ingyen laborfelszerelést hálózati eszközöket (5 router, 2 switch) biztosít. A Corvinus Egyetem a Cisco Systems-vel aláírt szerződése értelmében Regionális és Lokális Akadémiaként működik. A program tananyagát a Cisco Systems az Egyesült Államokbeli Stanford Műszaki Egyetemmel közösen dolgozta ki. A Cisco Hálózati Akadémiai Program központja éppen ezért az amerikai egyetem. A Cisco Systems által kidolgozott Hálózati Akadémiai Program hatékony választ ad az információs társadalom számos problémájára, mely igen nehezen tud megküzdeni az állandó munkaerőhiánnyal. Ez az oktatási rendszer olyan szakemberek képzését tűzte ki célul, akik képesek megoldani a számítógépes hálózatok tervezése, kiépítése, karbantartása 6

7 és fejlesztése során felmerülő problémákat. Maga a tanulás tanítás tulajdonképpen egyfajta kombinációja a távoktatásnak, az Internet által kínált interaktív multimédiás információs rendszereknek, a gyakorlati oktatásnak és az önfejlesztő tanulásnak. A Cisco Hálózati Akadémiát végzők alapos ismereteket és jelentős gyakorlatot szereznek a számítógépes és kommunikációs hálózatok tervezésében, építésében és karbantartásában. A 140 országban kialakított és átvett modell alapján Magyarországon 7 is megjelent az ilyen irányú kormányzati támogatás. Az NSZI az OM megbízásából augusztus 10-én kiírt pályázatának köszönhetően december 18-án a jelenlegi akadémiák közül 16 oktatási intézmény írt alá támogatási szerződést a szükséges eszközök beszerzésére, egy éves jótállással és karbantartással. Az együttműködés további lépéseként a Nemzeti Szakképzési Intézet és a Cisco Systems Magyarország külön Együttműködési Megállapodást írt alá, amelynek kiemelt célja az informatikai szakképesítések különös tekintettel az informatikai hálózati rendszertelepítő szakképesítés korszerűsítésében való szoros együttműködés. Minden országban így Magyarországon is a Regionális Akadémiák oktatók képzését, illetve felügyeletét az un. Cisco Hálózati Akadémia Továbbképző Központok (Cysco Academy Training Center-ek, CATC) végzik. Ez a központ a Budapesti Műszaki Főiskolán működik. A CISCO TOVÁBBI OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEI A Cisco Systems Magyarország egyéb módon is támogatja a hálózati tanulást. A NIIF Irodával együttműködésben a Cisco Systems az akadémiai hálózaton kíván különféle multimédiás oktatási anyagokat, hangos mozgóképeket elérhetővé tenni. A tartalomszolgáltató hálózat a megfelelő sávszélességű végpontokat, helyi kiszolgálókat, mint például a Sulinetbe bekapcsolt 2400 intézményt látja el különféle tartalmakkal, amely elérhető a NIIF központban, valamint Cisco segítségével néhány oktatási intézménynél felállított infrastruktúrán keresztül. 7 7

8 Felhasznált irodalom 1. Beck, Ulrich: Mi a globalizáció? Szeged : Belvedere, p. 2. Bőgel György: Verseny az elektronikus üzletben. Melyik békából lesz herceg? Bp. : Műszaki Könyvkiadó, p. 3. Castells, Manuel: Az információ kora. Gazdaság, társadalom, kultúra 1. köt. A hálózati társadalom kialakulása. Bp. : Gondolat - Infonia, p., ill. 4. Az információs társadalom modellezése: Castells az Információ Koráról. In.: Csorba József: Információ és az állam. Bp. : IFTI, p.: A Cisco Systems és a hazai hálózati oktatás. Coedu Távoktatási Kft. 6. Cisco Hálózati Akadémia. 7. Cisco Hálózati Akadémiák hazánkban. https://nws.niif.hu/ncd2001/docs/eloadas/51/index.htm 8. A Cisco Hálózati Akadémia Program. OKM internetes portál. 8

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Dr. Nyiry Attila PhD. Ügyvezető igazgató NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Összefoglalás A gazdaságfejlesztés nem képzelhető

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 293-311. o. Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások A NORVÉG KÖNYVTÁRI RENDSZER, ÚJ KIHÍVÁSOK A LÁTÓHATÁRON Norvégia területe 385 199 km 2, lakosainak száma 4,6 millió (népsűrűség 14 fő/ km 2 ). Rövid történeti áttekintés A norvég könyvtárak története a

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésének várható hatásai a könyvelői piacra című projekt kutatási

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben