2008. MÁRCIUS / 50. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. MÁRCIUS / 50. szám"

Átírás

1 2008. MÁRCIUS / 50. szám

2 NAPTÁR MÁRCIUS Tavaszelő, Böjtmás hava Újhold Első negyed Telihold Utolsó negyed 7-én 18 óra 14 perckor 14-én 11 óra 46 perckor 21-én 19 óra 40 perckor 29-én 22 óra 47 perckor Március 2. Március 4. Március 8. Március 9. Március 14. Március 16. Március 17. Március 20. Március 21. Március 22. Március 23. Március 24. Március 25. Március 30. Süketvasárnap Purim ünnepe. A héber eredetű púr szó jelentése: sors. Hámán perzsa nagyvezér sorsot vetett, hogy melyik napon irtsa ki a perzsái zsidókat. de ármánykodása lelepleződött. A purim a zsidó farsang örömünnepe. Nemzetközi nőnap Feketevasárnap, a Virághét kezdete 75 éve született Michael Caine Oscar-díjas brit színész. Legismertebb filmjei a Hannah és nővérei, A híd túl messze van. Virágvasárnap, a nagyhét kezdete 70 éve született Orosz Adél Kossuth-díjas táncművész, balettmester. balettintézeti tanár. Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat, a nagyböjt vége Húsvétvasárnap Húsvéthétfő Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Fehérvasárnap Február 20-tól március 20-ig a Halak jegy uralkodik, köszöntjük a csillagjegy szülötteit! -2-

3 HÚSVÉT A keresztény egyházak tanai szerint Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, melyet a niceai zsinat (325) döntése óta a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapon tartanak. Ehhez igazodik a keresztény naptár változó időpontban tartott össze ünnepe. Az ünnepet a böjt időszaka előzi meg (nagyböjt), s ennek utolsó hetét nagyhétnek nevezik. Katolikusok számára kötelező a húsvéti áldozás, a szertartások központja pedig a feltámadási körmenet. Számos -többnyire ősi, pogány eredetű- népszokás kapcsolódik a húsvét ünnepéhez, így a hagyományos - katolikusoknál a megszentelt - ételek (bárány, sonka, tojás, kalács) fogyasztása, a locsolás és hímes tojások ajándékozása, a gyermekeket megajándékozó nyúl meséje. A húsvét szó eredete a böjti időszak megszűntére utal. Népszokások A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban szokás e napon a napfélkeltét egy magas hegy tetején várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik - egyik szerint a felkelő nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a másik szerint, aki jól figyel, megláthatja benne a Krisztusi jelképező bárányt a zászlóval. A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a hétfői locsoláshoz tartozik. A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány. -3-

4 Húsvét másnapján, német területeken, nálunk pedig Kecskemét környékén szokás volt az Emmausz -járás. Annak emlékére, hogy Jézus a tanítványokkal az Emmauszba vezető úton találkozott, kimentek a város határán álló kápolnához és vidám mulatságot ültek. E nap Európa-szerte a játék, a vidámság napja. Magyarország egyes vidékein e napot vízbevető hétfőnek is hívják, mert e nap a locsolás napja. A lányokat régen kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s megfürdették. A locsolás, az ősi termékenységvarázsló és megtisztuló rítusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez kapcsolódik. A mondai magyarázat szerint Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadást felfedező, ujjongó asszonyokat, így akarták elhallgattatni őket. A locsolás ma is elterjedt szokás, kissé szelídebb formában, hiszen gyakran csak kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak. A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok komatálat készítenek, elküldik egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti tojás. kalács, ital kerül. Ezzel a lányok örök barátságot kötnek, s ettől kezdve komának szólítják és magázzák egymást egész életükben. -4-

5 FALUHÁZ PROGRAM MÁRCIUS Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Ping-pong verseny Műanyagcikk- és ruházati vásár Hagyományőrző disznóvágás Állandó jellegű programok: Kedd Gyerekfoci edzés Szerda Zenés torna Aerobic Csütörtök Kézimunkakör Péntek Dalkör Keddtől-vasárnapig tól ig használatba vehető Internet, ping-pong. -5-

6 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL 1/2008.(01.17.)számú Egvüttes Képviselő-testületi ülésen hozott határozat: Várgesztes Község Önkormányzata és Vértessomló Község Önkormányzata elfogadja a 2006 évre vonatkozó elszámolást a közösen fenntartott intézmények vonatkozásában (a május 30-án és 31-én közösen aláírt Együttműködési Keretszerződés alapján, amely az abban felsorolt intézményekre vonatkozik) Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadva Vértessomló Önkormányzatának Képviselő-testülete előterjesztéséből az étkezésre és a kis-értékű tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó igényét, (nem elfogadva az amortizációra és a bérlet-térítésre vonatkozó igényt) 2008.január 24-ig Ft-ot azaz Négyszázötvenhatezerkettöszázkilencvenkettö 00/100 forintot étkezésre valamint Ft-ot azaz Négyszázháromezer-kettőszázhuszonegy 00/100 forintot kis-értékű tárgyi eszköz (padok)a Vértessomló Községi Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények számlájára ÁTUTAL Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: január 24. 3/2008.(02.01.)Kénviseló-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Várgesztes Község Településfejlesztési Koncepcióját a Településrendezési terv módosításához elfogadja, és az alábbi - a koncepció végleges elfogadásáig elvégzendő - féladatokat határozza meg: -6-

7 1. Falugyűlésen ismertetni kell a Községi célkitűzéseket, a Községi fejlesztési prioritásokat, a ban végrehajtandó fejlesztési programokat, a Regionális-térségi célokat, a Gazdasági - a Társadalmi- a kulturális, a Környezetalakitási és Természetvédelmi célokat, 2. Megbeszélésre kell összehívni az Arany János utca 2-44 szám alatti lakókat és mindazokat, akik az Udvarhelyi szántóterületen tulajdoni érdekeltséggel bírnak. A megbeszélés a kialakítandó új házhelyek miatt szükséges. 3. Az Agyagverem-dülőben tulajdonnal rendelkezőket is össze kell hívni, a rendezési terv szerinti feladatok végrehajtásának ismertetése érdekében. Határidő: március 31. Felelős: Menoni Gabriella polgármester 4/2008. (02.01.)Képviselő-testületi határozat: 1. Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi Költségvetés I. fordulójára benyújtott változatot. Kéri a Polgármestert és az előkészítőket, hogy a hitelként megjelölt bevételt a lehető legkisebb mértékre csökkentsék, és ez ügyben folytassanak egyeztetést az intézmények vezetőivel és a közösen fenntartott intézmények (Vértessomló) társfenntartójával. 2. Felhívja a polgármester és az intézmények vezetőit, hogy a február 15-re benyújtásra kerülő végleges költségvetési tervben a lehető legtakarékosabban tervezzenek és így készítsék el a rendelet-tervezetet is. 3. A Képviselő-testület elfogadta Menoni Gabriella polgármester jutalmazására vonatkozó előterjesztést, de erről a II. fordulóban dönt véglegesen. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Dr. Jónás Béla jegyző Határidő: február 15. 5/2008.(02.01.) Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi rendelő és kapcsolódó helységeire vonatkozó "Megállapodás" - t elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a Képviselő-testület nevében annak aláírására. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február

8 6/2008.(02.01 )Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a "falugondnoki szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó 100 %-os támogatottságú EMVA pályázaton " történő részvételt, mert az a település érdekeit szolgálja. 7/2008.(02.01 )Kénviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a "Digitális taneszközökkel a modern oktatásért" című Uniós pályázaton történő részvételt, a TIOP-1.1.1/07/1 számú "Intelligens iskola program" pontjaira, mert az 100 %-os támogatottságú, és a település érdekeit szolgálja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február 1- március 31. a pályázat benyújtására 8/2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 1-től Dr. Jónás Béla jegyző alapilletményét a törvényben előírt 5 %-kal megemeli (a vonatkozó illetménykiegészítéssel, az egyhavi külön juttatással, a munkaadó terhelő járulékkal együtt) Felelős: az egyéb munkáltatói jogokat gyakoroló Menoni Gabriella Polgármester Határidő: január I. 9/2008.(02.01.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a december 12- én elfogadott 82/2007.(12.12.)sz. határozatát, amely az Alapító Okirat módosításáról szól, az észrevételek alapján m ó d o s í t j a. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február /2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások ellátására, a Környe községi Dr. Árendás BT-vel (a "C" és "D" munkakörben dolgozókra) megköti a Szerződést, amelyik január 1-től érvényes és megbízza a Polgármestert az aláírásra. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február

9 1 l/2008.(02.01.)képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi munkatervét elfogadja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: december /2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közmeghallgatás időpontját február 23-án (szombat) órára tűzi ki, helyszíne a Faluház földszinti nagyterme lesz. 13/2008.(02.0UKépviselő- testületi Határozat: Várgesztes közégi Önkormányzat, mint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata támogatja Kisbér város Önkormányzatának a,, Társuláshoz " történő csatlakozását. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február /2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja kérelmezők házépítés miatti övezeti besorolás megváltoztatás iránti kérelmét, és azt a Településfejlesztési koncepció elfogadásakor figyelembe veszik. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: április havi rendkívüli Képviselő-testületi ülés. 16/2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FALU TV Képviselőtestületi üléseiről történő egyenes adásait nem engedélyezi. A márciusban tartandó Képviselő-testületi üléstől kezdve minden értekezleten hozott döntésről Menoni Gabriella polgármester az ülést követő 3 napon belül tájékoztatni köteles Várgesztes lakosságát. A tájékoztató a napirendekre, azok rövid tartalmára, a meghozott döntésekre, azok rövid magyarázatára és a végrehajtás idejére vonatkozhat. Ezzel a határozattal a nyilvánosságot, mint alkotmányos jogot a Képviselőtestület nem sérti. Az ülések nyilvánosak, azon bárki megjelenhet, felvételt készíthet. A FALU TV a Közmeghallgatást, a település egyéb eseményeit, a lakosság számára egyenesben közvetítheti. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március hónaptól a visszavonásig. -9-

10 17/2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a február 12-én Vértessomló Községi Önkormányzattal a közös fenntartású intézmények költségvetéséről hozott döntését az alábbiak szerint erösiti meg: - a Vértessomlón közösen fenntartott iskola 2008.évi költségvetéséhez havi Ft-ot biztosit összesen évi Ft-ot, - a Védőnői szolgálathoz 2008 évben évi Ft-ot - a közösen fenntartott intézmények igazgatásához 2008 évben Ftot biztosít. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: 2008-ban folyamatos, a évi elszámolásig fizetendő Vársesztes Község Önkormányzatának 2/2008.(02.15.)számú Rendelete a Község 2008.évi költségvetéséről ( Rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 18/2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az észrevétel alapján tett módosításokkal a Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratát elfogadja Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március /2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az észrevétel alapján tett módosításokkal a Várgesztesi Német Nemzetiségi (hada alapító okiratát elfogadja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március /2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az észrevétel alapján tett módosításokkal a Várgesztesi Faluház alapító okiratát elfogadja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március

11 FELHÍVÁS A Tatabányai Többcélú Kisebbségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási rendje: Csütörtök : Várgesztes, Község háza ('saládgondozók: Pátkai Antalné - Családsegítő Központ Zombai Ágnes - Gyermekjóléti Központ A munkatársak elérhetőek az intézmény székhelyén, valamint a Tatabánya Platán tér 10 szám alatt, illetve telefonszámon 34/ Batis Gábor körzeti megbízott fogadóórát tart minden kedden óráig Várgesztes községházában. Az INDRA Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete, Kiemelten Közhasznú Szervezet közel 15 éve működik a fogyasztóvédelem területén. A fővároson kívül három vidéki városban van képviselete, melyek közül az egyik, 2004 óta Esztergomban működik. Az egyesület megalakítását az alapítók, azon felismerése vezette, miszerint hazánkban a biztosítottak mintegy %-a közepes, illetve szerényebb jövedelmű állampolgár, akik a célzott szakmai szolgáltatásokat érintő vitás ügyeiben költséges szakmai és jogi segítséget nem tudnak igénybe venni. Ha az országnak több mint húsz, nagytőkeerejű üzleti biztosítója szükségesnek tartotta saját érdekeik képviseletére és minden feltételnek megfelelő szövetség /MABISZ/ létrehozását, úgy az ügyfeleknek még inkább szüksége mutatkozik érdekvédelmének erősítésére. Az INDRA Egyesület tevékenysége országos hatáskörben érvényesül. Az INDRA a legelterjedtebb biztosítási formák /lakás-, élet-, gépjármű-, stb. biztosítások/ terén kiadványaival és lakossági fórumok szervezésével igyekszik bővíteni az állampolgárok ismereteit. -11-

12 Az egyedi panaszok leggyakrabban a kárigény jogosultság és az összegszerűség, elbírálása során keletkezett vitákra vonatkoznak. Az INDRA tagjai /az éves tagdíj 1500 Ft/ kérelme és meghatalmazása alapján, közvetlenül a panaszolt szolgáltatók megkeresése útján segíti a jogviták rendezését. Eredményes ügyintézés esetén sem kell külön sikerdíjat fizetni! INDRA BIZTOSÍTOTTAK ÉS PÉNZINTÉZETI ÜGYFELEK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDŐ EGYESÜLETE, Kiemelten Közhasznú szervezet Amit érdemes tudni az INDRA-ról: Miben segíthet az ügyfeleknek? Az INDRA a Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete, Kiemelten Közhasznú Szervezet, mely biztosítási és pénzintézeti szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelemmel foglalkozik több mint 10 éve. Az egyesület tevékenysége során a lakosság részére ingyenes tanácsadást nyújt, többnyire azonban a felek között keletkezett, leginkább a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták esetében nyújt segítséget. Amennyiben a biztosított /károsult/ a kárrendezés során jogsérelmet vélelmez vagy az ügyfélszolgálati eljárással kapcsolatban keletkezik panasza, úgy egyesületünkhöz fordulhat segítségért. Várjuk mindazokat az ügyfeleket, akiknek bármely biztosítóval kötött szerződésük /casco, felelősségbiztosítás, lakás, utasbiztosítás, mezőgazdasági-, életés balesetbiztosítás, stb./ kapcsán problémája keletkezik. Panaszbejelentés tehető az alábbi helyen: 1012 Budapest Logodi út Tel.: hu: honlap: hu Ügyfélfogadás: hétfőn óráig, csütörtökön óráig Esztergom Aradi tér 3/A Képviselő: Vödrös Dánielné Tel.: Ügyfélfogadás: kedden és csütörtökön óráig A panaszbejelentés alapján, az ügy alapos megismerése után tájékoztatjuk az ügyfelet a panaszeljárás lehetőségeiről, kérelmére intézkedést kezdeményezünk az érdekelt intézménnyel szemben. Az éves tagdíj 1500 Ft -12-

13 FELHÍVÁS Kedves várgesztest Lakosok! Biztosak vagyunk benne, hogy Önöknél is gondot okoznak az évek alatt Felhalmozódott használt gumiabroncsok. A tavaszi nagytakarítás és lomtalanítás keretében cégünk térítésmentesen gondoskodik ezen hulladékok elszállításáról és hasznosításáról. Elérhetőségeinken bármikor szívesen vesszük visszajelzésüket! Ecorec Hungária Kft Lábatlan, Rákóczi út 60 tel.: Kedves Lakosság! A Várgesztest Sport és Faluvédő Egyesület második félévében pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, működési költségek fedezésére. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy pályázati munkánk eredményeképp a június május közötti időszakra vonatkozóan felmerülő költségek fedezésére Ft támogatást nyertünk el. A pályázatot elkészítették: - Pillmann Ferenc - Geiszt Róbert - Krüpl Lászlóné - Krüpl Gábor Köszönjük! VSFE vezetősége Tisztelt Lakosság! A tavalyi év folyamán küldtünk ki minden házba készpénz-átutalási megbízást, amelyen kértük befizetni a templomtető felújítására szám összeget. A Környe és Vidéke Takarékszövetkezet értesített bennünket, hogy a régi típusú csekkeken június 30-ig lehet befizetéseket teljesíteni. Ezért kérjük Önöket, hogy amennyiben a fenti időpontot követően szeretnének pénzt féladni e nemes célra, új csekket kell kérni (templomban, hivatalban). Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a csekkre írják rá az adóazonosító jelet. Köszönettel: Várgesztesért Közalapítvány -13-

14 ÁLLÁSHÍRDETÉS A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány a Vértesi Natúrpark működtetésével kapcsolatban felmerülő térségfejlesztési feladatok ellátására munkatársat keres. A kiválasztás során előnyt jelent: - helyismeret, - (turisztikai) közgazdász és/vagy tájépítész végzettség. - szakmai gyakorlat, - pályázati konstrukciók ismerete, - nyelvtudás (német és/vagy angol). - jó kommunikációs és szervező készség. Jelentkezni a 8083 Csákvár, Kenderesi út -Geszner-ház címre küldött önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet. Határidő: március 7. A Községháza takarítónőt keres napi 8 órás munkaidőre a Faluházba, Községházba és a két buszmegálló területére. Az állás betöltése április 1-jétől számított, jelentkezni lehet a Községházban! Takarítás A Községháza idénymunkára (közterület rendezés, fűnyírás) alkalmazottat keres. Jelentkezni lehet a Községházban! -14-

15 EGYHÁZI OLDAL "Istenben keress, lelkem, nyugalmat, segítség csak tőle jön! Egyedül ő a sziklám és az üdvösségem, ő a váram, nem rendülök meg. Üdvöm és dicsőségem Istentől várom, ő az én erős sziklám, igen, Isten a menedékem. Népem, remélj benne minden időben! Öntsétek ki előtte szíveteket, hiszen Isten a mi menedékünk!" (Zsolt 62, 6-9) Gyümölcsoltó Boldogasszony Jézus Krisztus anyjának, Máriának szűzi méhében történi fogantatásának ünnepe. A hagyományok szerint március 25-e kilenc hónappal Jézus születése előtti nap. (Ezt az ünnepet ebben az évben március 31-én tartjuk.) Az ünnepet először a 692. évi III. konstantinápolyi zsinat fektette le írásban. Az elnevezés onnan származik, hogy a magyar vallásos néphagyományban ezen a napon kell megkezdeni a fák beoltását, mivel Szűz Mária is ezen a napon fogadta méhébe szent fiát. További emléknapok Március 2. Március 9. Március 15. Március 16. Március 20. Március 21. Március 22. Március 23. Március 24. Március 30. Március 31. Nagyböjt 4. vasárnapja Nagyböjt 5. vasárnapja Szent József Virágvasárnap Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat Húsvét vasárnap Urunk feltámadása Húsvéthétfő (vasárnapi miserend) Húsvét 2. vasárnapja Az Isteni Irgalmasság vasárnapja Gyümölcsoltó Boldogasszony -15-

16 RIPORT "Életre hívtuk ezt a kis kiadványt, melyet most úgy tartunk a kezünkben, mint egy újszülöttet. Táplálnunk kell, hogy életben maradjon és fejlődjön." A fenti sorokkal indult a novemberében megjelent első Gesztesi Csengő. Amit ma fogunk a kezünkben a: az 50. példány. Ebből az alkalomból Krüpl Lászlóné ellátogatott a Gesztesi Csengő főszerkesztőjéhez. Gallai Edinához. Krüpl Lászlóné: Kinek az ötlete volt az újság megjelenítése, és gondoltatok e arra, hogy sikerül eljutni az 50. számig? Gallai Edina: Az ötlet az én fejemből pattant ki, később egy beszélgetés során Geiszt Robi, majd Menoni Gabriella erősített meg ebben a szándékomban. Az az ötlet vezérelt, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy kis újság, ami tájékoztatná a falusiakat a Gesztesen történtekről, ami rólunk szól és nekünk. A célunk az, hogy a hírek mindenkihez eljussanak. Másrészt pedig jó dolognak tartom, ha a falubeli események írásos formában is fennmaradnak. A csapat az én vezetésemmel állt össze, az egyházi rovatot Kelemen Zoli, az önkormányzati oldalt Menoni Gabriella illetve Pillmann Angéla állítják össze, Pillmann Zolinak a foci a szíve-csücske, tehát ő elvállalta a Sport rovatot. Az első időkben nagyon sokat segített az újság szerkesztésében Hartdégen Ákos, ami most már a lányom, Fanni feladata. A nyomdaköltségek fedezése érdekében anyagi támogatást kellett szereznünk, ezt eleinte a Késtic kht. fizette, most a Várgesztesi Önkormányzat. A nyomdák kiválasztásában voltak problémáink: az első nyomdánkat, az "Alfadat-Press"-t nagyon nehéz volt megközelíteni, ezért a "Copyland"-hez fordultunk. Velük nem voltunk elégedettek, két éve újra váltottunk: a mostanában megjelenő lapokat a "Micropont" nyomda nyomtatja. Arról, hogy el fogjuk-e érni az ötvenedik példányszámot, vagy hogy a lap meddig fog élni, nem is gondolkodtunk. Nagyon szívesen csináljuk. Ez nekem egyfajta szenvedélyemmé vált, nem tudom abbahagyni. Azért sem lehet abbahagyni, mert ennyi idő már kötelezi az embert, a falusiak várják a lap megjelenését. -16-

17 Minden újabb számot törekszünk minél jobban és jobban megszerkeszteni. Ha az ember elért egy bizonyos színvonalat, nem szeretne abból lejjebb adni. Az újsággal együtt annak technikai háttere és mi is folyamatosan fejlődünk. K. L.: Kaptok visszajelzéseket a lakosság részéről? G. E.: Főleg, amikor én futok körbe az újsággal. Általában ez másfél-két óra alatt sikerül, de amint összefutok egy olvasóval, lemaradok, mert mindenhol megmegállok. Ekkor sok pozitív visszajelzést kapok. Valakik egyszerre két példányt is kérnek, ezért most már nem kétszáz, hanem kétszáztíz lapot nyomtatunk havonta: például Klúberné Teri megkért, hogy mindig kettőt dobjak be a postaládába, mert küld a lányának Németországba, hogy tudja, mi történik itthon. Talán ez a példány, leszi meg a legnagyobb utat. Eleinte sokszor elírtunk valamit, de ezért mindig bele is írtuk az újságba, hogy "amatőrök vagyunk mindannyian, de ebben a minőségben a legtöbbet és a legjobbat szeretnénk nyújtani!". Ezt most már nem írjuk bele, de elvétve még most is lehet elírásokat találni egy-egy számban. Ez normális. Kritikát a fotók minőségével kapcsolatban kaptunk. A fotók azért nem olyan szépek, mert a pénztárcánk nem engedi. A nyomdai költségeket most már az önkormányzat fizeti, ami éves szinten nem elenyésző összeg. A lap célja pedig nem az, hogy minél szebb képek jelenjenek meg benne, hanem hogy a lakosokat minél jobban tájékoztassa a faluban történtekről. Tartalmi szempontból is érkeznek jelzések, hogy ez vagy az a rovat felesleges, de ugyanakkor nem kapunk ötletet új rovat indítására. Az a véleményem, hogy mivel már öt embernek is nehéz lenne olyat szerkeszteni, ami mindenkinek ugyanúgy megfelel, ezért ötszáznak egyenesen lehetetlen. Mi annak csak örülünk, ha hónapról hónapra egyre több és több rovatban jelentethetünk meg cikkeket. Sokan mondják, hogy nagyon várják a lap megjelenését. Sok embernek tetszik, természetesen mindenkinek jólesik, ha megállítják az utcán, de mi nem a dicséretért csináljuk. Amikor főként gyerekek Jótokon benne vannak az újságban, akkor mindig kérnek a szülők vagy a nagyszülők még egyet. Ezért rendelünk mindig többet, ami ebből megmarad, a faluházban van. A József Attila Megyei Könyvtárból januárjában kaptunk levelet, amely szerint minden hónapban szeretnének egy újságot. Ez nagy megtiszteltetés számunkra, ezért nem is fogadunk el érte honoráriumot. -17-

18 K. L.: Kik veszik ki részüket a Csengő létrehozásában? G. E.: Elsőként Kelemen Zolit kell megemlíteni, mert ő nemcsak az Egyházi oldalt szerkeszti, hanem egyfajta mindenesként működik közre: bármilyen program kerül megrendezésre, fényképezőgépével és kamerájával mindig ott van, és hűen tudósít a faluban történtekről, legyen az iskolai anyák napja, lámpás felvonulás, stb.. Az önkormányzati tagok közül Menoni Gabriella felelős az Önkormányzati rovatért, sok elfoglaltságára tekintettel nem tud mindig eleget tenni ennek a feladatának, ekkor Pillmann Angéla és Wohlné Erika segítenek sokat. A képviselőtestületi tagok közül te is aktív vagy: többször írsz az újságba a lakosok ügyes-bajos dolgait közzétéve. Payer Gábor történelemmel kapcsolatos írásai miatt sokan keresik a lapot visszamenőleg is, hiszen vannak olyan cikkei, amelyek segítik a diákok tanulását is. Geiszt Robi a Faluház programjára, valamint az ott megtartandó rendezvényekre hívja fel az olvasók figyelmét. Bottka Bertalan és Bottka Gabriella pedig hónapról hónapra beszámolnak utazási élményeikről. A Krüpl-testvérek is publikálnak. Mindenki hozzátesz egy kicsit a laphoz, azt, amelyen keresztül segíteni tudja a közösséget. Hartdégen Ákost is köszönet illeti, ő volt az, aki a kezdetek kezdetén nagyban közreműködött a szerkesztésben, fotókkal pedig a mai napig ellát minket. P. Bogdándy Kornélia festömüvésznö önként felajánlotta, hogy megtervezi a címlapot. Sokan jelentkeznek évente egy-egy írással, például Laub Klára, a gyermektánccsoport, illetve Pillmann Andrea, a felnőtt tánccsoport vezetője, akik egy-egy fellépésről, sikeres pályázatról számolnak be. Pillmann Kati és Pócsiné Gebhardt Ágnes, az óvónő és a tanárnő is rendeszeresen beszámolnak a sikeres pályázatokról, kirándulást szerveznek, így a falu azon lakosai is tudják, hogy mi történik óvodai-iskolai szinten, akinek már felnőttek a gyermekei. Horváth János versei is sokat emeltek a színvonalán, nagyon sokáig irta a verseket, nagyon sok pozitív visszajelzés is érkezett. Gallai Rezső helytörténeti könyveiből szoktunk idevágó részeket idézni, ami a közvetlen kis környezetünkre vonatkozik, és érdeklődésre ad számot. A Fakanál rovatnál pedig Bibe feleségétől, Papp Évától, a postás Pillmanné Marikától, és Salimari édesanyjának a receptes könyvéből, Slapak Marikától tudtunk meg finom sütnivalókat. Wohl Erzsi segített az óvoda huszonöt éves jubileuma alkalmából rendezett információgyűjtésben, az ö fotói is nagyon hiteles képeket nyújtottak. Ő hívta fel a figyelmünket Pintér Vilmosné nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett estre is. Nagy köszönettel tartozom férjemnek is, aki az ólmos-jeges úton való újságkihordásban működik közre és természetesen nagyobbik lányomnak, Fanninak, aki oroszlánrészt vállal a szerkesztésben. -18-

19 K. L.: Vannak terveid az újság jövőjét illetően? G. E.: Ez egy kis közösség, ahol nem történik sok rendkívüli esemény. A faluban történtekről továbbra is ugyanúgy befogunk számolni, de különleges változtatás nem lesz. Évente így is csak tizenegy alkalommal jelenik meg a tizenkettő helyett, mert augusztusban tartjuk a nyári szünetet. Lapunk második évfordulója alkalmából a képviselő-testülettel és a Polgármester-asszonnyal összeültünk egy kis tortázásra és pezsgőzésre. Az nagyon jól esne, ha a 100. lapszám alkalmából ugyanígy leülnénk beszélgetni. K. L.: Köszönöm a riportot. Nagyra értékelem ezt a hozzáállásotokat, mert a munka oroszlánrésze a tiétek. Szerintem mindenki várja már a megjelenését, és kíváncsian lapozgatja. Édesanyám sorba rakja az újságokat és időnként az összegyűjtött példányokat átadja a távol élő jiának, a testvéremnek, aki nagy örömmel veszi mert így nyomon tudja követni szülőfalujának eseményeit. A falu lakosságához az a kérésem, hogy próbáljunk több segítséget nyújtani ötletekkel, régi történetekkel, hasznos tapasztalatokkal. Ez egy óriási lehetőség mindenki számára, használjuk ki. Várgesztes Község Képviselőtestülete és a falu egész lakossága nevében szeretném megköszönni a közel ötéves munkátokat! Kívánom, hogy még nagyon sok alkalommal találjuk meg a Gesztesi Csengőt a postaládánkban! Krüpl Lászlóné -19-

20 MÉGEGYSZER A SVÁBBÁLRÓL... Tisztelt Várgesztesiek! Közel másfél hónappal nagy rendezvényünket követően engedjék meg, hogy a Gesztesi Csengőn keresztül is megköszönjem mindazok támogatását, akik a Svábbál sikeres lebonyolításában segítséget nyújtottak. Kezdeném a sort elsősorban azokkal, akik elővételben jegyet vásároltak - az utólagos visszajelzések alapján úgy gondolom rászolgáltunk bizalmukra. Folytatnám a sort Német Kisebbségi Önkormányzatunk tagjaival, a Német Kultúregyesület aktivistáival, a Faluház vezetőjével, akik a jegyeladástól kezdve a terem berendezésén keresztül és végül a Faluház takarításában segítettek. Köszönetet szeretnék mondani szponzorainknak, a Nimród vendéglőnek, a Kolcsár Pékségnek, a Vár Vendéglőnek, a Villaparknak, akik felajánlásaikkal színesítették a tombola nyereményeket, továbbá Dr. Tar Józsefnek és a Kultúregyesület tagjainak, akik személy szerint is több értékesebb tombola felajánlást tettek. Bízom benne, hogy a felszolgált étel minősége és mennyisége, valamint a felszolgálás színvonala és az italárak megnyerték a vendégek bizalmát, hiszen kezdettől fogva az volt a célunk, hogy mindenki számára elfogadható áron szolgáltassunk. Úgy gondolom, hogy ezen elképzelésünk találkozott a vendégek elvárásaival. Végezetül engedjék meg. hogy tájékoztassam Önöket a Svábbál költségvetéséről: -20-

21 2008. január 26-án rendezett Megyei Svábbál elszámolása Bevétel: Jegyet vásárolt: 391 fő Jegyeladás bevétele: 391x4000 = ,- Ft Tombolajegy bevétele: 1239x 200= ,-Ft Rozmaring árverés bevétele: Ft Bevétel összesen: ,-Ft Kiadás: Dekoráció, vacsora, szék-asztal bérleti dija, állófogadás költsége. Zenészek fogyasztása, illemhelvek éjszakai takarítása ,-Ft Tombolatárgyak költsége: ,- Ft Zeneszolgáltatás költsége: , - Ft Kiadás összesen: ,-Ft Eredmény: Bevétel: kiadás: = ,-Ft Ez az összeg az önkormányzat kasszájába befizetésre került február 29. Pillmann József Elnök Német Kisebbségi Önkormányzat Várgesztes -21-

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 A festői szépségű kék tenger minden természetkedvelő embert elvarázsol Zakynthos szigetén. Aki egyszer a Navagio-öblöt megpillantja, az biztosan rabja lesz és szeretne visszatérni

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 4-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat évi határozatai február 11-i nyilvános ülés

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat évi határozatai február 11-i nyilvános ülés Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi határozatai 2009. február 11-i nyilvános ülés 1.) 1/2009. (II. 11.) K.Ökh. sz. határozat Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 4/2010. számú körlevél GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Fontos tudnivalók: Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szám: D- 57-13 /2013.

Jegyzőkönyv. Szám: D- 57-13 /2013. Szám: D- 57-13 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én 18,30 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba,

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

Szeptember havi program

Szeptember havi program Szeptember havi program szeptember 1. csütörtök Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket szeptember 7. szerda: BALETT Szülői értekezlet: 16.30 Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Tisztelt Szakszervezeti Tag!

Tisztelt Szakszervezeti Tag! Tisztelt Szakszervezeti Tag! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. Szállodánk Balatonszárszón az egyik legkedveltebb üdülőövezetben található.

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pula Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Előterjesztés: Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Testületi ülés dátuma: 2017. január 26. Készítés ideje: 2017. január 16. Készítette: Herczeg Renáta

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a április 25-én tartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. a április 25-én tartott nyilvános testületi üléséről. VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2016. Ikt. Szám: 84-9/2016. JEGYZŐKÖNYV a 2016. április 25-én tartott nyilvános testületi üléséről. Határozat: 51., 52., 53., 54; Rendelet:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Ügyiratszám: 23-43/2009. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben