2008. MÁRCIUS / 50. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. MÁRCIUS / 50. szám"

Átírás

1 2008. MÁRCIUS / 50. szám

2 NAPTÁR MÁRCIUS Tavaszelő, Böjtmás hava Újhold Első negyed Telihold Utolsó negyed 7-én 18 óra 14 perckor 14-én 11 óra 46 perckor 21-én 19 óra 40 perckor 29-én 22 óra 47 perckor Március 2. Március 4. Március 8. Március 9. Március 14. Március 16. Március 17. Március 20. Március 21. Március 22. Március 23. Március 24. Március 25. Március 30. Süketvasárnap Purim ünnepe. A héber eredetű púr szó jelentése: sors. Hámán perzsa nagyvezér sorsot vetett, hogy melyik napon irtsa ki a perzsái zsidókat. de ármánykodása lelepleződött. A purim a zsidó farsang örömünnepe. Nemzetközi nőnap Feketevasárnap, a Virághét kezdete 75 éve született Michael Caine Oscar-díjas brit színész. Legismertebb filmjei a Hannah és nővérei, A híd túl messze van. Virágvasárnap, a nagyhét kezdete 70 éve született Orosz Adél Kossuth-díjas táncművész, balettmester. balettintézeti tanár. Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat, a nagyböjt vége Húsvétvasárnap Húsvéthétfő Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Fehérvasárnap Február 20-tól március 20-ig a Halak jegy uralkodik, köszöntjük a csillagjegy szülötteit! -2-

3 HÚSVÉT A keresztény egyházak tanai szerint Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, melyet a niceai zsinat (325) döntése óta a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapon tartanak. Ehhez igazodik a keresztény naptár változó időpontban tartott össze ünnepe. Az ünnepet a böjt időszaka előzi meg (nagyböjt), s ennek utolsó hetét nagyhétnek nevezik. Katolikusok számára kötelező a húsvéti áldozás, a szertartások központja pedig a feltámadási körmenet. Számos -többnyire ősi, pogány eredetű- népszokás kapcsolódik a húsvét ünnepéhez, így a hagyományos - katolikusoknál a megszentelt - ételek (bárány, sonka, tojás, kalács) fogyasztása, a locsolás és hímes tojások ajándékozása, a gyermekeket megajándékozó nyúl meséje. A húsvét szó eredete a böjti időszak megszűntére utal. Népszokások A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban szokás e napon a napfélkeltét egy magas hegy tetején várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik - egyik szerint a felkelő nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a másik szerint, aki jól figyel, megláthatja benne a Krisztusi jelképező bárányt a zászlóval. A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a hétfői locsoláshoz tartozik. A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány. -3-

4 Húsvét másnapján, német területeken, nálunk pedig Kecskemét környékén szokás volt az Emmausz -járás. Annak emlékére, hogy Jézus a tanítványokkal az Emmauszba vezető úton találkozott, kimentek a város határán álló kápolnához és vidám mulatságot ültek. E nap Európa-szerte a játék, a vidámság napja. Magyarország egyes vidékein e napot vízbevető hétfőnek is hívják, mert e nap a locsolás napja. A lányokat régen kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s megfürdették. A locsolás, az ősi termékenységvarázsló és megtisztuló rítusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez kapcsolódik. A mondai magyarázat szerint Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadást felfedező, ujjongó asszonyokat, így akarták elhallgattatni őket. A locsolás ma is elterjedt szokás, kissé szelídebb formában, hiszen gyakran csak kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak. A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok komatálat készítenek, elküldik egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti tojás. kalács, ital kerül. Ezzel a lányok örök barátságot kötnek, s ettől kezdve komának szólítják és magázzák egymást egész életükben. -4-

5 FALUHÁZ PROGRAM MÁRCIUS Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Ping-pong verseny Műanyagcikk- és ruházati vásár Hagyományőrző disznóvágás Állandó jellegű programok: Kedd Gyerekfoci edzés Szerda Zenés torna Aerobic Csütörtök Kézimunkakör Péntek Dalkör Keddtől-vasárnapig tól ig használatba vehető Internet, ping-pong. -5-

6 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL 1/2008.(01.17.)számú Egvüttes Képviselő-testületi ülésen hozott határozat: Várgesztes Község Önkormányzata és Vértessomló Község Önkormányzata elfogadja a 2006 évre vonatkozó elszámolást a közösen fenntartott intézmények vonatkozásában (a május 30-án és 31-én közösen aláírt Együttműködési Keretszerződés alapján, amely az abban felsorolt intézményekre vonatkozik) Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadva Vértessomló Önkormányzatának Képviselő-testülete előterjesztéséből az étkezésre és a kis-értékű tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó igényét, (nem elfogadva az amortizációra és a bérlet-térítésre vonatkozó igényt) 2008.január 24-ig Ft-ot azaz Négyszázötvenhatezerkettöszázkilencvenkettö 00/100 forintot étkezésre valamint Ft-ot azaz Négyszázháromezer-kettőszázhuszonegy 00/100 forintot kis-értékű tárgyi eszköz (padok)a Vértessomló Községi Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények számlájára ÁTUTAL Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: január 24. 3/2008.(02.01.)Kénviseló-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Várgesztes Község Településfejlesztési Koncepcióját a Településrendezési terv módosításához elfogadja, és az alábbi - a koncepció végleges elfogadásáig elvégzendő - féladatokat határozza meg: -6-

7 1. Falugyűlésen ismertetni kell a Községi célkitűzéseket, a Községi fejlesztési prioritásokat, a ban végrehajtandó fejlesztési programokat, a Regionális-térségi célokat, a Gazdasági - a Társadalmi- a kulturális, a Környezetalakitási és Természetvédelmi célokat, 2. Megbeszélésre kell összehívni az Arany János utca 2-44 szám alatti lakókat és mindazokat, akik az Udvarhelyi szántóterületen tulajdoni érdekeltséggel bírnak. A megbeszélés a kialakítandó új házhelyek miatt szükséges. 3. Az Agyagverem-dülőben tulajdonnal rendelkezőket is össze kell hívni, a rendezési terv szerinti feladatok végrehajtásának ismertetése érdekében. Határidő: március 31. Felelős: Menoni Gabriella polgármester 4/2008. (02.01.)Képviselő-testületi határozat: 1. Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi Költségvetés I. fordulójára benyújtott változatot. Kéri a Polgármestert és az előkészítőket, hogy a hitelként megjelölt bevételt a lehető legkisebb mértékre csökkentsék, és ez ügyben folytassanak egyeztetést az intézmények vezetőivel és a közösen fenntartott intézmények (Vértessomló) társfenntartójával. 2. Felhívja a polgármester és az intézmények vezetőit, hogy a február 15-re benyújtásra kerülő végleges költségvetési tervben a lehető legtakarékosabban tervezzenek és így készítsék el a rendelet-tervezetet is. 3. A Képviselő-testület elfogadta Menoni Gabriella polgármester jutalmazására vonatkozó előterjesztést, de erről a II. fordulóban dönt véglegesen. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Dr. Jónás Béla jegyző Határidő: február 15. 5/2008.(02.01.) Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi rendelő és kapcsolódó helységeire vonatkozó "Megállapodás" - t elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a Képviselő-testület nevében annak aláírására. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február

8 6/2008.(02.01 )Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a "falugondnoki szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó 100 %-os támogatottságú EMVA pályázaton " történő részvételt, mert az a település érdekeit szolgálja. 7/2008.(02.01 )Kénviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a "Digitális taneszközökkel a modern oktatásért" című Uniós pályázaton történő részvételt, a TIOP-1.1.1/07/1 számú "Intelligens iskola program" pontjaira, mert az 100 %-os támogatottságú, és a település érdekeit szolgálja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február 1- március 31. a pályázat benyújtására 8/2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 1-től Dr. Jónás Béla jegyző alapilletményét a törvényben előírt 5 %-kal megemeli (a vonatkozó illetménykiegészítéssel, az egyhavi külön juttatással, a munkaadó terhelő járulékkal együtt) Felelős: az egyéb munkáltatói jogokat gyakoroló Menoni Gabriella Polgármester Határidő: január I. 9/2008.(02.01.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a december 12- én elfogadott 82/2007.(12.12.)sz. határozatát, amely az Alapító Okirat módosításáról szól, az észrevételek alapján m ó d o s í t j a. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február /2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások ellátására, a Környe községi Dr. Árendás BT-vel (a "C" és "D" munkakörben dolgozókra) megköti a Szerződést, amelyik január 1-től érvényes és megbízza a Polgármestert az aláírásra. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február

9 1 l/2008.(02.01.)képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi munkatervét elfogadja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: december /2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közmeghallgatás időpontját február 23-án (szombat) órára tűzi ki, helyszíne a Faluház földszinti nagyterme lesz. 13/2008.(02.0UKépviselő- testületi Határozat: Várgesztes közégi Önkormányzat, mint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata támogatja Kisbér város Önkormányzatának a,, Társuláshoz " történő csatlakozását. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február /2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja kérelmezők házépítés miatti övezeti besorolás megváltoztatás iránti kérelmét, és azt a Településfejlesztési koncepció elfogadásakor figyelembe veszik. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: április havi rendkívüli Képviselő-testületi ülés. 16/2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FALU TV Képviselőtestületi üléseiről történő egyenes adásait nem engedélyezi. A márciusban tartandó Képviselő-testületi üléstől kezdve minden értekezleten hozott döntésről Menoni Gabriella polgármester az ülést követő 3 napon belül tájékoztatni köteles Várgesztes lakosságát. A tájékoztató a napirendekre, azok rövid tartalmára, a meghozott döntésekre, azok rövid magyarázatára és a végrehajtás idejére vonatkozhat. Ezzel a határozattal a nyilvánosságot, mint alkotmányos jogot a Képviselőtestület nem sérti. Az ülések nyilvánosak, azon bárki megjelenhet, felvételt készíthet. A FALU TV a Közmeghallgatást, a település egyéb eseményeit, a lakosság számára egyenesben közvetítheti. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március hónaptól a visszavonásig. -9-

10 17/2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a február 12-én Vértessomló Községi Önkormányzattal a közös fenntartású intézmények költségvetéséről hozott döntését az alábbiak szerint erösiti meg: - a Vértessomlón közösen fenntartott iskola 2008.évi költségvetéséhez havi Ft-ot biztosit összesen évi Ft-ot, - a Védőnői szolgálathoz 2008 évben évi Ft-ot - a közösen fenntartott intézmények igazgatásához 2008 évben Ftot biztosít. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: 2008-ban folyamatos, a évi elszámolásig fizetendő Vársesztes Község Önkormányzatának 2/2008.(02.15.)számú Rendelete a Község 2008.évi költségvetéséről ( Rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 18/2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az észrevétel alapján tett módosításokkal a Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratát elfogadja Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március /2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az észrevétel alapján tett módosításokkal a Várgesztesi Német Nemzetiségi (hada alapító okiratát elfogadja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március /2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az észrevétel alapján tett módosításokkal a Várgesztesi Faluház alapító okiratát elfogadja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március

11 FELHÍVÁS A Tatabányai Többcélú Kisebbségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási rendje: Csütörtök : Várgesztes, Község háza ('saládgondozók: Pátkai Antalné - Családsegítő Központ Zombai Ágnes - Gyermekjóléti Központ A munkatársak elérhetőek az intézmény székhelyén, valamint a Tatabánya Platán tér 10 szám alatt, illetve telefonszámon 34/ Batis Gábor körzeti megbízott fogadóórát tart minden kedden óráig Várgesztes községházában. Az INDRA Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete, Kiemelten Közhasznú Szervezet közel 15 éve működik a fogyasztóvédelem területén. A fővároson kívül három vidéki városban van képviselete, melyek közül az egyik, 2004 óta Esztergomban működik. Az egyesület megalakítását az alapítók, azon felismerése vezette, miszerint hazánkban a biztosítottak mintegy %-a közepes, illetve szerényebb jövedelmű állampolgár, akik a célzott szakmai szolgáltatásokat érintő vitás ügyeiben költséges szakmai és jogi segítséget nem tudnak igénybe venni. Ha az országnak több mint húsz, nagytőkeerejű üzleti biztosítója szükségesnek tartotta saját érdekeik képviseletére és minden feltételnek megfelelő szövetség /MABISZ/ létrehozását, úgy az ügyfeleknek még inkább szüksége mutatkozik érdekvédelmének erősítésére. Az INDRA Egyesület tevékenysége országos hatáskörben érvényesül. Az INDRA a legelterjedtebb biztosítási formák /lakás-, élet-, gépjármű-, stb. biztosítások/ terén kiadványaival és lakossági fórumok szervezésével igyekszik bővíteni az állampolgárok ismereteit. -11-

12 Az egyedi panaszok leggyakrabban a kárigény jogosultság és az összegszerűség, elbírálása során keletkezett vitákra vonatkoznak. Az INDRA tagjai /az éves tagdíj 1500 Ft/ kérelme és meghatalmazása alapján, közvetlenül a panaszolt szolgáltatók megkeresése útján segíti a jogviták rendezését. Eredményes ügyintézés esetén sem kell külön sikerdíjat fizetni! INDRA BIZTOSÍTOTTAK ÉS PÉNZINTÉZETI ÜGYFELEK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDŐ EGYESÜLETE, Kiemelten Közhasznú szervezet Amit érdemes tudni az INDRA-ról: Miben segíthet az ügyfeleknek? Az INDRA a Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete, Kiemelten Közhasznú Szervezet, mely biztosítási és pénzintézeti szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelemmel foglalkozik több mint 10 éve. Az egyesület tevékenysége során a lakosság részére ingyenes tanácsadást nyújt, többnyire azonban a felek között keletkezett, leginkább a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták esetében nyújt segítséget. Amennyiben a biztosított /károsult/ a kárrendezés során jogsérelmet vélelmez vagy az ügyfélszolgálati eljárással kapcsolatban keletkezik panasza, úgy egyesületünkhöz fordulhat segítségért. Várjuk mindazokat az ügyfeleket, akiknek bármely biztosítóval kötött szerződésük /casco, felelősségbiztosítás, lakás, utasbiztosítás, mezőgazdasági-, életés balesetbiztosítás, stb./ kapcsán problémája keletkezik. Panaszbejelentés tehető az alábbi helyen: 1012 Budapest Logodi út Tel.: hu: honlap: hu Ügyfélfogadás: hétfőn óráig, csütörtökön óráig Esztergom Aradi tér 3/A Képviselő: Vödrös Dánielné Tel.: Ügyfélfogadás: kedden és csütörtökön óráig A panaszbejelentés alapján, az ügy alapos megismerése után tájékoztatjuk az ügyfelet a panaszeljárás lehetőségeiről, kérelmére intézkedést kezdeményezünk az érdekelt intézménnyel szemben. Az éves tagdíj 1500 Ft -12-

13 FELHÍVÁS Kedves várgesztest Lakosok! Biztosak vagyunk benne, hogy Önöknél is gondot okoznak az évek alatt Felhalmozódott használt gumiabroncsok. A tavaszi nagytakarítás és lomtalanítás keretében cégünk térítésmentesen gondoskodik ezen hulladékok elszállításáról és hasznosításáról. Elérhetőségeinken bármikor szívesen vesszük visszajelzésüket! Ecorec Hungária Kft Lábatlan, Rákóczi út 60 tel.: Kedves Lakosság! A Várgesztest Sport és Faluvédő Egyesület második félévében pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, működési költségek fedezésére. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy pályázati munkánk eredményeképp a június május közötti időszakra vonatkozóan felmerülő költségek fedezésére Ft támogatást nyertünk el. A pályázatot elkészítették: - Pillmann Ferenc - Geiszt Róbert - Krüpl Lászlóné - Krüpl Gábor Köszönjük! VSFE vezetősége Tisztelt Lakosság! A tavalyi év folyamán küldtünk ki minden házba készpénz-átutalási megbízást, amelyen kértük befizetni a templomtető felújítására szám összeget. A Környe és Vidéke Takarékszövetkezet értesített bennünket, hogy a régi típusú csekkeken június 30-ig lehet befizetéseket teljesíteni. Ezért kérjük Önöket, hogy amennyiben a fenti időpontot követően szeretnének pénzt féladni e nemes célra, új csekket kell kérni (templomban, hivatalban). Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a csekkre írják rá az adóazonosító jelet. Köszönettel: Várgesztesért Közalapítvány -13-

14 ÁLLÁSHÍRDETÉS A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány a Vértesi Natúrpark működtetésével kapcsolatban felmerülő térségfejlesztési feladatok ellátására munkatársat keres. A kiválasztás során előnyt jelent: - helyismeret, - (turisztikai) közgazdász és/vagy tájépítész végzettség. - szakmai gyakorlat, - pályázati konstrukciók ismerete, - nyelvtudás (német és/vagy angol). - jó kommunikációs és szervező készség. Jelentkezni a 8083 Csákvár, Kenderesi út -Geszner-ház címre küldött önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet. Határidő: március 7. A Községháza takarítónőt keres napi 8 órás munkaidőre a Faluházba, Községházba és a két buszmegálló területére. Az állás betöltése április 1-jétől számított, jelentkezni lehet a Községházban! Takarítás A Községháza idénymunkára (közterület rendezés, fűnyírás) alkalmazottat keres. Jelentkezni lehet a Községházban! -14-

15 EGYHÁZI OLDAL "Istenben keress, lelkem, nyugalmat, segítség csak tőle jön! Egyedül ő a sziklám és az üdvösségem, ő a váram, nem rendülök meg. Üdvöm és dicsőségem Istentől várom, ő az én erős sziklám, igen, Isten a menedékem. Népem, remélj benne minden időben! Öntsétek ki előtte szíveteket, hiszen Isten a mi menedékünk!" (Zsolt 62, 6-9) Gyümölcsoltó Boldogasszony Jézus Krisztus anyjának, Máriának szűzi méhében történi fogantatásának ünnepe. A hagyományok szerint március 25-e kilenc hónappal Jézus születése előtti nap. (Ezt az ünnepet ebben az évben március 31-én tartjuk.) Az ünnepet először a 692. évi III. konstantinápolyi zsinat fektette le írásban. Az elnevezés onnan származik, hogy a magyar vallásos néphagyományban ezen a napon kell megkezdeni a fák beoltását, mivel Szűz Mária is ezen a napon fogadta méhébe szent fiát. További emléknapok Március 2. Március 9. Március 15. Március 16. Március 20. Március 21. Március 22. Március 23. Március 24. Március 30. Március 31. Nagyböjt 4. vasárnapja Nagyböjt 5. vasárnapja Szent József Virágvasárnap Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat Húsvét vasárnap Urunk feltámadása Húsvéthétfő (vasárnapi miserend) Húsvét 2. vasárnapja Az Isteni Irgalmasság vasárnapja Gyümölcsoltó Boldogasszony -15-

16 RIPORT "Életre hívtuk ezt a kis kiadványt, melyet most úgy tartunk a kezünkben, mint egy újszülöttet. Táplálnunk kell, hogy életben maradjon és fejlődjön." A fenti sorokkal indult a novemberében megjelent első Gesztesi Csengő. Amit ma fogunk a kezünkben a: az 50. példány. Ebből az alkalomból Krüpl Lászlóné ellátogatott a Gesztesi Csengő főszerkesztőjéhez. Gallai Edinához. Krüpl Lászlóné: Kinek az ötlete volt az újság megjelenítése, és gondoltatok e arra, hogy sikerül eljutni az 50. számig? Gallai Edina: Az ötlet az én fejemből pattant ki, később egy beszélgetés során Geiszt Robi, majd Menoni Gabriella erősített meg ebben a szándékomban. Az az ötlet vezérelt, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy kis újság, ami tájékoztatná a falusiakat a Gesztesen történtekről, ami rólunk szól és nekünk. A célunk az, hogy a hírek mindenkihez eljussanak. Másrészt pedig jó dolognak tartom, ha a falubeli események írásos formában is fennmaradnak. A csapat az én vezetésemmel állt össze, az egyházi rovatot Kelemen Zoli, az önkormányzati oldalt Menoni Gabriella illetve Pillmann Angéla állítják össze, Pillmann Zolinak a foci a szíve-csücske, tehát ő elvállalta a Sport rovatot. Az első időkben nagyon sokat segített az újság szerkesztésében Hartdégen Ákos, ami most már a lányom, Fanni feladata. A nyomdaköltségek fedezése érdekében anyagi támogatást kellett szereznünk, ezt eleinte a Késtic kht. fizette, most a Várgesztesi Önkormányzat. A nyomdák kiválasztásában voltak problémáink: az első nyomdánkat, az "Alfadat-Press"-t nagyon nehéz volt megközelíteni, ezért a "Copyland"-hez fordultunk. Velük nem voltunk elégedettek, két éve újra váltottunk: a mostanában megjelenő lapokat a "Micropont" nyomda nyomtatja. Arról, hogy el fogjuk-e érni az ötvenedik példányszámot, vagy hogy a lap meddig fog élni, nem is gondolkodtunk. Nagyon szívesen csináljuk. Ez nekem egyfajta szenvedélyemmé vált, nem tudom abbahagyni. Azért sem lehet abbahagyni, mert ennyi idő már kötelezi az embert, a falusiak várják a lap megjelenését. -16-

17 Minden újabb számot törekszünk minél jobban és jobban megszerkeszteni. Ha az ember elért egy bizonyos színvonalat, nem szeretne abból lejjebb adni. Az újsággal együtt annak technikai háttere és mi is folyamatosan fejlődünk. K. L.: Kaptok visszajelzéseket a lakosság részéről? G. E.: Főleg, amikor én futok körbe az újsággal. Általában ez másfél-két óra alatt sikerül, de amint összefutok egy olvasóval, lemaradok, mert mindenhol megmegállok. Ekkor sok pozitív visszajelzést kapok. Valakik egyszerre két példányt is kérnek, ezért most már nem kétszáz, hanem kétszáztíz lapot nyomtatunk havonta: például Klúberné Teri megkért, hogy mindig kettőt dobjak be a postaládába, mert küld a lányának Németországba, hogy tudja, mi történik itthon. Talán ez a példány, leszi meg a legnagyobb utat. Eleinte sokszor elírtunk valamit, de ezért mindig bele is írtuk az újságba, hogy "amatőrök vagyunk mindannyian, de ebben a minőségben a legtöbbet és a legjobbat szeretnénk nyújtani!". Ezt most már nem írjuk bele, de elvétve még most is lehet elírásokat találni egy-egy számban. Ez normális. Kritikát a fotók minőségével kapcsolatban kaptunk. A fotók azért nem olyan szépek, mert a pénztárcánk nem engedi. A nyomdai költségeket most már az önkormányzat fizeti, ami éves szinten nem elenyésző összeg. A lap célja pedig nem az, hogy minél szebb képek jelenjenek meg benne, hanem hogy a lakosokat minél jobban tájékoztassa a faluban történtekről. Tartalmi szempontból is érkeznek jelzések, hogy ez vagy az a rovat felesleges, de ugyanakkor nem kapunk ötletet új rovat indítására. Az a véleményem, hogy mivel már öt embernek is nehéz lenne olyat szerkeszteni, ami mindenkinek ugyanúgy megfelel, ezért ötszáznak egyenesen lehetetlen. Mi annak csak örülünk, ha hónapról hónapra egyre több és több rovatban jelentethetünk meg cikkeket. Sokan mondják, hogy nagyon várják a lap megjelenését. Sok embernek tetszik, természetesen mindenkinek jólesik, ha megállítják az utcán, de mi nem a dicséretért csináljuk. Amikor főként gyerekek Jótokon benne vannak az újságban, akkor mindig kérnek a szülők vagy a nagyszülők még egyet. Ezért rendelünk mindig többet, ami ebből megmarad, a faluházban van. A József Attila Megyei Könyvtárból januárjában kaptunk levelet, amely szerint minden hónapban szeretnének egy újságot. Ez nagy megtiszteltetés számunkra, ezért nem is fogadunk el érte honoráriumot. -17-

18 K. L.: Kik veszik ki részüket a Csengő létrehozásában? G. E.: Elsőként Kelemen Zolit kell megemlíteni, mert ő nemcsak az Egyházi oldalt szerkeszti, hanem egyfajta mindenesként működik közre: bármilyen program kerül megrendezésre, fényképezőgépével és kamerájával mindig ott van, és hűen tudósít a faluban történtekről, legyen az iskolai anyák napja, lámpás felvonulás, stb.. Az önkormányzati tagok közül Menoni Gabriella felelős az Önkormányzati rovatért, sok elfoglaltságára tekintettel nem tud mindig eleget tenni ennek a feladatának, ekkor Pillmann Angéla és Wohlné Erika segítenek sokat. A képviselőtestületi tagok közül te is aktív vagy: többször írsz az újságba a lakosok ügyes-bajos dolgait közzétéve. Payer Gábor történelemmel kapcsolatos írásai miatt sokan keresik a lapot visszamenőleg is, hiszen vannak olyan cikkei, amelyek segítik a diákok tanulását is. Geiszt Robi a Faluház programjára, valamint az ott megtartandó rendezvényekre hívja fel az olvasók figyelmét. Bottka Bertalan és Bottka Gabriella pedig hónapról hónapra beszámolnak utazási élményeikről. A Krüpl-testvérek is publikálnak. Mindenki hozzátesz egy kicsit a laphoz, azt, amelyen keresztül segíteni tudja a közösséget. Hartdégen Ákost is köszönet illeti, ő volt az, aki a kezdetek kezdetén nagyban közreműködött a szerkesztésben, fotókkal pedig a mai napig ellát minket. P. Bogdándy Kornélia festömüvésznö önként felajánlotta, hogy megtervezi a címlapot. Sokan jelentkeznek évente egy-egy írással, például Laub Klára, a gyermektánccsoport, illetve Pillmann Andrea, a felnőtt tánccsoport vezetője, akik egy-egy fellépésről, sikeres pályázatról számolnak be. Pillmann Kati és Pócsiné Gebhardt Ágnes, az óvónő és a tanárnő is rendeszeresen beszámolnak a sikeres pályázatokról, kirándulást szerveznek, így a falu azon lakosai is tudják, hogy mi történik óvodai-iskolai szinten, akinek már felnőttek a gyermekei. Horváth János versei is sokat emeltek a színvonalán, nagyon sokáig irta a verseket, nagyon sok pozitív visszajelzés is érkezett. Gallai Rezső helytörténeti könyveiből szoktunk idevágó részeket idézni, ami a közvetlen kis környezetünkre vonatkozik, és érdeklődésre ad számot. A Fakanál rovatnál pedig Bibe feleségétől, Papp Évától, a postás Pillmanné Marikától, és Salimari édesanyjának a receptes könyvéből, Slapak Marikától tudtunk meg finom sütnivalókat. Wohl Erzsi segített az óvoda huszonöt éves jubileuma alkalmából rendezett információgyűjtésben, az ö fotói is nagyon hiteles képeket nyújtottak. Ő hívta fel a figyelmünket Pintér Vilmosné nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett estre is. Nagy köszönettel tartozom férjemnek is, aki az ólmos-jeges úton való újságkihordásban működik közre és természetesen nagyobbik lányomnak, Fanninak, aki oroszlánrészt vállal a szerkesztésben. -18-

19 K. L.: Vannak terveid az újság jövőjét illetően? G. E.: Ez egy kis közösség, ahol nem történik sok rendkívüli esemény. A faluban történtekről továbbra is ugyanúgy befogunk számolni, de különleges változtatás nem lesz. Évente így is csak tizenegy alkalommal jelenik meg a tizenkettő helyett, mert augusztusban tartjuk a nyári szünetet. Lapunk második évfordulója alkalmából a képviselő-testülettel és a Polgármester-asszonnyal összeültünk egy kis tortázásra és pezsgőzésre. Az nagyon jól esne, ha a 100. lapszám alkalmából ugyanígy leülnénk beszélgetni. K. L.: Köszönöm a riportot. Nagyra értékelem ezt a hozzáállásotokat, mert a munka oroszlánrésze a tiétek. Szerintem mindenki várja már a megjelenését, és kíváncsian lapozgatja. Édesanyám sorba rakja az újságokat és időnként az összegyűjtött példányokat átadja a távol élő jiának, a testvéremnek, aki nagy örömmel veszi mert így nyomon tudja követni szülőfalujának eseményeit. A falu lakosságához az a kérésem, hogy próbáljunk több segítséget nyújtani ötletekkel, régi történetekkel, hasznos tapasztalatokkal. Ez egy óriási lehetőség mindenki számára, használjuk ki. Várgesztes Község Képviselőtestülete és a falu egész lakossága nevében szeretném megköszönni a közel ötéves munkátokat! Kívánom, hogy még nagyon sok alkalommal találjuk meg a Gesztesi Csengőt a postaládánkban! Krüpl Lászlóné -19-

20 MÉGEGYSZER A SVÁBBÁLRÓL... Tisztelt Várgesztesiek! Közel másfél hónappal nagy rendezvényünket követően engedjék meg, hogy a Gesztesi Csengőn keresztül is megköszönjem mindazok támogatását, akik a Svábbál sikeres lebonyolításában segítséget nyújtottak. Kezdeném a sort elsősorban azokkal, akik elővételben jegyet vásároltak - az utólagos visszajelzések alapján úgy gondolom rászolgáltunk bizalmukra. Folytatnám a sort Német Kisebbségi Önkormányzatunk tagjaival, a Német Kultúregyesület aktivistáival, a Faluház vezetőjével, akik a jegyeladástól kezdve a terem berendezésén keresztül és végül a Faluház takarításában segítettek. Köszönetet szeretnék mondani szponzorainknak, a Nimród vendéglőnek, a Kolcsár Pékségnek, a Vár Vendéglőnek, a Villaparknak, akik felajánlásaikkal színesítették a tombola nyereményeket, továbbá Dr. Tar Józsefnek és a Kultúregyesület tagjainak, akik személy szerint is több értékesebb tombola felajánlást tettek. Bízom benne, hogy a felszolgált étel minősége és mennyisége, valamint a felszolgálás színvonala és az italárak megnyerték a vendégek bizalmát, hiszen kezdettől fogva az volt a célunk, hogy mindenki számára elfogadható áron szolgáltassunk. Úgy gondolom, hogy ezen elképzelésünk találkozott a vendégek elvárásaival. Végezetül engedjék meg. hogy tájékoztassam Önöket a Svábbál költségvetéséről: -20-

21 2008. január 26-án rendezett Megyei Svábbál elszámolása Bevétel: Jegyet vásárolt: 391 fő Jegyeladás bevétele: 391x4000 = ,- Ft Tombolajegy bevétele: 1239x 200= ,-Ft Rozmaring árverés bevétele: Ft Bevétel összesen: ,-Ft Kiadás: Dekoráció, vacsora, szék-asztal bérleti dija, állófogadás költsége. Zenészek fogyasztása, illemhelvek éjszakai takarítása ,-Ft Tombolatárgyak költsége: ,- Ft Zeneszolgáltatás költsége: , - Ft Kiadás összesen: ,-Ft Eredmény: Bevétel: kiadás: = ,-Ft Ez az összeg az önkormányzat kasszájába befizetésre került február 29. Pillmann József Elnök Német Kisebbségi Önkormányzat Várgesztes -21-

FALUHÁZ PROGRAM. Kedd 18 00 Gyerekfoci edzés Csütörtök 14 30 Gyermek néptánc Péntek 19 00 Dalkör próbája Szombat 13 00 Hangszóró együttes

FALUHÁZ PROGRAM. Kedd 18 00 Gyerekfoci edzés Csütörtök 14 30 Gyermek néptánc Péntek 19 00 Dalkör próbája Szombat 13 00 Hangszóró együttes 2007. MÁJUS/41. szám FALUHÁZ PROGRAM Május 16. 18 00 Kiállítás a várgesztesi Kézimunkakor munkáiból Május 25. 14 00 Ruhavásár Május 26. A hangszóró együttes és vendégei - Rock-koncert Május 28. Májfahúzás

Részletesebben

GESZTESI CSENGŐ. 2007 JÚLIUS / 43. szám

GESZTESI CSENGŐ. 2007 JÚLIUS / 43. szám GESZTESI CSENGŐ 2007 JÚLIUS / 43. szám E HAVI SZÁMUNKBAN Itt a nyár, a teljes megújulás időszaka! Vége a sulinak - minden gyerek örömére! Ezt tapasztalatból mondhatom!:) A felnőttek is szívesebben mennek

Részletesebben

KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig.

KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig. KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig.hu Hõszigetelõ rendszerek és segédanyagaik Egyéb hõszigetelõ

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Kedves Olvasó! 1848. MÁRCIUS 15-e emlékére tartandó ünnepségre és Gulyás János emlékkiállítás megnyitójára

MEGHÍVÓ. Kedves Olvasó! 1848. MÁRCIUS 15-e emlékére tartandó ünnepségre és Gulyás János emlékkiállítás megnyitójára KÖZÉLETI LAP 3. évfolyam, 1. szám Kedves Olvasó! Nagy szeretettel köszöntöm a Sukorói Hírforrás Magazinunk minden kedves olvasóját. A negyedévente megjelenő lapunk idei első számát kapta kézhez. A 2015-ös

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

polgármester aljegyző jegyző alpolgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő

polgármester aljegyző jegyző alpolgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Minden kedves olvasónak kellemes, szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog újesztendót kíván Rákóczifalva Nagyközség Onkormányzata! polgármester jegyző alpolgármester alpolgármester

Részletesebben

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április H ú s v é A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez.

Részletesebben

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói Húsvéti népszokások, hagyományok Karnevál a fôtéren Március 4-én este egy órára Velence, Nagykovácsiba költözött. Akit nem zavart a hideg idô, az részese lehetett egy igazi maszkos karneválnak velencei

Részletesebben

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor 3. oldal Nincs végérvényesen zsákutcába szaladt élet, mindig van tovább mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója lapunknak adott interjújában. 11. oldal

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász XXIII. évfolyam12. szám Karácsony hava, Télelõ, Álom hava 2011. december 20. Ára: 150 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Búcsú Fekete zászló leng a lakiteleki polgármesteri hivatal elõtt, lélekharangként

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XXVIII. évfolyam 3. szám 2012. március A KOKÁRDA TÖRTÉNETE A trikolór rózsába fűzése először Franciaországban, a Bastille ostromát követő

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Jár a híd, de nem most

Jár a híd, de nem most 2012. április - május XVIII. 4-5. Jár a híd, de nem most Dr. Horváth P. András összefoglaló írása Szigetmonostornak jár a híd, de nem most. Ezzel a mottóval minősíthetjük a Budapest Környéki Törvényszék

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

a Mi Lapunk Munkában a rózsaültetõ brigád Ilyen lesz ha vigyázunk rá A tartalomból:

a Mi Lapunk Munkában a rózsaültetõ brigád Ilyen lesz ha vigyázunk rá A tartalomból: a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. április XI. évf. 4. szám Ez a tábla legalább megmaradt Amire nem vagyunk büszkék.. Olvasóink megszokhatták már, hogy címlapon adunk hírt a- zokról

Részletesebben

ARANY ALKONY. Ügyvezetői nyílt levél. Beszámoló a 2006-ban elvégzett műszaki feladatokról. Látogatóink Mádl Dalma. Sólyom Erzsébet

ARANY ALKONY. Ügyvezetői nyílt levél. Beszámoló a 2006-ban elvégzett műszaki feladatokról. Látogatóink Mádl Dalma. Sólyom Erzsébet ARANY ALKONY Ügyvezetői nyílt levél Beszámoló a 2006-ban elvégzett műszaki feladatokról Látogatóink Mádl Dalma Sólyom Erzsébet Lapok III.évf. 7. szám 2007. tavasz Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! ARANY

Részletesebben

BÁBOLNAI. A BSE tekézõi az NB I-ben (Cikkünk a 24. oldalon.) ÁTADTÁK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTOT A FÖLD NAPJA BÁBOLNÁN

BÁBOLNAI. A BSE tekézõi az NB I-ben (Cikkünk a 24. oldalon.) ÁTADTÁK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTOT A FÖLD NAPJA BÁBOLNÁN XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. MÁJUS BÁBOLNAI A FÖLD NAPJA BÁBOLNÁN A Föld Napján városunk apraja-nagyja tisztább környezetünkért tevékenykedett. Lapunkban képekben számolunk be az eseményekrõl. AZ ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak!

Alsónémedi Hírmondó. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak!

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet 2010. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 150 Ft Hová tartunk? Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még. Elgondolkodunk múltunkon,

Részletesebben

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija Sződligeti KÖZÉLETI MAGAZIN 2. évfolyam 2. szám, 2011. április hírforrás Húsvéti ünnepkör Mindenki Misi bácsija Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel A harang(ozás) története Az internet és a

Részletesebben

CSOMÁDI. 2014. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 4. szám

CSOMÁDI. 2014. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 4. szám CSOMÁDI www.csomaditukor.hu Tükör Tükör Testületi ülés IV. évfolyam 4. szám...ez után Szőnyi Tamás hiába próbálta szakmai szinten tartani a vitát, Klement János és Matejka Márton vezetésével személyeskedő

Részletesebben

Tanévnyitó a Mészölyben

Tanévnyitó a Mészölyben A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. szeptember 3. - XX. évf. 36. szám 20 oldal, 200 Ft Aranylakodalom meglepetéssel.. 2 Domján János Sárbogárd díszpolgára.......... 3 Hittel és

Részletesebben

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Patalomi hírek Patalomi hírek 1 3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Tisztelt Patalomiak! Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatta a szeretet örök csöngettyûjét.

Részletesebben