2008. MÁRCIUS / 50. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. MÁRCIUS / 50. szám"

Átírás

1 2008. MÁRCIUS / 50. szám

2 NAPTÁR MÁRCIUS Tavaszelő, Böjtmás hava Újhold Első negyed Telihold Utolsó negyed 7-én 18 óra 14 perckor 14-én 11 óra 46 perckor 21-én 19 óra 40 perckor 29-én 22 óra 47 perckor Március 2. Március 4. Március 8. Március 9. Március 14. Március 16. Március 17. Március 20. Március 21. Március 22. Március 23. Március 24. Március 25. Március 30. Süketvasárnap Purim ünnepe. A héber eredetű púr szó jelentése: sors. Hámán perzsa nagyvezér sorsot vetett, hogy melyik napon irtsa ki a perzsái zsidókat. de ármánykodása lelepleződött. A purim a zsidó farsang örömünnepe. Nemzetközi nőnap Feketevasárnap, a Virághét kezdete 75 éve született Michael Caine Oscar-díjas brit színész. Legismertebb filmjei a Hannah és nővérei, A híd túl messze van. Virágvasárnap, a nagyhét kezdete 70 éve született Orosz Adél Kossuth-díjas táncművész, balettmester. balettintézeti tanár. Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat, a nagyböjt vége Húsvétvasárnap Húsvéthétfő Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Fehérvasárnap Február 20-tól március 20-ig a Halak jegy uralkodik, köszöntjük a csillagjegy szülötteit! -2-

3 HÚSVÉT A keresztény egyházak tanai szerint Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, melyet a niceai zsinat (325) döntése óta a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapon tartanak. Ehhez igazodik a keresztény naptár változó időpontban tartott össze ünnepe. Az ünnepet a böjt időszaka előzi meg (nagyböjt), s ennek utolsó hetét nagyhétnek nevezik. Katolikusok számára kötelező a húsvéti áldozás, a szertartások központja pedig a feltámadási körmenet. Számos -többnyire ősi, pogány eredetű- népszokás kapcsolódik a húsvét ünnepéhez, így a hagyományos - katolikusoknál a megszentelt - ételek (bárány, sonka, tojás, kalács) fogyasztása, a locsolás és hímes tojások ajándékozása, a gyermekeket megajándékozó nyúl meséje. A húsvét szó eredete a böjti időszak megszűntére utal. Népszokások A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban szokás e napon a napfélkeltét egy magas hegy tetején várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik - egyik szerint a felkelő nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a másik szerint, aki jól figyel, megláthatja benne a Krisztusi jelképező bárányt a zászlóval. A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a hétfői locsoláshoz tartozik. A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány. -3-

4 Húsvét másnapján, német területeken, nálunk pedig Kecskemét környékén szokás volt az Emmausz -járás. Annak emlékére, hogy Jézus a tanítványokkal az Emmauszba vezető úton találkozott, kimentek a város határán álló kápolnához és vidám mulatságot ültek. E nap Európa-szerte a játék, a vidámság napja. Magyarország egyes vidékein e napot vízbevető hétfőnek is hívják, mert e nap a locsolás napja. A lányokat régen kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s megfürdették. A locsolás, az ősi termékenységvarázsló és megtisztuló rítusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez kapcsolódik. A mondai magyarázat szerint Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadást felfedező, ujjongó asszonyokat, így akarták elhallgattatni őket. A locsolás ma is elterjedt szokás, kissé szelídebb formában, hiszen gyakran csak kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak. A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok komatálat készítenek, elküldik egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti tojás. kalács, ital kerül. Ezzel a lányok örök barátságot kötnek, s ettől kezdve komának szólítják és magázzák egymást egész életükben. -4-

5 FALUHÁZ PROGRAM MÁRCIUS Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Ping-pong verseny Műanyagcikk- és ruházati vásár Hagyományőrző disznóvágás Állandó jellegű programok: Kedd Gyerekfoci edzés Szerda Zenés torna Aerobic Csütörtök Kézimunkakör Péntek Dalkör Keddtől-vasárnapig tól ig használatba vehető Internet, ping-pong. -5-

6 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL 1/2008.(01.17.)számú Egvüttes Képviselő-testületi ülésen hozott határozat: Várgesztes Község Önkormányzata és Vértessomló Község Önkormányzata elfogadja a 2006 évre vonatkozó elszámolást a közösen fenntartott intézmények vonatkozásában (a május 30-án és 31-én közösen aláírt Együttműködési Keretszerződés alapján, amely az abban felsorolt intézményekre vonatkozik) Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadva Vértessomló Önkormányzatának Képviselő-testülete előterjesztéséből az étkezésre és a kis-értékű tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó igényét, (nem elfogadva az amortizációra és a bérlet-térítésre vonatkozó igényt) 2008.január 24-ig Ft-ot azaz Négyszázötvenhatezerkettöszázkilencvenkettö 00/100 forintot étkezésre valamint Ft-ot azaz Négyszázháromezer-kettőszázhuszonegy 00/100 forintot kis-értékű tárgyi eszköz (padok)a Vértessomló Községi Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények számlájára ÁTUTAL Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: január 24. 3/2008.(02.01.)Kénviseló-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Várgesztes Község Településfejlesztési Koncepcióját a Településrendezési terv módosításához elfogadja, és az alábbi - a koncepció végleges elfogadásáig elvégzendő - féladatokat határozza meg: -6-

7 1. Falugyűlésen ismertetni kell a Községi célkitűzéseket, a Községi fejlesztési prioritásokat, a ban végrehajtandó fejlesztési programokat, a Regionális-térségi célokat, a Gazdasági - a Társadalmi- a kulturális, a Környezetalakitási és Természetvédelmi célokat, 2. Megbeszélésre kell összehívni az Arany János utca 2-44 szám alatti lakókat és mindazokat, akik az Udvarhelyi szántóterületen tulajdoni érdekeltséggel bírnak. A megbeszélés a kialakítandó új házhelyek miatt szükséges. 3. Az Agyagverem-dülőben tulajdonnal rendelkezőket is össze kell hívni, a rendezési terv szerinti feladatok végrehajtásának ismertetése érdekében. Határidő: március 31. Felelős: Menoni Gabriella polgármester 4/2008. (02.01.)Képviselő-testületi határozat: 1. Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi Költségvetés I. fordulójára benyújtott változatot. Kéri a Polgármestert és az előkészítőket, hogy a hitelként megjelölt bevételt a lehető legkisebb mértékre csökkentsék, és ez ügyben folytassanak egyeztetést az intézmények vezetőivel és a közösen fenntartott intézmények (Vértessomló) társfenntartójával. 2. Felhívja a polgármester és az intézmények vezetőit, hogy a február 15-re benyújtásra kerülő végleges költségvetési tervben a lehető legtakarékosabban tervezzenek és így készítsék el a rendelet-tervezetet is. 3. A Képviselő-testület elfogadta Menoni Gabriella polgármester jutalmazására vonatkozó előterjesztést, de erről a II. fordulóban dönt véglegesen. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Dr. Jónás Béla jegyző Határidő: február 15. 5/2008.(02.01.) Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi rendelő és kapcsolódó helységeire vonatkozó "Megállapodás" - t elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a Képviselő-testület nevében annak aláírására. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február

8 6/2008.(02.01 )Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a "falugondnoki szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó 100 %-os támogatottságú EMVA pályázaton " történő részvételt, mert az a település érdekeit szolgálja. 7/2008.(02.01 )Kénviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a "Digitális taneszközökkel a modern oktatásért" című Uniós pályázaton történő részvételt, a TIOP-1.1.1/07/1 számú "Intelligens iskola program" pontjaira, mert az 100 %-os támogatottságú, és a település érdekeit szolgálja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február 1- március 31. a pályázat benyújtására 8/2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 1-től Dr. Jónás Béla jegyző alapilletményét a törvényben előírt 5 %-kal megemeli (a vonatkozó illetménykiegészítéssel, az egyhavi külön juttatással, a munkaadó terhelő járulékkal együtt) Felelős: az egyéb munkáltatói jogokat gyakoroló Menoni Gabriella Polgármester Határidő: január I. 9/2008.(02.01.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a december 12- én elfogadott 82/2007.(12.12.)sz. határozatát, amely az Alapító Okirat módosításáról szól, az észrevételek alapján m ó d o s í t j a. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február /2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások ellátására, a Környe községi Dr. Árendás BT-vel (a "C" és "D" munkakörben dolgozókra) megköti a Szerződést, amelyik január 1-től érvényes és megbízza a Polgármestert az aláírásra. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február

9 1 l/2008.(02.01.)képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi munkatervét elfogadja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: december /2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közmeghallgatás időpontját február 23-án (szombat) órára tűzi ki, helyszíne a Faluház földszinti nagyterme lesz. 13/2008.(02.0UKépviselő- testületi Határozat: Várgesztes közégi Önkormányzat, mint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata támogatja Kisbér város Önkormányzatának a,, Társuláshoz " történő csatlakozását. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: február /2008.(02.01.)Képviselő-testületi Határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja kérelmezők házépítés miatti övezeti besorolás megváltoztatás iránti kérelmét, és azt a Településfejlesztési koncepció elfogadásakor figyelembe veszik. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: április havi rendkívüli Képviselő-testületi ülés. 16/2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FALU TV Képviselőtestületi üléseiről történő egyenes adásait nem engedélyezi. A márciusban tartandó Képviselő-testületi üléstől kezdve minden értekezleten hozott döntésről Menoni Gabriella polgármester az ülést követő 3 napon belül tájékoztatni köteles Várgesztes lakosságát. A tájékoztató a napirendekre, azok rövid tartalmára, a meghozott döntésekre, azok rövid magyarázatára és a végrehajtás idejére vonatkozhat. Ezzel a határozattal a nyilvánosságot, mint alkotmányos jogot a Képviselőtestület nem sérti. Az ülések nyilvánosak, azon bárki megjelenhet, felvételt készíthet. A FALU TV a Közmeghallgatást, a település egyéb eseményeit, a lakosság számára egyenesben közvetítheti. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március hónaptól a visszavonásig. -9-

10 17/2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a február 12-én Vértessomló Községi Önkormányzattal a közös fenntartású intézmények költségvetéséről hozott döntését az alábbiak szerint erösiti meg: - a Vértessomlón közösen fenntartott iskola 2008.évi költségvetéséhez havi Ft-ot biztosit összesen évi Ft-ot, - a Védőnői szolgálathoz 2008 évben évi Ft-ot - a közösen fenntartott intézmények igazgatásához 2008 évben Ftot biztosít. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: 2008-ban folyamatos, a évi elszámolásig fizetendő Vársesztes Község Önkormányzatának 2/2008.(02.15.)számú Rendelete a Község 2008.évi költségvetéséről ( Rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 18/2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az észrevétel alapján tett módosításokkal a Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratát elfogadja Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március /2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az észrevétel alapján tett módosításokkal a Várgesztesi Német Nemzetiségi (hada alapító okiratát elfogadja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március /2008.(02.15.)Képviselő-testületi határozat: Várgesztes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az észrevétel alapján tett módosításokkal a Várgesztesi Faluház alapító okiratát elfogadja. Felelős: Menoni Gabriella polgármester Határidő: március

11 FELHÍVÁS A Tatabányai Többcélú Kisebbségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási rendje: Csütörtök : Várgesztes, Község háza ('saládgondozók: Pátkai Antalné - Családsegítő Központ Zombai Ágnes - Gyermekjóléti Központ A munkatársak elérhetőek az intézmény székhelyén, valamint a Tatabánya Platán tér 10 szám alatt, illetve telefonszámon 34/ Batis Gábor körzeti megbízott fogadóórát tart minden kedden óráig Várgesztes községházában. Az INDRA Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete, Kiemelten Közhasznú Szervezet közel 15 éve működik a fogyasztóvédelem területén. A fővároson kívül három vidéki városban van képviselete, melyek közül az egyik, 2004 óta Esztergomban működik. Az egyesület megalakítását az alapítók, azon felismerése vezette, miszerint hazánkban a biztosítottak mintegy %-a közepes, illetve szerényebb jövedelmű állampolgár, akik a célzott szakmai szolgáltatásokat érintő vitás ügyeiben költséges szakmai és jogi segítséget nem tudnak igénybe venni. Ha az országnak több mint húsz, nagytőkeerejű üzleti biztosítója szükségesnek tartotta saját érdekeik képviseletére és minden feltételnek megfelelő szövetség /MABISZ/ létrehozását, úgy az ügyfeleknek még inkább szüksége mutatkozik érdekvédelmének erősítésére. Az INDRA Egyesület tevékenysége országos hatáskörben érvényesül. Az INDRA a legelterjedtebb biztosítási formák /lakás-, élet-, gépjármű-, stb. biztosítások/ terén kiadványaival és lakossági fórumok szervezésével igyekszik bővíteni az állampolgárok ismereteit. -11-

12 Az egyedi panaszok leggyakrabban a kárigény jogosultság és az összegszerűség, elbírálása során keletkezett vitákra vonatkoznak. Az INDRA tagjai /az éves tagdíj 1500 Ft/ kérelme és meghatalmazása alapján, közvetlenül a panaszolt szolgáltatók megkeresése útján segíti a jogviták rendezését. Eredményes ügyintézés esetén sem kell külön sikerdíjat fizetni! INDRA BIZTOSÍTOTTAK ÉS PÉNZINTÉZETI ÜGYFELEK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDŐ EGYESÜLETE, Kiemelten Közhasznú szervezet Amit érdemes tudni az INDRA-ról: Miben segíthet az ügyfeleknek? Az INDRA a Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete, Kiemelten Közhasznú Szervezet, mely biztosítási és pénzintézeti szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelemmel foglalkozik több mint 10 éve. Az egyesület tevékenysége során a lakosság részére ingyenes tanácsadást nyújt, többnyire azonban a felek között keletkezett, leginkább a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták esetében nyújt segítséget. Amennyiben a biztosított /károsult/ a kárrendezés során jogsérelmet vélelmez vagy az ügyfélszolgálati eljárással kapcsolatban keletkezik panasza, úgy egyesületünkhöz fordulhat segítségért. Várjuk mindazokat az ügyfeleket, akiknek bármely biztosítóval kötött szerződésük /casco, felelősségbiztosítás, lakás, utasbiztosítás, mezőgazdasági-, életés balesetbiztosítás, stb./ kapcsán problémája keletkezik. Panaszbejelentés tehető az alábbi helyen: 1012 Budapest Logodi út Tel.: hu: honlap: hu Ügyfélfogadás: hétfőn óráig, csütörtökön óráig Esztergom Aradi tér 3/A Képviselő: Vödrös Dánielné Tel.: Ügyfélfogadás: kedden és csütörtökön óráig A panaszbejelentés alapján, az ügy alapos megismerése után tájékoztatjuk az ügyfelet a panaszeljárás lehetőségeiről, kérelmére intézkedést kezdeményezünk az érdekelt intézménnyel szemben. Az éves tagdíj 1500 Ft -12-

13 FELHÍVÁS Kedves várgesztest Lakosok! Biztosak vagyunk benne, hogy Önöknél is gondot okoznak az évek alatt Felhalmozódott használt gumiabroncsok. A tavaszi nagytakarítás és lomtalanítás keretében cégünk térítésmentesen gondoskodik ezen hulladékok elszállításáról és hasznosításáról. Elérhetőségeinken bármikor szívesen vesszük visszajelzésüket! Ecorec Hungária Kft Lábatlan, Rákóczi út 60 tel.: Kedves Lakosság! A Várgesztest Sport és Faluvédő Egyesület második félévében pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, működési költségek fedezésére. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy pályázati munkánk eredményeképp a június május közötti időszakra vonatkozóan felmerülő költségek fedezésére Ft támogatást nyertünk el. A pályázatot elkészítették: - Pillmann Ferenc - Geiszt Róbert - Krüpl Lászlóné - Krüpl Gábor Köszönjük! VSFE vezetősége Tisztelt Lakosság! A tavalyi év folyamán küldtünk ki minden házba készpénz-átutalási megbízást, amelyen kértük befizetni a templomtető felújítására szám összeget. A Környe és Vidéke Takarékszövetkezet értesített bennünket, hogy a régi típusú csekkeken június 30-ig lehet befizetéseket teljesíteni. Ezért kérjük Önöket, hogy amennyiben a fenti időpontot követően szeretnének pénzt féladni e nemes célra, új csekket kell kérni (templomban, hivatalban). Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a csekkre írják rá az adóazonosító jelet. Köszönettel: Várgesztesért Közalapítvány -13-

14 ÁLLÁSHÍRDETÉS A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány a Vértesi Natúrpark működtetésével kapcsolatban felmerülő térségfejlesztési feladatok ellátására munkatársat keres. A kiválasztás során előnyt jelent: - helyismeret, - (turisztikai) közgazdász és/vagy tájépítész végzettség. - szakmai gyakorlat, - pályázati konstrukciók ismerete, - nyelvtudás (német és/vagy angol). - jó kommunikációs és szervező készség. Jelentkezni a 8083 Csákvár, Kenderesi út -Geszner-ház címre küldött önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet. Határidő: március 7. A Községháza takarítónőt keres napi 8 órás munkaidőre a Faluházba, Községházba és a két buszmegálló területére. Az állás betöltése április 1-jétől számított, jelentkezni lehet a Községházban! Takarítás A Községháza idénymunkára (közterület rendezés, fűnyírás) alkalmazottat keres. Jelentkezni lehet a Községházban! -14-

15 EGYHÁZI OLDAL "Istenben keress, lelkem, nyugalmat, segítség csak tőle jön! Egyedül ő a sziklám és az üdvösségem, ő a váram, nem rendülök meg. Üdvöm és dicsőségem Istentől várom, ő az én erős sziklám, igen, Isten a menedékem. Népem, remélj benne minden időben! Öntsétek ki előtte szíveteket, hiszen Isten a mi menedékünk!" (Zsolt 62, 6-9) Gyümölcsoltó Boldogasszony Jézus Krisztus anyjának, Máriának szűzi méhében történi fogantatásának ünnepe. A hagyományok szerint március 25-e kilenc hónappal Jézus születése előtti nap. (Ezt az ünnepet ebben az évben március 31-én tartjuk.) Az ünnepet először a 692. évi III. konstantinápolyi zsinat fektette le írásban. Az elnevezés onnan származik, hogy a magyar vallásos néphagyományban ezen a napon kell megkezdeni a fák beoltását, mivel Szűz Mária is ezen a napon fogadta méhébe szent fiát. További emléknapok Március 2. Március 9. Március 15. Március 16. Március 20. Március 21. Március 22. Március 23. Március 24. Március 30. Március 31. Nagyböjt 4. vasárnapja Nagyböjt 5. vasárnapja Szent József Virágvasárnap Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat Húsvét vasárnap Urunk feltámadása Húsvéthétfő (vasárnapi miserend) Húsvét 2. vasárnapja Az Isteni Irgalmasság vasárnapja Gyümölcsoltó Boldogasszony -15-

16 RIPORT "Életre hívtuk ezt a kis kiadványt, melyet most úgy tartunk a kezünkben, mint egy újszülöttet. Táplálnunk kell, hogy életben maradjon és fejlődjön." A fenti sorokkal indult a novemberében megjelent első Gesztesi Csengő. Amit ma fogunk a kezünkben a: az 50. példány. Ebből az alkalomból Krüpl Lászlóné ellátogatott a Gesztesi Csengő főszerkesztőjéhez. Gallai Edinához. Krüpl Lászlóné: Kinek az ötlete volt az újság megjelenítése, és gondoltatok e arra, hogy sikerül eljutni az 50. számig? Gallai Edina: Az ötlet az én fejemből pattant ki, később egy beszélgetés során Geiszt Robi, majd Menoni Gabriella erősített meg ebben a szándékomban. Az az ötlet vezérelt, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy kis újság, ami tájékoztatná a falusiakat a Gesztesen történtekről, ami rólunk szól és nekünk. A célunk az, hogy a hírek mindenkihez eljussanak. Másrészt pedig jó dolognak tartom, ha a falubeli események írásos formában is fennmaradnak. A csapat az én vezetésemmel állt össze, az egyházi rovatot Kelemen Zoli, az önkormányzati oldalt Menoni Gabriella illetve Pillmann Angéla állítják össze, Pillmann Zolinak a foci a szíve-csücske, tehát ő elvállalta a Sport rovatot. Az első időkben nagyon sokat segített az újság szerkesztésében Hartdégen Ákos, ami most már a lányom, Fanni feladata. A nyomdaköltségek fedezése érdekében anyagi támogatást kellett szereznünk, ezt eleinte a Késtic kht. fizette, most a Várgesztesi Önkormányzat. A nyomdák kiválasztásában voltak problémáink: az első nyomdánkat, az "Alfadat-Press"-t nagyon nehéz volt megközelíteni, ezért a "Copyland"-hez fordultunk. Velük nem voltunk elégedettek, két éve újra váltottunk: a mostanában megjelenő lapokat a "Micropont" nyomda nyomtatja. Arról, hogy el fogjuk-e érni az ötvenedik példányszámot, vagy hogy a lap meddig fog élni, nem is gondolkodtunk. Nagyon szívesen csináljuk. Ez nekem egyfajta szenvedélyemmé vált, nem tudom abbahagyni. Azért sem lehet abbahagyni, mert ennyi idő már kötelezi az embert, a falusiak várják a lap megjelenését. -16-

17 Minden újabb számot törekszünk minél jobban és jobban megszerkeszteni. Ha az ember elért egy bizonyos színvonalat, nem szeretne abból lejjebb adni. Az újsággal együtt annak technikai háttere és mi is folyamatosan fejlődünk. K. L.: Kaptok visszajelzéseket a lakosság részéről? G. E.: Főleg, amikor én futok körbe az újsággal. Általában ez másfél-két óra alatt sikerül, de amint összefutok egy olvasóval, lemaradok, mert mindenhol megmegállok. Ekkor sok pozitív visszajelzést kapok. Valakik egyszerre két példányt is kérnek, ezért most már nem kétszáz, hanem kétszáztíz lapot nyomtatunk havonta: például Klúberné Teri megkért, hogy mindig kettőt dobjak be a postaládába, mert küld a lányának Németországba, hogy tudja, mi történik itthon. Talán ez a példány, leszi meg a legnagyobb utat. Eleinte sokszor elírtunk valamit, de ezért mindig bele is írtuk az újságba, hogy "amatőrök vagyunk mindannyian, de ebben a minőségben a legtöbbet és a legjobbat szeretnénk nyújtani!". Ezt most már nem írjuk bele, de elvétve még most is lehet elírásokat találni egy-egy számban. Ez normális. Kritikát a fotók minőségével kapcsolatban kaptunk. A fotók azért nem olyan szépek, mert a pénztárcánk nem engedi. A nyomdai költségeket most már az önkormányzat fizeti, ami éves szinten nem elenyésző összeg. A lap célja pedig nem az, hogy minél szebb képek jelenjenek meg benne, hanem hogy a lakosokat minél jobban tájékoztassa a faluban történtekről. Tartalmi szempontból is érkeznek jelzések, hogy ez vagy az a rovat felesleges, de ugyanakkor nem kapunk ötletet új rovat indítására. Az a véleményem, hogy mivel már öt embernek is nehéz lenne olyat szerkeszteni, ami mindenkinek ugyanúgy megfelel, ezért ötszáznak egyenesen lehetetlen. Mi annak csak örülünk, ha hónapról hónapra egyre több és több rovatban jelentethetünk meg cikkeket. Sokan mondják, hogy nagyon várják a lap megjelenését. Sok embernek tetszik, természetesen mindenkinek jólesik, ha megállítják az utcán, de mi nem a dicséretért csináljuk. Amikor főként gyerekek Jótokon benne vannak az újságban, akkor mindig kérnek a szülők vagy a nagyszülők még egyet. Ezért rendelünk mindig többet, ami ebből megmarad, a faluházban van. A József Attila Megyei Könyvtárból januárjában kaptunk levelet, amely szerint minden hónapban szeretnének egy újságot. Ez nagy megtiszteltetés számunkra, ezért nem is fogadunk el érte honoráriumot. -17-

18 K. L.: Kik veszik ki részüket a Csengő létrehozásában? G. E.: Elsőként Kelemen Zolit kell megemlíteni, mert ő nemcsak az Egyházi oldalt szerkeszti, hanem egyfajta mindenesként működik közre: bármilyen program kerül megrendezésre, fényképezőgépével és kamerájával mindig ott van, és hűen tudósít a faluban történtekről, legyen az iskolai anyák napja, lámpás felvonulás, stb.. Az önkormányzati tagok közül Menoni Gabriella felelős az Önkormányzati rovatért, sok elfoglaltságára tekintettel nem tud mindig eleget tenni ennek a feladatának, ekkor Pillmann Angéla és Wohlné Erika segítenek sokat. A képviselőtestületi tagok közül te is aktív vagy: többször írsz az újságba a lakosok ügyes-bajos dolgait közzétéve. Payer Gábor történelemmel kapcsolatos írásai miatt sokan keresik a lapot visszamenőleg is, hiszen vannak olyan cikkei, amelyek segítik a diákok tanulását is. Geiszt Robi a Faluház programjára, valamint az ott megtartandó rendezvényekre hívja fel az olvasók figyelmét. Bottka Bertalan és Bottka Gabriella pedig hónapról hónapra beszámolnak utazási élményeikről. A Krüpl-testvérek is publikálnak. Mindenki hozzátesz egy kicsit a laphoz, azt, amelyen keresztül segíteni tudja a közösséget. Hartdégen Ákost is köszönet illeti, ő volt az, aki a kezdetek kezdetén nagyban közreműködött a szerkesztésben, fotókkal pedig a mai napig ellát minket. P. Bogdándy Kornélia festömüvésznö önként felajánlotta, hogy megtervezi a címlapot. Sokan jelentkeznek évente egy-egy írással, például Laub Klára, a gyermektánccsoport, illetve Pillmann Andrea, a felnőtt tánccsoport vezetője, akik egy-egy fellépésről, sikeres pályázatról számolnak be. Pillmann Kati és Pócsiné Gebhardt Ágnes, az óvónő és a tanárnő is rendeszeresen beszámolnak a sikeres pályázatokról, kirándulást szerveznek, így a falu azon lakosai is tudják, hogy mi történik óvodai-iskolai szinten, akinek már felnőttek a gyermekei. Horváth János versei is sokat emeltek a színvonalán, nagyon sokáig irta a verseket, nagyon sok pozitív visszajelzés is érkezett. Gallai Rezső helytörténeti könyveiből szoktunk idevágó részeket idézni, ami a közvetlen kis környezetünkre vonatkozik, és érdeklődésre ad számot. A Fakanál rovatnál pedig Bibe feleségétől, Papp Évától, a postás Pillmanné Marikától, és Salimari édesanyjának a receptes könyvéből, Slapak Marikától tudtunk meg finom sütnivalókat. Wohl Erzsi segített az óvoda huszonöt éves jubileuma alkalmából rendezett információgyűjtésben, az ö fotói is nagyon hiteles képeket nyújtottak. Ő hívta fel a figyelmünket Pintér Vilmosné nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett estre is. Nagy köszönettel tartozom férjemnek is, aki az ólmos-jeges úton való újságkihordásban működik közre és természetesen nagyobbik lányomnak, Fanninak, aki oroszlánrészt vállal a szerkesztésben. -18-

19 K. L.: Vannak terveid az újság jövőjét illetően? G. E.: Ez egy kis közösség, ahol nem történik sok rendkívüli esemény. A faluban történtekről továbbra is ugyanúgy befogunk számolni, de különleges változtatás nem lesz. Évente így is csak tizenegy alkalommal jelenik meg a tizenkettő helyett, mert augusztusban tartjuk a nyári szünetet. Lapunk második évfordulója alkalmából a képviselő-testülettel és a Polgármester-asszonnyal összeültünk egy kis tortázásra és pezsgőzésre. Az nagyon jól esne, ha a 100. lapszám alkalmából ugyanígy leülnénk beszélgetni. K. L.: Köszönöm a riportot. Nagyra értékelem ezt a hozzáállásotokat, mert a munka oroszlánrésze a tiétek. Szerintem mindenki várja már a megjelenését, és kíváncsian lapozgatja. Édesanyám sorba rakja az újságokat és időnként az összegyűjtött példányokat átadja a távol élő jiának, a testvéremnek, aki nagy örömmel veszi mert így nyomon tudja követni szülőfalujának eseményeit. A falu lakosságához az a kérésem, hogy próbáljunk több segítséget nyújtani ötletekkel, régi történetekkel, hasznos tapasztalatokkal. Ez egy óriási lehetőség mindenki számára, használjuk ki. Várgesztes Község Képviselőtestülete és a falu egész lakossága nevében szeretném megköszönni a közel ötéves munkátokat! Kívánom, hogy még nagyon sok alkalommal találjuk meg a Gesztesi Csengőt a postaládánkban! Krüpl Lászlóné -19-

20 MÉGEGYSZER A SVÁBBÁLRÓL... Tisztelt Várgesztesiek! Közel másfél hónappal nagy rendezvényünket követően engedjék meg, hogy a Gesztesi Csengőn keresztül is megköszönjem mindazok támogatását, akik a Svábbál sikeres lebonyolításában segítséget nyújtottak. Kezdeném a sort elsősorban azokkal, akik elővételben jegyet vásároltak - az utólagos visszajelzések alapján úgy gondolom rászolgáltunk bizalmukra. Folytatnám a sort Német Kisebbségi Önkormányzatunk tagjaival, a Német Kultúregyesület aktivistáival, a Faluház vezetőjével, akik a jegyeladástól kezdve a terem berendezésén keresztül és végül a Faluház takarításában segítettek. Köszönetet szeretnék mondani szponzorainknak, a Nimród vendéglőnek, a Kolcsár Pékségnek, a Vár Vendéglőnek, a Villaparknak, akik felajánlásaikkal színesítették a tombola nyereményeket, továbbá Dr. Tar Józsefnek és a Kultúregyesület tagjainak, akik személy szerint is több értékesebb tombola felajánlást tettek. Bízom benne, hogy a felszolgált étel minősége és mennyisége, valamint a felszolgálás színvonala és az italárak megnyerték a vendégek bizalmát, hiszen kezdettől fogva az volt a célunk, hogy mindenki számára elfogadható áron szolgáltassunk. Úgy gondolom, hogy ezen elképzelésünk találkozott a vendégek elvárásaival. Végezetül engedjék meg. hogy tájékoztassam Önöket a Svábbál költségvetéséről: -20-

21 2008. január 26-án rendezett Megyei Svábbál elszámolása Bevétel: Jegyet vásárolt: 391 fő Jegyeladás bevétele: 391x4000 = ,- Ft Tombolajegy bevétele: 1239x 200= ,-Ft Rozmaring árverés bevétele: Ft Bevétel összesen: ,-Ft Kiadás: Dekoráció, vacsora, szék-asztal bérleti dija, állófogadás költsége. Zenészek fogyasztása, illemhelvek éjszakai takarítása ,-Ft Tombolatárgyak költsége: ,- Ft Zeneszolgáltatás költsége: , - Ft Kiadás összesen: ,-Ft Eredmény: Bevétel: kiadás: = ,-Ft Ez az összeg az önkormányzat kasszájába befizetésre került február 29. Pillmann József Elnök Német Kisebbségi Önkormányzat Várgesztes -21-

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 A festői szépségű kék tenger minden természetkedvelő embert elvarázsol Zakynthos szigetén. Aki egyszer a Navagio-öblöt megpillantja, az biztosan rabja lesz és szeretne visszatérni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 21. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 21. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 29/2012. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi Tagiskolájának és Sióagárdi Tagóvodájának 2012. évi költségvetése Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-ei soros ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-ei soros ülésének jegyzőkönyvéből: 2013. január 31-ei soros nyílt 1/2013.(I. 31.) Kt. a Fekete István Általános Iskola dologi kiadásainak rendezéséről ának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a működtetési feltétel rendszer részletes tartalmának

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szám: D- 57-13 /2013.

Jegyzőkönyv. Szám: D- 57-13 /2013. Szám: D- 57-13 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én 18,30 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 129/2010. (XI.02.) számú képviselő-testületi határozat vízmű-üzemeltetés 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. által kezdeményezett vízdíjemelésről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 4/2010. számú körlevél GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Fontos tudnivalók: Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 59/2014. (IV.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 30-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben