Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje"

Átírás

1 1.melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Ózdi Városgondnokság 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 10. Ózd Városi Rendészet 11. Ózdi Sportszervező Iroda 12. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcim száma Megnevezése 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 12. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás 12. Szociális védelem

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi ok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 3 2.melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Kiemelt Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított bevételi forrásai kiemelt onként M e g n e v e z é s évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Adatok: ezer Ft-ban I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására - TÁMOP / "TurbÓzd a tudást" pályázatra Egyéb fejezeti kezelésű ból november 9-ei polgármester választásra Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatásra Diákmunka kiadásaira Nemzeti Kulturális Alapból - Táncház rendezvény támogatása Weöres Sándor gyermekszínjátszó fesztivál támogatása Társulásoktól és költségvetési szerveiktől TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől évi maradvány kiegészítés (ÓVG) 65/2015.(IV23.) hat Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek

4 4 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján - Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek Többletbevétel Ózdi Városgondnokságnál (bérlei díj, biztosítási kártérítés, bontott tégla értékesítés) Ózdi Sportszervező Irodánál (sportszolgáltatási díjak) Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda (biztosítói kártérítés) Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága (biztosítói kártérítés) Bevételkiesés az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak körének kibővítése miatt Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Ózdi Városgondnokságnál Opel Astra személygépkocsi értékesítéséből Rába kistraktor és pótkocsi értékesítéséből Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért Háztartásoktól Koszorúzásra, útiköltségre, olvasótábor megrendezésére, könyvtár kiadásaira Vállalkozásoktól Cipó Nap megrendezésére Gyermeknapi rendezvényre Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú

5 5 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.december havi bérkompenzációja Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetási feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

6 6 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti Központ (5 hó) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsödei ellátás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015.I-III. negyedév) Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2015. VII, VIII, IX. X. XI. hónapra) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja I-VII. havi Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (elszámolás szerint) Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás évi elszámolás alapján Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 7 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Egységes területalapú támogatás évi TÁMOP / Óvodáink fejlesztése Ózdon KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása TÁMOP / Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken KEOP Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen TIOP A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása ÁROP-1.A Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban ÉMOP-3.1.2/D Béke Telep és Újváros tér térségének megújítása ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű okból Támogató szolgáltatásra Szenvedélybetegek közösségi ellátására "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása évi pályázatból Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére Összesen: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Ózdi Városgondnokságtól bontott tégla értékesítéséből Összesen:

8 8 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt - Elkülönített állami pénzalapoktól M e g n e v e z é s évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Közfoglalkoztatás támogatására Összesen: Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás Összesen: Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ÉMOP-4.1.1/12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű okból Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci Együttműködési program keretében

9 9 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Összesen: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Ózdi Városgondnokságtól RÁBA kistraktor és pótkocsi értékesítéséből származó bevétel Összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek 0 0 Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tüzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben Készletértékesítés ellenértéke összesen:

10 10 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja csatornatisztító jármű bérleti díja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Szolgáltatások ellenértéke összesen: B403. Közvetített szolgáltatások ellenértékei - Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj Közvetített szolgáltatásokellenértéke összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj évi meg nem fizetett évi ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja Tulajdonosi bevételek összesen B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja

11 11 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen B407. Általános forgalmi adó visszatérítés - Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés Tűzifa értékesítéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA vissszatérítés Általános forgalmi adó visszatérítés összesen B408. Kamatbevételek - Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek Általános forgalmi adó visszatérítés összesen B411. Egyéb működési bevételek - Költségek visszatérülése jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszafizetése Ortofotó adatállomány díjának visszatérítése Egyéb működési bevételek összesen Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Földterület értékesítés bevételei B54. Részesedések értékesítése - MÉH Zrt részvény értékesítéséből Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú ávett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Ózd Városi Sportegyesület 2014.évi támogatásából fel nem használt összeg Egyéb vállalkozástól adóigazgatási feladatokra Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

12 12 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

13 13 3.melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez A bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága Eredeti Változások Eredeti Ózdi Városkerti Óvodák Változások Eredeti Ózdi Béke Telepi Óvodák Változások Eredeti Ózdi Városközponti Óvodák Változások Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Eredeti Változások Változások Eredeti Ózdi Művelődési Intézmények Változások

14 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 14 Ózdi Köznevelési és Művelődési 1. 8 Ózdi Városgondnokság Intézmények Gondnoksága 9 Ózdi Polgármesteri Hivatal Eredeti Változások Eredeti Változások Eredeti Ózd Városi Rendészet Változások Eredeti Ózdi Sportszervező Iroda Változások Eredeti Intézmények Összesen: Változások Eredeti Ózd Város Önkormányzata Változások Eredeti MINDÖSSZESEN: Változások

15 15 4.melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási ai Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága K1. Személyi juttatások Központi intézkedés címenként és kiemelt onként Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira (2014.évi maradványból) decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó személyi juttatásokra (2014.évi maradványból) Hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő 45/2015.(III.26.) hat 2015.II.9-VI.15-ig /2015.(VI.24.) hat 2015.VI.1-VIII.31-ig ÓMI gazdálkodási feladatainak ellátására 4 fő 2015.április 1-jétől történő foglalkoztatására (átcsoportosítás ÓMI-tól) Év végéig várhatóan felmerülő többlet személyi juttatásokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzből) Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira (2014.évi maradványból) decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó járulékokra (2014.évi maradványból) Hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő 45/2015.(III.26.) hat 2015.II.9-VI.15-ig /2015.(VI.24.) hat 2015.VI.1-VIII.31-ig

16 16 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. ÓMI gazdálkodási feladatainak ellátására 4 fő 2015.április 1-jétől történő foglalkoztatására (átcsoportosítás ÓMI-tól) Év végéig várhatóan felmerülő többlet járulékokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzből) Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben szállítói tartozások fedezetére (2014.évi maradványból) Apáczai Cs. János Ált. Isk. - Apáczai Napok programjaira, Petőfi Sándor Ált.Isk. - Petőfi Napok programjaira, függöny, labdafogó háló beszerzésére, Sajóvárkonyi Ált. Isk. - diákok lengyelországi utazásához, Sajóvárkonyi Napok programjaira (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Petőfi Sándor Ált.Isk. - függöny, labdafogó háló beszerzésére (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) Apáczai Cs. János Ált. Isk. - Apáczai Napok programjaira, Petőfi Sándor Ált.Isk. - Petőfi Napok programjaira, függöny, labdafogó háló beszerzésére, (átcsoportosítás általános tartalékból) Iskolák rendezvényeire (átcsoportosítás Városimázs keretből) Iskolák Chorzowi partneriskolai kapcsolataira (átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok keretből) Városi Pedagógus Nap megrendezéséhez (átcsoportosítás kulturális tartalék keretből) Intézményi kezdeményezésre Dologi kiadásokra (biztosítási kártérítésből) Fénymásoló beszerzésére átcsoportosítás beruházási ra Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzből) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága költségvetési kiadásai összesen:

17 17 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. 2. Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó személyi juttatásokra (2014.évi maradványból) Év végéig várhatóan felmerülő többlet személyi juttatásokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó járulékokra (2014.évi maradványból) Év végéig várhatóan felmerülő többlet járulékokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben szállítói tartozások fedezetére (2014.évi maradványból) Továbbképzésekre, szakmai anyagok beszerzésére Alkotmány Úti Tagóvoda (IPR-2014 pályázatos támogatásból) Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyiesköz beszerzésére (iratmegsemmisítő, faliszekrény, falipolc) átcsoportosítás beruházási ra Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen

18 18 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó személyi juttatásokra (2014.évi maradványból) Év végéig várhatóan felmerülő többlet személyi juttatásokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó járulékokra (2014.évi maradványból) Év végéig várhatóan felmerülő többlet járulékokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs hozzájárulásra átcsoportosítás dologi kiadásokból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben szállítói tartozások fedezetére (2014.évi maradványból) Árpád Tagóvoda éves évfordulójának ünneplése (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) (átcsoportosítás általános tartalékból) Év végéig várhatóan felmerülő többlet távhő díjra (intézményvezető által közölt adatok alapján) Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyiesköz beszerzésére (alumínium létra, 2db zászló) átcsoportosítás beruházási ra Rehabilitációs hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 17 17

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Sorszám 215. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben