Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény. Füredi-Fülöp Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény. Füredi-Fülöp Judit"

Átírás

1 Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény Füredi-Fülöp Judit

2 IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény Earnings per share (EPS) A STANDARD CÉLJA, HATÓKÖRE EPS mutató számításának és bemutatásának alapelveit írja elő, fokozza az időbeli és térbeli összehasonlíthatóságot. azoknak a gazdálkodó egységeknek kell alkalmazni, amelyeknek: Nyilvánosan kibocsátott törzsrészvényei nyíltpiaci forgalomban vannak Potenciális törzsrészvényei nyíltpiaci forgalomban vannak, Már megkezdték a törzsrészvények, potenciális törzsrészvények kibocsátását nyilvános értékpiacon Bárki közzéteheti az EPS-t, de csak a standardnak megfelelve; A gazdálkodó egységnek január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra kell alkalmaznia a standardot

3 Fogalmak tőkeinstrumentum olyan szerződés, amely a gazdálkodó valamennyi kötelezettségének levonása után a gazdálkodó eszközeiben maradó érdekeltséget testesíti meg; törzsrészvény olyan tőkeinstrumentum, amely az összes többi tőkeinstrumentumnak alá van rendelve, így például csak az elsőbbségi részvények után részesülhetnek osztalékban; potenciális törzsrészvény olyan pénzügyi instrumentum vagy egyéb szerződés, amelyek jelenleg nem jogosítanak a vállalkozás eredményéből való részesedésre, azonban valamilyen meghatározott jövőbeni időpontban forgalomban lévő törzsrészvényekké vállnak vagy válhatnak: olyan hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, amelyek törzsrészvényekre válthatók részvény opciók hígítás az egy részvényre jutó eredmény csökkentése vagy az egy részvényre jutó veszteség növelése abból a feltételezésből fakadóan, hogy átváltható instrumentumokat váltottak át, opciókat vagy warrantokat hívtak le, vagy bizonyos feltételek teljesülése esetén új törzsrészvényeket bocsátottak ki hígítással ellentétes hatás az egy részvényre jutó eredmény növekedése, vagy az egy részvényre jutó veszteség csökkenése abból a feltételezésből fakadóan, hogy átváltható instrumentumokat váltottak át, opciókat vagy warrantokat hívtak le, vagy bizonyos feltételek teljesülése esetén új törzsrészvényeket bocsátottak ki

4 BEMUTATÁS Az EPS mutató az eredménykimutatásban szerepel: mind az alapértékét, mind a hígított értékét fel kell tüntetni. A számításokat két vetületben kell végezni: minden törzsrészvény-osztályra, amelyek különböző jogok alapján részesednek az időszak nettó nyereségéből a gazdálkodó egység által végzett tevékenységekre, amelyek eredményéből a törzsrészvények tulajdonosai részesednek (megszűnő tevékenység, folytatódó tevékenység) Az EPS mutatókat minden időszakban azonos hangsúllyal kell kezelni, közzétételétől akkor sem lehet eltekinteni ha az egy részvényre jutó veszteséget mutat.

5 1. AZ EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY ALAPÉRTÉKE EPS = Anyavállalati törzsrészvény tulajdonosok nettó eredménye Számláló: forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlaga Nem tartalmazza az elsőbbségi részvényekre jutó adózott eredményt (járó osztalék is) a nem kontrolláló érdekeltségre jutó eredményt a megszűnő tevékenységre jutó adózott eredményt Nevező: Időalapú súlyozás: figyelembe kell venni az egyes részvényfajták időszakon belüli állományváltozásának mennyiségét és időpontját a visszavásárolt saját részvények a visszavásárolás napjától nem számíthatók az átlagba, az új kibocsátású törzsrészvények a kibocsátás időpontjától vehetők számításba, ha a törzsrészvények ellenértéke a jegyzéskor nem kerül teljes egészében kifizetésre, akkor ezeket olyan mértékben kell figyelembe venni a súlyozott átlag számításában, amilyen mértékben az adott pénzügyi időszak alatt az osztalékra jogosultak voltak, a teljes egészében kifizetett törzsrészvényhez viszonyítva tört törzsrészvények

6 Egyéb kiigazító tényezők A részvények számát befolyásolják, de a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségét nem Ingyen részvények /részvényosztalék Bónusz elem bármely kibocsátás során Részvények felosztása vagy összevonása Ha a forgalomban lévő (potenciális) törzsrészvények száma kedvezményes, ingyenes részvénykibocsátás vagy részvényfelosztás miatt nő, vagy részvényösszevonás miatt csökken az EPS mutatókat visszamenőlegesen ki kell igazítani. mintha a legkorábbi bemutatásra kerülő időszak elejétől létezne újraszámolni a korábbi időszakokra Akkor is ilyen kiigazítást kell tenni, ha ezek a változások a fordulónap után, de a beszámoló elfogadása előtt történnek! + ezt a tényt közzé kell tenni

7 IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény PÉLDA Időszaki nettó eredmény: Ft Elsőbbségi részvények jóváhagyott osztaléka: Ft Forgalomban lévő törzsrészvények száma: db Tárgyév március 1.-én kibocsátott törzsrészvények száma: db Tárgyév szeptember 1.-én visszavásárolt törzsrészvények száma: 600 db MEGOLDÁS Nettó eredmény: Ft Ft A forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlaga Forgalomban lévő törzsrészvény: db + Tárgyév március 1.-én kibocsátott törzsrészvények: db 10/12= Tárgyév szeptember 1.-én visszavásárolt törzsrészvények: 600 db 4/12= 200 Összesen: db db 200 db = db EPS alapértéke: Ft / db = 133,45 Ft/db

8 2. AZ EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY HÍGÍTOTT ÉRTÉKE Célja, hogy bemutassa a részvényesek számára azt a legrosszabb esetet, amely bekövetkezhet a törzsrészvényesek számára ha a potenciális törzsrészvények kibocsátásra kerülnek A hígítás azt jelenti, hogy a nettó eredmény összege és a részvények száma korrigálásra kerül olyan tényezőkkel, amelyek tükrözik a potenciálisan kibocsátható törzsrészvények hatását. Hígitott EPS =Alap EPS számlálója + kiigazítások Alap EPS nevezője + kiigazítások EPS híg< EPS alap EPS híg teljes gazdálkodó egységre folytatódó tevékenységre megszűnő tevékenységekre

9 AZ EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY HÍGÍTOTT ÉRTÉKE Nettó eredményt módosító tényezők: az adott időszakban potenciálisan kibocsátható törzsrészvények időarányos kamatával és osztalékával, az adózás utáni hatást számszerűsítve azon bevételekkel és ráfordításokkal, amelyek a potenciális törzsrészvények átváltásából származtak volna, szintén adózás utáni állapotot figyelembe véve a hígító potenciális törzsrészvényekre járó osztaléknak az adózás utáni hatásával amelyek az EPS alapértékénél levonásra kerültek A forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlagát növelni kell azoknak a további törzsrészvények számának a súlyozott átlagával, amelyek valamennyi hígító potenciális törzsrészvény átváltását feltételezve forgalomban lettek volna

10 A potenciális törzsrészvények csak akkor tekinthetőek hígító hatásúnak, ha az átváltásuk csökkentené a folyamatos, szokásos működésből származó egy részvényre jutó nyereséget, vagy növelné az egy részvényre jutó veszteséget Tényleg csökkenti-e az EPS-t? Cél a maximális hígítás: Minden egyes potenciális törzsrészvény kibocsátást (vagy sorozatot) a legjobban hígítótól a legkevésbé hígító felé haladva vesznek figyelembe Időarányos figyelembevétel A hígító potenciális törzsrészvényeket úgy kell kezelni, mintha azokat az időszak elején alakították volna át törzsrészvényekké, vagy ha ez későbbi, a potenciális törzsrészvények kibocsátásának időpontjában.

11 Részvény opciók hatása Hígító: ha a törzsrészvények időszaki átlagára alatti kibocsátást eredményeznek; Hígítás: időszaki piaci átlagár kibocsátási ár (ekkor hívják le ) Az opció feltételezett ellenértékét úgy kell tekinteni, ahogy az a részvények valós piaci értéken történő kibocsátásából származna. Részvény opciók kezelése + kibocsátott részvények száma (db) + opció lehívása miatti kibocsátás értéke - valós értéken kibocsátott részvények száma (db) - amennyiért vissza lehetne vásárolni a szabad piacon = ellenérték nélküli kibocsátás (db) = ellenérték nélküli kibocsátás

12 Átváltoztatható instrumentumok az átváltoztatható elsőbbségi részvények hígító hatásúak, ha új részvényekre jutó osztalék illetve kamat < EPS alap az átváltoztatható adósság hígító hatású, ha egy részvényekre jutó kamatai és egyéb eredményhatásai (adózás után) < EPS alap Részvénnyel is teljesíthető szerződések Azt kell feltételezni, hogy a kiegyenlítés részvényekkel fog megtörténni, tőkeinstrumentumként kezelendő Ha a másik fél dönthet a kiegyenlítés módjáról: a hígítóbbat kell belevenni az EPS számításba Vásárolt opciók Nincs hígító hatások Kiírt eladási opciók a vállalkozás a saját részvényeire vonatkozó eladási opció kiírója hígító hatás: ha a lehívási ár alacsonyabb, mint az átlagos piaci ár feltételezzük: az időszak elején részvénykibocsátás átlagáron, az ebből származó bevételből teljesítik az opciót; a kibocsátott és visszavett részvények számának különbségével kell módosítani az EPS-t

13 AZ EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY HÍGÍTOTT ÉRTÉK PÉLDA Tárgyévi nettó nyereség: e Ft Forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlaga: db, átlagos valós értékük 500Ft/db Opciós részvények számának súlyozott átlaga 500 db, tárgyévi opciós ára 300 Ft/db MEGOLDÁS

14 AZ EPS ÚJRAMEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ESETEI Az EPS alapértékét és hígított értékét az összes időszakra vonatkozóan visszamenőlegesen módosítani kell: ha a forgalomban lévő törzsrészvények és potenciális törzsrészvények száma változik: kedvezményes, ingyenes részvénykibocsátás, részvény felosztás vagy részvényösszevonás miatt ha a hibákból és számviteli politikában történt változásokból erednek a módosulások Nem kell újramegállapítani az EPS értékeit: Ha az alkalmazott feltételezések változnak Ha a potenciális törzsrészvényeket forgalomban lévő törzsrészvényeké változtatják A mérleg fordulónapját követően megtörtént ügyletek miatt, mivel ezek nem befolyásolják az adott időszaki eredményt. Események közzététele javasolt a megjegyzések részeként, ha jelentősek és elhagyásuk befolyásolná, félrevezetné a pénzügyi kimutatások felhasználóit és a döntéshozókat.

15 KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTÉGEK A standard előírásai alapján a megjegyzésben közzé kell tenni: AZ EPS alapértékének és hígított értékének számításánál: Számlálóban alkalmazott időszaki nettó eredmény összegeit, valamint ezeknek az összegeknek az adott időszak nettó nyereséggel vagy veszteséggel való egyeztetését A nevezőként alkalmazott törzsrészvények számának súlyozott átlagát, valamint ezeknek a nevezőknek az egymással történő egyeztetését. A forgalomban lévő törzsrészvények és potenciális törzsrészvények számának változása, kitérve az időpont, mennyiség, és érték információkra A potenciális törzsrészvényeket létrehozó pénzügyi instrumentumok és egyéb szerződések bemutatása, főleg akkor, ha olyan feltételeket és körülményeket tartalmaznak, amelyek befolyásolják az EPS alapértékének és hígított értékének értékelését.

16 STANDARD ÉRTELMEZÉSE Fontos az EPS mutató szerepeltetése az eredménykimutatásban, mert a gazdálkodó egység teljesítményének megítélésére alkalmas, illetve a különböző összehasonlításokhoz teremt alapot. MAGYAR VONATKOZÁSOK A magyar szabályok szerint az egy részvényre jutó eredményt a kiegészítő mellékletben kell szerepeltetni. A Szt. nem érinti az egy részvényre jutó eredmény fogalmát és számításának módját. Ezzel a kérdéssel a pénzügy, ill. kontrolling foglalkozik.

17 Példa Ingyenes részvénykibocsátás Gazdálkodónk 20x9-et megelőző három éve db forgalomban lévő törzsrészvénnyel rendelkezik 20x9. április elsejéig. 20x én ingyenes kibocsátást hajtanak végre: minden 10 részvény után 2 törzsrészvény kerül kibocsátásra. Az adózott eredmény 20x9-et megelőző éven eft, tárgyévben eft volt. Számítsa ki az EPS alapérték mutatót!

18 Példa- opciós részvény Gazdálkodónk 20x9. évi nettó nyeresége eft, a forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlaga db, átlagos valós értékük Ft/db az opciós részvények számának súlyozott átlaga db, tárgyévi opciós áruk 800 Ft/db. Számszerűsítse az opciós részvények hígító hatását!

19 Példa Súlyozott átlagos törzsrészvény-szám Dátum Esemény Kibocsátott részvények száma Saját részvények 20X Nyitó Forgalomban lévő részvények 20X Részvénykibocsátás készpénzért 20X Saját részvény visszavásárlás X Záró Számítsa ki, hogy mekkora az időszaki súlyozott átlagos törzsrészvény-szám!

20 Példa Alap és hígított EPS Év végi nettó eredmény eft Törzsrészvények db Elsőbbségi részvények 50 db Elsőbbségi részvények osztaléka 800 eft Átváltoztatható kötvények db Átváltási arány 3 kötvény=1 részvény Kamata eft Adókulcs 20 % Számolja ki a megadott adatok alapján az alap és a hígított EPS mutató értékét!

21 Példa Opciók és EPS Törzstőke: db törzsrészvény, 500 Ft/db névértéken Adózás utáni eredmény A részvény átlagos piaci ára Részvényopció: részvény, kibocsátási ár Ft/db eft Ft/db Számolja ki a megadott adatok alapján az alap és hígított EPS mutató értékét!

22 Példa Hígított EPS Megnevezés Feloszthat ó nyereség ( ) Törzsrészvény (Db) Számolás (EPIS) Hatás EPS ( /db) A beszámoló szerint Lehívható opció (opciós többlet) %-os kamatozású átváltoztatható kötvény Átváltoztatható elsőbbségi részvény Számolja ki a megadott adatok alapján a hígított EPS mutató értékét!

23 Példa Részvényosztalék és EPS Egy vállalkozás minden negyedik, 20X1. július 1-jén forgalomban lévő részvény után új ingyen-részvényt bocsát ki. 20X0 20X1 A törzsrészvényesekre jutó szokásos tevékenységekből származó nyereség a dec. 31-ével végződő évre vonatkozóan A forgalomban lévő törzsrészvények száma dec.31-én (db) Számolja ki a megadott adatok alapján a 20X1.évi beszámolóban található EPS mutató értékét!

24 Példa Részben kifizetett részvények 20X jén forgalomban lévő törzsrészvények: db, 1 /db névértékű, teljesen kifizetett 20X1. évi nettó eredmény X jén a vállalkozás db 2 névértékű törzsrészvényt bocsát ki: új részvények teljes ára 2,50 kibocsátáskor 50%-ban kerülnek kifizetésre osztalékból 50%-ban részesülnek addig, amíg a részvényesek teljesen ki nem fizetik a részvények 50%-ban maradtak kifizetve év végéig A törzsrészvény átlagos valós értéke 4 volt.

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Részvény-alapú kifizetés CÉL 1 A jelen IFRS célja a pénzügyi beszámolás rendjének meghatározása az olyan egységek számára, amelyek a részvény-alapú kifizetési ügyletet

Részletesebben

(a közgyűlés által elfogadva)

(a közgyűlés által elfogadva) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. és leányvállalatai Konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelően, ahogyan azokat az EU befogadta 2007. december 31.

Részletesebben

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Melléklet 2014.12.31. 2013.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Ingatlanok,

Részletesebben

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL Hybridbox 2011 Médiainformatikai Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 2011. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tőke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített konszolidált pénzügyi kimutatások 2010. Konszolidált Pénzügyi Helyzet Kimutatás megj. 2010. 2009. Biztosítási díjak

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye

pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye 53 54 OTP Bank Éves jelentés 2009 IFRS konszolidált pénzügyi kimutatás 55 Mérleg (konszolidált, IFRS szerint, 2009. december 31-én,

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2013.04.29 FUSO Ecosystem éves jelentése (2012)

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.)

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 8 1.1 A vállalkozás bemutatása... 8 1.2 A vállalkozás

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. Konszolidált beszámolója és Könyvvizsgálói jelentése 2006.12.31

Az Állami Nyomda Nyrt. Konszolidált beszámolója és Könyvvizsgálói jelentése 2006.12.31 Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Konszolidált éves beszámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2010. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai (2012.09.03-án)

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások

Pénzügyi kimutatások OTP Bank Éves Jelentés 2014 Pénzügyi kimutatások 72 OTP Bank Éves Jelentés 2014 73 Pénzügyi helyzet kimutatása (konszolidált, IFRS szerint, 2014. december 31-én, millió forintban) Jegyzet Pénztárak, betétszámlák,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Székely

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2013. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2013. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Független Könyvvizsgálói

Részletesebben

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM I. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2010/2011. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2.

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben