Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 PÁryÁrmlFm'LHíyÁs Jígz e fiatal vezető ' tkpz s YezetÖi.útnpótlg ílletrre a frissen ' kin*vezetvezetök kompetencia -fei l zt a cgszempontból'kritiltu+ Etratgiai kpesegek r> Velets a 31. szzad-ban << xunóp*r ü'zletr rsxóla oeueófar üartr tr K LA ] 1539:Budape6t Pt 6?5. Te 10.6(1)48&- 247; 06(n} Fx: ü (1)488.02a8; 06{1}

2 í É ó ó í ó ó

3 ts '2 í.; szz dban AjnI Az üzleti környezet Iland vitozsa megköveteli hogy a jöv vezeti komplex módon rtska vezets s a vezeti szerep mibenltt a szeruezeti hierarchiban elfoglalt helyük szerint. Fontos hogy rendelkezsükre Iljon az a tuds s az a feldolgozott tapasztalat ami biztosítja szemlyes hatkonysgukat. Minden vezett elvrt hogy rendelkezzen nemcsak ösztönös hanem tudatosan megszerzett s fejlesztett vezeti kompetencikkal is a kiegyensúiyozottsg - s ez ltal a komplexits - rdekben Az ajnlott - plyzat keretben ignybe vehet - vezetkpzsi programot rendszerszemlietben Ilítottuk össze ami azrt lnyeges mert az egsz mindig több mint rszeinek összessge (Lsd: rszletes piyzati kiírs 5-8 o.) KüIönösen igaz ez a vezetsre s a cgek működsre függetlenül a cg nagysgtól s függetlenül a vezetnek a szeruezeti hierarchiban elfoglalt helytl: a kíhívsok folyamatosan olyan vlaszokat követelnelg amelyek túimutatnak a megszokott kereteken. Alapvet követelmnny vlt a vltozsokra való nyitottsg a rugalmas alkalmazkodókpessg a racionalits a rendszerben gondolkods a vevorientció a munkatrsakkal való bnni tuds a magas szintű kommunikciós kszsg meglte az interperszonlis hatkonysg rdekben s a mobilits. Ezek alapja a megfelel vezeti tuds kszsgeks megszerzett kompetencik Elbbieket jelenti a vezets a 27. szzadban A fiatal vezetknek a vezeti utnpótlsnan illetve a frissen kinevezett vezetknek ajnlott kpzsiprogram cija ketts: 7) szervezeti szempontból: a cgek versenykpessgnekfejlesztse a humn erforrs hatkonysgnak növelsvel; 2) egyni szempontbói: a rsztvevk vezeti tu d s n a k kszsgei n e k ko m pete n ci i n a k fej l esztse. A kpzsiprogram taftalmazza a mr hosszú vek alatt kialakult Iegjobb v l I a l ati gya korl atok (best p ractise) isme reta nya gt vezetsi szempontbl va la mint inspircit ösztönzst a jövre vonatkozóan A program elvgzse sorn a rsztvevk kulcs-kompetencia alapú professzionlis vezeti tudsra tesznek szert. Professzionalits alatt azt rtjük hogy a tanfolyam elvgse utn rendelkezsükre Il mindaz a vezeti tuds amely munkjukhoz szüksges A kpzsiprogram egyedi rtkeabban rejlik hogy a tanfolyam elvgzse utn a rsztvevk garantitan hatkonyabb vinak munkjukban s a korbbiakni jobb magasabb színvonalúteljesítmnytnyújtanak program növeli a vezeti munka vgzsesorn a tudatossgot elsegíti A a rsztvevk szemiyes ki bonta kozst tgítja vezeti p rob Ima m egold kpessgüket ezltal növeli hitelessgüket. A rsztvevk egyúttal megtanuljk az új ismeretek elsajtítsnak módszereit is ami hosszútvra biztosítja szmukra a mindenkori sikeres vezeti működst T i szte I ette l s s z e retette I v rj u k p I y z a ta i ka t vaszari Andrs figazgat Az'Eurpaí Üzleff 'rskola a fiaíal vezetkr a:fr.í n kínvezeüf vezetkriír trfi ee'vzefőíut npt[ kpesreseaí<asodatt

4 Vezets a 2! szzadban A program tartalmból Módszertan: A tudstads s a kszsgfejlesztsrdekben a gyakorlati oktatsmódszertan szinte vaiamennyi formjt fe!haszn!juk a kpzshatkonysgnak rdekben: eladsok trningek workshop vitk esetfeldo19ozsok szimulciós gyakorlatok kreatív problmamego!dó gyakorlatok sajt tapasztalat aiapú gyakoriatok prezentciós gyakorlatok konzultció az oktatókkai a tapasztalatcsere lehetsge a többi rsztvevvel tesztek nem utolsósorban kivió oktatók s trnerek biztosítjk az oktats vltozatossgt. A program vgnegy oiyan zr dolgozat megírsa a feladat amely a tanultak alapjn a delegl cgl szervezet jövbeni működsnek sikertnyezit trja fel i!letve mutatja be. A kpzsiprogram fókuszban koncentrltan a lnyegi tuds illetve a gyakorlatiassg Il. A jó vezetk a vii9ra nyitott dinamikus kívncsi szemiyisgek. A jöv vezeti szmra a izínvona;as nemzetközi orientcióval rendelkez Európai Üzleti Iskola biztosítja a stabii aiapokat megmutatja a relevns fej!dsi s működsi lehetsgeket. A program gerinct alkotó fbb eladsok a tananyag s vizsgatrgyak vaiamint a ht kü!önböz 1 illetve 2 napos trning rövid bemutatsa: Fbb eladsok: 1 } A vtlalati./ zerv zeti mű köds sikertnyezi zi zemlyes gikertny zink (Hogyan pítsükfel szemlyisgünket vezetknt?) lünk működünk s dolgozunk ccgiink termkeink szolgltatsaink s szemlyes hírnevünk menedzselse 3} Jl korszellem amiben l) A 6 vizsgatroy (tananyao): (t) Feladatm nedz ment (2) A rnunkatrsak motivlsa s tefiesítmnyrtkelse (3) zemlyközi kommunikció s prezentciós technika {4) Projektszervezg s idgazdlkods (5) Csapatpíts t6} Vezetói stratgia alkots A 7 trning: 1. trninal ;1rezeti s vezetsítechnikk - trning (2 trningnap) iematikal l) A vezets professzionalitsa - mitl professziontis a vezets? 2} A vezetkkel szemben tmasztott Úövetelmnyek; 3) A dönts - vgrehajts folyamata; 4} A munkatrsak együttműködsnek megszerzse; 5) A team munka rneg zefvezse s irnyítsa; 6) A különböz szemlyisgtípusok muikacsoportokban való rószvtele (Ki miben hogyan nyújt kiemelked teljesítmnyt?}; 7) A feladatok megoloshoz szüksges inforrnciók megszerzse s rendseerezse; 8) Hogyan tehermentegítsük maiunkat feladat-truhzssal - a delegls módszertana; 9) Az ellenrzs s szmonkrs a feladatok vgrehaitsa sorn; to) A munkahelyi konfliktusok kezelse (Folytats a 9. oldalon) 4 Az Európai Üzleti Iskgla a fiatal vezetkí a fríssen kínevezeft veaet& íiletve a vazetí utnptls kpzsreszakasodott íntzmny

5 Á Á Í Á É í ó í ó ó Ü ó Ö ó Ü ü í ú í í ó ö ó ó ó ü ü ó Ü í í ü ó ü í í ü ö í ó Ü í í ü ó ó

6 ű ö ö Ö í É É É É É Á ö ó ú ü Á ű ö É É Ó Ő Á É É É É Ő ó É ó Ü í ö í Á í ö ó ó í ü ö ö Ő í ö É É í í ó ó í ó ü É í ü ö í ö í ü ö í í ö ó Á ó É í É Á í ö ű ö Ö ó ó ü ü Á Ó É É í ó ó

7 ü ó Ü í ó ó Ü ó ó ó í Á Ü ö ö Í Á ö ö Í Ü Á Á Ó É É í í É É Á í ó ó í ü í í í í í í ó ó í í ó ü É í ü ö í í ö í í ü ö í í í í Á ö ö í í

8 ű ö ó ó í ö í ü ü í ö ö ü í ó ó ó í ú ü ó ó Ü ó í ó í ó ű í

9 Vezets a 27. szzadban (Folytats a 4 oldalról) 2. trnino: Munkatrsak motivlsa - trning (2 trningnap) Tematika: 1) A munkatrsak motivlsnak lnyege; 2) A munkatrsakra ható motivlsi tnyezk s azok szemlyes megítlse;3) A munkatrsak teljesítmnytbefolysoló motivciós tnyezk; 4) Mely munkatrsi szüksgletek kielgítsvelnöveljük s melyekkel csökkentjük a motivciót? 5) A rnunkatrsak szüksgletei s a vezet motivciós módszere közötti különbsgekbl ered konfliktusok s azok megoldsnak módjai; 6) Sajt vezeti.motivciós ernk megismerse; 7) Hogyan befolysoljk a körülmnyek a hatsok s a munkatrsak szemlyisgvonsai a vezetói magatartst? 8) Hogyan vegyük figyelembe a beosztottak feladat-teljesítsi rettsgt?9} Az egyni s a csoportos produktivitst befolyso ó tnyezk; 1O) A csoportos lazsls s a potyautas hats Jelensgeinek kezelse; 11) Mely feladattípusok v9rehajtsnl vrhatunk nagyobb egyni s melyeknl vrhatunk nagyobb c oportos teljesítmnyt?12) A vezet motivciós hatst ersít s gyengít tnyezk; 13} Helyzet- s szemlyisgfügg motivciós stratgik s taktikk; 14) A motivlssal összefügg konfliktusok s azok kezelsnek módjai 3. trnino: Prezentciós technika s eladói kszsgfejleszt trning (2 trningnap} Tematikal t) Hogyan ltnak msok bennünket? 2) Felkszüls prezentcióra; 3) A prezentció kszíts alapelvei; 4) Felkszüls az üzleti letben e forduló eladsokra; 5) A hallgatósg tjkoztat a meggyzse mozgósítsa; 6) A rögtönzs lehetsge helye s módja; 7) Mikor milyen beszdtípusokat alkalmazzunk? (Mikor s hogyan beszljünk?); 8) Mikor milyen stílust alkalmazzunk? 9) A non-verblis s a metakornmunikció; 1O) A verblis s nem verblis kommunikciós stílus összehangolsa; ll) Megjelens öltözköds; 12} Mikor s hogyan tegyünk fel krdseketa hallgatósg szmra? 13) Hogyan vlaszoljunk a hallgatósg krdseire? 14) A hallgatósg figyelmnek felkelt re s fenntartsra szolgló módszerek; 15) A szemllteteszközök s a vizultechnikai eszközök hasznlatnak helye s módja; 16) Az elöadói teljesítmnyt csökkent gtlsok feloldsa; L7 Az eladót r stresszhatsok s konfliktushelyzetek kezelse 4. trning: s üzletköts - trning (1 trningnap) Értkesíts Tematikal 1) Mirt fontos minden vezet szmra hogy rltsa legyen az rtkesít üzletköt folyamatra? A tudatos ftkesíts;2) Az rtkesítsfolyamata; 3) Az üzl ti trgyalsok felpítse; 4) Piaci stratgial a piacfeltrstól az rtke ítsfokozsig; 5) Hogyan vegyük fel a kapcsolatot úi üzleti partnerekkel új ügyfelekkel? 6) Hogyan ismeriük meg üzleti partnereinket? 7} ftogyan mutasguk s a szolgltats-rtkesítós közötti be vllatatunkat leend partner inknek? a) A termkrtkesíts különbsgek; 9) A szemlyes meggyzs; 10) Az ralku s az rtrgyals alapelvei; 11} A kifogsok kezelse s rdekeink rvnyesítseaz rtkesítssorn 5. lrning: Idgazdlkods s önszervezs felsfokon - trning (1 trningnap} Tematikal 1) Az önszervezs s az idgazdlkods mint a szemlyes hatkonysg növelsnek eszköze; 2} zemlyisgjegyeink szerepe az önszervezsben s az idgazdlkodsban; 3) Az idtervezs; 4) Hogyan befolysoljk a küls körülmnyek idtervünk alakulst? 5) Melyek az ers s gyenge pontjaink az ön zervezsben? 6) Hogyan juthatunk el a clkitűzstl a feladatmegoldsig? 7) Hogyan tehetjük hatkonyabb egyni munkavgzsünket? 8} Hogyan tehetjük hatkonyabb a csoportmunkt? 9) Milyen tnyezóket vegyünk figyelembe a munkahelyen belüli feladatok csoportosítsa s ütemezse sorn? t0) zemlyes bels s küls csúcgidink azonosítsa s kihasznlsa; t1) Hogyan alakítsuk ki a tevkenysg rtkvelarnyos id s energia rfordítst? 12) F ladataink minsítse s osztlyozsa a prioritsi gorrend felltítsa; t3) Hogyan kamatoztassuk szemlyisgünkbl fakadó sajtossgainkat hatkonysgunk növelsben? 14) Az idnyoms s idöstressz; 15) Hogyan kezefük az idstressz szemlyisgünkre gyakorolt negatív hatsait? 16) Hogyan rvnyesítsükrdekeinket a hatkonysgunkat csökkentó idrablókkal szemben? (Folytats a következ oldalon) Az Európai Üzleti Iskala a fiatal vezeti a fri sen kinevezett vezetk illeílrle a vezeti utnptls kpzsreszakasodatt íntzmny 9

10 Vezefsa 2'í szzad bl n (Folytats az elz oldalról) 6titíÉílln r. ]... g.] öltni n desels' - trnlng (t trningnap} Ternatíka1-1)n kapc*ólati tke helye a különbözötk fjecgek köxöt$ 2) A kapca latl tke s megie.tet*r!órmi;:31a kapc*rrtgti tktüqfatysoló'tnyelfik; 4} llkapcsolatok rtke; } A kapcoolati tórt navet tratgia ; a]tudatos kapcsgtatpíts;6) A kapcsolati :trló; 7) ait kapcsolatrendszerünk elernzósei 8}iHot s tlo yan menedpgeljük önmagunkats cgünket? 9} ajt öndolkod_*módunk ea**bbl ered:rnsokra történóhats vizsglata; 1O) Helyz tfügg magbtartésunk f tesztsei!1}lahritkriny rdakwnyesítr:módsz r!2) A bef lyso s E a rirsoltra lrats ö*azetevi; :13J: Kp**otatpíts:kapce latfefleszts kaf olatpqls cgünkrdekben.prcf.es ufurnlig.ügyflkapcsolatojrl íthlíroi ' keeelse * monedzsslse'n * trning {t trningnap} Vltozsi helyzetek Érs aranogítsuk; 3) Eszközök a vltozg Ternatikc1.1} *.v:lto;sok terrfi zet;.2} megva ósí!sbaa-s:v igvitelbeni 4)- A vezet mint vltoztató; 5} A vezet ttkeis a síkeres vltoztatt l<gzatti kabc olat6)ázeróe vllatati kultúra hatsa z nrcz ti.vltoztatgolcrai 7} A munkatrsaltberrorsnak lehet*ge_lkorltaí shatlai a vltoztatsok megvalósítsban; s] A rrttozsakkalszmbenl ellen lsokfqrmi'skezglsüki 9} Á huszonegyedik ezzadszervszetl vltqzrm ndu3m fit: a v tozsok'fpgad a : ': tr ndi i >DD ((( 7+1 szempont amirt ezt a vezetkpz programat rdemes viasztani: 1) 2) 3) 4) 5) 6) A program!nyegre tören s rendszerbe foglalva ismerteti meg a rsztvevókkel vezets legfontosabb összetevit A kpzsiprogram fókuszban koncentrltan a Inyegi ttlds illetve a gyakorlatiassg ll. A prognam - a viig egyik legjobb rövid idtartamú vezetkpz tanfolyarnaknt /t2 nap összesen 96 ral - idtlló tudst ad. A program felkszíta vezeti Ietplyra. A tanfolyam rsztvevi megtanuljk hogyan pítskfel vezeti szemlyisgüket /vezeti n-mrka píts A vezeti tuds a programok egymsra pülses az ebbi ered szinergiahats következtben hatvnyozódik: az egsz több mint rszeinek összessge. / Hatkonys g növel pa rad g mav lts az eseten knt ta rtott s esetieges trni ngekkel szemben./ Az Európai Üzleti trskola a jövó vezetit kpzi. i 7) hogy a) norrnl ütemben öt hónap alattu vagy gyorsított kt hónap alatt vgzi el a programot vagy formban b) intenzív c) soron kívül becsattakozik csoportba. (Cghez kihelyezett kpzsesetn a kpzsiidpontok egyedi megllapods trgyt kpezik.) +r.) A rsztvev vlaszthat aközött to. vezetk.fflefirea v re ' utnptl kpzsreszdka odott ' íntztnny.

11 fésa 2í zzadhan Akik mr vlasztottk a programot 3MED A.S.A Magyarorszg Aeroplex Agrobisnis AKA Alföld Koncessziós? AKG Alföldi Kohszati s Gpipari Zrt? Akont Alcoa-Köfm Alföldi Autóplya Zrt. Agricole AlföIdi-Hús 7rt.? Ancro Könyve! s Gazdasgi Tancsadó ASS Berendezsi Rendszerek Auto Securlt Zrt.? Autovision Magyarorszg Avermann-Hungria 2ooo Baumit AVEX nw-nús Axis Consulting Benteter Autótechnika??? Bertrans Logisztikai Zrt.9 Beton-Star BI-KA Logisztika Bizerba Mrleg Hungria? Borsodi Műhely Bossard Hungary BKV Zrt? Borsodi Fmmegmunkló? Brix-Trade Kft? Budapesti Temetkezsi Intzet Zrt. l Büttner s Trsai Szerszelemgyrt BWT Hungria t Cadline Carl Zeiss Vision Hungary Chemimontazh DKG-EAST Zrt. Decart Pannonia Delta Informatika Zrt.? Delta Services? Dendrat? D-Link (Magyarorszg) DPD Hungria Dr. BksBt.? DunaPro Zrt.9 Duropack Encotech Kft Észak-Budai Zrt. Starpack EJT ELG Electronic ELGA-ZÁR Észak-Kelet Pro-Coop Z;rt. EU Plyzati Központ Eurodrinks Északdunntúli Yízmű Zft. 9 Eurokardn evopro Informatikai s Automatizlsi Exlam Generlkivitelez Kft Ferro Gp'99? Fertdi Építs Szolgltató Zrt.? Ezer-Ker Fabrostone reázzít. reáz Földgzelosztsi Fsc 2oo3 Bt. FESTo-AM Focus Dentl Dik Iskolaszövetkezet Gabomix Feed Gallicoop Fundamenta-LakskasszaZrt.? Fürge Pulykafeldo goz Zrt.? Gartner Intertrans GB-Ganz ' Ghost Busters Vagyonvdelmi zrt.? Global-Hand? Globomax? Gienger-Komfort Kft Gillrd GIRo Green Papír? GT Euroservice GTKB? Gyri Plast Harcon Zrt.? hat Integrlt Mrkakommunikciós Ügynöksg Havaria Her-Trade ' Himex Hírös Mester ' ' IMATEC Kft HolIÓhzi Porceln Manufaktúrazrt.? Horvth' Faipari? Humnia FvllaIkozsi s Szolgltató Inter Travel InterContact Budapest? INNoWest Security JNT Security JumbÓ-HÚs Interex Kereskedelmi IQSYS Zrt.? itsun Kedo Eurocosmetics Kerekes Központ Kaloplasztik Juventus Kpzsi Jrmű Rendszerek Hungria KERox lpari s Kereskedelmi? KNORR-BREMSE Vasúti Komfort Style? Komfort-Bzis Kereskedelmi Kókai s Trsa Bt Kolarz Budapest l Komló-Víz? Kontakt Elektro Kögz Kanizsa Épszer Kft Kröpfel s Trsai Larssen Depo l Laskó Sütipari s Kereskedelmi Lehoczky & Büki Hűt- s Klímatechnika Limitor Hungria Lindström L-soFT Lukinserv Lutz-Szivattyúk Magyarorszg 9 Luximpex? M.A.H. Food-Controll? Magyar Könywizsglói Kamara oktatsi Központ Magyar LapterjesztZrt.s Manna Natúr Kozmetikum MarkCon Kommunikciós? Mrton s Gbor Mtra Party l Mv-Thermit? Medikmia Mezker Microdis Etectronics Ipari s Kereskedelmi Zrt. MEEI Mester-Épít MŰvszetek Hungary Mirsa Zrt. Mizsetp Mobilbox ' M-U-T Hungria Naturprodukt Kft l Nep!-Bau Hza Gödöl! Nonprofit Közhasznú NASZÁLYTEJzrt.l? Nitrognművek Zri. 9 Nyíregyhzi Vrosüzemeltet s Vagyonkezel? Ostoros-Novaj Bor Zrt. ) otp Jelzlogbank zrt.l ÖKo-Trade Panther-Pro? Perei-Agro Phoenix Praktiker PREC cast öntdei contact Pirazol PJ Team Polctr Nonprofit Protan zít.l Pro-Team Rehabilitciós Közhasznú PRIMA-PRoTETIKA PRoTÖKo Psycholucia Nonprofit QUALITE'96 QX-Impex? Raabvill ' Rdei Kertimag zrt.? Rbalux Rbavidke? RAIL cargo Hungaria zít. Ratipur Sanatmeta! Regale Energy Zrt. l Rosts s Trsa Gpgyrtó Kkt. Rösch Mode Kft sabett Sauter Automatika Schlosser Sebk s Trsa Sector Hungary!992 Zrt. l ' l SóstÓ-GyÓgyfürdk 5IKI sütipari l Sió-Eckes? Smart Digital Solution One zrt.? Sprinter Futrszolglat sti Petfi Nyomda Surjny-HÚs? Süd-Bau? S-Work Syncron Hungary SZÁKOM Szzhalombattai Kommunlis Szolgltató Sziebler Bt. l Sziliplast Nemzeti Hivatala? Szentesi Hitelszövetkezet? Szellemi Tulajdon ' l Szombathelyi? Színvonal-Bau Építipari Kereskedelmi s Szolgltató Szirk-Farm '? Techniq 2ooo Tvhszolgltató T.Auto-Max Tams Fmipari s Kereskedelmi tape Tímr-Gumi Tokaj KereskedhzZrt. tesa Techszervízlpari Szolgltató? Unifilter Szűrstechnika s Mrnökiroda Top Finance Tóth T. D Fvllalkoz? Unio Tender Európa Unisys Magyarorszg? Unitester UTI (Hungary) VAsEx Vasútegszsgügyi NKK Veritas Dunakiliti 9 Vet-Produkt Victus & T. VPE WebEye International zentis Hungria Eurpaí Ílztett ikala a ffatl ieetk a frissen kínetleeeür úezeitkr i IíaWa vez it l u n #;té k pzsre sza ko ordoitt Az íntzmny 11

12 i 'i]r Tel; 0ö(1) ; CI6(1) Fax: 06(.1} ; 06(1) E'mTil

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN TARTALOMJEGYZEK SZERVEZETTSEG, SZERVEZETI ELET...3 KTEMELKEu6 nnnonzvrcnynk......6 SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVETEL...6 pr, KoMuuNrrAclos

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése FÓRIKA LÁSZLÓ Az asszimilációról A kisebbségi nevelés-oktat{s különös súly{t, kivételes jelentőségét a kisebbségi közösségek lassú felboml{sa és gyors nyelvvesztése

Részletesebben

Hírlevél / December-Január 2012/ 2013

Hírlevél / December-Január 2012/ 2013 Hírlevél / December-Január 2012/ 2013 Egyedi programok A jövő most kezdődik. / Képzés & Szervezetfejlesztés Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

Franchisingin Hungary: Interim Report. January- March 1993. Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary

Franchisingin Hungary: Interim Report. January- March 1993. Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary Deloitte & Touche Franchisingin Hungary: Interim Report January- March 1993 Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary Project No. 180-0014 Contract No. EUR-0014-1-00-1056-00 Eastern European Enterprise

Részletesebben

Hírlevél / Március Április 2013

Hírlevél / Március Április 2013 Hírlevél / Március Április 2013 Képzés & Szervezetfejlesztés & Képzési tanácsadás, duális képzés A jövő most kezdődik. Minden tél szívében rejtezik egy vibráló tavasz, és minden éj leple mögött ott vár

Részletesebben

Keserfi konszotid6ci6

Keserfi konszotid6ci6 Lengyel Loszlo Keserfi konszotid6ci6 KORAr KONSZOrroAcro vncy N0RMAIZACI6? (r. nrsz; Fulep nagy 6rdeklSd6sselfigyeli a konndnyzat 6s a munkdssdg viaskoddsdr. Matemarikai m5dszerekkel megcsindlta magdnak

Részletesebben

Hírlevél / Február-Március 2013

Hírlevél / Február-Március 2013 Hírlevél / Február-Március 2013 A jövő most kezdődik. / Képzés & Szervezetfejlesztés & Képzési tanácsadás, duális képzés Táncolni kell, Uram. A zene majd csak megjön valahonnan. (Zorba, a görög) 2013-as

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program. WHO ir{nyelveknek megfelelően. Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal. Funkcion{lis anatómiai képalkotó

Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program. WHO ir{nyelveknek megfelelően. Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal. Funkcion{lis anatómiai képalkotó Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program WHO ir{nyelveknek megfelelően Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal Funkcion{lis anatómiai képalkotó Somatoinfra elj{r{ssal vezérelve Megvalósít{si elő terv

Részletesebben

Hírlevél / Április-Május 2013

Hírlevél / Április-Május 2013 Hírlevél / Április-Május 2013 Képzés & Szervezetfejlesztés & Képzési tanácsadás, duális képzés A jövő most kezdődik. Szeretem, ha életemnek széles margója van. / Henry David Thoreau: Walden Nyílt programjaink

Részletesebben

Á ó ő í ö Í ú ú ő ö ú ö ó ó í ő Ü Ű ő ö ö ö ö í ó ó ó í ú ü ö Ü ö ü ő ó ó í ó ó Í ö í ö ú ö í ü ö ú ó ó í ö í Ü ö ö Ü í Ü ő ó ó í ö ü ő ö ó ő ö ú ő ó ő ü ö ö ö ú ü ó ü ö ö ó ö ö í ó ö Ü ü í ő ú ú ö ö ü

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5 Tartalom Az Aquilone Training Kft. 4 Megközelítésünk 4 Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5 Szervezetfejlesztés 5 Projektkultúra fejlesztése, Projektmenedzsment 6 Üzleti tanácsadás 8 Kis- és középvállalatok

Részletesebben

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20.

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. I Xfff.6vfolyam2. sz6m 2009. augusztus Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. Ismdt leszfalunap! igen mellet nyom6s 6rv volt, hogy tavaly fel6riin6l is tobbet viirt szinte az egdszfalu. Ellene,

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA [GAZATHOZ

2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA [GAZATHOZ 2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA [GAZATHOZ A helyi tanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben