Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 PÁryÁrmlFm'LHíyÁs Jígz e fiatal vezető ' tkpz s YezetÖi.útnpótlg ílletrre a frissen ' kin*vezetvezetök kompetencia -fei l zt a cgszempontból'kritiltu+ Etratgiai kpesegek r> Velets a 31. szzad-ban << xunóp*r ü'zletr rsxóla oeueófar üartr tr K LA ] 1539:Budape6t Pt 6?5. Te 10.6(1)48&- 247; 06(n} Fx: ü (1)488.02a8; 06{1}

2 í É ó ó í ó ó

3 ts '2 í.; szz dban AjnI Az üzleti környezet Iland vitozsa megköveteli hogy a jöv vezeti komplex módon rtska vezets s a vezeti szerep mibenltt a szeruezeti hierarchiban elfoglalt helyük szerint. Fontos hogy rendelkezsükre Iljon az a tuds s az a feldolgozott tapasztalat ami biztosítja szemlyes hatkonysgukat. Minden vezett elvrt hogy rendelkezzen nemcsak ösztönös hanem tudatosan megszerzett s fejlesztett vezeti kompetencikkal is a kiegyensúiyozottsg - s ez ltal a komplexits - rdekben Az ajnlott - plyzat keretben ignybe vehet - vezetkpzsi programot rendszerszemlietben Ilítottuk össze ami azrt lnyeges mert az egsz mindig több mint rszeinek összessge (Lsd: rszletes piyzati kiírs 5-8 o.) KüIönösen igaz ez a vezetsre s a cgek működsre függetlenül a cg nagysgtól s függetlenül a vezetnek a szeruezeti hierarchiban elfoglalt helytl: a kíhívsok folyamatosan olyan vlaszokat követelnelg amelyek túimutatnak a megszokott kereteken. Alapvet követelmnny vlt a vltozsokra való nyitottsg a rugalmas alkalmazkodókpessg a racionalits a rendszerben gondolkods a vevorientció a munkatrsakkal való bnni tuds a magas szintű kommunikciós kszsg meglte az interperszonlis hatkonysg rdekben s a mobilits. Ezek alapja a megfelel vezeti tuds kszsgeks megszerzett kompetencik Elbbieket jelenti a vezets a 27. szzadban A fiatal vezetknek a vezeti utnpótlsnan illetve a frissen kinevezett vezetknek ajnlott kpzsiprogram cija ketts: 7) szervezeti szempontból: a cgek versenykpessgnekfejlesztse a humn erforrs hatkonysgnak növelsvel; 2) egyni szempontbói: a rsztvevk vezeti tu d s n a k kszsgei n e k ko m pete n ci i n a k fej l esztse. A kpzsiprogram taftalmazza a mr hosszú vek alatt kialakult Iegjobb v l I a l ati gya korl atok (best p ractise) isme reta nya gt vezetsi szempontbl va la mint inspircit ösztönzst a jövre vonatkozóan A program elvgzse sorn a rsztvevk kulcs-kompetencia alapú professzionlis vezeti tudsra tesznek szert. Professzionalits alatt azt rtjük hogy a tanfolyam elvgse utn rendelkezsükre Il mindaz a vezeti tuds amely munkjukhoz szüksges A kpzsiprogram egyedi rtkeabban rejlik hogy a tanfolyam elvgzse utn a rsztvevk garantitan hatkonyabb vinak munkjukban s a korbbiakni jobb magasabb színvonalúteljesítmnytnyújtanak program növeli a vezeti munka vgzsesorn a tudatossgot elsegíti A a rsztvevk szemiyes ki bonta kozst tgítja vezeti p rob Ima m egold kpessgüket ezltal növeli hitelessgüket. A rsztvevk egyúttal megtanuljk az új ismeretek elsajtítsnak módszereit is ami hosszútvra biztosítja szmukra a mindenkori sikeres vezeti működst T i szte I ette l s s z e retette I v rj u k p I y z a ta i ka t vaszari Andrs figazgat Az'Eurpaí Üzleff 'rskola a fiaíal vezetkr a:fr.í n kínvezeüf vezetkriír trfi ee'vzefőíut npt[ kpesreseaí<asodatt

4 Vezets a 2! szzadban A program tartalmból Módszertan: A tudstads s a kszsgfejlesztsrdekben a gyakorlati oktatsmódszertan szinte vaiamennyi formjt fe!haszn!juk a kpzshatkonysgnak rdekben: eladsok trningek workshop vitk esetfeldo19ozsok szimulciós gyakorlatok kreatív problmamego!dó gyakorlatok sajt tapasztalat aiapú gyakoriatok prezentciós gyakorlatok konzultció az oktatókkai a tapasztalatcsere lehetsge a többi rsztvevvel tesztek nem utolsósorban kivió oktatók s trnerek biztosítjk az oktats vltozatossgt. A program vgnegy oiyan zr dolgozat megírsa a feladat amely a tanultak alapjn a delegl cgl szervezet jövbeni működsnek sikertnyezit trja fel i!letve mutatja be. A kpzsiprogram fókuszban koncentrltan a lnyegi tuds illetve a gyakorlatiassg Il. A jó vezetk a vii9ra nyitott dinamikus kívncsi szemiyisgek. A jöv vezeti szmra a izínvona;as nemzetközi orientcióval rendelkez Európai Üzleti Iskola biztosítja a stabii aiapokat megmutatja a relevns fej!dsi s működsi lehetsgeket. A program gerinct alkotó fbb eladsok a tananyag s vizsgatrgyak vaiamint a ht kü!önböz 1 illetve 2 napos trning rövid bemutatsa: Fbb eladsok: 1 } A vtlalati./ zerv zeti mű köds sikertnyezi zi zemlyes gikertny zink (Hogyan pítsükfel szemlyisgünket vezetknt?) lünk működünk s dolgozunk ccgiink termkeink szolgltatsaink s szemlyes hírnevünk menedzselse 3} Jl korszellem amiben l) A 6 vizsgatroy (tananyao): (t) Feladatm nedz ment (2) A rnunkatrsak motivlsa s tefiesítmnyrtkelse (3) zemlyközi kommunikció s prezentciós technika {4) Projektszervezg s idgazdlkods (5) Csapatpíts t6} Vezetói stratgia alkots A 7 trning: 1. trninal ;1rezeti s vezetsítechnikk - trning (2 trningnap) iematikal l) A vezets professzionalitsa - mitl professziontis a vezets? 2} A vezetkkel szemben tmasztott Úövetelmnyek; 3) A dönts - vgrehajts folyamata; 4} A munkatrsak együttműködsnek megszerzse; 5) A team munka rneg zefvezse s irnyítsa; 6) A különböz szemlyisgtípusok muikacsoportokban való rószvtele (Ki miben hogyan nyújt kiemelked teljesítmnyt?}; 7) A feladatok megoloshoz szüksges inforrnciók megszerzse s rendseerezse; 8) Hogyan tehermentegítsük maiunkat feladat-truhzssal - a delegls módszertana; 9) Az ellenrzs s szmonkrs a feladatok vgrehaitsa sorn; to) A munkahelyi konfliktusok kezelse (Folytats a 9. oldalon) 4 Az Európai Üzleti Iskgla a fiatal vezetkí a fríssen kínevezeft veaet& íiletve a vazetí utnptls kpzsreszakasodott íntzmny

5 Á Á Í Á É í ó í ó ó Ü ó Ö ó Ü ü í ú í í ó ö ó ó ó ü ü ó Ü í í ü ó ü í í ü ö í ó Ü í í ü ó ó

6 ű ö ö Ö í É É É É É Á ö ó ú ü Á ű ö É É Ó Ő Á É É É É Ő ó É ó Ü í ö í Á í ö ó ó í ü ö ö Ő í ö É É í í ó ó í ó ü É í ü ö í ö í ü ö í í ö ó Á ó É í É Á í ö ű ö Ö ó ó ü ü Á Ó É É í ó ó

7 ü ó Ü í ó ó Ü ó ó ó í Á Ü ö ö Í Á ö ö Í Ü Á Á Ó É É í í É É Á í ó ó í ü í í í í í í ó ó í í ó ü É í ü ö í í ö í í ü ö í í í í Á ö ö í í

8 ű ö ó ó í ö í ü ü í ö ö ü í ó ó ó í ú ü ó ó Ü ó í ó í ó ű í

9 Vezets a 27. szzadban (Folytats a 4 oldalról) 2. trnino: Munkatrsak motivlsa - trning (2 trningnap) Tematika: 1) A munkatrsak motivlsnak lnyege; 2) A munkatrsakra ható motivlsi tnyezk s azok szemlyes megítlse;3) A munkatrsak teljesítmnytbefolysoló motivciós tnyezk; 4) Mely munkatrsi szüksgletek kielgítsvelnöveljük s melyekkel csökkentjük a motivciót? 5) A rnunkatrsak szüksgletei s a vezet motivciós módszere közötti különbsgekbl ered konfliktusok s azok megoldsnak módjai; 6) Sajt vezeti.motivciós ernk megismerse; 7) Hogyan befolysoljk a körülmnyek a hatsok s a munkatrsak szemlyisgvonsai a vezetói magatartst? 8) Hogyan vegyük figyelembe a beosztottak feladat-teljesítsi rettsgt?9} Az egyni s a csoportos produktivitst befolyso ó tnyezk; 1O) A csoportos lazsls s a potyautas hats Jelensgeinek kezelse; 11) Mely feladattípusok v9rehajtsnl vrhatunk nagyobb egyni s melyeknl vrhatunk nagyobb c oportos teljesítmnyt?12) A vezet motivciós hatst ersít s gyengít tnyezk; 13} Helyzet- s szemlyisgfügg motivciós stratgik s taktikk; 14) A motivlssal összefügg konfliktusok s azok kezelsnek módjai 3. trnino: Prezentciós technika s eladói kszsgfejleszt trning (2 trningnap} Tematikal t) Hogyan ltnak msok bennünket? 2) Felkszüls prezentcióra; 3) A prezentció kszíts alapelvei; 4) Felkszüls az üzleti letben e forduló eladsokra; 5) A hallgatósg tjkoztat a meggyzse mozgósítsa; 6) A rögtönzs lehetsge helye s módja; 7) Mikor milyen beszdtípusokat alkalmazzunk? (Mikor s hogyan beszljünk?); 8) Mikor milyen stílust alkalmazzunk? 9) A non-verblis s a metakornmunikció; 1O) A verblis s nem verblis kommunikciós stílus összehangolsa; ll) Megjelens öltözköds; 12} Mikor s hogyan tegyünk fel krdseketa hallgatósg szmra? 13) Hogyan vlaszoljunk a hallgatósg krdseire? 14) A hallgatósg figyelmnek felkelt re s fenntartsra szolgló módszerek; 15) A szemllteteszközök s a vizultechnikai eszközök hasznlatnak helye s módja; 16) Az elöadói teljesítmnyt csökkent gtlsok feloldsa; L7 Az eladót r stresszhatsok s konfliktushelyzetek kezelse 4. trning: s üzletköts - trning (1 trningnap) Értkesíts Tematikal 1) Mirt fontos minden vezet szmra hogy rltsa legyen az rtkesít üzletköt folyamatra? A tudatos ftkesíts;2) Az rtkesítsfolyamata; 3) Az üzl ti trgyalsok felpítse; 4) Piaci stratgial a piacfeltrstól az rtke ítsfokozsig; 5) Hogyan vegyük fel a kapcsolatot úi üzleti partnerekkel új ügyfelekkel? 6) Hogyan ismeriük meg üzleti partnereinket? 7} ftogyan mutasguk s a szolgltats-rtkesítós közötti be vllatatunkat leend partner inknek? a) A termkrtkesíts különbsgek; 9) A szemlyes meggyzs; 10) Az ralku s az rtrgyals alapelvei; 11} A kifogsok kezelse s rdekeink rvnyesítseaz rtkesítssorn 5. lrning: Idgazdlkods s önszervezs felsfokon - trning (1 trningnap} Tematikal 1) Az önszervezs s az idgazdlkods mint a szemlyes hatkonysg növelsnek eszköze; 2} zemlyisgjegyeink szerepe az önszervezsben s az idgazdlkodsban; 3) Az idtervezs; 4) Hogyan befolysoljk a küls körülmnyek idtervünk alakulst? 5) Melyek az ers s gyenge pontjaink az ön zervezsben? 6) Hogyan juthatunk el a clkitűzstl a feladatmegoldsig? 7) Hogyan tehetjük hatkonyabb egyni munkavgzsünket? 8} Hogyan tehetjük hatkonyabb a csoportmunkt? 9) Milyen tnyezóket vegyünk figyelembe a munkahelyen belüli feladatok csoportosítsa s ütemezse sorn? t0) zemlyes bels s küls csúcgidink azonosítsa s kihasznlsa; t1) Hogyan alakítsuk ki a tevkenysg rtkvelarnyos id s energia rfordítst? 12) F ladataink minsítse s osztlyozsa a prioritsi gorrend felltítsa; t3) Hogyan kamatoztassuk szemlyisgünkbl fakadó sajtossgainkat hatkonysgunk növelsben? 14) Az idnyoms s idöstressz; 15) Hogyan kezefük az idstressz szemlyisgünkre gyakorolt negatív hatsait? 16) Hogyan rvnyesítsükrdekeinket a hatkonysgunkat csökkentó idrablókkal szemben? (Folytats a következ oldalon) Az Európai Üzleti Iskala a fiatal vezeti a fri sen kinevezett vezetk illeílrle a vezeti utnptls kpzsreszakasodatt íntzmny 9

10 Vezefsa 2'í szzad bl n (Folytats az elz oldalról) 6titíÉílln r. ]... g.] öltni n desels' - trnlng (t trningnap} Ternatíka1-1)n kapc*ólati tke helye a különbözötk fjecgek köxöt$ 2) A kapca latl tke s megie.tet*r!órmi;:31a kapc*rrtgti tktüqfatysoló'tnyelfik; 4} llkapcsolatok rtke; } A kapcoolati tórt navet tratgia ; a]tudatos kapcsgtatpíts;6) A kapcsolati :trló; 7) ait kapcsolatrendszerünk elernzósei 8}iHot s tlo yan menedpgeljük önmagunkats cgünket? 9} ajt öndolkod_*módunk ea**bbl ered:rnsokra történóhats vizsglata; 1O) Helyz tfügg magbtartésunk f tesztsei!1}lahritkriny rdakwnyesítr:módsz r!2) A bef lyso s E a rirsoltra lrats ö*azetevi; :13J: Kp**otatpíts:kapce latfefleszts kaf olatpqls cgünkrdekben.prcf.es ufurnlig.ügyflkapcsolatojrl íthlíroi ' keeelse * monedzsslse'n * trning {t trningnap} Vltozsi helyzetek Érs aranogítsuk; 3) Eszközök a vltozg Ternatikc1.1} *.v:lto;sok terrfi zet;.2} megva ósí!sbaa-s:v igvitelbeni 4)- A vezet mint vltoztató; 5} A vezet ttkeis a síkeres vltoztatt l<gzatti kabc olat6)ázeróe vllatati kultúra hatsa z nrcz ti.vltoztatgolcrai 7} A munkatrsaltberrorsnak lehet*ge_lkorltaí shatlai a vltoztatsok megvalósítsban; s] A rrttozsakkalszmbenl ellen lsokfqrmi'skezglsüki 9} Á huszonegyedik ezzadszervszetl vltqzrm ndu3m fit: a v tozsok'fpgad a : ': tr ndi i >DD ((( 7+1 szempont amirt ezt a vezetkpz programat rdemes viasztani: 1) 2) 3) 4) 5) 6) A program!nyegre tören s rendszerbe foglalva ismerteti meg a rsztvevókkel vezets legfontosabb összetevit A kpzsiprogram fókuszban koncentrltan a Inyegi ttlds illetve a gyakorlatiassg ll. A prognam - a viig egyik legjobb rövid idtartamú vezetkpz tanfolyarnaknt /t2 nap összesen 96 ral - idtlló tudst ad. A program felkszíta vezeti Ietplyra. A tanfolyam rsztvevi megtanuljk hogyan pítskfel vezeti szemlyisgüket /vezeti n-mrka píts A vezeti tuds a programok egymsra pülses az ebbi ered szinergiahats következtben hatvnyozódik: az egsz több mint rszeinek összessge. / Hatkonys g növel pa rad g mav lts az eseten knt ta rtott s esetieges trni ngekkel szemben./ Az Európai Üzleti trskola a jövó vezetit kpzi. i 7) hogy a) norrnl ütemben öt hónap alattu vagy gyorsított kt hónap alatt vgzi el a programot vagy formban b) intenzív c) soron kívül becsattakozik csoportba. (Cghez kihelyezett kpzsesetn a kpzsiidpontok egyedi megllapods trgyt kpezik.) +r.) A rsztvev vlaszthat aközött to. vezetk.fflefirea v re ' utnptl kpzsreszdka odott ' íntztnny.

11 fésa 2í zzadhan Akik mr vlasztottk a programot 3MED A.S.A Magyarorszg Aeroplex Agrobisnis AKA Alföld Koncessziós? AKG Alföldi Kohszati s Gpipari Zrt? Akont Alcoa-Köfm Alföldi Autóplya Zrt. Agricole AlföIdi-Hús 7rt.? Ancro Könyve! s Gazdasgi Tancsadó ASS Berendezsi Rendszerek Auto Securlt Zrt.? Autovision Magyarorszg Avermann-Hungria 2ooo Baumit AVEX nw-nús Axis Consulting Benteter Autótechnika??? Bertrans Logisztikai Zrt.9 Beton-Star BI-KA Logisztika Bizerba Mrleg Hungria? Borsodi Műhely Bossard Hungary BKV Zrt? Borsodi Fmmegmunkló? Brix-Trade Kft? Budapesti Temetkezsi Intzet Zrt. l Büttner s Trsai Szerszelemgyrt BWT Hungria t Cadline Carl Zeiss Vision Hungary Chemimontazh DKG-EAST Zrt. Decart Pannonia Delta Informatika Zrt.? Delta Services? Dendrat? D-Link (Magyarorszg) DPD Hungria Dr. BksBt.? DunaPro Zrt.9 Duropack Encotech Kft Észak-Budai Zrt. Starpack EJT ELG Electronic ELGA-ZÁR Észak-Kelet Pro-Coop Z;rt. EU Plyzati Központ Eurodrinks Északdunntúli Yízmű Zft. 9 Eurokardn evopro Informatikai s Automatizlsi Exlam Generlkivitelez Kft Ferro Gp'99? Fertdi Építs Szolgltató Zrt.? Ezer-Ker Fabrostone reázzít. reáz Földgzelosztsi Fsc 2oo3 Bt. FESTo-AM Focus Dentl Dik Iskolaszövetkezet Gabomix Feed Gallicoop Fundamenta-LakskasszaZrt.? Fürge Pulykafeldo goz Zrt.? Gartner Intertrans GB-Ganz ' Ghost Busters Vagyonvdelmi zrt.? Global-Hand? Globomax? Gienger-Komfort Kft Gillrd GIRo Green Papír? GT Euroservice GTKB? Gyri Plast Harcon Zrt.? hat Integrlt Mrkakommunikciós Ügynöksg Havaria Her-Trade ' Himex Hírös Mester ' ' IMATEC Kft HolIÓhzi Porceln Manufaktúrazrt.? Horvth' Faipari? Humnia FvllaIkozsi s Szolgltató Inter Travel InterContact Budapest? INNoWest Security JNT Security JumbÓ-HÚs Interex Kereskedelmi IQSYS Zrt.? itsun Kedo Eurocosmetics Kerekes Központ Kaloplasztik Juventus Kpzsi Jrmű Rendszerek Hungria KERox lpari s Kereskedelmi? KNORR-BREMSE Vasúti Komfort Style? Komfort-Bzis Kereskedelmi Kókai s Trsa Bt Kolarz Budapest l Komló-Víz? Kontakt Elektro Kögz Kanizsa Épszer Kft Kröpfel s Trsai Larssen Depo l Laskó Sütipari s Kereskedelmi Lehoczky & Büki Hűt- s Klímatechnika Limitor Hungria Lindström L-soFT Lukinserv Lutz-Szivattyúk Magyarorszg 9 Luximpex? M.A.H. Food-Controll? Magyar Könywizsglói Kamara oktatsi Központ Magyar LapterjesztZrt.s Manna Natúr Kozmetikum MarkCon Kommunikciós? Mrton s Gbor Mtra Party l Mv-Thermit? Medikmia Mezker Microdis Etectronics Ipari s Kereskedelmi Zrt. MEEI Mester-Épít MŰvszetek Hungary Mirsa Zrt. Mizsetp Mobilbox ' M-U-T Hungria Naturprodukt Kft l Nep!-Bau Hza Gödöl! Nonprofit Közhasznú NASZÁLYTEJzrt.l? Nitrognművek Zri. 9 Nyíregyhzi Vrosüzemeltet s Vagyonkezel? Ostoros-Novaj Bor Zrt. ) otp Jelzlogbank zrt.l ÖKo-Trade Panther-Pro? Perei-Agro Phoenix Praktiker PREC cast öntdei contact Pirazol PJ Team Polctr Nonprofit Protan zít.l Pro-Team Rehabilitciós Közhasznú PRIMA-PRoTETIKA PRoTÖKo Psycholucia Nonprofit QUALITE'96 QX-Impex? Raabvill ' Rdei Kertimag zrt.? Rbalux Rbavidke? RAIL cargo Hungaria zít. Ratipur Sanatmeta! Regale Energy Zrt. l Rosts s Trsa Gpgyrtó Kkt. Rösch Mode Kft sabett Sauter Automatika Schlosser Sebk s Trsa Sector Hungary!992 Zrt. l ' l SóstÓ-GyÓgyfürdk 5IKI sütipari l Sió-Eckes? Smart Digital Solution One zrt.? Sprinter Futrszolglat sti Petfi Nyomda Surjny-HÚs? Süd-Bau? S-Work Syncron Hungary SZÁKOM Szzhalombattai Kommunlis Szolgltató Sziebler Bt. l Sziliplast Nemzeti Hivatala? Szentesi Hitelszövetkezet? Szellemi Tulajdon ' l Szombathelyi? Színvonal-Bau Építipari Kereskedelmi s Szolgltató Szirk-Farm '? Techniq 2ooo Tvhszolgltató T.Auto-Max Tams Fmipari s Kereskedelmi tape Tímr-Gumi Tokaj KereskedhzZrt. tesa Techszervízlpari Szolgltató? Unifilter Szűrstechnika s Mrnökiroda Top Finance Tóth T. D Fvllalkoz? Unio Tender Európa Unisys Magyarorszg? Unitester UTI (Hungary) VAsEx Vasútegszsgügyi NKK Veritas Dunakiliti 9 Vet-Produkt Victus & T. VPE WebEye International zentis Hungria Eurpaí Ílztett ikala a ffatl ieetk a frissen kínetleeeür úezeitkr i IíaWa vez it l u n #;té k pzsre sza ko ordoitt Az íntzmny 11

12 i 'i]r Tel; 0ö(1) ; CI6(1) Fax: 06(.1} ; 06(1) E'mTil

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

ú ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ö ľ í íí Á ľ ó ű ů ú ľ ó ł ó ú ö ó ó ą ľ ú ĺ ľ řř łäłí ľ ł ö ľ ó ę ó í í ľ ó ľ ó ó í ľ ľ ę ę ö Í ü í í ę ó í í ľ ü ľ í í ľ ó í ľ ľ ľű ľ í ű ö ľ ę ó í Ż ź ľ í ű ö ĺ ę ľ ó ó ú ú Ż

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

ö ú ő ó í ö í ő í ó ő í ó ó ő ö ú ó ü Í ó ü ó ö ö ő í ö ú í ó ö ö ö ő ü ö í ó ö ő ü ö ó ü ö ó ő ö ú ő ő ú ő ö ö ú ó ó ó ö ó ö ö í ő í ö ú ő í ű ö í ő í ó ú í ü ő ő ó í ő ó ó í ú ó ó ő ó ű ő ú í ő ó í ö

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

INTER REAL AT]DIT K6NyvuzscAr,o ES GAZDASAcT uxacs.q,n6 znr. 44OO NYIREGYHAZA, BERCSE}.IYI ft 3. Tel./Fax: 4213-052, 42/ 422-088 E-mail: interreal@chello.hu rtrccnrr,nn r0lqtrvvtzscat,6r JEr,nNrEs A Nyiregyhizi

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

ETl!(A 1112. vfolvam Az etika tantargy a helyes letvezetshez nlkülzhetetlen magatartsi szablyok rtelmnek megvilgítsval. felelssgtudatuk elmlyítsvels az níbileszts ignynek megesitsvel felkszítia tanulkat

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/47 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzati Kpviselő-testületnek 2012. december 18-n (kedden), 16.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatsról. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme (emelet

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

EUREM. ENERGIAGAZDÁSZ képzés

EUREM. ENERGIAGAZDÁSZ képzés tapasztalat hatékonyság költségcsökkentés nemzetközi hálózat MEGTAKARÍTÁSRA FEL! EUREM Energiagazdász ENERGIAGAZDÁSZ képzés képzés (Energia)hatékonyságra hangolva Nemzetközi képzés és hálózat Mi az EUREM

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or.

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or. SdrudriK6rhdz. t, I ok- q I?,r;tr,, J S zeru ezeti 6s Miikii d6 si Szab 6ly z at Erudnges: 2o7g. rtouelnrtber ot-t6l Sinriri K6rhiz SznRVrz;r;TT ns M6KODEST SznnAr;tzAT (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q1 (2012 janur 1.-mrcius 31.) Kszült: 2012/04/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

ú ľ Ö ľ ő É ú ó ú ĺ ő ü ú ĺ ű ľ ľ ľó ő ű ő ú ö í ó ő ö ő ő ĺíľ ő ő ö Í Í ő ő ź ź ó ź ú ľ ó ő ő Í ĺí ő ó ľ ü ő ű ű ó ú ü Ĺ ľ ó ę ź ĺ ź Ĺĺľő ľ í ľ Í í ü ö ö ł ő ö ľ ę ó ü ę ő ü í ú ó ľ ĺ ľ ű ü ó í í ę ź

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

Í É Ö Ö É Ű ü ö ü ü ö ü ö ö ü ö ü ö ú ú ö ü ü ö ö ö ö ö ű ö ö ü ö ü ü ö ö ü ö Í ü ö ö ö ö ö ö ü É ö ö É ö ö ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ö ú ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ü ü ü ü ü ü ú ü ö ü ü ü ú ö ö ö ö ö

Részletesebben

Ö Ó Í Á Í Á ö Ú Á É ö ő ö ö ú ú í ö ö ö ő ü ö í ö ő ü ö ő ü ö ő í ö ő ő ő ú ö ö ú ö í í í ő ú ű í ö ű ű í ő ő ő ő Ö Ö Ó Ő Ö Ö Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ú Ö Ö Ö Ö É ú Ú Ö Ö Ö ö ú Ö ö ö í ö í ö í ö ű í Ö Ó Ú ö ú Ú ű ö

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Flves jelents 2012 Q1-Q2 (2012 janur 1.-jnius 30.) Kszült: 2012/07/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első flv folyamatairól

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza A projektmenedzsment alapjai Sz{madó Róza A menedzsment definíciója A menedzsment az ellenőrzés, ir{nyít{s, tervezés készsége és gyakorlata; meghat{rozott céllal történő ir{nyít{si, vezetési tevékenység.

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

Az llal orvosta nhallgatk lapj a vl. 2. szml995. december 6. Ara: 3O,- Fl Mcsy Jnos 1895 november 30-n, Kalocsn született. Allatorvosi tanulmnyainak beejezseutn 1 9 1 81 9-ben az Álami Bakieriolgiai Intzetben

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Logisztikai rendszerek (KOKUA116)

Logisztikai rendszerek (KOKUA116) 1 Logisztikai rendszerek (KOKUA116) Bevezetés - a tantárgy oktatásának célja: a logisztika fogalmának meghatározása, a logisztikai szemléletmód megismertetése, a logisztikai rendszerek és folyamatok összetevőinek

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

A PARTNERSÉG A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT. programhoz csatlakozott szervezetek

A PARTNERSÉG A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT. programhoz csatlakozott szervezetek A PARTNERSÉG A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT programhoz csatlakozott szervezetek Abaco.hu Kft. Agiosz Oktató Bt. Agro-M Mezőgazdasági Zrt. Agrosystem Mezőgazdasági Zrt. ALFÖLD-COOP Kft. ALFÖLD PRO-COOP

Részletesebben

A.A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.

A.A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft. 1. Lean eszközök Képzés Napjainkban számos cég próbálkozik a modern japán termelési rendszerek bevezetésével, több-kevesebb sikerrel. Tapasztalataink szerint e kísérletek rendre az embereknél, a dolgozóknál

Részletesebben

Á Ö Á Ú Á É Ú Ö Ú Á Á É É Í É Ó ó ó ó Ó ó í ó Í ó ó ó ó ó Ó ő í É É ó Ó í í É Ü ú í ő ó ö ő ó ó ó ő í í ó ó ó ó í ő ő Ó í ó í í Ó í í ő í ó ó í ó ó ó Ó ő í ÍÍ ő ő ó í ő Ó ó ő Ö Í ő ő ó ő ó ó í Í í Ó ó

Részletesebben

É í ö ú ü í ó ú í ó ó ü ó ó í ó ö ö Á ü ó í ü ó ö ü ó ú ű ö ö ó ú Á ö ú í ú ú ü ö í ü Á í ö í Íó ö ö ó ö ü í Ö ö ú í Ü ö Í í í ö ú ú ú ü ö ö Á í ó í í ö ö ü ö VERESEGYH^ZKISTÉRSÉG onkormányzareinak rosgcérú

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1/2015 (II.26.) számú ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: Budapest, 2015. február 26. Kiadva: Kiss Antal ügyvezető Érvényes: 2015. február hó 27. napjától 2 A Korma ny 1856/2014.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA [GAZATHOZ A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

É É Á Á ú ö ü ő í í ú Ö É Á Á Ö Í É ő ő ő ö Í ö í Ó ö í ö ű ö ó ő í ö í ó í ő ö ó í ő í ö ö ő í í í ő ö Í í í ő ő ó ű ő ú Í ö ö ó ö ö í ö ü ű ö ö ó í ü ö ö ö í ö ö ö ü ő ű ö í í ő ö ö ó ö ö í í ö ő ó í

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Éves jelents: 2012 (2012 janur 1.-december 31.) Kszült: 2013/02/22 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a 2012-es v, illetve a

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival,

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében

Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében Szerkesztette: Lett Béla Sopron, 2016 Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő szakképzési

Részletesebben

ű ű Ü ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö Ü Ö ű Ú ű ű Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö FALUsl suttoo s' 1996. mrcius vnye, gy a melegignye is nagy, de melegignye nagy vzignnyel prosul. Sem atalajszrazsgt, sem a leveg alacsony pratartalmt

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

A MAGYAR vv szvnrsg HIVATALOS LAPJA nelllt ^Z Ú csapat n rvetkrz nayvnn? T Kertai Gyula elnok Kovcs Tams technikai igazgat Kovcs Edit f utnp tls igazgato titkr s segtcik... FELNOTT KEKET Szccs Bertalan

Részletesebben

é ó é ő ó é é ő ó űú é ű ó é é é é é é ő í ó é ű é ő 2 KATASZTRóFAvnonr,vu KlRElyunrrsnc rr,r,erexn ssncr rnnürnrnnnr sa"ráro s sácar n s rnrőr, auóoó cnlox FELADAToK I. A MARCALI A tűzesetek és műszaki

Részletesebben

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 7621 Pécs, Megye utca 20., 7601 Pécs, Pf.: 435. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@ddrfk.hu. www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ú ó ö Í ú ó ú ó Ő ú ó ö ő ú Á ő Ü ó í í ó ó ö ú ŐÍÓ ú ó Ö í ó ú Ö í ü ü ó í ö ó ó Ű í ó í ö ö ö í ó ó Í ó ő ó í ó í ó ü óí ú ó Ö Ó ü ö ő í Í ó í ö ú í ú í ú ó í ó ő ú ő ü ó ó ó Ú ő ö ü í ú ó ő ű í ö Í

Részletesebben

ó ő ő í ó ó ó ö ú ó ő ó ó ó ö ő í ó í ö ú í í ö í ö ö ü ú í ó ő ö ú ö ú ő ö ú ű í ö ú ü ö ö í ö ö ó ó í ó ü ó ő ó í Í Ú ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő í Ő í Ö Ö ő ö ö ő É É ö É ú úö Í Í í ő Á Ö ő Í Í ö ú ú ű ö

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

ú ő ł Ż Ż ą ĺ ő ú ő ü ł ó í ý ö ĺź ĺ ő Á Áĺ Í ó ö ő ö ö Ż Ż ö ó í ü ó í ö őö ű ö ú ĺ ö ö ó ĺ ö ö ĺ ő ö ö í ó í ö ő ő ü ö ó í í ú ř ň Á ő ŕ ĺíő żí ő Ż ý Ż ő ö ö ą źí ą Ęł ú ő ĺ ĺż ö Ż Ż ö ő ő ó Í Ż ö ó

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY)

COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY) COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY) HUNGARY AGREEMENT NUMBER AND ACRONYM: 07/0227-L/4007 - FATCAT A KOMPETENCIA KÉRDÉSKÖR JELENTŐSÉGE A MUNKA ÉS AZ OKTATÁS VILÁGÁBAN I. BEVEZETÉS Az Európai

Részletesebben

A magyar településhálózat helyzete és távlatai

A magyar településhálózat helyzete és távlatai A magyar településhálózat helyzete és távlatai Tomay Kyra, PhD Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság VÁTI Nonprofit Kft. BME URBANISZTIKA, 2011.

Részletesebben