B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Augusztus 20-ai díjátadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Augusztus 20-ai díjátadás"

Átírás

1 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a d e c e m b e r Augusztus 20-ai díjátadás Hagyományosan augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén került sor a Községért emlékérmek átadására. A képviselő testület döntése értelmében év kitüntetettjei az Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület és Hederics Ferenc a SE labdarúgó szakosztályának vezetője. A kitüntetéseket az ünnepi megemlékezés keretén belül Iványi László polgármester adta át az érintetteknek. Az Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesületet 1983-ban 35 fővel alapították az akkori olajipari és községi nyugdíjasok. Létszámuk mára már az 50 főhöz közelít. Kezdetben önszerveződő közösségként, 2006 óta azonban bejegyzett egyesületként működnek. Megalakulásukkor a Déryné Művelődési Ház adott nekik otthont, majd többszöri költözködés után 3 éve jutottak az önkormányzat jóvoltából állandó helyiséghez. Az alsó iskolában maguk újítottak fel, s tettek sok munkával otthonossá egy termet, amely ideális klubhelyiségnek bizonyult számukra. Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület Hederics Ferenc - SE labdarúgó szakosztály vezető Az egyesület célja az olajos és községi hagyományok ápolása mellett, a nyugdíjas évek hasznos és tartalmas eltöltése. Ennek érdekében programjaikat éves munkaterv alapján szervezik és valósítják meg. Rendszeresen tartanak kötetlen, jó hangulatú összejöveteleket, részt vesznek a községi rendezvényeken, nemzeti ünnepeinken és a bányásznapon megemlékezéseket tartanak. Kapcsolatot ápolnak a környező települések hasonló klubjaival, kölcsönösen látogatják egymás programjait. Évente többször színházi előadásokon és kirándulásokon vesznek részt. Nagy gondot fordítanak az egészségmegőrzésre, így évente legalább két alkalommal meghívott előadókkal, orvosokkal, gyógyszerészekkel szerveznek előadásokat, részt vesznek a szűrővizsgálatokon. Kertészeti és vagyonvédelmi előadásokat tartanak, tanácsokat adnak egymásnak, tapasztalatot cserélnek. Programjaikba igyekeznek a település összes nyugdíjasát bevonni, s szeretnék, ha tagságuk tovább bővülne. Tagjai az Életet az Éveknek Országos Szövetségnek, ezen keresztül a megyei szervezetnek is, továbbá a Regionális Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezetnek.

2 Ki a lokálpatrióta? Sokat gondolkodtunk az újságcímen, amely kifejezheti most induló lapunk szellemiségét. A lokálpatrióta tudatos, átgondolt döntés eredménye. Megnéztem a szó jelentését egy majdnem 40 évvel ezelőtti politikai értelmező szótárban, és ugyanazt találtam, mint az aktuális, folyamatosan frissülő internetes lexikonban. Úgy gondolom, ez a közélettel kapcsolatos szavaink közül azon kevesek egyike, melyet még nem koptattak el sem pártok, sem más szervezetek. Joggal bízhatunk tehát abban, hogy markáns állásfoglalást képvisel elhivatottságunkat illetően, de senkiben sem kelt rossz érzéseket. De kire is mondjuk, hogy lokálpatrióta? A Wikipedia internetes lexikon a Háttér A Díszpolgára és a Községért emlékérem kitüntetéseket 2005-ben alapította az önkormányzat abból a célból, hogy a település és a közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, ezzel köszönve meg munkájukat ben a jelenlegi testület módosította a rendeletet, ennek értelmében a lokálpatriotizmus címszónál ezt írja: meghatározott földrajzi területhez (vidékhez, településhez, településrészhez) való erős kötődés, esetenként elfogult ragaszkodás. A lokálpatrióta nem csupán büszke szűkebb pátriájára és az általa képviselt szellemi és anyagi javakra, hanem a régi értékek megőrzését, az újabbak teremtését igyekszik előmozdítani is Mi lenne tehát alkalmasabb az egy településen élők szellemi, fizikai, gazdasági és kulturális potenciáljának egyesítésére, mint a lokálpatriotizmus. Aligha találhatnánk fontosabb közös célt, mint hagyományaink megőrzése, településünk fejlesztése, jövőjének biztosítása. Legyünk lokálpatrióták, és ki-ki erejéhez, idejéhez, lehetőségeihez mérten tegyen meg mindent a közös cél érdekében! S. G. Községért emlékérem nem csak magánszemélynek, hanem civil szervezeteknek is odaítélhető. A kitüntetéseket hagyományosan minden év augusztus 20-án, ünnepi rendezvény keretén belül adják át. eddigi díszpolgárai: Varga László Zala Megyei Közgyűlés elnöke - Asbóth István plébános(posztumusz) Az egyesület aktívan részt vesz településünk mindennapi életében, a község szépítésében. Kiforrott, jó közösségként működnek, ötleteikkel, javaslataikkal, és tetteikkel segítenek Bázakerettyét minél élhetőbbé tenni. A Községért kitüntetés adományozásával, áldozatkész munkájukat köszönte meg az önkormányzat. Mint ahogy azt Iványi László kiemelte: Az Egyesület szellemisége, értékrendje például szolgálhat más közösségek és a feltörekvő fiatal nemzedék számára is. Másik kitüntetettként Hederics Ferenc a SE labdarúgó szakosztályának elnöke vehetett át emlékérmet, akinek személye és tevékenysége nagy megbecsülésnek örvend településünkön, nem csak a sportbarátok körében. Ferenc 2001 óta vezeti a sportegyesület labdarúgó szakosztályát. Aki figyelemmel követi településünk sportéletét az tudja, hogy olyan időszakban vállalta ezt a feladatot, amikor a külső és belső eredetű konfliktusok miatt az addigi szakosztályvezetés lemondott. Meghatározó játékosok távoztak, ezért a csapat nem vállalta a megyei szereplést, sőt szóba került a megszűnése is. Az eltelt időben bebizonyosodott, hogy a megfelelő ember vállalta a megbízatást. Mindvégig szívvel-lélekkel, önzetlenül látta el a feladatát, és kitartott a kudarcok idején is. Ez csak az igazi sportemberek jellemzője. Mert ez a pozíció nem jár anyagi előnyökkel, vagy más jellegű juttatásokkal, csak rengeteg munkát, lemondást, és legfőképpen folyamatos szervezőmunkát igé Mester Vince plébános Tüske Józsefné pedagógus A Községért emlékérem eddigi kitüntetettjei: Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület - Hederics Ferenc SE labdarúgó szakosztály vezető Az önkormányzati szolgáltató Kht. átalakítása elengedhetetlenül szükséges volt, mivel évet megnyel. Divatos szóval, menedzselni kell a csapatot. Ő felel azért, hogy a szerelések és egyéb eszközök a mérkőzésekre, edzésekre rendben legyenek. Felel a pálya karbantartásáért és előkészítéséért, a maroknyi segítőcsapat munkájának szervezéséért, az igazolások elkészítéséért és az ügyintézésért a megyei szövetségben, a pénzügyi elszámolásért, az utazás megszervezéséért, Az önkormányzatiság egyik alappillére a széleskörű, korrekt tájékoztatás, melynek segítségével a településen élők információkat kapnak a képviselő testület munkájáról, a települést érintő közérdekű ügyek alakulásáról, a pénzügyi helyzetről, a fejlesztési lehetőségekről, stb. Mindig igyekeztünk eleget tenni ez irányú kötelezettségünknek, így számos polgármesteri beszámolóra került sor, amelyeket a KTV-n keresztül Önök is figyelemmel kísérhettek. Az utóbbi időben egyre többen más műsorszolgáltatót választottak, így nekik nincs lehetőségük a KTV vételére. A KTV adása, más fontos információkkal és a helyi rendeletekkel együtt az interneten is elérhető, településünk honlapján. Emellett fontosnak éreztük, hogy kevésbé kötött formában is eljuttassuk a közérdekű információkat a lakossághoz, amely időtől, helytől, hozzáférési lehetőségtől függetlenül módot ad a széleskörű tájékoztatásra. Az alábbiakban a október és november közötti polgármesteri beszámolók anyagából készült összeállítást tesszük közzé. Az anyag a fontosabb témakörök szerint, és nem időrendben került csoportosításra. Körjegyzőség egyesülése Az önkormányzati ciklus egyik szponzorok felkutatásáért. De legfőképpen Ő a csapat motorja, összetartó ereje, Ő mindenki Feri bácsija. S teszi mindezt csupán sportszeretetből. Azért, hogy kéthetenként biztosított legyen a közösség megszokott sportprogramja, azért, hogy településünk fiataljainak több lehetősége legyen a szervezett sportolásra, és minél szélesebb körben vegyen fontos céljának határoztuk meg a megromlott partneri viszony helyreállítását a környező településekkel. Felvettük a kapcsolatot a év végén kivált három település vezetőivel, és több egyeztető megbeszélést követően sikerült megállapodást kötnünk. Ennek eredményeként a lispeszentadorjáni és a bázakerettyei körjegyzőségek január 1-jétől közös körjegyzőséget alakítottak, székhellyel. Ez a megállapodás mind az öt település számára előnyös, úgy a finanszírozás tekintetében, mint a jegyzőséget alkotó lakosság, és a települések számát illetően. Ebből adódóan joggal bízhatunk a hosszabbtávú stabil működésben. Természetesen ennek alapfeltétele az öt település vezetői közötti korrekt és tisztességes együttműködés, hogy ne álljon elő olyan helyzet, amely előidézte korábban a jegyzőség különválását. Intézményeink (általános iskola, óvoda) működtetése, fenntartása részt Zala megye sportéletében. Hederics Ferenc lelkiismeretes, kitartó, de legfőképp önzetlen, áldozatkész munkájával kivívta a közösség elismerését, tevékenysége méltán állítható példaként településünk lakói elé. Kiemelkedő munkáját önkormányzatunk ezúton köszönte meg, és részére a Községért kitüntetést adományozta. S. G. Beszámoló a bázakerettyei képviselőtestület október október között végzett munkájáról Ezzel kapcsolatos elsődleges célunk a meglévő intézményeink megtartása, valamint a hosszú távú működtetés feltételeinek megteremtése, a normatív támogatások maximalizálása. Ennek érdekében a jelenlegi körjegyzőségi tagokkal decemberében újra megkötöttük az előző ciklus végén felmondott intézményfenntartói társulást, valamint az abban foglalt finanszírozási feltételeket új alapra helyeztük szeptemberében összevonásra került az általános iskola, a bázakerettyei és lispeszentadorjáni óvodák, melyek ezt követően egy intézményként működtek tovább. A 2008 szeptemberében befejeződött közoktatási szerkezet átalakítás újabb változást hozott, hiszen ekkortól az oktatási intézményeink fenntartója a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Kistérségi Társulás, Becsehelyi Általános Iskola és Óvoda székhelyével és gesztorságával. Több településsel közösen azért választottuk ezt a fenntartói formát, hogy az iskola finanszírozásához az állam adta lehetőségeket kihasználva, több normatívát tudjunk biztosítani az oktatás számára, valamint a térségre is jellemző gyereklétszám csökkenés káros hatásait kívántuk kiküszöbölni, a hosszabbtávú, nyugodt működés érdekében. Az intézményeink a helyi jellegüket, kötődésüket nem veszítették el, mivel a megállapodás értelmében minden döntés helyben születik. Önkormányzati Kht/Kft

3 előzően az önkormányzat vezetése és gazdálkodása olyannyira összefonódott a Kht-val, hogy az, az átlátható működést és finanszírozást lehetetlenné tette. Ennek érdekében igyekeztünk az ideális szervezeti felépítést kialakítani, valamint a működés gazdaságosságát javítani. Személyi változásokat eszközöltünk, melynek során törekedtünk arra, hogy egyértelmű felelősségi hierarchiát alakítsunk ki. Ezek a személyi változtatások többletköltséget nem eredményeztek, mivel a meglévő létszámot érintették. Mivel a Kht. működését mind foglakoztatási, mind feladat ellátási szempontból - kiemelten fontosnak tartjuk, lépéseket tettünk a hosszú távú, gazdaságos működés megalapozására. Ennek érdekében kibővítettük az addigi feladatkört, és 2007-től a strandfürdő üzemeltetését ismét a Kht. hatáskörébe rendeltük. Ezen kívül lehetőséget kerestünk arra, hogy a feladatvégzést a jelenlegi körjegyzőség területére kiterjesszük. Ennek megvalósítása érdekében Lispeszentadorján megvásárolta a Kht. tulajdon 1/3 részét, így ezt követően már a szomszéd településen is a Kht. végzi el a felmerülő feladatokat ben a törvényi előírásokhoz igazodva a Kht. megszűnt, és megalakult a Kft. A jelenlegi állapottal még nem vagyunk megelégedve, látjuk az időközben jelentkező részben az átalakításból adódó problémákat, a kihasználatlan lehetőségeket, ezért a jövőben folytatni kívánjuk a megkezdett folyamatokat. A szükséges változtatásokat elvégezzük, de igyekszünk mindezt a meglévő személyi állománnyal megoldani. Szolgáltatások A településen a korábban biztosított szolgáltatások továbbra is elérhetők, és a jövőben is mindent megteszünk, hogy ezeket hosszú távon megőrizzük. Ezen a területen történt fontosabb változásokról a következőket közöljük. A fogorvosi szolgáltatást amíg lehetőség volt rá helyettesítéssel biztosítottuk. Miután egyik környékbeli fogorvos sem tudta vállalni tovább ilyen formában a szakellátást, pályázatot írtunk ki állandó, főállású fogorvosi állás betöltésére. Sajnos ez sikertelenül zárult, ennek ellenére hosszú távú megállapodást kötöttünk egy szakorvossal, aki helyettesítéssel látja el a feladatot. A képviselő testület döntése alapján január1-jétől az önkormányzat számlavezető pénzintézete a Takarékszövetkezet. Bízunk abban, hogy ezzel hozzájárulunk a fiókintézet hosszú távú működéséhez településünkön. Vállalkozások, munkahelyteremtés Sajnos ezen a téren továbbra sem sikerült áttörést elérni, de az időközben megszűnt vállalkozások helyét szerencsére új cégek foglalták el, így a foglalkoztatott létszám szinten maradt. Megítélésünk szerint a jelenlegi gazdasági viszonyok között ez is nagy eredmény. Jelenleg két könnyű feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozással tárgyalunk munkahelyteremtés céljából. A mai gazdasági helyzetben nagyon nehéz feladat ezen a téren számottevő eredményt elérni. Az egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak, bízunk abban, hogy hamarosan nyílnak új lehetőségeink is. A fentieken túl a közmunkaprogram keretein belül igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, így jelenleg az önkormányzat a második legnagyobb foglalkoztató a településünkön. Birtokjogi ügyek Még a korábbi körjegyzőség idejéből örökölt, évek óta húzódó probléma a maróci-tó rendezetlen tulajdonviszonya. Ennek oka, hogy a tó kialakítása során az előírt területi, tulajdonjogi és egyéb engedélyek, bejegyzések (földhivatali, államkincstári, stb.) nem történtek meg, ezért a tó jogi státusza jelenleg rendezetlen. A kialakult helyzet megoldása érdekében ben kérelmet adtunk be a Nemzeti Földalaphoz, hogy az állam a tulajdonjogokat adja át az önkormányzatoknak. Azóta ebben az ügyben nem történt jelentős előre lépés, annak ellenére, hogy a probléma megoldásában konszenzus van az öt település között. A lakosság körében ismertebb - és sokakat érintő probléma - az IKV kezelésében lévő ingatlanok tulajdonjogának rendezetlensége, amely a 90-es évektől húzódik és 2006 között nem történt intézkedés a rendezés érdekében, így a már korábban megkezdett eljárást elévülés miatt újra kellett kezdenünk elején az érintett ingatlanok tulajdonosaival egyeztetést kezdeményeztünk, melynek során sikerült közös megállapodásra jutni. Ennek elfogadása és hivatalos megerősítése 2009 szeptemberéig húzódott. Reményeink szerint hamarosan lezárhatjuk ezt az ügyet, amely eddig közel 2 millió forintjába került az önkormányzatnak. Szintén problémák voltak az eladásra szánt szolgáltató épületekkel (Petőfi utcai presszó, fodrászüzlet) is. A Petőfi utcai fodrászüzlet eladásáról az előző testület hozott határozatot, de 2006 végén kiderült, hogy az említett ingatlan nem eladható, mivel még buszmegállóként volt bejegyezve. Így a döntés végrehajtásához több módosító határozatot kellett meghozni, valamint a földhivatali átvezetést elvégeztetni. Amint az akadályok elhárultak, megtörtént az ingatlan eladása. Nem rendeződött még a Petőfi utcai presszó tulajdonviszonya, amely nem megosztható területen fekszik, több más ingatlannal együtt. Szintén további ügyintézést igényel a távközlési épület (T-Com telefonközpont) is, melynek építésekor az önkormányzat nem a tulajdonában lévő területet jelölte ki az építőnek. Létesítménygazdálkodás Az első feladatok egyikeként áttekintette a képviselőtestület az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeit. Megállapítható, hogy az évek során kialakult bérleti díjak nem elegendőek ahhoz, hogy fedezzék a szerződésben vállalt kötelezettségeket. A bérleti díjak drasztikus emelésére szociális és etikai okokból nincs lehetőség, ezért felmérést végeztünk, hogy a jelenlegi bérlők közül ki vásárolná meg az általa bérelt lakást. Bár többnyire pozitív visszajelzések érkeztek, az értékesítésre mégsem kerülhetett sor. Ennek oka, hogy a lakásokhoz tartozó telkek, területek közös tulajdonúak, nincsenek megosztva, ezért először ezek rendezése szükséges. Mindössze egy lakás eladására volt lehetőség, ami meg is történt. Ezen kívül még egy lakótelket értékesítettünk, az ezekből befolyt összeget egy fejlesztési, pályázati alapba elkülönítettük. A saját tulajdonú, közhasználatú ingatlanok, létesítmények szinte kivétel nélkül kisebb-nagyobb felújításra, rekonstrukcióra szorulnak (tetőszerkezetek, nyílászárók, fűtésvilágítás rekonstrukciók, utak-járdák burkolatainak javítása). Ez az állapot a hosszú évek során elmaradt felújítások és karbantartások hiányának tudható be. Ezek közül csak a kis költségvetésű munkákat tudjuk önerőből elvégeztetni. Erre példa a turistaszálló vizesblokkjának, az óvoda vízrendszerének felújítása, a strand hiányzó kerítésszakaszának megépítése, a gyermekmedence felújítása, kisebb út- és járdajavítások, ároktisztítás, folyamatosan elvégzett belső festések, meghibásodott berendezések pótlása. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a közösségi összefogással megvalósuló felújításokat, fejlesztéseket, mint például a bázai hegyi út javítása, vagy a vízvezeték kiépítése a bázai majorba. Természetesen folyamatosan nyújtunk be pályázatokat a nagyobb anyagi terheket igénylő beruházásokra. Ily módon sikerült az általános iskolában felújítani a tetőszerkezetet és kicserélni az összes nyílászárót. Első körben nyertes pályázatunk van az óvoda és az erdei iskola épületének teljes felújítására, egy kilátó építésére a kerettyei hegyen. Elképzeléseinkhez híven, ben kezdeményeztük a Fáklyaláng Kht. tulajdonában lévő sportlétesítmények tulajdonjogának megszerzését. Ennek végeredményeként a focipálya, a tornaterem és a teniszpálya az önkormányzat tulajdonába kerültek. Ezt követően a legfontosabb állagmegóvó munkálatokat elvégeztettük. A lelátón kicseréltettük a padok balesetveszélyessé vált ülőrészeit, a lakosság hozzájárulásával megtörtént a tornaterem vakolatjavítása, festése. A tekepálya tulajdonjoga nagy értéke miatt továbbra is a Fáklyaláng Kht. tulajdonában maradt, megszerzésére nincs reális esély. Pozitívum viszont, hogy működtetését közvetlenül a SE végzi, így az önkormányzati érdekeket érvényesíteni tudjuk a használat során. A közelmúltban feltérképeztük az önkormányzat számára hasznosítható, ám jelenleg a MOL Nyrt. tulajdonában lévő kihasználatlan belterületeket, és a tulajdonjogok megszerzése érdekében felvettük a kapcsolatot a céggel. Bízunk abban, hogy sikerül megállapodásra jutnunk, és a megszerzett területek a jövőbeni fejlesztési célokra felhasználhatók lesznek. A zöldterületek, temetők, sportlétesítmények karbantartását, gondozását az önkormányzati Kft. végzi. Igyekszünk nagyobb figyelmet fordítani a rendszeres és igényes karbantartásra. Emellett fontos, közterületeink ne csak gondozottak, hanem praktikusak is legyenek, használatuk igazodjon a lakosság igényeihez. Példaként említhetjük a korábban megszüntetett gyalogos közlekedési lehetőségek visszaállítását, vagy a kerettyei hátsó temetőbejárat kialakítását. Sajnos legjobb szándékaink ellenére sem sikerül minden esetben kifogástalan eredményt elérnünk. Bebizonyosodott azonban, hogy jóval kevesebb ráfordítással is biztosítható ez a szolgáltatás, mint évet megelőzően. A költségcsökkentés érdekében szakmai alapon, tervezetten került megvalósításra a virágosítás és a fák, növények ültetése. Az erdészet segítségével elvégeztük a veszélyes fák felmérését. Kivágásukat a Tűzoltóság bevonásával oldottuk meg. Többször szerveztünk fémhulladék gyűjtési akciót, melynek bevételét növények és virágok vásárlására, a kivágott fák pótlására fordítottuk. Igyekeztünk a lakosságot is ösztönözni a rendezett falukép kialakítására. Több alkalommal szerveztünk közösségi munkát, anyagi és tárgyi eszközökkel támogattuk az ilyen jellegű társadalmi kezdeményezéseket. Az elhanyagolt bel- és külterületi ingatlanok tulajdonosait rendszeresen felszólítottuk a rendezetlen viszonyok megszüntetésére. Bírság kiszabására nem került sor, mivel az ombudsmani irányelvnek megfelelően első alkalommal csak figyelmeztetésre van lehetőség. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre és a környezettudatos életvitel bevezetésére a mindennapokban. Meggyőződésünk, hogy ennek fontossága a következő években össztársadalmi szinten is rohamosan nőni fog. Ennek érdekében olyan lehetőségeket biztosítunk, amelyek még csak nagyon kevés vidéki településen érhetők el. A szelektív hulladékgyűjtés mellett megszerveztük több fajta veszélyes hulladék gyűjtését, mint például a használt háztartási olajok, autógumi, akkumulátor, szárazelemek. Az égetés csökkentése érdekében előnyben részesítjük a komposztálást, a közterületeken biztosítjuk az ehhez szükséges edényeket. Tiltott szemétlerakókat számoltunk fel, és mindent elkövetünk az újak kialakulásának megakadályozására.

4 Strandüzemeltetés A ciklus kezdetétől törekedtünk a strandfürdő gazdaságos működtetésére. Hivatalba lépésünkkor az akkori üzemeltető 2009-ig szóló határozott idejű szerződés alapján végezte a tevékenységét, melyet csak közös megegyezéssel lehetett volna felbontani. Megítélésünk szerint a szerződés egyetlen pontja sem védte az önkormányzat érdekeit, sőt kifejezetten hátrányosnak ítéltük azokat ránk nézve. A 2006 előtti két évben nem volt korrekt elszámolás az üzemeltető és az önkormányzat között, ezáltal nem álltak rendelkezésre hiteles adatok az üzemeltetésre vonatkozóan. Az üzemeltető nem volt érdekelt a nyereséges üzemeltetésben, mivel nyeresége a szerződés alapján eleve biztosított volt (Az önkormányzat 4 millió forint garantált üzemeltetési díjat, illetve a veszteség 20%-át kellett, hogy fizesse). A 2007-es szezon előtt sikerült a megállapodást új alapokra helyezni, 2008-tól pedig az önkormányzati Kht-n keresztül saját kézbe venni a működtetést. Ennek előnyei már 2007-ben érződtek, mivel a évi 7 millió forint üzemeltetési költséget sikerült közel a felére lecsökkenteni. Ez volt az első év, amelyről korrekt pénzügyi adatokkal rendelkezünk. Az adatok elemzését követően bebizonyosodott, hogy a gazdaságos üzemeltetés csak jelentős vendégforgalom bővülést követően, a kiadások visszaszorításával érhető el. Ennek érdekében végezzük a fejlesztéseket, melyek közül ki kell emelnünk a gyermekmedence megépítését, az új vizesblokk meleg víz ellátásának korszerűsítését, a strandröplabda pálya kialakítását. Minden évben kérdőívet adunk ki, mellyel felmérjük vendégeink elégedettségét, kikérjük véleményüket, hogy minél jobban megfelelhessünk igényeiknek. A költségek csökkentése terén nagyon fontos a technológiai berendezések és energiafogyasztók működésének optimalizálása. A bérjellegű kiadások terén is sikerült megtakarítást elérnünk, amit a saját állományú üzemeltetés és a közcélú alkalmazottak bevonása eredményezett. A sikeres üzemeltetés további fontos tényezője az időjárás, amely jelentősen befolyásolja a szezont. Általánosságban azonban kijelenthető, hogy a strand üzemeltetése az önkormányzatnak minden évben veszteséget okoz. Peres ügyek Két folyamatban lévő peres ügy húzódott át erre a ciklusra. Egyik a Vargavölgy Erdőbirtokossággal folytatott per, ami a maróci-tó kialakítása során engedély nélkül használatba vett magánterület kapcsán alakult ki. Ez a per végül az önkormányzat szempontjából kedvezően lezárult, köszönhetően a korábbi résztulajdon szerzésnek az Erdőbirtokosságban. A másik peres ügy Dr. Marosán Péterné 2002-től húzódó praxis jog pere, amely a körjegyzőség 5 települését érintette. Az eljárás során az önkormányzatoknak nem sikerült peren kívül megállapodni a felperessel a kártérítés összegéről. Ezt követően első fokú döntésében a Nagykanizsai Bíróság az önkormányzatokat elmarasztalta. Az ítélet ellen fellebbezést nyújtottunk be, amelyet a Zala Megyei Bíróság elfogadott és az ítéletet megváltoztatva az önkormányzatok javára ítélt. Ezt követően a felperes nyújtott be fellebbezést a Legfelsőbb Bíróságon, amely megalkotta a végleges ítéletet. Arra való hivatkozással, hogy az önkormányzatok a körzeti orvosi pályázatok elbírálásának szempontjait, és végső soron a döntésüket nem indokolták meg, összesen 9,4 millió forint kártérítést ítélt meg a felperesnek. Ebből a Bázakerettyére eső rész 4,9 millió forint volt, amit a megegyezett határidőre teljesítettük. A társtelepülések, a rájuk eső részt szintén határidőre kifizették. Az önkormányzat pénzügyi helyzete Mint azt már számos fórumon közöltük, a ciklust jelentős pénzügyi hiánnyal kezdte a képviselő testület. Ez 2006 októberében több mint 32 millió forintot tett ki. Ehhez 1 éven belül további 4 millió forint, 2008-ban pedig 5 millió forint olyan kiadás társult, ami még a 2006 előtti évekről húzódott át. Ez a hiány már már kezelhetetlennek tűnt és egyben szűk mozgásteret hagyott a következő évekre. A ciklus első felében nem is lehetett más célunk, mint a működőképesség megőrzése, a csődhelyzet elkerülése. A kialakult helyzet okainak feltárása kimutatta, hogy az önkormányzat figyelmen kívül hagyta az állami támogatások csökkenését, és olyan pazarló gazdálkodást folytatott, ami pénzügyi tartalékainak feléléséhez vezetett. Az egykori 600 millió forintos részvényvagyon egy részét is fejlesztés helyett ilyen célra használták fel. Ez a gazdálkodás azt eredményezte, hogy a zavartalan működés biztosítása végett a folyószámla-hitelkereten kívül egyéb működési célú hitelt is kénytelenek voltak igénybe venni. Annak ellenére, hogy a 12 millió forintos folyószámla hitelkeretet teljes egészében felhasználták, a működési költségek csökkentésére semmilyen szándék nem látszott, a költségek és a készpénzfelhasználás ellenőrzése gyakorlatilag nem működött. A megrendelések folyamatosak voltak, a számlák nagy részét viszont nem egyenlítették ki. Ezért történhetett meg, hogy III. negyedévére 14 millió forint kifizetetlen számla gyűlt össze, több behajtási felszólítással együtt év végére a fejlesztési célú rövid, illetve hosszú lejáratú hiteleket is részben a működési kiadások kiegyenlítésére használták fel. (Pl.: Nagy-hegyi út aszfaltozásához kapcsolódó, úgynevezett támogatást megelőző hitel). Ezekhez járult még hozzá az Aquazala Kft óta húzódó 5 millió forintos kompenzációs követelése, melyet nem egyenlítettek ki év végén a működőképesség fenntartása érdekében 5 millió forint működési hitelt kellett felvenni 1 év futamidőre, és egyéb fejlesztési hiteleket az év végén esedékes fejlesztési kiadások kiegyenlítésére. (Zalaispa hulladékgazdálkodási projekt, közvilágítás fejlesztés). A pénzügyi helyzet stabilizálásához és a hiány megszüntetéséhez a kiadások drasztikus csökkentésére és pótlólagos bevételekre volt szükség. A takarékoskodást a testület saját magán kezdte azzal, hogy a tiszteletdíjáról lemondott. Az előző ciklus tiszteletdíjával és juttatásaival számolva, az elmúlt 3 évben több mint 20 millió forintos megtakarítást értünk el ezzel. Emellett 2006 októbere óta a kifizetések szigorúbb és ellenőrzött formában történnek. A napi költségek leszorítása érdekében csökkentettük a gépkocsi használatot, valamint a nélkülözhető, költséget jelentő eszközöket (IFA és Suzuki) eladtuk. Az ezekből és az eladott ingatlanokból származó bevételeket egy elkülönített számlára tettük, a későbbi fejlesztési pályázatok önrészére. Átláthatóvá tettük az önkormányzattal kapcsolatban álló szervezetek támogatását, csak az önkormányzat számára fontosnak ítélt célokat támogatjuk. Jelentős megtakarítást értünk el a bérköltség csökkenésével is, hiszen az időközben nyugdíjba vonult közalkalmazottak pótlása nem történt meg, kivéve a jegyzői státuszt. Működésképtelenné vált önkormányzatoknak kiírt pályázatokon 2006 óta több mint 20 millió forintot nyertünk. A meghozott intézkedések eredményességét mutatja, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg stabil, és 2008 óta a pályázatokhoz szükséges önrészt is biztosítani tudjuk saját forrásból. Annak ellenére, hogy az elmúlt 3 évben az állami támogatások mértéke közel 20%-kal kevesebb, a főbb bevételek (helyi adók, SZJA átengedett része) évről évre csökkennek, folyószámla egyenlegünk pozitív, és nincs velünk szemben fennálló követelés. Egy hosszúlejáratú hiteltartozásunk van, melynek törlesztő részlete éves szinten sem jelentős. Pályázatok évben, a már részletezett pénzügyi okok miatt csak működési célú pályázatok beadására volt lehetőségünk évtől beadott fejlesztési célú pályázatokból néhány már be is fejeződött, mint a Fáklyaláng Kht.-vel közös Művelődési Ház akadálymentesítés, vagy a szociális gépjármű beszerzés. Legfontosabbként az idei tanévkezdésre kistérségi pályázatból sikerült megoldani az általános iskola tetőszerkezetének javítását és az összes nyílászáró cseréjét. Reméljük a folyamatban lévő fejlesztések is jövő évben befejeződhetnek, és az új kiírásokban lehetőségünk lesz az eddig elmaradt feladatok elvégzésére. A 2006 óta beadott pályázatokat foglalja össze a mellékelt táblázat. Együttműködés a helyi érdekeltségű szervezetekkel Fontosnak tartjuk, hogy az összefogást és a közösségi érzést erősítsük a település lakosságában, ezért támogatunk minden olyan szervezetet, egyesületet, intézményt, amely ténylegesen ezt a célt szolgálja. A ciklus elején új művelődési megállapodást kötöttünk a Művelődési Ház akkori üzemeltetőjével, ezzel a kulturális együttműködést kívántuk új alapokra helyezni. Időközben finanszírozási gondok miatt az üzemeltető Oktatási és Művelődési Központ megszűnt, feladatait egy újonnan alakult szervezet, a és Térsége Bányász Művelődési Egyesület vette át, melynek vezetésében az önkormányzat aktív szerepet vállal, ezáltal megvalósíthatja saját elképzeléseit. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni a helyi civil szervezetek tevékenységét, mint például a 2006-ban alakult Zalai Dombság Turizmusáért Egyesületet, vagy a nyugdíjasklubot, melynek hosszú idő után sikerült állandó klubhelyiséget biztosítani. Jó kapcsolatot ápolunk az egyházközséggel is. Finanszírozzuk a sportegyesület szakosztályainak folyamatos működését ban aktív szerepet vállaltunk az új polgárőr egyesület létrehozásában, melynek működését tárgyi és anyagi eszközökkel is segítjük. Saját illetve társszervezésű rendezvényeink Az önkormányzat nagy szerepet vállal a helyi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Ezeket részben saját szervezésben, részben más szervezetekkel, intézményekkel társulva végzi. Az évenként megrendezett programok körét továbbiakkal bővítettük és igyekeztünk azok színvonalát növelni. Ezen a téren is mindent elkövettünk a költségek minimalizálása érdekében. Főbb éves programjaink közé tartoznak nemzeti ünnepeink, a nőnap, pedagógusnap, gyermeknap, a már három alkalommal megrendezett Kerettye Termál Kupa, a falunap, az idősek napja, illetve a közmeghallgatás. Emellett olyan nagyszabású rendezvények lebonyolításában is részt vettünk, mint a budafai mező feltárásának 70. évfordulója alkalmából tartott MOL-rendezvény. Rendszeresen helyszínt biztosítunk a Budapest- Bamako terepverseny előfutamának és idén első alkalommal egy veterán autós találkozónak. Testületi munka Az első lépések egyikeként 2006 végén elkészült a ciklusprogram, amely meghatározta a választási ciklusban tervezett feladatok elvégzését. Kidolgoztuk település-fejlesztési koncepcióját, amelyet ismertettünk a lakossággal. Ehhez kapcsolódóan elkészült az erre vonatkozó cselekvési terv, ami későbbi fejlesztési elképzeléseket tartalmaz és illeszkedik a Többcélú Kistérségi Társulás cselekvési tervéhez. A testület a törvény által

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR. Mérleg A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ALAAA ALTÁRÓI TÜKÖR AAALTAaLTÁRÓALTÁRÓI TÜKÖR

ALTÁRÓI TÜKÖR. Mérleg A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ALAAA ALTÁRÓI TÜKÖR AAALTAaLTÁRÓALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR XII. évfolyam 3. szám A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Mérleg Beszámoló az önkormányzat négyéves munkájáról 2006. szeptember Kötelező és önként vállalt feladatainkat az egyre romló gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ Nagyközségünk Képviselõ-testülete 2010. augusztus 9-én rendkívüli testületi ülést tartott. A napirend elfogadása után a Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

Ináncsi Hírnök. 2014. Szeptember XI. évfolyam 2.-3. Szám

Ináncsi Hírnök. 2014. Szeptember XI. évfolyam 2.-3. Szám Ináncsi Hírnök 2014. Szeptember XI. évfolyam 2.-3. Szám 2 Az önkormányzat hírei Tisztelt Ináncsi Lakosok! Helyi újságunkban az Önkormányzat és intézményei - negyedévente - rendszeresen tájékoztatták Önöket

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS 2014. JÚNIUS Épül a bölcsőde Júniusi programok: Június 4. 10.00 Az összetartozás napja óvodások megemlékezése Június 4. 17.00 A nemzeti összetartozás napja Június 14. 10.00 Radetzkyek napja Június 14.

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

Autómentes. Városházi. Forgalomban. nap Szerencsen. a helyi pénz? napló. XXVIII. évfolyam 14. szám 2013. szeptember 27.

Autómentes. Városházi. Forgalomban. nap Szerencsen. a helyi pénz? napló. XXVIII. évfolyam 14. szám 2013. szeptember 27. Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXVIII. évfolyam 14. szám 2013. szeptember 27. Városházi napló Forgalomban a helyi pénz? Autómentes

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

GARAI FERENC konténeres sittszállítás Telefon: 06 (20) 329 4647

GARAI FERENC konténeres sittszállítás Telefon: 06 (20) 329 4647 GARAI FERENC konténeres sittszállítás Telefon: 06 (20) 329 4647 Ifj. DOMJÁN LÁSZLÓ gépi földmunka kis és nagy géppel kertrendezés, épületbontás alap és medence ásás Telefon: 06 (70) 389 9747 PILLÁR és

Részletesebben