B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Augusztus 20-ai díjátadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Augusztus 20-ai díjátadás"

Átírás

1 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a d e c e m b e r Augusztus 20-ai díjátadás Hagyományosan augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén került sor a Községért emlékérmek átadására. A képviselő testület döntése értelmében év kitüntetettjei az Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület és Hederics Ferenc a SE labdarúgó szakosztályának vezetője. A kitüntetéseket az ünnepi megemlékezés keretén belül Iványi László polgármester adta át az érintetteknek. Az Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesületet 1983-ban 35 fővel alapították az akkori olajipari és községi nyugdíjasok. Létszámuk mára már az 50 főhöz közelít. Kezdetben önszerveződő közösségként, 2006 óta azonban bejegyzett egyesületként működnek. Megalakulásukkor a Déryné Művelődési Ház adott nekik otthont, majd többszöri költözködés után 3 éve jutottak az önkormányzat jóvoltából állandó helyiséghez. Az alsó iskolában maguk újítottak fel, s tettek sok munkával otthonossá egy termet, amely ideális klubhelyiségnek bizonyult számukra. Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület Hederics Ferenc - SE labdarúgó szakosztály vezető Az egyesület célja az olajos és községi hagyományok ápolása mellett, a nyugdíjas évek hasznos és tartalmas eltöltése. Ennek érdekében programjaikat éves munkaterv alapján szervezik és valósítják meg. Rendszeresen tartanak kötetlen, jó hangulatú összejöveteleket, részt vesznek a községi rendezvényeken, nemzeti ünnepeinken és a bányásznapon megemlékezéseket tartanak. Kapcsolatot ápolnak a környező települések hasonló klubjaival, kölcsönösen látogatják egymás programjait. Évente többször színházi előadásokon és kirándulásokon vesznek részt. Nagy gondot fordítanak az egészségmegőrzésre, így évente legalább két alkalommal meghívott előadókkal, orvosokkal, gyógyszerészekkel szerveznek előadásokat, részt vesznek a szűrővizsgálatokon. Kertészeti és vagyonvédelmi előadásokat tartanak, tanácsokat adnak egymásnak, tapasztalatot cserélnek. Programjaikba igyekeznek a település összes nyugdíjasát bevonni, s szeretnék, ha tagságuk tovább bővülne. Tagjai az Életet az Éveknek Országos Szövetségnek, ezen keresztül a megyei szervezetnek is, továbbá a Regionális Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezetnek.

2 Ki a lokálpatrióta? Sokat gondolkodtunk az újságcímen, amely kifejezheti most induló lapunk szellemiségét. A lokálpatrióta tudatos, átgondolt döntés eredménye. Megnéztem a szó jelentését egy majdnem 40 évvel ezelőtti politikai értelmező szótárban, és ugyanazt találtam, mint az aktuális, folyamatosan frissülő internetes lexikonban. Úgy gondolom, ez a közélettel kapcsolatos szavaink közül azon kevesek egyike, melyet még nem koptattak el sem pártok, sem más szervezetek. Joggal bízhatunk tehát abban, hogy markáns állásfoglalást képvisel elhivatottságunkat illetően, de senkiben sem kelt rossz érzéseket. De kire is mondjuk, hogy lokálpatrióta? A Wikipedia internetes lexikon a Háttér A Díszpolgára és a Községért emlékérem kitüntetéseket 2005-ben alapította az önkormányzat abból a célból, hogy a település és a közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, ezzel köszönve meg munkájukat ben a jelenlegi testület módosította a rendeletet, ennek értelmében a lokálpatriotizmus címszónál ezt írja: meghatározott földrajzi területhez (vidékhez, településhez, településrészhez) való erős kötődés, esetenként elfogult ragaszkodás. A lokálpatrióta nem csupán büszke szűkebb pátriájára és az általa képviselt szellemi és anyagi javakra, hanem a régi értékek megőrzését, az újabbak teremtését igyekszik előmozdítani is Mi lenne tehát alkalmasabb az egy településen élők szellemi, fizikai, gazdasági és kulturális potenciáljának egyesítésére, mint a lokálpatriotizmus. Aligha találhatnánk fontosabb közös célt, mint hagyományaink megőrzése, településünk fejlesztése, jövőjének biztosítása. Legyünk lokálpatrióták, és ki-ki erejéhez, idejéhez, lehetőségeihez mérten tegyen meg mindent a közös cél érdekében! S. G. Községért emlékérem nem csak magánszemélynek, hanem civil szervezeteknek is odaítélhető. A kitüntetéseket hagyományosan minden év augusztus 20-án, ünnepi rendezvény keretén belül adják át. eddigi díszpolgárai: Varga László Zala Megyei Közgyűlés elnöke - Asbóth István plébános(posztumusz) Az egyesület aktívan részt vesz településünk mindennapi életében, a község szépítésében. Kiforrott, jó közösségként működnek, ötleteikkel, javaslataikkal, és tetteikkel segítenek Bázakerettyét minél élhetőbbé tenni. A Községért kitüntetés adományozásával, áldozatkész munkájukat köszönte meg az önkormányzat. Mint ahogy azt Iványi László kiemelte: Az Egyesület szellemisége, értékrendje például szolgálhat más közösségek és a feltörekvő fiatal nemzedék számára is. Másik kitüntetettként Hederics Ferenc a SE labdarúgó szakosztályának elnöke vehetett át emlékérmet, akinek személye és tevékenysége nagy megbecsülésnek örvend településünkön, nem csak a sportbarátok körében. Ferenc 2001 óta vezeti a sportegyesület labdarúgó szakosztályát. Aki figyelemmel követi településünk sportéletét az tudja, hogy olyan időszakban vállalta ezt a feladatot, amikor a külső és belső eredetű konfliktusok miatt az addigi szakosztályvezetés lemondott. Meghatározó játékosok távoztak, ezért a csapat nem vállalta a megyei szereplést, sőt szóba került a megszűnése is. Az eltelt időben bebizonyosodott, hogy a megfelelő ember vállalta a megbízatást. Mindvégig szívvel-lélekkel, önzetlenül látta el a feladatát, és kitartott a kudarcok idején is. Ez csak az igazi sportemberek jellemzője. Mert ez a pozíció nem jár anyagi előnyökkel, vagy más jellegű juttatásokkal, csak rengeteg munkát, lemondást, és legfőképpen folyamatos szervezőmunkát igé Mester Vince plébános Tüske Józsefné pedagógus A Községért emlékérem eddigi kitüntetettjei: Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület - Hederics Ferenc SE labdarúgó szakosztály vezető Az önkormányzati szolgáltató Kht. átalakítása elengedhetetlenül szükséges volt, mivel évet megnyel. Divatos szóval, menedzselni kell a csapatot. Ő felel azért, hogy a szerelések és egyéb eszközök a mérkőzésekre, edzésekre rendben legyenek. Felel a pálya karbantartásáért és előkészítéséért, a maroknyi segítőcsapat munkájának szervezéséért, az igazolások elkészítéséért és az ügyintézésért a megyei szövetségben, a pénzügyi elszámolásért, az utazás megszervezéséért, Az önkormányzatiság egyik alappillére a széleskörű, korrekt tájékoztatás, melynek segítségével a településen élők információkat kapnak a képviselő testület munkájáról, a települést érintő közérdekű ügyek alakulásáról, a pénzügyi helyzetről, a fejlesztési lehetőségekről, stb. Mindig igyekeztünk eleget tenni ez irányú kötelezettségünknek, így számos polgármesteri beszámolóra került sor, amelyeket a KTV-n keresztül Önök is figyelemmel kísérhettek. Az utóbbi időben egyre többen más műsorszolgáltatót választottak, így nekik nincs lehetőségük a KTV vételére. A KTV adása, más fontos információkkal és a helyi rendeletekkel együtt az interneten is elérhető, településünk honlapján. Emellett fontosnak éreztük, hogy kevésbé kötött formában is eljuttassuk a közérdekű információkat a lakossághoz, amely időtől, helytől, hozzáférési lehetőségtől függetlenül módot ad a széleskörű tájékoztatásra. Az alábbiakban a október és november közötti polgármesteri beszámolók anyagából készült összeállítást tesszük közzé. Az anyag a fontosabb témakörök szerint, és nem időrendben került csoportosításra. Körjegyzőség egyesülése Az önkormányzati ciklus egyik szponzorok felkutatásáért. De legfőképpen Ő a csapat motorja, összetartó ereje, Ő mindenki Feri bácsija. S teszi mindezt csupán sportszeretetből. Azért, hogy kéthetenként biztosított legyen a közösség megszokott sportprogramja, azért, hogy településünk fiataljainak több lehetősége legyen a szervezett sportolásra, és minél szélesebb körben vegyen fontos céljának határoztuk meg a megromlott partneri viszony helyreállítását a környező településekkel. Felvettük a kapcsolatot a év végén kivált három település vezetőivel, és több egyeztető megbeszélést követően sikerült megállapodást kötnünk. Ennek eredményeként a lispeszentadorjáni és a bázakerettyei körjegyzőségek január 1-jétől közös körjegyzőséget alakítottak, székhellyel. Ez a megállapodás mind az öt település számára előnyös, úgy a finanszírozás tekintetében, mint a jegyzőséget alkotó lakosság, és a települések számát illetően. Ebből adódóan joggal bízhatunk a hosszabbtávú stabil működésben. Természetesen ennek alapfeltétele az öt település vezetői közötti korrekt és tisztességes együttműködés, hogy ne álljon elő olyan helyzet, amely előidézte korábban a jegyzőség különválását. Intézményeink (általános iskola, óvoda) működtetése, fenntartása részt Zala megye sportéletében. Hederics Ferenc lelkiismeretes, kitartó, de legfőképp önzetlen, áldozatkész munkájával kivívta a közösség elismerését, tevékenysége méltán állítható példaként településünk lakói elé. Kiemelkedő munkáját önkormányzatunk ezúton köszönte meg, és részére a Községért kitüntetést adományozta. S. G. Beszámoló a bázakerettyei képviselőtestület október október között végzett munkájáról Ezzel kapcsolatos elsődleges célunk a meglévő intézményeink megtartása, valamint a hosszú távú működtetés feltételeinek megteremtése, a normatív támogatások maximalizálása. Ennek érdekében a jelenlegi körjegyzőségi tagokkal decemberében újra megkötöttük az előző ciklus végén felmondott intézményfenntartói társulást, valamint az abban foglalt finanszírozási feltételeket új alapra helyeztük szeptemberében összevonásra került az általános iskola, a bázakerettyei és lispeszentadorjáni óvodák, melyek ezt követően egy intézményként működtek tovább. A 2008 szeptemberében befejeződött közoktatási szerkezet átalakítás újabb változást hozott, hiszen ekkortól az oktatási intézményeink fenntartója a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Kistérségi Társulás, Becsehelyi Általános Iskola és Óvoda székhelyével és gesztorságával. Több településsel közösen azért választottuk ezt a fenntartói formát, hogy az iskola finanszírozásához az állam adta lehetőségeket kihasználva, több normatívát tudjunk biztosítani az oktatás számára, valamint a térségre is jellemző gyereklétszám csökkenés káros hatásait kívántuk kiküszöbölni, a hosszabbtávú, nyugodt működés érdekében. Az intézményeink a helyi jellegüket, kötődésüket nem veszítették el, mivel a megállapodás értelmében minden döntés helyben születik. Önkormányzati Kht/Kft

3 előzően az önkormányzat vezetése és gazdálkodása olyannyira összefonódott a Kht-val, hogy az, az átlátható működést és finanszírozást lehetetlenné tette. Ennek érdekében igyekeztünk az ideális szervezeti felépítést kialakítani, valamint a működés gazdaságosságát javítani. Személyi változásokat eszközöltünk, melynek során törekedtünk arra, hogy egyértelmű felelősségi hierarchiát alakítsunk ki. Ezek a személyi változtatások többletköltséget nem eredményeztek, mivel a meglévő létszámot érintették. Mivel a Kht. működését mind foglakoztatási, mind feladat ellátási szempontból - kiemelten fontosnak tartjuk, lépéseket tettünk a hosszú távú, gazdaságos működés megalapozására. Ennek érdekében kibővítettük az addigi feladatkört, és 2007-től a strandfürdő üzemeltetését ismét a Kht. hatáskörébe rendeltük. Ezen kívül lehetőséget kerestünk arra, hogy a feladatvégzést a jelenlegi körjegyzőség területére kiterjesszük. Ennek megvalósítása érdekében Lispeszentadorján megvásárolta a Kht. tulajdon 1/3 részét, így ezt követően már a szomszéd településen is a Kht. végzi el a felmerülő feladatokat ben a törvényi előírásokhoz igazodva a Kht. megszűnt, és megalakult a Kft. A jelenlegi állapottal még nem vagyunk megelégedve, látjuk az időközben jelentkező részben az átalakításból adódó problémákat, a kihasználatlan lehetőségeket, ezért a jövőben folytatni kívánjuk a megkezdett folyamatokat. A szükséges változtatásokat elvégezzük, de igyekszünk mindezt a meglévő személyi állománnyal megoldani. Szolgáltatások A településen a korábban biztosított szolgáltatások továbbra is elérhetők, és a jövőben is mindent megteszünk, hogy ezeket hosszú távon megőrizzük. Ezen a területen történt fontosabb változásokról a következőket közöljük. A fogorvosi szolgáltatást amíg lehetőség volt rá helyettesítéssel biztosítottuk. Miután egyik környékbeli fogorvos sem tudta vállalni tovább ilyen formában a szakellátást, pályázatot írtunk ki állandó, főállású fogorvosi állás betöltésére. Sajnos ez sikertelenül zárult, ennek ellenére hosszú távú megállapodást kötöttünk egy szakorvossal, aki helyettesítéssel látja el a feladatot. A képviselő testület döntése alapján január1-jétől az önkormányzat számlavezető pénzintézete a Takarékszövetkezet. Bízunk abban, hogy ezzel hozzájárulunk a fiókintézet hosszú távú működéséhez településünkön. Vállalkozások, munkahelyteremtés Sajnos ezen a téren továbbra sem sikerült áttörést elérni, de az időközben megszűnt vállalkozások helyét szerencsére új cégek foglalták el, így a foglalkoztatott létszám szinten maradt. Megítélésünk szerint a jelenlegi gazdasági viszonyok között ez is nagy eredmény. Jelenleg két könnyű feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozással tárgyalunk munkahelyteremtés céljából. A mai gazdasági helyzetben nagyon nehéz feladat ezen a téren számottevő eredményt elérni. Az egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak, bízunk abban, hogy hamarosan nyílnak új lehetőségeink is. A fentieken túl a közmunkaprogram keretein belül igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, így jelenleg az önkormányzat a második legnagyobb foglalkoztató a településünkön. Birtokjogi ügyek Még a korábbi körjegyzőség idejéből örökölt, évek óta húzódó probléma a maróci-tó rendezetlen tulajdonviszonya. Ennek oka, hogy a tó kialakítása során az előírt területi, tulajdonjogi és egyéb engedélyek, bejegyzések (földhivatali, államkincstári, stb.) nem történtek meg, ezért a tó jogi státusza jelenleg rendezetlen. A kialakult helyzet megoldása érdekében ben kérelmet adtunk be a Nemzeti Földalaphoz, hogy az állam a tulajdonjogokat adja át az önkormányzatoknak. Azóta ebben az ügyben nem történt jelentős előre lépés, annak ellenére, hogy a probléma megoldásában konszenzus van az öt település között. A lakosság körében ismertebb - és sokakat érintő probléma - az IKV kezelésében lévő ingatlanok tulajdonjogának rendezetlensége, amely a 90-es évektől húzódik és 2006 között nem történt intézkedés a rendezés érdekében, így a már korábban megkezdett eljárást elévülés miatt újra kellett kezdenünk elején az érintett ingatlanok tulajdonosaival egyeztetést kezdeményeztünk, melynek során sikerült közös megállapodásra jutni. Ennek elfogadása és hivatalos megerősítése 2009 szeptemberéig húzódott. Reményeink szerint hamarosan lezárhatjuk ezt az ügyet, amely eddig közel 2 millió forintjába került az önkormányzatnak. Szintén problémák voltak az eladásra szánt szolgáltató épületekkel (Petőfi utcai presszó, fodrászüzlet) is. A Petőfi utcai fodrászüzlet eladásáról az előző testület hozott határozatot, de 2006 végén kiderült, hogy az említett ingatlan nem eladható, mivel még buszmegállóként volt bejegyezve. Így a döntés végrehajtásához több módosító határozatot kellett meghozni, valamint a földhivatali átvezetést elvégeztetni. Amint az akadályok elhárultak, megtörtént az ingatlan eladása. Nem rendeződött még a Petőfi utcai presszó tulajdonviszonya, amely nem megosztható területen fekszik, több más ingatlannal együtt. Szintén további ügyintézést igényel a távközlési épület (T-Com telefonközpont) is, melynek építésekor az önkormányzat nem a tulajdonában lévő területet jelölte ki az építőnek. Létesítménygazdálkodás Az első feladatok egyikeként áttekintette a képviselőtestület az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeit. Megállapítható, hogy az évek során kialakult bérleti díjak nem elegendőek ahhoz, hogy fedezzék a szerződésben vállalt kötelezettségeket. A bérleti díjak drasztikus emelésére szociális és etikai okokból nincs lehetőség, ezért felmérést végeztünk, hogy a jelenlegi bérlők közül ki vásárolná meg az általa bérelt lakást. Bár többnyire pozitív visszajelzések érkeztek, az értékesítésre mégsem kerülhetett sor. Ennek oka, hogy a lakásokhoz tartozó telkek, területek közös tulajdonúak, nincsenek megosztva, ezért először ezek rendezése szükséges. Mindössze egy lakás eladására volt lehetőség, ami meg is történt. Ezen kívül még egy lakótelket értékesítettünk, az ezekből befolyt összeget egy fejlesztési, pályázati alapba elkülönítettük. A saját tulajdonú, közhasználatú ingatlanok, létesítmények szinte kivétel nélkül kisebb-nagyobb felújításra, rekonstrukcióra szorulnak (tetőszerkezetek, nyílászárók, fűtésvilágítás rekonstrukciók, utak-járdák burkolatainak javítása). Ez az állapot a hosszú évek során elmaradt felújítások és karbantartások hiányának tudható be. Ezek közül csak a kis költségvetésű munkákat tudjuk önerőből elvégeztetni. Erre példa a turistaszálló vizesblokkjának, az óvoda vízrendszerének felújítása, a strand hiányzó kerítésszakaszának megépítése, a gyermekmedence felújítása, kisebb út- és járdajavítások, ároktisztítás, folyamatosan elvégzett belső festések, meghibásodott berendezések pótlása. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a közösségi összefogással megvalósuló felújításokat, fejlesztéseket, mint például a bázai hegyi út javítása, vagy a vízvezeték kiépítése a bázai majorba. Természetesen folyamatosan nyújtunk be pályázatokat a nagyobb anyagi terheket igénylő beruházásokra. Ily módon sikerült az általános iskolában felújítani a tetőszerkezetet és kicserélni az összes nyílászárót. Első körben nyertes pályázatunk van az óvoda és az erdei iskola épületének teljes felújítására, egy kilátó építésére a kerettyei hegyen. Elképzeléseinkhez híven, ben kezdeményeztük a Fáklyaláng Kht. tulajdonában lévő sportlétesítmények tulajdonjogának megszerzését. Ennek végeredményeként a focipálya, a tornaterem és a teniszpálya az önkormányzat tulajdonába kerültek. Ezt követően a legfontosabb állagmegóvó munkálatokat elvégeztettük. A lelátón kicseréltettük a padok balesetveszélyessé vált ülőrészeit, a lakosság hozzájárulásával megtörtént a tornaterem vakolatjavítása, festése. A tekepálya tulajdonjoga nagy értéke miatt továbbra is a Fáklyaláng Kht. tulajdonában maradt, megszerzésére nincs reális esély. Pozitívum viszont, hogy működtetését közvetlenül a SE végzi, így az önkormányzati érdekeket érvényesíteni tudjuk a használat során. A közelmúltban feltérképeztük az önkormányzat számára hasznosítható, ám jelenleg a MOL Nyrt. tulajdonában lévő kihasználatlan belterületeket, és a tulajdonjogok megszerzése érdekében felvettük a kapcsolatot a céggel. Bízunk abban, hogy sikerül megállapodásra jutnunk, és a megszerzett területek a jövőbeni fejlesztési célokra felhasználhatók lesznek. A zöldterületek, temetők, sportlétesítmények karbantartását, gondozását az önkormányzati Kft. végzi. Igyekszünk nagyobb figyelmet fordítani a rendszeres és igényes karbantartásra. Emellett fontos, közterületeink ne csak gondozottak, hanem praktikusak is legyenek, használatuk igazodjon a lakosság igényeihez. Példaként említhetjük a korábban megszüntetett gyalogos közlekedési lehetőségek visszaállítását, vagy a kerettyei hátsó temetőbejárat kialakítását. Sajnos legjobb szándékaink ellenére sem sikerül minden esetben kifogástalan eredményt elérnünk. Bebizonyosodott azonban, hogy jóval kevesebb ráfordítással is biztosítható ez a szolgáltatás, mint évet megelőzően. A költségcsökkentés érdekében szakmai alapon, tervezetten került megvalósításra a virágosítás és a fák, növények ültetése. Az erdészet segítségével elvégeztük a veszélyes fák felmérését. Kivágásukat a Tűzoltóság bevonásával oldottuk meg. Többször szerveztünk fémhulladék gyűjtési akciót, melynek bevételét növények és virágok vásárlására, a kivágott fák pótlására fordítottuk. Igyekeztünk a lakosságot is ösztönözni a rendezett falukép kialakítására. Több alkalommal szerveztünk közösségi munkát, anyagi és tárgyi eszközökkel támogattuk az ilyen jellegű társadalmi kezdeményezéseket. Az elhanyagolt bel- és külterületi ingatlanok tulajdonosait rendszeresen felszólítottuk a rendezetlen viszonyok megszüntetésére. Bírság kiszabására nem került sor, mivel az ombudsmani irányelvnek megfelelően első alkalommal csak figyelmeztetésre van lehetőség. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre és a környezettudatos életvitel bevezetésére a mindennapokban. Meggyőződésünk, hogy ennek fontossága a következő években össztársadalmi szinten is rohamosan nőni fog. Ennek érdekében olyan lehetőségeket biztosítunk, amelyek még csak nagyon kevés vidéki településen érhetők el. A szelektív hulladékgyűjtés mellett megszerveztük több fajta veszélyes hulladék gyűjtését, mint például a használt háztartási olajok, autógumi, akkumulátor, szárazelemek. Az égetés csökkentése érdekében előnyben részesítjük a komposztálást, a közterületeken biztosítjuk az ehhez szükséges edényeket. Tiltott szemétlerakókat számoltunk fel, és mindent elkövetünk az újak kialakulásának megakadályozására.

4 Strandüzemeltetés A ciklus kezdetétől törekedtünk a strandfürdő gazdaságos működtetésére. Hivatalba lépésünkkor az akkori üzemeltető 2009-ig szóló határozott idejű szerződés alapján végezte a tevékenységét, melyet csak közös megegyezéssel lehetett volna felbontani. Megítélésünk szerint a szerződés egyetlen pontja sem védte az önkormányzat érdekeit, sőt kifejezetten hátrányosnak ítéltük azokat ránk nézve. A 2006 előtti két évben nem volt korrekt elszámolás az üzemeltető és az önkormányzat között, ezáltal nem álltak rendelkezésre hiteles adatok az üzemeltetésre vonatkozóan. Az üzemeltető nem volt érdekelt a nyereséges üzemeltetésben, mivel nyeresége a szerződés alapján eleve biztosított volt (Az önkormányzat 4 millió forint garantált üzemeltetési díjat, illetve a veszteség 20%-át kellett, hogy fizesse). A 2007-es szezon előtt sikerült a megállapodást új alapokra helyezni, 2008-tól pedig az önkormányzati Kht-n keresztül saját kézbe venni a működtetést. Ennek előnyei már 2007-ben érződtek, mivel a évi 7 millió forint üzemeltetési költséget sikerült közel a felére lecsökkenteni. Ez volt az első év, amelyről korrekt pénzügyi adatokkal rendelkezünk. Az adatok elemzését követően bebizonyosodott, hogy a gazdaságos üzemeltetés csak jelentős vendégforgalom bővülést követően, a kiadások visszaszorításával érhető el. Ennek érdekében végezzük a fejlesztéseket, melyek közül ki kell emelnünk a gyermekmedence megépítését, az új vizesblokk meleg víz ellátásának korszerűsítését, a strandröplabda pálya kialakítását. Minden évben kérdőívet adunk ki, mellyel felmérjük vendégeink elégedettségét, kikérjük véleményüket, hogy minél jobban megfelelhessünk igényeiknek. A költségek csökkentése terén nagyon fontos a technológiai berendezések és energiafogyasztók működésének optimalizálása. A bérjellegű kiadások terén is sikerült megtakarítást elérnünk, amit a saját állományú üzemeltetés és a közcélú alkalmazottak bevonása eredményezett. A sikeres üzemeltetés további fontos tényezője az időjárás, amely jelentősen befolyásolja a szezont. Általánosságban azonban kijelenthető, hogy a strand üzemeltetése az önkormányzatnak minden évben veszteséget okoz. Peres ügyek Két folyamatban lévő peres ügy húzódott át erre a ciklusra. Egyik a Vargavölgy Erdőbirtokossággal folytatott per, ami a maróci-tó kialakítása során engedély nélkül használatba vett magánterület kapcsán alakult ki. Ez a per végül az önkormányzat szempontjából kedvezően lezárult, köszönhetően a korábbi résztulajdon szerzésnek az Erdőbirtokosságban. A másik peres ügy Dr. Marosán Péterné 2002-től húzódó praxis jog pere, amely a körjegyzőség 5 települését érintette. Az eljárás során az önkormányzatoknak nem sikerült peren kívül megállapodni a felperessel a kártérítés összegéről. Ezt követően első fokú döntésében a Nagykanizsai Bíróság az önkormányzatokat elmarasztalta. Az ítélet ellen fellebbezést nyújtottunk be, amelyet a Zala Megyei Bíróság elfogadott és az ítéletet megváltoztatva az önkormányzatok javára ítélt. Ezt követően a felperes nyújtott be fellebbezést a Legfelsőbb Bíróságon, amely megalkotta a végleges ítéletet. Arra való hivatkozással, hogy az önkormányzatok a körzeti orvosi pályázatok elbírálásának szempontjait, és végső soron a döntésüket nem indokolták meg, összesen 9,4 millió forint kártérítést ítélt meg a felperesnek. Ebből a Bázakerettyére eső rész 4,9 millió forint volt, amit a megegyezett határidőre teljesítettük. A társtelepülések, a rájuk eső részt szintén határidőre kifizették. Az önkormányzat pénzügyi helyzete Mint azt már számos fórumon közöltük, a ciklust jelentős pénzügyi hiánnyal kezdte a képviselő testület. Ez 2006 októberében több mint 32 millió forintot tett ki. Ehhez 1 éven belül további 4 millió forint, 2008-ban pedig 5 millió forint olyan kiadás társult, ami még a 2006 előtti évekről húzódott át. Ez a hiány már már kezelhetetlennek tűnt és egyben szűk mozgásteret hagyott a következő évekre. A ciklus első felében nem is lehetett más célunk, mint a működőképesség megőrzése, a csődhelyzet elkerülése. A kialakult helyzet okainak feltárása kimutatta, hogy az önkormányzat figyelmen kívül hagyta az állami támogatások csökkenését, és olyan pazarló gazdálkodást folytatott, ami pénzügyi tartalékainak feléléséhez vezetett. Az egykori 600 millió forintos részvényvagyon egy részét is fejlesztés helyett ilyen célra használták fel. Ez a gazdálkodás azt eredményezte, hogy a zavartalan működés biztosítása végett a folyószámla-hitelkereten kívül egyéb működési célú hitelt is kénytelenek voltak igénybe venni. Annak ellenére, hogy a 12 millió forintos folyószámla hitelkeretet teljes egészében felhasználták, a működési költségek csökkentésére semmilyen szándék nem látszott, a költségek és a készpénzfelhasználás ellenőrzése gyakorlatilag nem működött. A megrendelések folyamatosak voltak, a számlák nagy részét viszont nem egyenlítették ki. Ezért történhetett meg, hogy III. negyedévére 14 millió forint kifizetetlen számla gyűlt össze, több behajtási felszólítással együtt év végére a fejlesztési célú rövid, illetve hosszú lejáratú hiteleket is részben a működési kiadások kiegyenlítésére használták fel. (Pl.: Nagy-hegyi út aszfaltozásához kapcsolódó, úgynevezett támogatást megelőző hitel). Ezekhez járult még hozzá az Aquazala Kft óta húzódó 5 millió forintos kompenzációs követelése, melyet nem egyenlítettek ki év végén a működőképesség fenntartása érdekében 5 millió forint működési hitelt kellett felvenni 1 év futamidőre, és egyéb fejlesztési hiteleket az év végén esedékes fejlesztési kiadások kiegyenlítésére. (Zalaispa hulladékgazdálkodási projekt, közvilágítás fejlesztés). A pénzügyi helyzet stabilizálásához és a hiány megszüntetéséhez a kiadások drasztikus csökkentésére és pótlólagos bevételekre volt szükség. A takarékoskodást a testület saját magán kezdte azzal, hogy a tiszteletdíjáról lemondott. Az előző ciklus tiszteletdíjával és juttatásaival számolva, az elmúlt 3 évben több mint 20 millió forintos megtakarítást értünk el ezzel. Emellett 2006 októbere óta a kifizetések szigorúbb és ellenőrzött formában történnek. A napi költségek leszorítása érdekében csökkentettük a gépkocsi használatot, valamint a nélkülözhető, költséget jelentő eszközöket (IFA és Suzuki) eladtuk. Az ezekből és az eladott ingatlanokból származó bevételeket egy elkülönített számlára tettük, a későbbi fejlesztési pályázatok önrészére. Átláthatóvá tettük az önkormányzattal kapcsolatban álló szervezetek támogatását, csak az önkormányzat számára fontosnak ítélt célokat támogatjuk. Jelentős megtakarítást értünk el a bérköltség csökkenésével is, hiszen az időközben nyugdíjba vonult közalkalmazottak pótlása nem történt meg, kivéve a jegyzői státuszt. Működésképtelenné vált önkormányzatoknak kiírt pályázatokon 2006 óta több mint 20 millió forintot nyertünk. A meghozott intézkedések eredményességét mutatja, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg stabil, és 2008 óta a pályázatokhoz szükséges önrészt is biztosítani tudjuk saját forrásból. Annak ellenére, hogy az elmúlt 3 évben az állami támogatások mértéke közel 20%-kal kevesebb, a főbb bevételek (helyi adók, SZJA átengedett része) évről évre csökkennek, folyószámla egyenlegünk pozitív, és nincs velünk szemben fennálló követelés. Egy hosszúlejáratú hiteltartozásunk van, melynek törlesztő részlete éves szinten sem jelentős. Pályázatok évben, a már részletezett pénzügyi okok miatt csak működési célú pályázatok beadására volt lehetőségünk évtől beadott fejlesztési célú pályázatokból néhány már be is fejeződött, mint a Fáklyaláng Kht.-vel közös Művelődési Ház akadálymentesítés, vagy a szociális gépjármű beszerzés. Legfontosabbként az idei tanévkezdésre kistérségi pályázatból sikerült megoldani az általános iskola tetőszerkezetének javítását és az összes nyílászáró cseréjét. Reméljük a folyamatban lévő fejlesztések is jövő évben befejeződhetnek, és az új kiírásokban lehetőségünk lesz az eddig elmaradt feladatok elvégzésére. A 2006 óta beadott pályázatokat foglalja össze a mellékelt táblázat. Együttműködés a helyi érdekeltségű szervezetekkel Fontosnak tartjuk, hogy az összefogást és a közösségi érzést erősítsük a település lakosságában, ezért támogatunk minden olyan szervezetet, egyesületet, intézményt, amely ténylegesen ezt a célt szolgálja. A ciklus elején új művelődési megállapodást kötöttünk a Művelődési Ház akkori üzemeltetőjével, ezzel a kulturális együttműködést kívántuk új alapokra helyezni. Időközben finanszírozási gondok miatt az üzemeltető Oktatási és Művelődési Központ megszűnt, feladatait egy újonnan alakult szervezet, a és Térsége Bányász Művelődési Egyesület vette át, melynek vezetésében az önkormányzat aktív szerepet vállal, ezáltal megvalósíthatja saját elképzeléseit. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni a helyi civil szervezetek tevékenységét, mint például a 2006-ban alakult Zalai Dombság Turizmusáért Egyesületet, vagy a nyugdíjasklubot, melynek hosszú idő után sikerült állandó klubhelyiséget biztosítani. Jó kapcsolatot ápolunk az egyházközséggel is. Finanszírozzuk a sportegyesület szakosztályainak folyamatos működését ban aktív szerepet vállaltunk az új polgárőr egyesület létrehozásában, melynek működését tárgyi és anyagi eszközökkel is segítjük. Saját illetve társszervezésű rendezvényeink Az önkormányzat nagy szerepet vállal a helyi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Ezeket részben saját szervezésben, részben más szervezetekkel, intézményekkel társulva végzi. Az évenként megrendezett programok körét továbbiakkal bővítettük és igyekeztünk azok színvonalát növelni. Ezen a téren is mindent elkövettünk a költségek minimalizálása érdekében. Főbb éves programjaink közé tartoznak nemzeti ünnepeink, a nőnap, pedagógusnap, gyermeknap, a már három alkalommal megrendezett Kerettye Termál Kupa, a falunap, az idősek napja, illetve a közmeghallgatás. Emellett olyan nagyszabású rendezvények lebonyolításában is részt vettünk, mint a budafai mező feltárásának 70. évfordulója alkalmából tartott MOL-rendezvény. Rendszeresen helyszínt biztosítunk a Budapest- Bamako terepverseny előfutamának és idén első alkalommal egy veterán autós találkozónak. Testületi munka Az első lépések egyikeként 2006 végén elkészült a ciklusprogram, amely meghatározta a választási ciklusban tervezett feladatok elvégzését. Kidolgoztuk település-fejlesztési koncepcióját, amelyet ismertettünk a lakossággal. Ehhez kapcsolódóan elkészült az erre vonatkozó cselekvési terv, ami későbbi fejlesztési elképzeléseket tartalmaz és illeszkedik a Többcélú Kistérségi Társulás cselekvési tervéhez. A testület a törvény által

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 2463 Tordas, Erdőmajor 1/A Hrsz. 59/2 Közhasznúsági jelentése a 2011. évről 1. Számviteli beszámoló A Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Nagyon kevés volt az év eleji nyitó bevételünk (8.500 Ft) ezért Mix torna szervezésre és rendkívüli helyzetünk támogatására kaptunk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben