A MAGYAR GEOTERMIA HELYZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR GEOTERMIA HELYZETE - 2012"

Átírás

1 Az előadónem ért a geotermiához, de tudja azt, hogy mit nem tud Dr. Árpási Miklós A MAGYAR GEOTERMIA HELYZETE január 31. Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre BOK

2 Fogalmi meghatározások - A termálvíz a 35 C-nál / / között, illetve 1984 óta a 30 C-nál nagyobb felszíni /fakadási/ hőmérsékletű rétegvíz. - Európa legtöbb országában ez a hőmérséklet határ 25 C - A geotermális fluidum a 3 különböző halmazállapotú /cseppfolyós, szilárd, ill. légnemű anyagok keveréke, lásd: víz gőz keverék. - A gyógyvíz a célirányos kísérletek /vakpróba/ eredményei alapján mesterségesen meghatározott termálvíz. Gyógyvíz a természetben nem létezik. - Az ásványvíz a termálvíz szilárd anyag tartalmától /mg/l/, függő víz, természetes állapotában létezik. A geotermális energia /földhő/ a közetvázban, ill. az azt feltöltő folyadék /rétegvíz/ belső, megújuló energiája. Eredete a magma,ill. a rádioaktív bomlás. - Megújuló energia: a BRS szerint a következő 4 alapvető megújuló energiaforrás: - a Nap - a Föld - a gravitáció - a magma - ORC módszer: a kettős közegű, bináris villamos energia előállítási termodinamikus körfolyamat, amely az Organic Rankine Cycle rövidítésből származik. - Kalina módszer: a feltaláló nevével jelzett termodinamikus körfolyamaton alapuló áramfejlesztési eljárás

3 MÓDOSÍTOTT LINDAL DIAGRAM KÖZVETLEN HİHASZNOSÍTÁS VILLAMOS ÁRAM TERMELÉS IPARI HŐTÉS HİKINYERÉS TÁVFŐTÉS KISHİMÉRSÉKLETŐ MEZİGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS BALNEOLÓGIA FAGYASZTÁS A víz kritikus hımérséklete A geotermális fluidum hımérséklete, C Hıszivattyúk KOGENERÁCIÓS FOLYAMAT Kombinált hıcsere Hıszivattyú, Főtés Hıcserélık Teljes folyadékáram (Total Flow Concept) Kettıs közegő áramfejlesztés (Organic Rankine Cycle) /ORC/ Egyszeri gızlecsapatás (Single Flash) Kettıs lecsapatás (Dual Flash) 1.ábra: A geotermális energia hasznosítása a hőmérséklet függvényében (P.Ungemach) Közvetlen gızlecsapatás VILLAMOS ÁRA ELİÁLLÍTÁSI MÓDSZEREK

4 Város A hazai termálstatisztika Néhány, 2011-es adat a termálenergia alapú távfűtésről: Hasznosított termálhő, GJ/év A termálhőrészaránya a távfűtésben, % Csongrád 90,0 Hódmezővásárhely 80,4 Nagyatád 32,2 Szeged 1,7 Szentes 97,4 Szigetvár 11,0 Vasvár 12,9 Szentlőrinc 100,0 Termálkapacitás, MW t Összesen: 8 város* ,0 218 * 2011 óta 2 új rendszer /Makó, Mórahalom/ létesült. A termálenergia részaránya( 3,6 PJ/év) Magyarországteljes energia felhasználási mérlegében (1075 PJ/év) 0,29 % (2011)

5 2. ábra... és jön a hévíz!

6 A 2012 december 31-ig megvalósított,jelenleg megvalósítás alatt álló ill. tervezett termálenergia hasznosító projektek 1. Megvalósított projektek # A projekt helye Kivitelező A megvalósítás (várható) éve Megjegyzés 1 Szeged-Felsőváros PorcióKft Sikertelenség miatt leállítva 2 Boly Porció Kft Veresegyház Porció Kft bővítés alatt 4 Kistelek Aquaplus Kft Szentlőrinc Pannergy Zrt Vácrátót Botanikus Kert BME Gyopáros Porció Kft Csongrád Brunnen Kft bővítés alatt 9 Mórahalom Brunnen Kft. 2011

7 A 2012 december 31-ig megvalósított,jelenleg megvalósítás alatt álló ill. tervezett termálenergia hasznosító projektek 2. Megvalósítás alatt levő projektek # A projekt helye Kivitelező A megvalósítás (várható) éve 1 Miskolci geotermikus projekt 2 Makó Brunnen Kft Megjegyzés Pannergy Zrt Külön részletezve

8 A 2012 december 31-ig megvalósított,jelenleg megvalósítás alatt álló ill. tervezett termálenergia hasznosító projektek 3. Tervezett (előkészített) projektek # A projekt helye Kivitelező A megvalósítás (várható) éve 1 Törökszentmiklós Brunnen Kft. 2 Komárom Brunnen Kft. 3 Mezőberény Brunnen Kft. 4 Kiskunhalas Brunnen Kft. 5 Szeged Brunnen Kft. 6 Hajdúnánás Brunnen Kft. Megjegyzés 7 Hódmezővásárhely Brunnen Kft. Bővítés

9 MISKOLCI GEOTERMIKUS PROJEKT

10 A hazai geotermális energiahasznosítás kiterjesztésének lehetőségei A termálenergia hasznosítás tényadatai, a hazai korrekt termálstatisztika hiányában / ilyen sohasem volt/ csak becslés értékűek/2012/. 1/ Hasznosított termálhő mennyiség T=30 C mellett 3,6 PJ/év 2/ Ennek részaránya az ország primer energia mérlegében 0,29 % 3/ A hasznosított termálhő mértéke : 3.1 A dinamikus termálvíz készletekhez viszonyítva: 4,4 % 3.2 A megújuló energiákon belül: 6,0 %

11 A termálhő hasznosítás kiterjesztéséhez a következő 4 feltétel együttes megléte szükséges: 1. célirányos politikai akarat, 2. rendezett jogi háttér, 3. pénzügyi források (pénz) 4. szellemi háttér, hazai, külföldi Célirányos politikai szándék Önálló jogi szabályozás Pénzügyi források Szellemi kapacitás (hazai/külföldi) FORRÁSOLDAL Termálvíz ( földhő ) 3. ábra: A forrásoldalt jelentő termálvíz készletek megléte alapvetően fontos, de a hasznosítás mértéke lényegesen fontosabb, mint a készletek nagysága, mert a termálvíz (földhő) lokális, helyi energiaforrás, másrészt:

12 A hazai geotermális energiahasznosítás kiterjesztésének lehetőségei Hazánkban a föld felszínére kilépőhőáram teljesítménye kb. 7GW ( Dövényi,P-Horváth,F), a földkéregben lévő geotermális hő mennyisége a m-es mélység intervallumban a felszíni 15 C-os átlaghőmérséklethez viszonyítva kb.2x Joule, ami olyan nagy energia,amely a fenti kb. 7 GW-os hőteljesítményt akár csak 1%-os hatásfok mellett is több tízezer évig tudná biztosítani. Ezeknek a számoknak azonban nincs túl nagy jelentőségük,mert igaz,hogy nálunk a földi hőáram a világátlag kétszerese, de a 3,5 GW-os geotermális hőteljesítmény értelmezhetetlenül nagy teljesítmény és az 5000 év is beláthatatlanul nagy idő.

13 A hazai geotermális energiahasznosítás kiterjesztésének lehetőségei A 3. ábrán látható feltételek sorrendiséget is jelentenek,mert például ha nincs politikai szándék és/vagy pénzügyi forrás, a szellemi háttér fölösleges,ezzel ellentétben a politikai szándék generálja a pénzt és mozgósítja a szellemi hátteret. Ha a politikai szándék és a pénz is meg van,de nincs szellemi háttér,akkor ebben az esetben a szakmai dilettantizmus kezd nyomulni/ izzószemű feltalálók,hozzá nem értő akarnokok, stb/. A szakmai háttér/tudás/ hiánya plasztikusan: Uram, át tud ugrani 2 métert? Hát, sajnos nem! És ha megfizetem? Hát, akkor sem!

14 4. ábra: CH- meddő fúrás /Kiha D - I./ Kútfej

15 5. ábra: Bináris áramfejlesztő egység, ORC ( Bad Blumau, Ausztria )

16 Nsz-3 0,27 MW e - nél kisebb tartomány MAL-PE-01 kút 6. ábra: A bináris berendezés (ORC) teljesítménye a hozamhőmérséklet függvényében

17 7.ábra: A víztől eltérő munkaközegű bináris áramfejlesztő berendezés (ORC) fajlagos teljesítménye (A hűtőközeg hőmérséklete 30 C) A fajlagos termelt árammennyisége, kw e /kg/sec 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 K22-K23 ~210 KWe MAL-PE-01 Nsz - 3 ~1,140 MWe C Az ORC áramfejlesztő berendezésre bemenő geotermális fluidum hőmérséklete, C

18 15,0 12,5 % 10,0 Hatásfok, % 5, C A geotermális fluidum belépési hőmérséklete, C 8.ábra: A bináris áramfejlesztés hatásfoka (ORC)

19 9. ábra: Magyarország fő tektonikai vonalai, harmadidőszaki medencealjzat mélysége és a valószínűsített nagy entalpiájú repedezett, breccsásodott, karsztosodott karbonátos tárolók helye ( a szaggatott vonalú határ nagyobb bizonytalanságot fejez ki).

20 10.ábra: A nagy entalpiájú geotermális rezervoárokat feltárt CH-meddő kutatófúrások földrajzi elhelyezkedése Magyarországon a m-es mélység intervallumban (Dövényi P.)

21 11. ábra: Gőzfelhőben a Nagyszénás 3 kút ( 1991 június)

22 12. ábra: Az alaphegység hőmérséklete és mélysége a Fáb 4 fúrás környezetében

23 13.ábra: A fajlagos ellenállás izovonalai a Fáb 4 fúrás környékén É D-i szelvény mentén. 1 = felsőpannóniai geotermális tároló, 2 = nagy mélységre hatoló tektonikus zóna a felfelé áramló víz irányával

24 Mélységi hőmérséklet, 3000 m-ben, földi hőáramsűrűség, mw t /m 2 Geotermális energia termelésre alkalmas terület Geotermális tárolók /mezozoós/ 14. ábra: A magyar román határon átnyúló geotermális tárolók Álmos-Bagamér / Hargita-Székelyhíd

25 15. ábra: Közép Dunántúl. A harmadkori képződmények aljzatának szerkezeti térképe

26 16. ábra: A K22 K23 víztermelő és víznyelő kút közötti hidrodinamikai kapcsolat

27 Program a hazai geotermális áramfejlesztés megindítására A program lényegét a kapcsolt(áramfejlesztés+termálhőkinyerés) rendszerű, integrált energia kaszkád referencia(minta) projektek indítása és kivitelezése jelenti. A projektek kiválasztását/sorrendiségét/ induktív módszerrel kell végezni, előnyben részesítendők azok a helyek, ahol már végeztek korábban ilyen,a termálvíz kapacitás kimérését célzó kisérleteket/ pld. az olajipar/. Az adott projekt finanszírozását részben magyar állami pénzeszközökből kell biztosítani/ a kockázati tőke biztosítása a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére/. A 17. ábrán egy ilyen projekt folyamatábráját mutatjuk be. A kapcsolt rendszerű hasznosítás javasolt vázlatrajza a 18. ábrán látható. Minden ilyen mintaprojekt legfontosabb lépcsője az un. terheléses próbaüzem /long term test/,amely mért paramétereinek célirányos feldolgozásával készülhet el a projekt megvalósíthatósági tanulmány-a. Egy ilyen próbaüzem megtervezett felszíni telepítési vázlatát láthatjuk a 19. ábrán.

28 17. ábra: A többlépcsős, villamos áram termelést is magába foglaló energia kaszkád rendszerű geotermális energiahasznosítás projektjének tervezett folyamatábrája ( Kiskunság )

29 Generátor Gázmotor 155 C,30l/s,5ba r Túlhevítés Turbina Kondenzátor Generátor Bináris egység (ORC) 1,13MW vezetékre Hűtővíz Hűtőtorony Generátor Hőcserélők 30 l/s Fűtővíz vezeték Gáztermelési volumen: Nm 3 /nap R = 4,84 m 3 /m 3 Égéshő, KJ/m3 = Fűtőérték, KJ/m3 = Forgó szeparátor bar, 30 C Q=6,5 MW 95/70 C Növényhajtató ház Q=15 MW 70/30 C JELÖLÉSEK Geotermális fluidum Szekunder folyadék (ORC) /isobután/ Szeparált gáz AQUAKULTURA Hulladék gáz Hűtővíz 1 2 bar 1 2 bar Víztermelő kút Víznyelő kút Víznyelő kút 18. ábra: A kapcsolt geotermális energiahasznosító rendszer vázlatrajza ( Kiskunság )

30 K22 K23 19.ábra: Próbaüzem felszíni telepítési vázlat K22 K23 kútpár

31 Politikai akarat A geotermális energia hasznosítás növelésére-de általánosságban, a megújuló zöld energiák kiterjesztésére irányuló, igazi politikai akarat Magyarországon nincs. A jelenlegi kormány folytatja az előzőkormányok energetikai politikáját,azaz a magyar energia rendszer továbbra is a klasszikus nagy/gáz/ erőművekre ill. az alapvető energiahordozók /szénhidrogének/ importjáraépül, emellett a zöld energiák támogatása a 0-hoz közelít, így pld óta 1 szélerőmű engedélyt sem adtak ki; A METÁR / a megújulókból származóhő-és villamos energia támogatási rendszer/ bevezetése elakadt.

32 Politikai akarat Emberi és egyéni anyagi érdekellentét van a hagyományos energetikai körök és a zöldenergetikai beruházók között. Az MVM gázvezetéket épít. Az olaj-és gáziparban nincs a fenti érdekellentét,a gázlobby egyszerűen akadályozza pld. A termálenergia hasznosítást. A MOL kétszer számolta föl a geotermiával foglalkozó szervezetét. A CH-importunk csökkentése pld.a hazai geotermiával azért is indokolt lenne,mert CH import függésünk Európában egyik legnagyobb /2010/: - földgáz 78% -kőolaj 94%. /Megjegyzendő, hogy az urán 100 %-on áll /.

33 Politikai akarat Ez képtelen dolog,ha tudatában vagyunk igen jelentős,egy részében közepes ill. nagy entalpiájútermál energia készletenknek. A politikai vezetés a zöldenergia szereplőinek udvarias, de semmitmondó válaszokat küld, miközben a zöldenergiát szívügyüknek tekintő vezetőket, főosztályvezető helyettesi szintig leváltja. Jelenleg a hagyományos fosszilis energia rendszert támogató politika alapútervezés és döntés zajlik,a hazai szakmai szempontok teljes háttérbe szorításával, aminek az árát a fogyasztó, és főleg az élő környezet fogja megfizetni.

34 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A hazai jogi szabályozás egyszerűen skizofrén, ez különösen az energetikai szabályozásra vonatkozik. Általánosságban,a szabályozás alapját az 1995.évi LVII. törvény, a Vízügyi Törvény, Vt.ill. az 1993.évi XLVIII. törvény, a Bányatörvény, Bt. jelenti. De itt van az első bökkenő! 1./ A Bányatörvény a saját keretein belül, Bt (1)hpontjában kimondja,hogy a víz nem ásványi nyersanyag, avizet ily módon saját hatásköréből kivonja! 2./ A Bt. ezen kívül, de a Vt. figyelembevételével, de emiattbonyolult módon,a kivételek említésével szabályozza a geotermikus energia igénybevételét,úgy,hogy kimondja azt,hogy a geotermikus energia hasznosítása a Bt. hatálya alátartozik, kivéve az azt hordozótermálvizek kutatását és termelését, felszínre hozatalukat, mely utóbbit a Vízügyi Törvény /Vt./ hatálya alá utalja. A geotermikus energia kinyerése hazánkban gyakorlatilag teljes mértékben a mélységi vizek felszínre hozatalával történik, így a Bt.-nek semmi köze sincs az általános hazai gyakorlathoz / csak a zárt rendszerű, hőszivattyús hasznosítás tartozik a Bt. hatálya alá/.

35 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A geotermikus energia természetes előfordulásában / vízkészlet/az tulajdonában áll,a kinyert geotermikus energia azonban a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy át, így lesznek pld. a termálkertészek bányavállalkozók,akik a hasznosított geotermikus energia után bányajáradékot is kötelesek fizetni,egy olyan tevékenység után, amely nem is tartozik a Bt. hatálya alá!. A kettős adóztatás tipikus esete. A jogi szabályozás tehát szigorúan elkülöníteni igyekszika hőenergiát a termálvíztől,a hőhasznosítást a termálvíz hasznosítástól, a bányavállakozót a vízjogi engedélyestől. A gyakorlatban azonban ezek a kategóriák nem, vagy csak jogi fikciók útján különíthetők el. Noha hévíz vagyonunk elfogyásának veszélye a megújulójelleg ill. a jelenlegi víztermelés szintjén semmiképpen nemfenyegeti hazánkat,felmerült a lefűtött víz vissza nyomási kötelezettsége / amely alól, időről időre felmentést adnak, december 31. A fürdőmedencékben lehűlt fürdővizet viszont nem kell, de szigorúan tilos visszanyomni!

36 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A Bányatörvény legutóbbi,2011-es módosítása /Bt.49 (24),103/2o11. VI.29/ módosítása szerint a 2500 m alatti kőzettartományt zárt területnek minősíti,amelynek energetikai hasznosítása csak koncessziós alapon történhet. Ez igen csak dilettáns módosítás, mert a 2500 m-es mélységhatár teljesen önkényes és légből kapott,azt feltételezve,hogy 2500 m-ben a rétegek vízszintes asztallapokkal vannak szétválasztva, ahelyett, hogyföldtani korok szerint lenne - az egyébként teljesen értelmetlen mélységhatár kijelölés. A koncessziókizárólagossága a hazai befektetők számáraleküzdhetetlen akadályt, a tőkeerős külföldi befektetőkkel /multikkal/ szemben!

37 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A geotermia hazai jogi szabályozása, amint látjuk, több sebből vérzik. A Magyar Geotermális Egyesület már 1998-ban felvetette egy, önállótermáltörvény megalkotását,amely egyértelműen szabályozná a víz,mint különleges közeg,többcélú hasznosításának jogi szabályozását. Ilyen,önállótörvény létezik pld. Izlandon,Németországban,sőt még Romániában is. A magyar törvényhozás egy ilyen törvény meghozatalára még csak kísérletet sem tett.

38 A termálvíz hasznosítás jogi alapja Rendezetlen jogi kérdés még az un. CH-meddőfúrások helyzete,melyek olaj-és gázkutató fúrásokként indultak, de találat híján CH-meddővé váltak. (4. ábra) A kataszterizált, 0 -ra leírt CH-meddőfúrások száma Magyarországon jelenleg: Ebből a fúrás állományból mintegy 1200 CH-meddőfúrás alkalmas átképzésük után geotermális fluidum termelésére.az állami pénzeszközökből,1991. október 1. előtt mélyítettch-meddőfúrások törvényileg állami tulajdonban vannak, kincstári vagyont képviselnek,e vagyonrész kezelője a Bányavagyon HasznosítóKht.(most már Kft.),igaz,hogy fennállásának 10 éve alatt egyetlen egy CH-meddőfúrást sem értékesített. A MOL NyRt. ebben a kérdésben,ambivalens,ha nem törvénysértő, magatartást tanúsít, ui. állami tulajdonban lévőch-meddőfúrásokat: nem ad el /Lánchíd effektus/ visszatart igényt tart rá stb.

39 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A MOL ebben a kérdésben úgy viselkedik,mint a kertészkutyája /Lope de Vega/. A CH-meddő fúrások egyéb célú pld. geotermális fluidum termelés ill. termálhő hasznosítás egyáltalán nem vesz részt! A hazai földhőhasznosítás kiterjesztésére több lehetőség is van pld. a hőszivattyúzás lényeges növelése mellett most 2 további lehetőséget szeretnék vázolni: 1./ A fürdővíz hőjének hasznosítása 2./ A geotermális alapú villamos áram, zöldáram fejlesztés hazánkban.

40 A fürdővíz hőjének hasznosítása A hazai,döntően /import/ földgázzal fűtött fürdő épületekben - mintegy 250 fürdő-a földgáz kiváltása céljából autonóm, saját célúfűtési rendszer valósíthatómeg a fürdővíz hőjének hasznosításával. A termálvíz kapcsolt,energetikai+balneológiai hasznosító rendszere valósítható meg,melynek elemei: - hőcserélő, a fürdőmedencék előtt /upstream/ - hőszivattyú, a fürdőmedencék után /downstream/, az elfolyó csurgalék fürdővíz hőjének hasznosítására.

41 A fürdővíz hőjének hasznosítása A fürdővíz hőjének vázolt hasznosítása a az összes budapesti fürdőben a következő,számított eredményeket jelenti: A fürdők/kutak/ száma 19 A kútfej hőmérséklet/kifolyó víz/ hőmérséklete, C A kitermelt termálvíz mennyisége,mm3/év 11,2 Hasznosítási hőlépcső,delta T,C 16-72* Beépíthető hőteljesítmény, MW 58,7 Hasznosítható hőmennyiség, GJ/év /1,85 PJ/év/ A fenti program beruházási költsége, MdFt 70/kb. 100 EFt/kW fajlagos költség mellett, 2008/ Megtérülési idő, év 5 /a december 31-i gázárak mellett/ * az elfolyóvíz hőmérséklete 5 C A hőcserélő+ hőszivattyúenergia kaszkád rendszer az ország összes fürdőjében megvalósítható, működtetése jelentős, hasznosított termálhő mennyiséget és --- döntően orosz import földgáz kiváltását jelentené.

42 A geotermális energia alapú villamos áram zöldáram fejlesztés Magyarországon Kitekintés a Világra A világon 1904 óta termelnek villamos áramot termálenergiából/larderello/,jelenleg 24 országban. A termelt villamos áram mennyisége fokozatosan növekszik. Év Beépített villamos A termelt villamos kapacitás, MWe áram mennyisége, GW e h A megújulók között a beépített kapacitás tekintetében a geotermális villamos áram a 2.-ik helyen van,a termelt villamos áram mennyiségét tekintve: az első/zsinórüzem %./ Azon geotermális fluidum legkisebb hőmérséklete,amelyből villamos áramot állítanak elő: 97 C/ Neustadt Glewe/, a legnagyob:295 C/Cerro Prieto/.

43 A geotermális energia alapúvillamos áramtermelési módszerek A víz-gőz keverék nedves gőz alapúvillamos áram fejlesztés legelterjedtebb módszere a kettős közegű bináris módszer, mellyel kisebb hőmérsékletű, C geotermális fluidumokból is állítható elő villamos áram. Az eljárás szerint a kútfejen kiáramló,nagy hőmérsékletűvízgőz keverék,-primer folyadék- a szekunder oldalon lévő, alacsony forráspontú munkaközeget gőzzé alakítja,amely a turbógenerátorral egybeépített áramfejlesztő generátort hajtja meg. A bináris módszernek 2 változata ismert: az ORC Organic Rankine Cycle termodinamikai körfolyamaton alapuló módszer; a Kalina féle körfolyamaton alapuló eljárás. A 2 változat közül az ORC elterjedtebb /kb MWe beépített kapacitás/, a Kalina eljárás hatásfoka nagyobb,de elterjedése jóval kisebb a világon. Az ORC áramfejlesztő egység (5.ábra) fajlagos teljesítményét a 6. ill. 7.ábrán, az eljárás hatásfokát a 8. ábrán láthatjuk. A bináris áramfejlesztési eljárás felsőhőmérséklet határa mintegy 150 C,felette már az un. egyszeri gőzlecsapatás/ single flash/ módszert alkalmazzák.

44 A geotermális energia alapúvillamos áramtermelési módszerek A geotermális villamos áram termelés alapjául szolgáló, nagy entalpiájúgeotermális tárolókat a CH-kutatás nagymélységűfúrásai érték el. A 9.ábrán azokat a nagy tektonikai öveket láthatjuk, amelyek mentén triász korú,vagy annál idősebb,a felszínükön 150 C-nál nagyobb hőmérsékletű geotermális tárolók találhatók. A 10. ábra azokat, a m mélység intervallumra mélyítettfúrásokat tünteti fel,amelyekben a mélységi hőmérséklet 3000 m-ben meghaladja a 150 C-ot. A nagy entalpiájúgeotermális akviferek létezéséről először a Fábiánsebestyén-4 nagymélységűfúráson december január 31 közötti gőzkitörés adott tanúbizonyságot. Az első, megtervezett célméréseket az OKGT 1991.június-júliusában végezte a Nagyszénás-3 /Nsz-3 CH-meddőfúrásból átképzett/ vízkúton végezte/ 11.ábra/. Mind a Fáb-4,mind az Nsz-3 nagymélységűfúrás környezetében végzett magnetotellurikus mérések/ /, 9-10 km mélységre hatolótektonikai töréseket mutattak ki,amelyek mentén a víz alulról-fölfelé áramlik /12.ábra/. A preneogén alaphegység hőmérsékletét láthatjuk a 13. ábrán, a Fáb-4 ill. az Nsz-3 föltüntetésével.

45 A geotermális energia alapúvillamos áramtermelési módszerek Az Nsz-3 kúton végrehajtott célmérések eredményeinek 1 feldolgozása alapján végzett szimulációs számítások szerint / Antics,M./, itt a geotermális tárolót alsótriász korú, repedezett,kettős porozitásúkőzetek alkotják,mely tárolóminden oldalról zárt,de alulról nyitott,terrasztikus nyomású overpressured geotermális akvifer./ MOL Geotermia Projekt, 1998/. A 6. ábra alapján láthatjuk,hogy jelenleg a legnagyobb mért hazai kútfej hőmérsékletet /171C/ produkáló,s mintegy 30 l/sec mért hozamú Nagyszénás- 3kútra max. 2 MWe villamos kapacitásúbináris áramfejlesztőegység telepíthető, melynek élettartama számítottan 25 év. A geotermia nem ismer határokat megállapítás igazát támasztja alá, a magyarromán határ mindkét oldalán meglévő, nagyentalpiájú, geotermális tárolómegléte/ Álmosd-Székelyhíd/ (14.ábra). A Közép-dunántúli szerkezeti egység /15.ábra/ triász képződményeinek geotermális adottságai villamos áram előállítását is lehetővé teszik. A Villányi-Bihar tektonikai öv területének Bács-Kiskun megyére esőrészén is kialakíthatók a zöldáram termelést biztosító,víztermelő-.víznyelő kutakból álló kútpárok,pld.a K22-K23 kútpár /16. ábra/.

46 A geotermális energia alapúvillamos áramtermelési módszerek Az előadónak dr.dövényi Péterrel együtt végzett célirányos analízise, leválogatás, megállapítást nyert,hogy azon CH-meddőfúrások száma az országban,amelyekből a megfelelőátképzésük után 100 C-nál nagyobb felszíni hőmérsékletűill m3-nél nagyobb hozamúgeotermális fluidum /nedves gőz/ termelhető: mintegy 200 kút. Ezen CH-meddőfúrások összes földrajzi,földtani/rétegsor/ ill. mért hőmérsékleti adata rendelkezésünkre áll. ( 1.táblázat)

47 ** * A teljes hazai telepített villamos kapacitás: max MW e ** A kis erőművekkel termelt villamos áram mennyisége hazánkban ~1400 GWh (2012) 1.táblázat: A geotermális alapú zöldáram kitermelés lehetőségei Magyarországon (teljes kiterjesztés)

48 Köszönöm szíves figyelmüket!

GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON (2006)

GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON (2006) Dr. Árpási Miklós IGA tag GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON (2006) FIP-TREET projekt kísérleti képzés Innoterm Energetikai és Környezetvédelmi Fejlesztő Kft., Budapest GEOTHERMAL

Részletesebben

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Fischer Anita, Hlatki Miklós, Mezősi András és Pató Zsuzsanna Műhelytanulmány,

Részletesebben

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon Bevezetés A cikk összefoglalja a világ geotermálisenergia-hasznosítási termálalapú villamosáram-termelés és közvetlen hasznosítás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

A magyar energiaellátás, hasonlóan a világ és az Európai Unió energiaellátásához döntően fosszilis energiahordozókra épül.

A magyar energiaellátás, hasonlóan a világ és az Európai Unió energiaellátásához döntően fosszilis energiahordozókra épül. 1.1 Szükséglet elemzése, lehetséges alternatívák A magyar energiaellátás, hasonlóan a világ és az Európai Unió energiaellátásához döntően fosszilis energiahordozókra épül. Az elmúlt tizenöt évben a villamos

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS KERETÉBEN

GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS KERETÉBEN GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI TANSZÉK

Részletesebben

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Bohoczky Ferenc 5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Budapest 2005. január E lõszó Ez a kiadvány a Magyar Atomfórum Egyesület által közreadott sorozat része, amely a hazai villamosenergia-ellátás jövõjének kérdéseit

Részletesebben

VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA

VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA BEVEZETÉS Jelen tanulmány célja, hogy kapcsolódva az alternatív energiák alkalmazási módszereihez, ezen belül a tágabban vett termálvíz hasznosításról egy általános

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

Energetika II. GEOTERMIKUS POTENCIÁLOK MAGYARORSZÁGON

Energetika II. GEOTERMIKUS POTENCIÁLOK MAGYARORSZÁGON Energetika II. GEOTERMIKUS POTENCIÁLOK MAGYARORSZÁGON Készítette: Beadás időpontja: Várkonyi Zsombor 2012. május Bevezetés Emlékészem mikor még kisgyerekként Egerben a híres gyógyfürdőt övező patak mentén

Részletesebben

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Tartalom A GeoSEE projekt és résztvevői 4 Magyarország geotermikus potenciálja és lehetőségei 5 Termálvizek

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. fundamentális elemzése

A PannErgy Nyrt. fundamentális elemzése A PannErgy Nyrt. fundamentális elemzése Készítették: Kékesi Zsuzsa és Szentirmai Péter IV. évfolyamos hallgatók Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Tőkepiac és vállat főszakirány Vállalatértékelés,

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A GEOTERMIKUS ENERGIA HŐSZIVATTYÚVAL TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSA

Részletesebben

HELYZETKÉP A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS

HELYZETKÉP A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS HELYZETKÉP A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL BOBOK ELEMÉR TÓTH ANIKÓ MISKOLCI EGYETEM BEVEZETÉS A geotermikus energia olyan belső energia, amelyet a földkéreg, a köpeny és a mag nagy

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MEGÚJULÓ HATÁRVIDÉK

MEGÚJULÓ ENERGIA MEGÚJULÓ HATÁRVIDÉK MEGÚJULÓ ENERGIA MEGÚJULÓ HATÁRVIDÉK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKBAN REJLŐ POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ MAGYARORSZÁGI TERÜLETÉN, ÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TELJES TERÜLETÉN KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE

A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE Bevezetés A geotermális energia a 4 fő (primer) megújuló energiaforrás azaz a Nap, a Föld forgás kinetikai energiája, a gravitáció és a magma

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ GEOTERMÁLIS ENERGIA MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA EGY KERTÉSZETI PÉLDA ALAPJÁN Utilization

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TERMÁLVÍZ KÉSZLETEK FENNTARTHATÓ ÉS OPTIMÁLIS HASZNÁLATA A TERÜLETFEJLESZTÉSEK TÜKRÉBEN

TELEPÜLÉSI TERMÁLVÍZ KÉSZLETEK FENNTARTHATÓ ÉS OPTIMÁLIS HASZNÁLATA A TERÜLETFEJLESZTÉSEK TÜKRÉBEN TELEPÜLÉSI TERMÁLVÍZ KÉSZLETEK FENNTARTHATÓ ÉS OPTIMÁLIS HASZNÁLATA A TERÜLETFEJLESZTÉSEK TÜKRÉBEN Ph.D. értekezés okleveles építőmérnök szakokleveles közgazdász Témavezetők: Dr. habil. Csébfalvi Anikó

Részletesebben

Geotermális Tapasztalatcsere Program

Geotermális Tapasztalatcsere Program 2010/4 TÖOSZ MÓDSZERTANI FÜZET Keil Szilvia Geotermális Tapasztalatcsere Program KEIL SZILVIA Geotermális Tapasztalatcsere Program POLGÁRMESTER AKADÉMIA Tapasztalatcsere Program Települési Önkormányzatok

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

Melegvíz a konnektorban

Melegvíz a konnektorban Melegvíz a konnektorban (A geotermikus energia alternatív hasznosításának gazdaságossági kérdései Magyarországon) Készítette: Balogh Edmond 2005. november 30. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben

Gondolatok a bányatörvény hiányosságairól

Gondolatok a bányatörvény hiányosságairól Gondolatok a bányatörvény hiányosságairól A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA A BÁNYATÖRVÉNY TÜKRÉBEN Senki sem tudja, hogyan került a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.- be (Bt.) az egyik megújuló

Részletesebben

Földhő Hírlevél. A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa

Földhő Hírlevél. A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa 28. 2010. október VII./4. Interjú Bod Péterrel Dr. Bod Péter, a szentesi kórház egykori főigazgatója gyermekkora óta lelkes ornitológus.

Részletesebben

Geotermikus védőidom A jogalkotó a jogbiztonságot kívánta növelni

Geotermikus védőidom A jogalkotó a jogbiztonságot kívánta növelni A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa V. évf. 1. sz. (16-17) 2008. február Geotermikus védőidom A jogalkotó a jogbiztonságot kívánta növelni Az Országgyűlés 2007. november 5-i ülésnapján

Részletesebben

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos 22. energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos HÓ SZIVATTYÚZÁS Az Energia Központ Kht. kiadványa Budapest, 2008. A borítón Handbauer Magdolna Az energia velünk

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben