A MAGYAR GEOTERMIA HELYZETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR GEOTERMIA HELYZETE - 2012"

Átírás

1 Az előadónem ért a geotermiához, de tudja azt, hogy mit nem tud Dr. Árpási Miklós A MAGYAR GEOTERMIA HELYZETE január 31. Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre BOK

2 Fogalmi meghatározások - A termálvíz a 35 C-nál / / között, illetve 1984 óta a 30 C-nál nagyobb felszíni /fakadási/ hőmérsékletű rétegvíz. - Európa legtöbb országában ez a hőmérséklet határ 25 C - A geotermális fluidum a 3 különböző halmazállapotú /cseppfolyós, szilárd, ill. légnemű anyagok keveréke, lásd: víz gőz keverék. - A gyógyvíz a célirányos kísérletek /vakpróba/ eredményei alapján mesterségesen meghatározott termálvíz. Gyógyvíz a természetben nem létezik. - Az ásványvíz a termálvíz szilárd anyag tartalmától /mg/l/, függő víz, természetes állapotában létezik. A geotermális energia /földhő/ a közetvázban, ill. az azt feltöltő folyadék /rétegvíz/ belső, megújuló energiája. Eredete a magma,ill. a rádioaktív bomlás. - Megújuló energia: a BRS szerint a következő 4 alapvető megújuló energiaforrás: - a Nap - a Föld - a gravitáció - a magma - ORC módszer: a kettős közegű, bináris villamos energia előállítási termodinamikus körfolyamat, amely az Organic Rankine Cycle rövidítésből származik. - Kalina módszer: a feltaláló nevével jelzett termodinamikus körfolyamaton alapuló áramfejlesztési eljárás

3 MÓDOSÍTOTT LINDAL DIAGRAM KÖZVETLEN HİHASZNOSÍTÁS VILLAMOS ÁRAM TERMELÉS IPARI HŐTÉS HİKINYERÉS TÁVFŐTÉS KISHİMÉRSÉKLETŐ MEZİGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS BALNEOLÓGIA FAGYASZTÁS A víz kritikus hımérséklete A geotermális fluidum hımérséklete, C Hıszivattyúk KOGENERÁCIÓS FOLYAMAT Kombinált hıcsere Hıszivattyú, Főtés Hıcserélık Teljes folyadékáram (Total Flow Concept) Kettıs közegő áramfejlesztés (Organic Rankine Cycle) /ORC/ Egyszeri gızlecsapatás (Single Flash) Kettıs lecsapatás (Dual Flash) 1.ábra: A geotermális energia hasznosítása a hőmérséklet függvényében (P.Ungemach) Közvetlen gızlecsapatás VILLAMOS ÁRA ELİÁLLÍTÁSI MÓDSZEREK

4 Város A hazai termálstatisztika Néhány, 2011-es adat a termálenergia alapú távfűtésről: Hasznosított termálhő, GJ/év A termálhőrészaránya a távfűtésben, % Csongrád 90,0 Hódmezővásárhely 80,4 Nagyatád 32,2 Szeged 1,7 Szentes 97,4 Szigetvár 11,0 Vasvár 12,9 Szentlőrinc 100,0 Termálkapacitás, MW t Összesen: 8 város* ,0 218 * 2011 óta 2 új rendszer /Makó, Mórahalom/ létesült. A termálenergia részaránya( 3,6 PJ/év) Magyarországteljes energia felhasználási mérlegében (1075 PJ/év) 0,29 % (2011)

5 2. ábra... és jön a hévíz!

6 A 2012 december 31-ig megvalósított,jelenleg megvalósítás alatt álló ill. tervezett termálenergia hasznosító projektek 1. Megvalósított projektek # A projekt helye Kivitelező A megvalósítás (várható) éve Megjegyzés 1 Szeged-Felsőváros PorcióKft Sikertelenség miatt leállítva 2 Boly Porció Kft Veresegyház Porció Kft bővítés alatt 4 Kistelek Aquaplus Kft Szentlőrinc Pannergy Zrt Vácrátót Botanikus Kert BME Gyopáros Porció Kft Csongrád Brunnen Kft bővítés alatt 9 Mórahalom Brunnen Kft. 2011

7 A 2012 december 31-ig megvalósított,jelenleg megvalósítás alatt álló ill. tervezett termálenergia hasznosító projektek 2. Megvalósítás alatt levő projektek # A projekt helye Kivitelező A megvalósítás (várható) éve 1 Miskolci geotermikus projekt 2 Makó Brunnen Kft Megjegyzés Pannergy Zrt Külön részletezve

8 A 2012 december 31-ig megvalósított,jelenleg megvalósítás alatt álló ill. tervezett termálenergia hasznosító projektek 3. Tervezett (előkészített) projektek # A projekt helye Kivitelező A megvalósítás (várható) éve 1 Törökszentmiklós Brunnen Kft. 2 Komárom Brunnen Kft. 3 Mezőberény Brunnen Kft. 4 Kiskunhalas Brunnen Kft. 5 Szeged Brunnen Kft. 6 Hajdúnánás Brunnen Kft. Megjegyzés 7 Hódmezővásárhely Brunnen Kft. Bővítés

9 MISKOLCI GEOTERMIKUS PROJEKT

10 A hazai geotermális energiahasznosítás kiterjesztésének lehetőségei A termálenergia hasznosítás tényadatai, a hazai korrekt termálstatisztika hiányában / ilyen sohasem volt/ csak becslés értékűek/2012/. 1/ Hasznosított termálhő mennyiség T=30 C mellett 3,6 PJ/év 2/ Ennek részaránya az ország primer energia mérlegében 0,29 % 3/ A hasznosított termálhő mértéke : 3.1 A dinamikus termálvíz készletekhez viszonyítva: 4,4 % 3.2 A megújuló energiákon belül: 6,0 %

11 A termálhő hasznosítás kiterjesztéséhez a következő 4 feltétel együttes megléte szükséges: 1. célirányos politikai akarat, 2. rendezett jogi háttér, 3. pénzügyi források (pénz) 4. szellemi háttér, hazai, külföldi Célirányos politikai szándék Önálló jogi szabályozás Pénzügyi források Szellemi kapacitás (hazai/külföldi) FORRÁSOLDAL Termálvíz ( földhő ) 3. ábra: A forrásoldalt jelentő termálvíz készletek megléte alapvetően fontos, de a hasznosítás mértéke lényegesen fontosabb, mint a készletek nagysága, mert a termálvíz (földhő) lokális, helyi energiaforrás, másrészt:

12 A hazai geotermális energiahasznosítás kiterjesztésének lehetőségei Hazánkban a föld felszínére kilépőhőáram teljesítménye kb. 7GW ( Dövényi,P-Horváth,F), a földkéregben lévő geotermális hő mennyisége a m-es mélység intervallumban a felszíni 15 C-os átlaghőmérséklethez viszonyítva kb.2x Joule, ami olyan nagy energia,amely a fenti kb. 7 GW-os hőteljesítményt akár csak 1%-os hatásfok mellett is több tízezer évig tudná biztosítani. Ezeknek a számoknak azonban nincs túl nagy jelentőségük,mert igaz,hogy nálunk a földi hőáram a világátlag kétszerese, de a 3,5 GW-os geotermális hőteljesítmény értelmezhetetlenül nagy teljesítmény és az 5000 év is beláthatatlanul nagy idő.

13 A hazai geotermális energiahasznosítás kiterjesztésének lehetőségei A 3. ábrán látható feltételek sorrendiséget is jelentenek,mert például ha nincs politikai szándék és/vagy pénzügyi forrás, a szellemi háttér fölösleges,ezzel ellentétben a politikai szándék generálja a pénzt és mozgósítja a szellemi hátteret. Ha a politikai szándék és a pénz is meg van,de nincs szellemi háttér,akkor ebben az esetben a szakmai dilettantizmus kezd nyomulni/ izzószemű feltalálók,hozzá nem értő akarnokok, stb/. A szakmai háttér/tudás/ hiánya plasztikusan: Uram, át tud ugrani 2 métert? Hát, sajnos nem! És ha megfizetem? Hát, akkor sem!

14 4. ábra: CH- meddő fúrás /Kiha D - I./ Kútfej

15 5. ábra: Bináris áramfejlesztő egység, ORC ( Bad Blumau, Ausztria )

16 Nsz-3 0,27 MW e - nél kisebb tartomány MAL-PE-01 kút 6. ábra: A bináris berendezés (ORC) teljesítménye a hozamhőmérséklet függvényében

17 7.ábra: A víztől eltérő munkaközegű bináris áramfejlesztő berendezés (ORC) fajlagos teljesítménye (A hűtőközeg hőmérséklete 30 C) A fajlagos termelt árammennyisége, kw e /kg/sec 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 K22-K23 ~210 KWe MAL-PE-01 Nsz - 3 ~1,140 MWe C Az ORC áramfejlesztő berendezésre bemenő geotermális fluidum hőmérséklete, C

18 15,0 12,5 % 10,0 Hatásfok, % 5, C A geotermális fluidum belépési hőmérséklete, C 8.ábra: A bináris áramfejlesztés hatásfoka (ORC)

19 9. ábra: Magyarország fő tektonikai vonalai, harmadidőszaki medencealjzat mélysége és a valószínűsített nagy entalpiájú repedezett, breccsásodott, karsztosodott karbonátos tárolók helye ( a szaggatott vonalú határ nagyobb bizonytalanságot fejez ki).

20 10.ábra: A nagy entalpiájú geotermális rezervoárokat feltárt CH-meddő kutatófúrások földrajzi elhelyezkedése Magyarországon a m-es mélység intervallumban (Dövényi P.)

21 11. ábra: Gőzfelhőben a Nagyszénás 3 kút ( 1991 június)

22 12. ábra: Az alaphegység hőmérséklete és mélysége a Fáb 4 fúrás környezetében

23 13.ábra: A fajlagos ellenállás izovonalai a Fáb 4 fúrás környékén É D-i szelvény mentén. 1 = felsőpannóniai geotermális tároló, 2 = nagy mélységre hatoló tektonikus zóna a felfelé áramló víz irányával

24 Mélységi hőmérséklet, 3000 m-ben, földi hőáramsűrűség, mw t /m 2 Geotermális energia termelésre alkalmas terület Geotermális tárolók /mezozoós/ 14. ábra: A magyar román határon átnyúló geotermális tárolók Álmos-Bagamér / Hargita-Székelyhíd

25 15. ábra: Közép Dunántúl. A harmadkori képződmények aljzatának szerkezeti térképe

26 16. ábra: A K22 K23 víztermelő és víznyelő kút közötti hidrodinamikai kapcsolat

27 Program a hazai geotermális áramfejlesztés megindítására A program lényegét a kapcsolt(áramfejlesztés+termálhőkinyerés) rendszerű, integrált energia kaszkád referencia(minta) projektek indítása és kivitelezése jelenti. A projektek kiválasztását/sorrendiségét/ induktív módszerrel kell végezni, előnyben részesítendők azok a helyek, ahol már végeztek korábban ilyen,a termálvíz kapacitás kimérését célzó kisérleteket/ pld. az olajipar/. Az adott projekt finanszírozását részben magyar állami pénzeszközökből kell biztosítani/ a kockázati tőke biztosítása a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére/. A 17. ábrán egy ilyen projekt folyamatábráját mutatjuk be. A kapcsolt rendszerű hasznosítás javasolt vázlatrajza a 18. ábrán látható. Minden ilyen mintaprojekt legfontosabb lépcsője az un. terheléses próbaüzem /long term test/,amely mért paramétereinek célirányos feldolgozásával készülhet el a projekt megvalósíthatósági tanulmány-a. Egy ilyen próbaüzem megtervezett felszíni telepítési vázlatát láthatjuk a 19. ábrán.

28 17. ábra: A többlépcsős, villamos áram termelést is magába foglaló energia kaszkád rendszerű geotermális energiahasznosítás projektjének tervezett folyamatábrája ( Kiskunság )

29 Generátor Gázmotor 155 C,30l/s,5ba r Túlhevítés Turbina Kondenzátor Generátor Bináris egység (ORC) 1,13MW vezetékre Hűtővíz Hűtőtorony Generátor Hőcserélők 30 l/s Fűtővíz vezeték Gáztermelési volumen: Nm 3 /nap R = 4,84 m 3 /m 3 Égéshő, KJ/m3 = Fűtőérték, KJ/m3 = Forgó szeparátor bar, 30 C Q=6,5 MW 95/70 C Növényhajtató ház Q=15 MW 70/30 C JELÖLÉSEK Geotermális fluidum Szekunder folyadék (ORC) /isobután/ Szeparált gáz AQUAKULTURA Hulladék gáz Hűtővíz 1 2 bar 1 2 bar Víztermelő kút Víznyelő kút Víznyelő kút 18. ábra: A kapcsolt geotermális energiahasznosító rendszer vázlatrajza ( Kiskunság )

30 K22 K23 19.ábra: Próbaüzem felszíni telepítési vázlat K22 K23 kútpár

31 Politikai akarat A geotermális energia hasznosítás növelésére-de általánosságban, a megújuló zöld energiák kiterjesztésére irányuló, igazi politikai akarat Magyarországon nincs. A jelenlegi kormány folytatja az előzőkormányok energetikai politikáját,azaz a magyar energia rendszer továbbra is a klasszikus nagy/gáz/ erőművekre ill. az alapvető energiahordozók /szénhidrogének/ importjáraépül, emellett a zöld energiák támogatása a 0-hoz közelít, így pld óta 1 szélerőmű engedélyt sem adtak ki; A METÁR / a megújulókból származóhő-és villamos energia támogatási rendszer/ bevezetése elakadt.

32 Politikai akarat Emberi és egyéni anyagi érdekellentét van a hagyományos energetikai körök és a zöldenergetikai beruházók között. Az MVM gázvezetéket épít. Az olaj-és gáziparban nincs a fenti érdekellentét,a gázlobby egyszerűen akadályozza pld. A termálenergia hasznosítást. A MOL kétszer számolta föl a geotermiával foglalkozó szervezetét. A CH-importunk csökkentése pld.a hazai geotermiával azért is indokolt lenne,mert CH import függésünk Európában egyik legnagyobb /2010/: - földgáz 78% -kőolaj 94%. /Megjegyzendő, hogy az urán 100 %-on áll /.

33 Politikai akarat Ez képtelen dolog,ha tudatában vagyunk igen jelentős,egy részében közepes ill. nagy entalpiájútermál energia készletenknek. A politikai vezetés a zöldenergia szereplőinek udvarias, de semmitmondó válaszokat küld, miközben a zöldenergiát szívügyüknek tekintő vezetőket, főosztályvezető helyettesi szintig leváltja. Jelenleg a hagyományos fosszilis energia rendszert támogató politika alapútervezés és döntés zajlik,a hazai szakmai szempontok teljes háttérbe szorításával, aminek az árát a fogyasztó, és főleg az élő környezet fogja megfizetni.

34 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A hazai jogi szabályozás egyszerűen skizofrén, ez különösen az energetikai szabályozásra vonatkozik. Általánosságban,a szabályozás alapját az 1995.évi LVII. törvény, a Vízügyi Törvény, Vt.ill. az 1993.évi XLVIII. törvény, a Bányatörvény, Bt. jelenti. De itt van az első bökkenő! 1./ A Bányatörvény a saját keretein belül, Bt (1)hpontjában kimondja,hogy a víz nem ásványi nyersanyag, avizet ily módon saját hatásköréből kivonja! 2./ A Bt. ezen kívül, de a Vt. figyelembevételével, de emiattbonyolult módon,a kivételek említésével szabályozza a geotermikus energia igénybevételét,úgy,hogy kimondja azt,hogy a geotermikus energia hasznosítása a Bt. hatálya alátartozik, kivéve az azt hordozótermálvizek kutatását és termelését, felszínre hozatalukat, mely utóbbit a Vízügyi Törvény /Vt./ hatálya alá utalja. A geotermikus energia kinyerése hazánkban gyakorlatilag teljes mértékben a mélységi vizek felszínre hozatalával történik, így a Bt.-nek semmi köze sincs az általános hazai gyakorlathoz / csak a zárt rendszerű, hőszivattyús hasznosítás tartozik a Bt. hatálya alá/.

35 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A geotermikus energia természetes előfordulásában / vízkészlet/az tulajdonában áll,a kinyert geotermikus energia azonban a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy át, így lesznek pld. a termálkertészek bányavállalkozók,akik a hasznosított geotermikus energia után bányajáradékot is kötelesek fizetni,egy olyan tevékenység után, amely nem is tartozik a Bt. hatálya alá!. A kettős adóztatás tipikus esete. A jogi szabályozás tehát szigorúan elkülöníteni igyekszika hőenergiát a termálvíztől,a hőhasznosítást a termálvíz hasznosítástól, a bányavállakozót a vízjogi engedélyestől. A gyakorlatban azonban ezek a kategóriák nem, vagy csak jogi fikciók útján különíthetők el. Noha hévíz vagyonunk elfogyásának veszélye a megújulójelleg ill. a jelenlegi víztermelés szintjén semmiképpen nemfenyegeti hazánkat,felmerült a lefűtött víz vissza nyomási kötelezettsége / amely alól, időről időre felmentést adnak, december 31. A fürdőmedencékben lehűlt fürdővizet viszont nem kell, de szigorúan tilos visszanyomni!

36 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A Bányatörvény legutóbbi,2011-es módosítása /Bt.49 (24),103/2o11. VI.29/ módosítása szerint a 2500 m alatti kőzettartományt zárt területnek minősíti,amelynek energetikai hasznosítása csak koncessziós alapon történhet. Ez igen csak dilettáns módosítás, mert a 2500 m-es mélységhatár teljesen önkényes és légből kapott,azt feltételezve,hogy 2500 m-ben a rétegek vízszintes asztallapokkal vannak szétválasztva, ahelyett, hogyföldtani korok szerint lenne - az egyébként teljesen értelmetlen mélységhatár kijelölés. A koncessziókizárólagossága a hazai befektetők számáraleküzdhetetlen akadályt, a tőkeerős külföldi befektetőkkel /multikkal/ szemben!

37 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A geotermia hazai jogi szabályozása, amint látjuk, több sebből vérzik. A Magyar Geotermális Egyesület már 1998-ban felvetette egy, önállótermáltörvény megalkotását,amely egyértelműen szabályozná a víz,mint különleges közeg,többcélú hasznosításának jogi szabályozását. Ilyen,önállótörvény létezik pld. Izlandon,Németországban,sőt még Romániában is. A magyar törvényhozás egy ilyen törvény meghozatalára még csak kísérletet sem tett.

38 A termálvíz hasznosítás jogi alapja Rendezetlen jogi kérdés még az un. CH-meddőfúrások helyzete,melyek olaj-és gázkutató fúrásokként indultak, de találat híján CH-meddővé váltak. (4. ábra) A kataszterizált, 0 -ra leírt CH-meddőfúrások száma Magyarországon jelenleg: Ebből a fúrás állományból mintegy 1200 CH-meddőfúrás alkalmas átképzésük után geotermális fluidum termelésére.az állami pénzeszközökből,1991. október 1. előtt mélyítettch-meddőfúrások törvényileg állami tulajdonban vannak, kincstári vagyont képviselnek,e vagyonrész kezelője a Bányavagyon HasznosítóKht.(most már Kft.),igaz,hogy fennállásának 10 éve alatt egyetlen egy CH-meddőfúrást sem értékesített. A MOL NyRt. ebben a kérdésben,ambivalens,ha nem törvénysértő, magatartást tanúsít, ui. állami tulajdonban lévőch-meddőfúrásokat: nem ad el /Lánchíd effektus/ visszatart igényt tart rá stb.

39 A termálvíz hasznosítás jogi alapja A MOL ebben a kérdésben úgy viselkedik,mint a kertészkutyája /Lope de Vega/. A CH-meddő fúrások egyéb célú pld. geotermális fluidum termelés ill. termálhő hasznosítás egyáltalán nem vesz részt! A hazai földhőhasznosítás kiterjesztésére több lehetőség is van pld. a hőszivattyúzás lényeges növelése mellett most 2 további lehetőséget szeretnék vázolni: 1./ A fürdővíz hőjének hasznosítása 2./ A geotermális alapú villamos áram, zöldáram fejlesztés hazánkban.

40 A fürdővíz hőjének hasznosítása A hazai,döntően /import/ földgázzal fűtött fürdő épületekben - mintegy 250 fürdő-a földgáz kiváltása céljából autonóm, saját célúfűtési rendszer valósíthatómeg a fürdővíz hőjének hasznosításával. A termálvíz kapcsolt,energetikai+balneológiai hasznosító rendszere valósítható meg,melynek elemei: - hőcserélő, a fürdőmedencék előtt /upstream/ - hőszivattyú, a fürdőmedencék után /downstream/, az elfolyó csurgalék fürdővíz hőjének hasznosítására.

41 A fürdővíz hőjének hasznosítása A fürdővíz hőjének vázolt hasznosítása a az összes budapesti fürdőben a következő,számított eredményeket jelenti: A fürdők/kutak/ száma 19 A kútfej hőmérséklet/kifolyó víz/ hőmérséklete, C A kitermelt termálvíz mennyisége,mm3/év 11,2 Hasznosítási hőlépcső,delta T,C 16-72* Beépíthető hőteljesítmény, MW 58,7 Hasznosítható hőmennyiség, GJ/év /1,85 PJ/év/ A fenti program beruházási költsége, MdFt 70/kb. 100 EFt/kW fajlagos költség mellett, 2008/ Megtérülési idő, év 5 /a december 31-i gázárak mellett/ * az elfolyóvíz hőmérséklete 5 C A hőcserélő+ hőszivattyúenergia kaszkád rendszer az ország összes fürdőjében megvalósítható, működtetése jelentős, hasznosított termálhő mennyiséget és --- döntően orosz import földgáz kiváltását jelentené.

42 A geotermális energia alapú villamos áram zöldáram fejlesztés Magyarországon Kitekintés a Világra A világon 1904 óta termelnek villamos áramot termálenergiából/larderello/,jelenleg 24 országban. A termelt villamos áram mennyisége fokozatosan növekszik. Év Beépített villamos A termelt villamos kapacitás, MWe áram mennyisége, GW e h A megújulók között a beépített kapacitás tekintetében a geotermális villamos áram a 2.-ik helyen van,a termelt villamos áram mennyiségét tekintve: az első/zsinórüzem %./ Azon geotermális fluidum legkisebb hőmérséklete,amelyből villamos áramot állítanak elő: 97 C/ Neustadt Glewe/, a legnagyob:295 C/Cerro Prieto/.

43 A geotermális energia alapúvillamos áramtermelési módszerek A víz-gőz keverék nedves gőz alapúvillamos áram fejlesztés legelterjedtebb módszere a kettős közegű bináris módszer, mellyel kisebb hőmérsékletű, C geotermális fluidumokból is állítható elő villamos áram. Az eljárás szerint a kútfejen kiáramló,nagy hőmérsékletűvízgőz keverék,-primer folyadék- a szekunder oldalon lévő, alacsony forráspontú munkaközeget gőzzé alakítja,amely a turbógenerátorral egybeépített áramfejlesztő generátort hajtja meg. A bináris módszernek 2 változata ismert: az ORC Organic Rankine Cycle termodinamikai körfolyamaton alapuló módszer; a Kalina féle körfolyamaton alapuló eljárás. A 2 változat közül az ORC elterjedtebb /kb MWe beépített kapacitás/, a Kalina eljárás hatásfoka nagyobb,de elterjedése jóval kisebb a világon. Az ORC áramfejlesztő egység (5.ábra) fajlagos teljesítményét a 6. ill. 7.ábrán, az eljárás hatásfokát a 8. ábrán láthatjuk. A bináris áramfejlesztési eljárás felsőhőmérséklet határa mintegy 150 C,felette már az un. egyszeri gőzlecsapatás/ single flash/ módszert alkalmazzák.

44 A geotermális energia alapúvillamos áramtermelési módszerek A geotermális villamos áram termelés alapjául szolgáló, nagy entalpiájúgeotermális tárolókat a CH-kutatás nagymélységűfúrásai érték el. A 9.ábrán azokat a nagy tektonikai öveket láthatjuk, amelyek mentén triász korú,vagy annál idősebb,a felszínükön 150 C-nál nagyobb hőmérsékletű geotermális tárolók találhatók. A 10. ábra azokat, a m mélység intervallumra mélyítettfúrásokat tünteti fel,amelyekben a mélységi hőmérséklet 3000 m-ben meghaladja a 150 C-ot. A nagy entalpiájúgeotermális akviferek létezéséről először a Fábiánsebestyén-4 nagymélységűfúráson december január 31 közötti gőzkitörés adott tanúbizonyságot. Az első, megtervezett célméréseket az OKGT 1991.június-júliusában végezte a Nagyszénás-3 /Nsz-3 CH-meddőfúrásból átképzett/ vízkúton végezte/ 11.ábra/. Mind a Fáb-4,mind az Nsz-3 nagymélységűfúrás környezetében végzett magnetotellurikus mérések/ /, 9-10 km mélységre hatolótektonikai töréseket mutattak ki,amelyek mentén a víz alulról-fölfelé áramlik /12.ábra/. A preneogén alaphegység hőmérsékletét láthatjuk a 13. ábrán, a Fáb-4 ill. az Nsz-3 föltüntetésével.

45 A geotermális energia alapúvillamos áramtermelési módszerek Az Nsz-3 kúton végrehajtott célmérések eredményeinek 1 feldolgozása alapján végzett szimulációs számítások szerint / Antics,M./, itt a geotermális tárolót alsótriász korú, repedezett,kettős porozitásúkőzetek alkotják,mely tárolóminden oldalról zárt,de alulról nyitott,terrasztikus nyomású overpressured geotermális akvifer./ MOL Geotermia Projekt, 1998/. A 6. ábra alapján láthatjuk,hogy jelenleg a legnagyobb mért hazai kútfej hőmérsékletet /171C/ produkáló,s mintegy 30 l/sec mért hozamú Nagyszénás- 3kútra max. 2 MWe villamos kapacitásúbináris áramfejlesztőegység telepíthető, melynek élettartama számítottan 25 év. A geotermia nem ismer határokat megállapítás igazát támasztja alá, a magyarromán határ mindkét oldalán meglévő, nagyentalpiájú, geotermális tárolómegléte/ Álmosd-Székelyhíd/ (14.ábra). A Közép-dunántúli szerkezeti egység /15.ábra/ triász képződményeinek geotermális adottságai villamos áram előállítását is lehetővé teszik. A Villányi-Bihar tektonikai öv területének Bács-Kiskun megyére esőrészén is kialakíthatók a zöldáram termelést biztosító,víztermelő-.víznyelő kutakból álló kútpárok,pld.a K22-K23 kútpár /16. ábra/.

46 A geotermális energia alapúvillamos áramtermelési módszerek Az előadónak dr.dövényi Péterrel együtt végzett célirányos analízise, leválogatás, megállapítást nyert,hogy azon CH-meddőfúrások száma az országban,amelyekből a megfelelőátképzésük után 100 C-nál nagyobb felszíni hőmérsékletűill m3-nél nagyobb hozamúgeotermális fluidum /nedves gőz/ termelhető: mintegy 200 kút. Ezen CH-meddőfúrások összes földrajzi,földtani/rétegsor/ ill. mért hőmérsékleti adata rendelkezésünkre áll. ( 1.táblázat)

47 ** * A teljes hazai telepített villamos kapacitás: max MW e ** A kis erőművekkel termelt villamos áram mennyisége hazánkban ~1400 GWh (2012) 1.táblázat: A geotermális alapú zöldáram kitermelés lehetőségei Magyarországon (teljes kiterjesztés)

48 Köszönöm szíves figyelmüket!

A nagy entalpiájú geotermális fluidum /nedves gőz/ termelés forrásoldali lehetőségei CSONGRÁD megye

A nagy entalpiájú geotermális fluidum /nedves gőz/ termelés forrásoldali lehetőségei CSONGRÁD megye Dr. Árpási Miklós Az előadó nem ért a geotermiához, de tudja azt, hogy mit nem tud A nagy entalpiájú geotermális fluidum /nedves gőz/ termelés forrásoldali lehetőségei CSONGRÁD megye Gőzben a Nagyszénás-3

Részletesebben

A projekt helye és jelentősége a magyarországi geotermikusenergiahasznosításban

A projekt helye és jelentősége a magyarországi geotermikusenergiahasznosításban A projekt helye és jelentősége a magyarországi geotermikusenergiahasznosításban Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Előzmények Kútfúrások számának alakulása 100 90 80

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok GeoDH Projekt, Nemzeti Workshop Kujbus Attila, Geotermia Expressz Kft. Budapest,

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Mértékegység 1990 1995 2000 2001 2002

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE

A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE Bevezetés A geotermális energia a 4 fő (primer) megújuló energiaforrás azaz a Nap, a Föld forgás kinetikai energiája, a gravitáció és a magma

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA

A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA Dr. Tóth Anikó PhD Miskolci Egyetem K olaj és Földgáz Intézet Országos Bányászati Konferencia 2016. november 25. Tartalom A geotermikus

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAP Budaörs 2007. április 26. A geotermális és s geotermikus hőszivattyh szivattyús energiahasznosítás s lehetőségei a mezőgazdas gazdaságbangban Szabó Zoltán gépészmérnök, projektvezető A

Részletesebben

GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON (2006)

GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON (2006) Dr. Árpási Miklós IGA tag GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON (2006) FIP-TREET projekt kísérleti képzés Innoterm Energetikai és Környezetvédelmi Fejlesztő Kft., Budapest GEOTHERMAL

Részletesebben

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Buday Tamás Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék 2011. május 19. A geotermikus

Részletesebben

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia? HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság Merre tovább Geotermia? Az utóbbi években a primer energiatermelésben végbemenő változások hatására folyamatosan előtérbe kerültek Magyarországon a geotermikus

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN Bobok Elemér Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet 2012. február 17. Helyzetkép a világ geotermikus energia termeléséről és hasznosításáról Magyarország természeti adottságai,

Részletesebben

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért A geotermális energia energetikai célú hasznosítása Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Vajdahunyadvár,

Részletesebben

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései dr. Nyikos Attila Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2016. november 24. Tartalom Célok

Részletesebben

Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia

Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia Szanyi János Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kızettani Tanszék szanyi@iif.u-szeged.hu Energia, Interdiszciplináris workshop ATOMKI, Debrecen,

Részletesebben

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát?

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát? ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIA Egerszalók, 2016. november 24-25. avagy mennyire illik a geotermikus energia a bányatörvénybe? SZITA Gábor elnök Magyar Geotermális Egyesület 1. Hogyan bányásszuk az ásványi

Részletesebben

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Tartalom 1. Mi a geotermikus energiahasznosítás? 2. A geotermikus energiahasznosítás

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről Megvalósíthatósági tanulmányok Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről A projekt háttere Magyarország gazdag geotermikus energiakészlettel rendelkezik. Míg a föld felszínétől lefelé

Részletesebben

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30.

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30. Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik

Részletesebben

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG Készítette: Koncz Ádám PhD hallgató Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Kutatás és innováció a magyar geotermiában Budapest,

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft Geometry of the sediments of the Carpathian Basin Hőmérséklet eloszlás a felső-pannóniai

Részletesebben

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport EGS geotermikus rezervoár megvalósításának kérdései Dr. Jobbik Anita Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport 1 Enhanced Geothermal System

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

energiatermelés jelene és jövője

energiatermelés jelene és jövője Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató A magyarországi geotermikus energiatermelés jelene és jövője RETS projekt konferenciája, Vecsés Jó példák a megújuló energiaforrások

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről Dr. Kovács Imre EU FIRE Kft. A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ A GEOTERMIÁBAN II. Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztály XI. Szakmai Napja

Részletesebben

PannErgy Nyrt.-ről röviden

PannErgy Nyrt.-ről röviden PannErgy Nyrt.-ről röviden Tulajdonosi szerkezet 11,5% 22,3% 8,6% 8,0% 8,7% 25,3% Benji Invest 2,5% 13,2% ONP Holding SE Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Külföldi intézményi Alkalmazottak, vezetők PannErgy

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9.

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. Geotermikus er m magyarországi létesítésének kulcs témakörei Kapcsolódás globális energiapolitikai folyamatokhoz

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Geotermikus energia. Előadás menete:

Geotermikus energia. Előadás menete: Geotermikus energia Előadás menete: Geotermikus energia jelentése Geotermikus energia fajtái felhasználása,világ Magyarország Geotermikus energia előnyei, hátrányai Készítette: Gáspár János Környezettan

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, módszere és a vizsgálatok eredményei geotermikus energia hasznosítás szempontjából Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Ferencz

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány, Magyar Termálenergia Társaság, Szegedi Tudományegyetem, Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete A geotermikus energia hasznosításának

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon Merényi László, MFGI Budapest, 2016. november 17. Megújuló energiaforrások 1. Biomassza

Részletesebben

A geotermikus távfűtés hazai helyzetképe és lehetőségei

A geotermikus távfűtés hazai helyzetképe és lehetőségei Földhő alapú településfűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014. november 5. A geotermikus távfűtés hazai helyzetképe és lehetőségei Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE)

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia Geotermikus Energiahasznosítás Készítette: Pajor Zsófia Geotermikus energia nem más mint a föld hője Geotermikus energiának nevezzük a közvetlen földhő hasznosítást 30 C hőmérséklet alatt. Geotermikus

Részletesebben

Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai

Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai Készítette: Ádók János, igazgatóság elnöke Hódmezővásárhely, 2012. december Az előadás

Részletesebben

GeoDH EU Projekt. Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft.

GeoDH EU Projekt. Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft. GeoDH EU Projekt Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft. Geotermikus Távfűtő Rendszerek Európában GeoDH Geotermikus projektek tervezése és a N technológiák üzemeltetése

Részletesebben

Hlatki Miklós GW Technológiai Tanácsadó Kft Magyar Geotermális Egyesület

Hlatki Miklós GW Technológiai Tanácsadó Kft Magyar Geotermális Egyesület A vízvisszasajtolás és a mély víztárolók energetikai hasznosításának jogszabályi környezete a kkv-k szemszögéből Gondolatok a 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletről és a Bányatörvényről Hlatki Miklós GW

Részletesebben

Megújuló energiák fejlesztési irányai

Megújuló energiák fejlesztési irányai Megújuló energiák fejlesztési irányai Büki Gergely az MTA doktora Energiagazdálkodási és Megújuló Energia Konferencia Szeged, 2010. szept. 23. Megújuló energiák az energiaellátás rendszerében V égenergia-felhasználás,

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon Trendek és gyakorlati példák 2015. február 10. Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon A veresegyházi példa Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök A kezdetek 1878

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Geotermia. Dr. Kiricsi Imre Dr. M. Tóth Tivadar

Szegedi Tudományegyetem Geotermia. Dr. Kiricsi Imre Dr. M. Tóth Tivadar Szegedi Tudományegyetem Geotermia Dr. Kiricsi Imre Dr. M. Tóth Tivadar A geotermia szerepe a SZTE-n -Oktatás - Kutatás - Szolgáltatás - Hazai és nemzetközi együttműködések - Sikeres pályázatok konzorciumokban

Részletesebben

Geotermikus alapú térségfejlesztési projektek a Dél-alföldön

Geotermikus alapú térségfejlesztési projektek a Dél-alföldön Geotermikus alapú térségfejlesztési projektek a Dél-alföldön Dr. Kóbor Balázs SZTE tudományos főmunkatárs Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter Innogeo Kft. Brunnen Hőtechnika Kft. Pre-neogen basement

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ SZAKÉRTŐI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. I. GEOTEST projekt előzménye 1. A hazai

Részletesebben

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme Horváth Szabolcs igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Budapest, 2010.

Részletesebben

Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia

Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia tények, tapasztalatok, tervek Geo-DH Projekt eredményeinek bemutatása c. konferencia Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, 2014. november 5. Orbán Tibor Műszaki

Részletesebben

A komplex geotermikus hasznosítási rendszer és a magyar szerb termálvízbázis-monitoring

A komplex geotermikus hasznosítási rendszer és a magyar szerb termálvízbázis-monitoring A komplex geotermikus hasznosítási rendszer és a magyar szerb termálvízbázis-monitoring Szeged Subotica Komplex geotermikus energiahasznosítás, és közös magyar-szerb termálvízbázis-monitoring tervezés

Részletesebben

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16.

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16. 2 0 1 1 EGS Magyarországon Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16. TARTALOM Geotermális energia felhasználási lehetőségek Geotermális villamos erőmű és a NER300 program 2 I. RÉSZ Geotermális

Részletesebben

Dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉSFÖLDTANI HIVATAL

Dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉSFÖLDTANI HIVATAL Dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉSFÖLDTANI HIVATAL 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.). 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet a Bt. végrehajtásáról. 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

lehetőségei és korlátai

lehetőségei és korlátai A geotermikus energia hasznosítás lehetőségei és korlátai Szanyi János GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu Utak a fenntarható fejlődés felé, 2010. 01. 20. Tartalom

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon Gyöpös Péter Mannvit Kft. Budapest, 2013.11.15. 2013. November 15. Regionális Engedélyezési eljárások A magyar jogi szabályozásban

Részletesebben

Termálvíz energetikai hasznosítása

Termálvíz energetikai hasznosítása Termálvíz energetikai hasznosítása Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Két példa a termálvíz energetikai hasznosítására Egerszalók Wairakei, Új-Zéland Meghatározások

Részletesebben

Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai

Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai Készítette: Ádók János, igazgatóság elnöke Hódmezővásárhely, 2014. november Az előadás

Részletesebben

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása Kerékgyártó Tamás Tudományos segédmunkatárs MFGI, Vízföldtani Főosztály 2016. November 17. Előadás vázlata Program Geotermikus kitekintés

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KORSZERU TECHNOLÓGIÁK A TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK 2013 Tartalomj egyzék Kóbor B, Kurunczi M, Medgyes T, Szanyi ], 1 Válságot okoz-e a visszasajtolás? 9

Részletesebben

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Előadó: Varga Péter Varga Péter Abszorpciós folyadékhűtők Abszorpciós folyadékhűtők alkalmazási lehetőségei alkalmazási lehetőségei a termálvizeink világában a termálvizeink világában Előadó: Varga Péter Varga Péter ABSZORPCIÓS FOLYADÉKHŰTŐ

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

Magyarország kereskedelmi áruházai

Magyarország kereskedelmi áruházai Kaszkád hőtéstechnikai rendszer és hıszivattyús főtési-hőtési rendszer együttmőködése Magyarország kereskedelmi áruházai A B C D E F G H I J össz db m2 átlag össz m2 Diszkont áruházak 190 83 153 65 1500

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Népesség 170000 fő Üzemeltetés

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10 A geotermikus energia és a megújuló energiák Dr. Büki Gergely Geotermikus Aktualitások Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10 Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány Készült

Részletesebben

A hazai hőszivattyús helyzet, a fejlődési lehetőségek projektpéldákon keresztül. Hazai jogi és gazdasági feltételek.

A hazai hőszivattyús helyzet, a fejlődési lehetőségek projektpéldákon keresztül. Hazai jogi és gazdasági feltételek. A hazai hőszivattyús helyzet, a fejlődési lehetőségek projektpéldákon keresztül. Ádám Béla Magyar Hőszivattyú Szövetség, elnök 2010. december 1. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458; Fax :(36-1)

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence Magyarországi geotermikus energia hasznosítás eredményei, lehetőségei és korlátai Szanyi János GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu Bányászat és Geotermia 2009,

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

TAKARÉKOSKODJ A FÖLD ENERGIÁJÁVAL! KÖRNYEZET- és ENERGIATUDATOS ÉPÍTÉSZET Budapest, 2012. Kontra Jenő PhD.

TAKARÉKOSKODJ A FÖLD ENERGIÁJÁVAL! KÖRNYEZET- és ENERGIATUDATOS ÉPÍTÉSZET Budapest, 2012. Kontra Jenő PhD. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem AKARÉKOSKODJ A FÖLD ENERGIÁJÁVAL! KÖRNYEZE- és ENERGIAUDAOS ÉPÍÉSZE Budapest, 0. Kontra Jenő PhD. Magyarországon a rendkívül kedvező geotermális adottságok

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Kerékgyártó Tamás, Maros Gyula, Szőcs Teodóra, Tóth György, Lenkey

Részletesebben

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András Hatékonyságnövelés és kibocsátás csökkentés, avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András 2011. március 24. Energiaszektoron belül Energiatakarékosság = Hatásfoknövelés, veszteségcsökkenés

Részletesebben

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései Hőszivattyú hőszivattyú kérdései Mi is az a hőszivattyú? A hőszivattyú egy olyan eszköz, amely hőenergiát mozgat egyik helyről a másikra, a közvetítő közeg így lehűl, vagy felmelegszik. A hőenergiát elvonjuk

Részletesebben

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5.1. Fizikai, technikai alapok, részletek. Geotermia. 5.2. Termálvíz hasznosításának helyzete, feltételei, hulladékgazdálkodása. 5.3. Hőszivattyú (5-100 méter mélység)

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben