kistérségek. In.: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p. 22. CSATÁRI B. (2000c): Kísérlet a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kistérségek. In.: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, 441-449.p. 22. CSATÁRI B. (2000c): Kísérlet a"

Átírás

1 MELLÉKLETEK

2 M1. IRODALOMJEGYZÉK 1. ANDERICK, K.L.- VOGT, C.A. (2000): Kapcsolat a helyi lakosok turizmushoz való hozzáállása és a turizmus fejlődése között. Journal of Travel Research. Vol.39. August p. In.: Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból. (2001) (Ford: Dóka G.) (1) p. 2. ANTAL K. (1994): A falusi turizmus, mint idegenforgalmi termék. Kereskedelmi szemle, XXXV. (12) p. 3. AUBERT A. (1995): Turizmus tervezés- turizmus marketing. Pécs: JPTE, p. 4. BAUER A.-BERÁCS J.(2002): Marketing. Budapest: Aula Kiadó, 427; p. 5. BECKWITH, H. (2004): A láthatatlan érintés. Budapest: Bagolyvár, 6-15.p. 6. BERÁCS-LEHOTA-PISKÓTI-REKETTYE (2004) Marketingelmélet a gyakorlatban. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, p. 7. BÍRÓ P.-MOLNÁR L. (2004): A kistérségek fejlettségi szintjének és infrastruktúrájának összefüggései. Közgazdasági szemle LI (11) p. 8. BLEILE, G. (1995): Tourismusmarkte. München-Wien: Oldenbuourg Verlag GmbH, 10.p. 9. BLÖCHINGER, H.J.(1994): Explanatory Framework. In: The Contribution of Amenities to Rural Development. Paris: OECD 7-22.p. 10. BOGDÁN I. (1989): Kézművesek mestersége. Budapest: Gondolat, p. 11. BOGDÁN R. (2001): Lovasturizmus. Heti Turizmus IV. (42-43) 6.p. 12. BOROSS M.-KARÁCSONY Z.-TÁTRAI ZS.(2004): Magyar népi kultúra. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 7-17, p. 13. BOWEN,R. COX, L. FOX, M (1991): The Interface between Tourism and Agriculture, Journal of Tourism Studies (2) p. 14. BÖHM A. (1997): A magyar falu társadalma a rendszerváltás után. In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. In.: IV. Falukonferncia. (Szerk: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p. 15. BUDAY-SÁNTHA A. (2001): Agrárpolitika-Vidékpolitika. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 15-20; p. 16. BUDAY-SÁNTHA A. (2004): Az agrár- és vidékfejlesztés lehetőségei és tennivalói. Gazdálkodás, XLVIII. (1) p. 17. BUJDOSÓ Z. (2002): A vízitúrák típusai Magyarországon. In.: Aktív turizmus. Debrecen: Debreceni Egyetem, p. 18. BUTLER, R. (1994): Alternative Tourism: The Thin End of the Wedge. In:Tourism alternatives. Potentials and problems int he devlopment of tourism. (Ed. Dy Valene L. Smith, William R. Eadington) Chichester et al., John Wiley, p. 19. CSATÁRI B. (1999): Az alföldi tanyarendszer változásairól. In: A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései. Budapest: MTA Agrártudományok Osztálya, p. 20. CSATÁRI B. (2000a): A magyarországi kistérségek vidékiség kritériumai. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. (Szerk.: Horváth Gy., Rechnitzer J.) Pécs: MTA RKK, p. 21. CSATÁRI B. (2000b): A vidéki sokszínűség és a magyarországi területfejlesztési

3 kistérségek. In.: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p. 22. CSATÁRI B. (2000c): Kísérlet a magyarországi kistérségek komplex fejlődési típusainak meghatározására. In: Az Alföld és a nagyvilág (Szerk.:Dövényi Z.), Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóközpont, p. 23. CSATÁRI B. (2001):Az európai vidékiség és az Alföld. In: Alföldi tanulmányok. EU és az Alföld 2000/2001. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány, p. 24. CSATÁRI B. (2002): A kistérségek a magyar területfejlesztés rendszerében. In: Regionális fejlődés Európában és Magyarországon (Szerk.: Radnóti É.) Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központja, p. 25. CSEPREGI T.-HAJÓS L. (1997): A falusi turizmus szerepe az integrált vidékfejlesztésben. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p. 26. CSIZMADIA KÁDAS KENÉZ REISHL (1992): Fizetővendéglátás és falusi turizmus I-II. kötet. Budapest: KIT 27. CSIZMADIA L. (2001): Falusi (vidéki) turizmus menedzsment. Comitatus XI. (9) p. 28. DÁVID L. (2002): Ökoturizmus. In.: Aktív turizmus. Debrecen: Debreceni Egyetem, p. 29. DÁVID L. (2004): A Vásárhelyi terv turisztikai lehetőségei. Gazdálkodás, XLVII. (9) p. 30. DÁVID L.-BUJDOSÓ Z.-PATKÓS CS. (2003): A turizmus hatásai és jelentősége a területfejlesztésben. In: A terület- és településfejlesztés alapjai (Szerk.: Süli-Zakar I.), Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p. 31. DECROP, A. SNELDERS, D. (2004): Planning the summer vacation. Annals of Tourism Research Vol. 31 (4) p. 32. DORGAI L. (1999a): Mire vállalkozhat az agrárgazdaság a vidékfejlesztésben? Falu Város Régió (1-2) 9-13.p. 33. DORGAI L. (1999b): Az agrárgazdaság helye és szerepe a vidékfejlesztésben. In.: A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései (szerk. Kovács F. Kovács J.) Budapest: MTA Agrártudományok Osztálya, p. 34. DORGAI L. (1999c): A területfejlesztéstől a vidékfejlesztésig az agrárgazdaság nézőpontjából. In.:Vidékfejlesztés, vidékpolitika. Budapest:Agroinform, p. 35. DORGAI L. (2002): Feladataink a vidékpolitika alkalmazásában. Gazdálkodás XLVI. (5) p. 36. DOWER, M. (1999): Az örökség, mint erőforrás. A Falu, XIV. (2) (Ford.:Márton Gy. Pálmai Zs.) p. 37. ENYEDI GY. (1993): Falvaink sorsa ma. In. Kiút a válságból. II. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p. 38. ENYEDI GY. (1996): Regionális folyamatok Magyarországon az átment időszakában. Budapest: p. 39. EŐRY E. (1998): A magyar lovasturizmus-haladás munkaügetésben. Turizmus Bulletin II. (3) p. 40. ERDMANN GY. (2004): Bajai kistérség. Budapest: Száz magyar falu könyvesháza KHT, 25.p. 41. ERNST J.-FEHÉR D.-ÓCSAG I. (1988): Magyar lovaskönyv. Budapest: Natura- Corvina Kiadó, 7-13.p. 42. ERTSEY. (2002): Idősorok elemzése In.: Alkalmazott statisztika (Szerk.:Szűcs

4 I.) Budapest: Agroinform, p. 43. FALUVÉGI A. (2000a): A magyar kistérségek fejlettségi különbségei. Területi statisztika III. (3) p. 44. FALUVÉGI A. (2000b): A területi fejlődés elemzésére és a fejlődést befolyásoló tényezők hatásának kimutatására alkalmazható módszerek. Területi statisztika III. (4) p. 45. FALUVÉGI A. (2004): Kistérségeink helyzete az EU küszöbén. In.: Területi statisztika VII. (5) p. 46. FARAGÓ L. (1999): Fából vaskarika: az ágazatiság és a területiség egységének megteremtése. Falu Város Régió (10) p. 47. FEHÉR A.(1998a):Mezőgazdaság és vidékfejlesztés. Gazdálkodás XLII. (1) 79.p. 48. FEHÉR A. (1998b): A vidék fogalmáról és a vidéki területek lehatárolásáról. Gazdálkodás XLII. (5) p. 49. FEHÉR A.(2002): Agrártermelők tevékenységének diverzifikációja Észak- Alföldön és Észak-Magyarországon. Gazdálkodás XLVII. (2) p. 50. FEHÉR A.(2005): A vidékgazdaság és a mezõgazdaság. Budapest: Agroinform p. 51. FEHÉR I.(1993):Vidékfejlesztés az Európai Közösségben. A Falu VIII.(1)7-19.p 52. FEHÉR I. (1999a): Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája 2000-ben. Gazdálkodás XLIII. (6) p. 53. FEHÉR I. (1999b): Vidékfejlesztési politika Magyarországon. Gödöllő: GATE, 3-39.p. 54. FEHÉR I. (Szerk.) (2001): Európai Uniós ismeretek. Gödöllő: SZIE, p. 55. FEHÉR I. (2002): Az Európai Unió integrált vidékfejlesztési politikája. Gödöllő: SZIE GTK EUTK 68.p. 56. FELSENSTEIN, D. FLEISCHER, A. (2003): Local Festivals and Tourism Promotion: The role of Public Assistance and Visitor expenditure. Journal of Travel Research. Vol. 41. No p. 57. FONT E. (1998): A vidék gondja globális, vagy lokális kérdés? A Falu XIII. (3) p. 58. FONT E. (2000): Vidékfejlesztés európai szinten. Agrárium 10. (3) 20.p. 59. FOSTER, D. (1985): Travel and Tourism Management. London: Macmillan p. 60. G. FEKETE É. (1998): Bevezetés az alulról vezérelt vidékfejlesztés elméletébe Szolnok: KGF, 3-5.p. 61. G. FEKETE É. (1999): A vidékfejlesztés kérdőjelei. In.:Az Alföld a XXI. Század küszöbén konferencia A vidékfejlesztés kérdőjelei p. 62. G.FEKETE É. (2000a): A siker titkai a kistérségi fejlesztésekben. A Falu XV. (2) p. 63. GKI Gazdaságkutató Rt.(2004): A turizmus makrogazdasági szerepe. Budapest: 4-12.p. 64. GRÁFIK I. (2000): Ökoturizmus In: Turizmus és kommunikáció. Budapest- Pécs: Néprajzi Múzeum PTE Kommunikációs Tanszék, p. 65. GUBÁN P. (2001): Fenntartható turizmus- és erőforráshasználat a vidékfejlesztésben. In.: Gondolatok az ökologikus vidékfejlesztésről.(szerk.: Kocsis A.) Budapest: Agroinform, p. 66. GURSOY, D. RUTHERFORD, D. G. (2004): Host attitudes toward tourism. Annals of Tourism Research. Vol. 31, No 3, p.

5 67. GUZMICS I. (1999): Falusi turizmus és területfejlesztés. Falu Város Régió (1-2) p. 68. GYŐRFFY VILLÁM A. (2001): A lovas turizmus kézikönyve, Budapest: Mezőgazda Kiadó 6-103, p. 69. HAJDÚ Z. (2000): A történelmi értékek kastélyok hasznosítása a vidékfejlesztésben. A Falu (XV) (3) p. 70. HANSÁGHY P. (2000): Marketing a lovas turizmusban. Budapest: Mezőgazda kiadó, p. 71. HECKER W.-PALÁGYI B. (1987): Ostorhegyes. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 80.p. 72. HJALAGER, A.-M. (1994): Dynamic innovation in the tourist industry. In: Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. (Ed. By C.P.Cooper and A. Lockwood) Chichester et al. John Wiley, p. 73. HOFFMANN I. (1990): Modern marketing. Budapest: Universitas, 253.p. 74. HOFFMANN M. -KOZÁK Á.-VERES Z. (Szerk.) (2000): Piackutatás. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 138;176, p. 75. HORKAY N. (2003a): Turisztikai márka és márkapolitika a desztinációmenedzsmentben. I. rész. Turizmus Bulletin VII. (1) p. 76. HORKAY N. (2003b): Turisztikai márka és márkapolitika a desztinációmenedzsmentben.ii. rész. Turizmus Bulletin VII. (2) p. 77. HORVÁTH GY. (1998): Európai regionális politika. Budapest-Pécs: Dialóg- Campus, p. 78. HORVÁTH H. (1998):Régvolt magyar kastélyok. Budapest:Gemini Kiadó, 8-9.p. 79. HUNYADI L. VITA L.(2002): Statisztika közgazdászoknak. Budapest: KSH, p. 80. HÜTTL A. PROBÁLD Á. (2000): Turizmus és nemzetgazdaság. Gazdaság és statisztika 12 (51). (1) p. 81. JANCSIK A. (1998): Az Európai Unió turizmussal kapcsolatos intézkedései. Budapest: KIT Képzőművészeti Kiadó, 38.p. 82. JANDALA CS. (1992): A turizmus közgazdasági elemzésének módszerei. Budapest: KIT, p. 83. JANDALA CS. (1993): A turizmus integrált tervezésének általános elvei. Kereskedelmi szemle 34. (6) p. 84. JÁVOR K. KULCSÁR L. (2002): A vidéket érintő intézmények és a vidékfejlesztés szereplői In: Vidékfejlesztés (Szerk.: Kulcsár L.), Budapest: Scolar Kiadó, p. 85. JENKEI L. (1996): A falusi turizmus helyzete Magyarországon. In.: A falusi turizmus, mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye konferencia, Velem, p. 86. KADT, E. (1994): Making the alternative Sustainable: Lessons from Development for Tourism. In: Tourism alternatives. Potentials and problems int he devlopment of tourism. (Ed. Dy Valene L. Smith, William R. Eadington) Chichester et al., John Wiley, p. 87. KARA P. (2002): Kisrégiók a közigazgatási térstruktúrában, a nagyrégiók és a kisrégiók összefüggései. In.: Régió, közigazgatás, önkormányzat. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, p. 88. KASPAR, C. (1992a): Turisztikai menedzsment. Budapest: KIT, 11.p. 89. KASPAR, C. (1992b): Turisztikai alapismeretek. Budapest: KIT, p.

6 90. KASPAR, C. (1994): Management im Tourismus: Eine Grundlage für das Management von Tourismusunternihmungen ung organisatien. Bern-Stuttgart- Wien: Verlag Paul Haupt, p. 91. KASPAR, C. (1998): Das System Tourismus im Überlick. In.: Tourismus Management (Hrsg:Günter Haedrich et al.) Berlin, New York: Valter de Gruyter GmbH, p. 92. KENÉZ GY. (1995): A falusi turizmus jövőjéről. Kereskedelmi Szemle XXXVI. (7) p. 93. KISS K. TÖRÖK P. (2001): Az egészségturizmus nemzetközi keresleti és kínálati trendjei. Turizmus Bulletin V. (3) 7-13.p. 94. KISS K. (2001): Falusi turizmus eltérő értelmezések, eltérő piaci lehetőségek? Turizmus Bulletin V. (1) p. 95. KOLLARIK A. (Szerk) (1994): Animátorok kézikönyve. Budapest: Hunguest RT, 77.p. 96. KORPÁS A, (Szerk.) (1997): Általános statisztika. I-II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 97. KOTLER, P. (2002): Marketing menedzsment. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 515.p. 98. KOVÁCS D. (1994): Fordulópont előtt a magyar falusi turizmus? In: A falusi turizmus. Vendégvárók. Budapest: MTV-OPÁL, 3-4.p. 99. KOVÁCS D. (1995): A falusi turizmus és fizetővendéglátás értelmezéséhez In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig III. Falukonferencia, Pécs: MTA RKK p KOVÁCS D. (2003): Falusi és vidéki turizmus értelmezések a nemzetközi irodalomban. In: A falusi turizmus hagyományai (Szerk: Kovács D.) Budapest: Mezőgazda Kiadó, p KOVÁCS K. (1998): A vidék kutatása az MTA Regionális Kutatások Központjában. A Falu XIII. (4) p KOVÁCS T. (1995): Agrárpolitika - Vidékpolitika. In. A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. III.Falukonferencia. (Szerk:Kovács T.), Pécs:MTA RKK,24-35.p KOVÁCS T. (1997): A vidékfejlesztés problémái és feladatai. A Falu XII. (2) p KOVÁCS T. (1998a): Vidék, vidékfejlesztés, vidékpolitika. Gazdálkodás XLIV. (3) p KOVÁCS T. (2000): Integrált vidékfejlesztés. A Falu XV. (2) p KOVÁCS T. (2003): Vidékfejlesztési politika. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p KOZÁRI J. (Szerk.) (2000): Szaktanácsadás a mezőgazdaságban Dinasztia kiadó, 33.p KOZMA B. M. (1998): A turizmuspotenciál mérése. Marketing és Menedzsment 32. (6) p KÖNYVES E.- MÜLLER A. (2001): Szabadidős programok a falusi turizmusban. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 32.p KSH (2004): Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 2003, Budapest: p KULCSÁR FARKAS JÁVOR: A vidékfejlesztéssel összefüggő alapfogalmak. In.: Vidékfejlesztés (Szerk.: Kulcsár L.) Budapest: Scolar Kiadó, 5-24.p KULCSÁR L. (1998a): Vidékfejlesztés és vidékpolitika Magyarországon. A Falu

7 XIII. (2) 5-15.p KULCSÁR L. (1998b): Falvaink fejlesztési stratégiái az EU csatlakozás tükrében. A Falu XIII. (4) 5-14.p LANE, B. (1994): What is Rural Tourism? Journal of Sustainable Tourism Vol.2:1-2. Special Issue on rural Tourism and Sustainable Rural Development p LANFAN, M.-F. GRABURN, N. H. H. (1994): International Tourism Reconsidered: The Principle of the Alternative. In.:Tourism alternatives. Potentials and problems in the development of tourism. (Ed. Dy Valene L. Smith, William R. Eadington) Chichester et al: John Wiley, p LÁNG I. (1997) A magyar mezőgazdaság fenntartható fejlődése Lehetőségek és korlátok. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia, (Szerk: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p LÁSZLÓ P. (1998a): Ökoturisztika-bioturizmus. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, p LÁSZLÓ P. (1998b): Ökoturizmus. Budapest: KVIF, 31.p Látnivalók Magyarországon (2003) Miskolc: Well-Press Kiadó 120. LENGYEL I. (2000): A regionális versenyképességről. Közgazdasági szemle XLVII. (12) p LENGYEL M.(1994):Turizmus általános elmélete. Budapest:KIT, 24-25;66-82.p LENGYEL M. (2002) A turizmus általános elmélete-i. Budapest: Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, , 108, 187.p LENGYEL M. (2004) A turizmus általános elmélete-ii. Budapest: Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, p MACDONALD, R. JOLLIFFE, L. (2003): Cultural Rural Tourism. Annals of Tourism Research Vol. 30. No p MADARÁSZ I. (2000): Hogyan készítsünk vidékfejlesztési programot? Budapest: Agroinform, p MADARÁSZ I. (2004): A vidék funkciói az Európai Unióban. A Falu Budapest: Agroinform, XIX. (41) p Magyar statisztikai évkönyv 2003, (2004) Budapest: KSH, 477.p MAGYAR T. (2003): A vidékfejlesztés helyzete és kilátásai az AGENDA 2000 félidejekor. Gazdálkodás XLVII. (2) 5-15.p Magyar Turizmus Rt (1998): Magyarország vonzerőleltára. Budapest: 130. Magyar Turizmus Rt (2001): Egészségturizmus 2000 éves fürdőkultúra, Tematikus kiadvány 131. Magyar Turizmus Rt (2003): A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja. Turizmus Bulletin VII (3) p Magyar Turizmus Rt (2004): Napfényben, nyeregben az Alföldön. Dél-alföldi lovasturisztikai katalógus. Komáromi Nyomda és Kiadó, 133. Magyar Turizmus Rt (2005): Lóháton. Lovastanyák, lovasiskolák. Komáromi Nyomda és Kiadó,.4-5, 48.p Magyarországi kastély- és kúriaszállók kézikönyve. (1998) Miskolc: Tercia-Info, 135. MAJOROS P. (1997): Kutatásmódszertan. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, p MAJOROS P.(1995): A kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Perfekt,89.p MALHOTRA, N. K. (2001): Marketingkutatás. Budapest: Műszaki könyvkiadó, p.

8 138. MARCONI, J.(1999):The Brand Marketing Book, Chicago:NTC, 34-35; p MESTER T. (2004): A világ és Európa turizmusának alakulása 2004-ben. Turizmus Bulletin VIII. (4) p MICHALKÓ G. (2002): Az aktív turizmus elméleti megközelítése. In.: Aktív turizmus. Debrecen: Debreceni Egyetem, 5-15.p MICHALKÓ G. (2004): A fenntartható fejlődés ökoturisztikai aspektusai Magyarországon. Turizmus Bulletin VII. (4) p MOLNÁR M. (2003): Területi mobilitás a nagykunsági tanyavilágban. In.: Alföldi tanulmányok. Migráció és az Alföld 2002/2003. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány, p MÓRICZ É. (1999): Reklámpszichológia. Budapest: BKTE, p Múltidéző szálláshelyek. Kastélyszállók Magyarországon. (2001) Budapest: Hotelinfo Kft, 145. MUNDRUCZÓ GY.- STONE, G (1996): Turizmus - elmélet és gyakorlat. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, p MÜLLER, H. (1995): Nachhaltige Regional entwicklung durch Tourismus: Ziele Methoden Perspektiven. In.: Tourismus und nachhaltige entwicklung (Hrsg.: Albrecht Steinecke) Trier: Europaïsches Tourismus Institut GmbH, 16.p NASZÁKNÉ CSERFALVI I. JUHÁSZ CS. (1995): Vidékfejlesztés a 4H gyermekszervezettel. In.: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. III. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p NEMES G. (2000): Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája- az integrált vidékfejlesztés lehetőségei. Közgazdasági Szemle XLVII. (6) p NEMES G. (2003): Vidékfejlesztés és előcsatlakozási felkészülés Magyarországon. Közgazdasági szemle L. (1) p NEMES NAGY J. (2005): Nemzetközi és hazai tendenciák a területi elemzésben. Területi statisztika (1) 3-14.p Nemzetközi utazási trendek 2002-ben és 2003-ban. (Összeáll: az IPK International Guide to Global Travel Trends 2003 kutatása alapján Behringer Zs. Sulyok J.) (2003) Turizmus Bulletin VII. (2) 4.p NORRIS, J WALL, G (1994) Gender and tourism. In: Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. (Ed. by C.P.Cooper and A. Lockwood) Chichester et al.: John Wiley, P OBÁDOVICS CS. (1999): A kistérségek elemzéséhez használható adatbázisok jellemzése és hozzáférése. In.: A SAPARD előcsatlakozási programra való felkészítés tananyaga a kistérségek számára. Budapest: FVM, 154. OECD (1998): Tourism policy and international tourism in OECD Countries. Special Feature: tourism strategies and rural development. Paris: p OGILVY D.(1997): Ogilvy a reklámról. Budapest: Park Kiadó, 20.p ÖCSÖDI GY. (1997): Mezőgazdaság és vidékfejlesztés. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p ÖRSI J. (2002): Múló és születő hagyományok a Jászkunságon. In: Kulcsemberek (Szerk.: Örsi J.) Túrkeve: Túrkevei Kulturális Egyesület, p PALÁNKAI T.(1996): Az európai integráció gazdaságtana. Budapest: Aula, 33.p PAPÓCSI L. (1997): Az integráció falun. In.: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p PAPÓCSI L. (1999): A magyar agrártudomány és a vidékfejlesztés. In.: A falués vidékfejlesztés stratégiai kérdései. (Szerk.: Kovács F. - Kovács J.) Budapest:

9 MTA Agrártudományok Osztálya, 7-24.p PETERS, U. WITAEL, A. (1995): Regionale Nachhaltigkeit - von der Idee Zum Leit-bild regionaler Entwicklung. In.: Tourismus und nachhaltige entwicklung (Hrsg.:Albrecht Steinecke) Trier:Europaïsches Tourismus Institut GmbH,19-31.p PIGRAM, J. J. (1994): Planning for tourism in rural areas. In: Tourism research: Critiques and challenges. (Ed. by Douglas Pearce, Richard W. Butler) London et al.: Routledge p PISKÓTI DANKÓ- SCHUPLER BÜDY (1997): Régió- és településmarketing. Miskolc: Miskolci Egyetem RMC, p POMPL, W. (2000): Turisztikai menedzsment 1. Budapest: Springer Tudományos Kiadó, 19-29; p PRZECLAWSKI, K. (1994): Tourism as the subject of interdisciplinary research. In.: Tourism research: Critiques and challenges. (Ed. by Douglas Pearce, Richard W. Butler) London et al.: Routledge 9-19.p PUCZKÓ L.- RÁTZ T. (1998): A turizmus hatásai. Budapest: Aula Kiadó- Kodlányi János Főiskola, ; 491.p PUCZKÓ L.-RÁTZ T. (2000): Az attrakciótól az élményig. Budapest: Geomédia, p PUCZKÓ L. RÁTZ T. (Szerk.) (2003) Turizmus történelmi városokban. Tervezés és menedzsment. Budapest: Turisztikai Oktató és Kutató KHT, p PUSKÁS J. FEHÉR I. (Szerk.) (1998): Agenda 2000, az EU közös agrárpolitikájának tervezett reformja. Budapest: Agroinform Kiadó, 7-27.p RECHNITZER J. (Szerk.) (1994): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. Győr-Pécs: MTA RKK, RECHNITZER J. (1998): Területi stratégiák. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p ROBERT, L. HALL, D. (2004): A falusi turizmus marketingje. Journal of Vacation Marketing. Vol. 10.(3) p In: Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból. (Ford.:Báder T.) (2005) (1)55-61.p SÁNDOR I.- SZELES P. (1985): Marketingkommunikáció az idegenforgalomban. Budapest: IPV, p SÁNDORNÉ SZENNYESSY J. (1991): Marketing-, piac- és reklámkutatás. Budapest: KIT, p SARUDI CS. (1997a): A mezőgazdaság szerepe a vidékfejlesztésben.. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p SARUDI CS. (1997b): Vidékfejlesztés Magyarországon és az Európai Unióban. A Falu XII. (2) p SARUDI CS.(2003): Térség- és vidékfejlesztés. Kaposvár: Agroinform p SCIPIONE, P.A.(1994): A piackutatás gyakorlata. Budapest: Springer Hungarica, , 296.p SIPOS A. (1998): Az agrártermelés alapozásának közgazdasági tényezői. Az agrártermelés tudományos alapozása. Magyarország az ezredfordulón. Agrárium Budapest: MTA, 59.p SKRABUT É. (2001): A népművészeti kézműves hagyományok szerepe a vidékfejlesztésben. Falu Város Régió (8) p SNAPE, R. (2004): The Co-operative Holidays Association and The cultural formation of countryside leisure practice. Leisure Studies Vol. 23. No p.

10 182. STRBIK F. (2000): A reklámkommunikáció hatékonyságának vizsgálata. Marketing és Menedzsment (2) p SÜLI-ZAKAR I. (1998): Területfejlesztés vidékpolitika.a Falu XIII.(3) p SZABÓ G. (1993): Új irányok a vidéki turizmus fejlesztésében. In. Kiút a válságból. II. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p SZABÓ G. (1996a): A falusi turizmus, mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye. In.: A falusi turizmus, mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye konferencia, Velem: p SZABÓ G. (1996b): Tematikus kínálatok a vidéki turizmus fejlesztésében. In.: A falusi turizmus, mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye konferencia. Velem: p SZAKÁL F. (1995): Mezőgazdaság és vidékfejlesztés az újabb európai irányzatok tükrében. In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. III. Falukonferencia. Pécs: MTA RKK 541.p SZAKÁL F. (1999): A fenntartható mezőgazdaság és szerepe a vidéki térségek fejlődésében. In.:Vidékfejlesztés, vidékpolitika. Budapest:Agroinform, p SZEGVÁRI P. (2000): A kistérségek szerepe a település- és területfejlesztésben. A Falu XV. (2) p SZELÉNYI L. (2002): Többváltozós problémák statisztikai elemzése. In.: Alkalmazott statisztika (Szerk.:Szűcs I.) Budapest: Agroinform, ; p SZOBOSZLAI ZS. (2002): A lokális és a térségi identitás néhány jellemzője. In: Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld (Szerk.:Csatári B.- Tímár J.) Budapest: MTA Társadalomkutató Központ p SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI I. (2002): A kistérségi szint megjelenése a területés foglalkoztatáspolitikában. Budapest: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 193. TASNÁDI J. (1995): A márka- és a márkaérték létrehozás és mérés egyes kérdései. Vezetéstudomány XXVI. (10) p TASNÁDI J. (1998): A turizmus rendszere. Szolnok: KGF, p TASNÁDI J. (1999): Kistérségek, települések turisztikai marketing tevékenységének elméleti és módszertani kérdései-i. Turizmus Bulletin 3. (3) p TASNÁDI J. (2000): Kistérségek, települések turisztikai marketing tevékenységének elméleti és módszertani kérdései-ii. Turizmus Bulletin 4. (1) p TASNÁDI J. (2002) A turizmus rendszere. Budapest: Aula, p THOMPSON, C.S. (2004): Host produced Rural Tourism. Annals of Tourism Research. Volume 31. No p TÓTH B. (1994): A falusi vendéglátás fejlesztése In: A falusi turizmus. Vendégvárók. Budapest: MTV-OPÁL p TÓZSA I. (2000): Termálturizmus és (természeti-társadalmi-gazdasági) környezetei hatásai. Falu Város Régió (4) p Turisztikai trendek Európában (2004) (Összeáll.: Mester T. az ETC Megatrend of Tourism in Europe to the Year 2005 and beyond c. tanulmánya alapján) Turizmus Bulletin VII. (4) p Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban. (2002) Kaposvár- et al. : KSH 203. VOFKORI L. (2004): Falusi turizmus Erdélyben. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2-13.p WALLENDUMS Á. (1999): A falugazdaság alternatív kitörési lehetőségei. In: A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései. Budapest: MTA Agrártudományok Osztálya, p.

11 205. WILD, C. (1994): Issues in Ecotourism. In: Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. (Ed. by C.P.Cooper and A. Lockwood) Chichester et al. :John Wiley, p WOODSIDE, A. G. DOBELAAR, C. (2002): A General Theory of Tourism Consumption Systeme. A Conceptual Framework and an Empirical Exploration. Journal of Travel Research (41) p World Tourism Organization (1998): A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezőinek és fejlesztőinek. Budapest:Geomédia Kiadó, p. Felhasznált jogszabályok, hivatalos dokumentumok /1997. (VI. 25.) Kormányrendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztéséről évi XCII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosításáról /1999.(XII.)21.) kormányhatározat a SAPARD Program kertében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevétele érdekében tett intézkedésekről, az intézményi háttér megteremtéséről 6. 25/2004.(III.3.) FVM rendelet a 2004.évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről 7. 91/2001. (VI.15) kormányrendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről 8. Comission (1986) Community action in the field of Tourism. EC Comission. 4/86 bulletin 9. Comission (1990) Comminity action to promote rural tourism, Comission of the European Communities, COM (90) 438 final Brussels, 12, October p Cork Declaration A living Countryside (1996). The European Conference on Rural Development, Cork, November Council of Europe (1988) Roural Tourism in Europe. European Campaign for the Countryside, Study No ECOVAST. Strategy for Rural Europe. European Council for the Village and Small Town. Brusseles Földművelésügyi Minisztérium (1997): Agrárpolitikai szakmai füzetek. 13. Vidékfejlesztés. Budapest:.4.p. 14. Future of Rural Society (1988) Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp Magyarország SAPARD terve Budapest: FVM ( Magyarország Vidékfejlesztési Koncepciója. (1997) Budapest: AKII 17. Magyarország Vidékfejlesztési Programja. VÁTI (1997)Budapest: 18. Nemzeti Fejlesztési Terv. NFH Nemzeti Vidékfejlesztési Terv. FVM OECD (1994) Tourism Strategies and Rural Development OECD GD (94) Rurális Térségek Európai Chartája. (1998) Falu Város Régió, (8) p. 22. Turizmusfejlesztési Program (2000): In: Széchenyi Terv. Budapest: GM, 46.p. 23. WTO-IPU (1989) Hágai Nyilatkozat. Idegenforgalmi Közlemények (4)3-6.p.

12 M2. ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. Az integrált fejlesztés lehetőségei Az integrált fejlesztés hatásai A turizmus szektor teljesítménye. 4. Az üdülések csoportosítása vidékiességük-városiasságuk alapján.. 5. A fenntartható turisztikai fejlesztés mágikus ötszögű piramisa 6. A látogató-, attrakció-, desztinációmenedzsment összefüggései. 7. A vidéki turizmus lehatárolása, összefüggései az egyes turizmuscsoportokkal, turizmuságakkal és turizmusfajtákkal A kistérségek megoszlása a fogadókapacitás fejlettsége és fejlődése szerint A turizmus és a gazdaság fejlődésének összefüggései a magyarországi vidékfejlesztési kistérségekben 10. A komponensek összetételének változása a faktorokon belül A komponensek arányai a faktorokban ( ) A vidéki kistérségek turisztikai pozíciója a turizmus faktor alapján 13. A kistérségek megoszlása a fogadókapacitás fejlődése alapján A kereskedelmi és magánszálláshelyeken realizált vendégéjszakák számának alakulása szerinti kategóriák a magyarországi vidékfejlesztési kistérségekben A vidéki kereskedelmi- és magánszálláshelyek mutatói. 16. A vidéki kistérségek vendégeinek jellemző átlagos tartózkodási ideje 17. A magánszállásadás jellemző mutatói (2002) A vidéki kistérségek termálpotenciál alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése A vidéki kistérségek kastély potenciál és turisztikai teljesítmény alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése. 20. A vidéki kistérségek gasztronómiai potenciál és turisztikai teljesítmény alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése 21. A vidéki kistérségek kézműves potenciál és turisztikai teljesítmény alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése. 22. A lovasturizmus szegmensei és kapcsolata egyes turizmuságakkal. 23. A lovasszolgáltatások előfordulásának gyakorisága a kistérségekben 24. A lovasszolgáltatások gyakorisága a vidéki kistérségekben minőségi kategóriánként A minőségi kategóriák lovasszolgáltatásainak gyakorisága a vidéki kistérségekben A vidéki kistérségek lovas potenciál és turisztikai teljesítmény alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése A vidéki kistérségek ökoturisztikai potenciál szerinti kategóriáinak elhelyezkedése

13 28. A vidéki kistérségek területi elhelyezkedése a vonzerőtényezők száma alapján 29. A vidéki kistérségek egyéb nyomtatott reklámeszközeinek jellemzői. 30. A vidéki kistérségek márkapotenciáljuk alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése Márkatérkép egyes térségek márkajellemzőiről A termékkomponensek, a kínálat és a fejlesztés összefüggései, avagy a turizmusfejlesztés lehetőségei 33. A fajlagos turisztikai teljesítmény országos és vidéki alakulása

14 M3. TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. Az integráció formáinak jellegzetességei a kistérségekben A fejlesztési intézkedések és az integrált fejlődés kapcsolata. 3. Integráló tényezők a vidékfejlesztésben. 4. A turizmus-fogalom megállapításai és vidéki összefüggései 5. A vidéki turizmusfajták és csoportok. 6. A vidéki turizmusban potenciálisan megjelenő motivációk.. 7. Az aktivitás szerinti turistatípusok a vidéki turizmusban A szabadidő-életcél szerinti turistatípusok a vidéki turizmusban.. 9. A vidéki turizmus hatásai érvényesülésének vélt intenzitása. 10. A vidéki lakosság csoportjai a turizmushoz való viszonyuk alapján. 11. A turisztikai trendek hatása a vidéki turizmusra 12. A kutatás módszertana 13. A vidéki kistérségek gazdasági potenciáljának alakulása 2002-ben A vidéki kistérségek kategorizálása a realizált vendégéjszakák alakulása alapján 2002-ben 15. A kistérségek fogadókapacitása és a turisztikai teljesítmény összefüggései. 16. A termálpotenciál és a turisztikai teljesítmény összefüggései (2002). 17. A vidéki kistérségek kastélypotenciál és turisztikai teljesítmény szerinti megoszlása (db) (2002) A gasztrorendezvények rendszere A vidéki kistérségek gasztronómiai potenciál és turisztikai teljesítmény szerinti megoszlása (db) (2002) A vidéki kistérségek kézművespotenciál és turisztikai teljesítmény szerinti megoszlása (db) (2002) A szabadidős lovasturizmus kínálati elemei a vendég részvételének intenzitása alapján A vidéki kistérségek lovasturisztikai potenciál és turisztikai teljesítmény szerinti megoszlása (db) (2002) A vidéki kistérségek ökoturisztikai potenciál és turisztikai teljesítmény szerinti megoszlása (db) (2002) A vidéki kistérségek a vonzerőtényezők száma és turisztikai teljesítmény szerinti megoszlása (db) (2002) A kategóriavariációk összetartozó csoportjai és gyakoriságuk (db) A kistérségek vonzerő-, fogadóképesség-, turisztikai teljesítmény kategóriánkénti besorolása. 27. A vidéki kistérségek márkázhatóság és turisztikai potenciál szerinti megoszlása (db)

15 M4. A magyarországi kistérségek vidékiségük alapján csoportosítva ( ) Forrás: MTA RKK ATI (1999) Erőteljesen vidéki kistérség Vidéki kistérség Nem vidéki kistérség A magyarországi kistérségek vidékiségük alapján csoportosítva ( ) Forrás: KSH (2004) adatai alapján saját kijelölés Vidéki kistérség Nem vidéki kistérség

16 A vizsgált kistérségek és feldolgozásuk kódjai-i. ( ) Erőteljesen vidéki kistérség Vidéki kistérség Nem vidéki kistérség 119 Forrás: saját összeállítás A vizsgált kistérségek és feldolgozásuk kódjai-ii. ( ) Vidéki kistérség Nem vidéki kistérség Forrás: saját összeállítás

17 A vizsgált kistérségek és feldolgozásuk kódjai-ii. Vidékiség Kistérségek és kódjaikmm Vidékiség Kistérségek és kódjaik mmvidékiség KISTÉRSÉGEK V 2.Ceglédi V 68.Csurgói V 112.Karcagi V 3.Dabasi V 69.Fonyódi V 113.Kunszentmártoni V 6.Nagykátai EV 71.Lengyeltóti EV 115.Tiszafüredi V 8.Szobi V 72.Marcali V 116.Törökszentmiklósi V 15.Bicskei V 73.Nagyatádi EV 117.Baktalórándházai EV 17.Enyingi V 75.Tabi V 118.Csengeri V 18.Gárdonyi V 78.Paksi V 119.Fehérgyarmati EV 20.Sárbogárdi V 80.Tamási V 121.Mátészalkai EV 24.Kisbéri V 81.Edelényi V 122.Nagykállói EV 33.Sümegi V 82.Encsi V 123.Nyírbátori V 34.Tapolcai V 84.Mezőkövesdi EV 125.Tiszavasvári V 37.Zirci V 87.Sárospataki V 126.Vásárosnaményi EV 38.Csornai V 88.Sátoraljaújhelyi EV 127.Bácsalmási EV 40.Kapuvári V 89.Szerencsi V 128.Bajai V 41.Mosonmagyaróvári V 90.Szikszói EV 129.Jánoshalmai V 43.Téti V 91.Tiszaújvárosi V 130.Kalocsai V 44.Celldömölki V 93.Füzesabonyi V 132.Kiskőrösi V 45.Csepregi V 94.Gyöngyösi EV 135.Kiskunmajsai EV 48.Őriszentpéteri EV 96.Hevesi V 136.Kunszentmiklósi V 49.Sárvári V 97.Pétervásárai EV 138.Mezőkovácsházai EV 52.Vasvári V 98.Balassagyarmati V 139.Orosházai V 54.Lenti V 100.Pásztói EV 140.Sarkadi V 55.Letenyei V 101.Rétsági EV 141.Szarvasi EV 58.Zalaszentgróti V 103.Szécsényi EV 142.Szeghalomi V 60.Mohácsi EV 104.Balmazújvárosi EV 143.Csongrádi V 62.Pécsváradi EV 105.Berettyóújfalui V 144.Hódmezővásárhelyi V 63.Sásdi EV 107.Hajdúböszörményi EV 145.Kisteleki V 64.Sellyei EV 108.Hajdúszoboszlói V 146.Makói V 65.Siklósi EV 109.Polgári EV 147.Mórahalomi V 66.Szigetvári EV 110.Püspökladányi EV 149.Szentesi EV 67.Barcsi V 111.Jászberényi 150 Pannonhalmai 151 Balatonföldvári 152 Adonyi 153 Abai 154 Szentlőrinci 155 Bélapátfalvai 156 Mezőtúri 157 Abaúj-Hegyközi 158 Bodrogközi 159 Tokaji 160 Ibrány-Nagyhalászi 161 Derecske-Létavértesi 162 Békési V: vidéki kistérség ( ) EV: erőteljesen vidéki kistérség( )

18 M5. A vidéki térség lehatárolásának szempontjai és ismérvei a különböző dokumentumokban előfordulásuk alapján dokumentum elv demográfia gazdasági EU ET VTEK (1996) várostól különbözés népsűrűség 100 fő/km 2 alatt társadalmi, kulturális gazdasági és szociális egység funkció lakó, rekreációs, természetvédelmi OECD (1998) népsűrűség 150 fő/km 2 alatt Eurostat (EC) urbanizáció foka függ a népsűrűségtől LEADER (1991) Buckwell jelentés népsűrűség 120 fő/km 2 alatt természeti környezet, biodiverzitás jellemző a mezőgazdaság életminőség hagyományos foglalkozások ételek nyelv öltözködés szokások Területfejlesz tési Törvény (1996) község, kisváros népsűrűség átlag alatti agrárfoglalkoztatottság Területfejlesz tési Koncepció (1998) alacsony népsűrűség, elvándorlás, elöregedés átlag feletti agrárfoglakoztatottság, gyenge földminőség SAPARD népsűrűség 120 fő/km 2 elvándorlás, elöregedés elmaradott, SZJA alap/fő átlag alatt Forrás: a megjelölt dokumentumok alapján saját összeállítás

19 M6. A turizmus rendszere I. Forrás: Pompl (2000:21) A turizmus rendszere II. Forrás: Kaspar (1998:16)

20 M7. A turizmus rendszere - III Forrás: Lengyel (2002:93) A turizmus versenytényezői A turizmus rendszere-iv. Forrás: Tasnádi (2002:66)

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A rurális kistérségek turisztikai pozícióját meghatározó tényezők összefüggései Szerzők: Kóródi Márta 1 dr. Dudás Péter 2 1. Bevezetés Az eltérő adottságok, a differenciált fejlődés és az egyenlőtlen növekedés

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax ek elérhetőségei Illetékességi terület Bács-Kkun Megye Bajai, Bácsalmási Kalocsai, Kkőrösi Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kkunhalasi, Jánoshalmi, Kkunfélegyházi, Kkunmajsai Baranya Megye Komlói, Pécsváradi,

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei 1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit, amit a 91/2001. (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított.

Részletesebben

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Kedvezményezett Kistérség Támogatás DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentesi 400 000 Csongrádi Kistérség

Részletesebben

2. Az R. 2. (2) bekezdésében a Magyar Köztársaság helynévkönyve szövegrész helyébe Magyarország közigazgatási helynévkönyve szöveg lép.

2. Az R. 2. (2) bekezdésében a Magyar Köztársaság helynévkönyve szövegrész helyébe Magyarország közigazgatási helynévkönyve szöveg lép. 63796 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 117. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 13/2013. (VII. 9.) KIM rendelete a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása 1. Bevezetés Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az Egészségügyi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes A célunk, hogy fejlesztési hitelekkel helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozásokat. Megerősítsük

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai 5772 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám V. Alapító okiratok Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Budapest, 2008. október 14. [ ] Az MFB Híd - szerepe A fejlesztéspolitika és a vállalkozások között Nemzetközi pénzpiacok és a magyar

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 201-222. o. A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Szakálné Kanó Izabella

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Igazgatási és nemzetközi

Részletesebben

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum I számú melléklet Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred

Részletesebben

Komplex Kulturális Fejlesztések a KISTÉRSÉGEKBEN támogatott pályázatok - Kt1

Komplex Kulturális Fejlesztések a KISTÉRSÉGEKBEN támogatott pályázatok - Kt1 Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Kecskemét és Térsége Többcélú Kiskunfélegyháza Kecskemét Dél-Alföldi Régió Kistérség Napja - hagyományőrző kulturális rendezvény 2010. 990 000 A kecskeméti

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

FVM VKSZI Az IKSZT/2008/1 pályázati kiírásra 2008. szeptember 30.-ig pályázatot benyújtó települések listája

FVM VKSZI Az IKSZT/2008/1 pályázati kiírásra 2008. szeptember 30.-ig pályázatot benyújtó települések listája Sorszám Település Régió Megye Kistérség 1 Abaliget Dél-Dunántúl Baranya Pécsi 2 Abasár Észak-Magyarország Heves Gyöngyösi 3 Abaújlak Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszói 4 Ádánd Dél-Dunántúl

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 Egységes európai módszertannal végrehajtott vállalkozásdemográfiai felmérés BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

Dr. Dávid Lóránt tanszékvezető főiskolai docens KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA TURIZMUS TANSZÉK A TURIZMUS JELENTŐSÉGE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN

Dr. Dávid Lóránt tanszékvezető főiskolai docens KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA TURIZMUS TANSZÉK A TURIZMUS JELENTŐSÉGE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Dr. Dávid Lóránt tanszékvezető főiskolai docens KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA TURIZMUS TANSZÉK A TURIZMUS JELENTŐSÉGE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Vidékfejlesztés Olyan komplex tevékenység, amelynek a végső célja, hogy

Részletesebben

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz.

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza 41.sz. főút 8172 Balatonakarattya 71.sz.

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Országos Sportorvosi Hálózat

Országos Sportorvosi Hálózat Országos Sportorvosi Hálózat Bács-Kiskun megyei sportorvosi szakrendelések Megyei szakfőorvos: Dr. Szabó Veronika 6000 Piaristák tere 7. 76/485-185 Kecskemét 6001 Piaristák tere 7. 76/485-185 Bácsalmás

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Ssz. Posta Cím 1 Abony 2740 Szolnoki út 8. 2 Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 9. 3 Albertirsa 2730 Vasút út 4/10. 4 Aszód 2170 Kossuth u. 37. 5 Bácsalmás 6430 Bácsalmás Hősök tere 11. 6 Baja 1 6501 Baja

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi

1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi Polónyi István Valóban esélykiegyenlítő hatású a felsőfokú szakképzés? A felsőoktatási jelentkezések és a felsőoktatási továbbtanulás néhány kistérségi összefüggése 1 Ebben az írásban azt vizsgáljuk meg,

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2 4 6 8 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép Ökológiai állapot / potenciál nem éri el a állapotot

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

A járási hivatalvezetők

A járási hivatalvezetők A járási hivatalvezetők Megye Járás Járási hivatal vezetője Budapest Budapest I. kerület Dr. Brezoczki Erika Erzsébet Budapest Budapest II. kerület Dr. Kolláth Adél Zsófia Budapest Budapest III. kerület

Részletesebben

LHH zsűri által jóváhagyott projekttervek a TÁMOP 5.1.1.-09/6 kódszámú tervezési útmutatóhoz

LHH zsűri által jóváhagyott projekttervek a TÁMOP 5.1.1.-09/6 kódszámú tervezési útmutatóhoz Abaúj-Hegyköz Bácsalmási Baktalórántháza LHH zsűri által jóváhagyott projekttervek Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás és Cigány Kisebbségi Közép-Nyírségi

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 2+2 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben

Az egészségügyi ellátás révén elkerülhető halálozás vizsgálata 174 kistérség szerint, 2005 2007

Az egészségügyi ellátás révén elkerülhető halálozás vizsgálata 174 kistérség szerint, 2005 2007 Az egészségügyi ellátás révén elkerülhető vizsgálata 174 kistérség szerint, 2005 2007 Készítették: Vitrai József PhD és Bakacs Márta MSc Budapest, 2012. november Készült a Budapest Intézet megbízásából

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Utazási szokások mérése a rendszerváltás előtt és napjainkban

Utazási szokások mérése a rendszerváltás előtt és napjainkban Utazási szokások mérése a rendszerváltás előtt és napjainkban Vasas Ádám Eszterházy Károly Főiskola Turizmus-vendéglátás szak Dr. habil. Kovács Tibor főiskolai docens, EKF GTI Turizmus Tanszék Áttekintés

Részletesebben

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Nyilvános Könyvtár

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Nyilvános Könyvtár Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Petőfi Művelődési Ház és Művelődési Ház és Közösségi-Kulturális és és Múzeum Vörösmarty Mihály Községi

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Irányítószám Város Cím. Budapest

Irányítószám Város Cím. Budapest 1. számú melléklet az OTP Bank Nyrt. értékpapír üzletági szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetményhez Budapest Irányítószám Város Cím 1. 1013 Budapest Alagút u. 3. 2. 1011 Budapest Iskola u. 38-42.

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG Miskolc 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁG, 2006 ISBN 963 215 953

Részletesebben

Gazdasági-foglalkoztatási problémák

Gazdasági-foglalkoztatási problémák Gazdasági-foglalkoztatási problémák Hatékony és eredményes foglalkoztatás A gazdaság /közszolgálat foglalkoztató képessége korlátozott: 17 év alatt nettó egymillió munkahely veszett el Megsz ntek a tsz-ek

Részletesebben