kistérségek. In.: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p. 22. CSATÁRI B. (2000c): Kísérlet a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kistérségek. In.: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, 441-449.p. 22. CSATÁRI B. (2000c): Kísérlet a"

Átírás

1 MELLÉKLETEK

2 M1. IRODALOMJEGYZÉK 1. ANDERICK, K.L.- VOGT, C.A. (2000): Kapcsolat a helyi lakosok turizmushoz való hozzáállása és a turizmus fejlődése között. Journal of Travel Research. Vol.39. August p. In.: Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból. (2001) (Ford: Dóka G.) (1) p. 2. ANTAL K. (1994): A falusi turizmus, mint idegenforgalmi termék. Kereskedelmi szemle, XXXV. (12) p. 3. AUBERT A. (1995): Turizmus tervezés- turizmus marketing. Pécs: JPTE, p. 4. BAUER A.-BERÁCS J.(2002): Marketing. Budapest: Aula Kiadó, 427; p. 5. BECKWITH, H. (2004): A láthatatlan érintés. Budapest: Bagolyvár, 6-15.p. 6. BERÁCS-LEHOTA-PISKÓTI-REKETTYE (2004) Marketingelmélet a gyakorlatban. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, p. 7. BÍRÓ P.-MOLNÁR L. (2004): A kistérségek fejlettségi szintjének és infrastruktúrájának összefüggései. Közgazdasági szemle LI (11) p. 8. BLEILE, G. (1995): Tourismusmarkte. München-Wien: Oldenbuourg Verlag GmbH, 10.p. 9. BLÖCHINGER, H.J.(1994): Explanatory Framework. In: The Contribution of Amenities to Rural Development. Paris: OECD 7-22.p. 10. BOGDÁN I. (1989): Kézművesek mestersége. Budapest: Gondolat, p. 11. BOGDÁN R. (2001): Lovasturizmus. Heti Turizmus IV. (42-43) 6.p. 12. BOROSS M.-KARÁCSONY Z.-TÁTRAI ZS.(2004): Magyar népi kultúra. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 7-17, p. 13. BOWEN,R. COX, L. FOX, M (1991): The Interface between Tourism and Agriculture, Journal of Tourism Studies (2) p. 14. BÖHM A. (1997): A magyar falu társadalma a rendszerváltás után. In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. In.: IV. Falukonferncia. (Szerk: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p. 15. BUDAY-SÁNTHA A. (2001): Agrárpolitika-Vidékpolitika. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 15-20; p. 16. BUDAY-SÁNTHA A. (2004): Az agrár- és vidékfejlesztés lehetőségei és tennivalói. Gazdálkodás, XLVIII. (1) p. 17. BUJDOSÓ Z. (2002): A vízitúrák típusai Magyarországon. In.: Aktív turizmus. Debrecen: Debreceni Egyetem, p. 18. BUTLER, R. (1994): Alternative Tourism: The Thin End of the Wedge. In:Tourism alternatives. Potentials and problems int he devlopment of tourism. (Ed. Dy Valene L. Smith, William R. Eadington) Chichester et al., John Wiley, p. 19. CSATÁRI B. (1999): Az alföldi tanyarendszer változásairól. In: A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései. Budapest: MTA Agrártudományok Osztálya, p. 20. CSATÁRI B. (2000a): A magyarországi kistérségek vidékiség kritériumai. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. (Szerk.: Horváth Gy., Rechnitzer J.) Pécs: MTA RKK, p. 21. CSATÁRI B. (2000b): A vidéki sokszínűség és a magyarországi területfejlesztési

3 kistérségek. In.: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p. 22. CSATÁRI B. (2000c): Kísérlet a magyarországi kistérségek komplex fejlődési típusainak meghatározására. In: Az Alföld és a nagyvilág (Szerk.:Dövényi Z.), Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóközpont, p. 23. CSATÁRI B. (2001):Az európai vidékiség és az Alföld. In: Alföldi tanulmányok. EU és az Alföld 2000/2001. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány, p. 24. CSATÁRI B. (2002): A kistérségek a magyar területfejlesztés rendszerében. In: Regionális fejlődés Európában és Magyarországon (Szerk.: Radnóti É.) Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központja, p. 25. CSEPREGI T.-HAJÓS L. (1997): A falusi turizmus szerepe az integrált vidékfejlesztésben. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p. 26. CSIZMADIA KÁDAS KENÉZ REISHL (1992): Fizetővendéglátás és falusi turizmus I-II. kötet. Budapest: KIT 27. CSIZMADIA L. (2001): Falusi (vidéki) turizmus menedzsment. Comitatus XI. (9) p. 28. DÁVID L. (2002): Ökoturizmus. In.: Aktív turizmus. Debrecen: Debreceni Egyetem, p. 29. DÁVID L. (2004): A Vásárhelyi terv turisztikai lehetőségei. Gazdálkodás, XLVII. (9) p. 30. DÁVID L.-BUJDOSÓ Z.-PATKÓS CS. (2003): A turizmus hatásai és jelentősége a területfejlesztésben. In: A terület- és településfejlesztés alapjai (Szerk.: Süli-Zakar I.), Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p. 31. DECROP, A. SNELDERS, D. (2004): Planning the summer vacation. Annals of Tourism Research Vol. 31 (4) p. 32. DORGAI L. (1999a): Mire vállalkozhat az agrárgazdaság a vidékfejlesztésben? Falu Város Régió (1-2) 9-13.p. 33. DORGAI L. (1999b): Az agrárgazdaság helye és szerepe a vidékfejlesztésben. In.: A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései (szerk. Kovács F. Kovács J.) Budapest: MTA Agrártudományok Osztálya, p. 34. DORGAI L. (1999c): A területfejlesztéstől a vidékfejlesztésig az agrárgazdaság nézőpontjából. In.:Vidékfejlesztés, vidékpolitika. Budapest:Agroinform, p. 35. DORGAI L. (2002): Feladataink a vidékpolitika alkalmazásában. Gazdálkodás XLVI. (5) p. 36. DOWER, M. (1999): Az örökség, mint erőforrás. A Falu, XIV. (2) (Ford.:Márton Gy. Pálmai Zs.) p. 37. ENYEDI GY. (1993): Falvaink sorsa ma. In. Kiút a válságból. II. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p. 38. ENYEDI GY. (1996): Regionális folyamatok Magyarországon az átment időszakában. Budapest: p. 39. EŐRY E. (1998): A magyar lovasturizmus-haladás munkaügetésben. Turizmus Bulletin II. (3) p. 40. ERDMANN GY. (2004): Bajai kistérség. Budapest: Száz magyar falu könyvesháza KHT, 25.p. 41. ERNST J.-FEHÉR D.-ÓCSAG I. (1988): Magyar lovaskönyv. Budapest: Natura- Corvina Kiadó, 7-13.p. 42. ERTSEY. (2002): Idősorok elemzése In.: Alkalmazott statisztika (Szerk.:Szűcs

4 I.) Budapest: Agroinform, p. 43. FALUVÉGI A. (2000a): A magyar kistérségek fejlettségi különbségei. Területi statisztika III. (3) p. 44. FALUVÉGI A. (2000b): A területi fejlődés elemzésére és a fejlődést befolyásoló tényezők hatásának kimutatására alkalmazható módszerek. Területi statisztika III. (4) p. 45. FALUVÉGI A. (2004): Kistérségeink helyzete az EU küszöbén. In.: Területi statisztika VII. (5) p. 46. FARAGÓ L. (1999): Fából vaskarika: az ágazatiság és a területiség egységének megteremtése. Falu Város Régió (10) p. 47. FEHÉR A.(1998a):Mezőgazdaság és vidékfejlesztés. Gazdálkodás XLII. (1) 79.p. 48. FEHÉR A. (1998b): A vidék fogalmáról és a vidéki területek lehatárolásáról. Gazdálkodás XLII. (5) p. 49. FEHÉR A.(2002): Agrártermelők tevékenységének diverzifikációja Észak- Alföldön és Észak-Magyarországon. Gazdálkodás XLVII. (2) p. 50. FEHÉR A.(2005): A vidékgazdaság és a mezõgazdaság. Budapest: Agroinform p. 51. FEHÉR I.(1993):Vidékfejlesztés az Európai Közösségben. A Falu VIII.(1)7-19.p 52. FEHÉR I. (1999a): Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája 2000-ben. Gazdálkodás XLIII. (6) p. 53. FEHÉR I. (1999b): Vidékfejlesztési politika Magyarországon. Gödöllő: GATE, 3-39.p. 54. FEHÉR I. (Szerk.) (2001): Európai Uniós ismeretek. Gödöllő: SZIE, p. 55. FEHÉR I. (2002): Az Európai Unió integrált vidékfejlesztési politikája. Gödöllő: SZIE GTK EUTK 68.p. 56. FELSENSTEIN, D. FLEISCHER, A. (2003): Local Festivals and Tourism Promotion: The role of Public Assistance and Visitor expenditure. Journal of Travel Research. Vol. 41. No p. 57. FONT E. (1998): A vidék gondja globális, vagy lokális kérdés? A Falu XIII. (3) p. 58. FONT E. (2000): Vidékfejlesztés európai szinten. Agrárium 10. (3) 20.p. 59. FOSTER, D. (1985): Travel and Tourism Management. London: Macmillan p. 60. G. FEKETE É. (1998): Bevezetés az alulról vezérelt vidékfejlesztés elméletébe Szolnok: KGF, 3-5.p. 61. G. FEKETE É. (1999): A vidékfejlesztés kérdőjelei. In.:Az Alföld a XXI. Század küszöbén konferencia A vidékfejlesztés kérdőjelei p. 62. G.FEKETE É. (2000a): A siker titkai a kistérségi fejlesztésekben. A Falu XV. (2) p. 63. GKI Gazdaságkutató Rt.(2004): A turizmus makrogazdasági szerepe. Budapest: 4-12.p. 64. GRÁFIK I. (2000): Ökoturizmus In: Turizmus és kommunikáció. Budapest- Pécs: Néprajzi Múzeum PTE Kommunikációs Tanszék, p. 65. GUBÁN P. (2001): Fenntartható turizmus- és erőforráshasználat a vidékfejlesztésben. In.: Gondolatok az ökologikus vidékfejlesztésről.(szerk.: Kocsis A.) Budapest: Agroinform, p. 66. GURSOY, D. RUTHERFORD, D. G. (2004): Host attitudes toward tourism. Annals of Tourism Research. Vol. 31, No 3, p.

5 67. GUZMICS I. (1999): Falusi turizmus és területfejlesztés. Falu Város Régió (1-2) p. 68. GYŐRFFY VILLÁM A. (2001): A lovas turizmus kézikönyve, Budapest: Mezőgazda Kiadó 6-103, p. 69. HAJDÚ Z. (2000): A történelmi értékek kastélyok hasznosítása a vidékfejlesztésben. A Falu (XV) (3) p. 70. HANSÁGHY P. (2000): Marketing a lovas turizmusban. Budapest: Mezőgazda kiadó, p. 71. HECKER W.-PALÁGYI B. (1987): Ostorhegyes. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 80.p. 72. HJALAGER, A.-M. (1994): Dynamic innovation in the tourist industry. In: Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. (Ed. By C.P.Cooper and A. Lockwood) Chichester et al. John Wiley, p. 73. HOFFMANN I. (1990): Modern marketing. Budapest: Universitas, 253.p. 74. HOFFMANN M. -KOZÁK Á.-VERES Z. (Szerk.) (2000): Piackutatás. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 138;176, p. 75. HORKAY N. (2003a): Turisztikai márka és márkapolitika a desztinációmenedzsmentben. I. rész. Turizmus Bulletin VII. (1) p. 76. HORKAY N. (2003b): Turisztikai márka és márkapolitika a desztinációmenedzsmentben.ii. rész. Turizmus Bulletin VII. (2) p. 77. HORVÁTH GY. (1998): Európai regionális politika. Budapest-Pécs: Dialóg- Campus, p. 78. HORVÁTH H. (1998):Régvolt magyar kastélyok. Budapest:Gemini Kiadó, 8-9.p. 79. HUNYADI L. VITA L.(2002): Statisztika közgazdászoknak. Budapest: KSH, p. 80. HÜTTL A. PROBÁLD Á. (2000): Turizmus és nemzetgazdaság. Gazdaság és statisztika 12 (51). (1) p. 81. JANCSIK A. (1998): Az Európai Unió turizmussal kapcsolatos intézkedései. Budapest: KIT Képzőművészeti Kiadó, 38.p. 82. JANDALA CS. (1992): A turizmus közgazdasági elemzésének módszerei. Budapest: KIT, p. 83. JANDALA CS. (1993): A turizmus integrált tervezésének általános elvei. Kereskedelmi szemle 34. (6) p. 84. JÁVOR K. KULCSÁR L. (2002): A vidéket érintő intézmények és a vidékfejlesztés szereplői In: Vidékfejlesztés (Szerk.: Kulcsár L.), Budapest: Scolar Kiadó, p. 85. JENKEI L. (1996): A falusi turizmus helyzete Magyarországon. In.: A falusi turizmus, mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye konferencia, Velem, p. 86. KADT, E. (1994): Making the alternative Sustainable: Lessons from Development for Tourism. In: Tourism alternatives. Potentials and problems int he devlopment of tourism. (Ed. Dy Valene L. Smith, William R. Eadington) Chichester et al., John Wiley, p. 87. KARA P. (2002): Kisrégiók a közigazgatási térstruktúrában, a nagyrégiók és a kisrégiók összefüggései. In.: Régió, közigazgatás, önkormányzat. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, p. 88. KASPAR, C. (1992a): Turisztikai menedzsment. Budapest: KIT, 11.p. 89. KASPAR, C. (1992b): Turisztikai alapismeretek. Budapest: KIT, p.

6 90. KASPAR, C. (1994): Management im Tourismus: Eine Grundlage für das Management von Tourismusunternihmungen ung organisatien. Bern-Stuttgart- Wien: Verlag Paul Haupt, p. 91. KASPAR, C. (1998): Das System Tourismus im Überlick. In.: Tourismus Management (Hrsg:Günter Haedrich et al.) Berlin, New York: Valter de Gruyter GmbH, p. 92. KENÉZ GY. (1995): A falusi turizmus jövőjéről. Kereskedelmi Szemle XXXVI. (7) p. 93. KISS K. TÖRÖK P. (2001): Az egészségturizmus nemzetközi keresleti és kínálati trendjei. Turizmus Bulletin V. (3) 7-13.p. 94. KISS K. (2001): Falusi turizmus eltérő értelmezések, eltérő piaci lehetőségek? Turizmus Bulletin V. (1) p. 95. KOLLARIK A. (Szerk) (1994): Animátorok kézikönyve. Budapest: Hunguest RT, 77.p. 96. KORPÁS A, (Szerk.) (1997): Általános statisztika. I-II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 97. KOTLER, P. (2002): Marketing menedzsment. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 515.p. 98. KOVÁCS D. (1994): Fordulópont előtt a magyar falusi turizmus? In: A falusi turizmus. Vendégvárók. Budapest: MTV-OPÁL, 3-4.p. 99. KOVÁCS D. (1995): A falusi turizmus és fizetővendéglátás értelmezéséhez In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig III. Falukonferencia, Pécs: MTA RKK p KOVÁCS D. (2003): Falusi és vidéki turizmus értelmezések a nemzetközi irodalomban. In: A falusi turizmus hagyományai (Szerk: Kovács D.) Budapest: Mezőgazda Kiadó, p KOVÁCS K. (1998): A vidék kutatása az MTA Regionális Kutatások Központjában. A Falu XIII. (4) p KOVÁCS T. (1995): Agrárpolitika - Vidékpolitika. In. A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. III.Falukonferencia. (Szerk:Kovács T.), Pécs:MTA RKK,24-35.p KOVÁCS T. (1997): A vidékfejlesztés problémái és feladatai. A Falu XII. (2) p KOVÁCS T. (1998a): Vidék, vidékfejlesztés, vidékpolitika. Gazdálkodás XLIV. (3) p KOVÁCS T. (2000): Integrált vidékfejlesztés. A Falu XV. (2) p KOVÁCS T. (2003): Vidékfejlesztési politika. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p KOZÁRI J. (Szerk.) (2000): Szaktanácsadás a mezőgazdaságban Dinasztia kiadó, 33.p KOZMA B. M. (1998): A turizmuspotenciál mérése. Marketing és Menedzsment 32. (6) p KÖNYVES E.- MÜLLER A. (2001): Szabadidős programok a falusi turizmusban. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 32.p KSH (2004): Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 2003, Budapest: p KULCSÁR FARKAS JÁVOR: A vidékfejlesztéssel összefüggő alapfogalmak. In.: Vidékfejlesztés (Szerk.: Kulcsár L.) Budapest: Scolar Kiadó, 5-24.p KULCSÁR L. (1998a): Vidékfejlesztés és vidékpolitika Magyarországon. A Falu

7 XIII. (2) 5-15.p KULCSÁR L. (1998b): Falvaink fejlesztési stratégiái az EU csatlakozás tükrében. A Falu XIII. (4) 5-14.p LANE, B. (1994): What is Rural Tourism? Journal of Sustainable Tourism Vol.2:1-2. Special Issue on rural Tourism and Sustainable Rural Development p LANFAN, M.-F. GRABURN, N. H. H. (1994): International Tourism Reconsidered: The Principle of the Alternative. In.:Tourism alternatives. Potentials and problems in the development of tourism. (Ed. Dy Valene L. Smith, William R. Eadington) Chichester et al: John Wiley, p LÁNG I. (1997) A magyar mezőgazdaság fenntartható fejlődése Lehetőségek és korlátok. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia, (Szerk: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p LÁSZLÓ P. (1998a): Ökoturisztika-bioturizmus. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, p LÁSZLÓ P. (1998b): Ökoturizmus. Budapest: KVIF, 31.p Látnivalók Magyarországon (2003) Miskolc: Well-Press Kiadó 120. LENGYEL I. (2000): A regionális versenyképességről. Közgazdasági szemle XLVII. (12) p LENGYEL M.(1994):Turizmus általános elmélete. Budapest:KIT, 24-25;66-82.p LENGYEL M. (2002) A turizmus általános elmélete-i. Budapest: Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, , 108, 187.p LENGYEL M. (2004) A turizmus általános elmélete-ii. Budapest: Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, p MACDONALD, R. JOLLIFFE, L. (2003): Cultural Rural Tourism. Annals of Tourism Research Vol. 30. No p MADARÁSZ I. (2000): Hogyan készítsünk vidékfejlesztési programot? Budapest: Agroinform, p MADARÁSZ I. (2004): A vidék funkciói az Európai Unióban. A Falu Budapest: Agroinform, XIX. (41) p Magyar statisztikai évkönyv 2003, (2004) Budapest: KSH, 477.p MAGYAR T. (2003): A vidékfejlesztés helyzete és kilátásai az AGENDA 2000 félidejekor. Gazdálkodás XLVII. (2) 5-15.p Magyar Turizmus Rt (1998): Magyarország vonzerőleltára. Budapest: 130. Magyar Turizmus Rt (2001): Egészségturizmus 2000 éves fürdőkultúra, Tematikus kiadvány 131. Magyar Turizmus Rt (2003): A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja. Turizmus Bulletin VII (3) p Magyar Turizmus Rt (2004): Napfényben, nyeregben az Alföldön. Dél-alföldi lovasturisztikai katalógus. Komáromi Nyomda és Kiadó, 133. Magyar Turizmus Rt (2005): Lóháton. Lovastanyák, lovasiskolák. Komáromi Nyomda és Kiadó,.4-5, 48.p Magyarországi kastély- és kúriaszállók kézikönyve. (1998) Miskolc: Tercia-Info, 135. MAJOROS P. (1997): Kutatásmódszertan. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, p MAJOROS P.(1995): A kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Perfekt,89.p MALHOTRA, N. K. (2001): Marketingkutatás. Budapest: Műszaki könyvkiadó, p.

8 138. MARCONI, J.(1999):The Brand Marketing Book, Chicago:NTC, 34-35; p MESTER T. (2004): A világ és Európa turizmusának alakulása 2004-ben. Turizmus Bulletin VIII. (4) p MICHALKÓ G. (2002): Az aktív turizmus elméleti megközelítése. In.: Aktív turizmus. Debrecen: Debreceni Egyetem, 5-15.p MICHALKÓ G. (2004): A fenntartható fejlődés ökoturisztikai aspektusai Magyarországon. Turizmus Bulletin VII. (4) p MOLNÁR M. (2003): Területi mobilitás a nagykunsági tanyavilágban. In.: Alföldi tanulmányok. Migráció és az Alföld 2002/2003. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány, p MÓRICZ É. (1999): Reklámpszichológia. Budapest: BKTE, p Múltidéző szálláshelyek. Kastélyszállók Magyarországon. (2001) Budapest: Hotelinfo Kft, 145. MUNDRUCZÓ GY.- STONE, G (1996): Turizmus - elmélet és gyakorlat. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, p MÜLLER, H. (1995): Nachhaltige Regional entwicklung durch Tourismus: Ziele Methoden Perspektiven. In.: Tourismus und nachhaltige entwicklung (Hrsg.: Albrecht Steinecke) Trier: Europaïsches Tourismus Institut GmbH, 16.p NASZÁKNÉ CSERFALVI I. JUHÁSZ CS. (1995): Vidékfejlesztés a 4H gyermekszervezettel. In.: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. III. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, p NEMES G. (2000): Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája- az integrált vidékfejlesztés lehetőségei. Közgazdasági Szemle XLVII. (6) p NEMES G. (2003): Vidékfejlesztés és előcsatlakozási felkészülés Magyarországon. Közgazdasági szemle L. (1) p NEMES NAGY J. (2005): Nemzetközi és hazai tendenciák a területi elemzésben. Területi statisztika (1) 3-14.p Nemzetközi utazási trendek 2002-ben és 2003-ban. (Összeáll: az IPK International Guide to Global Travel Trends 2003 kutatása alapján Behringer Zs. Sulyok J.) (2003) Turizmus Bulletin VII. (2) 4.p NORRIS, J WALL, G (1994) Gender and tourism. In: Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. (Ed. by C.P.Cooper and A. Lockwood) Chichester et al.: John Wiley, P OBÁDOVICS CS. (1999): A kistérségek elemzéséhez használható adatbázisok jellemzése és hozzáférése. In.: A SAPARD előcsatlakozási programra való felkészítés tananyaga a kistérségek számára. Budapest: FVM, 154. OECD (1998): Tourism policy and international tourism in OECD Countries. Special Feature: tourism strategies and rural development. Paris: p OGILVY D.(1997): Ogilvy a reklámról. Budapest: Park Kiadó, 20.p ÖCSÖDI GY. (1997): Mezőgazdaság és vidékfejlesztés. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p ÖRSI J. (2002): Múló és születő hagyományok a Jászkunságon. In: Kulcsemberek (Szerk.: Örsi J.) Túrkeve: Túrkevei Kulturális Egyesület, p PALÁNKAI T.(1996): Az európai integráció gazdaságtana. Budapest: Aula, 33.p PAPÓCSI L. (1997): Az integráció falun. In.: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p PAPÓCSI L. (1999): A magyar agrártudomány és a vidékfejlesztés. In.: A falués vidékfejlesztés stratégiai kérdései. (Szerk.: Kovács F. - Kovács J.) Budapest:

9 MTA Agrártudományok Osztálya, 7-24.p PETERS, U. WITAEL, A. (1995): Regionale Nachhaltigkeit - von der Idee Zum Leit-bild regionaler Entwicklung. In.: Tourismus und nachhaltige entwicklung (Hrsg.:Albrecht Steinecke) Trier:Europaïsches Tourismus Institut GmbH,19-31.p PIGRAM, J. J. (1994): Planning for tourism in rural areas. In: Tourism research: Critiques and challenges. (Ed. by Douglas Pearce, Richard W. Butler) London et al.: Routledge p PISKÓTI DANKÓ- SCHUPLER BÜDY (1997): Régió- és településmarketing. Miskolc: Miskolci Egyetem RMC, p POMPL, W. (2000): Turisztikai menedzsment 1. Budapest: Springer Tudományos Kiadó, 19-29; p PRZECLAWSKI, K. (1994): Tourism as the subject of interdisciplinary research. In.: Tourism research: Critiques and challenges. (Ed. by Douglas Pearce, Richard W. Butler) London et al.: Routledge 9-19.p PUCZKÓ L.- RÁTZ T. (1998): A turizmus hatásai. Budapest: Aula Kiadó- Kodlányi János Főiskola, ; 491.p PUCZKÓ L.-RÁTZ T. (2000): Az attrakciótól az élményig. Budapest: Geomédia, p PUCZKÓ L. RÁTZ T. (Szerk.) (2003) Turizmus történelmi városokban. Tervezés és menedzsment. Budapest: Turisztikai Oktató és Kutató KHT, p PUSKÁS J. FEHÉR I. (Szerk.) (1998): Agenda 2000, az EU közös agrárpolitikájának tervezett reformja. Budapest: Agroinform Kiadó, 7-27.p RECHNITZER J. (Szerk.) (1994): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. Győr-Pécs: MTA RKK, RECHNITZER J. (1998): Területi stratégiák. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p ROBERT, L. HALL, D. (2004): A falusi turizmus marketingje. Journal of Vacation Marketing. Vol. 10.(3) p In: Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból. (Ford.:Báder T.) (2005) (1)55-61.p SÁNDOR I.- SZELES P. (1985): Marketingkommunikáció az idegenforgalomban. Budapest: IPV, p SÁNDORNÉ SZENNYESSY J. (1991): Marketing-, piac- és reklámkutatás. Budapest: KIT, p SARUDI CS. (1997a): A mezőgazdaság szerepe a vidékfejlesztésben.. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p SARUDI CS. (1997b): Vidékfejlesztés Magyarországon és az Európai Unióban. A Falu XII. (2) p SARUDI CS.(2003): Térség- és vidékfejlesztés. Kaposvár: Agroinform p SCIPIONE, P.A.(1994): A piackutatás gyakorlata. Budapest: Springer Hungarica, , 296.p SIPOS A. (1998): Az agrártermelés alapozásának közgazdasági tényezői. Az agrártermelés tudományos alapozása. Magyarország az ezredfordulón. Agrárium Budapest: MTA, 59.p SKRABUT É. (2001): A népművészeti kézműves hagyományok szerepe a vidékfejlesztésben. Falu Város Régió (8) p SNAPE, R. (2004): The Co-operative Holidays Association and The cultural formation of countryside leisure practice. Leisure Studies Vol. 23. No p.

10 182. STRBIK F. (2000): A reklámkommunikáció hatékonyságának vizsgálata. Marketing és Menedzsment (2) p SÜLI-ZAKAR I. (1998): Területfejlesztés vidékpolitika.a Falu XIII.(3) p SZABÓ G. (1993): Új irányok a vidéki turizmus fejlesztésében. In. Kiút a válságból. II. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK p SZABÓ G. (1996a): A falusi turizmus, mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye. In.: A falusi turizmus, mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye konferencia, Velem: p SZABÓ G. (1996b): Tematikus kínálatok a vidéki turizmus fejlesztésében. In.: A falusi turizmus, mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye konferencia. Velem: p SZAKÁL F. (1995): Mezőgazdaság és vidékfejlesztés az újabb európai irányzatok tükrében. In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. III. Falukonferencia. Pécs: MTA RKK 541.p SZAKÁL F. (1999): A fenntartható mezőgazdaság és szerepe a vidéki térségek fejlődésében. In.:Vidékfejlesztés, vidékpolitika. Budapest:Agroinform, p SZEGVÁRI P. (2000): A kistérségek szerepe a település- és területfejlesztésben. A Falu XV. (2) p SZELÉNYI L. (2002): Többváltozós problémák statisztikai elemzése. In.: Alkalmazott statisztika (Szerk.:Szűcs I.) Budapest: Agroinform, ; p SZOBOSZLAI ZS. (2002): A lokális és a térségi identitás néhány jellemzője. In: Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld (Szerk.:Csatári B.- Tímár J.) Budapest: MTA Társadalomkutató Központ p SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI I. (2002): A kistérségi szint megjelenése a területés foglalkoztatáspolitikában. Budapest: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 193. TASNÁDI J. (1995): A márka- és a márkaérték létrehozás és mérés egyes kérdései. Vezetéstudomány XXVI. (10) p TASNÁDI J. (1998): A turizmus rendszere. Szolnok: KGF, p TASNÁDI J. (1999): Kistérségek, települések turisztikai marketing tevékenységének elméleti és módszertani kérdései-i. Turizmus Bulletin 3. (3) p TASNÁDI J. (2000): Kistérségek, települések turisztikai marketing tevékenységének elméleti és módszertani kérdései-ii. Turizmus Bulletin 4. (1) p TASNÁDI J. (2002) A turizmus rendszere. Budapest: Aula, p THOMPSON, C.S. (2004): Host produced Rural Tourism. Annals of Tourism Research. Volume 31. No p TÓTH B. (1994): A falusi vendéglátás fejlesztése In: A falusi turizmus. Vendégvárók. Budapest: MTV-OPÁL p TÓZSA I. (2000): Termálturizmus és (természeti-társadalmi-gazdasági) környezetei hatásai. Falu Város Régió (4) p Turisztikai trendek Európában (2004) (Összeáll.: Mester T. az ETC Megatrend of Tourism in Europe to the Year 2005 and beyond c. tanulmánya alapján) Turizmus Bulletin VII. (4) p Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban. (2002) Kaposvár- et al. : KSH 203. VOFKORI L. (2004): Falusi turizmus Erdélyben. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2-13.p WALLENDUMS Á. (1999): A falugazdaság alternatív kitörési lehetőségei. In: A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései. Budapest: MTA Agrártudományok Osztálya, p.

11 205. WILD, C. (1994): Issues in Ecotourism. In: Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. (Ed. by C.P.Cooper and A. Lockwood) Chichester et al. :John Wiley, p WOODSIDE, A. G. DOBELAAR, C. (2002): A General Theory of Tourism Consumption Systeme. A Conceptual Framework and an Empirical Exploration. Journal of Travel Research (41) p World Tourism Organization (1998): A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezőinek és fejlesztőinek. Budapest:Geomédia Kiadó, p. Felhasznált jogszabályok, hivatalos dokumentumok /1997. (VI. 25.) Kormányrendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztéséről évi XCII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosításáról /1999.(XII.)21.) kormányhatározat a SAPARD Program kertében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevétele érdekében tett intézkedésekről, az intézményi háttér megteremtéséről 6. 25/2004.(III.3.) FVM rendelet a 2004.évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről 7. 91/2001. (VI.15) kormányrendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről 8. Comission (1986) Community action in the field of Tourism. EC Comission. 4/86 bulletin 9. Comission (1990) Comminity action to promote rural tourism, Comission of the European Communities, COM (90) 438 final Brussels, 12, October p Cork Declaration A living Countryside (1996). The European Conference on Rural Development, Cork, November Council of Europe (1988) Roural Tourism in Europe. European Campaign for the Countryside, Study No ECOVAST. Strategy for Rural Europe. European Council for the Village and Small Town. Brusseles Földművelésügyi Minisztérium (1997): Agrárpolitikai szakmai füzetek. 13. Vidékfejlesztés. Budapest:.4.p. 14. Future of Rural Society (1988) Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp Magyarország SAPARD terve Budapest: FVM ( Magyarország Vidékfejlesztési Koncepciója. (1997) Budapest: AKII 17. Magyarország Vidékfejlesztési Programja. VÁTI (1997)Budapest: 18. Nemzeti Fejlesztési Terv. NFH Nemzeti Vidékfejlesztési Terv. FVM OECD (1994) Tourism Strategies and Rural Development OECD GD (94) Rurális Térségek Európai Chartája. (1998) Falu Város Régió, (8) p. 22. Turizmusfejlesztési Program (2000): In: Széchenyi Terv. Budapest: GM, 46.p. 23. WTO-IPU (1989) Hágai Nyilatkozat. Idegenforgalmi Közlemények (4)3-6.p.

12 M2. ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. Az integrált fejlesztés lehetőségei Az integrált fejlesztés hatásai A turizmus szektor teljesítménye. 4. Az üdülések csoportosítása vidékiességük-városiasságuk alapján.. 5. A fenntartható turisztikai fejlesztés mágikus ötszögű piramisa 6. A látogató-, attrakció-, desztinációmenedzsment összefüggései. 7. A vidéki turizmus lehatárolása, összefüggései az egyes turizmuscsoportokkal, turizmuságakkal és turizmusfajtákkal A kistérségek megoszlása a fogadókapacitás fejlettsége és fejlődése szerint A turizmus és a gazdaság fejlődésének összefüggései a magyarországi vidékfejlesztési kistérségekben 10. A komponensek összetételének változása a faktorokon belül A komponensek arányai a faktorokban ( ) A vidéki kistérségek turisztikai pozíciója a turizmus faktor alapján 13. A kistérségek megoszlása a fogadókapacitás fejlődése alapján A kereskedelmi és magánszálláshelyeken realizált vendégéjszakák számának alakulása szerinti kategóriák a magyarországi vidékfejlesztési kistérségekben A vidéki kereskedelmi- és magánszálláshelyek mutatói. 16. A vidéki kistérségek vendégeinek jellemző átlagos tartózkodási ideje 17. A magánszállásadás jellemző mutatói (2002) A vidéki kistérségek termálpotenciál alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése A vidéki kistérségek kastély potenciál és turisztikai teljesítmény alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése. 20. A vidéki kistérségek gasztronómiai potenciál és turisztikai teljesítmény alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése 21. A vidéki kistérségek kézműves potenciál és turisztikai teljesítmény alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése. 22. A lovasturizmus szegmensei és kapcsolata egyes turizmuságakkal. 23. A lovasszolgáltatások előfordulásának gyakorisága a kistérségekben 24. A lovasszolgáltatások gyakorisága a vidéki kistérségekben minőségi kategóriánként A minőségi kategóriák lovasszolgáltatásainak gyakorisága a vidéki kistérségekben A vidéki kistérségek lovas potenciál és turisztikai teljesítmény alapján kialakított kategóriáinak területi elhelyezkedése A vidéki kistérségek ökoturisztikai potenciál szerinti kategóriáinak elhelyezkedése

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

Kistérségek osztályozásai

Kistérségek osztályozásai Kistérségek osztályozásai Az osztályozás statisztikai adatok és mutatók alapján történik Adatok Demográfiai, gazdasági, foglalkoztatási, infrastrutúrális, stb. Dinamikus mutatók Az adatok időbeni változását,

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben

Az európai gazdasági környezet

Az európai gazdasági környezet Gazdaság Az európai gazdasági környezet Az új tagállamok növekedési üteme magasabb a régieknél, de Az új tagállamok eredményessége meg sem közelíti a 15-öket Az új tagállamok belépésével Európa gazdasági

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG Miskolc 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁG, 2006 ISBN 963 215 953

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN TANULMÁNYOK NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN A fejlettség térbeli egyenlőtlenségei Magyarországon az európai uniós csatlakozás után Egy külhoni módszer adaptálása A társadalmi-gazdasági fejlettség

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI DR. SZIGETI ERNŐ: A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI A területfejlesztés és területrendezés során alkalmazott tér- és településstruktúrák (kedvezményezett területek és települések, kiemelt térségek,

Részletesebben

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes A célunk, hogy fejlesztési hitelekkel helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozásokat. Megerősítsük

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS

FALUSI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS FALUSI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

Kovách Imre et al, 2005. Minden jog fenntartva. Sorozatszerkesztı: Szıgyi Lenke

Kovách Imre et al, 2005. Minden jog fenntartva. Sorozatszerkesztı: Szıgyi Lenke Kovách Imre et al, 2005 Minden jog fenntartva Sorozatszerkesztı: Szıgyi Lenke Tárgyszavak: civil társadalom, nonprofit szervezetek, területfejlesztés, vidékfejlesztés, regionális kutatások, kistérségek

Részletesebben

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 Rejtett lakossági jövedelmek kistérségi szintű becslése Budapest, 2013. április 2 / 36 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan

Részletesebben

iskolakultúra 2014/5 tanulmány szemle konferencia kritika Polónyi István A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései 3

iskolakultúra 2014/5 tanulmány szemle konferencia kritika Polónyi István A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései 3 tanulmány Polónyi István A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései 3 Jancsák Csaba A tanárképzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási életútja a középiskolától a tanári oklevélig 18 Varga

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk:

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Tudományos publikációk jegyzéke A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Könyvfejezetek: Csapó T. (1992): Humán infrastruktúra Vas megye elmaradott térségeiben. - In.: Rechnitzer

Részletesebben

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei 1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit, amit a 91/2001. (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított.

Részletesebben

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2013 Központi Statisztikai

Részletesebben

1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben

1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben 1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontja alapján a 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes

Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes ALADICS 2006. május SÁNDOR 23. 1 Az MFB Rt. tevékenységi főbb területei Híd szerep, Magyar Fejlesztési Bank Rt. és és a bankcsoport Sikeres Magyarországért Hitelprogramok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 Egységes európai módszertannal végrehajtott vállalkozásdemográfiai felmérés BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítésére II. fázis. 2. Előrehaladási Jelentés. 6. Melléklet

Vállalkozási szerződés a Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítésére II. fázis. 2. Előrehaladási Jelentés. 6. Melléklet 6. Melléklet Országos és megyei szintű gazdasági és vízgazdálkodási előrejelzése 2015-ig ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS Országos és a regionális vízgyűjtő kerületek

Részletesebben

Magyarország idegenforgalmi régiói

Magyarország idegenforgalmi régiói Magyarország idegenforgalmi régiói Vezető szerző: Dávid Lóránt, Aubert Antal, Bujdosó Zoltán, Csapó János, Darabos Ferenc, Dávid Lóránt, Jónás-Berki Mónika, Gyuricza László, Horváth Pál, Kovács Tibor,

Részletesebben