Hód-Szakszervíz Kft Hódmezővásárhely Andrássy u. 23. Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hód-Szakszervíz Kft. 6800 Hódmezővásárhely Andrássy u. 23. Tel.: 06 62 533 860 www.hodnet.hu hodnet@hodnet.hu"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Hód-Szakszervíz Kft Hódmezővásárhely Andrássy u. 23. Tel.: HódInternet Internet Szolgáltatás Általános szerződési feltételek 8.0 verzió Közzé téve: év július 15. Hatályos: év augusztus 15.-tól 1. old./ összesen 46 old.

2 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Tartalomjegyzék Szolgáltató adatai 3. oldal A szolgáltatás fogalom meghatározása 3. oldal A szolgáltatás célja, meghatározása, jellemzői, az igénybevétel módja 6. oldal Internet Hozzáférés Szolgáltatás ; Szinkron Adatátvitelű Adathálózati Szolgáltatás 7. oldal Az Előfizetői berendezések 8. oldal Az Előfizetői szerződés megkötésének módja, folyamata 9. oldal A Szolgáltatás teljesítése, számlázása 10. oldal Korlátozás 11. oldal Forgalmi adatok mérése 12. oldal Számlázás 12. oldal Az Előfizetői szerződés módosítása, megszűnése 12. oldal Az Előfizetői szolgáltatás teljesítésének minőségi követelményei 15. oldal Díjszabás 15. oldal Az Előfizető és a Szolgáltató jogai, kötelezettségei 17. oldal Az Előfizető kötelezettségei 18. oldal A Szolgáltató kötelezettségei 19. oldal Díjreklamáció; hibaelhárítás 20. oldal Kártérítési kötelezettség 22. oldal Záró rendelkezések; felügyeleti szervek 23. oldal Mellékletek jegyzéke 1.sz. melléklet Adatvédelmi Tájékoztató 2.sz. melléklet Etikai Kódex 3.sz. melléklet Díjtáblázat 4.sz. melléklet Előfizető Szerződés Megrendelő magán előfizető számára 24. oldal 30. oldal 31. oldal 32. oldal 5.sz. melléklet Előfizető Szerződés Megrendelő céges előfizető számára 6.sz. melléklet Szolgáltatásminőségi követelmények és célértékek 7.sz. melléklet Hibaelhárítási Jegyzőkönyv 36. oldal 40. oldal 46. oldal 2. old./ összesen 46 old.

3 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Általános szerződési feltételek 8.0 verzió hatályos 2009.augusztus 15.tól. 1./a Szolgáltató adatai: Név: Hód-Szakszerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Telephely: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u sz. Telefon: 62/ hibabejelentő kék szám : 40/ Ügyfélszolgálat: Hódmezővásárhely Andrássy u. 23. sz. (Lánc u. felöl) Nyitva tartás: hétköznapokon 8-17 óráig, szombaton 8-11 óráig 1.b. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja és hatálya: Az ÁSzF célja a Hód-Szakszerviz Kft. Internet és szolgáltatásaira (továbbiakban HódInternet szolgáltatás) történő előfizetésének és a szolgáltatás törvényes jogi feltételeinek meghatározása. 1./b/1. A Szolgáltató ezen Szolgáltatási feltételekben részletesen szabályozza, a rendelkezésre álló műszaki és személyi feltételekkel biztosítja a HódInternet szolgáltatást az Előfizető részére. Az ÁSzF hatálya kiterjed a Hód-Szakszerviz Kft-re (továbbiakban Szolgáltatóra ), valamint az előfizetői szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltatóval szerződést kötő, illetve szerződést kötni kívánó természetes vagy jogi személyekre, - kivéve társszolgáltatók illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra (továbbiakban Előfizetőre ). 1./b/2. Meghatározások: Szolgáltatás: Az Előfizető díjazás ellenében a Szolgáltató eszközcsoportját felhasználva, Internet hozzáférési adatátviteli sebességet (sávszélességet) kap. A Szolgáltató a sávot a hazai és a nemzetközi gerinchálózatra irányítja. Azonosító: az elektronikus hírközlő hálózat működéséhe, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét meghatározó betűkből, számokból, illetve jelekből álló karaktersorozat. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: Olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató, vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak. Elektronikus hírközlési szolgáltató: elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Elektronikus hírközlési tevékenység: olyan tevékenység, amely bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény elektronikus hírközlő hálózaton keresztül egy vagy több felhasználóhoz történő eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlő hálózat, vagy berendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása, és a kapcsolódó szolgáltatások. Elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály: e törvény, e törvény felhatalmazása alapján a törvény végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabály, valamint a hatóság határozata. Elektronikus hírközlő berendezés: az elektronikus hírközlési tevékenység végzéséhez szükséges berendezés, ide értve többek között a készüléket. 3. old./ összesen 46 old.

4 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Elektronikus hírközlő eszköz: az elektronikus hírközlő berendezések és a kapcsolódó eszközök összessége, ide értve az antennákat is. Elektronikus hírközlő végberendezés: olyan termék, vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése az elektronikus hírközlő hálózatra történő kapcsolódás közvetlen, vagy közvetve, az előfizetői hozzáférési ponton keresztül az elektronikus hírközlő hálózattal való együttműködés céljából. Előfizetői hozzáférési pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai kapcsolattartása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat veheti igénybe. Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató: azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely valamely elektronikus hírközlő hálózathoz, vagy annak részéhez elektronikus hírközlő végberendezés nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele céljából történő fizikai és logikai csatlakoztatására vonatkozóan az előfizetővel előfizetői szerződést kötött. Előfizetői szerződés: az előfizetői szolgáltatás nyújtása tárgyában a szolgáltató és az előfizető között létrejött szerződés, amely a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből továbbiakban ÁSzF és az Egyedi Előfizetői Szerződésből továbbiakban EESz áll. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, amely használja, vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. Hálózati hozzáférési pont: a hálózatnak más hálózat fizikai csatlakoztatására kijelölt olyan pontja, melyen keresztül a hozzáférési szolgáltatás megvalósul. Hálózati szolgáltatás: hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások. Hálózati végpont: az a fizikai és logikai kapcsolattartási pont, vagy rádiós csatlakozási felület, amelyen keresztül a szolgáltató hozzáférést nyújt egy elektronikus hírközlő hálózathoz. Hozzáférés: eszközök, illetve szolgáltatások rendelkezés bocsátására más elektronikus hírközlési szolgáltató részére meghatározott feltételek mellett kizárólagos, vagy nem kizárólagos jelleggel, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából. Belépési díj (telepítési díj): az előfizetői hozzáférési pont létrehozásáért fizetendő egyszeri díj, illetve a HódInternet hálózati végpontjához történő csatlakoztatásért fizetendő egyszeri díj. Egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi korén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. Előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató: az a szolgáltató, amely valamely távközlő hálózathoz vagy annak részéhez távközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakozását biztosítja az előfizető számára távközlési szolgáltatások igénybevétele céljából, amely magában foglalja - a berendezések vezetékes, vagy vezeték nélküli módon történő csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen a helyi hurokhoz és a helyi hurok révén történő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközökhöz, és szolgáltatásokhoz történő hozzáférést) - az összekapcsolást; - a bitfolyam hozzáférést; - a fizikai infrastruktúrához való hozzáférést, beleértve az épületeket, alépítményeket és tornyokat; - a megfelelő szoftver rendszerekhez való hozzáférést, beleértve a működéstámogató rendszereket, a számfordításhoz, vagy ezzel egyenértékű funkciót kínáló rendszerekhez való hozzáférést; - a vezetékes és mobil hálózatokhoz való hozzáférést, különösen barangoláshoz; - digitális televíziós szolgáltatások feltételes hozzáférési rendszereihez való hozzáférést; 4. old./ összesen 46 old.

5 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Interfész: a jelen törvény alkalmazásában a) hálózati interfész: az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférésre, vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál, b) előfizetői interfész: az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amelyen keresztül a szolgáltató a felhasználónak előfizetői hozzáférést nyújt az elektronikus hírközlő hálózathoz. Készülék: a rádió-berendezés, és az elektronikus hírközlő berendezés. Közzététel: e törvény által a hatóság számára közzétenni rendelt információ hozzáférhetővé tétele a hatóság hivatalos lapjában, az arra vonatkozó eljárás szerint, valamint a hatóság internetes oldalain haladéktalanul. Összekapcsolás: egyazon vagy különböző elektronikus hírközlési szolgáltatók által használt elektronikus hírközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az egyik szolgáltató felhasználói információt cserélhessen ugyanezen vagy másik szolgáltató felhasználóival, illetve elérhessenek más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat. A szolgáltatást az összekapcsolásban részes felek vagy a hálózatukhoz hozzáféréssel rendelkező más szolgáltatók nyújthatják. Az összekapcsolás a hozzáférés sajátos formája, amely nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltatók között jön létre. Publikus IP cím: A szolgáltatás felhasználója a Szolgáltató által biztosított sebességet (sávszélességet) nemzetközi, vagy általános TCP/IP hozzáférést bérel a Szolgáltatótól. A Szolgáltató routere a bejövő forgalmat az adott sávszélességben a nemzetközi illetve a hazai gerinchálózatra irányítja. Nem publikus (maskolt) IP cím: A Szolgáltató az Előfizető számára olyan IP címet biztosít, amely csak a HódInternet hálózaton látható, a világhálóról nem. Rádióberendezés: olyan termék, vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás spektrum felhasználásával képes rádióhullámok adására, vétele vagy adása, és vétele útján távközlésre. Telepítés: rádióállomás, rádiótávközlő rendszer, illetőleg rádiótávközlő hálózat kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala, rádiófrekvenciás jelek adását, illetve vételét megvalósító üzemmódban, üzembetartás, illetőleg kísérleti üzemeltetés nélkül. Titkos információgyűjtés, illetve titkos adatszerzés (e törvény alkalmazása szempontjából): az elektronikus hírközlő hálózaton és elektronikus hírközlő eszközökkel az elektronikus hírközlési tevékenység során, illetve azzal összefüggésben keletkezett, továbbított információk, adatok kiválasztása, kicsatolása, technikai eszközzel történő rögzítése és megismerése. Üzleti titok: a Ptk szerinti üzleti titok. 1./ b/3. Előfizető értesítése: - Az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben) vagy - elektronikus levélben - egyéb távközlés úton, értesítendő előfizetők körétől függően országos, vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni. Ezt az értesítési módot a Szolgáltató kizárólag abban az esetben alkalmazhatja, ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az előfizető előzetes, fentiekben felsorolt értesítési módok mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt más műszaki megoldás hiányában kerül sor, ez alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. Továbbá, ha a szolgáltató az ÁSzF módosításáról kívánja értesíteni az előfizetőt, a hatálybalépést megelőzően 30 nappal 5. old./ összesen 46 old.

6 Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélben vagy egyéb távközlési úton történő értesítés csak akkor alkalmazható, ha a Szolgáltató maradandó módon rögzíteni tudja, hogy - a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette, vagy - az elektronikus dokumentumban (az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény pont) foglalt értesítést az előfizetőnek megküldték. 1./c. Mivel az ÁSzF aláírója az Előfizető, így teljes felelősséggel tartozik a szolgáltatás igénybevétele alatt, a szolgáltatás igénybevételével végzett tevékenységéért. Az előfizetői oldalon (előfizetői hozzáférési ponton) végzett tevékenység, esemény az Előfizető felelősségi körébe tartozik. 1./d. Az ÁSzF, annak érvényességi ideje alatt minden előfizető számára elektronikus formában a portálon és kinyomtatott formában az ügyfélszolgálaton elérhetőek. A Szolgáltatási feltételek tudomásul vétele az Egyedi Előfizetői szerződés (továbbiakban EESZ) megkötésének feltétele. 1./e. Az ÁSzF-re és az EESz-re a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit a évi C törvényben foglaltakkal kiegészítve a szerződés tartalmára vonatkozó 16/2003. (XII.27.) IHM és az adatkezelési szabályokat meghatározó 226/2003. (XII.13.) Korm. rendeletekkel. A kormányrendeletben foglaltaktól csak abban az esetben térhet el az ÁSzF - ha a rendelet ezt kifejezetten megengedi - a Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az Igénylő az EESz-ben egyező akarattal - EESZ-ben az egyedi Előfizető javára. 1./f. Az ÁSzF módosítása tekintetében a Eht (4.) bek. meghatározott értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a) pontos utalást az ÁSzF módosított rendelkezéseire b) a módosítások lényegének rövid leírását c) a módosítások hatálybalépésének időpontját d) a közzétett ÁSzF elérhetőségét e) ha a Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét f) azt a feltételt, jogszabályváltozást, vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja. g) az Előfizetőt az ÁSzF egyoldalú felmondása esetén megillető jogosítványokat 1./g. A nyilatkozattétel elmulasztása ráutaló magatartással létrejött előfizető szerződés kivételével nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többlet terhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybevett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. 1./h. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása a feleknek az EESz-ben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén elfogadásnak minősül. 2. A Szolgáltatás célja, meghatározása, jellemzői, az igénybevétel módja: Berendezések : amennyiben az adott szövegkörnyezetből más nem következik, a Szolgáltató által biztosított eszközök, melyeken keresztül az Előfizető a szolgáltatást igénybe veheti. Célértékek: A szolgáltatás célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az Internet Hozzáférés Szolgáltatás: SzJ A szolgáltatás egy vezeték nélküli számítógép-hálózat létesítéséből és az előfizetők részére biztosított Internet kapcsolódási végpontból (interfész) áll. A cél, Internet hozzáférés biztosítása, melynél az Előfizető rádióhullámú berendezéseken keresztül kapcsolódik a Szolgáltató központi eszközeihez, mely eszközökön keresztül az Internet hálózat elérhető. Az Internet hálózat elérésével megvalósul a szolgáltatási feltételekben rögzített Internet elérési és szolgáltatás. A 6. old./ összesen 46 old.

7 Általános Szerződési Feltételek 7.0 szolgáltatás nem terjed ki adathálózati szolgáltatásra. Az ezt meghaladó értéknövelő szolgáltatások külön tételként, adathálózati szolgáltatásként kerülnek kiszámlázásra. Az előfizetési díj megállapítását csak az Internetről havonta letöltött adatmennyiséghez előfizetési csomagok köti. A Szolgáltató az igénybevétel helyén kiépít egy hozzáférési pontot, melyen keresztül a Szolgáltatás igénybe vehető. A hozzáférési pont (interfész) nem kerül az Előfizető tulajdonába. A szolgáltató eszköztulajdona az antennán, kábelen, csatlakozókon túl a kitelepített vezeték nélküli hálózati kártya számítógép felöli csatlakozási pontjáig tart. A kihelyezett eszközöket az EESz lejáratakor az Előfizető köteles a Szolgáltatónak minőségi és mennyiségi elszámolással, tételesen (kihelyezési lista alapján) visszaadni. Az Internet szolgáltatást a leírt módon a szerződés szerint érvényes árlista alapján biztosítja a Szolgáltató az Előfizető számára. A Szolgáltatási díj fizetésével lehetőség nyílik az Internet elérésére, tehát de nem kizárólag www, telnet, , irc, chat programok használatára. A Szolgáltató minden előfizetői szerződésben címet, tárhelyet, Web-tárhelyet, publikus és nem publikus (maskolt) IP címet biztosít külön díjazás nélkül, alapszolgáltatásként a felhasználó számára, melyet az előfizetői csomag tartalmaz. Minden további , tárhely, Web-tárhely, IP cím az aktuális árlista szerint, külön díjazás ellenében igényelhető. Az Internet szolgáltatáshoz a Szolgáltató igénybe veszi más Internet szolgáltatók szolgáltatásait is. A Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az Előfizető az Internet szolgáltatáson kívül adat, hang, kép és faxkapcsolatokat hozzon létre, fogadó eszköznél szükséges feltételek megléte esetén akár hazai, akár külföldi végpontokkal is. A Szolgáltató az Internet szolgáltatás beszédcélú felhasználását (Voip szolgáltatást) nem tekinti szolgáltatási körébe tartozónak. Az IP alapú telefon szolgáltatás minősége a jelenlegi Internet kapcsolatok felépítése miatt akár jelentős mértékben is eltérhet a hagyományos telefon beszélgetésekétől. A szolgáltató ez ügyben semmilyen minőségi garanciát nem vállal. Az Előfizető részére biztosított berendezések csak és kizárólag a HódInternet belső hálózati és az Internet hálózat elérését szolgálják. A berendezések olyan PC-hez kapcsolhatók, melyek a mindenkor aktuális és korszerű Internet böngészők futtatására alkalmasak. A leírt PC, és az Internet szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek biztosítása mindenkor az Előfizető feladata (külön megrendelés esetén szakembereink és kereskedelmi egységünk készséggel áll az Előfizetők rendelkezésére). A hozzáférési ponttól történő, az Internet felé irányuló kapcsolat felépítéséhez szükséges berendezések, és egyéb feltételek biztosítása mindenkor a Szolgáltató feladata. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Internet használatához szükséges berendezésekkel és személyi feltételekkel rendelkezik. A Szinkron Adatátvitelű Adathálózati Szolgáltatás Sz.J /1 A Szolgáltató Hálózatán, -de attól elkülönített -, vagy azon kívül azonos érdekkörbe tartozó előfizetők között közvetlen adatátvitel céljára mindkét irányban azonos sávszélességű vezeték nélküli kapcsolatot épít ki, amely a megrendelés tartalma szerint az Internethez is kapcsolódhat. Díjazása az alkalmazott eszközök, és technológia összetettsége miatt minden esetben egyedi ajánlatban és szerződésben- kerül megállapításra. A Szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által biztosított berendezéssel, a szükséges és érvényes EESz birtokában vehető igénybe. A Szolgáltatás területi lefedettsége, a Szolgáltatás bővítésének függvényében a mindenkor aktuális állapot alapján az érdeklődők számára a szolgáltató ügyfélszolgálatánál elérhető. 7. old./ összesen 46 old.

8 Általános Szerződési Feltételek 7.0 A Szolgáltatás a későbbiekben részletezett rendelkezésre állási feltételek szerint az év minden napján, a nap 24 órájában elérhető. A Szolgáltatás csak és kizárólag a szolgáltató hálózatából érhető el. Más, a szolgáltatási területen levő szolgáltató, és annak előfizetői számára a Szolgáltatás használata nem engedélyezett. 3.- Az Előfizetői berendezések: Az előfizetői berendezés, egy a HIF által ellenőrzött és engedélyezett rádiófrekvenciás eszközcsoport, amely megfelel a rádió-berendezésekről és távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló rendeletben foglal alapvető követelményeknek, valamint a villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak. Az eszközök CE megfelelőségi jelöléssel vannak ellátva. Az előfizetői berendezés része egy hozzáférési pont, mely lehet egy külső USB csatlakozású eszköz, vagy ritkább esetben egy PCI csatoló felületű, az Előfizetői PC-be beépítésre kerülő vezeték nélküli hálózati kártya. A hozzáférési ponthoz csatlakozik egy speciális koax kábelen keresztül egy kültéri antenna, melynek formája és mérete függ a felhasználás helyén mért térerőtől, és egyéb ételi viszonyoktól. Az ÁSzF és az EESz időbeli hatálya az előfizetői eszközcsoport felszerelésének és üzembe helyezésének időpontjából kezdődik. Az Előfizetői berendezés üzembe helyezését és felszerelését minden esetben a Szolgáltató, vagy annak alvállalkozója végzi. A felszerelt berendezéseket az EESz részeként a Szolgáltató a szerződés időtartamára bérbe adja vagy kihelyezi az Előfizetőnek. A bérleti díj összege az EESz-en szerepel és azt a szolgáltatásról kiállított számla külön tartalmazza. A csatlakozási díj egyösszegű megfizetése esetén a kihelyezett berendezésnek nincs bérleti díja, de ez esetben az előfizető megőrzési és elszámolási kötelezettségei az ÁSzF szerint változatlanul megmaradnak. A szolgáltatási szerződés lejártakor, vagy a szerződés bármilyen okból történő felmondásakor az Előfizető az általa átvett berendezéseket köteles visszaadni a Szolgáltatónak. Mivel a berendezések nem kerülnek az Előfizető tulajdonába, így azokkal az Előfizető nem rendelkezhet, a Szolgáltató tudta és beleegyezése nélkül azokat nem szerelheti le, nem telepíthető át, és semmilyen körülmények között nem javíthatja, fel nem nyithatja. Rendeltetésellenes működtetés vagy külső behatás esetén a felhasználó az okozott kárért a sérült eszköz telepítésekor rögzített áráért köteles felelni. Az árat sem kamat, sem amortizáció nem módosíthatja. A berendezések meghibásodása esetén az elsődlegesen, helyszínen kiállított jegyzőkönyvet kell alapul venni. Üzemszerű meghibásodás esetén a Szolgáltató díjtalanul csereeszközt szerel fel, illetve a hibát szakszerűen, a szolgáltatás változatlan minőségű igénybevételéhez szükséges mértékben elhárítja. A felszerelt berendezéseket az Előfizető a nem saját tulajdonát (idegen tulajdont) megillető módon köteles védeni. A nem rendeltetésszerű használatból, elemi kárból - kivéve 3/1 pont, lopásból, illetve rongálásból keletkező károkat a Szolgáltató minden esetben áthárítja az Előfizetőre. A kár érvényesítésére felhasználható a beszedett kaució, vagy a Ptk. ide vonatkozó rendelkezési szerinti más mód. A Szolgáltató kizárólag az általa kiépített végpont működéséért felelős, az azon túli, az előfizető tulajdonában lévő számítógépek, kapcsoló-berendezések és azok szoftvereinek működéséért nem. Ezen eszközök javítását, beállítását a Szolgáltató a Szolgáltatási feltételek kereteiben nem, de egyéb szerviz tevékenységének keretében vállalja. 3./1 Villámvédelem Mivel a berendezések része egy, általában a tető külső felületére felszerelt antenna, így annak érintés- és villámvédelméről a Szolgáltató gondoskodik. A Szolgáltató által felszerelt antenna felöl érkező villámáram esetén a szolgáltató anyagi felelőssége csak a tulajdonhatárig, azaz a kihelyezett vezeték nélküli hálózati kártya számítógép felöli csatlakozásáig (interfészig) terjed. Tekintettel arra, hogy az előfizető által használt (interfész felhasználói oldalán található) berendezések szakszerű és szabványos üzemeltetéséért az előfizető tartozik felelősséggel, ez irányból, valamint a rendszerbe más úton pl. kábeltévé-s hálózaton, parabola antennán, hálózati áramon vagy más módon belépett túláram okozta teljes körű kárért kizárólagos felelősséggel az 8. old./ összesen 46 old.

9 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Előfizető, mint üzemeltető tartozik. A rendszerbe ez úton belépő túláram esetét a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használat tárgykörébe sorolja. A Szolgáltató telepítését, rendszerét megbontó Előfizetői magatartás (pl. antennaáthelyezés) esetén, a szolgáltató a teljes felelősséget az Előfizetőre hárítja, a villámvédelem kérdését az épületekre vonatkozó általános villámvédelmi kötelezettségek alkalmazási körébe sorolja, és az Előfizetői feladatok részének tekinti. 4.- Az Előfizetői szerződés megkötésének módja, folyamata: A Hód-Szakszerviz Kft., továbbiakban, mint Szolgáltató, és a szolgáltatást igénybe vevő természetes, vagy jogi személy a továbbiakban, mint Előfizető között, a HódInternet hálózat, és Internet (interfész) szolgáltatás igénybe vételére szerződés jön létre, az alábbi folyamat és feltételek szerint. (Az Előfizetői szerződés történhet határozott időre (1, 2, 3 éves elkötelezettségvállalás) vagy határozatlan időre. A határozott időre megkötött szerződések esetén az Előfizetőt megilletik mindazon aktuális kedvezmények, melyek az Ügyfélszolgálati Irodában közszemlére, vagy közmédiákban meghirdetésre kerültek). Az Előfizető igényt jelent be a szolgáltatás használatára. Az igény felmérése a Szolgáltatás majdani igénybevételének helyén, az alábbi feltételekkel történik: az Előfizető személyi igazolvánnyal (vagy személyazonosság igazolására alkalmas más irattal) igazolja személyi adatait és nyilatkozik, hogy a szolgáltatást saját vagy üzleti tulajdonú ingatlanba kívánja-e igénybe venni. A nyilatkozat más törvényben előírt nyilatkozattal együtt az Egyedi Előfizetői Szerződésben történik. Idegen ingatlantulajdon esetén a tulajdonos hozzájárulása kell a berendezések felszereléséhez. 4./1. Az Előfizető az ügyfélszolgálattól tájékoztatást kap az előfizetés feltételeiről, aktuális kedvezményekről, és tarifacsomagokról, majd Előfizetői Szerződés Megrendelő lapot tölt ki, (4. sz. melléklet), melyben közli személyi adatait, a szolgáltatás adatlap szerinti feltételeit, a szolgáltatás helyét és megrendeli (kiválasztja) az igényelt szolgáltatási csomagot. 4/1/a. Helyszíni felmérés: az előfizető számítógépének felmérése, amely arra irányul, hogy a szolgáltatást az adott eszközön igénybe lehet-e venni. Teljes körben használható-e az adott szoftver és hardver környezetben. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges térerő és más helyszíni körülmények felmérése, a szükséges eszközigény és interfész telepítés megtervezése. 4/1/b. Amennyiben a szolgáltatás az adott helyen megfelelő minőségben kiépíthető, sor kerül a szolgáltató és az előfizető közötti Egyedi Előfizetési Szerződés megkötésére. Ha az interfész kiépítésének nem adottak a feltételei, úgy a felek költségigények nélkül elállnak a szerződés megkötésétől. 4/1/c. Az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak tudomásul vétele után az Egyedi Előfizetői Szerződést aláírja, (ezáltal létrejön az előfizetői jogviszony) az aláírást követően 8 munkanapon belül a Szolgáltató a hálózati rendszer ügyfél-hozzáférési pontját kiépíti, és a kihelyezett berendezéseket az előfizető a helyszíni felmérés során kiajánlott eladási áron megvásárolja, vagy a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket eszközlistán felelősséggel átveszi. Az átvételről leltár formájú bizonylat készül ármegjelöléssel, a számlázáshoz vagy a kihelyezési bizonylat elkészítéséhez. A szükséges központi beállítások után megkezdi a Szolgáltató a szolgáltatást. 9. old./ összesen 46 old.

10 Általános Szerződési Feltételek /2. Az Egyedi Előfizetői Szerződésben megadandó, minimálisan szükséges adatok Az Előfizető neve Az Előfizető számlázási címe Az Előfizető lakhelye A csatlakozási pont helye Az Előfizető adószáma, magánszemélyek esetén a személyi igazolvány száma Az Előfizető bankszámlaszáma Céges előfizetés esetén a képviselő neve, telefonszáma A rendszergazda neve, elérhetősége A díjkiegyenlítés módja A választott díjcsomag (kiválasztás) Az igényelt cím (címek) Az igényelt felhasználói név és jelszó Az esetlegesen felmerülő egyéb kapcsolattartó személy neve, telefonszáma Az előfizető adatainak kezelésével kapcsolatos nyilatkozat Magánszemély esetén nyilatkozat a betöltött 18. életévről Céges előfizető esetén nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll csőd illetve végelszámolás alatt Nyilatkozat arról, hogy az Előfizető által közölt adatok a valóságnak megfelelnek Nyilatkozat arról, hogy az Előfizető hozzájárul személyiségi jogait nem érintő adatainak szolgáltató általi felhasználásához, és milyen mértékben A Szolgáltató adatai, a műszaki és szerződéses kérdésekkel kapcsolatos elérhetőségek helye és az elérhetőségek időtartama (ügyfélszolgálat) 4./3. A legrövidebb szerződési időszak határozott idejű szerződéssel 1 év (Díjtáblázat, 3. sz. Melléklet). 4./4. Az Előfizetőre vonatkozó elvárások Az Előfizető számítógépe alkalmas legyen a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek telepítésére. A Szolgáltatás igénybevételéhez használandó számítógép fizikai elhelyezkedése alkalmas legyen a Szolgáltatás teljes körű igénybevételére Az Előfizető a Szolgáltatás létesítésének helyén, az előre egyeztetett időpontban, a Szolgáltatáshoz szükséges berendezések felszerelésének lehetőségét biztosítsa. Az Előfizető olvassa el, és fogadja el a jelen ÁSzF-t és az EESz-ben foglaltakat. Az Előfizető valós adatokat közöljön a számlázás alapjául szolgáló EESz-ben. 5.- A Szolgáltatás teljesítése, számlázása: 5./1. A Szolgáltatás kezdete egyben a számlázás induló dátuma is. A Szolgáltató ettől az időponttól teremti meg annak lehetőségét, hogy az Előfizető a szolgáltatást igénybe vegye. A szolgáltatás minden díjcsomag esetén az év bármely napján, a nap 24 órájában az Előfizető rendelkezésére áll az előfizetői szerződés érvényessége alatt. 5./2. A folyamatos rendelkezésre állás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Szolgáltató a szerződéses idő 96 %-ban képes a szolgáltatásra, hálózati karbantartás miatt tervezett leállás nélkül. A rendelkezésre állás idejét csökkenthetik természeti jelenségek (pl. vihar okozta károk), és a berendezések nem tervezhető leállása, meghibásodása, vagy ártó szándékú behatolás, szabotázs, heckerelés is. 5./3. A Szolgáltatás igénybevételének időtartalmától nem függ a számlázott díjcsomag mértéke. 5./4. A Szolgáltatás szüneteltetése csak határozatlan idejű előfizetői szerződés esetén vehető igénybe. Ideje az előfizető kérésére maximum 6 hónap, mely idő alatt az előfizető korábbi felhasználói csomagjának havi átlagát alapul véve annak 10 %-át (havonta) köteles fizetni rendelkezésre állás címén. Amennyiben rendelkezésre állást nem kér, úgy a kihelyezett 10. old./ összesen 46 old.

11 Általános Szerződési Feltételek 7.0 berendezések leszerelésre kerülnek és csak ismételt szerződéskötés esetén lehetséges a végpontot kiépíteni, és a hálózathoz csatlakoztatni Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az előfizető előzetes elektromos levél formájában megküldendő értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt más műszaki megoldás hiányában kerül sor, ez alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. 5./5. A Szolgáltató műszaki fejlesztések, jogszabályváltozások stb. esetén jogosult az ÁSzF-be foglalt műszaki paramétereket egyoldalúan megváltoztatni, olyan mértékben és módon, hogy az eredetileg vállalt szolgáltatási feltételek nem vagy csak pozitív irányban változhatnak. A változásokról a Szolgáltató az Előfizetőt köteles írásban 15 nappal előre értesíteni. 6. Korlátozás 6./a. Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Előfizető által indított, vagy az Előfizetőnél végződtetett (az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi, vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: 6/a/1. az előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, pl. szoftveresen, vagy hardveresen aránytalanul leterheli a hálózatot, illetve ha az előfizető jogellenes magatartást valósít meg, vagy vét az általánosan elfogadott erkölcsi normák ellen a hálózat felhasználásával (2. sz. melléklet Etikai Kódex). 6/a/2. az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségi tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő kapcsolódási felülettel rendelkező végberendezést csatlakoztatott, 6/a/3. az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 napos határidő elteltét követően is díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az ÁSzF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot. 6/a/4. az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató más közreműködő szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha a fentiek szerinti meghatározott feltételek az Előfizető által a szolgáltató választás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szerint választott közreműködő szolgáltató vonatkozásában állnak fenn. 6/a/5. a szolgáltatás engedély nélküli átengedése (továbbértékesítés), valamint biztosíték nélküli 30 napot meghaladó számlatartozás esetén a szolgáltatás korlátozása a szolgáltatás első három hónapjában csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Előfizetőnek más szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló előfizetői jogviszonyából eredő jogainak gyakorlását így más szolgáltatások (így különösen az előfizetői xdsl Internet hozzáférés) igénybevételének lehetőségét indokolatlanul ne akadályozza, vagy veszélyeztesse. 6/a/6. a Szolgáltató nem köteles alkalmazni a 6/a/5. pontokban foglaltakat, ha az Előfizető magatartása a díjfizetés, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul. 6/a/7. A 6. pontban felsorolt előfizetői magatartás miatti kizárás, (hálózatról leválasztás), vagy korlátozás esetén a határozott idejű szerződés az Előfizető részéről nem mondható fel. Az előfizetői magatartásból eredendően a Szolgáltatót sem jogi, sem anyagi hátrány nem érheti. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásáról a szolgáltató az Előfizetőt levélben értesíti. A levélben meg kell határozni a korlátozás mértékét és okát. A szolgáltató a korlátozást köteles haladéktalanul megszüntetni, ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon (ügyfélszolgálat), munkaidőben tudomást szerez. 11. old./ összesen 46 old.

12 Általános Szerződési Feltételek Forgalmi adatok mérése A szolgáltató forgalomszámláló berendezést működtet minden Előfizető általi adatforgalomról és a szolgáltatás minőségének védelme érdekében csökkentheti (korlátozhatja) az adatfolyam sebességét. A korlátozás mértékét a díjtáblázat tartalmazza. 8. Számlázás (alapja az aktuális díjtábla 3.sz. melléklet és az EESz). 8./a. A Szolgálattó a Szolgáltatás ellenértékét havonta, előre számlázza tarifatáblázat szerint. Az Előfizető az EESz megkötésekor az aktuális, általa választott előfizetési csomag egyhavi díját fizeti. 8./b. A Szolgáltató a díjakat minden hónapban előre számlázza ki, az Előfizető által megadott és EESz-ben rögzített számázási címre, minden hónap 5. napjáig. A számla kiegyenlítésének határideje 8 banki nap. A Szolgálattó a kiállított számlákat postai úton, vagy az ügyfélszolgálaton keresztül juttatja el az Előfizetőkhöz. Az Előfizetőnek lehetősége van banki átutalási megbízás alapján, - postai készpénz-átutalási megbízás útján, - lakossági folyószámláról megbízás alapján fizetni, vagy amennyiben az Előfizető nem rendelkezik banki átutalási betétszámlával, úgy lehetőség van a Szolgáltató ügyfélszolgálatán készpénzes fizetésre is. A készpénz átvételről a Szolgáltató minden esetben bevételi pénztárbizonylatot köteles kiállítani, és a nyugtát az előfizetőnek átadni. 8./c. A Szolgáltató az Előfizető részére köteles a megfelelő számlainformációkat kiadni, annak megfelelő azonosítása után. 8./d. A Szolgáltató késedelmes fizetés esetén jogosult késedelmi kamatot kiszámlázni az Előfizető felé. A késedelmi kamat mértéke közületi (céges) előfizető esetén, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, egyéni (magán) előfizetőnek a jegybanki alapkamat, melyben a felek az EESz megkötésekor állapodnak meg (Ptk.232. (2) bek.) A késedelmi kamat számítása naponta történik. 9.- Az Előfizetői szerződés módosítása, megszűnése: 9./a. A Szolgáltató és az Előfizető is köteles az Előfizetői szerződésben megadott adataiban beálló bármilyen változást a másik fél tudomására hozni, a változást követő 5 munkanapon belül. A változás bejelentése kizárólag írásos, nyomon követhető formában történhet (ajánlott levél, átvételi elismervénnyel kísért levél, stb.). 9./b. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSzF-t, azonban a módosítást, hatálybalépését megelőzően 15 nappal az ügyfélszolgálaton, és az Interneten közzé kell tenni, valamint az előfizetőt értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell: - utalást az ÁSzF módosítására - módosítás lényegének rövid leírása - módosítások hatálybalépésének időpontját - a közzétett ÁSzF elérhetőségét - ha a Szolgáltató az előfizető által igénybevett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. Az előfizető értesítése nem kötelező abban az esetben, ha az ÁSzF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket, nem érinti. 9./c. Áthelyezés: Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja, és az új hozzáférési pont kiépítésének műszaki akadályai nincsenek, és az előfizető a szerződésében szereplő eredeti felhasználási hellyel megegyező szolgáltatást tud igénybe venni, a szolgáltató köteles azt 30 napon belül teljesíteni. Az eszközök áttelepítésére a szolgáltató árajánlatot ad (eltérő telepítési környezet miatt), melynek 12. old./ összesen 46 old.

13 Általános Szerződési Feltételek 7.0 elfogadása után a szolgáltatás áttelepíthető. A leszerelés és az új üzemeltetési helyen történő üzeme helyezés időtartama között a Szolgáltató nem számítható fel díjat, mert az előfizetői jogviszony szünetel. Ha az áthelyezés a fenti földrajzi területen belül azért nem valósul meg, mert annak műszaki feltételei hiányoznak, a Szolgáltató az előfizetőt a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül. 9./d. Átírás (2003. évi C. törvény 133. ) a Szolgáltató az Előfizető (vagy elhalálozás esetén az örökös) kérésére csak az ÁSzF-ben foglaltak szerint módosíthatja az EESz-t, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés, vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be. 9/d/1. Átírás esetén az előfizető mentesül a belépési díjtól 9/d/2. Átírás esetén átírási díjat kell az előfizetőnek fizetni, melynek összege 1000 (egyezer) Ft+ÁFA 9/d/3. Átírás teljesítésének határideje a kérelmezéstől számított 15. nap 9/d/4. Átírási határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával kell a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. 9/e. Felmondás az előfizető részéről 9/e/1. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani, elektronikus levélben, személyesen, vagy írásban (ügyfélszolgálaton). Ez idő alatt köteles lehetővé tenni a Szolgáltató tulajdonát képező hozzáférési pont leszerelését. 9/e/2. A határozott időtartalmú szerződést az Előfizető 30 napos felmondási határidővel mondhatja fel az ügyfélszolgálaton írásban. Határozott idejű szerződés esetén amennyiben az Előfizető a szerződés lejáratának napján 12 óráig nem jelzi írásban a szolgáltató részére, hogy a szerződés megszűnését követően a szolgáltatás nyújtására a továbbiakban nem tart igényt, a szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át. Ez esetben az Előfizető mentesül mindazon aktuális kedvezményektől, amelyek mint határozott idejű szerződöttet megilletik. 9/e/3. Határozott idejű szerződés költségmentes felmondására kizárólag a szerződött idő (egy, kettő illetve három év) letelte után, tehát az Előfizetői szerződés lejáratkor, annak meg nem hosszabbításával lehetséges. Határozott idejű szerződés Előfizető részéről történő, lejárat előtti felmondása esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére mindazon kedvezményeket a szolgáltatás idejére visszamenőleg, amelyek, mint határozott időre szerződöttet, a határozatlan idejével szemben megillették, a szerződés időpontjában. 9/e/4. Határozott idejű szerződés Előfizető általi lejárat előtti felmondás esetén az Előfizető a szerződéskötéskor megállapított és a díjtáblázatban rögzített összegű leszerelési díjat köteles fizetni. 9./f. Felmondás a Szolgáltató részéről: A Szolgáltató a felmondást megelőzően legalább 15 nappal az Előfizetőt írásban (nem elektronikus levélben) köteles értesíteni a felmondás tényéről. Szerződésszegésnek számít, és azonnali felmondást von maga után, ha az Előfizető: 9/f/1. A szolgáltatáshoz használt, a Szolgáltató tulajdonát képező berendezés elektronikus elérhetőségét (távmenedzselését), egyéb a Szolgáltatáshoz nem szükséges berendezés, vagy szoftver használatával akadályozza. 9/f/2. A szolgáltatáshoz használt, a szolgáltató tulajdonát képező berendezést megbontja, átalakítja, illetve nem rendeltetésszerű használattal annak műszaki vagy esztétikai állapotában jelentős változás áll be. 9/f/3. A Szolgáltató által felszerelt és rendszerbe állított villámvédelem műszaki paramétereit megváltoztatja. 13. old./ összesen 46 old.

14 Általános Szerződési Feltételek 7.0 9/f/4. Olyan berendezést szerel fel, amely alkalmas a Szolgáltatás zavarására. 9/f/5. Olyan szoftvereket használ, mely alkalmas akár a Szolgáltató, akár más Előfizető berendezéseinek zavarására, illetve adataihoz való illegális hozzáférésre. 9/f/6. Megakadályozza, hogy a Szolgáltató rendszeres karbantartási és műszaki felülvizsgálatai során a végponti berendezést megvizsgálja, esetleg javítsa, cserélje. 9/f/7. Az Előfizetői szerződésben rögzített forgalmat tartósan és jelentősen túllépi, ennek ellenére a forgalmi különbözet díját nem fizeti. 9/f/8. Az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is, a Szolgáltató hozzájárulása nélkül szolgáltatást bármely, arra nem jogosult személynek átengedi, továbbértékesíti, vagy a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. 9/f/9. Olyan, a szolgáltatással kapcsolatos tevékenységet folytat, mellyel akár az érvényes törvények, akár az általánosan elfogadott erkölcsi normák ellen vét. 9/f/10. Olyan elektronikus reklám, vagy más anyag terjesztését végzi, melyhez a fogadó Előfizetők nem járultak hozzá. 9/f/11. Olyan anyagok terjesztését, és publikálását végzi, melyek a hatályos jogszabályok szerint tiltottak, illetve súlyosan sértik a közízlést, a közerkölcsöt. 9/g. Az Előfizető súlyos szerződésszegése esetén a Szolgáltató az Előfizető Internet hozzáférést korlátozhatja, a hálózaton tárolt adatait törölheti. 9/g/1. Díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az eredménytelen fizetési felszólítást követő 15 nap elteltével a Szolgáltató az Előfizetői szerződést 45 napos határidővel egyoldalúan felmondhatja. A felmondásnak tartalmaznia kell: - a felmondás indokát - a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, - ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását arról, hogy ha a szerződésszegést a felmondási idő alatt megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Amennyiben az írásbeli fizetési felszólítás eredménytelen, a Szolgáltató jogosult a felszólítás megtörténtének időpontjától számított 5. napot követően a Szolgáltatást, illetve annak felhasználását korlátozni. 9/g/2. Az Előfizető szerződésszegéséből következő szerződés bontás esetén a Szolgáltató jogosult a fent részletezett leszerelési költségek kiszámlázására. 9/g/3. Az Előfizetői szerződés automatikusan megszűnik a szerződésben kikötött idő lejártával, illetve abban az esetben, ha az előbbiekben felsoroltak miatt bármely fél rendkívüli felmondással él. Az előfizetői szerződés megszűnését vonja maga után, ha akár az Előfizető, akár a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik. 9/g/4. Az Előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnést követő 15 napon belül a Szolgáltató végszámlát köteles adni az Előfizetőnek, valamint köteles a Szolgáltatás végével a saját tulajdonú berendezéseit leszerelni. 9/g/5. Amennyiben a Szolgáltatási szerződés megszűnik, de a Szolgáltatásról szóló számlát a Szolgáltató adminisztratív okok miatt már kiküldte, az Előfizető a számla 5 napon belüli visszaküldésével mentesül annak kiegyenlítése alól, és az előbbiekben meghatározott végszámlát kapja. 9/g/6. Abban az esetben, ha az Előfizetői szerződés az Előfizető díjtartozása miatt szűnik meg, a Szolgáltató az Előfizető esetleges előrefizetéseit jogosult beszámítani a végszámla összegébe. 14. old./ összesen 46 old.

15 Általános Szerződési Feltételek 7.0 9/g/7. Megszűnik az előfizetővel kötött előfizetői szerződése az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatónak a más szolgáltatóval kötött az előfizetői hurok teljes átengedésére vonatkozó szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg. 9/h. Az Előfizetői szerződés egyéb pontjaiban történő változtatást mindkét szerződő fél kizárólag írásban kezdeményezheti. A szerződésmódosítás, írásos elfogadása esetén lép hatályba. 10. Az előfizetői szolgáltatás teljesítésének minőségi követelményei Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő szolgálatnál jelentheti be (amely elérhetősége azonos az ügyfélszolgálattal, és elérhetőségi feltétele is azonos). A hibabejelentés kapcsán elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indoklással köteles az Előfizetőt értesíteni arról, hogy a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel, b) a hiba javítását megkezdte c) a hiba javítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére az ÁSzF-ben meghatározott díjcsökkentést nyújt. A szolgáltató a hibabejelentés vételét ügyintéző által (személyesen vagy telefonon) az ügyfélszolgálat rendtartása biztosítja. 10./a.) A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hiba behatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult érdekkörébe tartozó hibát legfeljebb az ÁSzF-ben meghatározott időtartamon belül javítani. 10./b). Ha a szolgáltatás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba javítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba javítására az a) pont szerint rendelkezésre álló határidő a szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól az Előfizető által megjelölt új alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik. 11. Díjszabás (a Díjtáblázatot 3. sz. melléklet tartalmazza) 11/a. A Szolgáltatás aktuális árait kedvezményeit a Szolgáltató ügyfélszolgálatán közzétett díjtáblázat tartalmazza, valamint az Interneten a HodInternet szolgáltatás honlapján van közzétéve, és az ÁSzF tartalmazza. Az EESz-ben csak az adott Előfizetőre vonatkozó díjszabás található. 11/b. Díjszámlázási rendszer. A Szolgáltató köteles a díjak számlázásához, az Előfizetők nyilvántartásához olyan adatmérő és számlázó rendszert használni, mely a formailag és tartalmában a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelel, valamint a már részletezett adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően lehetőség szerint meggátolja az Előfizető személyes információinak, valamint az általa tárolt adatoknak az illegális letöltését. 11/c. Az árváltozásokat a Szolgáltató köteles annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal közzétenni. A közzététel történhet üzenet küldésével, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történő kifüggesztéssel. Ha a szolgáltató egyoldalúan módosítani kívánja az ÁSzF- úgy a szerződési feltételek megváltozását a hatályba lépést megelőzően 15 nappal az ügyfélszolgálaton a változást közzéteszi és az érintett előfizetőket elektromos levélben tájékoztatja. A szolgáltató abban az esetben, ha az ÁSzF módosítása újabb szolgáltatás bevezetés miatt válik szükségessé és a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érinti, egyedi értesítések helyett a változásokat egyesített formában az ügyfélszolgálaton kifüggeszti. 11/d. A szolgáltató részéről történt egyoldalú szerződésmódosításról küldött értesítés tartalma: - utalás az általános szerződési feltételek módosítására, 15. old./ összesen 46 old.

16 Általános Szerződési Feltételek a módosítások lényegének rövid leírása, - a módosítások hatálybalépésének időpontja, - a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét, - ha a szolgáltató az előfizető által igénybevett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. 11/e. A számlázási adatokban történő változást a Szolgáltató kizárólag az erről kapott írásos tájékoztatás kézhezvételét követő hónap első napjától tudja átvezetni. Egyéb, a számlázási adatokat nem érinti változást a Szolgáltató 5 munkanapon belül köteles átvezetni. 11/f. Felhasználói név, és a választott cím (címek) megváltoztatása, valamint a jelszavak elfelejtése esetén új jelszavak felvétele egyszeri (egyezer) Ft+ÁFA adminisztrációs költség megfizetésével, az írásos megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül lehetséges. 11/g. Átírás esetén átírási díjat kell az előfizetőnek fizetni, melynek összege (egyezer)) Ft+ÁFA. 12. Az Előfizető és a Szolgáltató jogai, kötelezettségei (2003. évi C törvény, valamint a 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelet alapján 12/a. Előfizetői és Szolgáltatói adatvédelem: A Szolgáltató kizárólag az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges 226/2003. (XII.13.) Korm. rendeletben szabályozott adatok megadását kérheti az Előfizetőtől. Az Előfizetőt egyéb adatok megadására nem lehet kötelezni. A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat kell, hogy megadja az Előfizető részére. A Szolgáltató nem publikus, illetve üzleti titoknak minősülő adatokat sem a szolgáltatásról, sem a cégéről nem köteles az Előfizető rendelkezésére bocsátani. 12/a/1. A Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződés megkötéséhez, valamint az Előfizető azonosításához és a szolgáltatás használatához szükséges adatok tárolására, valamint azok rendszerében történő felhasználására. A Szolgáltatónak a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket úgy kell megválasztani és üzemeltetnie, hogy a kezelt adat a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) c) változatlansága igazolható (adatintegritás) d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatbizalmasság) legyen. 12/a/2. A Szolgáltató az Előfizető bármely tudomására jutott, illetve megadott adatát külön annak személyi adatait köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben felhasználni. 12/a/3. A Szolgáltató az adatokat harmadik személynek nem adhatja át, illetve azokba betekintést nem adhat. Az előfizetői adatokat a Szolgáltató kizárólag a jogszabályokban megengedett módon és formában, a kötelező adatszolgáltatáshoz használhatja fel. 12/a/4. A Szolgáltató az Előfizető által használt jelszavak titkosságáért csak saját tevékenységi és hatáskörében vállal felelősséget. A Szolgáltató nem felelős a hibásan, vagy nem elég körültekintően kiválasztott, könnyen kitalálható vagy bárhol publikussá vált jelszavakért és a hibásan választott vagy publikussá vált jelszó törlése vagy megváltoztatása miatt bekövetkező szolgáltatás kiesésért. 12/a/5. Az Előfizetői adatoknak azon részét, melynek felhasználása a személyiségi jogokat nem sérti, az Előfizető előzetes írásos hozzájárulásával a Szolgáltató adatfeldolgozásához, kimutatásaihoz, marketing tevékenységéhez felhasználhatja. A felhasználást illetően az elektronikus Szolgáltató az Előfizető által az EESz-ben tett nyilatkozatát tekinti kizárólagosnak. 16. old./ összesen 46 old.

17 Általános Szerződési Feltételek /a/6. Díj nemfizetése esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait követelések behajtásával foglalkozó harmadik fél számára átadni, kizárólag a fennálló követelés behajtásához szükséges és elégséges mértékben, amelyről írásban értesítést küld. Az adatkezelés fentiekben foglalt módjához az Előfizető az Előfizetői szerződés aláírásával hozzájárulását adja. A Szolgáltató köteles adatkezelése során a mindenkor hatályos jogszabályok betartására, különös tekintettel az adatkezelésről szóló 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelet rendelkezéseire (1.sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató). 12/b. Betekintési jog: A Szolgáltató köteles az Előfizető részére a róla nyilvántartott és a számlázáshoz szükséges mértékben gyűjtött adatokba betekintést adni. A Szolgáltató köteles az Előfizetőről gyűjtött és nyilvántartott összes adatot megmutatni. 12/b/1. A betekintési jog nem vonatkozik a gyűjtésre, adattárolásra használt rendszer bemutatására. 12/b/2. Az előfizető nem kérhet betekintést más előfizető adataiba. 12/b/3. Az Előfizető az adataiba személyesen tekinthet be, valamint kizárólag írásban felhatalmazhat más személyt is. Jogi személyiségű Előfizető esetén az adatokat az Előfizető ezen ügyeiben eljárni jogosult, írásban meghatalmazott személy tekinthet meg. 12/b/4. Az Előfizető a betekintési jogát kizárólag a Szolgáltató nyilvántartási idejében, előre egyeztetett időpontban gyakorolhatja. 13. A Szolgáltató nem tarthatja nyilván, és semmilyen körülmények között nem figyelheti az Előfizető által meglátogatott WEB lapok listáját, a küldött és fogadott levelek címeit, azok belső tartalmát. A Szolgáltató a saját WEB szerverén lévő, a fogyasztó által tárolt adatokba nem tekinthet be, azokról sem maga, sem harmadik személy részére másolatot nem készíthet, kivéve, ha erre megfelelő törvényi felhatalmazással bíró hatóság kötelezi. 13/a. Fentiekből következően az Előfizető által a Szolgáltató szerverén tárolt adatokért a Szolgáltató sem tartalmában, sem azok archiválásában nem felel, ez kizárólag az Előfizető joga és feladata. A Szolgáltató felé az Előfizető az általa tárolt adatokban történő változással, vagy az adatok esetleges megsemmisülésével kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel nem léphet fel (Biztonsági adatmentés jelen szerződéstől függetlenül, külön megbízás alapján rendelhető). 14. Az Előfizető kötelezettségei: 14/a. az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéhez kizárólag a Szolgáltató által rendszerbe állított végberendezést használhatja. A Szolgáltató nem járul hozzá, hogy a végberendezést az Előfizető megbontsa, abban bármiféle javítást, módosítást, bővítést eszközöljön, azaz csak az általa üzembe helyezett (bontatlan, változtatás nélküli) végberendezéssel vállalja a szolgáltatás teljesítését. A Szolgáltató tulajdonában maradó végberendezés esetében a Szolgáltató kötelessége a berendezés olyan műszaki állapotban tartása, amely a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükséges. Előfizető által végberendezés megvásárlás esetén ezen kötelezettségének a Szolgáltató garanciális, vagy szerviz ügyintézés során tesz eleget. A rendeltetésellenes, illetve műszaki előírásoktól eltérő használat miatt vagy más felróható okból bekövetkezett Szolgáltató tulajdonát érintő berendezések károsodása esetén az Előfizető a Szolgáltató számlája alapján fizeti a javítást és egyéb költségeket. A fentiekhez szükséges előre egyeztetett időpontban történő végberendezés karbantartás, javítása elvégzéséhez az Előfizető feladata a terület/számítógép hozzáférhetőségének biztosítása. 14/b. Amennyiben az Előfizető a végberendezést megrongálja, ahhoz nem engedélyezett, vagy hibás eszközt kapcsolt, és emiatt a Szolgáltatót kár éri, azt az Előfizető a polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni. Az üzemképes végberendezés állapotának fenntartásához 17. old./ összesen 46 old.

18 Általános Szerződési Feltételek 7.0 szükséges környezeti feltételek fenntartása az Előfizető feladata. Az Előfizető az EESz aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett berendezés a fennálló jogszabályokban foglaltaknak megfelel, a vélelmezetten a végberendezés által okozott károkat a Szolgáltatóra nem háríthatja át. Az Előfizető a nála elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonát képező eszközökért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. 14/c. Szolgáltató feladata a jogszabályoknak megfelelően villámvédelmet kiépíteni a kihelyezett antennára. Amennyiben a környezeti feltételek megengedik, illetve már a felszereléskor az épületen van megfelelő (mérhető) villámvédelem, úgy a kültéri antennát a Szolgáltató köteles ahhoz igazítva, a meglévő védelem felhasználásával felszerelni. Az Előfizetőnek engedélyeznie kell a villámvédelmi rendszerek összekapcsolását. 15. A Szolgáltató kötelezettségei: 15/a. Távközlési titoktartás: A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötése, teljesítése közben az Előfizetőtől kapott és tudomására jutott összes az Előfizetőt érintő adatot, tényt, információt köteles bizalmas adatként, üzleti titokként kezelni. A Szolgáltató a fentiekben felsorolt információkat kizárólag az Előfizetői szerződés teljesítéséhez, illetve igényei érvényesítéséhez szükséges ideig tarthatja nyilván, így különösen a számlázással kapcsolatos adatokat addig tárolhatja, amíg azzal kapcsolatos igényei érvényesíthetők. A Szolgáltató a távközlési titoktartásra vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit köteles betartani, különös tekintettel a évi C. Törvény a hírközlésről, a 226/2003. (XII.13.) kormányrendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló rendelkezéseire. 15/b. Ügyfélszolgálat: A Szolgáltató az ÁSzF elején feltüntetett helyen, és nyilvántartási idővel, az ott megadott helyi díjtarifával hívható telefonszámokon, és más elérhetőségekkel (pl. ) a Szolgáltatást igénybe vevő Előfizetők, vagy annak meghatalmazottjai részére ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az ügyfélszolgálat távbeszélőn tájékoztatást ad az ÁSzF-ben foglaltakról, valamint feladata és kötelessége minden, szerződéssel, a végberendezés üzemeltetésével kapcsolatos ügy intézése, a felmerülő kérdések megválaszolása, vitás ügyek kezelése, a kiállított szolgáltatási számlák ellenértékének átvétele, a hibaelhárítás koordinálása. Az ügyfélszolgálatnak nem feladata az ügyfelek számítógépes oktatása, az Internet, valamint az ahhoz kapcsolódó szoftverek kezelésének magyarázata. Az ügyfélszolgálat felhasználói szintű problémák megoldására, az ügyfelek kívánságára megadja számítógépes oktatással foglalkozó cégek elérhetőségét. A felhasználói szintű beállítások elvégzésére, a szolgáltatás hibáinak elhárítására szoros kapcsolatot tart fenn a Szolgáltató szerviz részlegével. Az ügyfélszolgálat köteles az Előfizetőt, annak érdeklődése esetén tájékoztatni a szolgáltatással kapcsolatos, már a tudomására jutott esetleges leendő üzemkiesésekről, a szolgáltatás fejlesztéseiről, akár Előfizetői, akár Szolgáltatói oldalon keletkezett hibák elhárításáról. Az ügyfélszolgálat, a tudomására jutott, jövőbeni esetleges üzemkiesésekről, szolgáltatás minőségében bekövetkezett csökkenésekről, lehetséges hibákról köteles, az Előfizető kifejezett kérése nélkül is értesíteni az Előfizetőket. Az értesítések módja az Előfizetők felé kiküldött felhívó üzenet szóban, írásban vagy más módon. A telefonon számlakiegyenlítéssel, és egyéb az Előfizető személyiségi jogait érintő kérdésekkel kapcsolatban nem adhat felvilágosítást. 15/c. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése A Szolgáltató köteles az előfizetőt ügyfélszolgálatán közzétéve, az EESz-ben, valamint az ÁSzFben tájékoztatni, hogy 15/c/1. Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat, szóban, írásban, vagy elektronikus úton teheti meg az ügyfélszolgálaton munkaidőben. 15/c/2. Ha az előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató (ügyfélszolgálat) a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. 18. old./ összesen 46 old.

19 Általános Szerződési Feltételek 7.0 E határidő elmulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést 45 napos felmondás alkalmazásával felmondani. 15/c/3. Az egyes panaszokat a Szolgáltató a bejelentést követő munkanapon kivizsgálja hibabehatároló eljárás keretében, illetve a panasz tárgyában önvizsgálatot tart. A vizsgálat megállapításairól a vizsgálat megkezdését követő 72 órán belül értesíti a panaszost szóban, írásban vagy elektronikus levélben (elutasítás esetén írásban). Hatáskörében megszünteti, vagy tisztázza a panasz kiváltó okát. Hibaelhárítás esetén az ÁSzF 14/e pontja szerint jár el. A Szolgáltatót alapvetően a minőségcsökkenés nélküli szolgáltatás fenntartása, és az Előfizető központú kompromisszumkészség, valamint a kiegyezéses vitarendezés szándéka vezérli. 15/c/4. Ha az Előfizető és a szolgáltató között helyben kibékíthetetlen vita keletkezne, úgy a Szolgáltató az ügyet 8 napon belül véleményezi, majd továbbítja a felügyeleti hatósághoz (területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, vagy a Területi Hírközlési Hivatalhoz (közelebbi cím: ÁSzF végén). 15/d. Díjreklamáció Ha az Előfizető a Szolgáltató által a szolgáltatásért kiszámlázott díjat vitatja az alábbi díjreklamációs eljárást kell alkalmazni. 15/d/1. Ha az előfizető a 14/c/1 pont szerint benyújtott díjreklamációt a fizetési kötelezettség lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz és a bejelentést a Szolgáltató, nem utasítja el 5 napon belül, a díjfizetési határidő meghosszabbodik a díjreklamáció elbírálásának végéig. 15/d/2. Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az előfizető részére egy összegben visszafizeti. 15/d/3. Az Előfizetőt díjreklamációval kapcsolatos számlajóváírás alkalmával - Közületi (céges) Előfizető esetében a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese - Egyéni (magán) Előfizető esetében a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat illeti meg, napra lebontva. 15/d/4. Díjreklamáció esetében a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a számlázási rendszere zárt, díjszámlázása, továbbá megállapítása helyes volt. 15/d/5. Díjreklamáció elutasítása esetén az évi CLV. törv. 38. (3) bek-ben meghatározott eljárást kell követni Az ügyfélszolgálat a panasz elbírálását köteles indoklással ellátva írásba foglalni és annak 1 példányát a fogyasztónak átadni, vagy 15 napon belül megküldeni. 15/d/6. Egyéni Előfizető kérésére a szolgáltató a számlázáshoz szükséges forgalmazási és számlázási adatokat évente legfeljebb 3 alkalommal nyomtatott formában díjmentesen köteles átadni. 15/d/7. Jogos díjreklamáció esetén a Szolgáltató az adott naptári évben korlátlan számú alkalommal teljesíti. 15/e. Hibaelhárítás: A Szolgáltató az alábbiakban részletezett feltételek szerint köteles az Előfizető által szabályosan bejelentett minden hibát kivizsgálni és elhárítani. 15/e/1. Hibabejelentés: A Szolgáltató az ügyfélszolgálat bármely elérhetőségén keresztül beérkezett hibabejelentéseket, a hibaelhárító eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon hangfelvétellel, vagy egyéb elektronikus úton rögzíti és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig (visszakövethetően) megőrzi. Az 19. old./ összesen 46 old.

20 Általános Szerződési Feltételek 7.0 ügyfélszolgálat, a nyilvántartásba vett hibáról visszaigazolást küld. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 1. az előfizető értesítési címét, vagy más azonosítóját 2. az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót 3. a hibabejelentés leírását, 4. a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra) 5. a hiba okát 6. a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra) 7. az előfizető értesítésének módját és időpontját. Hibabejelentésnek csakis az számít, ha az Előfizető a hibát az alábbi, minimálisan szükséges adatok közlésével együtt teszi meg: 1. A hibajelenség minél pontosabb leírása 2. A hiba keletkezésének ideje, körülményei 3. A hibabejelentés ideje 4. A végberendezés azonosításához szükséges Előfizetői adatok. A hibaelhárítás folyamatáról Hibaelhárítási Jegyzőkönyv készült (7. sz. melléklet). A Szolgáltató a bejelentéskor köteles megadni a hibaelhárítás módját és idejét. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indoklással köteles az előfizetőt értesíteni arról, hogy 1. a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel. 2. A hiba javítását megkezdte. 3. A hiba javítását átmeneti (meghatározott) ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az előfizető részére az ÁSzF-ben meghatározott díjcsökkentést nyújt. 15/e/2. A szolgáltatás hibájának számít minden olyan eset, amikor a Szolgáltatás a végberendezés kapcsolódási pontján működési rendellenesség miatt korlátozottan használható, illetve működésképtelensége miatt lehetetlen igénybe venni a Szolgáltatást. A Szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibaelhárító eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani. 15/e/3. (A Szolgáltató nem felelős az előbbiekben meghatározott hibákért, ha azt az Előfizető, vagy az Előfizető érdekkörébe tartozó más személy okozta. Ebben az esetben a Szolgáltató csak a mindenkor aktuális szervízdíj kiszámlázása mellett, abban az esetben köteles a hibát elhárítani, ha annak felmerülő költségeinek megtérítését az Előfizető vállalja.) 15/e/4. Ha a kivizsgálás, vagy javítás kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében, és az előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy a kijavítás a szolgáltató és az előfizető megállapodása szerinti időpontban a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására fennálló 72 óra határidő a kiesés időtartamával meghosszabbodik. 15/e/5. A Szolgáltató a hiba bejelentése esetén kötbér fizetésére köteles a hiba bejelentésétől számított 72 órától a hiba elhárításáig. 15/e/6. Ha a hiba bekövetkezte miatt az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az Előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. 15/e/7. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentéstől számított harminc napon belül az előfizető számláján egy 20. old./ összesen 46 old.

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYÉNI ELŐFIZETŐK ÉS ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐK KÖZÖTTI

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma:... Előfizető azonosítója: Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Szerződésszám: Sorszám: Micro-Wave Kft. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok és nyilatkozatok alapján, valamint

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP 6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. március 12. napján kezdeményezett, 2014.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

2600 Vác, Zrínyi u. 9. előfizető azonosítója:

2600 Vác, Zrínyi u. 9. előfizető azonosítója: Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Micro-Wave Kft. Előfizető személyes adatai: Előfizető neve. Lakóhely, tartózkodási hely/székhely. Előfizetői hozzáférési pont helye.

Micro-Wave Kft. Előfizető személyes adatai: Előfizető neve. Lakóhely, tartózkodási hely/székhely. Előfizetői hozzáférési pont helye. Szerződésszám: Sorszám: Micro-Wave Kft. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TRIÓ-WAVE CSOMAGHOZ Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Cikkely A Kódex célja

Cikkely A Kódex célja 1 Cikkely A Kódex célja (1) A Kódex a Magyarországon internet hozzáférés szolgáltatási tevékenységet folytató elektronikus hírközlési szolgáltatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgál, melynek önkéntes

Részletesebben

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA 2009. július 1. 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A Szolgáltató adatai... 5 1.1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyi címe...

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. ADATLAP. szerződés száma:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. ADATLAP. szerződés száma: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS szerződés száma: INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján,

Részletesebben