Hód-Szakszervíz Kft Hódmezővásárhely Andrássy u. 23. Tel.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hód-Szakszervíz Kft. 6800 Hódmezővásárhely Andrássy u. 23. Tel.: 06 62 533 860 www.hodnet.hu hodnet@hodnet.hu"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Hód-Szakszervíz Kft Hódmezővásárhely Andrássy u. 23. Tel.: HódInternet Internet Szolgáltatás Általános szerződési feltételek 8.0 verzió Közzé téve: év július 15. Hatályos: év augusztus 15.-tól 1. old./ összesen 46 old.

2 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Tartalomjegyzék Szolgáltató adatai 3. oldal A szolgáltatás fogalom meghatározása 3. oldal A szolgáltatás célja, meghatározása, jellemzői, az igénybevétel módja 6. oldal Internet Hozzáférés Szolgáltatás ; Szinkron Adatátvitelű Adathálózati Szolgáltatás 7. oldal Az Előfizetői berendezések 8. oldal Az Előfizetői szerződés megkötésének módja, folyamata 9. oldal A Szolgáltatás teljesítése, számlázása 10. oldal Korlátozás 11. oldal Forgalmi adatok mérése 12. oldal Számlázás 12. oldal Az Előfizetői szerződés módosítása, megszűnése 12. oldal Az Előfizetői szolgáltatás teljesítésének minőségi követelményei 15. oldal Díjszabás 15. oldal Az Előfizető és a Szolgáltató jogai, kötelezettségei 17. oldal Az Előfizető kötelezettségei 18. oldal A Szolgáltató kötelezettségei 19. oldal Díjreklamáció; hibaelhárítás 20. oldal Kártérítési kötelezettség 22. oldal Záró rendelkezések; felügyeleti szervek 23. oldal Mellékletek jegyzéke 1.sz. melléklet Adatvédelmi Tájékoztató 2.sz. melléklet Etikai Kódex 3.sz. melléklet Díjtáblázat 4.sz. melléklet Előfizető Szerződés Megrendelő magán előfizető számára 24. oldal 30. oldal 31. oldal 32. oldal 5.sz. melléklet Előfizető Szerződés Megrendelő céges előfizető számára 6.sz. melléklet Szolgáltatásminőségi követelmények és célértékek 7.sz. melléklet Hibaelhárítási Jegyzőkönyv 36. oldal 40. oldal 46. oldal 2. old./ összesen 46 old.

3 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Általános szerződési feltételek 8.0 verzió hatályos 2009.augusztus 15.tól. 1./a Szolgáltató adatai: Név: Hód-Szakszerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Telephely: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u sz. Telefon: 62/ hibabejelentő kék szám : 40/ Ügyfélszolgálat: Hódmezővásárhely Andrássy u. 23. sz. (Lánc u. felöl) Nyitva tartás: hétköznapokon 8-17 óráig, szombaton 8-11 óráig 1.b. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja és hatálya: Az ÁSzF célja a Hód-Szakszerviz Kft. Internet és szolgáltatásaira (továbbiakban HódInternet szolgáltatás) történő előfizetésének és a szolgáltatás törvényes jogi feltételeinek meghatározása. 1./b/1. A Szolgáltató ezen Szolgáltatási feltételekben részletesen szabályozza, a rendelkezésre álló műszaki és személyi feltételekkel biztosítja a HódInternet szolgáltatást az Előfizető részére. Az ÁSzF hatálya kiterjed a Hód-Szakszerviz Kft-re (továbbiakban Szolgáltatóra ), valamint az előfizetői szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltatóval szerződést kötő, illetve szerződést kötni kívánó természetes vagy jogi személyekre, - kivéve társszolgáltatók illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra (továbbiakban Előfizetőre ). 1./b/2. Meghatározások: Szolgáltatás: Az Előfizető díjazás ellenében a Szolgáltató eszközcsoportját felhasználva, Internet hozzáférési adatátviteli sebességet (sávszélességet) kap. A Szolgáltató a sávot a hazai és a nemzetközi gerinchálózatra irányítja. Azonosító: az elektronikus hírközlő hálózat működéséhe, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét meghatározó betűkből, számokból, illetve jelekből álló karaktersorozat. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: Olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató, vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak. Elektronikus hírközlési szolgáltató: elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Elektronikus hírközlési tevékenység: olyan tevékenység, amely bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény elektronikus hírközlő hálózaton keresztül egy vagy több felhasználóhoz történő eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlő hálózat, vagy berendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása, és a kapcsolódó szolgáltatások. Elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály: e törvény, e törvény felhatalmazása alapján a törvény végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabály, valamint a hatóság határozata. Elektronikus hírközlő berendezés: az elektronikus hírközlési tevékenység végzéséhez szükséges berendezés, ide értve többek között a készüléket. 3. old./ összesen 46 old.

4 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Elektronikus hírközlő eszköz: az elektronikus hírközlő berendezések és a kapcsolódó eszközök összessége, ide értve az antennákat is. Elektronikus hírközlő végberendezés: olyan termék, vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése az elektronikus hírközlő hálózatra történő kapcsolódás közvetlen, vagy közvetve, az előfizetői hozzáférési ponton keresztül az elektronikus hírközlő hálózattal való együttműködés céljából. Előfizetői hozzáférési pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai kapcsolattartása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat veheti igénybe. Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató: azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely valamely elektronikus hírközlő hálózathoz, vagy annak részéhez elektronikus hírközlő végberendezés nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele céljából történő fizikai és logikai csatlakoztatására vonatkozóan az előfizetővel előfizetői szerződést kötött. Előfizetői szerződés: az előfizetői szolgáltatás nyújtása tárgyában a szolgáltató és az előfizető között létrejött szerződés, amely a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből továbbiakban ÁSzF és az Egyedi Előfizetői Szerződésből továbbiakban EESz áll. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, amely használja, vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. Hálózati hozzáférési pont: a hálózatnak más hálózat fizikai csatlakoztatására kijelölt olyan pontja, melyen keresztül a hozzáférési szolgáltatás megvalósul. Hálózati szolgáltatás: hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások. Hálózati végpont: az a fizikai és logikai kapcsolattartási pont, vagy rádiós csatlakozási felület, amelyen keresztül a szolgáltató hozzáférést nyújt egy elektronikus hírközlő hálózathoz. Hozzáférés: eszközök, illetve szolgáltatások rendelkezés bocsátására más elektronikus hírközlési szolgáltató részére meghatározott feltételek mellett kizárólagos, vagy nem kizárólagos jelleggel, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából. Belépési díj (telepítési díj): az előfizetői hozzáférési pont létrehozásáért fizetendő egyszeri díj, illetve a HódInternet hálózati végpontjához történő csatlakoztatásért fizetendő egyszeri díj. Egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi korén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. Előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató: az a szolgáltató, amely valamely távközlő hálózathoz vagy annak részéhez távközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakozását biztosítja az előfizető számára távközlési szolgáltatások igénybevétele céljából, amely magában foglalja - a berendezések vezetékes, vagy vezeték nélküli módon történő csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen a helyi hurokhoz és a helyi hurok révén történő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközökhöz, és szolgáltatásokhoz történő hozzáférést) - az összekapcsolást; - a bitfolyam hozzáférést; - a fizikai infrastruktúrához való hozzáférést, beleértve az épületeket, alépítményeket és tornyokat; - a megfelelő szoftver rendszerekhez való hozzáférést, beleértve a működéstámogató rendszereket, a számfordításhoz, vagy ezzel egyenértékű funkciót kínáló rendszerekhez való hozzáférést; - a vezetékes és mobil hálózatokhoz való hozzáférést, különösen barangoláshoz; - digitális televíziós szolgáltatások feltételes hozzáférési rendszereihez való hozzáférést; 4. old./ összesen 46 old.

5 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Interfész: a jelen törvény alkalmazásában a) hálózati interfész: az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférésre, vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál, b) előfizetői interfész: az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amelyen keresztül a szolgáltató a felhasználónak előfizetői hozzáférést nyújt az elektronikus hírközlő hálózathoz. Készülék: a rádió-berendezés, és az elektronikus hírközlő berendezés. Közzététel: e törvény által a hatóság számára közzétenni rendelt információ hozzáférhetővé tétele a hatóság hivatalos lapjában, az arra vonatkozó eljárás szerint, valamint a hatóság internetes oldalain haladéktalanul. Összekapcsolás: egyazon vagy különböző elektronikus hírközlési szolgáltatók által használt elektronikus hírközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az egyik szolgáltató felhasználói információt cserélhessen ugyanezen vagy másik szolgáltató felhasználóival, illetve elérhessenek más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat. A szolgáltatást az összekapcsolásban részes felek vagy a hálózatukhoz hozzáféréssel rendelkező más szolgáltatók nyújthatják. Az összekapcsolás a hozzáférés sajátos formája, amely nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltatók között jön létre. Publikus IP cím: A szolgáltatás felhasználója a Szolgáltató által biztosított sebességet (sávszélességet) nemzetközi, vagy általános TCP/IP hozzáférést bérel a Szolgáltatótól. A Szolgáltató routere a bejövő forgalmat az adott sávszélességben a nemzetközi illetve a hazai gerinchálózatra irányítja. Nem publikus (maskolt) IP cím: A Szolgáltató az Előfizető számára olyan IP címet biztosít, amely csak a HódInternet hálózaton látható, a világhálóról nem. Rádióberendezés: olyan termék, vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás spektrum felhasználásával képes rádióhullámok adására, vétele vagy adása, és vétele útján távközlésre. Telepítés: rádióállomás, rádiótávközlő rendszer, illetőleg rádiótávközlő hálózat kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala, rádiófrekvenciás jelek adását, illetve vételét megvalósító üzemmódban, üzembetartás, illetőleg kísérleti üzemeltetés nélkül. Titkos információgyűjtés, illetve titkos adatszerzés (e törvény alkalmazása szempontjából): az elektronikus hírközlő hálózaton és elektronikus hírközlő eszközökkel az elektronikus hírközlési tevékenység során, illetve azzal összefüggésben keletkezett, továbbított információk, adatok kiválasztása, kicsatolása, technikai eszközzel történő rögzítése és megismerése. Üzleti titok: a Ptk szerinti üzleti titok. 1./ b/3. Előfizető értesítése: - Az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben) vagy - elektronikus levélben - egyéb távközlés úton, értesítendő előfizetők körétől függően országos, vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni. Ezt az értesítési módot a Szolgáltató kizárólag abban az esetben alkalmazhatja, ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az előfizető előzetes, fentiekben felsorolt értesítési módok mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt más műszaki megoldás hiányában kerül sor, ez alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. Továbbá, ha a szolgáltató az ÁSzF módosításáról kívánja értesíteni az előfizetőt, a hatálybalépést megelőzően 30 nappal 5. old./ összesen 46 old.

6 Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélben vagy egyéb távközlési úton történő értesítés csak akkor alkalmazható, ha a Szolgáltató maradandó módon rögzíteni tudja, hogy - a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette, vagy - az elektronikus dokumentumban (az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény pont) foglalt értesítést az előfizetőnek megküldték. 1./c. Mivel az ÁSzF aláírója az Előfizető, így teljes felelősséggel tartozik a szolgáltatás igénybevétele alatt, a szolgáltatás igénybevételével végzett tevékenységéért. Az előfizetői oldalon (előfizetői hozzáférési ponton) végzett tevékenység, esemény az Előfizető felelősségi körébe tartozik. 1./d. Az ÁSzF, annak érvényességi ideje alatt minden előfizető számára elektronikus formában a portálon és kinyomtatott formában az ügyfélszolgálaton elérhetőek. A Szolgáltatási feltételek tudomásul vétele az Egyedi Előfizetői szerződés (továbbiakban EESZ) megkötésének feltétele. 1./e. Az ÁSzF-re és az EESz-re a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit a évi C törvényben foglaltakkal kiegészítve a szerződés tartalmára vonatkozó 16/2003. (XII.27.) IHM és az adatkezelési szabályokat meghatározó 226/2003. (XII.13.) Korm. rendeletekkel. A kormányrendeletben foglaltaktól csak abban az esetben térhet el az ÁSzF - ha a rendelet ezt kifejezetten megengedi - a Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az Igénylő az EESz-ben egyező akarattal - EESZ-ben az egyedi Előfizető javára. 1./f. Az ÁSzF módosítása tekintetében a Eht (4.) bek. meghatározott értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a) pontos utalást az ÁSzF módosított rendelkezéseire b) a módosítások lényegének rövid leírását c) a módosítások hatálybalépésének időpontját d) a közzétett ÁSzF elérhetőségét e) ha a Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét f) azt a feltételt, jogszabályváltozást, vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja. g) az Előfizetőt az ÁSzF egyoldalú felmondása esetén megillető jogosítványokat 1./g. A nyilatkozattétel elmulasztása ráutaló magatartással létrejött előfizető szerződés kivételével nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többlet terhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybevett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. 1./h. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása a feleknek az EESz-ben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén elfogadásnak minősül. 2. A Szolgáltatás célja, meghatározása, jellemzői, az igénybevétel módja: Berendezések : amennyiben az adott szövegkörnyezetből más nem következik, a Szolgáltató által biztosított eszközök, melyeken keresztül az Előfizető a szolgáltatást igénybe veheti. Célértékek: A szolgáltatás célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az Internet Hozzáférés Szolgáltatás: SzJ A szolgáltatás egy vezeték nélküli számítógép-hálózat létesítéséből és az előfizetők részére biztosított Internet kapcsolódási végpontból (interfész) áll. A cél, Internet hozzáférés biztosítása, melynél az Előfizető rádióhullámú berendezéseken keresztül kapcsolódik a Szolgáltató központi eszközeihez, mely eszközökön keresztül az Internet hálózat elérhető. Az Internet hálózat elérésével megvalósul a szolgáltatási feltételekben rögzített Internet elérési és szolgáltatás. A 6. old./ összesen 46 old.

7 Általános Szerződési Feltételek 7.0 szolgáltatás nem terjed ki adathálózati szolgáltatásra. Az ezt meghaladó értéknövelő szolgáltatások külön tételként, adathálózati szolgáltatásként kerülnek kiszámlázásra. Az előfizetési díj megállapítását csak az Internetről havonta letöltött adatmennyiséghez előfizetési csomagok köti. A Szolgáltató az igénybevétel helyén kiépít egy hozzáférési pontot, melyen keresztül a Szolgáltatás igénybe vehető. A hozzáférési pont (interfész) nem kerül az Előfizető tulajdonába. A szolgáltató eszköztulajdona az antennán, kábelen, csatlakozókon túl a kitelepített vezeték nélküli hálózati kártya számítógép felöli csatlakozási pontjáig tart. A kihelyezett eszközöket az EESz lejáratakor az Előfizető köteles a Szolgáltatónak minőségi és mennyiségi elszámolással, tételesen (kihelyezési lista alapján) visszaadni. Az Internet szolgáltatást a leírt módon a szerződés szerint érvényes árlista alapján biztosítja a Szolgáltató az Előfizető számára. A Szolgáltatási díj fizetésével lehetőség nyílik az Internet elérésére, tehát de nem kizárólag www, telnet, , irc, chat programok használatára. A Szolgáltató minden előfizetői szerződésben címet, tárhelyet, Web-tárhelyet, publikus és nem publikus (maskolt) IP címet biztosít külön díjazás nélkül, alapszolgáltatásként a felhasználó számára, melyet az előfizetői csomag tartalmaz. Minden további , tárhely, Web-tárhely, IP cím az aktuális árlista szerint, külön díjazás ellenében igényelhető. Az Internet szolgáltatáshoz a Szolgáltató igénybe veszi más Internet szolgáltatók szolgáltatásait is. A Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az Előfizető az Internet szolgáltatáson kívül adat, hang, kép és faxkapcsolatokat hozzon létre, fogadó eszköznél szükséges feltételek megléte esetén akár hazai, akár külföldi végpontokkal is. A Szolgáltató az Internet szolgáltatás beszédcélú felhasználását (Voip szolgáltatást) nem tekinti szolgáltatási körébe tartozónak. Az IP alapú telefon szolgáltatás minősége a jelenlegi Internet kapcsolatok felépítése miatt akár jelentős mértékben is eltérhet a hagyományos telefon beszélgetésekétől. A szolgáltató ez ügyben semmilyen minőségi garanciát nem vállal. Az Előfizető részére biztosított berendezések csak és kizárólag a HódInternet belső hálózati és az Internet hálózat elérését szolgálják. A berendezések olyan PC-hez kapcsolhatók, melyek a mindenkor aktuális és korszerű Internet böngészők futtatására alkalmasak. A leírt PC, és az Internet szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek biztosítása mindenkor az Előfizető feladata (külön megrendelés esetén szakembereink és kereskedelmi egységünk készséggel áll az Előfizetők rendelkezésére). A hozzáférési ponttól történő, az Internet felé irányuló kapcsolat felépítéséhez szükséges berendezések, és egyéb feltételek biztosítása mindenkor a Szolgáltató feladata. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Internet használatához szükséges berendezésekkel és személyi feltételekkel rendelkezik. A Szinkron Adatátvitelű Adathálózati Szolgáltatás Sz.J /1 A Szolgáltató Hálózatán, -de attól elkülönített -, vagy azon kívül azonos érdekkörbe tartozó előfizetők között közvetlen adatátvitel céljára mindkét irányban azonos sávszélességű vezeték nélküli kapcsolatot épít ki, amely a megrendelés tartalma szerint az Internethez is kapcsolódhat. Díjazása az alkalmazott eszközök, és technológia összetettsége miatt minden esetben egyedi ajánlatban és szerződésben- kerül megállapításra. A Szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által biztosított berendezéssel, a szükséges és érvényes EESz birtokában vehető igénybe. A Szolgáltatás területi lefedettsége, a Szolgáltatás bővítésének függvényében a mindenkor aktuális állapot alapján az érdeklődők számára a szolgáltató ügyfélszolgálatánál elérhető. 7. old./ összesen 46 old.

8 Általános Szerződési Feltételek 7.0 A Szolgáltatás a későbbiekben részletezett rendelkezésre állási feltételek szerint az év minden napján, a nap 24 órájában elérhető. A Szolgáltatás csak és kizárólag a szolgáltató hálózatából érhető el. Más, a szolgáltatási területen levő szolgáltató, és annak előfizetői számára a Szolgáltatás használata nem engedélyezett. 3.- Az Előfizetői berendezések: Az előfizetői berendezés, egy a HIF által ellenőrzött és engedélyezett rádiófrekvenciás eszközcsoport, amely megfelel a rádió-berendezésekről és távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló rendeletben foglal alapvető követelményeknek, valamint a villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak. Az eszközök CE megfelelőségi jelöléssel vannak ellátva. Az előfizetői berendezés része egy hozzáférési pont, mely lehet egy külső USB csatlakozású eszköz, vagy ritkább esetben egy PCI csatoló felületű, az Előfizetői PC-be beépítésre kerülő vezeték nélküli hálózati kártya. A hozzáférési ponthoz csatlakozik egy speciális koax kábelen keresztül egy kültéri antenna, melynek formája és mérete függ a felhasználás helyén mért térerőtől, és egyéb ételi viszonyoktól. Az ÁSzF és az EESz időbeli hatálya az előfizetői eszközcsoport felszerelésének és üzembe helyezésének időpontjából kezdődik. Az Előfizetői berendezés üzembe helyezését és felszerelését minden esetben a Szolgáltató, vagy annak alvállalkozója végzi. A felszerelt berendezéseket az EESz részeként a Szolgáltató a szerződés időtartamára bérbe adja vagy kihelyezi az Előfizetőnek. A bérleti díj összege az EESz-en szerepel és azt a szolgáltatásról kiállított számla külön tartalmazza. A csatlakozási díj egyösszegű megfizetése esetén a kihelyezett berendezésnek nincs bérleti díja, de ez esetben az előfizető megőrzési és elszámolási kötelezettségei az ÁSzF szerint változatlanul megmaradnak. A szolgáltatási szerződés lejártakor, vagy a szerződés bármilyen okból történő felmondásakor az Előfizető az általa átvett berendezéseket köteles visszaadni a Szolgáltatónak. Mivel a berendezések nem kerülnek az Előfizető tulajdonába, így azokkal az Előfizető nem rendelkezhet, a Szolgáltató tudta és beleegyezése nélkül azokat nem szerelheti le, nem telepíthető át, és semmilyen körülmények között nem javíthatja, fel nem nyithatja. Rendeltetésellenes működtetés vagy külső behatás esetén a felhasználó az okozott kárért a sérült eszköz telepítésekor rögzített áráért köteles felelni. Az árat sem kamat, sem amortizáció nem módosíthatja. A berendezések meghibásodása esetén az elsődlegesen, helyszínen kiállított jegyzőkönyvet kell alapul venni. Üzemszerű meghibásodás esetén a Szolgáltató díjtalanul csereeszközt szerel fel, illetve a hibát szakszerűen, a szolgáltatás változatlan minőségű igénybevételéhez szükséges mértékben elhárítja. A felszerelt berendezéseket az Előfizető a nem saját tulajdonát (idegen tulajdont) megillető módon köteles védeni. A nem rendeltetésszerű használatból, elemi kárból - kivéve 3/1 pont, lopásból, illetve rongálásból keletkező károkat a Szolgáltató minden esetben áthárítja az Előfizetőre. A kár érvényesítésére felhasználható a beszedett kaució, vagy a Ptk. ide vonatkozó rendelkezési szerinti más mód. A Szolgáltató kizárólag az általa kiépített végpont működéséért felelős, az azon túli, az előfizető tulajdonában lévő számítógépek, kapcsoló-berendezések és azok szoftvereinek működéséért nem. Ezen eszközök javítását, beállítását a Szolgáltató a Szolgáltatási feltételek kereteiben nem, de egyéb szerviz tevékenységének keretében vállalja. 3./1 Villámvédelem Mivel a berendezések része egy, általában a tető külső felületére felszerelt antenna, így annak érintés- és villámvédelméről a Szolgáltató gondoskodik. A Szolgáltató által felszerelt antenna felöl érkező villámáram esetén a szolgáltató anyagi felelőssége csak a tulajdonhatárig, azaz a kihelyezett vezeték nélküli hálózati kártya számítógép felöli csatlakozásáig (interfészig) terjed. Tekintettel arra, hogy az előfizető által használt (interfész felhasználói oldalán található) berendezések szakszerű és szabványos üzemeltetéséért az előfizető tartozik felelősséggel, ez irányból, valamint a rendszerbe más úton pl. kábeltévé-s hálózaton, parabola antennán, hálózati áramon vagy más módon belépett túláram okozta teljes körű kárért kizárólagos felelősséggel az 8. old./ összesen 46 old.

9 Általános Szerződési Feltételek 7.0 Előfizető, mint üzemeltető tartozik. A rendszerbe ez úton belépő túláram esetét a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használat tárgykörébe sorolja. A Szolgáltató telepítését, rendszerét megbontó Előfizetői magatartás (pl. antennaáthelyezés) esetén, a szolgáltató a teljes felelősséget az Előfizetőre hárítja, a villámvédelem kérdését az épületekre vonatkozó általános villámvédelmi kötelezettségek alkalmazási körébe sorolja, és az Előfizetői feladatok részének tekinti. 4.- Az Előfizetői szerződés megkötésének módja, folyamata: A Hód-Szakszerviz Kft., továbbiakban, mint Szolgáltató, és a szolgáltatást igénybe vevő természetes, vagy jogi személy a továbbiakban, mint Előfizető között, a HódInternet hálózat, és Internet (interfész) szolgáltatás igénybe vételére szerződés jön létre, az alábbi folyamat és feltételek szerint. (Az Előfizetői szerződés történhet határozott időre (1, 2, 3 éves elkötelezettségvállalás) vagy határozatlan időre. A határozott időre megkötött szerződések esetén az Előfizetőt megilletik mindazon aktuális kedvezmények, melyek az Ügyfélszolgálati Irodában közszemlére, vagy közmédiákban meghirdetésre kerültek). Az Előfizető igényt jelent be a szolgáltatás használatára. Az igény felmérése a Szolgáltatás majdani igénybevételének helyén, az alábbi feltételekkel történik: az Előfizető személyi igazolvánnyal (vagy személyazonosság igazolására alkalmas más irattal) igazolja személyi adatait és nyilatkozik, hogy a szolgáltatást saját vagy üzleti tulajdonú ingatlanba kívánja-e igénybe venni. A nyilatkozat más törvényben előírt nyilatkozattal együtt az Egyedi Előfizetői Szerződésben történik. Idegen ingatlantulajdon esetén a tulajdonos hozzájárulása kell a berendezések felszereléséhez. 4./1. Az Előfizető az ügyfélszolgálattól tájékoztatást kap az előfizetés feltételeiről, aktuális kedvezményekről, és tarifacsomagokról, majd Előfizetői Szerződés Megrendelő lapot tölt ki, (4. sz. melléklet), melyben közli személyi adatait, a szolgáltatás adatlap szerinti feltételeit, a szolgáltatás helyét és megrendeli (kiválasztja) az igényelt szolgáltatási csomagot. 4/1/a. Helyszíni felmérés: az előfizető számítógépének felmérése, amely arra irányul, hogy a szolgáltatást az adott eszközön igénybe lehet-e venni. Teljes körben használható-e az adott szoftver és hardver környezetben. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges térerő és más helyszíni körülmények felmérése, a szükséges eszközigény és interfész telepítés megtervezése. 4/1/b. Amennyiben a szolgáltatás az adott helyen megfelelő minőségben kiépíthető, sor kerül a szolgáltató és az előfizető közötti Egyedi Előfizetési Szerződés megkötésére. Ha az interfész kiépítésének nem adottak a feltételei, úgy a felek költségigények nélkül elállnak a szerződés megkötésétől. 4/1/c. Az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak tudomásul vétele után az Egyedi Előfizetői Szerződést aláírja, (ezáltal létrejön az előfizetői jogviszony) az aláírást követően 8 munkanapon belül a Szolgáltató a hálózati rendszer ügyfél-hozzáférési pontját kiépíti, és a kihelyezett berendezéseket az előfizető a helyszíni felmérés során kiajánlott eladási áron megvásárolja, vagy a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket eszközlistán felelősséggel átveszi. Az átvételről leltár formájú bizonylat készül ármegjelöléssel, a számlázáshoz vagy a kihelyezési bizonylat elkészítéséhez. A szükséges központi beállítások után megkezdi a Szolgáltató a szolgáltatást. 9. old./ összesen 46 old.

10 Általános Szerződési Feltételek /2. Az Egyedi Előfizetői Szerződésben megadandó, minimálisan szükséges adatok Az Előfizető neve Az Előfizető számlázási címe Az Előfizető lakhelye A csatlakozási pont helye Az Előfizető adószáma, magánszemélyek esetén a személyi igazolvány száma Az Előfizető bankszámlaszáma Céges előfizetés esetén a képviselő neve, telefonszáma A rendszergazda neve, elérhetősége A díjkiegyenlítés módja A választott díjcsomag (kiválasztás) Az igényelt cím (címek) Az igényelt felhasználói név és jelszó Az esetlegesen felmerülő egyéb kapcsolattartó személy neve, telefonszáma Az előfizető adatainak kezelésével kapcsolatos nyilatkozat Magánszemély esetén nyilatkozat a betöltött 18. életévről Céges előfizető esetén nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll csőd illetve végelszámolás alatt Nyilatkozat arról, hogy az Előfizető által közölt adatok a valóságnak megfelelnek Nyilatkozat arról, hogy az Előfizető hozzájárul személyiségi jogait nem érintő adatainak szolgáltató általi felhasználásához, és milyen mértékben A Szolgáltató adatai, a műszaki és szerződéses kérdésekkel kapcsolatos elérhetőségek helye és az elérhetőségek időtartama (ügyfélszolgálat) 4./3. A legrövidebb szerződési időszak határozott idejű szerződéssel 1 év (Díjtáblázat, 3. sz. Melléklet). 4./4. Az Előfizetőre vonatkozó elvárások Az Előfizető számítógépe alkalmas legyen a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek telepítésére. A Szolgáltatás igénybevételéhez használandó számítógép fizikai elhelyezkedése alkalmas legyen a Szolgáltatás teljes körű igénybevételére Az Előfizető a Szolgáltatás létesítésének helyén, az előre egyeztetett időpontban, a Szolgáltatáshoz szükséges berendezések felszerelésének lehetőségét biztosítsa. Az Előfizető olvassa el, és fogadja el a jelen ÁSzF-t és az EESz-ben foglaltakat. Az Előfizető valós adatokat közöljön a számlázás alapjául szolgáló EESz-ben. 5.- A Szolgáltatás teljesítése, számlázása: 5./1. A Szolgáltatás kezdete egyben a számlázás induló dátuma is. A Szolgáltató ettől az időponttól teremti meg annak lehetőségét, hogy az Előfizető a szolgáltatást igénybe vegye. A szolgáltatás minden díjcsomag esetén az év bármely napján, a nap 24 órájában az Előfizető rendelkezésére áll az előfizetői szerződés érvényessége alatt. 5./2. A folyamatos rendelkezésre állás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Szolgáltató a szerződéses idő 96 %-ban képes a szolgáltatásra, hálózati karbantartás miatt tervezett leállás nélkül. A rendelkezésre állás idejét csökkenthetik természeti jelenségek (pl. vihar okozta károk), és a berendezések nem tervezhető leállása, meghibásodása, vagy ártó szándékú behatolás, szabotázs, heckerelés is. 5./3. A Szolgáltatás igénybevételének időtartalmától nem függ a számlázott díjcsomag mértéke. 5./4. A Szolgáltatás szüneteltetése csak határozatlan idejű előfizetői szerződés esetén vehető igénybe. Ideje az előfizető kérésére maximum 6 hónap, mely idő alatt az előfizető korábbi felhasználói csomagjának havi átlagát alapul véve annak 10 %-át (havonta) köteles fizetni rendelkezésre állás címén. Amennyiben rendelkezésre állást nem kér, úgy a kihelyezett 10. old./ összesen 46 old.

11 Általános Szerződési Feltételek 7.0 berendezések leszerelésre kerülnek és csak ismételt szerződéskötés esetén lehetséges a végpontot kiépíteni, és a hálózathoz csatlakoztatni Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az előfizető előzetes elektromos levél formájában megküldendő értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt más műszaki megoldás hiányában kerül sor, ez alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. 5./5. A Szolgáltató műszaki fejlesztések, jogszabályváltozások stb. esetén jogosult az ÁSzF-be foglalt műszaki paramétereket egyoldalúan megváltoztatni, olyan mértékben és módon, hogy az eredetileg vállalt szolgáltatási feltételek nem vagy csak pozitív irányban változhatnak. A változásokról a Szolgáltató az Előfizetőt köteles írásban 15 nappal előre értesíteni. 6. Korlátozás 6./a. Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Előfizető által indított, vagy az Előfizetőnél végződtetett (az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi, vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: 6/a/1. az előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, pl. szoftveresen, vagy hardveresen aránytalanul leterheli a hálózatot, illetve ha az előfizető jogellenes magatartást valósít meg, vagy vét az általánosan elfogadott erkölcsi normák ellen a hálózat felhasználásával (2. sz. melléklet Etikai Kódex). 6/a/2. az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségi tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő kapcsolódási felülettel rendelkező végberendezést csatlakoztatott, 6/a/3. az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 napos határidő elteltét követően is díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az ÁSzF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot. 6/a/4. az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató más közreműködő szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha a fentiek szerinti meghatározott feltételek az Előfizető által a szolgáltató választás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szerint választott közreműködő szolgáltató vonatkozásában állnak fenn. 6/a/5. a szolgáltatás engedély nélküli átengedése (továbbértékesítés), valamint biztosíték nélküli 30 napot meghaladó számlatartozás esetén a szolgáltatás korlátozása a szolgáltatás első három hónapjában csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Előfizetőnek más szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló előfizetői jogviszonyából eredő jogainak gyakorlását így más szolgáltatások (így különösen az előfizetői xdsl Internet hozzáférés) igénybevételének lehetőségét indokolatlanul ne akadályozza, vagy veszélyeztesse. 6/a/6. a Szolgáltató nem köteles alkalmazni a 6/a/5. pontokban foglaltakat, ha az Előfizető magatartása a díjfizetés, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul. 6/a/7. A 6. pontban felsorolt előfizetői magatartás miatti kizárás, (hálózatról leválasztás), vagy korlátozás esetén a határozott idejű szerződés az Előfizető részéről nem mondható fel. Az előfizetői magatartásból eredendően a Szolgáltatót sem jogi, sem anyagi hátrány nem érheti. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásáról a szolgáltató az Előfizetőt levélben értesíti. A levélben meg kell határozni a korlátozás mértékét és okát. A szolgáltató a korlátozást köteles haladéktalanul megszüntetni, ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon (ügyfélszolgálat), munkaidőben tudomást szerez. 11. old./ összesen 46 old.

12 Általános Szerződési Feltételek Forgalmi adatok mérése A szolgáltató forgalomszámláló berendezést működtet minden Előfizető általi adatforgalomról és a szolgáltatás minőségének védelme érdekében csökkentheti (korlátozhatja) az adatfolyam sebességét. A korlátozás mértékét a díjtáblázat tartalmazza. 8. Számlázás (alapja az aktuális díjtábla 3.sz. melléklet és az EESz). 8./a. A Szolgálattó a Szolgáltatás ellenértékét havonta, előre számlázza tarifatáblázat szerint. Az Előfizető az EESz megkötésekor az aktuális, általa választott előfizetési csomag egyhavi díját fizeti. 8./b. A Szolgáltató a díjakat minden hónapban előre számlázza ki, az Előfizető által megadott és EESz-ben rögzített számázási címre, minden hónap 5. napjáig. A számla kiegyenlítésének határideje 8 banki nap. A Szolgálattó a kiállított számlákat postai úton, vagy az ügyfélszolgálaton keresztül juttatja el az Előfizetőkhöz. Az Előfizetőnek lehetősége van banki átutalási megbízás alapján, - postai készpénz-átutalási megbízás útján, - lakossági folyószámláról megbízás alapján fizetni, vagy amennyiben az Előfizető nem rendelkezik banki átutalási betétszámlával, úgy lehetőség van a Szolgáltató ügyfélszolgálatán készpénzes fizetésre is. A készpénz átvételről a Szolgáltató minden esetben bevételi pénztárbizonylatot köteles kiállítani, és a nyugtát az előfizetőnek átadni. 8./c. A Szolgáltató az Előfizető részére köteles a megfelelő számlainformációkat kiadni, annak megfelelő azonosítása után. 8./d. A Szolgáltató késedelmes fizetés esetén jogosult késedelmi kamatot kiszámlázni az Előfizető felé. A késedelmi kamat mértéke közületi (céges) előfizető esetén, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, egyéni (magán) előfizetőnek a jegybanki alapkamat, melyben a felek az EESz megkötésekor állapodnak meg (Ptk.232. (2) bek.) A késedelmi kamat számítása naponta történik. 9.- Az Előfizetői szerződés módosítása, megszűnése: 9./a. A Szolgáltató és az Előfizető is köteles az Előfizetői szerződésben megadott adataiban beálló bármilyen változást a másik fél tudomására hozni, a változást követő 5 munkanapon belül. A változás bejelentése kizárólag írásos, nyomon követhető formában történhet (ajánlott levél, átvételi elismervénnyel kísért levél, stb.). 9./b. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSzF-t, azonban a módosítást, hatálybalépését megelőzően 15 nappal az ügyfélszolgálaton, és az Interneten közzé kell tenni, valamint az előfizetőt értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell: - utalást az ÁSzF módosítására - módosítás lényegének rövid leírása - módosítások hatálybalépésének időpontját - a közzétett ÁSzF elérhetőségét - ha a Szolgáltató az előfizető által igénybevett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. Az előfizető értesítése nem kötelező abban az esetben, ha az ÁSzF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket, nem érinti. 9./c. Áthelyezés: Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja, és az új hozzáférési pont kiépítésének műszaki akadályai nincsenek, és az előfizető a szerződésében szereplő eredeti felhasználási hellyel megegyező szolgáltatást tud igénybe venni, a szolgáltató köteles azt 30 napon belül teljesíteni. Az eszközök áttelepítésére a szolgáltató árajánlatot ad (eltérő telepítési környezet miatt), melynek 12. old./ összesen 46 old.

13 Általános Szerződési Feltételek 7.0 elfogadása után a szolgáltatás áttelepíthető. A leszerelés és az új üzemeltetési helyen történő üzeme helyezés időtartama között a Szolgáltató nem számítható fel díjat, mert az előfizetői jogviszony szünetel. Ha az áthelyezés a fenti földrajzi területen belül azért nem valósul meg, mert annak műszaki feltételei hiányoznak, a Szolgáltató az előfizetőt a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül. 9./d. Átírás (2003. évi C. törvény 133. ) a Szolgáltató az Előfizető (vagy elhalálozás esetén az örökös) kérésére csak az ÁSzF-ben foglaltak szerint módosíthatja az EESz-t, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés, vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be. 9/d/1. Átírás esetén az előfizető mentesül a belépési díjtól 9/d/2. Átírás esetén átírási díjat kell az előfizetőnek fizetni, melynek összege 1000 (egyezer) Ft+ÁFA 9/d/3. Átírás teljesítésének határideje a kérelmezéstől számított 15. nap 9/d/4. Átírási határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával kell a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. 9/e. Felmondás az előfizető részéről 9/e/1. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani, elektronikus levélben, személyesen, vagy írásban (ügyfélszolgálaton). Ez idő alatt köteles lehetővé tenni a Szolgáltató tulajdonát képező hozzáférési pont leszerelését. 9/e/2. A határozott időtartalmú szerződést az Előfizető 30 napos felmondási határidővel mondhatja fel az ügyfélszolgálaton írásban. Határozott idejű szerződés esetén amennyiben az Előfizető a szerződés lejáratának napján 12 óráig nem jelzi írásban a szolgáltató részére, hogy a szerződés megszűnését követően a szolgáltatás nyújtására a továbbiakban nem tart igényt, a szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át. Ez esetben az Előfizető mentesül mindazon aktuális kedvezményektől, amelyek mint határozott idejű szerződöttet megilletik. 9/e/3. Határozott idejű szerződés költségmentes felmondására kizárólag a szerződött idő (egy, kettő illetve három év) letelte után, tehát az Előfizetői szerződés lejáratkor, annak meg nem hosszabbításával lehetséges. Határozott idejű szerződés Előfizető részéről történő, lejárat előtti felmondása esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére mindazon kedvezményeket a szolgáltatás idejére visszamenőleg, amelyek, mint határozott időre szerződöttet, a határozatlan idejével szemben megillették, a szerződés időpontjában. 9/e/4. Határozott idejű szerződés Előfizető általi lejárat előtti felmondás esetén az Előfizető a szerződéskötéskor megállapított és a díjtáblázatban rögzített összegű leszerelési díjat köteles fizetni. 9./f. Felmondás a Szolgáltató részéről: A Szolgáltató a felmondást megelőzően legalább 15 nappal az Előfizetőt írásban (nem elektronikus levélben) köteles értesíteni a felmondás tényéről. Szerződésszegésnek számít, és azonnali felmondást von maga után, ha az Előfizető: 9/f/1. A szolgáltatáshoz használt, a Szolgáltató tulajdonát képező berendezés elektronikus elérhetőségét (távmenedzselését), egyéb a Szolgáltatáshoz nem szükséges berendezés, vagy szoftver használatával akadályozza. 9/f/2. A szolgáltatáshoz használt, a szolgáltató tulajdonát képező berendezést megbontja, átalakítja, illetve nem rendeltetésszerű használattal annak műszaki vagy esztétikai állapotában jelentős változás áll be. 9/f/3. A Szolgáltató által felszerelt és rendszerbe állított villámvédelem műszaki paramétereit megváltoztatja. 13. old./ összesen 46 old.

14 Általános Szerződési Feltételek 7.0 9/f/4. Olyan berendezést szerel fel, amely alkalmas a Szolgáltatás zavarására. 9/f/5. Olyan szoftvereket használ, mely alkalmas akár a Szolgáltató, akár más Előfizető berendezéseinek zavarására, illetve adataihoz való illegális hozzáférésre. 9/f/6. Megakadályozza, hogy a Szolgáltató rendszeres karbantartási és műszaki felülvizsgálatai során a végponti berendezést megvizsgálja, esetleg javítsa, cserélje. 9/f/7. Az Előfizetői szerződésben rögzített forgalmat tartósan és jelentősen túllépi, ennek ellenére a forgalmi különbözet díját nem fizeti. 9/f/8. Az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is, a Szolgáltató hozzájárulása nélkül szolgáltatást bármely, arra nem jogosult személynek átengedi, továbbértékesíti, vagy a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. 9/f/9. Olyan, a szolgáltatással kapcsolatos tevékenységet folytat, mellyel akár az érvényes törvények, akár az általánosan elfogadott erkölcsi normák ellen vét. 9/f/10. Olyan elektronikus reklám, vagy más anyag terjesztését végzi, melyhez a fogadó Előfizetők nem járultak hozzá. 9/f/11. Olyan anyagok terjesztését, és publikálását végzi, melyek a hatályos jogszabályok szerint tiltottak, illetve súlyosan sértik a közízlést, a közerkölcsöt. 9/g. Az Előfizető súlyos szerződésszegése esetén a Szolgáltató az Előfizető Internet hozzáférést korlátozhatja, a hálózaton tárolt adatait törölheti. 9/g/1. Díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az eredménytelen fizetési felszólítást követő 15 nap elteltével a Szolgáltató az Előfizetői szerződést 45 napos határidővel egyoldalúan felmondhatja. A felmondásnak tartalmaznia kell: - a felmondás indokát - a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, - ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását arról, hogy ha a szerződésszegést a felmondási idő alatt megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Amennyiben az írásbeli fizetési felszólítás eredménytelen, a Szolgáltató jogosult a felszólítás megtörténtének időpontjától számított 5. napot követően a Szolgáltatást, illetve annak felhasználását korlátozni. 9/g/2. Az Előfizető szerződésszegéséből következő szerződés bontás esetén a Szolgáltató jogosult a fent részletezett leszerelési költségek kiszámlázására. 9/g/3. Az Előfizetői szerződés automatikusan megszűnik a szerződésben kikötött idő lejártával, illetve abban az esetben, ha az előbbiekben felsoroltak miatt bármely fél rendkívüli felmondással él. Az előfizetői szerződés megszűnését vonja maga után, ha akár az Előfizető, akár a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik. 9/g/4. Az Előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnést követő 15 napon belül a Szolgáltató végszámlát köteles adni az Előfizetőnek, valamint köteles a Szolgáltatás végével a saját tulajdonú berendezéseit leszerelni. 9/g/5. Amennyiben a Szolgáltatási szerződés megszűnik, de a Szolgáltatásról szóló számlát a Szolgáltató adminisztratív okok miatt már kiküldte, az Előfizető a számla 5 napon belüli visszaküldésével mentesül annak kiegyenlítése alól, és az előbbiekben meghatározott végszámlát kapja. 9/g/6. Abban az esetben, ha az Előfizetői szerződés az Előfizető díjtartozása miatt szűnik meg, a Szolgáltató az Előfizető esetleges előrefizetéseit jogosult beszámítani a végszámla összegébe. 14. old./ összesen 46 old.

15 Általános Szerződési Feltételek 7.0 9/g/7. Megszűnik az előfizetővel kötött előfizetői szerződése az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatónak a más szolgáltatóval kötött az előfizetői hurok teljes átengedésére vonatkozó szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg. 9/h. Az Előfizetői szerződés egyéb pontjaiban történő változtatást mindkét szerződő fél kizárólag írásban kezdeményezheti. A szerződésmódosítás, írásos elfogadása esetén lép hatályba. 10. Az előfizetői szolgáltatás teljesítésének minőségi követelményei Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő szolgálatnál jelentheti be (amely elérhetősége azonos az ügyfélszolgálattal, és elérhetőségi feltétele is azonos). A hibabejelentés kapcsán elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indoklással köteles az Előfizetőt értesíteni arról, hogy a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel, b) a hiba javítását megkezdte c) a hiba javítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére az ÁSzF-ben meghatározott díjcsökkentést nyújt. A szolgáltató a hibabejelentés vételét ügyintéző által (személyesen vagy telefonon) az ügyfélszolgálat rendtartása biztosítja. 10./a.) A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hiba behatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult érdekkörébe tartozó hibát legfeljebb az ÁSzF-ben meghatározott időtartamon belül javítani. 10./b). Ha a szolgáltatás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba javítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba javítására az a) pont szerint rendelkezésre álló határidő a szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól az Előfizető által megjelölt új alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik. 11. Díjszabás (a Díjtáblázatot 3. sz. melléklet tartalmazza) 11/a. A Szolgáltatás aktuális árait kedvezményeit a Szolgáltató ügyfélszolgálatán közzétett díjtáblázat tartalmazza, valamint az Interneten a HodInternet szolgáltatás honlapján van közzétéve, és az ÁSzF tartalmazza. Az EESz-ben csak az adott Előfizetőre vonatkozó díjszabás található. 11/b. Díjszámlázási rendszer. A Szolgáltató köteles a díjak számlázásához, az Előfizetők nyilvántartásához olyan adatmérő és számlázó rendszert használni, mely a formailag és tartalmában a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelel, valamint a már részletezett adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően lehetőség szerint meggátolja az Előfizető személyes információinak, valamint az általa tárolt adatoknak az illegális letöltését. 11/c. Az árváltozásokat a Szolgáltató köteles annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal közzétenni. A közzététel történhet üzenet küldésével, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történő kifüggesztéssel. Ha a szolgáltató egyoldalúan módosítani kívánja az ÁSzF- úgy a szerződési feltételek megváltozását a hatályba lépést megelőzően 15 nappal az ügyfélszolgálaton a változást közzéteszi és az érintett előfizetőket elektromos levélben tájékoztatja. A szolgáltató abban az esetben, ha az ÁSzF módosítása újabb szolgáltatás bevezetés miatt válik szükségessé és a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érinti, egyedi értesítések helyett a változásokat egyesített formában az ügyfélszolgálaton kifüggeszti. 11/d. A szolgáltató részéről történt egyoldalú szerződésmódosításról küldött értesítés tartalma: - utalás az általános szerződési feltételek módosítására, 15. old./ összesen 46 old.

16 Általános Szerződési Feltételek a módosítások lényegének rövid leírása, - a módosítások hatálybalépésének időpontja, - a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét, - ha a szolgáltató az előfizető által igénybevett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. 11/e. A számlázási adatokban történő változást a Szolgáltató kizárólag az erről kapott írásos tájékoztatás kézhezvételét követő hónap első napjától tudja átvezetni. Egyéb, a számlázási adatokat nem érinti változást a Szolgáltató 5 munkanapon belül köteles átvezetni. 11/f. Felhasználói név, és a választott cím (címek) megváltoztatása, valamint a jelszavak elfelejtése esetén új jelszavak felvétele egyszeri (egyezer) Ft+ÁFA adminisztrációs költség megfizetésével, az írásos megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül lehetséges. 11/g. Átírás esetén átírási díjat kell az előfizetőnek fizetni, melynek összege (egyezer)) Ft+ÁFA. 12. Az Előfizető és a Szolgáltató jogai, kötelezettségei (2003. évi C törvény, valamint a 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelet alapján 12/a. Előfizetői és Szolgáltatói adatvédelem: A Szolgáltató kizárólag az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges 226/2003. (XII.13.) Korm. rendeletben szabályozott adatok megadását kérheti az Előfizetőtől. Az Előfizetőt egyéb adatok megadására nem lehet kötelezni. A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat kell, hogy megadja az Előfizető részére. A Szolgáltató nem publikus, illetve üzleti titoknak minősülő adatokat sem a szolgáltatásról, sem a cégéről nem köteles az Előfizető rendelkezésére bocsátani. 12/a/1. A Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződés megkötéséhez, valamint az Előfizető azonosításához és a szolgáltatás használatához szükséges adatok tárolására, valamint azok rendszerében történő felhasználására. A Szolgáltatónak a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket úgy kell megválasztani és üzemeltetnie, hogy a kezelt adat a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) c) változatlansága igazolható (adatintegritás) d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatbizalmasság) legyen. 12/a/2. A Szolgáltató az Előfizető bármely tudomására jutott, illetve megadott adatát külön annak személyi adatait köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben felhasználni. 12/a/3. A Szolgáltató az adatokat harmadik személynek nem adhatja át, illetve azokba betekintést nem adhat. Az előfizetői adatokat a Szolgáltató kizárólag a jogszabályokban megengedett módon és formában, a kötelező adatszolgáltatáshoz használhatja fel. 12/a/4. A Szolgáltató az Előfizető által használt jelszavak titkosságáért csak saját tevékenységi és hatáskörében vállal felelősséget. A Szolgáltató nem felelős a hibásan, vagy nem elég körültekintően kiválasztott, könnyen kitalálható vagy bárhol publikussá vált jelszavakért és a hibásan választott vagy publikussá vált jelszó törlése vagy megváltoztatása miatt bekövetkező szolgáltatás kiesésért. 12/a/5. Az Előfizetői adatoknak azon részét, melynek felhasználása a személyiségi jogokat nem sérti, az Előfizető előzetes írásos hozzájárulásával a Szolgáltató adatfeldolgozásához, kimutatásaihoz, marketing tevékenységéhez felhasználhatja. A felhasználást illetően az elektronikus Szolgáltató az Előfizető által az EESz-ben tett nyilatkozatát tekinti kizárólagosnak. 16. old./ összesen 46 old.

17 Általános Szerződési Feltételek /a/6. Díj nemfizetése esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait követelések behajtásával foglalkozó harmadik fél számára átadni, kizárólag a fennálló követelés behajtásához szükséges és elégséges mértékben, amelyről írásban értesítést küld. Az adatkezelés fentiekben foglalt módjához az Előfizető az Előfizetői szerződés aláírásával hozzájárulását adja. A Szolgáltató köteles adatkezelése során a mindenkor hatályos jogszabályok betartására, különös tekintettel az adatkezelésről szóló 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelet rendelkezéseire (1.sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató). 12/b. Betekintési jog: A Szolgáltató köteles az Előfizető részére a róla nyilvántartott és a számlázáshoz szükséges mértékben gyűjtött adatokba betekintést adni. A Szolgáltató köteles az Előfizetőről gyűjtött és nyilvántartott összes adatot megmutatni. 12/b/1. A betekintési jog nem vonatkozik a gyűjtésre, adattárolásra használt rendszer bemutatására. 12/b/2. Az előfizető nem kérhet betekintést más előfizető adataiba. 12/b/3. Az Előfizető az adataiba személyesen tekinthet be, valamint kizárólag írásban felhatalmazhat más személyt is. Jogi személyiségű Előfizető esetén az adatokat az Előfizető ezen ügyeiben eljárni jogosult, írásban meghatalmazott személy tekinthet meg. 12/b/4. Az Előfizető a betekintési jogát kizárólag a Szolgáltató nyilvántartási idejében, előre egyeztetett időpontban gyakorolhatja. 13. A Szolgáltató nem tarthatja nyilván, és semmilyen körülmények között nem figyelheti az Előfizető által meglátogatott WEB lapok listáját, a küldött és fogadott levelek címeit, azok belső tartalmát. A Szolgáltató a saját WEB szerverén lévő, a fogyasztó által tárolt adatokba nem tekinthet be, azokról sem maga, sem harmadik személy részére másolatot nem készíthet, kivéve, ha erre megfelelő törvényi felhatalmazással bíró hatóság kötelezi. 13/a. Fentiekből következően az Előfizető által a Szolgáltató szerverén tárolt adatokért a Szolgáltató sem tartalmában, sem azok archiválásában nem felel, ez kizárólag az Előfizető joga és feladata. A Szolgáltató felé az Előfizető az általa tárolt adatokban történő változással, vagy az adatok esetleges megsemmisülésével kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel nem léphet fel (Biztonsági adatmentés jelen szerződéstől függetlenül, külön megbízás alapján rendelhető). 14. Az Előfizető kötelezettségei: 14/a. az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéhez kizárólag a Szolgáltató által rendszerbe állított végberendezést használhatja. A Szolgáltató nem járul hozzá, hogy a végberendezést az Előfizető megbontsa, abban bármiféle javítást, módosítást, bővítést eszközöljön, azaz csak az általa üzembe helyezett (bontatlan, változtatás nélküli) végberendezéssel vállalja a szolgáltatás teljesítését. A Szolgáltató tulajdonában maradó végberendezés esetében a Szolgáltató kötelessége a berendezés olyan műszaki állapotban tartása, amely a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükséges. Előfizető által végberendezés megvásárlás esetén ezen kötelezettségének a Szolgáltató garanciális, vagy szerviz ügyintézés során tesz eleget. A rendeltetésellenes, illetve műszaki előírásoktól eltérő használat miatt vagy más felróható okból bekövetkezett Szolgáltató tulajdonát érintő berendezések károsodása esetén az Előfizető a Szolgáltató számlája alapján fizeti a javítást és egyéb költségeket. A fentiekhez szükséges előre egyeztetett időpontban történő végberendezés karbantartás, javítása elvégzéséhez az Előfizető feladata a terület/számítógép hozzáférhetőségének biztosítása. 14/b. Amennyiben az Előfizető a végberendezést megrongálja, ahhoz nem engedélyezett, vagy hibás eszközt kapcsolt, és emiatt a Szolgáltatót kár éri, azt az Előfizető a polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni. Az üzemképes végberendezés állapotának fenntartásához 17. old./ összesen 46 old.

18 Általános Szerződési Feltételek 7.0 szükséges környezeti feltételek fenntartása az Előfizető feladata. Az Előfizető az EESz aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett berendezés a fennálló jogszabályokban foglaltaknak megfelel, a vélelmezetten a végberendezés által okozott károkat a Szolgáltatóra nem háríthatja át. Az Előfizető a nála elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonát képező eszközökért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. 14/c. Szolgáltató feladata a jogszabályoknak megfelelően villámvédelmet kiépíteni a kihelyezett antennára. Amennyiben a környezeti feltételek megengedik, illetve már a felszereléskor az épületen van megfelelő (mérhető) villámvédelem, úgy a kültéri antennát a Szolgáltató köteles ahhoz igazítva, a meglévő védelem felhasználásával felszerelni. Az Előfizetőnek engedélyeznie kell a villámvédelmi rendszerek összekapcsolását. 15. A Szolgáltató kötelezettségei: 15/a. Távközlési titoktartás: A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötése, teljesítése közben az Előfizetőtől kapott és tudomására jutott összes az Előfizetőt érintő adatot, tényt, információt köteles bizalmas adatként, üzleti titokként kezelni. A Szolgáltató a fentiekben felsorolt információkat kizárólag az Előfizetői szerződés teljesítéséhez, illetve igényei érvényesítéséhez szükséges ideig tarthatja nyilván, így különösen a számlázással kapcsolatos adatokat addig tárolhatja, amíg azzal kapcsolatos igényei érvényesíthetők. A Szolgáltató a távközlési titoktartásra vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit köteles betartani, különös tekintettel a évi C. Törvény a hírközlésről, a 226/2003. (XII.13.) kormányrendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló rendelkezéseire. 15/b. Ügyfélszolgálat: A Szolgáltató az ÁSzF elején feltüntetett helyen, és nyilvántartási idővel, az ott megadott helyi díjtarifával hívható telefonszámokon, és más elérhetőségekkel (pl. ) a Szolgáltatást igénybe vevő Előfizetők, vagy annak meghatalmazottjai részére ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az ügyfélszolgálat távbeszélőn tájékoztatást ad az ÁSzF-ben foglaltakról, valamint feladata és kötelessége minden, szerződéssel, a végberendezés üzemeltetésével kapcsolatos ügy intézése, a felmerülő kérdések megválaszolása, vitás ügyek kezelése, a kiállított szolgáltatási számlák ellenértékének átvétele, a hibaelhárítás koordinálása. Az ügyfélszolgálatnak nem feladata az ügyfelek számítógépes oktatása, az Internet, valamint az ahhoz kapcsolódó szoftverek kezelésének magyarázata. Az ügyfélszolgálat felhasználói szintű problémák megoldására, az ügyfelek kívánságára megadja számítógépes oktatással foglalkozó cégek elérhetőségét. A felhasználói szintű beállítások elvégzésére, a szolgáltatás hibáinak elhárítására szoros kapcsolatot tart fenn a Szolgáltató szerviz részlegével. Az ügyfélszolgálat köteles az Előfizetőt, annak érdeklődése esetén tájékoztatni a szolgáltatással kapcsolatos, már a tudomására jutott esetleges leendő üzemkiesésekről, a szolgáltatás fejlesztéseiről, akár Előfizetői, akár Szolgáltatói oldalon keletkezett hibák elhárításáról. Az ügyfélszolgálat, a tudomására jutott, jövőbeni esetleges üzemkiesésekről, szolgáltatás minőségében bekövetkezett csökkenésekről, lehetséges hibákról köteles, az Előfizető kifejezett kérése nélkül is értesíteni az Előfizetőket. Az értesítések módja az Előfizetők felé kiküldött felhívó üzenet szóban, írásban vagy más módon. A telefonon számlakiegyenlítéssel, és egyéb az Előfizető személyiségi jogait érintő kérdésekkel kapcsolatban nem adhat felvilágosítást. 15/c. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése A Szolgáltató köteles az előfizetőt ügyfélszolgálatán közzétéve, az EESz-ben, valamint az ÁSzFben tájékoztatni, hogy 15/c/1. Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat, szóban, írásban, vagy elektronikus úton teheti meg az ügyfélszolgálaton munkaidőben. 15/c/2. Ha az előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató (ügyfélszolgálat) a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. 18. old./ összesen 46 old.

19 Általános Szerződési Feltételek 7.0 E határidő elmulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést 45 napos felmondás alkalmazásával felmondani. 15/c/3. Az egyes panaszokat a Szolgáltató a bejelentést követő munkanapon kivizsgálja hibabehatároló eljárás keretében, illetve a panasz tárgyában önvizsgálatot tart. A vizsgálat megállapításairól a vizsgálat megkezdését követő 72 órán belül értesíti a panaszost szóban, írásban vagy elektronikus levélben (elutasítás esetén írásban). Hatáskörében megszünteti, vagy tisztázza a panasz kiváltó okát. Hibaelhárítás esetén az ÁSzF 14/e pontja szerint jár el. A Szolgáltatót alapvetően a minőségcsökkenés nélküli szolgáltatás fenntartása, és az Előfizető központú kompromisszumkészség, valamint a kiegyezéses vitarendezés szándéka vezérli. 15/c/4. Ha az Előfizető és a szolgáltató között helyben kibékíthetetlen vita keletkezne, úgy a Szolgáltató az ügyet 8 napon belül véleményezi, majd továbbítja a felügyeleti hatósághoz (területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, vagy a Területi Hírközlési Hivatalhoz (közelebbi cím: ÁSzF végén). 15/d. Díjreklamáció Ha az Előfizető a Szolgáltató által a szolgáltatásért kiszámlázott díjat vitatja az alábbi díjreklamációs eljárást kell alkalmazni. 15/d/1. Ha az előfizető a 14/c/1 pont szerint benyújtott díjreklamációt a fizetési kötelezettség lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz és a bejelentést a Szolgáltató, nem utasítja el 5 napon belül, a díjfizetési határidő meghosszabbodik a díjreklamáció elbírálásának végéig. 15/d/2. Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az előfizető részére egy összegben visszafizeti. 15/d/3. Az Előfizetőt díjreklamációval kapcsolatos számlajóváírás alkalmával - Közületi (céges) Előfizető esetében a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese - Egyéni (magán) Előfizető esetében a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat illeti meg, napra lebontva. 15/d/4. Díjreklamáció esetében a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a számlázási rendszere zárt, díjszámlázása, továbbá megállapítása helyes volt. 15/d/5. Díjreklamáció elutasítása esetén az évi CLV. törv. 38. (3) bek-ben meghatározott eljárást kell követni Az ügyfélszolgálat a panasz elbírálását köteles indoklással ellátva írásba foglalni és annak 1 példányát a fogyasztónak átadni, vagy 15 napon belül megküldeni. 15/d/6. Egyéni Előfizető kérésére a szolgáltató a számlázáshoz szükséges forgalmazási és számlázási adatokat évente legfeljebb 3 alkalommal nyomtatott formában díjmentesen köteles átadni. 15/d/7. Jogos díjreklamáció esetén a Szolgáltató az adott naptári évben korlátlan számú alkalommal teljesíti. 15/e. Hibaelhárítás: A Szolgáltató az alábbiakban részletezett feltételek szerint köteles az Előfizető által szabályosan bejelentett minden hibát kivizsgálni és elhárítani. 15/e/1. Hibabejelentés: A Szolgáltató az ügyfélszolgálat bármely elérhetőségén keresztül beérkezett hibabejelentéseket, a hibaelhárító eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon hangfelvétellel, vagy egyéb elektronikus úton rögzíti és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig (visszakövethetően) megőrzi. Az 19. old./ összesen 46 old.

20 Általános Szerződési Feltételek 7.0 ügyfélszolgálat, a nyilvántartásba vett hibáról visszaigazolást küld. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 1. az előfizető értesítési címét, vagy más azonosítóját 2. az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót 3. a hibabejelentés leírását, 4. a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra) 5. a hiba okát 6. a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra) 7. az előfizető értesítésének módját és időpontját. Hibabejelentésnek csakis az számít, ha az Előfizető a hibát az alábbi, minimálisan szükséges adatok közlésével együtt teszi meg: 1. A hibajelenség minél pontosabb leírása 2. A hiba keletkezésének ideje, körülményei 3. A hibabejelentés ideje 4. A végberendezés azonosításához szükséges Előfizetői adatok. A hibaelhárítás folyamatáról Hibaelhárítási Jegyzőkönyv készült (7. sz. melléklet). A Szolgáltató a bejelentéskor köteles megadni a hibaelhárítás módját és idejét. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indoklással köteles az előfizetőt értesíteni arról, hogy 1. a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel. 2. A hiba javítását megkezdte. 3. A hiba javítását átmeneti (meghatározott) ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az előfizető részére az ÁSzF-ben meghatározott díjcsökkentést nyújt. 15/e/2. A szolgáltatás hibájának számít minden olyan eset, amikor a Szolgáltatás a végberendezés kapcsolódási pontján működési rendellenesség miatt korlátozottan használható, illetve működésképtelensége miatt lehetetlen igénybe venni a Szolgáltatást. A Szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibaelhárító eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani. 15/e/3. (A Szolgáltató nem felelős az előbbiekben meghatározott hibákért, ha azt az Előfizető, vagy az Előfizető érdekkörébe tartozó más személy okozta. Ebben az esetben a Szolgáltató csak a mindenkor aktuális szervízdíj kiszámlázása mellett, abban az esetben köteles a hibát elhárítani, ha annak felmerülő költségeinek megtérítését az Előfizető vállalja.) 15/e/4. Ha a kivizsgálás, vagy javítás kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében, és az előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy a kijavítás a szolgáltató és az előfizető megállapodása szerinti időpontban a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására fennálló 72 óra határidő a kiesés időtartamával meghosszabbodik. 15/e/5. A Szolgáltató a hiba bejelentése esetén kötbér fizetésére köteles a hiba bejelentésétől számított 72 órától a hiba elhárításáig. 15/e/6. Ha a hiba bekövetkezte miatt az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az Előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. 15/e/7. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentéstől számított harminc napon belül az előfizető számláján egy 20. old./ összesen 46 old.

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Szentendre, 2002. október 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 4 2. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-48-48-128

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 2161 Csomád, József utca 85. (ügyintézés helye: 1052 Budapest, Vármegye utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános szerződési feltételei Internet szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételei Internet szolgáltatás igénybevételére BNetwork Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Általános szerződési feltételei Internet szolgáltatás igénybevételére Kelt:2011-06-14 Módosítva: 2012.02.27 2014.07.25 1 Tartalomjegyzék: Bevezetés...3

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8.

Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8. Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8. Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA... 3 3 Az előfizetői

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2011. december 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben