Rezgéselemzés, forgórész kiegyensúlyozás, gépállapot - megfigyelés, akár 4 csatornán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rezgéselemzés, forgórész kiegyensúlyozás, gépállapot - megfigyelés, akár 4 csatornán"

Átírás

1 VIBROPORT 80 Rezgéselemzés, forgórész kiegyensúlyozás, gépállapot - megfigyelés, akár 4 csatornán Az új VIBROPORT 80 megkönnyíti, hogy gyors, pontos képet kapjon gépeinek állapotáról. Professzionális gépdiagnosztika az üzemidı optimalizálására A rezgés, bizonyos határokon belül, minden forgógép velejáró jellemzıje. Azonban ha a rezgésszint túllépi a megengedett határokat, például a gép meghibásodása esetén, tönkreteheti a gépet és a termelés teljes, váratlan leállásához vezethet. Extrém esetben a közeli gépek is sérülnek, mérgezı anyagok keletkezhetnek és személyek sérülhetnek meg. A korai 1970-es évek óta, a Brüel & Kjær Vibro számos ipari alkalmazásnál sokféle gépre sikeres megoldásokat fejlesztett ki a gépállapot-megfigyelésen és helyszíni kiegyensúlyozáson alapuló karbantartásra. Az elsı hordozható VIBROTEST rezgésmérı mőszertıl a mai VIBROPORT 80-ig, ez az alapvetı koncepció folytatódik. A VIBROPORT 80 a Brüel & Kjær Vibro hordozható mérımőszereinek a legújabb generációja. A könnyő kezelhetıség és a rugalmasság az igényes alkalmazásokban továbbra is jellemzı. A meglévı fontos funkcionalitás mellett a VIBROPORT 80-at még okosabbra tervezték, mint elıdeit és új elemzı lehetıségekkel látták el. A Brüel & Kjær Vibro VIBROPORT 80 mőszere az ideális hordozható rezgéselemzı eszköz a géprezgések rögzítésére és részletes diagnosztika elvégzésére, annak érdekében, hogy meghatározza számos kezdıdı hiba jellegét és okát. Sokoldalúsága, rugalmas, moduláris felépítése és felhasználóbarát kezelése teszi a VIBROPORT 80-at ideális hordozható rezgéselemzıvé az Ön üzemében. Így a gépei üzemidejének jelentıs meghosszabítását tudja elérni.

2 A VIBROPORT 80: a kezdetre is, és gyakorlott szakembereknek is Minden igényt kielégítı rugalmas modulválaszték A VIBROPORT 80 moduláris készülék. A kezdık részére két hasznos induló csomag kapható: Az Analizátor csomag, a rezgésdiagnosztika céljára, mely tartalmaz fordulatszám, FFT spektrum, és gördülıcsapágy meghibásodás mérésen alapuló diagnosztikát (burkológörbe elemzés). A Kiegyensúlyozó csomag, mely egy- vagy kétsíkú helyszíni kiegyensúlyozó funkciót biztosít, Polár koordináták alkalmazásával.* A szakértı felhasználók részére további modulválaszték kapható. Ezek a következı funkciókat tartalmazzák: fordulatszám, harmonikus analízis, idı-függvény és transzfer-függvény funkciók. Ennek a moduláris rugalmasságnak köszönhetıen a VIBROPORT 80 egyaránt ideális a legegyszerőbb mérési feladatokra és a legigényesebb megfigyelı- és elemzı feladatokra. A gyári és a felhasználói beállítások, a közvetlen hozzáféréső, elıre definiált mérési feladatokkal együtt jelentısen leegyszerősítik a munkafolyamatot a mőszerrel. Opcionális auto-range (automatikus méréshatár-váltás) funkció és elıre megadott Brüel & Kjær Vibro érzékelı-beállítások teszik teljessé az átfogó beállítás koncepciót. A nagy színes kijelzı, az alfanumerikus billentyőzet, a gyors-elérés gombok és a színkódolt csatlakozások egyedivé és könnyővé teszik a kezelést. A VIBROPORT 80 háza különösen masszív, IP65 minısítéső és a különösen robbanásveszélyes területeken történı alkalmazáshoz ATEX tanúsítvánnyal is rendelhetı. A Windows TM alatt futó ReX jelentéskészítı és elemzı szoftver teszi teljessé a csomagot. * Az induló csomagok mérési moduljainak listája az ismertetı végén található. A VIBROPORT 80 áttekintése Moduláris felépítés - További mérés modulokkal bármikor bıvíthetı Induló csomagok Frekvencia tartomány: (DC) 0.18 Hz - 80 khz Helyszíni kiegyensúlyozás 2- csatornás poláris görbék. Harmonikus analízis (fázis + amplitúdó) Idıjelek kijelzése és mentése utófeldolgozásra. Átviteli függvény ( ütıkalapácsos modál analízisnél) 4 rezgéscsatorna + fordulatszám (három-irányú mérési lehetıség) Kereszt-függvények (kétcsatornás mérések, úgy mint Max. X/Y, Orbit, stb.) Nagy színes kijelzı (VGA) Lithium-ion újratölthetı akkumulátor ( 8 órás üzemidı ) Masszív, ergonómikus ház (IP65 védelemmel) ATEX, IECEx és CSA (Ex védelem) tanúsítvány ReX PC rezgéselemzı szoftver (Windows TM )

3 A VIBROPORT 80: Korai hibafeltárás a géphibák elkerülésére A csapágyak, fogaskerék-áttételek, tengelyek és kuplungok javítatlan hibái a gép leromlásához és katasztrofális meghibásodásához vezethetnek. A VIBROPORT 80 Analizátor-csomaggal végzett rezgéselemzés lehetıvé teszi a kifejlıdı hibák felfedését korai stádiumban. Diagnosztizálja ezek okát és várható kimenetelét, így a karbantartás elıre tervezhetı a gép leromlásának és meghibásodásának kockázata nélkül. Jellemzı értékek A gép és csapágyainak általános állapota megbecsülhetı jellemzı értékekkel, melyek késıbb összehasonlíthatóak a DIN ISO nak megfelelı, vagy a gyártó által megadott határértékekkel. A jellemzı értékek a rezgéskomponensek effektív (RMS) értéke egy meghatározott frekvencia tartományban. Az FFT analizátor modul tökéletes eszköz az egyes komponensek meghatározására, melyek alapvetıek a rezgés forrásának/okának viszonyításában. A VIBROPORT 80 általános modul négy rezgésmérı csatornát tud mérni. Ez lehetıvé teszi háromirányú mérések párhuzamos, egyidejő elvégzését (DIN ISO meghatározása szerint). Természetesen, a VIBROPORT 80 támogatja a jellemzı értékek mérését és kijelzését a fordulatszám (opciós lehetıség) és az idı függvényében. FFT Spektrum Az FFT analízis felbontja a rezgést annak egyedi frekvencia komponenseire. Minden spektrum vonalnak meghatározott frekvenciája és amplitúdója van. Az amplitúdó a hiba mértékére, míg a frekvencia a hiba helyére jellemzı. Ez megkönnyíti az olyan géphibák megbízható diagnózisát, mint a kiegyensúlyozatlanság, hajtómő rongálódás, illesztetlenség és a gördülıcsapágy károsodás. Gördülıcsapágy diagnózis A jellemzı értékek és a spektrum analízis a tipikus módszerek a gördülıcsapágy hibák detektálására és diagnózisára. A jellemzı értékek különösen hatékonyak a hiba felfedésében és várható kimenetelének megállapításában, így a karbantartás elıre tervezhetı. A spektrum analízis technikák, mint az FFT és a burkológörbeanalízis, ideálisak a gördülıcsapágy hibák jellegének és helyének diagnózisára. VIBROPORT 80 két spektrum analízis technikát kínál: BCS (csapágy állapot jel) analízis és SED (Szelektív burkológörbe detektálás) analízis. Mindkét módszer a vivı-frekvencia hibás amplitúdó modulációján alapszik, azaz burkológörbe analízis. ÁLTALÁNOS REZGÉS- MODUL (Jellemzı értékek) A gép és a gördülıcsapágyak állapotának párhuzamos mérése Két külön módszer a gördülıcsapágyak jellemzı értékeinek (sáváteresztı és burkológörbe) mérésére Rezgés értékek mérése az idı és a fordulat függvényében (opció) Gyorsulás, sebesség és elmozdulás egyidejő kijelzése Akár 4 bemeneti csatorna + fordulatszám (háromirányú mérési lehetıség) CREST- Faktor FFT-ANALIZÁTOR MODUL (Spektrum analízis) Burkológörbe spektrum (BCS és SED) Idı jel és spektrum egyidejő kijelzése Akár 4 bemeneti csatorna + forgási sebesség (háromirányú mérési lehetıség) FFT frekvencia tartomány akár 80 khz és 25,600 vonal felbontás Csatornák közötti fázismenet (fázis eltérés két csatorna között tacho alkalmazása nélkül) Harmonikus analízis Kurzorok: normál, csúcs-, harmonikus kurzorok

4 A VIBROPORT 80: Forgórészek helyszíni kiegyensúlyozására A BCS analízis a gyorsulásérzékelı rezonanciájára támaszkodik, mint hordozó frekvenciára, míg a SED analízis a szerkezeti rezonanciától függ. A két induló csomag, az Analízis-csomag és a Kiegyensúlyozó-csomag is mindkét technikát támogatja. A géphibák jelentıs része a forgórészek kiegyensúlyozatlanságának tulajdonítható. Bár a gépekbe épített forgórészek általában precízen ki vannak egyensúlyozva a gyártási folyamat után, egy idı múlva kiegyensúlyozatlanság származhat az alkatrészek szerelési tőrésébıl és visszamaradt kiegyensúlyozatlanságából. Ezek a gépek eredményesen kiegyensúlyozhatóak a helyszínen. Erre a célra kínálja a VIBROPORT 80 a kiegyensúlyozó modult. A forgórészek helyben történı kiegyensúlyozásának (helyszíni kiegyensúlyozás) több elınye van: Nem kell szétszerelni és elszállítani a forgórészt Tekintetbe veszi a helyi szerelési állapotokat (pl. csapágyhézagok) A helyszíni kiegyensúlyozás független a forgórész méretétıl és súlyától A kiegyensúlyozási eljárás megnézhetı a képernyın táblázatos formában (numerikus kijelzés oszlop diagrammal), vagy egyedi Polár koordináták alkalmazásával. Minden kiegyensúlyozó eljárás tárolható egy jelentésben és elıhívható késıbb, hogy idıt takarítson, amikor a kiegyensúlyozást meg kell ismételni. KIEGYENSÚLYOZÓ MODUL 1 vagy 2-síkú helyszíni kiegyensúlyozás (statikus/dinamikus) Ultragyors, 2-síkú kiegyensúlyozás innovatív elırejelzı funkcióval Nagymérető, 1, 2-síkú polár koordinátás kijelzı 2-síkú kiegyensúlyozás akár egy rezgésérzékelıvel Állítható célérték a visszamaradt rezgés kijelzésére (színkódolás) Szabadon választható beállítás mód (polár, rögzített hely, rögzített tömeg); tetszıleges átkapcsolási lehetıség a polár és rögzített helyő kiegyensúlyozás között.

5 KÉPERNYİ KIJEZÉSEK VIBROPORT 80 A géppel egy idıben Fı menü Áttekintés elıre meghatározott mérési feladatokkal Áttekintés 2-csatorna A és B útvonallal Tracking (követés) Spektogram A modál analízis meghatározza a saját frekvenciákat, azaz a gépek rezonanciáit. Egy gép optimális mőködéséhez fontos elkerülni (vagy minimalizálni az idıtartamot), hogy a fordulatszám és a szerkezeti rezonancia frekvencia egybe essen. Ez minimalizálja a túlzottan nagy rezgésterheléseket a gép felfutó, kifutó, vagy egyensúlyi állapotában. Ezek a kritikus frekvenciák két különbözı módszerrel határozhatóak meg: rotációs gerjesztéssel, vagy rezgésgerjesztéssel. A harmonikus analízis a rotációs gerjesztés által keltett rezonancia frekvenciákon alapszik, melyek a maradék kiegyensúlyozatlanság által keltett belsı erın keresztül indukálódnak a tengely forgásakor. Az átviteli funkció meghatározza a rezgésgerjesztés által keltett szerkezeti rezonanciákat az álló tengelyen. A VIBROPORT 80 a Tracking (követés) és Transfer (átvitel) funkció modulokkal segíti a modál analízist. Harmonikus analízis (Tracking) A harmonikus analízis a gép mőködése közben történik és arra szolgál, hogy elemezze a rezgı alkatrészek által indukált forgórész frekvenciát és harmonikusait. A VIBROPORT 80 Tracking mérési modulja hasznosítható a gép felfutásánál és kifutásánál is. Az új funkció itt a két-lépéses eljárás: 1. lépés: Felfutás vagy kifutás alatt a feldolgozatlan rezgés jel és a forgási sebesség rögzítve lesz akár három mérési csatorna és a fordulatszám használatával. 2. lépés: A sikeres mérés után válassza a modál analízis technikát a rögzített jelek kiértékelésére. Mivel a feldolgozatlan jel elérhetı marad a mőszerben, megismételheti az elemzést különbözı beállításokkal ahányszor akarja. Ez különösen elınyös, ha a második mérés nagyon idıigényes (hosszú gép kifutási idı) vagy ha a gép kritikus a gyártásnál és a mőködését nem lehet megszakítani többször. TRACKING MODUL ELİNYEI (fordulatszám-követı Harmonikus analízis) Géprezonanciák beazonosítása Innovatív mérés 2 lépésben: 1) Feldolgozatlan rezgésjel rögzítése 2) Feldolgozatlan rezgésjel utófeldolgozása: Bode-, Nyquist-diagram, FFTspektrum, vízesés, rden darf. spektrogram, táblázat (általános érték és 2 harmonikus) Transfer function (impact Akár 3 bemeneti csatorna a hammer) rezgés jelekre (háromirányú mérés lehetısége) Álló tengelyő gépek modál analízisére ugyanúgy, mint elmozdíthatatlan objektumok, pl. alapok vagy keretek, elemzésére, a rezgésgerjesztéses módszert alkalmazzuk. Az átviteli függvényhez a gerjesztést a beépített erıérzékelıvel rendelkezı ütıkalapács határozza meg. Az átviteli függvény a bemeneti jel (a kalapácsütések keltette erık) és a kimeneti jel (mért rezgés) aránya.

6 VIBROPORT 80 Sikeres dokumentálás KÉPERNYİ KIJELZÉSEK ÁTVITELI FÜGGVÉNY MODUL Szerkezeti rezonanciák azonosítása ütıkalapács alkalmazásával Gépalkatrészek relatív mozgásának meghatározása terhelés, gyorsulás, elmozdulás Koherencia elemzés (százalékban, szín kódolással) Akár 3 bemeneti csatorna a rezgésre (háromirányú mérések lehetségesek) VIBROPORT 80 rendelkezik még Idıjel- és átvételi vizsgálat modulokkal is. Az idıjel funkció lehetıvé teszi, hogy láthassa a feldolgozatlan jelet és tárolja azt szabvány (.wav) formátumban. Ez a formátum megengedi a késıbbi elemzéseket, pl. ReX szoftverrel vagy MatLab TM -bal. Az átvételi vizsgálat funkciót gyakran alkalmazzák minıségellenırzésre sorozatgyártásban (végleges átvétel). Összehasonlítja a jellemzı értékeket a szabványok (DIN ISO 10816) által megállapított határokkai. A modul lehetıvé teszi elıre beállított, vagy személyesen meghatározott mérési feladatok elvégzését (beállítások). ReX Report and EXaminer Software A ReX szoftver támogatja a VIBROPORT 80 mérési modulokat. A szoftver minden jelenlegi Windows alapú számítógépre telepíthetı és a standard verzió megtalálható az Analizáló és a Kiegyensúlyozó csomagokban. Könnyen és gyorsan generálhat jelentéseket a mőszerben tárolt mérésekbıl. VIBROPORT 80 USB porton keresztül csatlakozik a számítógéphez. Az opcionális prémium verzióval analizálhatja az elızetesen tárolt idı jel adatcsomagokat (.wav fájlok) így azok utólag feldolgozhatóak az FFT és vízesés spektrumok számításánál. A gördülıcsapágy meghibásodások elemzésére az ReX egy OEM adatbázist biztosít, ami felsorolja minden közismert gördülıcsapágy gyártó jellemzı hibafrekvenciáit. A ReX PC SZOFTVER Hatékony jelentéskészítı és analízis funkciók Windows TM operációs rendszer (Windows TM 7-ig, 32 és 64 bit) Támogat minden kapható mérési modult Egy- és többfelhasználós + kliens/ szerver Prémium verzió - A késıbbiekben módosítható - Támogatja a.wav fájlok (idı jel) utófeldolgozását az FFT és vízesés spektrumok késıbbi számításánál - Beépített gördülıcsapágy adatbázis, hiba-jelölésekkel Teszt verzió a kezdeti telepítést követı 3 hónapig, ami tartalmazza a prémium verzió funkcióit. Kiegyensúlyozás Polár koordináta (2 síkú) FFT-analízis 3-csatornás spektrum FFT-analízis elıre meghatározott mérési feladatokkal Tracking (követés) 3-D vízesés diagram

7 A gyárilag javasolt készletek tartalma VIBROPORT 80 Analizátor csomag tartalma: VIBROPORT 80 mérımőszer standard tartozékokkal AC-7101 hordtáskában ReX Standard/client (USB dongle) szoftver licenccel. AC-7003 tölthetı akkumulátor (beépített) SDHC-memória kártya 4 GB (mellékelve) AC-7307 dokkoló állomás AC-7001 hálózati tápegység AC-1390 USB csatlakozó kábel (PC) AC-1389 Y-cable USB-Táp AC-7309 vállpánt AC-7305 védıtok AC-7308 kézpánt (2x) AC-7306 bırtáska a kis alkatrészeknek AC-7301 védıfedelek a bemeneti aljzatokra Egy AS-063 rezgésgyorsulásérzékelı (AC-350 menetes csappal) Egy AC-273 mágnes Egy AC-272 alumínium mérıtüske Egy AC-1384/0050 érzékelı csatlakozó kábel (5 m) A következı modulokat tartalmazza: Általános -Modul 1.1 (alapmodul, szélessávú rezgésértékek) FFT-elemzés: Modul 2.1 és 2.2 (burkológörbe spektrum BCS/SED) 2-csatornás funkció: Modul 4 VIBROPORT 80 Kiegyensúlyozó csomag tartalma: a VIBROPORT 80 a fenti Analizátor csomag tartalma, kiegészítve az alábbiakkal: AS-063 második rezgésgyorsulásérzékelı (AC-350 menetes csappal) AC-273 második mágnes AC-1384/0050 második érzékelı csatlakozó kábel (5m) 806-os opció (P-98 fázisreferencia érzékelı, tartozékokkal) A következı modult tartalmazza:: Kiegyensúlyozás: Modul 7 Dinamikus kiegyensúlyozás súlyok számításával További modulok illeszthetık be a tulajdonos kívánságára, amint ebben az ismertetıben leírtuk.

8 Mőszaki adatok* 1. MÉRÉSI LEHETİSÉGEK Mért rezgésparaméterek** Gyorsulás Sebesség Elmozdulás Egyszeres vagy kétszeres integrálás ** a VP-80 átkapcsolható metrikus mértékegységrıl angolszász mértékegységre. Mérési feladatok Szélessávú rezgésérték (jellemzı értékek) (teljes rezgés és gördülıcsapágy hiba frekvenciák) szélessávú rezgések a fordulatszám f(n) és az idı f(t) függvényében CREST faktor Max. X/Y (2-csatornás funkció) FFT spektrum ( vona közöttl) FFT ablak függvények: Hanning, Hamming, flat-top, rectangular (overlap 0 to 99%) Burkológörbe spektrum (BCS, SED) Orbit (2-csatornás funkció) 2 érzékelı szükséges A rezgés idıjele (feldolgozatlan jel) és a referencia jel Fázismenet Kereszt csatorna fázis (2-csatornás függvény fázis különbség) Átviteli függvény Folyamatérték (DC, Volt) Tengelyhelyzet (DC, Volt) 2. ÉRZÉKELİK ÉS BEMENETI CSATORNÁK Alklmazható érzékelık Rezgésgyorsulás Rezgés sebesség Relatív rezgéselmozdulás Folyamat-érték (érzékelı tápellátás nélkül) OK figyelés Bemeneti csatornák CH1 csatorna: 1 mérés csatorna vagy Triax 1, 2, 3 (rezgés) CH2 csatorna: 2 mérés csatorna (rezgés) USB HOST/ CH R csatorna: 4. rezgésmérés csatorna, ütıkalapács, fejhallgató (audio kimenete) USB DEV / TRIG/PWR csatorna: fordulatszám/referencia, USB (kimenet) 3. MÉRÉSI TARTOMÁNY Bemeneti csatornák: névleges maximum +/- 25 Volt csúcstól csúcsig (túlfeszültség védelem +/- 50 V, tranziens) Bemeneti tartomány: érzékelı egységek, automatikus tartomány vagy maximum 25 V Dinamika tartomány: >90 db Frekvencia tartomány: (DC) 0.18 Hz - 80 khz ( a max. frekvencia függ az alkalmazott csatornák számától) Fordulatszám: ford/perc standard referencia érzékelıvel, ( magasabb forgási sebesség lehetséges) 4. MÉRİMŐSZER Mőszerház Méret: 220 x 220 x 71 mm Súly: 1.54 kg Kijelzı: 6.4 TFT VGA, LCD, háttérvilágítással (640x480, 18-bit színes) LED: kék, zöld, sárga és piros Tölthetı akkumulátor: Li-Ion 6600 mah (üzemidı 8 óra) Tárolás Belsı: 128 MB DDR SDRAM Külsı: max.16 GB SD/SDHC kártya Környezet Védettségi osztály: IP65 (por és vízpermet ellen, EN60529) Ejtési magasság: 1,2 m MIL STD-810F-nek megfelelıen Üzemi hımérséklet: C Tárolási hımérséklet: C Nedvesség: 10-90% relatív nedvesség, nem lecsapódó C között Sokk/rezgés: MIL STD-810-nek megfelelıen Jóváhagyások/Tanúsítványok CE, RoHs, C-Tick Gyújtószikra-mentesség ATEX és IECEx II 3G Ex ic IIC T4 Gc Ta= -10 C C a 94/9/EC (csak VP-80 E) szerint CSA Class I, Div 2 Groups A, B, C & D, hımérséklet kód (csak VP-80) 5. RENDSZER Kommunikáció USB (közvetlenül a mérımőszeren vagy a dokkoló állomáson keresztül) Microsoft ActiveSync Mobile Device Center (Windows TM 7) Operációs rendszer: Microsoft Windows TM beágyazott CE 6.0 Processor: Marvell 806 MHz PXA320 DSP: Motorola Freescale DSP56311 * Részletes specifikációt talál a honlap download (letöltés) részében. FORGALMAZZA B & K Components Kft Budapest, Telepy u. 2/F Tel: (1) , (1) Fax: (1)

A Brüel & Kjaer Vibro a két eljárásra legmodernebb megoldást kínálja.

A Brüel & Kjaer Vibro a két eljárásra legmodernebb megoldást kínálja. VIBROTEST 60 Rezgésanalizátor adatgyőjtı kiegyensúlyozó Hibadiagnózishoz, állapotfüggı gépkarbantartáshoz és kétcsatornás helyszíni kiegyensúlyozáshoz Állapotfüggı gépkarbantartás Számtalan felhasználási

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány Információt ad a szolgáltatott hálózati feszültség jellemzkrl

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

Alapmodulok: kétcsatornás FFT-elemzı modul /3155/: fordulatszámmérı modul /3013 típus/ hatcsatornás mérımodul AC/DC mérımodul /3031típus/

Alapmodulok: kétcsatornás FFT-elemzı modul /3155/: fordulatszámmérı modul /3013 típus/ hatcsatornás mérımodul AC/DC mérımodul /3031típus/ A Brüel & Kjaer COMPASS rezgésvédelmi és rezgésdiagnosztikai mérırendszer ismertetése: 1/1.) Nagyértékő, nagyteljesítményő forgógépek, pl turbinák, generátorok és hasonló gépcsoportok védelme, állapotuk

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Dell Inspiron 560s: Részletes muszaki adatok

Dell Inspiron 560s: Részletes muszaki adatok Dell Inspiron 560s: Részletes muszaki adatok Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz a számítógép beállításáról és frissítéséről, valamint az illesztőprogramok frissítéséről. MEGJEGYZÉS: A kínált

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ ALKALMAZÁS A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5 C - 90 C mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

Stresszmentes radiológia

Stresszmentes radiológia Szabadon! Stresszmentes radiológia A Sopix Wireless méretének és tömegének (170 g) köszönhetıen teljesen különálló, ezáltal a tökéletes mozgásszabadságot nyújtja Önnek munkakörnyezetében. Akkumulátorának

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 63B Digitális Rezgésmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. LCD Képernyő... 3 6. Műszaki jellemzők...

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek Rezgésmérés Készítette: Tóth Péter AAAJSG 2016. 11. 17. 1 Rezgés alapfogalmai Rezgésnek nevezzük azt a jelenséget, amikor egy test, vagy annak része egy referencia ponthoz

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

RHTemp 2000. TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

RHTemp 2000. TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő TepRetriver-RH Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő - méréstartomány: -40 o C - +80 o C - pontosság: ±0,5 o C ( 0 o C - 50 o C) Páratartalom: - méréstartomány: 0%RH 95%RH - felbontás: 0,1 %RH - pontosság:

Részletesebben

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz a számítógép beállításáról és frissítéséről, valamint az illesztőprogramok frissítéséről. MEGJEGYZÉS: A kínált

Részletesebben

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM MGI zajszintméréseihez a Brüel & Kjaer gyártmányú 2238 Mediátor zajszintmérőt és frekvenciaanalizálót

Részletesebben

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)

Részletesebben

FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex)

FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex) FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex) Címzett (FDnet-Ex/C-NET-Ex) FDnet-Ex/C-NET-Ex jelvonalhoz robbanásveszélyes ekre Sinteso Cerberus PRO FDnet-Ex / C-NET-Ex jelvonalak elektromos leválasztása az FDnet

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

Micropower line-interaktív UPS sorozat

Micropower line-interaktív UPS sorozat line-interaktív UPS sorozat MODELL 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2400 3000 Teljesítmény (VA/W) BEMENET Feszültség Feszültségtartomány 400 / 240 600 / 360 800 / 480 1000 / 600 1200 / 720 1500 / 900 2000

Részletesebben

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu PROCONTROL Proxer 6 RFID Proximity kártyaolvasó Verzió: 2.0 2012. Létrehozás dátuma: 2012.08.07 18:42 1. oldal, összesen: 5 A Proxer6 egy proximity kártyaolvasó, ami RFID kártyák és transzponderek (egyéb

Részletesebben

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros Kezelési útmutató Előerősítő 8szoros 0530 00 Működési leírás Az előerősítő 8szoros felerősíti 8 forrás audiojelét mint például tuner, CD-Player stb. 5 V AC kimeneti feszültségre. Így ez alkotja az illő

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

SVANTEK. Termékismertető

SVANTEK. Termékismertető SVANTEK Termékismertető Zajszintmérő analizátor SVAN 979 1. pontossági osztály Alacsony belső zaj

Részletesebben

ACR122U-A9. NFC USB intelligens kártyaolvasó. Műszaki Specifikáció V3.04 verzió

ACR122U-A9. NFC USB intelligens kártyaolvasó. Műszaki Specifikáció V3.04 verzió ACR122U-A9 NFC USB intelligens kártyaolvasó Műszaki Specifikáció V3.04 verzió Fenntartjuk a változtatás jogát előzetes értesítés nélkül info@u2fkeys.eu 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Jellemzők...4

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

ENG Hermes intercom rendszer

ENG Hermes intercom rendszer ENG Hermes intercom rendszer www.eng.hu page 1 www.eng.hu tel/fax:+36-1-240-63-86 ENG Hermes intercom rendszer Általános felhasználású, programozható stúdió intercom rendszer Az intercom rendszer részegységei:

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben AKAMAZÁSI TERÜET A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5-90 mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

ASZTALI DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTİ EVD-04/025A1MJU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ASZTALI DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTİ EVD-04/025A1MJU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ASZTALI DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTİ EVD-04/025A1MJU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOM 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9 - JELLEMZİK...2 MŐSZAKI ADATOK...3 KEZELİSZERVEK ÉS CSATLAKOZÓK...4 Hátlap...4 Elılap...5 MENÜRENDSZER...6

Részletesebben

Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai

Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai 1. Forgógépek rezgései A forgógépek működésekor a belső, dinamikus periodikus erőhatások periodikus rezgéseket keltenek. Minden egyes szerkezeti elem

Részletesebben

Termékek robbanásveszélyes környezetbe 2015

Termékek robbanásveszélyes környezetbe 2015 Termékek robbanásveszélyes környezetbe 2015 06/15 990 700 02 H 741 robbanásbiztos LED jelzőoszlop 2 Zóna 1 és Zóna 2 IP65 kültéren és beltéren egyaránt alkalmazható Védelmi mód: II 2G Ex e mb [ib] IIC

Részletesebben

Típus: SZQ392. Termékleírás. Típus: WRC840. Termékleírás. Típus: SFA-010235. Termékleírás. Típus: WCM709. Termékleírás. Típus: 420TVL (SH)

Típus: SZQ392. Termékleírás. Típus: WRC840. Termékleírás. Típus: SFA-010235. Termékleírás. Típus: WCM709. Termékleírás. Típus: 420TVL (SH) Típus: SZQ392 2.5 kijelzı, 2,4GHz, négycsatornás DVR MP4 vezeték nélküli 4 db kamera és monitor készlet, megfigyelésre és gyermekfelügyeletre Típus: WRC840 7 TFT LCD monitor, 2,4GHz 4 csatornás vevı és

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Energia- & teljesítmény mérők

Energia- & teljesítmény mérők Energia- & teljesítmény mérők 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 130/b Tel.: 06 (1) 288 0500 Fax: 06 (1) 288 0501 www.lsa.hu ELNet GR/PQ Villamos fogyasztásmérő és hálózat analizátor - pontosság: 0,2% (speciális

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

Intel Pentium G2120 Intel HD Graphics kártyával (3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Intel Pentium G2120 Intel HD Graphics kártyával (3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) Rendszerjellemzők Operációs rendszer Windows 8 64 Windows 8 Pro 64 Windows 7 Professional 32 Windows 7 Professional 64 Windows 7 Professional 32 (elérhető Windows 8 Pro 64 downgrade által) Windows 7 Professional

Részletesebben

WiFi-s adatgyűjtő rendszer

WiFi-s adatgyűjtő rendszer WiFi-s adatgyűjtő rendszer Saveris 2 hőmérséklet és páratartalom felügyelet újragondolva Adatátvitel WiFi-n keresztül Minden mért adat elérhető bármikor, bárhol, bármilyen készülékről C %rh Riasztás határérték

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben

Ipari hajtómővek. Homlokkerekes hajtómő Nyomaték tartomány 50,000-750,000 Nm. 125 mm - 900 mm középponti táv.

Ipari hajtómővek. Homlokkerekes hajtómő Nyomaték tartomány 50,000-750,000 Nm. 125 mm - 900 mm középponti táv. Ipari hajtómővek Az alkalmazás specifikus elvárásoknak megfelelıen széles ipari hajtómőválasztékkal állunk ügyfeleink rendelkezésére, termékeink megfelelnek mind az igényes feladatoknak, mind az esetleges

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

Copyright Delta-3N Kft.

Copyright Delta-3N Kft. Rezgésdiagnosztika Delta-3N Kft. Vajda Miklós Mérnök DLI Engr Corp - 1 DLI Engr Corp - 2 Rezgésdiagnosztikai és Gépvédelmi Rendszerek DLI Engineering Corp., USA (ABB USA tulajdon) Automatikus Rezgésdiagnosztikai

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

Leírás. Készítette: EMKE Kft. 2009. február 11.

Leírás. Készítette: EMKE Kft. 2009. február 11. Leírás Alkalmas: Jármővek mozgásának valós idejő nyomkövetését biztosító kommunikációra. A mozgás koordinátáinak eltárolására, utólagos visszaellenırzésére (pl. sebesség túllépés, vagy bejárt útvonal).

Részletesebben

DEMUX 8. 8 csatornás digitálisról (DMX és DALI) 0-10V-ra átalakító - kezelési útmutató

DEMUX 8. 8 csatornás digitálisról (DMX és DALI) 0-10V-ra átalakító - kezelési útmutató DEMUX 8 8 csatornás digitálisról (DMX és DALI) 0-10V-ra átalakító - kezelési útmutató Bemutatás A DEMUX 8 egy DMX-512 és DALI jellel is vezérelhető átalakító, mely 8 csatorna értékét 0-10V-os jelekké alakítja.

Részletesebben

Sharp MX-M363N. Általános. Másoló

Sharp MX-M363N. Általános. Másoló Sharp MX-M363N Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Archiválás Oldal/perc: 36 (fekete-fehér) Papírkapacitás: alapkiépítésben 1100 lap, maximum 5600 lap Csúcsminıségő 1200 x 1200 dpi nyomtatás & színes

Részletesebben

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

SJ4000 Felhasználói útmutató

SJ4000 Felhasználói útmutató SJ4000 Felhasználói útmutató Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

J1000 Frekvenciaváltó sorozat

J1000 Frekvenciaváltó sorozat J1000 Frekvenciaváltó sorozat Az alapvetı inverter V/F motorvezérlés Nagy nyomaték már 3 Hz frekvencián (150%) Kettıs besorolás: o normál üzem 120% / 1 perc túlterhelés o nehéz üzem 150% / 1 perc túlterhelés

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ

Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ efollow Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ Tartalomjegyzék 1.1. BEVEZETÉS...3 1.2. JÁRMŰKÖVETŐ RENDSZER FELADATA...3 2.1. MIT TUD AZ EFOLLOW?...3 2.2. MILYEN JÁRMŰADATOKAT MÉR JELENLEG A RENDSZER?...3

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz GLOBAL FOCUS Kft. Villamos és laboratóriumi mérőműszerek forgalmazása, javítása, karbantartása www.globalfocus.hu Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz Fő

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

SJM10 Felhasználói útmutató

SJM10 Felhasználói útmutató SJM10 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4 B u d a p e s t, M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Exigo. A lakóépületek fűtésének egyszerű szabályozása

Exigo. A lakóépületek fűtésének egyszerű szabályozása Exigo A lakóépületek fűtésének egyszerű szabályozása Fűtési és kazán szabályzás Az Exigo-val a szabályzás összes lépése a beépítéstől a működtetésen keresztül a karbantartásig még egyszerűbb, mint valaha.

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

A szaktudás. REFA GmbH : Consulting REFA CHRONOS. Időfelvételi készülék és kiértékelő szoftver

A szaktudás. REFA GmbH : Consulting REFA CHRONOS. Időfelvételi készülék és kiértékelő szoftver A szaktudás. REFA GmbH : Consulting REFA CHRONOS Időfelvételi készülék és kiértékelő szoftver 1 Miért van szükség egy (saját) időfelvételi készülékre? Fontos eszköz a REFA módszertan alkalmazásához A REFA

Részletesebben

Belépés a rendszerbe. Gyors menü

Belépés a rendszerbe. Gyors menü Belépés a rendszerbe A menübe lépéshez szükséges alapértelmezett DVR Azonosító /Device ID/: 000000, megadott Jelszó /Password/ nélkül. A rendszer biztonságos használata érdekében az adminisztrátor felhasználónak

Részletesebben

OP-300 MŰSZAKI ADATOK

OP-300 MŰSZAKI ADATOK OP-300 Félautomata, mikrokontrolleres vezérlésű, hálózati táplálású, asztali készülék fóliatasztatúrával 40 karakter, alfanumerikus LCD, háttérvilágítással i tartományok Felbontás ph 0,000... 14,000 ph

Részletesebben

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó ÚJ!!! SeCorr 08 korrrelátor A legújabb DSP technikával ellátott számítógépes támogatással rendelkező korrelátor a hibahelyek megtalálásához. 1 MI A KORRELÁCIÓ? A korreláció

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő GW Instek PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő Új termék bejelentése A precízen elvégzett mérések nem hibáznak GW Instek kibocsátja az új PCS-1000I szigetelt kimenetű nagypontosságú

Részletesebben

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok JUMO Hungária Mérés és Szabályozástechnika Kft. Tel/fax : + 36 1 467 0835 1147 Budapest, Öv u. 143. + 36 1 467 0840 Kelet-magyarországi Iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Dókus u. 21. Telefon: + 36 47 521 206

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Kameleon Light Bootloader használati útmutató

Kameleon Light Bootloader használati útmutató Kameleon Light Bootloader használati útmutató 2017. Verzió 1.0 1 Tartalom jegyzék 2 1. Bootloader bevezető: A Kameleon System-hez egy összetett bootloader tartozik, amely lehetővé teszi, hogy a termékcsalád

Részletesebben

AutoSafe System. Procontrol AutoSafe. elektronikus széfek termékcsaládja. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu. 1. oldal, összesen: 6

AutoSafe System. Procontrol AutoSafe. elektronikus széfek termékcsaládja. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu. 1. oldal, összesen: 6 Procontrol AutoSafe elektronikus széfek termékcsaládja 1. oldal, összesen: 6 AutoSafe 30 elektronikus széf Felépítés A széf 30 átlátszó ajtóval zárt 220 x 220 x 220 mm-es rekeszt tartalmaz. Az ajtók 6

Részletesebben

Sentry-G3 intelligens gépvédelmi rendszer

Sentry-G3 intelligens gépvédelmi rendszer Sentry-G3 intelligens gépvédelmi rendszer Programozható, API 670 megbízhatóságú gép- és turbinavédelmi rendszer moduláris, konfigurálható, teljesen programozható rendszer API 670 szabványnak megfelelő

Részletesebben

DMS 70. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer

DMS 70. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer DMS 70 Beltéri hangosítások Konferenciák Szemináriumok, Iskolai alkalmazások Élőzenei / Klub hangosítások AES 128 bites titkosítás Dinamikus frekvencia-választás Szabadalmaztatott D5 akusztika Stúdióminőség

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

VMD960 MB. Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió. Jellemzői

VMD960 MB. Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió. Jellemzői VMD960 MB Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió Jellemzői Professzionális kültéri videó mozgásérzékelő Felbukkanó vagy eltűnő álló tárgyak detektálása Objektumszámlálás (ember, jármű) Rendkívül

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés Általános tudnivalók A 3G3JV típusú inverter miniatőr frekvencia-átalakító, a felhasználónak lehetısége van választani sok beállítható paraméter közül. A táplálás speciális megoldásának köszönhetıen az

Részletesebben

Becsavarható ellenállás-hımérı dugaszolós csatlakozással

Becsavarható ellenállás-hımérı dugaszolós csatlakozással JUMO Hungária Mérés és Szabályozástechnika Kft. Tel/fax : + 36 1 467 0835 1147 Budapest, Öv u. 143. + 36 1 467 0840 Kelet-magyarországi Iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Dókus u. 21. Telefon: + 36 47 521 206

Részletesebben

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus nagyvízmérő hidegvíz (30 C-ig) fogyasztások pontos mérésére jellemzően nagy térfogatáramok esetén, alacsony nyomásveszteség mellett. JELLEMZÖK 4 Cserélhető, önállóan

Részletesebben

VIBROCONTROL 4000. Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e

VIBROCONTROL 4000. Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e VIBROCONTROL 4000 Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért C1344e Az állandó állapotfigyelés optimális gépvédelmet nyújt Növeli gépeik és berendezéseik kihasználtságát Megelőzi a gép

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató

BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató A mérést végezte ( név, neptun kód ): A mérés időpontja: - 1 - A mérés célja, hogy megismerkedjenek a Tina Pro nevű simulációs szoftverrel, és elsajátítsák kezelését.

Részletesebben

Philips Pronto. programozható távvezérlõk

Philips Pronto. programozható távvezérlõk Philips Pronto programozható távvezérlõk 2007 2008 A házimozitól......az automatizált otthonig Napjainkban a házon belüli szórakoztató egységek megléte átlagosnak tekinthetõ a háztartásokban. Egyre nõ

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 1 5 3, B u d a p e s t B o c s k a i u. 8 Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak

Részletesebben