Rezgéselemzés, forgórész kiegyensúlyozás, gépállapot - megfigyelés, akár 4 csatornán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rezgéselemzés, forgórész kiegyensúlyozás, gépállapot - megfigyelés, akár 4 csatornán"

Átírás

1 VIBROPORT 80 Rezgéselemzés, forgórész kiegyensúlyozás, gépállapot - megfigyelés, akár 4 csatornán Az új VIBROPORT 80 megkönnyíti, hogy gyors, pontos képet kapjon gépeinek állapotáról. Professzionális gépdiagnosztika az üzemidı optimalizálására A rezgés, bizonyos határokon belül, minden forgógép velejáró jellemzıje. Azonban ha a rezgésszint túllépi a megengedett határokat, például a gép meghibásodása esetén, tönkreteheti a gépet és a termelés teljes, váratlan leállásához vezethet. Extrém esetben a közeli gépek is sérülnek, mérgezı anyagok keletkezhetnek és személyek sérülhetnek meg. A korai 1970-es évek óta, a Brüel & Kjær Vibro számos ipari alkalmazásnál sokféle gépre sikeres megoldásokat fejlesztett ki a gépállapot-megfigyelésen és helyszíni kiegyensúlyozáson alapuló karbantartásra. Az elsı hordozható VIBROTEST rezgésmérı mőszertıl a mai VIBROPORT 80-ig, ez az alapvetı koncepció folytatódik. A VIBROPORT 80 a Brüel & Kjær Vibro hordozható mérımőszereinek a legújabb generációja. A könnyő kezelhetıség és a rugalmasság az igényes alkalmazásokban továbbra is jellemzı. A meglévı fontos funkcionalitás mellett a VIBROPORT 80-at még okosabbra tervezték, mint elıdeit és új elemzı lehetıségekkel látták el. A Brüel & Kjær Vibro VIBROPORT 80 mőszere az ideális hordozható rezgéselemzı eszköz a géprezgések rögzítésére és részletes diagnosztika elvégzésére, annak érdekében, hogy meghatározza számos kezdıdı hiba jellegét és okát. Sokoldalúsága, rugalmas, moduláris felépítése és felhasználóbarát kezelése teszi a VIBROPORT 80-at ideális hordozható rezgéselemzıvé az Ön üzemében. Így a gépei üzemidejének jelentıs meghosszabítását tudja elérni.

2 A VIBROPORT 80: a kezdetre is, és gyakorlott szakembereknek is Minden igényt kielégítı rugalmas modulválaszték A VIBROPORT 80 moduláris készülék. A kezdık részére két hasznos induló csomag kapható: Az Analizátor csomag, a rezgésdiagnosztika céljára, mely tartalmaz fordulatszám, FFT spektrum, és gördülıcsapágy meghibásodás mérésen alapuló diagnosztikát (burkológörbe elemzés). A Kiegyensúlyozó csomag, mely egy- vagy kétsíkú helyszíni kiegyensúlyozó funkciót biztosít, Polár koordináták alkalmazásával.* A szakértı felhasználók részére további modulválaszték kapható. Ezek a következı funkciókat tartalmazzák: fordulatszám, harmonikus analízis, idı-függvény és transzfer-függvény funkciók. Ennek a moduláris rugalmasságnak köszönhetıen a VIBROPORT 80 egyaránt ideális a legegyszerőbb mérési feladatokra és a legigényesebb megfigyelı- és elemzı feladatokra. A gyári és a felhasználói beállítások, a közvetlen hozzáféréső, elıre definiált mérési feladatokkal együtt jelentısen leegyszerősítik a munkafolyamatot a mőszerrel. Opcionális auto-range (automatikus méréshatár-váltás) funkció és elıre megadott Brüel & Kjær Vibro érzékelı-beállítások teszik teljessé az átfogó beállítás koncepciót. A nagy színes kijelzı, az alfanumerikus billentyőzet, a gyors-elérés gombok és a színkódolt csatlakozások egyedivé és könnyővé teszik a kezelést. A VIBROPORT 80 háza különösen masszív, IP65 minısítéső és a különösen robbanásveszélyes területeken történı alkalmazáshoz ATEX tanúsítvánnyal is rendelhetı. A Windows TM alatt futó ReX jelentéskészítı és elemzı szoftver teszi teljessé a csomagot. * Az induló csomagok mérési moduljainak listája az ismertetı végén található. A VIBROPORT 80 áttekintése Moduláris felépítés - További mérés modulokkal bármikor bıvíthetı Induló csomagok Frekvencia tartomány: (DC) 0.18 Hz - 80 khz Helyszíni kiegyensúlyozás 2- csatornás poláris görbék. Harmonikus analízis (fázis + amplitúdó) Idıjelek kijelzése és mentése utófeldolgozásra. Átviteli függvény ( ütıkalapácsos modál analízisnél) 4 rezgéscsatorna + fordulatszám (három-irányú mérési lehetıség) Kereszt-függvények (kétcsatornás mérések, úgy mint Max. X/Y, Orbit, stb.) Nagy színes kijelzı (VGA) Lithium-ion újratölthetı akkumulátor ( 8 órás üzemidı ) Masszív, ergonómikus ház (IP65 védelemmel) ATEX, IECEx és CSA (Ex védelem) tanúsítvány ReX PC rezgéselemzı szoftver (Windows TM )

3 A VIBROPORT 80: Korai hibafeltárás a géphibák elkerülésére A csapágyak, fogaskerék-áttételek, tengelyek és kuplungok javítatlan hibái a gép leromlásához és katasztrofális meghibásodásához vezethetnek. A VIBROPORT 80 Analizátor-csomaggal végzett rezgéselemzés lehetıvé teszi a kifejlıdı hibák felfedését korai stádiumban. Diagnosztizálja ezek okát és várható kimenetelét, így a karbantartás elıre tervezhetı a gép leromlásának és meghibásodásának kockázata nélkül. Jellemzı értékek A gép és csapágyainak általános állapota megbecsülhetı jellemzı értékekkel, melyek késıbb összehasonlíthatóak a DIN ISO nak megfelelı, vagy a gyártó által megadott határértékekkel. A jellemzı értékek a rezgéskomponensek effektív (RMS) értéke egy meghatározott frekvencia tartományban. Az FFT analizátor modul tökéletes eszköz az egyes komponensek meghatározására, melyek alapvetıek a rezgés forrásának/okának viszonyításában. A VIBROPORT 80 általános modul négy rezgésmérı csatornát tud mérni. Ez lehetıvé teszi háromirányú mérések párhuzamos, egyidejő elvégzését (DIN ISO meghatározása szerint). Természetesen, a VIBROPORT 80 támogatja a jellemzı értékek mérését és kijelzését a fordulatszám (opciós lehetıség) és az idı függvényében. FFT Spektrum Az FFT analízis felbontja a rezgést annak egyedi frekvencia komponenseire. Minden spektrum vonalnak meghatározott frekvenciája és amplitúdója van. Az amplitúdó a hiba mértékére, míg a frekvencia a hiba helyére jellemzı. Ez megkönnyíti az olyan géphibák megbízható diagnózisát, mint a kiegyensúlyozatlanság, hajtómő rongálódás, illesztetlenség és a gördülıcsapágy károsodás. Gördülıcsapágy diagnózis A jellemzı értékek és a spektrum analízis a tipikus módszerek a gördülıcsapágy hibák detektálására és diagnózisára. A jellemzı értékek különösen hatékonyak a hiba felfedésében és várható kimenetelének megállapításában, így a karbantartás elıre tervezhetı. A spektrum analízis technikák, mint az FFT és a burkológörbeanalízis, ideálisak a gördülıcsapágy hibák jellegének és helyének diagnózisára. VIBROPORT 80 két spektrum analízis technikát kínál: BCS (csapágy állapot jel) analízis és SED (Szelektív burkológörbe detektálás) analízis. Mindkét módszer a vivı-frekvencia hibás amplitúdó modulációján alapszik, azaz burkológörbe analízis. ÁLTALÁNOS REZGÉS- MODUL (Jellemzı értékek) A gép és a gördülıcsapágyak állapotának párhuzamos mérése Két külön módszer a gördülıcsapágyak jellemzı értékeinek (sáváteresztı és burkológörbe) mérésére Rezgés értékek mérése az idı és a fordulat függvényében (opció) Gyorsulás, sebesség és elmozdulás egyidejő kijelzése Akár 4 bemeneti csatorna + fordulatszám (háromirányú mérési lehetıség) CREST- Faktor FFT-ANALIZÁTOR MODUL (Spektrum analízis) Burkológörbe spektrum (BCS és SED) Idı jel és spektrum egyidejő kijelzése Akár 4 bemeneti csatorna + forgási sebesség (háromirányú mérési lehetıség) FFT frekvencia tartomány akár 80 khz és 25,600 vonal felbontás Csatornák közötti fázismenet (fázis eltérés két csatorna között tacho alkalmazása nélkül) Harmonikus analízis Kurzorok: normál, csúcs-, harmonikus kurzorok

4 A VIBROPORT 80: Forgórészek helyszíni kiegyensúlyozására A BCS analízis a gyorsulásérzékelı rezonanciájára támaszkodik, mint hordozó frekvenciára, míg a SED analízis a szerkezeti rezonanciától függ. A két induló csomag, az Analízis-csomag és a Kiegyensúlyozó-csomag is mindkét technikát támogatja. A géphibák jelentıs része a forgórészek kiegyensúlyozatlanságának tulajdonítható. Bár a gépekbe épített forgórészek általában precízen ki vannak egyensúlyozva a gyártási folyamat után, egy idı múlva kiegyensúlyozatlanság származhat az alkatrészek szerelési tőrésébıl és visszamaradt kiegyensúlyozatlanságából. Ezek a gépek eredményesen kiegyensúlyozhatóak a helyszínen. Erre a célra kínálja a VIBROPORT 80 a kiegyensúlyozó modult. A forgórészek helyben történı kiegyensúlyozásának (helyszíni kiegyensúlyozás) több elınye van: Nem kell szétszerelni és elszállítani a forgórészt Tekintetbe veszi a helyi szerelési állapotokat (pl. csapágyhézagok) A helyszíni kiegyensúlyozás független a forgórész méretétıl és súlyától A kiegyensúlyozási eljárás megnézhetı a képernyın táblázatos formában (numerikus kijelzés oszlop diagrammal), vagy egyedi Polár koordináták alkalmazásával. Minden kiegyensúlyozó eljárás tárolható egy jelentésben és elıhívható késıbb, hogy idıt takarítson, amikor a kiegyensúlyozást meg kell ismételni. KIEGYENSÚLYOZÓ MODUL 1 vagy 2-síkú helyszíni kiegyensúlyozás (statikus/dinamikus) Ultragyors, 2-síkú kiegyensúlyozás innovatív elırejelzı funkcióval Nagymérető, 1, 2-síkú polár koordinátás kijelzı 2-síkú kiegyensúlyozás akár egy rezgésérzékelıvel Állítható célérték a visszamaradt rezgés kijelzésére (színkódolás) Szabadon választható beállítás mód (polár, rögzített hely, rögzített tömeg); tetszıleges átkapcsolási lehetıség a polár és rögzített helyő kiegyensúlyozás között.

5 KÉPERNYİ KIJEZÉSEK VIBROPORT 80 A géppel egy idıben Fı menü Áttekintés elıre meghatározott mérési feladatokkal Áttekintés 2-csatorna A és B útvonallal Tracking (követés) Spektogram A modál analízis meghatározza a saját frekvenciákat, azaz a gépek rezonanciáit. Egy gép optimális mőködéséhez fontos elkerülni (vagy minimalizálni az idıtartamot), hogy a fordulatszám és a szerkezeti rezonancia frekvencia egybe essen. Ez minimalizálja a túlzottan nagy rezgésterheléseket a gép felfutó, kifutó, vagy egyensúlyi állapotában. Ezek a kritikus frekvenciák két különbözı módszerrel határozhatóak meg: rotációs gerjesztéssel, vagy rezgésgerjesztéssel. A harmonikus analízis a rotációs gerjesztés által keltett rezonancia frekvenciákon alapszik, melyek a maradék kiegyensúlyozatlanság által keltett belsı erın keresztül indukálódnak a tengely forgásakor. Az átviteli funkció meghatározza a rezgésgerjesztés által keltett szerkezeti rezonanciákat az álló tengelyen. A VIBROPORT 80 a Tracking (követés) és Transfer (átvitel) funkció modulokkal segíti a modál analízist. Harmonikus analízis (Tracking) A harmonikus analízis a gép mőködése közben történik és arra szolgál, hogy elemezze a rezgı alkatrészek által indukált forgórész frekvenciát és harmonikusait. A VIBROPORT 80 Tracking mérési modulja hasznosítható a gép felfutásánál és kifutásánál is. Az új funkció itt a két-lépéses eljárás: 1. lépés: Felfutás vagy kifutás alatt a feldolgozatlan rezgés jel és a forgási sebesség rögzítve lesz akár három mérési csatorna és a fordulatszám használatával. 2. lépés: A sikeres mérés után válassza a modál analízis technikát a rögzített jelek kiértékelésére. Mivel a feldolgozatlan jel elérhetı marad a mőszerben, megismételheti az elemzést különbözı beállításokkal ahányszor akarja. Ez különösen elınyös, ha a második mérés nagyon idıigényes (hosszú gép kifutási idı) vagy ha a gép kritikus a gyártásnál és a mőködését nem lehet megszakítani többször. TRACKING MODUL ELİNYEI (fordulatszám-követı Harmonikus analízis) Géprezonanciák beazonosítása Innovatív mérés 2 lépésben: 1) Feldolgozatlan rezgésjel rögzítése 2) Feldolgozatlan rezgésjel utófeldolgozása: Bode-, Nyquist-diagram, FFTspektrum, vízesés, rden darf. spektrogram, táblázat (általános érték és 2 harmonikus) Transfer function (impact Akár 3 bemeneti csatorna a hammer) rezgés jelekre (háromirányú mérés lehetısége) Álló tengelyő gépek modál analízisére ugyanúgy, mint elmozdíthatatlan objektumok, pl. alapok vagy keretek, elemzésére, a rezgésgerjesztéses módszert alkalmazzuk. Az átviteli függvényhez a gerjesztést a beépített erıérzékelıvel rendelkezı ütıkalapács határozza meg. Az átviteli függvény a bemeneti jel (a kalapácsütések keltette erık) és a kimeneti jel (mért rezgés) aránya.

6 VIBROPORT 80 Sikeres dokumentálás KÉPERNYİ KIJELZÉSEK ÁTVITELI FÜGGVÉNY MODUL Szerkezeti rezonanciák azonosítása ütıkalapács alkalmazásával Gépalkatrészek relatív mozgásának meghatározása terhelés, gyorsulás, elmozdulás Koherencia elemzés (százalékban, szín kódolással) Akár 3 bemeneti csatorna a rezgésre (háromirányú mérések lehetségesek) VIBROPORT 80 rendelkezik még Idıjel- és átvételi vizsgálat modulokkal is. Az idıjel funkció lehetıvé teszi, hogy láthassa a feldolgozatlan jelet és tárolja azt szabvány (.wav) formátumban. Ez a formátum megengedi a késıbbi elemzéseket, pl. ReX szoftverrel vagy MatLab TM -bal. Az átvételi vizsgálat funkciót gyakran alkalmazzák minıségellenırzésre sorozatgyártásban (végleges átvétel). Összehasonlítja a jellemzı értékeket a szabványok (DIN ISO 10816) által megállapított határokkai. A modul lehetıvé teszi elıre beállított, vagy személyesen meghatározott mérési feladatok elvégzését (beállítások). ReX Report and EXaminer Software A ReX szoftver támogatja a VIBROPORT 80 mérési modulokat. A szoftver minden jelenlegi Windows alapú számítógépre telepíthetı és a standard verzió megtalálható az Analizáló és a Kiegyensúlyozó csomagokban. Könnyen és gyorsan generálhat jelentéseket a mőszerben tárolt mérésekbıl. VIBROPORT 80 USB porton keresztül csatlakozik a számítógéphez. Az opcionális prémium verzióval analizálhatja az elızetesen tárolt idı jel adatcsomagokat (.wav fájlok) így azok utólag feldolgozhatóak az FFT és vízesés spektrumok számításánál. A gördülıcsapágy meghibásodások elemzésére az ReX egy OEM adatbázist biztosít, ami felsorolja minden közismert gördülıcsapágy gyártó jellemzı hibafrekvenciáit. A ReX PC SZOFTVER Hatékony jelentéskészítı és analízis funkciók Windows TM operációs rendszer (Windows TM 7-ig, 32 és 64 bit) Támogat minden kapható mérési modult Egy- és többfelhasználós + kliens/ szerver Prémium verzió - A késıbbiekben módosítható - Támogatja a.wav fájlok (idı jel) utófeldolgozását az FFT és vízesés spektrumok késıbbi számításánál - Beépített gördülıcsapágy adatbázis, hiba-jelölésekkel Teszt verzió a kezdeti telepítést követı 3 hónapig, ami tartalmazza a prémium verzió funkcióit. Kiegyensúlyozás Polár koordináta (2 síkú) FFT-analízis 3-csatornás spektrum FFT-analízis elıre meghatározott mérési feladatokkal Tracking (követés) 3-D vízesés diagram

7 A gyárilag javasolt készletek tartalma VIBROPORT 80 Analizátor csomag tartalma: VIBROPORT 80 mérımőszer standard tartozékokkal AC-7101 hordtáskában ReX Standard/client (USB dongle) szoftver licenccel. AC-7003 tölthetı akkumulátor (beépített) SDHC-memória kártya 4 GB (mellékelve) AC-7307 dokkoló állomás AC-7001 hálózati tápegység AC-1390 USB csatlakozó kábel (PC) AC-1389 Y-cable USB-Táp AC-7309 vállpánt AC-7305 védıtok AC-7308 kézpánt (2x) AC-7306 bırtáska a kis alkatrészeknek AC-7301 védıfedelek a bemeneti aljzatokra Egy AS-063 rezgésgyorsulásérzékelı (AC-350 menetes csappal) Egy AC-273 mágnes Egy AC-272 alumínium mérıtüske Egy AC-1384/0050 érzékelı csatlakozó kábel (5 m) A következı modulokat tartalmazza: Általános -Modul 1.1 (alapmodul, szélessávú rezgésértékek) FFT-elemzés: Modul 2.1 és 2.2 (burkológörbe spektrum BCS/SED) 2-csatornás funkció: Modul 4 VIBROPORT 80 Kiegyensúlyozó csomag tartalma: a VIBROPORT 80 a fenti Analizátor csomag tartalma, kiegészítve az alábbiakkal: AS-063 második rezgésgyorsulásérzékelı (AC-350 menetes csappal) AC-273 második mágnes AC-1384/0050 második érzékelı csatlakozó kábel (5m) 806-os opció (P-98 fázisreferencia érzékelı, tartozékokkal) A következı modult tartalmazza:: Kiegyensúlyozás: Modul 7 Dinamikus kiegyensúlyozás súlyok számításával További modulok illeszthetık be a tulajdonos kívánságára, amint ebben az ismertetıben leírtuk.

8 Mőszaki adatok* 1. MÉRÉSI LEHETİSÉGEK Mért rezgésparaméterek** Gyorsulás Sebesség Elmozdulás Egyszeres vagy kétszeres integrálás ** a VP-80 átkapcsolható metrikus mértékegységrıl angolszász mértékegységre. Mérési feladatok Szélessávú rezgésérték (jellemzı értékek) (teljes rezgés és gördülıcsapágy hiba frekvenciák) szélessávú rezgések a fordulatszám f(n) és az idı f(t) függvényében CREST faktor Max. X/Y (2-csatornás funkció) FFT spektrum ( vona közöttl) FFT ablak függvények: Hanning, Hamming, flat-top, rectangular (overlap 0 to 99%) Burkológörbe spektrum (BCS, SED) Orbit (2-csatornás funkció) 2 érzékelı szükséges A rezgés idıjele (feldolgozatlan jel) és a referencia jel Fázismenet Kereszt csatorna fázis (2-csatornás függvény fázis különbség) Átviteli függvény Folyamatérték (DC, Volt) Tengelyhelyzet (DC, Volt) 2. ÉRZÉKELİK ÉS BEMENETI CSATORNÁK Alklmazható érzékelık Rezgésgyorsulás Rezgés sebesség Relatív rezgéselmozdulás Folyamat-érték (érzékelı tápellátás nélkül) OK figyelés Bemeneti csatornák CH1 csatorna: 1 mérés csatorna vagy Triax 1, 2, 3 (rezgés) CH2 csatorna: 2 mérés csatorna (rezgés) USB HOST/ CH R csatorna: 4. rezgésmérés csatorna, ütıkalapács, fejhallgató (audio kimenete) USB DEV / TRIG/PWR csatorna: fordulatszám/referencia, USB (kimenet) 3. MÉRÉSI TARTOMÁNY Bemeneti csatornák: névleges maximum +/- 25 Volt csúcstól csúcsig (túlfeszültség védelem +/- 50 V, tranziens) Bemeneti tartomány: érzékelı egységek, automatikus tartomány vagy maximum 25 V Dinamika tartomány: >90 db Frekvencia tartomány: (DC) 0.18 Hz - 80 khz ( a max. frekvencia függ az alkalmazott csatornák számától) Fordulatszám: ford/perc standard referencia érzékelıvel, ( magasabb forgási sebesség lehetséges) 4. MÉRİMŐSZER Mőszerház Méret: 220 x 220 x 71 mm Súly: 1.54 kg Kijelzı: 6.4 TFT VGA, LCD, háttérvilágítással (640x480, 18-bit színes) LED: kék, zöld, sárga és piros Tölthetı akkumulátor: Li-Ion 6600 mah (üzemidı 8 óra) Tárolás Belsı: 128 MB DDR SDRAM Külsı: max.16 GB SD/SDHC kártya Környezet Védettségi osztály: IP65 (por és vízpermet ellen, EN60529) Ejtési magasság: 1,2 m MIL STD-810F-nek megfelelıen Üzemi hımérséklet: C Tárolási hımérséklet: C Nedvesség: 10-90% relatív nedvesség, nem lecsapódó C között Sokk/rezgés: MIL STD-810-nek megfelelıen Jóváhagyások/Tanúsítványok CE, RoHs, C-Tick Gyújtószikra-mentesség ATEX és IECEx II 3G Ex ic IIC T4 Gc Ta= -10 C C a 94/9/EC (csak VP-80 E) szerint CSA Class I, Div 2 Groups A, B, C & D, hımérséklet kód (csak VP-80) 5. RENDSZER Kommunikáció USB (közvetlenül a mérımőszeren vagy a dokkoló állomáson keresztül) Microsoft ActiveSync Mobile Device Center (Windows TM 7) Operációs rendszer: Microsoft Windows TM beágyazott CE 6.0 Processor: Marvell 806 MHz PXA320 DSP: Motorola Freescale DSP56311 * Részletes specifikációt talál a honlap download (letöltés) részében. FORGALMAZZA B & K Components Kft Budapest, Telepy u. 2/F Tel: (1) , (1) Fax: (1)

Intelligens rezgésmérő műszercsalád gépdiagnosztika és helyszíni kiegyensúlyozás céljára

Intelligens rezgésmérő műszercsalád gépdiagnosztika és helyszíni kiegyensúlyozás céljára Intelligens rezgésmérő műszercsalád gépdiagnosztika és helyszíni kiegyensúlyozás céljára C 1341/4e A piaci versenyben szerzett előnyök megtartása alacsony költségszinten gépdiagnosztikával és helyszíni

Részletesebben

AZ ÖN PARTNEREI: KOMPLETT VIBRÁCIÓS TESZT RENDSZEREK,

AZ ÖN PARTNEREI: KOMPLETT VIBRÁCIÓS TESZT RENDSZEREK, VIBRÁCIÓS TESZT RENDSZEREK L.D.S: ( Anglia ) AZ ÖN PARTNEREI: KOMPLETT VIBRÁCIÓS TESZT RENDSZEREK, OKTATÁSSAL ÉS TÁMOGATÁSSAL Rendszer Információ - 1 - BRÜEL & KJÆR REZGÉS-TESZT SPECIALISTÁK Brüel & Kjær

Részletesebben

Cégünkről. Tanúsítvány. Tisztelt Érdeklődők, Tisztelt Felhasználóink!

Cégünkről. Tanúsítvány. Tisztelt Érdeklődők, Tisztelt Felhasználóink! Műszereink, mérőrendszereink, megoldásaink rendelkezésükre állnak mindig, mindenütt, ahol zajjal vagy rezgéssel találkoznak, AMIKOR gépeik védelmére, műszaki állapotuk elemzésére vagy hőkamerák segítségével

Részletesebben

PannonVision. Defendor

PannonVision. Defendor PannonVision Defendor Basic Professional v. 5 PC alapú digitális video rögzítı 2010 Szeptember Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1 BEVEZETÉS... 3 1.2 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 1.3 FUNKCIÓK RÖVID

Részletesebben

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft.

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. H-2011 Budakalász, Ciklámen u. 43. Telefon: 06 26 540 575 Fax: 06 26 343 502 E-mail: automatik@weszta-t.hu, www.weszta-t.hu GYÁRTMÁNYKATALÓGUS 2015 Tartalomjegyzék oldal

Részletesebben

BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 2. PLC A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG 9

BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 2. PLC A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG 9 BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 1.1. Vezérlés fejlıdése: 6 1.1.1. Elektromechanikus vezérlések 6 1.1.2. Huzalozott logikájú elektronikus vezérlések 6 1.1.3. Számítógépes vezérlések, programozható

Részletesebben

Digitális Video Rögzítı Rendszer

Digitális Video Rögzítı Rendszer Digitális Video Rögzítı Rendszer LIBERATOR 30-60-120 DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Liberator TM 2004. Szoftver Verzió: 6.2.X TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. A LIBERATOR DIGITÁLIS

Részletesebben

Szakdolgozat HSC gyorsszámláló bemenet vezérlése GM7 és GM7U PLC-vel

Szakdolgozat HSC gyorsszámláló bemenet vezérlése GM7 és GM7U PLC-vel Mechatronika, Optika és Mőszertechnika Tanszék Szakdolgozat HSC gyorsszámláló bemenet vezérlése GM7 és GM7U PLC-vel Cenzúrázva Budapest, 2006. 05. 31. Nyilatkozat Alulírott Cenzúrázva a Budapesti Mőszaki

Részletesebben

Copyright Delta-3N Kft.

Copyright Delta-3N Kft. AZ EXPERTALERT SZAKÉRTŐI RENDSZER RÖVID ISMERTETÉSE Az automatikus rezgésanalízis áttekintése Az automatikus rezgésanalízis egy folyamat, ami a következő lépésekből áll: A rezgéscsúcsok beazonosítása,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN.

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Termékleírás 2 3. Elsı üzembe helyezés 4 4. Kimenetek kezelése 5 4.1 Kimenetek kezelése SMS-ben 5 4.2 Készülék kezelése hívással 6 4.3 A kimeneti tápcsatlakozó manuális

Részletesebben

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 hu Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 Használati útmutató hu 2 FSA 050 Használati útmutató hu 3 Magyar tartalomjegyzék 4 FSA 050 Használati útmutató hu 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

Villamossági mőszerek

Villamossági mőszerek PCE-PDM 1 PCE-TT 1 Stift multiméter egykezes használatra Feszültségmérı mérési hely megvilágításával Ez a Stift-Multiméter egy robusztos kialakítású mindenes a mindennapi használatokhoz. A csomagban található

Részletesebben

PELCO Mátrixok CM6700 KBD200A CM6800 KBD300A KBD200A KBD300A KBD960. Kezelôk CM6700-hoz: Kezelôk CM6800-hoz: Típusok

PELCO Mátrixok CM6700 KBD200A CM6800 KBD300A KBD200A KBD300A KBD960. Kezelôk CM6700-hoz: Kezelôk CM6800-hoz: Típusok PELCO Mátrixok CM6700 16 hurkolható bemenet, 2 vagy 4 monitor kimenet 20 karakteres kamera címkézés PTZ vezérlés, Coaxitron, PELCO D vagy P protokoll, kameránként állítható 75 Ohm vagy Hi-Z bemenetek egyenként

Részletesebben

Professzionális sorvezető GPS és szabályozástechnika

Professzionális sorvezető GPS és szabályozástechnika Professzionális sorvezető GPS és szabályozástechnika Professzionális sorvezető GPS és szabályozás-technika Olyan kiváló minőségű termékeket fejlesztünk és gyártunk, melyen a felhasználói igényeknek és

Részletesebben

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

VIGYÁZAT VIGYÁZAT. A javítások elvégzése elıtt válassza le az elektromos hálózatról a készüléket.

VIGYÁZAT VIGYÁZAT. A javítások elvégzése elıtt válassza le az elektromos hálózatról a készüléket. VIGYÁZAT A javítások elvégzése elıtt válassza le az elektromos hálózatról a készüléket. Az eszköz kizárólag beltéri használatra készült. A Line 1 és Line 2 telefon csatlakozókat tilos kültéri vezetékhez

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós tanszékvezetı A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei Szilágyi János informatikus

Részletesebben

2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK

2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK IPAR NAPJAI 2014 2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK 1 ABB Kft. ABB Force Control (FC) Erőmérő cella Hagyományos programozási eljárás, amikor meghatározzuk a robot pályáját és sebességét. Ezek a paraméterek

Részletesebben

8 szoftveres regisztráló csatorna 32 folyamat riasztás 4 valós idejû riasztás 2 felhasználói linearizálás. 1 relé kimenet 16 totalizátor

8 szoftveres regisztráló csatorna 32 folyamat riasztás 4 valós idejû riasztás 2 felhasználói linearizálás. 1 relé kimenet 16 totalizátor LINAX A305 160002 Issue 2 Üzemi/terepi kivitelû videografikus regisztráló Egyedi univerzális beépíthetõség falra, csõre vagy kapcsolótáblába/szekrénybe ultra vékony kivitel,

Részletesebben

Altivar 61 frekvenciaváltók

Altivar 61 frekvenciaváltók frekvenciaváltók Katalógus 2006 Háromfázisú,75 630 kw között b b b b b b b b b b b Tartalomjegyzék 0 aszinkronmotorokhoz 0 Kiválasztási segédlet..............................................2. b Bemutatás......................................................4.

Részletesebben

Leica Geosystems Építőipari Katalógus

Leica Geosystems Építőipari Katalógus Leica Geosystems Építőipari Katalógus Leica - PROTECT Megvédjük értékeinket Tartalom 32 Leica - PROTECT 64 Optikai Szintezők Élettartamra Kiterjedő Gyártói Szavatosság Gyártói Szavatosság a termék teljes

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 PC oszcilloszkóp (VELLEMAN) Rend.sz.: 121032 Szoftver installáláshoz

Részletesebben

1.1. Videokonferencia szolgáltatás

1.1. Videokonferencia szolgáltatás 1 1.1. Videokonferencia szolgáltatás 1.1.1. Szolgáltatás szabvány A videokonferencia hívások alapvetı szabványos protokolljai a H.323 és a SIP. Az EKG számára ajánlott videokonferencia megoldások a kiforrottabb

Részletesebben

2013-2014. Villamos. Rövid katalógus megoldások: kutatásfejlesztési, és karbantartási területekre

2013-2014. Villamos. Rövid katalógus megoldások: kutatásfejlesztési, és karbantartási területekre 2013-2014 Villamos Rövid katalógus megoldások: kutatásfejlesztési, gyártási, és karbantartási területekre PW3360-20/21 LR8410-20 8860 sorozat PW3198 Lakatfogós teljesítmény fogyasztói elosztóhálózat villanyoszlop

Részletesebben

Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer

Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer NEMZETI TECHNOLÓGIAI PROGRAM 2008 Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEK 1/4. MUNKASZAKASZ A projekt beadásának éve

Részletesebben

Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 1 1.1. Távmunka szolgáltatás 1.1.1. Szolgáltatási szabvány Az ajánlatban szereplı berendezések teljes mértékben megfelelnek a jelenleg érvényben lévı ITU-T ajánlásoknak és nemzetközi szabványoknak. Az

Részletesebben

ZigBee hálózat analizátor fejlesztése

ZigBee hálózat analizátor fejlesztése Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar TDK dolgozat ZigBee hálózat analizátor fejlesztése Lengyel Zoltán V. villamosmérnök hallgató Konzulensek: Bánky Tamás

Részletesebben

Folyamatirányító rendszerek, terepi, műszertermi és analitikai műszerek

Folyamatirányító rendszerek, terepi, műszertermi és analitikai műszerek Folyamatműszerezés Folyamatirányító rendszerek, terepi, műszertermi és analitikai műszerek Honeywell - a teljes körű megoldás Nyomástávadók A Honeywell SmartLine nyomás távadó sorozata magában foglalja

Részletesebben

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4 MELLÉKLETEK 1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása Elsı változat Viszonylatok Jármővek 1 2 3 4 Egyéb 1 Autóbuszállomásról 8:30 X 9:00 X 9:20 X 10:25

Részletesebben

Nagy teljesítményű kommunikáció. Szöveges és vizuális kommunikáció

Nagy teljesítményű kommunikáció. Szöveges és vizuális kommunikáció MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Grafikus operátor terminálok Nagy teljesítményű kommunikáció Szöveges és vizuális kommunikáció Rendszer- és folyamat-megjelenítés /// Érintőképernyő és billentyűzet

Részletesebben